Afsted til sektionsstuen live demo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsted til sektionsstuen live demo"

Transkript

1

2 Afsted til sektionsstuen live demo

3 Oversigt Polypper Definition Typer Kolorektal cancer Kolorektal cancer rapportering Kvalitetsvurdering a.m.quirke DCCG (Danish Colorectal Cancer Group) Histologiske fund

4 Polyp - Klinisk betegnelse Tumor/ proces/ læsion som hvælver sig ind i tarmens lumen Makroskopisk Stilket = Pedunkulær Bredbaset = Sessil Non-polypøs = Flad Mikroskopisk Non-neoplastiske Abnorm mucosaproliferation Inflammation Abnorm arkitektur / Hamartomer Neoplastiske Proliferation Neoplasi (dysplasi) Tumor i mucosa og/eller submucosa

5 Non- neoplastiske polypper Reaktive læsioner Granulationsvævspolyp IBD Divertikulitis Inflammatorisk polyp Lymfoid polyp Mucosa prolaps Inflammatorisk kloakogen polyp Solitært ulcus i rectum Hamartomer (normale komponenter for lokaliteten i en unormal konstruktion) Juvenil polyp (retentionspolyp) Peutz-Jegher s polyp

6 Mikroskopi Reaktivt epitel Oprykkede kerner (fra basalt) Bægercelledepleteret Tufting (grupper af opskubbede celler) Stroma består af granulationsvæv og fibrøst væv Strøg af muskelfibrer fra lamina muscularis mucosa op i mellem krypterne

7 Juvenil polyp Huskeregel til morfologi; Retentionspolyp Hamartomatøs polyp malformation af mucosaepitel og lamina propria Mest almindelige polyp hos børn (under 5 år) Ses også hos voksne ofte fejldiagn. som inflammatorisk polyp Oftest lokaliseret i rektum Sporadisk, men sjældent led i arvelig polypose syndrom Klinik Blødning per rektum Tumorprolaps Autoamputation sker i ca. 10%

8 Juvenil polyp Makroskopi Relativt store, afrundede læsioner (1-3 cm) Lang stilk (1-2 cm) Rød, granuleret, eventuelt ulcereret overflade Mucinholdige (retensions)cyster på snitflade

9 Juvenil polyp Mikroskopi Cystisk dilaterede/ rumperede, ofte mucusfyldte colonkirtler Kubisk til cylindrisk colonepithel Cirka 20% har hyperplastiske epitelforandringer Ødematøst, inflammeret stroma, evt. fremmedlegemekæmpeceller v. kryptrupturer Sjældent Neoplasi (sporadiske tilfælde) Ossøs metaplasi

10 Juvenil polypose Meget sjælden Autosomal dominant Multiple juvenile polypper i GI-kanalen Polypperne har juvenile OG adenomatøse træk Øget risiko for cancer i kolon og rektum, ventrikel, duodenum, galdeveje og pancreas Husk at tjekke Patobank det er ofte af forskellige klinikere og over længere tid, at flere polypper opsamles

11 Peutz-Jeghers syndrom /polyp Autosomal dominant træk (kromosom 19p) associeret med øget risiko for kræft i ovarie, cervix, testes, pancreas og/eller bryst

12 Peutz-Jeghers polyp Muskelstrøg (træ-figur) og lobuleret normal mucosa (for lokalisationen)

13 Neoplastiske Polypper med ukendt potentiale Hyperplastisk (metaplastisk) polyp? Sessil serrat læsion (tidl. SS polyp/ SS adenom) Er det den samme læsion vi taler om alle sammen????? Terminologien er endnu ikke faldet på plads faget udvikler sig hele tiden (2010, 2014), men NU I WHO blue book. OG per og specificeret i DPAS /DCCG patologigruppen s Vejledning til tarmkræftscreening SSL (SSL med dysplasi)

14 2 HP (blå pil) og 2 adenomer (sort pil) Fotografi lånt af Prof. C. Fenger, OUH

15 Serrate forandringer

16 Polyp-diagnostik National (dansk) patolog konsensus-møde d , Vejle - i hovedtræk MV s oplæg Cases udfordrende morfologi samarbejdet med klinikken evaluering nationalt via modul i CGI (patologisystemet) implementeret maj 2014 i DPAS s ad hoc KRC-screeningsgruppe hjemme på afdelingen/lokal sygehuset

17 Februar 2014 OBS OBS: Lille ændring i flowdiagram jf ny P- kodevejledning til polypper (*) kommer ASAP på Patobanken df

18

19 Polypmodul sikrer relevante data gives/ besvares

20 Hyperplastiske polypvarianter - Anbefalet nomenklatur (DK 2014) Traditionel hyperplastisk polyp (THP) Savtakket/serrat profil i den superficielle del af krypter Ingen dysplasi Sessil serrat læsion (SSL) Savtakket struktur med involvering af dybe del af krypter Dilatation af kryptbund, evt. som A- O- eller L-form Ingen dysplasi Sessil serrat læsion med dysplasi som ovenfor MED øget kernetæthed, atypi og mitoser, samt uens artede krypter Polyp der omfatter separate komponenter af THP/SSL og TSA/konventionelt adenom (nævn alle) (Traditionelt) Serrat adenom (TSA) Savtakket profil af krypter Kernerne står ofte i pyramideformer Epitelets cytoplasma er ofte eosinofilt Epitelet er dysplastisk Screenings- og adenomkontrol program for tyk- og endetarmskræft, feb. 2014

21 Traditionel hyperplastisk polyp (THP)

22 MVHP (mikrovesikulær) (a) Microvesicular hyperplastic polyp (MVHP). The crypts and surface epithelium show a luminal serrated or saw-toothed contour more prominent in the upper levels of the crypts than at the base. The epithelial layer is composed of cells with goblet cell differentiation and others with microvesicular cytoplasmic mucin.

23 GCHP (goblet cell) (b) Goblet cell hyperplastic polyp. In contrast to MVHP, this polyp shows a much less pronounced serrated or saw-toothed luminal epithelial growth pattern and shows a preponderance of goblet cells and an absence of cells with microvesicular mucin. The crypts are straight, linear, and without architectural distortion.

24 MPHP (mucin poor) (c) Mucin poor hyperplastic polyp. The overall configuration of this polyp is similar to the microvesicular hyperplastic polyp but the cells are mucin depleted. The nuclei also are more hyperchromatic than the MVHP

25 Traditionel Hyperplastisk polyp (HP) Hyppigt forekommende hos patienter 50 år Tilstede hos 30-50% af asymptomatiske individer Hyppigst i den vestlige verden Skyldes forsinket afstødning af overfladens epithelceller Makroskopi Lille (< 5mm), sessil Samme farve som omgivende mucosa, ofte lok. på toppen af plica Ofte lokaliseret i rectosigmoideum Mikroskopi Forlængede kirtler og superficielle krypter med savtakket (serrat) lumen begyndende ca ½ oppe i mucosas højde Mitoser ved basis Tilspidsede (V-formede) kryptbunde Ingen dysplasi Blanding af bægerceller og absorptive celler Panethceller i 8%

26 Hyperplastisk polyp en ulv i fåreklæder? Non-neoplastisk Hvad taler FOR Hyppighed i forhold til antal KRC tilfælde Hvad taler IMOD, at den kun skulle være benign Forekommer hyppigere hos patienter med adenomer og KRC Molekylærpatologiske forandringer; K-ras mutation, TGF RII mutation, kromosom 1p forandringer, mikrosatellit instabilitet, tab af hmlh1 ekspression Forekomst af mixed polyps/ blandet polyp (hyperplastisk polyp + adenom) = sessil serrat læsion med dysplasi Klonalitet i hyperplastiske polypper og i den dysplastiske komponent af sessile serrate læsioner med dysplasi

27 Kært barn med færre navne

28 Sessil serrat læsion (SSL (SSP/SSA) ) Klinik Hyppigst lokaliseret i højre colonhalvdel Hyppigere hos kvinder Større (over 5 mm) Repræsenterer serrated pathway til MSI-H KRC Epigenetisk mekanisme Methylering af promotorregionen i hmlh1 (CpG island methylator phenotype CIMP)

29 SSL Annexcin10A Neuroendokrincelleforekomst (?) (a) A sessile serrated adenoma/polyp showing a hyperserrated luminal epithelial growth pattern more pronounced that in microvesicular hyperplastic polyps. In addition, the crypts show luminal dilation towards the bases of the crypts, some crypts show horizontal growth along the long axis of the muscularis mucosa (arrow). Goblet cells are present at all levels of the crypts, some of which are dystrophic. Mitotic figures are easily recognized, and located predominantly in the basal aspects of the crypts.

30 SSL med dysplasi SSL morfologi øget kernetæthed/ atypi uens/ forgrenede krypter dysplasi (skal IKKE graderes) kan ligne traditionelle adenomer fokalitet forstadie til serrat pathway-krc hurtigere progression SVÆR DIAGNOSTIK (2 int.kendis er havde 7% uklassificerede i projekt med 750cases)

31 Gene expression profiling of serrated polyps identifies annexin A10 as a marker of a sessile serrated adenoma/polyp. Gonzalo DH et al. J Pathol. (2013) A significant imbalance in mitosis versus apoptosis accelerates the growth rate of sessile serrated adenoma/polyps. Endo A et al. Virchows Arch. (2013)

32 SSL m dysplasi (b) Sessile serrated adenoma/polyp with cytological dysplasia. The portion of the polyp without cytological dysplasia on the left shows cells with uniform nuclei without pseudostratification. The cytologically dysplastic portion on the right (arrows) show hyperchromatic pseudostratified nuclei with numerous mitoses

33 TSA Figure 3.Traditional serrated adenoma. This polyp is composed of villiform projections of hypereosinophilic cells with small oval-shaped nuclei oriented basally along the basement membrane. The cells are growing in a hyperserrated luminal contour. Multiple ectopic crypts are present. These are composed of crypts oriented perpendicular to the long axis of the villi. Overall, goblet cells are decreased in number.

34 Serrate pathway til KRC A schematic representation of the putative development of CIMP-high CRCs with microsatellite instability through a serrated pathway via methylation of the MLH1 gene

35 Risikoen for at udvikle KRC via den serrate pathway Figure 7. The risk of developing colorectal cancers through the serrated pathway parallels the number, size, type, and anatomic distribution of the serrated polyps.

36 Serrate pathway til KRC ACF: abbererende crypt foci GCHP/ MVHP: Goblet cell HP/ microvesikulær HP TSA: Traditionelt serrat adenom SSA: sessil serrat adenom/læsion

37

38 HP vs SSL

39 SSL vs TSA

40

41 Serrat (tidl. hyperplastisk) polypose Tilstanden er defineret ved: 5 serrate læsioner proximalt for colon sigmoideum, heraf mindst 2 større end 10 mm Serrate læsioner proximalt for colon sigmoideum i en person med 1. grads slægtning med serrat polypose 20 serrate læsioner fordelt i hele colon Betegnelsen serrate læsioner omfatter i denne sammenhæng såvel hyperplastiske polypper som sessile serrate læsioner. Risikoen for kolorektalt karcinom øget. Disse patienter bør derfor allokeres til kontrolforløb svarende til patienter med adenomer.

42 Traditionelt Serrat Adenom (TSA) med neoplasi

43 Traditionel serrat adenom (TSA) Kompleks, ofte villøs arkitektur Epitelet oftest højt cylindrisk med smal aflang kerne og eosinofilt cytoplasma Karakteriseret af serrat (savtakket) epitelial arkitektur og små abortive krypter (vinkelret på villusretningen) Low eller high grade neoplasi

44 TSA med neoplasi (LGN)

45 Case 14 HE 62-årig mand, der ved koloskopi får påvist en polyp i transversum.

46 Case 14 SSL Sessil serrat læsion (SSL (SS adenom/polyp))

47 Case14 sessil serrat læsion uden dysplasi Sessil serrat læsion (ingen dysplasi) Hyperplastisk polyp, o.p. sessil serrat læsion sessil serrat adenom uden dysplasi sessil serrat adenom uden dysplasi sessil serrat læsion Sessil serrat adenom uden dysplasi sessil serrat læsion Sessil serrat læsion Hyperplastisk polyp, obs opmærksom på en sessil serrat læsion/komponent Sessil serrat læsion eller hyperplastisk polyp Sessil serrat læsion. Sessil serrat læsion Hyperplastisk polyp, obssessil serrat læsion uden dysplasi 11/14 sessil serrat 9/11 læsion vs adenom

48

49

50 Adenom Klinik I DK findes adenomer hos mindst hver 4. person > 50 år Sjældne før 40-års alderen Forstadier til KRC Forekommer hyppigst i områder med høj incidens af KRC Adenomer diagnosticeres nogle år før KRC Fjernelse af adenomer reducerer risikoen for KRC Der findes adenomrest i en del karcinomer Patienter med FAP udvikler KRC i 100% af tilfældene, hvis kolon ikke fjernes Mange cytogenetiske og molekylærgenetiske forandringer er fælles for adenomer og karcinomer Risiko for KRC Størrelse Antal Neoplasigrad Grad af villøsitet

51

52 Aberrerende krypt fokus (AKF) Precursor læsion Stammer fra dysplastiske stamceller i en enkelt krypt Forstørrede krypter og ofte let dilaterede kryptlumina, fortykket epitel, nedsat mucinindhold AKF med hyperplastiske træk med høj forekomst af K-Ras mutation AKF med neoplasi (mikroadenomer) associerede med APC mutation

53 Mikroadenom / AKF/ fladt adenom Β-catenin

54 Familiær Adenomatøs Polypose FAP

55 Adenom Makroskopi Multiple, cm store Typer Eleveret Pedunkulær Sessil Flad (ikke over 2x normal mucosahøjde) Depressed ( nedtrykt ) Endoskopisk diagnostik Eleveret Ses med det blotte øje

56 Adenom Endoskopisk diagnostik Flade og depressed Farveændring i slimhinden Visualisering vha farvestof

57 Fjernelse af stilket polyp

58 Fjernelse af bredbaset polyp med piecemeal teknik Evt løftes slimhinden med en saltvandspapel injiceret i submucosa (EMR, ESD ell. TEM)

59 Markerering af polypektomisted - spotmarkering I Århus (DK) ALTID lige analt for tumorstedet - vigtigt for senere resektat og lokalisation af tidl. polypsted

60 Adenom, Arkitektur Fladt Lokal fortykket mucosa, ikke over 2 x normal mucosahøjde Mørkere slimhinde

61 Adenom Arkitektur-Tubulær Udgør antalsmæssigt ca. 70% Oftest stilkede Mørkere farve end omgivende mucosa Opbygget af tætliggende kirtelstrukturer udklædt med dysplastisk epithel, som udgør mindst 80% af den luminale overflade (glat overflade)

62 Adenom Arkitektur- Villøs Udgør < 5% Ofte sessil med hårlignende / velourlignende overflade Opbygget af blad eller fingerlignende processer beklædt med neoplastisk epithel, som udgør mindst 80% af den luminale overflade

63 Adenom, Arkitektur Tubulovilløst Intermediær potentiale Udgør ca. 25 % Blanding af tubulære og villøse strukturer med en ratio mellem 80%/20% til 20%/80%

64 Case 13 HE 55-årig kvinde, der ved sigmoideoskopi får påvist polyp i sigmoideum.

65 Case 13

66 Case 13 tubullovilløst adenom med low grade neoplasi og pseudoinvasion. Tubulovilløst adenom med low grade neoplasi. Retentionscyster men ingen invasion Villøst adenom med low grade dysplasi tubulært adenom med low-grade dysplasi Tubulovilløst adenom med low grade neoplasi Tubulovilløst adenom med low grade neoplasi Tubulovilløst adenom med low grade neoplasi tubulovilløst adenom low grade. Tuboluvilløst adenom, low grade dysplasi Tubulovilløst adenoma med low grade neoplasi Tubulært adenom, (low grade neoplasi i teksten) Tubulovilløst adenom med low grade neoplasi og pseudoinvasion. tubulovilløst adenom, low grade neoplasi Tubolovilløst adenom m low grade neoplasi Type:11/14 og Gradering:14/14

67 Tubulovilløst adenom med pseudoinvasion LOW GRADE NEOPLASI

68 Pseudoinvasion Neoplastisk epitel/ krypter i/under lamina muscularis mucosa Ofte velafgrænsede Krypter med bevaret lumen/dybde orienteret Ofte cystiske Differentiering som i adenom Hæmosiderofager/ blødningsseqv. Lymfoglandulær kompleks Følger efter inflammation, torsion eller anden traumatisering?

69

70

71 Adenom, Gradering WHO/ DK per 2012 Low grade neoplasi (svarer til tidl. let og moderat dysplasi) High grade neoplasi (svarer til tidl. svær dysplasi) DK før 2012 Let dysplasi Tubuli lidt uregelmæssige uden forgreninger, kerner i basale halvdel af celler Moderat dysplasi Sekundære forgrenede tubuli (knopskydninger), kerner tættest basalt Svær dysplasi Stærkt (tertiære) forgrenede tubuli, hyppigt kribriforme, kerner overalt (orientering umulig)

72 Low og high grade neoplasi

73 Tubulært adenom low grade neoplasi

74 Villøst adenom (bredbaset) TEM lokalresektat

75 Tubulovilløst adenom high grade neoplasi (før 2012 svær dysplasi) Cytologisk

76

77

78 Hvorfor størrelse og arkitektur har betydning

79

80

81

82 Polyp-papirer link på DPAS hj.s. link til DPAS s IT-udvalgs kodevejl. og algoritme på Patobankens hj.s. link til adenom-allokerings-algoritme på DKS, DCCG og DPAS hj.ss

83 Kodevejledninger (officielle) Index [Kodebogen] svarer næsten til kapitlerne i den gamle Gule bog Søg i hele SNOMED s kodeindhold fungerer som tekst indeholder [p.t.]

84 Polypper Hvorfor/ hvordan skal vi klassificere dem? Hvorfor: Hvordan: Risiko for at udvikle en invasiv komponent Risiko for evt. LNmet, når invasiv WHO nyeste IEN (intraepitheliel neoplasi) High/ Low DK (2012) Low grade neoplasi (LGN) High grade neoplasi (HGN) Kvantitativt +/- 1000my

85 MDT MultiDisciplinært Team - del af kræftpakke 3 s krav per 2012 Kirurger Radiologer (CT/MR/UL/rtg) Patologer Onkologer Forløbskoordinatorer (f.eks. sygepl.) andre (klin. nuklearmed., anæstesi, sekr.,)

86 pt1 - Haggitt level (S.Nivatvongs 1982/2002) Eleveret/stilket polyp Level1; invasion i polyphovedet (indenfor dysplasi) Level2; invasion ned i halsen (overgangen til normal mucosa) Level3; invasion i stilken (til niveau med normalmucosa) Level4; invasion i submucosa (under øvrige mucosaniveau) AFHÆNGER 100 % AF ORDENTLIG ORIENTERING AF VÆVET!

87 pt1 Kikuchi Sm-klassifikation (Kikuchi) (Nivatvongs 2002) Sessil/ fladeformet polyp pt1(sm1), øvre 1/3 af submucosa pt1(sm2), midterste 1/3 af submucosa (sv.ca. til kar-pleksus niveau) pt1(sm3), dybeste 1/3 af submucosa AFHÆNGER 100 % AF ORDENTLIG ORIENTERING AF VÆVET!

88 Procenttal: risiko for Lnmet. p 27

89 Øvrige risiko-parametrer for pt1-tumorer (polypcancere) rapporteres jf. DCCG guideline (revision 2016) Differentieringsgrad laveste område (Tumor budding +/-) Lymfekarinvasion (alle steder) +/- Intramural veneinvasion (alle steder) +/- Radikalitet (1 mm eller mindre mm er def. mikroskopisk ikke-radikal) => behov for yderligere efterbehandling?!

Forskellige tilgange til gastro-patologien

Forskellige tilgange til gastro-patologien Forskellige tilgange til gastro-patologien HUSK ALTID din egen afdelingsinstruks Epitheliale tumorer i colon og rectum Rikke Hagemann-Madsen Overlæge, Klinisk Patologisk Afdeling, Vejle Sygehus Lillebælt

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Ved pt1 tumorer bør frekvensen af lav differentieringsgrad ikke overstige 20 procent pt1 tumorer skal stages a.m. Haggitt eller a.m. Kikuchi Patienter med pt1 tumorer med høj risiko eller

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. registrering i screeningsprogrammet for tarmkræft

Arbejdsgruppen vedr. registrering i screeningsprogrammet for tarmkræft - - Guidelines for koloskopi og patologi Arbejdsgruppen vedr. registrering i screeningsprogrammet for tarmkræft Den tværregionale implementeringsgruppe vedr. tarmkræftscreening, Danske Regioner Indhold

Læs mere

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom Rekommandationer Patologibeskrivelsen af lokalresektater med adenokarcinom bør være synoptisk Diagnosekodning skal ske i henhold til de Nationale retningslinjer Lokalresektater af kolorektalcancer Lokalresektion

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Alle kolorektalcancer resektater bør fotograferes Alle makroskopiske fund skal beskrives standardiseret Kvaliteten af resektionsplanerne skal vurderes i alle rectum- og colon cancerresektater

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Arvelig tarmkræft Forfattere: IB Gælder fra: -- Gælder til:

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Arvelig tarmkræft Forfattere: IB Gælder fra: -- Gælder til: DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Forfattere: I Gælder fra: -- Gælder til: Rekommandationer HNPCC: Detaljeret familieanamnese og IHC-analyse for defekt MMRsystem

Læs mere

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver Side 1 af 13 SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver Kodning af biopsier fra colon- og rectumslimhinden med adenokarcinom T-kode Der bør kodes specifikt for slimhinden i det afsnit af colon, hvor tumoren

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr.

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr. ÆAA0Y5 kontrol med HPVtest pga tidl. uegnet, om 3 kontrol med HPVtest pga tidligere uegnet prøve, om 3 ÆAA0Z1 selvtest for humant papillomvirus selvtest for humant papillomvirus ÆAAX16 cytologisk kontrol

Læs mere

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner 10 ARVELIG TARMKRÆFT Ætiologien ved tarmkræft er heterogen og muligvis har arvelige faktorer en medvirkende betydning for udviklingen af kolorektalcancer (KRC) i op mod 35 % af alle tilfældene (Lichtenstein

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Polyposepatienter bør tilbydes profylaktisk kolektomi i 15-20 års alderen Polyposepatienter bør tilbydes regelmæssig profylaktisk gastroduodenoskopi

Polyposepatienter bør tilbydes profylaktisk kolektomi i 15-20 års alderen Polyposepatienter bør tilbydes regelmæssig profylaktisk gastroduodenoskopi DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Forfattere: I Gælder fra: 25. februar 2016 Gælder til: Rekommandationer HNPCC Detaljeret familieanamnese og IHC-analyse

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Analkanalens sygdomme Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Embryologien er afgørende Anatomien dansk patologs mesterværk Claus Fenger, Odense Fenger. Anal canal.

Læs mere

Morfologiske HPV forandringer

Morfologiske HPV forandringer Morfologiske HPV forandringer Bioanalytikerunderviser Marianne Schou Århus Sygehus, NBG Marimart@rm.dk HPV morfologisk forandringer Koilocytter (E4 proteinet) Dyskeratocytter Makrocytter HPV i Umodne metaplastiske

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014 Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er Overlæge, ph.d.

Læs mere

Mave og tarmsystem - med gennemgang af lag ANATOMI

Mave og tarmsystem - med gennemgang af lag ANATOMI Mave og tarmsystem - med gennemgang af lag ANATOMI MAVESÆK Gaster ventriklen / ventriculus ligger ud for nederste brysthvirvler MAVESÆK ligger opad til venstre under diafragma MAVESÆK ligger i spatium

Læs mere

2009 Retningslinier Barretts øsophagus. PVA DECV Lars Bo Svendsen

2009 Retningslinier Barretts øsophagus. PVA DECV Lars Bo Svendsen 2009 Retningslinier Barretts øsophagus PVA DECV Lars Bo Svendsen 2009 Retningslinier Barretts øsophagus 1. DECV gruppen 2. DKS / DGS guideline gruppen Diagnose Endoskopi + Histologi Makroskoskopisk synlig

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose, behandling og kontrol Polyposeregistret Hvidovre Hospital & Danish Colorectal Cancer Group Indhold Sygdommen... 3 Spigelman klassifikation...

Læs mere

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan Herlev

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan Herlev Analkanalens sygdomme Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2017 Herlev Embryologien er afgørende Anatomien dansk patologs mesterværk Claus Fenger, Odense Fenger. Anal canal.

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde: Kodning af neoplastiske penislæsioner Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning Dias 1 Oversigtsdias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Dias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Baggrund for avlsprogrammet Arvelighed

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse Region Syddanmark 1.0 Baggrund Internationalt og nationalt har man med succes implementeret sygeplejersker til

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal indhentes til Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde Kodning af prostatacancer. Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med prostatacancer overføres fra patobanken til prostatacancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 ASC-US og ASC-H Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer i Danmark Pladeepitelcelleforandringer

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) April 2012 Gastroenheden - Polyposeregistret Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Polyposeregistret/Danish Colorectal Cancer Group Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose,

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig lektor,, Århus

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Overlæge Jesper Vilandt Område ansvarlig kolorektal kirurg. Kirurgisk Afdeling. Nordsjællands Hospital Hillerød Region Hovedstaden

Overlæge Jesper Vilandt Område ansvarlig kolorektal kirurg. Kirurgisk Afdeling. Nordsjællands Hospital Hillerød Region Hovedstaden Overlæge Jesper Vilandt Område ansvarlig kolorektal kirurg Kirurgisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Region Hovedstaden 31-10-2017 Jesper Vilandt, Kirurgisk Afdeling, Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Ventriklens og duodenums sygdomme

Ventriklens og duodenums sygdomme Ventriklens og duodenums sygdomme Table of Contents Gastritis... 3 Akut gastritis... 3 Kronisk gastritis og helocobacter pylori- infektion... 4 Ulcus gastroduodenale... 5 Blødende gastroduodenalt ulcus...

Læs mere

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015.

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra

Læs mere

NATIONAL UDDANNELSE KOLOSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE. Program. Teoretisk uddannelse. Skriftlig eksamen

NATIONAL UDDANNELSE KOLOSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE. Program. Teoretisk uddannelse. Skriftlig eksamen NATIONAL UDDANNELSE KOLOSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Program Teoretisk uddannelse 26. 28. januar 2015 Skriftlig eksamen 3. februar 2015 Teoretisk del Trinity, hotel og konferencecenter i Fredericia Den 26.

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Arvelig brystkræft hvilke gener kender vi og hvad er den kliniske betydning

Arvelig brystkræft hvilke gener kender vi og hvad er den kliniske betydning Arvelig brystkræft hvilke gener kender vi og hvad er den kliniske betydning Anne-Marie Gerdes DBCG s Genetiske udvalg Arvelig mammacancer Tidlig debut Flere afficerede familiemedlemmer Bilateral mammacancer

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 High-grade squamous intraepithelial lesion = HSIL Planocellulært karcinom Billeder fra: Billeder fra: http://nih.techriver.net/

Læs mere

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse.

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Tekst til billede 1 Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Skeden er udvidet med et såkaldt speculum. Lige under instrumentets øverste gren ses en blomkålslignende svulst,

Læs mere

ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1

ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1 ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1 T 62 T 62000 T 62010 T 62050 T 62400 T 62910 T 62911 ESOPHAGUS Esophagus Esophagusslimhinde Tunica muscularis esophageae Periøsofagealt væv Esophagus og

Læs mere

CT og oversigt over abdomen. Lektion 2. CT af abdomen

CT og oversigt over abdomen. Lektion 2. CT af abdomen CT og oversigt over abdomen. Lektion 2 CT af abdomen Systematisk gennemgang CT af abdomen ved akutte abdominale smerter CT scanningen består af 2-300 axiale billeder 2 Systematisk gennemgang CT af abdomen

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Abdomen ABDOMEN. Abdomens indhold. Abdomens udstrækning. Cavitas abdominalis. Cavitas abdominalis. bugvægge bughule. Fra

Abdomen ABDOMEN. Abdomens indhold. Abdomens udstrækning. Cavitas abdominalis. Cavitas abdominalis. bugvægge bughule. Fra ABDOMEN Abdomen ge bughule ANATOMI Abdomens indhold Bugorganer Bughinde Kar Nerver Abdomens udstrækning Fra ribbenskurvatur Til hoftebenskam lyskebånd symfyse Cavitas abdominalis Bughulen inddeles i Cavitas

Læs mere

Cellens livscyklus GAP2. Celledeling

Cellens livscyklus GAP2. Celledeling Cellens livscyklus Cellens livscyklus inddeles i to faser, interfase og mitose. GAP1 (G1). Tiden lige efter mitosen hvor der syntetiseres RNA og protein. Syntese fasen. Tidsrummet hvor DNAet duplikeres

Læs mere

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm

pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm 2009 Pakkeforløb for kræft i tyk- & endetarm Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kræftbehandling; Cancer; Tumor

Læs mere

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA (vejledning i udfyldelse side 9) DCCG SKEMA II indtastningsbilag 1 PERIOPERATIVT SKEMA CPR Efternavn Fornavn Hvis patienten

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af MLH1 promotor methylering i colorektal cancer.

Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af MLH1 promotor methylering i colorektal cancer. Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af MLH1 promotor methylering i colorektal cancer. Version 1 (februar 2017) Anbefalingerne er udarbejdet som et samarbejde mellem Dansk Molekylær Patologi Gruppe

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Almen patologi præparater

Almen patologi præparater Almen patologi præparater Adaptive forandringer 6, 36, 37, 14, 25 Celledød / Infarkt 3, 50, 22, 23, 41 Akut inflammation 16, 17, 32, 46, 47 Kronisk inflammation og heling 29, 61, 93, 4, 5 Granulomatøs

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital 1 Redaktionskomité Steffen Bülow (ansvarshavende) Henrik Harling Per Gandrup Henrik Christensen Anders Jakobsen Forfattere DCCG Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital

Læs mere

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5 Molekylærbiologiske analyser og teknikker har viden om teorien og principperne bag udvalgte molekylærbiologiske analyser og teknikker Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt

Læs mere

CASE 1 VBT 24 år, indbudt, GU i.a. Diagnose: ASCUS - opfølgning negativ

CASE 1 VBT 24 år, indbudt, GU i.a. Diagnose: ASCUS - opfølgning negativ CASE 1 VBT 24 år, indbudt, GU i.a. Diagnose: ASCUS - opfølgning negativ Modent pladeepitel Kerneforstørrelse: 2½ -3 x intermediær cellekerne Let øget K/C ratio Minimal hyperkromasi Minimal irregularitet

Læs mere

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 15. September 2014/BB Revised 3. november. 2014 (HS) Revised 13. November 2014 (HS) Revised 20. November 2014 (HS) Cervical cytology distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 1. Distribution

Læs mere

Håndtering af uventet cancer i lokalresecerede kolorektale polypper

Håndtering af uventet cancer i lokalresecerede kolorektale polypper Håndtering af uventet cancer i lokalresecerede kolorektale polypper Issam Al-Najami 1, 2 & Gunnar Baatrup 1, 2 STATUSARTIKEL 1) Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Svendborg 2) Klinisk Institut,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011 Dansk Cytologiforening v. formand Dorthe Ejersbo Afdeling for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Høringssvar vedr. screening for livmoderhalskræft 30. maj 2011 Der foreligger overordnet nye veldokumenterede

Læs mere