Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100"

Transkript

1 Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100 Konstruksjon Sjaktpumpestasjon Synthetic Bruk WiloDrainLift WS 900/1100 er en enkel/dobbeltpumpesjakt for transport av kloakk- og avløpsvann i bygningsteknikk, fra rom og overflater under selvfallsnivå (EN 752). Egnet som tilkoblingsklar sjaktpumpestasjon for trykkdrenering og som pumpestasjon for drenering. WS 900/1100 settes ned i bakken utenfor bygningen. En tidsbesparende, lett, monterings- og kostnadsvennlig løsning for alle planleggere og byggherrer. Pumpetyper som kan brukes TS 40 Lett tilsmussede medier (uten fekalier), 10 mm fri kulegjennomgang, avtagbar tilkoblingskabel. TP 50 For grovt tilsmussede transportmedier (uten fekalier); 44 mm fri kulegjennomgang, avtagbar tilkoblingskabel. TP 65 For grovt tilsmussede transportmedier (uten fekalier); 44 mm fri kulegjennomgang, avtagbar tilkoblingskabel. STS 65 For grovt tilsmussede medier (fekalieholdig eller uten fekalier), 65 mm fri kulegjennomgang, avtagbar tilkoblingskabel, tilstoppingsforebyggende fristrømshydraulikk. Ved tilkobling til en trykkledning DN 65 iht. DIN EN og EN TP 80 For sterkt tilsmussede transportmedier og fekalier; 80 mm fri kulegjennomgang. Eksplosjonsvern som standard, avtagbar tilkoblingskabel (kun som enkeltpumpestasjon). Iht. DIN EN MTC 32 Avløpspumpe med skjæreverk, tilgjengelig som trefasevekselstrømutførelse med eller uten eksplosjonsvern. For store løftehøyder opptil 50 m. Iht. DIN EN og EN MTC 40 Avløpspumpe med skjæreverk, for lave løftehøyder, i trefase- eller vekselstrøm, uten eksplosjonsvern. Vekselstrømversjon med påmontert flottørbryter og kondensatorboks. Iht. EN MTS 40 For sterkt tilsmussede transportmedier og fekalier. Eksplosjonsvern som standard (bare 3~400 V), avtagbar tilkoblingskabel. Med patentert skjæreverk: Innvendig roterende kniv Sfærisk preget skjæreverk Absolutt driftssikker Iht. DIN EN og EN Beskrivelse/konstruksjon Maks. nyttelast 5 kn/m 2 (iht. DIN EN 124, gruppe 1) Maksimalt trykk i trykkledning 6 bar. Pumpestasjon-Synthetic av gjenvinnbart PE Høy driftssikkerhet takket være 2/4 (WS 900 = 2 stk., WS 1100 = 4 stk.) sidevinger som standard (ingen betongringer nødvendig) 2/4 innløp som kan velges ut på montasjestedet Høy fasthet takket være halvkuleformet sjaktbunn, opp til en nedsenkningsdybde på 1,20 m i grunnvann. Wilo overvannskobling 2 stusser DN 100 for utlufting og tilkoblingskabel Den halvkuleformede pumpekummen gir et avleiringsfritt oppsamlingsrom Nivågiver lett tilgjengelig takket være montering med innhengt holdestav Dette følger med Rørnett i rustfritt stål, fra pumpetrykkstuss til ca. 10 cm utenfor sjakten Overvannskuplingssystem inkl. tetninger Tilbakeslagsventil, stengeventil komplett montert Spyletilkobling G 1½ Edelstålkjetting med festekrok Holdestav for nivåovervåkning (nivåsensor, flottørbryter) inkl. monteringstilbehør Dobbeltpumpestasjoner leveres med dobbelt antall overvannskoblinger og armaturer. Tilkoblingsmateriale for to DN 150 KGinnløpsrør Monterings- og driftsveiledning Viktig! Pumpen følger ikke med i leveringsomfanget! Typenøkkel Eks.: Wilo-DrainLift WS 900 E/ MTS 40 WS 900 Diameter sjakt Sjaktpumpestasjon Synthetic 900 = 900 mm Med forbehold om endringer / 4

2 Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100 E MTS = 1100 mm E = enkeltpumpe D = dobbeltpumpe Valgt pumpetype Spesielle egenskaper/produktfordeler Avleiringsfritt oppsamlingsrom Høy fasthet på grunn av halvkuleformet sjaktbunn 2/4 innløp som kan velges ut på montasjestedet Tilkoblingsklar pumpestasjon (uten pumpe oh koblingsenhet) V4A røropplegg i edelstål Også med skjæreverkpumpene Wilo-Drain MTS 40/ og MTC. Med forbehold om endringer / 4

3 Totalkarakteristikk: Wilo-DrainLift WS 900/1100 Karakteristikk Wilo-DrainLift WS 900/WS 1100 Enkeltkarakteristikk, se tekniske spesifikasjoner for valgt pumpe. Iht. EN må en strømningshastighet (i trykkledningen) mellom 0,7 og 2,3 m/s overholdes. Med forbehold om endringer / 4

4 Egenskaper/funksjon: Wilo-DrainLift WS 900/1100 Utførelse Pumpe følger med i leveringen Enkeltpumpeanlegg Dobbeltpumpeanlegg Bruk Gulvmontert Nedfelt Egenskaper/funksjon Innløpsposisjon kan velges fritt Nivåstyring: med flottørbryter Nivåstyring: med nivåsensor Nivåstyring: med pneumatisk trykkopptaker Klar for tilkobling Koblingsenhet = ja, = nei Opsjon Opsjon Opsjon Opsjon Med forbehold om endringer / 4

5 Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 DK Monterings- og driftsvejledning Ed.02/ Wilo

6 Fig. 1: Fig. 2: 1 ON DIP K Seconds ON DIP A A1 L1 L2 L3 NO L1 L2 L3 NO 1/L1 3/L2 5/L3 N L1 L2 L3 N T1 T2 T A2 T1 T2 T A2 SSM Alarm WSK WSK -P1 -P2 GL SL HW /T1 4/T2 6/T3 N PE 3 ~ 400V 50/60Hz 3 ~ 400V L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N M 3~ WSK M 3~ WSK L N 1 ~ 230V/50Hz 1 ~ 230V 50/60Hz L N PE 1 ~ 230V L1 L2 L3 N M 1 ~ M 1~ WSK WSK Pump 1 Pump 2 L N 1 ~ 230V/50Hz P1 ON / OFF P2 ON / ON WA 65 WA 95 MS 1 Drain-Alarm 2

7 Dansk Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning Om dette dokument Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er oversættelser af den originale driftsvejledning. Monterings- og driftsvejledningen er en del af produktet. Den skal altid opbevares i nærheden af produktet. Korrekt brug og betjening af produktet forudsætter, at vejledningen overholdes nøje. Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske forskrifter og standarder, da vejledningen blev trykt. EF-konformitetserklæring: En kopi af EF-konformitetserklæringen i Monterings- og driftsvejledning er del af denne monterings- og driftsvejledning. Ved en teknisk ændring af de nævnte konstruktioner, der ikke er afstemt med os, eller manglende overholdelse af erklæringerne vedrørende produktets/personalets sikkerhed, der er anført i monterings- og driftsvejledningen, mister denne erklæring sin gyldighed. 2 Sikkerhed Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, som skal overholdes ved installation, drift og vedligeholdelse. Derfor skal montøren samt de ansvarlige fagfolk/ den ansvarlige operatør altid læse monterings- og driftsvejledningen før installation og ibrugtagning. Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i følgende afsnit om faresymboler. 2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen Symboler: Generelt faresymbol Fare på grund af elektrisk spænding BEMÆRK Signalord: FARE! Akut farlig situation. Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader. FORSIGTIG! Der er fare for, at produktet/anlægget skal blive beskadiget. Forsigtig advarer om, at der kan opstå produktskader, hvis anvisningerne ikke overholdes. BEMÆRK: Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på mulige problemer. Anvisninger, der er anbragt ved siden af produktet, som f.eks. pil for omdrejningsretningen markeringer for tilslutninger typeskilt advarselsmærkat skal altid overholdes og bevares i fuldstændig læsbar tilstand. 2.2 Personalekvalifikationer Personalet, der udfører installation, betjening og vedligeholdelse, skal være i besiddelse af de relevante kvalifikationer til dette arbejde. Operatøren skal sikre ansvarsområde, ansvar og overvågning af personalet. Hvis personalet ikke har den nødvendige viden, skal det uddannes og undervises. Efter anmodning fra operatøren kan dette om nødvendigt foretages hos producenten af produktet. 2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsætte personer, miljøet og produkt/ anlæg for fare. Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne medfører, at skadeserstatningskrav bortfalder. I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis medføre følgende farlige situationer: Fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirkninger. Fare for miljøet som følge af læk af farlige stoffer. Skade på ejendom. Svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget. Svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder. 2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde Sikkerhedsforskrifterne i denne monterings- og driftsvejledning, gældende nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker samt eventuelle interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter fra operatøren skal overholdes. ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. Advarsel betyder, at det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke følges. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 3

8 Dansk 2.5 Sikkerhedsforskrifter for operatøren Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller de modtager anvisninger fra denne person vedr. anvendelse af udstyret. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. Hvis varme eller kolde komponenter på produktet/ anlægget kan medføre fare, skal disse på opstillingsstedet sikres mod berøring. Berøringsbeskyttelse af komponenter, der bevæger sig (f.eks. kobling), må ikke fjernes fra det produkt, hvor denne befinder sig i driften. Utætheder (f.eks. akseltætning) af farlige pumpemedier (f.eks. eksplosiv, giftig, varm) skal afledes således, at der ikke opstår fare for personer eller miljø. Nationale lovmæssige bestemmelser skal overholdes. Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes. 2.6 Sikkerhedsforskrifter ved installations- og vedligeholdelsesarbejder Operatøren skal sørge for, at alle installations- og vedligeholdelsesarbejder udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst monterings- og driftsvejledningen grundigt igennem, og dermed har den fornødne viden. Arbejder på produktet/anlægget må kun foretages ved stilstand. Fremgangsmåden for standsning af produktet/anlægget, som er beskrevet i monterings- og driftsvejledningen, skal altid overholdes. Umiddelbart efter arbejderne afsluttes, skal alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger hhv. sættes på plads eller i gang igen. 2.7 Egne ændringer og reservedelsfremstilling Egne ændringer og reservedelsfremstilling bringer produktets/personalets sikkerhed i fare, og sætter producentens afgivne erklæringer vedrørende sikkerhed ud af kraft. Ændringer på produktet er kun tilladt efter aftale med producenten. Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer sikkerheden. Hvis der anvendes andre dele, hæftes der ikke for følgerne, der resulterer heraf. 2.8 Ikke tilladte driftsbetingelser Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun garanteret ved korrekt anvendelse iht. afsnit 4 i driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår af kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder under- eller overskrides. 3 Transport og midlertidig opbevaring Så snart produktet er modtaget: Kontrollér produktet for transportskader. I tilfælde af transportskader skal de nødvendige skridt indledes ved speditøren inden for de tilsvarende tidsfrister. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! Ukorrekt transport og ukorrekt midlertidig opbevaring kan medføre materielle skader på ejendom. Styreenheden skal beskyttes mod fugt og mekanisk beskadigelse. Det må ikke udsættes for temperaturer uden for området fra 20 C til +60 C. 4 Anvendelsesformål Styreenheden EC-Drain 2x4,0 anvendes til automatisk styring af to pumper indtil maks. P 2 4,0 kw effektforbrug i løfteanlæg i spildevandsskakter ved dykmotorpumper. FARE! Livsfare! Styreenheden er ikke eksplosionsbeskyttet og må ikke anvendes i området med risiko for eksplosion! Installér altid styreenheden uden for området med risiko for eksplosion. Anvend sikkerhedsbarrierer ved anvendelse af flydekontakter i områder med risiko for eksplosion. Ved anvendelse i områder med risiko for eksplosion skal alle gældende forskrifter vedr. eksplosionsbeskyttelse overholdes! Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af denne vejledning. Enhver anvendelse, der går ud over dette, anses for at være ikke korrekt. 4 04/2011

9 Dansk 5 Produktdata 5.1 Typekode Eksempel: EC-Drain 2x4,0 EC Economy-Controller Drain Snavset vand/spildevand 2x 2 = dobbeltpumpestyring 4,0 Pumpens maks. tilladte nominelle ydelse [kw] 5.2 Tekniske data Forsyningsspænding [V]: Enfaset 230 V (L, N, PE), trefaset 400 V (L1, L2, L3, N, PE) Frekvens [Hz]: 50/60 Hz Styrespænding [V]: 24 V DC Effektforbrug [VA]: Maks. 15 VA (kontaktor aktiveret), maks. 8 VA (hviletilstand) Maks. koblingseffekt [kw]: P 2 4 kw, AC 3 Maks. strøm [A]: 12 A Motorværn: Integreret overtemperatursikring (termosikringskontakt) i pumpemotoren Kapslingsklasse: IP 54 Maks. sikring på netsiden [A]: 25 A, træg Omgivelsestemperatur [ C]: -20 til +60 C Alarmkontakt: Kontaktbelastning maks. 250 V~, 1 A Husmateriale: ABS Husmål: 289 mm x 239 mm x 155 mm (BxHxD) El-sikkerhed: Tilsmudsningsgrad II 5.3 Leveringsomfang Styreenhed EC-Drain 2x4,0 (med integreret summer) Vedlagt 3 stk. reduktionspakninger til kabelforskruning 2 stk. konfektionerede trådbroer Monterings- og driftsvejledning 5.4 Tilbehør Tilbehør skal bestilles særskilt: Batteri (NiMH) 9V / 200 mah Horn 230 V / 50 Hz Blitzlampe 230 V / 50 Hz Signallampe 230 V / 50 Hz Se kataloget for en detaljeret liste 6 Beskrivelse og funktion 6.1 Beskrivelse af produktet (fig. 1) EC-Drain 2x4,0 er en elektronisk styreenhed med integreret mikrocontroller. Den styrer to pumper afhængigt af den tilsluttede flydekontakts koblingstilstand. Når oversvømmelsesniveauet nås, aktiveres en optisk og en akustisk meddelelse og en tvangstilkobling af pumperne. Samlefejlsignalet og alarmen for høj vandstand er aktive. Et ekstra batteri (tilbehør) muliggør en netuafhængig alarmmelding, der med et akustisk konstant signal signaliserer, at der mangler netspænding. Fejl ved pumperne registreres og analyseres. Visning af driftstilstandene signaliseres med LED erne på forsiden, der betjenes med tasterne på højre side af huset. 6.2 Funktion og betjening Efter tilslutning af styreenheden til forsyningsspændingen og efter hver netafbrydelse vender styreenheden tilbage til driftstypen, der var indstillet før spændingsafbrydelse. Først aktiveres alle LED er som test i ca. 2 sek. Derefter er styreenheden driftsklar Styreenhedens betjeningselementer (fig. 1) Hovedkontakt 4-polet: 0 ƒ FRA I ƒ TIL Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 5

10 Dansk P1 P2 Tast: Manuel drift (pos. 1) Ved at trykke på tasten manuel drift tilkobles pumpe 1 eller pumpe 2 afhængigt af flydekontaktns signal med alle sikkerhedsfunktioner som f.eks. elektronisk motorværn og viklingsbeskyttelsesovervågning af termosikringskontakten. Den grønne LED Drift pumpe 1 (pos. 6) eller drift pumpe 2 (pos. 10) lyser, så længe der trykkes på tasten. Denne funktion er beregnet til ibrugtagning eller testkørsel. Den manuelle drift kører kun, så længe der trykkes på tasten. Stop (pos. 2) Hvis der trykkes på tasten stop, er den automatiske drift frakoblet for begge pumper, og den grønne LED (pos. 5, pos. 9) blinker. Pumpen tilkobles ikke automatisk. Når oversvømmelsesniveauet nås, aktiveres en optisk og akustisk alarmmelding, og samlefejlsignalkontakten (SSM) og oversvømmelsesalarmkontakten (alarm) er aktive. Automatisk drift (pos. 3) Hvis der trykkes på tasten automatisk drift, er den automatiske drift tilkoblet for begge pumper afhængigt af indstillingen af DIP-switch 6 og 7 (fig. 2, pos. 3), og den grønne LED (pos. 5, pos. 9) lyser permanent. Hvis en pumpe blev aktiveret med DIP switchen, forbliver den pågældende LED slukket (se afsnit 6.2.4). I automatisk drift aktiveres pumperne afhængigt af signalet fra flydekontakten. Når det første tilkoblingspunkt nås, lukkes flydekontaktens kontakt og hovedpumpen tilkobles. Når det andet tilkoblingspunkt nås, tilkobles spidsbelastningspumpen. Den grønne LED (pos. 6, pos. 10) lyser, mens pumpen er i drift. Når hovedflydekontaktens frakoblingspunkt nås, åbner kontakten, spidsbelastningspumpen frakobles, og hovedpumpens efterløbstid, der er indstillet med potentiometeret (fig. 2, pos. 2), bliver aktiv. Den grønne LED (pos. 6, pos. 10) blinker, indtil den indstillede tid er forløbet. Når tiden er forløbet, frakobles hovedpumpen. For at optimere driftstiderne, foretages der efter hver frakobling af hovedpumpen et pumpeskift. I automatisk drift er alle sikkerhedsfunktioner som f.eks. elektronisk motorværn og overvågning de tilsluttede pumpers termosikringskontakt aktive. Ved fejl på en pumpe skiftes der automatisk til den funktionsdygtige pumpe, der aktiveres en optisk og akustisk alarmmelding, og samlefejlsignalkontakten (SSM) er aktiv. P1 Når oversvømmelsesniveauet nås, aktiveres en optisk og akustisk alarmmelding, samlefejlsignalkontakten (SSM) og oversvømmelsesalarmkontakten er aktive. Derudover foretages en tvangstilkobling af pumperne for at forøge anlæggets sikkerhed. Summer fra/reset (pos. 4) Når der forekommer en fejl, udsender den integrerede summer et akustisk signal. Ved at trykke kort på tasten frakobles summeren og kvitteres fejlsignalrelæet. For at kvittere fejlen og frigive styringen igen skal der trykkes på tasten i mindst et halvt sekund. En kvittering er kun mulig, når fejl og årsag er udbedret. Fejlhukommelse Styringen indeholder en fejlhukommelse. Den sidste fejl, der er forekommet, gemmes nulspændingssikkert og kan hentes med følgende tastkombination. Ved at trykke samtidigt på de to taster stop + auto vises den sidst gemte fejl med de pågældnede LED'er (se kapitel 10 Fejl, årsager og afhjælpning). Ved at trykke samtidigt (ca. 1 sek.) på de to taster man. 1 + stop slettes fejlhukommelsen Styreenhedens visningselementer (fig. 1) Driftsklar (pos. 15) LED grøn Lyser permanent, når spændingsforsyningen er etableret på styreenheden, og der er styrespænding. Automatisk drift (pos. 5, pos. 9) LED grøn Blinker, når der er styrespænding, men den automatiske drift er frakoblet. Lyser, når den automatiske drift er tilkoblet. Lyser ikke, når pumpen er deaktiveret med DIP switch (se afsnit 6.2.4). Drift (pos. 6, pos. 10) LED grøn Lyser grønt, når pumpen er tilkoblet (tilkoblingsniveau nået). Blinker grønt, når pumpen er tilkoblet via indstillet efterløbstid. 6 04/2011

11 Dansk Oversvømmelse (pos. 14) LED rød Lyser rødt, når alarmen for høj vandstand har udløst. Fejl overbelastning (pos. 7, pos. 11) LED rød Lyser rødt, når den elektroniske overstrømsudløser har udløst. Indstillingen foretages med DIP switch (se afsnit 6.2.3). Blinker rødt, når styringen anvendes uden belastning. Fejl vikling (pos. 8, pos. 12) LED rød Lyser rødt, når termosikringskontakten (WSK) har udløst. Service (pos. 13) LED gul Lyser gult, når serviceintervallet, der er indstillet med DIP switches (fig. 2, pos. 3) (se afsnit 6.2.4), er forløbet. For at forøge driftssikkerheden anbefales det at gennemføre en vedligeholdelse af anlægget. Fagpersonalet skal foretage et reset af tælleren. Faserækkefølge forkert (kun ved trefaset version) Ved forkert faserækkefølge blinker alle LED'er efter hinanden mod uret (løbelys). Der aktiveres en akustisk alarmmelding, og samlefejlsignalkontakten (SSM) er aktiv DIP switch foroven (fig. 2, pos. 1) over potentiometeret FARE! Livsfare! Ved arbejder på en åbnet styreenhed er der for elektrisk stød, hvis spændingsførende komponenter berøres. Arbejderne må kun udføres af fagpersonale! For at ændre DIP switch-indstillingerne skal apparatet gøres spændingsfrit og sikres mod at blive tilkoblet igen af uvedkommende. Med de øverste DIP switches indstilles den elektroniske overstrømsudløser, og specialfunktioner som f.eks. pumpe-kick og summer kan aktiveres. Internt elektronisk motorværn (DIP 1-5) For at sikre mod motoroverbelastning skal overstrømsudløseren indstilles med DIP switch 1 til 5 (1,5-12 A) i overensstemmelse med den nominelle pumpestrøm. Der foretages en frakobling, når den indstillede nominelle pumpestrøm overskrides. efter 1 sek., når strømmen underskrider værdien på 300 ma, mens pumpen er tilkoblet. Frakoblingen foretages i henhold til en udløsningskurve, der er gemt i softwaren. Efter hver overstrømsudløsning skal fejlen kvitteres med tasten reset. Hvis DIP switch 1 til 5 befinder sig i position OFF, er den mindste strømværdi på 1,5 A indstillet. Hvis en eller flere DIP switches skubbes til positionen ON, skal værdien for den pågældende DIP switch (efterfølgende tabel) lægges til grundværdien på 1,5 A. DIP switch Strømværdi Eksempel: 1 0,5 A Nominel pumpestrøm 7,5 A 2 1,0 A 1,5 A (grundværdi) 3 2,0 A + 2,0 A (DIP switch 3) 4 3,0 A + 4,0 A (DIP switch 5) 5 4,0 A = 7,5 A (nominel pumpestrøm) Pumpe-kick (DIP 6) For at undgå stilstand i længere tid testkøres cyklisk. Testkørslen aktiveres (ON) og deaktiveres (OFF) med DIP switch 6. En testkørsel finder sted i en tid på 2 sek. efter en stilstandstid for pumperne på 24 timer. Summer (DIP 7) Med DIP switch 7 aktiveres (ON) eller deaktiveres (OFF) den interne summer. Ved spændingssvigt eller ved slukket hovedafbryder kan summeren ikke deaktiveres med DIP switchen. Her er det nødvendigt at fjerne batteriet (tilbehør) fra holderen DIP switch (fig. 2, pos. 3) under potentiometeret FARE! Livsfare! Ved arbejder på en åbnet styreenhed er der for elektrisk stød, hvis spændingsførende komponenter berøres. Arbejderne må kun udføres af fagpersonale! For at ændre DIP switch-indstillingerne skal apparatet gøres spændingsfrit og sikres mod at blive tilkoblet igen af uvedkommende. Med de nederste DIP switches aktiveres forindstillede anlægsparametre og forskellige serviceintervaller. Derudover kan hver pumpe aktiveres og deaktiveres med en DIP switch til nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 7

12 Dansk DIP switch 1 ON (position foroven) OFF (position forneden) Indstilling af netspændingen (DIP 1) Med DIP switch 1 indstilles den anvendte netspænding. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! En forkert indstillet netspænding kan medføre, at styreenheden ødelægges. Før netspændingen tilsluttes, skal DIP switchens position kontrolleres og evt. korrigeres! Funktion Trefaset 400 V Enfaset 230 V Reserve/ikke belagt (DIP 2-3) DIP switch Funktion 2 Reserve 3 Reserve Service (DIP 4-5) Med DIP switch 4 og 5 kan anlæggets serviceinterval indstilles. Hvis de to DIP switches er deaktiveret (OFF), vises der ingen servicevisning. Når det indstillede serviceinterval er forløbet, udløses der en optisk meddelelse med den gule LED (fig. 1, pos. 13). Der aktiveres ikke en akustisk alarmmelding, og samlefejlsignalkontakten (SSM) er ikke aktiv. For at forøge driftssikkerheden anbefales det at gennemføre en vedligeholdelse af anlægget, når den optiske meddelelse forekommer. Tidsregistreringen foretages fortløbende, når der findes netspænding. Fagpersonalet skal foretage et reset af tælleren. Følgende serviceintervaller kan vælges: DIP switch Serviceinterval 4 ¼ år 5 ½ år år Aktivering pumpe (DIP 6-7) Afbryder til valg af pumpedriftstypen. Her kan hver pumpe deaktiveres (OFF) eller frigives (ON). Visningen vises med den grønne LED (fig. 1, pos. 5, pos. 9) BEMÆRK: I frakoblet tilstand tilkobles pumpen ikke af flydekontakten ved et krav. DIP switch Funktion 6 Pumpe 1 aktiv 7 Pumpe 2 aktiv Efterløbstid (fig. 2, pos. 2) Under efterløbstiden forstår man tiden, som forløber fra åbning af flydekontaktens afbryder til frakobling af hovedpumpen. Efterløbstiden indstilles med potentiometeret i apparatet. Indstillingen foretages trinløst i området på sekunder. FARE! Livsfare! Ved arbejder på en åbnet styreenhed er der for elektrisk stød, hvis spændingsførende komponenter berøres. Arbejderne må kun udføres af fagpersonale! For at indstille potentiometeret skal strømmen til apparatet afbrydes og sikres mod at blive tilkoblet igen af uvedkommende Eksternt motorværn termosikringskontakt Hvis motoren er udstyret med en termosikringskontakt, skal den tilsluttes til de pågældende klemmer 1 og 2 til pumpe 1 og klemmer 3 og 4 til pumpe 2. Ved motorer uden termosikringskontakt skal der placeres en trådbro Alarm for høj vandstand For at kunne analysere alarmen for høj vandstand skal der tilsluttes en flydekontakt til klemmerne 9 og 10 (HW). Ved udløsning aktiveres en optisk og akustisk meddelelse og en tvangstilkobling af pumpen. Samlefejlsignalet (SSM) og alarmen for høj vandstand er aktive. 7 Installation og elektrisk tilslutning FARE! Livsfare! Ukorrekt installation og ukorrekt elektrisk tilslutning kan være livsfarlig. Installation og elektrisk tilslutning må kun foretages af fagfolk og i henhold til gældende forskrifter! Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker! 7.1 Installation Installér styreenheden på et tørt, vibrationsfrit og frostsikkert sted. Beskyt installationspladsen mod direkte sollys. Boringsafstande 268 x 188 mm (BxH), oplysninger, se også styreenheden underside. Anvend skruer (4 stk., Ø maks. 4 mm) og tilsvarende dyvler til fastgørelse. Åbn husets overdel for at fastgøre styreenheden: Løsn 4 dækselfastgørelsesskruer. Fastgør styreenheden på væggen med dyvler og skruer. 8 04/2011

13 Dansk 7.2 Elektrisk tilslutning FARE! Livsfare! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød. Elektrisk tilslutning må kun foretages af en elinstallatør, der er godkendt af det lokale energiforsyningsselskab, og i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Overhold monterings- og driftsvejledningerne til pumperne og tilbehøret! Afbryd spændingsforsyningen før alle arbejder! Nettilslutningens netform, strømtype og spænding skal svare til oplysningerne på pumpens/ motorens typeskilt. Netkrav: BEMÆRK: Iht. EN / IEC (se efterfølgende tabel) er styreskab og pumpe beregnet til en ydelse på... kw (spalte 1) ved drift på et strømforsyningsnet med en systemimpedans Z maks. på hustilslutningen på maks.... ohm (spalte 2) ved et maks. antal... koblinger (spalte 3). Hvis netimpedansen og antallet af koblinger pr. time er større end de værdier, der er nævnt i tabellen kan styreskabet med pumpen på grund af de ugunstige netforhold forårsage midlertidige fald i spændingen samt forstyrrende spændingssvingninger, såkaldt flimmer. Det kan således være nødvendigt med foranstaltninger før styreskabet med pumpe kan anvendes korrekt på denne tilslutning. Nærmere information kan fås hos det lokale energiforsyningsselskab og hos producenten. Ydelse [kw] (spalte 1) Systemimpedans [Ω] (spalte 2) Tilkoblinger pr. time (spalte 3) Trefaset 400 V 2,2 0, polet 3,0 0, ,0 0, ,2 0, ,0 0, ,0 0, ,2 0, ,0 0, ,0 0, Trefaset 400 V 3,0 0, polet 4,0 0, ,2 0, ,0 0, ,0 0, ,2 0, ,0 0, ,0 0, Enfaset 230 V 1,5 0, polet 2,2 0, ,5 0, ,2 0, ,5 0, ,2 0, Sikringen på netsiden (maks. 25 A, træg) samt fejlstrømsrelæ skal udføres iht. gældende forskrifter. For at forøge driftssikkerheden foreskrives det at anvende en sikringsautomat med K-karakteristik, der afbryder alle poler. Før pumpekablets kabelender gennem kabelforskruningerne og kabelindgangene, og forbind dem i overensstemmelse med mærkningen på klemmerækken. BEMÆRK: Kontrollér, at kablet sidder fast, når kabelforskruningen er spændt. Hvis kablet sidder løst i kabelforskruningen, skal den eksisterende pakning udskiftes med den vedlagte reduktionspakning (vedlagt). Tilslut pumpen/anlægget korrekt til jord. Klemmerækken skal belægges på følgende måde: Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 9

14 Dansk Nettilslutning, enfaset 230 V (L, N, PE) Styreenhed: Klemmer 2/T1, N, PE Foretag nettilslutning til hovedafbryderen på an klemmerne 2/T1 og N i henhold til koblingsskemaet (fig. 2). Beskyttelseslederen tilsluttes til den forblivende PE-klemme. Sæt bro (vedlagt) mellem klemme L1 og L2 samt mellem L3 og N på klemmeblokken (fig. 2, pos. 5)! Pumper: Klemmer 4/T2, 6/T3, PE Pumperne tilsluttes direkte på motorværnet til klemmerne 4/T2 og 6/T3 i henhold til koblingsskemaet (fig. 2). Beskyttelseslederen tilsluttes til den forblivende PE-klemme Nettilslutning, trefaset 400 V (L1, L2, L3, N, PE) Styreenhed: Klemmer 2/T1, 4/T2, 6/T3, N, PE Foretag nettilslutning til hovedafbryderen på an klemmerne 2/T1, 4/T2, 6/T3 og N i henhold til koblingsskemaet (fig. 2). Beskyttelseslederen tilsluttes til den forblivende PE-klemme. Tilslut højre rotationsfelt til nettilslutningsklemmerne. Pumper: Klemmer 2/T1, 4/T2, 6/T3, PE Pumperne tilsluttes direkte på motorværnet til klemmerne 2/T1, 4/T2 og 6/T3 i henhold til koblingsskemaet (fig. 2). Beskyttelseslederen tilsluttes til den forblivende PE-klemme Signal- og meldekontakter SSM (klemme 11, 12, 13): Tilslutning til eksternt samlefejlsignal, potentialfri skiftekontakt, min. kontaktbelastning 12 V DC, 10 ma, maks. kontaktbelastning 250 V~, 1 A, f.eks. til tilslutning af et horn, blitzlampe elle alarmafbryder (til den potentialfri indgang). Kontakten er lukket mellem klemmerne 12 og 13 i tilfælde af alarm, ved spændingssvigt samt ved frakoblet hovedafbryder. Alarm (klemme 14, 15, 16): Tilslutning til eksternt oversvømmelsesmeddelelse, potentialfri skiftekontakt, min. kontaktbelastning 12 V DC, 10 ma, maks. kontaktbelastning 250 V~, 1 A, f.eks. til tilslutning af et horn, blitzlampe elle alarmafbryder (til den potentialfri indgang). I tilfælde af alarm er kontakten lukket mellem klemme 15 og 16. FARE! Eksplosionsfare! Der er fare for eksplosion ved anvendelse af flydekontakter i områder med risiko for eksplosion. Installér altid et eksplosionsskillerelæ (tilbehør) mellem styreenheden og flydekontakterne i områder med risiko for eksplosion! GL (klemme 5, 6): Tilslutning til flydekontakt til at til- og frakoble hovedpumpen. SL (klemme 7, 8): Tilslutning til flydekontakt til at til- og frakoble spidsbelastningspumpen. HW (klemme 9, 10): Tilslutning til oversvømmelsesflydekontakt og til tvangstilkobling af pumpen. Termosikringskontakt pumpe 1 (klemme 1, 2): Tilslutning til motorværn termosikringskontakt på pumpe 1. Broen, der findes fra fabrikkens side, skal fjernes ved tilslutning af en pumpe med udført termosikringskontakt. Termosikringskontakt pumpe 2 (klemme 3, 4): Tilslutning til motorværn termosikringskontakt på pumpe 2. Broen, der findes fra fabrikkens side, skal fjernes ved tilslutning af en pumpe med udført termosikringskontakt. Sæt forsigtigt husets overdel på underdelen, når den elektriske tilslutning er afsluttet. Skru fastgørelsesskruerne på igen. 8 Ibrugtagning ADVARSEL! Fare for person- og tingskade! Ukorret ibrugtagning kan forårsage personskader og materielle skader. Må kun tages i brug af kvalificeret fagpersonale! Overhold monterings- og driftsvejledningerne til pumperne og tilbehøret! Det anbefales at lade Wilo-kundeservice udføre ibrugtagningen. Kontrollér alle indstillinger før ibrugtagning af pumpeanlægget med styreenheden EC-Drain 2x4,0: netspændingens type DIP switch-indstillinger og indstilling af den nominelle pumpestrøm (se og 6.2.4), Efterløbstid (se 6.2.5), Oprettelse af netforbindelse/tilkobling af styreenhed /2011

15 Dansk Kontrol af omdrejningsretning kun ved (trefaset) version: Ved forkert faserækkefølge aktiveres et akustisk signal og en optisk visning ved, at alle LED'er blinker efter hinanden mod uret (løbelys), og samlefejlsignalet er aktivt. BEMÆRK: For at beskytte pumpen mod forkert omdrejningsretning er en automatisk start eller manuel tilkobling ikke mulig, hvis kontrollen af omdrejningsretningen udløses. Ombyt to faser med hinanden ved forkert omdrejningsretning Sæt batteri (tilbehør) i FARE! Livsfare! Ved arbejder på en åbnet styreenhed er der for elektrisk stød, hvis spændingsførende komponenter berøres. Arbejderne må kun udføres af fagpersonale! For at sætte batteriet i skal strømmen til apparatet afbrydes og sikres mod at blive tilkoblet igen af uvedkommende. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! Hvis der anvendes et normalt batteri, er der fare for, at det løber ud og beskadiger styreenheden. Anvend udelukkende genopladelige batterier! Sæt batteriet i den pågældende holder. Sørg for rigtig forbindelse af polerne! Fastgør batteriet med den vedlagte kabelbinder (fig. 2, pos. 4). BEMÆRK: Batteriet skal ved ibrugtagning være fuldstændigt opladet eller oplades 24 h i styreenheden. 8.1 Driftsstandsning Før vedligeholdelsesarbejder eller afmontering skal styreenhedens drift standses. FARE! Livsfare! Ved arbejder på en åbnet styreenhed er der for elektrisk stød, hvis spændingsførende komponenter berøres. Arbejderne må kun udføres af fagpersonale! 9 Vedligeholdelse FARE! Livsfare! Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød. Ved alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal spændingen til anlægget afbrydes, og den skal sikres mod at blive tilkoblet af uvedkommende. Arbejder på den elektriske del af anlægget må altid kun udføres af en kvalificeret el-installatør. Vær opmærksom på kapitlet Driftsstandsning før vedligeholdelsesarbejder og reparationer. Anlæggets bygherre skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med vedligeholdelse, inspektion og montering udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst monterings- og driftsvejledningen grundigt igennem og dermed har den fornødne viden om produktet/anlægget. Hvis styreenheden anvendes i spildevandsløfteanlæg, skal fagpersonale gennemføre vedligeholdelsen iht. EN Vedligeholdelsesintervaller må ikke være længere end: ¼ år ved erhvervsvirksomheder. ½ år ved anlæg i flerfamiliehuse. 1 år ved anlæg i enfamiliehuse. Foretag visuel kontrol den elektriske del. Der skal udfærdiges en protokol over vedligeholdelsen. BEMÆRK: Ved at oprette en vedligeholdelsesplan kan dyre reparationer undgås med et minimalt vedligeholdelsesarbejde, og der kan opnås en fejlfri drift af anlægget. Til ibrugtagnings- og vedligeholdelsesarbejder står Wilo-kundeservice til rådighed. Når vedligeholdelsesarbejdet og reparationerne er afsluttet, monteres/tilsluttes anlægget i henhold til kapitlet "Installation og elektrisk tilslutning. Anlægget tilkobles iht. kapitlet "Ibrugtagning". Afmontering og installation Afmontering og installation må kun foretages af kvalificeret personale! Stands automatisk drift ved at trykke på tasten stop. Sluk hovedafbryderen. Sørg for, at styreenheden/anlægget er spændingsfrit, og sørg for at sikre det mod ubeføjet genindkobling. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 11

16 Dansk 10 Fejl, årsager og afhjælpning Afhjælpning af fejl må kun foretages af kvalificerede personer! Overhold sikkerhedshenvisningerne under 9 Vedligeholdelse. Fejl Årsag Afhjælpning LED LED LED lyser rødt blinker rødt lyser rødt Elektronisk overstrømsudløser har udløst Pumpestrøm på 300 ma underskredet eller fase L2 mangler Termosikringskontakt har udløst, eller bro på klemmerne på termosikringskontakt mangler Kontrollér indstilling af pumpe og DIP switch. Reset LED-visningen med tasten reset (fig. 1, pos. 4), når fejlen er udbedret. Kontrollér netforsyningen, pumpen og pumpekablet. Reset LED-visningen med tasten reset (fig. 1, pos. 4), når fejlen er udbedret. Kontrollér pumpe og ledningsføring. Meddelelse, alarm for høj vandstand Kontrollér anlæg og pumpe. LED lyser rødt Alle LED'er blinker efter hinanden mod uret (løbelys) Forkert faserækkefølge Se konrol af omdrejningsretning under 8 Ibrugtagning Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, bedes De kontakte en installatør eller nærmeste Wilo-kundeservicecenter eller -kontor. 11 Reservedele Reservedele bestilles via lokale fagfirmaer og/eller Wilo-kundeservice. For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger skal alle oplysninger på typeskiltet oplyses ved alle bestillinger. 12 Bortskaffelse Korrekt bortskaffelse og genbrug af produktet forhindrer miljø- og sundhedsskader. 1. Til bortskaffelse af produktet, samt dele af det, skal der gøres brug af de offentlige eller private bortskaffelsesselskaber. 2. Yderligere informationer om korrekt bortskaffelse fås hos den kommunale forvaltning, den pågældende myndighed eller der, hvor produktet er købt. Der tages forbehold for tekniske ændringer! 12 04/2011

17 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE (gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B) Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Wilo EC-Drain 2x4,0 Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 2004/108/EG 2006/95/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN EN EN Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Document: Erwin Prieß Quality Manager Nortkirchenstraße Dortmund Germany

18 NL I E EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG en overeenkomstige nationale wetgeving e le normative nazionali vigenti y la legislación nacional vigente gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente: zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior P S N Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG e respectiva legislação nacional och gällande nationell lagstiftning og tilsvarende nasjonal lovgivning normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig: ver página anterior se föregående sida se forrige side FIN DK H CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK ja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z oldalt CZ PL RUS Prohlášení o shod ES Deklaracja Zgodno ci WE Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami: dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE, : 2004/108/EG Sm rnice pro nízké nap tí 2006/95/ES dyrektyw niskonapi ciow 2006/95/WE 2006/95/EG ap íslušným národním p edpis m oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowego použité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:, : viz p edchozí strana patrz poprzednia strona. GR TR RO CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate : Bu cihaz n teslim edildi i ekliyle a a daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG E 2006/95/E Alçak gerilim yönetmeli i 2006/95/EG Directiva privind tensiunea joas 2006/95/EG ve söz konusu ulusal yasalara. i legisla ia na ional respectiv, : k smen kullan lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi: bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent EST LV LT EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: asjakohastele direktiividele: noteikumiem: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ Zemsprieguma direkt va 2006/95/EK Žemos tampos direktyv 2006/95/EB ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele õigusaktidele un atbilstošai nacion lajai likumdošanai bei atitinkamamiems šalies statymams kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent: vt eelmist lk skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK SLO BG ES vyhlásenie o zhode ES izjava o skladnosti E - Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom:, : Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E 2004/108/E Nízkonapä ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES 2006/95/E a zodpovedajúca vnútroštátna legislatíva in ustrezno nacionalnim zakonom používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: : pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran. M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Vulta baxx - Direttiva 2006/95/KE kif ukoll standards armonizzati adottati fil-le i lazzjoni nazzjonali b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel Nortkirchenstraße Dortmund Germany

19 Deutsch Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON ArgentinaS.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone - South - Dubai T USA WILO USA LLC 1290 N 25 th Ave Melrose Park, Illinois T Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T salmson.fr Bosnia and Herzegovina Sarajevo T wilo.ba Macedonia 1000 Skopje T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Tashkent T Armenia 0001 Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T March 2011 Einbau- und Betriebsanleitung / 1-00_Wilo_EC_Drain_2x4_Cover_Back.fm /

20 Deutsch Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F Ost Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F Süd-West Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F Nord-Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F Süd-Ost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F Mitte Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau, Werk Hof Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 0,14 /Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Täglich 7-18 Uhr erreichbar 24 Stunden Technische Notfallunterstützung Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wiener Neudorf: WILO Pumpen Österreich GmbH Max Weishaupt Straße 1 A-2351 Wiener Neudorf T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand August WILO AG 05/2005 Änderungen vorbehalten

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ Wilo-CONTROL BOX CE+ DK Monterings- og driftsvejledning TR Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 123 063 - Ed. 02 (DK_PDF_2009_03_euroscript) I E P NL S FIN DK PL RO CZ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Læs mere

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet 2 109 485-Ed.02 / PDF 2011-03-Wilo Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet DK Monterings- og driftsvejledning www.wilo.com/automation Fig. 1: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning Wilo-Stratos ECO S N FIN DK Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning 4 131 019-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Fig.1: E.../1-3 auto 1

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Wilo-IF-moduler Stratos

Wilo-IF-moduler Stratos Wilo-IF-moduler Stratos 2 105 384-Ed.-01/2009-12 DK Monterings- og driftsvejledning Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig. 2: 3 4a 4b 4c 2 4d pannung

Læs mere

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos da Monterings- og driftsvejledning 2 105 384-Ed.02 / 2013-11-Wilo Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig.

Læs mere

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS P1 auto reset P2 P1 P2 P1 auto reset P2 P1 P2 reset off reset off auto auto Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS DK Monterings- og driftsvejledning 2525836 Ed.01/2009.02 Kothes! Fig. 1 13 12 11 10 9 8 14 P1 reset

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100

Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100 Seriebeskrivelse: ilo-drainlift S 900/00 Konstruksjon Sjaktpumpestasjon Synthetic Bruk ilodrainlift S 900/00 er en enkel/dobbeltpumpesjakt for transport av kloakk- og avløpsvann i bygningsteknikk, fra

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. 4 102 972-Ed. 02 / 2010-06-Wilo

Wilo-Stratos ECO. 4 102 972-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Wilo-Stratos ECO D GB F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso

Læs mere

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...)

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) DK Monterings- og driftsvejledning 4 148 574-Ed.01/2010-05-Wilo DK Monterings- og driftsvejledning 3 Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning Om dette dokument

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Instrucciones de instalación y funcionamiento. Manual de instalação e funcionamento I

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Instrucciones de instalación y funcionamiento. Manual de instalação e funcionamento I Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL E Instrucciones de instalación y funcionamiento P Manual de instalação e funcionamento I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DK Monterings-

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 DK Datablad PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Indholdsfortegnelse 4 Oversigt over de tekniske data Vekselstrømsomformer enfaset 5 Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 5 Vekselstrømsomformer

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation...

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation... FR40 AC/DC EN DE FR ES IT NL SV NO FI PT RU PL CS SK HU Compressor Cooler Operating manual.....................4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung.................18 Glacière à compression Notice

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

DA DK. Smart connections. Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

DA DK. Smart connections. Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 DA DK Smart connections. Datablad PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Indholdsfortegnelse 4 Oversigt over de tekniske data Vekselstrømsomformer enfaset 5 Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 5

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti HVLP-forlængergreb DK 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, og gør dig fortrolig

Læs mere