Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24"

Transkript

1 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

2 Af Pia S. Pedersen, Team Social- og miljø Relevante sider på nettet: Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2015: 2. februar Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Claus K. Hertz Katja Knudsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Goddag til 2015 Året 2014 er på hæld. Der har været mange forskellige reformer, der har haft stor indflydelse på vores medlemmer eller vil få det i Der kan blandt andet nævnes slagsmålet om dagpenge, som selv med Finanslovens vedtagelse ikke fandt sin endelige afslutning, og reformerne inden for erhvervsuddannelserne og uddannelsesverden vil slå igennem til næste år. 3F København afholdte i november 2014 den anden ordinære generalforsamling, som desværre ikke var så velbesøgt at medlemmerne, så det vil vi opfordre dem til at gøre til næste år, da det er der, hvor medlemmerne har direkte indflydelse på de beslutninger, som fagforeningen træffer. I 2015 skal vi også have et folketingsvalg. Hvornår det skal afholdes, ved kun statsministeren, men det er afgørende for 3F København, at der efter valget ikke kommer en regering, der ikke vil fagbevægelsen og dets medlemmer det godt. Vi hilser jo med tilfredshed, at fagforeningsfradraget ved finanslovsforhandlingerne i 2014 blev genindført, men samtidig har vi hørt fra Venstre og andre borgerlige partier, at hvis de får magten efter valget, så vil en af deres første handlinger være at fjerne fradraget igen. Den første rigtige styrkeprøve i 2015 bliver, når der skal forhandles overenskomster på det offentlige område. Vi vil med det samme advare vores modparter kommuner, regioner og staten om, at vi ikke vil finde os i den behandling, som lærerne og andre fik, da der sidste gang blev forhandlet overenskomster på det offentlige område. De 3 modparter har varslet, at en af deres højeste prioriteringer er at få sammenskrevet overenskomsterne til nogle store rammeoverenskomster. Disse tiltag er vi på ingen måde begejstret for, da vi mener, at medlemmerne i deres overenskomster skal kunne afspejle de forhold, som de arbejder under. Derudover bliver 2015 en fortsat kamp for at få mange af vores arbejdsløse i arbejde, således at de vil have et acceptabelt forsørgelsesgrundlag. 3F København siger tak til alle jer medlemmer for jeres indsats i året, der er gået, samt jeres medlemskab af 3F København. Vi ønsker jer alle sammen et godt nytår og forhåbentlig vil der til næste år være endnu flere medlemmer at takke. Vold i parforhold Hvert år holder FIU ligestilling en konference om vold i parforhold med fokus på, hvad man som kollega og arbejdsplads kan gøre. En undersøgelse fra 2010 viser, at kvinder og mænd blev udsat for fysisk vold fra en partner eller ekspartner i Hvert år kommer 2000 kvinder på krisecenter og ligeså mange børn. Tabubelagt problem På trods af de store tal er vold i parforholdet stadig ekstremt tabubelagt. Samfundet som helhed bagatelliserer det. Politiet tager f.eks. ud til husspektakler og ikke til et overfald. Det er et rigtigt godt eksempel på den holdning, som desværre stadig er meget udbredt i samfundet. Vold = kontrol Når vi taler om det, er vi tilbøjelige til at gøre offeret skyldig i volden. Hun kan jo bare gå sin vej, der er ingen, der tvinger hende til at blive. Det er rigtigt, men det er også helt vildt forkert. Ja, vi har en lovgivning, som gør det muligt at forlade en voldelig partner, men vi glemmer, at formålet med volden er kontrol og at den kontrol er startet lang tid før de blå mærker og brækkede ribben og det er den, der gør det svært at komme ud af et voldeligt forhold. Hvorfor slår manden? Ja, det er desværre langt overvejende manden, der slår. 95 % af de partnere eller ekspartnere, som udsætter en mand for vold er mænd. Men hvad er det, der gør, at man udvikler et forhold, hvor vold bliver accepteret? Et voldeligt forhold starter ikke med en tur på skadestuen. Det starter med en udvikling, hvor partneren bliver mere og mere kontrollerende og hvor han får lov at bestemme mere og mere. Modstand bliver trynet og på et tidspunkt også med vold. Der er ikke én årsag til vold i parforholdet, der er mange men de handler alle sammen om kontrol og magt. Manden slår, fordi han kan. Kvinder slår også! Der er også kvinder, der slår mænd og hvis man tror, at samfundet og omgivelserne gør mænds vold mod kvinder til noget, som man ikke tør snakke om, så er det ingenting mod, hvad de mænd oplever, som bliver udsat for fysisk vold fra en kvinde. Hånden på hjertet; hvis du hører om en mand, som får tæsk af sin kone, trækker du så på smilebåndet eller reagerer du på samme måde, som hvis det havde været omvendt? Alle har et ansvar Hvad kan man gøre på arbejdspladsen og vedrører det overhovedet chef og kolleger? Ja, det gør det. Ansvaret for at stoppe vold i hjemmet ligger hos os alle og alle steder i vores liv. Hvis man er et sted i sit parforhold, hvor man fuldstændigt har mistet kontrollen og magten til en voldsudøver, så har LOKK, som er landssammenslutningen af kvindekrisecentre har en hotline. Fra 1. januar 2015 kan de vejlede i forhold til vold i parforholdet - uagtet om den voldsramte er mand, kvinde, hetero- eller homoseksuel. Deres nummer er og de har åbent hele døgnet. facebook.com/brydtavsheden familievold.dk lokk.dk Se også: danner.dk moedrehjaelpen.dk ditforhold.dk man brug for hjælp til at få sin stemme igen, så man kan sige det er ikke i orden det vil jeg ikke finde mig i. Hvad kan man gøre? Man kan kigge efter tegnene og man kan tale åbent om, at vold ikke er i orden og at det aldrig er ens egen skyld. Typiske tegn Tegnene er, at kollegaen begynder at isolere sig, ikke deltager i sociale arrangementer og lignende eller bliver humørsvingende, at hun har en partner, som er overkontrollerende, sms er eller ringer mange gange i løbet af en arbejdsdag. Mange sygedage og selvfølgelig synlige tegn på vold. Men én ting er, at se det, noget andet er, at tale om det. Det er svært at gå til en kollega og spørge, om han/hun er i et voldeligt forhold og om han/hun har brug for hjælp. Man kan vælge at gå til sin tillidsvalgte, men der er ikke nogen vej uden om at sige det højt.

3 Af Michael Holm, faglig sekretær Af Noomi Rappeport, faglig sekretær Organisering i rengøringsteamet Et nyt tilfredst medlem 9 nye TR/AMR til Introkursus Siden vi startede den særlige organiseringsindsats i Team 1, har vi formået at organisere 9 nye TR (tillidsrepræsentanter) og AMR (arbejdsmiljørepræsentanter) rundt på de forskellige arbejdspladser. Det vil med tiden give en større organisering på de givne arbejdspladser og give 3F København en større rolle på arbejdspladserne. Det betyder, at vi til Introkurset til 3F København havde 9 TR og AMR på besøg i afdelingen for at lære om 3F, historien og hvem deres kontaktpersoner er. Opbygning af TR/AMR netværk Efter successen med Introkurset for TR og AMR har vi besluttet, at opbygge et nyt netværk mellem alle TR og AMR i rengørings- og stuepigebranchen. Derfor har vi booket 4 datoer i løbet af 2015, hvor alle 26 TR og AMR i den private servicebranche vil blive indkaldt. På disse konferencer vil vi diskutere arbejdspladserne som de ser ud nu, hvordan vi gerne vil have dem til at se ud og have en del sparring omkring de enkelte TR/AMRs indsatser rundt omkring. Vi vil også sætte fokus på personlig udvikling for TR og AMR så vi sikrer, at de føler sig klædt på til opgaverne på arbejdspladserne. Kunne du tænke dig at være TR for dine kolleger på din arbejdsplads, kan du kontakte os og få hjælp og støtte til at snakke med dine kolleger. Du kan skrive til eller og aftale nærmere. En retssag ved Københavns Byret havde udgangspunkt i en henvendelse fra en bortvist bestyrer/tjener (Thomas) med beskyldning om tyveri. 10 % rabat på salær! Thomas havde været medlem af Det Faglige Hus i 2 måneder og han modtog besked om, at såfremt sagen om bortvisningen skulle videreføres ved Civilretten, skulle han bruge en ekstern advokat men, at han ville få 10 % i rabat på salæret. Thomas henvendte sig til 3F København og af principielle årsager påtog vi os at videreføre sagen ved Civilretten. Thomas havde aldrig modtaget en ansættelseskontrakt og sagsøgte havde ikke foretaget den lovpligtige indberetning til SKAT og Feriekonto. Strafbare mangler Skattekontrolloven indeholder en lang række indberetningspligter og manglende rettidig indberetning er strafbart belagt med bøde, såfremt det er forsætligt eller groft uagtsomt. 3F København procederede selv sagen og gjorde gældende, at medlemmet var berettiget til godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt, erstatning for beskyldning om tyveri samt løn i opsigelsesperioden. Utilfreds advokat Dommeren tilkendte vores medlem i alt kr ,75, hvilket arbejdsgiverens advokat ikke var tilfreds med. Efterfølgende anmodede advokaten om sagens genoptagelse, men Københavns Byret afviste at genoptage sagen med henvisning til, at fristen var overskredet og at advokaten i øvrigt ikke var fremkommet med nye afgørende oplysninger. Thomas fik tilkendt godtgørelse ved Civilretten Barselsvikar i faglig afdeling Faglig sekretær Anja Karstensen er på barsel og i den anledning, er Natasja Chilli ansat som barselsvikar i 4 måneder. Natasja var i sommers en del af det talenthold som afdelingen havde samlet, for at sikre gode fremtidige kræfter i afdelingen. Natasja er 28 år, uddannet kok og arbejder til daglig hos Meyer Kantiner/Rambøll, hvor hun igennem de sidste 5 år har været tillidsmand. Hun sidder i bestyrelsen i LBK for kantineområdet og i 3F Københavns bestyrelse. Arbejdstakt 130 giver efterbetaling Har du penge til gode? 3F vandt den 26. maj 2014 en vigtig arbejdsretsdom omkring arbejdstakt 130. Dommen siger helt klart, at så længe man følger en offentlig overenskomst til trods for, at ens arbejdsgiver er privat, så må man ikke arbejde i ændret arbejdstakt før den offentlige overenskomst er udløbet. Efterbetaling Det betyder, at de af vores medlemmer, der tidligere har været offentlige ansatte, men er blevet udliciteret til private virksomheder, formentlig har et krav om efterbetaling, da de er blevet sat 30 % op i arbejdstempo ved overdragelsen til det private firma. 7 mill. kr. til medlemmerne Status er nu, at vi i fagforeningen er ved at være færdige med beregningerne for følgende arbejdsgivere: Forenede Rengøring, Alliance+, Elite Miljø A/S, Compass Group og ISS. På nuværende tidspunkt er vi oppe på et samlet efterbetalingskrav på ca. 7 millioner kr. Udfaldet af dommen Af Bente Leck Andersen, faglig sekretær var, at der blev udbetalt halvdelen af det samlede efterbetalingskrav. Når fagforeningen har tilendebragt beregningerne, sendes disse til 3F Fagligt Fælles Forbund, som herefter afholder forhandlinger med arbejdsgiverforeningen DI. Hvis du som medlem af 3F København mener, at være omfattet af ovenstående, er du velkommen til at kontakte fagforeningen. 4 5

4 Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, sagsbehandler Af Søren Becher, a-kasseleder Kritik af nyttejob I 3F København er over 300 arbejdsløse på arbejdsmarkedsydelse. En del aktiveres i såkaldte nyttejob. Det har givet anledning til kritik både fra de arbejdsløse og fra fagforeningen. I Københavns Kommune er vi repræsenteret i Beskæftigelsesrådet, der holder øje med området. Her har formand Bjarne Høpner sikret sig, at nyttejob ikke tager arbejdet fra ordinært ansatte i kommunen. Der skal være tale om helt ekstraordinært arbejde. Arbejdsmiljø og sikkerhed skal også være i orden A-kassen har ved møder for medlemmer på arbejdsmarkedsydelse fået en del klager over forholdene i nyttejob. Det drejer sig bl.a. om manglende sikkerhedsfodtøj. Det har drejet sig om, at arbejdslederne ikke er kvalificerede. Medlemmer er blevet nægtet hjælp til og mulighed for jobsøgning. Den kritik er givet videre til Beskæftigelsesrådet. Vi håber, det vil give resultat. Hvis du er i nyttejob og har spørgsmål eller kritik, hører vi gerne fra dig. CV- og jobværksted Hver onsdag kl er arbejdsløse medlemmer velkomne i CVog jobværkstedet i a-kassen. To kurser førte til fast arbejde Et ledigt medlem ville søge arbejde på skibe, der sejlede for offshore- og havvindmølleindustrien. Han manglede et radiokursus. Da han er borger i København, kunne a-kassen via en politisk aftale kontakte en bestemt medarbejder i jobcentret, som hurtigt kunne tage stilling til, at man gerne ville bevillige kurset. På skolen i Marstal, hvor kurset foregik, fik medlemmet at vide, at han også skulle have et specielt sikkerhedskursus. Vi måtte derfor tage en runde til, men heldigvis med et nyt tilsagn fra jobcentret. Kurset sluttede sidst i september og allerede i midten af oktober begyndte vores medlem som styrmand på et vagtskib, der arbejder i Østersøen i forbindelse med opførsel af vindmøller. Skal dit CV forbedres? Har du aldrig skrevet en ansøgning før? Er der gode tips til jobsamtalen? Der vil hver gang være et kort oplæg fra en a-kassemedarbejder, som vil være til stede fra kl til Kontantydelse er endnu en lappeløsning Den nye finanslov gav endnu en lappeløsning til de arbejdsløse, der opbruger deres ret til dagpenge i Personer der opbruger deres dagpengeret i: Dagpengeperiode, år: Denne gang hedder lappen kontantydelse og den skal udbetales af det kommunale jobcenter. Vi syntes ikke det er i orden, at de arbejdsløse sendes i armene på det kommunale jobcenter. Der er tale om en klientgørelse, som vi er modstandere af i 3F København. Arbejdsløse der mangler et job, skal efter vores opfattelse stå som medlemmer af en faglig a-kasse og være omfattet af de arbejdsmarkedspolitiske muligheder medlemskabet giver. Det er også stærkt kritisabelt, at den nye kontantydelse ikke hjælper de arbejdsløse, der i dag modtager den såkaldte Arbejdsmarkedsydelse (ARMY). At regeringen lægger lap på lap, er naturligvis bedre end en finanslov uden lapper. På den måde støtter vi naturligvis en lappeløsning. Falliterklæring De mange lappeløsninger er først og fremmest en åbenlys falliterklæring for den arbejdsmarkedsreform, som den borgerligere regering vedtog i 2011 sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale. Her blev dagpengeperioden, som bekendt, halveret til 2 år og genoptjeningskravet blev fordoblet fra ½ til 1 år. Manglende tryghed Vi har med andre ord i dag et dagpengesystem, der på ingen måde dækker behovet for tryghed i forbindelse med arbejdsløshed i en situation, hvor der fortsat er stor arbejdsløshed. Og det er budskabet til den dagpengekommission, der skal arbejde med forslag til et nyt dagpengesystem. Arbejdsmarkedsydelse*, år: I 3F København vil vi derfor have en længere dagpengeperiode, bedre dagpengedækning og en halvering af genoptjeningskravet. Vi vil opruste dagpengesystemet i alle retninger, så det giver tryghed i forbindelse med arbejdsløshed. Her ser vi den store udfordring for fagbevægelsen. Fakta om Kontantydelsen Kontantydelsen svarer til 60 % af dagpengesatsen (ca. kr ,00 pr md.) og 80 % (ca. kr ,00 pr. md.) for forsørgere. Modregningsreglerne for perioder med arbejde følger kontanthjælpens krone-til-krone princip og ikke timemodregning som i arbejdsmarkedsydelsen. I nedenstående skema fremgår det, hvem der vil kunne få den ny kontantydelse og hvor længe: Ophør af arbejdsmarkedsydelse**: Periode man derefter kan få ny midlertidig kontantydelse: 1. halvår /4 Fra okt halvår /2 Fra jan halvår /4 Fra apr halvår Fra jul halvår /4 Fra okt /4 2. halvår /2 Fra jan /2 1. halvår /4 Fra apr /2 2. halvår /2 1. halvår /4 2. halvår * Inklusiv evt. særlig uddannelsesydelse ** Beskæftigelsesperioder mens man har ret til arbejdsmarkedsydelse udskyder tidspunktet, hvor ydelsen er opbrugt 6 7

5 Nyt fra a-kassen Af Søren Becher og Bendt Larsen, a-kassen Af Katja Knudsen, sekretær Ny aftale om beskæftigelsesindsatsen Hjertestarter til de hjemløse Hvad betyder den? Den 18. juni 2014 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en ny beskæftigelsesindsats. Aftalen markerer et sporskifte. Den tager et opgør med den borgerlige regerings hovedløse aktivering af arbejdsløse. Den sætter blandt andet fokus på uddannelse og efteruddannelse af ufaglærte, på formidling af arbejde og på en mere målrettet brug af løntilskudsjob. I det følgende kan du læse aftalens hovedpunkter. Loven er i skrivende stund ikke endeligt vedtaget. Der kan derfor f.eks. være tvivl om nogle ændringer træder i kraft 1. januar 2015 eller senere. 3F København havde i slutningen af november måned inviteret daglig leder Michael Espensen fra Morgencafé for hjemløse på Theklavej i København NV. til et lille besøg i afdelingen. Anledningen var, at afdelingen havde besluttet at donere en hjertestarter til caféen og afdelingens personale havde samtidig doneret kr ,00 til cafeen. Du kan læse om cafeen og det store arbejde de gør på facebook.com/morgencafeen eller på morgencafeen.dk Morgencafé for Hjemløse er et socialpædagogisk tilbud til unge som ældre hjemløse, ensomme, psykisk syge, alkohol- og stofmisbrugere. Morgencaféen for hjemløse er en del af non-profit foreningen Giv din hånd. Personalets repræsentant, Ivan Fruergaard og en meget glad og beæret Michael. 3F Københavns næstformand Betina Lund overrækker hjertestarteren til Michael. Årets julegaveide - Mad til en hjemløs Hver eneste jul slås mange af os med noget, der kan synes som et uoverskueligt problem. For hvad er det lige for en julegave, vi skal købe til familiemedlemmet, der i forvejen har alt? Morgencafé for Hjemløse har i år et bud på en gave, som giver god smag i munden hos både giver, modtager og en af landets mange hjemløse. For 250 kroner kan man købe et gavebevis, der bekræfter, at modtageren af kortet har doneret mad til en hjemløs i en hel måned. Du kan på facebook.com/morgencafeen eller på morgencafeen.dk købe gavebeviset. Gradvis udfasning af g-dage for korttidsansatte Med virkning fra udgangen af 2018 skal arbejdsgiverne ikke længere udbetale dagpengegodtgørelse for den 1., 2. og den 3. ledighedsdag (g-dage) til medlemmer, der er ansat under 3 måneder. Den første g-dag ryger i 2015, den næste i 2017 og den sidste fjernes i ugers jobrettet uddannelse Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder pr. 1. januar 2015 fra første ledighedsdag. Jobrettet uddannelse erstatter det, som hed 6 ugers selvvalgt uddannelse. Retten gælder kun for ufaglærte og faglærte arbejdsløse, samt arbejdsløse med en kort videregående uddannelse, som samtidig har en erhvervsrettet uddannelse. Man kan kun vælge kursusforløb, som fremgår af en særlig positivliste. Uddannelsesløft til ufaglærte ledige Hvis du er over 30 år og ufaglært ledig eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en erhvervsuddannelse på 80 % af dagpengesatsen. Der bliver mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Forløbet skal aftales med jobcentret og kræver en vis erhvervserfaring indenfor området. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Man skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet under uddannelsesforløbet. Gentagen aktivering afskaffes Gentagen aktivering hver 6. måned afskaffes. Alle arbejdsløse får ret til ét aktiveringstilbud på mindst 2 uger. Kortere forløb i løntilskud Perioden i offentlige løntilskud nedsættes fra 6 til 4 måneder. For privat løntilskud nedsættes perioden fra 12 til 6 måneder. Lommebog kan afhentes Har du brug for en lommebog, kan du som medlem, afhente én i receptionen på Peter Ipsens Allé 27. Lommebogen kan faktisk blive guld værd for dig, hvis du kommer ud for, at du og din arbejdsgiver bliver uenige om frihed eller betaling for udført arbejde. For at fagforeningen skal kunne føre sagen, er timetal og vagter og omsætningstal (for tjenere) vigtige for at kunne løfte sagen. Skriv vagten ned så detaljeret det nu lader sig gøre så er vi et stykke ad vejen mod en vunden sag. Vi skal for god ordens skyld nævne, at kalenderen ikke længere bliver sendt ud til medlemmerne. 8 9

6 Af Vinni Nørgaard, 3F København og Marianne Linnet, Linnet & Rothe Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær Teambuilding på Nationalmuseet III Nu er vi ikke bare rengøringsdamer - nu er vi kolleger Tredje og sidste artikel om projektet Teambuilding og udvikling af kollegial sparring for rengøringsassistenter på Nationalmuseet, der har løbet over 1 1/2 år, gennemført af konsulentfirmaet Linnet & Rothe og finansieret gennem midler fra Kompetencefonden. Større selvtillid Maria er i gang med at støvsuge i restauranten på museet. I det samme kommer en tjener ind og begynder at snakke med en kollega. Pludselig springer han op, råber vredt til Maria: nu må det være nok med den larm, og smækker døren i med et brag. -Det gjorde mig rigtig forskrækket, fortæller Maria, han kunne da bare have bedt mig om at stoppe eller gå udenfor. Det var en ubehagelig oplevelse. Jeg forsøgte at snakke med ham, men han var ikke til at tale med. Så jeg gik til min AM-repræsentant, som tog det op med tjeneren. Da jeg senere mødte ham, gav han mig en undskyldning. Han var ked af, at han havde reageret så voldsomt og fortalte, at de er meget stressede i køkkenet. - Jeg ville ikke have turdet tage det op, før vi startede teambuilding projektet. Vi er blevet bedre til at åbne os og vi har fået større selvtillid i forhold til andre kolleger og brugere af museet. En af de andre rengøringsassistenter fortæller, at al kommunikation mellem hende og den afdeling hun gjorde rent i, tidligere skete gennem tillidsrepræsentanten. Men det har ændret sig. Nu har hun selv kontakten med afdelingen, fordi hun har fået en meget større selvtillid og tro på, at hun selv kan, selvom kollegerne i afdelingen ind i mellem kan have svært ved at forstå hendes danske. Eksemplerne blev fortalt ved evalueringen af teambuilding projektet for rengøringsafdelingen på Nationalmuseet, på det afslutningsseminar, der blev afholdt på Bornholm tre dage i september. Nyttige redskaber En af deltagerne fortæller: - Gennem projektet har vi fået redskaber til at håndtere svære situationer man løber ind i på arbejdspladsen. For eksempel er jeg blevet bedre til at sige ting på en anden måde, så jeg ikke løber så meget ind i konflikter. Som vi fortalte i den første artikel fra projektet, har deltagerne opstillet spilleregler for samarbejde og kommunikation. Det har betydet meget for os og har givet os en fælles ramme at snakke ud fra. Spillereglerne er oppe på alle møder vi holder, hvor vi lige vender, hvordan det går med at overholde dem fortæller tillidsrepræsentanten Graciela. Spillereglerne har også banet vejen for at kunne snakke åbent om, hvordan det går på arbejdspladsen og sige når noget er svært. Vi har arbejdet med konfliktsprog, assertionstræning og egne konfliktmønstre og det har haft stor betydning. Tidligere var det som at sætte ild til en høstak, når der blev åbnet op for den slags snakke. Nu har vi fået redskaber til at kunne sige noget svært uden at såre andre og dem bruger vi, fortæller en deltager. Så vi er ikke så bange for konfrontation og ballade som tidligere. Det, at vi har arbejdet med opdigtede cases, der ligger tæt op af deltagernes hverdag, har givet et stort udbytte for deres forståelse. Åbenhed og respekt Alt i alt er der kommet mere åbenhed i gruppen. Man kender hinanden bedre og det er inspirerende at snakke om, hvordan samarbejdet kan udvikles yderligere. Det betyder, at gruppen opnår bedre resultater i deres arbejde og at sygefraværet er faldet. Det, der først og fremmest har betydet noget for gruppen er, at de føler sig respekteret som kolleger af de andre faggrupper. Som det udtrykkes af en medarbejder fra Frilandsmuseet i Sorgenfri: Jeg oplever, at jeg har fået et bedre forhold til alle på arbejdspladsen også de andre faggrupper. Nu synes jeg de er mere på samme niveau som mig. De er ikke højere oppe og vi er ikke bare rengøringsdamer, som man ikke regner for noget. Jeg tror også, at jeg selv har en anden udstråling jeg ser dem i øjnene og har en bedre selvtillid. Kom og mød din fagforening på Copenhagen Food Fair 2015 I dagene den februar 2015 lægger Bella Center lokaler til Copenhagen Food Fair Messen er samlingssted for næsten alt hvad hjertet kan begære indenfor hotel- og restaurationsfaget. Derfor er 3F også til stede under hele messen. Det sidste nye indenfor råvarer, halvfabrikata, økologi og tilbehør til køkkener vil blive præsenteret side om side med Danmarks stærkeste fagforening, 3F. Årets overskrift er 3F vi er dit fag og sætter fokus på uddannelse. Du kan selvfølgelig også komme forbi og få en snak om medlemskabet af 3F, stille spørgsmål til overenskomsten, arbejdet i 3F eller få hjælp til at kigge på din pensionsordning i samarbejde med PensionDanmark. Vi giver også gerne et kort råd, hvis du er ansat et sted uden overenskomst. Vi laver ikke decideret sagsbehandling på messen, men vi vil gerne aftale en tid til besøg i afdelingen, hvis du har brug for hjælp. Hvis du har en kollega, et barn, en ægtefælle, kæreste eller andre, der skal meldes ind i 3F, kan vi selvfølgelig også klare det! Du finder 3F s stand i området innovation, Hal C4. Foto:

7 Af Helge Geest, Økonomisk ansvarlig - 3F København Kontingent 2015 heltid med a-kasse og efterlønsbidrag 3F forbund= 223,00 16% Kontingent pr. 1. januar F København = 217,50 15% Fritidsulykkesforsikring = 43,50 3% Generalforsamlingen i 3F København har den 11. november 2014 besluttet, at afdelingskontingentet skal være kr. 217,50 pr. måned næste år. Det indebærer en stigning i afdelingskontingentet på kr. 3,00 om måneden, hvis man er fuldtidsmedlem. Fagligt kontingent Kontingentet til din lokale afdeling 3F København stiger med kr. 3,00 pr. måned. Kontingent til Fagligt Fælles Forbund (3F) stiger med kr. 2,00 pr. måned. Gruppelivsforsikringen (som er indeholdt i det faglige kontingent) og fritidsulykkesforsikringen stiger ikke. Det samlede fagforeningskontingent stiger altså med kr. 5,00 fra kr. 479,00 til kr. 484,00 inklusiv alle forsikringsordninger. Dette svarer til en stigning på 1,04 % på det samlede fagforeningskontingent. Kontingent til a-kassen Bidragene til a-kassen, efterlønsordningen og ATP, er jo reelt indbetalinger til statskassen og disse beløb er ens i alle a-kasser i hele Danmark. Bidragenes størrelse bestemmes af Folketinget. A-kassebidraget vil stige med kr. 5,00 og ATP bidraget falder med kr. 1,00. Administrationsbidraget til 3FA/3F København stiger ikke. Det samlede kontingent til a-kassen (inklusiv administrationsbidraget) stiger dermed fra kr. 477,00 til kr. 481,00 pr. måned i Det svarer til en stigning 0,84 %. Efterlønskontingent Bidraget til efterlønsordningen, som efterhånden ikke ret mange betaler til, stiger med kr. 7,00. Fra kr. 475,00 til kr. 482,00 pr. måned. Det svarer til 1,47 %. Hvad skal du selv gøre? Hvis du betaler via betalingsservice i bank (NETS/PBS) sker reguleringen af kontingentet automatisk. Hvis du selv betaler via homebanking eller kontooverførsel, skal du selv ændre beløbet. Vi anbefaler betaling via betalingsservice, da dette er gratis for dig. Hvis du bliver trukket i dagpenge eller andre ydelser fra os, sker reguleringen ligeledes automatisk. Vi vil opfordre alle andre medlemmer til at se efter, om kontingenttrækket på lønsedlen i januar 2015 er korrekt, så der bliver betalt det rigtige kontingent. Kontakt altid din klubkasserer eller 3F København, hvis du er usikker på, om du betaler det rigtige kontingent. Spørgsmål Du er i øvrigt altid meget velkommen til at kontakte os, hvis der skulle være spørgsmål vedrørende kontingenterne. Alle beløb er opgivet i kr. pr. måned og er uden eventuelt klubkontingent. Kontingenttype A-kasse = 481,00 33% Fuldtid, forbund med a-kasse og efterlønsbidrag Fuldtid, forbund med a-kasse Fuldtid, forbundskontingent Deltid, forbund med a-kasse og efterlønsbidrag (under 30 timer) Deltid, forbund med a-kasse (under 30 timer) Deltid, forbundskontingent (under 30 timer) Fritidsjob over/18 år / forbundskontingent Fagligt kontingent 3F og 3F København Efterlønsbidrag = 482,00 33% A-kasse kontingent Efterlønsbidrag Evt. fritidsulykkesforsikring Kontingent i alt 440,50 481,00 482,00 43, ,00 440,50 481,00 43,50 965,00 440,50 43,50 484,00 306,00 368,00 321,00 43, ,50 306,00 368,00 43,50 717,50 306,00 43,50 349,50 127,00 43,50 170,50 Kontingentindbetaling Hvis du har spørgsmål vedrørende dit kontingent, er du altid meget velkommen til at kontakte vores medlemsafdeling på telefon eller på til Kontingentet betales månedsvis forud og forfalder den 1. eller 2. i måneden. Du kan betale på det udsendte FI-indbetalingskort, via PBS/BS/NETS (Pengeinstitutternes Betalings Service) eller via firmatræk. FI-indbetaling FI-kortet (girokort) udsendes ca. den 25. i måneden før kontingentet skal betales. PBS Ønsker du at betale via PBS skal du henvende dig i din bank og oplyse disse informationer: 3F s (Fagligt Fælles Forbund) aftalenummer er: PBS-nr.: Debitorgruppenr.: Kundenummer = 9 første cifre i dit cpr.nr. (det sidste ciffer bruges ikke). 3F Københavns lokaler og ejendomme 3F København fungerer fra 1. december 2014 på 3 adresser, nemlig Peter Ipsens Allé 27, Rentemestervej 60 og i klubhuset Dortheavej 39. Alle 3 ejendomme er naboer, så det er ret nemt at komme rundt. Husk, at indgangen til receptionen fortsat er på Peter Ipsens Allé 27. Lejemålet på Peter Ipsens Allé 28 er, som nævnt i generalforsamlingsnummeret, helt fraflyttet og ombygningen af mødelokalerne på 2. sal på Peter Ipsens Allé 27 er afsluttet. Her er nu fin plads til endnu flere faglige og a-kassemæssige aktiviteter. Der er en ny rummelig mødesal og 3 gode grupperum. Mellembygning etableres Vi har netop indsendt konkrete byggeplaner til Københavns Kommune om etableringen af en tilbygning, der kan samle ejendommene på Peter Ipsens Allé og Rentemestervej til ét hus. Der etableres en mellembygning mellem de to bygninger, som bliver den nye indgang og reception til de to eksisterende bygninger. Vi forventer fortsat, at vi tager vores nye mellembygning/indgang i brug i

8 En dag med mange indtryk Lørdag den 25. oktober 2014 afholdt 3F København et mangfoldighedsarrangement i fagforeningen. Vi var op imod 200 deltagere fra mange forskellige steder i verden. Vores medlemmer havde lavet mad, så det var muligt at smage både filippinsk, rumænsk, srilankansk, iransk, thailandsk og dansk mad. Der var underholdning fra hele verden med både dans, sang og musik. En fantastisk dag, hvor mangfoldigheden blev fejret i 3F København under parolen Vi vil bekæmpe diskrimination og mangfoldighed er en styrke. Det var en stor succes, som vi vil gentage i løbet af sommeren 2015 så hold øje med hjemmesiden. Af Betina Lund, næstformand Lokalebestilling i 3F København Som tillidsvalgt, medlem af en klub eller lign. har du mulighed for at låne afdelingens mødelokaler til faglige arrangementer. Bestilling af lokale sker via vores hjemmeside og det kræver, at du først opretter dig som bruger. Når Hvis du er ansat i Københavns Kommune og har rejselyst, kan du leje skønne sommerhuse rundt i landet og lejligheder rundt omkring i Europa til en meget rimelig pris. Gå ind på kkferiefond.bookhus.dk og find et feriemål, der passer dig. Sommerhusene er i meget fin stand, de fleste tæt på havet og de kan lejes uden for sommerferien. For at kunne leje husene i sommerferien, skal man deltage i lodtrækningen, der løber ind til 16. februar 2015 kl Der dette er gjort, vil du modtage en mail, når din brugeroprettelse er godkendt. Derefter kan du gå på hjemmesiden og logge dig ind. I Filarkiv for tillidsmænd ligger der en vejledning til lokalebestilling. Kommunalt ansat? Danmark? Paris? Valget er dit bliver givet besked til alle samme dag. Deltag, for der er faktisk gode chancer for at vinde. Brochure og vejledning er sendt ud med lønsedlen for december 2014, så tjek din lønseddel omhyggeligt. Du logger dig ind med navn og dit medarbejdernummer, der står på din lønseddel. Rigtig god fornøjelse. Københavns Kommunes Feriefond Du kan få indsigt i dig selv og andre mennesker. 3F Købehavn afholder nemlig et kursus om personlig udvikling, hvor flere spændende emner vil blive taget op. Efter kurset vil du have kendskab til din egen effekt på andre mennesker de forskellige måder at lære nye ting på - læringsstile at være mere nysgerrig på andre og dig selv at være mere modig til at deltage i dagligdagens debatter og samtaler at have lyst til, at sætte dagsordenen at tale i billeder framing Kurset afholdes tirsdag den 13. januar 2015 kl (sidste tilmelding den 6. januar 2015) og tirsdag den 27. januar 2015 kl (sidste tilmelding den 20. januar 2015). Bemærk venligst, at kurserne ikke er sammenhængende og ikke er en del af FIU-systemet. Tilmelding skal ske til Michael Holm på mail: TR vandt fotokonkurrence Forenede Service på Rigshospitalet vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence, hvor Firuta Dam, TR for Forenede Service, havde sendt et billede ind. De vandt en gang morgenmad på arbejdspladsen, som FIU Ligestilling bød på. Morgenmaden fik de den 5. december 2014 kl på Forenede Services kontor på Rigshospitalet. Der var en enormt positiv stemning og de 35 personer som mødte op var meget glade. Vinderbilledet her til højre

9 Af Pia S. Pedersen, Team Social- og miljø Små skridt men i den rigtige retning Finansloven for 2015 er på plads og der bliver bl.a. ændret nogle af de mest urimelige kontanthjælpsregler. Det er 2 områder det ene er meget omtalt og det andet har nærmest været glemt i årevis. Det er den gensidige forsørgerpligt for samlevende og særlig støtte til høje boligudgifter til de unge. Når netop de to områder er specielt urimelige, så skyldes det, at det for begges vedkommende er regler, der skulle ligestille, men gjorde det modsatte. Gensidig forsørgerpligt Den gensidige forsørgerpligt skulle ligestille gifte kontanthjælpsmodtagere med samlevende det er vel rimeligt nok, er det ikke? Nej, det er det ikke, for man glemte ligestillingen den anden vej! Som gift kan man f.eks. få overført sin ægtefælles fradrag det kan man ikke som samlevende. Man har så og sige indgået en Hvis en børnefamilie skal leve for kr ,00 (før skat) om måneden, så betyder et mistet fradrag rigtig, rigtig meget. Kontrakt med staten Når man gifter sig, forpligter man sig til at forsørge sin ægtefælle, hvis denne ikke selv kan. Man har så og sige indgået en kontrakt med den danske stat om, at overtage den forpligtelse, som staten i følge Grundloven har til at forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv. Men ingen andre steder i dansk lovgivning har kærester, der bor sammen, samme økonomiske forpligtelse overfor hinanden. Nutidens Danmark Da man indførte reglen udtalte formanden for socialcheferne, at han var enig i, at man skulle ændre reglerne om gensidig forsørgelse men, at han nu mente, at man skulle have afskaffet dem, da tiden i den grad er løbet fra gensidig forsørgelse. Og han havde ret - i nutidens Danmark har man hver sin konto i banken og man overfører derfra til en fælles budgetkonto. kontrakt med den danske stat om, at overtage den forpligtelse, som staten i følge Grundloven har til at forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv. Det er de færreste danske par (også gifte), der har total fællesøkonomi. Det er almindeligt, at man bor sammen før man gifter sig (altså to økonomisk selvstændige individer), der afprøver om man kan fungere sammen, før man tager den store forpligtelse ægteskabet. Den mulighed skulle en kontanthjælpsmodtager ikke have vil du bo sammen med mig, så må du forsørge mig! En meget umoderne tankegang! Reglen bliver ændret, så der næste år er halv gensidig forsørgelse og det bortfalder helt i Ligestilling til de unge? Den anden regel, der forsvinder, er en regel, der skulle ligestille unge kontanthjælpsmodtagere med studerende. I mange år har man haft en regel der gjorde, at var man ung, så fik man en kontanthjælpssats, der var på niveau med SU. Man ville ikke have et kontanthjælpssystem, der gjorde det økonomisk attraktivt at være på kontanthjælp frem for SU. Det er vel meget logisk er det ikke? Nej. Det er det ikke og det er der flere gode grunde til. Midlertidig ordning Det har aldrig været meningen, at man skulle kunne leve af en SU. Det er tænkt som en støtte til unge, der tager en uddannelse, men hele systemet er bygget op på, at man kan arbejde ved siden af, at man kan tage lån og at man har adgang til særligt billige boliger, kollegier og sidst, men ikke mindst, at det var midlertidigt. En ung kontanthjælpsmodtager, der arbejder nogle få timer, bliver modregnet krone for krone, hvorimod studerende har et fribeløb, som de må tjene, før det påvirker SU en. Færre muligheder En ung kontanthjælpsmodtager kan ikke tage studielån til sin uddannelseshjælp, (som kontanthjælpen til den gruppe hedder i dag) og en ung kontanthjælpsmodtager kan ikke få et kollegieværelse. Man er ung kontanthjælpsmodtager fra man er 18 år til man er 30 år. Det giver mulighed for 12 år på et indtægtsniveau det aldrig har været meningen, at man skulle kunne leve af. Særlig støtte til de unge I kontanthjælpsreglerne findes en paragraf, som støtter kontanthjælpsmodtagere, der har særligt høje boligudgifter. De unge kontanthjælpsmodtagere har dog ikke kunnet få den hjælp, da man jo ikke skulle gøre det mere attraktivt at være på kontanthjælp end på SU. Den regel er nu ændret, så alle kontanthjælpsmodtagere kan få hjælp til en høj husleje. Fanget i reglerne Mange af de mennesker, der er blevet og har været fanget af den ensidige ligestilling, er mennesker med alvorlige sygdomme og store sociale problemer. Ikke mennesker, der bare lige i kort tid var uden et job og ikke havde gidet betale til en a-kasse. Det har betydet, at der ikke er blevet købt nødvendig medicin og at børnefødselsdage ikke har været mulige. Er fattigdom motiverende? I mange år er der blevet ført en politik ud fra, at hvis man bare gør kontanthjælpen mindre og aktiveringskravene større, vil flere finde sig et arbejde. Når det efter 20 år stadig ikke virker, så skulle vi måske bare erkende, at lave ydelser ikke giver flere i arbejde - det giver bare flere fattige! Der er stadig en lang kamp for at gøre op med idéen om, at fattigdom er motiverende, men Finansloven 2015 er et lille skridt i den rigtige retning. Arbejdsmiljøkonference I oktober 2014 holdt afdelingen dette års arbejdsmiljøkonference. Emnet var psykisk arbejdsmiljø og hvordan arbejder vi med det. Vi var 60 mennesker samlet til nogle spændende foredrag og dagen var en stor succes. Vi har besluttet, det skal være en fast tilbagevende begivenhed, at vi hvert år i uge 43 laver en dagskonference om arbejdsmiljø. Vi er rigtigt glade for, at så mange ville komme og vi håber at se jer igen i Vi vil også i 2015 lave fyraftensmøder for vores tillidsvalgte - hold øje med vores hjemmeside. Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant og ikke har hørt om vores aktiviteter i 2014, så send en mail til Betina. Det er muligt, at du ikke er registreret korrekt

10 Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær Generalforsamling 2014 Sammenhold med stor spændvidde Tirsdag den 11. november 2014 løb den årlige generalforsamling i 3F København af stablen. Her kunne medlemmerne diskutere 3F Københavns arbejde i løbet af året og med deres stemme afgøre det kommende års arbejde. Klokken var 14.00, da stemmeudvalgsmedlemmerne, som de første, dukkede op i Østerbrohuset, som dannede rammen om årets generalforsamling. Efter et par timers hårdt arbejde, var faner og bannere, adgangskontrol og smørrebrød på plads, så alt var klart til, at 3F Københavns højeste myndighed kunne komme i arbejde. Generalforsamling Uddrag fra debatten: Forening i sværvægtsklassen I princippet adskiller en generalforsamling i 3F København sig ikke fra, hvordan medlemsdemokratiet fungerer i de fleste andre foreninger, men med en årlig omsætning på næsten 60 mio. kr., medlemmer, hvoraf 500 er tillidsvalgte og næsten 90 ansatte, er det en forening i sværvægtsklassen, medlemmerne øver indflydelse på. Da klokken havde passeret 17, havde omkring 250 personer, både medlemmer og gæster, indfundet sig i den smukke sal, som for mange år tilbage husede en sporvognsremise. Velkomst og sang Formand Bjarne Høpner bød indledningsvis velkommen, hvorefter Havnekoret stod for at skabe en god stemning. Der var også plads til en række gæstetaler i anledning af, at en gruppe fagligt aktive fra fastfoodbranchen i USA, var kommet på besøg for, at opleve hvordan fagligt arbejde foregår indenfor restaurationsbranchen i Danmark. De tre gæster fra USA slog til lyd for vigtigheden af at kæmpe for faglige rettigheder og udtrykte et ønske om, at USA en dag vil følge deres danske kammeraters eksempel. Besøget fra USA var kommet i stand kort tid før generalforsamlingen men, at det lykkedes for gæsterne at deltage, var en sjælden gave til hele forsamlingen. Først fortalte Louise Rantzau (tillidsrepræsentant for McDonald s-arbejderne i København) om sit første møde med de amerikanske kolleger og den kamp, de er ude i for at opnå ordentlige løn- og arbejdsforhold. Dernæst kom tre af gæsterne på talerstolen. De gav hver deres historie om, hvad de lavede og hvorfor de var fagligt aktive. De pointerede, at de så deres danske kolleger som deres vigtigste argument for at fortsætte kampen, fordi vi herhjemme har forhold, der gør det muligt, at leve af arbejdet i modsætning til USA, hvor lønnen på $8 i timen (ca. kr. 43,-) ikke i sig selv er nok til at klare sig for. De flotte taler fra Nick, Alvin og Flavia høstede et velfortjent bifald fra forsamlingen. Lovændringer m.m. Med afslutningen af debatten og den efterfølgende godkendelse af beretningen, var dagens mest festlige punkt overstået. Efterfølgende skulle deltagerne igennem regnskabet, behandling af en mængde lovændringer, vedtagelsen af udtalelser, samt en række valg til fagforeningens ledelse, bestyrelse, udvalg etc. En af de større beslutninger var her, at undlade en besættelse af den ene næstformandspost, fordi der er planlagt en grundlæggende strukturændring af ledelses- og bestyrelsessammensætningen men det bliver først til næste år! Michael Skov roste 3F Københavns indsats i mangfoldighedsarbejdet og gav eksempler på, hvordan deltagelsen i Copenhagen Pride bidrager til, at øge kendskabet til 3F for mere end de klassiske faglige opgaver. Jan Mathisen beskrev den store spændvidde i medlemsskaren, hvor vi både har mange fagligt stærke brancher og brancher, hvor organiseringen er meget svag og hvor misbrug af de ansatte er dagligdag. Caja Bruhn kritiserede i hårde vendinger de offentlige arbejdsgivere i forhold til den kommende overenskomstforhandling og drog en parallel mellem de amerikanske mindstelønninger og arbejdsgivernes ønske om, at indføre indslusningslønninger på 40 kr. i timen. John Jakobsen kom med en kraftig kritik af LOs formand, som han mente har svigtet både de , der er røget ud af dagpengesystemet og de , der er på vej til at ryge ud. Helge Geest lagde ud med at forklare, at det bedste er en rød politik og sorte tal på bundlinjen. Dette mål blev desværre ikke indfriet i 2013, fordi ejendommen på Ramsingsvej har belastet driften og først for nylig er blevet solgt

11 DM i Skills 2015 Af Barbora Lunde, Tanja Fynbo og Ulrik Frost, Ungdomsnetværket i 3F København DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 302 unge er med som deltagere. De kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Næste DM i Skills finder sted den januar 2015 i Bella Center i København. DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever -erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder. Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes der en stafet for en række 8. klasser. Holdene udtages på forhånd ude lokalt enten på deres egen skole eller på den lokale erhvervsskole. Tanken med denne konkurrence er, at gøre de besøgende grundskoleelever til aktive deltagere i stedet for passive modtagere. Der vil herudover være forskellige aktiviteter for hele udskolingen alle tre dage, og der er særligt længe åbent for forældrene torsdag den 9. januar. DM i Skills er altid åben for alle interesserede og der er altid gratis adgang. Med udgangen af dette år stopper Frank Vinding. Han går på efterløn/pension. - Tak til alle medlemmer og folk jeg har været i kontakt med. Jeres gode behandling og forståelse, har gjort mit arbejde på Feriekontoret til en ren fornøjelse. Jeg håber min afløser vil få det på samme måde, siger Frank. Foto: Skovdal.dk/Kasper Kamuk, Skovdal.dk/Casper Lind, David B. Hvejsel. Vagtskifte på Feriekontoret Ungdomslandsmøde 2014 Jeg har haft fornøjelsen af at deltage (for 2. år i træk) i Ungdomslandsmødet. Sidste år vidste jeg ikke, hvad jeg skulle forvente, det vidste jeg dette år men intet gik som forventet. Det blev bedre. Landsmødet var i rigtig 3F Ungdoms ånd. Vi blev på anden vis smeltet sammen og kunne netværke med kolleger i 3FU og arbejde på en fremtidsplan for ungdommen, en vi selv har skabt. Vigtigt budskab Mit højdepunkt for årets Landsmøde var, da jeg igen erobrede talerstolen. Denne gang var mit budskab langt vigtigere end sidste år nemlig fællesskabet i 3F Ungdom. Vi skal huske at tage hensyn til hinanden, respektere vores forskellige synspunkter og byde alle velkomne på lige fod - om vi kommer fra hver vores ende af landet eller har forskellige politiske holdninger. Jeg glæder mig til at arbejde som regionsformand i Hovedstaden for ungdommen og vende tilbage til næste års Landsmøde, med nye erfaringer i bagagen. Barbora. Ungdomskonference i oktober I oktober måned var unge fra afdelingen på konference på Smålandshavet for at lave en strategi for arbejdet i Der blev brainstormet, diskuteret og prioriteret over mulige indsatsområder. Konklusionen blev, at Ungdomsnetværket næste år vil sætte fokus på nattelivet og der prøve, at gøre unge opmærksomme på deres rettigheder på det danske arbejdsmarked. Tanja. Generalforsamlingen fik besøg 10 elever fra folkeskolens sidste klassetrin besøgte 3F Københavns generalforsamling. De ville lære, hvordan det danske arbejdsmarked fungerer. Overraskede unge Ungdomsbureauet er en forening, der lærer unge at komme til orde og få indflydelse i samfundet. De gæstede derfor 3F Københavns generalforsamling den 11. november 2014, hvor de skulle lære om den danske model. Her fortalte vi dem om arbejdsmarkedets parter, om overenskomster og det fagretslige system. De var overraskede over, hvilke ret- Ungdomsnetværket i 3F København består af unge ildsjæle, der har lyst til at gøre en forskel for deres jævnaldrende. Vi har altid plads til nye. Ring eller skriv til Tanja hvis du vil vide mere på tlf.: eller tigheder man har, når man har overenskomst og er medlem af en fagforening. Besøg fra USA På generalforsamlingen havde vi også besøg af fastfood medarbejdere fra USA. De kæmper i øjeblikket for en mindsteløn på $15 og retten til at være medlem af en fagforening. Vi har i løbet af året deltaget aktivt på afstand i deres kamp. Louise Marie Rantzau, TR på Mc- Donald s på Nørreport holdt en tale for vores gæster og overrakte dem et banner lavet af Ungdomsnetværket i 3F København (herunder). Ulrik. Frank afløses af Katja Knudsen, som glæder sig til at arbejde på Feriekontoret. Katja skifter sin stilling som administrativ medarbejder i afdelingen ud med stillingen på Feriekontoret. - Da jeg ved fusionen blev spurgt, hvor jeg kunne tænke mig at arbejde, hvis det ikke var i Kommunikationsafdelingen, så var det netop Feriekontoret. Så jeg glæder mig til at starte, siger Katja. Feriekontoret ønsker Frank alt godt fremover og byder Katja hjertelig velkommen. Den 30. december er Franks sidste arbejdsdag. Kolleger og samarbejdspartnere er velkomne til at kigge forbi Franks pind og ønske ham held og lykke med sit otium

12 Denne artikel er et uddrag af en artikel som blev bragt i Seniorjobberen 30. oktober 2014, nr. 9. Artiklen handler om Seamus, som har været i seniorjob, men p.g.a. reglerne, har han modvilligt været nødsaget til at stoppe. Den originale artikel er skrevet af Eva Birgitte Jensen og fotos er af Per Sichlau. Seniorjobbet er slut - Seamus fortsætter Vi har ikke råd til at lade være Seamus Wheeler har skabt liv og glade dage på plejecentret Bomi-Parken på Amager, så han fortsætter som frivillig. Der er du jo allerede igen. Du stoppede da i fredags! udbryder en beboer på plejecentret Bomi-Parken glad og overrasket, da han får øje på nu forhenværende seniorjobber Seamus Wheeler. Hans seniorjob er udløbet, men han dukkede op igen mandag eftermiddag. Ifølge seniorjobreglerne stopper jobbet, fordi han er blevet 60½ år, men han ville rigtig gerne have fortsat på Bomi-Parken. Teamleder Gitte Senderovitz fortæller, at ireren er fuld af entusiasme og idéer: En dag kom Seamus og viste mig en artikel om projektet Cykling uden alder, som Københavns Kommune står bag. Kommunen giver plejecentrene en Christiania-richshawcykel, så vi kan køre beboerne rundt på cykel. Han blev rigtig glad, da jeg fortalte ham, at det allerede var i gang og, at vi også ville få sådan en cykel. Det var lige noget for ham at komme ud og cykle med beboerne og de er også vilde med det. Om seniorjob Seamus har lovet at stille op som julemand i Bomi-Parken Tag selv ansvar Jeg har arbejdet her i 10 måneder og da jeg så annoncen på seniorjobsiden, vidste jeg, det var lige stedet for mig at arbejde. Man skal jo gøre noget selv for at få et rigtig godt seniorjob, selvom man får hjælp af seniorjobsekretariatet. Jeg kan godt lide at være sammen med de ældre, så derfor er jeg rigtig glad for, jeg kan fortsætte her. Måske kan jeg blive ansat som ferieafløser en gang i mellem, siger Seamus Wheeler. Spreder glæde Seamus har lovet os, at han stiller op klædt ud som julemand, når vi skal lave julemarked her. Han er virkelig en winwin-person og har gjort så meget godt for Bomi-Parken. Så kører han de ældre ud til Flyvergrillen ved Lufthavnen og går i Amager Centret med dem. En dag var han ude for at købe strygejern sammen med en af beboerne, så gik de på pub, mens de andre gik på cafe, fortæller Gitte Senderovitz. Hun mener, at en seniorjobber som Seamus Wheeler er med til at give de ældre et godt og sjovt liv. Vi har beboere her på både 102 og 103 år, som springer rundt, fortæller hun. Når din ret til arbejdsmarkedsydelse/dagpenge udløber, kan du have ret til et seniorjob. Du har ret til et seniorjob, når din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber, hvis du har ret til efterløn, når du når din efterlønsalder. Din dagpengeperiode må tidligst udløbe 5 år før din efterlønsalder. Du skal selv søge kommunen om et seniorjob. Du kan tidligst sende din ansøgning til din kommune tre måneder før den dag, hvor din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber. Kommunen skal senest have modtaget din ansøgning to måneder efter den dag, hvor din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber. Overholder du ikke fristen, mister du retten til seniorjob. Udløber din ret til dagpenge uden du har ret til arbejdsmarkedsydelse, gælder de samme ansøgningsfrister. Seniorjob i kommunen er et almindeligt job til overenskomstmæssig betaling. Hvis kommunen ikke umiddelbart kan finde et seniorjob til dig, skal de løbende betale dig en kompensationsydelse, som svarer til dine dagpenge. Du kan få mere at vide i a-kassen. En del af LO s medlemmer har desværre mærket alvorlige konsekvenser af de omfattende omstruktureringer i den offentlige sektor. Mange har oplevet at blive fyret, og hvis fødselsdatoen ligger før cirka 1960 kender vi desværre alt for godt resultatet: Det kan være rigtig svært at finde et nyt job. En særlig udsat gruppe er ældre arbejdsløse, der er i risikozonen for at falde ud af dagpengesystemet. De skal have bedre mulighed for at få et seniorjob, og derfor skal det være lettere at søge om et sådant job. Hvis man i dag er på arbejdsmarkedsydelse (og altså er på vej ud af dagpengesystemet), skal man vente, til man er færdig med ydelsen, inden man må søge et seniorjob. Det er ikke godt nok. LO mener, at man skal kunne søge om et seniorjob, mens man er på arbejdsmarkedsydelse, sådan bør systemet indrettes. Det handler om etik! Men ældrepolitik på arbejdspladsen handler ikke kun om regler. Den handler også om, hvordan vi behandler hinanden. Altså etik! Her har den kommunale arbejdsgiver et stort ansvar for, at også ældre medarbejdere behandles ordentligt. Både det offentlige og private virksomheder har desværre en tendens til, at fyre de ældre medarbejdere. Det er ikke rimeligt. Som udgangspunkt skal den bedste naturligvis have jobbet. Men hvis en ældre medarbejder har ydet en stor arbejdsindsats et helt liv igennem, er det helt urimeligt, at vedkommende ryger ud blot på grund af alder. Arbejdsgiveren har ansvar for at forebygge, at folk kommer helt ud til kanten. Skarpt fokus Her vil jeg gerne pege på en - ofte overset - mulighed. I Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan arbejdsgivere søge penge til at udvikle seniorordninger på deres arbejdsplads, så ældre medarbejdere kan fortsætte på arbejdsmarkedet til glæde for både virksomheden og den enkelte. Med den nye beskæftigelsesreform har vi også fået et nyt værktøj til at støtte seniorerne til at få et godt og langt arbejdsliv. Ledige over 50 år skal tilbydes et aktivt tilbud allerede efter tre måneders arbejdsløshed. Det værktøj vil jeg opfordre jobcentrene til at have skarpt fokus på. Af Lizette Risgaard, næstformand i LO (eget foto) Tænketank Men også arbejdsmarkedets parter må bidrage til at sikre et værdigt arbejdsliv for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lovede, at hun sammen med fagbevægelsen i en ny tænketank vil komme med forslag til en ny seniorpolitik. Det synes jeg er et tiltrængt og et yderst vigtigt tiltag for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet. Jeg håber, at den nytiltrådte beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen vil opfylde løftet. I forbindelse med tænketankens arbejde vil jeg foreslå, at der udformes et nationalt seniorbarometer, så udviklingen kan følges nøje. Vi skal lytte meget til hinanden og finde løsninger. Vi har ikke råd til at lade være! Hverken økonomisk eller menneskeligt

13 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Følg med på: 3fok15.dk Af Caja Bruhn, faglig sekretær Sociale- og arbejdsklausuler Tlf.nr. til hotline er F København bakker om Københavns Kommunes tiltag mod social dumping. Københavns Kommune har nedsat et indsatsteam, som skal foretage op mod 1400 stikprøver hos leverandører og underleverandører til kommunen. De skal undersøge, om leverandørerne lever op til niveauet for løn- og arbejdsforhold på det arbejdsområde, hvor den enkelte virksomhed opererer. Københavns Kommune har oprettet en hjemmeside som hedder Fair Forhold og du kan finde den på: Vær med til at sikre København mod social dumping Hotlinen er bemandet mandag til torsdag kl samt fredag kl På tidspunkter herudover kan du indtale en besked. Du kan også sende en mail til hotline på: Når du kontakter hotlinen, er det vigtigt at angive så præcise oplysninger som muligt, bl.a. om arbejdssted og arbejdsgiver. Indtal også gerne dit navn og telefonnummer, så vi har mulighed for at kontakte dig efterfølgende. Hvis du ønsker at være anonym, er det også en mulighed. Her kan du bl.a. læse om, hvad man skal gøre som leverandør og som medarbejder. Her er også opsat en hotline, som meget gerne skal udnyttes. Hvis du hører om en leverandør/underleverandør til Københavns Kommune, hvor arbejdsforholdene ser mistænksomme ud, så kontakt hotlinen. Indsatstemaet vil notere dine observationer og undersøge sagen og lave stikprøver. Alle sager bliver behandlet og bliver forelagt Borgerrepræsentationen. Hvis ikke en leverandør lever op til de aftalte vilkår, kan kommunen vælge at sanktionere. Indsatsteamet har modtaget alle vores overenskomster og 3F København er med i følgegruppen. 3F København arbejder sideløbende med at overenskomstdække leverandører/underleverandører. En leverandør er f.eks.: den private café i Kulturhuset rengøringsfirmaet, der gør rent på museet byggefirmaet, der bygger den nye skole dem der leverer mad til de ældre medborgere o.s.v, o.s.v. Udover at arbejde mod social dumping via 3F København, kan du nu også sikre København mod social dumping ved at holde øjne og ører åbne og kontakte hotlinen! OK15 Din overenskomst - din hverdag som offentligt ansat Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område nærmer sig med raske skridt. De bitre spor fra overenskomstforhandlingerne i 2013 sætter sit præg på de kommende forhandlinger, hvor både kommunale, regionale og statslige ansatte lærere blev lockoutet. Der er intet ønske om, at nogen skal stå alene i de kommende forhandlinger derfor har de faglige organisationer sluttet sig sammen i et nyt Forhandlingsfællesskab. Det vil være Forhandlingsfælleskabet, der forhandler de store fælles krav, rammeaftaler og økonomien på det kommunale og regionale område. Der er indsendt tværgående krav fra 3F og i disse dage aftales de fælles krav til arbejdsgiverne. De samme sker over for Statens Arbejdsgivere, hvor der forhandles mellem CFU (Central Organisationernes Fællesudvalg) og Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet). Krav skal udveksles Den 15. december 2014 skal alle udveksle krav til de nye overenskomster og aftaler på det kommunale og regionale område. På det statslige område er det den 17. december Der skal også udveksles krav på de enkelte overenskomster og her skal 3F København forhandle direkte på én kommunal overenskomst og på to statslige aftaler. Vi er også med i nogle af forbundets forhandlingsudvalg f.eks. overenskomster for specialarbejderne. Fra den 16. december 2014 kan alle forhandlinger i princippet gå i gang, men det realistiske er, at vi først kommer i forhandlinger på de enkelte overenskomster i starten af det nye år. De store fælles forhandlinger skal være afsluttet den 13. februar 2015 og de enkelte overenskomster den 28. februar Bliver vi ikke enige, så går regelsættet for uenighed i gang, hvor man beder forligsmanden indtræde i forhandlingerne. Et af de store emner ved denne overenskomstforhandling vil være arbejdsgivernes krav om forenkling af arbejdstidsaftalerne og færre overenskomster (læs; sammenlægning af overenskomstområder). Modsat kræver fagforeningerne reallønssikring og tryghed i ansættelsen. Uhørt indblanding På den nyligt overståede generalforsamling i 3F København, udtalte medlemmerne: Krav om fremtidssikring af den offentlige sektor og den kollektive velfærd. 3F København fandt det endvidere uhørt, at regering og EU blander sig og dikterer de kommende overenskomstforhandlinger og at der lægges en stram styring på forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter og således forhindrer den danske model i at virke. Danmarks Lærerforening indklagede den danske regering for FN s arbejdstagerorganisation ILO (International Labour Organization) på baggrund af lockouten og det efterfølgende regeringsindgreb. Magtmisbrug ILO har udtalt, at den danske regering gik over stregen og misbrugte sin magt som arbejdsgiver og lovgiver. ILO udtalte b.la. Enhver begrænsning i kollektive overenskomstforhandlinger forudsætter konsultation af arbejdsmarkedets parter for at få deres accept. ILO mener, at lærerne burde have været inddraget i lovforslaget fremfor som det skete; at det kun var regering og arbejdsgiverne. Arbejdsminister Henrik Dam Kristensen har taget ILO s udtalelser til efterretning, men mener samtidig, at man var nødt til at gribe ind på grund af skoleelevernes manglede undervisning. ILO overvåger overenskomstforhandlingerne i Danmark Der er ingen sanktioner på afgørelsen fra ILO, men det er ikke godt, at Danmark har været ude for en negativ afgørelse fra ILO. ILO har udtalt, at organisationen vil overvåge de kommende overenskomstforhandlinger i Danmark

14 Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Torsdag d. 8/ kl Summemøde Sæsonstart med banko. Torsdag d. 22/ kl Besøg i Den Russiske Kirke, Bredgade 53. Vi mødes udenfor kl Bus 1A kører næsten til døren. Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 19. januar Pris kr. 60,00. Torsdag d. 12/ kl Summemøde Bjarne Høpner kommer og besøger os. Torsdag d. 26/ kl Tur til Greve Museum. Vi mødes på Hovedbanegården (under uret) kl Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 22. februar Pris kr. 25,00. Torsdag d. 12/ kl Generalforsamling. Torsdag d. 9/ kl Summemøde Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Program Tirsdag d. 6/ kl Summemøde / kontingent. Tirsdag d. 13/ kl Jan Mathiesen fortæller om sin rejse til Palæstina. Tirsdag d. 20/ kl Faglig sekretær i BJMF Walther Markusen fortæller om sine menneskekærlige initiativer. Tag meget gerne brugt tøj med til hans indsamling. Tirsdag d. 27/ kl International inspektør Morten Bach fortæller om Sømændenes kamp mod social dumping. Tilmelding til arrangementet i Skuespilhuset. Tirsdag d. 3/ kl Afdelingssekretær Henrik Forchhammer fortæller om 3F København. Tirsdag d. 10/ Skibsfartsmuseet på Helsingør Skibsværft og derefter spisning. Mødested på Københavns Hovedbanegård oplyses ved tilmelding. Pris kr. 100,00. Gruppebillet fra KBH H. kan købes ved tilmelding kr. 88,00. Tirsdag d. 17/ kl Professor, emeritus Niels Krabbe fortæller om Musikklenodier i Det kongelige Bibliotek. Tilmelding til ølsmagning. Tirsdag d. 24/ kl Ølsmagning med Jan Erik Ingvadsen som fortæller om øl og vi smager 5 slags. Pris kr. 75,00. Tirsdag d. 10/ kl Skuespilhuset. Vi får en rundvisning i Skuespilhuset. Pris kr. 20,00. Tirsdag d. 31/ kl En chef fra Det Kgl. Teater kommer og fortæller om sit arbejde. Tilmelding til arrangementet i Køge Miniby. Tirsdag d. 17/ kl Banko Tirsdag d. 24/ kl Claus Ehlers fortæller om Amager og Saltholm. Tilmelding til arrangementet på Helsingør skibsværft Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og pris. Klubbens bestyrelse vil hermed ønske alle i 3F København en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for godt samarbejde i året der er gået, både til forbund og personalet i huset, de arbejdspladser som vi har tæt samarbejde med og til dem, som støtter os samt til de andre pensionistklubber i 3F. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i Fællesarrangement Torsdag den 3/ Kl Cirkusrevyens direktør Torben Træsko fortæller om sit store projekt Korsbæk på Bakken, der åbner den 30. april Efterfølgende serveres der sandwich. Foregår i store sal. Postseniorerne Torsdag d. 22/ kl Politiinspektør Kim Kliver fortæller om sit arbejde i Politiet. Kim Kliver har bl.a. været med i opklaringen af en af de største sager om smugling af narkotika. Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. Mandag d. 4/5 9/ Tag med Københavns Post-Seniorer på en hyggelig og romantisk tur til blomsternes land, Holland. Prisen er kr ,00 pr. deltager i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse er kr ,00. Depositum på kr ,00 indbetales i forbindelse med tilmeldingen. Restbeløbet betales senest den 16. marts Læs nærmere på dk under Rejser. Medlemmerne og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et knaldgodt nytår

15 Offentligt netværk i 3F København De offentlige ansattes netværk i 3F København er en realitet (OABN) Første fyraftensmøde i netværket er Torsdag den 22. januar 2015 kl i 3F København, Studiet i Det Grå Hus, Peter Ipsens Allé 27. OVERENSKOMST 2015 Sidste nyt om de aktuelle forhandlinger Resultater eller mangel på samme.. Kører forhandlingerne eller skærpes tonen?.. Hvornår skal vi stemme?.. Kommer der konflikt?.. Der vil fremover være 4 fastlagte møder om året og når det ellers findes nødvendigt. Der er mange fælles emner og kampområder f.eks. Tryghed på jobbet, privatiseringer, omstruktureringer og ikke mindst løs snak, urimelige arbejdsgivere, gode erfaringer og sejre samt arbejdspladsbesøg. Aktuelt oplæg og debat. Tilmelding skal ske til Caja Bruhn på eller Nikolai Hillemann på og så kommer du samtidig på listen i netværket. Bestyrelsen i 3F København pr. 11/ De med rødt markerede er nyvalgte Foreningens ledelse Formand Bjarne Høpner (valgt til 2015) Næstformand Betina Lund (valgt til 2015) Næstformand vakant (valgt til 2016) A-kasseleder Søren Becher (valgt til 2015) Økonomiansvarlig Helge Geest (valgt til 2016) Afdelingssekretær Vinni Nørgaard (valgt til 2016) Afdelingssekretær Jan Mathisen (valgt til 2015) 12 Bestyrelsesmedlemmer valgt frem til 2016 Fra LPSF Lars Sixhøj, Postområde København Morten Søndergaard, Københavns Postcenter Thomas Stein, Tivoli John Jakobsen, Stilladsen Iben Hauge, Post Danmark/Avisbude Fra Industri og Service Carina Carstensen, Ferrosan Kanwal Preet, Københavns Universitet Anette Nielsen, div. arbejdspladser Fra Hotel & Restauration Teit A. Gamst, Sodexo Mikael H. Christensen, Select Service Partner Cora Andrewartha, reservetjener Jim Marvig, Hotel Skt. Petri, Nordic Choice 12 Bestyrelsesmedlemmer valgt frem til 2015 Fra LPSF Jan Ringsted, Post Danmark Transport Thomas Møller, Postområde København-Nordsjælland Henrik Madsen, Havnen Henrik Hast, Rigshospitalet Flemming Stabell, Distributionsservice Fra Industri og Service Jan Helleskov, Lundbeck Michael Graakjær, Xellia René Rasmussen, Radiometer Søren Møller, Elite Miljø Fra Hotel & Restauration Jannie Wehnert, First Hotel Skt. Petri, Nordic Choice Esther Metzon, Valhalla Børnehave Natasja C. Nielsen, Meyer kantiner, Rambøll 3 faglige sekretærer som bestyrelsesmedlemmer valgt frem til 2016 Caja Bruhn LPSF, Jan Finn Strømgren fra Industri og Service og Anja Karstensen fra Hotel & Restauration. 6 bestyrelsessuppleanter valgt frem til 2015 Fra LPSF Søren A. Hansen, Brøndby Pakkecenter Hans Henrik Jensen, STS Distribution Fra Industri og Service Meyrem Kibar, ISS Bjørn Haar, Carlsberg terminal øst Fra Hotel & Restauration Fariya Andersen Per Simonsen, Bella Sky

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? APRIL 2015 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge? 9 Hvilke krav

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere