Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Deltagende kommuner Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Overordnet formål Projektmål (delmål) Målgrupper Løsningsrum Teknisk Løsning Succeskriterier Effektmåling Målemetode Parametre for effektmåling Evalueringsplan Leverancer Aktiviteter Grænseflader Risikovurdering Projektorganisering Bilag 1: Kommunikationsmateriale Bilag 2: Anbefalet undervisningsplan Bilag 3: Effektmåling Bilag 4: Teknisk Løsning Bilag 5: Afprøvning af virtuel støtte

3 1. DELTAGENDE KOMMUNER Guldborgsund Kommune Kontaktperson: Martin Lohse, Afdelingsleder Saxenhøj Telefon: Mail: Holbæk Kommune Kontaktperson: Brian Jacobsen, Projektleder, Velfærdsteknologi Telefon: Mail: Næstved Kommune Kontaktperson: Jan Hansen, Afdelingsleder Telefon: Mail: Slagelse Kommune Kontaktperson: Hasse Borg Mogensen, Kommunikationskonsulent Telefon: Mail: 3

4 2. BAGGRUND FOR PROJEKTET Beslutningsgrundlaget for projekt Tab Ud bygger på en business case udarbejdet med data fra Næstved Kommune. Udekørende medarbejdere inden for Handicap og Psykiatri bruger størstedelen af deres tid på støtte af borgere i hjemmet eller uden for. I forbindelse med borgerstøtte foretages i mange kommuner journalnoter i notesbøger eller tilsvarende til senere dokumentation af den udførte støtte. Som opfølgning på borgerstøtte udfører medarbejderne diverse opfølgningsopgaver for borgeren, såsom booking af tid hos læge, søgning af oplysninger eller lign. Dette betyder, at medarbejderen sjældent kan afslutte borgerstøtten under det fysiske møde med borgeren. Medarbejderne vil have behov for at køre tilbage på kontoret for at foretage dokumentation af den udførte borgerstøtte samt for at foretage opfølgning på aftalte opgaver. Projektet baserer sig på en kombination af kvalitative og økonomiske mål. Anvendelse af tablets forventes at kunne understøtte alle disse opgaver med henblik på at effektivisere arbejdsgange, skabe et kvalitetsløft for borgerne såvel som for at skabe bedre forhold for medarbejderne. Derudover vides det, at eksempelvis Sorø, Kalundborg og Roskilde, i K17 regi, allerede arbejder med tablets til udekørende personale inden for handicap og psykiatri, med henblik på at effektivisere dokumentation. Erfaringer fra disse kommuner vil, sammen med de deltagende kommuners behov, danne grundlag for dette samarbejdsprojekt i VIS regi. 4

5 3. PROJEKTBESKRIVELSE 3.1 Overordnet formål Projektets overordnede formål er, at: Skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere og effektivisere arbejdsgange med dokumentation via anvendelse af tablets til udekørende personale inden for handicap og psykiatri Projektmål (delmål) 1) Hurtigere dokumentation af udført borgerstøtte, inkl. kontortid og evt. reduceret vej tid a. Reducere tidsforbrug til dokumentation 2) Hurtigere adgang til information om borgere for medarbejdere (f.eks. adgang til information om medicin, borgers forløb, aftaler (alt hvad der vedrører sagen) 3) Opkvalificering af opgaveløsning mellem medarbejder og borger ved brug af tablet a. Inddragelse af borgere i dokumentation b. Undervisning og rådgivning/vejledning af borgere via tablets 4) Afprøve brug af virtuel støtte til borgere/medarbejdere 5) Uddannelse/opkvalificering af medarbejdere til brug af tablets a. Basal undervisning i brug af tablet b. Undervisning i dokumentation i journaliseringssystemer/esdh-systemer på tablet c. Undervisning i kvalitetsskrivning af journalskrivning på tablet, inklusiv retssikkerhed af borgere i forbindelse med journalskrivning 3.2 Målgrupper I projektet deltager medarbejdere fra følgende fagområder: Psykiatri Syn Høre Neuropædagogisk Socialfaglig 5

6 Borgere inkluderes i projektet, hvis de modtager ydelser fra medarbejdere indenfor et af ovenstående fagområder i de enkelte kommuner. Nedenfor listes antal af medarbejdere og faggrupper inkluderet i de enkelte kommuner: Guldborgsund: 15 medarbejdere ved Forsorgshjemmet Saxenhøj (Socialpsykiatri) Holbæk: 35 medarbejdere i Center for Mental Sundhed (Socialpsykiatri) 15 medarbejdere i Bo og Støtte (Socialpsykiatri) Næstved: 15 medarbejdere i Udekørende Støtteteam (Socialpsykiatri) Slagelse: 6 medarbejdere i Center for Specialundervisning Synsafdelingen (Handicap) 7 medarbejdere i Center for Specialundervisning Høreafdelingen (Handicap) 3.3 Løsningsrum Projektets løsningsrum indebærer implementering af tablets til udekørende medarbejdere indenfor Handicap og Psykiatri. Tablets anvendes primært ved udført borgerstøtte hos borger, eller andre steder udenfor medarbejderens kontor. Løsningsrummet omfatter mobil adgang til netværk, samt adgang til de enkelte kommuners dokumentationssystem via tablet, som muliggør dokumentation af den udførte borgerstøtte under eller umiddelbart efter udførelse Teknisk Løsning Typen af tablet til udekørende medarbejdere, samt den generelle IT-infrastruktur omkring anvendelse af disse er forskellig hos de fire deltagende kommuner. Se Bilag 4 for yderligere oplysninger om de enkelte kommuners tekniske setup. 3.4 Succeskriterier Succeskriterium 1 (Delmål 1): I løbet af projektperioden, forventes en frigørelse af tid på 15 min. per dag per medarbejder, på følgende aktiviteter: Vejtid (andet kontortid) Finde og logge på en computer (andet kontortid) Indhentning af information til borger (dokumentation efter udført borgerstøtte) Mødebooking (dokumentation efter udført borgerstøtte) Journalisering på kontoret (dokumentation efter udført borgerstøtte) 6

7 På længere sigt, anses det for muligt at opnå en frigørelse af tid på op til 30 min. per dag per medarbejder, men det vil ikke være realistisk at realisere denne tidsfrigørelse over så kort en periode som projektet løber. Succeskriterium 2 (Delmål 2): At 20 % af medarbejderne vurderer, at de hurtigere kan orientere sig i borgers sag Succeskriterium 3 (Delmål 3): at 30 % af medarbejderne har inddraget borgere i dokumentation af udført borgerstøtte via tablet Succeskriterium 4 (Delmål 3): at 70 % af medarbejderne har brugt tablet til at undervise og/eller rådgive/vejlede borgere via tablet Succeskriterium 5 (Delmål 4): at hver kommune har gennemført en pilot på virtuel støtte og evalueret på det. Se Bilag 5 for nærmere information om piloter i de enkelte kommuner Succeskriterium 6 (Delmål 5): at 60 % procent af medarbejderne føler sig kvalificeret til at bruge tablet Succeskriterium 7 (Delmål 5): at 60 % procent af medarbejderne føler sig kvalificeret til at dokumentere i journaliseringssystem via tablet 7

8 3.5 Effektmåling Målemetode I projektet benyttes forskellige metoder til effektmåling. Der foretages dog udelukkende kvalitativ evaluering af projektets effekter. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere forud for opstart af projektforløbet. I denne før-måling foretager medarbejderne en vurdering af deres nuværende tidsforbrug på arbejdsopgaver der potentielt vil ændre sig ved brug af tablet. Midtvejs i projektforløbet gennemføres en kort spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere, med henblik på at få foretaget en vurdering af om projektet har den ønskede effekt på ændring af arbejdsgange. Denne midtvejs-måling indeholder desuden spørgsmål omkring medarbejderens oplevelse af de ændrede arbejdsgange. Der gennemføres desuden en spørgeskemaundersøgelse ved afslutning af projektforløbet. Denne slutmåling vil indeholde: En vurdering af tidsforbrug (til sammenligning med før-måling) En vurdering af effekt på ændring af arbejdsgange samt medarbejdernes oplevelse af ændringen (til sammenligning med midtvejs-måling) Måling på effekten i forhold til specifikke parametre for de enkelte delmål og succeskriterier i projektet Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbet, gennemføres fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdere og ledere i de enkelte kommuner. Disse interviews koordineres af lokale projektledere i samarbejde med VIS projektkonsulenten. Hvis relevant, gennemføres to fokusgruppeinterviews i hver kommune; et med deltagelse af 1-2 (team)ledere og et med deltagelse af 2-3 medarbejdere (disse kan evt. kombineres). Formålet med disse fokusgruppeinterviews er, at kvalificere resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, samt indhente supplerende oplysninger omkring effekter af projektet, som ikke umiddelbart kan indhentes via spørgeskema. Der foretages desuden en arbejdsgangsanalyse af arbejdsgange før og efter indførelse af tablets. Denne analyse gennemføres via workshops med det formål at få klarlagt arbejdsgange omkring borgerstøtte og dokumentation heraf. Der planlægges en workshop før og en efter projektforløbet, og der vil være deltagelse af repræsentanter for medarbejdere og ledere fra de deltagende kommuner. Endelig gennemføres evalueringsmøder med kommunale projektledere, med fokus på at få evalueret på projektforløbet i de enkelte kommuner. Dette vil omhandle kommunal status på implementering, tiltag til videre udbredelse af anvendelse af tablet, samt fremtidige planer i forhold til anvendelse af tablets til udekørende medarbejdere. Resultaterne af effektmålingen i projektet vil blive beskrevet i en evalueringsrapport. Effekterne vil blive beskrevet i henhold til strukturen i MAST evalueringsmodellen (Model for ASsessment of Telemedicine). MAST er en standardiseret metode til en multidisciplinær evaluering af effekter og konsekvenser af 8

9 telemedicin og velfærdsteknologi. MAST modellen anvendes i dette projekt til at sikre en tværgående og dækkende beskrivelse af resultaterne af projektet og de deraf ændrede arbejdsgange Parametre for effektmåling Delmål 1 (Succeskriterium 1): Der vil blive foretaget en afdækning af tidsforbrug før indførelse af tablets. Denne måling vil fungere som baseline i forhold til lignende måling efter projektforløbet. Målingen vil blive gennemført via spørgeskema til medarbejdere, hvor disse bliver bedt om at estimere tidsforbrug til henholdsvis ansigt-til-ansigt tid, dokumentation og opfølgning på udført borgerstøtte, samt andre opgaver. Af hensyn til en identifikation af hvilke aspekter af dokumentation opfølgning der bruges mest tid på, bliver medarbejderne bedt om at udspecificere tidsforbrug på de enkelte elementer af dokumentationen (opstart af systemer, journalisering, indhentning af oplysninger til borger osv.). Delmål 2 (Succeskriterium 2): Dette delmål vil bl.a. blive evalueret vha. spørgeskema til medarbejdere efter projektforløb. Her tænkes at spørge ind til: Har medarbejder benyttet tablet til at opnå adgang til information om borgeren, og hvis ja hvilke typer af information er hentet via tablet Medarbejderens vurdering af om, brug af tablet til at få adgang til information om borgeren har gjort sagsbehandlingen hurtigere Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive kvalificeret vha. fokusgruppeinterviews efterfølgende. Delmål 3 (Succeskriterier 3 og 4): Evaluering af dette delmål gennemføres via spørgeskema til medarbejderen efter projektforløb. Der påtænkes at spørge ind til: Har medarbejderen vha. tablet inddraget borger i dokumentation, og hvis ja, hvor ofte og i hvilke situationer Har medarbejderen brugt tablet til undervisning og rådgivning/vejledning af borger, og hvis ja hvor ofte, og i hvilke situationer Medarbejderens vurdering af om brugen af tablet har opkvalificeret opgaveløsningen, og hvis ja, hvordan? Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive kvalificeret vha. fokusgruppeinterviews efterfølgende. 9

10 Delmål 4 (Succeskriterium 5): Dette delmål gennemføres som en pilot hos de deltagende kommuner i løbet af projektet. Omfanget besluttes individuelt i forhold til de enkelte kommuner, og der kan derfor ikke gennemføres samlet/ensartet evaluering. Som en del af projektet, skal hver kommune beskrive hvordan man tænker at gennemføre pilot på dette område, samt kort evaluere på denne pilot. De enkelte pilotprojekter er nærmere beskrevet i Bilag 4 og evaluering heraf vil indgå i evalueringsrapport ved afslutning af projektforløbet. Delmål 5 (Succeskriterier 6 og 7): Dette delmål vil blive evalueret ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Her måles på følgende: Medarbejderens vurdering af egne evner til: a) at bruge tablet b) at dokumentere i dokumentationssystemet via brug af tablet? Medarbejderens vurdering af hvorvidt undervisningsforløbet har bidraget til at forbedring af disse evner Derudover evalueres dette delmål i projektgruppen ud fra følgende: At uddannelse er gennemført (organisering af undervisning er op til den enkelte kommune) Lokale projektlederes indtryk af, hvorvidt det er lykkedes at udbrede brugen af tablets udover nøglemedarbejdere i projektet (implementering) Evalueringsplan Januar 2014: Spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere (før-måling) Januar 2014: Workshop til afdækning af arbejdsgange omkring borgerstøtte og dokumentation før indførelse af tablets. Primo November 2014: Primo Januar 2014: Spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere til opfølgning på resultatindikatorer (midtvejs-måling) Spørgeskemaundersøgelse blandt relevante medarbejdere (efter-måling) 10

11 Medio Januar 2014: Workshop til afdækning af arbejdsgange omkring borgerstøtte og dokumentation efter indførelse af tablets. Ultimo Januar 2014: Ultimo Januar 2014: Fokusgruppeinterviews i kommunerne Evalueringsmøder VIS/lokale projektteams 3.6 Leverancer Projektbeskrivelse: Beskrivelse af projektindhold, afgræsning, effektmåling, succeskriterier osv. Workshops: Teknologisk løsning (indkøb af tablets): Kommunikationsmateriale: Anbefalet undervisningsplan: Undervisning: Afprøvning af løsning (drift): Pilot på virtuel støtte: Effektmåling: Evalueringsrapport: Workshops før og efter projektforløb til afdækning af arbejdsgange Baseret på input fra arbejdsgrupper, evt. indkøb af tablets (hvis ikke allerede indkøbt) Der vil blive udarbejdet en video med information om projektets formål og fordele samt informationsmateriale til medarbejdere i forhold til kommunikation til borgere (se Bilag 1) Der udarbejdes en anbefaling til hvad der bør indgå i undervisningsforløbet i forbindelse med opstart af projektet (se Bilag 2) Undervisning gennemføres i de enkelte kommuner (endeligt indhold afhængig af lokale behov) Løsning afprøves i de enkelte kommuner i henhold til projektbeskrivelse osv. Kommunal pilot omkring virtuel støtte afprøves og evalueres i de enkelte kommuner Der foretages effektmåling af projektforløbet i henhold til ovenstående beskrivelse. Se Bilag 3 for detaljer omkring indhold i materiale til effektmåling. Baseret på effektmåling udarbejdes evalueringsrapport med resultater/erfaringer fra projektet, inkl. evaluering af kommunale piloter omkring virtuel støtte 11

12 Udbredelsespakke: Med udgangspunkt i evalueringsrapport samt indhentede erfaringer fra deltagende kommuner, udarbejdes udbredelsespakke til øvrige K17 kommuner og andre interessenter 3.7 Aktiviteter Fase Aktiviteter Mål Fælles Planlægning Indkøb Etablere tværkommunalt projektlederforum Etablere lokale projektgrupper Udarbejde projektbeskrivelse (inkl. plan for effektmåling) Definere kommunikationsbehov & budskaber Før-måling (tidsforbrug og arbejdsgangsanalyse) Beskrive pilot på virtuel støtte (lokal projektleder) Undersøge muligheder for tablets + tilbehør (inkl. licenser, snitflader med journaliserings/esdh-systemer osv.) Valg og indkøb af tablets + tilbehør Projektteams etableret (både lokale og tvær-kommunalt) Projektbeskrivelse udarbejdet Kommunikationsmateriale udarbejdet Før-måling gennemført Lokale piloter på virtuel støtte planlagt og beskrevet Tablet med tilbehør indkøbt Tablet konfigureret til dokumentation og øvrige behov Undervisning Planlægge indhold af undervisning Gennemføre undervisning Undervisningsmateriale udarbejdet Undervisning gennemført Afprøvning og tilretning Tilrette opsætning af tablet og/eller arbejdsgange, hvis nødvendigt Drift Status og support: opfølgningsmøder osv. Opfølgning på resultatindikatorer (midtvejsmåling) Afprøve virtuel støtte Spørgeskemaundersøgelser til løbende opfølgning gennemført og evalueret lokalt Virtuel støtte opstartet 12

13 Evaluering Effektmåling (slut-måling) Udarbejde en evalueringsrapport, inkl. anbefalinger til øvrige kommuner Udarbejde udbredelsespakke Deltagende kommuner diskuterer og beslutter overdragelse af projektet (omfang af fremtidig brug af tablet) Effektmåling gennemført Evalueringsrapport udarbejdet Udbredelsespakke udarbejdet Lokal beslutning om fremtidig brug af tablet (beskrives i evalueringsrapport) 3.8 Grænseflader Projekt Tab Ud har grænseflader til lokale projekter til implementering af nye journaliseringssystemer på handicap og psykiatri området. I Holbæk og Guldborgsund skiftes der i løbet af 2014 fra nuværende systemer til EKJ, og i Slagelse skiftes primo 2014 fra eksisterende system til Kingo. 3.9 Risikovurdering I forhold til projekt Tab Ud er nedenstående risici identificeret. Risiko Risikovurdering (Høj, Middel, Lav) Kompenserende tiltag Ansvar IT bakker ikke op omkring projektet pga. manglende involvering i beslutningsproces omkring valg af tablet, opsætning osv. Middel Inddragelse af IT tidligt i processen, og sikring af løbende dialog i forhold til valg af udstyr, konfigurering, licensaftaler osv. Lokal projektleder Øgede omkostninger/ ressourceforbrug i forhold til beslutningsgrundlag Middel Estimat af ressourcer til indkøb, undervisning osv. udarbejdes og godkendes tidligt i processen Lokal projektleder Nedprioritering af undervisning/opkvalificering medfører mislykket eller utilstrækkelig implementering Høj Fokus på undervisning/ opkvalificering af alle relevante medarbejdere i forhold til brug af tablet og deraf ændrede arbejdsgange Lokal projektleder 13

14 Påvirkning af implementering pga. overlappende implementering af nyt journaliseringssystem Høj (Holbæk, Guldborgsund) Planlægge tidsforløb af de to implementering i forhold til hinanden, samt evt. klarlægge en plan B hvor implementering af tablets foregår op imod eksisterende system Lokal projektleder Forurening af effektmåling på Tab Ud pga. samtidig implementering af nyt journaliseringssystem Høj (Holbæk, Guldborgsund) Effektmåling filtreres så vidt muligt for dette. Beskrive problemstilling og evt. påvirkede dele af effektmåling i evalueringsrapport VIS Projektkonsulent Medarbejderne dokumenterer ikke i journaliseringssystem via tablet pga. manglende brugervenlighed (skærmopløsning) Middel Sikre at denne problemstilling dækkes i undervisningsforløb og/eller informationsmateriale. Evt. beslutte, at enkelte medarbejdere tvinges til at afprøve brugen uanset brugervenlighed Lokal projektleder 14

15 4. PROJEKTORGANISERING Projektets overordnede indhold og tidsramme besluttes af VIS Styregruppe. Disse beslutninger tages på baggrund af anbefalinger fra VIS projektleder og projektkonsulent, som også bærer ansvaret for den overordnede tværkommunale projektledelse. Hver af de deltagende kommuner nedsætter et lokalt projektteam, bestående af medarbejdere/ledere fra relevante faggrupper. I denne gruppe udpeges en lokal projektleder, som står til ansvar overfor egen kommunal ledelse i forhold til tilretning af projektets løsning til lokal kontekst, og lokale milepæle. Lokale ledelsesteam tager beslutning om tildeling af ressourcer, indkøb af udstyr osv. på baggrund af indstilling fra lokal projektleder. Den lokale projektleder deltager desuden i tværkommunale projektlederforum bestående af projektledere fra alle deltagende kommuner samt VIS projektleder og projektkonsulent. Projektlederforum tager overordnede beslutninger omkring projektformål, succeskriterier, effektmåling osv. Beslutninger i projektlederforum foretages på baggrund af oplæg fra arbejdsgrupper nedsat til at arbejde med specifikke dele af projektet. Disse arbejdsgrupper består af lokale projektledere og/eller medlemmer af lokale projektteams. 15

16 BILAG 1: KOMMUNIKATIONSMATERIALE Der udarbejdes i projektet diverse kommunikationsmateriale til brug for information om projektet. Video med information om projektet (med Christina Skøtt Andersen, Guldborgsund Kommune): Postkort til medarbejdere/borgere, med information om fordelene ved anvendelse af tablets: Bilag 1a - Postkort til borgere (PDF) Bilag 1b Postkort til medarbejdere (PDF) Disse filer findes også i en InDesign version, som kan rekvireres ved henvendelse til VIS. (Alle dokumenter relateret til Projekt Tab Ud kan findes på 16

17 BILAG 2: ANBEFALET UNDERVISNINGSPLAN Der er udarbejdet en anbefaling til undervisningsplan, der relaterer sig til de relevante emner i forbindelse med indførelse af tablets for udekørende medarbejdere, samt fokus på kvalitet i dokumentation. Bilag 2 Anbefalet Undervisningsplan (Alle dokumenter relateret til Projekt Tab Ud kan findes på 17

18 BILAG 3: EFFEKTMÅLING I forbindelse med effektmåling i projektet er der udarbejdet diverse materiale. Det samlede materiale består af: Bilag 3a - Spørgeskema før-måling Bilag 3b - Spørgeskema midtvejs-måling Bilag 3c - Spørgeskema slut-måling Bilag 3d - Interviewguide til fokusgruppeinterview - Medarbejdere Bilag 3e - Interviewguide til fokusgruppeinterview - Ledere (Alle dokumenter relateret til Projekt Tab Ud kan findes på 18

19 BILAG 4: TEKNISK LØSNING I det følgende beskrives den tekniske løsning, der blev valgt i de fire deltagende kommuner. Guldborgsund: I Guldborgsund faldt valget på en Windows-baseret tablet fra Dell, med medfølgende tastatur. Tablets blev udstyret med sim-kort for forbindelse til internettet. Derudover blev der i samarbejde med IT-afdelingen aftalt en godkendt metode til opkobling på kommunens netværk. Medarbejderen skal min. én gang for hver 30 dage koble tablet på netværket fra kontoret (via kabel). Ved at gøre det, har tablet automatisk adgang til kommunens netværk i de næste 30 dage. Når tablet er koblet på kommunens netværk, har medarbejderen adgang til samme systemer (f.eks. dokumentationssystem), netværksdrev osv. som ved opkobling via en stationær computer. I afdelingen anvendes PCD som dokumentationssystem, og dette kan tilgås via tablet. Der er indkøbt et antal dockingstationer til tablets. Når tablet er i dockingstation er den koblet på kommunens netværk via kabel og er samtidig tilknyttet en større skærm og et almindeligt tastatur. Disse kan anvendes ved f.eks. behov for længere udredninger eller lign. Holbæk: I Holbæk Kommune har man arbejdet med to forskellige løsninger i de to enheder der har været en del af projektet. I Center for Mental Sundhed blev der indkøbt Windows-baserede tablets (Dell Venue Pro 11), med medfølgende tastatur. Tablets blev udstyret med sim-kort for forbindelse til internettet. Medarbejderne havde desuden mulighed for at koble på kommunens netværk, hvorved medarbejderen der opnås adgang til samme systemer (f.eks. dokumentationssystem), netværksdrev osv. som ved opkobling via en stationær computer. I Center for Mental Sundhed er man i øjeblikket ved at få implementeret EKJ (KMD) som dokumentationssystem. Dette har dog ikke været funktionelt i projektperioden, hvorfor dokumentation er foregået via Acadre. Brugerfladen på den Windows-baserede tablet giver medarbejderen adgang til Microsoft programmer, hvorfor det var nødvendigt at indkøbe Microsoft licenser og andre licenser til hver medarbejder til en pris af ca ,- kr. I Bo og Støtte blev der indkøbt ipads, uden tastatur. Tablets blev udstyret med sim-kort for forbindelse til internettet, og medarbejderne kunne via Citrix tilgå kommunens netværk, inkl. diverse systemer og netværksdrev. I Bo og Støtte anvendes et eget dokumentationssystem. Medarbejderne havde, via Citrix, adgang til dette. 19

20 Næstved: I Næstved Kommune var der umiddelbart inden opstart af projekt Tab Ud indkøbt ipads til medarbejderne i socialpsykiatrien, hvorfor disse blev anvendt til projekts formål. Der blev indkøbt tastatur til alle ipads. IPads var udstyret med sim-kort til generel internetadgang udenfor kontoret. Alle medarbejdere havde via ipad mulighed for at tilgå mail og kalenderfunktioner. Derudover havde enkelte medarbejdere mulighed for at tilgå diverse kommunale systemer og funktioner på tablet via en Citrix adgang til kommunens netværk. Denne Citrix adgang til kommunens netværk, fordrede Citrix licenser til medarbejderne. Socialpsykiatrien anvender EKJ (KMD) som dokumentationssystem. Slagelse: I Slagelse Kommune var der umiddelbart inden opstart af projekt Tab Ud indkøbt ipads til medarbejderne i CSU-Slagelse (Høre- og Synsafdelingen), hvorfor disse blev anvendt til projekts formål. Der blev indkøbt tastatur til alle ipads. IPads var udstyret med sim-kort til generel internetadgang udenfor kontoret. Medarbejderne har ikke haft mulighed for at tilgå kommunale systemer og funktioner på tablet. Hos CSU- Slagelse anvendes Kingo (Dansk Microsoftware) som dokumentationssystem. Kingo blev implementeret umiddelbart inden opstart af projektet, og skulle være implementeret i en version til stationære computere såvel som i en web-version. Web-version har dog ikke været fuldt funktionel i projektets løbetid. 20

21 BILAG 5: AFPRØVNING AF VIRTUEL STØTTE Nedenfor findes beskrivelse af de enkelte pilotprojekter i forhold til afprøvning af virtuel støtte i de enkelte kommuner. Guldborgsund: Det er blevet besluttet ikke at foretage organiseret afprøvning af virtuel støtte. Det er vurderet, at det ville skabe større værdi, at fokusere på de øvrige delmål i projektet i projektperioden. Der lægges op til, at medarbejdere kan afprøve virtuel dialog i medarbejder-tilmedarbejder samtaler, hvis det vurderes at give mening i de enkelte situationer. Der laves dog ikke en formel evaluering af dette. Holbæk: Misbrugsafdelingen i Holbæk Kommune vil udpege 2-3 borgere (under behandling) som vil få opsat en 18 borger tablet. Via programmet Lync, vil borgerne blive kaldt op på aftalte tidspunkter. Ud over rådgivning, vil medarbejderne f.eks. kunne sikre sig at borgerne tager deres antabus eller lign. I dag kører der en bil rundt i kommunen til disse borgere for at afholde møder. De virtuelle møder skal erstatte alle, eller hvert andet besøg, som finder sted i dag. I Center for Mental Sundhed påtænkes der desuden at starte afprøvning med yngre borgere med behov for psykisk støtte. Dette forventes påbegyndt i november Næstved: I Næstved Kommune påtænkes det at afprøve virtuel støtte til enkelte borgere med alkoholproblematikker. Der er tale om borgere, hvor besøg fra støtteteamet foretages med henblik på at se borger indtage antabus. Der foretages typisk ca. 3 besøg om ugen til disse borgere, og enkelte af disse fysiske besøg vil blive forsøgt erstattet af et virtuelt møde, hvor medarbejderne via web cam ser borgeren indtage antabus. Afprøvningen skal vise om virtuel støtte kan sikre borgerne samme ydelse som ved fysiske besøg. Da oplandet omkring Næstved dækker et stort geografisk areal, vurderes det, at en overgang til virtuel støtte for denne type ydelse vil kunne spare støtteteamet for en del køretid. Evaluering af denne afprøvning vil blive håndteret via fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdere og leder ved afslutning af projektperioden. Slagelse: Pga. arbejdsområderne i CSU-Slagelse, har det vist sig at være udfordrende at finde situationer, hvor det vil være muligt at afprøve virtuel støtte. Arbejdsopgaverne kræver ofte, at medarbejderne er nødt til at være fysisk til stede for at kunne foretage en ordentlig vurdering af borgerens behov/udfordringer og eventuelle justeringer af hjælpemidler. Eksempelvis vil det være vigtigt, at hørekonsulenten oplever præcis det samme lydbillede, som borgeren, 21

22 for at kunne vurdere hvad en eventuel fejl i et høreapparat skyldes. I dette tilfælde vil det ikke fungere med virtuel støtte, da der kan forekomme forvrængning af lydbilledet. Samtidig er borgernes behov og evner, samt både syns- og hørekonsulenternes hverdage og arbejdsopgaver så varierede, at der ikke kan siges noget generelt om mulighederne for at indføre virtuel konsultation, eller anden form for virtuel støtte. Mulighed for at teste virtuel støtte begrænser sig derfor til, at alle medarbejdere der deltager i projektet er blevet bedt om at foretage individuelle vurderinger af, hvorvidt nogle typer opgaver (f.eks. specifikke borgerstøtte-opgaver), eller evt. medarbejder-til-medarbejder kontakt kan afprøves virtuelt. 22

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte 3. april 2017, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Partnerskabet... 4 2.3 Overordnet

Læs mere

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Formål Formålet er at undersøge effekter af Projekt Tab Ud hos de deltagende kommuner. Spørgeskemaet vil afdække tidsforbruget på de individuelle elementer

Læs mere

Evalueringsrapport. Tab Ud

Evalueringsrapport. Tab Ud Evalueringsrapport Tab Ud Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet i samarbejde mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse KiiK

Projektbeskrivelse KiiK Projektbeskrivelse KiiK d. 29. juni 2015, Version 2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende r... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Overordnet formål... 4 2.2.1 Delmål... 4 2.3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Målgrupper... 4 2.3 Løsningsrum... 5 2.4

Læs mere

Projektbeskrivelse Apovideo

Projektbeskrivelse Apovideo Projektbeskrivelse Apovideo d. 9. december 2015, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner og Sygehuse... 3 2. Projektbeskrivelse... 5 2.1 Baggrund for projektet... 5 2.2 Overordnet formål...

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Næstved Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå at

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Slagelse Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre Evalueringsrapport Forflytning på Plejecentre Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Projekt Apovideo (maj 2014 december 2015) Hasse Petersen, Projektleder VelfærdsInnovation Sjælland

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringsrapport Projekt Virtuel Bostøtte Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Evalueringsrapport. Apovideo

Evalueringsrapport. Apovideo Evalueringsrapport Apovideo Kontaktpersoner: Inger Helt Poulsen mail: ihp@regionsjaelland.dk telefon: 24 34 97 40 Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat Projekt Tab Ud Midtvejsmåling Konsolideret resultat Hvem har svaret? Andet fagområde - uddybning socialt udsatte Akutteam Benyttes tablet til journalisering ude? Hvor ofte oplever du, at du må foretage

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP!

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! Product Manager, Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Healthcare System analyst, Matias Sevel Rasmussen, KMD Healthcare Projektleder,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse. Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013

Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse. Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013 Virksomhedsaftale 2013 2014 for CSU-Slagelse Virksomhedsaftale for CSU-Slagelse 2013 Indledning Aftalen indgås mellem virksomhedslederleder Troels Jensen, CSU-Slagelse og chefen for Center for Handicap,

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Klinisk Hjemmemonitorering Evaluering af de kommunale aspekter Delprojekt 7. Styregruppemøde

Klinisk Hjemmemonitorering Evaluering af de kommunale aspekter Delprojekt 7. Styregruppemøde Klinisk Hjemmemonitorering Evaluering af de kommunale aspekter Delprojekt 7 Styregruppemøde 17.12.2012 Evalueringskoncept Kvantitativ evaluering: Baseline: Kommunernes tidsforbrug ved nuværende arbejdsgange.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Baggrund Plejepersonale er en af de grupper der er mest udsat for

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Dato: 31-08-2016 Rettet af: Maria og ASRA Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Stamdata Projektnavn Z-health Version: 6 Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2015 Specialundervisning for voksne Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Projekt Bostøtte via Videosamtale

Projekt Bostøtte via Videosamtale Projekt Bostøtte via Videosamtale Et pilotprojekt Udarbejdet af Maria Sandholm Overgaard edoc nummer: 15-043757 Handicap og Psykiatri, Efteråret 2015 Indhold Baggrund og projektbeskrivelse... 2 Baggrund...

Læs mere

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Evalueringsrapport Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slut-måling. Konsolideret resultat

Projekt Tab Ud. Slut-måling. Konsolideret resultat Projekt Tab Ud Slut-måling Konsolideret resultat Baggrundsoplysninger Baggrundsoplysninger, fortsat Hvilket fagområde arbejder du indenfor? - Vælg gerne flere end en, hvis relevant Andet fagområde - uddybning

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Kontraktbilag N på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Forflytning

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt KiiK

Evalueringsrapport. Projekt KiiK Evalueringsrapport Projekt KiiK Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere