Led Lenser * Brugsanvisning. neo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Led Lenser * Brugsanvisning. neo"

Transkript

1 DK Brugsanvisning neo

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet Produktbeskrivelse Varianter Leveringsomfang Anvendelsesområde Produktegenskaber 5 2. Vigtige henvisninger til en sikker brug Oplysninger til identifikation af pandelygten Oplysninger til identifikation af brugsanvisningen Garanti Fuldstændighed Beskadigelser Systemets formål Standarder og direktiver Formålsbestemt anvendelse Målgruppe Bortskaffelse 7 3. Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsvisningernes struktur Mærkning af fare for personskader Mærkning af materielle skader Mærkning af yderligere informationer Supplerende symboler til sikkerhedsvisninger Symboler på lygten Symboler på emballage Oversigt over de vigtigste sikkerhedsvisninger 8 4. Oversigt over forkortelser og udtryk Betjening Tilpasning af pandebånd Påtagning af pandelygte Tænd- og sluk lygte Brug af lysfunktioner Batteriskift Rengøring Tests Garanti Tekniske data 17 DK - Brugsanvisning NEO_V

3 Mange tak Det glæder os, at du har besluttet dig for et produkt fra vores firma. For at blive fortrolig med dit nye produkt, finder du i denne brugsanvisning henvisninger om sikkerhed og betjening. Denne brugsanvisning skal læses grundigt inden brug af produktet. Den skal opbevares og udleveres, hvis produktet gives videre til tredjepart. Denne tjener også til, at du får maksimalt udbytte af dit produkt, at du får svar på spørgsmål og undgår fejlbetjeninger. Vær derfor særlig opmærksom på advarsels- og sikkerhedshenvisninger og bortskaf lygte, batterier og emballagemateriale korrekt. DK - Brugsanvisning NEO_V

4 1. Generelt om produktet Produktbeskrivelse C 1 89A B D Lygtehoved indstilleligt båndområde Båndindstilling Pandebånd Kabel anatomisk formet batteriafdækning (gummi) flytbar kabelføring Tænd-/sluk-knap forreste hvide lysdiode (LED) Lysdiodeafdækning Kabelfastgørelse på lygtehoved Batteriboks bageste røde lystdiode (LED) Trækaflastning på kabel Kabelfastgørelse på batteriboks E F 1.2 Varianter Betegnelse Farve Vare-nr. NEO Blå 6010 Grøn 6011 Rosa 6012 Orange 6013 Gul Leveringsomfang pandelygte NEO, blister (emballage), generelle sikkerheds- og advarselshenvisninger, kort vejledning til ibrugtagning NEO, 3 x AAA 1,5 V batterier. 1.4 Anvendelsesområde Egnet til udendørs brug. Beskyttet mod stænkvand fra alle side (IPX4). DK - Brugsanvisning NEO_V

5 1. Generelt om produktet 2 XY 1 NEO 1.5 Produktegenskaber ekstrem lav egenvægt, 16:9 Bright & Wide Beam 2 --med meget bred udstrålingsvinkel 1 og --kraftigt lys, Smart Light Technology (SLT) 3 med -- 3 forskellige lysfunktioner (Power / Low Power/ Blink) til forlygte, -- rødt blinkende bagudvendt lys (LED) 4 for mere sikkerhed, hus stænkvandsbeskyttet (IPX4) fra alle sider, stabil ledningsføring med flytbare kabelføringer og trækaflastning, kompakt aerodynamisk form, til den menneskelige anatomi tilpasset lygtehovedbagside og batteriafdækning 6, nem enkeltknapsbetjening DK - Brugsanvisning NEO_V

6 2. Vigtige henvisninger til en sikker brug 2.1 Oplysninger til identifikation af pandelygten Denne brugsanvisning gælder udelukkende for de pandelygter og tilbehørsdele, der er mærket med følgende oplysninger: Identifikation Typebetegnelse: NEO 2.2 Oplysninger til identifikation af brugsanvisningen Til påvisning af brugsanvisningens aktualitet er alle dennes sider mærket med typebetegnelse og et 2-cifret versionsnummer, udgave og landekode: Mærkning Udgave: NEO_V.01 Version: Denne mærkning er bindende for brugsanvisningens gyldighed og må ikke fjernes, uanset hvilken form for publikation (i trykt form, som data eller i uddrag). 2.3 Garanti Garanti LED LENSER garanterer kun lygtens sikkerhed og funktion på betingelse af: at lygten kun bruges formålsbestemt og betjenes og vedligeholdes i henhold til oplysningerne i denne brugsanvisning, at der kun anvendes originale reservedele eller tilbehør, som er godkendt af LED LENSER, at der ikke bliver foretaget ændringer på lygten. 2.4 Fuldstændighed Kontrollér lygten for fuldstændighed og eventuelle skader inden installation. Pak alle komponenter ud og foretag en visuel kontrol. Komponenterne kan identificeres ved hjælp af denne brugsanvisning Beskadigelser Ved beskadigelser eller mangler bedes du henvende dig til sælgeren / forhandleren. 2.5 Systemets formål Standarder og direktiver Lygte, tilbehør og brugsanvisning opfylder kravene i følgende standarder og direktiver: Generelt produktsikkerhedsdirektiv 2001/95/EF / produktsikkerhedslov (ProdSG), Direktiv 2014/30/EF fra Det Europæiske Parlament og Rådet om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), DIN EN 62471:2009 fotobiologisk sikkerhed, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, IEC : Udarbejdelse af brugsanvisninger - strukturering, indhold og fremstilling - Del 1: Generelle principper og detaljerede krav. DK - Brugsanvisning NEO_V

7 2. Vigtige henvisninger til en sikker brug Formålsbestemt anvendelse NEO er en kraftig pandelygte med én lyskegle. Den bruges til at kunne se og blive set ved aktiviteter i mørke, som nødbelysning eller til at kunne læse i mørke. Lygten er egnet til permanent brug. Lygten er egnet til udendørs brug. Enhver brug ud over de ovenstående betingelser anset som ikkeformålsbestemt. Brugeren er alene ansvarlig for skader, der skyldes ikke-formålsbestemt anvendelse Målgruppe Denne pandelygte er egent til personer uden handicap, der er ældre end 12 år. Personer med handicap og børn mellem 6 og 11 år må kun benytte denne pandelygte ledsaget af eller under opsyn af en forælder eller omsorgsperson. 2.6 Bortskaffelse Pandelygten skal i henhold til de til lokale bestemmelser bortskaffes på et passende indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Brugte batterier skal i henhold til de til lokale bestemmelser afleveres på et lokalt batterisamlested eller overalt der, hvor der sælges batterier. DK - Brugsanvisning NEO_V

8 3. Sikkerhedshenvisninger 3.1 Sikkerhedsvisningernes struktur I denne brugsanvisning er vigtige henvisninger mærket med symboler og signalord Mærkning af fare for personskader Signalord som FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG betegner graden af en mulig fare for personskader. De forskellige trekantsymboler understreger faregraden optisk. 1 Fare 1 Advarsel 1 Forsigtig OBS Henvisning FARE henviser til en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, fører til død eller alvorlige skader. ADVARSEL viser en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til død eller alvorlige skader. FORSIGTIG henviser til en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mindre eller lette skader Mærkning af materielle skader OBS viser en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til materielle skader Mærkning af yderligere informationer HENVISNING giver dig yderligere informationer og nyttige tips om en sikker og effektiv brug af pandelygten. 3.2 Supplerende symboler til sikkerhedsvisninger Fare for eksplosion: advarer mod eksplosion af batterier på grund af stærk opvarmning. Fare for blænding: advarer mod blænding fra en lysstråle med høj lysstyrke. Følg brugsanvisningen: henviser til overholdelse af denne brugsanvisning 3.3 Symboler på lygten Optisk stråling: advarer mod mulige skader på nethinden på grund af fotobiologisk stråling. 3.4 Symboler på emballage CE-mærkning: bekræfter overensstemmelsen med gældende standarder og lovgivning. 3.5 Oversigt over de vigtigste sikkerhedsvisninger De følgende sikkerhedsvisninger skal læses grundigt inden brug af lygten! Gives lygten videre til andre personer, skal brugsanvisningen også udleveres. Hvis der er anbragt advarselshenvisninger eller symboler på produktet, må disse ikke fjernes. DK - Brugsanvisning NEO_V

9 3. Sikkerhedshenvisninger Sundhedsfare 1 Advarsel PROBLEMER PÅ GRUND AF BLINKFUNKTION Ved brug af blinkfunktionen kan der opstå svimmelhed, tågesyn, nervøse bevægelser, bevidsthedstab, desorientering, eller kramper. Derfor: Hvis der opstår nogen af de ovenfor nævnte symptomer, skal blinkfunktionen / lygten straks slukkes. Personer, som lider af refleksepilepsi (fotosensibilitet), når de udsættes for blitzlys, må ikke benytte blinkfunktionen. Hvad gør du: Ved problemer, sluk lygten og opsøg læge. 1 Advarsel FARE FOR ULYKKER- / SKADER FOR BØRN Opbevar lygten utilgængeligt for børn eller personer, der er påvirket af lægemidler, narkotika eller som har fysiske eller psykiske handicap eller sygdomme, da der er fare for øjenskader og ulykker: Derfor: Lad ikke børn lege med lygten. Personer med handicap bør kun bruge lygten under opsyn og vejledning af en ansvarlig person. FARE FOR BLÆNDING 1 Advarsel Den stærke blænding fra lygten kan forårsage midlertidig reduktion af synsstyrken og efterbilleder, hvilket kan føre til irritation, problemer, eller ulykker. Derfor: Se aldrig direkte ind i lysstrålen og lys ikke andre personer i øjnene, udfør ikke pupil test, Ret ikke lysstrålen på mennesker eller dyr, da disse kan blive blændet. Brug ingen optisk stræk koncentrerende instrumenter til betragtning af lysstrålen. Benyt ikke flere lygter samtidigt, da dette øger den optiske stråling og således faren for skader på nethinden. Undervis erhvervsmæssige brugere eller brugere inden for den offentlige sektor i de gældende love og regler. Hvad gør du: Rammer en lysstråle øjnene, så luk bevidst disse og bevæg hovedet ud af lysstrålen. FARE FOR PERSONSKADER! 1 Forsigtig Bær ikke pandebåndet om halsen. Benyt ikke lygte eller tilbehør, hvis disse er beskadiget, da der ellers er fare for skader: Derfor: Brug ikke beskadigede dele, men få dem udskiftet eller repareret af en fagmand. DK - Brugsanvisning NEO_V

10 3. Sikkerhedshenvisninger 1 Forsigtig FOTOBIOLOGISK SIKKERHED (ØJENSIKKERHED) Denne lygte er iht. standard IEC klassificeret i risikogruppe 2 (moderat risiko) og ligger således uden for den frie gruppe. Der er en fare for skader på nethinden på grund af optisk stråling (blåt lys 400 nm til 780 nm), hvorved grænseværdierne dog klart underskrides. Henvisning ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET Denne lygte opfylder kravene i direktiv 2014/30/EF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet. Ændringer / Reparationer 1 Forsigtig FORETAG INGEN ÆNDRINGER / REPARATIONER Reparationer, suppleringer eller ændringer af lygten er ikke tilladt, da dette kan føre til beskadigelser af lygten eller være til fare for personer. Derfor: LED'er kan ikke udskiftes. Åbn ikke lygten, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt. Udfør aldrig selv reparationer, men bring lygten til sælgeren / forhandleren. Batterier 1 Advarsel FARE FOR EXPLOSION- ELLER ÆTSNING Stærk opvarmning kan få batterier til at eksplodere. udløbet batterisyre kan forårsage ætsninger. Derfor: Batterier... må ikke udsættes for direkte sollys eller stærk varme i længere tid, må ikke opvarmes eller brændes, undgå varmeophobning i lygten ved f.eks. tildækning, må ikke kastes i vand eller efterlades i regnvejr, må ikke sluges, åbnes, beskadiges eller kortsluttes, må kun oplades, hvis de er tilsvarende mærket, skal opbevares utilgængeligt for børn, må kun lægges i batteriholderen tilsvarende deres mærkning (+/-), skal fjernes fra lygten, hvis lygten ikke bruges i længere tid eller når de er opbrugte. Hvad gør du: Ved udløbne batterier, skal man lægge en klud under og undgå at batterivæsken kommer i kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med de pågældende steder, skal man straks skylle med rigeligt rent vand og opsøge læge. DK - Brugsanvisning NEO_V

11 3. Sikkerhedshenvisninger OBS BATTERISKIFT Opbevar batterier på et rent, tørt sted mellem -10 C og +25 C. Læg kun batterier i tilsvarende deres mærkning (+)/(-). Rengør om nødvendigt batteri- eller lygtekontakter inden ilægning. Brug aldrig nye og brugte batterier sammen. Brug kun kvalitets batterier af samme type. Udskift altid alle batterier på en gang. FARE FOR KORTSLUTNING OBS For at undgå faren for en kortslutning ved opladning, gør du følgende: Berør ikke ladekontakter med fugtige eller metalliske genstande. Rengør evt. ladekontakter. Oplad kun lygten / batterier i tørre rum. FEJLFUNKTIONER PÅ LYGTEN OBS Kontrollér altid lygtens funktion inden brug og medbring for en sikkerheds skyld en reservelygte og tilstrækkelig mange nye batterier. Hvis lygten slet ikke eller ikke fungerer rigtigt, gør du følgende: Kontrollér, om alle batterier er lagt korrekt i (+/-) og er fuldt opladet. Kontrollér lygte- eller batterikontakter og rengør om nødvendigt. Hvad gør du: For at kunne benytte alle funktioner igen, skal du lægge nye batterier i eller oplade disse. Bortskaffelse / miljøbeskyttelse OBS BORTSKAFFELSE / GENBRUG Lygter og brugte batterier må ikke bortskaffes via husholdnings- eller restaffaldet. Disse skal bortskaffes i henhold til den nationale lovgivning. Materialerne kan genbruges i henhold til deres mærkning. Genbrug af materialerne er et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Derfor: Aflever lygter på et lokalt samlested for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Aflever brugte batterier på det lokale batterisamlested eller overalt der, hvor der sælges batterier. Bortskaf kun batterier, specielt lithium-batterier og genopladelige batterier i afladet tilstand. Sortér emballagemateriale og bortskaf det korrekt. DK - Brugsanvisning NEO_V

12 4. Oversigt over forkortelser og udtryk SLT LED Akku I denne brugsanvisning bruges der følgende fagudtryk / forkortelser: Smart Light Technology Forkortelse for light emitting diode, på dansk lysemitterende diode Forkortelse for akkumulator, dvs. genopladelig energikilde DK - Brugsanvisning NEO_V

13 5. Betjening Tilpasning af pandebånd For at gøre pandebåndet 4 større, holder du båndindstillingen 3 fast mellem fingrene og trækker pandebåndet 4 mod batteriafdækningen 6, indtil pandebåndet 4 har den passende længde. 2. For at gøre pandebåndet 4 mindre, holder du båndindstillingen 3 fast mellem fingrene og trækker den yderste del af pandebåndets indstillelige 2 del mod lygtehovedet 1, indtil pandebåndet 4 har den passende længde. 3. Forskyd batteriboks 8 med batteriafdækning 6 således, at batteriboksen 8 sidder overfor lygtehovedet Forskyd kabelføringer 7 således, at kablet 5 ligger løst til på pandebåndet Påtagning af pandelygte Placér pandebåndet 4 således, at kablet 5 ligger udvendigt. 2. Hold med den ene hånd den buede bagside af lygtehovedet 1 på panden. 3. Hold batteriafdækningen 6 med den anden hånd og træk den lidt bagud og træk den sammen med pandebåndet 4 nedad over baghovedet. Sørg for, at den anatomisk formede bagside af batteriafdækningen 6 ligger til på baghovedet. 4. Hvis nødvendigt, forskydes batteriboks 8 med batteriafdækning 6 eller kabelføringer 7 således, at lygten sidder komfortabelt. 5. Hvis nødvendigt tilpasses pandebåndets 4 størrelse som beskrevet i kap Tænd- og sluk lygte 1. For at tænde lygten trykkes der på tænd-/sluk-knappen 9 øverst på lygtehovedet For at slukke lygten trykkes der igen på tænd-/sluk-knappen 9 øverst på lygtehovedet 1. Slukke Henvisning Lygten kan først slukkes efter 2-3 sekunder, da lysfunktionerne ellers aktiveres. DK - Brugsanvisning NEO_V

14 5. Betjening Brug af lysfunktioner Denne pandelygte har 2 LED'er, en hvid LED 3 på forsiden (i lygtehoved 1) og en rød LED 5 bagpå i batteriboksen 4. Dermed har du en hvid forlygte til belysning og som option et blinkende rødt bagudvendt advarselslys For at bruge lysfunktionerne, trykker du flere gange på tænd-/sluk-knappen 2. Med hvert nyt tryk aktiveres den næste lysfunktion. Tænd-/sluk-knap tryk hvid forlygte rød baglygte 7 on, meget stærkt off 1 x lys 2 x meget stærkt lys blinker 3 x dæmpet lys blinker 4 x blinker blinker 5 x off off 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x DK - Brugsanvisning NEO_V

15 5. Betjening Batteriskift For at opnå en optimal vægtfordeling sidder batteriboksen 1 bagpå på pandelygten. 1. For at skifte batterier trækkes den fleksible batteriafdækning 2 på siden af batteriboksen 1, med mærkning Open tilbage. 2. Træk batteriboksen 1 med kabel 4 forsigtigt ud af bat teriafdækningen 2 og vend batteriboksen 1 om. 3. Fjern de brugte batterier og bortskaf dem i henhold til den nationale lovgivning. 4. Læg de nye batterier 5 i batteriboksen 1 tilsvarende markeringer (+/-). 5. Skub batteriboksen 1 ind i batteriafdækningen 6, og før derved kabelfastgørelsen ind i den tilsvarende åbning 3 i batteriafdækningen Skub den fleksibel batteriafdækning 2 på siden, med mærkning Open, over batteriboksen 1 og tryk afdækningen 2 således fast, at den er helt tæt. 1 Forsigtig Eksplosionsfare 2. Læg batterierne i tilsvarende markeringer (+/-), da der ellers er fare for, at batterierne tager skader eller endda eksploderer Rengøring Ved rengøringen skal man være opmærksom på følgende: Rengør kun pandelygte og tilbehør med en tør fnugfri klud. Kommer lygten i kontakt med saltvand, skal dette omgående fjernes fuldstændigt med en fnugfri klud. Vask pandebåndet af med rent vand og lad det tørre inden brug. Brug ikke kemiske eller opløsningsmiddelholdige rengørings- eller desinfektionsmidler. OBS Skader på overflader 4. Opløsningsmidler kan skade overflader eller opløse materialer! Derfor: Brug ikke rengørings- eller desinfektionsmidler. Brug ikke skuremidler. Anvend ikke benzin, fortynder, e. l. DK - Brugsanvisning NEO_V

16 5. Betjening OBS Garantifraskrivelse Der overtages intet ansvar for skader, der opstår på grund af brug af uegnede rengørings- eller desinfektionsmidler. 5.7 Tests Alle produkter er underlagt et tidsbaseret slid. Kontrollér derfor årligt eller inden hver brug lygtens sikkerhed og funktion samt batterier. OBS Udskift og bortskaf beskadigede eller gamle batterier Brug ikke en defekt lygte eller tilbehørsdele og kontakt sælgeren / forhandleren 5.8 Garanti Vores produkter er underkastet en streng kvalitetskontrol. Hvis denne lygte mod forventning ikke fungere korrekt, bedes du henvende dig til sælgeren / forhandleren. Usagkyndige reparationer OBS Autoriserede servicefirmaer Denne lygte må kun repareres af et autoriseret servicefirma, ellers bortfalder den lovbestemte garanti. DK - Brugsanvisning NEO_V

17 6. Tekniske data NEO Parameterværdi Værdi LED 1 x High End Power LED Vægt 54 g (uden batterier) / 80 g Batterier Brug af 3 x AAA 1,5 V, batterirer (NiMH) muligt Energitank*** 5,4 Wh Lysfunktioner Power Low Power Blink Lysstyrke* 90 lm 20 lm 20 lm Brændetid** 10 h 40 h 100 h Rækkevidde* 10 m Vandtæt IPX4 * Lysstyrken (lumen) eller den maksimale rækkevidde (meter) målt ved den pågældende i tabellen anførte indstilling når lygten tændes med et sæt nye Alkaline batterier. Dette er gennemsnitsværdier, som i det enkelte tilfælde og alt efter chip og batterier kan afvige med +/- 15 %. Gennemsnitlig brændetid ned til en lysstyrke på 1 lumen. *** Beregnet værdi for kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for det/de ved leveringen medfølgende batteri(er) eller ved fuldstændigt opladet batteri(er). DK - Brugsanvisning NEO_V

18 * DK - Brugsanvisning NEO_V ZWEIBRÜDER OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG Kronenstr Solingen Germany Tel / Fax /

Led Lenser * Brugsanvisning

Led Lenser * Brugsanvisning DK Brugsanvisning p6x neo Indholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet 4 1.1 Produktbeskrivelse 4 1.2 Produkt 4 1.3 Leveringsomfang 4 1.4 Anvendelsesområde 4 1.5 Produktegenskaber 4 2. Vigtige henvisninger

Læs mere

Led Lenser * Brugsanvisning

Led Lenser * Brugsanvisning DK * Brugsanvisning neo F1R Indholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet 4 1.1 Produktbeskrivelse 4 1.2 Produkt 4 1.3 Leveringsomfang 4 1.4 Anvendelsesområde 4 1.5 Produktegenskaber 5 2. Vigtige henvisninger

Læs mere

Creating New Worlds of Light

Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light H14R Headlamp Serie DK Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Smart Light Technology (SLT) Ene og alene af den grund, har vores lampedesignere

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

X21, X21R Xtreme Serie

X21, X21R Xtreme Serie X21, X21R Xtreme Serie DK Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Smart Light Technology (SLT) Hertil skabte vores lysdesignere den såkaldte Smart Light Technology. Ideen baserer på computeroptimerede

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Inkluderet: Batterier, beslag

Inkluderet: Batterier, beslag LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * H14 Et kraftværk af lys til alle formål SLT - Logo für LENSER * M7 / M7R / M14 Englische - Version Universelt beslag High End Power Vægt 354 g Lysstyrke 210

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Lys-tommelise med hurtig fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Lys-tommelise med hurtig fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Lys-tommelise med hurtig fokusering High End Længde 103 mm Vægt 36 g Lysstrøm 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Energitank 1,8 Wh*** Brændetid 7 h** Rækkevidde

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 DK Den nye P7.2 en bestseller over hele verden bliver endnu bedre! 60% ForBeDring af lysstyrken LED LEnSER * P7.

Læs mere

LED LENSER * Creating New Worlds of Light. P2, P3, P4, P6 Professional Serie

LED LENSER * Creating New Worlds of Light. P2, P3, P4, P6 Professional Serie LENSER * Creating New Worlds of Light P2, P3, P4, P6 Professional Serie DK Forskellige situationer kræver individuelle lysprogrammer Smart Light Technology (SLT) Hertil skabte vores lysdesignere den såkaldte

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Creating New Worlds of Light

Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light P14, P17 Professional Serie DK High-Tech møder design LED LED LENSER reflektorlinsekombination Grænseflade Indfaldsvinkel Udfaldsvinkel Lysstråle Advanced Focus

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * M3R LED Længde Vægt Lysstyrke Batterier Energitank High End Power LED 100 mm 45 g Power: 220 lm* Low Power: 20 lm* 1xAA li-ion reachargeable lithium

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne golf laser afstandsmåler med tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig nemt. Læs

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

H3, H5, H7, H7R Headlamp Serie

H3, H5, H7, H7R Headlamp Serie H3, H5, H7, H7R Headlamp Serie DK advanced Focus System (afs) LENSER reflektor-linsekombination Grænseflade Indfaldsvinkel Udfaldsvinkel Lysstråle Vi har forbundet linse og reflektor, Galilei og Newton,

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения D Bedienungsanleitung Luftfeuchte- & Temperaturmessgerät A - 1 G Operating Manual Humidity & Temperature Meter........ B - 1 F Manuel d utilisation Appareil de mesure de la température / de l humidité

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40

Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40 Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40 4 GB microsdhc-hukommelseskort med SD-kortadapter 3 batterier type 123A Video-kabel Taske Rengøringsklud Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

K1, K1L, K2, K3 Keyring Serie

K1, K1L, K2, K3 Keyring Serie K1, K1L, K2, K3 Keyring Serie DK LEnSER * K1 På Einsteins tid vejede lommelygter mange gange mere end en K1 og gav kun en brøkdel af det aktuelle lysudbytte. Denne lygte er en lysstrålende letvægt. Den

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13 1 Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Brug i overensstemmelse med formålet...8 Sikkerhedshenvisninger...8 Ibrugtagning... 13 Udskiftning af batteriet...14

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Hokus Focus, Hokus Focus FS, T5, T7 Taktisk serie

Hokus Focus, Hokus Focus FS, T5, T7 Taktisk serie Hokus Focus, Hokus Focus FS, T5, T7 Taktisk serie DK Skræddersyet lys for professionelle brugere LENSER Refektor- Linsekombination Grænsefade Indfaldsvinkel Udfaldsvinkel Lysstråle Advanced Focus System

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * H14.2. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * H14.2. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * H14.2 Vægt Batterier Xtreme Power 340 g Boost: 350 lm* Power: 250 lm* Low Power: 60 lm* 4 x AA 1,5 V Energitank 16,8 Wh *** Boost: 8 h** Power: 15 h** Low

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * H7.2. Verdensklassiker i kraftfuld ny udgave. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * H7.2. Verdensklassiker i kraftfuld ny udgave. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * H7.2 Verdensklassiker i kraftfuld ny udgave LED Vægt Lysstyrke Batterier High End Power LED 165 g Boost: 250 lm* Power: 200 lm* Low Power: 20 lm*

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * P5.2. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P5.2. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P5.2 High End Power 113 mm 79 g Lumen Boost: Power: 140 lm* Low Power: Batteri Energitank 1 x AA 1,5 V 4,2 Wh*** Brændetid Boost: Power: 5 h** Low Power:

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt et moderne digitalkamera med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk DORMILET Dyna-Form TM Mercury Brugervejledning DORMILET Dyna-Form TM Mercury Indhold 1. Produktbeskrivelse... 3 1.1 Symboler... 3 1.2 Symbolforklaring... 3 2. Tilsigtet brug... 4 2.1 Tilsigtet brug 2.2

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8937B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8937B HI-POWER 1 Versionsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8937B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8937B HI-POWER 1 Versionsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8937B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8937B HI-POWER 1 Versionsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere