Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen"

Transkript

1 Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen

2 Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype : Hovedopgave Antal anslag i rapporten : Indleveringsdato :

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formålsbeskrivelse Problem formulering Afgrænsning Valg af model og metode Opbygning af opgave Hvordan skal Youfly ekspandere internationalt? Francise proces Økonomi Royalty gebyr Branchen og konceptet Franchise kontrakten Selve processen Love og regler i DK Fordele ved franchise Ulemper ved franchise Youflys nuværende situation Service er nøgleordet Service værdikæde primær aktivitet Service design Knowledge management Delivery system management Moment of truth management Service competition management Human Resource Management (HRM) Physical aspects Process information Punctuality and reliability Opsummering Franchise i hvilket land? Branche analyse Market Customers

4 Competitors Distributors Suppliers opsummering Porters 5 forces Truslen ved substituerende produkter Truslen fra nye indtrængende konkurrenter: Konkurrencen/rivalisering Opsummering Makro analyse, PEEST Politiske Economic Ecological Social Teknologi Opsummering Swot analyse Sammenfatning Økonomi Youfly Distancen mellem tyskerne og danskerne Hofstedes koncepter Pakkeløsningen Youfly profil - Virksomheds beskrivelse Fremdrift Kundetilfredshedsundersøgelse Økonomi Indkomst på franchising Drift manual Oplærings kursus Kontrakt Implementeringsplan STP- model Segmentation Targeting Positioning

5 14.2. Marketing mix Product Place Price Promotion Konklusion Kildehenvisninger: Litteraturliste: bilag - Problem formulering - udkast:... I 2. bilag - Kundetilfredshedsundersøgelse... II 3. bilag - Kommentar til spørgsmålet: har du et godt råd til Youfly?... III 4. bilag - Opstarts gebyr... IV 5. bilag - Eksempel på franchise kontrakt... V 6. telefonisk interview... XIV 7. Tidsplan... XV 5

6 1. Indledning Youfly international er en dansk virksomhed, som er ejet af BTK Invest, et investerings firma, og Rezultat, som er et event firma. I dag består Youfly af to afdelinger, en afdeling i Brabrand, Århus, og en i Roskilde, København. Rezultat har eksisteret siden 1992, hvor de startede ud med kun og have Paintball. Dengang var virksomheden meget lille og ejet af Frank Reidel og Henrik Frandsen og deres markedssegmentet stod ikke klart. Men så i 1998 udvidet de deres virksomheden hvor de ville lave teambuilding for virksomheder og lave underholderne arrangementer for private. De udviklede deres produkter, og er gået fra kun og have paintball, til i dag og have både teambuildings opgaver, kloge opgaver, mini battle station, også deres kerne produkt; F1, kommercielle fly og F16. F1, kommercielle fly og F16 er alle produkter som er simulatorer. Det vil sige, det er produkter som er bygget til og give kunden den mest realistiske oplevelse som var det virkeligt. As real as it gets. Maskinerne og simulatorerne er bygget og udviklet af dem selv, mens softwaren er udviklet af en ekstern virksomheden, men i samarbejde med rezultat. Alle produkterne er bygget efter at være; as real as it gets, og for at give det, har rezultat opkøbt rigtigt fly cockpit i udlandet fra krigen. Så deres simulatorer både ligner og følelses som at flyve et rigtigt fly. Der gik ikke længe før end Youfly fik henvendelser fra folk, om det var muligt og købe en simulatorer. Det fik dem til og udviklede Youfly international og ideen er her at lave et franchise koncept. Dette har de valgt for at kunne kontrollere og sikre deres produkter og brand. 1.1 Formålsbeskrivelse Formålet med denne opgave, er at undersøge hvilket muligheder Youfly har for at udevide deres forretning internationalt, og hvad der vil være det mest optimale for Youfly. For det kræver det at finde ud af hvordan Youflys nuværende situation på markedet er, hvad Youflys kunder syntes om deres besøg/arrangement ved virksomheden og hvordan forretningen ville skulle implementeres internationalt. Data indsamlingen vil være både primær og sekundær, men grunden den korte tid og praktiske årsager, vil data i forbindelse med implementeringsplanen, kun være sekundære. 6

7 1.2 Problem formulering På baggrund af Youfly international; Supplement til dette: Hvordan kan Youfly ekspandere internationalt? Hvilket markeder kunne være attraktive for Youfly? Hvordan kan Youfly ekspandere på det pågældende marked samt hvordan skal de implementeres sig på det pågældende marked? Hvor stor er kundetilfredsheden? Ligger der noget til grunde for at udvide Youfly. 1.3 Afgrænsning Jeg har i denne opgave valgt og ligge min primære fokusere på virksomhedens simulatorer, og ikke deres øvrige produkter som teambuildings opgaver i skov og paintball. Det har jeg valgt, da disse produkter ikke er mulige at flytte og stadig opnå samme oplevelse, på grund af de fysiske omgivelser. Jeg afgrænser mig også fra en mere dybde gående gennemgang af virksomhedens økonomi, da de ikke ønsker at udlevere dette, men kun relaterede til de offentlige tilgængelige oplysninger. I kundetilfredshedsundersøgelsen afgrænser jeg mig fra, at tage virksomhedens afdeling i Roskilde med i resultaterne, da jeg kun har været i praktik i virksomhedens afdeling i Århus, og derved ikke vil kunne få samme indsigt i kundens svar af undersøgelsen. 7

8 1.4. Valg af model og metode Marketing/stati stik Hensigt/form ål Jeg skal finde ud af, hvordan Youfly kan udvide internationalt, og om der er belæg for dette. Spørgsmål/prob lem Hvilken strategi skal Youfly bruge for at udvide deres forretning internationalt? Model Data Metode STP-modellen Marketing mix Jobber, primær data Spørgeske ma, deskresearch Økonomi Kommu - nikation Erhvervsjura Her skal der ses på, hvilket investeringer der skal gøres, for at udvide forretningen. Her skal der undersøges hvilket kommunikati ons mæssige barriere Youfly kan have internt i deres virksomhed samt hvilket kommunikati ons barriere der kan være ved og gå internationalt. Her skal der ses på, hvilket aspekter de skal tage forbehold for, Hvordan skal Youfly præsentere et økonomisk overslag over at blive internationale? Hvordan fungere kommunikation en internt i virksomheden som den er nu, og hvilket aspekter skal de tage højde for i det pågældende land, hvis de vælger at gå internationale? Hvilket aspekter skal Youfly tage højde for, ved og gå international? Finansiering og investering Hofstedes kommunikations teori Erhvervsøkonomi til akademiuddannels erne Meanings and Messages samt KOMPENDIER Deskresearch Deskresearch, fieldresearch Deskrearch 8

9 Logistik og ledelse ved og gå international e og hvilket emner de skal tage særlig forbehold for. Jeg vil have et indblik i, hvordan logistikken foregår nu i virksomhede n, og hvordan den skal være hvis de går international, med særlig fokus på reparationer af produkterne. Hvordan er logistikken i virksomheden nu og hvordan skal reparationer af produkterne foregå hvis de går international? Downstream og lagerstyring. Værdiskabende logistik i supply chain management Deskresearch 1.4 Kildekritik Kundetilfredsundersøgelse: Der blev i alt indsamlet svar fra 569 personer, men det var kun 122 som gennemførte alle svar. Det var muligt og springe et spørgsmål over, og svaret talte derefter ikke som et fuldt gennemført spørgeskema. Men undersøgelsen anses som valid, da der var 122 som gennemførte alle spørgsmål. Økonomi: Resultaterne af Youflys økonomi kan være lidt tvetydige, når regnskabet ikke går flere år tilbage, og ikke er mere dybdegående. Det er derfor svært og regne mere på regnskabet, og se årsagerne til stigninger og nedgange. Kommunikation: Her er brugt Hofstedes model, som kan være generaliserende. Det skal nævnes, at kommunikation og kultur er et meget uspecifikt emne, hvor man ikke kan placere mennesker og deres kultur i en kasse. I dette emne er der også blevet brugt field research, hvor det kan være svært ikke at have fordomme. Derudover består meget af kommunikationen, som en observation under praktikforløbet hos Youfly. Det kan her også være svært ikke og danne sig et personligt indtryk af forskellige personer. 9

10 2. Opbygning af opgave Opgaven er bygget op efter at besvare problemformuleringen. For at gøre dette, ville en gennemgang af Youflys nuværende situation på markedet først blive analyseret. Derefter vil der blive set på hvilket muligheder Youfly har for at blive internationale, og hvilket der vil passe bedst til deres forretningsform. Ud fra det vil der blive lavet en gennemgang af denne forretningsform, hvordan Youfly skal gøre det, hvilket forandringer i virksomheden det eventuelt vil kræve, samt hvilket forbehold de skal tage. Opgaven vil derfor se således ud; Hvordan er Youflys nuværende situation, samt hvordan kan de ekspandere internationalt. Youflys økonomi, samt Kultur forskelle på det pågældende marked. Franchise proces Implementerings plan for Tyskland, Hamborg. Konklusion 10

11 3. Hvordan skal Youfly ekspandere internationalt? Der er flere forskellige måder for en virksomhed, at blive international. Den mest nærliggende og den som flest danske større virksomheder stadig vælger, er ved helt enkelt og simpelt selv at åbne en ny afdelingen i et andet land. Dette er oftest større virksomheder, som er kædedrevne. Det vil sige, at der findes mange afdelinger af samme butik men stadig med samme ejer/ejere bag det. Et eksempel på dette er SPORTIGAN og MASH restauranterne. MASH er en restaurant med flere afdelinger, men det er stadig de samme ejere som står bag dem alle. Dette kræver dog en vis kapital og inverstinger at kunne gøre dette, og det er derfor det oftest er virksomheder som har haft stor succes ved åbningen af den første butik/restaurant. Det er nødvendigt med denne store succes og en stor investeringer, for at kunne åbne en ny afdeling. En anden mulighed for at udvide sin virksomhed, er igennem samarbejde. Det er oftest virksomheder som sælger produktet til B2B, og udvider deres hovedkontor eller produktion til udlandet ved og komme ind på nye markeder med deres produkter. Det foregår oftest ved at virksomhedens salg af produkter øges, ved at komme ind i nye kædebutikker eller afdelinger med produktet. Dette ses oftest med produkter som i Imerco, produkter som kan bruges verden over, hvis bare virksomheden kan sælge dem. Det kan her være en fordel og udvide deres virksomhed i takt med at deres salg øges til flere og flere lande, for at skabe en større troværdig og tryghed ved kunderne, ved at have et kontor eller salgsafdeling i det pågældende land også. At fusionere en virksomhed er også en måde at udvide sin virksomhed. At fusionere vil sige en sammenslutning af flere virksomheder til én virksomhed. Dette er oftest virksomheder som levere/producere samme produkt. (www.regionalstatistik.de) at fusionere en virksomhed er oftest forbundet med noget negativt for medarbejderne, da de forbinder det med fyringer og andre negative problemstillinger, men det behøv det ikke at være, det kræver blot en ledelse der tager udgangs punkt i de ansatte og deres motivation. Det er også muligt at åbne et datterselskab. Dette foregår på den måde, at moderselskabet åbner en ny afdeling et nyt sted, oftest i et andet land. Det der gør det til et moderselskab er fordi det besidder flertallet af aktierne og flertallet af bestyrelses medlemmer. (denstorebog) Datterselskabet skal have en selvstændig juridisk person der står bag. På den måde, er det muligt at virksomheden kan overføre de samme systemer og arbejdsmetoder til den nye virksomheden,. Det er også muligt og åbne en filial, og det som afskiller det fra et datterselskab er at den ikke behøv en selvstændig juridisk person bag, men derved er det den virksomhed for står bag filialen som hæftet ubegrænset for filialens forpligtelser. Banker udover oftest deres afdelinger på denne måde. En 4. Mulighed for en virksomhed at gå international, er igennem franchise. At franchise betyder at en virksomhed giver andre virksomheder/personer tilladelse til at markedsføre sine produkter/serviceydelser under sit eget navn, bomærke og markedsføringskoncept mod betaling. Dette er en rigtig god mulighed for mindre virksomheder at udvide deres forretning, uden at investere store beløb selv. Det er franchisetageren der selv står til ansvar for succes af afdelingen, blot det er inde for den kontrakt det er skrevet under. Det er giver franchisegiveren mindre ansvar, mindre risiko ved at udvide og en løbende indkomst alt afhængig af succesen fra franchisetageren. Ud fra overnævnte muligheder for en virksomhed at blive international, finder jeg det bedst for Youfly at gøre det igennem franchise. Det løber de den mindste risiko, og metoden passer rigtig godt til mindre 11

12 virksomheder. Derfor arbejdes der herfra, ud fra udgangspunktet at Youfly går international igennem franchise. 4. Francise proces Franchise er en virksomhedsmodel, hvor franchisegiverens evner, erfaring, systemer og ejendomsret blandes med franchisetagerens arbejdskraft, ressourcer og iværksætterevner. Der er derfor i franchising to aktører: franchisetageren og franchisegiveren. I dette tilfælde vil franchisegiveren være Youfly og franchisetageren er den, ukendte indtil videre, eventuelle partner som vil gøre franchise forretning med Youfly. Franchising stammer helt tilbage fra år 1215 hvor den engelske konge John Lackland (mediaplanet) lavede en aftale med den engelsk baron om at de udøve kongens rettigheder i deres respektive baronier. Dengang havde kongen også aftaler mellem ham og rettighedshavere, der betalte royalties til kongen for disse rettigheder. Som tiden gik blev befolkningens arbejde sat mere i system. Denne udvikling omkring købstæderne og kongens udstedelser af rettigheder til at drive forskellige typer af handel, er i dag et udtryk for det vi kalder franchising. Når man i dag laver franchising, giver man franchisetageren mulighed for at gøre udnyttelse af det allerede etableret produkt og navn. Det er vigtigt at forstå at man som franchisetager vil være underlagt franchisegiveren kontrol og eventuelle mangler. Dette udtrykkes og klarlægges igennem en kontrakt som franchisegiver har udarbejdet. Som typisk franchisetagere skal man betale et engangsbeløb for at få lov at franchise et brand Økonomi Franchisetageren betaler typisk et opstartsgebyr. Dette dækker b.la. over (www.startvaekst.dk): rekruttering og udvælgelse af franchisetagere udvælgelse af beliggenhed (butiksindretning, udstyr osv.) fremskaffelse af produkter oplæring af franchisetagere og medarbejdere etablering af regnskabs- og rapporteringssystemer markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger 4.2. Royalty gebyr Som franchisetagere betaler man også et gebyr, (startvaekst) dette er typisk månedligt, som dækker over den løbende service og kontrol, som franchisegiveren foretager sig. Dette gebyr er oftest fastsat som et månedligt gebyr, og er fastsat inden kontrakten underskrives. Det er dog også muligt for franchisegiver at lave en taksering for hvert besøg i stedet, og på den måde er franchisetager sikker på kun at betale for det nødvendige. Men dette ses ikke så oftest, da det sjældent er profitabelt for nogen af partnerne. Derudover betaler franchisetageren også et markedsføringsbidrag. Det giver franchisegiveren mulighed for opnå en større og mere effektiv markedsføring end hvad de kunne have opnået hver for sig. Dette 12

13 ligger igen Dette bidrag beregnes i procentdel af frachisegiverens omsætning, og er oftest fra 3 til 6 % af omsætningen. Men dette er noget franchisegiver fastsætter inden kontrakten underskrives, så franchisetager er bevidst om denne sats. Til sidst er der også alle de typiske anskaffelser som franchisetageren skal sørge for, medmindre andet er aftalt, det er b.la.: Lokaler Køretøj Ansatte Udstyr Rådgivning egen rådgivning i forbindelse med franchisings aftalen. Dette er alle de typiske anskaffelse af butiksindretning og udstyr, som oftest er detaljeret beskreven fra franchisegiveren. Dette er nødvendigt at få beskrevet ned til mindste detalje, da det i sidste ende er kontrakten der tages udgangspunkt fra. I Youflys tilfælde er det vigtigt, at de for eksempel sætter et minimums kvadratmeter areal på størrelse af lokalet, så de på den måde sikre sig at kunderne for samme eller bedre oplevelse af produktet. Det vil også være en stor fordel for Youfly, hvis de sikre sig at franchisetager skal som minimum bruge det udstyr og elektronik som Youfly allerede bruger, og eller som Youfly skal godkende inden benyttelses. Dette er specielt vigtigt, hvis det er Youfly selv, der skal være tekniker/reparatører i form af defekt på en simulator, så er det nødvendigt at de kender til teknologien i forvejen. Dette er de typiske omkostninger for franchisetageren. Men inden man overhovedet overvejer og gøre alle disse investeringer hos en franchisegiver, er det vigtigt som franchisetager at undersøge virksomheden grundigt, (www.startvaekst.dk), da man som franchisetager altid vil være afhængig af franchisegiverens virksomhed og dens ansatte. Man kan med fordel for franchisetager, udarbejde i kontrakten, en eventuel mulighed for at købe sig uafhængig af franchisegivers forretning efter en given tid. Men dette er meget vigtigt som franchisegiver at overveje grundigt, da det kan ende ud i at skade virksomhedens brand. Det er som franchisetager vigtigt og undersøge franchisegiverens økonomi grundigt. Specielt hvis det er en ung forretning, er det vigtigt og undersøge om der er kapital nok til og holde forretningen kørende, eller er franchising bare en måde og få hurtige penge ind i kassen, i håb om overlevelse. Går virksomheden så konkurs, vil man som franchisetager tabe alle sine investeringer i forretningen. Det er derfor vigtigt at få undersøgt grundigt, om virksomheden er solid og hvor længe den vil kunne køre uden indtjening Branchen og konceptet Det er også vigtigt at vurdere branchen. (startvaekst) Er det en branche med fremdrift i, eller vil den opleve tilbagegang f.eks. på grund af finanskrisen, og hvordan er konkurrence situationen. Er virksomheden konkurrencedygtigt i forhold til de andre i branchen, og hvad er det der gør dem så konkurrencedygtige? 13

14 Som franchisetager skal man vurdere virksomhedens muligheder og fremtid. Derudover skal man også se på franchisesystemet. Nogle virksomheder laver franchise forretning i deres tidlige stadie, hvor det oftest enten er noget helt nyt eller specielle elementer de sætter på markedet, og hvor potentiallet tydelig kan ses. Men der er også virksomheder som først laver franchise, når deres brand er veletableret og har en tydelig slagkraft. Dette er oftest mindre risikabelt for frachisetageren. Mange franchisesystemer anvender frit tilgængelig viden i deres udvikling af systemer. Men det som skiller dem af, er måden hvorpå de forener denne viden i en færdig pakkeløsning. Hvis produkterne er ens, er det typisk servicen og fremgangsmåden som skiller dem af, og den viden og erfaring er ikke frit tilgængelig. Det ses b.la. på større kæder, som 7-eleven, de startede med og være en kiosk ligesom alle andre, men servicen var anderledens i form af åbningstider, sortiment og personale. Kvaliteten af franchisesystemet er i sidste ende altafgørende. Den udarbejdes oftest i en driftsmanual, som frachisetageren først får adgang til efter frachisekontrakten er underskreven, da der er her hele virksomhedens værdi er beskreven Franchise kontrakten Franchisekontrakten er for begge partner et forsikringspolice. Det er den som begge skal støtte sig til, hvis tingene udarter sig skævt eller forkert. Det er derfor meget vigtigt at alle de nødvendige ting står beskreven. De emner der oftest er nødvendig i en kontrakt er b.la. følgende, en dybere gennemgang følger,: Parterne Forretningssystem og -koncept Royalty Franchisetagers forpligtelser Franchisegivers forpligtelser Telefon Ansatte og uddannelse Regnskabsprocedure Skiltning Varer Ændringer Ansvar og forholdet til tredjemand Overdragelse og ophør Ophævelse og misligholdelse Det er vigtigt at der i kontrakten også bliver gennemgået emnet som: opsigelse. Hvordan det hele skal forløbe hvis franchisetageren ønsker og opsige franchisekontrakten, hvor der her tænkes b.la. på: opsigelse perioden og kan franchisetageren sælge franchise aftale videre til 3. Mand. Hvis sådan emne som dette ikke indgår i kontakten, er det dansk aftalefriheds regler som er gældende. Det er derfor særdeles vigtigt som franchisegiver at gennemgå alle emner og aspekter, for at sikre sig den mest profitable franchising, da begge partner er afhængige af hinanden efter en underskreven kontakt. 14

15 4.6. Selve processen En typisk proces for at blive franchisetagere ved SUBWAY, ser således ud (www.subway.dk) : 1. læs Læs hvad franchise forretning går ud på, så at man som franchisetagere er helt indforstået med, hvordan det foregår. 2. Ansøg Seng en ansøgning til franchisegiveren, som herefter vurdere om du ville være af den rette støbning til opgaven. 3. Invester Find ud af om konceptet stadig er noget fra dig. Find nogen du kan drage nytte af. 4. Kontrakt her rådes der til og gennemgå kontrakten og investeringen både med advokat og en bankrådgiver. Investeringsbeløbet i forbindelse med opstart af en restaurant er ca. 1 1,5 millioner kroner. 5. Bliv en del af teamet Når alle disse ting er på plads, er du klar. Dette vil også være den proces Youfly ville skulle arbejde. Det er vigtigt for en eventuel franchisetager, at kunne få udleveret noget mere dybdegående materiale om virksomheden, end det der blot er at finde på internettet. Det skal give den eventuelle franchisepartner en nem og hurtig mulighed for at finde ud af om virksomhedens koncept og produkter overhovedet er noget der interessere parteneren. Men også en mulighed for Youfly at vække en interesse og skabe en nysgerrighed, som forhåbentlig vil være udbytterig for Youfly. Youfly skal derfor oprette en kategori på deres hjemmeside, kaldt franchise eller liggende, for at få vakt en interesse og bare helt generelt skilte med at de franchiser deres virksomhed Love og regler i DK I Danmark findes der ingen love eller krav om franchise, som der gør i mange andre lande. Det betyder at man som virksomhed faktisk har frit spil, dog inde for grænsen af Danmarks andre love, hvor der her tænkes på dansk aftaleret. Aftaleloven har tre hovedpunkter som der er særlig fokus på: dannelse af aftale, tildeling af fuldmagt og ugyldighed af aftale. De 3 nævnte skal der også være fokus på, og med særlig fokus på sidst nævnte, når der skrives en franchise kontrakt. Man skal som virksomhed, skal være særlig opmærksom på sin kontrakt, for det er i den at alle krav og regler skal været udarbejdet. For at der ikke skal ske misforståelser i den forbindelse, anbefales det at kontrakten bliver udarbejder i et sprog som begge har kendskab til (Christensen, 2012). Idet at der ikke findes nogen lovgivning om franchise forretning i Danmark, skal frachisetageren også være ekstra opmærksom. Der er f.eks. en lov i Sverige, de kalder offentliggørelse, som betyder at franchisegiveren skal offentliggøre i god tid, oplysninger som: franchiseaftale, informationer om franchise systemet, franchisegiverens erfaringer og lignende. Det giver franchisetageren mulighed for at genoverveje forretningen, og få et endnu bedre indblik i virksomheden. Men sådanne regler findes ikke i Danmark, men som virksomhed i Danmark kan man søge hjælp ved: som er en organisation der hjælper med franchising i Danmark. 15

16 4.8. Fordele ved franchise Som franchisemodtagere vil der typisk være forbundet en mindre risiko ved at investere i franchise, end ved at starte sit eget ligesom det også typisk vil kræve et mindre start kapital. Grunden den mindre risiko ved franchise, er fordi en anden part har taget chancen ved og etablere virksomheden, og risikoen ved om det kan løbe rundt. Så som franchisetagere vil risikoen være mindre, da virksomheden allerede har etableret sig et brand på det pågældende marked. Det er også typisk virksomheder, som kan se en stor potentiale i markedet verden over, som tilbyder franchise, og det vil oftest være virksomheder som kan tilbyde markedet noget nyt. Det betyder for franchisetageren at franchisegiveren allerede har afprøvet om der et marked for det pågældende produkt/service. Som franchisetagere køber man sig som regel også til en procedure håndbog, som beskriver hvordan alt ting skal gøre for at sikre sig det bedste produkt, og oftest vil franchisetageren også blive oplært og følge franchisegiveren, for at lære hvordan virksomheden fungere. Det betyder at franchisetageren ikke skal afprøve en masse arbejdsmuligheder og produkter, for at finde det som fungere bedst på markedet og i virksomheden, for det har franchisegiveren allerede afprøvet og fundet det bedste. Alt dette forudsætter dog, at franchisegiverens virksomhed er en god forretning, har et godt regnskab, et godt produkt, et veletableret brand, og ikke blot laver franchise forretning for at overleve Ulemper ved franchise At starte en franchise forretning op, kan også have sine ulemper. Som franchisetager vil du altid være forbundet med franchisegiveren og ville jævnligt skulle betale for loyalitet og markedsføring til franchisegiveren. Dette er oftest udregnet i en procentdel af omsætningen. Det betyder som franchisetagere at det er vigtigt at virksomheden som der skal franchises fra, fungere godt. Det er vigtigt det er nogle kompetence chefer og som har en oprigtigt interesse i at du franchiser deres virksomhed. Hvis det blot er for virksomhedens overlevelse at de ønsker at lave franchise, vil de næppe ligge samme entusiasme i at franchisetageren virksomhed også går godt, som hvis det var fordi de selv mente virksomheden havde så stor et potentiale på markedet, at det vil kunne udnyttes. Det er derfor rigtig vigtig som franchisetager at undersøge franchisegiverens virksomheden meget grundigt men også at undersøge markedet. Er der belæg for at markedet vil vokse, eller er forbrugerne ikke klar til det, og spiller den geografiske placering ind. Segmentet for produktet er sjældent det samme i et andet land, så det er derfor heller ikke sikkert at produktet vil have deres interesse heller. Ser man på virksomheden Subway, har det ikke slået ligeså meget igennem i Danmark, som det har i udlandet, og dette kan skyldes at danskerne er meget loyale og godt kan lide de ting de kender. Det betyder også at Subway er på vej frem i Danmark, for vi bliver mere og mere bekendte med det i udlandet og kan derfor relatere til det, når de kommer hjem til Danmark igen. 16

17 5. Youflys nuværende situation For at kunne vurdere hvilket muligheder Youfly har, for at lave franchise forretning under Youfly international, er det vigtigt at vide hvordan Youflys nuværende situation ser ud. Det er vigtigt at vide hvilket styrker og svagheder de besidder, samt en ide om hvilket finansielle og menneskelige ressourcer de har. Derudover også om de har nok kapacitet til at gå international. I det forbindelse er mulighed for at bruge flere forskellige modeller. Dette kunne blandt andet være forskellige forretnings model. Men efter grundig overvejelse har jeg valgt at bruge service værdikæden (ebook), da jeg syntes den rummer flest aspekter som passer på Youfly. Jeg kunne godt lave en analyse som indbefattede aspekter fra både business- og værdikæde modellerne, men på baggrund af opgavens begrænset omfang, syntes jeg service værdikæden rummede alle de områder, som Youfly besidder, med fokus på service som er Youflys kernekompetence Service er nøgleordet Som nævnt ovenfor er Youflys egentlige kernekompetence: service. Som virksomhed har de en række forskellige produkter, som de tilbyder deres kunder og prøve. Men produkterne kan ikke prøves uden en instruktør, da de er så avancerede at en tilfældig udefrakommende, ikke ville kunne gøre brug af dem, uden en vejledning. Men en instruktør vil heller ikke være værdifuld uden produkterne, men det er produkterne uden en instruktør, bare ikke for Youflys målgruppe. Kunderne har ikke interesse eller ressourcer nok til og købe produkterne selv, og det gør Youfly udnyttelse af, ved at give dem muligheden for at prøve produkterne, imens en instruktør vejleder dem. Så ser man på det endelige produkt/service som Youfly ønsker og levere til kunderne, kan det opsummeres som underholdning, oplevelser, teambuilding og læring, altså alt hvad der behøves for at holde et godt arrangement. Figur 1 - service værdikæde 17

18 Service værdikæde Der analyseres her selve servicen som Youfly udbyder i forhold til slutkunden, foroven er der argumenteret for, hvorfor dette også er deres produkt. Analysen tager altså udgangspunkt i at produktet er servicen og ikke selve simulatoren primær aktivitet Service design Som nævnt før, sælger Youfly en service. Denne service bliver nød til at tilpasse til den enkelte kunde, da hver kunde er forskellig. Desuden skal den også passe sammen med kundens forventninger og produktets mulighed. Det er vigtigt at kunden får indbefriet sine forventninger og at de går derfra med en god oplevelse. Helst med en følelse af Wow, det var mere end hvad jeg havde forventet. Derfor er instruktøren virkelig vigtigt for Youfly. De gør en stor ære i at instruktørerne er de rigtige, og at de også har en personlig interesse i produkterne. Det afspejles b.la. i en den ene ejer af Youfly, som selv er helikopter pilot og har en stor passion for flyvning. Disse instruktører ses derfor som kernen af forretningen, uden dem vil både paintball, teambuilding og simulatorerne, slet ikke oplevelse på samme måde som de gør nu, måske vil de endda være helt værdiløse for kunderne. Men livscyklussen for service ændres hurtigt. Det betyder for Youfly at de hele tiden skal tilpasse deres instruktør og service, så det følger med krævene fra kunderne. Dette ændres hele tiden, i takt med at verden også ændres. Derfor skal Youfly hele tiden holder fokus på dette, og ikke går i stå. Men efter og have fået indsigt internt i Youflys arbejdsgang, kunne det allerede nu godt se ud som, at der er en brist i kommunikationens systemet og et mindre ståsted. Det skyldes et filter enten fra modtager eller afsenders side, da der gang på gang går information tabt under formidlingen. Instruktørerne og de øvrige ansatte bliver heller ikke informeret om virksomhedens fremtidige planer, selvom de hver dag arbejder tæt sammen. Det skaber både misforståelse og forvirring. Alt dette påvirker produktet, som er servicen, overfor kunderne. Det skaber misforståelser, og sætter instruktørerne i forlegenhed, når de ikke har alt den nødvendige information om kunderne, som der er blevet oplyst til mødebookeren under sammensætningen af arrangementet. Dette er der blevet spurgt om tidligt i stadiet i bookingen, for præcis at kunne levere det som kunden ønsker. Dette er endda oftest cheferne selv som booker arrangementerne. Denne forvirring og irritation ved de ansatte påvirker deres service overfor kunderne, og har skabt et mindre ståsted for nogle af de ansatte. Det betyder at deres arbejde bliver en rutine, og service ikke længere er kerneværdien i udførelsen af deres arbejde, det er blevet for nemt og gøre som vi plejer som også betyder at både de ansatte og cheferne ikke ønsker forandring i virksomheden, og det påvirker servicen og gejsten så denne livscyklus bliver ikke længere fulgt. Der mangler simpelthen en indstilling fra cheferne om et ønske om forandringer, og derefter motivation til de ansatte så de er indstillet på at forandringer er nødvendige. 18

19 Knowledge management Dette emner indbefatter to perspektiver: at kende kundernes behov og at kunderne kender deres eget behov, hvor begge er lige vigtige. At kende kunderne skal forstås på den måde, at både kende kundernes specifikke behov og at vide at hver kunde er forskellige. Dette kan være meget svært, da lige præcis hver kunde er forskellige. Det vil sige Youfly ikke kan inddele de forskellige kunder, i forskellige kategorier, da de hver især er forskellige fra stort set hver gang. Men Youfly skal forsøge alligevel, da det kan mindske beslutningsprocessen og vil gøre det nemmere at formidle videre til instruktørerne. Så selvom de er forskellige hver gang, tegner der sig alligevel lidt et mønster i kundernes booking. Mønsteret viser at det primært er yngre mennesker der spiller paintball, virksomhedere der booker skoven og battle station, men forskellige grupper der booker simulatorerne, men primært mænd i en gruppe på 3-4 pers, eller virksomheder. At kunderne kender deres egne behov, skulle man mene var en selvfølgelige, men dette er ikke altid tilfældet, og slet ikke hvis de ikke kender til alle mulighederne hos Youfly. Men det er salgsteamet opmærksomme på, og er gode til at stille dybdegående spørgsmål til kunderne, for at få udpenslet deres behov, imens de fortæller dem om alle de muligheder de har. Men Youfly skal være opmærksomme på, at de ikke bliver for selvsikre. Der tegner sig et mønster når de snakker med kunderne, at de hurtigt for sat dem i boks, og selv mener de ved lige præcis hvad kundens behov er, uden at lytte egentlig til kunden. Det skaber misforståelser, og giver som regel ikke en vellykket oplevelse til kunden. På baggrund af interview med en kunde som havde holdt et større arrangement i december 2012 hos Youfly, bliver denne teori bekræftet. Helle Broager, personale assistent hos Unipak A/S udtaler: Det er i hvert fald ikke der vi holder vores næste arrangement. Der var lagt op til stemning til alle aktiviteterne, men da man så nåede til maden, døde det helt hen, hvilket jo ikke dur, når det er en julefrokost. Der manglede ligesom noget stemning under maden. Mændene syntes aktiviteterne var sjove nok, så hvis man var til sådan noget, var det fint nok (se 6. Bilag) Det fremgår her tydeligt at Helle Broager ikke var tilfreds med arrangementet, og at der tydeligt var sket misforståelser i bookingen af arrangementet Delivery system management Det er vigtigt at det er nemt og bekvemt for kunderne, når de skal booke et tid ved Youfly. Det er specielt vigtigt for at være sikker på, at alle tænkelige bookinger når helt igennem. Derfor har de kun mulighed for at booke igennem telefon, hvor de kommer til og snakke med enten en instruktør eller en af cheferne. Denne fremgangsmåde er bevidst fra Youflys side, da de gerne vil kunne lave mersalg og få afstemt kundens forventninger, og dette vil ikke være muligt igennem en online booking. Det er heller ikke muligt for kunder og komme ind direkte fra gaden, da det ville være alt for dyrt i drift, både at have alle maskinerne tændt og have en instruktør gående. Men dette vil de gerne gøre muligt for kunder ovre på Sjælland, ved og flytte afdelingen fra Roskilde og indtil Københavns centrum, hvor de så ville holde åbent for drop in fra gaden. Men dette mersalg de gerne vil sælge til kunderne der ringer for at booke, kan også skabe en afskræk ved den enkelte kunde. Oftest har den private kunde været inde på Youflys hjemmeside og set deres produkter og priser, og har derved i en tilstrækkelig grad besluttet sig for, hvilket beløb og hvilket produkter de gerne vil prøve, når de så ringer for at booke en tid, bliver de tit mødt af en sælger der siger 30 min. I den simulator er ikke nok hvilket sælger gør i god mening, for at skabe en bedre oplevelse ved kunden og lave et mersalg. Men pludselig står kunden så i det dilemma at 30 min. Til 19

20 699 kr. I en simulator ikke er nok, men vil heller ikke bruge de 1250 kr. Det koster for 60 min. Dette kan godt skabe et negativt helhedsindtryk inden de overhovedet har besøgt Youfly. Dette er dog anderledens ved markedet BTB Moment of truth management Det er her hvor kunden modtager det egentlige produkt, ved både at modtage og bruge produktet samtidig, hvor begge ting er afhængige af hinanden. Kunden kan ikke kun modtage den ene del. Det er her hvor sandhedens øjeblik er kommet, og som afhænger af udbyderen (instruktøren) og de fysiske omgivelser. Dog skal det understreges, at sandhedens time er flere øjeblikke, for eksempel ved første møde (bookingen) her danner kundens sig allerede sit første indtryk af Youfly. Havde kunden en god oplevelse med bookingen, er personens blik af Youfly allerede meget positiv og skaber en god indstilling til selve oplevelsen. Men skabte det et negativt indblik af Rezultat, er det første øjeblik allerede mislykkedes, og det vil så kræve endnu mere af instruktøren, når de mødes fysisk, at ændre dette. Youfly gør meget for at forhindre dette. Det gør de blandt andet ved at imødekomme de fleste ønsker igennem booking på telefon, men også ved og være meget gæstfrie når eventuelle kunder kommer for at ser Youflys produkter. Det gøres blandt andet ved at tilbyde en kop kaffe/the og chokolade. Derefter får de en rundvisningen hvis det er første gang de er på besøg. Youflys sælgere prøver også ikke at blive for mekaniske i deres salgstaler, og lytter til hvad kunderne siger. Efter større arrangementer spørger de gerne kunderne, oftest dem som bookede arrangementet, og det levede op til deres forventninger. Det kan dog mærkes, som nævnt før, på enkelte instruktører at deres arbejde er blevet for meget vane, og derfor er nået til et ståsted. Dette sandhedens øjeblik, er også meget påvirket af de fysiske rammer, det er dog derfor bekymrende og ikke optimalt, at bar/receptions område som er forbundet med flysimulator området, bliver brugt til kontor- og møde lokale, imens kunderne er tilstede i simulatorerne. Det er fordi Youfly ikke har noget kontor eller mødelokale. Det giver ikke noget godt første håndsindtryk af kunderne og kan være en distraktion for kunderne Service competition management Konkurrence er sundt og det er med til at man som virksomhed ikke hviler på laurbærrene. Det er vigtigt at finde virksomheder eller konkurrenter så tæt på ens eget som muligt. Youfly har svært ved og finde direkte konkurrenter, fordi de er unikke. Men at være unik er ikke ens betydningen med, at de ikke har konkurrence. Som kunde kan man vælge imellem utallige ting som underholdning, f.eks. bowling, gokart, biograf, billiard. I det øjeblik Youfly ikke betragter disse ting som konkurrenter, og selv mener de ingen har, vil det få dem til og hvile på laurbærrene, og falde bagud i forhold til deres konkurrenter. Dette prøver Youfly konstant at forhindre. Blandt andet ved og at sidde i diverse erhvervs netværksgrupper, hvor de prøver at få nye B2B kunder, men også ved at holde foredrag fra tidligere F16 piloter ude ved dem selv. De prøver så vidt muligt at få delt så mange visit kort ud som muligt, men mangler et fysisk produkt, de kan uddele, så folk kan få et større helhelds indtryk af virksomheden end blot et navn på et visitkort. 20

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning Introduktion til en styrket og stigende omsætning i din virksomhed. Tak for din interesse for at møde os. Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

EVENT MARKETING PRODUCTION

EVENT MARKETING PRODUCTION dk EVENT MARKETING PRODUCTION EMP Det er vores dybeste forpligtelse, og vores løfte, at vi i samarbejde med vores partnere, vil opnå de resultater, vi har i sinde at realisere. Denne målsætning udgør fundamentet

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere