Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner"

Transkript

1 Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

2 Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon Telefax Design Prinfoparitas A/S Foto Michael M. Jørgensen Tryk Prinfoparitas A/S B 2150-STA/2008 ISBN

3 Indhold 1. Indledning Hvorfor en introduktion til kampagnearbejdet? Et forebyggelsesværktøj til dig Et eksempel på, at kampagner virker Planlæg kampagnerne i god tid Den tredelte planlægningsfase Før kampagnen Konkret problem og målgruppen for kampagnen 7 Samarbejde 7 Risikoanalyse 8 Medier 8 Pressemeddelelse med fokus på ulykkesstatistik 9 7. Under kampagnen Distribution af materialer 10 Tænk på målgruppen, når du er ude Efter kampagnen Evaluering af effekt 11 Intern evaluering Brug evalueringen fremadrettet

4 Øget fokus på taktisk forebyggelse Gode erfaringer med kampagner 1. Indledning Hvorfor en introduktion til kampagnearbejdet? I løbet af de senere år er der inden for brand- og ulykkesområdet kommet stigende fokus på den holdnings- og adfærdspåvirkende forebyggelse, også kaldet den taktiske forebyggelse 1. Den øgede fokus fremgår blandt andet af planerne for risikobaseret dimensionering, og det stiller nye krav til beredskaberne om at formidle forebyggende budskaber til borgerne. En effektiv formidlingsmetode er informationsaktiviteter eller kampagner. Mange beredskaber arbejder allerede med forebyggende kampagner rettet mod bestemte grupper i befolkningen. Som oftest har disse beredskaber gode erfaringerne, og formålet med denne håndbog er at dele ud af erfaringerne. Supplement til www. brandkampagner.dk Håndpluk en kampagne 2. Et forebyggelsesværktøj til dig Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner er et supplement til hjemmesiden som er et praktisk værktøj til brandforebyggelse. Siden består af: 2 en introduktion til arbejdet med kampagner muligheder for videndeling, herunder nyhedsbrev, kalender med ideer til kampagner, debatforum og artikler med fokus på brandforebyggelse færdige og afprøvede kampagner, fx Ældre & Brand, Uge 40, Flammernes Portal og Røgalarmer i kolonihaver. Hver kampagne har en forside med specifikationer. Her kan projektlederen se, hvad der tidligere er brugt af ressourcer (penge/mandetimer) på at gennemføre aktiviteten Meningen er, at et beredskab kan håndplukke en kampagne i forhold til et konkret problem i kommunen eller en særlig udsat gruppe. Kampagnerne er tæt beskrevne og er bygget op efter samme model. Hver kampagne består af: forside med specificering, herunder formål, ressourceforbrug og risikoanalyse gennemgang af aktiviteterne følgebreve og et eksempel på en pressemeddelelse huskeliste til evaluering 1 Den adfærdsbaserede forebyggelse eller taktiske brandforebyggelse er overordnet set den brandforebyggelse, som ikke er reguleret via love og regler. Taktisk brandforebyggelse kan antage mange forskellige former: undervisning, møder eller informationsaktiviteter. I denne publikation og på hjemmesiden er kampagner den samlede betegnelse for de ikkeregelbaserede, udadrettede aktiviteter. 2 Indholdet af denne håndbog svarer til punktet Sådan gør du på 4

5 3. Et eksempel på, at kampagner virker Et af hjemmesidens eksempler er hentet fra Fredericia, hvor beredskabet gennemførte kampagnen Brandsikker Jul. I 2004 havde Fredericia Kommune otte småbrande på kommunens plejehjem i juletiden. Heraf havde én brand dødelig udgang. På den baggrund iværksatte beredskabet en kampagne rettet mod beboere, pårørende og personale på kommunens plejehjem. Kampagnen var så effektiv, at plejehjemmene året efter oplevede en 100 % brandsikker jul. Kampagner virker Kampagnens hovedbudskab satte fokus på, at der hvert år omkommer mennesker som følge af brand i julepynt og juledekorationer, og at især de ældre er en udsat gruppe. Budskabet blev udmøntet i en konkret aktivitet: uddeling af elektriske julelys til alle byens plejehjemsbeboere. Mål: Nedsat brandrisiko Målet med denne indsats er at ændre adfærden hos den pågældende gruppe. I det konkrete tilfælde med kommunens ældre plejehjemsbeboere drejer det sig om at få dem til at acceptere, at der er en sikkerhedsrisiko ved levende lys, der ellers er forbundet med jul og hygge. Løsningsforslaget er, at de elektriske lys er et godt alternativ og kan hjælpe til at redde liv. Ændring af en bestemt gruppes adfærd er målet for en konkret kampagne, men tit vil informationsaktiviteten have nogle sidegevinster. Det kan være øget fokus på problemet og deraf efterfølgende debat, for eksempel i medierne. 4. Planlæg kampagnerne i god tid Planlægningsfasen er en vigtig del af arbejdet med kampagner. Kampagnerne er ofte sæsonbetonede, og hvis du skal gennemføre en kampagne ved juletid, skal aktiviteterne være planlagt i god tid inden. Planlægning er vigtig På kan du hente inspiration til kampagneideer i kalenderen. Ideerne er tilpasset årstiderne og er udarbejdet som inspiration til det brandforebyggende arbejde. Ideer til kampagnerne 5

6 5. Den tredelte planlægningsfase Hvad skal du huske? Når I har aftalt at gennemføre en konkret kampagne, er næste skridt planlægningsfasen. Eksemplerne i denne introduktion er afprøvede, men de kræver alligevel, at I afsætter de nødvendige ressourcer til arbejdet med kampagnen. Brug derfor nedenstående skema til at se, hvad I skal tænke på inden, under og efter kampagnen. Før kampagnen Under kampagnen Efter kampagnen Nedsæt arbejdsgruppe Planlæg kampagnen, herunder kommunikationen Fastsæt tidspunkt for kampagnen Konkretiser målgruppe og budskab Opstil en målsætning Liste med mulige risici Aktiviteten løber af stablen Møde målgruppen Foto fra selve aktiviteten Evaluering af effekt Intern evaluering Hvad nu? 6. Før kampagnen Formålet med arbejdsgruppen Inden du starter med at planlægge kampagnen, skal der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har to formål: 1. Uddelegering af opgaver. I forhold til arbejdsprocessen og projektstyringen er det en god ide at udnævne en projektleder, der har det overordnede ansvar for planlægning, aktiviteter og evaluering. Projektlederen sørger for fordeling af opgaverne. 2. Sikre bredde og accept. Samarbejde er med til at skabe forankring og en bred fag lighed. I næste afsnit uddybes samarbejde på tværs og de gavnlige effekter heraf. 6

7 Konkret problem og målgruppen for kampagnen Inden du starter arbejdet med en konkret kampagne, skal du gøre dig klart, hvem du gerne vil nå, og hvad du gerne vil sige til dem. Konkretiser det problem, du gerne vil afhjælpe. Findes problemet hos ældre, skoleelever eller kolonihavefolket. Eller sagt på en anden måde: Hvem er målgruppen for kampagnen? Hvem skal lære noget? Og hvad er målet med forebyggelsesindsatsen? Hvad ønsker du, at målgruppen skal vide eller kunne? Drejer det sig om at lære skoleelever at handle korrekt ved brand? Eller gælder det om at få ejere af kolonihaver til at forstå brandfaren i husene, og at det derfor er en god ide med en røgalarm? Når du fastlægger målgruppen, skal du også tænke på, hvordan I skal tale til dem. Er det børn, unge, midaldrende eller ældre? Hvad skal de vide? I nogle tilfælde er der mulighed for flere målgrupper og forskellige budskaber. En kampagne mod påsatte brande i containere kan både rettes imod dem, der sætter ild på og mod dem, som beslutter containernes placering og tilgængelighed. Opstil gerne en målsætning for kampagnen: Jeg vil besøge fem af kommunens skoler i forbindelse med uge 40, og på den måde lære cirka 300 børn i indskolingen om brand og sikkerhed. Det sikrer også, at det er lettere at evaluere kampagnen bagefter: Nåede vi det, vi ville? Samarbejde Fordelene ved at inddrage lokale samarbejdspartnere er mange. Tænk derfor bredt, når du skal planlægge en kampagne. Kommunens forskellige forvaltninger, organisationer, foreninger og institutioner kan være nyttige at have med i projektet. Kampagnen i Fredericia er eksempelvis indgået i samarbejde mellem Fredericia Brandvæsen, kommunens kommunikationsafdeling, Ældreplejen, Fredericia Kommunes Risikostyringspulje og kommunens Ældre- og Handicapforvaltning. Mange af kampagnerne på er også eksempler på samarbejde med fx politi, interesseorganisationer og erhvervsliv. Der er mange muligheder for at deles om arbejdsopgaverne og drage nytte af hinandens erfaringer. Opstil en målsætning Samarbejde giver ressourcer Kolonihavekampagnen i Vejle er et eksempel på samarbejde med partnere uden for forvaltningen. Her er der indgået aftaler med de lokale kolonihaveforeninger om afvikling af kampagnen. 7

8 Hvad kan gå galt? Brug medierne Kommunikationsafdelingen kan hjælpe jer Husk pressemeddelelsen Færdige pressemeddelelser på www. brandkampagner.dk Tal på ulykkerne Risikoanalyse Kampagnearbejdet er forbundet med nogle kritiske faktorer, og det er vigtigt, at du gennemtænker eventuelle risici, inden I går i gang. Opstil eventuelt en liste og lav en plan B til hvert potentielt problem. Hvad gør vi, hvis projektlederen bliver syg? Hvis uddelingen af alarmer må aflyses på grund af udrykning? Hvis det regner, og der ikke er nogen hjemme i kolonihaverne? Hænger vi nogen ud med det, vi siger? Er der tidsmæssigt sammenfald med andre arrangementer for målgruppen? Medier Brand, og konsekvenserne heraf, er godt stof for pressen. Hvis aviserne bringer artikler om en kampagne, er det med til at sætte fokus på et konkret problem. Kontakt til de lokale/regionale medier er derfor en vigtig del af kampagnearbejdet. Mange beredskaber har allerede god kontakt til de lokale journalister, men i forbindelse med kampagner er det en fordel at samarbejde med kommunens informationsafdeling. Det er professionelle kommunikationsfolk, og de vil kunne hjælpe godt på vej i forhold til at få omtale af kampagnen, for eksempel i de lokale medier. En vigtig del af mediearbejdet er at få skrevet en god pressemeddelelse. Den skal sendes ud til de lokale aviser, et par dage inden I går i gang med selve kampagnen. En pressemeddelelse er en information til journalisterne om en begivenhed, og jo mere den er udformet som en avisartikel, jo mere er journalisten tilbøjelig til at bruge meddelelsen som baggrund for en artikel om jeres kampagne. Det er, som nævnt ovenfor, en god ide at bruge kommunens kommunikationsfolk i forbindelse med pressearbejdet, men du kan også komme ud for at skulle gøre arbejdet selv. Derfor indeholder de enkelte kampagner på en næsten færdig pressemeddelelse. Der mangler nogle oplysninger, som det enkelte beredskab skal sætte ind. På en pressemeddelelse står altid navnet på en kontaktperson, som pressen kan ringe til for udtalelser. Ud over navne er det vigtigt at få indført tid, sted og andre faktuelle oplysninger. Ofte vil aviserne være interesserede i ulykkesstatistik og gerne som faktaboks, da det er konkrete detaljer. I hver kampagne er der derfor indsat lokal og landsdækkende statistik med relation til den overordnede problemstilling. I kan også selv finde relevant statistik, for eksempel på eller I kan lave jeres egne statistikker på 8

9 Det er også vigtigt at tage gode foto af selve aktiviteten. Journalister har ikke altid mulighed for at komme ud til en begivenhed og sandsynligheden for, at avisen bringer en artikel med fokus på området er mange gange større, hvis journalisten får gode billeder tilsendt. Hvis I sender foto ind, er ophavsretten jeres, og I skal sørge for at blive krediteret med navn, hvis avisen bruger billedet. Foto til avisen Pressemeddelelse med fokus på ulykkesstatistik Eksempel på pressemeddelelse Udsendt d. 6 februar 2007 kl. 10:15 Laveste antal branddøde i otte år I 2006 omkom 71 mennesker i brand viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). De fleste dødsbrande opstod igen i 2006 som følge af rygning. Brande krævede 71 dødsofre i Det er 16 personer færre end året før. Chefen for Beredskabsstyrelsens kontor for statistik og analyse, Martin Reland, er glad for, at færre er omkommet som følge af brand. Men det er for tidligt at afgøre, om det er en trend, da området ofte er præget af tilfældige statistiske udsving. Derfor opfordrer han samtidigt myndighederne til at arbejde tættere sammen for at bringe tallet endnu længere ned i de kommende år. Den eneste ansvarlige strategi på dette område er at arbejde ud fra en målsætning om, at en branddød er en for mange. Vi skal sigte imod nul branddøde om året. Derfor skal kommunerne og de berørte interesseorganisationer blive ved med at fokusere på den forebyggende indsats, siger Martin Reland. Rygning hovedårsag til branddøde igen Udover at anbefale en satsning på forebyggelse, håber Martin Reland, at det igangværende arbejde i EU-regi med at undersøge mulighederne for at indføre selvslukkende cigaretter bærer frugt. Igen i 2006 var rygning nemlig hovedårsagen til dødsbrande i Danmark. I de 57 tilfælde hvor brandårsagen er oplyst, var rygning skyld i 29 dødsfald sidste år. Til sammenligning kostede uforsigtighed i forbindelse med madlavning 10 dødsfald, mens fejl i elektriske installationer kostede 7 dødsfald. Oversigten over dødsbrande kan ses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside eller på DBI s hjemmeside Yderlige oplysninger, herunder regionale data, kan fås ved henvendelse til Steen H. Nonnemann, Beredskabsstyrelsen. 9

10 7. Under kampagnen Klar rollefordeling er vigtig Foldere og følgebreve Når planlægningsfasen er gennemført, er næste skridt at føre aktiviteten ud i livet. Det er vigtigt, at der er en klar rollefordeling i forhold til, hvem gør hvad og hvornår, også ved afvigelser fra planen. I de enkelte kampagner og på www. brandkampagner.dk er der en detaljeret gennemgang af, hvilke opgaver, der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Distribution af materialer Det er mest naturligt at foldere eller følgebreve distribueres i forbindelse med selve kampagnen. Men under og efter kampagnen er der også rig mulighed for at nå andre end netop de kolonihaveejere, der er i deres kolonihaver på selve dagen eller de skolebørn, som er i deres klasse i uge 40. Du kan overveje at sende breve direkte (direct mails) ud til de relevante modtagere. Det svarer til det, Beredskabet i Aalborg sender til skolerne i deres uge 40-kampagne med fokus på Børn, brand og sikkerhed. Brevet fortæller om uge 40, brandmændenes rolle i forbindelse med besøget og om baggrunden for kampagnen: Øget sikkerhed for børnene. Denne løsningsmodel kræver, at du indhenter navne og adresser på kommunens skoler det kan du gøre med hjælp fra kommunens skoleforvaltning. Information via aviser og biblioteker Professionel assistance Dialog frem for løftede pegefingre Du kan også skabe større opmærksomhed omkring kampagnen ved at indrykke en annonce i den lokale avis, hvor du gør opmærksom på kampagnen og dens budskab. En anden mulighed er at placere informationsfoldere på et eller flere lokale biblioteker. Det er en nem måde at komme i kontakt med mange borgere. Hvis du vælger at indrykke annoncer eller trykke foldere, kan det være en god ide at hente professionel grafisk bistand udefra. Den løsning koster naturligvis penge, så du skal på forhånd afklare, om det er nødvendigt. Måske kan kommunens kommunikationsafdeling klare opgaven. Hvis du vælger at inddrage professionel assistance, skal du være forberedt på også at indgå i processen. Det gælder både i forhold til at komme med konkrete ønsker og sparring og ikke mindst at tjekke op på produkterne undervejs og sidst i processen. Tænk på målgruppen, når du er ude Beredskabet kan komme ud for at skulle ud til en præsentation, et foredrag eller at skulle undervise. Derfor er det vigtigt, at I gør jer tanker om, hvordan I vil få opmærksomhed, og få jeres budskaber ud. Løftede pegefingre virkede engang, men det er ikke måden at kommunikere på længere. Forsøg hellere at skabe en rar stemning, hvor der er mulighed for dialog. 10

11 Det er vigtigt, at du tænker over, hvem du kommunikerer til. Er det skolelever, der er målgruppen, kræver det naturligvis en anden tone og stil, end hvis du gerne vil fortælle om det fornuftige i røgalarmer til beboere i ældreboliger. Måske har du brug for et kort kursus i mundtlig præsentation? 8. Efter kampagnen Næste fase er evaluering, og den er vigtig af flere grunde. Evalueringen er med til at fortælle jer, om målsætningen blev opfyldt, og hvad der har fungeret godt eller mindre godt. Erfaringerne kan I bruge videre i andre informationsaktiviteter og dele med andre beredskaber. Alle kampagneeksempler på indeholder hjælp til evalueringen. Desuden er der mulighed for at finde mere information i Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser. Den er udgivet af Beredskabsstyrelsen og kan downloades fra Beredskabet bør på forhånd afsætte 10 % af de samlede kampagneressourcer (især mandetimer) til evaluering. Evalueringen har to fokusområder: evaluering i forhold til kampagnens effekt intern evaluering Evaluering af effekt Forebyggelse er i høj grad et spørgsmål om viden og adfærd, og effekten af kampagnen kan evalueres på både kort og længere sigt. Evalueringsmøde: Til den kortsigtede evaluering kan du arrangere et evalueringsmøde med de involverede partner. Hvis temaet er ældre og røgalarmer, kan du invitere en repræsentant for Ældre Sagen, en fra målgruppen (beboer i en ældrebolig), en repræsentant fra plejepersonalet og en repræsentant fra forvaltningen. Hjælp til evaluering Afsæt 10 % af ressourcerne Tjekliste til evaluering Brug samarbejdspartnerne i evalueringen Et evalueringsmøde kan hjælpe jer til at få respons på den gennemførte aktivitet. I kan for eksempel finde ud af om: Nåede I ud til de rigtige mennesker og det rette antal? Hvis der har været et begrænset antal røgalarmer, er der jo nogen, som ikke har fået. Har målgruppen forstået budskabet? Udover at forære røgalarmer til de ældre i kommunen, er det vigtigt, at de ældre forstår, hvordan den virker, at den skal kontrolleres med jævne mellemrum og at alarmen i sidste ende kan redde liv. Har målgruppen allerede nu ændret deres rutiner? Er det for eksempel alle juledekorationer på plejehjemmet, der er imprægnerede? 11

12 Brug avisartikler til at måle omtalen Statistikken viser ændringer på sigt Intern evaluering er vigtig i forhold til at fortsætte arbejdet med kampagner Presseklip: Du kan også måle succesraten på presseklip eller hvor mange artikler, aviserne har bragt om kampagnen og brand-relaterede emner i det hele taget. Som nævnt før, kan en kampagne være med til at øge fokus på brandulykker i bred forstand. Kommunikationsafdelingen vil som oftest samle alle de artikler, der vedrører kommunen. Statistiske ændringer: På længere sigt er succeskriterierne baseret på statistiske ændringer. Er antallet af blinde ABA-alarmer bragt ned? Har opsætningen af røgalarmer haft en effekt på antallet af brandudrykninger? Er der færre branddøde? Du kan eventuelt overvåge en effekt via ODIN, hvor du kan sammenholde de lokale og nationale statistikker. Intern evaluering Den interne evaluering har fokus på tre områder; arbejdsproces, målsætning og videre erfaringer. Hvis evalueringsdelen skal foregå optimalt, skal du inddrage forskellige dele af beredskabet. Både de, der har været aktive i arbejdet og de, der ikke har deltaget direkte. Begge parter vil ofte have kommentarer, og kan give evalueringen en ny vinkel. Det er nyttigt, hvis projektlederen løbende noterer erfaringer under planlægning og gennemførelse af selve projektet. Nogle har et punkt i mødereferaterne, som hedder erfaringsopsamling. Arbejdsproces: Det er vigtigt at få kigget på den interne arbejdsgang. Gik planlægningsfasen, som den skulle? Var arbejdsfordelingen hensigtsmæssig, og blev opgaverne udført i overensstemmelse med det aftalte? Målsætning: Hvis beredskabet på forhånd har opstillet nogle succeskriterier, for eksempel at få uddelt 100 røgalarmer i kolonihaver eller at besøge fem skoler i forbindelse med uge 40, er det en nem måde at evaluere indsatsen på. Nåede beredskabet de mål, der var opstillet på forhånd? Hvis der ikke er klare mål, er det svært at vide, om I har nået dem. Videre erfaringer: Hvad gik godt og hvad gik knapt så godt? Hvordan kan I bruge de gode erfaringer næste gang, I beslutter at gennemføre en kampagne? Det er oplagt at tage erfaringerne med videre, men I kan også dele dem med andre beredskaber. Det er der mulighed for at gøre via det elektroniske forum på 12

13 9. Brug evalueringen fremadrettet Evalueringsdelen giver nogle erfaringer, som I kan bruge i jeres fortsatte arbejde med kampagner. I vil opleve, at forskellige kampagner giver forskellige erfaringer, alt efter hvilken målgruppe, budskab og målsætning, I har arbejdet ud fra. I det fremtidige arbejde med kampagner, er der derfor forskellige muligheder: Evalueringen sikrer, at det bliver nemmere næste gang Fasthold fokus på problemet Hvis I har opnået positive erfaringer fra gennemførelsen af en konkret kampagne, kan I vælge at vedligeholde og styrke effekten. Der er forskellige muligheder, hvor I for eksempel kan: gentage kampagnen uændret om XX tid justere kampagnen i forhold til evalueringen og gentage den om XX tid følge op med en anden kampagne, der rammer samme målgruppe eller samme problem sende et brev til målgruppen, hvor I minder dem om budskabet fra kampagnen Ud over gentagne informationsaktiviteter, er der også andre muligheder for at skabe opmærksomhed om den kampagne, som I allerede har gennemført: udsende pressemeddelelse om effekt og fremtidige planer. Hvis I har en solstrålehistorie er det ekstra godt følge op med en ny evaluering om XX tid sende evalueringen til de involverede med tak sende rapporter til beredskabskommissionen, socialforvaltningen, skoleforvaltningen eller andre i netværket informere om kampagnens effekt i interne medier, herunder personaleblade og intranet. 13

14 Beredskabsstyrelsen har udarbejdet Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner og som et led i arbejdet med at styrke og udvikle forebyggelsesarbejdet i beredskabet. Ide og tilrettelæggelse: Camilla Sieljaks, Peter Hofman-Bang, Susanne Bjærge, Beredskabsstyrelsen. Håndbogen og hjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og repræsentanter fra fem kommunale beredskaber: Forebyggelseskonsulent Bo Gøgsig, Vejle Brandinspektør Brian Eriksson, Frederiksberg Viceberedskabschef Jacob Christensen, Tønder Beredskabsmester Jesper Stenbakken, Aalborg Viceberedskabschef Jess Damgaard Andersen, Fredericia Brandchef Tommy Sillemann, Frederiksberg Håndbogen kan downloades fra og Citat og eftertryk i uddrag tilladt ved anvendelse af kilde. 14

15

16 Beredskabsstyrelsen har udarbejdet Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner og som et led i arbejdet med at styrke og udvikle forebyggelsesarbejdet i beredskabet.

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008 Dødsbrande i Danmark 2007 December 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: csb@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

Dødsbrande i Danmark 2000-2005 eredskabsstyrelsen Dødsbrande i Danmark 2-2 August 26 Indhold Forsidefoto: Kollage af diverse avisudklip Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 46 Birkerød Telefon: 49 6 Fax: 49

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Udarbejdet af Rasmus Stenshøj studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Emelie Bjerkander studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere