T a l e t i l s a m r å d d m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER Samrådsspørgsmål I (stillet af CHF) I forbindelse med Grønlands vedtagelse af storskalaloven bedes ministeren redegøre for, hvordan storskalalovens regler om acceptable løn- og ansættelsesforhold harmonerer med den definition, som regeringens embedsmandsudvalg har opstillet for social dumping på side 26 i rapporten fra udvalget om modvirkning af social dumping? I denne definition anføres, at social dumping bruges til at "beskrive forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau". Grønlands Selvstyre har overtaget arbejdsmarkedsområdet. Grønlands Landsting har dermed den lovgivende kompetence, og Grønlands Landsstyre har den udøvende kompetence. Den danske stat har ikke nogen lovgivende og udøvende kompetence på arbejdsmarkedsområdet i Grønland. Det betyder bl.a., at Folketinget ikke har kompetence til at definere, hvad social dumping er i Grønland, og hvordan det i givet fald skal bekæmpes. Hvorvidt den danske definition af social dumping ville kunne overføres til Grønland, vil derfor være en grønlandsk beslutning. I storskalaloven blev der - efter ønske fra bl.a. den grønlandske fagbevægelse indsat en bestemmelse, der sikrer en mindsteløn, der svarer til grundlønnen i overenskomster ind-

2 gået af de grønlandske parter. Det er den vej Grønland har valgt. 2

3 Samrådsspørgsmål O (stillet af CHF) Hvordan forholder ministeren sig til 3F's formand Poul Erik Skov Christensens udtalelser om, at han finder det "uacceptabelt" og "skamfuldt" at regeringen accepterer og blåstempler de arbejdsvilkår medarbejderne i Grønland kan se frem til med denne storskalalov? Jeg har forstået, at formand for Grønlands største faglige organisation, SIK, Jess G. Berthelsen i forbindelse med storskalalovens vedtagelse har udtalt, at SIK har sat et vellykket aftryk på loven. Fx har vi i Danmark ikke tradition for lovbestemt mindsteløn på det danske arbejdsmarked, som man nu har indført i storskalaloven. Den vej har Grønland valgt. Det respekterer den danske regering. Forstår til fulde dansk fagbevægelse engagement i arbejdsmarkedsforhold også udenfor Danmarks grænser. 3

4 Spørgsmål J, K, S og T behandles efter hinanden, da handler om organisationsfrihed og retten til at føre kollektive forhandlinger. Samrådsspørgsmål J (stillet af CHF) Ifølge storskalaloven er det kun en faglig organisation i det land, hvor medarbejderen er hjemmehørende, der kan indgå aftaler. Betyder det, at medarbejderne skal komme fra samme land og hvis der kommer medarbejdere fra flere lande, at antallet af kollektive aftaler skal svare til antallet af nationaliteter, der arbejder på det pågældende område? Det grønlandske Landsstyre har i den forbindelse oplyst, at det ikke er korrekt, at det kun er en faglig organisation i det land, hvor den udenlandske arbejdstager er hjemmehørende, der kan indgå aftaler. En udenlandsk arbejdstager kan vælge at være medlem af en faglig organisation fra det land, hvor den pågældende er hjemmehørende. Men en udenlandsk arbejdstager kan også vælge at være medlem af en grønlandsk faglig organisation i stedet for en udenlandsk faglig organisation fra arbejdstagerens hjemland. En grønlandsk faglig organisation kan indgå en kollektiv overenskomst for udenlandske arbejdstagere. En sådan overenskomst kan omfatte udenlandske arbejdstagere fra et enkelt eller flere lande. Endvidere kan et projektselskab indgå sådanne kollektive overenskomster med flere grønlandske faglige organisationer. Storskalaloven medfører ikke, at et projekts medarbejdere alle skal komme fra samme land. Nogle af medarbejderne vil 4

5 være grønlandske, og andre kan komme fra forskellige andre lande. Hvis et projekts medarbejdere kommer fra flere lande, medfører storskalaloven heller ikke, at der skal være en kollektiv overenskomst for hvert af medarbejdernes hjemlande. 5

6 Samrådsspørgsmål K (stillet af CHF) Kan der i Grønland etableres en faglig aktion af de grønlandske faglige organisationer for at kræve kollektiv overenskomst på et højere niveau? Kan der i givet fald etableres f.eks. sympatikonflikter i Danmark til støtte herfor? Det grønlandske Landsstyre har oplyst, at en grønlandsk faglig organisation vil kunne foretage kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af en overenskomst på et højere niveau i det omfang, der er adgang dertil efter grønlandske regler om kollektiv arbejdsret. Hvis der etableres en sympatikonflikt i Danmark til støtte for indgåelse af en kollektiv overenskomst i Grønland eller i et andet land, vil det være op til Arbejdsretten i Danmark at afgøre, om den er lovlig. 6

7 Samrådsspørgsmål S (stillet af FS) Betyder Storskalalovens 10 at grønlandske fagforeninger afskæres fra at stille et lovligt krav til de pågældende udenlandske virksomheder om at indgå en grønlandsk overenskomst, og afskæres de fra at forfølge dette krav ved lovlige kampskridt? Det grønlandske Landsstyre har oplyst, at en grønlandsk faglig organisation vil kunne foretage kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af en overenskomst på et højere niveau i det omfang, der er adgang dertil efter grønlandske regler om kollektiv arbejdsret. Det grønlandske Landsstyre har endvidere oplyst, at på det grønlandske arbejdsmarked, afgøres det efter grønlandsk ret, hvad der er lovlige krav om indgåelse af overenskomster. Og hvad der er lovlige kampskridt til støtte for indgåelse af overenskomster. 7

8 Samrådsspørgsmål T (stillet af FS) Kan de udenlandske arbejdere, der er beskæftiget med anlægsarbejder i storskalaprojekter frit melde sig ind i grønlandske fagforeninger, og såfremt det kan lade sig gøre, hvilken forhandlingsret har de grønlandske fagforeninger da på vegne af de pågældende arbejdere? Der er som i Danmark forenings- og aftalefrihed i Grønland. Dvs. at fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer kan indgå overenskomster, og der kan iværksættes kollektive kampskridt til støtte for krav om overenskomst. Det fremgår udtrykkeligt af storskalaloven, at der i øvrigt gælder almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland for udenlandske ansatte, udenlandske faglige organisationer og kollektive overenskomster. Det grønlandske Landsstyre har supplerende oplyst, at de udenlandske arbejdstagere frit kan melde sig ind i grønlandske fagforeninger, og at den grønlandske fagforening kan indgå en kollektiv overenskomst for de udenlandske arbejdstagere. En sådan overenskomst kan omfatte udenlandske arbejdstagere fra et enkelt eller flere lande. 8

9 Samrådsspørgsmål N (stillet af CHF) Da et storskalaprojekt må forventes at kræve et betydeligt tilsyn med arbejdsmiljøet bedes ministeren redegøre for, hvordan denne arbejdsmiljøindsats i Grønland finansieres, da det er det danske Arbejdstilsyn, som er tilsynsmyndighed? Lad mig indledningsvist slå fast, at arbejdsmiljøforholdene selvfølgelig skal være i orden på de kommende storskalaprojekter i Grønland. Når projekterne går i gang, skal Arbejdstilsynet derfor også føre det nødvendige tilsyn med, at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt. Det vil medføre en ekstra indsats fra Arbejdstilsynet særligt i anlægsfasen fordi der er tale om store projekter og tilsvarende store arbejdspladser. Regeringen vil naturligvis sikre, at Arbejdstilsynet har de nødvendige ressourcer til indsatsen. Men der går et stykke tid, inden det første spadestik tages, og jeg vil gerne understrege, at som det ser ud nu, så er det en relativ beskeden udgift, der skal findes finansiering til. Arbejdstilsynets umiddelbare vurdering er, at de samlede merudgifter vil udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. Disse beløb gælder for det ene kendte projekt. Hvis der realiseres yderligere projekter, vil Arbejdstilsynets merudgifter stige tilsvarende. Så det er ret beskedne beløb, der er tale om. Og regeringen vil nu se på, hvordan Arbejdstilsynets tilsynsindsats i forbindelse med storskalaprojekterne skal finansieres. 9

10 Det er dog vigtigt for mig at understrege, at det først og fremmest er de projektansvarlige og de enkelte arbejdsgiveres ansvar, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. 10

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere