INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S"

Transkript

1 INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S

2 Indhold Indhold... 1 Forord Introduktion sande og 1 falsk Accept og respekt Aktiv lytning Aldersøvelse Appelsin-race At forestille sig At præsentere sig Bevidsthed om egne forventninger Bogstavleg Boldøvelse Byg så højt I kan De svære ord Dig og dine ressourcer til teamet Du kan mere, end du regner med En masse varm luft Evaluering Forandring fryder Fremtidsvision Hvad har vi lært? Hvad kan du - hvad kan jeg? Hvem er vi og hvem har påvirket os Hvem er vi og hvem vil vi være? Idébank Jeg øvelse Korsang Kreativ idégenerering Mit gæt om dig Netværkshjulet Personlig æske Personlige styrker Portrætgalleri Storytelling Teknik-bank Tombola

3 36. VitaWrap Våbenskjold Forord Velkommen til en bog i serien: Engagerede mennesker skaber resultater, og er inspirerende at samarbejde med PS4 A/S er et konsulenthus med partnere, konsulenter og studerende, som alle er karakteriseret ved at have uhøjtideligt men intelligent samarbejde både internt og eksternt. Vi blev etableret i 2001, og siden da har vi hjulpet vores kunder med lederog medarbejderudvikling, rekruttering, netværksfacilitering og franchisekonceptudvikling. Vores arbejdsmetoder bygger på en kombination af hjerne og hjerte koblet til handling. Vi bruger denne metode, fordi vi tror på, at de bedste resultater opnås ved at skabe indsigt i og forståelse for det hele menneskes betydning for organisatorisk og forretningsmæssig udvikling og vækst samt omsætningen af dette til konkrete handlinger. Bøgerne i denne serie er karakteriseret ved, at være meget praksisnære, da de fleste af kunder har udtrykt behov for dette. Det er endvidere således, at hvis man ønsker et værktøj, som understøtter denne bogs emne, så er det muligt også at købe i PS4 s shoppen. Det er på skift partnerne i PS4 A/S, som er de skrivende personer til disse bøger. De er karakteriseret ved, at de gennem flere år har undervist eller inspireret i emnet. Hvis du har spørgsmål, ris eller ros til bogen, er du meget velkommen til at skrive til os på eller besøge os på Vi glæder os til at høre fra dig og god læselyst. Bedste hilsener PS4 teamet 2

4 1. Introduktion Hvad forstår vi ved innovative aktiviteter? Det er aktiviteter, der: Giver energi Giver ny inspiration Giver ny viden Giver nye perspektiver Giver fornyelse Giver anledning til at grine Giver frugtbart samvær Giver nye ideer Giver brud på handlemønstre Giver udfordring af tanker og adfærd Der er mange gode grunde til at bruge innovative aktiviteter i forbindelse med møder og undervisningssituationer. Det er vores overbevisning og påstand, at du ved brug af disse aktiviteter vil fremme produktiviteten i dine møder og undervisningssituationer. Hvad enten det er første gang eller gang nummer 500, at du anvender innovative aktiviteter til undervisningssituationer og møder, så kan det være en god idé at være opmærksom på følgende: Vurdér dit publikum og kend risikoen: Nogle af aktiviteterne vil falde i rigtig god jord hos én type deltagere, mens de hos andre vil være et flop. Det er op til dig at vurdere og beslutte, hvilke aktiviteter du vil bruge med hvilke deltagere. Endnu vigtigere er det, at du vurderer din egen fornemmelse af tryghed ved at anvende en specifik aktivitet. En tommelfingerregel: hvis du er det mindste i tvivl om, hvor vidt du føler dig tryg ved at anvende en bestemt aktivitet så lad være at bruge den og find en anden. Deltagerne vil mærke din tøven og dele din utryghed. Følg op og resumér bagefter: Det kan godt være, at det er helt tydeligt for dig, hvordan en aktivitet fremhæver et bestemt emne eller adresserer en udfordring. Pas alligevel på med at antage, at alle dine deltagere følger de samme tankebaner som dig. Efterfølg enhver aktivitet med en opsummering, der kan støtte deltagerne i mentalt at gennemgå aktiviteten og se de punkter, du har søgt at fremhæve. Dette ville fremme læringen af aktiviteten. 3

5 Tilpas: Der er ikke noget ved nogen aktivitet i denne bog, som er ufravigeligt. Aktiviteterne har alle været anvendt med succes af øvede kursusledere på hver deres forskellige måde. Selvom mange af aktiviteterne kan benyttes direkte, anbefaler vi, at du tilpasser aktiviteterne til det, der fungerer bedst for dig, og gør dem til dine egne, hvor du kan. Resultatet vil være aktiviteter, der har større relevans for dig, din virksomhed eller dit kursus. Og allervigtigst i forhold til at tilpasse aktiviteterne: resultatet vil være en aktivitet, der er endnu sjovere og endnu mere produktiv. 4

6 2. 2 sande og 1 falsk At afprøve folks antagelser om andre mennesker. At samle mennesker og få viden om hinanden på en lidt utraditionel måde. Udbyttet med øvelsen er bevidstgørelse af antagelser om mennesker, baseret blot på iagttagelse af andre. En flipover To sande og et falsk udsagn fra hver af de deltagende Man beder alle om at nedskrive to sand og et falsk udsagn om dem selv. Herefter beder den procesansvarlige deltagerne om enkeltvis at læse disse udsagn højt. Ved hvert udsagn beder den procesansvarlige deltagerne om at række en hånd i vejret ved de udsagn, som de mener er sande. Der spørges efter hvert udsagn: Hvem tror, at dette udsagn er sandt? Og der optælles, hvor mange, der tror på udsagnet. Herefter konkluderes på, hvilke to udsagn de deltagende antog var sande, og der kan herved eventuelt også siges noget om, hvorvidt fokuspersonen udsender de signaler, som deltagerne kobler til de aktuelle udsagn om man kan skue hunden på hårene. 5

7 3. Accept og respekt Træning af accept og respekt. Øvelsen kan bidrage til bevidstgørelse om adfærd i forbindelse med henholdsvis respekt og accept. Deltagerne går sammen to og to. Man kan lave små hurtige spil (af sekunders varighed), hvor der kommer mange sejre og tab. Som lege kan man f.eks. benytte kryds og bolle, sten saks og papir eller plat og krone. Den besejrede skal sige: Du vandt, det var flot, tillykke med sejren. Og vinderen siger: Det var en fornøjelse at spille med dig, skal vi prøve igen? Her trænes deltagerne i selve nederlaget - eller sejren - men samtidig lærer de at respektere og acceptere modstanderen. 6

8 4. Aktiv lytning Træning i aktiv lytning. Øvelsen vil bidrage til oplevelsen af nærvær fra medkursisten - oplevelsen af at være aktivt lyttende. Deltagerne går sammen to og to. Deltagerne sidder ryg mod ryg på en stol hver. På skift fortæller de om en udfordring til hinanden. Den ene starter og har kun 3 minutter til at fortælle noget om en udfordring. Den anden må kun lytte nu. Man må derefter stille tre gode åbne spørgsmål til denne fortælling. Spørgsmål, der skal skabe refleksion hos historiefortælleren. Når spørgsmålene er besvaret gives feedback på oplevelsen: Hvordan var det? Hvad oplevede man ved at lytte? Hvordan var det kun at måtte stille tre spørgsmål? Til slut kan der i plenum spørges til deltagernes oplevelse af øvelsen. 7

9 5. Aldersøvelse At vurdere sig selv og andre ved hjælp af intuition samt at øve sig i at redegøre for sin intuitive vurdering. Ingen materialer. Instruktøren beder deltagerne rejse sig op. De skal herefter stille sig i en række, hvor den yngste står yderst til venstre, hvorefter alderen går i opadgående rækkefølge og slutter med den ældste yderst til højre. Der må ikke tales under øvelsen - men det er tilladt at tælle rynker og grå hår - uden ord! Vurderingen foregår således udelukkende på baggrund af det, deltagerne ser. Det er tilladt at flytte rundt på de andre og naturligvis på sig selv. Afslutning Instruktøren spørger, om alle nu mener, de står som de skal. Hvis ja, beder instruktøren deltagerne om at sige fødselsdag og år fra høj re mod venstre. Hvis nogen står forkert - stiller de sig ind i den rigtige rækkefølge. 8

10 6. Appelsin-race At få skabt energi og latter undervejs i et procesforløb. Denne opgave er god som teamopgave, hvor hele teamet skal heppe på den person, som har opgaven. En appelsin med en snor igennem. Appelsinen med snor igennem bindes fast om livet på en person, som får til opgave at skubbe en aktuel ting foran sig frem til en fastsat målstreg. Når den ene person har nået målet, gives appelsinen videre til næste person i teamet, indtil hele teamet har været igennem opgaven. Afslutning Gå forløbet igennem. Hvordan reagerede de øvrige teammedlemmer? Med energikommentarer eller med energitagende kommentarer? Dette er ofte meget karakteristisk for, hvordan man bidrager i de daglige samarbejdssituationer. Har teamet bevidsthed om dette, og hvordan vil de takle det, når bevidstheden er til stede? 9

11 7. At forestille sig At starte møder, undervisningsprocesser og foredrag med energi til fordel for samt lige mødedeltagere. Ingen materialer til denne øvelse. Deltagerne lukker øjnene, og instruktøren fortæller følgende: Forestil dig, at du står på et højt bjerg eller en klippetop. Du står helt ude ved kanten, hænderne klamrer sig som sugekopper til klippevæggen - du har højdeskræk. Nu er du ikke alene deroppe, der er en hel masse mennesker, der står på række. Lige pludseligt sker der noget, og den sidste i rækken er nødt til at komme frem, han/hun skal altså "møve" sig frem forbi de andre. Husk kanten er smal - så giv vedkommende en hånd. Denne forestilling af en emergency -situation på en klippetop kan fint overføres til et mødelokale. Typisk står bordene i et "U" eller hestesko - så bed mødedeltagerne om at stille sig op i inderkredsen på række. Bed dem om at lukke øjnene, stå tæt sammen og forestille sig ovennævnte situation. Bed efterfølgende deltagerne om at stille sig op efter alder, højde eller lign. Dette medfører, at de må mase sig forbi hinanden i den ene eller den anden retning, indtil de står i den rette rækkefølge. Du vil opleve en masen og kommen hinanden ved - og en god forbindelse blandt mødedeltagerne er skabt. 10

12 8. At præsentere sig og udbytte At bryde isen og lære hinanden at kende på en anderledes måde. En flipover eller en overhead. Spritpen. Præsentér opgaven, som lyder: Præsentér dig selv ved: Navn Afdeling/ arbejdsopgaver Tidligere arbejdsliv Job/ uddannelse/ fritid. Fortæl herefter, hvad du ville være, hvis du var: En bil Et dyr En farve Et træ Et tal Eller... Der gives nu cirka 5 minut ter til at forberede svarene. Herefter præsenterer hver enkelt sig selv og sine valg. Vigtigt: Understreg eventuelt, at oplysningerne ikke bruges til noget bagefter, og at man ikke skal fortælle mere, end man har lyst til. Hvis man ikke kan finde på noget, er det ok at melde pas. NB: For at bringe noget energi ind i præsentationen, kan man springe i rækkefølgen og undervejs stille spørgsmål til tilfældigt udvalgte. F.eks.: "Hvem er det nu, der er grævling?" "Der er fire, som var birketræer. Kan du huske dem?" 11

13 Efter præsentationen husker man hinanden på en anden og sjovere måde end ved en traditionel præsentation. 12

14 9. Bevidsthed om egne forventninger At skabe bevidsthed om egne forventninger. Papir Blyant Du skal fremlægge en problemstilling for en medarbejder, en gruppe eller en chef. Det kan være en virkelig eller en fiktiv problemstilling. (F.eks. samarbejdsvanskeligheder med en kollega, gruppe m.m.). Der beregnes 30 min. forberedelsestid. Følgende skrives ned: 1. Hvorfor tager du problemstillingen op? I hvilke arbejdsmæssig sammenhæng er problemstillingen opstået? Hvilke oplysninger er helt centrale for problemstillingen? 2. Hvordan forestiller du dig, at problemet kan løses? Hvilke reaktioner forventer du af dine tilhørere? Du får lov at fremstille problemstillingen fra punkt 1 uden at blive afbrudt. Dernæst modtager du reaktioner fra dine tilhørere én efter én. De skal hver for sig fremføre: de centrale punkter forslag til løsning/ videre arbejde. Til slut fremlægger du eget løsningsforslag (punkt 2), og hvis du har lyst underpunktet vedrørende forventede reaktioner fra tilhørere. Vigtigt! 13

15 Understreg eventuelt, at oplysningerne ikke må bruges til noget bagefter, og at man ikke skal fortælle mere, end man har lyst til. Det er ok at melde pas. Afslutning Afslut eventuelt med diskussion. 14

16 10. Bogstavleg At træne evnen til at tænke kreativt samtidig med, at en given instruktion bliver fulgt. Papir i det nødvendige antal eksemplarer, hvor instruktøren på forhånd har skrevet: SKEUKNSDBEOSGESRTVAVIECRE Sæt deltagerne i grupper af fire og giv dem papiret. Giv derefter denne instruktion ud til alle deltagere (instruktionen skal være meget præcis): "I den linje af bogstaver, der står på jeres papir, skal SEKS BOGSTAVER slettes, således at de tilbageblevne bogstaver - uden at rækkefølgen ændres - udgør et almindeligt kendt dansk ord." Afslutning Løsningen er: Når du har slettet bogstaverne til ordene»seks BOGSTAVER «fremkommer ordet "kundeservice". 15

17 11. Boldøvelse At bryde mentale billeder om, hvad der er muligt - og tænke kreativt. En bold. Stil deltagerne i en cirkel og begynd at kaste bolden rundt. Fortæl, at det, det nu drejer sig om, er hurtigst muligt at få bolden til at have rørt alles hænder. Gruppen skal nu finde den hurtigste måde at løse opgaven. Spørg, om der er nogle spørgsmål. Når gruppen er klar, skal de sige til, så instruktøren kan tage tid på, hvor hurtige de er. Afslutning Drøft bagefter: Hvem fik ideerne? Hørte vi dem? Planlagde vi øvelsen Eller gik vi bare i gang? 16

18 12. Byg så højt I kan At engagere teams i kreativ problemløsning. Plastsugerør Tape Del deltagerne op i grupper med tre i hver. Bed grupperne bygge en fritstående "struktur" ved at tape sugerør sammen. Det er ikke tilladt at tape noget til gulvet, loftet eller væggene. De, der har bygget den højeste "struktur" inden for 10 minutter, har "vundet". Afslutning Drøft bagefter: Hvem fik ideerne? - hørte vi dem? Planlagde vi øvelsen, eller gik vi bare i gang? 17

19 13. De svære ord At demonstrere vigtigheden af at give tydelige informationer. 2 frivillige deltagere Bed den ene deltager om at lægge sig fladt på ryggen på gulvet. Bed den anden deltager om at få personen op at stå - udelukkende ved hjælp af ord - instruktion. Personen, der ligger ned, har aldrig før prøvet at skulle rejse sig op,og skal derfor instrueres nøje i, hvordan man gør. 18

20 14. Dig og dine ressourcer til teamet At give viden om det enkelte teammedlems bidrag til teamet. Flipover-papir. Spritpenne. Deltagerne opdeles i grupper af 4-6 personer. Giv hver gruppe et ark papir og en pen. Hver deltager tilføjer en detalje ved en bil, som beskriver en styrke, han eller hun bidrager med til teamet. F.eks.: En deltager tegner det lange lys og skriver samtidig: "Jeg bidrager med de langsigtede visioner" eller i motoren: "Jeg er den smøreolie, der gør at tingene glider, som de skal." Alle tegner deres bidrag til bilens funktioner/ressourcer. Afslutning Flipover-papiret hænges op, og de samlede ressourcer præsenteres for alle deltagerne. 19

21 15. Du kan mere, end du regner med En wake up og hvis der er behov for lidt energi i rummet. Deltagerne lærer, at de kan mere, end de regner med, hvis de forestiller sig målet mentalt. Ingen. Instruktøren beder alle om at rejse sig op og stå med armene ned ad siden. Herefter skal hver deltager løfte sin højre arm, så den peger lige frem for dem selv. Instruktøren beder herefter hver deltager om at dreje sig rundt højre om med armen løftet - så langt, de kan komme, og tilbage igen, hvorefter de skal tage armen ned ad siden igen. Nu skal deltagerne lukke øjnene og forestille sig, hvor langt de kunne dreje sig rundt med højre arm strakt, og det punkt de nåede til. Herefter skal de stadig med lukkede øjne - forestille sig at nå forbi punktet. Så åbner deltagerne øjnene og strækker højre arm frem for sig, hvorefter de drejer sig rundt højre om og ser, om de kommer forbi det punkt, de nåede til første gang. Næsten alle vil opleve, at de når forbi det punkt, de nåede til i første omgang. 20

22 16. En masse varm luft At illustrere lærende elementer i teambuilding. Balloner i alle afskygninger (antallet bestemmes efter antal deltagere) Spritpenne Der udleveres balloner til alle. Deltagerne skal puste deres ballon op, binde en knude på den og skrive deres navn på. Deltagerne skal nu danne grupper og kaste deres balloner op i luften, hvor de skal holdes "flyvende". Den eneste regel er, at når man har "slået" til sin egen ballon to gange i træk, skal man "slå" til en anden ballon, inden man igen må "slå" til sin egen. Instruktøren stopper legen efter to minutter. Afslutning Drøft med gruppen: På hvilken måde ligner ballonerne medlemmerne af dit team? Svar kan være: Fulde af varm luft Forskellige i formen Svære at kontrollere Man taber nogle af dem Kræver hårdt arbejde at få dem til at holde sammen osv. Spørg også: Holdt alle ballonerne sig oppe på samme måde? Pointen er her, at nogle balloner - ligesom menneskene - er lettere at kontrollere og lettere at have med at gøre. 21

23 Og spørg til sidst: Kan en person holde alle ballonerne oppe alene? Instruktøren kan her pointere, at selv om folk gik ind i hinanden og trådte hinanden over tæerne, var der ingen, der tog sig af det. De havde fokus på ballonerne og gruppens mål. 22

24 17. Evaluering At få så mange refleksioner som muligt over seminaret/kurset "highlightet". Papir Spritpenne Tape Instruktøren har på forhånd skrevet forskellige sætninger op på en flipover, som deltagerne så skal gøre færdig. De vælger selv, hvor mange de vil gøre færdige. Sætningerne, instruktøren skriver op, kan f.eks. være: Jeg har lært, at... Jeg var overrasket over... Jeg ved nu, at... Det undrer mig fortsat, at... Det bedste var, at... Jeg vil arbejde mere med... Når jeg kommer hjem, kunne jeg tænke mig at... Det, jeg har lært om mig selv, er... Afslutning De udfyldte flipover ark hænges op, og deltagerne præsenterer og redegør efter tur deres "statement". 23

25 18. Forandring fryder At give deltagerne nogle refleksioner over deres egen forandringsparathed. Øvelsen kræver ingen hjælpemidler. Bed deltagerne om at danne par, og lad dem stå i lokalet således, at de har ryggen imod hinanden. Det vil gavne øvelsen, hvis deltagerne står således, at de har ansigtet i samme to retninger. Deltagerne står altså parvis med ryggen imod hinanden, den ene i alle parrene har ansigtet f.eks. mod nord, og den anden i alle parrene har så ansigtet mod syd. Du beder nu alle de deltagere, som har ansigtet mod nord om på to minutter at forandre fem ting ved deres udseende. Her begynder en del af deltagerne at tøve, mens andre straks snører et snørebånd op, smøger et ærme eller et bukseben op osv. Når de to minutter er gået, standses deltagerne, og de bedes vende rundt, så de står med ansigtet mod hinanden. Den person, som ikke har ændret ved sit udseende, skal nu gætte, hvad den anden har forandret. Herefter gentages øvelsen med den anden part. Nu tror alle deltagerne, at de er færdige, men nej, du beder igen alle deltagerne med ansigtet mod nord om at forandre ti ting ved deres udseende. Dette resulterer ofte i høj lydte udbrud om, at det er for meget, det er ikke sjovt mere osv. Men du insisterer på, at det skal gennemføres, og begge personer gennemfører øvelsen. Du beder dem endnu engang om at gentage øvelsen - med 15 ting. Her vil der opstå modstand, deltagerne nægter at gennemføre øvelsen igen, og du accepterer modvilligt at afbryde øvelsen. Alle ordner nu deres klæder igen og sætter sig tilbage på deres egne stole. Afslutning Du giver dem feedback på øvelsen. a) Modstand mod forandring: De fleste/en del af deltagerne gik kun modvilligt med til at gennemføre øvelsen 2. gang. b) Modstand mod forandring: Det lykkedes ikke at gennemføre øvelsen 3. gang. 24

26 c) Når vi ikke forstår/ikke er informeret om formålet med forandring, er forandringen svær at acceptere. d) Tilbagefald: Så snart øvelsen var slut, faldt alle tilbage til den samme tilstand, som de havde før øvelsen. e) Læring: Når vi forandrer, skal vi passe på med at komme med for mange og for store forandringer på samme tid. f) Læring: Når vi har gennemført forandringen, skal der efterfølgende være stor fokus på ikke at falde tilbage til de gamle vaner. 25

27 19. Fremtidsvision At skabe en fremtidsvision om egen afdeling/virksomhed. Instruktøren har på forhånd lavet kort med forskellige ord eller sætninger, der passer til det emne, der arbejdes med. Ord kan f.eks. være: Samarbejdet Fleksibilitet Personlig udvikling Vision Distanceledelse Højt energiniveau, fordi teamtankegang medfører engagement Seriøsitet Høj latter Familievenlig Proaktiv tænkning Forandringsaktiv Best practice Kundetilfredshed Handlekraft God kommunikation Udadvendt Fremtidsorienteret Kreativ Giv 2-3 kort til hver deltager. Understreg, at den historie, som nu skal skabes i fællesskab, skal tegne det fremtidsbillede, deltagerne allerbedst kunne tænke sig blev realiseret. Instruktøren begynder nu at fortælle en historie, der f.eks. kan starte således: "Det er år Jeg er på vej ind i (virksomhedens navn). Ingenting er, som det var i Den væsentligste forskel er, at..." 26

28 Historien skal nu viderefortælles af første deltager, som skal bruge de 2-3 ord, som står på hans kort, i sin del af historien. Han/ hun må gerne standse midt i en sætning og lade historien gå videre til næste deltager, som skal bruge sine ord osv. Afslutning Når alle har bidraget til historien. Nedskriv herefter historien i overordnede træk, så I kan huske den og arbejde videre med den i fremtiden. 27

29 20. Hvad har vi lært? At opsummere, hvad der indtil videre er opfattet/lært på kurset. Øvelsen giver anledning til at træne spørgeteknik samt illustrere, at vi i læringsprocessen fokuserer på forskellige elementer. Ingen materialer. Når halvdelen af kurset/seminaret er gennemført, beder instruktøren deltagerne om at danne par. De skal nu forestille sig, at den ene af parterne desværre er kommet for sent på grund af forhold i hjemmevirksomheden. Den anden part skal derfor fortælle, hvad der indtil nu er sket i kursusforløbet. Det giver den part, der er kommet "for sent" anledning til at stille mange uddybende spørgsmål, og det giver begge parter anledning til at "forankre" de oplevelser og den viden, de har tilegnet sig i det forløb, der har fundet sted. 28

30 21. Hvad kan du - hvad kan jeg? At bevidstgøre gruppen om dens "fælles" selvværd og ressourcer. Flipover-papir Spritpenne En jobbeskrivelse Del deltagerne op i grupper af seks personer. Gruppen skal søge et specifikt job, som instruktøren har "opslået". Instruktøren beder gruppen lave en "gruppebeskrivelse" med gruppens samlede talenter, kompetencer, kvalifikationer og erfaringer. Husk også de "bløde" kvalifikationer. Spørg grundigt ind til den enkeltes styrker Afslutning Når grupperne har fået har fået lavet gruppebeskrivelsen, og herefter taget en snak om, hvordan de kan bruge denne beskrivelse i deres arbejde. 29

31 22. Hvem er vi og hvem har påvirket os At skabe forståelse for vores værdier og valg her i livet. Denne øvelse er velegnet til teams, der kender hinanden i forvejen, idet den går dybere end en normal præsentation ved en teambuilding med en proceskonsulent. Øvelsen giver også en dybere forståelse for det enkelte individs værdier og handlemønstre. Ingen hjælpemidler er nødvendige. Der gives fem minutters forberedelsestid i alt for teamet med følgende oplæg: Fortæl om den person, der har betydet mest for dine valg her i livet. Hvad var det, personen gjorde for dig? Hvilke egenskaber eller handlinger var afgørende? Hvordan har det influeret på dine valg her i livet? Beregn 5 til 10 minutter til hver præsentation. Hver person præsenterer sit oplæg, og de øvrige kan komme med uddybende spørgsmål efter hver præsentation. 30

32 23. Hvem er vi og hvem vil vi være? At skabe associationer fra ord til billeder til handling Hvert team skal have et sæt billedkort med 10 til 15 forskellige billeder inden for bestemte kategorier (dyr, sko, aviser/blade, biler, sportsgrene o.l.) En flipover Teamet skal ved hjælp af billeder finde ud af, hvem de er. De skal vælge det billede, der passer bedst og så lade associationerne flyde frit - jo flere ord, desto bedre. Det er vigtigt, at de får samlet alle disse ord undervejs. Inden de går i gang, skal de vælge: En facilitator til at styre diskussionen i teamet og sikre, at teamet når til konsensus om valg af passende billeder. En skribent til at dokumentere, hvilke ord der bliver sagt om billederne. Alt skal med. Det skal være en, som skriver stort og tydeligt. Derefter skal de gå i gang, og opgaven formuleres som følger: 1. Spred billederne ud på bordet. Først diskuteres i temaet, hvem I er i dag. I vælger det billede, I synes passer bedst. Herefter brainstormer I på, hvilke karaktertræk ved det pågældende billed- og ordvalg, der passer på teamet. Sig alt, hvad der falder jer ind. 2. Dernæst skal I beskrive, hvordan I gerne vil have, at I skal se ud i fremtiden. Hvordan opfattes I af jeres kunder? Hvilken personlighed har I? Gør det på samme måde som før. Afslutning Hvert team præsenterer deres oplæg, og øvrige teams skal/kan kommenterer. 31

33 24. Idébank At få alle i et møde til at bidrage aktivt. At alle deltagere således overvejer, hvad der skal til for at eliminere en udfordring, som en mødeleder ellers ofte vil være alene med. Papir Kuglepenne Introducér en udfordring, som du gerne vil have forslag til at få løst. Derefter skriver alle deltagere et løsningsforslag på et papir, som så sendes videre til sidemanden, når mødelederen siger til. Det kan f.eks. være efter 5 minutter. Sidemanden skriver så videre på samme papir og lader det gå videre til næste. Afslutning Når alle har skrevet på alles "startpapir", slutter runden. Man har nu en bank fuld af ideer til at løse en konkret udfordring. 32

34 25. Jeg øvelse At træne deltagerne i at komme væk fra deres yndlingsemne - dem selv - og træne evnen til at lytte t il andre. Altså en kommunikationsøvelse. Her kræves ingen materialer. Øvelsen kan bruges i små og store grupper og tager 2-4 minutter. Bed deltagerne om at rejse sig op og danne par. Parrene skal så drøfte et emne som f.eks. forskellen ved at være gift/være alene - eller forskellen mellem mænd og kvinder. I samtalen er det forbudt at bruge ordene "jeg", "mig" eller "min". Hvis en af deltagerne alligevel kommer til at bruge et af ordene, skal vedkommende sætte sig ned. Den anden part kan så prøve at finde sig en ny samtalepartner og fortsætte samtalen. Det betyder normalt, at alle sidder ned, inden der er gået to minutter. Afslutning Øvelsen viser, hvor selvcentrerede vi ofte er, når vi taler med andre. Den eneste måde at blive gode lyttere på er ved at stille åbne spørgsmål til den anden. 33

35 26. Korsang og udbytte At performe og skabe noget sammen. Udbyttet kan være glæde, stolthed, samarbejde, kreativitet, åbenhed og anerkendelse Hvad der skal bruges: en pianist og/ eller en korleder Instruktøren finder tre forskellige sange, der passer til årstiden, deler stemmerne mellem deltagerne (kanon sang er også godt) og træner til den store finale til julefrokosten, sommerferiefrokosten eller lignende. Jo flere deltagere, desto bedre - afhængig af korlederkompetencer. 34

36 27. Kreativ idégenerering Idégenerering. Udbyttet ved øvelsen er en mere kreativ tilgang til idégenerering, der gør, at man bliver tvunget til at tænke i andre baner end normalt. Papir Blyant Post-it blokke En masse magasiner/ blade (helst med mange billeder og illustrationer) Selve idégenereringsfasen går ud på, at nogle gruppemedlemmer e sidder og kigger blade og magasiner igennem og skriver ideer ned på gule post-it. Alt er relevant, og der er ikke nogle dårlige idéer. Andre gruppemedlemmer går rundt i bygningen samt udenfor, ser sig om og skriver idéer ned, baseret på alt hvad man ser. Igen er alt relevant. Dette foregår i ca minutter, hvorefter man mødes og skriver samtlige idéer ned på post-it. Disse post-its sættes op på en væg, tavle eller lignende, hvorefter idéerne grupperes efter kategori. Til sidst har man kun enkelte idéer tilbage i overskrifter, og der skal så stemmes om disse. Dette resulterer ofte i kombinationer, man ikke havde overvejet før. Det er en metode, der er baseret på mind-mapping, men er mere visuel og praktisk funderet. 35

37 28. Mit gæt om dig At få deltagerne præsenteret og samtidig synliggøre, hvor hurtigt vi danner opfattelser af hinanden på baggrund af et førstehåndsindtryk. To stykker papir til hver deltager med en tekst skrevet af instruktøren. Teksten handler om, hvad man tror om de andre i gruppen. Det kan f.eks. være: Den avis, du holder hedder: Når du skal på ferie, vil du helst: Din foretrukne fritidsinteresse er: Det tv-program, du er mest glad for er: Du er vild med at spise: På dit arbejde er du mest glad for udadvendte/indadvendte aktiviteter: Emnerne, instruktøren vælger, kan være alle mulige andre - herunder også mere jobrelaterede. Deltagerne opdeles i grupper af tre personer. Hver deltager udfylder papir på de to andre og giver det til dem. Afslutning Diskutér i gruppen primært, hvad der fik den enkelte til at gætte det om de andre, han eller hun gjorde. 36

38 29. Netværkshjulet Netværkshjulet kan hjælpe på tre forskellige måder: 1. Træne formulering af en aktuel problemstilling, som deltagerne gerne vil aktivere deres netværk for at få hjælp til. 2. Få andres konkrete bud på løsning af en relevant og nærværende problemstilling 3. Øve deltagernes generelle tilgang til at bruge netværk som en ressource i forhold til egen situation Der behøves ingen særlige materialer, men en stol til hver deltager kan gøre det mere behageligt. Deltagerne deles op i to lige store grupper. Den ene halvdel udnævnes til konsulenter og den anden halvdel er kunder. Konsulenterne placeres i en rundkreds med ansigtet udad. Foran hver konsulent placerer én kunde sig. Hjulet drejer en tak, hver gang der er gået 3 minutter, ved at kunderne rykker en gang til højre til en ny konsulent. Så snart hjulet starter, skal kunden på max. to minutter formulere sit problem/sin udfordring. Konsulenten må i de to minutter stille afklarende spørgsmål. Når de to minutter er gået, giver instruktøren signal, og ordet går over til konsulenten, som har et minut til at komme med ideer og forslag. I det minut er det kun konsulenten, som taler. Så snart minuttet er gået, afbryder instruktøren, og alle kunder rykker en plads til højre for at få en ny konsulent. Kunden formulerer igen sit problem/sin udfordring for den nye konsulent på max. to minutter og får et minuts gode ideer/råd, før hjulet drejer en tak igen. Når kunderne har været hele vejen rundt eller fået et aftalt antal konsultationer - bytter konsulenter og kunder roller, og hjulet kan køre igen. Hvis der er ulige antal personer, må én kunde sidde over hver gang. Afslutning Øvelsen giver i sig selv gode ideer. Desuden kan instruktøren, for at stimulere eftertanken omkring deltagernes indgang til networking, opfordre deltagerne til at dele deres tanker om, hvad der virkede godt og mindre godt ved deres problemformulering, og hvad der skete med problemformuleringerne og ideerne/løsningerne efterhånden, som hjulet drejede. 37

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

PERSONLIG EFFEKTIVITET Et effektivt værktøj

PERSONLIG EFFEKTIVITET Et effektivt værktøj PERSONLIG EFFEKTIVITET Et effektivt værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til personlig effektivitet Bevidstgør dig om, hvilke eventuelle tidsrøvere, du har i din hverdag! Følg følgende faser:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på Den Kreative Platform Her finder du instruktionerne til de standard 3D cases der anvendes i enhver proces på Den Kreative Platform. De har samme

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme?

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? I Kaskelotten arbejder vi med sprogudvikling ud fra metoder fra sprogpakken. Denne folder viser: Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Anden fælles akademidag WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Indhold i workshoppen Inddragelse og involvering oplæg Afprøvning af dialogmetoder

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse LIGESIDET TREKANT Målgruppe Elever og undervisere. Mål Ingen begrænsning af størrelse - dog gerne mere end 10 deltagere. - At skabe en forståelse for, hvordan hele gruppen påvirker hinanden gensidigt -

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte gang i diskussionerne om, hvad der betyder noget for jer som par og forældre. Formålet er, at I finder ud af, hvad

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY Uge 1: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY HippHopp Denne vejledning er et supplement til aktivitetshæftet Særligt i denne uge...........................................................

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

OM GRÆNSER TIL KLASSE

OM GRÆNSER TIL KLASSE UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN 1 OM TIL 0. 3. KLASSE 2 3 Hvad er grænser? Modulet indledes med en snak om ordet grænser. Her arbejdes med elevernes forforståelse af arbejdet med at mærke sine egne grænser. Bed

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere