Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand"

Transkript

1

2 Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand Telefon: Fax: Redaktion: Preben Larsen Eva Vedsø Lisbeth Mikkelsen Ansvarshavende: Finn Løbner-Olesen Layout: Preben Larsen Tryk: SHS Tryksager, Havdrup Krudtuglen udkommer 3 gange i skoleåret: Tirsdag efter efterårsferien, tirsdag efter vinterferien og 2. tirsdag før sommerferien Oplag: 1100 Krudtuglen udleveres gratis til alle elever og ansatte på Uglegårdsskolen, skolebestyrelsen, og skolens øvrige samarbejdspartnere. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Indlæg afleveres på skolens kontor. Helst via skolens ! Skoleudbygningsplanen...side 4 Nyt fra kontoret...side 4 Nyt fra Skolebestyrelsen...side 6 Nyt fra Elevrådet...side 7 Nyt fra SFO...side 8 17 nye lærere...side 11 Nyt fra Ungdomsskolen...side 14 Opslagstavlen...side 36 Artikler Far-Søn-SSP-teambuilding...side 16 Ekstrabladets fodboldturnering...side 20 Grøn dag...side 31 Skolernes Motionsdag...side 32 Dramaressourcetimer...side 34 Lejrskoler 4.a på Stevns Naturcenter... Side 25 4.d i Lejre forsøgscenter... Side 26 8.d i Holland... Side 30 Fra klasser og team Far-Søn teambuilding Team 6...side 16 Stenalderen i 3. klasserne Team 3...side 22 5.b og 5.d i København Team 5...side 29 Underholdning Præmieopgaver... Side 23 Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 9. november 2007 Forsiden: 4.d på Lejrskole til Lejre forsøgscenter Se side 26 Side 2 Krudtuglen november 2007

3 Fra redaktionen Velkommen! Velkommen til dette skoleårs første nummer af Krudtuglen. Særligt er det os en glæde at byde velkommen til vores mange nye læsere: Alle skolens nye elever og deres forældre, fra de nye børnehaveklasser til 9. klasse. Også de 15 helt nye lærere og vores nye vikarer byder vi velkommen i læserskaren. Vi håber, at I alle vil blive tilfredse med at være på Uglegårdsskolen, og at I vil deltage i skolens liv både i og udenfor skoletiden. Skolebladet Krudtuglen er en del af dette liv. Ud over det nummer, du læser i nu, udkommer der et nummer tirsdag efter vinterferien og et nummer to tirsdage før sommerferien. I Krudtuglen informerer skolens ledelse, Skolebestyrelsen, lærerne, eleverne, forældrene, SFO erne Ungdomsskolen og mange andre om livets gang på Uglegårdsskolen. En stor del af disse informationer kommer kun i Krudtuglen. Det er derfor vigtigt, at kigge i Krudtuglen når den udkommer. I den uge hvor Krudtuglen udkommer, bliver den uddelt til eleverne når det passer ind i undervisningen, så det er ikke sikkert, at bladet kommer hjem lige om tirsdagen. Men husk at kigge i skoletaskerne. Vi sender også Krudtuglen til skolens samarbejdspartnere udenfor skolen: Byrådet, lokalaviserne og de andre skoler i kommunen. Når Krudtuglen er udkommet, lægger vi den på skolens hjemmeside i pdf-format under menupunktet Information. Her kan man også læse de tidligere Krudtugler fra 2005, 2006 og Dette nummer af Krudtuglen skulle være udkommet tirsdag efter efterårsferien, som jo er i uge 42, men vi ville gerne have artikler fra de to flexuger i uge 40 og 41 med, så derfor udsatte vi deadline til efter efterårsferien. Så fik vi også mulighed for at fortælle om Skolernes Motionsdag, der blev afholdt fredagen før efterårsferien. Dette nummer derfor blevet et novembernummer. I dette nummer af Krudtuglen fortæller vi om nogle af de lejrskoler, der har været afholdt i det efterår, der er ved at være gået. Vi har ikke plads til dem alle, så resten af lejrskolerne kommer i næste nummer. Vi har bedt alle 15 lærere præsentere sig selv, men vi har ikke plads til alle på én gang, så det er kun den ene halvdel der er kommet med i dette nummer. Resten af de nye kommer med i vinterferienummeret. Desuden er der, som altid, artikler fra kontoret, skolebestyrelsen, Ungdomsskolen, Skolebiblioteket, og SFO erne. Der er selvfølgelig, også som sædvanlig, artikler om emner og aktiviteter fra en stor del af skolens klasser. Velkommen og god fornøjelse. Redaktionen Starten på Grøn Dag fredag d. 14. september. Mere om det på side 31 Krudtuglen november 2007 Side 3

4 Nyt fra kontoret af Finn Løbner-Olesen Skoleinspektør Skoleudbygningsplanen efter vedtagelse af budget I sidste nummer af krudtuglen beskrev jeg vort fremtidige "projekt" her på skolen. Baggrunden for behovet for ændringer i fremtiden var at finde i nedgangen i spor, fra 4 til 3 klasser pr. årgang, og den skoleudbygningsplan, der på det tidspunkt med virkning fra 1/9-08 var på vej til byrådsbehandling. Jeg nævnte også, at vi var i gang med at forberede "projekt fælles lokaler SFO/undervisning i indskolingen" i et udvalg bestående af lærere og pædagoger. Den endelige udgave af det kommunale budget 2008 indeholder en ændret udgave af skoleudbygningsplanen, idet byrådet har udskudt beslutningen om byggeri af en ny skole i den nordlige del af kommunen til Byrådet ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at rumme den forventede tilvækst af børn uden at bygge en ny skole, for eksempel ved ændring af skoledistrikterne i strandområdet. Den konkrete ordlyd af byrådets beslutning med formål og lignende, kan ses på kommunens hjemmeside. Vi har revurderet vore muligheder for at komme tidligt i gang, sådan som det var vores intention. Med byrådets nye beslutning foreligger en betydelig mere åben situation med mange, meget forskellige, løsningsmuligheder. Vi har derfor valgt at sætte vores interne proces lidt på vågeblus. Byrådets endelige beslutning foreligger i april 2008, og den venter vi på. Vi har naturligvis i bestyrelsen, i skolens medarbejderudvalg og skolens ledelse diskuteret byrådets ønsker om nye undersøgelser. Da alle oplysninger om byrådets beslutninger i forvejen er tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside, arbejder vi internt med åbenhed om tingene. Dette giver en vis nervøsitet i personalegruppen, og fremtiden drøftes så småt. Der er også forældre, der er begyndt at tale med hinanden om den nye mere åbne situation. Alt sammen forståeligt. Men der er ikke belæg for, at en spirende, lidt usikkerhedspræget, debat skal udvikle sig til mistroiske rygter om, at der er truffet nogen som helst beslutninger i sagen endnu. Skolen medvirker i et udredningsarbejde således som byrådet har vedtaget det. Undervejs i dette udredningsarbejde diskuteres problemer og løsninger af mange slags, hvoraf de fleste aldrig fremlægges. Skolens bestyrelse får lejlighed til at udtale sig om fremlagte forslag inden byrådet beslutter sig endeligt. Ændringer i personalegruppen Pr. 1/8 har vi ansat 15 helt nye lærere, og to, Lea og Jeppe, som vi kendte i forvejen. De 15 nye lærere præsenterer sig selv på side 11 i dette nummer og i det næste nummer af Krudtuglen. Det store antal lærere skyldes naturlig afgang såvel i løbet af sidste år som ved ferien, en vækst på 4 lærerstillinger på grund af vækst i elevtallet, tilgang af en specialklasse og ansættelse af et mindre Side 4 Krudtuglen november 2007

5 ...nyt fra kontoret antal barselsvikarer. Vi byder alle velkommen! Pension Ved efterårsferien fratræder overlærer Birgit Grubbe for at gå på pension efter mere end 36 år i den danske folkeskole. Birgit har gennem tiden undervist i mange forskellige fag, tysk har været et favoritfag og senest har undervisningen i skolens modtagelsescenter, hvor børn af anden nationalitet end dansk modtages, og hvorfra de sluses ud i klasserne, været i fokus hos Birgit. Vi ønsker Birgit en velfortjent og givende pensionisttilværelse. Trafik Den mørke tid og cykellygterne Vi har stadig en meget stor del af vore elever, der cykler, og det er en god ting. Jeg håber, alle får lys på cyklerne, nu hvor den mørke tid kommer. Parkeringspladsen ved Vestre Grænsevej. Der er fortsat stor trængsel, den enkelte parkerer rigtig længe, en del sætter børnene af helt henne foran trappen, tit i flere lag, og der parkeres fortsat på brandvejen. I de sidste par år er der kommet mange nye lygtetyper på markedet. Se omtalen af en af de nye lygtetyper på opslagstavlen på bagsiden af bladet. Parkeringspladsen ved Tingbo. På parkeringspladsen ud for Tingbo opstår der farlige situationer hver morgen. Trængselen er enorm, og den er ikke blevet mindre af, at Tingbos ekstra pladser i pavillonen medfører en større mængde afsættelser præcis i de 17 minutter fra 7.46 til De børn, der cykler på vejen er tit i fare på grund af bakkende bilers travlhed. Jeg opfordrer til - at alle prøver at undgå den mest belastede tid. - at flere prøver at finde vores parkeringsplads ved Solrød Idrætscenter. - at den enkelte parkerer kortere tid. - at skiltningen ved handicappladserne respekteres. Pladsens forhold forventes at blive endnu mere trang i den kommende tid, hvor nedrivning af fodboldklubhuset foregår og opførelsen af "væksthuset" begynder. Vi prøver at få byggeplads- og håndværkertrafik skilt fra, fra forældre- og personaletrafik i byggeperioden. Sikring af skolevejen. Bestyrelsen forsøger stadig at få ført vores idé om at føre syd-øst-kommende cyklister syd om Ørnebo frem til stien. Vi mener, fortovet med få midler kan rumme såvel fodgængere som cyklister. De farlige situationer for cyklister på Tingsryds Allé kan minimeres på den måde. Byrådet har endnu en gang afsat midler i budget 2008 til fordeling mellem mange kommunale ideer. Krudtuglen november 2007 Side 5

6 Nyt fra Skolebestyrelsen af Pia Junker Formand for skolebestyrelsen Budgetforslag Siden sidste udgivelse af Krudtuglen har Skolebestyrelsen set og kommenteret kommunalbestyrelsens budgetforslag for Det har været svært, da der er flere uklare udmeldinger, som vi ikke ved om, og I givet fald hvornår bliver mere konkrete. Kapaciteten på skolerne Ved gennemgangen af budgetforslaget er det specielt kapaciteten på skolerne, der har haft interesse. Ikke mindst dette forslag fra byrådet: "En flerårig helhedsplan for dagtilbudsområdet udarbejdes, herunder mulighed for at anvende SFO-lokaler til institutionsformål". Trafiksikkerheden Udover kommentarerne til skole- og SFO strukturen har vi igen I år påpeget, at vi fortsat er meget bekymrede for de betydelige problemer med trafiksikkerheden omkring børnenes skolevej. Vi har endnu en gang understreget, at trafiksikkerheden er stærkt mangelfuld, og at vore børn dagligt udsættes for en unødig stor risiko som konsekvens heraf. Jeg tror, dette betyder, at kommunen vil se på muligheden for en alternativ anvendelse af de nuværende SFO bygninger, og samtidigt undersøge mulighederne for at knytte skole og SFO'ere lokalemæssigt tættere sammen. Det er mit indtryk, at byrådet endnu ikke har lagt sig fast på, hvad dette skal betyde I praksis, og skolebestyrelsen har da også en forventning om, at blive inddraget I drøftelserne om mulighederne for udnyttelsen af skolens ressourcer til gavn for vores børn. Kontaktforældrenes holdning Ovennævnte emner har alle være drøftet på det senest kontaktforældremøde I september måned. Der var blandt de fremmødte forældre en meget konstruktiv holdning til de fremtidige udfordringer, som skolen står overfor. Det var meget vigtigt for de fremmødte forældre, at vi gør alt, hvad der er muligt, for at de fremtidige forandringer bliver gennemført I et tempo, hvor alle har mulighed for at være med i processen, således vi kan bibeholde de kompetente og engagerede lærere og pædagoger, som er med til at give den gode skole, vi har og fortsat gerne vil værne om. Vi har på forhånd gjort opmærksom på, at der i dele af forældregruppen er en stor modstand mod flytning fra egne SFO lokaler til totalt skolefællesskab, da det opfattes som en forringelse af de vilkår, vi giver vores børn. Side 6 Krudtuglen november 2007

7 Nyt fra Elevrådet Elevrådet af Maria 7.a Bagerst fra venstre: Nikolai (6.d), Alexander (9.b), Daniel (9.c), Mikkel (7.c), Christian (7.b)(formand), Cille (6.a) og Amalie (8.b) Forrest fra venstre: Frederik (8.c), Kasper (8.a), Kasper (9.a)(næstformand), Camilla (8.d), Maria (7.a)og Gry (6.b) Ikke på billedet: Benjamin (6.c), Sadun (7.b), Emil (7.d) og Sezar (9.d) Elevrådet Elevrådets formand er Christian fra 7.b, og næstformand er Kasper V. fra 9.a. Det er også Christian og Casper V. som repræsenterer elevrådet i skolebestyrelsen. Kontaktlæreren er Matthias Lüthi Rosenstrøm. Punkter og ønsker Elevrådet har en række punkter og ønsker, som vil medhjælpe til at vores skole forbliver et rart sted. Men det er jo svært at få alt opfyldt og det kræver at alle hjælper til. Her er de så: Vi ønsker - En ren skole, så ryd op rundt omkring dig også selvom det ikke er dit affald. - Rene toiletter, så gør kun hvad man gør på et toilet. - At vores skolebøger holder længe, så lad være med at skrive i dem og bind dem ind når I får dem. - At der er en god stemning på vores skole, så tal pænt. - At de ældre elever hjælper dem der er yngre. - Plads til alle. Det er nogle punkter, vi vil arbejde imod. Ligeledes vil vi finde ud af om der er nok aktiviteter i frikvartererne. Derfor vil der meget snart blive lavet en spørgeskemaundersøgelse i klasserne. Møder i skoleåret : Elevrådet mødes en gang om måneden. Krudtuglen november 2007 Side 7

8 SFO- Nyt af Flemming Sørensen SFO-leder Nyt fra SFO-kontoret Så er vi på banen igen, med store og små nyheder fra SFO'ens verden. Morgenåbning Mandag efter efterårsferien ændrer vores morgenåbning karakter, idet vi har valgt at samle alle vores gode personaleressourcer et sted, for på den måde at sikre "morgenbørnene" optimal personalebemanding hver dag. I den hidtidige model har vi været enormt sårbare over for sygdom og andet personalefravær og den sårbarhed vil forhåbentlig nu blive fjernet, således at "morgenbørnene" får den mest optimale start på dagen. Morgenåbningen vil fremover finde sted i Ugleib's lokaler og det betyder jo desværre, at nogle børn skal i morgenåbning i "fremmede" omgivelser, hvilket hidtil har været "forbeholdt" Ugleib's børn. For at sikre den bedste indkøring af "morgenbørnene" fra UFC og Ørnebo, har vi i den første tid valgt at tildele morgenåbningen en ekstra pædagogressource fra de 2 afdelinger, således at de fremmødte børn, ud over de faste morgenåbningspersonaler fra børnehaveklasserne, også møder genkendelige voksne fra SFO'ens verden. For vores "i-børn" og andre børn med særlige behov, vil der hver dag være en pædagog fra Ugleib til stede i morgenåbningen, således at også disse børns særlige behov bliver tilgodeset. På sigt har bestyrelsen givet grønt lys til, at vi arbejder videre med en model, hvor der fra skoleårets start i august 2008 kan holdes morgenåbent i alle 3 SFO-afdelinger. Dette vil I selvfølgelig høre nærmere om henover indeværende skole/sfo-år. Åbningstiden i morgenåbningen er uændret, idet vi stadig slår dørene op kl og sender børnene videre i skole kl For de børn som af den ene eller anden grund har "misset" morgenmaden hjemmefra, vil der være mulighed for at få stillet den værste sult indtil kl Personaleændringer På personalesiden har vi siden sidst, taget afsked med Flemming Pørtner i Ørnebo og til gengæld sagt velkommen tilbage fra orlov til Lisa. Herudover er Daniel og Simon startet op i tidsbegrænsede vikariater. På UFC har vi budt velkommen til Signe, der er indtrådt i stedet for Daniel. I Ugleib har storken været på spil hos Malene S. og Anette W. og i skrivende stund har vi fået ansat Laila Sørup i Malene's vikariat, mens vi stadig mangler at besætte Anette's vikariat. Sommerferie Vi har haft to meget spændende kolonier i sommerferiens uge klasserne oplevede Helsingør/Helsingborg, Øresundsakvariet, Kronborgs kassematter, Holger Danske og Kärnan. 3. klasserne deltog i Vilde Vulkaner Børnefestival i Vordingborg. "Supertøserne" præsenterede fire danse, der trods voldsom regn blev en uforglemmelig oplevelse. Nyt fra UFC Side 8 Krudtuglen november 2007

9 ...SFO-nyt Hjemme i SFO'en har vi haft nogle spændende sommerferieaktiviteter, blandt andet lege- og maleprojekter, fremstilling af smykker, mad på bål gåture i det nære område og tur til Køge MiniBy. Solrødmesterskab i fodbold I uge 36 inviterede vi alle SFO'er til Solrødmesterskab i fodbold, og vi må i den forbindelse sige, at vi har nogle dygtige fodboldspillere på UFC. Guldmedaljer til pigerne fra 1. klasse og sølv til pigerne fra 4. klasse. Hos drengene hentede vi også metal, nemlig sølv hos gutterne fra 1. og 4. klasse. Et stort tillykke til alle. Foredragsaften med John Halse Sidst i september havde vi den fornøjelse at kunne byde på forældreforedrag med John Halse, der talte om Curlingbørn og overgang fra børnehave til SFO. Det var en meget spændende aften for personale og fremmødte forældre. Kreative værksteder i efteråret 2007 I efteråret vil vi arbejde med følgende værksteder: Fremstilling af smykker, stearinlys og glasting, legetøj i filt, tegne- og maleprojekter, træværkssted, dukketeater, dramaværksted, maling og indretning af legehuse på legepladsen. Svømning i Solrød svømmehal Fra uge 43 og frem til uge 13 skal vi igen til at boltre os i svømmehallen. I vil høre nærmere om dette, når vi har konkrete oplysninger om dage og tidspunkter. Supertøserne fra UFC på scenen Sommerfest Efter sommerferien holdt Ørnebo sin traditionsrige sommerfest fredag den 31. august Vi havde spænding til det sidste, om det hele ville drukne i regn, men vi havde rustet os mod vejrguderne med ekstra telte og presenninger, for en sommerfest skal jo helst holdes ude i den friske luft. Nyt fra Ørnebo Krudtuglen november 2007 Side 9

10 ...SFO-nyt Vi synes vi var meget heldige, og fik kun en enkelt byge, og ellers skinnede solen på os, mens børnene gik til de forskellige boder og spillede på lykkehjul (med mange fine sponsorerede gaver), blev malet i ansigterne, prøvede fiskedammen og flødebollemaskinen. Nogle børn havde øvet et dansenummer, som de fyrede af på scenen. Vi har også en udklædningskonkurrence, og dette år var temaet "Harry Potter". Vi fik tændt op for grillen, men der var mange forældre der synes, at det var alt for usikkert med vejret. Dem der blev, havde en hyggelig afslutning på dagen, med det medbragte mad. Nyt fra Ugleib Efter nogle dejlige koloniture og en veloverstået sommer med de nye børnehaveklassebørn, er vi kommet godt i gang med dagligdagen igen. Rollespil Her i det tidlige efterår har vi opfanget en stor interesse for rollekrig/rollespil blandt vores børn og har ud fra dette startet et rollekrigsprojekt der foregår på vores bygger. Det er de onde orker, trolde og gobliner der kæmper mod de gode mennesker, dværge og elevere. Af værksteder er der følgende: Våbenværksted, klæde/læder værksted og madlavning/bygge værksted. Projektet kører med start i uge 38 og afsluttes fredag i uge 39 med en stor kamp mellem "de gode og de onde". Vi har i den tid projektet allerede har kørt oplevet stor interesse og engagement fra børnenes side Lokalerne i 2 Ugleib-2's lokaler er, efter den nye ombygning, snart færdige og mangler kun de sidste døre. teambuildingkursus I anden weekend af september var hele personalegruppen på et lærerigt og sjovt teambuildingkursus i Bøgeskovlejren på Stevns. Side 10 Krudtuglen november 2007

11 Nye Lærere 15+2 I år har vi ansat ansat 17 nye lærere. Velkommen til: Bodil Abrahamsen, Annett Andreæ, Lone Carmel, Helena Dominiak, Thomas Hilleberg, Hanne Hyldahl, Ditte Lisbjerg, Lene Lønstrøm, Mette Mølbak, Henrik Nielsen, Marianne Stæhr Olsen, Nina Petersen, Kirsten Reinholdt Andersen, Louise Risager, Tina Rode, Jeppe Svensson og Lea Rau. Jeppe og Lea kender vi i forvejen, for de var også ansat på skolen i sidste skoleår og er bare blevet fastansat i år. Vi har bedt de 15 helt nyansatte præsentere sig selv, men vi har ikke plads til alle på én gang, så det er kun 10, der er kommet med i dette nummer. Resten af de nye kommer med i næste nummer. Annett Andreæ Som smertelig ung blev jeg ansat som pædagogmedhjælper i en fritids/ungdomsklub i Valby. Der var jeg i sammenlagt 6 år, dels som fuldtid og dels på deltid imens jeg færdiguddannede mig som grafiker. Efter endt uddannelse var jeg på forskellige trykkerier og reklamebureauer. Jeg har blandt andet være ansat i Velux interne reklamebureau og senest i TOP-TOY i deres marketingsafdeling. TOP-TOY er BR og TOYS-R-US hovedkontor, og jeg har derfor brugt rigtig meget tid på at lege med diverse legetøj. Jeg kender selvfølgelig også den rigtige Fætter BR, og vi har spenderet mange gode timer sammen. Da jeg efterhånden blev træt af at lege med voksne, dukkede min gamle drøm om at være lærer op. Jeg valgte at stoppe min grafiske karriere og har de sidste år læst på Haslev Seminarium. Nu er jeg klasselærer for en flok skønne unger i 2. d. Jeg er 38 år, og privat er jeg gift med Claus som jeg har Clara på 8 og Bertram på 4 år med. Vi bor i et gammelt hus i Køge hvor vi bruger det meste af vores løn til at vedligeholde. Ditte Lisbjerg Jeg er 30 år og bor i København S. Jeg kommer oprindelig fra Jylland, hvor jeg er uddannet fra Silkeborg Seminarium med linjefagene engelsk, dansk, historie og billedkunst. Jeg har tidligere haft vikariater på skoler i Århus, Skanderborg og Herning. Denne sommer blev jeg fastansat på Uglegårdsskolen og flyttede til København. Uglegårdsskolen er et dejligt sted at være, og kollegaerne har været gode til at hjælpe med alt det nye. Mine timer ligger overvejende på 5. årgang. Her underviser jeg i engelsk, dansk, kristendom og historie i 5.b samt engelsk i 5.d. Derudover har jeg engelsk i 3.b og rådighedstimer. Hanne Hyldahl Jeg er 24 år. Jeg blev færdiguddannet ved Haslev Seminarium i juni Krudtuglen november 2007 Side 11

12 ...nye lærere Jeg har linjefagene dansk, historie, samfundsfag og idræt. Jeg er sproglig student fra Haslev Gymnasium I min fritid er jeg aktiv konkurrencerytter og starter springning på landsplan. Jeg er i skrivende stund på udkig efter hus sammen med min kæreste Johannes. Han er lærerstuderende på 2. år. Han har en datter på 3 år, som hedder Sophie. På Uglegårdsskolen underviser jeg i dansk, engelsk, idræt og PMK på 6. årgang og i svømning på 4. årgang. Jeg holder af fysisk aktivitet, og bruger derfor en del af min tid på det. Lene Lønstrøm Jeg glæder mig til at være på en dynamisk arbejdsplads med refleksioner og god undervisning. Jeg er uddannet 1993 og har primært arbejdet i specialklasser. Min sidste arbejdsplads var specialskolen i Greve. Jeg arbejder i 4.i og 8.i, og er klasselærer for 4.i. Privat bor jeg sammen med min familie og husdyr i et dejligt hus ved havnen i Roskilde. Marianne Stæhr Olsen Jeg kom ind på Frederiksberg seminarium, og jeg nyder det københavnske liv. I sommer blev jeg færdig med læreruddannelsen, og søgte job her på Uglegårdsskolen. Jeg var så heldig at få jobbet, og jeg underviser på 1. årgang i matematik, dansk og musik og på 3. årgang i musik og idræt. Jeg bor stadig i København nærmere betegnet Østerbro, og udover at bruge min tid på at undervise, dyrker jeg en del sport, som er en stor del af mit liv. Uglegårdsskolen er et dejligt sted, og jeg er blevet taget godt i mod af både elever, forældre og ikke mindst kollegaer. Jeg ser frem til mange gode år her. Thomas Hilleberg Jeg har en pædagogisk uddannelse og har de seneste 5 år arbejdet med specialundervisning i Roskilde Amt. Jeg startede i Solrød kommune i efteråret 2006, hvor jeg blev ansat i støttepædagogkorpset. Det var den opgave jeg havde der, som ledte mig videre til Uglegårdsskolen. Her underviser jeg nu i en af skolens specialklasser. Lone Carmel Jeg er tilknyttet I-teamet. Jeg tænker, at Uglegårdsskolen er en spændende stor arbejdsplads, med en god stemning og et stort engagement. Side 12 Eksilbornholmeren - Jeg er 25 år gammel og har i 21 år boet på Bornholm sammen med min far, mor og søster. I 2001 blev jeg student, og så skulle der ske noget nyt. Jeg tog på 2 højskoleophold i henholdsvis Vig og på Oure, og i 2003 flyttede jeg permanent til København. Krudtuglen november 2007 Jeg er 36 år, bosat i Solrød, og gift med Carina, der er lærer. Jeg har to børn, Emma og Johan, hvoraf foreløbig Emma går på Uglegårdsskolen. Jeg har været så privilegeret at få lov til at undervise 5.a og 5.b i musik. Jeg arbejder desuden på Ørnebo SFO, hvor jeg har været i 9 år. Jeg har undervist før men aldrig i folkeskolen, hvor jeg har glædet mig til hver time med de to 5.klasser. Vi beskæftiger, og vil beskæftige os med musikalske udtryk (æstetik), sang, rytmer og musikhistorie. Jeg har siden jeg var 9 år spillet klassisk og rock, og senere skrevet musik, solo og i forskellige bands

13 ...nye lærere og spiller guitar, trommer/ percussion og bas. Jeg skriver musikanmeldelser og har en velvoksen og alsidig musiksamling, der spænder over alt fra Paco de Lucia til Frank Zappa over Simon & Garfunkel til Van Halen. Ud over førnævnte ligger min interesse og viden i den symfoniske rock og rockmusikken mellem ca Det er et af mine helt klare mål at musikken skal fremstå som kunstart og formidlings- og udtryksmiddel, og at eleverne prøver grænser af i forhold til dette. Louise Risager Jeg er nyansat på Uglegårdsskolen pr , hvor jeg har dansk, engelsk, samfundsfag og geografi i 8.kl og eng i 9.kl. Jeg er 35 år, bor sammen med Henrik og har Emilie på 6 år og Kristian på 15 måneder. Jeg kommer fra Frederikshavn i Nordjylland, hvor jeg blandt andet havde to 9.klasser til engelsk, samfundsfag, historie og kristendom og sluttede af med at have den ene klasse til prøve i mundtlig engelsk. Jeg er uddannet lærer fra Haderslev lærerseminarium i 2004 med liniefagene matematik og natur/teknik. Endvidere blev jeg i 2002 uddannet pædagog. De sidste 4 år har jeg arbejdet i udskolingen, hvor jeg primært har undervist i matematik og idræt. Jeg er i dag i team 5, hvor jeg underviser i matematik, natur/teknik, idræt og kristendom. I min fritid bruger jeg en del tid i Solrød Gymnastikforening hvor jeg træner de små (6-7 årige) i spring og leg. Tina Rode Endvidere har jeg den 1-årige idrætslæreruddannelse fra Paul Petersens Idrætsinstitut, hvori indgår svømmelæreruddannelsen. Før jeg kom til Uglegårdsskolen, var jeg fastansat på en privatskole, derudover har jeg været fast vikar på forskellige folkeskoler og privatskoler, hvor jeg har undervist alle klassetrin i de fleste fag. Før jeg kom på seminariet har jeg været ansat i Søværnet i 17 år, hvor jeg som oversergent har undervist i 15 år. Mine elever har været værnepligtige, konstabler, medlemmer af Frømandskorpset, sergent - og officerselever. Desuden har jeg i den tid også undervist skoleelever i praktik i Forsvaret, søfartselever fra Georg Stage og "brobisser" fra Storebælt. Undervisningen har foregået både til søs og på Søværnets skoler på land. Fagene har spændt vidt. Blandt mange kan for eksempel nævnes diverse idræt og svømning, førstehjælp, sømandskab, navigation, sejlads og meget mere. En stor del af min tid i Søværnet har jeg sejlet på forskellige skibe, og når jeg ikke underviste, arbejdede jeg med mit speciale i undervandsminer og som minedykker, samt fungerede som regnskabsfører (indkøbs- og vedligeholdelsesansvarlig) for mine - og dækssektionen på skibene. Jeg er 45 år, gift og har 2 piger på 8 og 10 år. Jeg bor i Tune med min familie og min hund, labradoren Cindy, som jeg træner til jagt. Vi har også en fjordhest, Anton, som mine døtre og jeg rider på i Hedeland. Jeg ser frem til mit fortsatte arbejde på Uglegårdsskolen og dens mange muligheder, samt det gode samarbejde med kolleger, forældre og elever. Nina Petersen Jeg er 32 år gammel. Jeg bor i Solrød sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefagene dansk, historie, hjemkundskab og dansk som andetsprog. Krudtuglen november 2007 Side 13

14 Nyt fra Ungdomsskolen af Helge Rasmussen Ungdomsskoleleder Fritidsundervisningen Så er endnu et skoleår godt i gang, og det gælder også for ungdomsskolens vedkommende. Alle unge i Solrød kommune mellem 13 og 18 år fik lige efter sommerferien vores folder tilsendt pr. post. Orienteringen af de unge i 7., 8. og 9. klasserne samt 10. klasserne om de mange muligheder, som Solrød Ungdomsskole kan tilbyde, er i år sket dels ved besøg i klasserne på skolerne med en Power- Point-præsentation, dels ved at klasserne fra Uglegårdsskolen og Munkekærskolen har været på besøg i Ungdomsskolens nye KLUB 2680 i Solrød Idrætscenter (det tidligere cafeteria) Igen i år kan vi tilbyde en masse spændende fritidsundervisning og aktiviteter, der spænder meget vidt - lige fra modesyning, go-kart, blomsterbinding, modelbygning, styrketræning, smykkeværksted og til dansk, engelsk, tysk og matematik og meget, meget mere. Som noget helt nyt i år tilbydes årige friske drenge et 24-timers kursus i at skabe sjove lege og "fuld fart på-aktiviteter" for mindre børn, således at disse nye "juniormedhjælpere" til foråret kan bestride et fritidsjob i en børnehave i kommunen. Erfaringer fra andre lignende kurser viser nemlig, at drengene er rigtig gode til at få børnehavebørn med på at lege vildt, klatre i træer m.v. Der er p.t. 16 tilmeldte, som skal igennem en optagelsesprocedure, før de kan blive endeligt optaget på kurset. Nyt er blandt andet også HIP-HOP, Digital fotografering, Fransk og "Løb for livet - piger Side 14 Krudtuglen november 2007

15 ...nyt fra Ungdomsskolen og drenge", som er løbetræning til foråret med deltagelse i diverse løb i København - blandt andet Feminas kvindeløb og natløb på Frederiksberg. Klub 2680 er åben for alle unge årige i Solrød kommune fra mandag - fredag kl og fra mandag - torsdag igen fra kl Om aftenen skal man dog mindst gå i 7. kl. 10. klassen Solrød Også i år er 10. klassen Solrød lidt af et tilløbsstykke - modsat situationen i nabokommunerne. Der har fra starten været 70 elever tilmeldt, og vi har været nødsaget til at oprette venteliste. Allerede nu har vi forespørgsler på næste år, så alt tyder på, at tilbuddet, såvel fagligt som socialt, har ramt den rigtige kombination af viden, uddannelse og udviklende samvær, netop i en tid, hvor det politiske mål er, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Har du spørgsmål vedr. 10. klassen, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingsleder Johnny Larsen på Andre spørgsmål, så kontakt os på en af følgende måder: Klub 2680 Ungdomsskolens nye knopskydning, den nye ungdomsklub - Klub er nu som nævnt ovenfor flyttet ind i Solrød Idrætscenter og kan tilbyde masser af spændende fritidsaktiviteter - f. eks. PC'ere, selvfølgelig med spil og internetforbindelse, air-hockey, playstation 3, X-Box, storskærm og meget andet. Solrød Ungdomsskole Tingsryds Allé Solrød Strand Tlf Klub 2680 Krudtuglen november 2007 Side 15

16 SSP Far-søn tur 6.d af Thomas Petersen Begyndelsen Hej alle. Her en lille solstrålehistorie i den begyndende sure tid. Vi tager den fra begyndelsen: På et forældremøde i sommer var der et vigtigt punkt på dagsordenen. Det handlede om drengegruppen i klassen. De unge drenge er ved at blive til teenagere, og er inde i en rivende udvikling. Tonen var ved at blive noget skarpere, og alfahannerne så småt ved at kigge frem, med alt hvad det indebærer. På forældremødet var inviteret skolens SSP medarbejder, Matthias, som gerne ville give sit besyv med, hvordan man kunne styrke fællesskabet i klassen, gribe udviklingen og sende den i en positiv retning. Det blev besluttet at lave en far-søn-tur med indbygget teambuilding for alle drengene i klassen, Gudmindrup Lyng Der blev arrangeret en tur til et forældresommerhus oppe i Gudmindrup Lyng ved Odden. Vi aftalte at den skulle gå fra fredag kl. 12, jeps midt i skoletiden, til lørdag eftermiddag. Af sted Dagen kom og vi skulle af sted. Vi blev desværre ramt af 2 syge, men resten tog af sted. Drengene blev hentet efter spisefrikvarteret, og kl. 12 kørte vi af sted mod sommerhuset. Vejret var næsten for godt til at være sandt. Højt solskin og en fin temperatur. Vi ankom til huset og det var helt perfekt. Lige akkurat stort nok til at fædrene kunne sove indenfor i varmen og ja, drengene udenfor i telt. Ikke helt til alles tilfredshed. Den første opgave Her kom drengene på deres første "hårde" opgave. En gruppe skulle rejse telt og en anden smøre boller, skære grønt og klare drikkevarer. Utroligt hårdt for sådan en flok drenge, at de skulle lave noget altså!!?!? Men selvfølgeligt fik de det klaret ved fælles hjælp, og vi fik en lille snack og gjort sengene klar. Fodbold mm Efter den hårde start blev vi enige om at gå en tur til vandet. Et par stykker lagde hårdt ud med en tur i vandet, og jeg tror nok jeg kan afsløre, at det krævede sin mand, for temperaturen har, trods det flotte vejr, nærmest været tæt på frysepunktet. Vi havde taget en bold med, og før vi vidste af det, var der gang i en fædre-mod-dren- Side 16 Krudtuglen november 2007

17 ...far - søn ge-kamp. Det var veltrænede og motiverede drenge, der gik til opgaven med krum hals og også en vis portion arrogance, men man må nok sige, at med en del pondus, til tider ufine tricks blandet med de gamles erfaring, at vi må kunne slå fast, at fædrene vandt det opgør overlegent!! (Fik I den, drenge.. hehe) Nå, men vi vendte tilbage til huset. Vi havde fået et bålsted med op, og selvfølgelig skulle der gang i det på ægte spejdermaner. På sådan en tur finder man ud af, hvor meget der egentligt kan brænde!! Den næste opgave lød på aftensmad, hjemmelavet burger, som selvfølgeligt var en opgave for de unge kokke. Grillen skulle tændes, grøntsager snittes, bøffer formes osv. osv. Igen klarede de det til UG (spørg jeres lærer hvad det betyder..), og et super måltid blev sat til livs med en fantastisk appetit. Ingen gik vist sultne fra bordet. mange, og alle tørnede ind. Fædrene i det varme hus og drengene i den kolde efterårsnat i soveposerne. Af uvisse årsager lod det til at fædrene først fik Ole Lukøje at se, for efter lidt, var de fleste taget til drømmeland mens drengenes stemmer stadigt lød ude i natten Men det havde også været en hård dag for de gamle, med mange nye indtryk og ikke mindst fysiske udfoldelser... Lørdag Så blev det lørdag. En superflot morgen, hvor vi stod op kl. 7, tændte op i brændeovnen og begyndte at arrangere morgenmad til drengene. Omkring kl. 8 blev de vækket, og det var en noget klatøjet forfrossen flok der stille og roligt kom til syne. I dag var det så den store teambuildingdag. Matthias, SSP, kom ved 8-tiden for at lave nogle ting med drengene. Matthias er professionel klatrer og havde taget alt sit udstyr med. Mens drengene spiste morgenmad, gjorde han klar til dagens første udfordring. Aftenen gik med bål, røverhistorier fra Finland og "natfangeleg". En rigtig flot efterårsaften helt vindstille og klar, med ilden knitrende. Fantastisk hyggeligt og sjovt for alle, tør jeg godt sige. Klokken blev, som altid til sidst, Træklatring. Med en utrolig lethed klatrede han op i toppen af det udvalgte træ og det Krudtuglen november 2007 Side 17

18 ...far - søn tør nok siges at alle var imponerede da de så ham forsvinde m. oppe i toppen. Så var stilen lagt. Drengene kom en efter en i sikkerhedsudstyret og fik kæmpet sig vej deropad. Det svære var ikke at komme op, men ned igen. De kunne rappelle ned, for Matthias havde fat i dem. Det var ikke helt så ligetil, men alle fik en stor oplevelse, tør nok siges. Nåja og så var der et par fædre der også tog udfordringen op og kravlede til toppen!! stedet for at se det som en konkurrence, gjaldt det samarbejdet, da det er ret svært at krydse hinandens snore hvis man ikke hjælper hinanden. Der var nemlig ingen der sagde, det var en konkurrence, blot at der var to grupper. Et par fangede den godt, men efter første tur blev der snakket om, hvorfor de ikke samarbejdede, og Matthias viste hvordan det egentligt skulle gøres, for at det var nemmest. Drengene prøvede igen og nu gik det op for alle at det var nemmest ved fælles hjælp. Mission accomplished.. Frokost. Dagens anden udfordring var i sigte, men først lidt frokost. Der blev igen tændt op i grillen og de klassiske pølser med brød var en stor succes efter formiddagens kraftudfoldelser. Da vi havde konsumeret dette royale måltid var det tid til den anden udfordring. Commandotræk. Matthias havde denne gang spændt et kryds ud mellem 4 træer. En samarbejdsøvelse som gik ud på at der blev lavet 2 hold, der skulle krydse over hinanden til den anden ende. Oprydning. Så havde han kun en sidste øvelse tilbage, men først skulle der ryddes op og pilles reb ned. Behøver jeg sige at der var liv i bålet igen, og fangelegen og røverhistorierne var i fuld gang igen. Efter sjov og ballade, oprydning og nedpakning, tog vi hul på sidste øvelse. Samarbejd Uden drengenes viden, gik det ud på, at i Den er lidt svær at forklare men igen en samarbejdsøvelse. Der er delt 2 hold. En fra hvert hold har en i midten med bind for øjnene, og en står med ryggen til ham et Side 18 Krudtuglen november 2007

19 ...far - søn stykke fra. Resten skal så, ved hjælp af kort, få ham til at afsøge området hvor der var lagt dumler ud. Da det er en kamp mellem de to hold om at få flest, er det faktisk ret svært, men igen, pointen kom igennem, og så fik de også en hel del dumler til deling til sidst, så det gik vist lige op. kom fædrene til. Det var ikke slut endnu. Vi fik en god snak om hvad der ku' gøres for at styrke fællesskabet, hvordan vi behandler hinanden og hvordan tonen er og ikke mindst bør være. Hjemover. Så var det tid til at tage hjemover igen. Vi takkede alle hinanden for en god weekend. Evaluering. Øvelserne var nu til ende, og vi mødtes på terrassen til en evaluering. Matthias afsluttede sit arrangement med at opsummere de forskellige øvelser og hvad man kunne bruge dem til mht. at drage paralleller til klasselivet, og jeg tror ikke at der var én der var i tvivl om, at uanset om man er enige eller ej, om man kan li' hinanden eller ej, så kommer man længst med respekt for hinanden og fælles hjælp, arbejde for gruppen. Fællesskabet. Matthias takkede af og så På forældregruppens vegne kan vi kun opfordre alle til at lave en sådan tur. For den var i det hele taget bare en rigtig god og positiv oplevelse, der gav noget helt andet end vi er vant til i hverdagen, krydret med nogle fede oplevelser, hvor der blev rykket ved nogle grænser. Gamle som unge fik styrket venskabet indbyrdes, og vi aftalte at lave en tur til en årlig begivenhed. Mange tak til lærere, forældre og Matthias, der har været med til at gå ind i dette projekt og gøre det til en stor succes. En supertur, som alle klasser bør gøre!!! Krudtuglen november 2007 Side 19

20 Ekstrabladets skolefodboldturnering Skolefodbold - mest om pigerne af Anette Svensson Coach Igen i år har vi deltaget i Ekstra Bladets skoleturnering i fodbold. Første kamp var en våd affære, hvilket det officielle foto herover af holdet tydeligt viser. 12 våde piger i hvide t-shirts samt en coach i solidt regntøj og lyseblå gummistøvler. Men udstyr eller ej, det er spillet der gælder, hvilket pigerne viste at mestre. Lokalbraget mod Munkekærskolen gav en sejr på Så var vi i gang og videre i turneringen. Næste modstander var Sydkystens Privatskole. Til denne kamp var pigerne nu iklædt det meget flotte, om end noget store, nyindkøbte spilletøj, som vi overtog fra drengeholdet, der desværre tabte deres første kamp til Munkekærskolen 6-1. Om det flotte spilletøj var medvirkende til den overbevisende sejr på 22-0, skal være usagt, men nu er tøjet i hvert fald taget i brug. 3.kamp var en let omgang, da vores modstander fra 10-klassen her i Solrød ikke kunne stille hold. Vi var nu nået til 4. runde, hvor vi skulle spille mod Herfølge Skole. På papiret og ifølge en stor artikel i Ekstra Bladet, en skræmmende modstander. Herfølge Skole havde 2 piger på holdet, som tilsammen havde scoret i alt 28 mål. Pigerne skulle nu vise, at de udover at score mange mål også kunne forsvare og Ayse vores målpige vise, at hun endnu engang kunne holde buret rent. Og det kunne pigerne! Som Ekstra Bladets udsendte skrev efter kampen: Uglegårdsskolen chokstartede. Efter blot 40 sekunder var Uglegårdsskolen fra Solrød Strand på Side 20 Krudtuglen november 2007

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

PFC - Præstevængets Fritidscenter

PFC - Præstevængets Fritidscenter PFC - Præstevængets Fritidscenter Glommensgade 5, 2300 København S. - Tlf.: 32 84 23 23 - http://pfc.sbbu.dk - E-mail: pfc@sbbu.dk Velkommen (tilbage) i Klubben Så er sommeren ved at være slut, og det

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere