Avanceret proceskonsultation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret proceskonsultation"

Transkript

1 Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling med effekt. Denne uddannelse åbner op for proceskonsulentens værktøjskasse og teorien bag! Uddannelsen henvender sig til erfarne konsulenter og ledere der vil udfordres og have nye redskaber der bidrager til en stærk professionel praksis. Uddannelsen bygger på en unik kombination af nyeste forskning og effektfulde, direkte anvendelige metoder. Samlet set giver dette den studerende en avanceret forståelse og virksom praksis når målet er at skabe effektfuld organisationsudvikling og deltagerinvolverende forandringsprocesser. Gennemgående undervisere er Kristian Dahl og Andreas Granhof Juhl, som i september 2009 udkom med bogen Den Professionelle Proceskonsulent. Uddannelse på diplomniveau En diplomuddannelse består af seks obligatoriske fag, tre valgfag samt et afgangsprojekt. I samarbejde med KLEO - Professionshøjskolen i København udbyder Go Proces Avanceret Proceskonsultation som valgfagspakke til Diplom i Ledelse. Valgfagspakken udløser 15 ECTS-points. Avanceret Proceskonsultation er en uddannelse, der indeholder vigtige indsigter og redskaber du kan bruge i din hverdag og samtidig tager du 3 valgfag på diplomuddannelse i ledelse: Ledelse og kompetenceudvikling, Ledelse og kvalitetssikring og Strategisk Ledelse. At uddannelsen er valgfag i en diplomuddannelse, betyder at der til uddannelsen knytter sig arbejde med Lærings Logbog/skriftligt materiale, arbejde i en studiegruppe, praksisøvelser og en mundtlig individuel eksamen/forsvar på baggrund af skriftligt materiale. Arbejdet i studiegruppen og med praksisøvelserne er nogle af de steder i uddannelsen, hvor du for alvor har mulighed for at arbejde med at integrere læringen fra uddannelsen i din praksis. Som en ekstra fordel giver uddannelsen mulighed for støtte under SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte. Dit udbytte Et stærkt teoretisk overblik der giver sikkerhed og mulighed for improvisation, når der skal navigeres i komplekse forandringssituationer. Et forskningsbaseret overblik over konsulentrollen og de nyeste, vigtigste metoder til at drive udviklingsprocesser. Øget professionalisering af egen konsulentrolle; herunder evne til at mestre forskellige

2 konsulentpositioner samt afgøre, hvornår hvilken position der er den mest hensigtsmæssige i en given situation. Kunne navigere mellem seks traditioner som proceskonsulenten kan arbejde udfra: Den systemiske position, den anerkendende position, den løsningsorienterede position, den narrative position, ODpositionen og den strategiske position. En stor værktøjskasse der kan bringes i spil, når målet er organisationsstrukturelle forandringer. Innovative metoder til udvikling af grupper og teams. Herunder et særligt fokus på konfliktløsning, teamudvikling/teambuilding, værdiprocesser og strategiseminarer for ledergrupper. Metoder og forståelser der hjælper den enkelte konsulent til at håndtere udfordrende situationer. Indsigt i egen konsulentprofil samt klarhed over styrker og udviklingsområder. Avancerede metoder til at afholde formøder og virksomme metoder til at skabe en god relation. Metoder til procesdesign: At omsætte et forandringsønske til en konkret plan. Herunder et særligt fokus på at skabe ejerskab. Effektfuld evaluering: Anden generations evaluering og andre metoder man som konsulent kan bruge til at afsøge og dokumentere læring. Det særlige ved uddannelsen hos Go Proces At teoretisk tyngde og omtanke går hånd i hånd med humor, arbejdsglæde, kreativitet og nærvær. At uddannelsen har refleksiv og praksisbetonet læring som sit omdrejningspunkt. At der tages udgangspunkt i de studerendes egen praksis, og at teorien kobles til hverdagen og de aktuelle arbejdsopgaver. At moral og etik omkring konsulentens rolle og virkemidler vægtes højt - og at vi ser netop det som afgørende for holdbarheden af både løsninger og relationer. At der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer, der umiddelbart kan anvendes i den studerendes hverdag og egen praksis. Omfang Uddannelsen er sammensat af 3 diplom valgmoduler a hver 5 ECTS point og strækker sig over i alt 12 undervisningsdage og en eksamensdag. Vejledning er enten indlagt i undervisningen, eller afvikles i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Der oprettes studiegrupper, der arbejder mellem undervisningsdagene. Du skal forvente at være aktiv i en studiegruppe, hvor du, sammen med andre deltagere bl.a. skal lave skriftligt materiale, der skal forberede dig til den mundtlige eksamen. Du skal forvente at bruge et antal dage, ud over antallet af dage med undervisning, på forberedelse, studiegruppearbejde og skriftligt materiale/lærings Logbog Logbogen inkl. Opsummering afleveres til underviser en gang i forløbet og der er mundtlig eksamen på baggrund af skrifteligt materiale efter endt forløb Undervisning vil blive varetaget Kristian Dahl og Andreas Granhof Juhl. Vejledning og eksamination varetages af Go Proces. Der deltager max. 22 på et hold. Dit bidrag Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Du har lyst til at læse uddannelsens pensum på i alt 500 sider pr. fag Vi regner som udgangspunkt med fuldt fremmøde.

3 Seminar 1 (2 dage) Den professionelle konsulent og det konsultative rum Det der kendetegner den professionelle proceskonsulent er evnen til i komplekse situationer at træffe kvalificerede valg mellem forskellige måder at arbejde sammen med organisationen. På disse to dage fokuserer vi derfor på følgende færdigheder: At arbejde multiparadigmatisk og pragmatisk refleksivt: Det multiparadigmatiske består i, at konsulenten tager en grundposition, der ikke er forankret i et enkelt paradigme, men derimod i en refleksivitet over de forskellige paradigmer. Sideløbende hermed forholder konsulenten sig pragmatisk refleksivt til den aktuelle situation og vælger mellem de forskellige perspektiver ud fra overvejelsen: Hvad virker bedst her? At kunne navigere sikkert med afsæt i forskellige perspektiver: Komplekse situationer kræver at man behændigt kan veksle mellem forskellige måder at arbejde på. Vi danner os et overblik over de vigtigste redskaber, arbejder intensivt med perspektiverne og fokuserer på hvorledes man kreativt kan bringe disse i spil: Den narrative position: At skabe ny mening gennem fortællinger og metaforer. Den systemiske position: At skabe udvikling med afsæt i mønstre og relationer. Den anerkendende position: At bruge det der virker og drømme for fremtiden som afsæt for nye handlemuligheder. Den løsningsorienterede position: At skabe hurtige små forandringer der gør en stor forskel. Den strategiske position: At gøre strategien og visioner til drivkraft i forandringer. OD positionen: At skabe organisatorisk læring og feedback der bringer nye muligheder. Vi danner os et overblik over de vigtigste redskaber, arbejder intensivt med perspektiverne og fokuserer på, hvorledes man kreativt kan bringe disse i spil. Seminar 2 (2 dage) Effektive formøder og design af udviklingsprocesser De fleste vil nikke genkendende til, at forskellen mellem succes og fiasko i høj grad afgøres af det indledende arbejde med at designe en effektiv forandringsproces sammen med organisationen. Vi udfolder en række metoder som den enkelte konsulent kan bruge og arbejder intensivt med egne cases. Formødet som forandringsaktivitet. Vi ser på konkrete redskaber, konsulenten kan benytte sig af til at skabe effektive formøder med strategisk relevans. Centralt er her professionel forventningsafstemning og evnen til at skabe såvel som genforhandle psykologiske kontrakter med kunden. Effektive læreprocesser: De færreste konsulenter, såvel som købere, af konsulentbistand kan sige sig fri for at have fået en eller flere af disse tilbagemeldinger fra de studerende: Vi lærte noget godt, men hvordan skal vi anvende det hjemme i organisationen i en travl hverdag? Det var et sjovt kursus, men hvordan hænger det sammen med bundlinjen og vores mål? Sidste år skulle vi på stresshåndtering, nu coaching. Hvad mon I finder på til næste år? Vores team har virkeligt rykket sig, men vi ville ønske at der også var blevet arbejdet med vores ledere. Det er svært at gøre noget nyt når de gør som de altid har gjort... Overordnet var det et godt forløb, men set i bakspejlet var der nok en del ting der kunne være gjort anderledes. Nu har vi evalueret og hvad så...

4 Ovenstående kommentarer repræsenterer fire hyppigt forekommende udfordringer der skal tackles når konsulentopgaven stadig er på tegnebrættet. Vi folder en række forskningsbaserede perspektiver ud der hjælper den enkelte til sikre effekten af konsulentbistand. Yderligere ser vi på best practices fra førende danske og internationale organisationer. Arbejde med egne cases: Gennem et intenst mix mellem forskningsbaserede oplæg og konkrete øvelser kommer den enkelte konsulent til at tage egen praksis under lup. Vi dykker ned i den enkeltes egne projekter og fokuserer på hvorledes disse kan udfordres, strækkes og styrkes! Seminar 3 (2 dage) Organisatoriske transformationer fra strategi til ny struktur Gennem et intensivt mix af forskningsbaserede perspektiver arbejder vi på dette seminar med hvorledes man som konsulent kan understøtte organisationsstrukturelle forandringer. Den studerende får en række inspirerende perspektiver herunder: Fra strategi til ny struktur: Mange udviklingsprojekter tager deres afsæt i en strategisk beslutning der kræver at organisationen skal bevæge sig fra A til B. Konsulenten får her ofte rollen at være den der skal få tingene til at ske. Vi folder en række forskningsbaserede perspektiver ud der hjælper konsulenten til forstå, konceptualisere og designe organisatoriske transformationer. Kompleksitet og planlægningens paradoks: Med inspiration fra kompleksitetsteori sætter vi fokus på en række af de dilemmaer der ofte opstår når man arbejder med forandringer. På den ene side er der brug for en strategisk plan for gennemførslen af forandringen, på den anden side er organisationen et dynamisk komplekst system der ofte opfører sig på måder som vi ikke kan indfange i vores planlægning. Hvordan tackler vi dette? At skabe strategisk sammenhæng. Vi ser her på følgende spørgsmål: Hvordan understøtter konsulenten en forandringsproces med strategisk nødvendighed, så det giver mening for enkeltpersonerne i organisationen? Hvordan gennemføres forandringsprocessen, så den hænger sammen med de andre udviklingsaktiviteter der er i gang i organisationen? Når det ikke er alle der elsker projektet: At skabe samarbejdspartnere. En væsentlig udfordring består ofte i, at konsulentens nærmeste samarbejdspartnere ikke er de direkte rekvirenter af projektet. Endvidere er det en væsentlig udfordring, hvis der er manglende forståelse for projektet. Vi arbejder derfor med til konsulentens evne til at skabe samarbejdspartnere. At udvikle organisationen gennem lederudvikling: Internationalt er der over de seneste år sket et markant skred i måden, man opfatter lederudvikling på. Man har bevæget sig fra at se lederudvikling som en HR drevet aktivitet til at se lederudvikling som noget organisationens ledere selv står i spidsen for! Læringsarenaen er her ikke klasseværelset, men organisationens aktuelle strategiske udfordringer. Seminar 4 (2 dage) Innovative metoder til at arbejde med grupper og teams Dette seminar sætter fokus på at skabe udvikling i teams, leder- og personalegrupper. Udgangspunktet er fire typiske opgaver, som konsulenten skal kunne mestre konflikthåndtering, teamudvikling/teambuilding, værdiprocesser og strategiseminarer. Vi sætter fokus på teoretiske, metodiske og praktiske teknikker til at bringe

5 alle studerende i spil: Konsulenten i konflikthåndtering: Centrale interventionspunkter i forhold til at hjælpe grupper og teams til større effektivitet og arbejdsglæde. Konkrete effektive kommunikationsteknikker og redskaber der skaber samarbejdspartere frem for modstandere. Konsulenten i teamudvikling: Virksomme forståelser af hvilke faktorer, der skaber højtydende teams. Kendskab til forskning i gruppers og teams typiske udviklingsforløb. Veldokumenterede redskaber der kan skabe innovative udviklingsforløb når målet er opbygningen af en teambaseret organisation. Herunder et særligt fokus på hvorledes man kan udvikle lederteams/chefgrupper. Konsulenten i værdiudvikling: Forståelse for værdier i et filosofisk perspektiv. Konkrete redskaber og metoder der kan anvendes til at skabe en fælles værdimæssig platform for leder- og medarbejderteams. Konsulenten i strategiudvikling: Vi ser på hvorledes man bedst muligt kan designe og planlægge strategiseminarer for ledergrupper: Hvad gør konsulenten når ledergruppen ønsker bistand til at blive enige om den strategiske retning? Hvad gør konsulenten i praksis når chefgruppen vil have hjælp til at tænke ud af boksen? Hvordan hjælper man ledergruppen der skal navigere i en dilemmafyldt og strategisk udfordrende situation (fx. nedskæringer)? Læringsdag (1 dag): Fokus og perspektiver på egen læring/logbog Eksamen 1: LogBog og Opsummering (skriftelig eksamen) Seminar 5 (2 dage) At møde individet ejerskab og udfordringer Ofte giver en forandringsproces god mening på strategisk niveau, men forekommer derimod meningsløs for den enkelte medarbejder. På dette seminar sætter vi derfor fokus på, hvordan man som konsulent kan arbejde med det enkelte individ i konteksten af det store organisatoriske perspektiv. Strategisk meningskabelse: Vi ser på hvorledes man kan konkret kan bygge bro mellem det store strategiske perspektiv og den enkelte medarbejder eller leder. Vi folder en række inspirerende sense making perspektiver og arbejder med følgende spørgsmål: Hvilke historier har den enkelte brug for at kunne fortælle om forandringen for at gøre denne meningsfyldt? Hvordan bindes dette effektivt og konkret sammen med det store strategiske perspektiv? At møde den enkelte - også i vanskelige, modstandsfyldte og udfordrende sammenhænge. Vi træner og reflekterer sammen over hvorledes følgende situationer kan håndteres: Når det er svært at trænge igennem med budskabet Når der bliver kastet grus i maskineriet Når folk brokker sig på en ikke-konstruktiv måde Når der er et akut behov for at skabe samarbejdspartnere Når den geniale plan ikke holder, og der er brug for improvisation... Min stil som konsulent. Herpå sætter vi fokus på den enkelte som konsulent. Med udgangspunkt i konkrete cases fra dagligdagen arbejder vi med den enkeltes konsulentstil. Vi reflekterer over, hvorledes den enkeltes konsulentstil former relationen til samarbejdspartnere. Vigtige spørgsmål er her: Hvad er min profil? Hvilke styrker og udfordringer giver det mig i konsulentrollen? Hvordan kan jeg konteksttilpasse min måde at agere på som

6 konsulent således at jeg optimalt matcher de forskellige organisatoriske aktører som jeg møder? Seminar 6 (2 dage) Evaluering, læring og vejen frem + vejledning på dag 2. Målet med dette seminar er at sætte fokus på metoder, man som konsulent kan bruge til at afsøge og dokumentere læring. Indledningsvis sætter vi scenen med at kridte en række inspirerende teoretiske perspektiver op. Vi ser på hvorledes man kan forstå spøgelset der hjemsøger mange konsulenter som et fast men ret meningsløst ritual: Evaluering! Vi folder en række forskellige forskningsbaserede perspektiver ud, der tjener som refleksivt grundlag for resten af seminaret. Derpå arbejder vi med at undersøge den læring der er blevet skabt for de studerende på denne uddannelse. Her tager vi udgangspunkt i den gale/geniale Skotte Roger Greenaways inspirerende arbejde med at udvikle små og sjove læringsmetoder. Dag 2 på seminaret er endnu ikke programsat. Dette sikrer, at der er tid til at samle op på temaer fra uddannelsen som de studerende ønsker at få uddybet samt tid til vejledning. Eksamensinfo/Form Uddannelsen indeholder 2 eksamener. Vi tror på at der sker masser af god læring i forbindelse med en eksamen og har valgt to eksamener, der er forskellige i deres form for at tilgodese forskellige måder at lære og forankre læring på. Eksamen 1 LogBog og Opsummering: Den første eksamen knytter sig til fagene Ledelse og kompetenceudvikling og Ledelse og kvalitetssikring Det er en skriftlig eksamen i form af Logbog og en reflekterende Opsummering LogBog udleveres på første dag. Den skal støtte og synliggøre læring og refleksioner gennem Proceskonsulentuddannelsen. På hvert seminar bliver der udleveret nye sider til den individuelle Logbog, som skal udfyldes med læringspointer og refleksioner omkring teorier, metoder, praksisøvelser m.m. I forbindelse med denne eksamensform knytter der sig også en Læringsdag. På læringsdagen er der fokus på de to fag som modulet favner og med afsæt i LogBog perspektiveres den enkeltes læring med det formål at opnå yderligere læring. Efter Læringsdagen udarbejdes der en opsummering, som skal indeholde observationer, refleksioner og perspektiveringer på egen læring og praksis. Eksamen 2 Proces i gruppe, Procesbeskrivelse og Mundtlig eksamen Den anden eksamen knytter sig til uddannelsens sidste del og afsluttes med mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt materiale i faget Strategisk Ledelse. I studiegrupperne afvikles der en proces i en organisation sidst i forløbet. På baggrund af den afviklede proces udarbejder gruppen samlet en Procesbeskrivelse. Procesbeskrivelsen skal indeholde gruppens refleksioner omkring processen før, under og efter afvikling. Den mundtlige eksamen skal tage afsæt i Procesbeskrivelsen og kobles til egen læring i forhold til praksis i organisationen. Yderligere information i forbindelse med de enkelte eksamener ved studiestart.

7 Læringsform Det er afgørende, at uddannelsen kommer den enkelte studerende til gode såvel som den organisation, der står bag den studerende. Dette sikres ved, at hver studerende hele vejen gennem uddannelsen løbende anvender de lærte metoder og redskaber til at styrke et aktuelt projekt. Uddannelsen gennemføres som vekselvirkning mellem nyeste teori og forskning, praktiske erfaringer og innovative konsulentmetoder og teknikker samt konkret anvendelse af konsulentfærdighederne til eget projekt. Der skal udarbejdes en læringskontrakt med nærmeste leder, og alle studerende vil indgå i læringsgrupper. Spørgsmål Vil du vide mere kan du rette henvendelse til Go Proces på tlf: eller på For generelle spørgsmål vedrørende diplomuddannelse samt mulighed for SVU bedes du rette henvendelse til KLEO - Professionshøjskolen, Peter Rod, tlf: Se også

8 Pris og SVU-støtte Prisen for uddannelsen er ,- inkl. moms kr. og ekskl. materialer og forplejning. Du skal regne med at købe materialer for ca. 1600,- kr. Det er muligt for dig/din arbejdsgiver at søge om økonomisk støtte for den tid du er under uddannelse. Vil du vide mere om SVU, eller er du i tvivl, om du opfylder kravene for at modtage SVU, kan du læse mere på under menupunktet Hvem kan få? Udbyder af uddannelsen Uddannelsen udbydes af Go proces i et samarbejde med KLEO - Professionshøjskolen i København og Granhofjuhl - og Ilosi - Se mere inkl. holdstart på I samarbejde med

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere