Publikationskategorier og definitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationskategorier og definitioner"

Transkript

1 Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation er en publikation, der formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Rådgivning En rådgivningspublikation er kendetegnet ved altid at have en rekvirent. Rekvirenten kan fremgå mere eller mindre eksplicit af publikationen. Rådgivningsindsatsen behøver ikke at være finansieret af rekvirenten. Undervisning En uddannelsespublikation er først og fremmest beregnet til brug i undervisningssituationer. Peer review En publikation er peer reviewed (fagfællebedømt), når der sker en faglig vurdering af publikationen af kyndige kolleger forud for optagelse i tidsskrift eller lignende. Fagfællebedømmelser kan være anonyme eller kan foretages af fx en redaktionskomite. Formen afhænger af fagområde og tradition. Typer som udløser point og midler til universitetet er markeret med gult i skemaet FORSKNING TYPE () DEFINITION Bidrag til tidsskrift / Konferencebidrag i tidsskrift Kan være peer reviewed () Et tidsskrift udgives i en fortløbende serie med et fælles navn. Tidsskriftserien vil som oftest have et ISSNnummer. ISSN er et internationalt identifikationsnummer, som består af otte cifre. ISSN står altid i to grupper, som hver består af 4 cifre med bindestreg imellem Artikel Artikel, der præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere. Konferenceartikel Artikel, der præsenterer ny viden/forskningsresultater, primært for andre forskere, og som er skrevet på baggrund af en præsentation på en konference. Kommentar/debat Kort kommentar og debatindlæg i videnskabelige publikation, som omhandler fx tidligere bragte videnskabelige artikler. Videnskabelige læserbreve ( Letters to the editor ) registreres også her. Letter Et letter (kaldes også communication ) er en kort beskrivelse af vigtige nye forskningsresultater. Videnskabelig anmeldelse Vurderende omtale i et videnskabeligt tidsskrift af en anden videnskabelig publikation (bog eller andet dokument).

2 Leder (editorial) En artikellignende tekst, der er et tidsskrifts officielle holdning til et aktuelt emne. Review (oversigtsartikel) En artikel, der giver en analyse af og syntese over publiceret forskning inden for et forskningsfelt, som regel for en afgrænset periode. Konferenceabstrakt Bog/antologi/afhandling/ rapport Bøger, afhandlinger og rapporter (under ét: monografier) er værker, hvor forfatteren har skrevet hele teksten. Antologier (samleværker) er værker, hvor en redaktør har redigeret teksten. Hvis man har været forfatter på en del af bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som Bidrag til bog/antologi/rapport. Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation). Doktordisputats Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en doktorgrad. Ph.d.-afhandling Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en ph.d.-grad. Videnskabelig bog Selvstændig publikation, der formidler ny viden og er baseret på forfatterens /forfatternes egen forskning. Indholdet er primært henvendt til en videnskabelig målgruppe. Videnskabelig antologi Samleværk, hvori et antal selvstændige artikler udgives samlet ud fra et helhedssynspunkt fastlagt af en redaktør/redaktion. Videnskabelig rapport En rapport er en publikation, der typisk præsenterer resultater fra udredningsarbejde. Rapporter udgives ofte af den institution, der forestår det pågældende arbejde. Rapporter, der har en rekvirent, registreres under kategorien rådgivning. Bidrag til bog/antologi/rapport/ konference proceedings Bidrag til videnskabelig bog/antologi Bidrag, som er publiceret i antologier (samleværker) eller evt. i bøger/rapporter (under ét: monografier), og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere. Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13- cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation). Artikel, som er publiceret i antologi (samleværk) eller evt. i bog (monografi), og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere. Bidrag til videnskabelig rapport Artikel, som er publiceret i en rapport, og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere. Konferenceartikel Artikel, der præsenterer ny viden/forskningsresultater, primært for andre forskere, og som er skrevet på baggrund af en præsentation på en konference.

3 Encyklopædiartikel En artikel i en encyklopædi, der formidler ny viden, og som først og fremmest henvender sig til fagfæller. Artikler i leksika, der primært henvender sig til en bredere offentlighed, registreres under formidling. Kommentar Videnskabelig uddybende kommentar til fx lovsamlinger, kildesamlinger eller andet videnskabeligt materiale. Forord/efterskrift Bidrag i bog/antologi/rapport forud for såvel indledning som hovedtekst (forord) eller efter hovedteksten (efterskrift). Konferenceabstrakt Working paper/arbejdspapir/preprint Working paper/arbejdspapir/preprint Et arbejdsdokument eller working paper er et dokument, der er udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution. Et arbejdsdokument eller working paper er et dokument, der er udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution og er som oftest en del af en serie. Konferencebidrag Papers, abstracts eller posters, der er udgivet i konferenceproceeding eller på anden måde er publiceret i forbindelse med en konference. Paper Videnskabelig tekst, der udarbejdes forud for konference, og som gøres tilgængelig på fx konferencens eller institutionens egen hjemmeside, men som ikke udgives via tidsskrift/proceeding. Konferenceabstrakt Et resume af et videnskabeligt arbejde, som er fremlagt i forbindelse med en konference. Poster En visuel præsentation af et fagligt emne fremvist på en konference. Patent Et patent eller offentliggjort patentansøgning er en eksklusiv rettighed, der tildeles en teknologisk opfindelse i en begrænset periode, typisk 20 år. Rettighederne bliver tildelt af en patentmyndighed på nationalt eller overnationalt plan (som for eksempel Patentog Varemærkestyrelsen, Den Europæiske Patentorganisation og tilsvarende institutioner). Patent Her angives et patent opnået i Danmark og/eller andet land. Patentansøgninger registreres som submitted, opnået patent som published.

4 Bidrag der ikke har tekstform Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation. Softwareprogrammer Selvstændige softwareprogrammer til udførsel af bestemte opgaver. Datasæt En samling af strukturerede data (målinger, observationer e.l.) i et bestemt format, som er grundlag for et bestemt forskningsresultat. Interaktive produktioner Produktioner, hvor brugeren kan påvirke handlinger i produktet. Fx spil, e- læringsmoduler, info-standere, interaktive guides på museer mv. Lyd og/eller billeder (digitale produkter, optagelser) Produktioner baseret på envejskommunikation. Brugeren har ikke mulighed for at påvirke produktets handlinger. Fx podcast, animationer, fotos og lydoptagelser. 2D/3D (fysiske produkter) Kort, skulpturer, modeller, billedkunst, Udgivelser på nettet installationer mv. Tekster publiceret på internettet herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blogog Wiki-indlæg. Netpublikation Tekst publiceret på internettet. Herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blogog Wiki-indlæg. Andet Ingen kategorier fritekstfelt som skal vises Andre bidrag, der ikke umiddelbart hører ind under de øvrige kategorier.

5 FORMIDLING TYPE Bidrag til tidsskrift DEFINITION Et tidsskrift udgives i en fortløbende serie med et fælles navn. Tidsskriftserien vil som oftest have et ISSNnummer. ISSN er et internationalt identifikationsnummer, som består af otte cifre. ISSN står altid i to grupper, som hver består af 4 cifre med bindestreg imellem. Tidsskriftartikel Artikel, der formidler viden til et bredt publikum med populær, debatterende, gengivende fremstilling af et emne. Fx artikler i magasiner. Konferenceartikel Artikel, der formidler viden til et bredt publikum, og som er skrevet på baggrund af en præsentation på en konference. Konferenceabstrakt. Anmeldelse i tidsskrift Anmeldelse af publikation/værk publiceret i et tidsskrift, hvor målgruppen er et bredt publikum. Kommentar/debat Kort kommentar eller debatindlæg omhandlende en tidligere bragt artikel, generelle samfundsforhold e.l. Bidrag til avis Aviser indeholder nyheder om aktuelle begivenheder af særlig eller almen interesse for en bred læserkreds. De udgives dateret og/eller nummereret hyppigere end én gang ugentligt og ofte dagligt. Kronik Artikel på en fast plads i en avis, men skrevet af andre end avisens faste medarbejdere og ofte som kommentar til aktuelle problemer. Avisartikel Artikel, der formidler til et bredt publikum med populær, debatterende, gengivende fremstilling af et emne. Anmeldelse i avis Anmeldelse af publikation/værk i en avis. Debatindlæg i avis Kort kommentar eller debatindlæg omhandlende en tidligere bragt artikel, generelle samfundsforhold el. lign. Bog/antologi/afhandling/rapport Bøger, afhandlinger og rapporter (under ét: monografier) er værker, hvor forfatteren har skrevet hele teksten. Antologier (samleværker) er værker, hvor en redaktør har redigeret teksten. Hvis man har været forfatter på en del af bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som Bidrag til bog/antologi/rapport. Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation). Forskningsformidlende bog Forskningsformidlende antologi Selvstændig publikation, der primært formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Samleværk, hvori et antal selvstændige artikler udgives samlet ud fra et helhedssynspunkt fastlagt af en redaktør/redaktion. Publikationen

6 Forskningsformidlende rapport Bidrag til bog/antologi/rapport Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi Bidrag til forskningsformidlende rapport Encyklopædiartikel Kommentar Forord/efterskrift Konferencebidrag Poster Konferenceabstrakt Paper Bidrag der ikke har tekstform Softwareprogrammer Datasæt har som primært formål at formidle viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. En rapport er en publikation, der typisk præsenterer resultater fra udredningsarbejde. Rapporter udgives ofte af den institution, der forestår det pågældende arbejde. Artikler, som er publiceret i antologier (samleværker) eller evt. i bøger/rapporter (under ét: monografier). Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation). Artikel, der er publiceret i antologi (samleværk) eller evt. i en bog (monografi), og som primært formidler viden til et bredt publikum af ikkefagfolk. Artikel, der er publiceret i en rapport, og som primært formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Artikel i encyklopædi, der primært henvender sig til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Kort kommentar eller debatindlæg, som omhandler en tidligere bragt artikel, generelle samfundsforhold el. lign. Bidrag i bog/antologi/rapport forud for såvel indledning som hovedtekst (forord) eller efter hovedteksten (efterskrift). Papers, abstrakts eller posters, der er udgivet i konferenceproceeding eller på anden måde er publiceret i forbindelse med en konference. En visuel præsentation, der er fremvist på en konference, og som primært formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Et resume af et videnskabeligt arbejde, som er fremlagt i forbindelse med en konference med det formål at formidle viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Tekst, der udarbejdes forud for en konference, og som gøres tilgængelig på fx konferencens eller institutionens egen hjemmeside, men som ikke udgives via tidsskrift/proceeding. Papers under denne kategori formidler primært viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation. Selvstændige softwareprogrammer til udførsel af bestemte opgaver. En samling af strukturerede data (målinger, observationer e.l.) i et bestemt format, som er

7 Interaktive produktioner Lyd- og billeder (digitale produkter, optagelser) 2D/3D (fysiske produkter) Udgivelser på nettet Netpublikation Andet Ingen kategorier fritekstfelt som skal vises grundlag for et bestemt forskningsresultat. Produktioner, hvor brugeren kan påvirke handlinger i produktet. Fx spil, e- læringsmoduler, info-standere, interaktive guides på museer mv. Produktioner baseret på envejskommunikation. Brugeren har ikke mulighed for at påvirke produktets handlinger. Fx podcast, animationer, fotos og lydoptagelser. Kort, skulpturer, modeller, billedkunst og installationer mv. Tekster publiceret på internettet herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blogog Wiki-indlæg. Tekst publiceret på internettet. Herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blogog Wiki-indlæg. Andre bidrag, der ikke umiddelbart hører ind under de øvrige kategorier.

8 RÅDGIVNING TYPE Bidrag til tidsskrift/konferencebidrag i tidsskrift Kan være peer reviewed () DEFINITION Et tidsskrift udgives i en fortløbende serie med et fælles navn. Tidsskriftserien vil som oftest have et ISSN-nummer. ISSN er et internationalt identifikationsnummer, som består af otte cifre. ISSN står altid i to grupper, som hver består af 4 cifre med bindestreg imellem. Artikel Artikel, der præsenterer ny viden/forskningsresultater for andre forskere eller for målgrupper, der har brug for universitetets rådgivning. Konferenceartikel Artikel, som er skrevet på baggrund af en konference. Præsenterer ny viden/forskningsresultater, primært for andre forskeren eller for målgrupper, der har brug for universitetets rådgivning. Konference abstrakt Bog/antologi/afhandling/ rapport Bøger, afhandlinger og rapporter (under ét: monografier) er værker, hvor forfatteren har skrevet hele teksten. Antologier (samleværker) er værker, hvor en redaktør har redigeret teksten. Hvis man har været forfatter på en del af bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som Bidrag til bog/antologi/rapport. Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som en bog forsynes med til entydig identifikation). Videnskabelig rapport En rapport er en publikation, der typisk præsenterer resultater fra udredningsarbejde. Rapporter udgives ofte af den institution, der forestår det pågældende arbejde. Rapporter, der har en rekvirent, skal registreres her. Bidrag til bog/antologi/rapport/ konference proceedings Artikler, som er publiceret i antologier (samleværker) eller evt. i bøger/rapporter (under ét: monografier), og som præsenterer ny viden/forskningsresultater. Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som en bog forsynes med til entydig identifikation). Bidrag til videnskabelig rapport Artikel, som er publiceret i en rapport, og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere eller for målgrupper, der har brug for universitetets rådgivning. Konferenceartikel Artikel, som er skrevet på baggrund af en konference. Præsenterer ny viden/forskningsresultater, primært for andre forskeren eller for målgrupper, der har brug for universitetets rådgivning. Konferenceabstrakt

9 Working paper/arbejdspapir/preprint Working paper/arbejdspapir/preprint Et arbejdsdokument eller working paper er et dokument, der er udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution. Et arbejdsdokument eller working paper er et dokument, der er udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution og ofte som en del af en serie. Konferencebidrag Her anføres papers, abstrakts eller posters, der er udgivet i konferenceproceeding eller på anden måde er publiceret i forbindelse med en konference. Paper En visuel præsentation af et fagligt emne fremvist på en konference. Konferenceabstrakt Et resume af et videnskabeligt arbejde, som er fremlagt i forbindelse med en konference. Poster Videnskabelig tekst, der udarbejdes forud for en konference, og som gøres tilgængelig på fx konferencens eller institutionens egen hjemmeside, men som ikke udgives via tidsskrift/proceeding. Bidrag der ikke har tekstform Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation. Softwareprogrammer Selvstændige softwareprogrammer til udførsel af bestemte opgaver. Datasæt En samling af strukturerede data (målinger, observationer e.l.) i et bestemt format, som er grundlag for et bestemt forskningsresultat. Interaktive produktioner Produktioner, hvor brugeren kan påvirke handlinger i produktet. Fx spil, e-læringsmoduler, info-standere og interaktive guides på museer mv. Lyd- og billeder (digitale produkter, optagelser) Produktioner baseret på envejskommunikation. Brugeren har ikke mulighed for at påvirke produktets handlinger. Fx podcast, animationer, fotos og lydoptagelser. 2D/3D (fysiske produkter) Kort, skulpturer, modeller, billedkunst og installationer mv. Udredning/notat Faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer.

10 Faglig redegørelse Faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer. Besvarelse af spørgsmål/høringer Skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer. Bidrag til udredning/notat Bidrag til faglig redegørelse Bidrag til faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer. Bidrag til besvarelse af spørgsmål/høringer Udgivelser på nettet Bidrag til skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Besvarelserne skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret, og derfor skal opgives journalnummer. Tekster publiceret på internettet herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blog- og Wiki-indlæg. Netpublikation Tekst publiceret på internettet. Herunder blandt andet tekster på Andet Ingen kategorier fritekstfelt som skal vises

11 UNDERVISNING TYPE DEFINITION Bog/antologi/afhandling/rapport Kan være peer reviewed () Bøger, afhandlinger og rapporter (under ét: monografier) er værker, hvor forfatteren har skrevet hele teksten. Antologier (samleværker) er værker, hvor en redaktør har redigeret teksten. Hvis man har været forfatter på en del af bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som Bidrag til bog/antologi/rapport. Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som en bog forsynes med til entydig identifikation). Lærebog Selvstændig publikation, der formidler ny viden og er baseret på forfatterens/forfatternes egen forskning. Indholdet er primært henvendt til studerende/elever. Kompendium/lecture notes Institutionsudgivet undervisningsmateriale. Bidrag til bog/antologi/rapport Artikler, som er publiceret i antologier (samleværker) eller evt. i bøger/rapporter (under ét: monografier), og som præsenterer ny viden/forskningsresultater. Monografier og samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som en bog forsynes med til entydig identifikation). Bidrag til lærebog Artikler, som er publiceret i lærebøger (monografier), og som præsenterer ny viden/forskningsresultater primært henvendt til studerende/elever. Bidrag til kompendium/lecture notes Forord/efterskrift Working paper/arbejdspapir/preprint Working paper/arbejdspapir/preprint Bidrag der ikke har tekstform Artikler, som er publiceret i institutionsudgivet undervisningsmateriale. Bidrag i lærebog, som står forud for indledning og hovedtekst (forord) eller efter hovedteksten (efterskrift). Et arbejdsdokument eller working paper er et dokument, der er udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution. Et arbejdsdokument eller working paper, er et dokument, der er udarbejdet som et forarbejde til en publikation. Arbejdsdokumenter udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering. Working papers er som oftest udgivet af forfatterens egen institution. Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller

12 Softwareprogrammer Datasæt Interaktive produktioner Lyd- og billeder (digitale produkter, optagelser) for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation. Selvstændige softwareprogrammer til udførsel af bestemte opgaver. En samling af strukturerede data (målinger, observationer el.) i et bestemt format, som er grundlag for et bestemt forskningsresultat. Produktioner, hvor brugeren kan påvirke handlinger i produktet. Fx spil, e- læringsmoduler, info-standere og interaktive guides på museer mv. Produktioner baseret på envejskommunikation. Brugeren har ikke mulighed for at påvirke produktets handlinger. Fx podcast, animationer, fotos og lydoptagelser 2D/3D (fysiske produkter) Kort, skulpturer, modeller, billedkunst, installationer mv. Udgivelser på nettet Tekster publiceret på internettet herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blog- og Wiki-indlæg Netpublikation Tekst publiceret på internettet. Herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blogog Wiki-indlæg. Andet Ingen kategorier fritekstfelt som skal vises Andre bidrag, der ikke umiddelbart hører ind under de øvrige kategorier.

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Version 1.2 (redaktion slut: 20.03.2013)

Version 1.2 (redaktion slut: 20.03.2013) KUBIS bibliografisk vejledning til CURIS Version 1.2 (redaktion slut: 20.03.2013) 1 0. Indledning Formål: Formålet med denne vejledning er, at beskrive de procedurer man som redaktør og validator skal

Læs mere

Forslag til oprettelse af et konferencemodul

Forslag til oprettelse af et konferencemodul Forslag til oprettelse af et konferencemodul Motivation Konferencerelaterede aktiviteter kan i dag ikke registreres tilfredsstillende. En forsker, der har været på konference, vil typisk skulle registrere

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

DVJB s vejledningsmateriale til PURE. 1. Publikationstyper fra og med 2005. Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-1 PHH 22-08-2006

DVJB s vejledningsmateriale til PURE. 1. Publikationstyper fra og med 2005. Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-1 PHH 22-08-2006 Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-1 DVJB s vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 I forbindelse med overgangen til det nye system til registrering af publikationer (PURE) har

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet PURE INFORMATIONSMØDE 2012 - for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER Uni Aarhus versitet PROGRAM Gennemgang af principperne i : Den bibliometriske forskningsindkator (BFI) Myndighedsrådgivningsindikatorerne

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Vejledning. i registrering af forskning og formidling i CURIS

Vejledning. i registrering af forskning og formidling i CURIS Vejledning i registrering af forskning og formidling i CURIS Curis-pjece Indledning 3 Sådan kommer du i gang 4 Flere forfattere 5 Eksterne publikationer 6 Skal en publikation fremhæves 6 Arbejdsgang 7

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Retningslinjer for forskningsregistrering til den bibliometriske forskningsindikator

Retningslinjer for forskningsregistrering til den bibliometriske forskningsindikator BFI-sekretariatet - version 1.0 Retningslinjer for forskningsregistrering til den bibliometriske forskningsindikator Disse retningslinjer indeholder en gennemgang af definitioner, begreber og principper

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen

Forskningsprojekt og akademisk formidling Reviewprocessen + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 20 Reviewprocessen + Læringsmål Forstå reviewprocessen ved videnskabelige artikler Kende til almindelige reviewkriterier Kunne udføre et review (inden for

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Ansvarlig Handling Indhold

Ansvarlig Handling Indhold Opgaver i forbindelse med datatræk fra UC Viden til Baseline 2013 og videnregnskabet (Alle skal indtaste nedenstående handlinger i UC Viden) Ansvarlig Handling Indhold Medarbejdere Inddatere Skriftlige

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Guide til individuel CERPs ansøgning

Guide til individuel CERPs ansøgning Guide til individuel CERPs ansøgning Indholdsfortegnelse Hvad er IBCE? 3 Kontaktinformationer.... 3 Formål med individuel CERPs-godkendelse.. 3 Beskrivelse af uddannelsesaktiviteter, som kan indgå... 4

Læs mere

Guide til individuel CERPs ansøgning

Guide til individuel CERPs ansøgning Guide til individuel CERPs ansøgning Indholdsfortegnelse Hvad er IBCE? 3 Kontaktinformationer.... 3 Formål med individuel CERPs-godkendelse.. 3 Beskrivelse af uddannelsesaktiviteter, som kan indgå... 3

Læs mere

Hvordan. Publikationsindberetning. Side 1

Hvordan. Publikationsindberetning. Side 1 Hvordan Publikationsindberetning Kun den første interne SDU forfatter skal indberette en publikation, også selv om andre SDU forfattere bidrager til publikationen. De vil også få kredit for deres arbejde!!!

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Baggrund og formål med den bibliometriske forskningsindikator Politisk aftale fra 2009 ( løber til og med 2017) Formålet med BFI er at måle

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Forord... 9. For-maning: Start med at skrive ud fra dine egne faglige interesser... 11

Forord... 9. For-maning: Start med at skrive ud fra dine egne faglige interesser... 11 Indhold Forord....................................... 9 For-maning: Start med at skrive ud fra dine egne faglige interesser...... 11 1. Kend artikelgenrerne............................. 13 1. Hvad er en

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts)

Forskningsprojekt og akademisk formidling Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts) + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 17 Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts) + Læringsmål Kunne beskrive hvad en artikel er Kunne beskrive hvad der karakteriserer

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret myndighedsrådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret myndighedsrådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret myndighedsrådgivning 1. Indledning... 1 2. To virkeligheder mødes... 2 3. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 3 4. Proces for

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Projekt faglig formidling

Projekt faglig formidling Projekt faglig formidling Fælles projekt mellem kommunikation/it og Matematik Hvad går projektet ud på? Vi er i Kom/IT og matematik startet på et nyt SO projekt, der hedder faglig formidling, hvor at vi

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Oversigt 1.Baggrund 2.Hvorfor bogserier? 3.Hvad er bogserier? Kriterier fra Fagligt Udvalg 4.Autoritetsliste og niveauinddeling 5.Den videre proces Baggrund

Læs mere

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Projektleder Britta Hørdam bho@ucsj.dk Projektmedarbejder Anja Richter

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Indberetningsskema til registrering af opfindelser for ansatte ved Region Nordjylland FORTROLIGT

Indberetningsskema til registrering af opfindelser for ansatte ved Region Nordjylland FORTROLIGT Skemaet skal returneres til: Aalborg Universitetshospital Patent- og Kontraktenheden Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 Postboks 365 DK-9100 Aalborg Indberetningsskema til registrering af opfindelser for

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2009

Forsknings- og Innovationsberetning 2009 Forsknings- og Innovationsberetning 2009 for Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital -med bidrag fra Anæstesien, Ortopædkirurgien og Psykiatrien Forskningsog innovationsberetning 2009 aalborg sygehus

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Analyse af forskningsmiljøerne med tilknytning til uddannelserne under Studienævnet for Humanistisk Informatik, 2010-2013 Larsen, Birger; Melchiorsen, Poul Meier Publication date: 2014

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 Side 1 Til: SU og intranettet Fortroligt: nej Fra: Sekretariatet Dato: Oktober 2012 Kopi til: J.nr. GEUS: 014-00193 Emne: Vejledende retningslinjer for faglig bedømmelse til seniorforsker og seniorrådgiver

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk.

Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk. DANSK ERHVERV INDMELDELSESBLANKET BASIS Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk. 1. VIRKSOMHEDSDATA Firmanavn:

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Arbejdsprocessen ved artikelskrivning

Forskningsprojekt og akademisk formidling Arbejdsprocessen ved artikelskrivning + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 19 Arbejdsprocessen ved artikelskrivning + Læringsmål Tilrettelægge arbejdsprocesen omkring skrivning af en videnskabelig artikel Forskningsprojekt og akademisk

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: 245

Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016:  245 Etnisk-religiøs profilering af forskere i omskæringsdebatten Nedenfor de centrale indlæg fra tidsskrifter og aviser i fuld længde. Reviewet af Shabanzadeh et. al., 30. juni 2016: http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/past_issue/2016/dmj_2016_07/a5

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Anette Gjervig 1 Indledning Denne evaluering er udarbejdet på grundlag af censorberetninger fra syv censorer, der har medvirket

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Hvad og hvor meget må du kopiere? s. 3 Om: Hvor mange sider? - Hvilke materialer og medier? - Sådan beregner du

Læs mere

FOLKESKOLEN - UUNDVÆRLIGT FOR UNDERVISERE BLADETS PROFIL KONTAKT

FOLKESKOLEN - UUNDVÆRLIGT FOR UNDERVISERE BLADETS PROFIL KONTAKT FOLKESKOLEN - UUNDVÆRLIGT FOR UNDERVISERE BLADETS PROFIL Folkeskolen og folkeskolen.dk er den direkte vej til at komme i kontakt med mennesker i undervisningssektoren det vil først og fremmest sige lærere,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale 14.08.2001/revideret 7.10.2004) GENERELT Hvor intet andet skriftligt er aftalt nedenfor mellem parterne, gælder Copydan

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere