Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand"

Transkript

1

2 Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand Telefon: Fax: Redaktion: Preben Larsen Eva Vedsø Lisbeth Mikkelsen Ansvarshavende: Finn Løbner-Olesen Layout: Preben Larsen Tryk: SHS Tryksager, Havdrup Krudtuglen udkommer 3 gange i skoleåret: Tirsdag efter efterårsferien, tirsdag efter vinterferien og 2. tirsdag før sommerferien Oplag: 1100 Krudtuglen udleveres gratis til alle elever og ansatte på Uglegårdsskolen, skolebestyrelsen, og skolens øvrige samarbejdspartnere. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Indlæg afleveres på skolens kontor. Helst via skolens ! Skoleudbygningsplanen...side 4 Nyt fra kontoret...side 4 Nyt fra Skolebestyrelsen...side 6 Nyt fra Elevrådet...side 7 Nyt fra SFO...side 8 17 nye lærere...side 11 Nyt fra Ungdomsskolen...side 14 Opslagstavlen...side 36 Artikler Far-Søn-SSP-teambuilding...side 16 Ekstrabladets fodboldturnering...side 20 Grøn dag...side 31 Skolernes Motionsdag...side 32 Dramaressourcetimer...side 34 Lejrskoler 4.a på Stevns Naturcenter... Side 25 4.d i Lejre forsøgscenter... Side 26 8.d i Holland... Side 30 Fra klasser og team Far-Søn teambuilding Team 6...side 16 Stenalderen i 3. klasserne Team 3...side 22 5.b og 5.d i København Team 5...side 29 Underholdning Præmieopgaver... Side 23 Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 9. november 2007 Forsiden: 4.d på Lejrskole til Lejre forsøgscenter Se side 26 Side 2 Krudtuglen november 2007

3 Fra redaktionen Velkommen! Velkommen til dette skoleårs første nummer af Krudtuglen. Særligt er det os en glæde at byde velkommen til vores mange nye læsere: Alle skolens nye elever og deres forældre, fra de nye børnehaveklasser til 9. klasse. Også de 15 helt nye lærere og vores nye vikarer byder vi velkommen i læserskaren. Vi håber, at I alle vil blive tilfredse med at være på Uglegårdsskolen, og at I vil deltage i skolens liv både i og udenfor skoletiden. Skolebladet Krudtuglen er en del af dette liv. Ud over det nummer, du læser i nu, udkommer der et nummer tirsdag efter vinterferien og et nummer to tirsdage før sommerferien. I Krudtuglen informerer skolens ledelse, Skolebestyrelsen, lærerne, eleverne, forældrene, SFO erne Ungdomsskolen og mange andre om livets gang på Uglegårdsskolen. En stor del af disse informationer kommer kun i Krudtuglen. Det er derfor vigtigt, at kigge i Krudtuglen når den udkommer. I den uge hvor Krudtuglen udkommer, bliver den uddelt til eleverne når det passer ind i undervisningen, så det er ikke sikkert, at bladet kommer hjem lige om tirsdagen. Men husk at kigge i skoletaskerne. Vi sender også Krudtuglen til skolens samarbejdspartnere udenfor skolen: Byrådet, lokalaviserne og de andre skoler i kommunen. Når Krudtuglen er udkommet, lægger vi den på skolens hjemmeside i pdf-format under menupunktet Information. Her kan man også læse de tidligere Krudtugler fra 2005, 2006 og Dette nummer af Krudtuglen skulle være udkommet tirsdag efter efterårsferien, som jo er i uge 42, men vi ville gerne have artikler fra de to flexuger i uge 40 og 41 med, så derfor udsatte vi deadline til efter efterårsferien. Så fik vi også mulighed for at fortælle om Skolernes Motionsdag, der blev afholdt fredagen før efterårsferien. Dette nummer derfor blevet et novembernummer. I dette nummer af Krudtuglen fortæller vi om nogle af de lejrskoler, der har været afholdt i det efterår, der er ved at være gået. Vi har ikke plads til dem alle, så resten af lejrskolerne kommer i næste nummer. Vi har bedt alle 15 lærere præsentere sig selv, men vi har ikke plads til alle på én gang, så det er kun den ene halvdel der er kommet med i dette nummer. Resten af de nye kommer med i vinterferienummeret. Desuden er der, som altid, artikler fra kontoret, skolebestyrelsen, Ungdomsskolen, Skolebiblioteket, og SFO erne. Der er selvfølgelig, også som sædvanlig, artikler om emner og aktiviteter fra en stor del af skolens klasser. Velkommen og god fornøjelse. Redaktionen Starten på Grøn Dag fredag d. 14. september. Mere om det på side 31 Krudtuglen november 2007 Side 3

4 Nyt fra kontoret af Finn Løbner-Olesen Skoleinspektør Skoleudbygningsplanen efter vedtagelse af budget I sidste nummer af krudtuglen beskrev jeg vort fremtidige "projekt" her på skolen. Baggrunden for behovet for ændringer i fremtiden var at finde i nedgangen i spor, fra 4 til 3 klasser pr. årgang, og den skoleudbygningsplan, der på det tidspunkt med virkning fra 1/9-08 var på vej til byrådsbehandling. Jeg nævnte også, at vi var i gang med at forberede "projekt fælles lokaler SFO/undervisning i indskolingen" i et udvalg bestående af lærere og pædagoger. Den endelige udgave af det kommunale budget 2008 indeholder en ændret udgave af skoleudbygningsplanen, idet byrådet har udskudt beslutningen om byggeri af en ny skole i den nordlige del af kommunen til Byrådet ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at rumme den forventede tilvækst af børn uden at bygge en ny skole, for eksempel ved ændring af skoledistrikterne i strandområdet. Den konkrete ordlyd af byrådets beslutning med formål og lignende, kan ses på kommunens hjemmeside. Vi har revurderet vore muligheder for at komme tidligt i gang, sådan som det var vores intention. Med byrådets nye beslutning foreligger en betydelig mere åben situation med mange, meget forskellige, løsningsmuligheder. Vi har derfor valgt at sætte vores interne proces lidt på vågeblus. Byrådets endelige beslutning foreligger i april 2008, og den venter vi på. Vi har naturligvis i bestyrelsen, i skolens medarbejderudvalg og skolens ledelse diskuteret byrådets ønsker om nye undersøgelser. Da alle oplysninger om byrådets beslutninger i forvejen er tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside, arbejder vi internt med åbenhed om tingene. Dette giver en vis nervøsitet i personalegruppen, og fremtiden drøftes så småt. Der er også forældre, der er begyndt at tale med hinanden om den nye mere åbne situation. Alt sammen forståeligt. Men der er ikke belæg for, at en spirende, lidt usikkerhedspræget, debat skal udvikle sig til mistroiske rygter om, at der er truffet nogen som helst beslutninger i sagen endnu. Skolen medvirker i et udredningsarbejde således som byrådet har vedtaget det. Undervejs i dette udredningsarbejde diskuteres problemer og løsninger af mange slags, hvoraf de fleste aldrig fremlægges. Skolens bestyrelse får lejlighed til at udtale sig om fremlagte forslag inden byrådet beslutter sig endeligt. Ændringer i personalegruppen Pr. 1/8 har vi ansat 15 helt nye lærere, og to, Lea og Jeppe, som vi kendte i forvejen. De 15 nye lærere præsenterer sig selv på side 11 i dette nummer og i det næste nummer af Krudtuglen. Det store antal lærere skyldes naturlig afgang såvel i løbet af sidste år som ved ferien, en vækst på 4 lærerstillinger på grund af vækst i elevtallet, tilgang af en specialklasse og ansættelse af et mindre Side 4 Krudtuglen november 2007

5 ...nyt fra kontoret antal barselsvikarer. Vi byder alle velkommen! Pension Ved efterårsferien fratræder overlærer Birgit Grubbe for at gå på pension efter mere end 36 år i den danske folkeskole. Birgit har gennem tiden undervist i mange forskellige fag, tysk har været et favoritfag og senest har undervisningen i skolens modtagelsescenter, hvor børn af anden nationalitet end dansk modtages, og hvorfra de sluses ud i klasserne, været i fokus hos Birgit. Vi ønsker Birgit en velfortjent og givende pensionisttilværelse. Trafik Den mørke tid og cykellygterne Vi har stadig en meget stor del af vore elever, der cykler, og det er en god ting. Jeg håber, alle får lys på cyklerne, nu hvor den mørke tid kommer. Parkeringspladsen ved Vestre Grænsevej. Der er fortsat stor trængsel, den enkelte parkerer rigtig længe, en del sætter børnene af helt henne foran trappen, tit i flere lag, og der parkeres fortsat på brandvejen. I de sidste par år er der kommet mange nye lygtetyper på markedet. Se omtalen af en af de nye lygtetyper på opslagstavlen på bagsiden af bladet. Parkeringspladsen ved Tingbo. På parkeringspladsen ud for Tingbo opstår der farlige situationer hver morgen. Trængselen er enorm, og den er ikke blevet mindre af, at Tingbos ekstra pladser i pavillonen medfører en større mængde afsættelser præcis i de 17 minutter fra 7.46 til De børn, der cykler på vejen er tit i fare på grund af bakkende bilers travlhed. Jeg opfordrer til - at alle prøver at undgå den mest belastede tid. - at flere prøver at finde vores parkeringsplads ved Solrød Idrætscenter. - at den enkelte parkerer kortere tid. - at skiltningen ved handicappladserne respekteres. Pladsens forhold forventes at blive endnu mere trang i den kommende tid, hvor nedrivning af fodboldklubhuset foregår og opførelsen af "væksthuset" begynder. Vi prøver at få byggeplads- og håndværkertrafik skilt fra, fra forældre- og personaletrafik i byggeperioden. Sikring af skolevejen. Bestyrelsen forsøger stadig at få ført vores idé om at føre syd-øst-kommende cyklister syd om Ørnebo frem til stien. Vi mener, fortovet med få midler kan rumme såvel fodgængere som cyklister. De farlige situationer for cyklister på Tingsryds Allé kan minimeres på den måde. Byrådet har endnu en gang afsat midler i budget 2008 til fordeling mellem mange kommunale ideer. Krudtuglen november 2007 Side 5

6 Nyt fra Skolebestyrelsen af Pia Junker Formand for skolebestyrelsen Budgetforslag Siden sidste udgivelse af Krudtuglen har Skolebestyrelsen set og kommenteret kommunalbestyrelsens budgetforslag for Det har været svært, da der er flere uklare udmeldinger, som vi ikke ved om, og I givet fald hvornår bliver mere konkrete. Kapaciteten på skolerne Ved gennemgangen af budgetforslaget er det specielt kapaciteten på skolerne, der har haft interesse. Ikke mindst dette forslag fra byrådet: "En flerårig helhedsplan for dagtilbudsområdet udarbejdes, herunder mulighed for at anvende SFO-lokaler til institutionsformål". Trafiksikkerheden Udover kommentarerne til skole- og SFO strukturen har vi igen I år påpeget, at vi fortsat er meget bekymrede for de betydelige problemer med trafiksikkerheden omkring børnenes skolevej. Vi har endnu en gang understreget, at trafiksikkerheden er stærkt mangelfuld, og at vore børn dagligt udsættes for en unødig stor risiko som konsekvens heraf. Jeg tror, dette betyder, at kommunen vil se på muligheden for en alternativ anvendelse af de nuværende SFO bygninger, og samtidigt undersøge mulighederne for at knytte skole og SFO'ere lokalemæssigt tættere sammen. Det er mit indtryk, at byrådet endnu ikke har lagt sig fast på, hvad dette skal betyde I praksis, og skolebestyrelsen har da også en forventning om, at blive inddraget I drøftelserne om mulighederne for udnyttelsen af skolens ressourcer til gavn for vores børn. Kontaktforældrenes holdning Ovennævnte emner har alle være drøftet på det senest kontaktforældremøde I september måned. Der var blandt de fremmødte forældre en meget konstruktiv holdning til de fremtidige udfordringer, som skolen står overfor. Det var meget vigtigt for de fremmødte forældre, at vi gør alt, hvad der er muligt, for at de fremtidige forandringer bliver gennemført I et tempo, hvor alle har mulighed for at være med i processen, således vi kan bibeholde de kompetente og engagerede lærere og pædagoger, som er med til at give den gode skole, vi har og fortsat gerne vil værne om. Vi har på forhånd gjort opmærksom på, at der i dele af forældregruppen er en stor modstand mod flytning fra egne SFO lokaler til totalt skolefællesskab, da det opfattes som en forringelse af de vilkår, vi giver vores børn. Side 6 Krudtuglen november 2007

7 Nyt fra Elevrådet Elevrådet af Maria 7.a Bagerst fra venstre: Nikolai (6.d), Alexander (9.b), Daniel (9.c), Mikkel (7.c), Christian (7.b)(formand), Cille (6.a) og Amalie (8.b) Forrest fra venstre: Frederik (8.c), Kasper (8.a), Kasper (9.a)(næstformand), Camilla (8.d), Maria (7.a)og Gry (6.b) Ikke på billedet: Benjamin (6.c), Sadun (7.b), Emil (7.d) og Sezar (9.d) Elevrådet Elevrådets formand er Christian fra 7.b, og næstformand er Kasper V. fra 9.a. Det er også Christian og Casper V. som repræsenterer elevrådet i skolebestyrelsen. Kontaktlæreren er Matthias Lüthi Rosenstrøm. Punkter og ønsker Elevrådet har en række punkter og ønsker, som vil medhjælpe til at vores skole forbliver et rart sted. Men det er jo svært at få alt opfyldt og det kræver at alle hjælper til. Her er de så: Vi ønsker - En ren skole, så ryd op rundt omkring dig også selvom det ikke er dit affald. - Rene toiletter, så gør kun hvad man gør på et toilet. - At vores skolebøger holder længe, så lad være med at skrive i dem og bind dem ind når I får dem. - At der er en god stemning på vores skole, så tal pænt. - At de ældre elever hjælper dem der er yngre. - Plads til alle. Det er nogle punkter, vi vil arbejde imod. Ligeledes vil vi finde ud af om der er nok aktiviteter i frikvartererne. Derfor vil der meget snart blive lavet en spørgeskemaundersøgelse i klasserne. Møder i skoleåret : Elevrådet mødes en gang om måneden. Krudtuglen november 2007 Side 7

8 SFO- Nyt af Flemming Sørensen SFO-leder Nyt fra SFO-kontoret Så er vi på banen igen, med store og små nyheder fra SFO'ens verden. Morgenåbning Mandag efter efterårsferien ændrer vores morgenåbning karakter, idet vi har valgt at samle alle vores gode personaleressourcer et sted, for på den måde at sikre "morgenbørnene" optimal personalebemanding hver dag. I den hidtidige model har vi været enormt sårbare over for sygdom og andet personalefravær og den sårbarhed vil forhåbentlig nu blive fjernet, således at "morgenbørnene" får den mest optimale start på dagen. Morgenåbningen vil fremover finde sted i Ugleib's lokaler og det betyder jo desværre, at nogle børn skal i morgenåbning i "fremmede" omgivelser, hvilket hidtil har været "forbeholdt" Ugleib's børn. For at sikre den bedste indkøring af "morgenbørnene" fra UFC og Ørnebo, har vi i den første tid valgt at tildele morgenåbningen en ekstra pædagogressource fra de 2 afdelinger, således at de fremmødte børn, ud over de faste morgenåbningspersonaler fra børnehaveklasserne, også møder genkendelige voksne fra SFO'ens verden. For vores "i-børn" og andre børn med særlige behov, vil der hver dag være en pædagog fra Ugleib til stede i morgenåbningen, således at også disse børns særlige behov bliver tilgodeset. På sigt har bestyrelsen givet grønt lys til, at vi arbejder videre med en model, hvor der fra skoleårets start i august 2008 kan holdes morgenåbent i alle 3 SFO-afdelinger. Dette vil I selvfølgelig høre nærmere om henover indeværende skole/sfo-år. Åbningstiden i morgenåbningen er uændret, idet vi stadig slår dørene op kl og sender børnene videre i skole kl For de børn som af den ene eller anden grund har "misset" morgenmaden hjemmefra, vil der være mulighed for at få stillet den værste sult indtil kl Personaleændringer På personalesiden har vi siden sidst, taget afsked med Flemming Pørtner i Ørnebo og til gengæld sagt velkommen tilbage fra orlov til Lisa. Herudover er Daniel og Simon startet op i tidsbegrænsede vikariater. På UFC har vi budt velkommen til Signe, der er indtrådt i stedet for Daniel. I Ugleib har storken været på spil hos Malene S. og Anette W. og i skrivende stund har vi fået ansat Laila Sørup i Malene's vikariat, mens vi stadig mangler at besætte Anette's vikariat. Sommerferie Vi har haft to meget spændende kolonier i sommerferiens uge klasserne oplevede Helsingør/Helsingborg, Øresundsakvariet, Kronborgs kassematter, Holger Danske og Kärnan. 3. klasserne deltog i Vilde Vulkaner Børnefestival i Vordingborg. "Supertøserne" præsenterede fire danse, der trods voldsom regn blev en uforglemmelig oplevelse. Nyt fra UFC Side 8 Krudtuglen november 2007

9 ...SFO-nyt Hjemme i SFO'en har vi haft nogle spændende sommerferieaktiviteter, blandt andet lege- og maleprojekter, fremstilling af smykker, mad på bål gåture i det nære område og tur til Køge MiniBy. Solrødmesterskab i fodbold I uge 36 inviterede vi alle SFO'er til Solrødmesterskab i fodbold, og vi må i den forbindelse sige, at vi har nogle dygtige fodboldspillere på UFC. Guldmedaljer til pigerne fra 1. klasse og sølv til pigerne fra 4. klasse. Hos drengene hentede vi også metal, nemlig sølv hos gutterne fra 1. og 4. klasse. Et stort tillykke til alle. Foredragsaften med John Halse Sidst i september havde vi den fornøjelse at kunne byde på forældreforedrag med John Halse, der talte om Curlingbørn og overgang fra børnehave til SFO. Det var en meget spændende aften for personale og fremmødte forældre. Kreative værksteder i efteråret 2007 I efteråret vil vi arbejde med følgende værksteder: Fremstilling af smykker, stearinlys og glasting, legetøj i filt, tegne- og maleprojekter, træværkssted, dukketeater, dramaværksted, maling og indretning af legehuse på legepladsen. Svømning i Solrød svømmehal Fra uge 43 og frem til uge 13 skal vi igen til at boltre os i svømmehallen. I vil høre nærmere om dette, når vi har konkrete oplysninger om dage og tidspunkter. Supertøserne fra UFC på scenen Sommerfest Efter sommerferien holdt Ørnebo sin traditionsrige sommerfest fredag den 31. august Vi havde spænding til det sidste, om det hele ville drukne i regn, men vi havde rustet os mod vejrguderne med ekstra telte og presenninger, for en sommerfest skal jo helst holdes ude i den friske luft. Nyt fra Ørnebo Krudtuglen november 2007 Side 9

10 ...SFO-nyt Vi synes vi var meget heldige, og fik kun en enkelt byge, og ellers skinnede solen på os, mens børnene gik til de forskellige boder og spillede på lykkehjul (med mange fine sponsorerede gaver), blev malet i ansigterne, prøvede fiskedammen og flødebollemaskinen. Nogle børn havde øvet et dansenummer, som de fyrede af på scenen. Vi har også en udklædningskonkurrence, og dette år var temaet "Harry Potter". Vi fik tændt op for grillen, men der var mange forældre der synes, at det var alt for usikkert med vejret. Dem der blev, havde en hyggelig afslutning på dagen, med det medbragte mad. Nyt fra Ugleib Efter nogle dejlige koloniture og en veloverstået sommer med de nye børnehaveklassebørn, er vi kommet godt i gang med dagligdagen igen. Rollespil Her i det tidlige efterår har vi opfanget en stor interesse for rollekrig/rollespil blandt vores børn og har ud fra dette startet et rollekrigsprojekt der foregår på vores bygger. Det er de onde orker, trolde og gobliner der kæmper mod de gode mennesker, dværge og elevere. Af værksteder er der følgende: Våbenværksted, klæde/læder værksted og madlavning/bygge værksted. Projektet kører med start i uge 38 og afsluttes fredag i uge 39 med en stor kamp mellem "de gode og de onde". Vi har i den tid projektet allerede har kørt oplevet stor interesse og engagement fra børnenes side Lokalerne i 2 Ugleib-2's lokaler er, efter den nye ombygning, snart færdige og mangler kun de sidste døre. teambuildingkursus I anden weekend af september var hele personalegruppen på et lærerigt og sjovt teambuildingkursus i Bøgeskovlejren på Stevns. Side 10 Krudtuglen november 2007

11 Nye Lærere 15+2 I år har vi ansat ansat 17 nye lærere. Velkommen til: Bodil Abrahamsen, Annett Andreæ, Lone Carmel, Helena Dominiak, Thomas Hilleberg, Hanne Hyldahl, Ditte Lisbjerg, Lene Lønstrøm, Mette Mølbak, Henrik Nielsen, Marianne Stæhr Olsen, Nina Petersen, Kirsten Reinholdt Andersen, Louise Risager, Tina Rode, Jeppe Svensson og Lea Rau. Jeppe og Lea kender vi i forvejen, for de var også ansat på skolen i sidste skoleår og er bare blevet fastansat i år. Vi har bedt de 15 helt nyansatte præsentere sig selv, men vi har ikke plads til alle på én gang, så det er kun 10, der er kommet med i dette nummer. Resten af de nye kommer med i næste nummer. Annett Andreæ Som smertelig ung blev jeg ansat som pædagogmedhjælper i en fritids/ungdomsklub i Valby. Der var jeg i sammenlagt 6 år, dels som fuldtid og dels på deltid imens jeg færdiguddannede mig som grafiker. Efter endt uddannelse var jeg på forskellige trykkerier og reklamebureauer. Jeg har blandt andet være ansat i Velux interne reklamebureau og senest i TOP-TOY i deres marketingsafdeling. TOP-TOY er BR og TOYS-R-US hovedkontor, og jeg har derfor brugt rigtig meget tid på at lege med diverse legetøj. Jeg kender selvfølgelig også den rigtige Fætter BR, og vi har spenderet mange gode timer sammen. Da jeg efterhånden blev træt af at lege med voksne, dukkede min gamle drøm om at være lærer op. Jeg valgte at stoppe min grafiske karriere og har de sidste år læst på Haslev Seminarium. Nu er jeg klasselærer for en flok skønne unger i 2. d. Jeg er 38 år, og privat er jeg gift med Claus som jeg har Clara på 8 og Bertram på 4 år med. Vi bor i et gammelt hus i Køge hvor vi bruger det meste af vores løn til at vedligeholde. Ditte Lisbjerg Jeg er 30 år og bor i København S. Jeg kommer oprindelig fra Jylland, hvor jeg er uddannet fra Silkeborg Seminarium med linjefagene engelsk, dansk, historie og billedkunst. Jeg har tidligere haft vikariater på skoler i Århus, Skanderborg og Herning. Denne sommer blev jeg fastansat på Uglegårdsskolen og flyttede til København. Uglegårdsskolen er et dejligt sted at være, og kollegaerne har været gode til at hjælpe med alt det nye. Mine timer ligger overvejende på 5. årgang. Her underviser jeg i engelsk, dansk, kristendom og historie i 5.b samt engelsk i 5.d. Derudover har jeg engelsk i 3.b og rådighedstimer. Hanne Hyldahl Jeg er 24 år. Jeg blev færdiguddannet ved Haslev Seminarium i juni Krudtuglen november 2007 Side 11

12 ...nye lærere Jeg har linjefagene dansk, historie, samfundsfag og idræt. Jeg er sproglig student fra Haslev Gymnasium I min fritid er jeg aktiv konkurrencerytter og starter springning på landsplan. Jeg er i skrivende stund på udkig efter hus sammen med min kæreste Johannes. Han er lærerstuderende på 2. år. Han har en datter på 3 år, som hedder Sophie. På Uglegårdsskolen underviser jeg i dansk, engelsk, idræt og PMK på 6. årgang og i svømning på 4. årgang. Jeg holder af fysisk aktivitet, og bruger derfor en del af min tid på det. Lene Lønstrøm Jeg glæder mig til at være på en dynamisk arbejdsplads med refleksioner og god undervisning. Jeg er uddannet 1993 og har primært arbejdet i specialklasser. Min sidste arbejdsplads var specialskolen i Greve. Jeg arbejder i 4.i og 8.i, og er klasselærer for 4.i. Privat bor jeg sammen med min familie og husdyr i et dejligt hus ved havnen i Roskilde. Marianne Stæhr Olsen Jeg kom ind på Frederiksberg seminarium, og jeg nyder det københavnske liv. I sommer blev jeg færdig med læreruddannelsen, og søgte job her på Uglegårdsskolen. Jeg var så heldig at få jobbet, og jeg underviser på 1. årgang i matematik, dansk og musik og på 3. årgang i musik og idræt. Jeg bor stadig i København nærmere betegnet Østerbro, og udover at bruge min tid på at undervise, dyrker jeg en del sport, som er en stor del af mit liv. Uglegårdsskolen er et dejligt sted, og jeg er blevet taget godt i mod af både elever, forældre og ikke mindst kollegaer. Jeg ser frem til mange gode år her. Thomas Hilleberg Jeg har en pædagogisk uddannelse og har de seneste 5 år arbejdet med specialundervisning i Roskilde Amt. Jeg startede i Solrød kommune i efteråret 2006, hvor jeg blev ansat i støttepædagogkorpset. Det var den opgave jeg havde der, som ledte mig videre til Uglegårdsskolen. Her underviser jeg nu i en af skolens specialklasser. Lone Carmel Jeg er tilknyttet I-teamet. Jeg tænker, at Uglegårdsskolen er en spændende stor arbejdsplads, med en god stemning og et stort engagement. Side 12 Eksilbornholmeren - Jeg er 25 år gammel og har i 21 år boet på Bornholm sammen med min far, mor og søster. I 2001 blev jeg student, og så skulle der ske noget nyt. Jeg tog på 2 højskoleophold i henholdsvis Vig og på Oure, og i 2003 flyttede jeg permanent til København. Krudtuglen november 2007 Jeg er 36 år, bosat i Solrød, og gift med Carina, der er lærer. Jeg har to børn, Emma og Johan, hvoraf foreløbig Emma går på Uglegårdsskolen. Jeg har været så privilegeret at få lov til at undervise 5.a og 5.b i musik. Jeg arbejder desuden på Ørnebo SFO, hvor jeg har været i 9 år. Jeg har undervist før men aldrig i folkeskolen, hvor jeg har glædet mig til hver time med de to 5.klasser. Vi beskæftiger, og vil beskæftige os med musikalske udtryk (æstetik), sang, rytmer og musikhistorie. Jeg har siden jeg var 9 år spillet klassisk og rock, og senere skrevet musik, solo og i forskellige bands

13 ...nye lærere og spiller guitar, trommer/ percussion og bas. Jeg skriver musikanmeldelser og har en velvoksen og alsidig musiksamling, der spænder over alt fra Paco de Lucia til Frank Zappa over Simon & Garfunkel til Van Halen. Ud over førnævnte ligger min interesse og viden i den symfoniske rock og rockmusikken mellem ca Det er et af mine helt klare mål at musikken skal fremstå som kunstart og formidlings- og udtryksmiddel, og at eleverne prøver grænser af i forhold til dette. Louise Risager Jeg er nyansat på Uglegårdsskolen pr , hvor jeg har dansk, engelsk, samfundsfag og geografi i 8.kl og eng i 9.kl. Jeg er 35 år, bor sammen med Henrik og har Emilie på 6 år og Kristian på 15 måneder. Jeg kommer fra Frederikshavn i Nordjylland, hvor jeg blandt andet havde to 9.klasser til engelsk, samfundsfag, historie og kristendom og sluttede af med at have den ene klasse til prøve i mundtlig engelsk. Jeg er uddannet lærer fra Haderslev lærerseminarium i 2004 med liniefagene matematik og natur/teknik. Endvidere blev jeg i 2002 uddannet pædagog. De sidste 4 år har jeg arbejdet i udskolingen, hvor jeg primært har undervist i matematik og idræt. Jeg er i dag i team 5, hvor jeg underviser i matematik, natur/teknik, idræt og kristendom. I min fritid bruger jeg en del tid i Solrød Gymnastikforening hvor jeg træner de små (6-7 årige) i spring og leg. Tina Rode Endvidere har jeg den 1-årige idrætslæreruddannelse fra Paul Petersens Idrætsinstitut, hvori indgår svømmelæreruddannelsen. Før jeg kom til Uglegårdsskolen, var jeg fastansat på en privatskole, derudover har jeg været fast vikar på forskellige folkeskoler og privatskoler, hvor jeg har undervist alle klassetrin i de fleste fag. Før jeg kom på seminariet har jeg været ansat i Søværnet i 17 år, hvor jeg som oversergent har undervist i 15 år. Mine elever har været værnepligtige, konstabler, medlemmer af Frømandskorpset, sergent - og officerselever. Desuden har jeg i den tid også undervist skoleelever i praktik i Forsvaret, søfartselever fra Georg Stage og "brobisser" fra Storebælt. Undervisningen har foregået både til søs og på Søværnets skoler på land. Fagene har spændt vidt. Blandt mange kan for eksempel nævnes diverse idræt og svømning, førstehjælp, sømandskab, navigation, sejlads og meget mere. En stor del af min tid i Søværnet har jeg sejlet på forskellige skibe, og når jeg ikke underviste, arbejdede jeg med mit speciale i undervandsminer og som minedykker, samt fungerede som regnskabsfører (indkøbs- og vedligeholdelsesansvarlig) for mine - og dækssektionen på skibene. Jeg er 45 år, gift og har 2 piger på 8 og 10 år. Jeg bor i Tune med min familie og min hund, labradoren Cindy, som jeg træner til jagt. Vi har også en fjordhest, Anton, som mine døtre og jeg rider på i Hedeland. Jeg ser frem til mit fortsatte arbejde på Uglegårdsskolen og dens mange muligheder, samt det gode samarbejde med kolleger, forældre og elever. Nina Petersen Jeg er 32 år gammel. Jeg bor i Solrød sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefagene dansk, historie, hjemkundskab og dansk som andetsprog. Krudtuglen november 2007 Side 13

14 Nyt fra Ungdomsskolen af Helge Rasmussen Ungdomsskoleleder Fritidsundervisningen Så er endnu et skoleår godt i gang, og det gælder også for ungdomsskolens vedkommende. Alle unge i Solrød kommune mellem 13 og 18 år fik lige efter sommerferien vores folder tilsendt pr. post. Orienteringen af de unge i 7., 8. og 9. klasserne samt 10. klasserne om de mange muligheder, som Solrød Ungdomsskole kan tilbyde, er i år sket dels ved besøg i klasserne på skolerne med en Power- Point-præsentation, dels ved at klasserne fra Uglegårdsskolen og Munkekærskolen har været på besøg i Ungdomsskolens nye KLUB 2680 i Solrød Idrætscenter (det tidligere cafeteria) Igen i år kan vi tilbyde en masse spændende fritidsundervisning og aktiviteter, der spænder meget vidt - lige fra modesyning, go-kart, blomsterbinding, modelbygning, styrketræning, smykkeværksted og til dansk, engelsk, tysk og matematik og meget, meget mere. Som noget helt nyt i år tilbydes årige friske drenge et 24-timers kursus i at skabe sjove lege og "fuld fart på-aktiviteter" for mindre børn, således at disse nye "juniormedhjælpere" til foråret kan bestride et fritidsjob i en børnehave i kommunen. Erfaringer fra andre lignende kurser viser nemlig, at drengene er rigtig gode til at få børnehavebørn med på at lege vildt, klatre i træer m.v. Der er p.t. 16 tilmeldte, som skal igennem en optagelsesprocedure, før de kan blive endeligt optaget på kurset. Nyt er blandt andet også HIP-HOP, Digital fotografering, Fransk og "Løb for livet - piger Side 14 Krudtuglen november 2007

15 ...nyt fra Ungdomsskolen og drenge", som er løbetræning til foråret med deltagelse i diverse løb i København - blandt andet Feminas kvindeløb og natløb på Frederiksberg. Klub 2680 er åben for alle unge årige i Solrød kommune fra mandag - fredag kl og fra mandag - torsdag igen fra kl Om aftenen skal man dog mindst gå i 7. kl. 10. klassen Solrød Også i år er 10. klassen Solrød lidt af et tilløbsstykke - modsat situationen i nabokommunerne. Der har fra starten været 70 elever tilmeldt, og vi har været nødsaget til at oprette venteliste. Allerede nu har vi forespørgsler på næste år, så alt tyder på, at tilbuddet, såvel fagligt som socialt, har ramt den rigtige kombination af viden, uddannelse og udviklende samvær, netop i en tid, hvor det politiske mål er, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Har du spørgsmål vedr. 10. klassen, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingsleder Johnny Larsen på Andre spørgsmål, så kontakt os på en af følgende måder: Klub 2680 Ungdomsskolens nye knopskydning, den nye ungdomsklub - Klub er nu som nævnt ovenfor flyttet ind i Solrød Idrætscenter og kan tilbyde masser af spændende fritidsaktiviteter - f. eks. PC'ere, selvfølgelig med spil og internetforbindelse, air-hockey, playstation 3, X-Box, storskærm og meget andet. Solrød Ungdomsskole Tingsryds Allé Solrød Strand Tlf Klub 2680 Krudtuglen november 2007 Side 15

16 SSP Far-søn tur 6.d af Thomas Petersen Begyndelsen Hej alle. Her en lille solstrålehistorie i den begyndende sure tid. Vi tager den fra begyndelsen: På et forældremøde i sommer var der et vigtigt punkt på dagsordenen. Det handlede om drengegruppen i klassen. De unge drenge er ved at blive til teenagere, og er inde i en rivende udvikling. Tonen var ved at blive noget skarpere, og alfahannerne så småt ved at kigge frem, med alt hvad det indebærer. På forældremødet var inviteret skolens SSP medarbejder, Matthias, som gerne ville give sit besyv med, hvordan man kunne styrke fællesskabet i klassen, gribe udviklingen og sende den i en positiv retning. Det blev besluttet at lave en far-søn-tur med indbygget teambuilding for alle drengene i klassen, Gudmindrup Lyng Der blev arrangeret en tur til et forældresommerhus oppe i Gudmindrup Lyng ved Odden. Vi aftalte at den skulle gå fra fredag kl. 12, jeps midt i skoletiden, til lørdag eftermiddag. Af sted Dagen kom og vi skulle af sted. Vi blev desværre ramt af 2 syge, men resten tog af sted. Drengene blev hentet efter spisefrikvarteret, og kl. 12 kørte vi af sted mod sommerhuset. Vejret var næsten for godt til at være sandt. Højt solskin og en fin temperatur. Vi ankom til huset og det var helt perfekt. Lige akkurat stort nok til at fædrene kunne sove indenfor i varmen og ja, drengene udenfor i telt. Ikke helt til alles tilfredshed. Den første opgave Her kom drengene på deres første "hårde" opgave. En gruppe skulle rejse telt og en anden smøre boller, skære grønt og klare drikkevarer. Utroligt hårdt for sådan en flok drenge, at de skulle lave noget altså!!?!? Men selvfølgeligt fik de det klaret ved fælles hjælp, og vi fik en lille snack og gjort sengene klar. Fodbold mm Efter den hårde start blev vi enige om at gå en tur til vandet. Et par stykker lagde hårdt ud med en tur i vandet, og jeg tror nok jeg kan afsløre, at det krævede sin mand, for temperaturen har, trods det flotte vejr, nærmest været tæt på frysepunktet. Vi havde taget en bold med, og før vi vidste af det, var der gang i en fædre-mod-dren- Side 16 Krudtuglen november 2007

17 ...far - søn ge-kamp. Det var veltrænede og motiverede drenge, der gik til opgaven med krum hals og også en vis portion arrogance, men man må nok sige, at med en del pondus, til tider ufine tricks blandet med de gamles erfaring, at vi må kunne slå fast, at fædrene vandt det opgør overlegent!! (Fik I den, drenge.. hehe) Nå, men vi vendte tilbage til huset. Vi havde fået et bålsted med op, og selvfølgelig skulle der gang i det på ægte spejdermaner. På sådan en tur finder man ud af, hvor meget der egentligt kan brænde!! Den næste opgave lød på aftensmad, hjemmelavet burger, som selvfølgeligt var en opgave for de unge kokke. Grillen skulle tændes, grøntsager snittes, bøffer formes osv. osv. Igen klarede de det til UG (spørg jeres lærer hvad det betyder..), og et super måltid blev sat til livs med en fantastisk appetit. Ingen gik vist sultne fra bordet. mange, og alle tørnede ind. Fædrene i det varme hus og drengene i den kolde efterårsnat i soveposerne. Af uvisse årsager lod det til at fædrene først fik Ole Lukøje at se, for efter lidt, var de fleste taget til drømmeland mens drengenes stemmer stadigt lød ude i natten Men det havde også været en hård dag for de gamle, med mange nye indtryk og ikke mindst fysiske udfoldelser... Lørdag Så blev det lørdag. En superflot morgen, hvor vi stod op kl. 7, tændte op i brændeovnen og begyndte at arrangere morgenmad til drengene. Omkring kl. 8 blev de vækket, og det var en noget klatøjet forfrossen flok der stille og roligt kom til syne. I dag var det så den store teambuildingdag. Matthias, SSP, kom ved 8-tiden for at lave nogle ting med drengene. Matthias er professionel klatrer og havde taget alt sit udstyr med. Mens drengene spiste morgenmad, gjorde han klar til dagens første udfordring. Aftenen gik med bål, røverhistorier fra Finland og "natfangeleg". En rigtig flot efterårsaften helt vindstille og klar, med ilden knitrende. Fantastisk hyggeligt og sjovt for alle, tør jeg godt sige. Klokken blev, som altid til sidst, Træklatring. Med en utrolig lethed klatrede han op i toppen af det udvalgte træ og det Krudtuglen november 2007 Side 17

18 ...far - søn tør nok siges at alle var imponerede da de så ham forsvinde m. oppe i toppen. Så var stilen lagt. Drengene kom en efter en i sikkerhedsudstyret og fik kæmpet sig vej deropad. Det svære var ikke at komme op, men ned igen. De kunne rappelle ned, for Matthias havde fat i dem. Det var ikke helt så ligetil, men alle fik en stor oplevelse, tør nok siges. Nåja og så var der et par fædre der også tog udfordringen op og kravlede til toppen!! stedet for at se det som en konkurrence, gjaldt det samarbejdet, da det er ret svært at krydse hinandens snore hvis man ikke hjælper hinanden. Der var nemlig ingen der sagde, det var en konkurrence, blot at der var to grupper. Et par fangede den godt, men efter første tur blev der snakket om, hvorfor de ikke samarbejdede, og Matthias viste hvordan det egentligt skulle gøres, for at det var nemmest. Drengene prøvede igen og nu gik det op for alle at det var nemmest ved fælles hjælp. Mission accomplished.. Frokost. Dagens anden udfordring var i sigte, men først lidt frokost. Der blev igen tændt op i grillen og de klassiske pølser med brød var en stor succes efter formiddagens kraftudfoldelser. Da vi havde konsumeret dette royale måltid var det tid til den anden udfordring. Commandotræk. Matthias havde denne gang spændt et kryds ud mellem 4 træer. En samarbejdsøvelse som gik ud på at der blev lavet 2 hold, der skulle krydse over hinanden til den anden ende. Oprydning. Så havde han kun en sidste øvelse tilbage, men først skulle der ryddes op og pilles reb ned. Behøver jeg sige at der var liv i bålet igen, og fangelegen og røverhistorierne var i fuld gang igen. Efter sjov og ballade, oprydning og nedpakning, tog vi hul på sidste øvelse. Samarbejd Uden drengenes viden, gik det ud på, at i Den er lidt svær at forklare men igen en samarbejdsøvelse. Der er delt 2 hold. En fra hvert hold har en i midten med bind for øjnene, og en står med ryggen til ham et Side 18 Krudtuglen november 2007

19 ...far - søn stykke fra. Resten skal så, ved hjælp af kort, få ham til at afsøge området hvor der var lagt dumler ud. Da det er en kamp mellem de to hold om at få flest, er det faktisk ret svært, men igen, pointen kom igennem, og så fik de også en hel del dumler til deling til sidst, så det gik vist lige op. kom fædrene til. Det var ikke slut endnu. Vi fik en god snak om hvad der ku' gøres for at styrke fællesskabet, hvordan vi behandler hinanden og hvordan tonen er og ikke mindst bør være. Hjemover. Så var det tid til at tage hjemover igen. Vi takkede alle hinanden for en god weekend. Evaluering. Øvelserne var nu til ende, og vi mødtes på terrassen til en evaluering. Matthias afsluttede sit arrangement med at opsummere de forskellige øvelser og hvad man kunne bruge dem til mht. at drage paralleller til klasselivet, og jeg tror ikke at der var én der var i tvivl om, at uanset om man er enige eller ej, om man kan li' hinanden eller ej, så kommer man længst med respekt for hinanden og fælles hjælp, arbejde for gruppen. Fællesskabet. Matthias takkede af og så På forældregruppens vegne kan vi kun opfordre alle til at lave en sådan tur. For den var i det hele taget bare en rigtig god og positiv oplevelse, der gav noget helt andet end vi er vant til i hverdagen, krydret med nogle fede oplevelser, hvor der blev rykket ved nogle grænser. Gamle som unge fik styrket venskabet indbyrdes, og vi aftalte at lave en tur til en årlig begivenhed. Mange tak til lærere, forældre og Matthias, der har været med til at gå ind i dette projekt og gøre det til en stor succes. En supertur, som alle klasser bør gøre!!! Krudtuglen november 2007 Side 19

20 Ekstrabladets skolefodboldturnering Skolefodbold - mest om pigerne af Anette Svensson Coach Igen i år har vi deltaget i Ekstra Bladets skoleturnering i fodbold. Første kamp var en våd affære, hvilket det officielle foto herover af holdet tydeligt viser. 12 våde piger i hvide t-shirts samt en coach i solidt regntøj og lyseblå gummistøvler. Men udstyr eller ej, det er spillet der gælder, hvilket pigerne viste at mestre. Lokalbraget mod Munkekærskolen gav en sejr på Så var vi i gang og videre i turneringen. Næste modstander var Sydkystens Privatskole. Til denne kamp var pigerne nu iklædt det meget flotte, om end noget store, nyindkøbte spilletøj, som vi overtog fra drengeholdet, der desværre tabte deres første kamp til Munkekærskolen 6-1. Om det flotte spilletøj var medvirkende til den overbevisende sejr på 22-0, skal være usagt, men nu er tøjet i hvert fald taget i brug. 3.kamp var en let omgang, da vores modstander fra 10-klassen her i Solrød ikke kunne stille hold. Vi var nu nået til 4. runde, hvor vi skulle spille mod Herfølge Skole. På papiret og ifølge en stor artikel i Ekstra Bladet, en skræmmende modstander. Herfølge Skole havde 2 piger på holdet, som tilsammen havde scoret i alt 28 mål. Pigerne skulle nu vise, at de udover at score mange mål også kunne forsvare og Ayse vores målpige vise, at hun endnu engang kunne holde buret rent. Og det kunne pigerne! Som Ekstra Bladets udsendte skrev efter kampen: Uglegårdsskolen chokstartede. Efter blot 40 sekunder var Uglegårdsskolen fra Solrød Strand på Side 20 Krudtuglen november 2007

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Spejdersport. September - Oktoberi - November 2009

Spejdersport. September - Oktoberi - November 2009 Spejdersport September - Oktoberi - November 2009 26. Årgang Fra Formanden Tak til alle som bidrog til at gøre Jubilæumslejren til en stor oplevelse og succes. Jeg tror, at vi alle vil huske denne lejr

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3.

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3. Friskoleavis Elementernes Sang Vibeunger går til fastelavnsfest I mellemrummet Naturen vågner Kære skoledagbog. Marts 2013 3. Udgave Friskoleavisen Marts 2013 Avisen har til formål at informere om nyheder

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk. Gørlev Idrætsefterskole

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk. Gørlev Idrætsefterskole Årsskrift 2014 www.idraetsefterskolen.dk Gørlev Idrætsefterskole Forord Tomas Terp Et skoleår går på hæld på Gørlev Idrætsefterskole, og det er derfor tid til få samlet op på alle de fantastiske oplevelser

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 Indhold Omslagsbillede: Skolens elever stillede op til fotografering i skolegården en forårsdag. Alle skolens klasser har hver deres side i bogen. Den første, 6.a og

Læs mere