Formål med workshop. Hvad er Skattecenter København?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål med workshop. Hvad er Skattecenter København?"

Transkript

1 Skattecenter København på ny rejse med Excellence Workshop med Skattecenter København SCKK kvalitetskonference den 15. november 2007

2 Formål med workshop Besvarelse af og mulighed for dialog i forbindelse med følgende spørgsmål: Hvad er Skattecenter København? Hvad er det for et forløb, som Skattecenter København har været igennem og hvad kan man lære af det? Hvordan ser de ledelsesmæssige udfordringer ud fremover? Side 2

3 Hvad er Skattecenter København? Fakta omkring Skattecenter København Skattecenter København etableres den 1. november 2005 som et led i fusionen mellem de statslige og kommunale skattemyndigheder Fusion mellem skattefolk fra Københavns Kommune Frederiksberg Skattesamarbejde Amager ToldSkat København Skattecenter København er landets største skattecenter med i dag ca medarbejdere fordelt på 60% kvinder og 40 % mænd Skattecenter København løser opgaver i relation til ca virksomheder og ca skatteydere Skattecenter København ledes af 1 skattedirektør 13 fagchefer 59 afdelingsledere Side 3

4 Hvad er Skattecenter København? Specielt ved Skattecenter København Koncentration af store og meget store virksomheder Mange internationale koncerner har dansk hovedkontor i København Økonomisk kriminalitet er centreret i metropoler Kastrup Lufthavn er centralen for trafik til og fra de nordiske lande, herunder også for transport af illegale varer og sorte penge Øresundsregionen er under udvikling til at blive et kommende kraftcenter Koncentration af borgere med anden etnisk baggrund Koncentrationen af uddannelsesinstitutioner og forskermiljøer er stor. Side 4

5 Hvad er Skattecenter København? Organisationsdiagram SKATTEDIREKTØR Eksterne relationer Analyse og Revision Interne Relationer HR og Kommunikation Overvågning og Analyse Ejendomsvurdering og Logistik Intern Service og Logistik Videns- og Kompetencecenter Ejendomsvurdering Ejendomsvurdering Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 Indsats 4 Indsats 5 Indsats 6 Kundeservice Udland TP 1 TP 2 Store Selskaber Arbejdsgiver 1 Store Virksomheder Arbejdsgiver 2 TP- og Selskabsrevision Arbejdsgiver 3 Lønmodtager 1 Lønmodtager 2 Smuglerikontrol Lønmodtager 3 Erhverv 1 Erhverv 2 Erhverv 3 Revision 1 Revision 2 Selskabsligning 1 Erhverv 2 Erhverv 6 Revision 3 Selskabsligning 2 Kontrol 1 Kontrol 2 Kontrol 3 Skat Personer Ekspedition 1 Skat Selskaber Ekspedition 2 Udland 1 Udland 2 Inddrivelse Administrativ gruppe Inddrivelse 1 Motorregistreringen Skat Øresund Inddrivelse 2 Punktafgiftscentre t Registreringskontr ollen Inddrivelse 3 Inddrivelse 4 Inddrivelse 5 Udvikling og Markedsføring Varemærkeforfalskning Inddrivelse 6 Juridisk Service Inddrivelse Juridisk Service og Bobehandling Told Frihavnen og Kvistgård Kystvejen Lov Side 5

6 Hvad er Skattecenter København? De store tals magi Skat opkrævede 803 milliarder kr i 2006 Samarbejdet Nordsjælland-København opkrævede ca 300 milliarder fordelt på følgende Personskatter millioner kr Selskabsskat millioner kr Udbytteskat millioner kr Momstilsvar millioner kr Punktafgifter millioner kr Ludomaniafgift 22 millioner kr Tinglysningsafgift millioner kr Side 6

7 Hvad er Skattecenter København? SKATs organisering øverste niveau Side 7

8 Hvad er Skattecenter København? Organisering SKAT Told- og Skattedirektør Direktion Intern Revision Ankecenter Spillemyndigheden Hovedcenter 30 Skattecentre IT drift og Forvaltningscenter Retssikkerhedschefen Center for Store Selskaber Kundecenter Betalingscenter Inddrivelsescenter Side 8

9 Hvad er Skattecenter København? Skattecentre - placering Skatteamarbejde Nordsjælland - København Rønne Frederikssund Fredensborg Nærum Ballerup Munch Petersensvej Rønne Færgeparken Frederikssund Kratbjerg Fredensborg Rundforbivej Nærum Lautrupvang 1A 2750 Ballerup Høje-Tåstrup København Helgeshøj Allé Taastrup Sluseholmen 8 B 2450 København SV

10 Hvad er Skattecenter København? SKATs hovedopgaver / kerneprocesser: Hovedopgave er Tilrettelæggelse, koordinering, service og kontrol i forbindelse med opkrævning af skatter, afgifter og arbejdsmarkedsbidrag Inddrivelse af offentlig gæld Varetagelse af toldopgaven Vi betragter os som en produktionsvirksomhed og har delt vores kerneydelser op i Vejledning, Afregning, Indsats, Inddrivelse Side 10

11 Hvad er Skattecenter København? SKATs forretningsmodel Side 11

12 Hvad er Skattecenter København? De faglige ledelsesfora Hovedcenterniveau Centrale faglige ledelsesfora Samarbejdsniveau Regionale faglige ledelsesfora Skattecenterniveau Lokale faglige ledelsesfora (13 i Skattecenter København) Medarbejderniveau ERFA grupper Side 12

13 Hvad er Skattecenter København? Hvad styrer Skattecenter København efter? Mission: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor Vision: Retssikkerhed, Service, Kvalitet, Effektivitet, Åbenhed, Attraktiv arbejdsplads Forretningsvisioner: Bl.a.: Bedste arbejdsplads i Danmark, Indsatsstrategi den bærende strategi 30 strategiske målsætninger Årlige resultatkontrakter Side 13

14 Hvad er Skattecenter København? Hvad samarbejder vi med? - eksempler Skatteværket i Malmø Kommunerne (borgerbutikker, sociale myndigheder) Politi EU-Kommissionen (Told) Arbejdsmarkedsdirektoriatet Fødevarestyrelsen Samarbejds- partnere Københavns Lufthavn Miljøstyrelsen Copenhagen Malmø Port Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side 14

15 Hvad har Skattecenter København været igennem? Sten i Skoene Vi flyttede sammen inden ledelsesorganisationen var på plads En ligeværdig fusion blev betragtet som en statslig overtagelse Udpegning af medarbejdere til Betalingscenter i Ringkøbing Timing af ønskerunde Side 15

16 Hvad har Skattecenter København har været igennem? Tanker i Skattecenter København Vigtigt at direktionen går foran og viser vejen Hvis vi skal have succes, skal vi have fokus på medarbejderne Side 16

17 Hvad har Skattecenter København har været igennem? Udfordringer i Skattecenter København Direktørskift Kommunikation i så stor en organisation Hvordan når vi vores mål med færre ressourcer årsværk over 4 år Ny indsatsstrategi Skabe ejerskab til den nye indsatsstrategi Side 17

18 Hvad har Skattecenter København været igennem? Den ny indsatsstrategi Hovedparten af borgere og virksomheder ønsker at overholde reglerne. Medspillere: Borgere og virksomheder, som har viljen og evnen til at overholde reglerne, skal tilbydes service i form af information, dialog og digitale løsninger. Modspillere: Borgere og virksomheder, som bevidst undlader at betale sit bidrag til samfundsøkonomien, skal kontrolleres med henblik på at afdække de begåede fejl og undladelser, og i nødvendigt omfang skal forholdene sanktioneres. Måling af indsats bygger på skattegabet og kundetilfredshed Fra måling af produktion til måling af effekt på samfundet Side 18

19 Hvad har Skattecenter København været igennem? Kunder segmentering på baggrund af indsatsstrategien? Side 19

20 Hvad har Skattecenter København været igennem? Hvad gjorde direktionen? Principper for ledelsesfilosofi Teambuilding for direktionen Fælles værdier Ens kommunikation, søjlemøder Hvad vil vi med København Hvad er vigtig for os i København - strategiske fokusområder Side 20

21 Hvad har Skattecenter København været igennem? Hvad har vi gjort strategisk? Implementere indsatsstrategien Skabe sammenhæng mellem SKATs, Skattesamarbejdets og Skattecenter Københavns tiltag Side 21

22 Rammen for Skattecenter Københavns strategiarbejde 2007 SKATs Mission SCKs strategiske fokusområder inddelt i Balanced Scorecard modellens 4 perspektiver herunder årsagsvirkningssammenhæng Side 22

23 Samfundsmæssig nytte Sikre at pengene kommer ind ad fordøren Sikre minimering af skattegabet SCK vil være en vidensbaseret og værdiskabende virksomhed også internationalt Vi bidrager til globaliseringen Vi bidrager til beskyttelse af samfundet Interessenter Vi vil opleves som en værdiskabende medspiller i SKAT Medspillere oplever målrettet indsats, selvbetjening og medindflydelse Modspillere oplever konsekvens Vi indgår strategiske partnerskaber Processer Ny kvalitet i opgaveløsningen Vi videndeler og udvikler vores ydelser i samspil med andre Synliggøre resultater internt og eksternt ALLE i SCK tager ansvar for enhedsorganisationen SKAT Kompt.udv. internationalt arbejde Systematisk fokus på udviklingstendenser i SKAT og omverdenen Udvikling og læring Faglig og personlig nyorientering Kompetenceudv. og nye roller for ledere og medarbejdere ift. nye arbejdsmåder Medarbejderfokus Kundefokusering Side 23 Fokus på organisation og mandskab

24 Hvad har Skattecenter København været igennem? Hvad har vi gjort i relation til medarbejdere? Hvad er sat i værk fra Skattecenter København? Temadage Undersøgelse trivsel i Storrum 4 arbejdsgrupper med henblik på trivsel. Medarbejderfokusgrupper omkring Værktøjer Solstrålehistorier Indretning af storrum Adfærd i storrum Medarbejdermidler til frugt, massage, temadage mm Dialogmøder ved præsentation af indsatsstrategier Tildeling af tillæg på baggrund af værdibaserede kriterier Lederpleje Side 24

25 Hvad har Skattecenter København været igennem? Hvad har vi gjort i relation til medarbejdere? Hvad er sat i værk fra Hovedcentret? Sol-projektet Skat og Ledelse God start for ledere God ledelse 360 grader feedback Procesforbedringer MUS Kompetenceregnskab APV Side 25

26 Hvad har Skattecenter København været igennem? Hvad er lykkedes? Skabt én organisation Fået implementeret indsatsstrategien Øget medarbejdertilfredshed Gået fra fravær til nærvær, fravær faldet fra 2006 til 2007 med 27 % Mål nået i 2006 God ledelse på afdelingslederniveau Side 26

27 Hvordan ser de ledelsesmæssige udfordringer ud fremover? Det gamle er under afvikling, det nye er på vej. Vi har sat meget i gang, så den største udfordring er at holde aktivitetsniveauet. Side 27

28 Hvordan ser de ledelsesmæssige udfordringer ud fremover? Vi skal: Få implementeret, hvad vi har sat i gang Nye metoder til design og styring af processer Arbejde med vores strategier. Fokus 2008 Identificere kundernes behov i forhold til indsatsstrategien Gøre lederskabet synligt Afdelingslederne gør et godt arbejde Direktionen træde i karakter Fokusere på: Hvordan måler vi på effekt på samfundet i stedet for på produktion? Omsætte skattegabet til praksis Fokusere på: Hvordan styrer vi de faldende ressourcerne? Kompetencestrategi Fokusere på vores IT-systemer Inddrage medarbejderne i beslutninger vedrørende organisationen Evaluere på, hvad vi har sat i gang Side 28

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S DELTAGELSESFORMULAR - INNOVATIONSPRISERNE Den 15. juni 2012 Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274 Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010. Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr. 10-046599 Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende

Læs mere

Analyse af Skatteministeriet

Analyse af Skatteministeriet Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Analyse af Skatteministeriet SKATTEMINISTERIET FINANSMINISTERIET Rapport 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 0. SAMMENFATNING...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere