Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse"

Transkript

1 Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse

2 Indledning Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på tre ben som kan støtte forståelsen af projektet: Projektet er ikke en egentlig intervention men et udviklingsprojekt med det mål at få inspiration til indholdet af en spirituel uddannelse. Jeg har som projektejer og proceskonsulent mange roller, hvilket gav anledning til flere overvejelser igennem processen. Processen bevæger sig på kanten af, hvad vi ved og har erfaringer med gruppebevidsthed og kollektiv intelligens. Læringsteori Følgende citat fra manuskript til bogen Bevidst Virksomhed af Finn Voldtofte, kapitel 3 Magien i midten, beskriver ret præcist hvilke læringsprincipper projektet og interventionen støtter sig op ad: Muligheden for at have oplevelsen af at være i et felt af kollektiv bevidsthed er naturligt nok større, og oplevelsen mere intens, jo mere intenst man deltager og er med i at frembringe en midte, der er afgrænset i tid og sted, frem for en midt der er udstrakt i tid og rum. Hvis bevidsthed er ét, og intelligens således er ét, selvom den udtrykker sig på mange måder og gennem mange mennesker, så er det muligt at opleve at være et med den kollektive intelligens, der opstår i en gruppe. Jeg vil opleve det som en tilstand af forhøjet intelligens, skarpere tænkeevne, bredere eller dybere forståelsesevne, end jeg normalt kender mig selv for at have. Jeg vil kunne have en oplevelse af at den kollektive intelligens udtrykker sig igennem mig, samtidig med at jeg er bevidst om, at det ikke er min intelligens. Det kan opleves som usædvanligt frugtbart og produktivt for de opgaver, man engagerer sig i. Det overordnede mål med projektet, hele processen og interventionen er båret af en erkendelse af en kollektiv bevidsthed, at denne forhøjede intelligens opstår og kan opleves i en gruppe af mennesker. Intentionen i hele processen og særligt i designet af interventionen har været at skabe mest mulig udvikling og indsigt ved at bringe deltagerne og projektejeren mest muligt i stræk eller i nærmeste udviklings zone og at bevæge sig i et kaosunivers. Analysefasen Analyser Overvejelser i starten af projektet gik i høj grad på om der overhovedet var baggrund for at udbyde en spirituel uddannelse, om hvilken målgruppe uddannelsen skulle rettes mod og om 2

3 hvilke ønsker denne måtte have til indholdet af uddannelsen. Dette kunne have været undersøgt ved en målgruppe- og behovsanalyse. Konceptet, indholdet og formen af uddannelsen kunne have været undersøgt ved at gennemgå litteratur og ved at undersøge, hvad andre udbydere havde gjort. I forbindelse med udarbejdelsen af programteorien fandt jeg frem til, at jeg ville få tilstrækkelige oplysninger ved at lave et udviklingsprojekt med en ekspertgruppe, som i stedet var kreative omkring konceptet og om konceptet skulle varieres set i forhold til målgruppen nykommere, erhvervsledere mm. Og med hensyn til udvikling af konceptet, indholdet og formen af uddannelsen ville jeg formentlig nå langt videre. Samtidig vurderede jeg at ressourceforbruget formentlig ville blive langt mindre ved at udvikle konceptet ved hjælp af en ekspert gruppe, i alle tilfælde med hensyn til tidsanvendelse. Hypoteser I planlægnings- og analysefasen har jeg arbejdet med en hypotese om at en gruppe af mennesker kunne være langt mere kreative og kunne generere en bredere og dybere indsigt end én person kunne, men også mere end individerne i gruppen kunne til sammen. Og en hypotese om at det var muligt at designe processen så den understøtter eller baner vejen for den førhøjede kollektive intelligens. Analyse af roller Projektet, interventionen og det endelige kursuskoncept er kendetegnet ved, at være bestilt af Stagis Coaching og ved at jeg deltager hele vejen med skiftende roller: Projektejer eller bestiller af udviklingsprojektet. Udbyder af det endelige kursuskoncept. Proceskonsulent. Interessent. Evaluator af projektet. I interventionen er jeg både intern og ekstern evaluator. Som intern evaluator skal jeg sikre dokumentationen og som ekstern optræder jeg som proceskonsulent samt facilitator for deltagerne. Samtidig optræder jeg som interessent. Udviklingsprojektets karakter betyder, at min person får mange roller. Jeg besluttede derfor at tage rollen som facilitator under interventionen. Jeg søgte som facilitator at være så usynlig som muligt og at holde rummet så åbent som muligt, så det blev deltagernes møde og ikke mit som projektejer. Programteori Mål Udvikling af koncept, indhold og form for en spirituel uddannelse. Indsats 3

4 Model for en kreativ udviklingsproces. Proces (intervention) Afholdelse af den kreative udviklingsproces. Output (præstationer) De 3 gruppers forslag til koncept for, indhold af og form af en spirituel uddannelse. Outcome (effekter) Uddannelseskonceptet og program for uddannelsesforløb. Plan for og design af proces (processen er mere udførlig beskrevet under interventionen) Planlægning Plan for og design af processen blev til efter en meditation, hvor jeg efterfølgende i et mind map skrev hvad der kom op. Jeg var i flow i ca. 2 timer. Jeg inviterede i alt 36 til at deltage i interventionen. Jeg ringede direkte til hver enkelt for derved at sikre et commitment. Velkomst Aftenens program. Præsentationsrunde. Tovøvelse Flow Samarbejdsøvelse hvor deltagerne oplever flow med gruppen. Gruppe felt Meditation Gruppemeditation hvor gruppen forbinder sig til feltet - den kollektive intelligens. Én deltager stiller et spørgsmål eksempelvis: Hvad er det vigtigste i forhold til min spirituelle udvikling? og svaret kommer gennem de andre deltagere. Herved oplever deltagerne at komme i kontakt med feltet - den forhøjede intelligens. Pause Deltagerne fordeles ved cafébordene. 4 deltagere ved hvert bord. Café Modellen Hvert bord vælger en bordformand. Bordformanden har ansvaret for at samle resultatet af dialogen ved bordet og dele viden med de der kommer på besøg. Bordformanden bliver ved samme bord hele aftenen. Dialogen sker på baggrund af følgende brændende spørgsmål: 1. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? 2. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? 3. Hvilke overvejelser giver målgruppen? 4. Hvordan skal formen være? 4

5 De 3 øvrige deltagere ved bordet skal besøge de 2 andre borde i løbet af aftenen. Under besøgene deler de deres dialog fra stambordet og indsamler viden fra de øvrige deltagere. Efter hvert besøg vender deltagerne tilbage til deres stambord, hvor dialogen deles her. Efter endt besøg opsamles dialogen. Resultatet afrapporteres i plenum. Opsamling Grupperne eller bordformændene står for opsamlingen. Til opsamlingen anvendes alle de materialer der findes ved bordene. Evaluering Evaluering med reb. Deltagerne (målgruppen) I planlægningsfasens start gik overvejelserne meget i retningen af, hvordan jeg kunne ramme en relevant målgruppe? Hvordan jeg kunne evaluere på om uddannelseskonceptet ville ramme en målgruppe? Og ville der være forskelle i forhold til forskellige målgrupper nykommere, øvede, erhvervsledere mm? Senere i planlægningsfasen stod det klart, at ressourceforbruget i forhold til vigtigheden af svarene fra en relevant målgruppe ikke stod mål. Jeg valgte derfor at lave interventionen som en udviklingsfase hvor der deltog eksperter. Samtidig havde jeg en hypotese om at svarene ville komme ved at bede eksperterne om at dele deres overvejelser med hensyn til målgruppen. Og herved ville jeg samtidig få kreative indput til konceptet, indholdet og formen, som ville betyde at målgruppen kunne rammes langt mere præcist. Ved valget af deltagerne i interventionen lagde jeg vægt på min viden, om at de på en eller anden måde var i en spirituel udvikling. Uden jeg på nogen måde skal vurderer andres spirituelle udvikling, er jeg sikker på at bredden var repræsenteret fra den spæde spiren til årelang spirituel søgen. Jeg valgte ganske enkelt personer, som jeg kendte personligt gennem mit spirituelle arbejde. Deltagerne havde således alle en personlig relation til mig. Deltagernes personlige relation til mig gav anledning til nogen overvejelse. Om deltagerne kunne være ærlige i interventionen, min egen rolle med de mange kasketter og min enneagramtype der jo nærmest skriger: hjælp mig. Jeg har inviteret i alt 36 personer, hvoraf 12 deltog i interventionen. Deltagerne kom fra NLP huset, AA, Deekshagivere, Udviklingscaféen, Akasha, Cirklen og Hypnose. Intervention Interventionsmetode, -form og indhold Indretning af rummet Der er mødt 12 deltagere ud af 36 inviterede. 5

6 Den ene side af salen er sat op med 12 stole i en halvcirkel, whitbord og to flipovere. På én flipover bydes deltagerne velkommen, på en anden er programmet og på en tredje er de brændende spørgsmål, der skal bruges under cafémodellen denne afsløres først når deltagerne går i caféen. Den anden side af salen er indrettet med 3 caféborde, et bord med kaffe, te mm. og ét med diverse materialer til brug for processen og til afrapportering. Cafébordene er dækket med dug der kan skrives på, slik og kage, kaffekopper, farvede post-it og tudser Velkomst og præsentation Kort velkomst hvor projektet præsenteres, dets mål beskrives og programmet gennemgås. Præsentationsrunde hvor deltagerne kort præsenterer sig selv, deres relation til mig og deres spirituelle ståsted. Tov Øvelsen Flow Samarbejdsøvelse hvor deltagerne oplever flow med gruppen. Deltagerne stiller sig overfor hinanden to og to. Med én hånd holder de fast i samme tov i hver deres ende. Deltagerne danne en cirkel og tovene krydser hinanden på midten i en stjerne. Deltagerne instrueres om at binde en knude, der bruger hele tovet op og at ingen må slippe deres tovende på noget tidspunkt. Når knuden er bundet instrueres gruppen om at binde den op igen. Gruppen komme tættere, arbejder som et team og får en klar fornemmelse af at være i flow. Gruppe felt Meditation Gruppemeditation hvor gruppen forbinder sig til feltet - den kollektive intelligens. Gruppemeditation der understøttes af Moola Mantraet. Jeg leder meditationen i form af afslapnings- og vejertrækningsmeditation. Deltagerne lader energien flyde. De forbinder sig med hjertet til de øvrige, modtager energien fra venstre og giver den videre mod højre. Herefter forbinder gruppen sig til feltet - den kollektive intelligens. Én deltager stiller et spørgsmål eksempelvis: Hvad er det vigtigste i forhold til min spirituelle udvikling? og svaret kommer gennem de andre deltagere. Gruppe felt Meditationen afsluttes og deltagerne tales tilbage. Cafémodellen Cafémodellen er valgt som interventionsmetode. Cafémodellen er velegnet til kreativitet, fælles tænkning og at skabe indsigt. Cafémodellen er ideel, når det resultat der ønskes er: Dybere forståelse Fælles forståelse Ny viden Sammenhæng Cafémodellen giver mulighed for at lytte til den fælles tænkning. Der foregår mange paralelle dialoger, en ved hvert bord i cafeen. Deltagerne gå på besøg hos hinanden, hermed sendes resultaterne af arbejdet fra et bord videre til de andre borde. Dialogens mange dele bindes derved sammen. Der opstår en helhed, alle deltager i en fælles dialog, selvom den foregår ved flere borde. 6

7 Deltagerne oplever, at deres viden og indsigter bliver brugt bedre, at alle har en reel mulighed for at deltage og bidrage, og at der kommer forståelse og resultater frem, som har mere dybde og soliditet. Hemmeligheden i cafémodellen er at dialogen har liv at der er magi i den. Det kræver blandt andet deltagere, som er indstillede på at lytte med ægte interesse for hvad andre har at byde på, og som er villige til at bidrage med hvad de selv tænker og ved. Dialogen i cafémodellen bliver båret af nogle brændende spørgsmål - spørgsmål som er: Åbne svarene er ikke givne på forhånd Konkrete og afgrænsede ikke generelle og abstrakte Vedkommende de skal dreje sig om os ikke om dem Brændende spørgsmål 1. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? 2. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? 3. Hvilke overvejelser giver målgruppen? 4. Hvordan skal formen være? Cafeværten Cafeværtens opgave er at sikre deltagernes forståelse af formen og formålet, organisere dialogen til en helhed, formulere de brændende spørgsmål, arrangere de fysiske forhold og servicerer deltagerne. Opsamling Som opsamling på dialogen i caféen lod jeg bordformændene tænke højt om temaer, tendenser, ligheder og forskelle, som de havde oplevet i løbet af aftenen. Herefter forberedte grupperne deres fremlæggelse og ét af gruppens medlemmer fremlagde herefter resultatet. Evaluering Som evaluering af forløbet kunne jeg bruge rebøvelsen til at få svar fra hele gruppen. Tiden var fremskredet og jeg valgte at samle op på resultatet af interventionen. Der blev således ikke foretaget en evaluering dog fik jeg flere af deltagernes umiddelbare respons. Evaluering Valg af evalueringetilgang Ved valget af evalueringstilgangen har jeg sammenholdt evalueringens formål kontrol eller læring med evalueringens organiseringsform intern eller ekstern. Jeg har valgt en intern, lærende evaluering. Evalueringstilgangen her understøtter læring og vil derfor fokusere på selvevalueringsmodeller, der kan fremme selvindsigt i processer, relationer og erkendelsesformer. Procesevaluering understøtter dette. 7

8 Formålet med en procesevaluering er enten kontrollerende eller udviklingsorienteret. Her er valgt en udviklingsorienteret procesevaluering, der skal levere indsigt og viden med henblik på at uddrage erfaringer, der kan anvendes i andre sammenhænge. Metodisk baseres procesevalueringer sig på eksisterende dokumenter, beskrivelser, interviews og fokusgrupper. De mange roller og det forhold at projektet ikke er en egentlig intervention men et udviklingsprojekt før en intervention, gav anledning til overvejelser om der overhovedet skulle evalueres. Resultatet blev et valg af selvevaluering, umiddelbar respons fra deltagerne og sammenligning af data indsamlet før projektet med resultatet af processen. Udbytte af evalueringen Interventionen Meditationen under interventionen var planlagt som en øvelse hvor deltagerne forbandt sig til feltet den kollektive intelligens og fik en oplevelse af kreativitet. En tilstand de kunne tage med sig i arbejdet med de brændende spørgsmål i cafémodellen. Efterfølgende er det klart, at det ville have været mere kongruent at stille de brændende spørgsmål under meditationen. Måske ville outputet være blevet endnu større. Det var planlagt at bruge tov til evaluering af processen (og eventuelt til opsamling). Eksempelvis ved at lade deltagerne placerer sig på tovet i forhold til hvor god eller dårlig interventionen var gået, hvordan formen havde været, min rolle mv. Tiden var imidlertid skredet da jeg kom til opsamlingen af resultaterne. Jeg besluttede derfor at undlade evalueringen af interventionen. Umiddelbart efter interventionen fik jeg respons fra flere deltagere. De var alle meget positive både med hensyn til interventionens afvikling og formen. De bekræftede min oplevelse af, at der var kommet en langt dybere indsigt og flere kreative forslag frem ved processen, end det en enkelt person eller alle deltagerne samlet kunne have bidrage med. Efterfølgende har jeg kontaktet deltagerne telefonisk og alle bekræftede det umiddelbare positive indtryk. Resultatet For at kunne sammenligne det endelige resultat lavede jeg selv inden processen et udkast til indhold og form af en spirituel uddannelse se bilag 4. Resultatet fra de 3 grupper er i bilag 1, 2 og 3 (bilagene er råudkast uden redigering). Overraskende resultater: Forslag til indholdet af en spirituel uddannelse overstiger langt, hvad én person kunne være kommet til, men også forventningerne til hvad gruppen samlet kunne være kommet til. Målgruppen var ikke begrænset af projektets mål spirituel udvikling tvært i mod så ekspert gruppen en bredde i målgruppen fra nykommeren til toplederen. Overraskende mange og præcise forslag til formen af uddannelsen. Verden vil aldrig blive den samme som før Du sælger rejser En oplevelse for livet. 8

9 Den videre proces Det endelige koncept for en spirituel uddannelse udvikles ved at teste et foreløbigt koncept på en relevant målgruppe under gratis spirituelle foredragsaftener. Disse arrangementer kan evalueres og resultatet anvendes til at designe det endelige koncept. Samtidig kan der foretages en målgruppeanalyse. Konklusion Projektets mål var at udvikle konceptet, indholdet og formen for en spirituel uddannelse. Efter en vurdering af resultatet, er målet nået langt ud over, hvad der kunne forventes. Det er min oplevelse, at niveauet af indsigt ligger udover en enkelt persons men også gruppens samlede indsigt. Jeg finder, at processen tydeligvis har banet vejen for magien i midten. København den 5. Juni 2008 Søren Stagis 9

10 Gruppe 1 Bilag 1 Brændende spørgsmål Verden vil aldrig blive den samme som før. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Nærvær. Bare gør det. Tage kontakt. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Værdiarbejde Personlig udvikling Start ritual: afrendselse, eksempelvis Shamanisme tal med naturen, internat til Sverige (skov og ødemarken), vand og dåb. Afmystifisering af begreberne. Direkte dansk ordbrug Teknik (små øvelser) Historik (spirituel historie) Personlig succesoplevelser Svedehytte Trommerejse Meditation i naturen Natur folk Rebeafing Intuition Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle fra nykommere til erhvervsledere. Hvordan skal formen være? Du sælger rejser oplevelser. 18 weekender på 11/2 år Grupperne mødes mellem modulerne Backup Eventyr Fælles rejse 10

11 Gruppe 2 Bilag 2 Brændende spørgsmål Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Meditation Tilgivelse Aktivering af: Kop, sind og ånd Personlig Opbygges under vejs i uddannelsen Balance mellem disciplin, struktur, rutiner og uanstrengt, fra hjertet, lyst Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Tillid Tro Instruktion i meditation Energi arbejde Transformation: identitet, essens, fjerne støj /begrænsende overbevisninger Tidslinie af spirituelle retninger Enhed trods forskelle i spirituel/religiøs forståelse Dagligt program der vokser Krop træning (yoga... ) Sind undervisning (information, viden... ) Ånd oplevelse (bøn og meditation) Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle der søger udvikling/forandring mening med livet. AA folk Personlig-/coaching uddannelse Topledere Sorg/traumer Nybegyndere Unge på kanten Hvordan skal formen være? Uddannelsen suppleres med weekendkurser med eksempelvis trommerejser 1 ½ års varighed Start: simple instruktioner som giver indtryk af udbytte motivation via Gå foran vis vejen tilladende (alt er ok) Øvelser: erfaringsskabende elementer. Gentagelser med henblik på ankring Tilpasses målgruppen Transformation - oplevelse Hvor vil jeg hen? Hvad er mit mål? fjerne mål, træne målløshed, frihed Indeni / udenfor Mig / Gud Ego / de andre Holistisk (arbejde/familie) balance Personlig udvikling / Forvandling Afstresse / Ro Start på spirituel rejse Skab det nye paradigme for tilværelsen Opvågning Gud / store spørgsmål 11

12 Gruppe 3 Bilag 3 Brændende spørgsmål Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Øvelser fra kursus i mirakler Morgenspørgsmål: hvad skal der til for at det bliver en god dag? Reflektion over dagen der gik Ting du er taknemlig for i dit liv Spejlet dagens spejl Brug af åndedræt til at skabe balance Hvilken tilstand ønsker jeg i dag? Lær at være i nuet Min måde at være i verden på Meditation / kropsbevidsthed Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Forvandling Udvikling Nysgerrighed / svar / søge Afstresse Ro (på) Helhed Holistisk arbejdsplads Fleksibilitet En tur til Indien ;-) Deeksha Mangfoldighed: flere sider af det spirituelle Åndedrætsøvelser Reiki Essens som i Gittes Enneagrammet og Essens Alle religioners og spirituelles sider Mangfoldigheden i den spirituelle søgen Hvad er tilgivelse Hvordan kommunikerer jeg bedst med mig selv? Hvad betyder det for mig når jeg vurdere / dømmer andre? Hvordan bruges tilgivelse? Tillid, tro og åbenhed Frygt og kærlighed NLP og Enneagrammet Meditationsformer Rejser Shamanisme m.m. Brug af kroppen Lav din egen meditation Skab forbindelse for andre spirituelle retninger Vælg morgentemaet for dagen Bevidsthed på fokus / ligeværd / mangfoldighed - eksempelvis jeg vil være glad og så lægger han/hun måske kun mærke til dem der er sure Grounding (4-5-9) Her og nu spørgsmål (7-8-3) eksempelvis mangler jeg noget lige nu? Tillid til at der er en større sammenhæng (1-2-6) alt er som det skal være. Accept Rummelighed (personlig) 12

13 Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle der har lyst til forvandling Alle der har lyst til at lære mere om det spirituelle Nybegyndere Øvede Topledere Hvordan gøres min virksomhed hel? livsstilsmesser Private Erhverv Skoler Hvordan skal formen være? Gæste lærere religiøse retninger, clairvoyance m.m. 1 ½ år à 18 weekender Dansk og jordnært Oplevelsesorienteret Tilladende Tid er en væsentlig faktor (uddannelsesforløb / egen proces) Modul opbygget Formål / mål Forventninger til deltagerne Holistisk selvudvikling Intro moduler Holistisk virksomhed (markedsføring) Helhed Netværk (ledere) Formål: Min måde at være i verden på Et liv i balance Mål: Holistisk selvudvikling Skabe rammerne der muliggør individuelle udviklingsprocesser Lær at arbejde med krop, sind og ånd Moduler begyndere, øvede... Max. Deltager antal Tilrettet målgruppen 4 mat metode valg: oplevelsesorienteret: ( rejser,... ) krop, sind og ånd: teknikker, coaching, teapi, mentale rejser, massage, åndedræt, energi arbejde Teambuilding Holistisk = se helheden Vi skal samarbejde 13

14 Bilag 4 Spirituel Uddannelse Fuldstændig Forvandling Indhold De 9 intiligenser (Harvard Gardner) Højere selv Vrede og frygt selvransagelse skriv Frygt er en uoplevet følelse bliv i den øvelse Forhold Forældre Børn Ægtefæller Venner Dig selv Tilgivelse Taknemlighedsliste Ring til en ven Spirituelle love Det ydre er en refleksion af det indre projektioner Klar hensigt + Ret indsats + Nåde <=> Succes! Aktiviteter Øvelser Energiflow Muskeltest Tankefelt terapi Gruppe meditation Kontakt til feltet Snor og knude Meditation Chakra meditation farve, lyd og duft Aura Moola Mantra De 5 tibetanere Deeksha Daglig selvransagelse Formen Kursets varighed 5-6 dage intensivt internat Efterfølgende 1-2 gruppe aftner Evt. Én indledende og én afsluttende gruppeaften 1-2 timers individuel coaching Aftenunderholdning Transformationsspillet, englekort, TAROT 14

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Kursus for kursusledere. BBH 6. oktober 2016

Kursus for kursusledere. BBH 6. oktober 2016 Kursus for kursusledere BBH 6. oktober 2016 Program Velkomst og program for dagen Præsentationsrunde Store Praksisdag - opbygning og program Manual for Store Praksisdag og alt det praktiske Kursuslederens

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Kursus for kursusledere. BBH 21. september 2017

Kursus for kursusledere. BBH 21. september 2017 Kursus for kursusledere BBH 21. september 2017 Program Velkomst og program for dagen Præsentationsrunde Store Praksisdag - opbygning og program Manual for Store Praksisdag og alt det praktiske Kursuslederens

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Marie Kronquist. Lad alt være din lærermester

Marie Kronquist. Lad alt være din lærermester + Marie Kronquist Lad alt være din lærermester Et menneske bør løfte sig ved sit eget Selv og aldrig fornedre sig selv. For dette Selv er ens ven, og dette Selv er ens fjende. For ham, som har besejret

Læs mere

ART-of-YOGA. Om ART-of-YOGA. ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser.

ART-of-YOGA. Om ART-of-YOGA. ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser. www.artvesta.dk ART-of-YOGA ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser. Om ART-of-YOGA Vibeke Vesta har med afsæt i sin uddannelse som Hatha-yoga instruktør udviklet sit eget

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Forældre Loungen Juli 2015

Forældre Loungen Juli 2015 Forældre Loungen Juli 2015 De fleste af os ar et meget hektisk liv med mange ansvarsområder: børn, arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Det kræver en konstant udadrettet opmærksomhed, og derfor

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Intro til 360 grader evaluering. Modul 1 september 2013 cyj

Intro til 360 grader evaluering. Modul 1 september 2013 cyj Intro til 360 grader evaluering Modul 1 september 2013 cyj Joharis vindue et kig ind i sindet Kendt af mig selv Det, som jeg selv ved og er bevidst om i mit liv Ukendt for mig selv Det, som jeg ikke selv

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Darum skole 12. august Kommunikation - og en coachende tilgang Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Charlotte Christensen Selvstændig: CC-lotus.dk Proceskonsulent & underviser Mastercoach,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

v. Hans Erik Brønserud

v. Hans Erik Brønserud Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. Foredrag på Munkebjerg Hotel den 4. februar 2014. v. Hans Erik Brønserud Begynd med dig selv! Oktober 1990 Februar 1991 Lagde grunden til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl På kurset

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

kreativitetslaboratoriet

kreativitetslaboratoriet kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform 55067_krealab.indd 1 29/08/07 10:20:16 Den Kreative Platform er kernen i Kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform er en metafor for et sted, hvor deltagerne

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Når Ego og Sjæl danser tæt

Når Ego og Sjæl danser tæt PERNILLE BRETTON-MEYER PSYKOSPIRITUEL TRÆNING VELKOMMEN Når Ego og Sjæl danser tæt Overskrifter Hvordan vi skaber vores liv Myten om at være tro mod sig selv Ego og Sjæl Opskriften på Flow Maskulin og

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Mindful. Børnehave. Vi lærer jer at gøre det selv

Mindful. Børnehave. Vi lærer jer at gøre det selv Mindful Børnehave Vi lærer jer at gøre det selv Hos Room for Reflection er vi af den overbevisning, at mindful pædagoger giver mindful børn. Holdet bag Room for Reflection har et brændende ønske om, at

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur:

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Sang æstetisk set Stemmens lyde sat i æstetisk form - med eller uden ord Malene Bichel, sanger og proceskonsulent Sang eksistentielt set:

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog«

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med

Læs mere

Krop Kreativitet Spiritualitet

Krop Kreativitet Spiritualitet Lone Gadegaard er født 1957, uddannet cand.comm. fra RUC med speciale inden for kvindeforskningen. Har undervist i mange år og arbejdet skabende med billeder, digte og dokumentarfilm. Har arbejdet med

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Følelser i arbejdet. Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med.

Følelser i arbejdet. Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med. Følelser i arbejdet Annette Groot Aut. Psyk. Specialist & supervisor Institut for Relationspsykologi Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere