Payment Manage- ment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Payment Manage- ment"

Transkript

1 Payment Management

2

3

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment Management Betalingsformidling Udbetalinger Kreditor Købsregistrering Udbetalingsforslag Prioritering Samlebetaling Betalingsoversigten Prokura Advisering Indbetalinger Kontoudtog Kapitel 3 Payment Management opsætning Basisopsætning Betalingsformidling Opsætning Samlebetalingsopsætning Bank og bankcentral Bankcentral Bank Bankkonto Valutabestemt modkonto Bankhelligdage Kreditor betalingsgruppe Kapitel 4 Betalingsmetoder

5 Indholdsfortegnelse Betalingsmetodeplan Statistik Poster Gebyrer Opsætning af en betalingsmetodegruppe Kapitel 5 Kreditor betalingsoplysninger Kreditor betalingsoplysningskortet Generelt Udenrigshandel Betalingsmetode Betalingsoplysninger på kreditor betalingsmetode Kreditor bank Standardoplysninger på Kreditor bank Valutabestemt modkonti Køb betalingsoplysninger Formen Køb-betalingsoplysning Yderligere funktioner i Køb-betalingsoplysninger Praktisk eksempel Kapitel 6 Advisering Bank advis Generelt Manuel advis Betalingsidentifikationer (Betalings-ID) Eksempel Udenlandske advisbenævnelser Kapitel 7 Betalinger Lav forslag (Udbetalingskladden) Betalingsforslagsopsætning Lav forslag Samlebetalinger Betalingsprioritet Beløb til rådighed Vælg/fravælg betalinger Betalingsoversigten Betaling Funktion Kapitel 8 Bankkontoafstemning Elektronisk kontoafstemning ii

6 Indholdsfortegnelse Opsætning af kontoafstemning Indlæsning af elektronisk kontoudtog Udligningslogik (Afstemningsalgoritme) Praktisk eksempel Kapitel 9 Payment Management indbetalinger Sådan bruges Fælles/Giro indbetalingskort Fælles/Giro indbetalingskort Sådan opsættes FI/GI stamoplysninger Sådan er OCR-linien på FI/GI kortet opbygget Udskrivning af FI-kort Indlæsning af FIK/GIK indbetalinger Sådan kontrolleres FIK/GIK filen Gebyr bankkonto Indlæsning af FIK/GIK filen Manuel udligning af indbetalinger Bogføring af Indbetalingskladden Appendiks A Tabelstruktur - Betalingsoplysninger iii

7 Kapitel 1 Introduktion Dette kapitel beskriver den strukturelle opbygning af Payment Management kurset. Kapitlet indeholder følgende afsnit 1.1 Om Payment Management kurset 1.2 Kursets indhold

8 Payment Management Om Payment Management kurset Dette kursus er et målrettet undervisningskursus i Payment Management. Kurset kan anvendes som instruktør baseret, såvel som selvstudium. Kurset giver deltagerne en dybdegående viden om standardversionen af Payment Management. Payment Management er både lavet til Navision Financials og til Navision Attain Skærmbilleder i dette kursusmateriale illustrerer Navision Attain DK 3.70, men funktionaliteten er ens i de alle Navision versioner. Kapitlerne introducerer et område af programmet, og beskriver detaljeret funktionaliteten indenfor det pågældende område. Ofte suppleres med eksempel på hvordan det virker. I forlængelse af kursuskapitlerne findes 2 appendiks, der giver dig supplerende information. Appendiks A: Datastruktur i betalingsoplysninger Appendiks B: Installation

9 Payment Management Kursets indhold Inden du begynder kurset er det nødvendigt, at du har en komplet installation af Navision Attain med Payment Management installeret på din maskine. For korrekt installation af Payment Management henvises til Appendiks B. Kursusmaterialet indeholder følgende kapitler: Kapitel 1, Introduktion: Beskriver den strukturelle opbygning af Payment Management kurset. Kapitel 2, Payment Management: Beskriver på overordnet niveau hvilke funktioner du finder i produktet. Kapitel 3, Payment Management opsætning: Kapitlet gennemgår den grundlæggende opsætning af produktet. Kapitel 4, Betalingsmetoder: Beskriver idéen bag begrebet Betalingsgrupper for kreditorer og betalingsmetoder og opsætningen heraf. Endvidere gennemgås hele Betalingsmetodeplanen En samlet oversigt over alle mulige betalingsmetoder i systemet. Kapitel 5, Kreditor Betalingsoplysninger: Beskriver hvordan kreditor betalingsoplysninger opsættes på kreditoren og overføres/dannes på købsbilagene. Kapitel 6, Advisering: Gennemgår de forskellige adviseringsmuligheder, herunder de nye og lettere måder at definere opsætningen på. Kapitel 7, Betalinger: Beskriver hvordan betalingsforslaget dannes, hvordan der kan prioriteres, samles, godkendes og endelig sendes til banken. Kapitel 8, FI-advisering: Gennemgår faciliteterne til dannelse af FIadvisering på salgsbilaget samt indlæsning af FI-indbetalingsfil. Kapitel 9, Bankkontoafstemning: Gennemgår faciliteterne til håndtering af bankkontoafstemning via det elektronisk kontoudtog. Målgruppe Forudsætninger Målgruppen for kurset er alle personer, der skal til at arbejde med Payment Management eller som ønsker at få større udbytte af produktet. Det forventes, at du besidder basiskendskab til Navision Attain svarende til niveauet i et Navision Attain grundkursus eller tilsvarende. Endvidere vil basis kendskab til generel betalingsformidling også være anbefalet.

10 Payment Management 1-4 Udbytte Varighed Kurset er designet til at opbygge det fornødne produktkendskab til Payment Management for at kunne håndtere såvel det daglige arbejde med betalingsformidling, samt at kunne varetage opsætnings- og superbrugerrollen, hvor du også skal kunne supportere andre. Kurset er tiltænkt et halvdags forløb. Kapitlerne 3,4 og 6 kan evt. gennemgås overordnet, da det udelukkende er opsætning.

11 Kapitel 2 Payment Management Dette kapitel gennemgår Payment Management på overordnet niveau. Her finder du således en kort gennemgang af den funktionalitet du finder i produktet, samt en oversigt over relevante links. Kapitlet indeholder følgende afsnit: 2.1 Betalingsformidling 2.2 Udbetalinger 2.3 Indbetalinger 2.4 Kontoudtog

12 Payment Management Betalingsformidling Payment Management er først og fremmest et bankintegrationsprodukt, der skal lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem Navision og bankens betalingsprogram. Payment Management er udviklet til både Navision Financials og Navision Attain og består af tre moduler: Ind & udbetalinger Indbetalinger Kontoafstemning Modulet Payment Management Ind & udbetalinger indeholder basisfunktionalitet inkl. en lang række meget anvendelige værktøjer til håndtering af virksomhedens ind- og udbetalingsstyring. Modulet understøtter alle danske pengeinstitutters formater til indlæsning af ud- og indbetalinger. Modulet Indbetalinger er en del af Ind & udbetalinger, og håndterer udelukkende FI indbetalinger. Dette modul er lavet til de kunder der udelukkende ønsker at kunne indlæse indbetalinger. Modulet Payment Management Kontoafstemning indeholder funktionalitet til indlæsning af elektroniske kontoudtog fra bankens betalingsprogram. Modulet indeholder udbygget funktionalitet til automatisk afstemning af bankposter, samt automatisk oprettelse af udgiftsposter som tilskrevne gebyrer og renter. Kontoafstemning med Payment Management Leverandør Leverandør Faktura Faktura Leverandør Pengeinstitut Betaling & Adviserings anmodning til leverandør Kontoudtog med afs. ref.(upr) & deb. Advisering(UPR) Egen Pengeinstitut Betaling fra debitor Kunde/Debitor Debitor Pengeinstitut

13 Payment Management Udbetalinger Kreditor Der skal indtastes en række basale betalingsoplysninger i form af f.eks. kontonr, kreditornr, foretrukne betalingsmetoder m.m. på de kreditorer, som man ønsker at betale elektronisk. Oprettelse af kreditor-betalingsoplysninger kan foregå automatisk, ved at angive Kreditor-betalingsgruppekode, som indsætter foruddefinerede væ r- dier, herunder betalingsmetode og adviseringsmetode. Dermed skal man kun angive få oplysninger pr. kreditor, da oplysningerne overføres fra gruppeoplysningerne. Kreditor betalingsoplysning Købsregistrering Ved registrering af et købsbilag det være sig et købsfakturahoved, købsordrehoved eller blot en linie i købskladden - tilknyttes betalingsoplysningerne hertil, i henhold til det på kreditoren specificerede. Betalingsoplysningerne kan herefter ændres, så de afspejler den aktuelle købsfaktura; f.eks. kan betalingsmetoden hurtigt ændres fra en betalingsmetode til en anden, hvis der f.eks. ønskes en hurtigere betalingsmetode i enkelte tilfælde, frem for kreditorens normale betalingsmetode. Betalingsoplysningerne kan endvidere også tilknyttes købshovedet helt uden de er oprettet på kreditoren. Når købsbilaget bogføres, valideres det såfremt man har valgt at validere købsbilag - om betalingsoplysningerne er korrekte og fyldestgørende. En fejllog kan herefter hurtigt og præcist spec ificere evt. fejl.

14 Payment Management 2-4 Fejllog for købsfaktura Betalingsoplysningerne overføres til den bogførte faktura ved bogføring af købsbilaget. Dermed er betalingsoplysningerne altid eksakte for den enkelte faktura, når betalingerne senere skal dannes i udbetalingskladden - og altså ikke bare generelle oplysninger fra kreditor-betalingsoplysning. De tilhørende betalingsoplysninger på en bogført købsfaktura. Fejlen vedr. Betalingsidentifikation på ovenstående billede er nu rettet. Udbetalingsforslag I udbetalingskladden kan der dannes forslag til betalinger, så fakturaer kan betales ved forfald, ud fra økonomisk formåen eller anden prioritering og på den mest hensigtsmæssige måde. En lang række værktøjer gør det nemt, at håndtere de åbne poster. Udbetalingsforslaget kan opsættes efter en række kriterier, der er faste hver gang der dannes en udbetalingskladde. Til hver udbetalingskladde findes således et opsætningsvindue, hvor de normalt anvendte parametre for dannelse af udbetalingsforslag i denne kladde kan angives. Bl.a. kan det angives, om der ønskes udnyttelse af evt. kontantrabat. I valget af om en kontantrabat skal anvendes eller ej, udføres en egentlig rentabilitetsberegning ud fra kontantrabatten, en intern rentesats angivet på modkontoen og naturligvis perioden mellem alm. forfaldsdato og kontantrabat dato. Når udbetalingskladden er dannet, kan en række statistiske oplysninger give et billede af virksomhedens likviditetsmæssige status, før og efter betalingerne gennemføres.

15 Payment Management 2-5 Eksempel på statistikoplysninger vedr. et betalingsforslag. Når betalingsforslaget dannes, sker der samtidig en validering af de enkelte betalinger, således at eventuelle fejl på de enkelte linier skrives ind i en fejllog. Denne log kan efterfølgende hjælpe brugeren til at rette eventuelle fejl i betalingslinierne, så betalingerne sendes korrekt til betalingssystemet. I forbindelse med udbetalingskladden findes en række værktøjer, der kan benyttes i forbindelse med bearbejdningen af betalingerne; det være sig prioritering, samlebetalingsanalyse m.m. Prioritering Payment Management indeholder en række gode værktøjer til prioritering af betalinger og således på denne måde bl.a. styre virksomhedens likviditet. Der kan prioriteres efter kreditor, rådighedsbeløb på bankkonti osv. Betalingsprioritering her kan for hver konto angives et rådi ghedsbeløb, der ønskes fordelt på betalingsforslagslinier med denne modkonto. Samlebetaling Samlebetalinger kan sammenlægge flere betalinger til samme kreditor. Det kan bl.a. være en fordel i relation til bankens gebyrer på betalinger. Sammenlægning af betalinger kan ske efter at udbetalingskladden er dannet. Hvis en betaling ikke umiddelbart kan samles, kan en analyse fortælle om grunden hertil. Således kan udbetalingsforslaget altså bearbejdes på flere måder efter selve forslaget er dannet. Man behøver f.eks. ikke tage stilling til prioritering og samlebetaling før udbetalingsforslaget sættes i gang, men kan arbejde

16 Payment Management 2-6 Betalingsoversigten på selve forslaget. Desuden er det muligt i samlebetalingsopsætningen at bestemme hvilke krav der skal være opfyldt for at man kan samle de forskellige bet alinger. Som noget nyt dannes der i Payment Management egentlige betalingsposter. Tidligere blev betalingsoplysningerne tilføjet på kreditorbetalingsposten, men omfanget af betalingsoplysninger har gjort det mere hensigtsmæssigt at danne egentlige betalingsposter. Dette har også skabt mulighed for at håndtere historik og status på den enkelte betaling, mere dok u- menteret. Betalingsposten dannes sammen med dannelsen af betalingsforslaget og er nøje knyttet til betalingskladdelinien i udbetalingsforslaget med opdatering begge veje. Der opstår på denne måde også et arbejdsrutinemæssigt skel, idet der i udbetalingsforslaget opereres med begreber i forhold til Navision og i betalingsoversigten med forhold af mere bankmæssig karakter. Betalingsoversigten I oversigten over betalinger kan brugeren således styre betalingerne, herunder bl.a. godkende dem. Fra denne oversigt kan betalingerne ligeledes sendes til banken. Status findes på alle betalinger og viser hvor langt betalingen er i forløbet. Udover historik findes der i betalingsoversigten også en udbygget fejllog, som er meget anvendelig til at oplyse om, og rette evt. fejl på betalingen. Fejlsøgning og -rettelse foretages mest hensigtsmæssigt ved både at åbne fejllog og betalingsoplysningskortet samtidigt:

17 Payment Management 2-7 Denne opstilling af skærmvinduer, er meget nyttig, når der skal rettes fejl i flere betalinger. Her ses både fejllog betalingsoplysninger og betalingsoversigten. Når betalingsposterne er kigget igennem og fundet rigtige skal posterne godkendes og sendes til betalingssystemet. Der er i forbindelse med godkendelsen mulighed for at udøve en vis form for prokura. Prokura Advisering På alle konti kan der oprettes prokura forhold, der fortæller hvem, der kan godkende betalingerne og eventuelt I hvilken rækkefølge. Status for de enkelte betalinger indikerer bl.a. hvor langt i prokuraproceduren betalingen er. Der er i Payment Management gjort meget ud af at forenkle og udbygge mulighederne for at advisere og ikke mindst definere adviseringsreglerne, som vi kommer ind på senere. En af nyhederne er det manuelle advis, hvor man udover bank advis også kan advisereg med f.eks. en mere uddybende . Nogle af fordelene ved det manuelle advis er, at en kan indeholde rigtig mange liniers tekst, er meget hurtigt fremme hos modtager og så er den praktisk talt gratis.

18 Payment Management Indbetalinger I salgsdelen kan brugeren udskrive fakturaer, kontoudtog, rykkere og rentenotaer med standard FI-kort påtrykt. Når kunderne indbetaler kan indbetalingsfilen indlæses og bogføres automatisk. Debitor indbetalingerne kan automatisk udlignes via betalingsidentifikationen. Indbetalingskladden efter indlæsning af indbetalingsfil fra banken.

19 Payment Management Kontoudtog Med granulet Kontoudtog giver Payment Management nu mulighed for at afstemme bankkonti helt automatisk. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk form. Dette kontoudtog indlæses i Payment Management, der finder de tilsvarende bankposter eller danner forslag, hvis der er flere muligheder. Endvidere oprettes der automatisk forslag til modposter, hvis bankposten ikke kan findes. Det kan f.eks. være indbetalinger, renter, gebyrer med mere, hvis det er nødvendigt. Kontoudtog Efter indlæsning af kontoudtogsfil fra banken.

20 Kapitel 3 Payment Management Opsætning I dette kapitel vil du primært lære om basisopsætningen af Payment Management : 3.1 Basisopsætning 3.2 Samlebetalingsopsætning 3.3 Bank og bankcentral 3.4 Bankkonto 3.5 Valutabestemt modkonto 3.6 Bankhelligdage 3.7 Kreditor Betalingsgruppe Udover ovenstående hører til opsætningen af Payment Management også opsætningen af Kreditor- og betalingsmetodegrupper, kreditorbetalingsoplysninger og adviseringsopsætningen. Disse områder gennemgås separat i de efterfølgende kapitler, (Kapitel 4, 5 og 6).

21 Payment Management Basisopsætning Dette afsnit gennemgår en del af den basisopsætning, der er nødvendig eller hensigtsmæssig at have på plads før Payment Management tages i anvendelse. Det meste af opsætningen er allerede via installationsprogrammet udfyldt med værdier og parametre, der tilsvarer en normal opsætning. Betalingsformidling Basisopsætningen af Payment Management foretages mest overskueligt ved fra Finansmenuen at kalde menupunktet Opsætning Herfra kan du vælge menupunktet Betalingsformidling, der giver en oversigt over opsætningsmenuer i Payment Management. Under Finans, Opsætning, Betalingsformidling opsættes Payment Management Opsætning Betalingsopsætningsformen indeholder generelle oplysninger som f.eks. virksomhedens FIK/Gironr, hvilken FI-Kortart der anvendes i virksomheden, samt en række funktionalitetsvalg for programmet. FIK/GIRO-nr. felt Her angiver du virksomhedens kreditornummer overfor PBS (FIK) eller BG- Bank (Giro). Kreditornummeret vil blive brugt på indbetalingskort, der sendes til debitorer.

22 Payment Management 3-3 Opsætningsformen IK Kortart Her angiver du kortartkoden for virksomhedens indbetalingskort. Kortartkoden vil blive brugt på indbetalingskort, der sendes til debitorer. De mest anvendte kortarter er kortart 71 og de nyere kortart 73 og 75. Af figuren nedenfor fremgår forskellen mellem kortart 71, 73 og 75 Type af kort Afsenders navn med til modtager Adviseringstekst med til modtager Betalings Identifikation 71 Nej Nej Ja 73 Ja Ja Nej 75 Nej Ja Ja Forskellen mellem hvad der sendes med kortart 71, 73 og 75. Betalingsidentifikation tilsvarer betalingsid i OCR linien på indbetalingskortet. Valider ved bogf. af købsbilag Her kan du markere om der skal ske validering af betalingsoplysninger allerede ved bogføring af købsbilaget, så eventuelle fejl allerede fanges her. Hvis feltet ikke markeres, vil validering af betalingsoplysninger først ske i udbetalingskladden. Her valideres til gengæld altid, også ved ændring af betalingsoplysninger i kladden, der kan ske helt frem til betalingen sendes til banken. Debitor kontoudtogsnumre Ønsker virksomheden, at der skal kunne foretages indbetalinger på baggrund af kontoudtogsudskrifter, så skal du angive den nummerserie, der skal anvendes i forbindelse med dannelse af kontoudtoget her. Nummeret trækkes i forbindelse med udskrivningen af kontoudtog til printer og benyttes som betalingsid på kontoudtogets FI-kort. Tilsvarende dannes oplysninger om hvilke debitorposter, der skal udlignes. Oplysningerne gemmes i et par specielle tabeller, så Payment Management kan foretage en korrekt udligning når indbetalingen modtages.

23 Payment Management 3-4 Yderligere betalingsmetoder Her kan du bestemme hvilke valgmuligheder, programmet skal vise, når du ønsker at ændre betalingsmetode på et købsbilag f.eks. hvis et traditionel FI-75 indbetalingskort ønskes ændret til en hurtigere betalingsmetode som f.eks. en konto til konto overførsel Der gives 3 muligheder: Ingen: Vælg mellem de betalingsmetoder, der er tilknyttet den aktuelle kreditor. Relaterede: Vælg mellem de betalingsmetoder, der er indenfor samme interval i betalingsmetodeplanen. Dvs. mellem en fra- og tilbetalingsmetode. se evt. betalingsmetodeplanen i et senere kapitel. Alle: Vælg frit mellem alle betalingsmetoder. Flyt kontantrabatdato Her kan du bestemme om du vil flytte kontantrabatdatoen, hvis den rammer en bankhelligdag. Der kan vælges mellem 3 muligheder: Frem: Kontantrabatdatoen flyttes frem til næste bankdag. Tilbage: Kontantrabatdatoen flyttes tilbage til forrige bankdag. Giv Advarsel: Der vil blive advaret, hvis der findes kontantrabat på bankhelligdage. Kreditor-betalingsgruppekode Værdien i feltet angiver hvilken betalingsgruppe programmet, som standard skal knytte til en kreditor se evt. beskrivelsen af kreditor betalingsgruppe senere. Ved at udfylde feltet, vil alle generelle informationer tilhørende gruppen blive indsat på nyoprettede kreditorers betalingsoplysninger. Feltet bør kun udfyldes hvis man har en meget ens kreditormasse altså hvis de fleste kreditorer benytter samme betalingsmetoder og udfyldelse af kreditorernes betalings -ID er ens opbygget. Synkroniser med kreditor Her kan du angive hvorvidt oplysninger som er fælles for kreditor og dennes betalingsoplysninger skal opdateres, når der rettes i et felt der er fælles. Hvis du f.eks. retter adressen på kreditorens betalingsoplysninger vil adressen på kreditorkortet blive rettet tilsvarende, hvis der er sagt ja i dette felt. Feltet bør normalt være sat til Ja, men i få tilfælde ønskes denne opdat e- ring ikke foretaget et eksempel kunne være, hvis du vil have en separat fakturerings adresse stående på betalingsoplysningerne.

24 Payment Management 3-5 Version Endvidere er det på opsætningsformen, at du kan se den nøjagtige version af Payment Management programmet, bankopsætning og integrationskomponenten. Hvis der er indlæst flere bankopsætningsfiler, vil du se en stjerne ud for Opsætning. Du kan så trykke på Bankcentraler, for at se versionen for hver enkelt bankcentral. Payment Management er fundamentalt ændret, på en række områder, i forhold til forgængeren NAVIBanking. Det vil vi komme ind på flere gange i det følgende. For det første er alle kontroldata- og valideringsregler i stor udstrækning forsøgt lagt som data i tabeller i stedet for som hardcoded. Dette gør at opdateringen af disse bankspecifikke kontroldata sker via en opsætningsfil, og dermed kan man meget nemt og hurtigt få opdateret sin Payment Management. For det andet sker ind- og udlæsninger af betalingsfiler til og fra de forskellige pengeinstitutters betalingssystemer via en ekstern integrationskomponent. Det vil sige via et selvstændigt program på den enkelte pc, der uden det bemærkes af brugeren konverterer formaterne på ind- og udlæsningsfilerne mellem et fælles Navision in-house format og betalingsprogrammernes forskellige formater. Denne integrationskomponent er også hurtig at opdatere, og er samtidig en nødvendig komponent til fremtidens betalingssystemer. Versionen af dette kommunikationsprogram fremgår tilsvarende af ve rsionsvinduet. Af versionsvinduet fremgår de aktuelle versioner af Navision programmet, Payment Management objekter, bankopsætning og kommunikationsmodul. Læg mærke til stjernen ud for Opsætning, der angiver at der er læst flere bankopsætninger ind.

25 Payment Management Samlebetalingsopsætning Samlebetalingsopsætning vedligeholder opsætning for samlebetaling. Opsætningen bruges når betalinger skal samles i udbetalingskladden. For at flere betalinger kan samles, skal visse betingelser være opfyldt. Nogle betingelser er fast i systemet. Det vil sige oplysninger som Bankkonto, Valuta og Kreditor skal være ens på alle betalingerne, før betalingerne kan samles. Derudover kan du i samlebetalingsopsætningen angive hvilke andre kriterier der skal opfyldes for at samle betalingerne. I bund og grund er det et spørgsmål, om hvilke oplysninger man ønsker at bevare, når man samler betalingerne. Hvis indholdet for et felt angives til at skulle være ens, vil betalinger kun blive samlet hvis indholdet i felterne, fra posterne er nøjagtig ens. Det betyder også at i et felt som Supplerende anmeldelse er Overførsel vedr. lastbiler ikke det samme som Overførsel vedr. lastbil. Hvis felterne ikke er ens, og de ikke er krydset af til at skulle være ens vil det være indholdet fra den første linje i udbetalingskladden, der vil blive brugt. Samlebetalingsopsætningsvinduet.

26 Payment Management Bank og Bankcentral I Payment Management er Bankdelen delt op i 3 niveauer. Bankcentral, Bank og Bankkonto. For at forstå hvad punktet Bank dækker over, vil begrebet bankcentral kort blive forklaret først. Bankcentral Øverste led er Bankcentralen. I Danmark findes der 7 bankcentraler/bogføringscentraler. DBTS (Danske Bank) Unitel (Unibank/Nordea) BG Bank BEC (Bankernes EDB Central) BD (Bankdata) Jyske Bank SDC (Sparekassernes Datacenter) Under hver bankcentral er der tilknyttet en eller flere banker. Du kan i HTML menuen på Payment Management Produkt Cd en se hvilke banker der tilhører hvilke bankcentraler. Payment Management bliver leveret med alle 7 bankcentraler på cd en. Dvs. man til enhver tid er i stand til at skifte bank uanset bankcentral, nemt og hurtigt. Vinduet viser de indlæste Bankcentraler, og hvilken programversion Payment Management er lavet til. Både tidligere og senere versioner kan være understøttet. Programversionen viser udelukkende hvilken version der var aktiv da seneste opdatering af Payment Management blev frigivet. Bank Under dette punkt i Opsætning, skal du oprette de pengeinstitutter der benyttes i forbindelse med Payment Management. Der er kun tale om selve

27 Payment Management 3-8 pengeinstituttet. Bankkontoen er det tredje niveau, som hører til under banken, og skal ikke oprettes i denne forbindelse. Når du opretter en Bank, skal du først og fremmest give den et navn. Derefter skal du angive hvor på harddisken filen med betalingerne skal plac e- res. De fleste betalingssystemer har en standard mappe, hvor det kunne være fordelagtigt at lægge filen i, men samtidig er det ikke nødvendigt at lægge filen i et specielt bibliotek da du kan angive i systemerne, hvor du vil indlæse betalingsfilen fra. Enkelte betalingssystemer kræver en separat fil for ind- og udenlandske betalinger. Hvis din bank er en af disse, skal feltet Filnavn udland også udfyldes. For at Payment Management kan validere dine data, og udlæse dine bet a- linger i det rigtige format, skal du også tilknytte en Bankcentralkode på din Bank. Du kan i HTML menuen på Payment Management Cd en se hvilken bankcentral dit pengeinstitut benytter. Det er meget vigtigt at få valgt den rigtige bankcentral, da dine betalinger ellers ikke vil kunne indlæses i dit betalingssystem. Når du har oprettet banken, skal du sikre dig at der er sat kryds i feltet Anvendes. Hvis du på et tidspunkt ikke længere benytter dig af denne bank, fjerner du krydset i anvendes, og derefter vil banken ikke kunne benyttes til betalinger. En standard opsætning af Bank. Vær altid opmærksom på at Bankcentralkode er udfyldt, og at der er kryds i Anvendes.

28 Payment Management Bankkonto Det tredje niveau mht. Bank i Payment Management, er bankkontoen. Du skal oprette alle bankkonti du benytter i dit/dine forskellige pengeinstitutter, for at være i stand til at overføre betalinger til dem. Bankkonti administreres under Finans og ikke under opsætningsmenuen. De 3 første faneblade: Generelt, Kommunikation og Bogføring, er standard i Navision. Derfor vil disse ikke blive gennemgået i dette kursus. Hvis du ønsker at vide mere om disse felter og faner, kan du evt. se hjælpen i Navision. Fanebladet Overflytning er udelukkende oplysninger der drejer sig om betalinger. Bankkontokortet med Payment Management oplysninger. Bankregistreringsnr. Feltet er hentet fra generelt fanen, og indeholder kontoens registreringsnummer. Dette skal som regel være udfyldt, for overhovedet at foretage betalinger. Bankkontonr. Feltet er hentet fra generelt fanen, og indeholder kontoens kontonummer. Dette skal som regel være udfyldt, for overhovedet at foretage betalinger. Transitnr. Feltet er fra standard Navision, og bliver ikke benyttet i forbindelse med Payment Management. SWIFT-adresse SWIFT er et internationalt betalingsorgan, der har mere end 7000 banker i mere end 192 lande som medlemmer. Alle medlemmer af SWIFT får deres egen adresse; SWIFT-adressen. Dette felt er ikke nødvendigt at udfylde, da det er meget få betalingsmetoder der kræver SWIFT-adresse af afsen-

29 Payment Management 3-10 der kontoen. Hvis dette er tilfældet, vil man blive gjort opmærksom på dette i fejlloggen. IBAN Dette er kontoens internationale bankkontonr. Det er ikke normalt ikke nødvendigt at udfylde det på afsenderkontoen. Hvis det skal bruges på et betalingsmetode, vil du blive gjort opmærk som på det i fejlloggen. Bankkode For at Payment Management kan validere dine data, og udlæse dine bet a- linger korrekt, skal du først og fremmest tilknytte en bankkode. Valgmulighederne, er de banker du oprettede i forrige afsnit (3.3), og skulle gerne afspejle de pengeinstitutter i hvilke du har bet alinger til. Det er meget vigtigt at bankkode er korrekt, og at Bank peger på den korrekte Bankcentral da dine betalinger ellers ikke vil kunne overføres til betalingssystemet. Afsenderref.-def.kode Når du sender en betaling, bliver der på ens eget kontoudtog naturligvis lavet en postering. Du kan selv bestemme hvad der skal stå på denne postering ved at udfylde feltet Afsenderref.-def.kode. Der er mange muligheder for at lave automatisk afsender ref. og du kan i et senere afsnit lære mere om hvordan man opbygger disse. Benytter du elektronisk kontoudtog, bør du vælge UPR-koden, der påfører kontoudtoget en unik referencekode, så betalingen kan genkendes ved indlæsning. Intern rentesats I dette felt indtaster du den rentesats, der skal bruges på bankkontoen. Den interne rentesats på kontoen bestemmer om betalingsdatoen sættes til kontantrabatdatoen, eller forfaldsdatoen, når man laver et betalingsforslag. Hvis du mister mere (eller skal betale mere) i rente ved at trække på bankkontoen, kontra det man kan tjene ved at betale sine kreditorer og opnå kontantrabat, vil programmet automatisk vælge om den skal bruge kontantrabatdatoen eller ej. Funktionaliteten er betinget af, at man sætter ja i feltet Find kontantrabatter i Betalingsforslags-opsætning. Bemærk! Hvis man skal betale rente ved træk på kontoen (f.eks. Kassekredit, hvor man trækker på kreditten). Sættes den interne rente til 0,00. Tilladt diff. v/prioritering Når der laves betalingsprioritering i udbetalingskladden, på beløb til rådighed, beregnes beløb til rådighed som saldoen på bankkontoen minus tilladt min. saldo på bankkontoen. Feltet Tilladt diff. v/prioritering sikrer en yderligere buffer således at de sidste betalinger i prioriteringen ikke sorteres fra ved en mindre difference. Beløbet angives pr. bankkonto i den valuta bank-

30 Payment Management 3-11 kontoen føres i. Eksempel: På en bankkonto er der til rådighed. Der prioriteres og vælges automatisk betalinger for Den sidste betaling på 7500 medtages ikke fordi det totalt overstiger I dette eksempel kan Tilladt diff. v/prioritering f.eks. sættes til og den sidste betaling medtages alligevel.

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Payment Management. PM Kontoafstemning. Ver RTC. Copyright 2017 Continia Software a/s

Payment Management. PM Kontoafstemning. Ver RTC. Copyright 2017 Continia Software a/s Payment Management PM Kontoafstemning Ver. 2.35 - RTC Copyright 2017 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management Kontoafstemning... 3 1.1 Kontoudtog... 4 1.2 Indbetalinger... 4 2 PM

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere