Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24"

Transkript

1 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

2 Af Pia S. Pedersen, Team Social- og miljø Relevante sider på nettet: Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2015: 2. februar Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Claus K. Hertz Katja Knudsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Goddag til 2015 Året 2014 er på hæld. Der har været mange forskellige reformer, der har haft stor indflydelse på vores medlemmer eller vil få det i Der kan blandt andet nævnes slagsmålet om dagpenge, som selv med Finanslovens vedtagelse ikke fandt sin endelige afslutning, og reformerne inden for erhvervsuddannelserne og uddannelsesverden vil slå igennem til næste år. 3F København afholdte i november 2014 den anden ordinære generalforsamling, som desværre ikke var så velbesøgt at medlemmerne, så det vil vi opfordre dem til at gøre til næste år, da det er der, hvor medlemmerne har direkte indflydelse på de beslutninger, som fagforeningen træffer. I 2015 skal vi også have et folketingsvalg. Hvornår det skal afholdes, ved kun statsministeren, men det er afgørende for 3F København, at der efter valget ikke kommer en regering, der ikke vil fagbevægelsen og dets medlemmer det godt. Vi hilser jo med tilfredshed, at fagforeningsfradraget ved finanslovsforhandlingerne i 2014 blev genindført, men samtidig har vi hørt fra Venstre og andre borgerlige partier, at hvis de får magten efter valget, så vil en af deres første handlinger være at fjerne fradraget igen. Den første rigtige styrkeprøve i 2015 bliver, når der skal forhandles overenskomster på det offentlige område. Vi vil med det samme advare vores modparter kommuner, regioner og staten om, at vi ikke vil finde os i den behandling, som lærerne og andre fik, da der sidste gang blev forhandlet overenskomster på det offentlige område. De 3 modparter har varslet, at en af deres højeste prioriteringer er at få sammenskrevet overenskomsterne til nogle store rammeoverenskomster. Disse tiltag er vi på ingen måde begejstret for, da vi mener, at medlemmerne i deres overenskomster skal kunne afspejle de forhold, som de arbejder under. Derudover bliver 2015 en fortsat kamp for at få mange af vores arbejdsløse i arbejde, således at de vil have et acceptabelt forsørgelsesgrundlag. 3F København siger tak til alle jer medlemmer for jeres indsats i året, der er gået, samt jeres medlemskab af 3F København. Vi ønsker jer alle sammen et godt nytår og forhåbentlig vil der til næste år være endnu flere medlemmer at takke. Vold i parforhold Hvert år holder FIU ligestilling en konference om vold i parforhold med fokus på, hvad man som kollega og arbejdsplads kan gøre. En undersøgelse fra 2010 viser, at kvinder og mænd blev udsat for fysisk vold fra en partner eller ekspartner i Hvert år kommer 2000 kvinder på krisecenter og ligeså mange børn. Tabubelagt problem På trods af de store tal er vold i parforholdet stadig ekstremt tabubelagt. Samfundet som helhed bagatelliserer det. Politiet tager f.eks. ud til husspektakler og ikke til et overfald. Det er et rigtigt godt eksempel på den holdning, som desværre stadig er meget udbredt i samfundet. Vold = kontrol Når vi taler om det, er vi tilbøjelige til at gøre offeret skyldig i volden. Hun kan jo bare gå sin vej, der er ingen, der tvinger hende til at blive. Det er rigtigt, men det er også helt vildt forkert. Ja, vi har en lovgivning, som gør det muligt at forlade en voldelig partner, men vi glemmer, at formålet med volden er kontrol og at den kontrol er startet lang tid før de blå mærker og brækkede ribben og det er den, der gør det svært at komme ud af et voldeligt forhold. Hvorfor slår manden? Ja, det er desværre langt overvejende manden, der slår. 95 % af de partnere eller ekspartnere, som udsætter en mand for vold er mænd. Men hvad er det, der gør, at man udvikler et forhold, hvor vold bliver accepteret? Et voldeligt forhold starter ikke med en tur på skadestuen. Det starter med en udvikling, hvor partneren bliver mere og mere kontrollerende og hvor han får lov at bestemme mere og mere. Modstand bliver trynet og på et tidspunkt også med vold. Der er ikke én årsag til vold i parforholdet, der er mange men de handler alle sammen om kontrol og magt. Manden slår, fordi han kan. Kvinder slår også! Der er også kvinder, der slår mænd og hvis man tror, at samfundet og omgivelserne gør mænds vold mod kvinder til noget, som man ikke tør snakke om, så er det ingenting mod, hvad de mænd oplever, som bliver udsat for fysisk vold fra en kvinde. Hånden på hjertet; hvis du hører om en mand, som får tæsk af sin kone, trækker du så på smilebåndet eller reagerer du på samme måde, som hvis det havde været omvendt? Alle har et ansvar Hvad kan man gøre på arbejdspladsen og vedrører det overhovedet chef og kolleger? Ja, det gør det. Ansvaret for at stoppe vold i hjemmet ligger hos os alle og alle steder i vores liv. Hvis man er et sted i sit parforhold, hvor man fuldstændigt har mistet kontrollen og magten til en voldsudøver, så har LOKK, som er landssammenslutningen af kvindekrisecentre har en hotline. Fra 1. januar 2015 kan de vejlede i forhold til vold i parforholdet - uagtet om den voldsramte er mand, kvinde, hetero- eller homoseksuel. Deres nummer er og de har åbent hele døgnet. facebook.com/brydtavsheden familievold.dk lokk.dk Se også: danner.dk moedrehjaelpen.dk ditforhold.dk man brug for hjælp til at få sin stemme igen, så man kan sige det er ikke i orden det vil jeg ikke finde mig i. Hvad kan man gøre? Man kan kigge efter tegnene og man kan tale åbent om, at vold ikke er i orden og at det aldrig er ens egen skyld. Typiske tegn Tegnene er, at kollegaen begynder at isolere sig, ikke deltager i sociale arrangementer og lignende eller bliver humørsvingende, at hun har en partner, som er overkontrollerende, sms er eller ringer mange gange i løbet af en arbejdsdag. Mange sygedage og selvfølgelig synlige tegn på vold. Men én ting er, at se det, noget andet er, at tale om det. Det er svært at gå til en kollega og spørge, om han/hun er i et voldeligt forhold og om han/hun har brug for hjælp. Man kan vælge at gå til sin tillidsvalgte, men der er ikke nogen vej uden om at sige det højt.

3 Af Michael Holm, faglig sekretær Af Noomi Rappeport, faglig sekretær Organisering i rengøringsteamet Et nyt tilfredst medlem 9 nye TR/AMR til Introkursus Siden vi startede den særlige organiseringsindsats i Team 1, har vi formået at organisere 9 nye TR (tillidsrepræsentanter) og AMR (arbejdsmiljørepræsentanter) rundt på de forskellige arbejdspladser. Det vil med tiden give en større organisering på de givne arbejdspladser og give 3F København en større rolle på arbejdspladserne. Det betyder, at vi til Introkurset til 3F København havde 9 TR og AMR på besøg i afdelingen for at lære om 3F, historien og hvem deres kontaktpersoner er. Opbygning af TR/AMR netværk Efter successen med Introkurset for TR og AMR har vi besluttet, at opbygge et nyt netværk mellem alle TR og AMR i rengørings- og stuepigebranchen. Derfor har vi booket 4 datoer i løbet af 2015, hvor alle 26 TR og AMR i den private servicebranche vil blive indkaldt. På disse konferencer vil vi diskutere arbejdspladserne som de ser ud nu, hvordan vi gerne vil have dem til at se ud og have en del sparring omkring de enkelte TR/AMRs indsatser rundt omkring. Vi vil også sætte fokus på personlig udvikling for TR og AMR så vi sikrer, at de føler sig klædt på til opgaverne på arbejdspladserne. Kunne du tænke dig at være TR for dine kolleger på din arbejdsplads, kan du kontakte os og få hjælp og støtte til at snakke med dine kolleger. Du kan skrive til eller og aftale nærmere. En retssag ved Københavns Byret havde udgangspunkt i en henvendelse fra en bortvist bestyrer/tjener (Thomas) med beskyldning om tyveri. 10 % rabat på salær! Thomas havde været medlem af Det Faglige Hus i 2 måneder og han modtog besked om, at såfremt sagen om bortvisningen skulle videreføres ved Civilretten, skulle han bruge en ekstern advokat men, at han ville få 10 % i rabat på salæret. Thomas henvendte sig til 3F København og af principielle årsager påtog vi os at videreføre sagen ved Civilretten. Thomas havde aldrig modtaget en ansættelseskontrakt og sagsøgte havde ikke foretaget den lovpligtige indberetning til SKAT og Feriekonto. Strafbare mangler Skattekontrolloven indeholder en lang række indberetningspligter og manglende rettidig indberetning er strafbart belagt med bøde, såfremt det er forsætligt eller groft uagtsomt. 3F København procederede selv sagen og gjorde gældende, at medlemmet var berettiget til godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt, erstatning for beskyldning om tyveri samt løn i opsigelsesperioden. Utilfreds advokat Dommeren tilkendte vores medlem i alt kr ,75, hvilket arbejdsgiverens advokat ikke var tilfreds med. Efterfølgende anmodede advokaten om sagens genoptagelse, men Københavns Byret afviste at genoptage sagen med henvisning til, at fristen var overskredet og at advokaten i øvrigt ikke var fremkommet med nye afgørende oplysninger. Thomas fik tilkendt godtgørelse ved Civilretten Barselsvikar i faglig afdeling Faglig sekretær Anja Karstensen er på barsel og i den anledning, er Natasja Chilli ansat som barselsvikar i 4 måneder. Natasja var i sommers en del af det talenthold som afdelingen havde samlet, for at sikre gode fremtidige kræfter i afdelingen. Natasja er 28 år, uddannet kok og arbejder til daglig hos Meyer Kantiner/Rambøll, hvor hun igennem de sidste 5 år har været tillidsmand. Hun sidder i bestyrelsen i LBK for kantineområdet og i 3F Københavns bestyrelse. Arbejdstakt 130 giver efterbetaling Har du penge til gode? 3F vandt den 26. maj 2014 en vigtig arbejdsretsdom omkring arbejdstakt 130. Dommen siger helt klart, at så længe man følger en offentlig overenskomst til trods for, at ens arbejdsgiver er privat, så må man ikke arbejde i ændret arbejdstakt før den offentlige overenskomst er udløbet. Efterbetaling Det betyder, at de af vores medlemmer, der tidligere har været offentlige ansatte, men er blevet udliciteret til private virksomheder, formentlig har et krav om efterbetaling, da de er blevet sat 30 % op i arbejdstempo ved overdragelsen til det private firma. 7 mill. kr. til medlemmerne Status er nu, at vi i fagforeningen er ved at være færdige med beregningerne for følgende arbejdsgivere: Forenede Rengøring, Alliance+, Elite Miljø A/S, Compass Group og ISS. På nuværende tidspunkt er vi oppe på et samlet efterbetalingskrav på ca. 7 millioner kr. Udfaldet af dommen Af Bente Leck Andersen, faglig sekretær var, at der blev udbetalt halvdelen af det samlede efterbetalingskrav. Når fagforeningen har tilendebragt beregningerne, sendes disse til 3F Fagligt Fælles Forbund, som herefter afholder forhandlinger med arbejdsgiverforeningen DI. Hvis du som medlem af 3F København mener, at være omfattet af ovenstående, er du velkommen til at kontakte fagforeningen. 4 5

4 Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, sagsbehandler Af Søren Becher, a-kasseleder Kritik af nyttejob I 3F København er over 300 arbejdsløse på arbejdsmarkedsydelse. En del aktiveres i såkaldte nyttejob. Det har givet anledning til kritik både fra de arbejdsløse og fra fagforeningen. I Københavns Kommune er vi repræsenteret i Beskæftigelsesrådet, der holder øje med området. Her har formand Bjarne Høpner sikret sig, at nyttejob ikke tager arbejdet fra ordinært ansatte i kommunen. Der skal være tale om helt ekstraordinært arbejde. Arbejdsmiljø og sikkerhed skal også være i orden A-kassen har ved møder for medlemmer på arbejdsmarkedsydelse fået en del klager over forholdene i nyttejob. Det drejer sig bl.a. om manglende sikkerhedsfodtøj. Det har drejet sig om, at arbejdslederne ikke er kvalificerede. Medlemmer er blevet nægtet hjælp til og mulighed for jobsøgning. Den kritik er givet videre til Beskæftigelsesrådet. Vi håber, det vil give resultat. Hvis du er i nyttejob og har spørgsmål eller kritik, hører vi gerne fra dig. CV- og jobværksted Hver onsdag kl er arbejdsløse medlemmer velkomne i CVog jobværkstedet i a-kassen. To kurser førte til fast arbejde Et ledigt medlem ville søge arbejde på skibe, der sejlede for offshore- og havvindmølleindustrien. Han manglede et radiokursus. Da han er borger i København, kunne a-kassen via en politisk aftale kontakte en bestemt medarbejder i jobcentret, som hurtigt kunne tage stilling til, at man gerne ville bevillige kurset. På skolen i Marstal, hvor kurset foregik, fik medlemmet at vide, at han også skulle have et specielt sikkerhedskursus. Vi måtte derfor tage en runde til, men heldigvis med et nyt tilsagn fra jobcentret. Kurset sluttede sidst i september og allerede i midten af oktober begyndte vores medlem som styrmand på et vagtskib, der arbejder i Østersøen i forbindelse med opførsel af vindmøller. Skal dit CV forbedres? Har du aldrig skrevet en ansøgning før? Er der gode tips til jobsamtalen? Der vil hver gang være et kort oplæg fra en a-kassemedarbejder, som vil være til stede fra kl til Kontantydelse er endnu en lappeløsning Den nye finanslov gav endnu en lappeløsning til de arbejdsløse, der opbruger deres ret til dagpenge i Personer der opbruger deres dagpengeret i: Dagpengeperiode, år: Denne gang hedder lappen kontantydelse og den skal udbetales af det kommunale jobcenter. Vi syntes ikke det er i orden, at de arbejdsløse sendes i armene på det kommunale jobcenter. Der er tale om en klientgørelse, som vi er modstandere af i 3F København. Arbejdsløse der mangler et job, skal efter vores opfattelse stå som medlemmer af en faglig a-kasse og være omfattet af de arbejdsmarkedspolitiske muligheder medlemskabet giver. Det er også stærkt kritisabelt, at den nye kontantydelse ikke hjælper de arbejdsløse, der i dag modtager den såkaldte Arbejdsmarkedsydelse (ARMY). At regeringen lægger lap på lap, er naturligvis bedre end en finanslov uden lapper. På den måde støtter vi naturligvis en lappeløsning. Falliterklæring De mange lappeløsninger er først og fremmest en åbenlys falliterklæring for den arbejdsmarkedsreform, som den borgerligere regering vedtog i 2011 sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale. Her blev dagpengeperioden, som bekendt, halveret til 2 år og genoptjeningskravet blev fordoblet fra ½ til 1 år. Manglende tryghed Vi har med andre ord i dag et dagpengesystem, der på ingen måde dækker behovet for tryghed i forbindelse med arbejdsløshed i en situation, hvor der fortsat er stor arbejdsløshed. Og det er budskabet til den dagpengekommission, der skal arbejde med forslag til et nyt dagpengesystem. Arbejdsmarkedsydelse*, år: I 3F København vil vi derfor have en længere dagpengeperiode, bedre dagpengedækning og en halvering af genoptjeningskravet. Vi vil opruste dagpengesystemet i alle retninger, så det giver tryghed i forbindelse med arbejdsløshed. Her ser vi den store udfordring for fagbevægelsen. Fakta om Kontantydelsen Kontantydelsen svarer til 60 % af dagpengesatsen (ca. kr ,00 pr md.) og 80 % (ca. kr ,00 pr. md.) for forsørgere. Modregningsreglerne for perioder med arbejde følger kontanthjælpens krone-til-krone princip og ikke timemodregning som i arbejdsmarkedsydelsen. I nedenstående skema fremgår det, hvem der vil kunne få den ny kontantydelse og hvor længe: Ophør af arbejdsmarkedsydelse**: Periode man derefter kan få ny midlertidig kontantydelse: 1. halvår /4 Fra okt halvår /2 Fra jan halvår /4 Fra apr halvår Fra jul halvår /4 Fra okt /4 2. halvår /2 Fra jan /2 1. halvår /4 Fra apr /2 2. halvår /2 1. halvår /4 2. halvår * Inklusiv evt. særlig uddannelsesydelse ** Beskæftigelsesperioder mens man har ret til arbejdsmarkedsydelse udskyder tidspunktet, hvor ydelsen er opbrugt 6 7

5 Nyt fra a-kassen Af Søren Becher og Bendt Larsen, a-kassen Af Katja Knudsen, sekretær Ny aftale om beskæftigelsesindsatsen Hjertestarter til de hjemløse Hvad betyder den? Den 18. juni 2014 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en ny beskæftigelsesindsats. Aftalen markerer et sporskifte. Den tager et opgør med den borgerlige regerings hovedløse aktivering af arbejdsløse. Den sætter blandt andet fokus på uddannelse og efteruddannelse af ufaglærte, på formidling af arbejde og på en mere målrettet brug af løntilskudsjob. I det følgende kan du læse aftalens hovedpunkter. Loven er i skrivende stund ikke endeligt vedtaget. Der kan derfor f.eks. være tvivl om nogle ændringer træder i kraft 1. januar 2015 eller senere. 3F København havde i slutningen af november måned inviteret daglig leder Michael Espensen fra Morgencafé for hjemløse på Theklavej i København NV. til et lille besøg i afdelingen. Anledningen var, at afdelingen havde besluttet at donere en hjertestarter til caféen og afdelingens personale havde samtidig doneret kr ,00 til cafeen. Du kan læse om cafeen og det store arbejde de gør på facebook.com/morgencafeen eller på morgencafeen.dk Morgencafé for Hjemløse er et socialpædagogisk tilbud til unge som ældre hjemløse, ensomme, psykisk syge, alkohol- og stofmisbrugere. Morgencaféen for hjemløse er en del af non-profit foreningen Giv din hånd. Personalets repræsentant, Ivan Fruergaard og en meget glad og beæret Michael. 3F Københavns næstformand Betina Lund overrækker hjertestarteren til Michael. Årets julegaveide - Mad til en hjemløs Hver eneste jul slås mange af os med noget, der kan synes som et uoverskueligt problem. For hvad er det lige for en julegave, vi skal købe til familiemedlemmet, der i forvejen har alt? Morgencafé for Hjemløse har i år et bud på en gave, som giver god smag i munden hos både giver, modtager og en af landets mange hjemløse. For 250 kroner kan man købe et gavebevis, der bekræfter, at modtageren af kortet har doneret mad til en hjemløs i en hel måned. Du kan på facebook.com/morgencafeen eller på morgencafeen.dk købe gavebeviset. Gradvis udfasning af g-dage for korttidsansatte Med virkning fra udgangen af 2018 skal arbejdsgiverne ikke længere udbetale dagpengegodtgørelse for den 1., 2. og den 3. ledighedsdag (g-dage) til medlemmer, der er ansat under 3 måneder. Den første g-dag ryger i 2015, den næste i 2017 og den sidste fjernes i ugers jobrettet uddannelse Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder pr. 1. januar 2015 fra første ledighedsdag. Jobrettet uddannelse erstatter det, som hed 6 ugers selvvalgt uddannelse. Retten gælder kun for ufaglærte og faglærte arbejdsløse, samt arbejdsløse med en kort videregående uddannelse, som samtidig har en erhvervsrettet uddannelse. Man kan kun vælge kursusforløb, som fremgår af en særlig positivliste. Uddannelsesløft til ufaglærte ledige Hvis du er over 30 år og ufaglært ledig eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en erhvervsuddannelse på 80 % af dagpengesatsen. Der bliver mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Forløbet skal aftales med jobcentret og kræver en vis erhvervserfaring indenfor området. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Man skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet under uddannelsesforløbet. Gentagen aktivering afskaffes Gentagen aktivering hver 6. måned afskaffes. Alle arbejdsløse får ret til ét aktiveringstilbud på mindst 2 uger. Kortere forløb i løntilskud Perioden i offentlige løntilskud nedsættes fra 6 til 4 måneder. For privat løntilskud nedsættes perioden fra 12 til 6 måneder. Lommebog kan afhentes Har du brug for en lommebog, kan du som medlem, afhente én i receptionen på Peter Ipsens Allé 27. Lommebogen kan faktisk blive guld værd for dig, hvis du kommer ud for, at du og din arbejdsgiver bliver uenige om frihed eller betaling for udført arbejde. For at fagforeningen skal kunne føre sagen, er timetal og vagter og omsætningstal (for tjenere) vigtige for at kunne løfte sagen. Skriv vagten ned så detaljeret det nu lader sig gøre så er vi et stykke ad vejen mod en vunden sag. Vi skal for god ordens skyld nævne, at kalenderen ikke længere bliver sendt ud til medlemmerne. 8 9

6 Af Vinni Nørgaard, 3F København og Marianne Linnet, Linnet & Rothe Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær Teambuilding på Nationalmuseet III Nu er vi ikke bare rengøringsdamer - nu er vi kolleger Tredje og sidste artikel om projektet Teambuilding og udvikling af kollegial sparring for rengøringsassistenter på Nationalmuseet, der har løbet over 1 1/2 år, gennemført af konsulentfirmaet Linnet & Rothe og finansieret gennem midler fra Kompetencefonden. Større selvtillid Maria er i gang med at støvsuge i restauranten på museet. I det samme kommer en tjener ind og begynder at snakke med en kollega. Pludselig springer han op, råber vredt til Maria: nu må det være nok med den larm, og smækker døren i med et brag. -Det gjorde mig rigtig forskrækket, fortæller Maria, han kunne da bare have bedt mig om at stoppe eller gå udenfor. Det var en ubehagelig oplevelse. Jeg forsøgte at snakke med ham, men han var ikke til at tale med. Så jeg gik til min AM-repræsentant, som tog det op med tjeneren. Da jeg senere mødte ham, gav han mig en undskyldning. Han var ked af, at han havde reageret så voldsomt og fortalte, at de er meget stressede i køkkenet. - Jeg ville ikke have turdet tage det op, før vi startede teambuilding projektet. Vi er blevet bedre til at åbne os og vi har fået større selvtillid i forhold til andre kolleger og brugere af museet. En af de andre rengøringsassistenter fortæller, at al kommunikation mellem hende og den afdeling hun gjorde rent i, tidligere skete gennem tillidsrepræsentanten. Men det har ændret sig. Nu har hun selv kontakten med afdelingen, fordi hun har fået en meget større selvtillid og tro på, at hun selv kan, selvom kollegerne i afdelingen ind i mellem kan have svært ved at forstå hendes danske. Eksemplerne blev fortalt ved evalueringen af teambuilding projektet for rengøringsafdelingen på Nationalmuseet, på det afslutningsseminar, der blev afholdt på Bornholm tre dage i september. Nyttige redskaber En af deltagerne fortæller: - Gennem projektet har vi fået redskaber til at håndtere svære situationer man løber ind i på arbejdspladsen. For eksempel er jeg blevet bedre til at sige ting på en anden måde, så jeg ikke løber så meget ind i konflikter. Som vi fortalte i den første artikel fra projektet, har deltagerne opstillet spilleregler for samarbejde og kommunikation. Det har betydet meget for os og har givet os en fælles ramme at snakke ud fra. Spillereglerne er oppe på alle møder vi holder, hvor vi lige vender, hvordan det går med at overholde dem fortæller tillidsrepræsentanten Graciela. Spillereglerne har også banet vejen for at kunne snakke åbent om, hvordan det går på arbejdspladsen og sige når noget er svært. Vi har arbejdet med konfliktsprog, assertionstræning og egne konfliktmønstre og det har haft stor betydning. Tidligere var det som at sætte ild til en høstak, når der blev åbnet op for den slags snakke. Nu har vi fået redskaber til at kunne sige noget svært uden at såre andre og dem bruger vi, fortæller en deltager. Så vi er ikke så bange for konfrontation og ballade som tidligere. Det, at vi har arbejdet med opdigtede cases, der ligger tæt op af deltagernes hverdag, har givet et stort udbytte for deres forståelse. Åbenhed og respekt Alt i alt er der kommet mere åbenhed i gruppen. Man kender hinanden bedre og det er inspirerende at snakke om, hvordan samarbejdet kan udvikles yderligere. Det betyder, at gruppen opnår bedre resultater i deres arbejde og at sygefraværet er faldet. Det, der først og fremmest har betydet noget for gruppen er, at de føler sig respekteret som kolleger af de andre faggrupper. Som det udtrykkes af en medarbejder fra Frilandsmuseet i Sorgenfri: Jeg oplever, at jeg har fået et bedre forhold til alle på arbejdspladsen også de andre faggrupper. Nu synes jeg de er mere på samme niveau som mig. De er ikke højere oppe og vi er ikke bare rengøringsdamer, som man ikke regner for noget. Jeg tror også, at jeg selv har en anden udstråling jeg ser dem i øjnene og har en bedre selvtillid. Kom og mød din fagforening på Copenhagen Food Fair 2015 I dagene den februar 2015 lægger Bella Center lokaler til Copenhagen Food Fair Messen er samlingssted for næsten alt hvad hjertet kan begære indenfor hotel- og restaurationsfaget. Derfor er 3F også til stede under hele messen. Det sidste nye indenfor råvarer, halvfabrikata, økologi og tilbehør til køkkener vil blive præsenteret side om side med Danmarks stærkeste fagforening, 3F. Årets overskrift er 3F vi er dit fag og sætter fokus på uddannelse. Du kan selvfølgelig også komme forbi og få en snak om medlemskabet af 3F, stille spørgsmål til overenskomsten, arbejdet i 3F eller få hjælp til at kigge på din pensionsordning i samarbejde med PensionDanmark. Vi giver også gerne et kort råd, hvis du er ansat et sted uden overenskomst. Vi laver ikke decideret sagsbehandling på messen, men vi vil gerne aftale en tid til besøg i afdelingen, hvis du har brug for hjælp. Hvis du har en kollega, et barn, en ægtefælle, kæreste eller andre, der skal meldes ind i 3F, kan vi selvfølgelig også klare det! Du finder 3F s stand i området innovation, Hal C4. Foto:

7 Af Helge Geest, Økonomisk ansvarlig - 3F København Kontingent 2015 heltid med a-kasse og efterlønsbidrag 3F forbund= 223,00 16% Kontingent pr. 1. januar F København = 217,50 15% Fritidsulykkesforsikring = 43,50 3% Generalforsamlingen i 3F København har den 11. november 2014 besluttet, at afdelingskontingentet skal være kr. 217,50 pr. måned næste år. Det indebærer en stigning i afdelingskontingentet på kr. 3,00 om måneden, hvis man er fuldtidsmedlem. Fagligt kontingent Kontingentet til din lokale afdeling 3F København stiger med kr. 3,00 pr. måned. Kontingent til Fagligt Fælles Forbund (3F) stiger med kr. 2,00 pr. måned. Gruppelivsforsikringen (som er indeholdt i det faglige kontingent) og fritidsulykkesforsikringen stiger ikke. Det samlede fagforeningskontingent stiger altså med kr. 5,00 fra kr. 479,00 til kr. 484,00 inklusiv alle forsikringsordninger. Dette svarer til en stigning på 1,04 % på det samlede fagforeningskontingent. Kontingent til a-kassen Bidragene til a-kassen, efterlønsordningen og ATP, er jo reelt indbetalinger til statskassen og disse beløb er ens i alle a-kasser i hele Danmark. Bidragenes størrelse bestemmes af Folketinget. A-kassebidraget vil stige med kr. 5,00 og ATP bidraget falder med kr. 1,00. Administrationsbidraget til 3FA/3F København stiger ikke. Det samlede kontingent til a-kassen (inklusiv administrationsbidraget) stiger dermed fra kr. 477,00 til kr. 481,00 pr. måned i Det svarer til en stigning 0,84 %. Efterlønskontingent Bidraget til efterlønsordningen, som efterhånden ikke ret mange betaler til, stiger med kr. 7,00. Fra kr. 475,00 til kr. 482,00 pr. måned. Det svarer til 1,47 %. Hvad skal du selv gøre? Hvis du betaler via betalingsservice i bank (NETS/PBS) sker reguleringen af kontingentet automatisk. Hvis du selv betaler via homebanking eller kontooverførsel, skal du selv ændre beløbet. Vi anbefaler betaling via betalingsservice, da dette er gratis for dig. Hvis du bliver trukket i dagpenge eller andre ydelser fra os, sker reguleringen ligeledes automatisk. Vi vil opfordre alle andre medlemmer til at se efter, om kontingenttrækket på lønsedlen i januar 2015 er korrekt, så der bliver betalt det rigtige kontingent. Kontakt altid din klubkasserer eller 3F København, hvis du er usikker på, om du betaler det rigtige kontingent. Spørgsmål Du er i øvrigt altid meget velkommen til at kontakte os, hvis der skulle være spørgsmål vedrørende kontingenterne. Alle beløb er opgivet i kr. pr. måned og er uden eventuelt klubkontingent. Kontingenttype A-kasse = 481,00 33% Fuldtid, forbund med a-kasse og efterlønsbidrag Fuldtid, forbund med a-kasse Fuldtid, forbundskontingent Deltid, forbund med a-kasse og efterlønsbidrag (under 30 timer) Deltid, forbund med a-kasse (under 30 timer) Deltid, forbundskontingent (under 30 timer) Fritidsjob over/18 år / forbundskontingent Fagligt kontingent 3F og 3F København Efterlønsbidrag = 482,00 33% A-kasse kontingent Efterlønsbidrag Evt. fritidsulykkesforsikring Kontingent i alt 440,50 481,00 482,00 43, ,00 440,50 481,00 43,50 965,00 440,50 43,50 484,00 306,00 368,00 321,00 43, ,50 306,00 368,00 43,50 717,50 306,00 43,50 349,50 127,00 43,50 170,50 Kontingentindbetaling Hvis du har spørgsmål vedrørende dit kontingent, er du altid meget velkommen til at kontakte vores medlemsafdeling på telefon eller på til Kontingentet betales månedsvis forud og forfalder den 1. eller 2. i måneden. Du kan betale på det udsendte FI-indbetalingskort, via PBS/BS/NETS (Pengeinstitutternes Betalings Service) eller via firmatræk. FI-indbetaling FI-kortet (girokort) udsendes ca. den 25. i måneden før kontingentet skal betales. PBS Ønsker du at betale via PBS skal du henvende dig i din bank og oplyse disse informationer: 3F s (Fagligt Fælles Forbund) aftalenummer er: PBS-nr.: Debitorgruppenr.: Kundenummer = 9 første cifre i dit cpr.nr. (det sidste ciffer bruges ikke). 3F Københavns lokaler og ejendomme 3F København fungerer fra 1. december 2014 på 3 adresser, nemlig Peter Ipsens Allé 27, Rentemestervej 60 og i klubhuset Dortheavej 39. Alle 3 ejendomme er naboer, så det er ret nemt at komme rundt. Husk, at indgangen til receptionen fortsat er på Peter Ipsens Allé 27. Lejemålet på Peter Ipsens Allé 28 er, som nævnt i generalforsamlingsnummeret, helt fraflyttet og ombygningen af mødelokalerne på 2. sal på Peter Ipsens Allé 27 er afsluttet. Her er nu fin plads til endnu flere faglige og a-kassemæssige aktiviteter. Der er en ny rummelig mødesal og 3 gode grupperum. Mellembygning etableres Vi har netop indsendt konkrete byggeplaner til Københavns Kommune om etableringen af en tilbygning, der kan samle ejendommene på Peter Ipsens Allé og Rentemestervej til ét hus. Der etableres en mellembygning mellem de to bygninger, som bliver den nye indgang og reception til de to eksisterende bygninger. Vi forventer fortsat, at vi tager vores nye mellembygning/indgang i brug i

8 En dag med mange indtryk Lørdag den 25. oktober 2014 afholdt 3F København et mangfoldighedsarrangement i fagforeningen. Vi var op imod 200 deltagere fra mange forskellige steder i verden. Vores medlemmer havde lavet mad, så det var muligt at smage både filippinsk, rumænsk, srilankansk, iransk, thailandsk og dansk mad. Der var underholdning fra hele verden med både dans, sang og musik. En fantastisk dag, hvor mangfoldigheden blev fejret i 3F København under parolen Vi vil bekæmpe diskrimination og mangfoldighed er en styrke. Det var en stor succes, som vi vil gentage i løbet af sommeren 2015 så hold øje med hjemmesiden. Af Betina Lund, næstformand Lokalebestilling i 3F København Som tillidsvalgt, medlem af en klub eller lign. har du mulighed for at låne afdelingens mødelokaler til faglige arrangementer. Bestilling af lokale sker via vores hjemmeside og det kræver, at du først opretter dig som bruger. Når Hvis du er ansat i Københavns Kommune og har rejselyst, kan du leje skønne sommerhuse rundt i landet og lejligheder rundt omkring i Europa til en meget rimelig pris. Gå ind på kkferiefond.bookhus.dk og find et feriemål, der passer dig. Sommerhusene er i meget fin stand, de fleste tæt på havet og de kan lejes uden for sommerferien. For at kunne leje husene i sommerferien, skal man deltage i lodtrækningen, der løber ind til 16. februar 2015 kl Der dette er gjort, vil du modtage en mail, når din brugeroprettelse er godkendt. Derefter kan du gå på hjemmesiden og logge dig ind. I Filarkiv for tillidsmænd ligger der en vejledning til lokalebestilling. Kommunalt ansat? Danmark? Paris? Valget er dit bliver givet besked til alle samme dag. Deltag, for der er faktisk gode chancer for at vinde. Brochure og vejledning er sendt ud med lønsedlen for december 2014, så tjek din lønseddel omhyggeligt. Du logger dig ind med navn og dit medarbejdernummer, der står på din lønseddel. Rigtig god fornøjelse. Københavns Kommunes Feriefond Du kan få indsigt i dig selv og andre mennesker. 3F Købehavn afholder nemlig et kursus om personlig udvikling, hvor flere spændende emner vil blive taget op. Efter kurset vil du have kendskab til din egen effekt på andre mennesker de forskellige måder at lære nye ting på - læringsstile at være mere nysgerrig på andre og dig selv at være mere modig til at deltage i dagligdagens debatter og samtaler at have lyst til, at sætte dagsordenen at tale i billeder framing Kurset afholdes tirsdag den 13. januar 2015 kl (sidste tilmelding den 6. januar 2015) og tirsdag den 27. januar 2015 kl (sidste tilmelding den 20. januar 2015). Bemærk venligst, at kurserne ikke er sammenhængende og ikke er en del af FIU-systemet. Tilmelding skal ske til Michael Holm på mail: TR vandt fotokonkurrence Forenede Service på Rigshospitalet vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence, hvor Firuta Dam, TR for Forenede Service, havde sendt et billede ind. De vandt en gang morgenmad på arbejdspladsen, som FIU Ligestilling bød på. Morgenmaden fik de den 5. december 2014 kl på Forenede Services kontor på Rigshospitalet. Der var en enormt positiv stemning og de 35 personer som mødte op var meget glade. Vinderbilledet her til højre

9 Af Pia S. Pedersen, Team Social- og miljø Små skridt men i den rigtige retning Finansloven for 2015 er på plads og der bliver bl.a. ændret nogle af de mest urimelige kontanthjælpsregler. Det er 2 områder det ene er meget omtalt og det andet har nærmest været glemt i årevis. Det er den gensidige forsørgerpligt for samlevende og særlig støtte til høje boligudgifter til de unge. Når netop de to områder er specielt urimelige, så skyldes det, at det for begges vedkommende er regler, der skulle ligestille, men gjorde det modsatte. Gensidig forsørgerpligt Den gensidige forsørgerpligt skulle ligestille gifte kontanthjælpsmodtagere med samlevende det er vel rimeligt nok, er det ikke? Nej, det er det ikke, for man glemte ligestillingen den anden vej! Som gift kan man f.eks. få overført sin ægtefælles fradrag det kan man ikke som samlevende. Man har så og sige indgået en Hvis en børnefamilie skal leve for kr ,00 (før skat) om måneden, så betyder et mistet fradrag rigtig, rigtig meget. Kontrakt med staten Når man gifter sig, forpligter man sig til at forsørge sin ægtefælle, hvis denne ikke selv kan. Man har så og sige indgået en kontrakt med den danske stat om, at overtage den forpligtelse, som staten i følge Grundloven har til at forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv. Men ingen andre steder i dansk lovgivning har kærester, der bor sammen, samme økonomiske forpligtelse overfor hinanden. Nutidens Danmark Da man indførte reglen udtalte formanden for socialcheferne, at han var enig i, at man skulle ændre reglerne om gensidig forsørgelse men, at han nu mente, at man skulle have afskaffet dem, da tiden i den grad er løbet fra gensidig forsørgelse. Og han havde ret - i nutidens Danmark har man hver sin konto i banken og man overfører derfra til en fælles budgetkonto. kontrakt med den danske stat om, at overtage den forpligtelse, som staten i følge Grundloven har til at forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv. Det er de færreste danske par (også gifte), der har total fællesøkonomi. Det er almindeligt, at man bor sammen før man gifter sig (altså to økonomisk selvstændige individer), der afprøver om man kan fungere sammen, før man tager den store forpligtelse ægteskabet. Den mulighed skulle en kontanthjælpsmodtager ikke have vil du bo sammen med mig, så må du forsørge mig! En meget umoderne tankegang! Reglen bliver ændret, så der næste år er halv gensidig forsørgelse og det bortfalder helt i Ligestilling til de unge? Den anden regel, der forsvinder, er en regel, der skulle ligestille unge kontanthjælpsmodtagere med studerende. I mange år har man haft en regel der gjorde, at var man ung, så fik man en kontanthjælpssats, der var på niveau med SU. Man ville ikke have et kontanthjælpssystem, der gjorde det økonomisk attraktivt at være på kontanthjælp frem for SU. Det er vel meget logisk er det ikke? Nej. Det er det ikke og det er der flere gode grunde til. Midlertidig ordning Det har aldrig været meningen, at man skulle kunne leve af en SU. Det er tænkt som en støtte til unge, der tager en uddannelse, men hele systemet er bygget op på, at man kan arbejde ved siden af, at man kan tage lån og at man har adgang til særligt billige boliger, kollegier og sidst, men ikke mindst, at det var midlertidigt. En ung kontanthjælpsmodtager, der arbejder nogle få timer, bliver modregnet krone for krone, hvorimod studerende har et fribeløb, som de må tjene, før det påvirker SU en. Færre muligheder En ung kontanthjælpsmodtager kan ikke tage studielån til sin uddannelseshjælp, (som kontanthjælpen til den gruppe hedder i dag) og en ung kontanthjælpsmodtager kan ikke få et kollegieværelse. Man er ung kontanthjælpsmodtager fra man er 18 år til man er 30 år. Det giver mulighed for 12 år på et indtægtsniveau det aldrig har været meningen, at man skulle kunne leve af. Særlig støtte til de unge I kontanthjælpsreglerne findes en paragraf, som støtter kontanthjælpsmodtagere, der har særligt høje boligudgifter. De unge kontanthjælpsmodtagere har dog ikke kunnet få den hjælp, da man jo ikke skulle gøre det mere attraktivt at være på kontanthjælp end på SU. Den regel er nu ændret, så alle kontanthjælpsmodtagere kan få hjælp til en høj husleje. Fanget i reglerne Mange af de mennesker, der er blevet og har været fanget af den ensidige ligestilling, er mennesker med alvorlige sygdomme og store sociale problemer. Ikke mennesker, der bare lige i kort tid var uden et job og ikke havde gidet betale til en a-kasse. Det har betydet, at der ikke er blevet købt nødvendig medicin og at børnefødselsdage ikke har været mulige. Er fattigdom motiverende? I mange år er der blevet ført en politik ud fra, at hvis man bare gør kontanthjælpen mindre og aktiveringskravene større, vil flere finde sig et arbejde. Når det efter 20 år stadig ikke virker, så skulle vi måske bare erkende, at lave ydelser ikke giver flere i arbejde - det giver bare flere fattige! Der er stadig en lang kamp for at gøre op med idéen om, at fattigdom er motiverende, men Finansloven 2015 er et lille skridt i den rigtige retning. Arbejdsmiljøkonference I oktober 2014 holdt afdelingen dette års arbejdsmiljøkonference. Emnet var psykisk arbejdsmiljø og hvordan arbejder vi med det. Vi var 60 mennesker samlet til nogle spændende foredrag og dagen var en stor succes. Vi har besluttet, det skal være en fast tilbagevende begivenhed, at vi hvert år i uge 43 laver en dagskonference om arbejdsmiljø. Vi er rigtigt glade for, at så mange ville komme og vi håber at se jer igen i Vi vil også i 2015 lave fyraftensmøder for vores tillidsvalgte - hold øje med vores hjemmeside. Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant og ikke har hørt om vores aktiviteter i 2014, så send en mail til Betina. Det er muligt, at du ikke er registreret korrekt

10 Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær Generalforsamling 2014 Sammenhold med stor spændvidde Tirsdag den 11. november 2014 løb den årlige generalforsamling i 3F København af stablen. Her kunne medlemmerne diskutere 3F Københavns arbejde i løbet af året og med deres stemme afgøre det kommende års arbejde. Klokken var 14.00, da stemmeudvalgsmedlemmerne, som de første, dukkede op i Østerbrohuset, som dannede rammen om årets generalforsamling. Efter et par timers hårdt arbejde, var faner og bannere, adgangskontrol og smørrebrød på plads, så alt var klart til, at 3F Københavns højeste myndighed kunne komme i arbejde. Generalforsamling Uddrag fra debatten: Forening i sværvægtsklassen I princippet adskiller en generalforsamling i 3F København sig ikke fra, hvordan medlemsdemokratiet fungerer i de fleste andre foreninger, men med en årlig omsætning på næsten 60 mio. kr., medlemmer, hvoraf 500 er tillidsvalgte og næsten 90 ansatte, er det en forening i sværvægtsklassen, medlemmerne øver indflydelse på. Da klokken havde passeret 17, havde omkring 250 personer, både medlemmer og gæster, indfundet sig i den smukke sal, som for mange år tilbage husede en sporvognsremise. Velkomst og sang Formand Bjarne Høpner bød indledningsvis velkommen, hvorefter Havnekoret stod for at skabe en god stemning. Der var også plads til en række gæstetaler i anledning af, at en gruppe fagligt aktive fra fastfoodbranchen i USA, var kommet på besøg for, at opleve hvordan fagligt arbejde foregår indenfor restaurationsbranchen i Danmark. De tre gæster fra USA slog til lyd for vigtigheden af at kæmpe for faglige rettigheder og udtrykte et ønske om, at USA en dag vil følge deres danske kammeraters eksempel. Besøget fra USA var kommet i stand kort tid før generalforsamlingen men, at det lykkedes for gæsterne at deltage, var en sjælden gave til hele forsamlingen. Først fortalte Louise Rantzau (tillidsrepræsentant for McDonald s-arbejderne i København) om sit første møde med de amerikanske kolleger og den kamp, de er ude i for at opnå ordentlige løn- og arbejdsforhold. Dernæst kom tre af gæsterne på talerstolen. De gav hver deres historie om, hvad de lavede og hvorfor de var fagligt aktive. De pointerede, at de så deres danske kolleger som deres vigtigste argument for at fortsætte kampen, fordi vi herhjemme har forhold, der gør det muligt, at leve af arbejdet i modsætning til USA, hvor lønnen på $8 i timen (ca. kr. 43,-) ikke i sig selv er nok til at klare sig for. De flotte taler fra Nick, Alvin og Flavia høstede et velfortjent bifald fra forsamlingen. Lovændringer m.m. Med afslutningen af debatten og den efterfølgende godkendelse af beretningen, var dagens mest festlige punkt overstået. Efterfølgende skulle deltagerne igennem regnskabet, behandling af en mængde lovændringer, vedtagelsen af udtalelser, samt en række valg til fagforeningens ledelse, bestyrelse, udvalg etc. En af de større beslutninger var her, at undlade en besættelse af den ene næstformandspost, fordi der er planlagt en grundlæggende strukturændring af ledelses- og bestyrelsessammensætningen men det bliver først til næste år! Michael Skov roste 3F Københavns indsats i mangfoldighedsarbejdet og gav eksempler på, hvordan deltagelsen i Copenhagen Pride bidrager til, at øge kendskabet til 3F for mere end de klassiske faglige opgaver. Jan Mathisen beskrev den store spændvidde i medlemsskaren, hvor vi både har mange fagligt stærke brancher og brancher, hvor organiseringen er meget svag og hvor misbrug af de ansatte er dagligdag. Caja Bruhn kritiserede i hårde vendinger de offentlige arbejdsgivere i forhold til den kommende overenskomstforhandling og drog en parallel mellem de amerikanske mindstelønninger og arbejdsgivernes ønske om, at indføre indslusningslønninger på 40 kr. i timen. John Jakobsen kom med en kraftig kritik af LOs formand, som han mente har svigtet både de , der er røget ud af dagpengesystemet og de , der er på vej til at ryge ud. Helge Geest lagde ud med at forklare, at det bedste er en rød politik og sorte tal på bundlinjen. Dette mål blev desværre ikke indfriet i 2013, fordi ejendommen på Ramsingsvej har belastet driften og først for nylig er blevet solgt

11 DM i Skills 2015 Af Barbora Lunde, Tanja Fynbo og Ulrik Frost, Ungdomsnetværket i 3F København DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 302 unge er med som deltagere. De kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Næste DM i Skills finder sted den januar 2015 i Bella Center i København. DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever -erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder. Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes der en stafet for en række 8. klasser. Holdene udtages på forhånd ude lokalt enten på deres egen skole eller på den lokale erhvervsskole. Tanken med denne konkurrence er, at gøre de besøgende grundskoleelever til aktive deltagere i stedet for passive modtagere. Der vil herudover være forskellige aktiviteter for hele udskolingen alle tre dage, og der er særligt længe åbent for forældrene torsdag den 9. januar. DM i Skills er altid åben for alle interesserede og der er altid gratis adgang. Med udgangen af dette år stopper Frank Vinding. Han går på efterløn/pension. - Tak til alle medlemmer og folk jeg har været i kontakt med. Jeres gode behandling og forståelse, har gjort mit arbejde på Feriekontoret til en ren fornøjelse. Jeg håber min afløser vil få det på samme måde, siger Frank. Foto: Skovdal.dk/Kasper Kamuk, Skovdal.dk/Casper Lind, David B. Hvejsel. Vagtskifte på Feriekontoret Ungdomslandsmøde 2014 Jeg har haft fornøjelsen af at deltage (for 2. år i træk) i Ungdomslandsmødet. Sidste år vidste jeg ikke, hvad jeg skulle forvente, det vidste jeg dette år men intet gik som forventet. Det blev bedre. Landsmødet var i rigtig 3F Ungdoms ånd. Vi blev på anden vis smeltet sammen og kunne netværke med kolleger i 3FU og arbejde på en fremtidsplan for ungdommen, en vi selv har skabt. Vigtigt budskab Mit højdepunkt for årets Landsmøde var, da jeg igen erobrede talerstolen. Denne gang var mit budskab langt vigtigere end sidste år nemlig fællesskabet i 3F Ungdom. Vi skal huske at tage hensyn til hinanden, respektere vores forskellige synspunkter og byde alle velkomne på lige fod - om vi kommer fra hver vores ende af landet eller har forskellige politiske holdninger. Jeg glæder mig til at arbejde som regionsformand i Hovedstaden for ungdommen og vende tilbage til næste års Landsmøde, med nye erfaringer i bagagen. Barbora. Ungdomskonference i oktober I oktober måned var unge fra afdelingen på konference på Smålandshavet for at lave en strategi for arbejdet i Der blev brainstormet, diskuteret og prioriteret over mulige indsatsområder. Konklusionen blev, at Ungdomsnetværket næste år vil sætte fokus på nattelivet og der prøve, at gøre unge opmærksomme på deres rettigheder på det danske arbejdsmarked. Tanja. Generalforsamlingen fik besøg 10 elever fra folkeskolens sidste klassetrin besøgte 3F Københavns generalforsamling. De ville lære, hvordan det danske arbejdsmarked fungerer. Overraskede unge Ungdomsbureauet er en forening, der lærer unge at komme til orde og få indflydelse i samfundet. De gæstede derfor 3F Københavns generalforsamling den 11. november 2014, hvor de skulle lære om den danske model. Her fortalte vi dem om arbejdsmarkedets parter, om overenskomster og det fagretslige system. De var overraskede over, hvilke ret- Ungdomsnetværket i 3F København består af unge ildsjæle, der har lyst til at gøre en forskel for deres jævnaldrende. Vi har altid plads til nye. Ring eller skriv til Tanja hvis du vil vide mere på tlf.: eller tigheder man har, når man har overenskomst og er medlem af en fagforening. Besøg fra USA På generalforsamlingen havde vi også besøg af fastfood medarbejdere fra USA. De kæmper i øjeblikket for en mindsteløn på $15 og retten til at være medlem af en fagforening. Vi har i løbet af året deltaget aktivt på afstand i deres kamp. Louise Marie Rantzau, TR på Mc- Donald s på Nørreport holdt en tale for vores gæster og overrakte dem et banner lavet af Ungdomsnetværket i 3F København (herunder). Ulrik. Frank afløses af Katja Knudsen, som glæder sig til at arbejde på Feriekontoret. Katja skifter sin stilling som administrativ medarbejder i afdelingen ud med stillingen på Feriekontoret. - Da jeg ved fusionen blev spurgt, hvor jeg kunne tænke mig at arbejde, hvis det ikke var i Kommunikationsafdelingen, så var det netop Feriekontoret. Så jeg glæder mig til at starte, siger Katja. Feriekontoret ønsker Frank alt godt fremover og byder Katja hjertelig velkommen. Den 30. december er Franks sidste arbejdsdag. Kolleger og samarbejdspartnere er velkomne til at kigge forbi Franks pind og ønske ham held og lykke med sit otium

12 Denne artikel er et uddrag af en artikel som blev bragt i Seniorjobberen 30. oktober 2014, nr. 9. Artiklen handler om Seamus, som har været i seniorjob, men p.g.a. reglerne, har han modvilligt været nødsaget til at stoppe. Den originale artikel er skrevet af Eva Birgitte Jensen og fotos er af Per Sichlau. Seniorjobbet er slut - Seamus fortsætter Vi har ikke råd til at lade være Seamus Wheeler har skabt liv og glade dage på plejecentret Bomi-Parken på Amager, så han fortsætter som frivillig. Der er du jo allerede igen. Du stoppede da i fredags! udbryder en beboer på plejecentret Bomi-Parken glad og overrasket, da han får øje på nu forhenværende seniorjobber Seamus Wheeler. Hans seniorjob er udløbet, men han dukkede op igen mandag eftermiddag. Ifølge seniorjobreglerne stopper jobbet, fordi han er blevet 60½ år, men han ville rigtig gerne have fortsat på Bomi-Parken. Teamleder Gitte Senderovitz fortæller, at ireren er fuld af entusiasme og idéer: En dag kom Seamus og viste mig en artikel om projektet Cykling uden alder, som Københavns Kommune står bag. Kommunen giver plejecentrene en Christiania-richshawcykel, så vi kan køre beboerne rundt på cykel. Han blev rigtig glad, da jeg fortalte ham, at det allerede var i gang og, at vi også ville få sådan en cykel. Det var lige noget for ham at komme ud og cykle med beboerne og de er også vilde med det. Om seniorjob Seamus har lovet at stille op som julemand i Bomi-Parken Tag selv ansvar Jeg har arbejdet her i 10 måneder og da jeg så annoncen på seniorjobsiden, vidste jeg, det var lige stedet for mig at arbejde. Man skal jo gøre noget selv for at få et rigtig godt seniorjob, selvom man får hjælp af seniorjobsekretariatet. Jeg kan godt lide at være sammen med de ældre, så derfor er jeg rigtig glad for, jeg kan fortsætte her. Måske kan jeg blive ansat som ferieafløser en gang i mellem, siger Seamus Wheeler. Spreder glæde Seamus har lovet os, at han stiller op klædt ud som julemand, når vi skal lave julemarked her. Han er virkelig en winwin-person og har gjort så meget godt for Bomi-Parken. Så kører han de ældre ud til Flyvergrillen ved Lufthavnen og går i Amager Centret med dem. En dag var han ude for at købe strygejern sammen med en af beboerne, så gik de på pub, mens de andre gik på cafe, fortæller Gitte Senderovitz. Hun mener, at en seniorjobber som Seamus Wheeler er med til at give de ældre et godt og sjovt liv. Vi har beboere her på både 102 og 103 år, som springer rundt, fortæller hun. Når din ret til arbejdsmarkedsydelse/dagpenge udløber, kan du have ret til et seniorjob. Du har ret til et seniorjob, når din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber, hvis du har ret til efterløn, når du når din efterlønsalder. Din dagpengeperiode må tidligst udløbe 5 år før din efterlønsalder. Du skal selv søge kommunen om et seniorjob. Du kan tidligst sende din ansøgning til din kommune tre måneder før den dag, hvor din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber. Kommunen skal senest have modtaget din ansøgning to måneder efter den dag, hvor din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber. Overholder du ikke fristen, mister du retten til seniorjob. Udløber din ret til dagpenge uden du har ret til arbejdsmarkedsydelse, gælder de samme ansøgningsfrister. Seniorjob i kommunen er et almindeligt job til overenskomstmæssig betaling. Hvis kommunen ikke umiddelbart kan finde et seniorjob til dig, skal de løbende betale dig en kompensationsydelse, som svarer til dine dagpenge. Du kan få mere at vide i a-kassen. En del af LO s medlemmer har desværre mærket alvorlige konsekvenser af de omfattende omstruktureringer i den offentlige sektor. Mange har oplevet at blive fyret, og hvis fødselsdatoen ligger før cirka 1960 kender vi desværre alt for godt resultatet: Det kan være rigtig svært at finde et nyt job. En særlig udsat gruppe er ældre arbejdsløse, der er i risikozonen for at falde ud af dagpengesystemet. De skal have bedre mulighed for at få et seniorjob, og derfor skal det være lettere at søge om et sådant job. Hvis man i dag er på arbejdsmarkedsydelse (og altså er på vej ud af dagpengesystemet), skal man vente, til man er færdig med ydelsen, inden man må søge et seniorjob. Det er ikke godt nok. LO mener, at man skal kunne søge om et seniorjob, mens man er på arbejdsmarkedsydelse, sådan bør systemet indrettes. Det handler om etik! Men ældrepolitik på arbejdspladsen handler ikke kun om regler. Den handler også om, hvordan vi behandler hinanden. Altså etik! Her har den kommunale arbejdsgiver et stort ansvar for, at også ældre medarbejdere behandles ordentligt. Både det offentlige og private virksomheder har desværre en tendens til, at fyre de ældre medarbejdere. Det er ikke rimeligt. Som udgangspunkt skal den bedste naturligvis have jobbet. Men hvis en ældre medarbejder har ydet en stor arbejdsindsats et helt liv igennem, er det helt urimeligt, at vedkommende ryger ud blot på grund af alder. Arbejdsgiveren har ansvar for at forebygge, at folk kommer helt ud til kanten. Skarpt fokus Her vil jeg gerne pege på en - ofte overset - mulighed. I Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan arbejdsgivere søge penge til at udvikle seniorordninger på deres arbejdsplads, så ældre medarbejdere kan fortsætte på arbejdsmarkedet til glæde for både virksomheden og den enkelte. Med den nye beskæftigelsesreform har vi også fået et nyt værktøj til at støtte seniorerne til at få et godt og langt arbejdsliv. Ledige over 50 år skal tilbydes et aktivt tilbud allerede efter tre måneders arbejdsløshed. Det værktøj vil jeg opfordre jobcentrene til at have skarpt fokus på. Af Lizette Risgaard, næstformand i LO (eget foto) Tænketank Men også arbejdsmarkedets parter må bidrage til at sikre et værdigt arbejdsliv for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lovede, at hun sammen med fagbevægelsen i en ny tænketank vil komme med forslag til en ny seniorpolitik. Det synes jeg er et tiltrængt og et yderst vigtigt tiltag for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet. Jeg håber, at den nytiltrådte beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen vil opfylde løftet. I forbindelse med tænketankens arbejde vil jeg foreslå, at der udformes et nationalt seniorbarometer, så udviklingen kan følges nøje. Vi skal lytte meget til hinanden og finde løsninger. Vi har ikke råd til at lade være! Hverken økonomisk eller menneskeligt

13 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Følg med på: 3fok15.dk Af Caja Bruhn, faglig sekretær Sociale- og arbejdsklausuler Tlf.nr. til hotline er F København bakker om Københavns Kommunes tiltag mod social dumping. Københavns Kommune har nedsat et indsatsteam, som skal foretage op mod 1400 stikprøver hos leverandører og underleverandører til kommunen. De skal undersøge, om leverandørerne lever op til niveauet for løn- og arbejdsforhold på det arbejdsområde, hvor den enkelte virksomhed opererer. Københavns Kommune har oprettet en hjemmeside som hedder Fair Forhold og du kan finde den på: Vær med til at sikre København mod social dumping Hotlinen er bemandet mandag til torsdag kl samt fredag kl På tidspunkter herudover kan du indtale en besked. Du kan også sende en mail til hotline på: Når du kontakter hotlinen, er det vigtigt at angive så præcise oplysninger som muligt, bl.a. om arbejdssted og arbejdsgiver. Indtal også gerne dit navn og telefonnummer, så vi har mulighed for at kontakte dig efterfølgende. Hvis du ønsker at være anonym, er det også en mulighed. Her kan du bl.a. læse om, hvad man skal gøre som leverandør og som medarbejder. Her er også opsat en hotline, som meget gerne skal udnyttes. Hvis du hører om en leverandør/underleverandør til Københavns Kommune, hvor arbejdsforholdene ser mistænksomme ud, så kontakt hotlinen. Indsatstemaet vil notere dine observationer og undersøge sagen og lave stikprøver. Alle sager bliver behandlet og bliver forelagt Borgerrepræsentationen. Hvis ikke en leverandør lever op til de aftalte vilkår, kan kommunen vælge at sanktionere. Indsatsteamet har modtaget alle vores overenskomster og 3F København er med i følgegruppen. 3F København arbejder sideløbende med at overenskomstdække leverandører/underleverandører. En leverandør er f.eks.: den private café i Kulturhuset rengøringsfirmaet, der gør rent på museet byggefirmaet, der bygger den nye skole dem der leverer mad til de ældre medborgere o.s.v, o.s.v. Udover at arbejde mod social dumping via 3F København, kan du nu også sikre København mod social dumping ved at holde øjne og ører åbne og kontakte hotlinen! OK15 Din overenskomst - din hverdag som offentligt ansat Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område nærmer sig med raske skridt. De bitre spor fra overenskomstforhandlingerne i 2013 sætter sit præg på de kommende forhandlinger, hvor både kommunale, regionale og statslige ansatte lærere blev lockoutet. Der er intet ønske om, at nogen skal stå alene i de kommende forhandlinger derfor har de faglige organisationer sluttet sig sammen i et nyt Forhandlingsfællesskab. Det vil være Forhandlingsfælleskabet, der forhandler de store fælles krav, rammeaftaler og økonomien på det kommunale og regionale område. Der er indsendt tværgående krav fra 3F og i disse dage aftales de fælles krav til arbejdsgiverne. De samme sker over for Statens Arbejdsgivere, hvor der forhandles mellem CFU (Central Organisationernes Fællesudvalg) og Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet). Krav skal udveksles Den 15. december 2014 skal alle udveksle krav til de nye overenskomster og aftaler på det kommunale og regionale område. På det statslige område er det den 17. december Der skal også udveksles krav på de enkelte overenskomster og her skal 3F København forhandle direkte på én kommunal overenskomst og på to statslige aftaler. Vi er også med i nogle af forbundets forhandlingsudvalg f.eks. overenskomster for specialarbejderne. Fra den 16. december 2014 kan alle forhandlinger i princippet gå i gang, men det realistiske er, at vi først kommer i forhandlinger på de enkelte overenskomster i starten af det nye år. De store fælles forhandlinger skal være afsluttet den 13. februar 2015 og de enkelte overenskomster den 28. februar Bliver vi ikke enige, så går regelsættet for uenighed i gang, hvor man beder forligsmanden indtræde i forhandlingerne. Et af de store emner ved denne overenskomstforhandling vil være arbejdsgivernes krav om forenkling af arbejdstidsaftalerne og færre overenskomster (læs; sammenlægning af overenskomstområder). Modsat kræver fagforeningerne reallønssikring og tryghed i ansættelsen. Uhørt indblanding På den nyligt overståede generalforsamling i 3F København, udtalte medlemmerne: Krav om fremtidssikring af den offentlige sektor og den kollektive velfærd. 3F København fandt det endvidere uhørt, at regering og EU blander sig og dikterer de kommende overenskomstforhandlinger og at der lægges en stram styring på forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter og således forhindrer den danske model i at virke. Danmarks Lærerforening indklagede den danske regering for FN s arbejdstagerorganisation ILO (International Labour Organization) på baggrund af lockouten og det efterfølgende regeringsindgreb. Magtmisbrug ILO har udtalt, at den danske regering gik over stregen og misbrugte sin magt som arbejdsgiver og lovgiver. ILO udtalte b.la. Enhver begrænsning i kollektive overenskomstforhandlinger forudsætter konsultation af arbejdsmarkedets parter for at få deres accept. ILO mener, at lærerne burde have været inddraget i lovforslaget fremfor som det skete; at det kun var regering og arbejdsgiverne. Arbejdsminister Henrik Dam Kristensen har taget ILO s udtalelser til efterretning, men mener samtidig, at man var nødt til at gribe ind på grund af skoleelevernes manglede undervisning. ILO overvåger overenskomstforhandlingerne i Danmark Der er ingen sanktioner på afgørelsen fra ILO, men det er ikke godt, at Danmark har været ude for en negativ afgørelse fra ILO. ILO har udtalt, at organisationen vil overvåge de kommende overenskomstforhandlinger i Danmark

14 Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Torsdag d. 8/ kl Summemøde Sæsonstart med banko. Torsdag d. 22/ kl Besøg i Den Russiske Kirke, Bredgade 53. Vi mødes udenfor kl Bus 1A kører næsten til døren. Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 19. januar Pris kr. 60,00. Torsdag d. 12/ kl Summemøde Bjarne Høpner kommer og besøger os. Torsdag d. 26/ kl Tur til Greve Museum. Vi mødes på Hovedbanegården (under uret) kl Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 22. februar Pris kr. 25,00. Torsdag d. 12/ kl Generalforsamling. Torsdag d. 9/ kl Summemøde Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Program Tirsdag d. 6/ kl Summemøde / kontingent. Tirsdag d. 13/ kl Jan Mathiesen fortæller om sin rejse til Palæstina. Tirsdag d. 20/ kl Faglig sekretær i BJMF Walther Markusen fortæller om sine menneskekærlige initiativer. Tag meget gerne brugt tøj med til hans indsamling. Tirsdag d. 27/ kl International inspektør Morten Bach fortæller om Sømændenes kamp mod social dumping. Tilmelding til arrangementet i Skuespilhuset. Tirsdag d. 3/ kl Afdelingssekretær Henrik Forchhammer fortæller om 3F København. Tirsdag d. 10/ Skibsfartsmuseet på Helsingør Skibsværft og derefter spisning. Mødested på Københavns Hovedbanegård oplyses ved tilmelding. Pris kr. 100,00. Gruppebillet fra KBH H. kan købes ved tilmelding kr. 88,00. Tirsdag d. 17/ kl Professor, emeritus Niels Krabbe fortæller om Musikklenodier i Det kongelige Bibliotek. Tilmelding til ølsmagning. Tirsdag d. 24/ kl Ølsmagning med Jan Erik Ingvadsen som fortæller om øl og vi smager 5 slags. Pris kr. 75,00. Tirsdag d. 10/ kl Skuespilhuset. Vi får en rundvisning i Skuespilhuset. Pris kr. 20,00. Tirsdag d. 31/ kl En chef fra Det Kgl. Teater kommer og fortæller om sit arbejde. Tilmelding til arrangementet i Køge Miniby. Tirsdag d. 17/ kl Banko Tirsdag d. 24/ kl Claus Ehlers fortæller om Amager og Saltholm. Tilmelding til arrangementet på Helsingør skibsværft Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og pris. Klubbens bestyrelse vil hermed ønske alle i 3F København en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for godt samarbejde i året der er gået, både til forbund og personalet i huset, de arbejdspladser som vi har tæt samarbejde med og til dem, som støtter os samt til de andre pensionistklubber i 3F. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i Fællesarrangement Torsdag den 3/ Kl Cirkusrevyens direktør Torben Træsko fortæller om sit store projekt Korsbæk på Bakken, der åbner den 30. april Efterfølgende serveres der sandwich. Foregår i store sal. Postseniorerne Torsdag d. 22/ kl Politiinspektør Kim Kliver fortæller om sit arbejde i Politiet. Kim Kliver har bl.a. været med i opklaringen af en af de største sager om smugling af narkotika. Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. Mandag d. 4/5 9/ Tag med Københavns Post-Seniorer på en hyggelig og romantisk tur til blomsternes land, Holland. Prisen er kr ,00 pr. deltager i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse er kr ,00. Depositum på kr ,00 indbetales i forbindelse med tilmeldingen. Restbeløbet betales senest den 16. marts Læs nærmere på dk under Rejser. Medlemmerne og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et knaldgodt nytår

15 Offentligt netværk i 3F København De offentlige ansattes netværk i 3F København er en realitet (OABN) Første fyraftensmøde i netværket er Torsdag den 22. januar 2015 kl i 3F København, Studiet i Det Grå Hus, Peter Ipsens Allé 27. OVERENSKOMST 2015 Sidste nyt om de aktuelle forhandlinger Resultater eller mangel på samme.. Kører forhandlingerne eller skærpes tonen?.. Hvornår skal vi stemme?.. Kommer der konflikt?.. Der vil fremover være 4 fastlagte møder om året og når det ellers findes nødvendigt. Der er mange fælles emner og kampområder f.eks. Tryghed på jobbet, privatiseringer, omstruktureringer og ikke mindst løs snak, urimelige arbejdsgivere, gode erfaringer og sejre samt arbejdspladsbesøg. Aktuelt oplæg og debat. Tilmelding skal ske til Caja Bruhn på eller Nikolai Hillemann på og så kommer du samtidig på listen i netværket. Bestyrelsen i 3F København pr. 11/ De med rødt markerede er nyvalgte Foreningens ledelse Formand Bjarne Høpner (valgt til 2015) Næstformand Betina Lund (valgt til 2015) Næstformand vakant (valgt til 2016) A-kasseleder Søren Becher (valgt til 2015) Økonomiansvarlig Helge Geest (valgt til 2016) Afdelingssekretær Vinni Nørgaard (valgt til 2016) Afdelingssekretær Jan Mathisen (valgt til 2015) 12 Bestyrelsesmedlemmer valgt frem til 2016 Fra LPSF Lars Sixhøj, Postområde København Morten Søndergaard, Københavns Postcenter Thomas Stein, Tivoli John Jakobsen, Stilladsen Iben Hauge, Post Danmark/Avisbude Fra Industri og Service Carina Carstensen, Ferrosan Kanwal Preet, Københavns Universitet Anette Nielsen, div. arbejdspladser Fra Hotel & Restauration Teit A. Gamst, Sodexo Mikael H. Christensen, Select Service Partner Cora Andrewartha, reservetjener Jim Marvig, Hotel Skt. Petri, Nordic Choice 12 Bestyrelsesmedlemmer valgt frem til 2015 Fra LPSF Jan Ringsted, Post Danmark Transport Thomas Møller, Postområde København-Nordsjælland Henrik Madsen, Havnen Henrik Hast, Rigshospitalet Flemming Stabell, Distributionsservice Fra Industri og Service Jan Helleskov, Lundbeck Michael Graakjær, Xellia René Rasmussen, Radiometer Søren Møller, Elite Miljø Fra Hotel & Restauration Jannie Wehnert, First Hotel Skt. Petri, Nordic Choice Esther Metzon, Valhalla Børnehave Natasja C. Nielsen, Meyer kantiner, Rambøll 3 faglige sekretærer som bestyrelsesmedlemmer valgt frem til 2016 Caja Bruhn LPSF, Jan Finn Strømgren fra Industri og Service og Anja Karstensen fra Hotel & Restauration. 6 bestyrelsessuppleanter valgt frem til 2015 Fra LPSF Søren A. Hansen, Brøndby Pakkecenter Hans Henrik Jensen, STS Distribution Fra Industri og Service Meyrem Kibar, ISS Bjørn Haar, Carlsberg terminal øst Fra Hotel & Restauration Fariya Andersen Per Simonsen, Bella Sky

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere