Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand"

Transkript

1

2 Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé Solrød Strand Telefon: Fax: Redaktion: Preben Larsen Eva Vedsø Lisbeth Mikkelsen Ansvarshavende: Finn Løbner-Olesen Layout: Preben Larsen Tryk: SHS Tryksager, Havdrup Krudtuglen udkommer 3 gange i skoleåret: Tirsdag efter efterårsferien, tirsdag efter vinterferien og 2. tirsdag før sommerferien Oplag: 1100 Krudtuglen udleveres gratis til alle elever og ansatte på Uglegårdsskolen, skolebestyrelsen, og skolens øvrige samarbejdspartnere. Gengivelse af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Indlæg afleveres på skolens kontor. Helst via skolens ! Skoleudbygningsplanen...side 4 Nyt fra kontoret...side 4 Nyt fra Skolebestyrelsen...side 6 Nyt fra Elevrådet...side 7 Nyt fra SFO...side 8 17 nye lærere...side 11 Nyt fra Ungdomsskolen...side 14 Opslagstavlen...side 36 Artikler Far-Søn-SSP-teambuilding...side 16 Ekstrabladets fodboldturnering...side 20 Grøn dag...side 31 Skolernes Motionsdag...side 32 Dramaressourcetimer...side 34 Lejrskoler 4.a på Stevns Naturcenter... Side 25 4.d i Lejre forsøgscenter... Side 26 8.d i Holland... Side 30 Fra klasser og team Far-Søn teambuilding Team 6...side 16 Stenalderen i 3. klasserne Team 3...side 22 5.b og 5.d i København Team 5...side 29 Underholdning Præmieopgaver... Side 23 Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 9. november 2007 Forsiden: 4.d på Lejrskole til Lejre forsøgscenter Se side 26 Side 2 Krudtuglen november 2007

3 Fra redaktionen Velkommen! Velkommen til dette skoleårs første nummer af Krudtuglen. Særligt er det os en glæde at byde velkommen til vores mange nye læsere: Alle skolens nye elever og deres forældre, fra de nye børnehaveklasser til 9. klasse. Også de 15 helt nye lærere og vores nye vikarer byder vi velkommen i læserskaren. Vi håber, at I alle vil blive tilfredse med at være på Uglegårdsskolen, og at I vil deltage i skolens liv både i og udenfor skoletiden. Skolebladet Krudtuglen er en del af dette liv. Ud over det nummer, du læser i nu, udkommer der et nummer tirsdag efter vinterferien og et nummer to tirsdage før sommerferien. I Krudtuglen informerer skolens ledelse, Skolebestyrelsen, lærerne, eleverne, forældrene, SFO erne Ungdomsskolen og mange andre om livets gang på Uglegårdsskolen. En stor del af disse informationer kommer kun i Krudtuglen. Det er derfor vigtigt, at kigge i Krudtuglen når den udkommer. I den uge hvor Krudtuglen udkommer, bliver den uddelt til eleverne når det passer ind i undervisningen, så det er ikke sikkert, at bladet kommer hjem lige om tirsdagen. Men husk at kigge i skoletaskerne. Vi sender også Krudtuglen til skolens samarbejdspartnere udenfor skolen: Byrådet, lokalaviserne og de andre skoler i kommunen. Når Krudtuglen er udkommet, lægger vi den på skolens hjemmeside i pdf-format under menupunktet Information. Her kan man også læse de tidligere Krudtugler fra 2005, 2006 og Dette nummer af Krudtuglen skulle være udkommet tirsdag efter efterårsferien, som jo er i uge 42, men vi ville gerne have artikler fra de to flexuger i uge 40 og 41 med, så derfor udsatte vi deadline til efter efterårsferien. Så fik vi også mulighed for at fortælle om Skolernes Motionsdag, der blev afholdt fredagen før efterårsferien. Dette nummer derfor blevet et novembernummer. I dette nummer af Krudtuglen fortæller vi om nogle af de lejrskoler, der har været afholdt i det efterår, der er ved at være gået. Vi har ikke plads til dem alle, så resten af lejrskolerne kommer i næste nummer. Vi har bedt alle 15 lærere præsentere sig selv, men vi har ikke plads til alle på én gang, så det er kun den ene halvdel der er kommet med i dette nummer. Resten af de nye kommer med i vinterferienummeret. Desuden er der, som altid, artikler fra kontoret, skolebestyrelsen, Ungdomsskolen, Skolebiblioteket, og SFO erne. Der er selvfølgelig, også som sædvanlig, artikler om emner og aktiviteter fra en stor del af skolens klasser. Velkommen og god fornøjelse. Redaktionen Starten på Grøn Dag fredag d. 14. september. Mere om det på side 31 Krudtuglen november 2007 Side 3

4 Nyt fra kontoret af Finn Løbner-Olesen Skoleinspektør Skoleudbygningsplanen efter vedtagelse af budget I sidste nummer af krudtuglen beskrev jeg vort fremtidige "projekt" her på skolen. Baggrunden for behovet for ændringer i fremtiden var at finde i nedgangen i spor, fra 4 til 3 klasser pr. årgang, og den skoleudbygningsplan, der på det tidspunkt med virkning fra 1/9-08 var på vej til byrådsbehandling. Jeg nævnte også, at vi var i gang med at forberede "projekt fælles lokaler SFO/undervisning i indskolingen" i et udvalg bestående af lærere og pædagoger. Den endelige udgave af det kommunale budget 2008 indeholder en ændret udgave af skoleudbygningsplanen, idet byrådet har udskudt beslutningen om byggeri af en ny skole i den nordlige del af kommunen til Byrådet ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at rumme den forventede tilvækst af børn uden at bygge en ny skole, for eksempel ved ændring af skoledistrikterne i strandområdet. Den konkrete ordlyd af byrådets beslutning med formål og lignende, kan ses på kommunens hjemmeside. Vi har revurderet vore muligheder for at komme tidligt i gang, sådan som det var vores intention. Med byrådets nye beslutning foreligger en betydelig mere åben situation med mange, meget forskellige, løsningsmuligheder. Vi har derfor valgt at sætte vores interne proces lidt på vågeblus. Byrådets endelige beslutning foreligger i april 2008, og den venter vi på. Vi har naturligvis i bestyrelsen, i skolens medarbejderudvalg og skolens ledelse diskuteret byrådets ønsker om nye undersøgelser. Da alle oplysninger om byrådets beslutninger i forvejen er tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside, arbejder vi internt med åbenhed om tingene. Dette giver en vis nervøsitet i personalegruppen, og fremtiden drøftes så småt. Der er også forældre, der er begyndt at tale med hinanden om den nye mere åbne situation. Alt sammen forståeligt. Men der er ikke belæg for, at en spirende, lidt usikkerhedspræget, debat skal udvikle sig til mistroiske rygter om, at der er truffet nogen som helst beslutninger i sagen endnu. Skolen medvirker i et udredningsarbejde således som byrådet har vedtaget det. Undervejs i dette udredningsarbejde diskuteres problemer og løsninger af mange slags, hvoraf de fleste aldrig fremlægges. Skolens bestyrelse får lejlighed til at udtale sig om fremlagte forslag inden byrådet beslutter sig endeligt. Ændringer i personalegruppen Pr. 1/8 har vi ansat 15 helt nye lærere, og to, Lea og Jeppe, som vi kendte i forvejen. De 15 nye lærere præsenterer sig selv på side 11 i dette nummer og i det næste nummer af Krudtuglen. Det store antal lærere skyldes naturlig afgang såvel i løbet af sidste år som ved ferien, en vækst på 4 lærerstillinger på grund af vækst i elevtallet, tilgang af en specialklasse og ansættelse af et mindre Side 4 Krudtuglen november 2007

5 ...nyt fra kontoret antal barselsvikarer. Vi byder alle velkommen! Pension Ved efterårsferien fratræder overlærer Birgit Grubbe for at gå på pension efter mere end 36 år i den danske folkeskole. Birgit har gennem tiden undervist i mange forskellige fag, tysk har været et favoritfag og senest har undervisningen i skolens modtagelsescenter, hvor børn af anden nationalitet end dansk modtages, og hvorfra de sluses ud i klasserne, været i fokus hos Birgit. Vi ønsker Birgit en velfortjent og givende pensionisttilværelse. Trafik Den mørke tid og cykellygterne Vi har stadig en meget stor del af vore elever, der cykler, og det er en god ting. Jeg håber, alle får lys på cyklerne, nu hvor den mørke tid kommer. Parkeringspladsen ved Vestre Grænsevej. Der er fortsat stor trængsel, den enkelte parkerer rigtig længe, en del sætter børnene af helt henne foran trappen, tit i flere lag, og der parkeres fortsat på brandvejen. I de sidste par år er der kommet mange nye lygtetyper på markedet. Se omtalen af en af de nye lygtetyper på opslagstavlen på bagsiden af bladet. Parkeringspladsen ved Tingbo. På parkeringspladsen ud for Tingbo opstår der farlige situationer hver morgen. Trængselen er enorm, og den er ikke blevet mindre af, at Tingbos ekstra pladser i pavillonen medfører en større mængde afsættelser præcis i de 17 minutter fra 7.46 til De børn, der cykler på vejen er tit i fare på grund af bakkende bilers travlhed. Jeg opfordrer til - at alle prøver at undgå den mest belastede tid. - at flere prøver at finde vores parkeringsplads ved Solrød Idrætscenter. - at den enkelte parkerer kortere tid. - at skiltningen ved handicappladserne respekteres. Pladsens forhold forventes at blive endnu mere trang i den kommende tid, hvor nedrivning af fodboldklubhuset foregår og opførelsen af "væksthuset" begynder. Vi prøver at få byggeplads- og håndværkertrafik skilt fra, fra forældre- og personaletrafik i byggeperioden. Sikring af skolevejen. Bestyrelsen forsøger stadig at få ført vores idé om at føre syd-øst-kommende cyklister syd om Ørnebo frem til stien. Vi mener, fortovet med få midler kan rumme såvel fodgængere som cyklister. De farlige situationer for cyklister på Tingsryds Allé kan minimeres på den måde. Byrådet har endnu en gang afsat midler i budget 2008 til fordeling mellem mange kommunale ideer. Krudtuglen november 2007 Side 5

6 Nyt fra Skolebestyrelsen af Pia Junker Formand for skolebestyrelsen Budgetforslag Siden sidste udgivelse af Krudtuglen har Skolebestyrelsen set og kommenteret kommunalbestyrelsens budgetforslag for Det har været svært, da der er flere uklare udmeldinger, som vi ikke ved om, og I givet fald hvornår bliver mere konkrete. Kapaciteten på skolerne Ved gennemgangen af budgetforslaget er det specielt kapaciteten på skolerne, der har haft interesse. Ikke mindst dette forslag fra byrådet: "En flerårig helhedsplan for dagtilbudsområdet udarbejdes, herunder mulighed for at anvende SFO-lokaler til institutionsformål". Trafiksikkerheden Udover kommentarerne til skole- og SFO strukturen har vi igen I år påpeget, at vi fortsat er meget bekymrede for de betydelige problemer med trafiksikkerheden omkring børnenes skolevej. Vi har endnu en gang understreget, at trafiksikkerheden er stærkt mangelfuld, og at vore børn dagligt udsættes for en unødig stor risiko som konsekvens heraf. Jeg tror, dette betyder, at kommunen vil se på muligheden for en alternativ anvendelse af de nuværende SFO bygninger, og samtidigt undersøge mulighederne for at knytte skole og SFO'ere lokalemæssigt tættere sammen. Det er mit indtryk, at byrådet endnu ikke har lagt sig fast på, hvad dette skal betyde I praksis, og skolebestyrelsen har da også en forventning om, at blive inddraget I drøftelserne om mulighederne for udnyttelsen af skolens ressourcer til gavn for vores børn. Kontaktforældrenes holdning Ovennævnte emner har alle være drøftet på det senest kontaktforældremøde I september måned. Der var blandt de fremmødte forældre en meget konstruktiv holdning til de fremtidige udfordringer, som skolen står overfor. Det var meget vigtigt for de fremmødte forældre, at vi gør alt, hvad der er muligt, for at de fremtidige forandringer bliver gennemført I et tempo, hvor alle har mulighed for at være med i processen, således vi kan bibeholde de kompetente og engagerede lærere og pædagoger, som er med til at give den gode skole, vi har og fortsat gerne vil værne om. Vi har på forhånd gjort opmærksom på, at der i dele af forældregruppen er en stor modstand mod flytning fra egne SFO lokaler til totalt skolefællesskab, da det opfattes som en forringelse af de vilkår, vi giver vores børn. Side 6 Krudtuglen november 2007

7 Nyt fra Elevrådet Elevrådet af Maria 7.a Bagerst fra venstre: Nikolai (6.d), Alexander (9.b), Daniel (9.c), Mikkel (7.c), Christian (7.b)(formand), Cille (6.a) og Amalie (8.b) Forrest fra venstre: Frederik (8.c), Kasper (8.a), Kasper (9.a)(næstformand), Camilla (8.d), Maria (7.a)og Gry (6.b) Ikke på billedet: Benjamin (6.c), Sadun (7.b), Emil (7.d) og Sezar (9.d) Elevrådet Elevrådets formand er Christian fra 7.b, og næstformand er Kasper V. fra 9.a. Det er også Christian og Casper V. som repræsenterer elevrådet i skolebestyrelsen. Kontaktlæreren er Matthias Lüthi Rosenstrøm. Punkter og ønsker Elevrådet har en række punkter og ønsker, som vil medhjælpe til at vores skole forbliver et rart sted. Men det er jo svært at få alt opfyldt og det kræver at alle hjælper til. Her er de så: Vi ønsker - En ren skole, så ryd op rundt omkring dig også selvom det ikke er dit affald. - Rene toiletter, så gør kun hvad man gør på et toilet. - At vores skolebøger holder længe, så lad være med at skrive i dem og bind dem ind når I får dem. - At der er en god stemning på vores skole, så tal pænt. - At de ældre elever hjælper dem der er yngre. - Plads til alle. Det er nogle punkter, vi vil arbejde imod. Ligeledes vil vi finde ud af om der er nok aktiviteter i frikvartererne. Derfor vil der meget snart blive lavet en spørgeskemaundersøgelse i klasserne. Møder i skoleåret : Elevrådet mødes en gang om måneden. Krudtuglen november 2007 Side 7

8 SFO- Nyt af Flemming Sørensen SFO-leder Nyt fra SFO-kontoret Så er vi på banen igen, med store og små nyheder fra SFO'ens verden. Morgenåbning Mandag efter efterårsferien ændrer vores morgenåbning karakter, idet vi har valgt at samle alle vores gode personaleressourcer et sted, for på den måde at sikre "morgenbørnene" optimal personalebemanding hver dag. I den hidtidige model har vi været enormt sårbare over for sygdom og andet personalefravær og den sårbarhed vil forhåbentlig nu blive fjernet, således at "morgenbørnene" får den mest optimale start på dagen. Morgenåbningen vil fremover finde sted i Ugleib's lokaler og det betyder jo desværre, at nogle børn skal i morgenåbning i "fremmede" omgivelser, hvilket hidtil har været "forbeholdt" Ugleib's børn. For at sikre den bedste indkøring af "morgenbørnene" fra UFC og Ørnebo, har vi i den første tid valgt at tildele morgenåbningen en ekstra pædagogressource fra de 2 afdelinger, således at de fremmødte børn, ud over de faste morgenåbningspersonaler fra børnehaveklasserne, også møder genkendelige voksne fra SFO'ens verden. For vores "i-børn" og andre børn med særlige behov, vil der hver dag være en pædagog fra Ugleib til stede i morgenåbningen, således at også disse børns særlige behov bliver tilgodeset. På sigt har bestyrelsen givet grønt lys til, at vi arbejder videre med en model, hvor der fra skoleårets start i august 2008 kan holdes morgenåbent i alle 3 SFO-afdelinger. Dette vil I selvfølgelig høre nærmere om henover indeværende skole/sfo-år. Åbningstiden i morgenåbningen er uændret, idet vi stadig slår dørene op kl og sender børnene videre i skole kl For de børn som af den ene eller anden grund har "misset" morgenmaden hjemmefra, vil der være mulighed for at få stillet den værste sult indtil kl Personaleændringer På personalesiden har vi siden sidst, taget afsked med Flemming Pørtner i Ørnebo og til gengæld sagt velkommen tilbage fra orlov til Lisa. Herudover er Daniel og Simon startet op i tidsbegrænsede vikariater. På UFC har vi budt velkommen til Signe, der er indtrådt i stedet for Daniel. I Ugleib har storken været på spil hos Malene S. og Anette W. og i skrivende stund har vi fået ansat Laila Sørup i Malene's vikariat, mens vi stadig mangler at besætte Anette's vikariat. Sommerferie Vi har haft to meget spændende kolonier i sommerferiens uge klasserne oplevede Helsingør/Helsingborg, Øresundsakvariet, Kronborgs kassematter, Holger Danske og Kärnan. 3. klasserne deltog i Vilde Vulkaner Børnefestival i Vordingborg. "Supertøserne" præsenterede fire danse, der trods voldsom regn blev en uforglemmelig oplevelse. Nyt fra UFC Side 8 Krudtuglen november 2007

9 ...SFO-nyt Hjemme i SFO'en har vi haft nogle spændende sommerferieaktiviteter, blandt andet lege- og maleprojekter, fremstilling af smykker, mad på bål gåture i det nære område og tur til Køge MiniBy. Solrødmesterskab i fodbold I uge 36 inviterede vi alle SFO'er til Solrødmesterskab i fodbold, og vi må i den forbindelse sige, at vi har nogle dygtige fodboldspillere på UFC. Guldmedaljer til pigerne fra 1. klasse og sølv til pigerne fra 4. klasse. Hos drengene hentede vi også metal, nemlig sølv hos gutterne fra 1. og 4. klasse. Et stort tillykke til alle. Foredragsaften med John Halse Sidst i september havde vi den fornøjelse at kunne byde på forældreforedrag med John Halse, der talte om Curlingbørn og overgang fra børnehave til SFO. Det var en meget spændende aften for personale og fremmødte forældre. Kreative værksteder i efteråret 2007 I efteråret vil vi arbejde med følgende værksteder: Fremstilling af smykker, stearinlys og glasting, legetøj i filt, tegne- og maleprojekter, træværkssted, dukketeater, dramaværksted, maling og indretning af legehuse på legepladsen. Svømning i Solrød svømmehal Fra uge 43 og frem til uge 13 skal vi igen til at boltre os i svømmehallen. I vil høre nærmere om dette, når vi har konkrete oplysninger om dage og tidspunkter. Supertøserne fra UFC på scenen Sommerfest Efter sommerferien holdt Ørnebo sin traditionsrige sommerfest fredag den 31. august Vi havde spænding til det sidste, om det hele ville drukne i regn, men vi havde rustet os mod vejrguderne med ekstra telte og presenninger, for en sommerfest skal jo helst holdes ude i den friske luft. Nyt fra Ørnebo Krudtuglen november 2007 Side 9

10 ...SFO-nyt Vi synes vi var meget heldige, og fik kun en enkelt byge, og ellers skinnede solen på os, mens børnene gik til de forskellige boder og spillede på lykkehjul (med mange fine sponsorerede gaver), blev malet i ansigterne, prøvede fiskedammen og flødebollemaskinen. Nogle børn havde øvet et dansenummer, som de fyrede af på scenen. Vi har også en udklædningskonkurrence, og dette år var temaet "Harry Potter". Vi fik tændt op for grillen, men der var mange forældre der synes, at det var alt for usikkert med vejret. Dem der blev, havde en hyggelig afslutning på dagen, med det medbragte mad. Nyt fra Ugleib Efter nogle dejlige koloniture og en veloverstået sommer med de nye børnehaveklassebørn, er vi kommet godt i gang med dagligdagen igen. Rollespil Her i det tidlige efterår har vi opfanget en stor interesse for rollekrig/rollespil blandt vores børn og har ud fra dette startet et rollekrigsprojekt der foregår på vores bygger. Det er de onde orker, trolde og gobliner der kæmper mod de gode mennesker, dværge og elevere. Af værksteder er der følgende: Våbenværksted, klæde/læder værksted og madlavning/bygge værksted. Projektet kører med start i uge 38 og afsluttes fredag i uge 39 med en stor kamp mellem "de gode og de onde". Vi har i den tid projektet allerede har kørt oplevet stor interesse og engagement fra børnenes side Lokalerne i 2 Ugleib-2's lokaler er, efter den nye ombygning, snart færdige og mangler kun de sidste døre. teambuildingkursus I anden weekend af september var hele personalegruppen på et lærerigt og sjovt teambuildingkursus i Bøgeskovlejren på Stevns. Side 10 Krudtuglen november 2007

11 Nye Lærere 15+2 I år har vi ansat ansat 17 nye lærere. Velkommen til: Bodil Abrahamsen, Annett Andreæ, Lone Carmel, Helena Dominiak, Thomas Hilleberg, Hanne Hyldahl, Ditte Lisbjerg, Lene Lønstrøm, Mette Mølbak, Henrik Nielsen, Marianne Stæhr Olsen, Nina Petersen, Kirsten Reinholdt Andersen, Louise Risager, Tina Rode, Jeppe Svensson og Lea Rau. Jeppe og Lea kender vi i forvejen, for de var også ansat på skolen i sidste skoleår og er bare blevet fastansat i år. Vi har bedt de 15 helt nyansatte præsentere sig selv, men vi har ikke plads til alle på én gang, så det er kun 10, der er kommet med i dette nummer. Resten af de nye kommer med i næste nummer. Annett Andreæ Som smertelig ung blev jeg ansat som pædagogmedhjælper i en fritids/ungdomsklub i Valby. Der var jeg i sammenlagt 6 år, dels som fuldtid og dels på deltid imens jeg færdiguddannede mig som grafiker. Efter endt uddannelse var jeg på forskellige trykkerier og reklamebureauer. Jeg har blandt andet være ansat i Velux interne reklamebureau og senest i TOP-TOY i deres marketingsafdeling. TOP-TOY er BR og TOYS-R-US hovedkontor, og jeg har derfor brugt rigtig meget tid på at lege med diverse legetøj. Jeg kender selvfølgelig også den rigtige Fætter BR, og vi har spenderet mange gode timer sammen. Da jeg efterhånden blev træt af at lege med voksne, dukkede min gamle drøm om at være lærer op. Jeg valgte at stoppe min grafiske karriere og har de sidste år læst på Haslev Seminarium. Nu er jeg klasselærer for en flok skønne unger i 2. d. Jeg er 38 år, og privat er jeg gift med Claus som jeg har Clara på 8 og Bertram på 4 år med. Vi bor i et gammelt hus i Køge hvor vi bruger det meste af vores løn til at vedligeholde. Ditte Lisbjerg Jeg er 30 år og bor i København S. Jeg kommer oprindelig fra Jylland, hvor jeg er uddannet fra Silkeborg Seminarium med linjefagene engelsk, dansk, historie og billedkunst. Jeg har tidligere haft vikariater på skoler i Århus, Skanderborg og Herning. Denne sommer blev jeg fastansat på Uglegårdsskolen og flyttede til København. Uglegårdsskolen er et dejligt sted at være, og kollegaerne har været gode til at hjælpe med alt det nye. Mine timer ligger overvejende på 5. årgang. Her underviser jeg i engelsk, dansk, kristendom og historie i 5.b samt engelsk i 5.d. Derudover har jeg engelsk i 3.b og rådighedstimer. Hanne Hyldahl Jeg er 24 år. Jeg blev færdiguddannet ved Haslev Seminarium i juni Krudtuglen november 2007 Side 11

12 ...nye lærere Jeg har linjefagene dansk, historie, samfundsfag og idræt. Jeg er sproglig student fra Haslev Gymnasium I min fritid er jeg aktiv konkurrencerytter og starter springning på landsplan. Jeg er i skrivende stund på udkig efter hus sammen med min kæreste Johannes. Han er lærerstuderende på 2. år. Han har en datter på 3 år, som hedder Sophie. På Uglegårdsskolen underviser jeg i dansk, engelsk, idræt og PMK på 6. årgang og i svømning på 4. årgang. Jeg holder af fysisk aktivitet, og bruger derfor en del af min tid på det. Lene Lønstrøm Jeg glæder mig til at være på en dynamisk arbejdsplads med refleksioner og god undervisning. Jeg er uddannet 1993 og har primært arbejdet i specialklasser. Min sidste arbejdsplads var specialskolen i Greve. Jeg arbejder i 4.i og 8.i, og er klasselærer for 4.i. Privat bor jeg sammen med min familie og husdyr i et dejligt hus ved havnen i Roskilde. Marianne Stæhr Olsen Jeg kom ind på Frederiksberg seminarium, og jeg nyder det københavnske liv. I sommer blev jeg færdig med læreruddannelsen, og søgte job her på Uglegårdsskolen. Jeg var så heldig at få jobbet, og jeg underviser på 1. årgang i matematik, dansk og musik og på 3. årgang i musik og idræt. Jeg bor stadig i København nærmere betegnet Østerbro, og udover at bruge min tid på at undervise, dyrker jeg en del sport, som er en stor del af mit liv. Uglegårdsskolen er et dejligt sted, og jeg er blevet taget godt i mod af både elever, forældre og ikke mindst kollegaer. Jeg ser frem til mange gode år her. Thomas Hilleberg Jeg har en pædagogisk uddannelse og har de seneste 5 år arbejdet med specialundervisning i Roskilde Amt. Jeg startede i Solrød kommune i efteråret 2006, hvor jeg blev ansat i støttepædagogkorpset. Det var den opgave jeg havde der, som ledte mig videre til Uglegårdsskolen. Her underviser jeg nu i en af skolens specialklasser. Lone Carmel Jeg er tilknyttet I-teamet. Jeg tænker, at Uglegårdsskolen er en spændende stor arbejdsplads, med en god stemning og et stort engagement. Side 12 Eksilbornholmeren - Jeg er 25 år gammel og har i 21 år boet på Bornholm sammen med min far, mor og søster. I 2001 blev jeg student, og så skulle der ske noget nyt. Jeg tog på 2 højskoleophold i henholdsvis Vig og på Oure, og i 2003 flyttede jeg permanent til København. Krudtuglen november 2007 Jeg er 36 år, bosat i Solrød, og gift med Carina, der er lærer. Jeg har to børn, Emma og Johan, hvoraf foreløbig Emma går på Uglegårdsskolen. Jeg har været så privilegeret at få lov til at undervise 5.a og 5.b i musik. Jeg arbejder desuden på Ørnebo SFO, hvor jeg har været i 9 år. Jeg har undervist før men aldrig i folkeskolen, hvor jeg har glædet mig til hver time med de to 5.klasser. Vi beskæftiger, og vil beskæftige os med musikalske udtryk (æstetik), sang, rytmer og musikhistorie. Jeg har siden jeg var 9 år spillet klassisk og rock, og senere skrevet musik, solo og i forskellige bands

13 ...nye lærere og spiller guitar, trommer/ percussion og bas. Jeg skriver musikanmeldelser og har en velvoksen og alsidig musiksamling, der spænder over alt fra Paco de Lucia til Frank Zappa over Simon & Garfunkel til Van Halen. Ud over førnævnte ligger min interesse og viden i den symfoniske rock og rockmusikken mellem ca Det er et af mine helt klare mål at musikken skal fremstå som kunstart og formidlings- og udtryksmiddel, og at eleverne prøver grænser af i forhold til dette. Louise Risager Jeg er nyansat på Uglegårdsskolen pr , hvor jeg har dansk, engelsk, samfundsfag og geografi i 8.kl og eng i 9.kl. Jeg er 35 år, bor sammen med Henrik og har Emilie på 6 år og Kristian på 15 måneder. Jeg kommer fra Frederikshavn i Nordjylland, hvor jeg blandt andet havde to 9.klasser til engelsk, samfundsfag, historie og kristendom og sluttede af med at have den ene klasse til prøve i mundtlig engelsk. Jeg er uddannet lærer fra Haderslev lærerseminarium i 2004 med liniefagene matematik og natur/teknik. Endvidere blev jeg i 2002 uddannet pædagog. De sidste 4 år har jeg arbejdet i udskolingen, hvor jeg primært har undervist i matematik og idræt. Jeg er i dag i team 5, hvor jeg underviser i matematik, natur/teknik, idræt og kristendom. I min fritid bruger jeg en del tid i Solrød Gymnastikforening hvor jeg træner de små (6-7 årige) i spring og leg. Tina Rode Endvidere har jeg den 1-årige idrætslæreruddannelse fra Paul Petersens Idrætsinstitut, hvori indgår svømmelæreruddannelsen. Før jeg kom til Uglegårdsskolen, var jeg fastansat på en privatskole, derudover har jeg været fast vikar på forskellige folkeskoler og privatskoler, hvor jeg har undervist alle klassetrin i de fleste fag. Før jeg kom på seminariet har jeg været ansat i Søværnet i 17 år, hvor jeg som oversergent har undervist i 15 år. Mine elever har været værnepligtige, konstabler, medlemmer af Frømandskorpset, sergent - og officerselever. Desuden har jeg i den tid også undervist skoleelever i praktik i Forsvaret, søfartselever fra Georg Stage og "brobisser" fra Storebælt. Undervisningen har foregået både til søs og på Søværnets skoler på land. Fagene har spændt vidt. Blandt mange kan for eksempel nævnes diverse idræt og svømning, førstehjælp, sømandskab, navigation, sejlads og meget mere. En stor del af min tid i Søværnet har jeg sejlet på forskellige skibe, og når jeg ikke underviste, arbejdede jeg med mit speciale i undervandsminer og som minedykker, samt fungerede som regnskabsfører (indkøbs- og vedligeholdelsesansvarlig) for mine - og dækssektionen på skibene. Jeg er 45 år, gift og har 2 piger på 8 og 10 år. Jeg bor i Tune med min familie og min hund, labradoren Cindy, som jeg træner til jagt. Vi har også en fjordhest, Anton, som mine døtre og jeg rider på i Hedeland. Jeg ser frem til mit fortsatte arbejde på Uglegårdsskolen og dens mange muligheder, samt det gode samarbejde med kolleger, forældre og elever. Nina Petersen Jeg er 32 år gammel. Jeg bor i Solrød sammen med min mand og vores 3 børn. Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefagene dansk, historie, hjemkundskab og dansk som andetsprog. Krudtuglen november 2007 Side 13

14 Nyt fra Ungdomsskolen af Helge Rasmussen Ungdomsskoleleder Fritidsundervisningen Så er endnu et skoleår godt i gang, og det gælder også for ungdomsskolens vedkommende. Alle unge i Solrød kommune mellem 13 og 18 år fik lige efter sommerferien vores folder tilsendt pr. post. Orienteringen af de unge i 7., 8. og 9. klasserne samt 10. klasserne om de mange muligheder, som Solrød Ungdomsskole kan tilbyde, er i år sket dels ved besøg i klasserne på skolerne med en Power- Point-præsentation, dels ved at klasserne fra Uglegårdsskolen og Munkekærskolen har været på besøg i Ungdomsskolens nye KLUB 2680 i Solrød Idrætscenter (det tidligere cafeteria) Igen i år kan vi tilbyde en masse spændende fritidsundervisning og aktiviteter, der spænder meget vidt - lige fra modesyning, go-kart, blomsterbinding, modelbygning, styrketræning, smykkeværksted og til dansk, engelsk, tysk og matematik og meget, meget mere. Som noget helt nyt i år tilbydes årige friske drenge et 24-timers kursus i at skabe sjove lege og "fuld fart på-aktiviteter" for mindre børn, således at disse nye "juniormedhjælpere" til foråret kan bestride et fritidsjob i en børnehave i kommunen. Erfaringer fra andre lignende kurser viser nemlig, at drengene er rigtig gode til at få børnehavebørn med på at lege vildt, klatre i træer m.v. Der er p.t. 16 tilmeldte, som skal igennem en optagelsesprocedure, før de kan blive endeligt optaget på kurset. Nyt er blandt andet også HIP-HOP, Digital fotografering, Fransk og "Løb for livet - piger Side 14 Krudtuglen november 2007

15 ...nyt fra Ungdomsskolen og drenge", som er løbetræning til foråret med deltagelse i diverse løb i København - blandt andet Feminas kvindeløb og natløb på Frederiksberg. Klub 2680 er åben for alle unge årige i Solrød kommune fra mandag - fredag kl og fra mandag - torsdag igen fra kl Om aftenen skal man dog mindst gå i 7. kl. 10. klassen Solrød Også i år er 10. klassen Solrød lidt af et tilløbsstykke - modsat situationen i nabokommunerne. Der har fra starten været 70 elever tilmeldt, og vi har været nødsaget til at oprette venteliste. Allerede nu har vi forespørgsler på næste år, så alt tyder på, at tilbuddet, såvel fagligt som socialt, har ramt den rigtige kombination af viden, uddannelse og udviklende samvær, netop i en tid, hvor det politiske mål er, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Har du spørgsmål vedr. 10. klassen, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingsleder Johnny Larsen på Andre spørgsmål, så kontakt os på en af følgende måder: Klub 2680 Ungdomsskolens nye knopskydning, den nye ungdomsklub - Klub er nu som nævnt ovenfor flyttet ind i Solrød Idrætscenter og kan tilbyde masser af spændende fritidsaktiviteter - f. eks. PC'ere, selvfølgelig med spil og internetforbindelse, air-hockey, playstation 3, X-Box, storskærm og meget andet. Solrød Ungdomsskole Tingsryds Allé Solrød Strand Tlf Klub 2680 Krudtuglen november 2007 Side 15

16 SSP Far-søn tur 6.d af Thomas Petersen Begyndelsen Hej alle. Her en lille solstrålehistorie i den begyndende sure tid. Vi tager den fra begyndelsen: På et forældremøde i sommer var der et vigtigt punkt på dagsordenen. Det handlede om drengegruppen i klassen. De unge drenge er ved at blive til teenagere, og er inde i en rivende udvikling. Tonen var ved at blive noget skarpere, og alfahannerne så småt ved at kigge frem, med alt hvad det indebærer. På forældremødet var inviteret skolens SSP medarbejder, Matthias, som gerne ville give sit besyv med, hvordan man kunne styrke fællesskabet i klassen, gribe udviklingen og sende den i en positiv retning. Det blev besluttet at lave en far-søn-tur med indbygget teambuilding for alle drengene i klassen, Gudmindrup Lyng Der blev arrangeret en tur til et forældresommerhus oppe i Gudmindrup Lyng ved Odden. Vi aftalte at den skulle gå fra fredag kl. 12, jeps midt i skoletiden, til lørdag eftermiddag. Af sted Dagen kom og vi skulle af sted. Vi blev desværre ramt af 2 syge, men resten tog af sted. Drengene blev hentet efter spisefrikvarteret, og kl. 12 kørte vi af sted mod sommerhuset. Vejret var næsten for godt til at være sandt. Højt solskin og en fin temperatur. Vi ankom til huset og det var helt perfekt. Lige akkurat stort nok til at fædrene kunne sove indenfor i varmen og ja, drengene udenfor i telt. Ikke helt til alles tilfredshed. Den første opgave Her kom drengene på deres første "hårde" opgave. En gruppe skulle rejse telt og en anden smøre boller, skære grønt og klare drikkevarer. Utroligt hårdt for sådan en flok drenge, at de skulle lave noget altså!!?!? Men selvfølgeligt fik de det klaret ved fælles hjælp, og vi fik en lille snack og gjort sengene klar. Fodbold mm Efter den hårde start blev vi enige om at gå en tur til vandet. Et par stykker lagde hårdt ud med en tur i vandet, og jeg tror nok jeg kan afsløre, at det krævede sin mand, for temperaturen har, trods det flotte vejr, nærmest været tæt på frysepunktet. Vi havde taget en bold med, og før vi vidste af det, var der gang i en fædre-mod-dren- Side 16 Krudtuglen november 2007

17 ...far - søn ge-kamp. Det var veltrænede og motiverede drenge, der gik til opgaven med krum hals og også en vis portion arrogance, men man må nok sige, at med en del pondus, til tider ufine tricks blandet med de gamles erfaring, at vi må kunne slå fast, at fædrene vandt det opgør overlegent!! (Fik I den, drenge.. hehe) Nå, men vi vendte tilbage til huset. Vi havde fået et bålsted med op, og selvfølgelig skulle der gang i det på ægte spejdermaner. På sådan en tur finder man ud af, hvor meget der egentligt kan brænde!! Den næste opgave lød på aftensmad, hjemmelavet burger, som selvfølgeligt var en opgave for de unge kokke. Grillen skulle tændes, grøntsager snittes, bøffer formes osv. osv. Igen klarede de det til UG (spørg jeres lærer hvad det betyder..), og et super måltid blev sat til livs med en fantastisk appetit. Ingen gik vist sultne fra bordet. mange, og alle tørnede ind. Fædrene i det varme hus og drengene i den kolde efterårsnat i soveposerne. Af uvisse årsager lod det til at fædrene først fik Ole Lukøje at se, for efter lidt, var de fleste taget til drømmeland mens drengenes stemmer stadigt lød ude i natten Men det havde også været en hård dag for de gamle, med mange nye indtryk og ikke mindst fysiske udfoldelser... Lørdag Så blev det lørdag. En superflot morgen, hvor vi stod op kl. 7, tændte op i brændeovnen og begyndte at arrangere morgenmad til drengene. Omkring kl. 8 blev de vækket, og det var en noget klatøjet forfrossen flok der stille og roligt kom til syne. I dag var det så den store teambuildingdag. Matthias, SSP, kom ved 8-tiden for at lave nogle ting med drengene. Matthias er professionel klatrer og havde taget alt sit udstyr med. Mens drengene spiste morgenmad, gjorde han klar til dagens første udfordring. Aftenen gik med bål, røverhistorier fra Finland og "natfangeleg". En rigtig flot efterårsaften helt vindstille og klar, med ilden knitrende. Fantastisk hyggeligt og sjovt for alle, tør jeg godt sige. Klokken blev, som altid til sidst, Træklatring. Med en utrolig lethed klatrede han op i toppen af det udvalgte træ og det Krudtuglen november 2007 Side 17

18 ...far - søn tør nok siges at alle var imponerede da de så ham forsvinde m. oppe i toppen. Så var stilen lagt. Drengene kom en efter en i sikkerhedsudstyret og fik kæmpet sig vej deropad. Det svære var ikke at komme op, men ned igen. De kunne rappelle ned, for Matthias havde fat i dem. Det var ikke helt så ligetil, men alle fik en stor oplevelse, tør nok siges. Nåja og så var der et par fædre der også tog udfordringen op og kravlede til toppen!! stedet for at se det som en konkurrence, gjaldt det samarbejdet, da det er ret svært at krydse hinandens snore hvis man ikke hjælper hinanden. Der var nemlig ingen der sagde, det var en konkurrence, blot at der var to grupper. Et par fangede den godt, men efter første tur blev der snakket om, hvorfor de ikke samarbejdede, og Matthias viste hvordan det egentligt skulle gøres, for at det var nemmest. Drengene prøvede igen og nu gik det op for alle at det var nemmest ved fælles hjælp. Mission accomplished.. Frokost. Dagens anden udfordring var i sigte, men først lidt frokost. Der blev igen tændt op i grillen og de klassiske pølser med brød var en stor succes efter formiddagens kraftudfoldelser. Da vi havde konsumeret dette royale måltid var det tid til den anden udfordring. Commandotræk. Matthias havde denne gang spændt et kryds ud mellem 4 træer. En samarbejdsøvelse som gik ud på at der blev lavet 2 hold, der skulle krydse over hinanden til den anden ende. Oprydning. Så havde han kun en sidste øvelse tilbage, men først skulle der ryddes op og pilles reb ned. Behøver jeg sige at der var liv i bålet igen, og fangelegen og røverhistorierne var i fuld gang igen. Efter sjov og ballade, oprydning og nedpakning, tog vi hul på sidste øvelse. Samarbejd Uden drengenes viden, gik det ud på, at i Den er lidt svær at forklare men igen en samarbejdsøvelse. Der er delt 2 hold. En fra hvert hold har en i midten med bind for øjnene, og en står med ryggen til ham et Side 18 Krudtuglen november 2007

19 ...far - søn stykke fra. Resten skal så, ved hjælp af kort, få ham til at afsøge området hvor der var lagt dumler ud. Da det er en kamp mellem de to hold om at få flest, er det faktisk ret svært, men igen, pointen kom igennem, og så fik de også en hel del dumler til deling til sidst, så det gik vist lige op. kom fædrene til. Det var ikke slut endnu. Vi fik en god snak om hvad der ku' gøres for at styrke fællesskabet, hvordan vi behandler hinanden og hvordan tonen er og ikke mindst bør være. Hjemover. Så var det tid til at tage hjemover igen. Vi takkede alle hinanden for en god weekend. Evaluering. Øvelserne var nu til ende, og vi mødtes på terrassen til en evaluering. Matthias afsluttede sit arrangement med at opsummere de forskellige øvelser og hvad man kunne bruge dem til mht. at drage paralleller til klasselivet, og jeg tror ikke at der var én der var i tvivl om, at uanset om man er enige eller ej, om man kan li' hinanden eller ej, så kommer man længst med respekt for hinanden og fælles hjælp, arbejde for gruppen. Fællesskabet. Matthias takkede af og så På forældregruppens vegne kan vi kun opfordre alle til at lave en sådan tur. For den var i det hele taget bare en rigtig god og positiv oplevelse, der gav noget helt andet end vi er vant til i hverdagen, krydret med nogle fede oplevelser, hvor der blev rykket ved nogle grænser. Gamle som unge fik styrket venskabet indbyrdes, og vi aftalte at lave en tur til en årlig begivenhed. Mange tak til lærere, forældre og Matthias, der har været med til at gå ind i dette projekt og gøre det til en stor succes. En supertur, som alle klasser bør gøre!!! Krudtuglen november 2007 Side 19

20 Ekstrabladets skolefodboldturnering Skolefodbold - mest om pigerne af Anette Svensson Coach Igen i år har vi deltaget i Ekstra Bladets skoleturnering i fodbold. Første kamp var en våd affære, hvilket det officielle foto herover af holdet tydeligt viser. 12 våde piger i hvide t-shirts samt en coach i solidt regntøj og lyseblå gummistøvler. Men udstyr eller ej, det er spillet der gælder, hvilket pigerne viste at mestre. Lokalbraget mod Munkekærskolen gav en sejr på Så var vi i gang og videre i turneringen. Næste modstander var Sydkystens Privatskole. Til denne kamp var pigerne nu iklædt det meget flotte, om end noget store, nyindkøbte spilletøj, som vi overtog fra drengeholdet, der desværre tabte deres første kamp til Munkekærskolen 6-1. Om det flotte spilletøj var medvirkende til den overbevisende sejr på 22-0, skal være usagt, men nu er tøjet i hvert fald taget i brug. 3.kamp var en let omgang, da vores modstander fra 10-klassen her i Solrød ikke kunne stille hold. Vi var nu nået til 4. runde, hvor vi skulle spille mod Herfølge Skole. På papiret og ifølge en stor artikel i Ekstra Bladet, en skræmmende modstander. Herfølge Skole havde 2 piger på holdet, som tilsammen havde scoret i alt 28 mål. Pigerne skulle nu vise, at de udover at score mange mål også kunne forsvare og Ayse vores målpige vise, at hun endnu engang kunne holde buret rent. Og det kunne pigerne! Som Ekstra Bladets udsendte skrev efter kampen: Uglegårdsskolen chokstartede. Efter blot 40 sekunder var Uglegårdsskolen fra Solrød Strand på Side 20 Krudtuglen november 2007

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Februar 2009 Nr. 2. For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk. Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender

Februar 2009 Nr. 2. For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk. Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender Februar 2009 Nr. 2 Dette sker i februar For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender HUSK, fastelavnsfest i hallen søndag den 22.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Realskolen ønsker en god efterårsferie!

Realskolen ønsker en god efterårsferie! Haderslev Realskole Kridtstregen oktober 2016 Realskolen ønsker en god efterårsferie! Haderslev Realskoles officielle skoleblad Kridtstregen er Haderslev Realskoles officielle skoleblad. Det udkommer 4

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Stjernebrevet. Oktober 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41

Stjernebrevet. Oktober 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Stjernebrevet Oktober 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Efteråret er så småt begyndt at trænge sig på og vi vil derfor for alvor begynde med inde-aktiviteterne. Dette betyder

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere