Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner"

Transkript

1 Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

2 Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon Telefax Design Prinfoparitas A/S Foto Michael M. Jørgensen Tryk Prinfoparitas A/S B 2150-STA/2008 ISBN

3 Indhold 1. Indledning Hvorfor en introduktion til kampagnearbejdet? Et forebyggelsesværktøj til dig Et eksempel på, at kampagner virker Planlæg kampagnerne i god tid Den tredelte planlægningsfase Før kampagnen Konkret problem og målgruppen for kampagnen 7 Samarbejde 7 Risikoanalyse 8 Medier 8 Pressemeddelelse med fokus på ulykkesstatistik 9 7. Under kampagnen Distribution af materialer 10 Tænk på målgruppen, når du er ude Efter kampagnen Evaluering af effekt 11 Intern evaluering Brug evalueringen fremadrettet

4 Øget fokus på taktisk forebyggelse Gode erfaringer med kampagner 1. Indledning Hvorfor en introduktion til kampagnearbejdet? I løbet af de senere år er der inden for brand- og ulykkesområdet kommet stigende fokus på den holdnings- og adfærdspåvirkende forebyggelse, også kaldet den taktiske forebyggelse 1. Den øgede fokus fremgår blandt andet af planerne for risikobaseret dimensionering, og det stiller nye krav til beredskaberne om at formidle forebyggende budskaber til borgerne. En effektiv formidlingsmetode er informationsaktiviteter eller kampagner. Mange beredskaber arbejder allerede med forebyggende kampagner rettet mod bestemte grupper i befolkningen. Som oftest har disse beredskaber gode erfaringerne, og formålet med denne håndbog er at dele ud af erfaringerne. Supplement til www. brandkampagner.dk Håndpluk en kampagne 2. Et forebyggelsesværktøj til dig Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner er et supplement til hjemmesiden som er et praktisk værktøj til brandforebyggelse. Siden består af: 2 en introduktion til arbejdet med kampagner muligheder for videndeling, herunder nyhedsbrev, kalender med ideer til kampagner, debatforum og artikler med fokus på brandforebyggelse færdige og afprøvede kampagner, fx Ældre & Brand, Uge 40, Flammernes Portal og Røgalarmer i kolonihaver. Hver kampagne har en forside med specifikationer. Her kan projektlederen se, hvad der tidligere er brugt af ressourcer (penge/mandetimer) på at gennemføre aktiviteten Meningen er, at et beredskab kan håndplukke en kampagne i forhold til et konkret problem i kommunen eller en særlig udsat gruppe. Kampagnerne er tæt beskrevne og er bygget op efter samme model. Hver kampagne består af: forside med specificering, herunder formål, ressourceforbrug og risikoanalyse gennemgang af aktiviteterne følgebreve og et eksempel på en pressemeddelelse huskeliste til evaluering 1 Den adfærdsbaserede forebyggelse eller taktiske brandforebyggelse er overordnet set den brandforebyggelse, som ikke er reguleret via love og regler. Taktisk brandforebyggelse kan antage mange forskellige former: undervisning, møder eller informationsaktiviteter. I denne publikation og på hjemmesiden er kampagner den samlede betegnelse for de ikkeregelbaserede, udadrettede aktiviteter. 2 Indholdet af denne håndbog svarer til punktet Sådan gør du på 4

5 3. Et eksempel på, at kampagner virker Et af hjemmesidens eksempler er hentet fra Fredericia, hvor beredskabet gennemførte kampagnen Brandsikker Jul. I 2004 havde Fredericia Kommune otte småbrande på kommunens plejehjem i juletiden. Heraf havde én brand dødelig udgang. På den baggrund iværksatte beredskabet en kampagne rettet mod beboere, pårørende og personale på kommunens plejehjem. Kampagnen var så effektiv, at plejehjemmene året efter oplevede en 100 % brandsikker jul. Kampagner virker Kampagnens hovedbudskab satte fokus på, at der hvert år omkommer mennesker som følge af brand i julepynt og juledekorationer, og at især de ældre er en udsat gruppe. Budskabet blev udmøntet i en konkret aktivitet: uddeling af elektriske julelys til alle byens plejehjemsbeboere. Mål: Nedsat brandrisiko Målet med denne indsats er at ændre adfærden hos den pågældende gruppe. I det konkrete tilfælde med kommunens ældre plejehjemsbeboere drejer det sig om at få dem til at acceptere, at der er en sikkerhedsrisiko ved levende lys, der ellers er forbundet med jul og hygge. Løsningsforslaget er, at de elektriske lys er et godt alternativ og kan hjælpe til at redde liv. Ændring af en bestemt gruppes adfærd er målet for en konkret kampagne, men tit vil informationsaktiviteten have nogle sidegevinster. Det kan være øget fokus på problemet og deraf efterfølgende debat, for eksempel i medierne. 4. Planlæg kampagnerne i god tid Planlægningsfasen er en vigtig del af arbejdet med kampagner. Kampagnerne er ofte sæsonbetonede, og hvis du skal gennemføre en kampagne ved juletid, skal aktiviteterne være planlagt i god tid inden. Planlægning er vigtig På kan du hente inspiration til kampagneideer i kalenderen. Ideerne er tilpasset årstiderne og er udarbejdet som inspiration til det brandforebyggende arbejde. Ideer til kampagnerne 5

6 5. Den tredelte planlægningsfase Hvad skal du huske? Når I har aftalt at gennemføre en konkret kampagne, er næste skridt planlægningsfasen. Eksemplerne i denne introduktion er afprøvede, men de kræver alligevel, at I afsætter de nødvendige ressourcer til arbejdet med kampagnen. Brug derfor nedenstående skema til at se, hvad I skal tænke på inden, under og efter kampagnen. Før kampagnen Under kampagnen Efter kampagnen Nedsæt arbejdsgruppe Planlæg kampagnen, herunder kommunikationen Fastsæt tidspunkt for kampagnen Konkretiser målgruppe og budskab Opstil en målsætning Liste med mulige risici Aktiviteten løber af stablen Møde målgruppen Foto fra selve aktiviteten Evaluering af effekt Intern evaluering Hvad nu? 6. Før kampagnen Formålet med arbejdsgruppen Inden du starter med at planlægge kampagnen, skal der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har to formål: 1. Uddelegering af opgaver. I forhold til arbejdsprocessen og projektstyringen er det en god ide at udnævne en projektleder, der har det overordnede ansvar for planlægning, aktiviteter og evaluering. Projektlederen sørger for fordeling af opgaverne. 2. Sikre bredde og accept. Samarbejde er med til at skabe forankring og en bred fag lighed. I næste afsnit uddybes samarbejde på tværs og de gavnlige effekter heraf. 6

7 Konkret problem og målgruppen for kampagnen Inden du starter arbejdet med en konkret kampagne, skal du gøre dig klart, hvem du gerne vil nå, og hvad du gerne vil sige til dem. Konkretiser det problem, du gerne vil afhjælpe. Findes problemet hos ældre, skoleelever eller kolonihavefolket. Eller sagt på en anden måde: Hvem er målgruppen for kampagnen? Hvem skal lære noget? Og hvad er målet med forebyggelsesindsatsen? Hvad ønsker du, at målgruppen skal vide eller kunne? Drejer det sig om at lære skoleelever at handle korrekt ved brand? Eller gælder det om at få ejere af kolonihaver til at forstå brandfaren i husene, og at det derfor er en god ide med en røgalarm? Når du fastlægger målgruppen, skal du også tænke på, hvordan I skal tale til dem. Er det børn, unge, midaldrende eller ældre? Hvad skal de vide? I nogle tilfælde er der mulighed for flere målgrupper og forskellige budskaber. En kampagne mod påsatte brande i containere kan både rettes imod dem, der sætter ild på og mod dem, som beslutter containernes placering og tilgængelighed. Opstil gerne en målsætning for kampagnen: Jeg vil besøge fem af kommunens skoler i forbindelse med uge 40, og på den måde lære cirka 300 børn i indskolingen om brand og sikkerhed. Det sikrer også, at det er lettere at evaluere kampagnen bagefter: Nåede vi det, vi ville? Samarbejde Fordelene ved at inddrage lokale samarbejdspartnere er mange. Tænk derfor bredt, når du skal planlægge en kampagne. Kommunens forskellige forvaltninger, organisationer, foreninger og institutioner kan være nyttige at have med i projektet. Kampagnen i Fredericia er eksempelvis indgået i samarbejde mellem Fredericia Brandvæsen, kommunens kommunikationsafdeling, Ældreplejen, Fredericia Kommunes Risikostyringspulje og kommunens Ældre- og Handicapforvaltning. Mange af kampagnerne på er også eksempler på samarbejde med fx politi, interesseorganisationer og erhvervsliv. Der er mange muligheder for at deles om arbejdsopgaverne og drage nytte af hinandens erfaringer. Opstil en målsætning Samarbejde giver ressourcer Kolonihavekampagnen i Vejle er et eksempel på samarbejde med partnere uden for forvaltningen. Her er der indgået aftaler med de lokale kolonihaveforeninger om afvikling af kampagnen. 7

8 Hvad kan gå galt? Brug medierne Kommunikationsafdelingen kan hjælpe jer Husk pressemeddelelsen Færdige pressemeddelelser på www. brandkampagner.dk Tal på ulykkerne Risikoanalyse Kampagnearbejdet er forbundet med nogle kritiske faktorer, og det er vigtigt, at du gennemtænker eventuelle risici, inden I går i gang. Opstil eventuelt en liste og lav en plan B til hvert potentielt problem. Hvad gør vi, hvis projektlederen bliver syg? Hvis uddelingen af alarmer må aflyses på grund af udrykning? Hvis det regner, og der ikke er nogen hjemme i kolonihaverne? Hænger vi nogen ud med det, vi siger? Er der tidsmæssigt sammenfald med andre arrangementer for målgruppen? Medier Brand, og konsekvenserne heraf, er godt stof for pressen. Hvis aviserne bringer artikler om en kampagne, er det med til at sætte fokus på et konkret problem. Kontakt til de lokale/regionale medier er derfor en vigtig del af kampagnearbejdet. Mange beredskaber har allerede god kontakt til de lokale journalister, men i forbindelse med kampagner er det en fordel at samarbejde med kommunens informationsafdeling. Det er professionelle kommunikationsfolk, og de vil kunne hjælpe godt på vej i forhold til at få omtale af kampagnen, for eksempel i de lokale medier. En vigtig del af mediearbejdet er at få skrevet en god pressemeddelelse. Den skal sendes ud til de lokale aviser, et par dage inden I går i gang med selve kampagnen. En pressemeddelelse er en information til journalisterne om en begivenhed, og jo mere den er udformet som en avisartikel, jo mere er journalisten tilbøjelig til at bruge meddelelsen som baggrund for en artikel om jeres kampagne. Det er, som nævnt ovenfor, en god ide at bruge kommunens kommunikationsfolk i forbindelse med pressearbejdet, men du kan også komme ud for at skulle gøre arbejdet selv. Derfor indeholder de enkelte kampagner på en næsten færdig pressemeddelelse. Der mangler nogle oplysninger, som det enkelte beredskab skal sætte ind. På en pressemeddelelse står altid navnet på en kontaktperson, som pressen kan ringe til for udtalelser. Ud over navne er det vigtigt at få indført tid, sted og andre faktuelle oplysninger. Ofte vil aviserne være interesserede i ulykkesstatistik og gerne som faktaboks, da det er konkrete detaljer. I hver kampagne er der derfor indsat lokal og landsdækkende statistik med relation til den overordnede problemstilling. I kan også selv finde relevant statistik, for eksempel på eller I kan lave jeres egne statistikker på 8

9 Det er også vigtigt at tage gode foto af selve aktiviteten. Journalister har ikke altid mulighed for at komme ud til en begivenhed og sandsynligheden for, at avisen bringer en artikel med fokus på området er mange gange større, hvis journalisten får gode billeder tilsendt. Hvis I sender foto ind, er ophavsretten jeres, og I skal sørge for at blive krediteret med navn, hvis avisen bruger billedet. Foto til avisen Pressemeddelelse med fokus på ulykkesstatistik Eksempel på pressemeddelelse Udsendt d. 6 februar 2007 kl. 10:15 Laveste antal branddøde i otte år I 2006 omkom 71 mennesker i brand viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). De fleste dødsbrande opstod igen i 2006 som følge af rygning. Brande krævede 71 dødsofre i Det er 16 personer færre end året før. Chefen for Beredskabsstyrelsens kontor for statistik og analyse, Martin Reland, er glad for, at færre er omkommet som følge af brand. Men det er for tidligt at afgøre, om det er en trend, da området ofte er præget af tilfældige statistiske udsving. Derfor opfordrer han samtidigt myndighederne til at arbejde tættere sammen for at bringe tallet endnu længere ned i de kommende år. Den eneste ansvarlige strategi på dette område er at arbejde ud fra en målsætning om, at en branddød er en for mange. Vi skal sigte imod nul branddøde om året. Derfor skal kommunerne og de berørte interesseorganisationer blive ved med at fokusere på den forebyggende indsats, siger Martin Reland. Rygning hovedårsag til branddøde igen Udover at anbefale en satsning på forebyggelse, håber Martin Reland, at det igangværende arbejde i EU-regi med at undersøge mulighederne for at indføre selvslukkende cigaretter bærer frugt. Igen i 2006 var rygning nemlig hovedårsagen til dødsbrande i Danmark. I de 57 tilfælde hvor brandårsagen er oplyst, var rygning skyld i 29 dødsfald sidste år. Til sammenligning kostede uforsigtighed i forbindelse med madlavning 10 dødsfald, mens fejl i elektriske installationer kostede 7 dødsfald. Oversigten over dødsbrande kan ses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside eller på DBI s hjemmeside Yderlige oplysninger, herunder regionale data, kan fås ved henvendelse til Steen H. Nonnemann, Beredskabsstyrelsen. 9

10 7. Under kampagnen Klar rollefordeling er vigtig Foldere og følgebreve Når planlægningsfasen er gennemført, er næste skridt at føre aktiviteten ud i livet. Det er vigtigt, at der er en klar rollefordeling i forhold til, hvem gør hvad og hvornår, også ved afvigelser fra planen. I de enkelte kampagner og på www. brandkampagner.dk er der en detaljeret gennemgang af, hvilke opgaver, der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Distribution af materialer Det er mest naturligt at foldere eller følgebreve distribueres i forbindelse med selve kampagnen. Men under og efter kampagnen er der også rig mulighed for at nå andre end netop de kolonihaveejere, der er i deres kolonihaver på selve dagen eller de skolebørn, som er i deres klasse i uge 40. Du kan overveje at sende breve direkte (direct mails) ud til de relevante modtagere. Det svarer til det, Beredskabet i Aalborg sender til skolerne i deres uge 40-kampagne med fokus på Børn, brand og sikkerhed. Brevet fortæller om uge 40, brandmændenes rolle i forbindelse med besøget og om baggrunden for kampagnen: Øget sikkerhed for børnene. Denne løsningsmodel kræver, at du indhenter navne og adresser på kommunens skoler det kan du gøre med hjælp fra kommunens skoleforvaltning. Information via aviser og biblioteker Professionel assistance Dialog frem for løftede pegefingre Du kan også skabe større opmærksomhed omkring kampagnen ved at indrykke en annonce i den lokale avis, hvor du gør opmærksom på kampagnen og dens budskab. En anden mulighed er at placere informationsfoldere på et eller flere lokale biblioteker. Det er en nem måde at komme i kontakt med mange borgere. Hvis du vælger at indrykke annoncer eller trykke foldere, kan det være en god ide at hente professionel grafisk bistand udefra. Den løsning koster naturligvis penge, så du skal på forhånd afklare, om det er nødvendigt. Måske kan kommunens kommunikationsafdeling klare opgaven. Hvis du vælger at inddrage professionel assistance, skal du være forberedt på også at indgå i processen. Det gælder både i forhold til at komme med konkrete ønsker og sparring og ikke mindst at tjekke op på produkterne undervejs og sidst i processen. Tænk på målgruppen, når du er ude Beredskabet kan komme ud for at skulle ud til en præsentation, et foredrag eller at skulle undervise. Derfor er det vigtigt, at I gør jer tanker om, hvordan I vil få opmærksomhed, og få jeres budskaber ud. Løftede pegefingre virkede engang, men det er ikke måden at kommunikere på længere. Forsøg hellere at skabe en rar stemning, hvor der er mulighed for dialog. 10

11 Det er vigtigt, at du tænker over, hvem du kommunikerer til. Er det skolelever, der er målgruppen, kræver det naturligvis en anden tone og stil, end hvis du gerne vil fortælle om det fornuftige i røgalarmer til beboere i ældreboliger. Måske har du brug for et kort kursus i mundtlig præsentation? 8. Efter kampagnen Næste fase er evaluering, og den er vigtig af flere grunde. Evalueringen er med til at fortælle jer, om målsætningen blev opfyldt, og hvad der har fungeret godt eller mindre godt. Erfaringerne kan I bruge videre i andre informationsaktiviteter og dele med andre beredskaber. Alle kampagneeksempler på indeholder hjælp til evalueringen. Desuden er der mulighed for at finde mere information i Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser. Den er udgivet af Beredskabsstyrelsen og kan downloades fra Beredskabet bør på forhånd afsætte 10 % af de samlede kampagneressourcer (især mandetimer) til evaluering. Evalueringen har to fokusområder: evaluering i forhold til kampagnens effekt intern evaluering Evaluering af effekt Forebyggelse er i høj grad et spørgsmål om viden og adfærd, og effekten af kampagnen kan evalueres på både kort og længere sigt. Evalueringsmøde: Til den kortsigtede evaluering kan du arrangere et evalueringsmøde med de involverede partner. Hvis temaet er ældre og røgalarmer, kan du invitere en repræsentant for Ældre Sagen, en fra målgruppen (beboer i en ældrebolig), en repræsentant fra plejepersonalet og en repræsentant fra forvaltningen. Hjælp til evaluering Afsæt 10 % af ressourcerne Tjekliste til evaluering Brug samarbejdspartnerne i evalueringen Et evalueringsmøde kan hjælpe jer til at få respons på den gennemførte aktivitet. I kan for eksempel finde ud af om: Nåede I ud til de rigtige mennesker og det rette antal? Hvis der har været et begrænset antal røgalarmer, er der jo nogen, som ikke har fået. Har målgruppen forstået budskabet? Udover at forære røgalarmer til de ældre i kommunen, er det vigtigt, at de ældre forstår, hvordan den virker, at den skal kontrolleres med jævne mellemrum og at alarmen i sidste ende kan redde liv. Har målgruppen allerede nu ændret deres rutiner? Er det for eksempel alle juledekorationer på plejehjemmet, der er imprægnerede? 11

12 Brug avisartikler til at måle omtalen Statistikken viser ændringer på sigt Intern evaluering er vigtig i forhold til at fortsætte arbejdet med kampagner Presseklip: Du kan også måle succesraten på presseklip eller hvor mange artikler, aviserne har bragt om kampagnen og brand-relaterede emner i det hele taget. Som nævnt før, kan en kampagne være med til at øge fokus på brandulykker i bred forstand. Kommunikationsafdelingen vil som oftest samle alle de artikler, der vedrører kommunen. Statistiske ændringer: På længere sigt er succeskriterierne baseret på statistiske ændringer. Er antallet af blinde ABA-alarmer bragt ned? Har opsætningen af røgalarmer haft en effekt på antallet af brandudrykninger? Er der færre branddøde? Du kan eventuelt overvåge en effekt via ODIN, hvor du kan sammenholde de lokale og nationale statistikker. Intern evaluering Den interne evaluering har fokus på tre områder; arbejdsproces, målsætning og videre erfaringer. Hvis evalueringsdelen skal foregå optimalt, skal du inddrage forskellige dele af beredskabet. Både de, der har været aktive i arbejdet og de, der ikke har deltaget direkte. Begge parter vil ofte have kommentarer, og kan give evalueringen en ny vinkel. Det er nyttigt, hvis projektlederen løbende noterer erfaringer under planlægning og gennemførelse af selve projektet. Nogle har et punkt i mødereferaterne, som hedder erfaringsopsamling. Arbejdsproces: Det er vigtigt at få kigget på den interne arbejdsgang. Gik planlægningsfasen, som den skulle? Var arbejdsfordelingen hensigtsmæssig, og blev opgaverne udført i overensstemmelse med det aftalte? Målsætning: Hvis beredskabet på forhånd har opstillet nogle succeskriterier, for eksempel at få uddelt 100 røgalarmer i kolonihaver eller at besøge fem skoler i forbindelse med uge 40, er det en nem måde at evaluere indsatsen på. Nåede beredskabet de mål, der var opstillet på forhånd? Hvis der ikke er klare mål, er det svært at vide, om I har nået dem. Videre erfaringer: Hvad gik godt og hvad gik knapt så godt? Hvordan kan I bruge de gode erfaringer næste gang, I beslutter at gennemføre en kampagne? Det er oplagt at tage erfaringerne med videre, men I kan også dele dem med andre beredskaber. Det er der mulighed for at gøre via det elektroniske forum på 12

13 9. Brug evalueringen fremadrettet Evalueringsdelen giver nogle erfaringer, som I kan bruge i jeres fortsatte arbejde med kampagner. I vil opleve, at forskellige kampagner giver forskellige erfaringer, alt efter hvilken målgruppe, budskab og målsætning, I har arbejdet ud fra. I det fremtidige arbejde med kampagner, er der derfor forskellige muligheder: Evalueringen sikrer, at det bliver nemmere næste gang Fasthold fokus på problemet Hvis I har opnået positive erfaringer fra gennemførelsen af en konkret kampagne, kan I vælge at vedligeholde og styrke effekten. Der er forskellige muligheder, hvor I for eksempel kan: gentage kampagnen uændret om XX tid justere kampagnen i forhold til evalueringen og gentage den om XX tid følge op med en anden kampagne, der rammer samme målgruppe eller samme problem sende et brev til målgruppen, hvor I minder dem om budskabet fra kampagnen Ud over gentagne informationsaktiviteter, er der også andre muligheder for at skabe opmærksomhed om den kampagne, som I allerede har gennemført: udsende pressemeddelelse om effekt og fremtidige planer. Hvis I har en solstrålehistorie er det ekstra godt følge op med en ny evaluering om XX tid sende evalueringen til de involverede med tak sende rapporter til beredskabskommissionen, socialforvaltningen, skoleforvaltningen eller andre i netværket informere om kampagnens effekt i interne medier, herunder personaleblade og intranet. 13

14 Beredskabsstyrelsen har udarbejdet Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner og som et led i arbejdet med at styrke og udvikle forebyggelsesarbejdet i beredskabet. Ide og tilrettelæggelse: Camilla Sieljaks, Peter Hofman-Bang, Susanne Bjærge, Beredskabsstyrelsen. Håndbogen og hjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og repræsentanter fra fem kommunale beredskaber: Forebyggelseskonsulent Bo Gøgsig, Vejle Brandinspektør Brian Eriksson, Frederiksberg Viceberedskabschef Jacob Christensen, Tønder Beredskabsmester Jesper Stenbakken, Aalborg Viceberedskabschef Jess Damgaard Andersen, Fredericia Brandchef Tommy Sillemann, Frederiksberg Håndbogen kan downloades fra og Citat og eftertryk i uddrag tilladt ved anvendelse af kilde. 14

15

16 Beredskabsstyrelsen har udarbejdet Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner og som et led i arbejdet med at styrke og udvikle forebyggelsesarbejdet i beredskabet.

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg Introduktion Brian Eriksson Brandinspektør / indsatsleder Forebyggende afdeling Kampagner Beredskabsplaner, eksternt Baggrund Hvert år omkommer

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014 2014 Præsentation Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Pil Storm Giersing Kampagnekoordinator Ulrik Brandt Vidensmedarbejder 2/ Arbejdet skematisk set 3/ Arbejdet set for oven 4/ Beredskabscentre,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere. - et pilotprojekt - Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere - et pilotprojekt - HVEM ER VI? Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Indbyggere: ca. 80.000 Halsnæs Frederikssund Jimmy Andersen

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

Ældre og brand. - En brugerundersøgelse af Undgå brand i hjemmet

Ældre og brand. - En brugerundersøgelse af Undgå brand i hjemmet Ældre og brand - En brugerundersøgelse af Undgå brand i hjemmet Beredskabsstyrelsen februar 2006 Udgivet af: Statistik og Analyse, Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød. Telefon: 45906000 E-mail:

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008 Dødsbrande i Danmark 2007 December 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: csb@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE

TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE 1 KÆRE ROKLUB, TILLYKKE MED DET NYE SKOLESAMARBEJDE VI HÅBER, AT I FÅR EN FANTASTISK OPLEVELSE MED SAMARBEJDET! Allerførst vil vi sige tillykke til jer med det kommende

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere