Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Titel CSR Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar

2 Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater 7 CSR due diligence ved transaktioner 9 Udvidelse i Kina 10 Entreprenørskab i Kenya 12 Fornyet samarbejde med Red Barnet 13 Bæredygtig udvikling 14 Bech-Bruun fakta 15

3 3 Året der gik I Bech-Bruun har det seneste år blandt andet budt på vækst og styrkede kompetencer, nye strategiske alliancer, fornyet partnerskab med Red Barnet og en høj medarbejdertilfredshed. Vi har øget vores fokus på rådgivning inden for CSR-området og på videndeling om CSR-relateret lovgivning. På den måde bruger vi CSR i juraen og tager ansvar over for vores klienter, medarbejdere og det øvrige samfund. Med vores fjerde CSR-rapport bekræfter vi vores opbakning til UN Global Compact. Vi indledte 2012 med en omfattende fusion med Philip Advokatfirma og ansatte samtidig en række jurister fra Lind Cadovius. Vi styrkede dermed vores markedsposition inden for især landbrug, energi, entreprise og konfliktløsning. Et år efter kan vi konstatere, at det har været en vellykket og udfordrende proces, blandt andet fordi vi har prioriteret integrationsture, teambuilding og en række sociale og faglige arrangementer. At integrationen lykkes, ses også i resultaterne fra vores arbejdspladsvurdering (APV). 95 procent af alle medarbejdere og partnere angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Bech-Bruun. Det er et resultat, vi er stolte af, og som vi vil arbejde målrettet på at bevare. Vurderingen afslører også en række områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Derfor vil vi fremover have fokus på blandt andet at sikre en bedre intern kommunikation. Med ansættelsen af tre nye medarbejdere på vores repræsentationskontor i Shanghai udvidede vi også vores kinesiske aktiviteter. Ansvarlig vækst var titlen på regeringens handlingsplan for virksomhedsansvar, som blev fremlagt i starten af 2012, og som året igennem affødte lovgivning på CSR-området. Det er en udvikling, vi har fulgt nøje. For os har 2012 med andre ord været et godt år. Det er ikke mindst blevet endnu tydeligere, at CSR går hånd i hånd med juraen, og at CSR som et frivilligt initiativ i stigende grad bliver understøttet af reguleret ansvar. Det kan du læse meget mere om i denne rapport. Rigtig god læselyst. Randi Bach Poulsen Managing partner For at sikre fortsat vækst og fremdrift indleder vi 2013 med at optage fire partnere, som styrker vores kompetencer inden for offentlig-private samarbejder/partnerskaber (OPS/ OPP), udbud, offentlig ret, statsstøtte, konkurrenceret og fast ejendom.

4 4 Fra soft law til hard law EU-Kommissionen ændrede i 2011 sin definition af CSR og gjorde dermed op med opfattelsen af CSR som en frivillig aktivitet. CSR blev i stedet defineret som virksomheders ansvar over for deres indflydelse på samfundet. I praksis bliver CSR i stigende grad en integreret del af virksomheders værdikæde gennem integration i ledelsessystemer, complianceprogrammer, produktudvikling, salg og marketing mv. I dansk sammenhæng var den første institutionalisering af CSR-rapporteringskravet i 99 a i årsregnskabsloven fra I april 2012 fremlagde regeringen en ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Handlingsplanen Ansvarlig vækst tog udgangspunkt i de internationale principper for samfundsansvar under FN, EU og OECD. Formålet er at styrke respekten for internationale retningslinjer, at øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber, at øge gennemsigtigheden og at fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem den offentlige sektor. Handlingsplanen afspejler en klar tendens: Soft law på CSR-området udvikler sig i stigende grad til hard law. Virksomheder og offentlige institutioner skal løbende være opmærksomme på nye tiltag, og det kan være en fordel at indstille sig på, at hvad der nu er frivilligt, måske senere bliver et lovkrav. Der blev i 2012 taget flere initiativer, blandt andet etablering af en mæglingsog klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd, indførelse af krav om rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning samt måltal for flere kvinder i ledelsen. Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd Den 1. november 2012 trådte en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd i kraft. Den nye instans skal håndtere sager om danske virksomheders eventuelle krænkelser af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Retningslinjerne omfatter blandt andet krav til virksomhedens due diligence-proces, skærpet politik over for facilitation payments (smøringsmidler) og større ansvar i forhold til virksomhedens leverandørkæde. Mæglings- og klageinstitutionen kan ikke træffe retlige, bindende afgørelser. Det er i stedet meningen, at institutionen skal løse sagerne ved mægling. Rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning De cirka største danske virksomheder og statslige aktieselskaber skal fremadrettet redegøre for deres politikker og arbejde med at respektere menneskerettigheder og reducere deres klimapåvirkning. Redegørelse skal ske i forbindelse med deres rapportering om samfundsansvar i årsrapporten. Hvis en virksomhed ikke har politikker på områderne, skal dette som minimum oplyses. Med den nye lov skal virksomheder være særligt opmærksomme på at forholde sig til risikoen for overtrædelse af menneskerettigheder i hele deres værdikæde. Loven opfordrer samtidigt virksomheder til i højere grad at koble grøn vækst med forretningsudviklingen. Loven er gældende fra den 1. januar Måltal for flere kvinder i ledelsen Som konsekvens af det lave antal kvinder i ledelse vedtog Folketinget i december 2012 en ny lov efter følg eller forklar-princippet om at fremme en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i virksomhedernes bestyrelses- og ledelsesniveauer. Fra den 1. april 2013 skal de cirka største virksomheder og statslige aktieselskaber fastlægge måltal og politikker samt redegøre for opfyldelsen af de opstillede mål. Frem mod 2015 forventes det, at regeringen vedtager ny lovgivning om blandt andet gennemsigtighed i den offentlige sektor. Europa- Kommissionen forventes også at foreslå ændringer til den gældende regnskabslovgivning for at forbedre erhvervslivets åbenhed om sociale og miljømæssige spørgsmål.

5 5

6 6 Viden er fundamentet for vækst Proaktivitet udspringer af viden. Og i juraen er det afgørende for at være på forkant med fremtidige udfordringer. Ny lovgivning, ændringer til eksisterende regulering eller forslag til nye lovkrav kan radikalt ændre rammebetingelserne for det at drive forretning. Ved at være på forkant med udviklingen og være opmærksom på, hvordan ændringer kan imødekommes og integreres, kan skift og ny viden omsættes til vækst. Som videnbaseret virksomhed er uddannelse et vigtigt element for os både internt og eksternt. Bredden og kvaliteten i vores viden bygger på dyb juridisk indsigt, konstant fokus på udviklingen i erhvervslivet og vores evne til at tilpasse os den tid, vi lever i. Derfor har vi vores eget Academy. Bech-Bruun Academy giver for eksempel vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt i forhold til deres ansvarsområde og jobprofil. Det er summen af vores interne kompetencer og ressourcer, der muliggør vores strategiske mål og visioner. Bech-Bruun Academy har også i 2012 haft flere særlige aktiviteter på programmet for vores klienter, samarbejdspartnere og øvrige interesserede. Blandt andet vores årlige Uddannelsesdag målrettet virksomhedsjurister. Dagen byder på i alt 21 juridiske lektioner og deltagerne skræddersyr deres eget program efter interesse og arbejdsområde. Programmet i 2012 omfattede blandt andet emner som antikorruption og bestikkelse, ændringer i De Advokatetiske Regler og nyt om persondata. I efteråret 2012 holdt vi som noget nyt endnu en vellykket Uddannelsesdag, denne gang med fokus på den offentligretlige vinkel. Dagen bød blandt andet på undervisning i whistleblowingordninger, udbud og tilbudsindhentning samt nyt om statsstøtte. Der var også stor efterspørgsel på og interesse for vores første Selskabsdag i efteråret 2012, som særligt havde fokus på selskabsret, CSR, bestyrelsesarbejde og samarbejde med Kina. Vi gennemførte for andet år i træk vores Summer Academy inden for arbejds- og ansættelsesret et uddannelsesforløb over fem dage. Holdet var fuldt booket med engagerede deltagere, som alle havde behov for at få overblik og indsigt i arbejds- og ansættelsesretten I 2013 planlægger vi Studiedage for jurastuderende, hvor vi over to dage tilbyder de studerende faglige lektioner og inspiration til personlig udvikling med både interne og eksterne undervisere Antal klienter der har deltaget i Bech-Bruun Academy Tilfredshed med Bech-Bruun 4,6 4,5 4,6 Academy (skala fra 1 5, hvor 5 er højest) Siden 2007 har 150 af vores advokater deltaget i vores talentudviklingsprogram.

7 7 Diversitet giver de bedste resultater Tallene taler sit tydelige sprog: Der er mangel på kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Den nye lov, som har til formål at fremme en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de cirka største virksomheders ledelse, er en konsekvens af, at andelen af kvindelige topledere i den private sektor kun er steget fra 4 til 6 procent over de seneste 10 år. Den samme tendens gør sig gældende for kvinder i virksomhedsbestyrelser. Her udgør kvinderne i dag mindre end 12 procent af bestyrelsesmedlemmerne i de børsnoterede aktieselskaber, og trækker man de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra, er tallet helt nede på 6 procent. I Bech-Bruun ønsker vi diversitet blandt vores medarbejdere, i den daglige ledelse af vores virksomhed og i vores kreds af partnere. Vi tror på, at diversitet er med til at skabe de bedst mulige resultater for vores klienter og for vores virksomhed. Vi arbejder derfor løbende med en række initiativer for at sikre en endnu højere grad af diversitet, når det gælder køn, alder og faglige kompetencer. Både nationalt og internationalt er tendensen i de større advokatvirksomheder den samme. Lidt mere end halvdelen af alle medarbejdere er kvinder. En lille overvægt af de fuldmægtige er kvinder, men jo nærmere vi kommer partnerkredsen, desto mindre en andel udgør kvinderne. Tendensen er den samme i Bech- Bruun. Vi har de sidste mange år rekrutteret ligeligt kvalificerede mænd og kvinder, og i vores direktion har vi med 60 procent en overvægt af kvinder. Men på lige fod med andre advokatvirksomheder er vores udfordring at fastholde vores kvindelige jurister og hjælpe dem til at vælge partner- og ledelsesvejen. For at tage udfordringen op har vi allerede taget flere initiativer. Vi har udviklet et særligt karriereudviklingsforløb for kvinder, indrettet fleksible arbejdspladser, italesat karriereønsker på medarbejderudviklingssamtaler, tilbudt individuel coaching, tilsluttet os ambassadørkorpset for flere kvinder i ledelse og deltaget i DI s MangfoldighedsTænketank. Vi er overbeviste om, at en ledelse med en højere grad af diversitet er det bedste udgangspunkt for både kort- og langsigtet succes. I 2013 er vi vært for en diversitetskonference, der skal hjælpe med at sætte fokus på området og generere idéer til, hvordan vi og andre virksomheder knækker diversitetskoden. Diversitet i Bech-Bruun I alt Fuldmægtige 55% 54% 45% 46% Kvinder Mænd Advokater 44% 56% Partnere 9% 91% Direktion 60% 40%

8 8

9 9 For at give et retvisende billede af de CSR-udfordringer og muligheder, der er hos en sælger, skal en CSR due diligence sammenkæde information fra de mere klassiske due diligence-undersøgelser, herunder den juridiske, kommercielle, finansielle og kulturelle. Morten Hove Henriksen CSR-rådgiver, Bech-Bruun CSR due diligence ved transaktioner Ny CSR-relateret lovgivning og nye internationale retningslinjer for etisk forretningsadfærd betyder, at virksomheder fremadrettet skal overveje at foretage en CSR due diligence-undersøgelse ved opkøb, fusioner og indgåelse af joint ventures og strategiske partnerskaber. I Bech-Bruun har vi specialiseret os i at udføre CSR due diligence. Det er de færreste virksomheder, der i dag arbejder med en decideret CSR due diligence i forhold til M&A-transaktioner. For nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at indarbejde de vigtigste komponenter af CSR i de eksisterende due diligence-undersøgelser, for andre, der i højere grad har integreret CSR i forretningen, kan det være rentabelt med en mere omfangsrig og decideret CSR due diligence. Nogle CSR-områder er allerede en integreret del af konventionelle due diligence-undersøgelser for eksempel miljøregnskaber og til dels antikorruption. Det er derimod mere usædvanligt at undersøge overholdelse af menneskerettigheder, investering i grøn teknologi, CSR-screening af samarbejdspartnere samt en række virksomheds- og branchespecifikke CSR-forhold. Hvis en virksomhed fravælger en CSR due diligence, kan det i værste fald resultere i erstatningsansvar, skade på omdømmet eller uforudsete overraskelser ved integrationen af det nye selskab. Det er yderst sjældent, at et CSR-anliggende vil være en deal breaker, men resultaterne kan være nyttige ved forhandlingsbordet, i overdragelsesaftalen og eventuelt være med til komme dårlige sager i forkøbet. CSR due diligence er en af de mange services, vi yder inden for CSR-området. Vi rådgiver også virksomheder om for eksempel grøn markedsføring, corporate governance, duty of care, sociale klausuler og whistleblowing. I 2010 idømte de amerikanske antikorruptionsmyndigheder et amerikansk selskab, RAI Systems, 2,9 millioner USD i bødestraf efter at have indgået joint venture-aftaler med to kinesiske selskaber. Den første overtrædelse var en mangelfuld antikorruptions due diligence, og den anden overtrædelse var ikke at handle på baggrund af resultaterne af due diligence-undersøgelserne.

10 10 中 國 Udvidelse i Kina Med fusionen med Philip Advokatfirma og ansættelsen af en række jurister fra Lind Cadovius i 2012 voksede vi med 78 medarbejdere. Men det var ikke kun i Danmark, vi voksede også i Kina intensiverede vi vores indsats med en ny general manager og to nye medarbejdere på vores repræsentationskontor i Shanghai. Der er et stort uforløst potentiale for kinesiske investeringer i Danmark. Vores Chinese Desk arbejder målrettet på at rette op på dette billede og få flere kinesiske investeringer til Danmark. Med vores stigende aktiviteter i Kina og udlandet generelt har vi som virksomhed lagt en klar strategi for, hvad vi forventer af vores medarbejdere. Vores code of conduct udtrykker en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption, og vi sætter en ære i, at vores interessenter skal føle sig sikre på, at vi altid handler etisk korrekt. Vores kinesiske og danske medarbejdere i vores Chinese Desk har modtaget antikorruptionstræning, hvor de gennem en række dilemmaer blev konfronteret med problemstillinger i forhold til korruption, bestikkelse og smørelse. Træningen skulle sikre, at vores medarbejdere overholder vores etiske retningslinjer samt dansk og kinesisk lovgivning og samtidig give dem konkrete værktøjer til, hvordan dilemmaer kan løses. For at understøtte indsatsen yderligere er vi desuden blevet medlem af Danmarks udenrigsministeriums antikorruptionsnetværk i Kina. Gennem netværket kan vi lære af og dele viden med andre danske virksomheder, der har aktiviteter i Kina. Som de første i Europa udnævnte voldgiftskommissionen for den kinesiske by Xiamen vores partnere Henrik Valdorf-Hansen og Carsten Pedersen til registrerede voldgiftsmænd. Desuden blev partner Jes Anker Mikkelsen udpeget til panelet af voldgiftsdommere ved Southeast China International Maritime Arbitration Court. Udnævnelserne betyder, at de vil kunne fungere som voldgiftsmænd, når tvister skal afgøres i Kina.

11 11 For mange danske virksomheder giver samarbejdet med en kinesisk investor en række nye muligheder og kan for eksempel hjælpe en nødlidende virksomhed tilbage på sporet og give adgang til nye vækstmarkeder. Henrik Brandt General manager, Bech-Bruuns repræsentationskontor i Shanghai Den store vækst i Kina har medført ny lovgivning, som skal gøre det nemmere og mere trygt for danske og kinesiske virksomheder at samarbejde. Blandt andet har Danmark og Kina underskrevet en ny dobbeltbeskatningsaftale og indgået en ny aftale, der sikrer danske virksomheders mulighed for at fremskynde sagsbehandling af danske patentansøgninger i Kina.

12 12 Vi er overbeviste om, at vores arbejde med de kenyanske iværksættere har givet dem et stort og vigtigt skub i den rigtige retning. En af de virksomheder, vi arbejdede tæt sammen med, har allerede fået tilført yderligere midler fra eksterne investorer og har derfor bevist sin levedygtighed. Thomas Gjøl-Trønning Partner, Bech-Bruun Udviklingen i den kenyanske mobiltelefoniinfrastruktur og dermed anvendelsen af mobiltelefonen i alle dagligdagens gøremål var intet mindre end imponerende og langt mere sofistikeret end herhjemme. Simon Milthers Partner, Bech-Bruun Entreprenørskab i Kenya Bech-Bruun har i mange år haft fokus på forretningsdrevet CSR, hvor vi ved at gøre, hvad vi er bedst til, hjælper virksomheder og organisationer, som ellers ikke ville have haft mulighed for kvalificeret rådgivning. I 2012 har vi blandt andet ydet pro bono-rådgivning til organisationer som Foreningen Grønlandske Børn, Red Barnet og Læger uden grænser. Det er en klassisk debat at tale traditionel nødhjælp versus hjælp til selvhjælp. Kresten Buch, initiativtager til 88 mph, mener, at den mest bæredygtige udvikling sker ved at videregive kompetencer. På hans og Quartz+Co s initiativ tog vi sammen med en række danske specialister og erhvervsledere fra blandt andre BDO, Novo Nordisk, Grundfos, COOP og Lego til Nairobi for at gøre, hvad vi gør bedst: At rådgive virksomheder om, hvordan de håndterer de udfordringer, de står over for. Kenya oplever ligesom mange andre lande i regionen en hastigt voksende scene for virksomheder drevet frem af unge, entreprenante afrikanere, der er stærkt optimistiske for fremtiden og de muligheder, som særligt mobiltelefoniteknologien byder på. I alt deltog otte kenyanske startupvirksomheder, der alle havde deres forretningsidé funderet i mobiltelefoniteknologien. Idéerne var alle gode og fremsynede, men virksomhederne var på et meget tidligt stadie og havde både behov for kapital til at udvikle deres produkter og til at få kategoriseret og prioriteret de udfordringer, som de hver især stod over for. På kort sigt var det nødvendigt for dem at finde løsninger for at kunne overleve den stærke konkurrence på markedet i Kenya. Fra første dag i Kenya (og med intensiv forberedelse inden afgang), kastede vi os sammen med de andre mentorer ud i opgaven for at få dybere indsigt i de enkelte virksomheder. Og gennem sparring med og coaching af de enkelte virksomheder og deres ejere lykkedes det os sammen at fintune forretningsmodeller, forberede overbevisende investorpræsentationer og få rettet fokus på nødvendige indsatsområder. Projektet var ikke kun værdifuldt for startup-virksomhederne, men også for os. Vi fik et indblik i de kulturelle og forretningsmæssige forskelle mellem Kenya og Danmark og et langt større kendskab til måden at drive virksomhed på i Afrika. 88 mph er en social platform, der har til formål at skabe kontakt mellem kenyanske entreprenører og mentorer fra hele verden.

13 13 Vores partnerskab med Bech-Bruun er et godt eksempel på, hvordan en virksomhed er med til tage et langt sejt træk for at støtte børns udvikling. Derfor er vi også meget glade for, at aftalen bliver forlænget. Mimi Jakobsen Generalsekretær, Red Barnet Fornyet samarbejde med Red Barnet Hvert år deltager vi og vores medarbejdere i en række kampagner og velgørende aktiviteter. I 2012 har vi blandt andet trådt i pedalerne for Kræftens Bekæmpelse, viderebragt Verdens Bedste Nyheder, slukket lyset med WWF og indsamlet tøj for Røde Kors var også året, hvor vi fornyede vores partnerskab med Red Barnet. Efter at have støttet opførelsen af to skoler i henholdsvis Angola og Etiopien har vi nu fornyet vores partnerskab med Red Barnet i et nyt femårigt forløb. Det betyder, at vi over de næste fem år vil være med til at støtte og forbedre undervisningen i Etiopien på 11 skoler, for børn og videreuddanne 500 lærere. Etiopien er et af verdens fattigste lande, hvor cirka 39 procent af befolkningen lever under FN s fattigdomsgrænse, og omkring 57 procent af befolkningen er analfabeter. Vi er utroligt glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde med Red Barnet om støtte af skolegang og uddannelse i Etiopien. Med opførelsen af vores to skoler har vi skabt fundamentet for udvikling. Nu gælder det rammerne for og kvaliteten af undervisningen, som vil sikre endnu bedre muligheder for børnenes fremtid. Vores samarbejde med Red Barnet vil resultere i: Efteruddannelse af 500 lærere for at sikre højere kvalitet i undervisningen Etablering af child to child-støttegrupper med det formål at få børnene til at blive i skolen Indkøb af borde, sportsudstyr, undervisningsmateriale og udstyr til fysisklokaler til de 11 skoler Renovering af en række af skolerne, herunder etablering af fem toiletter og fem vandposter. De 11 skoler ligger i Ensaro-distriktet nord for Addis Ababa i Etiopien og inkluderer Mite-skolen, som vi har sponsoreret byggeriet af. Målgruppen omfatter også 250 Parent Teacher Associations, forældrene til de børn og det omgivende samfund.

14 14 Bæredygtig udvikling Vi har de sidste mange år arbejdet målrettet på at reducere vores ressourceforbrug. Denne indsats har gjort, at vi nu har det laveste el-, vand- og varmeforbrug pr. medarbejder nogensinde. Det betyder også, at vi aldrig har genereret så lidt affald pr. medarbejder. Vi har i mange år været en af Danmarks førende rådgivere inden for energi, genanvendelse og bæredygtig ressourceanvendelse. For at understøtte dette strategiske fokus indgik vi i 2012 en række partnerskaber, så vi kan sætte vores kompetencer i spil, hvor det giver størst effekt i den bæredygtige udvikling. Copenhagen Cleantech Cluster Sammen med Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) skal vi fremadrettet sikre bedre forhold for udviklingen af dansk cleantech-teknologi. Vi indtræder i CCC som kernemedlem som den første og eneste advokatvirksomhed og kommer i selskab med store cleantech-investorer som Dong Energy, Siemens Danmark, Københavns Kommune og Rambøll. Ved at kombinere vores kompetencer kan vi skabe endnu bedre muligheder for aktører inden for cleantech-branchen, herunder både etablerede og nystartede cleantech-virksomheder, investorer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Gennem CCC får vi en enestående mulighed for at indgå i et netværk med andre virksomheder og videninstitutioner, som også arbejder målrettet med cleantech. Vi kan nu følge internationale cleantech-trends og markedsmuligheder på tætteste hold og bruge det aktivt i rådgivningen af vores klienter. China Renewable Energy Industries Association Siden lanceringen af vores Chinese Desk i 2011 har vi haft fokus på at skabe bedre samarbejdsmuligheder mellem kinesiske og europæiske virksomheder. Som led i denne strategi indgik vi i 2012 et partnerskab med den kinesiske brancheforening for vedvarende energi, China Renewable Energy Industries Association (CREIA). Gennem partnerskabet skal vi være med til at skabe bedre muligheder for kinesiske og europæiske virksomheder, der arbejder med vedvarende energi. Vi skal blandt andet hjælpe med at promovere kinesiske investeringer inden for vindenergi i Nordeuropa og dermed øge kinesiske investorers kendskab til mulighederne for investeringer på det nordeuropæiske marked. I 2012 udgav vi sammen bogen Chinese Wind Power How to Enter Europe Successfully. I 2013 holder vi i samarbejde med CCC en større cleantech-konference med fokus på investeringer på nye markeder og bæredygtigt byggeri. I løbet af 2013 vil vi fortsat udgive publikationer og tilbyde en række seminarer for at bevare fokus på at skabe bedre samarbejdsmuligheder mellem kinesiske og europæiske virksomheder. CCC har skabt en unik platform til at forene og fremvise den danske cleantech-branches kompetencer, både nationalt og internationalt. Det tiltrækker investeringer og hjælper danske cleantech-virksomheder i eksporten af deres produkter og services.

15 15 Bech-Bruun fakta Medarbejdere Pr. 31. december 2012 Antal medarbejdere i alt 512 Antal jurister 256 Gennemsnitsalder 37,1 Gennemsnitsanciennitet i år 8,6 Partnere Advokater Fuldmægtige Andre jurister Miljø El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 80,80 80,01 86,54 Genbrug (t) 14,23 35,68* 24,05* * I forbindelse med fusionen med Philip Advokatfirma har et større oprydningsarbejde i vores arkiv resulteret i en større mængde papirgenbrug end tidligere år, men mindre brændbart affald pr. medarbejder. 8,2% lavere elforbrug pr. medarbejder 10,8% mindre varme 78 flere medarbejdere

16 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere