Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner"

Transkript

1 Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

2 Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon Telefax Design Prinfoparitas A/S Foto Michael M. Jørgensen Tryk Prinfoparitas A/S B 2150-STA/2008 ISBN

3 Indhold 1. Indledning Hvorfor en introduktion til kampagnearbejdet? Et forebyggelsesværktøj til dig Et eksempel på, at kampagner virker Planlæg kampagnerne i god tid Den tredelte planlægningsfase Før kampagnen Konkret problem og målgruppen for kampagnen 7 Samarbejde 7 Risikoanalyse 8 Medier 8 Pressemeddelelse med fokus på ulykkesstatistik 9 7. Under kampagnen Distribution af materialer 10 Tænk på målgruppen, når du er ude Efter kampagnen Evaluering af effekt 11 Intern evaluering Brug evalueringen fremadrettet

4 Øget fokus på taktisk forebyggelse Gode erfaringer med kampagner 1. Indledning Hvorfor en introduktion til kampagnearbejdet? I løbet af de senere år er der inden for brand- og ulykkesområdet kommet stigende fokus på den holdnings- og adfærdspåvirkende forebyggelse, også kaldet den taktiske forebyggelse 1. Den øgede fokus fremgår blandt andet af planerne for risikobaseret dimensionering, og det stiller nye krav til beredskaberne om at formidle forebyggende budskaber til borgerne. En effektiv formidlingsmetode er informationsaktiviteter eller kampagner. Mange beredskaber arbejder allerede med forebyggende kampagner rettet mod bestemte grupper i befolkningen. Som oftest har disse beredskaber gode erfaringerne, og formålet med denne håndbog er at dele ud af erfaringerne. Supplement til www. brandkampagner.dk Håndpluk en kampagne 2. Et forebyggelsesværktøj til dig Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner er et supplement til hjemmesiden som er et praktisk værktøj til brandforebyggelse. Siden består af: 2 en introduktion til arbejdet med kampagner muligheder for videndeling, herunder nyhedsbrev, kalender med ideer til kampagner, debatforum og artikler med fokus på brandforebyggelse færdige og afprøvede kampagner, fx Ældre & Brand, Uge 40, Flammernes Portal og Røgalarmer i kolonihaver. Hver kampagne har en forside med specifikationer. Her kan projektlederen se, hvad der tidligere er brugt af ressourcer (penge/mandetimer) på at gennemføre aktiviteten Meningen er, at et beredskab kan håndplukke en kampagne i forhold til et konkret problem i kommunen eller en særlig udsat gruppe. Kampagnerne er tæt beskrevne og er bygget op efter samme model. Hver kampagne består af: forside med specificering, herunder formål, ressourceforbrug og risikoanalyse gennemgang af aktiviteterne følgebreve og et eksempel på en pressemeddelelse huskeliste til evaluering 1 Den adfærdsbaserede forebyggelse eller taktiske brandforebyggelse er overordnet set den brandforebyggelse, som ikke er reguleret via love og regler. Taktisk brandforebyggelse kan antage mange forskellige former: undervisning, møder eller informationsaktiviteter. I denne publikation og på hjemmesiden er kampagner den samlede betegnelse for de ikkeregelbaserede, udadrettede aktiviteter. 2 Indholdet af denne håndbog svarer til punktet Sådan gør du på 4

5 3. Et eksempel på, at kampagner virker Et af hjemmesidens eksempler er hentet fra Fredericia, hvor beredskabet gennemførte kampagnen Brandsikker Jul. I 2004 havde Fredericia Kommune otte småbrande på kommunens plejehjem i juletiden. Heraf havde én brand dødelig udgang. På den baggrund iværksatte beredskabet en kampagne rettet mod beboere, pårørende og personale på kommunens plejehjem. Kampagnen var så effektiv, at plejehjemmene året efter oplevede en 100 % brandsikker jul. Kampagner virker Kampagnens hovedbudskab satte fokus på, at der hvert år omkommer mennesker som følge af brand i julepynt og juledekorationer, og at især de ældre er en udsat gruppe. Budskabet blev udmøntet i en konkret aktivitet: uddeling af elektriske julelys til alle byens plejehjemsbeboere. Mål: Nedsat brandrisiko Målet med denne indsats er at ændre adfærden hos den pågældende gruppe. I det konkrete tilfælde med kommunens ældre plejehjemsbeboere drejer det sig om at få dem til at acceptere, at der er en sikkerhedsrisiko ved levende lys, der ellers er forbundet med jul og hygge. Løsningsforslaget er, at de elektriske lys er et godt alternativ og kan hjælpe til at redde liv. Ændring af en bestemt gruppes adfærd er målet for en konkret kampagne, men tit vil informationsaktiviteten have nogle sidegevinster. Det kan være øget fokus på problemet og deraf efterfølgende debat, for eksempel i medierne. 4. Planlæg kampagnerne i god tid Planlægningsfasen er en vigtig del af arbejdet med kampagner. Kampagnerne er ofte sæsonbetonede, og hvis du skal gennemføre en kampagne ved juletid, skal aktiviteterne være planlagt i god tid inden. Planlægning er vigtig På kan du hente inspiration til kampagneideer i kalenderen. Ideerne er tilpasset årstiderne og er udarbejdet som inspiration til det brandforebyggende arbejde. Ideer til kampagnerne 5

6 5. Den tredelte planlægningsfase Hvad skal du huske? Når I har aftalt at gennemføre en konkret kampagne, er næste skridt planlægningsfasen. Eksemplerne i denne introduktion er afprøvede, men de kræver alligevel, at I afsætter de nødvendige ressourcer til arbejdet med kampagnen. Brug derfor nedenstående skema til at se, hvad I skal tænke på inden, under og efter kampagnen. Før kampagnen Under kampagnen Efter kampagnen Nedsæt arbejdsgruppe Planlæg kampagnen, herunder kommunikationen Fastsæt tidspunkt for kampagnen Konkretiser målgruppe og budskab Opstil en målsætning Liste med mulige risici Aktiviteten løber af stablen Møde målgruppen Foto fra selve aktiviteten Evaluering af effekt Intern evaluering Hvad nu? 6. Før kampagnen Formålet med arbejdsgruppen Inden du starter med at planlægge kampagnen, skal der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har to formål: 1. Uddelegering af opgaver. I forhold til arbejdsprocessen og projektstyringen er det en god ide at udnævne en projektleder, der har det overordnede ansvar for planlægning, aktiviteter og evaluering. Projektlederen sørger for fordeling af opgaverne. 2. Sikre bredde og accept. Samarbejde er med til at skabe forankring og en bred fag lighed. I næste afsnit uddybes samarbejde på tværs og de gavnlige effekter heraf. 6

7 Konkret problem og målgruppen for kampagnen Inden du starter arbejdet med en konkret kampagne, skal du gøre dig klart, hvem du gerne vil nå, og hvad du gerne vil sige til dem. Konkretiser det problem, du gerne vil afhjælpe. Findes problemet hos ældre, skoleelever eller kolonihavefolket. Eller sagt på en anden måde: Hvem er målgruppen for kampagnen? Hvem skal lære noget? Og hvad er målet med forebyggelsesindsatsen? Hvad ønsker du, at målgruppen skal vide eller kunne? Drejer det sig om at lære skoleelever at handle korrekt ved brand? Eller gælder det om at få ejere af kolonihaver til at forstå brandfaren i husene, og at det derfor er en god ide med en røgalarm? Når du fastlægger målgruppen, skal du også tænke på, hvordan I skal tale til dem. Er det børn, unge, midaldrende eller ældre? Hvad skal de vide? I nogle tilfælde er der mulighed for flere målgrupper og forskellige budskaber. En kampagne mod påsatte brande i containere kan både rettes imod dem, der sætter ild på og mod dem, som beslutter containernes placering og tilgængelighed. Opstil gerne en målsætning for kampagnen: Jeg vil besøge fem af kommunens skoler i forbindelse med uge 40, og på den måde lære cirka 300 børn i indskolingen om brand og sikkerhed. Det sikrer også, at det er lettere at evaluere kampagnen bagefter: Nåede vi det, vi ville? Samarbejde Fordelene ved at inddrage lokale samarbejdspartnere er mange. Tænk derfor bredt, når du skal planlægge en kampagne. Kommunens forskellige forvaltninger, organisationer, foreninger og institutioner kan være nyttige at have med i projektet. Kampagnen i Fredericia er eksempelvis indgået i samarbejde mellem Fredericia Brandvæsen, kommunens kommunikationsafdeling, Ældreplejen, Fredericia Kommunes Risikostyringspulje og kommunens Ældre- og Handicapforvaltning. Mange af kampagnerne på er også eksempler på samarbejde med fx politi, interesseorganisationer og erhvervsliv. Der er mange muligheder for at deles om arbejdsopgaverne og drage nytte af hinandens erfaringer. Opstil en målsætning Samarbejde giver ressourcer Kolonihavekampagnen i Vejle er et eksempel på samarbejde med partnere uden for forvaltningen. Her er der indgået aftaler med de lokale kolonihaveforeninger om afvikling af kampagnen. 7

8 Hvad kan gå galt? Brug medierne Kommunikationsafdelingen kan hjælpe jer Husk pressemeddelelsen Færdige pressemeddelelser på www. brandkampagner.dk Tal på ulykkerne Risikoanalyse Kampagnearbejdet er forbundet med nogle kritiske faktorer, og det er vigtigt, at du gennemtænker eventuelle risici, inden I går i gang. Opstil eventuelt en liste og lav en plan B til hvert potentielt problem. Hvad gør vi, hvis projektlederen bliver syg? Hvis uddelingen af alarmer må aflyses på grund af udrykning? Hvis det regner, og der ikke er nogen hjemme i kolonihaverne? Hænger vi nogen ud med det, vi siger? Er der tidsmæssigt sammenfald med andre arrangementer for målgruppen? Medier Brand, og konsekvenserne heraf, er godt stof for pressen. Hvis aviserne bringer artikler om en kampagne, er det med til at sætte fokus på et konkret problem. Kontakt til de lokale/regionale medier er derfor en vigtig del af kampagnearbejdet. Mange beredskaber har allerede god kontakt til de lokale journalister, men i forbindelse med kampagner er det en fordel at samarbejde med kommunens informationsafdeling. Det er professionelle kommunikationsfolk, og de vil kunne hjælpe godt på vej i forhold til at få omtale af kampagnen, for eksempel i de lokale medier. En vigtig del af mediearbejdet er at få skrevet en god pressemeddelelse. Den skal sendes ud til de lokale aviser, et par dage inden I går i gang med selve kampagnen. En pressemeddelelse er en information til journalisterne om en begivenhed, og jo mere den er udformet som en avisartikel, jo mere er journalisten tilbøjelig til at bruge meddelelsen som baggrund for en artikel om jeres kampagne. Det er, som nævnt ovenfor, en god ide at bruge kommunens kommunikationsfolk i forbindelse med pressearbejdet, men du kan også komme ud for at skulle gøre arbejdet selv. Derfor indeholder de enkelte kampagner på en næsten færdig pressemeddelelse. Der mangler nogle oplysninger, som det enkelte beredskab skal sætte ind. På en pressemeddelelse står altid navnet på en kontaktperson, som pressen kan ringe til for udtalelser. Ud over navne er det vigtigt at få indført tid, sted og andre faktuelle oplysninger. Ofte vil aviserne være interesserede i ulykkesstatistik og gerne som faktaboks, da det er konkrete detaljer. I hver kampagne er der derfor indsat lokal og landsdækkende statistik med relation til den overordnede problemstilling. I kan også selv finde relevant statistik, for eksempel på eller I kan lave jeres egne statistikker på 8

9 Det er også vigtigt at tage gode foto af selve aktiviteten. Journalister har ikke altid mulighed for at komme ud til en begivenhed og sandsynligheden for, at avisen bringer en artikel med fokus på området er mange gange større, hvis journalisten får gode billeder tilsendt. Hvis I sender foto ind, er ophavsretten jeres, og I skal sørge for at blive krediteret med navn, hvis avisen bruger billedet. Foto til avisen Pressemeddelelse med fokus på ulykkesstatistik Eksempel på pressemeddelelse Udsendt d. 6 februar 2007 kl. 10:15 Laveste antal branddøde i otte år I 2006 omkom 71 mennesker i brand viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). De fleste dødsbrande opstod igen i 2006 som følge af rygning. Brande krævede 71 dødsofre i Det er 16 personer færre end året før. Chefen for Beredskabsstyrelsens kontor for statistik og analyse, Martin Reland, er glad for, at færre er omkommet som følge af brand. Men det er for tidligt at afgøre, om det er en trend, da området ofte er præget af tilfældige statistiske udsving. Derfor opfordrer han samtidigt myndighederne til at arbejde tættere sammen for at bringe tallet endnu længere ned i de kommende år. Den eneste ansvarlige strategi på dette område er at arbejde ud fra en målsætning om, at en branddød er en for mange. Vi skal sigte imod nul branddøde om året. Derfor skal kommunerne og de berørte interesseorganisationer blive ved med at fokusere på den forebyggende indsats, siger Martin Reland. Rygning hovedårsag til branddøde igen Udover at anbefale en satsning på forebyggelse, håber Martin Reland, at det igangværende arbejde i EU-regi med at undersøge mulighederne for at indføre selvslukkende cigaretter bærer frugt. Igen i 2006 var rygning nemlig hovedårsagen til dødsbrande i Danmark. I de 57 tilfælde hvor brandårsagen er oplyst, var rygning skyld i 29 dødsfald sidste år. Til sammenligning kostede uforsigtighed i forbindelse med madlavning 10 dødsfald, mens fejl i elektriske installationer kostede 7 dødsfald. Oversigten over dødsbrande kan ses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside eller på DBI s hjemmeside Yderlige oplysninger, herunder regionale data, kan fås ved henvendelse til Steen H. Nonnemann, Beredskabsstyrelsen. 9

10 7. Under kampagnen Klar rollefordeling er vigtig Foldere og følgebreve Når planlægningsfasen er gennemført, er næste skridt at føre aktiviteten ud i livet. Det er vigtigt, at der er en klar rollefordeling i forhold til, hvem gør hvad og hvornår, også ved afvigelser fra planen. I de enkelte kampagner og på www. brandkampagner.dk er der en detaljeret gennemgang af, hvilke opgaver, der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Distribution af materialer Det er mest naturligt at foldere eller følgebreve distribueres i forbindelse med selve kampagnen. Men under og efter kampagnen er der også rig mulighed for at nå andre end netop de kolonihaveejere, der er i deres kolonihaver på selve dagen eller de skolebørn, som er i deres klasse i uge 40. Du kan overveje at sende breve direkte (direct mails) ud til de relevante modtagere. Det svarer til det, Beredskabet i Aalborg sender til skolerne i deres uge 40-kampagne med fokus på Børn, brand og sikkerhed. Brevet fortæller om uge 40, brandmændenes rolle i forbindelse med besøget og om baggrunden for kampagnen: Øget sikkerhed for børnene. Denne løsningsmodel kræver, at du indhenter navne og adresser på kommunens skoler det kan du gøre med hjælp fra kommunens skoleforvaltning. Information via aviser og biblioteker Professionel assistance Dialog frem for løftede pegefingre Du kan også skabe større opmærksomhed omkring kampagnen ved at indrykke en annonce i den lokale avis, hvor du gør opmærksom på kampagnen og dens budskab. En anden mulighed er at placere informationsfoldere på et eller flere lokale biblioteker. Det er en nem måde at komme i kontakt med mange borgere. Hvis du vælger at indrykke annoncer eller trykke foldere, kan det være en god ide at hente professionel grafisk bistand udefra. Den løsning koster naturligvis penge, så du skal på forhånd afklare, om det er nødvendigt. Måske kan kommunens kommunikationsafdeling klare opgaven. Hvis du vælger at inddrage professionel assistance, skal du være forberedt på også at indgå i processen. Det gælder både i forhold til at komme med konkrete ønsker og sparring og ikke mindst at tjekke op på produkterne undervejs og sidst i processen. Tænk på målgruppen, når du er ude Beredskabet kan komme ud for at skulle ud til en præsentation, et foredrag eller at skulle undervise. Derfor er det vigtigt, at I gør jer tanker om, hvordan I vil få opmærksomhed, og få jeres budskaber ud. Løftede pegefingre virkede engang, men det er ikke måden at kommunikere på længere. Forsøg hellere at skabe en rar stemning, hvor der er mulighed for dialog. 10

11 Det er vigtigt, at du tænker over, hvem du kommunikerer til. Er det skolelever, der er målgruppen, kræver det naturligvis en anden tone og stil, end hvis du gerne vil fortælle om det fornuftige i røgalarmer til beboere i ældreboliger. Måske har du brug for et kort kursus i mundtlig præsentation? 8. Efter kampagnen Næste fase er evaluering, og den er vigtig af flere grunde. Evalueringen er med til at fortælle jer, om målsætningen blev opfyldt, og hvad der har fungeret godt eller mindre godt. Erfaringerne kan I bruge videre i andre informationsaktiviteter og dele med andre beredskaber. Alle kampagneeksempler på indeholder hjælp til evalueringen. Desuden er der mulighed for at finde mere information i Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser. Den er udgivet af Beredskabsstyrelsen og kan downloades fra Beredskabet bør på forhånd afsætte 10 % af de samlede kampagneressourcer (især mandetimer) til evaluering. Evalueringen har to fokusområder: evaluering i forhold til kampagnens effekt intern evaluering Evaluering af effekt Forebyggelse er i høj grad et spørgsmål om viden og adfærd, og effekten af kampagnen kan evalueres på både kort og længere sigt. Evalueringsmøde: Til den kortsigtede evaluering kan du arrangere et evalueringsmøde med de involverede partner. Hvis temaet er ældre og røgalarmer, kan du invitere en repræsentant for Ældre Sagen, en fra målgruppen (beboer i en ældrebolig), en repræsentant fra plejepersonalet og en repræsentant fra forvaltningen. Hjælp til evaluering Afsæt 10 % af ressourcerne Tjekliste til evaluering Brug samarbejdspartnerne i evalueringen Et evalueringsmøde kan hjælpe jer til at få respons på den gennemførte aktivitet. I kan for eksempel finde ud af om: Nåede I ud til de rigtige mennesker og det rette antal? Hvis der har været et begrænset antal røgalarmer, er der jo nogen, som ikke har fået. Har målgruppen forstået budskabet? Udover at forære røgalarmer til de ældre i kommunen, er det vigtigt, at de ældre forstår, hvordan den virker, at den skal kontrolleres med jævne mellemrum og at alarmen i sidste ende kan redde liv. Har målgruppen allerede nu ændret deres rutiner? Er det for eksempel alle juledekorationer på plejehjemmet, der er imprægnerede? 11

12 Brug avisartikler til at måle omtalen Statistikken viser ændringer på sigt Intern evaluering er vigtig i forhold til at fortsætte arbejdet med kampagner Presseklip: Du kan også måle succesraten på presseklip eller hvor mange artikler, aviserne har bragt om kampagnen og brand-relaterede emner i det hele taget. Som nævnt før, kan en kampagne være med til at øge fokus på brandulykker i bred forstand. Kommunikationsafdelingen vil som oftest samle alle de artikler, der vedrører kommunen. Statistiske ændringer: På længere sigt er succeskriterierne baseret på statistiske ændringer. Er antallet af blinde ABA-alarmer bragt ned? Har opsætningen af røgalarmer haft en effekt på antallet af brandudrykninger? Er der færre branddøde? Du kan eventuelt overvåge en effekt via ODIN, hvor du kan sammenholde de lokale og nationale statistikker. Intern evaluering Den interne evaluering har fokus på tre områder; arbejdsproces, målsætning og videre erfaringer. Hvis evalueringsdelen skal foregå optimalt, skal du inddrage forskellige dele af beredskabet. Både de, der har været aktive i arbejdet og de, der ikke har deltaget direkte. Begge parter vil ofte have kommentarer, og kan give evalueringen en ny vinkel. Det er nyttigt, hvis projektlederen løbende noterer erfaringer under planlægning og gennemførelse af selve projektet. Nogle har et punkt i mødereferaterne, som hedder erfaringsopsamling. Arbejdsproces: Det er vigtigt at få kigget på den interne arbejdsgang. Gik planlægningsfasen, som den skulle? Var arbejdsfordelingen hensigtsmæssig, og blev opgaverne udført i overensstemmelse med det aftalte? Målsætning: Hvis beredskabet på forhånd har opstillet nogle succeskriterier, for eksempel at få uddelt 100 røgalarmer i kolonihaver eller at besøge fem skoler i forbindelse med uge 40, er det en nem måde at evaluere indsatsen på. Nåede beredskabet de mål, der var opstillet på forhånd? Hvis der ikke er klare mål, er det svært at vide, om I har nået dem. Videre erfaringer: Hvad gik godt og hvad gik knapt så godt? Hvordan kan I bruge de gode erfaringer næste gang, I beslutter at gennemføre en kampagne? Det er oplagt at tage erfaringerne med videre, men I kan også dele dem med andre beredskaber. Det er der mulighed for at gøre via det elektroniske forum på 12

13 9. Brug evalueringen fremadrettet Evalueringsdelen giver nogle erfaringer, som I kan bruge i jeres fortsatte arbejde med kampagner. I vil opleve, at forskellige kampagner giver forskellige erfaringer, alt efter hvilken målgruppe, budskab og målsætning, I har arbejdet ud fra. I det fremtidige arbejde med kampagner, er der derfor forskellige muligheder: Evalueringen sikrer, at det bliver nemmere næste gang Fasthold fokus på problemet Hvis I har opnået positive erfaringer fra gennemførelsen af en konkret kampagne, kan I vælge at vedligeholde og styrke effekten. Der er forskellige muligheder, hvor I for eksempel kan: gentage kampagnen uændret om XX tid justere kampagnen i forhold til evalueringen og gentage den om XX tid følge op med en anden kampagne, der rammer samme målgruppe eller samme problem sende et brev til målgruppen, hvor I minder dem om budskabet fra kampagnen Ud over gentagne informationsaktiviteter, er der også andre muligheder for at skabe opmærksomhed om den kampagne, som I allerede har gennemført: udsende pressemeddelelse om effekt og fremtidige planer. Hvis I har en solstrålehistorie er det ekstra godt følge op med en ny evaluering om XX tid sende evalueringen til de involverede med tak sende rapporter til beredskabskommissionen, socialforvaltningen, skoleforvaltningen eller andre i netværket informere om kampagnens effekt i interne medier, herunder personaleblade og intranet. 13

14 Beredskabsstyrelsen har udarbejdet Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner og som et led i arbejdet med at styrke og udvikle forebyggelsesarbejdet i beredskabet. Ide og tilrettelæggelse: Camilla Sieljaks, Peter Hofman-Bang, Susanne Bjærge, Beredskabsstyrelsen. Håndbogen og hjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og repræsentanter fra fem kommunale beredskaber: Forebyggelseskonsulent Bo Gøgsig, Vejle Brandinspektør Brian Eriksson, Frederiksberg Viceberedskabschef Jacob Christensen, Tønder Beredskabsmester Jesper Stenbakken, Aalborg Viceberedskabschef Jess Damgaard Andersen, Fredericia Brandchef Tommy Sillemann, Frederiksberg Håndbogen kan downloades fra og Citat og eftertryk i uddrag tilladt ved anvendelse af kilde. 14

15

16 Beredskabsstyrelsen har udarbejdet Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner og som et led i arbejdet med at styrke og udvikle forebyggelsesarbejdet i beredskabet.

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere