VALGFAG HG (II) eucnord.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk"

Transkript

1 VALGFAG HG (II) eucnord.dk

2 INDHOLD Grafisk værksted... 3 Idræt... 5 Privatøkonomi... 6 Psykologi... 7 Young Enterprise... 9 Film og tv-serier engelsk Erhvervsjura... 11

3 VALGFAG HG GRAFISK VÆRKSTED at du opnår generelt kendskab til principperne i layout og design at du lærer at anvende typiske grafiske værktøjer til bearbejdelse af typografi og billedbehandling at du får kendskab til værktøjer til udarbejdelse af websites at du får viden om levende billeder et med undervisningen er, at du kan anvende typografi som formidlingsform opnår kendskab til design og strukturering af grafiske præsentationer kan anvende relevante værktøjer til udarbejdelse af grafiske præsentationer kan forstå principper for billedbehandling opnår grundlæggende viden om internettet får kendskab til grundlæggende begreber omkring brugervenlighed får viden om grafisk kommunikation Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med eleverne. Forløbet har følgende hovedelementer: 1. Layout til print 1.1. Brochurer og plakater 1.2. Corporate identity & branding 1.3. Emballage 2. Layout til skærm 2.1. PowerPoints for professionelle 2.2. Websites 2.3. InfoGeist (et medieproduktionsværktøj) 3. Billedbehandling 4. Film, foto, animationer og lyd 50 lektioner Prøveform Der er ikke prøve i faget, men der gives en standpunktskarakter 3

4

5 VALGFAG HG idræt Man kan rykke sine grænser og udvikle sig på mange måder idræt er én af måderne og alle kan være med. formålet med undervisningen er: At give eleverne muligheden for at finde ud af, at det er fedt at være sund At give eleverne muligheden for at opleve, at de mestrer en idrætsgren At udvikle elevernes evne til at samarbejde, hvor elementer fra teambuilding og coaching inddrages At eleverne er aktive i timerne og samarbejder med de andre på holdet Der arbejdes målrettet på at styrke de enkelte elevers grundform At tilvalgsfaget idræt bliver afsæt for at være aktiv i den enkelte elevs fritid Valgfaget idræt er primært praktisk idrætsudøvelse som håndbold, badminton, svømning, løb, styrketræning og evt. minitriatlon. Den praktiske afvikling foregår i forskellige haller. Hjørring Seminariums Idrætshal, Vandhuset Park Vendia, Vendiahallen og Fitness.dk. 50 lektioner. Prøveform Der gives en samlet afsluttende standpunktskarakter, hvor de praktiske færdigheder indgår. 5

6 PRIVATØKONOMI et med undervisningen er at give eleverne kendskab til grundlæggende privatøkonomiske begreber og forhold. et med undervisningen er, at eleverne kan vurdere og sammenligne konsekvenserne af privatøkonomiske handlinger. Budget. Hvad er indtægter og udgifter? Hvordan lægger man et budget? Hvad er budgetkontrol, og hvad kan man bruge det til? Ind- og udlån. Hvilken service og rådgivning kan man få i et pengeinstitut? Hvad er det økonomiske livsforløb? Hvilke ind- og udlånsformer tilbyder pengeinstitutterne? Obligationer og aktier. Hvad er obligationer og aktier? Hvilke overvejelser skal man gøre sig, inden man investerer i enten obligationer eller aktier? Hvordan foregår handlen med værdipapirer på Københavns Fondsbørs? Køb af bolig. Hvad er en salgsopstilling, og hvordan læses den? Hvilket realkreditinstitut og lånetype skal der vælges? Skat. Skal du betale skat af din indkomst? Hvad er skat, og hvordan beregnes den? Hvad er sort arbejde? Sund økonomi. Hvordan får man råd til det man gerne vil uden overforbrug? Undervisningen gennemføres som en blanding af klasseundervisning, projektskrivning, aktiespil og evt. gæstelærere. It vil blive inddraget i faget, hvor det er relevant. 50 lektioner Prøveform Der er ikke prøve i faget, men der gives en standpunktskarakter. 6

7 VALGFAG HG Psykologi et med undervisningen er, at eleverne opnår grundlæggende viden om menneskets psykologiske udvikling og de faktorer, der har indflydelse herpå. Eleverne skal opnå kendskab til psykologisk teori og forbinde denne viden til deres eget liv, så den personlige udvikling og evne til at indgå i samarbejde med andre styrkes. Undervisningen skal tilgodese, at eleverne opnår kendskab til menneskets normale udvikling på baggrund af forskellige psykologiske begreber med henblik på: At få øget indsigt og viden om mulighederne for at påvirke eller ændre sit eget liv At få kendskab til forskellige kommunikationsformer og gennem praktiske øvelser opnå forståelse for andre menneskers adfærd Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med eleverne og tager udgangspunkt i psykologisk teori. Elevernes egne erfaringer kan inddrages i et vist omfang. Der undervises i følgende hovedområder: Udviklingspsykologi: Undervisningen omfatter menneskets psykologiske udvikling. Der arbejdes med menneskets udvikling herunder dannelse af identitet, kønsroller samt betydningen af arv og miljø. Arbejds- og socialpsykologi: Undervisningen omfatter grundlæggende socialpsykologisk teori om kommunikation i familien, skolen, fritiden og på arbejdet. Der skal bl.a. arbejdes med: Samarbejdsformer, ledelsesformer og psykisk arbejdsmiljø. Kriseteori: Undervisningen omfatter krisebegrebet og de reaktioner, der normalt forekommer i forbindelse med kriser. 50 lektioner Prøveform Der er ikke prøve i faget, men der gives en standpunktskarakter. 7

8

9 VALGFAG HG YOUNG ENTERPRISE (BLIV DIN EGEN DIREKTØR) Undervisningen i Young Enterprise (YE) har som hovedformål, at du som ung under uddannelse får mulighed for under kontrollerede forhold at etablere en rigtig virksomhed med rigtige produkter, produktion, markedsføring og regnskab. Du får derved afprøvet alle de parametre, der påvirker en virksomhedsdrift. et med deltagelse i valgfaget er, at du lærer at tage beslutninger lærer at tage ansvar lærer at samarbejde lærer at andres arbejde et lige så vigtigt som dit eget lærer at bruge din teoretiske viden i praksis lærer at tale med virksomheder udvikler dine personlige og faglige kompetencer Undervisningen tilrettelægges efter din ide og dermed dit behov for fagligt input. Derfor bliver det også de enkelte elevers/gruppers behov for undervisning/vejledning og underviserens vurdering af disse grupper, der er afgørende for undervisningens indhold. Tilrettelæggelsen sker altså så vidt muligt i direkte samarbejde med dig. Herudover vil der efter behov være deltagelse af rigtige forretningsfolk i undervisningen. Forløbet har følgende hovedelementer: 1. Udarbejdelse af en virksomhedside, herunder SWOT-analyse, konkurrentanalyse, analyser af nær- og fjernmiljø 2. Udarbejdelse af budgetter herunder resultatbudget, likviditetsbudget, virksomhedskontrakt og opstilling af mål for virksomheden i det første år 3. Ansøgning om ansvarlig lånekapital hos Nordea, Hjørring 4. Udvikling af produkt/produktion/markedsføring. Herunder markedsanalyse, produktbeskrivelse, organisering af arbejdet og samarbejdsaftaler m.m. 5. Udvikling af salg, med henblik på at arrangere en udstilling af produktet på salgsmesser. Salgstræning, varepræsentation, messedekoration, logo og skilte, layout m.m. 6. Deltagelse i lokal julemesse i Hjørring 7. Deltagelse i en regional salgsmesse i Ålborg og regionsmesterskab for YE elever i Nordjylland 8. Mulighed for YE deltagelse i en national salgsmesse i Odense og DM i København 9. Afsluttes med en større skriftlig virksomhedspræsentation og regnskabsaflæggelse for banken og underviser 100 lektioner. Prøveform Der er ikke prøve i faget, men der gives et diplom ved afslutningen af HG, forudsat at man gennemfører YE programmet. Der gives mundtlig karakter i faget baseret på aktiv deltagelse i undervisningen og på udviklingen samt afslutning af virksomheden. 9

10 Film og tv-serier Engelsk et er at give eleverne en grundlæggende forståelse for film og tv-seriers særlige sprog og virkemidler, og at eleverne opøver deres evne til at forholde sig kritisk til film og tvserier. Det er desuden formålet gennem oplevelse og diskussion af film og tv-serier at øge eleverne viden om engelsksproget landes kultur og historier. Undervisningen vil foregå udelukkende på engelsk. At eleverne udvikler lyst og evne til at forholde sig reflekterende til film og tv-serier udvikler deres evne til at stille spørgsmål til film og tv-serier kan formulere sig om de psykologiske, sociale og historiske forhold, der afspejles i filmen eller tv-serien kan give en begrundet vurdering af filmen eller tv-serien udvider og forbedrer deres engelskkundskaber Film fra England, USA, Indian, Australien og andre engelsksproget lande. I arbejdet indgår teori om film, psykologi og den enkelte lands historiske - og kulturhistoriske forhold. 50 lektioner. Prøveform Der afholdes ikke eksamen i faget, men der gives standpunktskarakter. 10

11 VALGFAG HG Erhvervsjura det må virksomheder og det må de ikke... et med undervisningen i erhvervsjura er at gøre eleverne bekendte med de grundlæggende og de vigtigste love inden for erhvervsrettens område. et med undervisningen er, at eleverne bliver fortrolige med erhvervsretten i grundtræk samt kan anvende denne viden ved løsning af juridiske problemstillinger i en virksomhed. Retsfilosofi og etik Det danske domstolssystem Erstatning uden for kontraktforhold Indgåelse af aftaler Fuldmagt Ugyldige aftaler Kaution Pant i fast ejendom Fogedretten Konkursloven Undervisningen omfatter klasseundervisning og arbejde i større og mindre grupper. Arbejdet består af løsning af opgaver som vedrører afgrænsede juridiske problemstillinger. I så stort et omfang som muligt relateres undervisningen til praktisk forekommende problemstillinger. 50 lektioner. Prøveform Der afholdes ikke eksamen i faget, med der gives en standpunktskarakter på baggrund af interne prøver. Bemærk Valgfaget er tiltænkt elever, der finder jura spændende. 11

12 Handelsskolen euc nord Skole for HG og HHX Ca. 50 lærere Ca. 250 elever på HG Ca. 375 elever på HHX Elevcafé, studiecafé, kantine og bibliotek Trygt skolemiljø Samarbejde med Hjørring erhvervsliv Tilknyttet skolehjem for elever med lang transporttid eucnord.dk/hej april 2014 HANDELSSKOLEN på EUC Nord Hestkærvej 30 Box Hjørring Telefon eucnord.dk Gør det ordentligt, ta en uddannelse!

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har

Læs mere