Die Tagesordnung und das Programm für die Studientour nach Lund waren folgendermaßen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Die Tagesordnung und das Programm für die Studientour nach Lund waren folgendermaßen:"

Transkript

1 Rejserapport Studietur til Lund april 2010 Reisebericht Studientour nach Lund April 2010 Studieturen var en kombineret studietur og projektmøde. Turen var præget af opstart af arbejdsgrupper, præsentation af grafisk identitet og administrative retningslinjer udover, at studieturen naturligvis bød på cykelrundvisning i Lund og oplæg om mobilitetsplanlægning og cykeltrafik i Lund. Die Studientour war eine Kombination zwischen Studientour und Projekttreffen. Die Tour war geprägt von beginnender Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen, von der Präsentation der grafischen Identität und der verwaltungsmäßigen Richtlinien. Darüber hinaus gab es natürlich auch eine Rundführung per Rad in Lund und ein einleitenden Vortrag über die Mobilitätsplanung und den Fahrradverkehr in Lund. Dagsordenen og programmet for studieturen til Lund var: Die Tagesordnung und das Programm für die Studientour nach Lund waren folgendermaßen: Tirsdag d. 20. april Ankomst til Ibis hotel i Lund i løbet af aftnen. Indkvartering, velkomst og fælles forfriskning i baren kl Dienstag, d. 20. April Ankunft am Hotel Ibis in Lund im Laufe des Abends. Einquartierung, Willkommen und gemeinsame Erfrischung in der Bar um Uhr. Onsdag d. 21. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl.??.?? Velkomst v/christa Boisen, Middelfart Kommune Præsentation af grafisk identitet v/marie Magni, Veksø Præsentation af partnerbyer (Flensborg og Kiel) Fika med fralle (kaffepause) Præsentation af partnerbyer (Esbjerg, Middelfart, Svendborg, Kolding) Opstartsmøde og oplæg til arbejdsgruppemøder v/anja Schaumburg, COGITA + arbejdsgruppe 1 (Pendling) Frokost Arbejdsgruppe 2 (Børn og unge) Arbejdsgruppe 3 (Turisme) Kaffe og kage Lund Sveriges mest cyklende by! v/anna Karlsson, Lunds Kommune. Oplægget vil foregå på engelsk. Cykeltur i Lund Velkomstdrink og middag på Gourmet Grön, inkl. musikalsk teambuilding Slut på dagens program

2 Mittwoch, d. 21. April 9.00 Uhr Willkommen Christa Boisen, Middelfart Kommune 9.10 Uhr Präsentation der grafischen Identität Maria Magni, Veksø 9.30 Uhr Präsentation der Partnerstädte (Flensburg und Kiel) Uhr Fika med fralle Kaffeepause Uhr Präsentation der Partnerstädte (Esbjerg, Middelfart, Svendborg, Kolding) Uhr Einleitender Vortrag zu den Arbeitsgruppensitzungen Anja Schaumburg, COGITA + Arbeitsgruppe 1 (Pendeln) Uhr Mittagspause Uhr Arbeitsgruppe 2 (Kinder und Jugendliche) Uhr Arbeitsgruppe 3 (Tourismus) Uhr Kaffee und Kuchen Uhr Lund Schwedens Radfahrerhauptstadt Anna Karlson, Lunds Kommune. Der Vortrag wird auf Englisch gehalten Uhr Fahrradtour in Lund Uhr Willkommensgetränk und Abendessen im Gourmet Grön, inkl. Musikalisches Teambuilding?? Uhr Abschluss des Tagesprogrammes Torsdag d. 22. april Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Oplæg om procesplaner og politisk forankring v/anja Schaumburg Workshop om politisk forankring inkl. fika med fralle/kaffe Opsamling i plenum Frokost Status for projektet, herunder web, kommunikation, timeregistrering og økonomi v/marie Magni og Anja Schaumburg Næste projektmøde i København og kommende deadlines samt evaluering af studieturen/projektmødet v/marie Magni og Anja Schaumburg Kaffe og slut på programmet Donnerstag, d. 22. April 9.00 Uhr Einleitender Vortrag über Prozessplanung und politische Verankerung Anja Schaumburg Uhr Workshop zum Thema politische Verankerung inkl. fika med fralle /Kaffee Uhr Zusammenfassung im Plenum Uhr Mittagspause Uhr Projektstatus, darunter: Web, Kommunikation, Stundenregistrierung und Ökonomie - Marie Magni und Anja Schaumburg Uhr Nächste Projektsitzung in Kopenhagen, kommende Deadlines und Evaluierung der Studienfahrt/der Projektsitzung Maria Magni und Anja Schaumburg Uhr Kaffee und Programmabschluss

3 Alle var indkvarteret på Ibis hotel Lund, der lå ca. 2,5 km fra Lund centrum. Nogle af deltagerne havde selv medbragt cykler hjemmefra og cyklede således ind til centrum, hvor møderne blev holdt. Nogle tog bussen og andre spadserede. Alle waren im Hotel Ibis in Lund einquartiert, das ca. 2,5 km vom Stadtzentrum entfernt lag. Einige Teilnehmer hatten ihr eigenes Fahrrad mitgebracht und radelten ins Zentrum, wo die Sitzungen abgehalten wurden. Einige nahmen den Bus, andere gingen zu Fuß. Onsdag d. 21. april 2010 Mittwoch, den 21. April 2010 Mødet blev holdt i de tilstødende konferencelokaler til Gourmet Grön en økologisk restaurant, der værner om den lokale skånske madkultur. Gourmet Grön stod for forplejning under opholdet. Christa Boisen bød på vegne af leadpartner Middelfart velkommen til projektmødet i Lund, som var det andet af slagsen siden projektets start. Die Sitzung wurde in den anliegenden Konferenzräumen von Gourmet Grön abgehalten ein ökologisches Restaurant, das die lokale Esskultur von Skåne wahrt. Gormet Grön war für die Verpflegung während des ganzen Aufenthaltes zuständig. Christa Boisen hieß alle im Namen des Leadpartners Middelfart willkommen zum Projekttreffen in Lund. Herefter præsenterede Marie Magni (projektrådgiver fra Veksø) projektets grafiske identitet. Logoet er udarbejdet af mediebureauet Mediafunction, som bevidst har stilet efter et enkelt udtryk med et let forståeligt budskab på begge sprog. Logoet er baseret på Interregs farver for at skabe mest mulig sammenhæng i det grafiske udtryk. Marie præsenterede desuden navneændringen fra Dansk-tyske cykelbyer til Cykler uden grænser med baggrund i den debat, der havde været på første projektmøde samt med argumenterne om at opfinde et mere folkeligt udtryk. Danach präsentierte Marie Magni (Projektberater von Veksø) die grafische Identität des Projektes. Das Logo wurde vom Medienbüro Mediafunction ausgearbeitet, das sich bewusst bestrebt hat, ein einfaches Logo mit einer leicht verständlichen Botschaft auf beiden Sprachen zu kreieren. Das Logo basiert auf Interregs Farben, um größeren Zusammenhang im grafischen Ausdruck zu erzielen. Marie präsentierte darüber hinaus die Namensänderung von Dänisch-deutsche Fahrradstädte zu Radeln ohne Grenzen auf dem Hintergrund der Debatte, die auf dem ersten Projekttreffen stattgefunden hatte und der Argumente für einen mehr volksnahen Ausdruck. Der var stor opbakning til logoet fra deltagerne. Alle Teilnehmer unterstützten das Logo. Herefter fulgte et par timers intense og interessante oplæg fra partnerbyerne. Hver partnerby var blevet bedt om at forberede en power point præsentation på 10 min. med fokus på kommunens arbejde med cykeltrafik, både bagudrettet og fremadrettet. Hiernach folgten zwei Stunden mit intensiven und interessanten Vorträgen von den Partnerstädten. Jede Partnerstadt war gebeten worden eine Power Point Präsentation von 10 Minuten mit Fokus auf

4 die kommunale Arbeit mit dem Fahrradverkehr vorzubereiten sowohl in der Rückschau als in der Vorschau. Efter frokost indledte projektrådgiver Anja Schaumburg, COGITA, eftermiddagens program med en introduktion til de tre arbejdsgrupper: Pendling Børn og unge Cykelturisme Nach der Mittagspause machte Projektberater Anja Schaumburg, COGITA eine Einführung zu den drei Arbeitsgruppen: Pendeln Kinder und Jugendliche Fahrradtourismus For at udnytte tiden bedst muligt blev de tre arbejdsgrupper sat i gang som parallelle forløb. Deltagerne valgte sig ind på de tre emner og fordelte sig i grupperne. Der blev valgt gruppeformænd og aftalt arbejdsform. Um die Zeit bestmöglich auszunutzen arbeiteten die drei Gruppen parallel. Die Teilnehmer wählten ein Thema und teilten sich in Gruppen ein. Es wurde ein Gruppenvorsitzender gewählt und die Arbeitsform abgesprochen. Arbejdet i grupperne var præget af dyb koncentration og lyst til at komme godt fra start. De sproglige udfordringer blev taget med oprejst pande. Die Gruppenarbeit war von tiefer Konzentration und dem Willen nach einem guten Start geprägt. Den sprachlichen Herausforderungen sah man mit Optimismus entgegen. Efter arbejdet i grupperne fortsatte studieturen med oplæg om Lund - Sveriges mest cyklende by! Anna Karlsson fra mobilitetskontoret i Lund Kommune fortalte om LundaMats, som er Lunds strategi for mobilitet herunder cykeltrafik, og Anders Söderberg gav en spændende og medrivende introduktion til mobility management i Lund Kommune (jf. bilag X og X).

5 Nach der Gruppenarbeit ging es weiter mit einem Vortrag über Lund die Stadt in Schweden, in der am meisten Rad gefahren wird. Anna Karlsson vom Mobilitätsbüro der Kommune Lund erzählte von LundaMats, Lunds Strategie für Mobilität, darunter auch das Thema Fahrradverkehr. Anders Söderborg gab eine interessante und mitreißende Einführung in mobility management in Lund Kommune (lt. Anlage X und Y). På nær oplæggene fra Lund Kommune, som var på engelsk, blev alle plenumindlæg oversat til dansk/tysk undervejs. Außer den Vorträgen von Lund Kommune, die auf Englisch gehalten wurden, wurden alle Plenumsbeiträge auf Dänisch/Deutsch übersetzt. Efter Anna Karlsson og Anders Söderbergs introduktion til cykelstaden Lund var det tid til at få syn for sagen og opleve den cykelvenlige infrastruktur på egen cykel. Deltagerne blev opdelt i to grupper som blev guidet rundt i Lund. Nach Anna Karlssons und Anders Söderbergs Einführungen zur Fahrradstadt Lund war es an der Zeit, die fahrradfreundliche Infrastruktur selbst und auf dem eigenen Fahrrad in Augenschein zu nehmen. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt und durch Lund geführt. Vi startede cykelrundvisningen ved Lundahøj, som er Lunds vartegn for cykeltrafikken. LundaHøj er placeret ved stationen og fungerer som cykelrejsecentrum, hvor man kan parkere sin cykel indendørs, få repareret sin cykel, og hvor turister kan leje en cykel. Vi fik udleveret cykler og herefter gik den guidede tur igennem beboelsesområder, erhvervs og kollegieparker, universitetet og den gamle bydel og området omkring stationen. Die Fahrradrundführungen begannen bei Lundshøj, Lunds Wahrzeichen für den Fahrradverkehr. Lundahøj liegt am Bahnhof und ist Fahrradreisezentrum, wo man sein Fahrrad drinnen parken kann, wo man es reparieren lassen kann, und wo Touristen ein Fahrrad leihen können. Wir liehen Fahrräder, und danach ging die geführte Tour durch Wohngebiete, Gewerbegebiete, Studentenwohnanlagen, Universität, den alten Stadtteil und das Gebiet um den Bahnhof herum. Undervejs fik vi fortalt om de overvejelser som kommunen har gjort sig i forbindelse med indretning af kryds, trafiksikkerhed og tryghedsskabende tiltag, cykelparkeringsfaciliteter på offentlige steder og samarbejdet med virksomheder, kombinationsmuligheder mellem cykel og busser og servicefunktioner for cyklister. Während der Rundführung wurde erzählt, welche Überlegungen man sich als Kommune gemacht hatte in Verbindung mit der Einrichtung von Kreuzungen, Verkehrssicherheit und verkehrssichernde Maßnahmen, Fahrradparkplätzen an öffentlichen Plätzen, der Zusammenarbeit mit Firmen, Kombinationsmöglichkeiten zwischen Fahrrad und Bus und Servicefunktionen für Radfahrer. Billeder fra cykelturen: Bilder von der Fahrradrundführung:

6 Om aftnen spiste vi en fantastisk middag hos Gourmet Grön. Aftnen bød desuden på musikalsk Teambuilding, hvor deltagerne i blandende dansk/tyske hold skulle forfatte et eller to vers til projektsangen Ode to Joy of Cycling (mel: Beethoven, Ode to Joy). Det blev en stor succes, hvor en lille snært at kreativ stolthed og konkurrence sneg sig ind i løbet af aftnen (jf. bilag X). Am Abend bekamen wir ein fantastisches Abendessen bei Gourmet Grön. Am Abend fand auch musikalisches Teambuilding statt, wo die Teilnehmer in gemischten dänisch-deutschen Teams eine oder zwei Strophen zum Projektlied Ode to Joy of Cycling (Melodie: Beethovens Ode of Joy)

7 verfassen sollten. Das war ein großer Erfolg, wo sich unter den Teilnehmern auch ein wenig kreativer Stolz und Wettkampfeifer zeigte. Billeder fra tekstforfatning og opførelse af projektsang: Bilder von der Textdichtung und der Aufführung des Projektliedes: Torsdag d. 22. april 2010 Donnerstag, d. 22. April 2010 Torsdagens program indledtes med oplæg om procesplaner og politisk forankring v/anja Schaumburg. Med udgangspunkt i procesplanerne, som er blevet udviklet i projekt Nordiske Cykelbyer gennemgik Anja hovedpunkterne i procesplanerne for cykelpolitik, cykelhandlingsplan og CO2-regnskab, planer som alle partnerbyer skal arbejde med i løbet af projektperioden. Oplægget gav anledning til en interessant diskussion om forskellene mellem forholdene i Danmark og i Tyskland. Das Programm am Donnerstag wurde von Anja Schaumburg mit einem Vortrag über Prozesspläne und politische Verankerung eingeleitet. Mit den Prozessplänen des Projektes Nordiske Cykelbyer als Ausgangpunkt ist Anja die Hauptpunkte der Prozesspläne für Fahrradpolitik, des Fahrradhandlungsplanes und der CO2-Berechnungen durchgegangen Pläne, mit denen alle Partnerstädte in der Projektperiode arbeiten werden. Der Vortrag gab Anlass zu einer interessanten Diskussion über die unterschiedlichen Verhältnisse in Dänemark und in Deutschland. Derefter introducerede Anja indholdet i de politiske dokumenter, det skal vedtages, tidsplanen blev gennemgået og endelig blev deltagerne inddelt i grupper til workshop om politisk forankring. Via cafémetoden roterede deltagerne i forskellige grupper, så alle fik lejlighed til at drøfte og udveksle erfaringer og gode råd i forhold til politiks forankring med de andre. Danach gab Anja eine Einführung in den Inhalt der politischen Dokumente, die genehmigt werden müssen. Der Zeitplan wurde durch gegangen und schließlich wurden die Teilnehmer in Workshopgruppen über die politische Verankerung eingeteilt. Nach der Cafémethode rotierten die

8 Teilnehmer, so dass alle die Möglichkeit hatten, mit allen anderen Erfahrungen und gute Ratschläge auszutauschen und zu erörtern. Efter en kort status på projektet introducerede Marie Magni den nye hjemmeside og det fælles arkivsystem, fildelingssystemet. Deltagerne tog stilling til, hvem der skal have adgang til at hente og uploade dokumenter. Nach einem kurzen Statusbericht gab Marie Magni eine Einführung in die neue Homepage und in das gemeinsame Datenaustauschsystem. Die Teilnehmer nahmen Stellung zu der Frage, wer Zugang dazu haben sollte, um Dokumente runter- oder raufzuladen. Det faglige program sluttede af med en kort introduktion til næste projektmøde, herunder mulighederne for at kombinere et møde med VeloCity Global i København samt evaluering. Das sachliche Programm endete mit einer kurzen Einführung in das nächste Projekttreffen, darunter die Möglichkeit ein Treffen mit VeloCity Global in Kopenhagen mit der Auswertung zu kombinieren. Turen var slut. Der var blevet arbejdet, cyklet og sunget helt uden grænser i to intense dage, så det var en glad og træt gruppe projektdeltagere, der midt på eftermiddagen sagde farvel og tak med brownies i Gourmet Gröns bar. En god tur præget af stor fagligt og socialt engagement fra alle deltagere. Die Tour war zu Ende. Es wurde gearbeitet, geradelt und gesungen in 2 intensiven Tagen und ganz ohne Grenzen. Es war eine frohe, aber müde Gruppe von Projektteilnehmern, die sich am Nachmittag bei Brownies in Gourmet Gröns Bar voneinander verabschiedeten und für die Zusammenarbeit dankten. Eine gute Tour - geprägt von großem sachlichen und sozialen Engagement aller Teilnehmer.

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS DANSK DEUTSCH 2014 Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS Tversted I bunden af Tannis Bugt ligger Tversted, en charmerende landsby ved Vesterhavet. Holder du ferie her,

Læs mere

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801)

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Inhalt Vorwort Unser Team Unsere Räumlichkeiten Das altersgemischte

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk)

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk) [Stand Antragsmuster Februar 2012] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Femern Bælt-region Der Antrag ist gleich

Læs mere

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich kulturellen Konstituierungsformen {DANSK} og {TYSK} i stereotyper: Stereotypeuniverser og deres sproglig kulturelle konstitueringsformer

Læs mere

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Daginstitutioner Skoler Lejrskoler Børnehavekoloni Ungdomsskole Højskole Ungdomskollegium Rådgivning Ferierejser Voksenundervisning Undervisningsmidler Dansk pædagogik Læring og dannelse Trivsel og udvikling

Læs mere

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

2012 / 2013. FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen

2012 / 2013. FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen 2012 / 2013 Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer Årsmagasin Dansk-tysk Handelskammer FOKUS Design Sustainable design Design for en bedre verden? Virksomheder og design 12 cases fra Danmark og Tyskland

Læs mere

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees.

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees. Nr. 2 Dezember 2005 Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Kommunalreform Was sagt der SSW zu den Plänen der Landesregierung? Eine Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Tversted DANSK DEuTSch 2013 Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie med ren afslapning på en af Danmarks

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S

Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S Oversættelse på turistbureauerne under Udvikling Fyn A/S - en empirisk undersøgelse af oversættelseskvaliteten og anerkendelsen af oversættelse som et professionelt erhverv på turistbureauerne under Udvikling

Læs mere

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Jeder muss seinen n Ton finden Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Ausstellung Teglværksmuseum Cathrinesminde, Broager 8. bis 28. Oktober 2012 Ausstellung

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE 1 BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE Fag: Tysk, dansk, samfundsfag, historie Niveau: 8. 10.klasse og ungdomsuddannelserne INDHOLD: Til læreren... 2 Filmens handling... 3 Filmens tema og karakterer...

Læs mere

LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær

LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Nr. 6 / December 2012 LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Dette nummer 04/ 3. December på

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Antragsmuster Juli 2009] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Fehmarnbeltregion Der Antrag ist gleich lautend

Læs mere

DANNELSE I VOR TID - NY NORDISK SKOLE SOM ET DANNELSESPROJEKT?

DANNELSE I VOR TID - NY NORDISK SKOLE SOM ET DANNELSESPROJEKT? DANNELSE I VOR TID - NY NORDISK SKOLE SOM ET DANNELSESPROJEKT? Uddannelsens navn: Generel Pædagogik, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Titel på opgave: Dannelse i vor tid Ny Nordisk

Læs mere

2009 Folkemusikcentret i Siglufjord, www.folkmusik.is 2009 Das Zentrum für Volksmusik in Siglufjord, www.folkmusik.is

2009 Folkemusikcentret i Siglufjord, www.folkmusik.is 2009 Das Zentrum für Volksmusik in Siglufjord, www.folkmusik.is Optrædende / Ausführende Anna Fornadóttir, Kristín Sigtryggsdóttir Fornhaga í Aðaldal og Akureyri Ása Ketilsdóttir Ytra-Fjalli í Aðaldal Ásgeir Sigurðsson Ljótarstöðum í Skaftártungu Ástrún Jónsdóttir,

Læs mere

Cykler ved vandet Radeln am Wasser

Cykler ved vandet Radeln am Wasser Cykler ved vandet Radeln am Wasser Brug cyklen og reducer CO2-udledningen... Fahrradnutzung fördern, CO2-Ausstoß mindern dette fælles mål følger de seks projektpartnere i Cykler uden Grænser. Udover pendling

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Inhaltsverzeichnis

Indholdsfortegnelse. Inhaltsverzeichnis Indholdsfortegnelse Kære gæst.... 3 Seværdigheder.... 5 Natur.... 17 Bykort............................................. 18 Aktiv ferie....23 Kunst og Kultur.... 27 Arrangementer....29 Oplevelseskort....30

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Bindslev. guiden 2015-2016 BINDSLEV UGGERBY Å. Sindal. Skagen. Kandestederne. Skiveren. Ålbæk. Tversted Tuen. Uggerby.

Bindslev. guiden 2015-2016 BINDSLEV UGGERBY Å. Sindal. Skagen. Kandestederne. Skiveren. Ålbæk. Tversted Tuen. Uggerby. Bindslev guiden 2015-2016 Skagen Kandestederne Skiveren Uggerby Tversted Tuen Ålbæk Sørig Mygdal BINDSLEV Mosbjerg Jerup www.bindslevguiden.dk Sindal UGGERBY Å Bindslevs vartegn Bindslevs Wahrzeichen Aksene

Læs mere