Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Titel CSR Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar

2 Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater 7 CSR due diligence ved transaktioner 9 Udvidelse i Kina 10 Entreprenørskab i Kenya 12 Fornyet samarbejde med Red Barnet 13 Bæredygtig udvikling 14 Bech-Bruun fakta 15

3 3 Året der gik I Bech-Bruun har det seneste år blandt andet budt på vækst og styrkede kompetencer, nye strategiske alliancer, fornyet partnerskab med Red Barnet og en høj medarbejdertilfredshed. Vi har øget vores fokus på rådgivning inden for CSR-området og på videndeling om CSR-relateret lovgivning. På den måde bruger vi CSR i juraen og tager ansvar over for vores klienter, medarbejdere og det øvrige samfund. Med vores fjerde CSR-rapport bekræfter vi vores opbakning til UN Global Compact. Vi indledte 2012 med en omfattende fusion med Philip Advokatfirma og ansatte samtidig en række jurister fra Lind Cadovius. Vi styrkede dermed vores markedsposition inden for især landbrug, energi, entreprise og konfliktløsning. Et år efter kan vi konstatere, at det har været en vellykket og udfordrende proces, blandt andet fordi vi har prioriteret integrationsture, teambuilding og en række sociale og faglige arrangementer. At integrationen lykkes, ses også i resultaterne fra vores arbejdspladsvurdering (APV). 95 procent af alle medarbejdere og partnere angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Bech-Bruun. Det er et resultat, vi er stolte af, og som vi vil arbejde målrettet på at bevare. Vurderingen afslører også en række områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Derfor vil vi fremover have fokus på blandt andet at sikre en bedre intern kommunikation. Med ansættelsen af tre nye medarbejdere på vores repræsentationskontor i Shanghai udvidede vi også vores kinesiske aktiviteter. Ansvarlig vækst var titlen på regeringens handlingsplan for virksomhedsansvar, som blev fremlagt i starten af 2012, og som året igennem affødte lovgivning på CSR-området. Det er en udvikling, vi har fulgt nøje. For os har 2012 med andre ord været et godt år. Det er ikke mindst blevet endnu tydeligere, at CSR går hånd i hånd med juraen, og at CSR som et frivilligt initiativ i stigende grad bliver understøttet af reguleret ansvar. Det kan du læse meget mere om i denne rapport. Rigtig god læselyst. Randi Bach Poulsen Managing partner For at sikre fortsat vækst og fremdrift indleder vi 2013 med at optage fire partnere, som styrker vores kompetencer inden for offentlig-private samarbejder/partnerskaber (OPS/ OPP), udbud, offentlig ret, statsstøtte, konkurrenceret og fast ejendom.

4 4 Fra soft law til hard law EU-Kommissionen ændrede i 2011 sin definition af CSR og gjorde dermed op med opfattelsen af CSR som en frivillig aktivitet. CSR blev i stedet defineret som virksomheders ansvar over for deres indflydelse på samfundet. I praksis bliver CSR i stigende grad en integreret del af virksomheders værdikæde gennem integration i ledelsessystemer, complianceprogrammer, produktudvikling, salg og marketing mv. I dansk sammenhæng var den første institutionalisering af CSR-rapporteringskravet i 99 a i årsregnskabsloven fra I april 2012 fremlagde regeringen en ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Handlingsplanen Ansvarlig vækst tog udgangspunkt i de internationale principper for samfundsansvar under FN, EU og OECD. Formålet er at styrke respekten for internationale retningslinjer, at øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber, at øge gennemsigtigheden og at fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem den offentlige sektor. Handlingsplanen afspejler en klar tendens: Soft law på CSR-området udvikler sig i stigende grad til hard law. Virksomheder og offentlige institutioner skal løbende være opmærksomme på nye tiltag, og det kan være en fordel at indstille sig på, at hvad der nu er frivilligt, måske senere bliver et lovkrav. Der blev i 2012 taget flere initiativer, blandt andet etablering af en mæglingsog klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd, indførelse af krav om rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning samt måltal for flere kvinder i ledelsen. Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd Den 1. november 2012 trådte en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd i kraft. Den nye instans skal håndtere sager om danske virksomheders eventuelle krænkelser af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Retningslinjerne omfatter blandt andet krav til virksomhedens due diligence-proces, skærpet politik over for facilitation payments (smøringsmidler) og større ansvar i forhold til virksomhedens leverandørkæde. Mæglings- og klageinstitutionen kan ikke træffe retlige, bindende afgørelser. Det er i stedet meningen, at institutionen skal løse sagerne ved mægling. Rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning De cirka største danske virksomheder og statslige aktieselskaber skal fremadrettet redegøre for deres politikker og arbejde med at respektere menneskerettigheder og reducere deres klimapåvirkning. Redegørelse skal ske i forbindelse med deres rapportering om samfundsansvar i årsrapporten. Hvis en virksomhed ikke har politikker på områderne, skal dette som minimum oplyses. Med den nye lov skal virksomheder være særligt opmærksomme på at forholde sig til risikoen for overtrædelse af menneskerettigheder i hele deres værdikæde. Loven opfordrer samtidigt virksomheder til i højere grad at koble grøn vækst med forretningsudviklingen. Loven er gældende fra den 1. januar Måltal for flere kvinder i ledelsen Som konsekvens af det lave antal kvinder i ledelse vedtog Folketinget i december 2012 en ny lov efter følg eller forklar-princippet om at fremme en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i virksomhedernes bestyrelses- og ledelsesniveauer. Fra den 1. april 2013 skal de cirka største virksomheder og statslige aktieselskaber fastlægge måltal og politikker samt redegøre for opfyldelsen af de opstillede mål. Frem mod 2015 forventes det, at regeringen vedtager ny lovgivning om blandt andet gennemsigtighed i den offentlige sektor. Europa- Kommissionen forventes også at foreslå ændringer til den gældende regnskabslovgivning for at forbedre erhvervslivets åbenhed om sociale og miljømæssige spørgsmål.

5 5

6 6 Viden er fundamentet for vækst Proaktivitet udspringer af viden. Og i juraen er det afgørende for at være på forkant med fremtidige udfordringer. Ny lovgivning, ændringer til eksisterende regulering eller forslag til nye lovkrav kan radikalt ændre rammebetingelserne for det at drive forretning. Ved at være på forkant med udviklingen og være opmærksom på, hvordan ændringer kan imødekommes og integreres, kan skift og ny viden omsættes til vækst. Som videnbaseret virksomhed er uddannelse et vigtigt element for os både internt og eksternt. Bredden og kvaliteten i vores viden bygger på dyb juridisk indsigt, konstant fokus på udviklingen i erhvervslivet og vores evne til at tilpasse os den tid, vi lever i. Derfor har vi vores eget Academy. Bech-Bruun Academy giver for eksempel vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt i forhold til deres ansvarsområde og jobprofil. Det er summen af vores interne kompetencer og ressourcer, der muliggør vores strategiske mål og visioner. Bech-Bruun Academy har også i 2012 haft flere særlige aktiviteter på programmet for vores klienter, samarbejdspartnere og øvrige interesserede. Blandt andet vores årlige Uddannelsesdag målrettet virksomhedsjurister. Dagen byder på i alt 21 juridiske lektioner og deltagerne skræddersyr deres eget program efter interesse og arbejdsområde. Programmet i 2012 omfattede blandt andet emner som antikorruption og bestikkelse, ændringer i De Advokatetiske Regler og nyt om persondata. I efteråret 2012 holdt vi som noget nyt endnu en vellykket Uddannelsesdag, denne gang med fokus på den offentligretlige vinkel. Dagen bød blandt andet på undervisning i whistleblowingordninger, udbud og tilbudsindhentning samt nyt om statsstøtte. Der var også stor efterspørgsel på og interesse for vores første Selskabsdag i efteråret 2012, som særligt havde fokus på selskabsret, CSR, bestyrelsesarbejde og samarbejde med Kina. Vi gennemførte for andet år i træk vores Summer Academy inden for arbejds- og ansættelsesret et uddannelsesforløb over fem dage. Holdet var fuldt booket med engagerede deltagere, som alle havde behov for at få overblik og indsigt i arbejds- og ansættelsesretten I 2013 planlægger vi Studiedage for jurastuderende, hvor vi over to dage tilbyder de studerende faglige lektioner og inspiration til personlig udvikling med både interne og eksterne undervisere Antal klienter der har deltaget i Bech-Bruun Academy Tilfredshed med Bech-Bruun 4,6 4,5 4,6 Academy (skala fra 1 5, hvor 5 er højest) Siden 2007 har 150 af vores advokater deltaget i vores talentudviklingsprogram.

7 7 Diversitet giver de bedste resultater Tallene taler sit tydelige sprog: Der er mangel på kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Den nye lov, som har til formål at fremme en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de cirka største virksomheders ledelse, er en konsekvens af, at andelen af kvindelige topledere i den private sektor kun er steget fra 4 til 6 procent over de seneste 10 år. Den samme tendens gør sig gældende for kvinder i virksomhedsbestyrelser. Her udgør kvinderne i dag mindre end 12 procent af bestyrelsesmedlemmerne i de børsnoterede aktieselskaber, og trækker man de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra, er tallet helt nede på 6 procent. I Bech-Bruun ønsker vi diversitet blandt vores medarbejdere, i den daglige ledelse af vores virksomhed og i vores kreds af partnere. Vi tror på, at diversitet er med til at skabe de bedst mulige resultater for vores klienter og for vores virksomhed. Vi arbejder derfor løbende med en række initiativer for at sikre en endnu højere grad af diversitet, når det gælder køn, alder og faglige kompetencer. Både nationalt og internationalt er tendensen i de større advokatvirksomheder den samme. Lidt mere end halvdelen af alle medarbejdere er kvinder. En lille overvægt af de fuldmægtige er kvinder, men jo nærmere vi kommer partnerkredsen, desto mindre en andel udgør kvinderne. Tendensen er den samme i Bech- Bruun. Vi har de sidste mange år rekrutteret ligeligt kvalificerede mænd og kvinder, og i vores direktion har vi med 60 procent en overvægt af kvinder. Men på lige fod med andre advokatvirksomheder er vores udfordring at fastholde vores kvindelige jurister og hjælpe dem til at vælge partner- og ledelsesvejen. For at tage udfordringen op har vi allerede taget flere initiativer. Vi har udviklet et særligt karriereudviklingsforløb for kvinder, indrettet fleksible arbejdspladser, italesat karriereønsker på medarbejderudviklingssamtaler, tilbudt individuel coaching, tilsluttet os ambassadørkorpset for flere kvinder i ledelse og deltaget i DI s MangfoldighedsTænketank. Vi er overbeviste om, at en ledelse med en højere grad af diversitet er det bedste udgangspunkt for både kort- og langsigtet succes. I 2013 er vi vært for en diversitetskonference, der skal hjælpe med at sætte fokus på området og generere idéer til, hvordan vi og andre virksomheder knækker diversitetskoden. Diversitet i Bech-Bruun I alt Fuldmægtige 55% 54% 45% 46% Kvinder Mænd Advokater 44% 56% Partnere 9% 91% Direktion 60% 40%

8 8

9 9 For at give et retvisende billede af de CSR-udfordringer og muligheder, der er hos en sælger, skal en CSR due diligence sammenkæde information fra de mere klassiske due diligence-undersøgelser, herunder den juridiske, kommercielle, finansielle og kulturelle. Morten Hove Henriksen CSR-rådgiver, Bech-Bruun CSR due diligence ved transaktioner Ny CSR-relateret lovgivning og nye internationale retningslinjer for etisk forretningsadfærd betyder, at virksomheder fremadrettet skal overveje at foretage en CSR due diligence-undersøgelse ved opkøb, fusioner og indgåelse af joint ventures og strategiske partnerskaber. I Bech-Bruun har vi specialiseret os i at udføre CSR due diligence. Det er de færreste virksomheder, der i dag arbejder med en decideret CSR due diligence i forhold til M&A-transaktioner. For nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at indarbejde de vigtigste komponenter af CSR i de eksisterende due diligence-undersøgelser, for andre, der i højere grad har integreret CSR i forretningen, kan det være rentabelt med en mere omfangsrig og decideret CSR due diligence. Nogle CSR-områder er allerede en integreret del af konventionelle due diligence-undersøgelser for eksempel miljøregnskaber og til dels antikorruption. Det er derimod mere usædvanligt at undersøge overholdelse af menneskerettigheder, investering i grøn teknologi, CSR-screening af samarbejdspartnere samt en række virksomheds- og branchespecifikke CSR-forhold. Hvis en virksomhed fravælger en CSR due diligence, kan det i værste fald resultere i erstatningsansvar, skade på omdømmet eller uforudsete overraskelser ved integrationen af det nye selskab. Det er yderst sjældent, at et CSR-anliggende vil være en deal breaker, men resultaterne kan være nyttige ved forhandlingsbordet, i overdragelsesaftalen og eventuelt være med til komme dårlige sager i forkøbet. CSR due diligence er en af de mange services, vi yder inden for CSR-området. Vi rådgiver også virksomheder om for eksempel grøn markedsføring, corporate governance, duty of care, sociale klausuler og whistleblowing. I 2010 idømte de amerikanske antikorruptionsmyndigheder et amerikansk selskab, RAI Systems, 2,9 millioner USD i bødestraf efter at have indgået joint venture-aftaler med to kinesiske selskaber. Den første overtrædelse var en mangelfuld antikorruptions due diligence, og den anden overtrædelse var ikke at handle på baggrund af resultaterne af due diligence-undersøgelserne.

10 10 中 國 Udvidelse i Kina Med fusionen med Philip Advokatfirma og ansættelsen af en række jurister fra Lind Cadovius i 2012 voksede vi med 78 medarbejdere. Men det var ikke kun i Danmark, vi voksede også i Kina intensiverede vi vores indsats med en ny general manager og to nye medarbejdere på vores repræsentationskontor i Shanghai. Der er et stort uforløst potentiale for kinesiske investeringer i Danmark. Vores Chinese Desk arbejder målrettet på at rette op på dette billede og få flere kinesiske investeringer til Danmark. Med vores stigende aktiviteter i Kina og udlandet generelt har vi som virksomhed lagt en klar strategi for, hvad vi forventer af vores medarbejdere. Vores code of conduct udtrykker en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption, og vi sætter en ære i, at vores interessenter skal føle sig sikre på, at vi altid handler etisk korrekt. Vores kinesiske og danske medarbejdere i vores Chinese Desk har modtaget antikorruptionstræning, hvor de gennem en række dilemmaer blev konfronteret med problemstillinger i forhold til korruption, bestikkelse og smørelse. Træningen skulle sikre, at vores medarbejdere overholder vores etiske retningslinjer samt dansk og kinesisk lovgivning og samtidig give dem konkrete værktøjer til, hvordan dilemmaer kan løses. For at understøtte indsatsen yderligere er vi desuden blevet medlem af Danmarks udenrigsministeriums antikorruptionsnetværk i Kina. Gennem netværket kan vi lære af og dele viden med andre danske virksomheder, der har aktiviteter i Kina. Som de første i Europa udnævnte voldgiftskommissionen for den kinesiske by Xiamen vores partnere Henrik Valdorf-Hansen og Carsten Pedersen til registrerede voldgiftsmænd. Desuden blev partner Jes Anker Mikkelsen udpeget til panelet af voldgiftsdommere ved Southeast China International Maritime Arbitration Court. Udnævnelserne betyder, at de vil kunne fungere som voldgiftsmænd, når tvister skal afgøres i Kina.

11 11 For mange danske virksomheder giver samarbejdet med en kinesisk investor en række nye muligheder og kan for eksempel hjælpe en nødlidende virksomhed tilbage på sporet og give adgang til nye vækstmarkeder. Henrik Brandt General manager, Bech-Bruuns repræsentationskontor i Shanghai Den store vækst i Kina har medført ny lovgivning, som skal gøre det nemmere og mere trygt for danske og kinesiske virksomheder at samarbejde. Blandt andet har Danmark og Kina underskrevet en ny dobbeltbeskatningsaftale og indgået en ny aftale, der sikrer danske virksomheders mulighed for at fremskynde sagsbehandling af danske patentansøgninger i Kina.

12 12 Vi er overbeviste om, at vores arbejde med de kenyanske iværksættere har givet dem et stort og vigtigt skub i den rigtige retning. En af de virksomheder, vi arbejdede tæt sammen med, har allerede fået tilført yderligere midler fra eksterne investorer og har derfor bevist sin levedygtighed. Thomas Gjøl-Trønning Partner, Bech-Bruun Udviklingen i den kenyanske mobiltelefoniinfrastruktur og dermed anvendelsen af mobiltelefonen i alle dagligdagens gøremål var intet mindre end imponerende og langt mere sofistikeret end herhjemme. Simon Milthers Partner, Bech-Bruun Entreprenørskab i Kenya Bech-Bruun har i mange år haft fokus på forretningsdrevet CSR, hvor vi ved at gøre, hvad vi er bedst til, hjælper virksomheder og organisationer, som ellers ikke ville have haft mulighed for kvalificeret rådgivning. I 2012 har vi blandt andet ydet pro bono-rådgivning til organisationer som Foreningen Grønlandske Børn, Red Barnet og Læger uden grænser. Det er en klassisk debat at tale traditionel nødhjælp versus hjælp til selvhjælp. Kresten Buch, initiativtager til 88 mph, mener, at den mest bæredygtige udvikling sker ved at videregive kompetencer. På hans og Quartz+Co s initiativ tog vi sammen med en række danske specialister og erhvervsledere fra blandt andre BDO, Novo Nordisk, Grundfos, COOP og Lego til Nairobi for at gøre, hvad vi gør bedst: At rådgive virksomheder om, hvordan de håndterer de udfordringer, de står over for. Kenya oplever ligesom mange andre lande i regionen en hastigt voksende scene for virksomheder drevet frem af unge, entreprenante afrikanere, der er stærkt optimistiske for fremtiden og de muligheder, som særligt mobiltelefoniteknologien byder på. I alt deltog otte kenyanske startupvirksomheder, der alle havde deres forretningsidé funderet i mobiltelefoniteknologien. Idéerne var alle gode og fremsynede, men virksomhederne var på et meget tidligt stadie og havde både behov for kapital til at udvikle deres produkter og til at få kategoriseret og prioriteret de udfordringer, som de hver især stod over for. På kort sigt var det nødvendigt for dem at finde løsninger for at kunne overleve den stærke konkurrence på markedet i Kenya. Fra første dag i Kenya (og med intensiv forberedelse inden afgang), kastede vi os sammen med de andre mentorer ud i opgaven for at få dybere indsigt i de enkelte virksomheder. Og gennem sparring med og coaching af de enkelte virksomheder og deres ejere lykkedes det os sammen at fintune forretningsmodeller, forberede overbevisende investorpræsentationer og få rettet fokus på nødvendige indsatsområder. Projektet var ikke kun værdifuldt for startup-virksomhederne, men også for os. Vi fik et indblik i de kulturelle og forretningsmæssige forskelle mellem Kenya og Danmark og et langt større kendskab til måden at drive virksomhed på i Afrika. 88 mph er en social platform, der har til formål at skabe kontakt mellem kenyanske entreprenører og mentorer fra hele verden.

13 13 Vores partnerskab med Bech-Bruun er et godt eksempel på, hvordan en virksomhed er med til tage et langt sejt træk for at støtte børns udvikling. Derfor er vi også meget glade for, at aftalen bliver forlænget. Mimi Jakobsen Generalsekretær, Red Barnet Fornyet samarbejde med Red Barnet Hvert år deltager vi og vores medarbejdere i en række kampagner og velgørende aktiviteter. I 2012 har vi blandt andet trådt i pedalerne for Kræftens Bekæmpelse, viderebragt Verdens Bedste Nyheder, slukket lyset med WWF og indsamlet tøj for Røde Kors var også året, hvor vi fornyede vores partnerskab med Red Barnet. Efter at have støttet opførelsen af to skoler i henholdsvis Angola og Etiopien har vi nu fornyet vores partnerskab med Red Barnet i et nyt femårigt forløb. Det betyder, at vi over de næste fem år vil være med til at støtte og forbedre undervisningen i Etiopien på 11 skoler, for børn og videreuddanne 500 lærere. Etiopien er et af verdens fattigste lande, hvor cirka 39 procent af befolkningen lever under FN s fattigdomsgrænse, og omkring 57 procent af befolkningen er analfabeter. Vi er utroligt glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde med Red Barnet om støtte af skolegang og uddannelse i Etiopien. Med opførelsen af vores to skoler har vi skabt fundamentet for udvikling. Nu gælder det rammerne for og kvaliteten af undervisningen, som vil sikre endnu bedre muligheder for børnenes fremtid. Vores samarbejde med Red Barnet vil resultere i: Efteruddannelse af 500 lærere for at sikre højere kvalitet i undervisningen Etablering af child to child-støttegrupper med det formål at få børnene til at blive i skolen Indkøb af borde, sportsudstyr, undervisningsmateriale og udstyr til fysisklokaler til de 11 skoler Renovering af en række af skolerne, herunder etablering af fem toiletter og fem vandposter. De 11 skoler ligger i Ensaro-distriktet nord for Addis Ababa i Etiopien og inkluderer Mite-skolen, som vi har sponsoreret byggeriet af. Målgruppen omfatter også 250 Parent Teacher Associations, forældrene til de børn og det omgivende samfund.

14 14 Bæredygtig udvikling Vi har de sidste mange år arbejdet målrettet på at reducere vores ressourceforbrug. Denne indsats har gjort, at vi nu har det laveste el-, vand- og varmeforbrug pr. medarbejder nogensinde. Det betyder også, at vi aldrig har genereret så lidt affald pr. medarbejder. Vi har i mange år været en af Danmarks førende rådgivere inden for energi, genanvendelse og bæredygtig ressourceanvendelse. For at understøtte dette strategiske fokus indgik vi i 2012 en række partnerskaber, så vi kan sætte vores kompetencer i spil, hvor det giver størst effekt i den bæredygtige udvikling. Copenhagen Cleantech Cluster Sammen med Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) skal vi fremadrettet sikre bedre forhold for udviklingen af dansk cleantech-teknologi. Vi indtræder i CCC som kernemedlem som den første og eneste advokatvirksomhed og kommer i selskab med store cleantech-investorer som Dong Energy, Siemens Danmark, Københavns Kommune og Rambøll. Ved at kombinere vores kompetencer kan vi skabe endnu bedre muligheder for aktører inden for cleantech-branchen, herunder både etablerede og nystartede cleantech-virksomheder, investorer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Gennem CCC får vi en enestående mulighed for at indgå i et netværk med andre virksomheder og videninstitutioner, som også arbejder målrettet med cleantech. Vi kan nu følge internationale cleantech-trends og markedsmuligheder på tætteste hold og bruge det aktivt i rådgivningen af vores klienter. China Renewable Energy Industries Association Siden lanceringen af vores Chinese Desk i 2011 har vi haft fokus på at skabe bedre samarbejdsmuligheder mellem kinesiske og europæiske virksomheder. Som led i denne strategi indgik vi i 2012 et partnerskab med den kinesiske brancheforening for vedvarende energi, China Renewable Energy Industries Association (CREIA). Gennem partnerskabet skal vi være med til at skabe bedre muligheder for kinesiske og europæiske virksomheder, der arbejder med vedvarende energi. Vi skal blandt andet hjælpe med at promovere kinesiske investeringer inden for vindenergi i Nordeuropa og dermed øge kinesiske investorers kendskab til mulighederne for investeringer på det nordeuropæiske marked. I 2012 udgav vi sammen bogen Chinese Wind Power How to Enter Europe Successfully. I 2013 holder vi i samarbejde med CCC en større cleantech-konference med fokus på investeringer på nye markeder og bæredygtigt byggeri. I løbet af 2013 vil vi fortsat udgive publikationer og tilbyde en række seminarer for at bevare fokus på at skabe bedre samarbejdsmuligheder mellem kinesiske og europæiske virksomheder. CCC har skabt en unik platform til at forene og fremvise den danske cleantech-branches kompetencer, både nationalt og internationalt. Det tiltrækker investeringer og hjælper danske cleantech-virksomheder i eksporten af deres produkter og services.

15 15 Bech-Bruun fakta Medarbejdere Pr. 31. december 2012 Antal medarbejdere i alt 512 Antal jurister 256 Gennemsnitsalder 37,1 Gennemsnitsanciennitet i år 8,6 Partnere Advokater Fuldmægtige Andre jurister Miljø El (kwh) Varme (mwh) Vand (m3) Brændbart affald (t) 80,80 80,01 86,54 Genbrug (t) 14,23 35,68* 24,05* * I forbindelse med fusionen med Philip Advokatfirma har et større oprydningsarbejde i vores arkiv resulteret i en større mængde papirgenbrug end tidligere år, men mindre brændbart affald pr. medarbejder. 8,2% lavere elforbrug pr. medarbejder 10,8% mindre varme 78 flere medarbejdere

16 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling

CORPORATE RESPONSIBILITY. Bæredygtig forretningsudvikling CORPORATE RESPONSIBILITY Bæredygtig forretningsudvikling INDHOLD SAMFUNDSANSVAR ET LED I VORES KERNEFORRETNING 3 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 4 MENNESKERETTIGHEDER 7 MILJØ OG KLIMA 8 ANTI-KORRUPTION 9 BECH-BRUUN

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Invitation. Fokus på din fremtid. Bliv undervist, udfordret og inspireret for jurastuderende på alle årgange i København.

Invitation. Fokus på din fremtid. Bliv undervist, udfordret og inspireret for jurastuderende på alle årgange i København. Invitation 1 Fokus på din fremtid Studiedage 3. og 4. marts 2014 Bliv undervist, udfordret og inspireret for jurastuderende på alle årgange i København. Indhold Din viden er din styrke 3 Program 4 Lektion

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Studiedage 3. og 4. marts 2015

Studiedage 3. og 4. marts 2015 Studiedage Invitation 2015 1 Fokus på din fremtid Studiedage 3. og 4. marts 2015 Er du jurastuderende i København? Så grib muligheden for at blive undervist, udfordret og inspireret. 2 Studiedage 2015

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Referat 8. rådsmøde, den 28. august 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 8. rådsmøde, den 28. august 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 8. rådsmøde, den 28. august 2014 Kl. 9.00-12.00 19. september 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo bød velkommen

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 2006. Årets videnregnskab er det fjerde i rækken. Videnregnskabet for 2006 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere