Corporate Social Responsibility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Titel CSR Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar

2 Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater 7 CSR due diligence ved transaktioner 9 Udvidelse i Kina 10 Entreprenørskab i Kenya 12 Fornyet samarbejde med Red Barnet 13 Bæredygtig udvikling 14 Bech-Bruun fakta 15

3 3 Året der gik I Bech-Bruun har det seneste år blandt andet budt på vækst og styrkede kompetencer, nye strategiske alliancer, fornyet partnerskab med Red Barnet og en høj medarbejdertilfredshed. Vi har øget vores fokus på rådgivning inden for CSR-området og på videndeling om CSR-relateret lovgivning. På den måde bruger vi CSR i juraen og tager ansvar over for vores klienter, medarbejdere og det øvrige samfund. Med vores fjerde CSR-rapport bekræfter vi vores opbakning til UN Global Compact. Vi indledte 2012 med en omfattende fusion med Philip Advokatfirma og ansatte samtidig en række jurister fra Lind Cadovius. Vi styrkede dermed vores markedsposition inden for især landbrug, energi, entreprise og konfliktløsning. Et år efter kan vi konstatere, at det har været en vellykket og udfordrende proces, blandt andet fordi vi har prioriteret integrationsture, teambuilding og en række sociale og faglige arrangementer. At integrationen lykkes, ses også i resultaterne fra vores arbejdspladsvurdering (APV). 95 procent af alle medarbejdere og partnere angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Bech-Bruun. Det er et resultat, vi er stolte af, og som vi vil arbejde målrettet på at bevare. Vurderingen afslører også en række områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Derfor vil vi fremover have fokus på blandt andet at sikre en bedre intern kommunikation. Med ansættelsen af tre nye medarbejdere på vores repræsentationskontor i Shanghai udvidede vi også vores kinesiske aktiviteter. Ansvarlig vækst var titlen på regeringens handlingsplan for virksomhedsansvar, som blev fremlagt i starten af 2012, og som året igennem affødte lovgivning på CSR-området. Det er en udvikling, vi har fulgt nøje. For os har 2012 med andre ord været et godt år. Det er ikke mindst blevet endnu tydeligere, at CSR går hånd i hånd med juraen, og at CSR som et frivilligt initiativ i stigende grad bliver understøttet af reguleret ansvar. Det kan du læse meget mere om i denne rapport. Rigtig god læselyst. Randi Bach Poulsen Managing partner For at sikre fortsat vækst og fremdrift indleder vi 2013 med at optage fire partnere, som styrker vores kompetencer inden for offentlig-private samarbejder/partnerskaber (OPS/ OPP), udbud, offentlig ret, statsstøtte, konkurrenceret og fast ejendom.

4 4 Fra soft law til hard law EU-Kommissionen ændrede i 2011 sin definition af CSR og gjorde dermed op med opfattelsen af CSR som en frivillig aktivitet. CSR blev i stedet defineret som virksomheders ansvar over for deres indflydelse på samfundet. I praksis bliver CSR i stigende grad en integreret del af virksomheders værdikæde gennem integration i ledelsessystemer, complianceprogrammer, produktudvikling, salg og marketing mv. I dansk sammenhæng var den første institutionalisering af CSR-rapporteringskravet i 99 a i årsregnskabsloven fra I april 2012 fremlagde regeringen en ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Handlingsplanen Ansvarlig vækst tog udgangspunkt i de internationale principper for samfundsansvar under FN, EU og OECD. Formålet er at styrke respekten for internationale retningslinjer, at øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber, at øge gennemsigtigheden og at fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem den offentlige sektor. Handlingsplanen afspejler en klar tendens: Soft law på CSR-området udvikler sig i stigende grad til hard law. Virksomheder og offentlige institutioner skal løbende være opmærksomme på nye tiltag, og det kan være en fordel at indstille sig på, at hvad der nu er frivilligt, måske senere bliver et lovkrav. Der blev i 2012 taget flere initiativer, blandt andet etablering af en mæglingsog klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd, indførelse af krav om rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning samt måltal for flere kvinder i ledelsen. Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd Den 1. november 2012 trådte en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd i kraft. Den nye instans skal håndtere sager om danske virksomheders eventuelle krænkelser af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Retningslinjerne omfatter blandt andet krav til virksomhedens due diligence-proces, skærpet politik over for facilitation payments (smøringsmidler) og større ansvar i forhold til virksomhedens leverandørkæde. Mæglings- og klageinstitutionen kan ikke træffe retlige, bindende afgørelser. Det er i stedet meningen, at institutionen skal løse sagerne ved mægling. Rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning De cirka største danske virksomheder og statslige aktieselskaber skal fremadrettet redegøre for deres politikker og arbejde med at respektere menneskerettigheder og reducere deres klimapåvirkning. Redegørelse skal ske i forbindelse med deres rapportering om samfundsansvar i årsrapporten. Hvis en virksomhed ikke har politikker på områderne, skal dette som minimum oplyses. Med den nye lov skal virksomheder være særligt opmærksomme på at forholde sig til risikoen for overtrædelse af menneskerettigheder i hele deres værdikæde. Loven opfordrer samtidigt virksomheder til i højere grad at koble grøn vækst med forretningsudviklingen. Loven er gældende fra den 1. januar Måltal for flere kvinder i ledelsen Som konsekvens af det lave antal kvinder i ledelse vedtog Folketinget i december 2012 en ny lov efter følg eller forklar-princippet om at fremme en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i virksomhedernes bestyrelses- og ledelsesniveauer. Fra den 1. april 2013 skal de cirka største virksomheder og statslige aktieselskaber fastlægge måltal og politikker samt redegøre for opfyldelsen af de opstillede mål. Frem mod 2015 forventes det, at regeringen vedtager ny lovgivning om blandt andet gennemsigtighed i den offentlige sektor. Europa- Kommissionen forventes også at foreslå ændringer til den gældende regnskabslovgivning for at forbedre erhvervslivets åbenhed om sociale og miljømæssige spørgsmål.

5 5

6 6 Viden er fundamentet for vækst Proaktivitet udspringer af viden. Og i juraen er det afgørende for at være på forkant med fremtidige udfordringer. Ny lovgivning, ændringer til eksisterende regulering eller forslag til nye lovkrav kan radikalt ændre rammebetingelserne for det at drive forretning. Ved at være på forkant med udviklingen og være opmærksom på, hvordan ændringer kan imødekommes og integreres, kan skift og ny viden omsættes til vækst. Som videnbaseret virksomhed er uddannelse et vigtigt element for os både internt og eksternt. Bredden og kvaliteten i vores viden bygger på dyb juridisk indsigt, konstant fokus på udviklingen i erhvervslivet og vores evne til at tilpasse os den tid, vi lever i. Derfor har vi vores eget Academy. Bech-Bruun Academy giver for eksempel vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt i forhold til deres ansvarsområde og jobprofil. Det er summen af vores interne kompetencer og ressourcer, der muliggør vores strategiske mål og visioner. Bech-Bruun Academy har også i 2012 haft flere særlige aktiviteter på programmet for vores klienter, samarbejdspartnere og øvrige interesserede. Blandt andet vores årlige Uddannelsesdag målrettet virksomhedsjurister. Dagen byder på i alt 21 juridiske lektioner og deltagerne skræddersyr deres eget program efter interesse og arbejdsområde. Programmet i 2012 omfattede blandt andet emner som antikorruption og bestikkelse, ændringer i De Advokatetiske Regler og nyt om persondata. I efteråret 2012 holdt vi som noget nyt endnu en vellykket Uddannelsesdag, denne gang med fokus på den offentligretlige vinkel. Dagen bød blandt andet på undervisning i whistleblowingordninger, udbud og tilbudsindhentning samt nyt om statsstøtte. Der var også stor efterspørgsel på og interesse for vores første Selskabsdag i efteråret 2012, som særligt havde fokus på selskabsret, CSR, bestyrelsesarbejde og samarbejde med Kina. Vi gennemførte for andet år i træk vores Summer Academy inden for arbejds- og ansættelsesret et uddannelsesforløb over fem dage. Holdet var fuldt booket med engagerede deltagere, som alle havde behov for at få overblik og indsigt i arbejds- og ansættelsesretten I 2013 planlægger vi Studiedage for jurastuderende, hvor vi over to dage tilbyder de studerende faglige lektioner og inspiration til personlig udvikling med både interne og eksterne undervisere Antal klienter der har deltaget i Bech-Bruun Academy Tilfredshed med Bech-Bruun 4,6 4,5 4,6 Academy (skala fra 1 5, hvor 5 er højest) Siden 2007 har 150 af vores advokater deltaget i vores talentudviklingsprogram.

7 7 Diversitet giver de bedste resultater Tallene taler sit tydelige sprog: Der er mangel på kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Den nye lov, som har til formål at fremme en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de cirka største virksomheders ledelse, er en konsekvens af, at andelen af kvindelige topledere i den private sektor kun er steget fra 4 til 6 procent over de seneste 10 år. Den samme tendens gør sig gældende for kvinder i virksomhedsbestyrelser. Her udgør kvinderne i dag mindre end 12 procent af bestyrelsesmedlemmerne i de børsnoterede aktieselskaber, og trækker man de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra, er tallet helt nede på 6 procent. I Bech-Bruun ønsker vi diversitet blandt vores medarbejdere, i den daglige ledelse af vores virksomhed og i vores kreds af partnere. Vi tror på, at diversitet er med til at skabe de bedst mulige resultater for vores klienter og for vores virksomhed. Vi arbejder derfor løbende med en række initiativer for at sikre en endnu højere grad af diversitet, når det gælder køn, alder og faglige kompetencer. Både nationalt og internationalt er tendensen i de større advokatvirksomheder den samme. Lidt mere end halvdelen af alle medarbejdere er kvinder. En lille overvægt af de fuldmægtige er kvinder, men jo nærmere vi kommer partnerkredsen, desto mindre en andel udgør kvinderne. Tendensen er den samme i Bech- Bruun. Vi har de sidste mange år rekrutteret ligeligt kvalificerede mænd og kvinder, og i vores direktion har vi med 60 procent en overvægt af kvinder. Men på lige fod med andre advokatvirksomheder er vores udfordring at fastholde vores kvindelige jurister og hjælpe dem til at vælge partner- og ledelsesvejen. For at tage udfordringen op har vi allerede taget flere initiativer. Vi har udviklet et særligt karriereudviklingsforløb for kvinder, indrettet fleksible arbejdspladser, italesat karriereønsker på medarbejderudviklingssamtaler, tilbudt individuel coaching, tilsluttet os ambassadørkorpset for flere kvinder i ledelse og deltaget i DI s MangfoldighedsTænketank. Vi er overbeviste om, at en ledelse med en højere grad af diversitet er det bedste udgangspunkt for både kort- og langsigtet succes. I 2013 er vi vært for en diversitetskonference, der skal hjælpe med at sætte fokus på området og generere idéer til, hvordan vi og andre virksomheder knækker diversitetskoden. Diversitet i Bech-Bruun I alt Fuldmægtige 55% 54% 45% 46% Kvinder Mænd Advokater 44% 56% Partnere 9% 91% Direktion 60% 40%

8 8

9 9 For at give et retvisende billede af de CSR-udfordringer og muligheder, der er hos en sælger, skal en CSR due diligence sammenkæde information fra de mere klassiske due diligence-undersøgelser, herunder den juridiske, kommercielle, finansielle og kulturelle. Morten Hove Henriksen CSR-rådgiver, Bech-Bruun CSR due diligence ved transaktioner Ny CSR-relateret lovgivning og nye internationale retningslinjer for etisk forretningsadfærd betyder, at virksomheder fremadrettet skal overveje at foretage en CSR due diligence-undersøgelse ved opkøb, fusioner og indgåelse af joint ventures og strategiske partnerskaber. I Bech-Bruun har vi specialiseret os i at udføre CSR due diligence. Det er de færreste virksomheder, der i dag arbejder med en decideret CSR due diligence i forhold til M&A-transaktioner. For nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at indarbejde de vigtigste komponenter af CSR i de eksisterende due diligence-undersøgelser, for andre, der i højere grad har integreret CSR i forretningen, kan det være rentabelt med en mere omfangsrig og decideret CSR due diligence. Nogle CSR-områder er allerede en integreret del af konventionelle due diligence-undersøgelser for eksempel miljøregnskaber og til dels antikorruption. Det er derimod mere usædvanligt at undersøge overholdelse af menneskerettigheder, investering i grøn teknologi, CSR-screening af samarbejdspartnere samt en række virksomheds- og branchespecifikke CSR-forhold. Hvis en virksomhed fravælger en CSR due diligence, kan det i værste fald resultere i erstatningsansvar, skade på omdømmet eller uforudsete overraskelser ved integrationen af det nye selskab. Det er yderst sjældent, at et CSR-anliggende vil være en deal breaker, men resultaterne kan være nyttige ved forhandlingsbordet, i overdragelsesaftalen og eventuelt være med til komme dårlige sager i forkøbet. CSR due diligence er en af de mange services, vi yder inden for CSR-området. Vi rådgiver også virksomheder om for eksempel grøn markedsføring, corporate governance, duty of care, sociale klausuler og whistleblowing. I 2010 idømte de amerikanske antikorruptionsmyndigheder et amerikansk selskab, RAI Systems, 2,9 millioner USD i bødestraf efter at have indgået joint venture-aftaler med to kinesiske selskaber. Den første overtrædelse var en mangelfuld antikorruptions due diligence, og den anden overtrædelse var ikke at handle på baggrund af resultaterne af due diligence-undersøgelserne.

10 10 中 國 Udvidelse i Kina Med fusionen med Philip Advokatfirma og ansættelsen af en række jurister fra Lind Cadovius i 2012 voksede vi med 78 medarbejdere. Men det var ikke kun i Danmark, vi voksede også i Kina intensiverede vi vores indsats med en ny general manager og to nye medarbejdere på vores repræsentationskontor i Shanghai. Der er et stort uforløst potentiale for kinesiske investeringer i Danmark. Vores Chinese Desk arbejder målrettet på at rette op på dette billede og få flere kinesiske investeringer til Danmark. Med vores stigende aktiviteter i Kina og udlandet generelt har vi som virksomhed lagt en klar strategi for, hvad vi forventer af vores medarbejdere. Vores code of conduct udtrykker en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption, og vi sætter en ære i, at vores interessenter skal føle sig sikre på, at vi altid handler etisk korrekt. Vores kinesiske og danske medarbejdere i vores Chinese Desk har modtaget antikorruptionstræning, hvor de gennem en række dilemmaer blev konfronteret med problemstillinger i forhold til korruption, bestikkelse og smørelse. Træningen skulle sikre, at vores medarbejdere overholder vores etiske retningslinjer samt dansk og kinesisk lovgivning og samtidig give dem konkrete værktøjer til, hvordan dilemmaer kan løses. For at understøtte indsatsen yderligere er vi desuden blevet medlem af Danmarks udenrigsministeriums antikorruptionsnetværk i Kina. Gennem netværket kan vi lære af og dele viden med andre danske virksomheder, der har aktiviteter i Kina. Som de første i Europa udnævnte voldgiftskommissionen for den kinesiske by Xiamen vores partnere Henrik Valdorf-Hansen og Carsten Pedersen til registrerede voldgiftsmænd. Desuden blev partner Jes Anker Mikkelsen udpeget til panelet af voldgiftsdommere ved Southeast China International Maritime Arbitration Court. Udnævnelserne betyder, at de vil kunne fungere som voldgiftsmænd, når tvister skal afgøres i Kina.

11 11 For mange danske virksomheder giver samarbejdet med en kinesisk investor en række nye muligheder og kan for eksempel hjælpe en nødlidende virksomhed tilbage på sporet og give adgang til nye vækstmarkeder. Henrik Brandt General manager, Bech-Bruuns repræsentationskontor i Shanghai Den store vækst i Kina har medført ny lovgivning, som skal gøre det nemmere og mere trygt for danske og kinesiske virksomheder at samarbejde. Blandt andet har Danmark og Kina underskrevet en ny dobbeltbeskatningsaftale og indgået en ny aftale, der sikrer danske virksomheders mulighed for at fremskynde sagsbehandling af danske patentansøgninger i Kina.

12 12 Vi er overbeviste om, at vores arbejde med de kenyanske iværksættere har givet dem et stort og vigtigt skub i den rigtige retning. En af de virksomheder, vi arbejdede tæt sammen med, har allerede fået tilført yderligere midler fra eksterne investorer og har derfor bevist sin levedygtighed. Thomas Gjøl-Trønning Partner, Bech-Bruun Udviklingen i den kenyanske mobiltelefoniinfrastruktur og dermed anvendelsen af mobiltelefonen i alle dagligdagens gøremål var intet mindre end imponerende og langt mere sofistikeret end herhjemme. Simon Milthers Partner, Bech-Bruun Entreprenørskab i Kenya Bech-Bruun har i mange år haft fokus på forretningsdrevet CSR, hvor vi ved at gøre, hvad vi er bedst til, hjælper virksomheder og organisationer, som ellers ikke ville have haft mulighed for kvalificeret rådgivning. I 2012 har vi blandt andet ydet pro bono-rådgivning til organisationer som Foreningen Grønlandske Børn, Red Barnet og Læger uden grænser. Det er en klassisk debat at tale traditionel nødhjælp versus hjælp til selvhjælp. Kresten Buch, initiativtager til 88 mph, mener, at den mest bæredygtige udvikling sker ved at videregive kompetencer. På hans og Quartz+Co s initiativ tog vi sammen med en række danske specialister og erhvervsledere fra blandt andre BDO, Novo Nordisk, Grundfos, COOP og Lego til Nairobi for at gøre, hvad vi gør bedst: At rådgive virksomheder om, hvordan de håndterer de udfordringer, de står over for. Kenya oplever ligesom mange andre lande i regionen en hastigt voksende scene for virksomheder drevet frem af unge, entreprenante afrikanere, der er stærkt optimistiske for fremtiden og de muligheder, som særligt mobiltelefoniteknologien byder på. I alt deltog otte kenyanske startupvirksomheder, der alle havde deres forretningsidé funderet i mobiltelefoniteknologien. Idéerne var alle gode og fremsynede, men virksomhederne var på et meget tidligt stadie og havde både behov for kapital til at udvikle deres produkter og til at få kategoriseret og prioriteret de udfordringer, som de hver især stod over for. På kort sigt var det nødvendigt for dem at finde løsninger for at kunne overleve den stærke konkurrence på markedet i Kenya. Fra første dag i Kenya (og med intensiv forberedelse inden afgang), kastede vi os sammen med de andre mentorer ud i opgaven for at få dybere indsigt i de enkelte virksomheder. Og gennem sparring med og coaching af de enkelte virksomheder og deres ejere lykkedes det os sammen at fintune forretningsmodeller, forberede overbevisende investorpræsentationer og få rettet fokus på nødvendige indsatsområder. Projektet var ikke kun værdifuldt for startup-virksomhederne, men også for os. Vi fik et indblik i de kulturelle og forretningsmæssige forskelle mellem Kenya og Danmark og et langt større kendskab til måden at drive virksomhed på i Afrika. 88 mph er en social platform, der har til formål at skabe kontakt mellem kenyanske entreprenører og mentorer fra hele verden.

13 13 Vores partnerskab med Bech-Bruun er et godt eksempel på, hvordan en virksomhed er med til tage et langt sejt træk for at støtte børns udvikling. Derfor er vi også meget glade for, at aftalen bliver forlænget. Mimi Jakobsen Generalsekretær, Red Barnet Fornyet samarbejde med Red Barnet Hvert år deltager vi og vores medarbejdere i en række kampagner og velgørende aktiviteter. I 2012 har vi blandt andet trådt i pedalerne for Kræftens Bekæmpelse, viderebragt Verdens Bedste Nyheder, slukket lyset med WWF og indsamlet tøj for Røde Kors var også året, hvor vi fornyede vores partnerskab med Red Barnet. Efter at have støttet opførelsen af to skoler i henholdsvis Angola og Etiopien har vi nu fornyet vores partnerskab med Red Barnet i et nyt femårigt forløb. Det betyder, at vi over de næste fem år vil være med til at støtte og forbedre undervisningen i Etiopien på 11 skoler, for børn og videreuddanne 500 lærere. Etiopien er et af verdens fattigste lande, hvor cirka 39 procent af befolkningen lever under FN s fattigdomsgrænse, og omkring 57 procent af befolkningen er analfabeter. Vi er utroligt glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde med Red Barnet om støtte af skolegang og uddannelse i Etiopien. Med opførelsen af vores to skoler har vi skabt fundamentet for udvikling. Nu gælder det rammerne for og kvaliteten af undervisningen, som vil sikre endnu bedre muligheder for børnenes fremtid. Vores samarbejde med Red Barnet vil resultere i: Efteruddannelse af 500 lærere for at sikre højere kvalitet i undervisningen Etablering af child to child-støttegrupper med det formål at få børnene til at blive i skolen Indkøb af borde, sportsudstyr, undervisningsmateriale og udstyr til fysisklokaler til de 11 skoler Renovering af en række af skolerne, herunder etablering af fem toiletter og fem vandposter. De 11 skoler ligger i Ensaro-distriktet nord for Addis Ababa i Etiopien og inkluderer Mite-skolen, som vi har sponsoreret byggeriet af. Målgruppen omfatter også 250 Parent Teacher Associations, forældrene til de børn og det omgivende samfund.

14 14 Bæredygtig udvikling Vi har de sidste mange år arbejdet målrettet på at reducere vores ressourceforbrug. Denne indsats har gjort, at vi nu har det laveste el-, vand- og varmeforbrug pr. medarbejder nogensinde. Det betyder også, at vi aldrig har genereret så lidt affald pr. medarbejder. Vi har i mange år været en af Danmarks førende rådgivere inden for energi, genanvendelse og bæredygtig ressourceanvendelse. For at understøtte dette strategiske fokus indgik vi i 2012 en række partnerskaber, så vi kan sætte vores kompetencer i spil, hvor det giver størst effekt i den bæredygtige udvikling. Copenhagen Cleantech Cluster Sammen med Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) skal vi fremadrettet sikre bedre forhold for udviklingen af dansk cleantech-teknologi. Vi indtræder i CCC som kernemedlem som den første og eneste advokatvirksomhed og kommer i selskab med store cleantech-investorer som Dong Energy, Siemens Danmark, Københavns Kommune og Rambøll. Ved at kombinere vores kompetencer kan vi skabe endnu bedre muligheder for aktører inden for cleantech-branchen, herunder både etablerede og nystartede cleantech-virksomheder, investorer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Gennem CCC får vi en enestående mulighed for at indgå i et netværk med andre virksomheder og videninstitutioner, som også arbejder målrettet med cleantech. Vi kan nu følge internationale cleantech-trends og markedsmuligheder på tætteste hold og bruge det aktivt i rådgivningen af vores klienter. China Renewable Energy Industries Association Siden lanceringen af vores Chinese Desk i 2011 har vi haft fokus på at skabe bedre samarbejdsmuligheder mellem kinesiske og europæiske virksomheder. Som led i denne strategi indgik vi i 2012 et partnerskab med den kinesiske brancheforening for vedvarende energi, China Renewable Energy Industries Association (CREIA). Gennem partnerskabet skal vi være med til at skabe bedre muligheder for kinesiske og europæiske virksomheder, der arbejder med vedvarende energi. Vi skal blandt andet hjælpe med at promovere kinesiske investeringer inden for vindenergi i Nordeuropa og dermed øge kinesiske investorers kendskab til mulighederne for investeringer på det nordeuropæiske marked. I 2012 udgav vi sammen bogen Chinese Wind Power How to Enter Europe Successfully. I 2013 holder vi i samarbejde med CCC en større cleantech-konference med fokus på investeringer på nye markeder og bæredygtigt byggeri. I løbet af 2013 vil vi fortsat udgive publikationer og tilbyde en række seminarer for at bevare fokus på at skabe bedre samarbejdsmuligheder mellem kinesiske og europæiske virksomheder. CCC har skabt en unik platform til at forene og fremvise den danske cleantech-branches kompetencer, både nationalt og internationalt. Det tiltrækker investeringer og hjælper danske cleantech-virksomheder i eksporten af deres produkter og services.

15 15 Bech-Bruun fakta Medarbejdere Pr. 31. december 2012 Antal medarbejdere i alt 512 Antal jurister 256 Gennemsnitsalder 37,1 Gennemsnitsanciennitet i år 8,6 Partnere Advokater Fuldmægtige Andre jurister Miljø El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 80,80 80,01 86,54 Genbrug (t) 14,23 35,68* 24,05* * I forbindelse med fusionen med Philip Advokatfirma har et større oprydningsarbejde i vores arkiv resulteret i en større mængde papirgenbrug end tidligere år, men mindre brændbart affald pr. medarbejder. 8,2% lavere elforbrug pr. medarbejder 10,8% mindre varme 78 flere medarbejdere

16 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2013 1 Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar CSR 2013 3 Indhold Året der gik Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet

Læs mere

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Antikorruption Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Tendenser og initiativer 3 Incitamenter til at bekæmpe korruption Risikoprofil Undgå straf- og erstatningsansvar Omdømme Konkurrenceparameter

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2013 1 Corporate Social Responsibility Fokus på viden og vækst Indhold Året der gik 3 CSR på dagsordenen 4 Whistleblower-ordninger bliver obligatoriske 5 CSR vinder frem globalt 6 Unge og uddannelse

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Antikorruption og hvidvask

Antikorruption og hvidvask Antikorruption og hvidvask Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I arbejder inden for reglernes område? 2 3 Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok,

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/Juni 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning CSR i små og mellemstore virksomheder Corporate Social

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

China. Cleantech to. KINA er også et sted, hvor der sker store strukturelle forandringer indenfor brugen af grøn teknologi.

China. Cleantech to. KINA er også et sted, hvor der sker store strukturelle forandringer indenfor brugen af grøn teknologi. Cleantech to China Deltag i dette netværk og få styrket din position og dine muligheder på det kinesiske marked! KINA er det sted i verden, hvor der de kommende år vil blive installeret flest anlæg indenfor

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Bestyrelsesskolen 2016

Bestyrelsesskolen 2016 Bestyrelsesskolen 2016 En uddannelse for dig, der vil styrke din karriere og forberede dig til det professionelle bestyrelsesarbejde. Et samarbejde mellem Økonomisk Ugebrev, Deloitte og Bech-Bruun. 2 Bestyrelsesskolen

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU?

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU? Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 453 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere