GUIDE TIL GLOBAL UNDERVISNING MED VIRKSOMHEDSPARTNERSKABER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL GLOBAL UNDERVISNING MED VIRKSOMHEDSPARTNERSKABER. www.ffe-ye.dk"

Transkript

1 GUIDE TIL GLOBAL UNDERVISNING MED VIRKSOMHEDSPARTNERSKABER

2 Copyright 2011 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af dette materiale eller dele af det er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 1. udgave 2011 Forlag Young Enterprise Ejlskovsgade 3D, st. th. DK Odense C Tlf.: Fax: ISBN

3 INDHOLD Introduktion Hvad består et partnerskab af? Cases Case: Projekt madordning Case: Teambuilding gennem sociale medier Case: En lufthavn som tværfagligt læringsrum Case: Hvordan er det at arbejde i en IT-virksomhed? Partnerskabet etableres At finde en virksomhed Den første henvendelse Kortlægning af partnere De første møder Partnerskabsaftale Arbejdsplan Evaluering Ressourcer Bilag: Skemaer

4 INTRODUKTION Hvordan styrker vi samarbejdet mellem gymnasiet og det omgivende samfund? Guiden her kan inspirere gymnasielærere, som gerne vil udvikle undervisning med en virksomhed som partner. Guiden er en del af Globale Gymnasiers arbejde med at styrke erfaringerne med partnerskaber mellem danske gymnasier og virksomheder med offshore aktiviteter. Dvs. danske virksomheder med afdelinger i udlandet eller udenlandske virksomheder med afdelinger i Danmark. Undervisningsforløb, der inkluderer virksomhedspartnere, bidrager med et globalt perspektiv, der fokuserer på samspillet mellem lokale, nationale og transnationale kredsløb. Virksomhedspartnerskaber er vidt forskellige. Fælles for dem er, at de ofte understøtter undervisning, hvor eleverne arbejder innovativt og løsningsorienteret. Virksomhedspartnerskaber i undervisningen kan: Styrke innovativ undervisning, der fokuserer på globale udfordringer Fremme elevernes globale mindset Opbygge elevernes evne til at navigere i transnationale rammer Det globalt orienterede partnerskab mellem gymnasium og virksomhed er ikke et færdigbrygget koncept, der kan sættes på én ideel formel, men er et felt som rummer mange nye udviklingsmuligheder. Guiden er en inspiration til at udvikle undervisning med en virksomhedspartner. Samtidig er den et værktøj til at navigere i kulturmødet mellem uddannelsesinstitution, elever og virksomheder. Rigtig god fornøjelse! Marie Bennike og Siri Dencker, november

5 HVAD BESTÅR ET PARTNERSKAB AF? Kortlægning af partnerne Partnerskabsaftale underskrives Output Planlægning af forløbet De første møder Udarbejdelse af arbejdsplan Evaluering Selve undervisningsforløbet Der er ingen fastlagt formel for, hvordan man laver et undervisningsforløb med en virksomhed som partner. Processen er ikke sort-hvid, men farverig og kan bestå af mange forskellige nuancer, niveauer og ambitioner. Vi ser et virksomhedspartnerskab som et hus, der skal bygges. Hertil skal man finde ud af, hvilke byggeklodser man skal bruge og hvordan de ser ud, hvis de skal passe lige præcis til det hus, man gerne vil bygge. Når partnerskabet skal bygges op, skal man tage en række valg. I vores arbejde med at samle erfaringer i forbindelse med virksomhedspartnere, er de forløb vi har fundet frem til, meget forskellige. Dog er det tydeligt, at der er nogle valg der går igen. Forløbene er bygget op af samme slags byggeklodser. Vi har defineret ni byggeklodser, som repræsenterer de valg, der er ens for lærere med partnerskabserfaring. Indenfor hver byggeklods er der formuleret nogle spørgsmål, man kan overveje, når man vil påbegynde et partnerskab med en virksomhed. Byggeklodser, som et partnerskab kan bestå af: Fag: Forskellige fag og fagkombinationer kan tilføje forskellige dimensioner til forløbet. Overvej: Hvilke fag skal involveres i samarbejdet? Hvordan bliver de enkelte fags krav opfyldt i forløbet? Hvordan samarbejder fagene? 5

6 FAG PARTNERE SETTING FORMÅL RESULTAT ELEVINDDRAGELSE Partnere: Nogle partnerskaber involverer flere partnere ud over gymnasium, virksomhed fx også en kommune, en NGO, virksomhedens udenlandske afdelinger eller en partnerskole. Overvej: Hvilke partnere skal involveres? Hvad er formålet med, at samarbejdet omfatter de pågældende parter? To partnere Tre partnere Fire partnere Fem partnere 6

7 Partnerskabets omfang: Omfanget af et partnerskab kan spænde fra et samarbejde om et enkeltstående forløb til et længerevarende samarbejde om forløb, som klassen vender tilbage til gentagne gange, eller som skifter klasser og tilpasses nye elever, udfordringer og ideer. Det kan være en fordel at inkorporere partnerskabet på ledelsesniveau, så det medtænkes i skolens overordnede strategi. Der er mange udviklingsmuligheder i et partnerskab: man kan udvikle og tilpasse det forløb man tilrettelægger, sådan at det kan tilpasses andre elevgrupper senere man lærer sin partner at kende det er motiverende at lægge energi i at udvikle at forløb, der bliver brugt igen og igen, på nye måder. Overvej: Hvad skal omfanget af partnerskabet være? Er der tale om, at partnerne samarbejder om et enkeltstående forløb, eller er der tale om et længerevarende partnerskab over tid med flere udviklingsperspektiver? Setting: De fleste partnerskaber vil tage afsæt i en lokal, regional, national eller global setting, men kan selvfølgelig omfatte flere niveauer. Overvej: Er partnerskabets setting lokal, regional eller global? Hvad gør forløbet enten lokalt, regionalt, nationalt eller globalt orienteret? Hvordan vil I arbejde med det pågældende niveau? Formål: Det overordnede formål med at have et partnerskab med en virksomhed er at bygge bro mellem skole og virkelighed. Det handler om at få samfundet ind i klasseværelset - og klasseværelset ud i samfundet. Eleverne skal udstyres med redskaber til at agere i en global verden. Partnerskaber med virksomheder kan være med til at introducere eleverne til entrepenørskab og iværksætteri. Det kan være med til at klæde eleverne på som entrepenører, som lærer om verden, reflekterer over samfundsforhold og kulturforskelle, tager stilling og igangsætter projekter. Både virksomheden, de ansatte, skolen, lærerne, eleverne og eventuelt andre involverede parter skal have noget ud af partnerskabet. Formålet med et forløb kan være meget forskelligt. 7

8 Et formål kan være at give eleverne en føling med arbejdsopgaverne i en virksomhed, mens virksomheden kan promovere sine produkter til potentielle brugere eller fremtidige ansatte. Et andet formål kan være at give eleverne en forståelse for virksomheders globale rolle, idet de beskæftiger sig med virksomheders etiske problemstillinger og ansvar for samfundet. Overvej: Hvad er det overordnede formål med forløbet? Hvad skal eleverne have ud af det? Hvad skal lærerne have ud af det? Hvad skal skolen have ud af det? Hvad skal virksomheden have ud af det? Hvad skal de ansatte have ud af det? Hvad skal andre involverede parter have ud af det? Indhold: Overvejelserne om indhold hænger sammen med formålet med forløbet. Hvis formålet er at eleverne skal beskæftige sig med de etiske og sociale problemstillinger en virksomhed kan stå overfor, kunne et relevant emne være at arbejde med virksomhedens CSR-strategi (virksomhedens strategi om socialt ansvar). Hvis formålet er at udvikle produkter eller lave brugeranalyser på produkter, kan emnet omhandle det specifikke produkt. Overvej: Hvad er indholdet eller emnet i forløbet? Hvad kan eleverne samarbejde med virksomhedens ansatte om? Hvordan kan en fælles platform se ud, som de forskellige parter kan samarbejde om? 8

9 Resultat: Der er stor forskel på, hvilket outputfokus et forløb har. Nogle forløb fokuserer på proces, mens andre fokuserer på et mere håndfast produkt. Indenfor de to kategorier er der imidlertid store variationsmuligheder, idet både proces og produkt kan opfattes meget forskelligt fra forløb til forløb. Overvej: Fokuserer undervisningsforløbet på proces eller produkt? Hvordan forstås proces? Hvordan forstås produkt? Hvilken slags proces er der tale om? Hvilket produkt er der tale om? Elevinddragelse: De fleste forløb arbejder med stor elevinddragelse i selve forløbet, men det varierer om eleverne inddrages i selve planlægningen af forløbet. En planlægningsproces kan også være en læringssituation. Overvej: Hvordan og hvor meget inddrages eleverne i planlægningen? Hvordan og hvor meget inddrages eleverne i den videre proces? Ressourcer: Når man skal etablere kontakt kan man med fordel drage nytte af sit netværk. Både elever og fx skolebestyrelsen kan også bidrage med kontakter fra deres netværk. Brug evt. Brev til forældrene ved skolestart til inspiration (se bilag). Overvej: Hvordan kan eget netværk tages i brug? Hvordan inddrages elevernes og skolebestyrelsens ressourcer og netværk? 9

10 CASES Flere af gymnasierne i Globale Gymnasier har allerede gjort sig erfaringer med virksomhedspartnerskaber. Her er nogle eksempler på, hvordan de har udviklet undervisningsforløb. Casene skal ikke forstås som formler på de ideelle undervisningsforløb, men som gode eksempler på hvordan man kan sammensætte et forløb ud fra byggeklodserne. Illustrationen på s. 25 kan bruges til planlægningen af egne undervisningsforløb. FAG PARTNERE RESSOURCER ELEVINDDRAGELSE FORMÅL INDHOLD RESULTAT 10

11 CASE: PROJEKT MADORDNING fortalt af Claus Albrechtsen, Aarhus Tech For at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i undervisningen, udformede lærere og elever en madordning på en lokal folkeskole. Eleverne udarbejdede en beskrivelse for projektet. Derefter organiserede de sig i arbejdsgrupper - blandt andet en tovholdergruppe, der stod for at holde overblik og have kontinuerlig kontakt til folkeskolen, en madgruppe, der stod for at opfinde opskrifter og grupper der arbejdede med at udvikle bestillingssystem og stregkodesystem. Arbejdsgrupperne arbejdede ud fra milepæle og forløbet sluttede med evaluering og udfærdigelse af eksamensrapport. Teknologi Innovation FAG HTX En lokal folkeskole Esbjerg Kommune PARTNERE Forløbet strakte sig over et skoleår i 3.g. Da projektperioden var ovre, blev kontakten med kommunen etableret med henblik på at føre madordningen videre i kommunalt regi. RESSOURCER Lokal Partnerskabet blev etableret på baggrund af en personlig kontakt mellem en lærer på HTX og en lærer på folkeskolen. ELEVINDDRAGELSE Eleverne lavede brainstorm over mulige projekter, de ville arbejde med, og besøgte folkeskolen, for at finde ud af hvilke opgaver klassen kunne løse for folkeskoleeleverne. PROJEKT MADORDNING INDHOLD Mad, bestillingssystemer, stregkodesystemer, entrepenørskab RESULTAT FORMÅL At skabe undervisning, der veksler mellem teori og praksis. At elevernes arbejde bliver respekteret og værdsat af omgivelserne. Eleverne designede og implementerede en madordning på en lokal folkeskole. Maden blev bestilt over internettet, betalt med stregkodekort, og blev produceret af ernærings- og kokkeelever på teknisk skole. 11

12 CASE: TEAMBUILDING GENNEM SOCIALE MEDIER fortalt af Dorte Fensteen Nielsen & Hilde Schroll Jespersen, Københavns Åbne Gymnasium Københavns Åbne Gymnasium har påbegyndt samarbejde med FL Smidth. Da gymnasiet allerede har en partnerskole i Chennai, involverer samarbejdet også de indiske elever og FL Smidths afdelinger både i København og i Chennai. Forløbet er i opstartsfasen. De danske og indiske elever skal kommunikere via en virtuel platform og dermed udforske hvordan teambuilding via sociale medier kan fungere. Eleverne skal studere FL Smidths rolle i lokalsamfundet i Chennai. De skal undersøge virksomhedens visioner for en CSR-strategi og sammen udarbejde et forslag til en CSR-strategi for virksomheden, som de fremlægger for FL Smidth i Danmark og Indien. De danske elever fremlægger projektet for yngre elever og der udvikles undervisningsmateriale til gymnasieniveau. Engelsk Samfundsfag Innovation FAG Københavns Åbne Gymnasium Deres partnerskole i Chennai: The Hindu School for Secondary Education FL Smidth Valby FL Smidth Chennai PARTNERE Der er indtil videre tale om et samarbejde om et enkeltstående forløb PARTNERSKABETS OMFANG Både lokal og global ELEVINDDRAGELSE Eleverne er med til at udforme forløbet, og er med til at definere arbejdet hele vejen igennem. CSR-politik, sociale medier, sociale innovationsprocesser. TEAMBUILDING GEMMEN SOCIALE MEDIER RESULTAT Procesorienteret. Udarbejdelse af en CSR-strategi for FL Smidth. FORMÅL Eleverne skal udforske hvordan teambuilding via sociale medier kan fungere, og skal samarbejde på tværs af de to lande med henblik på at udvikle en CSR-strategi for FL Smidth. Eleverne får handlekompeten-cer, indblik i en virksomhed på en mere uformel måde, relationer, engelskkundskaber og indlevelsesevner. Virksomheden får et blik udefra, inspiration og idealismedyd. 12

13 CASE: EN LUFTHAVN SOM TVÆRFAGLIGT LÆRINGSRUM fortalt af Irvin Silberling Svensson, Rosborg Gymnasium Rosborg Gymnasium har indgået et partnerskab med Billund Airport. De har allerede samarbejdet en gang og arbejder nu på at videreudvikle forløbet, med henblik på at få flere klasser ud i lufthavnen. Eleverne var tre dage ude i lufthavnen, hvor de arbejdede med de problematikker, lufthavnens ansatte beskæftiger sig med til daglig. Eleverne løste opgaver i de forskellige fag på baggrund af mekanikker, viden og ressourcer lufthavnen stiller til rådighed. Fysik Matematik Erhvervsøkonomi Design Geografi Rosborg Gymnasium Billund Airport Forløbet startede som et enkeltstående samarbejde, og bliver nu videreudviklet til et længerevarende partnerskab. FAG PARTNERSKABETS OMFANG SETTING Forskellige cases fra lufthavnen. EN LUFTHAVN SOM TVÆRFAGLIGT LÆRINGSRUM Settingen er lokal, da lufthavnen og gymnasiet er placeret i samme lokalområde. Dog er en lufthavn også en portal til det internationale samfund. RESULTAT Fremlæggelser, rapporter og afleveringer til lærerne. Eleverne får indspark fra den virkelige verden og får en føling med det tværfaglige arbejde i en lufthavn. 13

14 CASE: HVORDAN ER DET AT ARBEJDE I EN IT-VIRKSOMHED fortalt af Niels Henrik Würtz, Langkær Gymnasium Region Midtjylland tog initiativet til at begynde et samarbejde mellem IT-virksomheden Systematic og Langkær Gymnasium for at lokke flere studerende til at vælge en karriere i IT-branchen. Forløbet fungerede i praksis som en tredages erhvervspraktik for eleverne. Indledningsvis besøgte Systematics direktør klassen og fortalte om de forskellige roller og opgaver i virksomheden. Klassen besøgte faget matematik på Universitetet. Herefter blev eleverne ansat i Systematic i tre dage, hvor de lavede produkter for virksomheden indenfor brugerflade, software og markedsføring. Forløbet kulminerede i en elevfremlæggelse af produkterne på engelsk for et panel med repræsentanter fra virksomhed og skole. Engelsk Dansk Matematik Fysik FAG Region Midtjylland Langkær Gymnasium Systematic PARTNERE Der er foreløbig tale om en engangsforeteelse. INDHOLD Virksomhedens produktion, arbejdsmetoder og arbejde, herunder software og markedsføring. HVORDAN ER DET AT ARBEJDE I EN IT-VIRKSOMHED? FORMÅL Settingen er lokal idet virksomhed og gymnasium er placeret i samme lokalmiljø. Dog er der tale om en engelsktalende virksomhed med et internationalt arbejdsfelt. RESULTAT Eleverne fremlagde på engelsk deres fremstillede produkter for et panel. Eleverne får en forståelse for, hvad det vil sige at være ansat i en international IT-virksomhed. Virksomheden promoverer sig selv og IT-feltet og får på længere sigt gode medarbejdere. 14

15 PARTNERSKABET ETABLERES At finde en virksomhed Når man skal finde en virksomhed at samarbejde med, kan man starte med at researche på internettet. Se evt links og henvisninger s. 18. På idekompasset.dk ligger et par film, der præsenterer virksomheder med interesse i at samarbejde med nogle nytænkende, kreative unge. En anden indgang til virksomheder er at kigge rundt i sit netværk. Hvilke virksomheder er repræsenteret i gymnasiets bestyrelse? Spørg eleverne, om de kender nogen, der kender nogen. Dermed får de også en større rolle i processen, og hvis de føler de bliver taget seriøst, er der desto større sandsynlighed for at de har lyst til at engagere sig i forløbet. Den første henvendelse Når man har fundet en potentiel samarbejdspartner, skal der tages kontakt. En første mail kan indeholde: Information om dig, din skole og dit fag. Dine overvejelser om formålet med samarbejdet. Dine overvejelser omkring hvad virksomheden kan få ud af det. Dine overvejelser omkring, hvad virksomheden kan bidrage med. Hvilke fag, der skal indgå. Hvilke(t) klassetrin, der skal involveres. Ideer til, hvad virksomheden og gymnasiet kan mødes om, forslag til indhold og aktiviteter. Det kan være en god ide at følge mailen op med et telefonopkald. At foretage den første henvendelse til en ekstern partner kan være et stort skridt. Det kræver tillid til, at gymnasiet er en interessant samarbejdspartner for en virksomhed, samtidig med at virksomheden har noget, som gymnasiet mangler. Det handler om at synliggøre det hul, som relationen mellem gymnasiet og virksomheden kan udfylde. Det kan være en ide at droppe salgstalen om: Vi har noget I kan bruge, og i stedet formulere: I har noget vi kan bruge. For virksomheden kan det give en oplevelse af at være værdsat og en lyst til at bidrage med det, gymnasiet efterspørger. Sideløbende er det godt også at medtage overvejelser omkring hvad de får ud af det. 15

16 Kortlægning af partnere Hvis virksomheden reagerer positivt på forslaget om samarbejde, kan det være en ide at følge op på mailen med at orientere den kommende partner om skolen. Hertil kan man bruge kortlægsningskemaet (se bilag). Skemaet er også tilrettelagt virksomheden, så man kan med fordel sende et tomt skema, og opforde dem til at udfylde det. Skemaerne kan være et godt værktøj til vidensdeling, så begge parter får en ide om, hvad det er for en partner de skal til at samarbejde med. De første møder Mødet mellem gymnasiet og virksomheden er ofte et møde mellem forskellige arbejdskulturer. Derfor kan det være en fordel at være eksplicit omkring ting, som i andre sammenhænge tages for givet, samt at overveje hvordan processen skal forløbe. Konkrete rammer for arbejdet på de første møder gør processen nemmere. Mødernes forløb skal være planlagt i forvejen. Vælg fx en ansvarlig for dagsorden og arbejdsopgaver, som også tænker over, hvordan mødet kan faciliteres. Nedenfor er anført nogle værktøjer som kan bruges til de første møder. De kan bruges til en opbygning af en fælles identitet og ståsted. Forventningsafklaring Formål: At opbygge fælles identitet og afklare forventninger. Fremgangsmåde: Hæng en planche op på væggen, som ser sådan ud: Styrker (internt) Svagheder (internt) Muligheder (eksternt) Barrierer (eksternt) Hver person skriver nu deres tanker ned på post-its inden for alle fire begreber. Gør det evt. på begrænset tid (15 min). Når alle er færdige, læses én post-it højt ad gangen, sådan at hvert emne gennemgås hver for sig. Når sedlen er læst højt, hænges den op på planchen. Den kan med fordel skrives ind på computer også, så alle har det og kan have det i tankerne til det videre samarbejde. 16

17 Silent Brainstorm Formål: At finde et fælles samarbejdsfelt. Øvelsen hjælper med et udbrede feltet så meget som muligt, og deltagerne genererer ideer ved hinandens hjælp. Fremgangsmåde: Begynd med at identificere mulige samarbejdstemaer. Det kan gøres ved en almindelig brainstorming og kategorisering af temaer. Dette gøres på max 30 minutter i plenum. Temaerne skrives op på en planche hver, som ligger på borde for sig. Der inddeles i grupper, så der er mindst tre personer pr. planche. Grupperne fokuserer på én planche i ti minutter ad gangen. Vælg en tidsstyrer. Alle har et skriveredskab for sig og skriver alt, der falder dem ind. Husk at læse de andres ideer - det genererer nye ideer! Alle skal være helt stille. Man må ikke tale, kun læse og skrive. Når alle grupper har været ved alle plancher, udvælges de ideer, der er størst tilslutning til. Her kan man benytte et prioriteringssystem, ved at alle må sætte fx fem streger ved de ideer, de bedst kan lide. Man kan også vælge at komme videre ved at tale om, hvad man synes er bedst og derved brainstorme lidt videre. Der opsummeres til sidst i plenum på en ny planche, hvor de bedste ideer skrives op som en prioriteringsliste. Nedsæt herefter arbejdsgrupper, som kan arbejde videre med de enkelte ideer til næste møde. Partnerskabsaftale For at skabe enighed om de formelle rammer, er det en god ide at lave en samarbejdsaftale. Se skemaet i bilag. Arbejdsplan En udarbejdelse af en fælles arbejdsplan kan skabe overblik over forløbet. Se bilag. Ved hjælp af handlingsplanen kan parterne tage stilling til og blive enige om følgende: Hvor omfattende samarbejdet skal være. Hvordan samarbejdet skal organiseres. Hvor tit man vil være i kontakt. Hvordan man kommunikerer. Hvordan forløbet skal gøres tilgængeligt for andre - hvordan man vidensdeler. Evaluering Uanset hvordan partnerskabet udvikler sig, kan det være en god ide i kampens hede at huske at tage sig tid til løbende at lave fælles evaluering af forløbet. Evalueringen kan åbne op for, at parterne skuer fremad - og diskuterer hvordan forløbene skal gribes an i fremtiden, hvis omfanget af samarbejdet udvikler sig til et længerevarende partnerskab. Evalueringen bør omfatte alle involverede parter. En evaluering kan eventuelt tage udgangspunkt i spørgsmålene i skemaet (se bilag). 17

18 RESSOURCER Links Info om feltet: (se film for ideer til samarbejder med innovative virksomheder) Sociale medier gapminder.com ning.com facebook.com skype.com vimeo.com oovoo.com Litteraturhenvisninger Darsø, Lotte: Findes der en formel for innovation? 2003 Hesseldahl, Peter: Den globale organisme Hesseldahl, Peter: Den ny natur Jungk, Robert & Mullen, Norbert: Håndbog i fremtidsværksteder Kemp, Peter: Verdensborgeren som pædagogisk ideal Krull, Per: Den nye kunstart - CSR, etik og bæredygtighed: dk/wp-content/uploads/personalechefen-4-09_per-krull2.pdf Krull, Per: Sociale iværksætteres potentialer og udfordringer - et casestudie af 15 Kaospilotvirksomheder: Mortensen, Sara: Med verden som klasseværelse - Dannelse af Globalt Medborgerskab i Gobale Gymnasier. Integreret speciale fra RUC,

19 BREV TIL FORÆLDRE VED SKOLESTART Ressource-Netværk Kære forældre! I bydes hermed hjerteligt velkommen som forældre ved Vi ser med glæde og forventning frem til at arbejde sammen med jeres børn de kommende tre år. På vil vi gerne arbejde med og lære af det samfund, vi er en del af, og det er her, I kommer ind i billedet. I kan hjælpe os med kontakter og forbindelser til virkelighedens verden. Vi er i færd med at opbygge et Ressource-Netværk, hvor kontaktpersoner fra virksomheder, institutioner, foreninger, NGO er o.l. med lyst til sparring med vore elever indgår. Sparring skal opfattes i bred forstand. Det kan dreje sig om virksomhedsbesøg, samarbejde, om konsulent bistand, måske om korttidspraktik eller om anbefaling af nyttige kontaktpersoner og links. Har I lyst til at være med i dette Ressource-Netværk eller kender nogen der vil, kan I kontakte på: Telefonnr.: Med venlig hilsen og tak, 19

20 INFORMATION OM SKOLEN Navn: Adresse: Telefonnr.: Beskriv skolen (aktiviteter, fokusområder, elevgruppe) Hvad gør skolen unik? Hvad vil du gerne fortælle virksomheden om din skole? Hvorfor er du interesseret i at begynde et samarbejde med virksomheden? Hvad kan skolen/eleverne få ud af det? Hvad kan virksomheden få ud af det? Hvad kunne du forestille dig at samarbejde med virksomheden om? Hvad kan eleverne bidrage med? Hvad kan virksomheden bidrage med? Hvilke fag og hvilket klassetrin skal være med? Kontaktperson: Telefonnr.: 20

21 INFORMATION OM VIRKSOMHEDEN Navn: Adresse: Telefonnr.: Beskriv virksomheden (arbejdsområder, produktion, aktiviteter) Hvad gør virksomheden unik? Hvad vil du gerne fortælle skolen om din virksomhed? Hvorfor er du interesseret i at begynde et samarbejde med skolen? Hvad kan skolen/eleverne få ud af det? Hvad kan virksomheden få ud af det? Hvad kunne du forestille dig at samarbejde med eleverne om? Hvad kan eleverne bidrage med? Hvad kan virksomheden bidrage med? Kontaktperson: Telefonnr.: 21

22 PARTNERSKABSAFTALE Overordnet beskrivelse af samarbejdet: Samarbejdet indebærer: (mere detaljeret beskrivelse af de forskellige faser og elementer af forløbet) Parter og underskrifter Skolen Virksomheden Dato/underskrift Dato/underskrift 22

23 Hvilke oplevelser har været positive? Hvorfor? Hvad vil jeg gerne takke for? Hvad vil jeg tage med mig? Hvad har været udfordrende eller svært? Hvorfor? Hvad fik eleverne ud af det? Hvad fik lærerne ud af det? 23

24 Hvad fik virksomheden ud af det? Hvordan fungerede det at etablere samarbejdet til at begynde med? Hvilke erfaringer tager jeg med mig fra opstartsfasen? Blev forventningerne indfriet? Hvad skal udvikles eller ændres? Hvordan? Andre bemærkninger 24

25 FAG PARTNERE UNDERVISNINGS- FORLØB ELEVINDDRAGELSE FORMÅL INDHOLD RESULTAT 25

26 ARBEJDSPLAN FASER AKTIVITET STED ANSVARLIG FORBEREDELSE 26

27 NOTER 27

28 Det man laver i skolen skal være relevant for, når man kommer ud af skolen. Niels Henrik Würtz, lærer på Langkær Gymnasium og HF Kombination af teori og praktik er det helt store hit for eleverne. Det er entydigt, at kombinationen af uddannelsesforløb og planlagt praktik/undervisning på en virksomhed fremmer indlæringsmotivationen markant. Fra evaluering af virksomhedspartnerskaber, Langkær Gymnasium og HF Det handler om at have redskaberne til at kunne interagere med andre, som innoverer. Mangfoldig-hed er en kilde til velstand, men hvis man ikke er i stand til at håndtere den, er den en trussel. Peter Hesseldahl, medlem af Universefonden, journalist og foredragsholder PRODUCERET AF: MED STØTTE FRA:

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! E L E V E R A F ELLEHAMMER Projektet Elever af Ellehammer er udsprunget af projektet Science Kommunen Hvidovre, et samarbejde mellem skoler i Hvidovre Kommune

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Succeskriterier & Cases

Succeskriterier & Cases Succeskriterier & Cases Succeskriterier 1: Win-win-win 2: Økonomi 3: Bæredygtighed 4: Originalitet Cases 1: Styrk besøgstallet på biblioteket. Indhold 2: Udbred kendskabet til bibliotekets bogcafé. 3:

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere