Vision Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København"

Transkript

1 Vision 2012 Natur, miljø og sundhed på Nørrebro en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

2 Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for projekt ByOasen 3 ByOasen i dag ByOasens værdigrundlag 4 Biologisk mangfoldighed 5 Det grønne, vand, sol, vind og grønne tage, Genbrug, affaldssortering og kompost Bæredygtig bybondegård 7 Husdyr Køkkenhaver Udekøkken Social ansvarlighed 8 Plejehjemsbeboere Beboere Skolebørn Småbørn Fastansatte, frivillige og fritidsjobbere Samarbejde 12 Fremtidssikring Støtteforeningen ByOasens Venner Jagtvejsprojektet Askovgården Fremtid Samarbejdspartnere side 2 af 13

3 Baggrunden for projekt ByOasen Midt i det gamle tætte boligkvarter på Indre Nørrebro ligger en stor gammel park, som ikke kendes af ret mange. Parken ligger i De Gamles By omkring en række bygninger, der rummer plejehjem, daginstitutioner og kontorbygninger. Parken er åben for offentligheden, men bruges sparsomt. København har brug for mere biomasse, der kan opsamle CO2 og sænke temperaturen. Københavns borgere har brug for grønne områder til rekreation og friluftsliv. Fremtidens bæredygtige landskabsudfordring er at skabe plads til mest mulig natur sammen med menneskers aktiviteter på små arealer. Nørrebro er Københavns mindste og tættest bebyggede bydel. I 2011 boede her mere end beboere, både nogle af byens økonomiske og socialt svageste, og i de senere år også den resursestærke middelklasse. Bydelens indbyggere kommer fra hele verden. ByOasen i De Gamles By grænser op til Møllegade, Guldbergsgade og Sjællandsgade, der alle er tæt bebyggede gader og primær skolevej til kvarterets skoler. Guldbergsgade er endvidere en del af den planlagte rute for Byens Grønne Puls, og en del af Det Grønne cykelrutenet, der forbinder Hareskovruten med Indre By. Inde i De Gamles By bor de ældre beboere fra de mange plejehjem, og der er mange småbørnsinstitutioner og flere er undervejs. Det omkringliggende område huser ca beboere. I 2008 stillede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen areal til rådighed for Miljøpunkt Nørrebro, der etablerede ByOasen. Målet var at gøre De Gamles Bys grønne arealer mere tilgængelige for offentligheden. At få liv i området for at skabe tryghed så folk ville få lyst til at benytte området. Samtidig skal ByOasens demonstrationsmodeller være med til at vise forskellige bæredygtige løsninger. De Gamles By har i forvejen genbrugsstation, solceller, regnvandstoiletter og strømspareprojekter, og vil gerne være et demonstrationseksempel på bæredygtig byudvikling. ByOasen i dag I dag består ByOasen af en mindre bybondegård med høns, kaniner, marsvin og flere forskellige slags fugle. Vi har en række kolonihaver fordelt til byens institutioner. Vi har udekøkken med solfanger, højbede og borde-bænke sæt, vi har bålhøj og et 135 m2 drivhus som vi kalder Orangeriet. Vores naturvejleder afholder mere end 140 årlige arrangementer og der kommer omkring mennesker i ByOasen hvert år. Vores arrangementer henvender sig til mange forskellige målgrupper. side 3 af 13

4 ByOasens værdigrundlag Natur, miljø og sundhed på Nørrebro ByOasen skal videreudvikles som vigtig og enestående bybondegård og eksemplarisk demonstrationsprojekt på en sund og bæredygtig levevis i byen tæt på målgrupperne. På Nørrebro er der livstilssygdomme, overvægtige børn, og få motionsmuligheder. Kvarteret omkring De Gamles By er tæt bebygget og har få rekreative områder. ByOasen skal indrettes med opholdsområder til ro, leg og samvær, med udfordrende legeredskaber og motionsredskaber til alle aldre. Vores sociale vision er, at tilbyde borgere et samlingssted hvor ressourcestærke borgere og udsatte grupper kan udvikle netværk og kompetencer gennem meningsfulde aktiviteter med fokus på natur, miljø og sundhed. Det primære formål er, gennem direkte og indirekte naturformidling, at stimulere nysgerrighed, forundring, bevidsthed og viden om natur, miljø og sundhed hos børn og voksne på Nørrebro. Beboerne skal have mulighed for at nyde dyrene, naturen og fællesskabet. De kan blive inspireret af seneste miljøtiltag eller få mulighed for at afstresse og genoplade i oasen i byen. Vores mål er, at skabe mangfoldighed både biologisk og menneskelig. Vi ønsker, at vise, at det kan lade sig gøre at opbygge og udvikle en ByOase i fredelig sameksistens på trods af forskelle i alder, oprindelse og sociale lag. Vi ønsker, at ByOasen om fem år har et bredt udsnit af dyr og planter. Et naturværksted og en gårdbutik. Vi forestiller os, at der i ByOasen er mange frivillige, ansatte og beboere der er med til at udbygge det grønne område med nyeste miljøtiltag og mange daglige aktiviteter. Vi ønsker, at institutionerne i området afspejler den grønne profil i deres hverdag. Vi forestiller os, at vi om fem år er et grønt udstillingsvindue som Danmark med stolthed kan præsentere for verden. side 4 af 13

5 Biologisk mangfoldighed ByOasens vision er, at opnå biologisk mangfoldighed. Vi vil demonstrere, at bæredygtig frodighed og mange aktiviteter kan forenes på begrænset plads, og give intensitet og nærhed, som matcher storbyens tæthed. Matriklen i De Gamles By er ca m2 stor, hvoraf ca m2 er udendørsareal med veje og grønne områder. Ejeren af området Københavns Kommune og de berørte parter deriblandt ByOasen er i øjeblikket ved at udarbejde en helhedsplan for området. Samtidig er De Gamles By en del af vækststrategien for vidensbydelen Nørre Campus. Ifølge strategien skal området udvikle sig til at rumme såvel boliger for forskere og studerende, som grønne områder, hvor man skal kunne opleve byliv døgnet rundt. Planerne for bydelen kan blive et aktiv for beboerne i og udenfor området, idet der vil blive liv og nye anvendelsesmuligheder på arealerne. Det grønne Vi ønsker, en forgrønning af området bl.a. en meditationshave med små vandfald, sten, dufte og blomster med mange farver samt en tæt beplantet labyrint til leg. Vi ønsker, en naturlegeplads og junglesti med naturlige forhindringer såsom træstammer, mudderhuller og pileflet og højbede folk selv kan plante i. Vi ønsker interessante beplantninger, større biodiversitet, større variation, bl.a. en græseng, æbleplantage med gamle danske æblesorter, gamle danske roser, flere træer og meget grønt der tiltrækker fugle, sommerfugle og andre smådyr. Vand Det globale klima vil ændre sig i fremtiden. Der vil være flere episoder med meget kraftig nedbør og i vækstsæsonen kommer der længere perioder uden nedbør. Vi er i gang med et storstilet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) projekt i samarbejde med Københavns Energi og De Gamles By. Regnvand fra områdets mange tage nedsives til grundvandet via damme, bække, vandløb, vandhuller, vandbaner i stedet for at løbe i kloakken. side 5 af 13

6 Regnvandet vil give mere og renere grundvand, og skabe bedre levevilkår for vilde dyr og planter. Dette er en del af Københavns Kommune vision om at 30 pct. af regnvandet skal ledes udenom kloakkerne og således være en del af den fremtidige klimaplan. Sol, vind og grønne tage I ByOasen kan man se en række eksempler på forskellige grønne tage f.eks. på vores små kolonihavehuse. Grønne tage optager en del af regnvandet og skåner kloakkerne samtidig med, at vi opnår større biodiversitet i form af flere insekter. Vi viser desuden eksempler på, hvordan man kan bruge solens energi til f.eks. opvarmning af vand. Vi ønsker, at vi i samarbejde med forskere fra landets læreanstalter viser forskellige miljøvenlige løsninger. Vi ønsker, at besøgende således kan blive inspireret til nye miljøtiltag i både have og etageejendomme. Genbrug, affaldssortering og kompost Vores kontor er en del af genbrugsstationen i Møllegade. Vi sidder sammen med medarbejdere fra Amagerforbrændingen. Genbrug af træ, møbler m.m. indgår som en naturlig del i ByOasen. Vi har desuden naturvejledning om genbrug og affald og et godt samarbejde med Amagerforbrændingen. Affald fra haverne samt fra dyrene bliver komposteret i forskellige kompostmodeller. Det samme gør vores madaffald. Vi bruger ligeledes vores kompost til vores haver og naturvejledning om brug af grønt affald og kompost til vores målgrupper. Vi ønsker i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro - at udbygge vores affaldsmodel og have nyeste modeller stående til demonstration, således at vi smider et minimum af affald ud. Vi er ligeledes i gang med at opbygge et netværk af plejehjem og institutioner der giver grønt affald til dyrene. Dette ønsker vi at udbygge, således at De Gamles By kan være et eksempel på en bæredygtig og miljøvenlig bydel med grønne arbejdspladser. side 6 af 13

7 Bæredygtig Bybondegård Visionen er, at dække et bredt udsnit af almindelige hjemmehørende dyr og planter, der dækker hele kostpyramiden. Bybondegården skal synliggøre, hvordan dyr og planter indgår i naturens kredsløb, og demonstrere bæredygtige metoder til produktion af sunde fødevarer. Husdyr I 2008 blev Bybondegården etableret og blev staks hovedattraktion for både børn og voksne i området. Dyrene er det bedste vi har, det er dejligt at omgås dyr, og mange børn fra Nørrebro kommer sjældent eller aldrig på en bondegård. Byens tæthed har den fordel, at mange skoler, institutioner og borgere kan ha en daglig kontakt til dyrene og deltage i pasningen og aktiviteterne omkring dyrene. Vi ønsker, at udvide vores bestand af dyr, så vi udover høns, marsvin, kaniner og fugle har et bredt udsnit af danske bondegårdsdyr. Vi ønsker, at hver sæson har et undervisningsforløb med et nyt dyr. F.eks. ko og kalv med undervisningsforløb om mælkeproduktion og fremstilling af ost. Hesten som arbejdsdyr med daglige kørsel med hestevogn. Får og geder med produktion af gedemælk, ost og uld. Derudover ønsker vi, at etablere bistader med produktion af honning, terrarier og akvarier med indfangede ferskvandsdyr. Vi ønsker samtidig at udvide vores bestand af kæledyr til besøg på plejehjemmene. I sommerperioden ønsker vi, at kunne holde åbent til sent på eftermiddagen samt at udvide åbningstiderne i weekenden. Køkkenhaver Korn, grøntsager og frugter er menneskets vigtigste fødevarer. I bybondegården skal der være køkkenhaver med årstidens grøntsager og minimarker med korn og dyrefoder. Blomster til de ældre på plejehjemmene og til vores arrangementer. I haverne vokser der planter til vores dyr og vores arrangementer. Det medfører affald der kan komposteres og bruges til gødning i vores haver. Disse kredsløb er en vigtig del af vores formidling. Udekøkken I udekøkkenet kan der laves mad af egne råvare og vi ønsker, at etablere en permanent bålplads. Beboerne inviteres til grillaftener med eget kød og årstidens grøntsager. side 7 af 13

8 Social ansvarlighed Vores sociale vision er, at tilbyde borgere med særligt behov et samlingssted hvor ressourcestærke borgere og udsatte grupper kan udvikle netværk og kompetencer gennem meningsfulde aktiviteter. Folk der bruger ByOasen er meget forskellige. Vi har fokus på, at rumme de forskellige kulturer og den store aldersspredning. Det kalder vi vores sociale ansvarlighed. Vi har følgende målgrupper vi arbejder målrettet med: Plejehjemsbeboere, beboere, skolebørn, småbørn og ansatte i ByOasen. Plejehjemsbeboere Vores vision for plejehjemsbeboerne er, at ByOasen er en integreret del af de ældres hverdag. De kan komme til os og vi kan komme til dem. Målet er, at skabe et godt og levende miljø både ude og inde, således at beboere der kan og vil har mulighed for at få berøring med naturen. De fysiske rammer på plejehjemmene har betydning for såvel beboeres livskvalitet som for personalets trivsel i arbejdet. At flytte på plejehjem er for mange ældre forbundet med, at deres muligheder for udeliv og naturoplevelser bliver meget begrænsede. Forskning viser, at plejehjemsbeboere ikke kommer udendørs i den udstrækning, de ønsker, og at de fleste er afhængige af personalets hjælp for at komme ud. Et forskningsprojekt ved et plejehjem har vist, at brugernes deltagelse i planlægnings- og forandringsprocesser vedrørende plejehjemmets ude arealer medførte, at især plejehjemmets beboere og deres pårørende tog haven til sig og begyndte at bruge den. De Gamles By bebos af en stor gruppe ældre på flere plejehjem, mange er demente og tilbringer størstedelen af tiden indendørs. De Gamles Bys grønne arealer er de ældre beboeres baghave. Det er derfor vigtigt at de ældre har følelsen af privathed lige udenfor dørene. Med udgangspunkt i nyeste forskning ønsker vi, at forbedre de fysiske rammer således at der er et trygt og rart miljø at komme ud til, med henblik på at øge livskvaliteten for beboerne på plejehjemmene. Det vigtigste er, at haverne indrettes i tæt samarbejde med beboere, personale og pårørende, således at haverne i nærområdet bliver et fælles projekt. I fællesområdet ønsker vi, at de ældre har mulighed for at komme rundt i De Gamles By på større udflugter af en trafiksikker vej mellem de forskellige bygninger. Der skal tænkes handicapvenlige adgangsveje ind i alle etableringer. Vi ønsker, at fortsætte og udvikle de nuværende arrangementer i Orangeriet samt at have en fast bemanding. Vi ønsker, at gøre vores forsøgsordning med at tage vores Kæledyr rundt på plejehjemmene permanent. Forslag til sansehave ved F-bygningen. Tegnet sammen med beboere og personale. Vi ønsker, at de ældre nu har mulighed for ture til kolonihaverne, højbedene, eller ved dyrene. Bustur til LandOasen er nu også en mulighed. (se beskrivelse side 12) side 8 af 13

9 Beboere Vores vision er, at have aktiviteter for ressourcestærke borgere og udsatte grupper. Vi ønsker bredt samarbejde hvor indgangsvinklen er at fokusere på det positive. Det står meget klart for os, at ByOasen skal rumme alle områdets beboere. Dels er der de resursestærke familier der fortrinsvis bor i området mod Sankt Hans Torv og dels er der de socialt udsatte grupper, der fortrinsvis bor i Jagtvejskvarteret. Boligområdet i Guldbergsgadekvarteret kan ikke decideret betegnes som voldsomt belastet. Undersøgelser viser at det er et område, der er sårbart overfor en negativ udvikling, især børn- og ungeproblematikkerne kan hurtigt eskalere. Der er således brug for en fortsat forebyggende indsats. De nuværende problematikker kommer blandt andet til udtryk i mistillid og fordomme mellem beboere af anden etnisk herkomst end dansk og danske beboere, men også de etniske minoriteter imellem. Området huser mange socialt udsatte grupper, som psykisk og socialt står svagt, og det præges af misbrugsproblematikker. De månedlige naturvejledningsarrangementer har været en stor succes som skal fortsætte og udvikles på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne. Der samarbejdes med de lokale brugere af området om at danne flere frivillige klubber udover dyrepasserklubben og bålklubben, som kan lave aktiviteter på egen hånd ved lån af ByOasens faciliteter og materialer. De 12 årlige arrangementer henvender de sig til beboere i kvarteret. Temaerne har dels været årstidsbestemte, dels højtidsrelaterede men det er væsentlig at bibeholde temaer målrettet forskellige grupper. ByOasens forskellige faciliteter/installationer skal udbygges. Der skal bl.a. anlægges en motions- og oplevelsessti i samarbejde med lokalmiljøet. Kvarteret rummer mange historiske bygninger og har en meget omfattende og spændende udviklingshistorie og natur. Lokale borgere skal opfordres til at være aktive i at skabe grobund for mere varieret natur i byen. ByOasen skal udvikles som demonstrationseksempel på grønne løsninger. Vi håber, at vores nye naturværksted kan være et eksempel samt en netværksbygning for beboere der ønske, at udvikle og forgrønne deres egne baggårde, haver og bygninger. Der skal udvikles informationsmaterialer der beskriver grønne løsninger i ByOasen, således at besøgende på egen hånd kan blive inspireret til at lave anderledes og miljøvenlige løsninger i deres egne boliger og udearealer. side 9 af 13

10 Skolebørn Visionen er, at skoler, fritidshjem og klubber i lokalområdet skal bruge ByOasen som et lokalt naturområder med mulighed for hyppige naturoplevelser og naturformidling hvor sundhed, bynær natur, friluftsliv og miljø er de overordnede temaer for aktiviteterne. Der ligger mange store skoler i området, både private og kommunale. De Gamles By er desuden vejen mange børn går til og fra skole. På baggrund af den korte transport fra skole til ByOasen, er der en enestående mulighed for, at ByOasen kan blive en integreret del af elevernes hverdag både i (ude)skolen og i fritiden. De nuværende udendørsaktiviteter såsom træning på den store græsplæne, lege, boldspil og bålmad skal øges. Skoler, fritidshjem og klubber skal derudover have mulighed for at tage ned til LandOasen, vores naturområde i Kirke Hvalsø. Der skal udarbejdes målrettet undervisningsmateriale i samarbejde med lærene fra de pågældende skoler. Skolernes selvstændige brug af ByOasen som ramme for bevægelse, naturoplevelser, friluftsliv og naturformidling skal øges. ByOasen har ansøgt Ildsjælepuljen om et naturværksted. Naturværkstedet skal danne ramme om aktiviteter for skolebørn i dagtimerne. Vi ønsker, at bygge en mindre bygning, der i sig selv er et demonstrationseksempel på et moderne lavenergihus med miljørigtige løsninger og bæredygtige materialer. Der skal være plads til 30 arbejdende børn eller voksne. Naturværkstedet skal bruges til aktiviteter især for børn og unge. Her kan vi lave forløb - målrettet forskellige målgrupper. Her kan vi lave pileflet, træting, mad fra egen have, fra jord til bord, lave ting af genbrugsmaterialer. Naturværkstedet kan være udgangspunkt for udendørsaktiviteter som orienteringsløb, fotosafari, stjerneløb eller boldspil på den store græsplæne. Værkstedet skal kunne lånes udenfor vores åbningstid. Desuden vil vi opbygge en grejbank, så beboere f.eks. kan låne udstyr i weekenderne. I forlængelse af naturværkstedet er et lille udsalg hvor vi sælger produkter fra LandOasen. Naturværkstedet skal være ByOasens faglige og pædagogiske centrum med naturvejledere der supplerer læren og tilbyde oplevelsesorienteret pædagogik. Naturværkstedets aktiviteter foregår både ude samt i et indendørs værksted med udstillinger og børnelaboratorium, hvor der er aktiviteter om vinteren. Naturværksted med grejbank tegning af arkitekt Martin Dietz side 10 af 13

11 Småbørn Visionen er, at vuggestuer og børnehaver i lokalområdet skal bruge ByOasen som et lokalt naturområder med mulighed for hyppige naturoplevelser og naturformidling hvor sundhed, bynær natur, friluftsliv og miljø er de overordnede temaer for aktiviteterne. Én stor del af vores besøgende er vuggestue og børnehavebørn. Det passer godt ind i en dagligdag hvor ture ud af huset skal kunne nås inden den tidlige frokost og eftermiddagssøvn. Oplevelser med dyr er meget populære. Mange af institutionerne på Nørrebro deltager i pasning af dyrene. De helt små børn kan få udfordret deres motoriske evner og være med til at finde mad til dyrene i naturen, muge ud, finde orme og plukke bær. Det nuværende niveau af naturvejledningsaktiviteter til målgruppen fortsættes og udvikles i samarbejde med personalet fra daginstitutionerne. Målgruppens selvstændige brug af ByOasen som ramme for naturoplevelser, friluftsliv og naturformidling øges. I samarbejde med det etablerede netværk i børnehaver og vuggestuer udvikles der nye tilbud til de mindste børn. Aktiviteter i samarbejde med plejehjemmene prioriteres højt. Børnehaver og vuggestuer skal inspireres til at bruge faciliteterne som kolonihaverne, højbedene, udekøkkenet, grejbanken og vores forhåbenlige nye naturværksted. Vores bæredygtige bybondegård og de grønne områder vil indgå som en bred vifte af oplevelser inden for dyr, landbrug, natur, økologi og miljø. Fastansatte, frivillige og fritidsjobbere Vores vision er, at være en rummelig arbejdsplads, med en fast medarbejderstab og et netværk af frivillige, fritidsjobbere og andre ordninger. ByOasen er en rummelig arbejdsplads og tiltrækker mange typer mennesker. Vi ønsker, at ByOasen har en fast stab af medarbejdere, der skal gøre ByOasen til en stabil arbejdsplads. Vi sigter på, at ansætte følgende fagkombinationer: Projektleder, naturvejleder, gartner, naturpædagog, dyrepasser. Vi ønsker os, et korps af frivillige. Opgaverne kunne være, fast bemanding i orangeriet og hjælp til de ældre til og fra arrangementerne. ByOasen er en rummelige arbejdsplads. Vi har et sted hvor der er plads til unge udenfor arbejdsmarkedet, som håndværker, gartnerhjælp eller til at gå til hånde med vores aktiviteter. Området omkring Guldbergsgadekvarteret har mange unge i alderen år, der ikke er beskæftiget i eftermiddagstimerne. Det har i perioder medført en del hærværk og ballade. Vores erfaring viser, at inddragelse af unge i ByOasen nedsætter hærværk og tyveri i De Gamles By. Filosofien er, at bruge unge fra nærområdet, og derigennem skabe større ejerforhold til ByOasen og være med til at give de unge en uddannelse og tro på mulighederne i samfundet. Ungarbejdere fortrinsvis fra Nørrebro skal kunne få et fritidsjob i ByOasen. side 11 af 13

12 Samarbejde Vores vision er, at blive en ByOase med egen bestyrelse og mange samarbejdspartnere Fremtidssikring ByOasen er et projekt under Miljøpunkt Nørrebro, som er en selvejende institution med midler - fortrinsvis - fra det offentlige. ByOasen har en driftsaftale med Sundhedsforvaltningen om brug af jord, kolonihavehusene og Orangeri. Vi betaler 300 kr. pr. dyreart om året. Vi har pt. 2 fuldtidsansatte. En projektleder 37 timer/ugentlig og en naturvejleder 37 timer/ugentlig og to ungarbejdere i alt 8 timer/ugentlig. Dertil kommer en del frivillige og andre praktikordninger. Vores mål er, at ByOasen om fem år er en selvstændig organisation med egen bestyrelse. Støtteforeningen ByOasens Venner 3. december 2009 stiftede vi støtteforeningen ByOasens venner, der arbejder for at bevare og udvikle byens biodiversitet og økologiske kredsløb. I januar 2012 havde ByOasens Venner 258 medlemmer. Støtteforeningen igangsætter friluftsaktiviteter i tilknytning til ByOasen, således kan byens borgere deltage i pasning af bondegården og kommende projekter. Foreningens aktiviteter skal så vidt muligt være åbne for både børn og voksne på tværs af alder, kultur og kompetencer. Jagtvejsprojektet 11. september 2010 afholdt vi den første af (forhåbentligt) mange Kvartersfester. Dette var et samarbejde mellem Jagtvejsprojektet, Nørrebro Miljøpunkt (ByOasen) og Områdefornyelsen omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade. Festen forløb over al forventning. Vi regnede med en tilslutning på mellem mennesker, men det faktiske antal nåede lang over 2000, selvom det regnede. Vi ønsker derfor at beholde Kvartersfesten som en årlig tilbagevendende begivenhed. Askovgården ByOasen kan ikke erstatte landet. Inspireret af, Tor Nørretranders bog Vild verden og Nyt Nordisk køkken er ByOasen og Askovgården gået sammen om at udvikle et ubenyttet område. Vi har døbt området LandOasen. LandOasen er de ti tønder jord, der hører til Askovgårdens udflytterbørnehave Nørreskovhus som ligger i Hvalsø i Lejre kommune. Nørreskovhus bruger landejendommen med en indhegnet have til deres børn. Visionen er at skabe en socialøkonomisk virksomhed i form af et økologisk landbrug og oplevelses område. Vi ønsker, at skabe en model hvor utilpassede unge er med til at dyrke jorden og samtidig bliver afklaret og opkvalificeret. side 12 af 13

13 Vi ønsker, at benytte området som et eksempel på en biotop og at anlægge en oplevelsessti omkring moserne som kan benyttes til undervisning/naturvejledning/teambuilding til flere målgrupper og dermed skabe et tættere bånd mellem by og land. Fremtid Vi har taget det første skridt, af mange der skal tages, men vi kan allerede nu se, at der er sket en forandring af De Gamles By fra ukendt park til en relativt besøgt ByOase. Folk er begyndt at lære ByOasen at kende. Kendskabet sker enten gennem fester, arrangementer, gennem børnenes institutioner eller ved at folk tilfældigt har fået øje på dyrene i Den Grønne Oasen. Der er pt. en proces i gang med Københavns Kommune, Nørre Campus og relevante medspillere om at udarbejde en helhedsplan for området. Vi er med i processen med ønsket om, at bevare det grønne og herunder ByOasen til rekreativt område. Vi har en stor tilknytning til beboere i området og et lokalkendskab som vi ønsker at udvide, især satser vi på, at samarbejde kan tilføres os endnu flere kontakter og netværk og endnu flere folk i ByOasen. Folk vil gerne have en grønnere by. Med små skridt, omhu og tid kan vi starte nogle enorme forbedringer for området. Samarbejdspartnere Daginstitutioner og skoler på Nørrebro Plejehjem og ældreboliger i De Gamles By Nørrebro Lokaludvalg Netværket for urbane haver Askovgården Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Ældrestaben i De Gamles By Friluftsrådet Aktivitetscentret Sankt Joseph Red Barnets naturvejleder for socialt udsatte børn og familier Københavns Skolehaver Amagerforbrændingen Danmarks Naturfredningsforening Natur og Ungdom Nørrebro Bladet Naturvejledernes netværk Vesterbro Naturværksted VIBO Jagtvejsprojektet Andre miljøpunkter i København Bybi VegTech OPUS specialiseret indsats for unge med psykose Projekt Springbrættet Nørre Campus Ensomme Gamles Værn Alzheimerforeningen Ældresage side 13 af 13

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Plant. selv i byen. dyrk dig sund

Plant. selv i byen. dyrk dig sund Plant selv i byen dyrk dig sund 2 Drømmen er en grønnere by Visionen med vores indsats er en grønnere og sundere by - en by, der kan klare klimaudfordringerne. Langt de fleste bor og arbejder i byen eller

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Skolehaven på Baunehøjskolen

Skolehaven på Baunehøjskolen FlakHaven Odenses første byhave hedder FlakHaven og har med en placering på rådhusets matrikel fået en central placering i byen. Her ligger den strategisk både i forhold til vejr og synlighed. Vendt mod

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

ByOase på Nørrebro. Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads. Vision for De Gamles Bys friarealer

ByOase på Nørrebro. Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads. Vision for De Gamles Bys friarealer ByOase på Nørrebro Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads Vision for De Gamles Bys friarealer Vision for De Gamles Bys friarealer Indholdsfortegnelse Indre Nørrebro Nord En helhedsplan for De

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

UTTERSLEV MOSE Vild med bynatur

UTTERSLEV MOSE Vild med bynatur UTTERSLEV MOSE Vild med bynatur TEMA 1 Bynaturen som social løftestang TEMA 2 Utterslev Mose for hele byen TEMA 3 Sammen om naturparken 2 UTTERSLEV MOSE Vild med bynatur Naturparken Utterslev Mose er Københavns

Læs mere