Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni og 8, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

2 Danmark-Aabybro: Sociale ydelser JAMMERBUGT KOMMUNE Leverandøraftale på tandproteser og tilhørende ydelser. Undersøgelser og behandling i forbindelse med tandproteser til borgere i Jammerbugt Kommune. CPV: Klinisk Tandtekniker Karen Samuel Vestergade Fjerritslev

3 Danmark-Aabybro: Sociale ydelser JAMMERBUGT KOMMUNE Leverandøraftale på fodbehandling. Fodbehandling til borgere i Jammerbugt kommune. CPV: Fjerritslev Hud & Fodpleje Østergade Fjerritslev

4 Danmark-Aabybro: Sundhedsvæsen i øvrigt JAMMERBUGT KOMMUNE Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren til Jammerbugt kommune. Leje og vask af beklædningsgenstande til medarbejder på plejecentre og i hjemmeplejen i Jammerbugt kommune. CPV: Vraa Dampvaskeri A/S Frilandsvej Vrå Telefon:

5 Danmark-Aalborg: Persontransport, ikke rutekørsel REGION NORDJYLLAND Udbud af liggende patienttransport (ikke-behandlingskrævende). Udbuddet vedrører ikke-behandlingskrævende liggende patienttransport i Region Nordjylland også benævnt kørselskategori D. Udbuddet er opdelt i tre (3) delaftaler. De tre delaftaler er opdelt på geografiske områder indenfor Region Nordjylland (Syd, Nord og Vest). Hver delaftale er at betragte som et enkeltstående udbud og en enkeltstående kontrakt. Den liggende patienttransport (kørsel D) er adskilt fra ambulancetjenesten, der også benævnes kørsel ABC. Dette sker for til dels at sikre patienter og regionens sygehuse en høj grad af rettidighed, men også for at bidrage til at gøre området tilgængeligt for tilbudsgivere, der ikke nødvendigvis har kompetencer på ambulanceområdet. Kørsel D omfatter transport af patienter, hvor der ikke er behov for medicinsk overvågning og/eller behandling under transporten. De liggende patienttransporter skal således ikke bemandes med uddannet ambulancepersonale. Transporterne vil som hovedregel foregå mellem patientens bopæl og behandlingsstedet eller mellem to behandlingssteder. Liggende patienttransport indebærer, at patienten skal kunne ligge ned på båre under kørslen og være forsvarligt fastspændt. I de fleste tilfælde indebærer opgaven tillige, at patienten skal transporteres liggende eller siddende til og fra køretøjet. Opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede patienttransportkøretøjer med en nærmere defineret driftstid. Hver delaftale indeholder optioner på frakøb/tilkøb af patienttransportenheder, samt frakøb/tilkøb af driftstimer for de enkelte beredskaber. Udover disse optioner kan Regionen tilkøbe enheder/driftstimer til brug for øvelsesaktivitet og under aktivering af AMK i forbindelse med større hændelser. Driftsstart er for alle 3 delaftaler. CPV: , Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V

6 Danmark-Aalborg: Ultralydapparat REGION NORDJYLLAND Ultralydsscanner. Indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer 2 stk. ultralydsscanner Voluson E0 med option på yderligere 2 stk. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. I det konkrete tilfælde er der probefællesskab mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , GE Healthcare A/S Park Allé Brøndby

7 Danmark-Aarhus: Diverse møbler og udstyr AARHUS KOMMUNE U2.2 Specialinventar. Der udbydes leverance og montering (hvor aktuelt) af specialinventar (specialbygget) på etagerne og 2 i områder med publikumsadgang (ca m²) og omfatter hovedsageligt følgende leverancer: specialbyggede ventemøbler ca. 5 stk. specailbyggede udstillingsmoduler ca. 5 stk. specilbyggede diske ca. 5 stk. specialbyggede skranker ca. 5 stk. Leverancen udføres i perioden februar-maj 205. CPV: , Juul & Nielsen A/S Erhvervsvej Glostrup

8 Danmark-Aarhus: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Udførelse af grøn pleje i distrikt Sydvest. Kontrakten omfatter udførelse af grøn pleje i distrikt Sydvest for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse. CPV: ISS Facility Services A/S Gyngemose Parkvej Søborg Telefon: Internetadresse: dk.issworld.com

9 Danmark-Albertslund: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed ALBERTSLUND KOMMUNE (DK) Totalrådgivning vedr. genopførelse af bygning M til Kongsholmcenteret i Albertslund. Totalrådgivning omfattende projektering, fagtilsyn, byggeledelse og idriftsættelse samt foreståelse af hovedentrepriseudbud. I 2009 blev del af Kongsholmcentret raseret af en brand, der efterlod en brandtomt på 700 m2. Projektering og genopførsel skal ske med udgangspunkt i tidligere udarbejdet ideoplæg. Ideoplæg har dannet grundlag for Albertslund Kommunes forlig med forsikringsselskab. Kongsholmcentret er en kommunal bygning ved Albertslund Centrum, som p.t. huser en række forskellige undervisningstilbud og dertilhørende administration. Albertslund Musikskole holder bl.a. til i bygningen. Alle disse funktioner skal vedblive i det nye Kongsholmcenter. CPV: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé A 2920 Charlottenlund

10 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Hovedeftersyn af MSF 3 og MSF 4 (Mindre Standard Fartøj). Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn i henhold til specifikation af MSF 3 og MSF 4. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, klassefornyelsessyn (Class Renevwal Survey), ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering samt generelle eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter, herunder eftersyn af fremdrivningsanlæg. Skibets hoveddata (glasfiber sandwich konstruktion): Længde overalt: 26,30 m. Længde VL.: 23,95 m. Bredde midtskibs: 7,00 m. Sidehøjde midtskibs: 3,60 m. Dybde: 3,5 m. Deplacement: Ca. 95,00 t. Fartøjerne er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersyn. CPV: ,

11 Danmark-Ballerup: Vejtransport FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Rammeaftale om passage på Storebælts- og Øresundsbroen, og overfart på Gedser Rostock, Rødby Puttgarden, Odden Ebeltoft, samt Odden Århus. Rammeaftale om passage på Storebælts- og Øresundsbroen, og overfart på Gedser Rostock, Rødby Puttgarden, Odden Ebeltoft, samt Odden Århus. Estimeret værdi er CPV: , , BroBizz A/S Vester Sødegade København K Telefon:

12 Danmark-Brøndby: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler DANSKE LOTTERI SPIL A/S Butiksinventar. Danske Lotteri Spil har indgået en rammeaftale som omfatter produktion og levering af forskellige møbelelementer til deres forhandlere i Danmark. Møbelelementerne danner skrivefag, hvorpå den enkelte spiller kan udfylde sin kupon til spillene fra Danske Spil. Møbelelementerne udføres i træ. CPV: , , , Inventa A/S Industrivej Spøttrup

13 Danmark-Brøndby: Virksomhed i forbindelse med tv DANSKE LOTTERI SPIL A/S Tv-Produktion. Danske Lotteri Spil A/S har indgået aftale med en leverandør om produktionen af billed- og lydside i forbindelse med trækning af vindertal, formidling af vindertal samt i en vis udstrækning formidling af prognoser for Danske Lotteri Spils Talspil. CPV: , STV Production A/S

14 Danmark-Brønshøj: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri Brønshøj Meninghedsråd -

15 Danmark-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning ENERGINET.DK ( ) Rammeaftale jordingsudstyr, spændingstestere m.m. 3-årige rammeaftaler på indkøb af spændingstestere, jordings-kæder, jordingsstænger, skabe mm. 3 slags typetestede jordings-kæder jordingsstang med mulighed for tilspænding med moment spændingstestere KPtest5 fra kv inkl. pose/taske indbrudssikre skabe til opbevaring af jordings-kæder med mulighed for aflåsning. CPV: Hans Følsgaard A/S Theilgaards Torv 4600 Køge Skaarup Imcase A/S Lejrvej Værløse Ragnar Stålskog AB Instrumentvägen 6 SE-9427 Uppland Väsby SVERIGE Skaarup Imcase A/S Lejrvej Værløse Hans Følsgaard A/S Theilgaards Torv 4600 Køge Hans Følsgaard A/S Theilgaards Torv 4600 Køge Skaarup Imcase Lejrvej Værløse

16 Danmark-Fredericia: Forsikringstjenester BOLIGKONTORET FREDERICIA Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligkontoret Fredericia. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligkontoret Fredericia. CPV: , , , , , 66540, Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyersvænge København SV Gjensidige A.C. Meyers Vænge København Gjensidgie Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Dansk Glasforsikring Gammel Kaplevej Virum

17 Danmark-Fredericia: Snerydning FREDERICIA KOMMUNE Vintertjenester Udbuddet omfatter 8 entrepriser (delaftaler) på snerydning og gladførebekæmpelse. CPV: Vognmand Eskildsen A/S Fregatvænget Fredericia Telefon: P. Fournaise A/S Industrivej Fredericia Telefon: P. Fournaise A/S Industrivej Fredericia Telefon: Tefax Aps. Bøgeskovvej Fredericia Telefon: Aut. Kloakmester Henneberg Aps Fredericia Telefon: Entreprenør Jan Sterndorff Egeskov Bygade Fredericia Telefon: Entreprenør Jan Sterndorff Egeskov Bygade Fredericia Telefon: Niels Ladegaars Jensen Fiskebækvej Fredericia

18 Telefon:

19 Danmark-Fredericia: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning ENERGINET.DK ( ) CPV: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning. Rambøll Hannemanns Allé København S

20 Danmark-Frederiksberg: Aktivt kul FREDERIKSBERG FORSYNING A/S ( ) Indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning. udbyder en rammeaftale omfattende indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning. Ud over levering af aktivt kul omfatter rammeaftalen også tømning af ordregivers anlæg, bortskaffelsen af det brugte kul og ilægning af nyt kul i samme anlæg. Rammeaftalen løber i en periode på 2 år fra kontraktindgåelse, dog således at ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 2 måneder (i alt 2 år). CPV: Krüger A/S Gladsaxevej Søborg Telefon:

21 Danmark-Frederiksberg: Installation af rørsystem FREDERIKSBERG FJERNKØLING A/S (CVR NR ) 2: CBY Rørentreprise. Nærværende udbud omfatter indkøb og montage af røranlæg for kølevand og glycol/vand som skal forbinde chillere, tørkølere, pumper, frikølsveksler i køleanlæg, som tidligere har været genstand for udbud. Røranlægget skal leveres med ventiler og isolering. Det bemærkes, at udbuddet gennemføres som et sideordnet udbud, hvor Tilbudsgiver både skal give tilbud på levering af følgende tre løsninger i) kølevandsanlæg og tørkøleanlæg i sort stål, ii) kølevandsanlæg i rustfrit stål og tørkøleanlæg i sort stål og iii) kølevandsanlæg og tørkøleanlæg i rustrfrit stål, og hvor vil vælge en af disse løsninger se nærmere udbudsbetingelserne. CPV: Eurocon Rør og Svejs Aps Rasmus Færchs Vej Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

22 Danmark-Frederiksberg: Rørledninger til drikkevand FREDERIKSBERG FORSYNING A/S Rammeaftale vedr. indkøb af PE-ledninger til vandforsyning og fjernkøling. Udbuddet vedrører en rammeaftale med en varighed på 2 år vedr. indkøb af PE-ledninger for Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Fjernkøling A/S. Den udbudte rammeaftale omfatter løbende indkøb af PE-ledninger i forbindelse med vandforsyning og fjernkøling. CPV: , AO Rørvang Albertslund Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

23 Danmark-Frederiksberg: Rengøring af lokaler DAB Rengøringskontrakt Aftale om rengøring i boligafdeling Grantoften. Ballerup almennyttige Boligselskabs udbud af en rengøringsopgave I boligafdelingen Grantoften. Opgaven omfatter trapperengøring og vinduespudsning i boligafdeling Grantoften i en periode på 2 år. CPV: Andersen Andersens Rengøring A/S Rugvænget Taastrup Telefon:

24 Danmark-Glostrup: Skilte og beslægtede produkter I/S VESTFORBRÆNDING Produktion af skilte. Produktion og slutdesign af skilte til GBS. CPV: BN SKILTE A/S Jomfruløkken Randers NØ Internetadresse:

25 Danmark-Glostrup: Vejtransport GLOSTRUP BOLIGSELSKAB, AFDELING 9 Genhusning Stadionkvarteret afd. 9 Rammeaftale. Flytning af bohave fra og til op mod 600 lejligheder i bebyggelse i op til 6 etager i forbindelse med renovering og ombygning af lejligheder i Stadionkvarteret. Bebyggelsen er beliggende Diget, Hegnet, Skellet, Gærdet, Stubben, Brinken, Leddet og Sportsvej. De omhandlende lejligheder består hovedsageligt af -4 rums lejligheder og enkelte 5-rums lejligheder. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og ordregiver er derfor ikke forpligtet til at indkøbe ydelser under rammeaftalen. Rammeaftalens løbetid er 48 måneder. CPV: Bøgeskov Flytteforretning A/S Støberivej Køge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Grindsted: Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring BILLUND KOMMUNE Konsulent til udviklingsprojekt til Billund Kommune. Billund Kommune udbyder udviklingsprogramopgaven»sammen finder vi ud af det«, et udviklingsprogram der strækker sig over 3 år. Programmets tanke er, som nævnt i programbeskrivelsen»sammen finder vi ud af det«bilag 2., at nytænke udformning af Billund Kommunes offentlige sektor og service, blandt andet ved at inddrage borgerne. Programmet udtrykker en ambitiøs strategi, som tager skridtet om borgercentreret serviceudvikling fuldt ud i hele Billund Kommune. Programmet kan blive kilde til inspiration og læring mange år frem i tiden og potentielt danne skole for lignende projekter i fremtiden. CPV: , , Joint Action A/S Søren Frichsvej 44d 8230 Åbyhøj

27 Danmark-Hørsholm: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HØRSHOLM KOMMUNE, TEAM EJENDOM Totalrådgivning ved Opgradering af Hørsholm Idrætspark. Hørsholm Kommune har indgå aftale med en totalrådgiver i forbindelse med bygningsmæssig opgradering af Hørsholm Idrætspark. Totalrådgivningen omfatter arkitekt- og ingeniørydelser. Opgaven omfatter bl.a. facadeløft af Hørsholm Hallen og Skøjtehallen samt af indgangspartierne mellem hallerne, Renovering af toiletter, omklædningsfaciliteter og konstruktioner i Skøjtehallen m.m. Den samlede investeringsudgift forventes at andrage DKK. CPV: , , Nova 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage Opgang G 262 København K Telefon:

28 Danmark-Haderslev: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr HADERSLEV KOMMUNE Rengøring og vinduespolering. Udbuddet vedrører levering af rengøring og vinduespolering på institutioner under Haderslev Kommune. Opgaven deles op i 4 delaftaler. 3 delaftaler på rengøringsservice og delaftale på vinduespolering, som dækker hele kommunen. CPV: , , , 90900, , , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Erhvervspolereren ApS Brændekilde Bygade Odense SV

29 Danmark-Hillerød: Clips, suturer og ligaturer REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Skærende staplere. Skærende staplere til skopisk og åben kirurgi. CPV: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S

30 Danmark-Hjørring: Transport af affald AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Bistand til transport fra AVVs genbrugspladser. Kontrakterne omfatter transport af diverse affaldstyper fra AVVs 8 genbrugspladse. CPV: Kr. K. Hermansen ApS Bøgevangen Dronninglund Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev AL Logistik Lyngbyvej Løkken

31 Danmark-Holstebro: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION MIDTJYLLAND ( ) Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Rådgiverydelser i forbindelse med Region Midtjyllands forureningsundersøgelser prioriteret i forhold til den offentlige indsats. CPV: , , Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Telefon: Dansk Miljørådgivning A/S Industrivej 0A 8680 Ry Telefon: Niras A/S Åboulevarden Aarhus C Telefon: GEO Sødalsparken Brabrand Telefon: DGE Jelshøjvænget 8270 Højbjerg Telefon:

32 Danmark-Horsens: Affaldscontainere og -spande AFFALDSCONTAINERE OG- SPANDE Indkøb af affaldsbeholdere med hjul. Som et led i Horsens Kommunens affalds håndteringsplan skifter kommunen fra sække i stativer til beholdere, og der skal ske kildesortering i flere fraktioner. Langt hovedparten af kildesorteringen vil skulle ske via brug af affaldsbeholdere på hjul, hvor størsteparten vil være 2-hjulede med hver to rum. Der skal dog også købes et antal beholdere på 4 hjul. Udbuddet omfatter derfor to delaftaler på køb og levering af en række modeller af affaldsbeholdere på hjul og reservedele til disse, til dækning af Teknik og Miljøs behov for modellerne i en årrække. CPV: , , , , JOCA A/S Industrivej Vinderup PWS Danmark A/S Nordlandsvej 305 Skejby 8200 Århus N

33 Danmark-Horsens: Opsamlingspose HORSENS KOMMUNE Indkøb af køkkenbeholdere og papirposer til organisk dagrenovation. Horsens Kommune har behov for at indkøbe køkkenbeholdere og tilhørende papirposer, som Horsens Kommune kan levere til borgere, kommunale virksomheder og institutioner samt en række private virksomheder. Horsens Kommune ønsker med dette udbud at finde en virksomhed, som kan levere køkkenbeholderne og papirposerne. Udbuddet omfatter en kontrakt på køb og levering af en () fælles model af køkkenbeholderen og papirposen til dækning af Teknik og Miljøs behov for disse modeller i 205 og 206 med forventet start i uge 3 i uge 205. Udbyder estimerer, at der vil blive bestilt ca køkkenbeholdere og ca bundter papirposer af 50 styks (svarende til papirposer) i løbet af kontraktperioden. Kontrakten indgås som en () rammeaftale, hvor udbyder ikke på forhånd præcist kan beskrive, hvor stort omfanget af indkøbet bliver. CPV: 33460, Rubæk & Co. A/S Frydensbergvej 3660 Stenløse Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder FSB Familie- og ungdomsboliger i kvarteret ved Bella Center. Fsb ønsker opført en række almene familie- og ungdomsboliger. Der er tale om ca m2 boliger, og arealet fordeler sig med ca m2 til ca. 26 almene familieboliger og ca m2 til ca. 7 almene ungdomsboliger. Grunden er ejet af BC Hospitality Group A/S, og det er en betingelse for fsbs køb af byggeretter, at byggeriet opføres i forbindelse med det øvrige byggeri af private boliger på grunden, så opførelsen kan koordineres som ét samlet projekt. Der er udarbejdet projekter for de byggefelter i området, hvor de almene familieboliger forventes at indgå, men den præcise placering og udformning af boligerne er endnu ikke endeligt fastlagt. Projektet for ungdomsboligerne udarbejdes i løbet af 205. fsb og BC Hospitality Group A/S har derfor indgået en totalentreprisekontrakt, hvorefter BC Hospitality Group A/S vil forestå projektering og opførelse af boligerne på vegne af fsb samt udbud i den forbindelse. Dette sker efter»delegeret bygherre-modellen«/den delegerede bygherre model, således at bygge- og anlægsarbejderne konkurrenceudsættes med henblik på indgåelse af aftaler med én eller flere udførende totalentreprenører. Det er aftaleforholdet mellem fsb og BC Hospitality Group A/S, som denne bekendtgørelse vedrører, mens der vil blive indrykket en eller flere udbudsbekendtgørelser vedrørende aftaleforholdet med den eller de udførende totalentreprenører. CPV: , BC Hospitality Group A/S Center Boulevard København S Internetadresse:

35 Danmark-København: Dosimetrisystemer (sekundær standard) SUNDHEDSSTYRELSEN Opgradering af Secondary Standard Dosimetry Laboratory. Statens Institut for Strålebeskyttelse, som er en enhed under Sundhedsstyrelsen, ønskede tilbud på en opgradering af sit Secondary Standard Dosimetry Laboratory. CPV: , , HenPTW-Freiburg GmbH Lörracher Straße Freiburg TYSKLAND

36 Danmark-København: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester DIGITALISERINGSSTYRELSEN Digital post-løsningen. Digitaliseringsstyrelsen har indgået en kontrakt med en tjenesteyder om, at der stilles en Digital Post-løsning (herefter benævnt løsningen) til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner på den ene side og borgere og virksomheder på den anden side, således at myndighederne/institutionerne kan foretage sikker digital kommunikation med borgere og virksomheder. Der henvises til lovom Offentlig Digital Post, lov nr. 528 af med tilhørende bekendtgørelser. Digital kommunikation skal i overensstemmelse med ovennævnte lov forstås bredt og kan udover korrespondance, herunder afgørelser og påbud, mellem offentlige myndigheder/institutioner og borgere/virksomheder f.eks. også være kommunikation, der udsendes fra en myndigheds/institutions fagsystemer eller fra dens sikre digitale postkasser, orienteringer om kommende indberetninger med links til myndighedens/institutionens selvbetjeningsløsninger og kvitteringer fra samme. CPV: , , , ,

37 Danmark-København: Industrielle processtyringsanlæg MÆRSK OLIE OG GAS AS Fiscal Meter System form Hejre tie-in to GORM. Fiscal Meter System to installed on GORM field. CPV: Alderley Systems Limited The Downs Alderley House Arnolds Field Est. Wotton-under-Edge GL2 (JD Wickwar DET FORENEDE KONGERIGE

38 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FEMERN A/S Kontrakt om levering, vedligeholdelse samt videreudvikling af ny hjemmeside. Kontrakt om levering, vedligeholdelse samt videreudvikling af ny hjemmeside. CPV: , , , , , , DIS/PLAY A/S Staunings Plads 3, 607 København V

39 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKAT IT, UDBUDSFABRIKKEN (DK) Drift, Support, Vedligehold og Funktionelle ændringer for Momsrefusion (emoms) og Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Ting-lysningsafgifter (TAFE). SKAT ønsker at indgå kontrakt om drift, support og vedligeholdelse vedrørende systemsegmentet 'Momsrefusion (emoms) og Tinglysningsafgifter (TAFE)'. Systemsegmentet består af delsystemerne emoms (Momsrefusion) og TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Tinglysningsafgifter) som er 2 selvstændige delsystemer, uden indbyrdes grænseflader eller afhængigheder. Ansvaret for den fulde drift, support, vedligehold og funktionelle ændringer (videreudvikling) af emoms og TAFE varetages i dag af én leverandør, og SKAT ønsker med dette udbud at bibeholde delsystemerne ved én leverandør. Delsystemerne udbydes på én kontrakt, og én aftale. emoms har til formål at sikre, at det er hurtigt og let for danske virksomheder at oprette ansøgninger for at få tilbagebetalt udenlandsk moms ved køb i et andet EU land for bestemte varer og ydelser, samt at dette sker i henhold til gældende lovgivning. Ansøgningerne oprettes via SKATs kundeportal Tast Selv Erhverv. emoms udveksler disse ansøgninger med den nationale skattemyndig-hed i det pågældende EU land. Omvendt kan udenlandske virksomheder, som er momspligtige i et andet EU land, og har købt varer i Danmark, oprette ansøgning om tilbagebetaling hos deres egen nationale skattemyndighed, hvorefter disse ansøgninger udveksles med SKAT i Danmark. Derudover anvendes emoms af SKAT til manuel indtastning (og indscanning af dokumenter) af ansøgninger fra virksomheder som er momspligtige i ikke-eu lande. emoms er tilgængeligt i realtid som nærmer sig 24 timer i døgnet på alle årets dage, således at danske virksomheder og udenlandske skattemyndigheder på enhver tid kan indsende/udveksle ansøgninger til momsrefusion og få disse behandlet. Omfang af den forretningsmæssige anvendelse af emoms er følgende: emoms har ca. 0-5 interne SKAT logon brugere med fuld adgang (sagsbehandlere i SKAT), samt ca eksterne brugere (danske og udenlandske virksomheder eller deres stedfortrædere). Der behandles ca ansøgninger fra andre EU lande per år, som udveksles af andre EU skat-temyndigheder med SKAT via en LXR Gateway med grænseflade til emoms. Et mindre antal an-søgninger fra ikke EU lande (ca. 500 per år) tastes ind manuelt af SKATs sagsbehandlere. Dan-ske virksomheder opretter ca. 000 ansøgninger per år, via Tast Selv Erhverv. TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom) består af et forretningssystem og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at data vedrørende rettigheder over fast ejendom, samt andre tinglysninger, kan modtages via en integration fra e-tl (»e-tinglysning«) og videre behandles i TAFE, bl.a. udveksles med omkringliggende SKAT systemer, hvor den egentlige sagsbe-handling sker. e-tl er Domstolsstyrelsens system til digitalisering af tinglysning og omfatter tinglysninger af ret-tigheder over fast ejendom og omfatter derudover Personbogen, Bilbogen og Andelsboligbogen. e-tl udveksler anmeldelser via en OWSA-T Gateway med TAFE. Fra e-tl via TAFE modtager SKAT borgeres og virksomheders anmodning om

40 tilbagebetaling af tinglysningsafgift, samt meddelelser om efterbetaling af tinglysningsafgift. Derudover sender Tinglysningsretten sager til kontrol af beregning af tinglysningsafgift. Storkunder angiver selv tinglysningsafgift via SKATs kundeportal Tast Selv Erhverv. TAFE har ingen logonbrugere (sagsbehandlere), idet TAFE udelukkende modtager og distribuerer data fra/med omkringliggende systemer. Omfang af den forretningsmæssige anvendelse af TAFE er følgende: TAFE modtager ca anmeldelser fra e-tl om måneden, som regel jævn fordelt over hver dagene. Efterfølgende udveksler TAFE ca sager ang. tinglysningsbogen til SVUR (SKATs system til ejendomsvurdering), 600 til Captia (SKATs dokumentarkiv) og til SKATs DataWarehouse. For begge delsystemer gælder at de tilsammen integrerer med ca. 0 andre SKAT systemer, samt med et mindre antal eksterne systemer. Systemsegmentet bygger på en Service Oriented Architecture/ESB. Der anvendes bl.a. følgende teknologier: Udveksling af data via systemgrænsefladerne sker ved brug af bl.a. SOAP/http, WSRP eller FTP. Der anvendes bl.a. følgende servere: Weblogic Portal, Aqualogic Service Bus, Weblogic Server og Oracle Server og Tamino Database Server. Som OS anvendes bl.a. Red Hat/Linux. Der anvendes Udviklings-, Test-, Staging- og Produktionsmiljøer. Der anvendes bl.a. Oracle-, Tomcat- og AG Tamino licenser. Sammenlagt udstiller emoms og TAFE ca. 60 services (intern og til andre SKAT systemer). Andre Systemer udstiller ca. 25 services til emoms og TAFE. Datamodellerne indeholder ca. 50 dataenti-teter. Sammenlagt for emoms og TAFE har serverne (både fysiske og virtuelle) i alt ca. 28 CPU kerner med ca. 6 GB RAM. Miljøernes SAN-data fylder i dag ca GB og miljøernes backup fylder ca GB. Kontrakten inkluderer en transition ind periode på omkring 7-0 måneder, regnet fra underskrift af kontrakt, hvor det nuværende systemkompleks overtages af den kommende leverandør. CPV: , , , , , CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup 2

41 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MODERNISERINGSSTYRELSEN Kontrakt om tilrådighedsstillelse af en fælles løsning til understøttelse af rejse- og udlægsadministrationen for statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner. : Baggrund og formål Moderniseringsstyrelsen ønsker at indgå kontrakt om tilrådighedsstillelse af en fælles løsning til understøttelse af rejse- og udlægsadministrationen for statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner (systemet benævnes STRUHS for Statens rejse- og udlægshåndteringssystem). Løsningen skal indgå som en del af Moderniseringsstyrelsens system-portefølje på økonomiområdet. Systemerne anvendes obligatorisk af de fleste statslige myndigheder, jf. bekendtgørelse nr. 70 af om statens regnskabsvæsen mv. Desuden kan løsningen anvendes af en række selvejende institutioner henhørende under ministeransvarsområder, der fremgår af Af listen fremgår endvidere de på tidspunktet for udbudsbekendtgørelsen eksisterende statslige selvejende institutioner henhørende underde enkelte ministeransvarsområder, der potentielt har mulighed for at anvende løsningen. Moderniseringsstyrelsen vil være direkte kontraktpart med tjenesteyderen. De enkelte statslige myndigheder og de statslige selvejende institutioner vil ved brug af løsningen skulle indgå tilslutningsaftaler med Moderniseringsstyrelsen. Den eksisterende RejsUd løsning anvendes af ca. 30 statslige myndigheder der årligt behandler cirka afregninger i systemet, og ca. 0 statslige selvejende institutioner, der årligt behandler cirka afregninger. I alt har den nuværende RejsUd-løsning ca aktive brugere årligt. 'Aktiv bruger' defineres som en bruger, der har fået godkendt mindst én afregning inden for en periode på 2 måneder, uanset om brugeren selv har oprettet afregningen eller om den er oprettet af en anden person (fx en sekretær) på brugerens vegne. I alt vil ca. 460 statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner have mulighed for at tilslutte sig STRUHS. Det vurderes dog ikke realistisk, at så mange institutioner vil benytte STRUHS, idet institutionerne skal have en vis størrelse før, der er en klar gevinst ved at bruge systemet. Til brug for håndtering af ovenstående behov ønsker Moderniseringsstyrelsen tilrådighedsstillelse af en moderne brugervenlig standardløsning, der løbende vedligeholdes og udvikles i takt med standarder og best practice på markedet. Løsningen skal understøtte dels forhåndsgodkendelse af rejser og afsendelse afrejsebestilling, dels afregning af rejser (inkl. beregning af godtgørelser), udlæg og andre udgifter afholdt i tjenesteøjemed, herunder befordring. Løsningen skal sikre et effektivt kontrol- og godkendelsesflow og hjælpe ledelsen med at skabe overblik over organisationens rejseaktiviteter og omkostninger. Løsningen skal integreres med Navision Stat samt statens datavarehus, DV, samt med banker, statens rejsebureau og taxaselskab. Derudover skal løsningen kunne understøtte Moderniseringsstyrelsens indberetning af godtgørelser til SKAT. Løsningen skal kunne understøtte en effektiv dataoverførsel og afstemningsmuligheder til de systemer, der integreres med. Løsningen skal kunne tages i brug kort tid efter kontraktindgåelse og de nødvendige integrationer, herunder integrationen til Navision Stat,

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere