Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni og 8, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

2 Danmark-Aabybro: Sociale ydelser JAMMERBUGT KOMMUNE Leverandøraftale på tandproteser og tilhørende ydelser. Undersøgelser og behandling i forbindelse med tandproteser til borgere i Jammerbugt Kommune. CPV: Klinisk Tandtekniker Karen Samuel Vestergade Fjerritslev

3 Danmark-Aabybro: Sociale ydelser JAMMERBUGT KOMMUNE Leverandøraftale på fodbehandling. Fodbehandling til borgere i Jammerbugt kommune. CPV: Fjerritslev Hud & Fodpleje Østergade Fjerritslev

4 Danmark-Aabybro: Sundhedsvæsen i øvrigt JAMMERBUGT KOMMUNE Vask/leje af beklædning til sundheds- og plejesektoren til Jammerbugt kommune. Leje og vask af beklædningsgenstande til medarbejder på plejecentre og i hjemmeplejen i Jammerbugt kommune. CPV: Vraa Dampvaskeri A/S Frilandsvej Vrå Telefon:

5 Danmark-Aalborg: Persontransport, ikke rutekørsel REGION NORDJYLLAND Udbud af liggende patienttransport (ikke-behandlingskrævende). Udbuddet vedrører ikke-behandlingskrævende liggende patienttransport i Region Nordjylland også benævnt kørselskategori D. Udbuddet er opdelt i tre (3) delaftaler. De tre delaftaler er opdelt på geografiske områder indenfor Region Nordjylland (Syd, Nord og Vest). Hver delaftale er at betragte som et enkeltstående udbud og en enkeltstående kontrakt. Den liggende patienttransport (kørsel D) er adskilt fra ambulancetjenesten, der også benævnes kørsel ABC. Dette sker for til dels at sikre patienter og regionens sygehuse en høj grad af rettidighed, men også for at bidrage til at gøre området tilgængeligt for tilbudsgivere, der ikke nødvendigvis har kompetencer på ambulanceområdet. Kørsel D omfatter transport af patienter, hvor der ikke er behov for medicinsk overvågning og/eller behandling under transporten. De liggende patienttransporter skal således ikke bemandes med uddannet ambulancepersonale. Transporterne vil som hovedregel foregå mellem patientens bopæl og behandlingsstedet eller mellem to behandlingssteder. Liggende patienttransport indebærer, at patienten skal kunne ligge ned på båre under kørslen og være forsvarligt fastspændt. I de fleste tilfælde indebærer opgaven tillige, at patienten skal transporteres liggende eller siddende til og fra køretøjet. Opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede patienttransportkøretøjer med en nærmere defineret driftstid. Hver delaftale indeholder optioner på frakøb/tilkøb af patienttransportenheder, samt frakøb/tilkøb af driftstimer for de enkelte beredskaber. Udover disse optioner kan Regionen tilkøbe enheder/driftstimer til brug for øvelsesaktivitet og under aktivering af AMK i forbindelse med større hændelser. Driftsstart er for alle 3 delaftaler. CPV: , Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V

6 Danmark-Aalborg: Ultralydapparat REGION NORDJYLLAND Ultralydsscanner. Indkøbet omfatter supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer 2 stk. ultralydsscanner Voluson E0 med option på yderligere 2 stk. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. I det konkrete tilfælde er der probefællesskab mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: , GE Healthcare A/S Park Allé Brøndby

7 Danmark-Aarhus: Diverse møbler og udstyr AARHUS KOMMUNE U2.2 Specialinventar. Der udbydes leverance og montering (hvor aktuelt) af specialinventar (specialbygget) på etagerne og 2 i områder med publikumsadgang (ca m²) og omfatter hovedsageligt følgende leverancer: specialbyggede ventemøbler ca. 5 stk. specailbyggede udstillingsmoduler ca. 5 stk. specilbyggede diske ca. 5 stk. specialbyggede skranker ca. 5 stk. Leverancen udføres i perioden februar-maj 205. CPV: , Juul & Nielsen A/S Erhvervsvej Glostrup

8 Danmark-Aarhus: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Udførelse af grøn pleje i distrikt Sydvest. Kontrakten omfatter udførelse af grøn pleje i distrikt Sydvest for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse. CPV: ISS Facility Services A/S Gyngemose Parkvej Søborg Telefon: Internetadresse: dk.issworld.com

9 Danmark-Albertslund: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed ALBERTSLUND KOMMUNE (DK) Totalrådgivning vedr. genopførelse af bygning M til Kongsholmcenteret i Albertslund. Totalrådgivning omfattende projektering, fagtilsyn, byggeledelse og idriftsættelse samt foreståelse af hovedentrepriseudbud. I 2009 blev del af Kongsholmcentret raseret af en brand, der efterlod en brandtomt på 700 m2. Projektering og genopførsel skal ske med udgangspunkt i tidligere udarbejdet ideoplæg. Ideoplæg har dannet grundlag for Albertslund Kommunes forlig med forsikringsselskab. Kongsholmcentret er en kommunal bygning ved Albertslund Centrum, som p.t. huser en række forskellige undervisningstilbud og dertilhørende administration. Albertslund Musikskole holder bl.a. til i bygningen. Alle disse funktioner skal vedblive i det nye Kongsholmcenter. CPV: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé A 2920 Charlottenlund

10 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Hovedeftersyn af MSF 3 og MSF 4 (Mindre Standard Fartøj). Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn i henhold til specifikation af MSF 3 og MSF 4. Opgaven omfatter bl. a. dokning og bundsyn, klassefornyelsessyn (Class Renevwal Survey), ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering samt generelle eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter, herunder eftersyn af fremdrivningsanlæg. Skibets hoveddata (glasfiber sandwich konstruktion): Længde overalt: 26,30 m. Længde VL.: 23,95 m. Bredde midtskibs: 7,00 m. Sidehøjde midtskibs: 3,60 m. Dybde: 3,5 m. Deplacement: Ca. 95,00 t. Fartøjerne er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersyn. CPV: ,

11 Danmark-Ballerup: Vejtransport FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Rammeaftale om passage på Storebælts- og Øresundsbroen, og overfart på Gedser Rostock, Rødby Puttgarden, Odden Ebeltoft, samt Odden Århus. Rammeaftale om passage på Storebælts- og Øresundsbroen, og overfart på Gedser Rostock, Rødby Puttgarden, Odden Ebeltoft, samt Odden Århus. Estimeret værdi er CPV: , , BroBizz A/S Vester Sødegade København K Telefon:

12 Danmark-Brøndby: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler DANSKE LOTTERI SPIL A/S Butiksinventar. Danske Lotteri Spil har indgået en rammeaftale som omfatter produktion og levering af forskellige møbelelementer til deres forhandlere i Danmark. Møbelelementerne danner skrivefag, hvorpå den enkelte spiller kan udfylde sin kupon til spillene fra Danske Spil. Møbelelementerne udføres i træ. CPV: , , , Inventa A/S Industrivej Spøttrup

13 Danmark-Brøndby: Virksomhed i forbindelse med tv DANSKE LOTTERI SPIL A/S Tv-Produktion. Danske Lotteri Spil A/S har indgået aftale med en leverandør om produktionen af billed- og lydside i forbindelse med trækning af vindertal, formidling af vindertal samt i en vis udstrækning formidling af prognoser for Danske Lotteri Spils Talspil. CPV: , STV Production A/S

14 Danmark-Brønshøj: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri Brønshøj Meninghedsråd -

15 Danmark-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning ENERGINET.DK ( ) Rammeaftale jordingsudstyr, spændingstestere m.m. 3-årige rammeaftaler på indkøb af spændingstestere, jordings-kæder, jordingsstænger, skabe mm. 3 slags typetestede jordings-kæder jordingsstang med mulighed for tilspænding med moment spændingstestere KPtest5 fra kv inkl. pose/taske indbrudssikre skabe til opbevaring af jordings-kæder med mulighed for aflåsning. CPV: Hans Følsgaard A/S Theilgaards Torv 4600 Køge Skaarup Imcase A/S Lejrvej Værløse Ragnar Stålskog AB Instrumentvägen 6 SE-9427 Uppland Väsby SVERIGE Skaarup Imcase A/S Lejrvej Værløse Hans Følsgaard A/S Theilgaards Torv 4600 Køge Hans Følsgaard A/S Theilgaards Torv 4600 Køge Skaarup Imcase Lejrvej Værløse

16 Danmark-Fredericia: Forsikringstjenester BOLIGKONTORET FREDERICIA Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligkontoret Fredericia. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligkontoret Fredericia. CPV: , , , , , 66540, Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyersvænge København SV Gjensidige A.C. Meyers Vænge København Gjensidgie Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Dansk Glasforsikring Gammel Kaplevej Virum

17 Danmark-Fredericia: Snerydning FREDERICIA KOMMUNE Vintertjenester Udbuddet omfatter 8 entrepriser (delaftaler) på snerydning og gladførebekæmpelse. CPV: Vognmand Eskildsen A/S Fregatvænget Fredericia Telefon: P. Fournaise A/S Industrivej Fredericia Telefon: P. Fournaise A/S Industrivej Fredericia Telefon: Tefax Aps. Bøgeskovvej Fredericia Telefon: Aut. Kloakmester Henneberg Aps Fredericia Telefon: Entreprenør Jan Sterndorff Egeskov Bygade Fredericia Telefon: Entreprenør Jan Sterndorff Egeskov Bygade Fredericia Telefon: Niels Ladegaars Jensen Fiskebækvej Fredericia

18 Telefon:

19 Danmark-Fredericia: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning ENERGINET.DK ( ) CPV: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning. Rambøll Hannemanns Allé København S

20 Danmark-Frederiksberg: Aktivt kul FREDERIKSBERG FORSYNING A/S ( ) Indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning. udbyder en rammeaftale omfattende indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning. Ud over levering af aktivt kul omfatter rammeaftalen også tømning af ordregivers anlæg, bortskaffelsen af det brugte kul og ilægning af nyt kul i samme anlæg. Rammeaftalen løber i en periode på 2 år fra kontraktindgåelse, dog således at ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 2 måneder (i alt 2 år). CPV: Krüger A/S Gladsaxevej Søborg Telefon:

21 Danmark-Frederiksberg: Installation af rørsystem FREDERIKSBERG FJERNKØLING A/S (CVR NR ) 2: CBY Rørentreprise. Nærværende udbud omfatter indkøb og montage af røranlæg for kølevand og glycol/vand som skal forbinde chillere, tørkølere, pumper, frikølsveksler i køleanlæg, som tidligere har været genstand for udbud. Røranlægget skal leveres med ventiler og isolering. Det bemærkes, at udbuddet gennemføres som et sideordnet udbud, hvor Tilbudsgiver både skal give tilbud på levering af følgende tre løsninger i) kølevandsanlæg og tørkøleanlæg i sort stål, ii) kølevandsanlæg i rustfrit stål og tørkøleanlæg i sort stål og iii) kølevandsanlæg og tørkøleanlæg i rustrfrit stål, og hvor vil vælge en af disse løsninger se nærmere udbudsbetingelserne. CPV: Eurocon Rør og Svejs Aps Rasmus Færchs Vej Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

22 Danmark-Frederiksberg: Rørledninger til drikkevand FREDERIKSBERG FORSYNING A/S Rammeaftale vedr. indkøb af PE-ledninger til vandforsyning og fjernkøling. Udbuddet vedrører en rammeaftale med en varighed på 2 år vedr. indkøb af PE-ledninger for Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Fjernkøling A/S. Den udbudte rammeaftale omfatter løbende indkøb af PE-ledninger i forbindelse med vandforsyning og fjernkøling. CPV: , AO Rørvang Albertslund Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

23 Danmark-Frederiksberg: Rengøring af lokaler DAB Rengøringskontrakt Aftale om rengøring i boligafdeling Grantoften. Ballerup almennyttige Boligselskabs udbud af en rengøringsopgave I boligafdelingen Grantoften. Opgaven omfatter trapperengøring og vinduespudsning i boligafdeling Grantoften i en periode på 2 år. CPV: Andersen Andersens Rengøring A/S Rugvænget Taastrup Telefon:

24 Danmark-Glostrup: Skilte og beslægtede produkter I/S VESTFORBRÆNDING Produktion af skilte. Produktion og slutdesign af skilte til GBS. CPV: BN SKILTE A/S Jomfruløkken Randers NØ Internetadresse:

25 Danmark-Glostrup: Vejtransport GLOSTRUP BOLIGSELSKAB, AFDELING 9 Genhusning Stadionkvarteret afd. 9 Rammeaftale. Flytning af bohave fra og til op mod 600 lejligheder i bebyggelse i op til 6 etager i forbindelse med renovering og ombygning af lejligheder i Stadionkvarteret. Bebyggelsen er beliggende Diget, Hegnet, Skellet, Gærdet, Stubben, Brinken, Leddet og Sportsvej. De omhandlende lejligheder består hovedsageligt af -4 rums lejligheder og enkelte 5-rums lejligheder. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og ordregiver er derfor ikke forpligtet til at indkøbe ydelser under rammeaftalen. Rammeaftalens løbetid er 48 måneder. CPV: Bøgeskov Flytteforretning A/S Støberivej Køge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Grindsted: Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring BILLUND KOMMUNE Konsulent til udviklingsprojekt til Billund Kommune. Billund Kommune udbyder udviklingsprogramopgaven»sammen finder vi ud af det«, et udviklingsprogram der strækker sig over 3 år. Programmets tanke er, som nævnt i programbeskrivelsen»sammen finder vi ud af det«bilag 2., at nytænke udformning af Billund Kommunes offentlige sektor og service, blandt andet ved at inddrage borgerne. Programmet udtrykker en ambitiøs strategi, som tager skridtet om borgercentreret serviceudvikling fuldt ud i hele Billund Kommune. Programmet kan blive kilde til inspiration og læring mange år frem i tiden og potentielt danne skole for lignende projekter i fremtiden. CPV: , , Joint Action A/S Søren Frichsvej 44d 8230 Åbyhøj

27 Danmark-Hørsholm: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HØRSHOLM KOMMUNE, TEAM EJENDOM Totalrådgivning ved Opgradering af Hørsholm Idrætspark. Hørsholm Kommune har indgå aftale med en totalrådgiver i forbindelse med bygningsmæssig opgradering af Hørsholm Idrætspark. Totalrådgivningen omfatter arkitekt- og ingeniørydelser. Opgaven omfatter bl.a. facadeløft af Hørsholm Hallen og Skøjtehallen samt af indgangspartierne mellem hallerne, Renovering af toiletter, omklædningsfaciliteter og konstruktioner i Skøjtehallen m.m. Den samlede investeringsudgift forventes at andrage DKK. CPV: , , Nova 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage Opgang G 262 København K Telefon:

28 Danmark-Haderslev: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr HADERSLEV KOMMUNE Rengøring og vinduespolering. Udbuddet vedrører levering af rengøring og vinduespolering på institutioner under Haderslev Kommune. Opgaven deles op i 4 delaftaler. 3 delaftaler på rengøringsservice og delaftale på vinduespolering, som dækker hele kommunen. CPV: , , , 90900, , , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Erhvervspolereren ApS Brændekilde Bygade Odense SV

29 Danmark-Hillerød: Clips, suturer og ligaturer REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Skærende staplere. Skærende staplere til skopisk og åben kirurgi. CPV: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S

30 Danmark-Hjørring: Transport af affald AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Bistand til transport fra AVVs genbrugspladser. Kontrakterne omfatter transport af diverse affaldstyper fra AVVs 8 genbrugspladse. CPV: Kr. K. Hermansen ApS Bøgevangen Dronninglund Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev AL Logistik Lyngbyvej Løkken

31 Danmark-Holstebro: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION MIDTJYLLAND ( ) Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Rådgiverydelser i forbindelse med Region Midtjyllands forureningsundersøgelser prioriteret i forhold til den offentlige indsats. CPV: , , Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Telefon: Dansk Miljørådgivning A/S Industrivej 0A 8680 Ry Telefon: Niras A/S Åboulevarden Aarhus C Telefon: GEO Sødalsparken Brabrand Telefon: DGE Jelshøjvænget 8270 Højbjerg Telefon:

32 Danmark-Horsens: Affaldscontainere og -spande AFFALDSCONTAINERE OG- SPANDE Indkøb af affaldsbeholdere med hjul. Som et led i Horsens Kommunens affalds håndteringsplan skifter kommunen fra sække i stativer til beholdere, og der skal ske kildesortering i flere fraktioner. Langt hovedparten af kildesorteringen vil skulle ske via brug af affaldsbeholdere på hjul, hvor størsteparten vil være 2-hjulede med hver to rum. Der skal dog også købes et antal beholdere på 4 hjul. Udbuddet omfatter derfor to delaftaler på køb og levering af en række modeller af affaldsbeholdere på hjul og reservedele til disse, til dækning af Teknik og Miljøs behov for modellerne i en årrække. CPV: , , , , JOCA A/S Industrivej Vinderup PWS Danmark A/S Nordlandsvej 305 Skejby 8200 Århus N

33 Danmark-Horsens: Opsamlingspose HORSENS KOMMUNE Indkøb af køkkenbeholdere og papirposer til organisk dagrenovation. Horsens Kommune har behov for at indkøbe køkkenbeholdere og tilhørende papirposer, som Horsens Kommune kan levere til borgere, kommunale virksomheder og institutioner samt en række private virksomheder. Horsens Kommune ønsker med dette udbud at finde en virksomhed, som kan levere køkkenbeholderne og papirposerne. Udbuddet omfatter en kontrakt på køb og levering af en () fælles model af køkkenbeholderen og papirposen til dækning af Teknik og Miljøs behov for disse modeller i 205 og 206 med forventet start i uge 3 i uge 205. Udbyder estimerer, at der vil blive bestilt ca køkkenbeholdere og ca bundter papirposer af 50 styks (svarende til papirposer) i løbet af kontraktperioden. Kontrakten indgås som en () rammeaftale, hvor udbyder ikke på forhånd præcist kan beskrive, hvor stort omfanget af indkøbet bliver. CPV: 33460, Rubæk & Co. A/S Frydensbergvej 3660 Stenløse Mailadresse: Telefon:

34 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder FSB Familie- og ungdomsboliger i kvarteret ved Bella Center. Fsb ønsker opført en række almene familie- og ungdomsboliger. Der er tale om ca m2 boliger, og arealet fordeler sig med ca m2 til ca. 26 almene familieboliger og ca m2 til ca. 7 almene ungdomsboliger. Grunden er ejet af BC Hospitality Group A/S, og det er en betingelse for fsbs køb af byggeretter, at byggeriet opføres i forbindelse med det øvrige byggeri af private boliger på grunden, så opførelsen kan koordineres som ét samlet projekt. Der er udarbejdet projekter for de byggefelter i området, hvor de almene familieboliger forventes at indgå, men den præcise placering og udformning af boligerne er endnu ikke endeligt fastlagt. Projektet for ungdomsboligerne udarbejdes i løbet af 205. fsb og BC Hospitality Group A/S har derfor indgået en totalentreprisekontrakt, hvorefter BC Hospitality Group A/S vil forestå projektering og opførelse af boligerne på vegne af fsb samt udbud i den forbindelse. Dette sker efter»delegeret bygherre-modellen«/den delegerede bygherre model, således at bygge- og anlægsarbejderne konkurrenceudsættes med henblik på indgåelse af aftaler med én eller flere udførende totalentreprenører. Det er aftaleforholdet mellem fsb og BC Hospitality Group A/S, som denne bekendtgørelse vedrører, mens der vil blive indrykket en eller flere udbudsbekendtgørelser vedrørende aftaleforholdet med den eller de udførende totalentreprenører. CPV: , BC Hospitality Group A/S Center Boulevard København S Internetadresse:

35 Danmark-København: Dosimetrisystemer (sekundær standard) SUNDHEDSSTYRELSEN Opgradering af Secondary Standard Dosimetry Laboratory. Statens Institut for Strålebeskyttelse, som er en enhed under Sundhedsstyrelsen, ønskede tilbud på en opgradering af sit Secondary Standard Dosimetry Laboratory. CPV: , , HenPTW-Freiburg GmbH Lörracher Straße Freiburg TYSKLAND

36 Danmark-København: Elektroniske meddelelses- og informationstjenester DIGITALISERINGSSTYRELSEN Digital post-løsningen. Digitaliseringsstyrelsen har indgået en kontrakt med en tjenesteyder om, at der stilles en Digital Post-løsning (herefter benævnt løsningen) til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner på den ene side og borgere og virksomheder på den anden side, således at myndighederne/institutionerne kan foretage sikker digital kommunikation med borgere og virksomheder. Der henvises til lovom Offentlig Digital Post, lov nr. 528 af med tilhørende bekendtgørelser. Digital kommunikation skal i overensstemmelse med ovennævnte lov forstås bredt og kan udover korrespondance, herunder afgørelser og påbud, mellem offentlige myndigheder/institutioner og borgere/virksomheder f.eks. også være kommunikation, der udsendes fra en myndigheds/institutions fagsystemer eller fra dens sikre digitale postkasser, orienteringer om kommende indberetninger med links til myndighedens/institutionens selvbetjeningsløsninger og kvitteringer fra samme. CPV: , , , ,

37 Danmark-København: Industrielle processtyringsanlæg MÆRSK OLIE OG GAS AS Fiscal Meter System form Hejre tie-in to GORM. Fiscal Meter System to installed on GORM field. CPV: Alderley Systems Limited The Downs Alderley House Arnolds Field Est. Wotton-under-Edge GL2 (JD Wickwar DET FORENEDE KONGERIGE

38 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FEMERN A/S Kontrakt om levering, vedligeholdelse samt videreudvikling af ny hjemmeside. Kontrakt om levering, vedligeholdelse samt videreudvikling af ny hjemmeside. CPV: , , , , , , DIS/PLAY A/S Staunings Plads 3, 607 København V

39 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKAT IT, UDBUDSFABRIKKEN (DK) Drift, Support, Vedligehold og Funktionelle ændringer for Momsrefusion (emoms) og Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Ting-lysningsafgifter (TAFE). SKAT ønsker at indgå kontrakt om drift, support og vedligeholdelse vedrørende systemsegmentet 'Momsrefusion (emoms) og Tinglysningsafgifter (TAFE)'. Systemsegmentet består af delsystemerne emoms (Momsrefusion) og TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Tinglysningsafgifter) som er 2 selvstændige delsystemer, uden indbyrdes grænseflader eller afhængigheder. Ansvaret for den fulde drift, support, vedligehold og funktionelle ændringer (videreudvikling) af emoms og TAFE varetages i dag af én leverandør, og SKAT ønsker med dette udbud at bibeholde delsystemerne ved én leverandør. Delsystemerne udbydes på én kontrakt, og én aftale. emoms har til formål at sikre, at det er hurtigt og let for danske virksomheder at oprette ansøgninger for at få tilbagebetalt udenlandsk moms ved køb i et andet EU land for bestemte varer og ydelser, samt at dette sker i henhold til gældende lovgivning. Ansøgningerne oprettes via SKATs kundeportal Tast Selv Erhverv. emoms udveksler disse ansøgninger med den nationale skattemyndig-hed i det pågældende EU land. Omvendt kan udenlandske virksomheder, som er momspligtige i et andet EU land, og har købt varer i Danmark, oprette ansøgning om tilbagebetaling hos deres egen nationale skattemyndighed, hvorefter disse ansøgninger udveksles med SKAT i Danmark. Derudover anvendes emoms af SKAT til manuel indtastning (og indscanning af dokumenter) af ansøgninger fra virksomheder som er momspligtige i ikke-eu lande. emoms er tilgængeligt i realtid som nærmer sig 24 timer i døgnet på alle årets dage, således at danske virksomheder og udenlandske skattemyndigheder på enhver tid kan indsende/udveksle ansøgninger til momsrefusion og få disse behandlet. Omfang af den forretningsmæssige anvendelse af emoms er følgende: emoms har ca. 0-5 interne SKAT logon brugere med fuld adgang (sagsbehandlere i SKAT), samt ca eksterne brugere (danske og udenlandske virksomheder eller deres stedfortrædere). Der behandles ca ansøgninger fra andre EU lande per år, som udveksles af andre EU skat-temyndigheder med SKAT via en LXR Gateway med grænseflade til emoms. Et mindre antal an-søgninger fra ikke EU lande (ca. 500 per år) tastes ind manuelt af SKATs sagsbehandlere. Dan-ske virksomheder opretter ca. 000 ansøgninger per år, via Tast Selv Erhverv. TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom) består af et forretningssystem og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at data vedrørende rettigheder over fast ejendom, samt andre tinglysninger, kan modtages via en integration fra e-tl (»e-tinglysning«) og videre behandles i TAFE, bl.a. udveksles med omkringliggende SKAT systemer, hvor den egentlige sagsbe-handling sker. e-tl er Domstolsstyrelsens system til digitalisering af tinglysning og omfatter tinglysninger af ret-tigheder over fast ejendom og omfatter derudover Personbogen, Bilbogen og Andelsboligbogen. e-tl udveksler anmeldelser via en OWSA-T Gateway med TAFE. Fra e-tl via TAFE modtager SKAT borgeres og virksomheders anmodning om

40 tilbagebetaling af tinglysningsafgift, samt meddelelser om efterbetaling af tinglysningsafgift. Derudover sender Tinglysningsretten sager til kontrol af beregning af tinglysningsafgift. Storkunder angiver selv tinglysningsafgift via SKATs kundeportal Tast Selv Erhverv. TAFE har ingen logonbrugere (sagsbehandlere), idet TAFE udelukkende modtager og distribuerer data fra/med omkringliggende systemer. Omfang af den forretningsmæssige anvendelse af TAFE er følgende: TAFE modtager ca anmeldelser fra e-tl om måneden, som regel jævn fordelt over hver dagene. Efterfølgende udveksler TAFE ca sager ang. tinglysningsbogen til SVUR (SKATs system til ejendomsvurdering), 600 til Captia (SKATs dokumentarkiv) og til SKATs DataWarehouse. For begge delsystemer gælder at de tilsammen integrerer med ca. 0 andre SKAT systemer, samt med et mindre antal eksterne systemer. Systemsegmentet bygger på en Service Oriented Architecture/ESB. Der anvendes bl.a. følgende teknologier: Udveksling af data via systemgrænsefladerne sker ved brug af bl.a. SOAP/http, WSRP eller FTP. Der anvendes bl.a. følgende servere: Weblogic Portal, Aqualogic Service Bus, Weblogic Server og Oracle Server og Tamino Database Server. Som OS anvendes bl.a. Red Hat/Linux. Der anvendes Udviklings-, Test-, Staging- og Produktionsmiljøer. Der anvendes bl.a. Oracle-, Tomcat- og AG Tamino licenser. Sammenlagt udstiller emoms og TAFE ca. 60 services (intern og til andre SKAT systemer). Andre Systemer udstiller ca. 25 services til emoms og TAFE. Datamodellerne indeholder ca. 50 dataenti-teter. Sammenlagt for emoms og TAFE har serverne (både fysiske og virtuelle) i alt ca. 28 CPU kerner med ca. 6 GB RAM. Miljøernes SAN-data fylder i dag ca GB og miljøernes backup fylder ca GB. Kontrakten inkluderer en transition ind periode på omkring 7-0 måneder, regnet fra underskrift af kontrakt, hvor det nuværende systemkompleks overtages af den kommende leverandør. CPV: , , , , , CGI Danmark A/S Lautrupvang Ballerup 2

41 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MODERNISERINGSSTYRELSEN Kontrakt om tilrådighedsstillelse af en fælles løsning til understøttelse af rejse- og udlægsadministrationen for statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner. : Baggrund og formål Moderniseringsstyrelsen ønsker at indgå kontrakt om tilrådighedsstillelse af en fælles løsning til understøttelse af rejse- og udlægsadministrationen for statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner (systemet benævnes STRUHS for Statens rejse- og udlægshåndteringssystem). Løsningen skal indgå som en del af Moderniseringsstyrelsens system-portefølje på økonomiområdet. Systemerne anvendes obligatorisk af de fleste statslige myndigheder, jf. bekendtgørelse nr. 70 af om statens regnskabsvæsen mv. Desuden kan løsningen anvendes af en række selvejende institutioner henhørende under ministeransvarsområder, der fremgår af Af listen fremgår endvidere de på tidspunktet for udbudsbekendtgørelsen eksisterende statslige selvejende institutioner henhørende underde enkelte ministeransvarsområder, der potentielt har mulighed for at anvende løsningen. Moderniseringsstyrelsen vil være direkte kontraktpart med tjenesteyderen. De enkelte statslige myndigheder og de statslige selvejende institutioner vil ved brug af løsningen skulle indgå tilslutningsaftaler med Moderniseringsstyrelsen. Den eksisterende RejsUd løsning anvendes af ca. 30 statslige myndigheder der årligt behandler cirka afregninger i systemet, og ca. 0 statslige selvejende institutioner, der årligt behandler cirka afregninger. I alt har den nuværende RejsUd-løsning ca aktive brugere årligt. 'Aktiv bruger' defineres som en bruger, der har fået godkendt mindst én afregning inden for en periode på 2 måneder, uanset om brugeren selv har oprettet afregningen eller om den er oprettet af en anden person (fx en sekretær) på brugerens vegne. I alt vil ca. 460 statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner have mulighed for at tilslutte sig STRUHS. Det vurderes dog ikke realistisk, at så mange institutioner vil benytte STRUHS, idet institutionerne skal have en vis størrelse før, der er en klar gevinst ved at bruge systemet. Til brug for håndtering af ovenstående behov ønsker Moderniseringsstyrelsen tilrådighedsstillelse af en moderne brugervenlig standardløsning, der løbende vedligeholdes og udvikles i takt med standarder og best practice på markedet. Løsningen skal understøtte dels forhåndsgodkendelse af rejser og afsendelse afrejsebestilling, dels afregning af rejser (inkl. beregning af godtgørelser), udlæg og andre udgifter afholdt i tjenesteøjemed, herunder befordring. Løsningen skal sikre et effektivt kontrol- og godkendelsesflow og hjælpe ledelsen med at skabe overblik over organisationens rejseaktiviteter og omkostninger. Løsningen skal integreres med Navision Stat samt statens datavarehus, DV, samt med banker, statens rejsebureau og taxaselskab. Derudover skal løsningen kunne understøtte Moderniseringsstyrelsens indberetning af godtgørelser til SKAT. Løsningen skal kunne understøtte en effektiv dataoverførsel og afstemningsmuligheder til de systemer, der integreres med. Løsningen skal kunne tages i brug kort tid efter kontraktindgåelse og de nødvendige integrationer, herunder integrationen til Navision Stat,

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere