GUIDE TIL GLOBAL UNDERVISNING MED VIRKSOMHEDSPARTNERSKABER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL GLOBAL UNDERVISNING MED VIRKSOMHEDSPARTNERSKABER. www.ffe-ye.dk"

Transkript

1 GUIDE TIL GLOBAL UNDERVISNING MED VIRKSOMHEDSPARTNERSKABER

2 Copyright 2011 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af dette materiale eller dele af det er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 1. udgave 2011 Forlag Young Enterprise Ejlskovsgade 3D, st. th. DK Odense C Tlf.: Fax: ISBN

3 INDHOLD Introduktion Hvad består et partnerskab af? Cases Case: Projekt madordning Case: Teambuilding gennem sociale medier Case: En lufthavn som tværfagligt læringsrum Case: Hvordan er det at arbejde i en IT-virksomhed? Partnerskabet etableres At finde en virksomhed Den første henvendelse Kortlægning af partnere De første møder Partnerskabsaftale Arbejdsplan Evaluering Ressourcer Bilag: Skemaer

4 INTRODUKTION Hvordan styrker vi samarbejdet mellem gymnasiet og det omgivende samfund? Guiden her kan inspirere gymnasielærere, som gerne vil udvikle undervisning med en virksomhed som partner. Guiden er en del af Globale Gymnasiers arbejde med at styrke erfaringerne med partnerskaber mellem danske gymnasier og virksomheder med offshore aktiviteter. Dvs. danske virksomheder med afdelinger i udlandet eller udenlandske virksomheder med afdelinger i Danmark. Undervisningsforløb, der inkluderer virksomhedspartnere, bidrager med et globalt perspektiv, der fokuserer på samspillet mellem lokale, nationale og transnationale kredsløb. Virksomhedspartnerskaber er vidt forskellige. Fælles for dem er, at de ofte understøtter undervisning, hvor eleverne arbejder innovativt og løsningsorienteret. Virksomhedspartnerskaber i undervisningen kan: Styrke innovativ undervisning, der fokuserer på globale udfordringer Fremme elevernes globale mindset Opbygge elevernes evne til at navigere i transnationale rammer Det globalt orienterede partnerskab mellem gymnasium og virksomhed er ikke et færdigbrygget koncept, der kan sættes på én ideel formel, men er et felt som rummer mange nye udviklingsmuligheder. Guiden er en inspiration til at udvikle undervisning med en virksomhedspartner. Samtidig er den et værktøj til at navigere i kulturmødet mellem uddannelsesinstitution, elever og virksomheder. Rigtig god fornøjelse! Marie Bennike og Siri Dencker, november

5 HVAD BESTÅR ET PARTNERSKAB AF? Kortlægning af partnerne Partnerskabsaftale underskrives Output Planlægning af forløbet De første møder Udarbejdelse af arbejdsplan Evaluering Selve undervisningsforløbet Der er ingen fastlagt formel for, hvordan man laver et undervisningsforløb med en virksomhed som partner. Processen er ikke sort-hvid, men farverig og kan bestå af mange forskellige nuancer, niveauer og ambitioner. Vi ser et virksomhedspartnerskab som et hus, der skal bygges. Hertil skal man finde ud af, hvilke byggeklodser man skal bruge og hvordan de ser ud, hvis de skal passe lige præcis til det hus, man gerne vil bygge. Når partnerskabet skal bygges op, skal man tage en række valg. I vores arbejde med at samle erfaringer i forbindelse med virksomhedspartnere, er de forløb vi har fundet frem til, meget forskellige. Dog er det tydeligt, at der er nogle valg der går igen. Forløbene er bygget op af samme slags byggeklodser. Vi har defineret ni byggeklodser, som repræsenterer de valg, der er ens for lærere med partnerskabserfaring. Indenfor hver byggeklods er der formuleret nogle spørgsmål, man kan overveje, når man vil påbegynde et partnerskab med en virksomhed. Byggeklodser, som et partnerskab kan bestå af: Fag: Forskellige fag og fagkombinationer kan tilføje forskellige dimensioner til forløbet. Overvej: Hvilke fag skal involveres i samarbejdet? Hvordan bliver de enkelte fags krav opfyldt i forløbet? Hvordan samarbejder fagene? 5

6 FAG PARTNERE SETTING FORMÅL RESULTAT ELEVINDDRAGELSE Partnere: Nogle partnerskaber involverer flere partnere ud over gymnasium, virksomhed fx også en kommune, en NGO, virksomhedens udenlandske afdelinger eller en partnerskole. Overvej: Hvilke partnere skal involveres? Hvad er formålet med, at samarbejdet omfatter de pågældende parter? To partnere Tre partnere Fire partnere Fem partnere 6

7 Partnerskabets omfang: Omfanget af et partnerskab kan spænde fra et samarbejde om et enkeltstående forløb til et længerevarende samarbejde om forløb, som klassen vender tilbage til gentagne gange, eller som skifter klasser og tilpasses nye elever, udfordringer og ideer. Det kan være en fordel at inkorporere partnerskabet på ledelsesniveau, så det medtænkes i skolens overordnede strategi. Der er mange udviklingsmuligheder i et partnerskab: man kan udvikle og tilpasse det forløb man tilrettelægger, sådan at det kan tilpasses andre elevgrupper senere man lærer sin partner at kende det er motiverende at lægge energi i at udvikle at forløb, der bliver brugt igen og igen, på nye måder. Overvej: Hvad skal omfanget af partnerskabet være? Er der tale om, at partnerne samarbejder om et enkeltstående forløb, eller er der tale om et længerevarende partnerskab over tid med flere udviklingsperspektiver? Setting: De fleste partnerskaber vil tage afsæt i en lokal, regional, national eller global setting, men kan selvfølgelig omfatte flere niveauer. Overvej: Er partnerskabets setting lokal, regional eller global? Hvad gør forløbet enten lokalt, regionalt, nationalt eller globalt orienteret? Hvordan vil I arbejde med det pågældende niveau? Formål: Det overordnede formål med at have et partnerskab med en virksomhed er at bygge bro mellem skole og virkelighed. Det handler om at få samfundet ind i klasseværelset - og klasseværelset ud i samfundet. Eleverne skal udstyres med redskaber til at agere i en global verden. Partnerskaber med virksomheder kan være med til at introducere eleverne til entrepenørskab og iværksætteri. Det kan være med til at klæde eleverne på som entrepenører, som lærer om verden, reflekterer over samfundsforhold og kulturforskelle, tager stilling og igangsætter projekter. Både virksomheden, de ansatte, skolen, lærerne, eleverne og eventuelt andre involverede parter skal have noget ud af partnerskabet. Formålet med et forløb kan være meget forskelligt. 7

8 Et formål kan være at give eleverne en føling med arbejdsopgaverne i en virksomhed, mens virksomheden kan promovere sine produkter til potentielle brugere eller fremtidige ansatte. Et andet formål kan være at give eleverne en forståelse for virksomheders globale rolle, idet de beskæftiger sig med virksomheders etiske problemstillinger og ansvar for samfundet. Overvej: Hvad er det overordnede formål med forløbet? Hvad skal eleverne have ud af det? Hvad skal lærerne have ud af det? Hvad skal skolen have ud af det? Hvad skal virksomheden have ud af det? Hvad skal de ansatte have ud af det? Hvad skal andre involverede parter have ud af det? Indhold: Overvejelserne om indhold hænger sammen med formålet med forløbet. Hvis formålet er at eleverne skal beskæftige sig med de etiske og sociale problemstillinger en virksomhed kan stå overfor, kunne et relevant emne være at arbejde med virksomhedens CSR-strategi (virksomhedens strategi om socialt ansvar). Hvis formålet er at udvikle produkter eller lave brugeranalyser på produkter, kan emnet omhandle det specifikke produkt. Overvej: Hvad er indholdet eller emnet i forløbet? Hvad kan eleverne samarbejde med virksomhedens ansatte om? Hvordan kan en fælles platform se ud, som de forskellige parter kan samarbejde om? 8

9 Resultat: Der er stor forskel på, hvilket outputfokus et forløb har. Nogle forløb fokuserer på proces, mens andre fokuserer på et mere håndfast produkt. Indenfor de to kategorier er der imidlertid store variationsmuligheder, idet både proces og produkt kan opfattes meget forskelligt fra forløb til forløb. Overvej: Fokuserer undervisningsforløbet på proces eller produkt? Hvordan forstås proces? Hvordan forstås produkt? Hvilken slags proces er der tale om? Hvilket produkt er der tale om? Elevinddragelse: De fleste forløb arbejder med stor elevinddragelse i selve forløbet, men det varierer om eleverne inddrages i selve planlægningen af forløbet. En planlægningsproces kan også være en læringssituation. Overvej: Hvordan og hvor meget inddrages eleverne i planlægningen? Hvordan og hvor meget inddrages eleverne i den videre proces? Ressourcer: Når man skal etablere kontakt kan man med fordel drage nytte af sit netværk. Både elever og fx skolebestyrelsen kan også bidrage med kontakter fra deres netværk. Brug evt. Brev til forældrene ved skolestart til inspiration (se bilag). Overvej: Hvordan kan eget netværk tages i brug? Hvordan inddrages elevernes og skolebestyrelsens ressourcer og netværk? 9

10 CASES Flere af gymnasierne i Globale Gymnasier har allerede gjort sig erfaringer med virksomhedspartnerskaber. Her er nogle eksempler på, hvordan de har udviklet undervisningsforløb. Casene skal ikke forstås som formler på de ideelle undervisningsforløb, men som gode eksempler på hvordan man kan sammensætte et forløb ud fra byggeklodserne. Illustrationen på s. 25 kan bruges til planlægningen af egne undervisningsforløb. FAG PARTNERE RESSOURCER ELEVINDDRAGELSE FORMÅL INDHOLD RESULTAT 10

11 CASE: PROJEKT MADORDNING fortalt af Claus Albrechtsen, Aarhus Tech For at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i undervisningen, udformede lærere og elever en madordning på en lokal folkeskole. Eleverne udarbejdede en beskrivelse for projektet. Derefter organiserede de sig i arbejdsgrupper - blandt andet en tovholdergruppe, der stod for at holde overblik og have kontinuerlig kontakt til folkeskolen, en madgruppe, der stod for at opfinde opskrifter og grupper der arbejdede med at udvikle bestillingssystem og stregkodesystem. Arbejdsgrupperne arbejdede ud fra milepæle og forløbet sluttede med evaluering og udfærdigelse af eksamensrapport. Teknologi Innovation FAG HTX En lokal folkeskole Esbjerg Kommune PARTNERE Forløbet strakte sig over et skoleår i 3.g. Da projektperioden var ovre, blev kontakten med kommunen etableret med henblik på at føre madordningen videre i kommunalt regi. RESSOURCER Lokal Partnerskabet blev etableret på baggrund af en personlig kontakt mellem en lærer på HTX og en lærer på folkeskolen. ELEVINDDRAGELSE Eleverne lavede brainstorm over mulige projekter, de ville arbejde med, og besøgte folkeskolen, for at finde ud af hvilke opgaver klassen kunne løse for folkeskoleeleverne. PROJEKT MADORDNING INDHOLD Mad, bestillingssystemer, stregkodesystemer, entrepenørskab RESULTAT FORMÅL At skabe undervisning, der veksler mellem teori og praksis. At elevernes arbejde bliver respekteret og værdsat af omgivelserne. Eleverne designede og implementerede en madordning på en lokal folkeskole. Maden blev bestilt over internettet, betalt med stregkodekort, og blev produceret af ernærings- og kokkeelever på teknisk skole. 11

12 CASE: TEAMBUILDING GENNEM SOCIALE MEDIER fortalt af Dorte Fensteen Nielsen & Hilde Schroll Jespersen, Københavns Åbne Gymnasium Københavns Åbne Gymnasium har påbegyndt samarbejde med FL Smidth. Da gymnasiet allerede har en partnerskole i Chennai, involverer samarbejdet også de indiske elever og FL Smidths afdelinger både i København og i Chennai. Forløbet er i opstartsfasen. De danske og indiske elever skal kommunikere via en virtuel platform og dermed udforske hvordan teambuilding via sociale medier kan fungere. Eleverne skal studere FL Smidths rolle i lokalsamfundet i Chennai. De skal undersøge virksomhedens visioner for en CSR-strategi og sammen udarbejde et forslag til en CSR-strategi for virksomheden, som de fremlægger for FL Smidth i Danmark og Indien. De danske elever fremlægger projektet for yngre elever og der udvikles undervisningsmateriale til gymnasieniveau. Engelsk Samfundsfag Innovation FAG Københavns Åbne Gymnasium Deres partnerskole i Chennai: The Hindu School for Secondary Education FL Smidth Valby FL Smidth Chennai PARTNERE Der er indtil videre tale om et samarbejde om et enkeltstående forløb PARTNERSKABETS OMFANG Både lokal og global ELEVINDDRAGELSE Eleverne er med til at udforme forløbet, og er med til at definere arbejdet hele vejen igennem. CSR-politik, sociale medier, sociale innovationsprocesser. TEAMBUILDING GEMMEN SOCIALE MEDIER RESULTAT Procesorienteret. Udarbejdelse af en CSR-strategi for FL Smidth. FORMÅL Eleverne skal udforske hvordan teambuilding via sociale medier kan fungere, og skal samarbejde på tværs af de to lande med henblik på at udvikle en CSR-strategi for FL Smidth. Eleverne får handlekompeten-cer, indblik i en virksomhed på en mere uformel måde, relationer, engelskkundskaber og indlevelsesevner. Virksomheden får et blik udefra, inspiration og idealismedyd. 12

13 CASE: EN LUFTHAVN SOM TVÆRFAGLIGT LÆRINGSRUM fortalt af Irvin Silberling Svensson, Rosborg Gymnasium Rosborg Gymnasium har indgået et partnerskab med Billund Airport. De har allerede samarbejdet en gang og arbejder nu på at videreudvikle forløbet, med henblik på at få flere klasser ud i lufthavnen. Eleverne var tre dage ude i lufthavnen, hvor de arbejdede med de problematikker, lufthavnens ansatte beskæftiger sig med til daglig. Eleverne løste opgaver i de forskellige fag på baggrund af mekanikker, viden og ressourcer lufthavnen stiller til rådighed. Fysik Matematik Erhvervsøkonomi Design Geografi Rosborg Gymnasium Billund Airport Forløbet startede som et enkeltstående samarbejde, og bliver nu videreudviklet til et længerevarende partnerskab. FAG PARTNERSKABETS OMFANG SETTING Forskellige cases fra lufthavnen. EN LUFTHAVN SOM TVÆRFAGLIGT LÆRINGSRUM Settingen er lokal, da lufthavnen og gymnasiet er placeret i samme lokalområde. Dog er en lufthavn også en portal til det internationale samfund. RESULTAT Fremlæggelser, rapporter og afleveringer til lærerne. Eleverne får indspark fra den virkelige verden og får en føling med det tværfaglige arbejde i en lufthavn. 13

14 CASE: HVORDAN ER DET AT ARBEJDE I EN IT-VIRKSOMHED fortalt af Niels Henrik Würtz, Langkær Gymnasium Region Midtjylland tog initiativet til at begynde et samarbejde mellem IT-virksomheden Systematic og Langkær Gymnasium for at lokke flere studerende til at vælge en karriere i IT-branchen. Forløbet fungerede i praksis som en tredages erhvervspraktik for eleverne. Indledningsvis besøgte Systematics direktør klassen og fortalte om de forskellige roller og opgaver i virksomheden. Klassen besøgte faget matematik på Universitetet. Herefter blev eleverne ansat i Systematic i tre dage, hvor de lavede produkter for virksomheden indenfor brugerflade, software og markedsføring. Forløbet kulminerede i en elevfremlæggelse af produkterne på engelsk for et panel med repræsentanter fra virksomhed og skole. Engelsk Dansk Matematik Fysik FAG Region Midtjylland Langkær Gymnasium Systematic PARTNERE Der er foreløbig tale om en engangsforeteelse. INDHOLD Virksomhedens produktion, arbejdsmetoder og arbejde, herunder software og markedsføring. HVORDAN ER DET AT ARBEJDE I EN IT-VIRKSOMHED? FORMÅL Settingen er lokal idet virksomhed og gymnasium er placeret i samme lokalmiljø. Dog er der tale om en engelsktalende virksomhed med et internationalt arbejdsfelt. RESULTAT Eleverne fremlagde på engelsk deres fremstillede produkter for et panel. Eleverne får en forståelse for, hvad det vil sige at være ansat i en international IT-virksomhed. Virksomheden promoverer sig selv og IT-feltet og får på længere sigt gode medarbejdere. 14

15 PARTNERSKABET ETABLERES At finde en virksomhed Når man skal finde en virksomhed at samarbejde med, kan man starte med at researche på internettet. Se evt links og henvisninger s. 18. På idekompasset.dk ligger et par film, der præsenterer virksomheder med interesse i at samarbejde med nogle nytænkende, kreative unge. En anden indgang til virksomheder er at kigge rundt i sit netværk. Hvilke virksomheder er repræsenteret i gymnasiets bestyrelse? Spørg eleverne, om de kender nogen, der kender nogen. Dermed får de også en større rolle i processen, og hvis de føler de bliver taget seriøst, er der desto større sandsynlighed for at de har lyst til at engagere sig i forløbet. Den første henvendelse Når man har fundet en potentiel samarbejdspartner, skal der tages kontakt. En første mail kan indeholde: Information om dig, din skole og dit fag. Dine overvejelser om formålet med samarbejdet. Dine overvejelser omkring hvad virksomheden kan få ud af det. Dine overvejelser omkring, hvad virksomheden kan bidrage med. Hvilke fag, der skal indgå. Hvilke(t) klassetrin, der skal involveres. Ideer til, hvad virksomheden og gymnasiet kan mødes om, forslag til indhold og aktiviteter. Det kan være en god ide at følge mailen op med et telefonopkald. At foretage den første henvendelse til en ekstern partner kan være et stort skridt. Det kræver tillid til, at gymnasiet er en interessant samarbejdspartner for en virksomhed, samtidig med at virksomheden har noget, som gymnasiet mangler. Det handler om at synliggøre det hul, som relationen mellem gymnasiet og virksomheden kan udfylde. Det kan være en ide at droppe salgstalen om: Vi har noget I kan bruge, og i stedet formulere: I har noget vi kan bruge. For virksomheden kan det give en oplevelse af at være værdsat og en lyst til at bidrage med det, gymnasiet efterspørger. Sideløbende er det godt også at medtage overvejelser omkring hvad de får ud af det. 15

16 Kortlægning af partnere Hvis virksomheden reagerer positivt på forslaget om samarbejde, kan det være en ide at følge op på mailen med at orientere den kommende partner om skolen. Hertil kan man bruge kortlægsningskemaet (se bilag). Skemaet er også tilrettelagt virksomheden, så man kan med fordel sende et tomt skema, og opforde dem til at udfylde det. Skemaerne kan være et godt værktøj til vidensdeling, så begge parter får en ide om, hvad det er for en partner de skal til at samarbejde med. De første møder Mødet mellem gymnasiet og virksomheden er ofte et møde mellem forskellige arbejdskulturer. Derfor kan det være en fordel at være eksplicit omkring ting, som i andre sammenhænge tages for givet, samt at overveje hvordan processen skal forløbe. Konkrete rammer for arbejdet på de første møder gør processen nemmere. Mødernes forløb skal være planlagt i forvejen. Vælg fx en ansvarlig for dagsorden og arbejdsopgaver, som også tænker over, hvordan mødet kan faciliteres. Nedenfor er anført nogle værktøjer som kan bruges til de første møder. De kan bruges til en opbygning af en fælles identitet og ståsted. Forventningsafklaring Formål: At opbygge fælles identitet og afklare forventninger. Fremgangsmåde: Hæng en planche op på væggen, som ser sådan ud: Styrker (internt) Svagheder (internt) Muligheder (eksternt) Barrierer (eksternt) Hver person skriver nu deres tanker ned på post-its inden for alle fire begreber. Gør det evt. på begrænset tid (15 min). Når alle er færdige, læses én post-it højt ad gangen, sådan at hvert emne gennemgås hver for sig. Når sedlen er læst højt, hænges den op på planchen. Den kan med fordel skrives ind på computer også, så alle har det og kan have det i tankerne til det videre samarbejde. 16

17 Silent Brainstorm Formål: At finde et fælles samarbejdsfelt. Øvelsen hjælper med et udbrede feltet så meget som muligt, og deltagerne genererer ideer ved hinandens hjælp. Fremgangsmåde: Begynd med at identificere mulige samarbejdstemaer. Det kan gøres ved en almindelig brainstorming og kategorisering af temaer. Dette gøres på max 30 minutter i plenum. Temaerne skrives op på en planche hver, som ligger på borde for sig. Der inddeles i grupper, så der er mindst tre personer pr. planche. Grupperne fokuserer på én planche i ti minutter ad gangen. Vælg en tidsstyrer. Alle har et skriveredskab for sig og skriver alt, der falder dem ind. Husk at læse de andres ideer - det genererer nye ideer! Alle skal være helt stille. Man må ikke tale, kun læse og skrive. Når alle grupper har været ved alle plancher, udvælges de ideer, der er størst tilslutning til. Her kan man benytte et prioriteringssystem, ved at alle må sætte fx fem streger ved de ideer, de bedst kan lide. Man kan også vælge at komme videre ved at tale om, hvad man synes er bedst og derved brainstorme lidt videre. Der opsummeres til sidst i plenum på en ny planche, hvor de bedste ideer skrives op som en prioriteringsliste. Nedsæt herefter arbejdsgrupper, som kan arbejde videre med de enkelte ideer til næste møde. Partnerskabsaftale For at skabe enighed om de formelle rammer, er det en god ide at lave en samarbejdsaftale. Se skemaet i bilag. Arbejdsplan En udarbejdelse af en fælles arbejdsplan kan skabe overblik over forløbet. Se bilag. Ved hjælp af handlingsplanen kan parterne tage stilling til og blive enige om følgende: Hvor omfattende samarbejdet skal være. Hvordan samarbejdet skal organiseres. Hvor tit man vil være i kontakt. Hvordan man kommunikerer. Hvordan forløbet skal gøres tilgængeligt for andre - hvordan man vidensdeler. Evaluering Uanset hvordan partnerskabet udvikler sig, kan det være en god ide i kampens hede at huske at tage sig tid til løbende at lave fælles evaluering af forløbet. Evalueringen kan åbne op for, at parterne skuer fremad - og diskuterer hvordan forløbene skal gribes an i fremtiden, hvis omfanget af samarbejdet udvikler sig til et længerevarende partnerskab. Evalueringen bør omfatte alle involverede parter. En evaluering kan eventuelt tage udgangspunkt i spørgsmålene i skemaet (se bilag). 17

18 RESSOURCER Links Info om feltet: (se film for ideer til samarbejder med innovative virksomheder) Sociale medier gapminder.com ning.com facebook.com skype.com vimeo.com oovoo.com Litteraturhenvisninger Darsø, Lotte: Findes der en formel for innovation? 2003 Hesseldahl, Peter: Den globale organisme Hesseldahl, Peter: Den ny natur Jungk, Robert & Mullen, Norbert: Håndbog i fremtidsværksteder Kemp, Peter: Verdensborgeren som pædagogisk ideal Krull, Per: Den nye kunstart - CSR, etik og bæredygtighed: dk/wp-content/uploads/personalechefen-4-09_per-krull2.pdf Krull, Per: Sociale iværksætteres potentialer og udfordringer - et casestudie af 15 Kaospilotvirksomheder: Mortensen, Sara: Med verden som klasseværelse - Dannelse af Globalt Medborgerskab i Gobale Gymnasier. Integreret speciale fra RUC,

19 BREV TIL FORÆLDRE VED SKOLESTART Ressource-Netværk Kære forældre! I bydes hermed hjerteligt velkommen som forældre ved Vi ser med glæde og forventning frem til at arbejde sammen med jeres børn de kommende tre år. På vil vi gerne arbejde med og lære af det samfund, vi er en del af, og det er her, I kommer ind i billedet. I kan hjælpe os med kontakter og forbindelser til virkelighedens verden. Vi er i færd med at opbygge et Ressource-Netværk, hvor kontaktpersoner fra virksomheder, institutioner, foreninger, NGO er o.l. med lyst til sparring med vore elever indgår. Sparring skal opfattes i bred forstand. Det kan dreje sig om virksomhedsbesøg, samarbejde, om konsulent bistand, måske om korttidspraktik eller om anbefaling af nyttige kontaktpersoner og links. Har I lyst til at være med i dette Ressource-Netværk eller kender nogen der vil, kan I kontakte på: Telefonnr.: Med venlig hilsen og tak, 19

20 INFORMATION OM SKOLEN Navn: Adresse: Telefonnr.: Beskriv skolen (aktiviteter, fokusområder, elevgruppe) Hvad gør skolen unik? Hvad vil du gerne fortælle virksomheden om din skole? Hvorfor er du interesseret i at begynde et samarbejde med virksomheden? Hvad kan skolen/eleverne få ud af det? Hvad kan virksomheden få ud af det? Hvad kunne du forestille dig at samarbejde med virksomheden om? Hvad kan eleverne bidrage med? Hvad kan virksomheden bidrage med? Hvilke fag og hvilket klassetrin skal være med? Kontaktperson: Telefonnr.: 20

21 INFORMATION OM VIRKSOMHEDEN Navn: Adresse: Telefonnr.: Beskriv virksomheden (arbejdsområder, produktion, aktiviteter) Hvad gør virksomheden unik? Hvad vil du gerne fortælle skolen om din virksomhed? Hvorfor er du interesseret i at begynde et samarbejde med skolen? Hvad kan skolen/eleverne få ud af det? Hvad kan virksomheden få ud af det? Hvad kunne du forestille dig at samarbejde med eleverne om? Hvad kan eleverne bidrage med? Hvad kan virksomheden bidrage med? Kontaktperson: Telefonnr.: 21

22 PARTNERSKABSAFTALE Overordnet beskrivelse af samarbejdet: Samarbejdet indebærer: (mere detaljeret beskrivelse af de forskellige faser og elementer af forløbet) Parter og underskrifter Skolen Virksomheden Dato/underskrift Dato/underskrift 22

23 Hvilke oplevelser har været positive? Hvorfor? Hvad vil jeg gerne takke for? Hvad vil jeg tage med mig? Hvad har været udfordrende eller svært? Hvorfor? Hvad fik eleverne ud af det? Hvad fik lærerne ud af det? 23

24 Hvad fik virksomheden ud af det? Hvordan fungerede det at etablere samarbejdet til at begynde med? Hvilke erfaringer tager jeg med mig fra opstartsfasen? Blev forventningerne indfriet? Hvad skal udvikles eller ændres? Hvordan? Andre bemærkninger 24

25 FAG PARTNERE UNDERVISNINGS- FORLØB ELEVINDDRAGELSE FORMÅL INDHOLD RESULTAT 25

26 ARBEJDSPLAN FASER AKTIVITET STED ANSVARLIG FORBEREDELSE 26

27 NOTER 27

28 Det man laver i skolen skal være relevant for, når man kommer ud af skolen. Niels Henrik Würtz, lærer på Langkær Gymnasium og HF Kombination af teori og praktik er det helt store hit for eleverne. Det er entydigt, at kombinationen af uddannelsesforløb og planlagt praktik/undervisning på en virksomhed fremmer indlæringsmotivationen markant. Fra evaluering af virksomhedspartnerskaber, Langkær Gymnasium og HF Det handler om at have redskaberne til at kunne interagere med andre, som innoverer. Mangfoldig-hed er en kilde til velstand, men hvis man ikke er i stand til at håndtere den, er den en trussel. Peter Hesseldahl, medlem af Universefonden, journalist og foredragsholder PRODUCERET AF: MED STØTTE FRA:

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN

INNOVATIONSFABRIKKEN INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed. Eleverne

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Mål for workshoppen Bliv dus med de fællesfaglige fokusområder, som læseplanerne for udskolingens naturfag kalder de fælles forløb, der skal være mindst 6 af i løbet af 7.-9.

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Din markedsværdi set med HR-briller v/lis Petersen, HR- og kvalitetschef IBC. IBC s filosofi mit udgangspunkt:

Din markedsværdi set med HR-briller v/lis Petersen, HR- og kvalitetschef IBC. IBC s filosofi mit udgangspunkt: Din markedsværdi set med HR-briller v/lis Petersen, HR- og kvalitetschef IBC IBC s filosofi mit udgangspunkt: Her er højt til loftet og plads til vildskud Vi tror på vækst og skaber den Vi leder med faglig

Læs mere

Kortlægning af sociale ressourcer og netværk. Værktøj i projektudviklingsfasen, 15M-puljen 2013-2016

Kortlægning af sociale ressourcer og netværk. Værktøj i projektudviklingsfasen, 15M-puljen 2013-2016 Kortlægning af sociale ressourcer og netværk Værktøj i projektudviklingsfasen, 15M-puljen 2013-2016 Formål: Hvorfor lave en analyse af ressourcer og netværk i lokalsamfundet? Sociale netværksanalyser kan

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere