Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse"

Transkript

1 Konsulentprojekt Spirituel udvikling Spirituel uddannelse

2 Indledning Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på tre ben som kan støtte forståelsen af projektet: Projektet er ikke en egentlig intervention men et udviklingsprojekt med det mål at få inspiration til indholdet af en spirituel uddannelse. Jeg har som projektejer og proceskonsulent mange roller, hvilket gav anledning til flere overvejelser igennem processen. Processen bevæger sig på kanten af, hvad vi ved og har erfaringer med gruppebevidsthed og kollektiv intelligens. Læringsteori Følgende citat fra manuskript til bogen Bevidst Virksomhed af Finn Voldtofte, kapitel 3 Magien i midten, beskriver ret præcist hvilke læringsprincipper projektet og interventionen støtter sig op ad: Muligheden for at have oplevelsen af at være i et felt af kollektiv bevidsthed er naturligt nok større, og oplevelsen mere intens, jo mere intenst man deltager og er med i at frembringe en midte, der er afgrænset i tid og sted, frem for en midt der er udstrakt i tid og rum. Hvis bevidsthed er ét, og intelligens således er ét, selvom den udtrykker sig på mange måder og gennem mange mennesker, så er det muligt at opleve at være et med den kollektive intelligens, der opstår i en gruppe. Jeg vil opleve det som en tilstand af forhøjet intelligens, skarpere tænkeevne, bredere eller dybere forståelsesevne, end jeg normalt kender mig selv for at have. Jeg vil kunne have en oplevelse af at den kollektive intelligens udtrykker sig igennem mig, samtidig med at jeg er bevidst om, at det ikke er min intelligens. Det kan opleves som usædvanligt frugtbart og produktivt for de opgaver, man engagerer sig i. Det overordnede mål med projektet, hele processen og interventionen er båret af en erkendelse af en kollektiv bevidsthed, at denne forhøjede intelligens opstår og kan opleves i en gruppe af mennesker. Intentionen i hele processen og særligt i designet af interventionen har været at skabe mest mulig udvikling og indsigt ved at bringe deltagerne og projektejeren mest muligt i stræk eller i nærmeste udviklings zone og at bevæge sig i et kaosunivers. Analysefasen Analyser Overvejelser i starten af projektet gik i høj grad på om der overhovedet var baggrund for at udbyde en spirituel uddannelse, om hvilken målgruppe uddannelsen skulle rettes mod og om 2

3 hvilke ønsker denne måtte have til indholdet af uddannelsen. Dette kunne have været undersøgt ved en målgruppe- og behovsanalyse. Konceptet, indholdet og formen af uddannelsen kunne have været undersøgt ved at gennemgå litteratur og ved at undersøge, hvad andre udbydere havde gjort. I forbindelse med udarbejdelsen af programteorien fandt jeg frem til, at jeg ville få tilstrækkelige oplysninger ved at lave et udviklingsprojekt med en ekspertgruppe, som i stedet var kreative omkring konceptet og om konceptet skulle varieres set i forhold til målgruppen nykommere, erhvervsledere mm. Og med hensyn til udvikling af konceptet, indholdet og formen af uddannelsen ville jeg formentlig nå langt videre. Samtidig vurderede jeg at ressourceforbruget formentlig ville blive langt mindre ved at udvikle konceptet ved hjælp af en ekspert gruppe, i alle tilfælde med hensyn til tidsanvendelse. Hypoteser I planlægnings- og analysefasen har jeg arbejdet med en hypotese om at en gruppe af mennesker kunne være langt mere kreative og kunne generere en bredere og dybere indsigt end én person kunne, men også mere end individerne i gruppen kunne til sammen. Og en hypotese om at det var muligt at designe processen så den understøtter eller baner vejen for den førhøjede kollektive intelligens. Analyse af roller Projektet, interventionen og det endelige kursuskoncept er kendetegnet ved, at være bestilt af Stagis Coaching og ved at jeg deltager hele vejen med skiftende roller: Projektejer eller bestiller af udviklingsprojektet. Udbyder af det endelige kursuskoncept. Proceskonsulent. Interessent. Evaluator af projektet. I interventionen er jeg både intern og ekstern evaluator. Som intern evaluator skal jeg sikre dokumentationen og som ekstern optræder jeg som proceskonsulent samt facilitator for deltagerne. Samtidig optræder jeg som interessent. Udviklingsprojektets karakter betyder, at min person får mange roller. Jeg besluttede derfor at tage rollen som facilitator under interventionen. Jeg søgte som facilitator at være så usynlig som muligt og at holde rummet så åbent som muligt, så det blev deltagernes møde og ikke mit som projektejer. Programteori Mål Udvikling af koncept, indhold og form for en spirituel uddannelse. Indsats 3

4 Model for en kreativ udviklingsproces. Proces (intervention) Afholdelse af den kreative udviklingsproces. Output (præstationer) De 3 gruppers forslag til koncept for, indhold af og form af en spirituel uddannelse. Outcome (effekter) Uddannelseskonceptet og program for uddannelsesforløb. Plan for og design af proces (processen er mere udførlig beskrevet under interventionen) Planlægning Plan for og design af processen blev til efter en meditation, hvor jeg efterfølgende i et mind map skrev hvad der kom op. Jeg var i flow i ca. 2 timer. Jeg inviterede i alt 36 til at deltage i interventionen. Jeg ringede direkte til hver enkelt for derved at sikre et commitment. Velkomst Aftenens program. Præsentationsrunde. Tovøvelse Flow Samarbejdsøvelse hvor deltagerne oplever flow med gruppen. Gruppe felt Meditation Gruppemeditation hvor gruppen forbinder sig til feltet - den kollektive intelligens. Én deltager stiller et spørgsmål eksempelvis: Hvad er det vigtigste i forhold til min spirituelle udvikling? og svaret kommer gennem de andre deltagere. Herved oplever deltagerne at komme i kontakt med feltet - den forhøjede intelligens. Pause Deltagerne fordeles ved cafébordene. 4 deltagere ved hvert bord. Café Modellen Hvert bord vælger en bordformand. Bordformanden har ansvaret for at samle resultatet af dialogen ved bordet og dele viden med de der kommer på besøg. Bordformanden bliver ved samme bord hele aftenen. Dialogen sker på baggrund af følgende brændende spørgsmål: 1. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? 2. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? 3. Hvilke overvejelser giver målgruppen? 4. Hvordan skal formen være? 4

5 De 3 øvrige deltagere ved bordet skal besøge de 2 andre borde i løbet af aftenen. Under besøgene deler de deres dialog fra stambordet og indsamler viden fra de øvrige deltagere. Efter hvert besøg vender deltagerne tilbage til deres stambord, hvor dialogen deles her. Efter endt besøg opsamles dialogen. Resultatet afrapporteres i plenum. Opsamling Grupperne eller bordformændene står for opsamlingen. Til opsamlingen anvendes alle de materialer der findes ved bordene. Evaluering Evaluering med reb. Deltagerne (målgruppen) I planlægningsfasens start gik overvejelserne meget i retningen af, hvordan jeg kunne ramme en relevant målgruppe? Hvordan jeg kunne evaluere på om uddannelseskonceptet ville ramme en målgruppe? Og ville der være forskelle i forhold til forskellige målgrupper nykommere, øvede, erhvervsledere mm? Senere i planlægningsfasen stod det klart, at ressourceforbruget i forhold til vigtigheden af svarene fra en relevant målgruppe ikke stod mål. Jeg valgte derfor at lave interventionen som en udviklingsfase hvor der deltog eksperter. Samtidig havde jeg en hypotese om at svarene ville komme ved at bede eksperterne om at dele deres overvejelser med hensyn til målgruppen. Og herved ville jeg samtidig få kreative indput til konceptet, indholdet og formen, som ville betyde at målgruppen kunne rammes langt mere præcist. Ved valget af deltagerne i interventionen lagde jeg vægt på min viden, om at de på en eller anden måde var i en spirituel udvikling. Uden jeg på nogen måde skal vurderer andres spirituelle udvikling, er jeg sikker på at bredden var repræsenteret fra den spæde spiren til årelang spirituel søgen. Jeg valgte ganske enkelt personer, som jeg kendte personligt gennem mit spirituelle arbejde. Deltagerne havde således alle en personlig relation til mig. Deltagernes personlige relation til mig gav anledning til nogen overvejelse. Om deltagerne kunne være ærlige i interventionen, min egen rolle med de mange kasketter og min enneagramtype der jo nærmest skriger: hjælp mig. Jeg har inviteret i alt 36 personer, hvoraf 12 deltog i interventionen. Deltagerne kom fra NLP huset, AA, Deekshagivere, Udviklingscaféen, Akasha, Cirklen og Hypnose. Intervention Interventionsmetode, -form og indhold Indretning af rummet Der er mødt 12 deltagere ud af 36 inviterede. 5

6 Den ene side af salen er sat op med 12 stole i en halvcirkel, whitbord og to flipovere. På én flipover bydes deltagerne velkommen, på en anden er programmet og på en tredje er de brændende spørgsmål, der skal bruges under cafémodellen denne afsløres først når deltagerne går i caféen. Den anden side af salen er indrettet med 3 caféborde, et bord med kaffe, te mm. og ét med diverse materialer til brug for processen og til afrapportering. Cafébordene er dækket med dug der kan skrives på, slik og kage, kaffekopper, farvede post-it og tudser Velkomst og præsentation Kort velkomst hvor projektet præsenteres, dets mål beskrives og programmet gennemgås. Præsentationsrunde hvor deltagerne kort præsenterer sig selv, deres relation til mig og deres spirituelle ståsted. Tov Øvelsen Flow Samarbejdsøvelse hvor deltagerne oplever flow med gruppen. Deltagerne stiller sig overfor hinanden to og to. Med én hånd holder de fast i samme tov i hver deres ende. Deltagerne danne en cirkel og tovene krydser hinanden på midten i en stjerne. Deltagerne instrueres om at binde en knude, der bruger hele tovet op og at ingen må slippe deres tovende på noget tidspunkt. Når knuden er bundet instrueres gruppen om at binde den op igen. Gruppen komme tættere, arbejder som et team og får en klar fornemmelse af at være i flow. Gruppe felt Meditation Gruppemeditation hvor gruppen forbinder sig til feltet - den kollektive intelligens. Gruppemeditation der understøttes af Moola Mantraet. Jeg leder meditationen i form af afslapnings- og vejertrækningsmeditation. Deltagerne lader energien flyde. De forbinder sig med hjertet til de øvrige, modtager energien fra venstre og giver den videre mod højre. Herefter forbinder gruppen sig til feltet - den kollektive intelligens. Én deltager stiller et spørgsmål eksempelvis: Hvad er det vigtigste i forhold til min spirituelle udvikling? og svaret kommer gennem de andre deltagere. Gruppe felt Meditationen afsluttes og deltagerne tales tilbage. Cafémodellen Cafémodellen er valgt som interventionsmetode. Cafémodellen er velegnet til kreativitet, fælles tænkning og at skabe indsigt. Cafémodellen er ideel, når det resultat der ønskes er: Dybere forståelse Fælles forståelse Ny viden Sammenhæng Cafémodellen giver mulighed for at lytte til den fælles tænkning. Der foregår mange paralelle dialoger, en ved hvert bord i cafeen. Deltagerne gå på besøg hos hinanden, hermed sendes resultaterne af arbejdet fra et bord videre til de andre borde. Dialogens mange dele bindes derved sammen. Der opstår en helhed, alle deltager i en fælles dialog, selvom den foregår ved flere borde. 6

7 Deltagerne oplever, at deres viden og indsigter bliver brugt bedre, at alle har en reel mulighed for at deltage og bidrage, og at der kommer forståelse og resultater frem, som har mere dybde og soliditet. Hemmeligheden i cafémodellen er at dialogen har liv at der er magi i den. Det kræver blandt andet deltagere, som er indstillede på at lytte med ægte interesse for hvad andre har at byde på, og som er villige til at bidrage med hvad de selv tænker og ved. Dialogen i cafémodellen bliver båret af nogle brændende spørgsmål - spørgsmål som er: Åbne svarene er ikke givne på forhånd Konkrete og afgrænsede ikke generelle og abstrakte Vedkommende de skal dreje sig om os ikke om dem Brændende spørgsmål 1. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? 2. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? 3. Hvilke overvejelser giver målgruppen? 4. Hvordan skal formen være? Cafeværten Cafeværtens opgave er at sikre deltagernes forståelse af formen og formålet, organisere dialogen til en helhed, formulere de brændende spørgsmål, arrangere de fysiske forhold og servicerer deltagerne. Opsamling Som opsamling på dialogen i caféen lod jeg bordformændene tænke højt om temaer, tendenser, ligheder og forskelle, som de havde oplevet i løbet af aftenen. Herefter forberedte grupperne deres fremlæggelse og ét af gruppens medlemmer fremlagde herefter resultatet. Evaluering Som evaluering af forløbet kunne jeg bruge rebøvelsen til at få svar fra hele gruppen. Tiden var fremskredet og jeg valgte at samle op på resultatet af interventionen. Der blev således ikke foretaget en evaluering dog fik jeg flere af deltagernes umiddelbare respons. Evaluering Valg af evalueringetilgang Ved valget af evalueringstilgangen har jeg sammenholdt evalueringens formål kontrol eller læring med evalueringens organiseringsform intern eller ekstern. Jeg har valgt en intern, lærende evaluering. Evalueringstilgangen her understøtter læring og vil derfor fokusere på selvevalueringsmodeller, der kan fremme selvindsigt i processer, relationer og erkendelsesformer. Procesevaluering understøtter dette. 7

8 Formålet med en procesevaluering er enten kontrollerende eller udviklingsorienteret. Her er valgt en udviklingsorienteret procesevaluering, der skal levere indsigt og viden med henblik på at uddrage erfaringer, der kan anvendes i andre sammenhænge. Metodisk baseres procesevalueringer sig på eksisterende dokumenter, beskrivelser, interviews og fokusgrupper. De mange roller og det forhold at projektet ikke er en egentlig intervention men et udviklingsprojekt før en intervention, gav anledning til overvejelser om der overhovedet skulle evalueres. Resultatet blev et valg af selvevaluering, umiddelbar respons fra deltagerne og sammenligning af data indsamlet før projektet med resultatet af processen. Udbytte af evalueringen Interventionen Meditationen under interventionen var planlagt som en øvelse hvor deltagerne forbandt sig til feltet den kollektive intelligens og fik en oplevelse af kreativitet. En tilstand de kunne tage med sig i arbejdet med de brændende spørgsmål i cafémodellen. Efterfølgende er det klart, at det ville have været mere kongruent at stille de brændende spørgsmål under meditationen. Måske ville outputet være blevet endnu større. Det var planlagt at bruge tov til evaluering af processen (og eventuelt til opsamling). Eksempelvis ved at lade deltagerne placerer sig på tovet i forhold til hvor god eller dårlig interventionen var gået, hvordan formen havde været, min rolle mv. Tiden var imidlertid skredet da jeg kom til opsamlingen af resultaterne. Jeg besluttede derfor at undlade evalueringen af interventionen. Umiddelbart efter interventionen fik jeg respons fra flere deltagere. De var alle meget positive både med hensyn til interventionens afvikling og formen. De bekræftede min oplevelse af, at der var kommet en langt dybere indsigt og flere kreative forslag frem ved processen, end det en enkelt person eller alle deltagerne samlet kunne have bidrage med. Efterfølgende har jeg kontaktet deltagerne telefonisk og alle bekræftede det umiddelbare positive indtryk. Resultatet For at kunne sammenligne det endelige resultat lavede jeg selv inden processen et udkast til indhold og form af en spirituel uddannelse se bilag 4. Resultatet fra de 3 grupper er i bilag 1, 2 og 3 (bilagene er råudkast uden redigering). Overraskende resultater: Forslag til indholdet af en spirituel uddannelse overstiger langt, hvad én person kunne være kommet til, men også forventningerne til hvad gruppen samlet kunne være kommet til. Målgruppen var ikke begrænset af projektets mål spirituel udvikling tvært i mod så ekspert gruppen en bredde i målgruppen fra nykommeren til toplederen. Overraskende mange og præcise forslag til formen af uddannelsen. Verden vil aldrig blive den samme som før Du sælger rejser En oplevelse for livet. 8

9 Den videre proces Det endelige koncept for en spirituel uddannelse udvikles ved at teste et foreløbigt koncept på en relevant målgruppe under gratis spirituelle foredragsaftener. Disse arrangementer kan evalueres og resultatet anvendes til at designe det endelige koncept. Samtidig kan der foretages en målgruppeanalyse. Konklusion Projektets mål var at udvikle konceptet, indholdet og formen for en spirituel uddannelse. Efter en vurdering af resultatet, er målet nået langt ud over, hvad der kunne forventes. Det er min oplevelse, at niveauet af indsigt ligger udover en enkelt persons men også gruppens samlede indsigt. Jeg finder, at processen tydeligvis har banet vejen for magien i midten. København den 5. Juni 2008 Søren Stagis 9

10 Gruppe 1 Bilag 1 Brændende spørgsmål Verden vil aldrig blive den samme som før. Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Nærvær. Bare gør det. Tage kontakt. Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Værdiarbejde Personlig udvikling Start ritual: afrendselse, eksempelvis Shamanisme tal med naturen, internat til Sverige (skov og ødemarken), vand og dåb. Afmystifisering af begreberne. Direkte dansk ordbrug Teknik (små øvelser) Historik (spirituel historie) Personlig succesoplevelser Svedehytte Trommerejse Meditation i naturen Natur folk Rebeafing Intuition Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle fra nykommere til erhvervsledere. Hvordan skal formen være? Du sælger rejser oplevelser. 18 weekender på 11/2 år Grupperne mødes mellem modulerne Backup Eventyr Fælles rejse 10

11 Gruppe 2 Bilag 2 Brændende spørgsmål Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Meditation Tilgivelse Aktivering af: Kop, sind og ånd Personlig Opbygges under vejs i uddannelsen Balance mellem disciplin, struktur, rutiner og uanstrengt, fra hjertet, lyst Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Tillid Tro Instruktion i meditation Energi arbejde Transformation: identitet, essens, fjerne støj /begrænsende overbevisninger Tidslinie af spirituelle retninger Enhed trods forskelle i spirituel/religiøs forståelse Dagligt program der vokser Krop træning (yoga... ) Sind undervisning (information, viden... ) Ånd oplevelse (bøn og meditation) Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle der søger udvikling/forandring mening med livet. AA folk Personlig-/coaching uddannelse Topledere Sorg/traumer Nybegyndere Unge på kanten Hvordan skal formen være? Uddannelsen suppleres med weekendkurser med eksempelvis trommerejser 1 ½ års varighed Start: simple instruktioner som giver indtryk af udbytte motivation via Gå foran vis vejen tilladende (alt er ok) Øvelser: erfaringsskabende elementer. Gentagelser med henblik på ankring Tilpasses målgruppen Transformation - oplevelse Hvor vil jeg hen? Hvad er mit mål? fjerne mål, træne målløshed, frihed Indeni / udenfor Mig / Gud Ego / de andre Holistisk (arbejde/familie) balance Personlig udvikling / Forvandling Afstresse / Ro Start på spirituel rejse Skab det nye paradigme for tilværelsen Opvågning Gud / store spørgsmål 11

12 Gruppe 3 Bilag 3 Brændende spørgsmål Hvad skal et dagligt spirituelt program indeholde? Øvelser fra kursus i mirakler Morgenspørgsmål: hvad skal der til for at det bliver en god dag? Reflektion over dagen der gik Ting du er taknemlig for i dit liv Spejlet dagens spejl Brug af åndedræt til at skabe balance Hvilken tilstand ønsker jeg i dag? Lær at være i nuet Min måde at være i verden på Meditation / kropsbevidsthed Hvad skal en spirituel uddannelse indeholde? Forvandling Udvikling Nysgerrighed / svar / søge Afstresse Ro (på) Helhed Holistisk arbejdsplads Fleksibilitet En tur til Indien ;-) Deeksha Mangfoldighed: flere sider af det spirituelle Åndedrætsøvelser Reiki Essens som i Gittes Enneagrammet og Essens Alle religioners og spirituelles sider Mangfoldigheden i den spirituelle søgen Hvad er tilgivelse Hvordan kommunikerer jeg bedst med mig selv? Hvad betyder det for mig når jeg vurdere / dømmer andre? Hvordan bruges tilgivelse? Tillid, tro og åbenhed Frygt og kærlighed NLP og Enneagrammet Meditationsformer Rejser Shamanisme m.m. Brug af kroppen Lav din egen meditation Skab forbindelse for andre spirituelle retninger Vælg morgentemaet for dagen Bevidsthed på fokus / ligeværd / mangfoldighed - eksempelvis jeg vil være glad og så lægger han/hun måske kun mærke til dem der er sure Grounding (4-5-9) Her og nu spørgsmål (7-8-3) eksempelvis mangler jeg noget lige nu? Tillid til at der er en større sammenhæng (1-2-6) alt er som det skal være. Accept Rummelighed (personlig) 12

13 Hvilke overvejelser giver målgruppen? Alle der har lyst til forvandling Alle der har lyst til at lære mere om det spirituelle Nybegyndere Øvede Topledere Hvordan gøres min virksomhed hel? livsstilsmesser Private Erhverv Skoler Hvordan skal formen være? Gæste lærere religiøse retninger, clairvoyance m.m. 1 ½ år à 18 weekender Dansk og jordnært Oplevelsesorienteret Tilladende Tid er en væsentlig faktor (uddannelsesforløb / egen proces) Modul opbygget Formål / mål Forventninger til deltagerne Holistisk selvudvikling Intro moduler Holistisk virksomhed (markedsføring) Helhed Netværk (ledere) Formål: Min måde at være i verden på Et liv i balance Mål: Holistisk selvudvikling Skabe rammerne der muliggør individuelle udviklingsprocesser Lær at arbejde med krop, sind og ånd Moduler begyndere, øvede... Max. Deltager antal Tilrettet målgruppen 4 mat metode valg: oplevelsesorienteret: ( rejser,... ) krop, sind og ånd: teknikker, coaching, teapi, mentale rejser, massage, åndedræt, energi arbejde Teambuilding Holistisk = se helheden Vi skal samarbejde 13

14 Bilag 4 Spirituel Uddannelse Fuldstændig Forvandling Indhold De 9 intiligenser (Harvard Gardner) Højere selv Vrede og frygt selvransagelse skriv Frygt er en uoplevet følelse bliv i den øvelse Forhold Forældre Børn Ægtefæller Venner Dig selv Tilgivelse Taknemlighedsliste Ring til en ven Spirituelle love Det ydre er en refleksion af det indre projektioner Klar hensigt + Ret indsats + Nåde <=> Succes! Aktiviteter Øvelser Energiflow Muskeltest Tankefelt terapi Gruppe meditation Kontakt til feltet Snor og knude Meditation Chakra meditation farve, lyd og duft Aura Moola Mantra De 5 tibetanere Deeksha Daglig selvransagelse Formen Kursets varighed 5-6 dage intensivt internat Efterfølgende 1-2 gruppe aftner Evt. Én indledende og én afsluttende gruppeaften 1-2 timers individuel coaching Aftenunderholdning Transformationsspillet, englekort, TAROT 14

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

v. Hans Erik Brønserud

v. Hans Erik Brønserud Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. Foredrag på Munkebjerg Hotel den 4. februar 2014. v. Hans Erik Brønserud Begynd med dig selv! Oktober 1990 Februar 1991 Lagde grunden til

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Retreat på Samsø. 26. - 29. marts 2015

Retreat på Samsø. 26. - 29. marts 2015 Retreat på Samsø 26. - 29. marts 2015 Dette skønne kursus holder alt hvad det lover- og så lidt til.. lige præcis det der ekstra og særlige, der gør at jeg selvfølgelig skal med igen. Kom hjem med stor

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Mit indlæg omkring transfer

Mit indlæg omkring transfer Mit indlæg omkring transfer Hvad er det for faktorer, der påvirker en transfer? Hvordan kan vi reducere udfordringerne omkring en transfer? Hvad skal man overhovedet forstå ved transfer? Anvendelsesorienteret

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen

Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen NLP Huset, Juni 2008 Enneagramkursus Indholdsfortegnelse Tak... 2 Indledning... 3 Projekt forløbet... 4 1. Analysefasen... 4 2. Definition

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

9 Prolog: Idiot! 10 Farvel til idioterne og»gorillafænomenet«13 Når forandring skal fryde for alvor 16 At gøre det i praksis 18 Bogens opbygning

9 Prolog: Idiot! 10 Farvel til idioterne og»gorillafænomenet«13 Når forandring skal fryde for alvor 16 At gøre det i praksis 18 Bogens opbygning I n dhold 9 Prolog: Idiot! 10 Farvel til idioterne og»gorillafænomenet«13 Når forandring skal fryde for alvor 16 At gøre det i praksis 18 Bogens opbygning 21 Kapitel 1 Du er ikke ekspert i andres verden

Læs mere

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Projektsynopsis, videregående lærerkursus 2014: Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Adjunkt Rikke Haugegaard, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet. Indledning og motivation:

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere