Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse"

Transkript

1 Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse

2 Indledning Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på tre ben som kan støtte forståelsen af projektet: Projektet er ikke en egentlig intervention men et udviklingsprojekt med det mål at få inspiration til indholdet af en spirituel uddannelse. Jeg har som projektejer og proceskonsulent mange roller, hvilket gav anledning til flere overvejelser igennem processen. Processen bevæger sig på kanten af, hvad vi ved og har erfaringer med gruppebevidsthed og kollektiv intelligens. Læringsteori Følgende citat fra manuskript til bogen Bevidst Virksomhed af Finn Voldtofte, kapitel 3 Magien i midten, beskriver ret præcist hvilke læringsprincipper projektet og interventionen støtter sig op ad: Muligheden for at have oplevelsen af at være i et felt af kollektiv bevidsthed er naturligt nok større, og oplevelsen mere intens, jo mere intenst man deltager og er med i at frembringe en midte, der er afgrænset i tid og sted, frem for en midt der er udstrakt i tid og rum. Hvis bevidsthed er ét, og intelligens således er ét, selvom den udtrykker sig på mange måder og gennem mange mennesker, så er det muligt at opleve at være et med den kollektive intelligens, der opstår i en gruppe. Jeg vil opleve det som en tilstand af forhøjet intelligens, skarpere tænkeevne, bredere eller dybere forståelsesevne, end jeg normalt kender mig selv for at have. Jeg vil kunne have en oplevelse af at den kollektive intelligens udtrykker sig igennem mig, samtidig med at jeg er bevidst om, at det ikke er min intelligens. Det kan opleves som usædvanligt frugtbart og produktivt for de opgaver, man engagerer sig i. Det overordnede mål med projektet, hele processen og interventionen er båret af en erkendelse af en kollektiv bevidsthed, at denne forhøjede intelligens opstår og kan opleves i en gruppe af mennesker. Intentionen i hele processen og særligt i designet af interventionen har været at skabe mest mulig udvikling og indsigt ved at bringe deltagerne og projektejeren mest muligt i stræk eller i nærmeste udviklings zone og at bevæge sig i et kaosunivers. Analysefasen Analyser Overvejelser i starten af projektet gik i høj grad på om der overhovedet var baggrund for at udbyde en spirituel uddannelse, om hvilken målgruppe uddannelsen skulle rettes mod og om 2

3 hvilke ønsker denne måtte have til indholdet af uddannelsen. Dette kunne have været undersøgt ved en målgruppe- og behovsanalyse. Konceptet, indholdet og formen af uddannelsen kunne have været undersøgt ved at gennemgå litteratur og ved at undersøge, hvad andre udbydere havde gjort. I forbindelse med udarbejdelsen af programteorien fandt jeg frem til, at jeg ville få tilstrækkelige oplysninger ved at lave et udviklingsprojekt med en ekspertgruppe, som i stedet var kreative omkring konceptet og om konceptet skulle varieres set i forhold til målgruppen nykommere, erhvervsledere mm. Og med hensyn til udvikling af konceptet, indholdet og formen af uddannelsen ville jeg formentlig nå langt videre. Samtidig vurderede jeg at ressourceforbruget formentlig ville blive langt mindre ved at udvikle konceptet ved hjælp af en ekspert gruppe, i alle tilfælde med hensyn til tidsanvendelse. Hypoteser I planlægnings- og analysefasen har jeg arbejdet med en hypotese om at en gruppe af mennesker kunne være langt mere kreative og kunne generere en bredere og dybere indsigt end én person kunne, men også mere end individerne i gruppen kunne til sammen. Og en hypotese om at det var muligt at designe processen så den understøtter eller baner vejen for den førhøjede kollektive intelligens. Analyse af roller Projektet, interventionen og det endelige kursuskoncept er kendetegnet ved, at være bestilt af Stagis Coaching og ved at jeg deltager hele vejen med skiftende roller: Projektejer eller bestiller af udviklingsprojektet. Udbyder af det endelige kursuskoncept. Proceskonsulent. Interessent. Evaluator af projektet. I interventionen er jeg både intern og ekstern evaluator. Som intern evaluator skal jeg sikre dokumentationen og som ekstern optræder jeg som proceskonsulent samt facilitator for deltagerne. Samtidig optræder jeg som interessent. Udviklingsprojektets karakter betyder, at min person får mange roller. Jeg besluttede derfor at tage rollen som facilitator under interventionen. Jeg søgte som facilitator at være så usynlig som muligt og at holde rummet så åbent som muligt, så det blev deltagernes møde og ikke mit som projektejer. Programteori Mål Udvikling af koncept, indhold og form for en spirituel uddannelse. Indsats 3

4 Model for en kreativ udviklingsproces. Proces (intervention) Afholdelse af den kreative udviklingsproces. Output (præstationer) De 3 gruppers forslag til koncept for, indhold af og form af en spirituel uddannelse. Outcome (effekter) Uddannelseskonceptet og program for uddannelsesforløb. Plan for og design af proces (processen er mere udførlig beskrevet under interventionen) Planlægning Plan for og design af processen blev til efter en meditation, hvor jeg efterfølgende i et mind map skrev hvad der kom op. Jeg var i flow i ca. 2 timer. Jeg inviterede i alt 36 til at deltage i interventionen. Jeg ringede direkte til hver enkelt for derved at sikre et commitment. Velkomst Aftenens program. Præsentationsrunde. Tovøvelse Flow Samarbejdsøvelse hvor deltagerne oplever flow med gruppen. Gruppe felt Meditation Gruppemeditation hvor gruppen forbinder sig til feltet - den kollektive intelligens. Én deltager stiller et spørgsmål eksempelvis: Hvad er det vigtigste i forhold til min spirituelle udvikling? og svaret kommer gennem de andre deltagere. Herved oplever deltagerne at komme i kontakt med feltet - den forhøjede intelligens. Pause Deltagerne fordeles ved cafébordene. 4 deltagere ved hvert bord. Café Modellen Hvert bord vælger en bordformand. Bordformanden har ansvaret for at samle resultatet af dialogen ved bordet og dele viden med de der kommer på besøg. Bordformanden bliver ved samme bord hele aftenen. Dialogen sker på baggrund af følgende brændende spørgsmål: 1. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? 2. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? 3. Hvilke overvejelser giver målgruppen? 4. Hvordan skal formen være? 4

5 De 3 øvrige deltagere ved bordet skal besøge de 2 andre borde i løbet af aftenen. Under besøgene deler de deres dialog fra stambordet og indsamler viden fra de øvrige deltagere. Efter hvert besøg vender deltagerne tilbage til deres stambord, hvor dialogen deles her. Efter endt besøg opsamles dialogen. Resultatet afrapporteres i plenum. Opsamling Grupperne eller bordformændene står for opsamlingen. Til opsamlingen anvendes alle de materialer der findes ved bordene. Evaluering Evaluering med reb. Deltagerne (målgruppen) I planlægningsfasens start gik overvejelserne meget i retningen af, hvordan jeg kunne ramme en relevant målgruppe? Hvordan jeg kunne evaluere på om uddannelseskonceptet ville ramme en målgruppe? Og ville der være forskelle i forhold til forskellige målgrupper nykommere, øvede, erhvervsledere mm? Senere i planlægningsfasen stod det klart, at ressourceforbruget i forhold til vigtigheden af svarene fra en relevant målgruppe ikke stod mål. Jeg valgte derfor at lave interventionen som en udviklingsfase hvor der deltog eksperter. Samtidig havde jeg en hypotese om at svarene ville komme ved at bede eksperterne om at dele deres overvejelser med hensyn til målgruppen. Og herved ville jeg samtidig få kreative indput til konceptet, indholdet og formen, som ville betyde at målgruppen kunne rammes langt mere præcist. Ved valget af deltagerne i interventionen lagde jeg vægt på min viden, om at de på en eller anden måde var i en spirituel udvikling. Uden jeg på nogen måde skal vurderer andres spirituelle udvikling, er jeg sikker på at bredden var repræsenteret fra den spæde spiren til årelang spirituel søgen. Jeg valgte ganske enkelt personer, som jeg kendte personligt gennem mit spirituelle arbejde. Deltagerne havde således alle en personlig relation til mig. Deltagernes personlige relation til mig gav anledning til nogen overvejelse. Om deltagerne kunne være ærlige i interventionen, min egen rolle med de mange kasketter og min enneagramtype der jo nærmest skriger: hjælp mig. Jeg har inviteret i alt 36 personer, hvoraf 12 deltog i interventionen. Deltagerne kom fra NLP huset, AA, Deekshagivere, Udviklingscaféen, Akasha, Cirklen og Hypnose. Intervention Interventionsmetode, -form og indhold Indretning af rummet Der er mødt 12 deltagere ud af 36 inviterede. 5

6 Den ene side af salen er sat op med 12 stole i en halvcirkel, whitbord og to flipovere. På én flipover bydes deltagerne velkommen, på en anden er programmet og på en tredje er de brændende spørgsmål, der skal bruges under cafémodellen denne afsløres først når deltagerne går i caféen. Den anden side af salen er indrettet med 3 caféborde, et bord med kaffe, te mm. og ét med diverse materialer til brug for processen og til afrapportering. Cafébordene er dækket med dug der kan skrives på, slik og kage, kaffekopper, farvede post-it og tudser Velkomst og præsentation Kort velkomst hvor projektet præsenteres, dets mål beskrives og programmet gennemgås. Præsentationsrunde hvor deltagerne kort præsenterer sig selv, deres relation til mig og deres spirituelle ståsted. Tov Øvelsen Flow Samarbejdsøvelse hvor deltagerne oplever flow med gruppen. Deltagerne stiller sig overfor hinanden to og to. Med én hånd holder de fast i samme tov i hver deres ende. Deltagerne danne en cirkel og tovene krydser hinanden på midten i en stjerne. Deltagerne instrueres om at binde en knude, der bruger hele tovet op og at ingen må slippe deres tovende på noget tidspunkt. Når knuden er bundet instrueres gruppen om at binde den op igen. Gruppen komme tættere, arbejder som et team og får en klar fornemmelse af at være i flow. Gruppe felt Meditation Gruppemeditation hvor gruppen forbinder sig til feltet - den kollektive intelligens. Gruppemeditation der understøttes af Moola Mantraet. Jeg leder meditationen i form af afslapnings- og vejertrækningsmeditation. Deltagerne lader energien flyde. De forbinder sig med hjertet til de øvrige, modtager energien fra venstre og giver den videre mod højre. Herefter forbinder gruppen sig til feltet - den kollektive intelligens. Én deltager stiller et spørgsmål eksempelvis: Hvad er det vigtigste i forhold til min spirituelle udvikling? og svaret kommer gennem de andre deltagere. Gruppe felt Meditationen afsluttes og deltagerne tales tilbage. Cafémodellen Cafémodellen er valgt som interventionsmetode. Cafémodellen er velegnet til kreativitet, fælles tænkning og at skabe indsigt. Cafémodellen er ideel, når det resultat der ønskes er: Dybere forståelse Fælles forståelse Ny viden Sammenhæng Cafémodellen giver mulighed for at lytte til den fælles tænkning. Der foregår mange paralelle dialoger, en ved hvert bord i cafeen. Deltagerne gå på besøg hos hinanden, hermed sendes resultaterne af arbejdet fra et bord videre til de andre borde. Dialogens mange dele bindes derved sammen. Der opstår en helhed, alle deltager i en fælles dialog, selvom den foregår ved flere borde. 6

7 Deltagerne oplever, at deres viden og indsigter bliver brugt bedre, at alle har en reel mulighed for at deltage og bidrage, og at der kommer forståelse og resultater frem, som har mere dybde og soliditet. Hemmeligheden i cafémodellen er at dialogen har liv at der er magi i den. Det kræver blandt andet deltagere, som er indstillede på at lytte med ægte interesse for hvad andre har at byde på, og som er villige til at bidrage med hvad de selv tænker og ved. Dialogen i cafémodellen bliver båret af nogle brændende spørgsmål - spørgsmål som er: Åbne svarene er ikke givne på forhånd Konkrete og afgrænsede ikke generelle og abstrakte Vedkommende de skal dreje sig om os ikke om dem Brændende spørgsmål 1. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? 2. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? 3. Hvilke overvejelser giver målgruppen? 4. Hvordan skal formen være? Cafeværten Cafeværtens opgave er at sikre deltagernes forståelse af formen og formålet, organisere dialogen til en helhed, formulere de brændende spørgsmål, arrangere de fysiske forhold og servicerer deltagerne. Opsamling Som opsamling på dialogen i caféen lod jeg bordformændene tænke højt om temaer, tendenser, ligheder og forskelle, som de havde oplevet i løbet af aftenen. Herefter forberedte grupperne deres fremlæggelse og ét af gruppens medlemmer fremlagde herefter resultatet. Evaluering Som evaluering af forløbet kunne jeg bruge rebøvelsen til at få svar fra hele gruppen. Tiden var fremskredet og jeg valgte at samle op på resultatet af interventionen. Der blev således ikke foretaget en evaluering dog fik jeg flere af deltagernes umiddelbare respons. Evaluering Valg af evalueringetilgang Ved valget af evalueringstilgangen har jeg sammenholdt evalueringens formål kontrol eller læring med evalueringens organiseringsform intern eller ekstern. Jeg har valgt en intern, lærende evaluering. Evalueringstilgangen her understøtter læring og vil derfor fokusere på selvevalueringsmodeller, der kan fremme selvindsigt i processer, relationer og erkendelsesformer. Procesevaluering understøtter dette. 7

8 Formålet med en procesevaluering er enten kontrollerende eller udviklingsorienteret. Her er valgt en udviklingsorienteret procesevaluering, der skal levere indsigt og viden med henblik på at uddrage erfaringer, der kan anvendes i andre sammenhænge. Metodisk baseres procesevalueringer sig på eksisterende dokumenter, beskrivelser, interviews og fokusgrupper. De mange roller og det forhold at projektet ikke er en egentlig intervention men et udviklingsprojekt før en intervention, gav anledning til overvejelser om der overhovedet skulle evalueres. Resultatet blev et valg af selvevaluering, umiddelbar respons fra deltagerne og sammenligning af data indsamlet før projektet med resultatet af processen. Udbytte af evalueringen Interventionen Meditationen under interventionen var planlagt som en øvelse hvor deltagerne forbandt sig til feltet den kollektive intelligens og fik en oplevelse af kreativitet. En tilstand de kunne tage med sig i arbejdet med de brændende spørgsmål i cafémodellen. Efterfølgende er det klart, at det ville have været mere kongruent at stille de brændende spørgsmål under meditationen. Måske ville outputet være blevet endnu større. Det var planlagt at bruge tov til evaluering af processen (og eventuelt til opsamling). Eksempelvis ved at lade deltagerne placerer sig på tovet i forhold til hvor god eller dårlig interventionen var gået, hvordan formen havde været, min rolle mv. Tiden var imidlertid skredet da jeg kom til opsamlingen af resultaterne. Jeg besluttede derfor at undlade evalueringen af interventionen. Umiddelbart efter interventionen fik jeg respons fra flere deltagere. De var alle meget positive både med hensyn til interventionens afvikling og formen. De bekræftede min oplevelse af, at der var kommet en langt dybere indsigt og flere kreative forslag frem ved processen, end det en enkelt person eller alle deltagerne samlet kunne have bidrage med. Efterfølgende har jeg kontaktet deltagerne telefonisk og alle bekræftede det umiddelbare positive indtryk. Resultatet For at kunne sammenligne det endelige resultat lavede jeg selv inden processen et udkast til indhold og form af en spirituel uddannelse se bilag 4. Resultatet fra de 3 grupper er i bilag 1, 2 og 3 (bilagene er råudkast uden redigering). Overraskende resultater: Forslag til indholdet af en spirituel uddannelse overstiger langt, hvad én person kunne være kommet til, men også forventningerne til hvad gruppen samlet kunne være kommet til. Målgruppen var ikke begrænset af projektets mål spirituel udvikling tvært i mod så ekspert gruppen en bredde i målgruppen fra nykommeren til toplederen. Overraskende mange og præcise forslag til formen af uddannelsen. Verden vil aldrig blive den samme som før Du sælger rejser En oplevelse for livet. 8

9 Den videre proces Det endelige koncept for en spirituel uddannelse udvikles ved at teste et foreløbigt koncept på en relevant målgruppe under gratis spirituelle foredragsaftener. Disse arrangementer kan evalueres og resultatet anvendes til at designe det endelige koncept. Samtidig kan der foretages en målgruppeanalyse. Konklusion Projektets mål var at udvikle konceptet, indholdet og formen for en spirituel uddannelse. Efter en vurdering af resultatet, er målet nået langt ud over, hvad der kunne forventes. Det er min oplevelse, at niveauet af indsigt ligger udover en enkelt persons men også gruppens samlede indsigt. Jeg finder, at processen tydeligvis har banet vejen for magien i midten. København den 5. Juni 2008 Søren Stagis 9

10 Gruppe 1 Bilag 1 Brændende spørgsmål Verden vil aldrig blive den samme som før. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Nærvær. Bare gør det. Tage kontakt. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Værdiarbejde Personlig udvikling Start ritual: afrendselse, eksempelvis Shamanisme tal med naturen, internat til Sverige (skov og ødemarken), vand og dåb. Afmystifisering af begreberne. Direkte dansk ordbrug Teknik (små øvelser) Historik (spirituel historie) Personlig succesoplevelser Svedehytte Trommerejse Meditation i naturen Natur folk Rebeafing Intuition Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle fra nykommere til erhvervsledere. Hvordan skal formen være? Du sælger rejser oplevelser. 18 weekender på 11/2 år Grupperne mødes mellem modulerne Backup Eventyr Fælles rejse 10

11 Gruppe 2 Bilag 2 Brændende spørgsmål Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Meditation Tilgivelse Aktivering af: Kop, sind og ånd Personlig Opbygges under vejs i uddannelsen Balance mellem disciplin, struktur, rutiner og uanstrengt, fra hjertet, lyst Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Tillid Tro Instruktion i meditation Energi arbejde Transformation: identitet, essens, fjerne støj /begrænsende overbevisninger Tidslinie af spirituelle retninger Enhed trods forskelle i spirituel/religiøs forståelse Dagligt program der vokser Krop træning (yoga... ) Sind undervisning (information, viden... ) Ånd oplevelse (bøn og meditation) Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle der søger udvikling/forandring mening med livet. AA folk Personlig-/coaching uddannelse Topledere Sorg/traumer Nybegyndere Unge på kanten Hvordan skal formen være? Uddannelsen suppleres med weekendkurser med eksempelvis trommerejser 1 ½ års varighed Start: simple instruktioner som giver indtryk af udbytte motivation via Gå foran vis vejen tilladende (alt er ok) Øvelser: erfaringsskabende elementer. Gentagelser med henblik på ankring Tilpasses målgruppen Transformation - oplevelse Hvor vil jeg hen? Hvad er mit mål? fjerne mål, træne målløshed, frihed Indeni / udenfor Mig / Gud Ego / de andre Holistisk (arbejde/familie) balance Personlig udvikling / Forvandling Afstresse / Ro Start på spirituel rejse Skab det nye paradigme for tilværelsen Opvågning Gud / store spørgsmål 11

12 Gruppe 3 Bilag 3 Brændende spørgsmål Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Øvelser fra kursus i mirakler Morgenspørgsmål: hvad skal der til for at det bliver en god dag? Reflektion over dagen der gik Ting du er taknemlig for i dit liv Spejlet dagens spejl Brug af åndedræt til at skabe balance Hvilken tilstand ønsker jeg i dag? Lær at være i nuet Min måde at være i verden på Meditation / kropsbevidsthed Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Forvandling Udvikling Nysgerrighed / svar / søge Afstresse Ro (på) Helhed Holistisk arbejdsplads Fleksibilitet En tur til Indien ;-) Deeksha Mangfoldighed: flere sider af det spirituelle Åndedrætsøvelser Reiki Essens som i Gittes Enneagrammet og Essens Alle religioners og spirituelles sider Mangfoldigheden i den spirituelle søgen Hvad er tilgivelse Hvordan kommunikerer jeg bedst med mig selv? Hvad betyder det for mig når jeg vurdere / dømmer andre? Hvordan bruges tilgivelse? Tillid, tro og åbenhed Frygt og kærlighed NLP og Enneagrammet Meditationsformer Rejser Shamanisme m.m. Brug af kroppen Lav din egen meditation Skab forbindelse for andre spirituelle retninger Vælg morgentemaet for dagen Bevidsthed på fokus / ligeværd / mangfoldighed - eksempelvis jeg vil være glad og så lægger han/hun måske kun mærke til dem der er sure Grounding (4-5-9) Her og nu spørgsmål (7-8-3) eksempelvis mangler jeg noget lige nu? Tillid til at der er en større sammenhæng (1-2-6) alt er som det skal være. Accept Rummelighed (personlig) 12

13 Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle der har lyst til forvandling Alle der har lyst til at lære mere om det spirituelle Nybegyndere Øvede Topledere Hvordan gøres min virksomhed hel? livsstilsmesser Private Erhverv Skoler Hvordan skal formen være? Gæste lærere religiøse retninger, clairvoyance m.m. 1 ½ år à 18 weekender Dansk og jordnært Oplevelsesorienteret Tilladende Tid er en væsentlig faktor (uddannelsesforløb / egen proces) Modul opbygget Formål / mål Forventninger til deltagerne Holistisk selvudvikling Intro moduler Holistisk virksomhed (markedsføring) Helhed Netværk (ledere) Formål: Min måde at være i verden på Et liv i balance Mål: Holistisk selvudvikling Skabe rammerne der muliggør individuelle udviklingsprocesser Lær at arbejde med krop, sind og ånd Moduler begyndere, øvede... Max. Deltager antal Tilrettet målgruppen 4 mat metode valg: oplevelsesorienteret: ( rejser,... ) krop, sind og ånd: teknikker, coaching, teapi, mentale rejser, massage, åndedræt, energi arbejde Teambuilding Holistisk = se helheden Vi skal samarbejde 13

14 Bilag 4 Spirituel Uddannelse Fuldstændig Forvandling Indhold De 9 intiligenser (Harvard Gardner) Højere selv Vrede og frygt selvransagelse skriv Frygt er en uoplevet følelse bliv i den øvelse Forhold Forældre Børn Ægtefæller Venner Dig selv Tilgivelse Taknemlighedsliste Ring til en ven Spirituelle love Det ydre er en refleksion af det indre projektioner Klar hensigt + Ret indsats + Nåde <=> Succes! Aktiviteter Øvelser Energiflow Muskeltest Tankefelt terapi Gruppe meditation Kontakt til feltet Snor og knude Meditation Chakra meditation farve, lyd og duft Aura Moola Mantra De 5 tibetanere Deeksha Daglig selvransagelse Formen Kursets varighed 5-6 dage intensivt internat Efterfølgende 1-2 gruppe aftner Evt. Én indledende og én afsluttende gruppeaften 1-2 timers individuel coaching Aftenunderholdning Transformationsspillet, englekort, TAROT 14

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere