INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S"

Transkript

1 INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S

2 Indhold Indhold... 1 Forord Introduktion sande og 1 falsk Accept og respekt Aktiv lytning Aldersøvelse Appelsin-race At forestille sig At præsentere sig Bevidsthed om egne forventninger Bogstavleg Boldøvelse Byg så højt I kan De svære ord Dig og dine ressourcer til teamet Du kan mere, end du regner med En masse varm luft Evaluering Forandring fryder Fremtidsvision Hvad har vi lært? Hvad kan du - hvad kan jeg? Hvem er vi og hvem har påvirket os Hvem er vi og hvem vil vi være? Idébank Jeg øvelse Korsang Kreativ idégenerering Mit gæt om dig Netværkshjulet Personlig æske Personlige styrker Portrætgalleri Storytelling Teknik-bank Tombola

3 36. VitaWrap Våbenskjold Forord Velkommen til en bog i serien: Engagerede mennesker skaber resultater, og er inspirerende at samarbejde med PS4 A/S er et konsulenthus med partnere, konsulenter og studerende, som alle er karakteriseret ved at have uhøjtideligt men intelligent samarbejde både internt og eksternt. Vi blev etableret i 2001, og siden da har vi hjulpet vores kunder med lederog medarbejderudvikling, rekruttering, netværksfacilitering og franchisekonceptudvikling. Vores arbejdsmetoder bygger på en kombination af hjerne og hjerte koblet til handling. Vi bruger denne metode, fordi vi tror på, at de bedste resultater opnås ved at skabe indsigt i og forståelse for det hele menneskes betydning for organisatorisk og forretningsmæssig udvikling og vækst samt omsætningen af dette til konkrete handlinger. Bøgerne i denne serie er karakteriseret ved, at være meget praksisnære, da de fleste af kunder har udtrykt behov for dette. Det er endvidere således, at hvis man ønsker et værktøj, som understøtter denne bogs emne, så er det muligt også at købe i PS4 s shoppen. Det er på skift partnerne i PS4 A/S, som er de skrivende personer til disse bøger. De er karakteriseret ved, at de gennem flere år har undervist eller inspireret i emnet. Hvis du har spørgsmål, ris eller ros til bogen, er du meget velkommen til at skrive til os på eller besøge os på Vi glæder os til at høre fra dig og god læselyst. Bedste hilsener PS4 teamet 2

4 1. Introduktion Hvad forstår vi ved innovative aktiviteter? Det er aktiviteter, der: Giver energi Giver ny inspiration Giver ny viden Giver nye perspektiver Giver fornyelse Giver anledning til at grine Giver frugtbart samvær Giver nye ideer Giver brud på handlemønstre Giver udfordring af tanker og adfærd Der er mange gode grunde til at bruge innovative aktiviteter i forbindelse med møder og undervisningssituationer. Det er vores overbevisning og påstand, at du ved brug af disse aktiviteter vil fremme produktiviteten i dine møder og undervisningssituationer. Hvad enten det er første gang eller gang nummer 500, at du anvender innovative aktiviteter til undervisningssituationer og møder, så kan det være en god idé at være opmærksom på følgende: Vurdér dit publikum og kend risikoen: Nogle af aktiviteterne vil falde i rigtig god jord hos én type deltagere, mens de hos andre vil være et flop. Det er op til dig at vurdere og beslutte, hvilke aktiviteter du vil bruge med hvilke deltagere. Endnu vigtigere er det, at du vurderer din egen fornemmelse af tryghed ved at anvende en specifik aktivitet. En tommelfingerregel: hvis du er det mindste i tvivl om, hvor vidt du føler dig tryg ved at anvende en bestemt aktivitet så lad være at bruge den og find en anden. Deltagerne vil mærke din tøven og dele din utryghed. Følg op og resumér bagefter: Det kan godt være, at det er helt tydeligt for dig, hvordan en aktivitet fremhæver et bestemt emne eller adresserer en udfordring. Pas alligevel på med at antage, at alle dine deltagere følger de samme tankebaner som dig. Efterfølg enhver aktivitet med en opsummering, der kan støtte deltagerne i mentalt at gennemgå aktiviteten og se de punkter, du har søgt at fremhæve. Dette ville fremme læringen af aktiviteten. 3

5 Tilpas: Der er ikke noget ved nogen aktivitet i denne bog, som er ufravigeligt. Aktiviteterne har alle været anvendt med succes af øvede kursusledere på hver deres forskellige måde. Selvom mange af aktiviteterne kan benyttes direkte, anbefaler vi, at du tilpasser aktiviteterne til det, der fungerer bedst for dig, og gør dem til dine egne, hvor du kan. Resultatet vil være aktiviteter, der har større relevans for dig, din virksomhed eller dit kursus. Og allervigtigst i forhold til at tilpasse aktiviteterne: resultatet vil være en aktivitet, der er endnu sjovere og endnu mere produktiv. 4

6 2. 2 sande og 1 falsk At afprøve folks antagelser om andre mennesker. At samle mennesker og få viden om hinanden på en lidt utraditionel måde. Udbyttet med øvelsen er bevidstgørelse af antagelser om mennesker, baseret blot på iagttagelse af andre. En flipover To sande og et falsk udsagn fra hver af de deltagende Man beder alle om at nedskrive to sand og et falsk udsagn om dem selv. Herefter beder den procesansvarlige deltagerne om enkeltvis at læse disse udsagn højt. Ved hvert udsagn beder den procesansvarlige deltagerne om at række en hånd i vejret ved de udsagn, som de mener er sande. Der spørges efter hvert udsagn: Hvem tror, at dette udsagn er sandt? Og der optælles, hvor mange, der tror på udsagnet. Herefter konkluderes på, hvilke to udsagn de deltagende antog var sande, og der kan herved eventuelt også siges noget om, hvorvidt fokuspersonen udsender de signaler, som deltagerne kobler til de aktuelle udsagn om man kan skue hunden på hårene. 5

7 3. Accept og respekt Træning af accept og respekt. Øvelsen kan bidrage til bevidstgørelse om adfærd i forbindelse med henholdsvis respekt og accept. Deltagerne går sammen to og to. Man kan lave små hurtige spil (af sekunders varighed), hvor der kommer mange sejre og tab. Som lege kan man f.eks. benytte kryds og bolle, sten saks og papir eller plat og krone. Den besejrede skal sige: Du vandt, det var flot, tillykke med sejren. Og vinderen siger: Det var en fornøjelse at spille med dig, skal vi prøve igen? Her trænes deltagerne i selve nederlaget - eller sejren - men samtidig lærer de at respektere og acceptere modstanderen. 6

8 4. Aktiv lytning Træning i aktiv lytning. Øvelsen vil bidrage til oplevelsen af nærvær fra medkursisten - oplevelsen af at være aktivt lyttende. Deltagerne går sammen to og to. Deltagerne sidder ryg mod ryg på en stol hver. På skift fortæller de om en udfordring til hinanden. Den ene starter og har kun 3 minutter til at fortælle noget om en udfordring. Den anden må kun lytte nu. Man må derefter stille tre gode åbne spørgsmål til denne fortælling. Spørgsmål, der skal skabe refleksion hos historiefortælleren. Når spørgsmålene er besvaret gives feedback på oplevelsen: Hvordan var det? Hvad oplevede man ved at lytte? Hvordan var det kun at måtte stille tre spørgsmål? Til slut kan der i plenum spørges til deltagernes oplevelse af øvelsen. 7

9 5. Aldersøvelse At vurdere sig selv og andre ved hjælp af intuition samt at øve sig i at redegøre for sin intuitive vurdering. Ingen materialer. Instruktøren beder deltagerne rejse sig op. De skal herefter stille sig i en række, hvor den yngste står yderst til venstre, hvorefter alderen går i opadgående rækkefølge og slutter med den ældste yderst til højre. Der må ikke tales under øvelsen - men det er tilladt at tælle rynker og grå hår - uden ord! Vurderingen foregår således udelukkende på baggrund af det, deltagerne ser. Det er tilladt at flytte rundt på de andre og naturligvis på sig selv. Afslutning Instruktøren spørger, om alle nu mener, de står som de skal. Hvis ja, beder instruktøren deltagerne om at sige fødselsdag og år fra høj re mod venstre. Hvis nogen står forkert - stiller de sig ind i den rigtige rækkefølge. 8

10 6. Appelsin-race At få skabt energi og latter undervejs i et procesforløb. Denne opgave er god som teamopgave, hvor hele teamet skal heppe på den person, som har opgaven. En appelsin med en snor igennem. Appelsinen med snor igennem bindes fast om livet på en person, som får til opgave at skubbe en aktuel ting foran sig frem til en fastsat målstreg. Når den ene person har nået målet, gives appelsinen videre til næste person i teamet, indtil hele teamet har været igennem opgaven. Afslutning Gå forløbet igennem. Hvordan reagerede de øvrige teammedlemmer? Med energikommentarer eller med energitagende kommentarer? Dette er ofte meget karakteristisk for, hvordan man bidrager i de daglige samarbejdssituationer. Har teamet bevidsthed om dette, og hvordan vil de takle det, når bevidstheden er til stede? 9

11 7. At forestille sig At starte møder, undervisningsprocesser og foredrag med energi til fordel for samt lige mødedeltagere. Ingen materialer til denne øvelse. Deltagerne lukker øjnene, og instruktøren fortæller følgende: Forestil dig, at du står på et højt bjerg eller en klippetop. Du står helt ude ved kanten, hænderne klamrer sig som sugekopper til klippevæggen - du har højdeskræk. Nu er du ikke alene deroppe, der er en hel masse mennesker, der står på række. Lige pludseligt sker der noget, og den sidste i rækken er nødt til at komme frem, han/hun skal altså "møve" sig frem forbi de andre. Husk kanten er smal - så giv vedkommende en hånd. Denne forestilling af en emergency -situation på en klippetop kan fint overføres til et mødelokale. Typisk står bordene i et "U" eller hestesko - så bed mødedeltagerne om at stille sig op i inderkredsen på række. Bed dem om at lukke øjnene, stå tæt sammen og forestille sig ovennævnte situation. Bed efterfølgende deltagerne om at stille sig op efter alder, højde eller lign. Dette medfører, at de må mase sig forbi hinanden i den ene eller den anden retning, indtil de står i den rette rækkefølge. Du vil opleve en masen og kommen hinanden ved - og en god forbindelse blandt mødedeltagerne er skabt. 10

12 8. At præsentere sig og udbytte At bryde isen og lære hinanden at kende på en anderledes måde. En flipover eller en overhead. Spritpen. Præsentér opgaven, som lyder: Præsentér dig selv ved: Navn Afdeling/ arbejdsopgaver Tidligere arbejdsliv Job/ uddannelse/ fritid. Fortæl herefter, hvad du ville være, hvis du var: En bil Et dyr En farve Et træ Et tal Eller... Der gives nu cirka 5 minut ter til at forberede svarene. Herefter præsenterer hver enkelt sig selv og sine valg. Vigtigt: Understreg eventuelt, at oplysningerne ikke bruges til noget bagefter, og at man ikke skal fortælle mere, end man har lyst til. Hvis man ikke kan finde på noget, er det ok at melde pas. NB: For at bringe noget energi ind i præsentationen, kan man springe i rækkefølgen og undervejs stille spørgsmål til tilfældigt udvalgte. F.eks.: "Hvem er det nu, der er grævling?" "Der er fire, som var birketræer. Kan du huske dem?" 11

13 Efter præsentationen husker man hinanden på en anden og sjovere måde end ved en traditionel præsentation. 12

14 9. Bevidsthed om egne forventninger At skabe bevidsthed om egne forventninger. Papir Blyant Du skal fremlægge en problemstilling for en medarbejder, en gruppe eller en chef. Det kan være en virkelig eller en fiktiv problemstilling. (F.eks. samarbejdsvanskeligheder med en kollega, gruppe m.m.). Der beregnes 30 min. forberedelsestid. Følgende skrives ned: 1. Hvorfor tager du problemstillingen op? I hvilke arbejdsmæssig sammenhæng er problemstillingen opstået? Hvilke oplysninger er helt centrale for problemstillingen? 2. Hvordan forestiller du dig, at problemet kan løses? Hvilke reaktioner forventer du af dine tilhørere? Du får lov at fremstille problemstillingen fra punkt 1 uden at blive afbrudt. Dernæst modtager du reaktioner fra dine tilhørere én efter én. De skal hver for sig fremføre: de centrale punkter forslag til løsning/ videre arbejde. Til slut fremlægger du eget løsningsforslag (punkt 2), og hvis du har lyst underpunktet vedrørende forventede reaktioner fra tilhørere. Vigtigt! 13

15 Understreg eventuelt, at oplysningerne ikke må bruges til noget bagefter, og at man ikke skal fortælle mere, end man har lyst til. Det er ok at melde pas. Afslutning Afslut eventuelt med diskussion. 14

16 10. Bogstavleg At træne evnen til at tænke kreativt samtidig med, at en given instruktion bliver fulgt. Papir i det nødvendige antal eksemplarer, hvor instruktøren på forhånd har skrevet: SKEUKNSDBEOSGESRTVAVIECRE Sæt deltagerne i grupper af fire og giv dem papiret. Giv derefter denne instruktion ud til alle deltagere (instruktionen skal være meget præcis): "I den linje af bogstaver, der står på jeres papir, skal SEKS BOGSTAVER slettes, således at de tilbageblevne bogstaver - uden at rækkefølgen ændres - udgør et almindeligt kendt dansk ord." Afslutning Løsningen er: Når du har slettet bogstaverne til ordene»seks BOGSTAVER «fremkommer ordet "kundeservice". 15

17 11. Boldøvelse At bryde mentale billeder om, hvad der er muligt - og tænke kreativt. En bold. Stil deltagerne i en cirkel og begynd at kaste bolden rundt. Fortæl, at det, det nu drejer sig om, er hurtigst muligt at få bolden til at have rørt alles hænder. Gruppen skal nu finde den hurtigste måde at løse opgaven. Spørg, om der er nogle spørgsmål. Når gruppen er klar, skal de sige til, så instruktøren kan tage tid på, hvor hurtige de er. Afslutning Drøft bagefter: Hvem fik ideerne? Hørte vi dem? Planlagde vi øvelsen Eller gik vi bare i gang? 16

18 12. Byg så højt I kan At engagere teams i kreativ problemløsning. Plastsugerør Tape Del deltagerne op i grupper med tre i hver. Bed grupperne bygge en fritstående "struktur" ved at tape sugerør sammen. Det er ikke tilladt at tape noget til gulvet, loftet eller væggene. De, der har bygget den højeste "struktur" inden for 10 minutter, har "vundet". Afslutning Drøft bagefter: Hvem fik ideerne? - hørte vi dem? Planlagde vi øvelsen, eller gik vi bare i gang? 17

19 13. De svære ord At demonstrere vigtigheden af at give tydelige informationer. 2 frivillige deltagere Bed den ene deltager om at lægge sig fladt på ryggen på gulvet. Bed den anden deltager om at få personen op at stå - udelukkende ved hjælp af ord - instruktion. Personen, der ligger ned, har aldrig før prøvet at skulle rejse sig op,og skal derfor instrueres nøje i, hvordan man gør. 18

20 14. Dig og dine ressourcer til teamet At give viden om det enkelte teammedlems bidrag til teamet. Flipover-papir. Spritpenne. Deltagerne opdeles i grupper af 4-6 personer. Giv hver gruppe et ark papir og en pen. Hver deltager tilføjer en detalje ved en bil, som beskriver en styrke, han eller hun bidrager med til teamet. F.eks.: En deltager tegner det lange lys og skriver samtidig: "Jeg bidrager med de langsigtede visioner" eller i motoren: "Jeg er den smøreolie, der gør at tingene glider, som de skal." Alle tegner deres bidrag til bilens funktioner/ressourcer. Afslutning Flipover-papiret hænges op, og de samlede ressourcer præsenteres for alle deltagerne. 19

21 15. Du kan mere, end du regner med En wake up og hvis der er behov for lidt energi i rummet. Deltagerne lærer, at de kan mere, end de regner med, hvis de forestiller sig målet mentalt. Ingen. Instruktøren beder alle om at rejse sig op og stå med armene ned ad siden. Herefter skal hver deltager løfte sin højre arm, så den peger lige frem for dem selv. Instruktøren beder herefter hver deltager om at dreje sig rundt højre om med armen løftet - så langt, de kan komme, og tilbage igen, hvorefter de skal tage armen ned ad siden igen. Nu skal deltagerne lukke øjnene og forestille sig, hvor langt de kunne dreje sig rundt med højre arm strakt, og det punkt de nåede til. Herefter skal de stadig med lukkede øjne - forestille sig at nå forbi punktet. Så åbner deltagerne øjnene og strækker højre arm frem for sig, hvorefter de drejer sig rundt højre om og ser, om de kommer forbi det punkt, de nåede til første gang. Næsten alle vil opleve, at de når forbi det punkt, de nåede til i første omgang. 20

22 16. En masse varm luft At illustrere lærende elementer i teambuilding. Balloner i alle afskygninger (antallet bestemmes efter antal deltagere) Spritpenne Der udleveres balloner til alle. Deltagerne skal puste deres ballon op, binde en knude på den og skrive deres navn på. Deltagerne skal nu danne grupper og kaste deres balloner op i luften, hvor de skal holdes "flyvende". Den eneste regel er, at når man har "slået" til sin egen ballon to gange i træk, skal man "slå" til en anden ballon, inden man igen må "slå" til sin egen. Instruktøren stopper legen efter to minutter. Afslutning Drøft med gruppen: På hvilken måde ligner ballonerne medlemmerne af dit team? Svar kan være: Fulde af varm luft Forskellige i formen Svære at kontrollere Man taber nogle af dem Kræver hårdt arbejde at få dem til at holde sammen osv. Spørg også: Holdt alle ballonerne sig oppe på samme måde? Pointen er her, at nogle balloner - ligesom menneskene - er lettere at kontrollere og lettere at have med at gøre. 21

23 Og spørg til sidst: Kan en person holde alle ballonerne oppe alene? Instruktøren kan her pointere, at selv om folk gik ind i hinanden og trådte hinanden over tæerne, var der ingen, der tog sig af det. De havde fokus på ballonerne og gruppens mål. 22

24 17. Evaluering At få så mange refleksioner som muligt over seminaret/kurset "highlightet". Papir Spritpenne Tape Instruktøren har på forhånd skrevet forskellige sætninger op på en flipover, som deltagerne så skal gøre færdig. De vælger selv, hvor mange de vil gøre færdige. Sætningerne, instruktøren skriver op, kan f.eks. være: Jeg har lært, at... Jeg var overrasket over... Jeg ved nu, at... Det undrer mig fortsat, at... Det bedste var, at... Jeg vil arbejde mere med... Når jeg kommer hjem, kunne jeg tænke mig at... Det, jeg har lært om mig selv, er... Afslutning De udfyldte flipover ark hænges op, og deltagerne præsenterer og redegør efter tur deres "statement". 23

25 18. Forandring fryder At give deltagerne nogle refleksioner over deres egen forandringsparathed. Øvelsen kræver ingen hjælpemidler. Bed deltagerne om at danne par, og lad dem stå i lokalet således, at de har ryggen imod hinanden. Det vil gavne øvelsen, hvis deltagerne står således, at de har ansigtet i samme to retninger. Deltagerne står altså parvis med ryggen imod hinanden, den ene i alle parrene har ansigtet f.eks. mod nord, og den anden i alle parrene har så ansigtet mod syd. Du beder nu alle de deltagere, som har ansigtet mod nord om på to minutter at forandre fem ting ved deres udseende. Her begynder en del af deltagerne at tøve, mens andre straks snører et snørebånd op, smøger et ærme eller et bukseben op osv. Når de to minutter er gået, standses deltagerne, og de bedes vende rundt, så de står med ansigtet mod hinanden. Den person, som ikke har ændret ved sit udseende, skal nu gætte, hvad den anden har forandret. Herefter gentages øvelsen med den anden part. Nu tror alle deltagerne, at de er færdige, men nej, du beder igen alle deltagerne med ansigtet mod nord om at forandre ti ting ved deres udseende. Dette resulterer ofte i høj lydte udbrud om, at det er for meget, det er ikke sjovt mere osv. Men du insisterer på, at det skal gennemføres, og begge personer gennemfører øvelsen. Du beder dem endnu engang om at gentage øvelsen - med 15 ting. Her vil der opstå modstand, deltagerne nægter at gennemføre øvelsen igen, og du accepterer modvilligt at afbryde øvelsen. Alle ordner nu deres klæder igen og sætter sig tilbage på deres egne stole. Afslutning Du giver dem feedback på øvelsen. a) Modstand mod forandring: De fleste/en del af deltagerne gik kun modvilligt med til at gennemføre øvelsen 2. gang. b) Modstand mod forandring: Det lykkedes ikke at gennemføre øvelsen 3. gang. 24

26 c) Når vi ikke forstår/ikke er informeret om formålet med forandring, er forandringen svær at acceptere. d) Tilbagefald: Så snart øvelsen var slut, faldt alle tilbage til den samme tilstand, som de havde før øvelsen. e) Læring: Når vi forandrer, skal vi passe på med at komme med for mange og for store forandringer på samme tid. f) Læring: Når vi har gennemført forandringen, skal der efterfølgende være stor fokus på ikke at falde tilbage til de gamle vaner. 25

27 19. Fremtidsvision At skabe en fremtidsvision om egen afdeling/virksomhed. Instruktøren har på forhånd lavet kort med forskellige ord eller sætninger, der passer til det emne, der arbejdes med. Ord kan f.eks. være: Samarbejdet Fleksibilitet Personlig udvikling Vision Distanceledelse Højt energiniveau, fordi teamtankegang medfører engagement Seriøsitet Høj latter Familievenlig Proaktiv tænkning Forandringsaktiv Best practice Kundetilfredshed Handlekraft God kommunikation Udadvendt Fremtidsorienteret Kreativ Giv 2-3 kort til hver deltager. Understreg, at den historie, som nu skal skabes i fællesskab, skal tegne det fremtidsbillede, deltagerne allerbedst kunne tænke sig blev realiseret. Instruktøren begynder nu at fortælle en historie, der f.eks. kan starte således: "Det er år Jeg er på vej ind i (virksomhedens navn). Ingenting er, som det var i Den væsentligste forskel er, at..." 26

28 Historien skal nu viderefortælles af første deltager, som skal bruge de 2-3 ord, som står på hans kort, i sin del af historien. Han/ hun må gerne standse midt i en sætning og lade historien gå videre til næste deltager, som skal bruge sine ord osv. Afslutning Når alle har bidraget til historien. Nedskriv herefter historien i overordnede træk, så I kan huske den og arbejde videre med den i fremtiden. 27

29 20. Hvad har vi lært? At opsummere, hvad der indtil videre er opfattet/lært på kurset. Øvelsen giver anledning til at træne spørgeteknik samt illustrere, at vi i læringsprocessen fokuserer på forskellige elementer. Ingen materialer. Når halvdelen af kurset/seminaret er gennemført, beder instruktøren deltagerne om at danne par. De skal nu forestille sig, at den ene af parterne desværre er kommet for sent på grund af forhold i hjemmevirksomheden. Den anden part skal derfor fortælle, hvad der indtil nu er sket i kursusforløbet. Det giver den part, der er kommet "for sent" anledning til at stille mange uddybende spørgsmål, og det giver begge parter anledning til at "forankre" de oplevelser og den viden, de har tilegnet sig i det forløb, der har fundet sted. 28

30 21. Hvad kan du - hvad kan jeg? At bevidstgøre gruppen om dens "fælles" selvværd og ressourcer. Flipover-papir Spritpenne En jobbeskrivelse Del deltagerne op i grupper af seks personer. Gruppen skal søge et specifikt job, som instruktøren har "opslået". Instruktøren beder gruppen lave en "gruppebeskrivelse" med gruppens samlede talenter, kompetencer, kvalifikationer og erfaringer. Husk også de "bløde" kvalifikationer. Spørg grundigt ind til den enkeltes styrker Afslutning Når grupperne har fået har fået lavet gruppebeskrivelsen, og herefter taget en snak om, hvordan de kan bruge denne beskrivelse i deres arbejde. 29

31 22. Hvem er vi og hvem har påvirket os At skabe forståelse for vores værdier og valg her i livet. Denne øvelse er velegnet til teams, der kender hinanden i forvejen, idet den går dybere end en normal præsentation ved en teambuilding med en proceskonsulent. Øvelsen giver også en dybere forståelse for det enkelte individs værdier og handlemønstre. Ingen hjælpemidler er nødvendige. Der gives fem minutters forberedelsestid i alt for teamet med følgende oplæg: Fortæl om den person, der har betydet mest for dine valg her i livet. Hvad var det, personen gjorde for dig? Hvilke egenskaber eller handlinger var afgørende? Hvordan har det influeret på dine valg her i livet? Beregn 5 til 10 minutter til hver præsentation. Hver person præsenterer sit oplæg, og de øvrige kan komme med uddybende spørgsmål efter hver præsentation. 30

32 23. Hvem er vi og hvem vil vi være? At skabe associationer fra ord til billeder til handling Hvert team skal have et sæt billedkort med 10 til 15 forskellige billeder inden for bestemte kategorier (dyr, sko, aviser/blade, biler, sportsgrene o.l.) En flipover Teamet skal ved hjælp af billeder finde ud af, hvem de er. De skal vælge det billede, der passer bedst og så lade associationerne flyde frit - jo flere ord, desto bedre. Det er vigtigt, at de får samlet alle disse ord undervejs. Inden de går i gang, skal de vælge: En facilitator til at styre diskussionen i teamet og sikre, at teamet når til konsensus om valg af passende billeder. En skribent til at dokumentere, hvilke ord der bliver sagt om billederne. Alt skal med. Det skal være en, som skriver stort og tydeligt. Derefter skal de gå i gang, og opgaven formuleres som følger: 1. Spred billederne ud på bordet. Først diskuteres i temaet, hvem I er i dag. I vælger det billede, I synes passer bedst. Herefter brainstormer I på, hvilke karaktertræk ved det pågældende billed- og ordvalg, der passer på teamet. Sig alt, hvad der falder jer ind. 2. Dernæst skal I beskrive, hvordan I gerne vil have, at I skal se ud i fremtiden. Hvordan opfattes I af jeres kunder? Hvilken personlighed har I? Gør det på samme måde som før. Afslutning Hvert team præsenterer deres oplæg, og øvrige teams skal/kan kommenterer. 31

33 24. Idébank At få alle i et møde til at bidrage aktivt. At alle deltagere således overvejer, hvad der skal til for at eliminere en udfordring, som en mødeleder ellers ofte vil være alene med. Papir Kuglepenne Introducér en udfordring, som du gerne vil have forslag til at få løst. Derefter skriver alle deltagere et løsningsforslag på et papir, som så sendes videre til sidemanden, når mødelederen siger til. Det kan f.eks. være efter 5 minutter. Sidemanden skriver så videre på samme papir og lader det gå videre til næste. Afslutning Når alle har skrevet på alles "startpapir", slutter runden. Man har nu en bank fuld af ideer til at løse en konkret udfordring. 32

34 25. Jeg øvelse At træne deltagerne i at komme væk fra deres yndlingsemne - dem selv - og træne evnen til at lytte t il andre. Altså en kommunikationsøvelse. Her kræves ingen materialer. Øvelsen kan bruges i små og store grupper og tager 2-4 minutter. Bed deltagerne om at rejse sig op og danne par. Parrene skal så drøfte et emne som f.eks. forskellen ved at være gift/være alene - eller forskellen mellem mænd og kvinder. I samtalen er det forbudt at bruge ordene "jeg", "mig" eller "min". Hvis en af deltagerne alligevel kommer til at bruge et af ordene, skal vedkommende sætte sig ned. Den anden part kan så prøve at finde sig en ny samtalepartner og fortsætte samtalen. Det betyder normalt, at alle sidder ned, inden der er gået to minutter. Afslutning Øvelsen viser, hvor selvcentrerede vi ofte er, når vi taler med andre. Den eneste måde at blive gode lyttere på er ved at stille åbne spørgsmål til den anden. 33

35 26. Korsang og udbytte At performe og skabe noget sammen. Udbyttet kan være glæde, stolthed, samarbejde, kreativitet, åbenhed og anerkendelse Hvad der skal bruges: en pianist og/ eller en korleder Instruktøren finder tre forskellige sange, der passer til årstiden, deler stemmerne mellem deltagerne (kanon sang er også godt) og træner til den store finale til julefrokosten, sommerferiefrokosten eller lignende. Jo flere deltagere, desto bedre - afhængig af korlederkompetencer. 34

36 27. Kreativ idégenerering Idégenerering. Udbyttet ved øvelsen er en mere kreativ tilgang til idégenerering, der gør, at man bliver tvunget til at tænke i andre baner end normalt. Papir Blyant Post-it blokke En masse magasiner/ blade (helst med mange billeder og illustrationer) Selve idégenereringsfasen går ud på, at nogle gruppemedlemmer e sidder og kigger blade og magasiner igennem og skriver ideer ned på gule post-it. Alt er relevant, og der er ikke nogle dårlige idéer. Andre gruppemedlemmer går rundt i bygningen samt udenfor, ser sig om og skriver idéer ned, baseret på alt hvad man ser. Igen er alt relevant. Dette foregår i ca minutter, hvorefter man mødes og skriver samtlige idéer ned på post-it. Disse post-its sættes op på en væg, tavle eller lignende, hvorefter idéerne grupperes efter kategori. Til sidst har man kun enkelte idéer tilbage i overskrifter, og der skal så stemmes om disse. Dette resulterer ofte i kombinationer, man ikke havde overvejet før. Det er en metode, der er baseret på mind-mapping, men er mere visuel og praktisk funderet. 35

37 28. Mit gæt om dig At få deltagerne præsenteret og samtidig synliggøre, hvor hurtigt vi danner opfattelser af hinanden på baggrund af et førstehåndsindtryk. To stykker papir til hver deltager med en tekst skrevet af instruktøren. Teksten handler om, hvad man tror om de andre i gruppen. Det kan f.eks. være: Den avis, du holder hedder: Når du skal på ferie, vil du helst: Din foretrukne fritidsinteresse er: Det tv-program, du er mest glad for er: Du er vild med at spise: På dit arbejde er du mest glad for udadvendte/indadvendte aktiviteter: Emnerne, instruktøren vælger, kan være alle mulige andre - herunder også mere jobrelaterede. Deltagerne opdeles i grupper af tre personer. Hver deltager udfylder papir på de to andre og giver det til dem. Afslutning Diskutér i gruppen primært, hvad der fik den enkelte til at gætte det om de andre, han eller hun gjorde. 36

38 29. Netværkshjulet Netværkshjulet kan hjælpe på tre forskellige måder: 1. Træne formulering af en aktuel problemstilling, som deltagerne gerne vil aktivere deres netværk for at få hjælp til. 2. Få andres konkrete bud på løsning af en relevant og nærværende problemstilling 3. Øve deltagernes generelle tilgang til at bruge netværk som en ressource i forhold til egen situation Der behøves ingen særlige materialer, men en stol til hver deltager kan gøre det mere behageligt. Deltagerne deles op i to lige store grupper. Den ene halvdel udnævnes til konsulenter og den anden halvdel er kunder. Konsulenterne placeres i en rundkreds med ansigtet udad. Foran hver konsulent placerer én kunde sig. Hjulet drejer en tak, hver gang der er gået 3 minutter, ved at kunderne rykker en gang til højre til en ny konsulent. Så snart hjulet starter, skal kunden på max. to minutter formulere sit problem/sin udfordring. Konsulenten må i de to minutter stille afklarende spørgsmål. Når de to minutter er gået, giver instruktøren signal, og ordet går over til konsulenten, som har et minut til at komme med ideer og forslag. I det minut er det kun konsulenten, som taler. Så snart minuttet er gået, afbryder instruktøren, og alle kunder rykker en plads til højre for at få en ny konsulent. Kunden formulerer igen sit problem/sin udfordring for den nye konsulent på max. to minutter og får et minuts gode ideer/råd, før hjulet drejer en tak igen. Når kunderne har været hele vejen rundt eller fået et aftalt antal konsultationer - bytter konsulenter og kunder roller, og hjulet kan køre igen. Hvis der er ulige antal personer, må én kunde sidde over hver gang. Afslutning Øvelsen giver i sig selv gode ideer. Desuden kan instruktøren, for at stimulere eftertanken omkring deltagernes indgang til networking, opfordre deltagerne til at dele deres tanker om, hvad der virkede godt og mindre godt ved deres problemformulering, og hvad der skete med problemformuleringerne og ideerne/løsningerne efterhånden, som hjulet drejede. 37

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 GUL KERNE UNDERHOLDNING OG KOMMUNIKATION Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Indhold...2 Hvorfor underholdning og kommunikation?...2 Opbygningen af et modul...3

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere