Vision Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København"

Transkript

1 Vision 2012 Natur, miljø og sundhed på Nørrebro en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

2 Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for projekt ByOasen 3 ByOasen i dag ByOasens værdigrundlag 4 Biologisk mangfoldighed 5 Det grønne, vand, sol, vind og grønne tage, Genbrug, affaldssortering og kompost Bæredygtig bybondegård 7 Husdyr Køkkenhaver Udekøkken Social ansvarlighed 8 Plejehjemsbeboere Beboere Skolebørn Småbørn Fastansatte, frivillige og fritidsjobbere Samarbejde 12 Fremtidssikring Støtteforeningen ByOasens Venner Jagtvejsprojektet Askovgården Fremtid Samarbejdspartnere side 2 af 13

3 Baggrunden for projekt ByOasen Midt i det gamle tætte boligkvarter på Indre Nørrebro ligger en stor gammel park, som ikke kendes af ret mange. Parken ligger i De Gamles By omkring en række bygninger, der rummer plejehjem, daginstitutioner og kontorbygninger. Parken er åben for offentligheden, men bruges sparsomt. København har brug for mere biomasse, der kan opsamle CO2 og sænke temperaturen. Københavns borgere har brug for grønne områder til rekreation og friluftsliv. Fremtidens bæredygtige landskabsudfordring er at skabe plads til mest mulig natur sammen med menneskers aktiviteter på små arealer. Nørrebro er Københavns mindste og tættest bebyggede bydel. I 2011 boede her mere end beboere, både nogle af byens økonomiske og socialt svageste, og i de senere år også den resursestærke middelklasse. Bydelens indbyggere kommer fra hele verden. ByOasen i De Gamles By grænser op til Møllegade, Guldbergsgade og Sjællandsgade, der alle er tæt bebyggede gader og primær skolevej til kvarterets skoler. Guldbergsgade er endvidere en del af den planlagte rute for Byens Grønne Puls, og en del af Det Grønne cykelrutenet, der forbinder Hareskovruten med Indre By. Inde i De Gamles By bor de ældre beboere fra de mange plejehjem, og der er mange småbørnsinstitutioner og flere er undervejs. Det omkringliggende område huser ca beboere. I 2008 stillede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen areal til rådighed for Miljøpunkt Nørrebro, der etablerede ByOasen. Målet var at gøre De Gamles Bys grønne arealer mere tilgængelige for offentligheden. At få liv i området for at skabe tryghed så folk ville få lyst til at benytte området. Samtidig skal ByOasens demonstrationsmodeller være med til at vise forskellige bæredygtige løsninger. De Gamles By har i forvejen genbrugsstation, solceller, regnvandstoiletter og strømspareprojekter, og vil gerne være et demonstrationseksempel på bæredygtig byudvikling. ByOasen i dag I dag består ByOasen af en mindre bybondegård med høns, kaniner, marsvin og flere forskellige slags fugle. Vi har en række kolonihaver fordelt til byens institutioner. Vi har udekøkken med solfanger, højbede og borde-bænke sæt, vi har bålhøj og et 135 m2 drivhus som vi kalder Orangeriet. Vores naturvejleder afholder mere end 140 årlige arrangementer og der kommer omkring mennesker i ByOasen hvert år. Vores arrangementer henvender sig til mange forskellige målgrupper. side 3 af 13

4 ByOasens værdigrundlag Natur, miljø og sundhed på Nørrebro ByOasen skal videreudvikles som vigtig og enestående bybondegård og eksemplarisk demonstrationsprojekt på en sund og bæredygtig levevis i byen tæt på målgrupperne. På Nørrebro er der livstilssygdomme, overvægtige børn, og få motionsmuligheder. Kvarteret omkring De Gamles By er tæt bebygget og har få rekreative områder. ByOasen skal indrettes med opholdsområder til ro, leg og samvær, med udfordrende legeredskaber og motionsredskaber til alle aldre. Vores sociale vision er, at tilbyde borgere et samlingssted hvor ressourcestærke borgere og udsatte grupper kan udvikle netværk og kompetencer gennem meningsfulde aktiviteter med fokus på natur, miljø og sundhed. Det primære formål er, gennem direkte og indirekte naturformidling, at stimulere nysgerrighed, forundring, bevidsthed og viden om natur, miljø og sundhed hos børn og voksne på Nørrebro. Beboerne skal have mulighed for at nyde dyrene, naturen og fællesskabet. De kan blive inspireret af seneste miljøtiltag eller få mulighed for at afstresse og genoplade i oasen i byen. Vores mål er, at skabe mangfoldighed både biologisk og menneskelig. Vi ønsker, at vise, at det kan lade sig gøre at opbygge og udvikle en ByOase i fredelig sameksistens på trods af forskelle i alder, oprindelse og sociale lag. Vi ønsker, at ByOasen om fem år har et bredt udsnit af dyr og planter. Et naturværksted og en gårdbutik. Vi forestiller os, at der i ByOasen er mange frivillige, ansatte og beboere der er med til at udbygge det grønne område med nyeste miljøtiltag og mange daglige aktiviteter. Vi ønsker, at institutionerne i området afspejler den grønne profil i deres hverdag. Vi forestiller os, at vi om fem år er et grønt udstillingsvindue som Danmark med stolthed kan præsentere for verden. side 4 af 13

5 Biologisk mangfoldighed ByOasens vision er, at opnå biologisk mangfoldighed. Vi vil demonstrere, at bæredygtig frodighed og mange aktiviteter kan forenes på begrænset plads, og give intensitet og nærhed, som matcher storbyens tæthed. Matriklen i De Gamles By er ca m2 stor, hvoraf ca m2 er udendørsareal med veje og grønne områder. Ejeren af området Københavns Kommune og de berørte parter deriblandt ByOasen er i øjeblikket ved at udarbejde en helhedsplan for området. Samtidig er De Gamles By en del af vækststrategien for vidensbydelen Nørre Campus. Ifølge strategien skal området udvikle sig til at rumme såvel boliger for forskere og studerende, som grønne områder, hvor man skal kunne opleve byliv døgnet rundt. Planerne for bydelen kan blive et aktiv for beboerne i og udenfor området, idet der vil blive liv og nye anvendelsesmuligheder på arealerne. Det grønne Vi ønsker, en forgrønning af området bl.a. en meditationshave med små vandfald, sten, dufte og blomster med mange farver samt en tæt beplantet labyrint til leg. Vi ønsker, en naturlegeplads og junglesti med naturlige forhindringer såsom træstammer, mudderhuller og pileflet og højbede folk selv kan plante i. Vi ønsker interessante beplantninger, større biodiversitet, større variation, bl.a. en græseng, æbleplantage med gamle danske æblesorter, gamle danske roser, flere træer og meget grønt der tiltrækker fugle, sommerfugle og andre smådyr. Vand Det globale klima vil ændre sig i fremtiden. Der vil være flere episoder med meget kraftig nedbør og i vækstsæsonen kommer der længere perioder uden nedbør. Vi er i gang med et storstilet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) projekt i samarbejde med Københavns Energi og De Gamles By. Regnvand fra områdets mange tage nedsives til grundvandet via damme, bække, vandløb, vandhuller, vandbaner i stedet for at løbe i kloakken. side 5 af 13

6 Regnvandet vil give mere og renere grundvand, og skabe bedre levevilkår for vilde dyr og planter. Dette er en del af Københavns Kommune vision om at 30 pct. af regnvandet skal ledes udenom kloakkerne og således være en del af den fremtidige klimaplan. Sol, vind og grønne tage I ByOasen kan man se en række eksempler på forskellige grønne tage f.eks. på vores små kolonihavehuse. Grønne tage optager en del af regnvandet og skåner kloakkerne samtidig med, at vi opnår større biodiversitet i form af flere insekter. Vi viser desuden eksempler på, hvordan man kan bruge solens energi til f.eks. opvarmning af vand. Vi ønsker, at vi i samarbejde med forskere fra landets læreanstalter viser forskellige miljøvenlige løsninger. Vi ønsker, at besøgende således kan blive inspireret til nye miljøtiltag i både have og etageejendomme. Genbrug, affaldssortering og kompost Vores kontor er en del af genbrugsstationen i Møllegade. Vi sidder sammen med medarbejdere fra Amagerforbrændingen. Genbrug af træ, møbler m.m. indgår som en naturlig del i ByOasen. Vi har desuden naturvejledning om genbrug og affald og et godt samarbejde med Amagerforbrændingen. Affald fra haverne samt fra dyrene bliver komposteret i forskellige kompostmodeller. Det samme gør vores madaffald. Vi bruger ligeledes vores kompost til vores haver og naturvejledning om brug af grønt affald og kompost til vores målgrupper. Vi ønsker i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro - at udbygge vores affaldsmodel og have nyeste modeller stående til demonstration, således at vi smider et minimum af affald ud. Vi er ligeledes i gang med at opbygge et netværk af plejehjem og institutioner der giver grønt affald til dyrene. Dette ønsker vi at udbygge, således at De Gamles By kan være et eksempel på en bæredygtig og miljøvenlig bydel med grønne arbejdspladser. side 6 af 13

7 Bæredygtig Bybondegård Visionen er, at dække et bredt udsnit af almindelige hjemmehørende dyr og planter, der dækker hele kostpyramiden. Bybondegården skal synliggøre, hvordan dyr og planter indgår i naturens kredsløb, og demonstrere bæredygtige metoder til produktion af sunde fødevarer. Husdyr I 2008 blev Bybondegården etableret og blev staks hovedattraktion for både børn og voksne i området. Dyrene er det bedste vi har, det er dejligt at omgås dyr, og mange børn fra Nørrebro kommer sjældent eller aldrig på en bondegård. Byens tæthed har den fordel, at mange skoler, institutioner og borgere kan ha en daglig kontakt til dyrene og deltage i pasningen og aktiviteterne omkring dyrene. Vi ønsker, at udvide vores bestand af dyr, så vi udover høns, marsvin, kaniner og fugle har et bredt udsnit af danske bondegårdsdyr. Vi ønsker, at hver sæson har et undervisningsforløb med et nyt dyr. F.eks. ko og kalv med undervisningsforløb om mælkeproduktion og fremstilling af ost. Hesten som arbejdsdyr med daglige kørsel med hestevogn. Får og geder med produktion af gedemælk, ost og uld. Derudover ønsker vi, at etablere bistader med produktion af honning, terrarier og akvarier med indfangede ferskvandsdyr. Vi ønsker samtidig at udvide vores bestand af kæledyr til besøg på plejehjemmene. I sommerperioden ønsker vi, at kunne holde åbent til sent på eftermiddagen samt at udvide åbningstiderne i weekenden. Køkkenhaver Korn, grøntsager og frugter er menneskets vigtigste fødevarer. I bybondegården skal der være køkkenhaver med årstidens grøntsager og minimarker med korn og dyrefoder. Blomster til de ældre på plejehjemmene og til vores arrangementer. I haverne vokser der planter til vores dyr og vores arrangementer. Det medfører affald der kan komposteres og bruges til gødning i vores haver. Disse kredsløb er en vigtig del af vores formidling. Udekøkken I udekøkkenet kan der laves mad af egne råvare og vi ønsker, at etablere en permanent bålplads. Beboerne inviteres til grillaftener med eget kød og årstidens grøntsager. side 7 af 13

8 Social ansvarlighed Vores sociale vision er, at tilbyde borgere med særligt behov et samlingssted hvor ressourcestærke borgere og udsatte grupper kan udvikle netværk og kompetencer gennem meningsfulde aktiviteter. Folk der bruger ByOasen er meget forskellige. Vi har fokus på, at rumme de forskellige kulturer og den store aldersspredning. Det kalder vi vores sociale ansvarlighed. Vi har følgende målgrupper vi arbejder målrettet med: Plejehjemsbeboere, beboere, skolebørn, småbørn og ansatte i ByOasen. Plejehjemsbeboere Vores vision for plejehjemsbeboerne er, at ByOasen er en integreret del af de ældres hverdag. De kan komme til os og vi kan komme til dem. Målet er, at skabe et godt og levende miljø både ude og inde, således at beboere der kan og vil har mulighed for at få berøring med naturen. De fysiske rammer på plejehjemmene har betydning for såvel beboeres livskvalitet som for personalets trivsel i arbejdet. At flytte på plejehjem er for mange ældre forbundet med, at deres muligheder for udeliv og naturoplevelser bliver meget begrænsede. Forskning viser, at plejehjemsbeboere ikke kommer udendørs i den udstrækning, de ønsker, og at de fleste er afhængige af personalets hjælp for at komme ud. Et forskningsprojekt ved et plejehjem har vist, at brugernes deltagelse i planlægnings- og forandringsprocesser vedrørende plejehjemmets ude arealer medførte, at især plejehjemmets beboere og deres pårørende tog haven til sig og begyndte at bruge den. De Gamles By bebos af en stor gruppe ældre på flere plejehjem, mange er demente og tilbringer størstedelen af tiden indendørs. De Gamles Bys grønne arealer er de ældre beboeres baghave. Det er derfor vigtigt at de ældre har følelsen af privathed lige udenfor dørene. Med udgangspunkt i nyeste forskning ønsker vi, at forbedre de fysiske rammer således at der er et trygt og rart miljø at komme ud til, med henblik på at øge livskvaliteten for beboerne på plejehjemmene. Det vigtigste er, at haverne indrettes i tæt samarbejde med beboere, personale og pårørende, således at haverne i nærområdet bliver et fælles projekt. I fællesområdet ønsker vi, at de ældre har mulighed for at komme rundt i De Gamles By på større udflugter af en trafiksikker vej mellem de forskellige bygninger. Der skal tænkes handicapvenlige adgangsveje ind i alle etableringer. Vi ønsker, at fortsætte og udvikle de nuværende arrangementer i Orangeriet samt at have en fast bemanding. Vi ønsker, at gøre vores forsøgsordning med at tage vores Kæledyr rundt på plejehjemmene permanent. Forslag til sansehave ved F-bygningen. Tegnet sammen med beboere og personale. Vi ønsker, at de ældre nu har mulighed for ture til kolonihaverne, højbedene, eller ved dyrene. Bustur til LandOasen er nu også en mulighed. (se beskrivelse side 12) side 8 af 13

9 Beboere Vores vision er, at have aktiviteter for ressourcestærke borgere og udsatte grupper. Vi ønsker bredt samarbejde hvor indgangsvinklen er at fokusere på det positive. Det står meget klart for os, at ByOasen skal rumme alle områdets beboere. Dels er der de resursestærke familier der fortrinsvis bor i området mod Sankt Hans Torv og dels er der de socialt udsatte grupper, der fortrinsvis bor i Jagtvejskvarteret. Boligområdet i Guldbergsgadekvarteret kan ikke decideret betegnes som voldsomt belastet. Undersøgelser viser at det er et område, der er sårbart overfor en negativ udvikling, især børn- og ungeproblematikkerne kan hurtigt eskalere. Der er således brug for en fortsat forebyggende indsats. De nuværende problematikker kommer blandt andet til udtryk i mistillid og fordomme mellem beboere af anden etnisk herkomst end dansk og danske beboere, men også de etniske minoriteter imellem. Området huser mange socialt udsatte grupper, som psykisk og socialt står svagt, og det præges af misbrugsproblematikker. De månedlige naturvejledningsarrangementer har været en stor succes som skal fortsætte og udvikles på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne. Der samarbejdes med de lokale brugere af området om at danne flere frivillige klubber udover dyrepasserklubben og bålklubben, som kan lave aktiviteter på egen hånd ved lån af ByOasens faciliteter og materialer. De 12 årlige arrangementer henvender de sig til beboere i kvarteret. Temaerne har dels været årstidsbestemte, dels højtidsrelaterede men det er væsentlig at bibeholde temaer målrettet forskellige grupper. ByOasens forskellige faciliteter/installationer skal udbygges. Der skal bl.a. anlægges en motions- og oplevelsessti i samarbejde med lokalmiljøet. Kvarteret rummer mange historiske bygninger og har en meget omfattende og spændende udviklingshistorie og natur. Lokale borgere skal opfordres til at være aktive i at skabe grobund for mere varieret natur i byen. ByOasen skal udvikles som demonstrationseksempel på grønne løsninger. Vi håber, at vores nye naturværksted kan være et eksempel samt en netværksbygning for beboere der ønske, at udvikle og forgrønne deres egne baggårde, haver og bygninger. Der skal udvikles informationsmaterialer der beskriver grønne løsninger i ByOasen, således at besøgende på egen hånd kan blive inspireret til at lave anderledes og miljøvenlige løsninger i deres egne boliger og udearealer. side 9 af 13

10 Skolebørn Visionen er, at skoler, fritidshjem og klubber i lokalområdet skal bruge ByOasen som et lokalt naturområder med mulighed for hyppige naturoplevelser og naturformidling hvor sundhed, bynær natur, friluftsliv og miljø er de overordnede temaer for aktiviteterne. Der ligger mange store skoler i området, både private og kommunale. De Gamles By er desuden vejen mange børn går til og fra skole. På baggrund af den korte transport fra skole til ByOasen, er der en enestående mulighed for, at ByOasen kan blive en integreret del af elevernes hverdag både i (ude)skolen og i fritiden. De nuværende udendørsaktiviteter såsom træning på den store græsplæne, lege, boldspil og bålmad skal øges. Skoler, fritidshjem og klubber skal derudover have mulighed for at tage ned til LandOasen, vores naturområde i Kirke Hvalsø. Der skal udarbejdes målrettet undervisningsmateriale i samarbejde med lærene fra de pågældende skoler. Skolernes selvstændige brug af ByOasen som ramme for bevægelse, naturoplevelser, friluftsliv og naturformidling skal øges. ByOasen har ansøgt Ildsjælepuljen om et naturværksted. Naturværkstedet skal danne ramme om aktiviteter for skolebørn i dagtimerne. Vi ønsker, at bygge en mindre bygning, der i sig selv er et demonstrationseksempel på et moderne lavenergihus med miljørigtige løsninger og bæredygtige materialer. Der skal være plads til 30 arbejdende børn eller voksne. Naturværkstedet skal bruges til aktiviteter især for børn og unge. Her kan vi lave forløb - målrettet forskellige målgrupper. Her kan vi lave pileflet, træting, mad fra egen have, fra jord til bord, lave ting af genbrugsmaterialer. Naturværkstedet kan være udgangspunkt for udendørsaktiviteter som orienteringsløb, fotosafari, stjerneløb eller boldspil på den store græsplæne. Værkstedet skal kunne lånes udenfor vores åbningstid. Desuden vil vi opbygge en grejbank, så beboere f.eks. kan låne udstyr i weekenderne. I forlængelse af naturværkstedet er et lille udsalg hvor vi sælger produkter fra LandOasen. Naturværkstedet skal være ByOasens faglige og pædagogiske centrum med naturvejledere der supplerer læren og tilbyde oplevelsesorienteret pædagogik. Naturværkstedets aktiviteter foregår både ude samt i et indendørs værksted med udstillinger og børnelaboratorium, hvor der er aktiviteter om vinteren. Naturværksted med grejbank tegning af arkitekt Martin Dietz side 10 af 13

11 Småbørn Visionen er, at vuggestuer og børnehaver i lokalområdet skal bruge ByOasen som et lokalt naturområder med mulighed for hyppige naturoplevelser og naturformidling hvor sundhed, bynær natur, friluftsliv og miljø er de overordnede temaer for aktiviteterne. Én stor del af vores besøgende er vuggestue og børnehavebørn. Det passer godt ind i en dagligdag hvor ture ud af huset skal kunne nås inden den tidlige frokost og eftermiddagssøvn. Oplevelser med dyr er meget populære. Mange af institutionerne på Nørrebro deltager i pasning af dyrene. De helt små børn kan få udfordret deres motoriske evner og være med til at finde mad til dyrene i naturen, muge ud, finde orme og plukke bær. Det nuværende niveau af naturvejledningsaktiviteter til målgruppen fortsættes og udvikles i samarbejde med personalet fra daginstitutionerne. Målgruppens selvstændige brug af ByOasen som ramme for naturoplevelser, friluftsliv og naturformidling øges. I samarbejde med det etablerede netværk i børnehaver og vuggestuer udvikles der nye tilbud til de mindste børn. Aktiviteter i samarbejde med plejehjemmene prioriteres højt. Børnehaver og vuggestuer skal inspireres til at bruge faciliteterne som kolonihaverne, højbedene, udekøkkenet, grejbanken og vores forhåbenlige nye naturværksted. Vores bæredygtige bybondegård og de grønne områder vil indgå som en bred vifte af oplevelser inden for dyr, landbrug, natur, økologi og miljø. Fastansatte, frivillige og fritidsjobbere Vores vision er, at være en rummelig arbejdsplads, med en fast medarbejderstab og et netværk af frivillige, fritidsjobbere og andre ordninger. ByOasen er en rummelig arbejdsplads og tiltrækker mange typer mennesker. Vi ønsker, at ByOasen har en fast stab af medarbejdere, der skal gøre ByOasen til en stabil arbejdsplads. Vi sigter på, at ansætte følgende fagkombinationer: Projektleder, naturvejleder, gartner, naturpædagog, dyrepasser. Vi ønsker os, et korps af frivillige. Opgaverne kunne være, fast bemanding i orangeriet og hjælp til de ældre til og fra arrangementerne. ByOasen er en rummelige arbejdsplads. Vi har et sted hvor der er plads til unge udenfor arbejdsmarkedet, som håndværker, gartnerhjælp eller til at gå til hånde med vores aktiviteter. Området omkring Guldbergsgadekvarteret har mange unge i alderen år, der ikke er beskæftiget i eftermiddagstimerne. Det har i perioder medført en del hærværk og ballade. Vores erfaring viser, at inddragelse af unge i ByOasen nedsætter hærværk og tyveri i De Gamles By. Filosofien er, at bruge unge fra nærområdet, og derigennem skabe større ejerforhold til ByOasen og være med til at give de unge en uddannelse og tro på mulighederne i samfundet. Ungarbejdere fortrinsvis fra Nørrebro skal kunne få et fritidsjob i ByOasen. side 11 af 13

12 Samarbejde Vores vision er, at blive en ByOase med egen bestyrelse og mange samarbejdspartnere Fremtidssikring ByOasen er et projekt under Miljøpunkt Nørrebro, som er en selvejende institution med midler - fortrinsvis - fra det offentlige. ByOasen har en driftsaftale med Sundhedsforvaltningen om brug af jord, kolonihavehusene og Orangeri. Vi betaler 300 kr. pr. dyreart om året. Vi har pt. 2 fuldtidsansatte. En projektleder 37 timer/ugentlig og en naturvejleder 37 timer/ugentlig og to ungarbejdere i alt 8 timer/ugentlig. Dertil kommer en del frivillige og andre praktikordninger. Vores mål er, at ByOasen om fem år er en selvstændig organisation med egen bestyrelse. Støtteforeningen ByOasens Venner 3. december 2009 stiftede vi støtteforeningen ByOasens venner, der arbejder for at bevare og udvikle byens biodiversitet og økologiske kredsløb. I januar 2012 havde ByOasens Venner 258 medlemmer. Støtteforeningen igangsætter friluftsaktiviteter i tilknytning til ByOasen, således kan byens borgere deltage i pasning af bondegården og kommende projekter. Foreningens aktiviteter skal så vidt muligt være åbne for både børn og voksne på tværs af alder, kultur og kompetencer. Jagtvejsprojektet 11. september 2010 afholdt vi den første af (forhåbentligt) mange Kvartersfester. Dette var et samarbejde mellem Jagtvejsprojektet, Nørrebro Miljøpunkt (ByOasen) og Områdefornyelsen omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade. Festen forløb over al forventning. Vi regnede med en tilslutning på mellem mennesker, men det faktiske antal nåede lang over 2000, selvom det regnede. Vi ønsker derfor at beholde Kvartersfesten som en årlig tilbagevendende begivenhed. Askovgården ByOasen kan ikke erstatte landet. Inspireret af, Tor Nørretranders bog Vild verden og Nyt Nordisk køkken er ByOasen og Askovgården gået sammen om at udvikle et ubenyttet område. Vi har døbt området LandOasen. LandOasen er de ti tønder jord, der hører til Askovgårdens udflytterbørnehave Nørreskovhus som ligger i Hvalsø i Lejre kommune. Nørreskovhus bruger landejendommen med en indhegnet have til deres børn. Visionen er at skabe en socialøkonomisk virksomhed i form af et økologisk landbrug og oplevelses område. Vi ønsker, at skabe en model hvor utilpassede unge er med til at dyrke jorden og samtidig bliver afklaret og opkvalificeret. side 12 af 13

13 Vi ønsker, at benytte området som et eksempel på en biotop og at anlægge en oplevelsessti omkring moserne som kan benyttes til undervisning/naturvejledning/teambuilding til flere målgrupper og dermed skabe et tættere bånd mellem by og land. Fremtid Vi har taget det første skridt, af mange der skal tages, men vi kan allerede nu se, at der er sket en forandring af De Gamles By fra ukendt park til en relativt besøgt ByOase. Folk er begyndt at lære ByOasen at kende. Kendskabet sker enten gennem fester, arrangementer, gennem børnenes institutioner eller ved at folk tilfældigt har fået øje på dyrene i Den Grønne Oasen. Der er pt. en proces i gang med Københavns Kommune, Nørre Campus og relevante medspillere om at udarbejde en helhedsplan for området. Vi er med i processen med ønsket om, at bevare det grønne og herunder ByOasen til rekreativt område. Vi har en stor tilknytning til beboere i området og et lokalkendskab som vi ønsker at udvide, især satser vi på, at samarbejde kan tilføres os endnu flere kontakter og netværk og endnu flere folk i ByOasen. Folk vil gerne have en grønnere by. Med små skridt, omhu og tid kan vi starte nogle enorme forbedringer for området. Samarbejdspartnere Daginstitutioner og skoler på Nørrebro Plejehjem og ældreboliger i De Gamles By Nørrebro Lokaludvalg Netværket for urbane haver Askovgården Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Ældrestaben i De Gamles By Friluftsrådet Aktivitetscentret Sankt Joseph Red Barnets naturvejleder for socialt udsatte børn og familier Københavns Skolehaver Amagerforbrændingen Danmarks Naturfredningsforening Natur og Ungdom Nørrebro Bladet Naturvejledernes netværk Vesterbro Naturværksted VIBO Jagtvejsprojektet Andre miljøpunkter i København Bybi VegTech OPUS specialiseret indsats for unge med psykose Projekt Springbrættet Nørre Campus Ensomme Gamles Værn Alzheimerforeningen Ældresage side 13 af 13

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

ByOase på Nørrebro. Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads. Vision for De Gamles Bys friarealer

ByOase på Nørrebro. Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads. Vision for De Gamles Bys friarealer ByOase på Nørrebro Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads Vision for De Gamles Bys friarealer Vision for De Gamles Bys friarealer Indholdsfortegnelse Indre Nørrebro Nord En helhedsplan for De

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank nr. 1 2013 Tema: Nye Fællesskaber Nye Fællesskaber Af Karl Johnsen, Pengevirke Uanset om man bor i byen eller på landet har vores

Læs mere

ISBN 87-90947-21-5 Udgivet i 2003. Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 1502 København V

ISBN 87-90947-21-5 Udgivet i 2003. Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 1502 København V Grøn Guide i København Årsrapport 2002 De Grønne Guider i københavn blev i 2002 støttet af Københavns Kommune med 1.445 mio. kr. Efter en beslutning i Miljø- og Forsyningsudvalget finansieres en årsrapport

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere