Vision Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision 2012. Natur, miljø og sundhed på Nørrebro. en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København"

Transkript

1 Vision 2012 Natur, miljø og sundhed på Nørrebro en vision om en grøn oase i den tættest bebyggede bydel i København

2 Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for projekt ByOasen 3 ByOasen i dag ByOasens værdigrundlag 4 Biologisk mangfoldighed 5 Det grønne, vand, sol, vind og grønne tage, Genbrug, affaldssortering og kompost Bæredygtig bybondegård 7 Husdyr Køkkenhaver Udekøkken Social ansvarlighed 8 Plejehjemsbeboere Beboere Skolebørn Småbørn Fastansatte, frivillige og fritidsjobbere Samarbejde 12 Fremtidssikring Støtteforeningen ByOasens Venner Jagtvejsprojektet Askovgården Fremtid Samarbejdspartnere side 2 af 13

3 Baggrunden for projekt ByOasen Midt i det gamle tætte boligkvarter på Indre Nørrebro ligger en stor gammel park, som ikke kendes af ret mange. Parken ligger i De Gamles By omkring en række bygninger, der rummer plejehjem, daginstitutioner og kontorbygninger. Parken er åben for offentligheden, men bruges sparsomt. København har brug for mere biomasse, der kan opsamle CO2 og sænke temperaturen. Københavns borgere har brug for grønne områder til rekreation og friluftsliv. Fremtidens bæredygtige landskabsudfordring er at skabe plads til mest mulig natur sammen med menneskers aktiviteter på små arealer. Nørrebro er Københavns mindste og tættest bebyggede bydel. I 2011 boede her mere end beboere, både nogle af byens økonomiske og socialt svageste, og i de senere år også den resursestærke middelklasse. Bydelens indbyggere kommer fra hele verden. ByOasen i De Gamles By grænser op til Møllegade, Guldbergsgade og Sjællandsgade, der alle er tæt bebyggede gader og primær skolevej til kvarterets skoler. Guldbergsgade er endvidere en del af den planlagte rute for Byens Grønne Puls, og en del af Det Grønne cykelrutenet, der forbinder Hareskovruten med Indre By. Inde i De Gamles By bor de ældre beboere fra de mange plejehjem, og der er mange småbørnsinstitutioner og flere er undervejs. Det omkringliggende område huser ca beboere. I 2008 stillede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen areal til rådighed for Miljøpunkt Nørrebro, der etablerede ByOasen. Målet var at gøre De Gamles Bys grønne arealer mere tilgængelige for offentligheden. At få liv i området for at skabe tryghed så folk ville få lyst til at benytte området. Samtidig skal ByOasens demonstrationsmodeller være med til at vise forskellige bæredygtige løsninger. De Gamles By har i forvejen genbrugsstation, solceller, regnvandstoiletter og strømspareprojekter, og vil gerne være et demonstrationseksempel på bæredygtig byudvikling. ByOasen i dag I dag består ByOasen af en mindre bybondegård med høns, kaniner, marsvin og flere forskellige slags fugle. Vi har en række kolonihaver fordelt til byens institutioner. Vi har udekøkken med solfanger, højbede og borde-bænke sæt, vi har bålhøj og et 135 m2 drivhus som vi kalder Orangeriet. Vores naturvejleder afholder mere end 140 årlige arrangementer og der kommer omkring mennesker i ByOasen hvert år. Vores arrangementer henvender sig til mange forskellige målgrupper. side 3 af 13

4 ByOasens værdigrundlag Natur, miljø og sundhed på Nørrebro ByOasen skal videreudvikles som vigtig og enestående bybondegård og eksemplarisk demonstrationsprojekt på en sund og bæredygtig levevis i byen tæt på målgrupperne. På Nørrebro er der livstilssygdomme, overvægtige børn, og få motionsmuligheder. Kvarteret omkring De Gamles By er tæt bebygget og har få rekreative områder. ByOasen skal indrettes med opholdsområder til ro, leg og samvær, med udfordrende legeredskaber og motionsredskaber til alle aldre. Vores sociale vision er, at tilbyde borgere et samlingssted hvor ressourcestærke borgere og udsatte grupper kan udvikle netværk og kompetencer gennem meningsfulde aktiviteter med fokus på natur, miljø og sundhed. Det primære formål er, gennem direkte og indirekte naturformidling, at stimulere nysgerrighed, forundring, bevidsthed og viden om natur, miljø og sundhed hos børn og voksne på Nørrebro. Beboerne skal have mulighed for at nyde dyrene, naturen og fællesskabet. De kan blive inspireret af seneste miljøtiltag eller få mulighed for at afstresse og genoplade i oasen i byen. Vores mål er, at skabe mangfoldighed både biologisk og menneskelig. Vi ønsker, at vise, at det kan lade sig gøre at opbygge og udvikle en ByOase i fredelig sameksistens på trods af forskelle i alder, oprindelse og sociale lag. Vi ønsker, at ByOasen om fem år har et bredt udsnit af dyr og planter. Et naturværksted og en gårdbutik. Vi forestiller os, at der i ByOasen er mange frivillige, ansatte og beboere der er med til at udbygge det grønne område med nyeste miljøtiltag og mange daglige aktiviteter. Vi ønsker, at institutionerne i området afspejler den grønne profil i deres hverdag. Vi forestiller os, at vi om fem år er et grønt udstillingsvindue som Danmark med stolthed kan præsentere for verden. side 4 af 13

5 Biologisk mangfoldighed ByOasens vision er, at opnå biologisk mangfoldighed. Vi vil demonstrere, at bæredygtig frodighed og mange aktiviteter kan forenes på begrænset plads, og give intensitet og nærhed, som matcher storbyens tæthed. Matriklen i De Gamles By er ca m2 stor, hvoraf ca m2 er udendørsareal med veje og grønne områder. Ejeren af området Københavns Kommune og de berørte parter deriblandt ByOasen er i øjeblikket ved at udarbejde en helhedsplan for området. Samtidig er De Gamles By en del af vækststrategien for vidensbydelen Nørre Campus. Ifølge strategien skal området udvikle sig til at rumme såvel boliger for forskere og studerende, som grønne områder, hvor man skal kunne opleve byliv døgnet rundt. Planerne for bydelen kan blive et aktiv for beboerne i og udenfor området, idet der vil blive liv og nye anvendelsesmuligheder på arealerne. Det grønne Vi ønsker, en forgrønning af området bl.a. en meditationshave med små vandfald, sten, dufte og blomster med mange farver samt en tæt beplantet labyrint til leg. Vi ønsker, en naturlegeplads og junglesti med naturlige forhindringer såsom træstammer, mudderhuller og pileflet og højbede folk selv kan plante i. Vi ønsker interessante beplantninger, større biodiversitet, større variation, bl.a. en græseng, æbleplantage med gamle danske æblesorter, gamle danske roser, flere træer og meget grønt der tiltrækker fugle, sommerfugle og andre smådyr. Vand Det globale klima vil ændre sig i fremtiden. Der vil være flere episoder med meget kraftig nedbør og i vækstsæsonen kommer der længere perioder uden nedbør. Vi er i gang med et storstilet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) projekt i samarbejde med Københavns Energi og De Gamles By. Regnvand fra områdets mange tage nedsives til grundvandet via damme, bække, vandløb, vandhuller, vandbaner i stedet for at løbe i kloakken. side 5 af 13

6 Regnvandet vil give mere og renere grundvand, og skabe bedre levevilkår for vilde dyr og planter. Dette er en del af Københavns Kommune vision om at 30 pct. af regnvandet skal ledes udenom kloakkerne og således være en del af den fremtidige klimaplan. Sol, vind og grønne tage I ByOasen kan man se en række eksempler på forskellige grønne tage f.eks. på vores små kolonihavehuse. Grønne tage optager en del af regnvandet og skåner kloakkerne samtidig med, at vi opnår større biodiversitet i form af flere insekter. Vi viser desuden eksempler på, hvordan man kan bruge solens energi til f.eks. opvarmning af vand. Vi ønsker, at vi i samarbejde med forskere fra landets læreanstalter viser forskellige miljøvenlige løsninger. Vi ønsker, at besøgende således kan blive inspireret til nye miljøtiltag i både have og etageejendomme. Genbrug, affaldssortering og kompost Vores kontor er en del af genbrugsstationen i Møllegade. Vi sidder sammen med medarbejdere fra Amagerforbrændingen. Genbrug af træ, møbler m.m. indgår som en naturlig del i ByOasen. Vi har desuden naturvejledning om genbrug og affald og et godt samarbejde med Amagerforbrændingen. Affald fra haverne samt fra dyrene bliver komposteret i forskellige kompostmodeller. Det samme gør vores madaffald. Vi bruger ligeledes vores kompost til vores haver og naturvejledning om brug af grønt affald og kompost til vores målgrupper. Vi ønsker i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro - at udbygge vores affaldsmodel og have nyeste modeller stående til demonstration, således at vi smider et minimum af affald ud. Vi er ligeledes i gang med at opbygge et netværk af plejehjem og institutioner der giver grønt affald til dyrene. Dette ønsker vi at udbygge, således at De Gamles By kan være et eksempel på en bæredygtig og miljøvenlig bydel med grønne arbejdspladser. side 6 af 13

7 Bæredygtig Bybondegård Visionen er, at dække et bredt udsnit af almindelige hjemmehørende dyr og planter, der dækker hele kostpyramiden. Bybondegården skal synliggøre, hvordan dyr og planter indgår i naturens kredsløb, og demonstrere bæredygtige metoder til produktion af sunde fødevarer. Husdyr I 2008 blev Bybondegården etableret og blev staks hovedattraktion for både børn og voksne i området. Dyrene er det bedste vi har, det er dejligt at omgås dyr, og mange børn fra Nørrebro kommer sjældent eller aldrig på en bondegård. Byens tæthed har den fordel, at mange skoler, institutioner og borgere kan ha en daglig kontakt til dyrene og deltage i pasningen og aktiviteterne omkring dyrene. Vi ønsker, at udvide vores bestand af dyr, så vi udover høns, marsvin, kaniner og fugle har et bredt udsnit af danske bondegårdsdyr. Vi ønsker, at hver sæson har et undervisningsforløb med et nyt dyr. F.eks. ko og kalv med undervisningsforløb om mælkeproduktion og fremstilling af ost. Hesten som arbejdsdyr med daglige kørsel med hestevogn. Får og geder med produktion af gedemælk, ost og uld. Derudover ønsker vi, at etablere bistader med produktion af honning, terrarier og akvarier med indfangede ferskvandsdyr. Vi ønsker samtidig at udvide vores bestand af kæledyr til besøg på plejehjemmene. I sommerperioden ønsker vi, at kunne holde åbent til sent på eftermiddagen samt at udvide åbningstiderne i weekenden. Køkkenhaver Korn, grøntsager og frugter er menneskets vigtigste fødevarer. I bybondegården skal der være køkkenhaver med årstidens grøntsager og minimarker med korn og dyrefoder. Blomster til de ældre på plejehjemmene og til vores arrangementer. I haverne vokser der planter til vores dyr og vores arrangementer. Det medfører affald der kan komposteres og bruges til gødning i vores haver. Disse kredsløb er en vigtig del af vores formidling. Udekøkken I udekøkkenet kan der laves mad af egne råvare og vi ønsker, at etablere en permanent bålplads. Beboerne inviteres til grillaftener med eget kød og årstidens grøntsager. side 7 af 13

8 Social ansvarlighed Vores sociale vision er, at tilbyde borgere med særligt behov et samlingssted hvor ressourcestærke borgere og udsatte grupper kan udvikle netværk og kompetencer gennem meningsfulde aktiviteter. Folk der bruger ByOasen er meget forskellige. Vi har fokus på, at rumme de forskellige kulturer og den store aldersspredning. Det kalder vi vores sociale ansvarlighed. Vi har følgende målgrupper vi arbejder målrettet med: Plejehjemsbeboere, beboere, skolebørn, småbørn og ansatte i ByOasen. Plejehjemsbeboere Vores vision for plejehjemsbeboerne er, at ByOasen er en integreret del af de ældres hverdag. De kan komme til os og vi kan komme til dem. Målet er, at skabe et godt og levende miljø både ude og inde, således at beboere der kan og vil har mulighed for at få berøring med naturen. De fysiske rammer på plejehjemmene har betydning for såvel beboeres livskvalitet som for personalets trivsel i arbejdet. At flytte på plejehjem er for mange ældre forbundet med, at deres muligheder for udeliv og naturoplevelser bliver meget begrænsede. Forskning viser, at plejehjemsbeboere ikke kommer udendørs i den udstrækning, de ønsker, og at de fleste er afhængige af personalets hjælp for at komme ud. Et forskningsprojekt ved et plejehjem har vist, at brugernes deltagelse i planlægnings- og forandringsprocesser vedrørende plejehjemmets ude arealer medførte, at især plejehjemmets beboere og deres pårørende tog haven til sig og begyndte at bruge den. De Gamles By bebos af en stor gruppe ældre på flere plejehjem, mange er demente og tilbringer størstedelen af tiden indendørs. De Gamles Bys grønne arealer er de ældre beboeres baghave. Det er derfor vigtigt at de ældre har følelsen af privathed lige udenfor dørene. Med udgangspunkt i nyeste forskning ønsker vi, at forbedre de fysiske rammer således at der er et trygt og rart miljø at komme ud til, med henblik på at øge livskvaliteten for beboerne på plejehjemmene. Det vigtigste er, at haverne indrettes i tæt samarbejde med beboere, personale og pårørende, således at haverne i nærområdet bliver et fælles projekt. I fællesområdet ønsker vi, at de ældre har mulighed for at komme rundt i De Gamles By på større udflugter af en trafiksikker vej mellem de forskellige bygninger. Der skal tænkes handicapvenlige adgangsveje ind i alle etableringer. Vi ønsker, at fortsætte og udvikle de nuværende arrangementer i Orangeriet samt at have en fast bemanding. Vi ønsker, at gøre vores forsøgsordning med at tage vores Kæledyr rundt på plejehjemmene permanent. Forslag til sansehave ved F-bygningen. Tegnet sammen med beboere og personale. Vi ønsker, at de ældre nu har mulighed for ture til kolonihaverne, højbedene, eller ved dyrene. Bustur til LandOasen er nu også en mulighed. (se beskrivelse side 12) side 8 af 13

9 Beboere Vores vision er, at have aktiviteter for ressourcestærke borgere og udsatte grupper. Vi ønsker bredt samarbejde hvor indgangsvinklen er at fokusere på det positive. Det står meget klart for os, at ByOasen skal rumme alle områdets beboere. Dels er der de resursestærke familier der fortrinsvis bor i området mod Sankt Hans Torv og dels er der de socialt udsatte grupper, der fortrinsvis bor i Jagtvejskvarteret. Boligområdet i Guldbergsgadekvarteret kan ikke decideret betegnes som voldsomt belastet. Undersøgelser viser at det er et område, der er sårbart overfor en negativ udvikling, især børn- og ungeproblematikkerne kan hurtigt eskalere. Der er således brug for en fortsat forebyggende indsats. De nuværende problematikker kommer blandt andet til udtryk i mistillid og fordomme mellem beboere af anden etnisk herkomst end dansk og danske beboere, men også de etniske minoriteter imellem. Området huser mange socialt udsatte grupper, som psykisk og socialt står svagt, og det præges af misbrugsproblematikker. De månedlige naturvejledningsarrangementer har været en stor succes som skal fortsætte og udvikles på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne. Der samarbejdes med de lokale brugere af området om at danne flere frivillige klubber udover dyrepasserklubben og bålklubben, som kan lave aktiviteter på egen hånd ved lån af ByOasens faciliteter og materialer. De 12 årlige arrangementer henvender de sig til beboere i kvarteret. Temaerne har dels været årstidsbestemte, dels højtidsrelaterede men det er væsentlig at bibeholde temaer målrettet forskellige grupper. ByOasens forskellige faciliteter/installationer skal udbygges. Der skal bl.a. anlægges en motions- og oplevelsessti i samarbejde med lokalmiljøet. Kvarteret rummer mange historiske bygninger og har en meget omfattende og spændende udviklingshistorie og natur. Lokale borgere skal opfordres til at være aktive i at skabe grobund for mere varieret natur i byen. ByOasen skal udvikles som demonstrationseksempel på grønne løsninger. Vi håber, at vores nye naturværksted kan være et eksempel samt en netværksbygning for beboere der ønske, at udvikle og forgrønne deres egne baggårde, haver og bygninger. Der skal udvikles informationsmaterialer der beskriver grønne løsninger i ByOasen, således at besøgende på egen hånd kan blive inspireret til at lave anderledes og miljøvenlige løsninger i deres egne boliger og udearealer. side 9 af 13

10 Skolebørn Visionen er, at skoler, fritidshjem og klubber i lokalområdet skal bruge ByOasen som et lokalt naturområder med mulighed for hyppige naturoplevelser og naturformidling hvor sundhed, bynær natur, friluftsliv og miljø er de overordnede temaer for aktiviteterne. Der ligger mange store skoler i området, både private og kommunale. De Gamles By er desuden vejen mange børn går til og fra skole. På baggrund af den korte transport fra skole til ByOasen, er der en enestående mulighed for, at ByOasen kan blive en integreret del af elevernes hverdag både i (ude)skolen og i fritiden. De nuværende udendørsaktiviteter såsom træning på den store græsplæne, lege, boldspil og bålmad skal øges. Skoler, fritidshjem og klubber skal derudover have mulighed for at tage ned til LandOasen, vores naturområde i Kirke Hvalsø. Der skal udarbejdes målrettet undervisningsmateriale i samarbejde med lærene fra de pågældende skoler. Skolernes selvstændige brug af ByOasen som ramme for bevægelse, naturoplevelser, friluftsliv og naturformidling skal øges. ByOasen har ansøgt Ildsjælepuljen om et naturværksted. Naturværkstedet skal danne ramme om aktiviteter for skolebørn i dagtimerne. Vi ønsker, at bygge en mindre bygning, der i sig selv er et demonstrationseksempel på et moderne lavenergihus med miljørigtige løsninger og bæredygtige materialer. Der skal være plads til 30 arbejdende børn eller voksne. Naturværkstedet skal bruges til aktiviteter især for børn og unge. Her kan vi lave forløb - målrettet forskellige målgrupper. Her kan vi lave pileflet, træting, mad fra egen have, fra jord til bord, lave ting af genbrugsmaterialer. Naturværkstedet kan være udgangspunkt for udendørsaktiviteter som orienteringsløb, fotosafari, stjerneløb eller boldspil på den store græsplæne. Værkstedet skal kunne lånes udenfor vores åbningstid. Desuden vil vi opbygge en grejbank, så beboere f.eks. kan låne udstyr i weekenderne. I forlængelse af naturværkstedet er et lille udsalg hvor vi sælger produkter fra LandOasen. Naturværkstedet skal være ByOasens faglige og pædagogiske centrum med naturvejledere der supplerer læren og tilbyde oplevelsesorienteret pædagogik. Naturværkstedets aktiviteter foregår både ude samt i et indendørs værksted med udstillinger og børnelaboratorium, hvor der er aktiviteter om vinteren. Naturværksted med grejbank tegning af arkitekt Martin Dietz side 10 af 13

11 Småbørn Visionen er, at vuggestuer og børnehaver i lokalområdet skal bruge ByOasen som et lokalt naturområder med mulighed for hyppige naturoplevelser og naturformidling hvor sundhed, bynær natur, friluftsliv og miljø er de overordnede temaer for aktiviteterne. Én stor del af vores besøgende er vuggestue og børnehavebørn. Det passer godt ind i en dagligdag hvor ture ud af huset skal kunne nås inden den tidlige frokost og eftermiddagssøvn. Oplevelser med dyr er meget populære. Mange af institutionerne på Nørrebro deltager i pasning af dyrene. De helt små børn kan få udfordret deres motoriske evner og være med til at finde mad til dyrene i naturen, muge ud, finde orme og plukke bær. Det nuværende niveau af naturvejledningsaktiviteter til målgruppen fortsættes og udvikles i samarbejde med personalet fra daginstitutionerne. Målgruppens selvstændige brug af ByOasen som ramme for naturoplevelser, friluftsliv og naturformidling øges. I samarbejde med det etablerede netværk i børnehaver og vuggestuer udvikles der nye tilbud til de mindste børn. Aktiviteter i samarbejde med plejehjemmene prioriteres højt. Børnehaver og vuggestuer skal inspireres til at bruge faciliteterne som kolonihaverne, højbedene, udekøkkenet, grejbanken og vores forhåbenlige nye naturværksted. Vores bæredygtige bybondegård og de grønne områder vil indgå som en bred vifte af oplevelser inden for dyr, landbrug, natur, økologi og miljø. Fastansatte, frivillige og fritidsjobbere Vores vision er, at være en rummelig arbejdsplads, med en fast medarbejderstab og et netværk af frivillige, fritidsjobbere og andre ordninger. ByOasen er en rummelig arbejdsplads og tiltrækker mange typer mennesker. Vi ønsker, at ByOasen har en fast stab af medarbejdere, der skal gøre ByOasen til en stabil arbejdsplads. Vi sigter på, at ansætte følgende fagkombinationer: Projektleder, naturvejleder, gartner, naturpædagog, dyrepasser. Vi ønsker os, et korps af frivillige. Opgaverne kunne være, fast bemanding i orangeriet og hjælp til de ældre til og fra arrangementerne. ByOasen er en rummelige arbejdsplads. Vi har et sted hvor der er plads til unge udenfor arbejdsmarkedet, som håndværker, gartnerhjælp eller til at gå til hånde med vores aktiviteter. Området omkring Guldbergsgadekvarteret har mange unge i alderen år, der ikke er beskæftiget i eftermiddagstimerne. Det har i perioder medført en del hærværk og ballade. Vores erfaring viser, at inddragelse af unge i ByOasen nedsætter hærværk og tyveri i De Gamles By. Filosofien er, at bruge unge fra nærområdet, og derigennem skabe større ejerforhold til ByOasen og være med til at give de unge en uddannelse og tro på mulighederne i samfundet. Ungarbejdere fortrinsvis fra Nørrebro skal kunne få et fritidsjob i ByOasen. side 11 af 13

12 Samarbejde Vores vision er, at blive en ByOase med egen bestyrelse og mange samarbejdspartnere Fremtidssikring ByOasen er et projekt under Miljøpunkt Nørrebro, som er en selvejende institution med midler - fortrinsvis - fra det offentlige. ByOasen har en driftsaftale med Sundhedsforvaltningen om brug af jord, kolonihavehusene og Orangeri. Vi betaler 300 kr. pr. dyreart om året. Vi har pt. 2 fuldtidsansatte. En projektleder 37 timer/ugentlig og en naturvejleder 37 timer/ugentlig og to ungarbejdere i alt 8 timer/ugentlig. Dertil kommer en del frivillige og andre praktikordninger. Vores mål er, at ByOasen om fem år er en selvstændig organisation med egen bestyrelse. Støtteforeningen ByOasens Venner 3. december 2009 stiftede vi støtteforeningen ByOasens venner, der arbejder for at bevare og udvikle byens biodiversitet og økologiske kredsløb. I januar 2012 havde ByOasens Venner 258 medlemmer. Støtteforeningen igangsætter friluftsaktiviteter i tilknytning til ByOasen, således kan byens borgere deltage i pasning af bondegården og kommende projekter. Foreningens aktiviteter skal så vidt muligt være åbne for både børn og voksne på tværs af alder, kultur og kompetencer. Jagtvejsprojektet 11. september 2010 afholdt vi den første af (forhåbentligt) mange Kvartersfester. Dette var et samarbejde mellem Jagtvejsprojektet, Nørrebro Miljøpunkt (ByOasen) og Områdefornyelsen omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade. Festen forløb over al forventning. Vi regnede med en tilslutning på mellem mennesker, men det faktiske antal nåede lang over 2000, selvom det regnede. Vi ønsker derfor at beholde Kvartersfesten som en årlig tilbagevendende begivenhed. Askovgården ByOasen kan ikke erstatte landet. Inspireret af, Tor Nørretranders bog Vild verden og Nyt Nordisk køkken er ByOasen og Askovgården gået sammen om at udvikle et ubenyttet område. Vi har døbt området LandOasen. LandOasen er de ti tønder jord, der hører til Askovgårdens udflytterbørnehave Nørreskovhus som ligger i Hvalsø i Lejre kommune. Nørreskovhus bruger landejendommen med en indhegnet have til deres børn. Visionen er at skabe en socialøkonomisk virksomhed i form af et økologisk landbrug og oplevelses område. Vi ønsker, at skabe en model hvor utilpassede unge er med til at dyrke jorden og samtidig bliver afklaret og opkvalificeret. side 12 af 13

13 Vi ønsker, at benytte området som et eksempel på en biotop og at anlægge en oplevelsessti omkring moserne som kan benyttes til undervisning/naturvejledning/teambuilding til flere målgrupper og dermed skabe et tættere bånd mellem by og land. Fremtid Vi har taget det første skridt, af mange der skal tages, men vi kan allerede nu se, at der er sket en forandring af De Gamles By fra ukendt park til en relativt besøgt ByOase. Folk er begyndt at lære ByOasen at kende. Kendskabet sker enten gennem fester, arrangementer, gennem børnenes institutioner eller ved at folk tilfældigt har fået øje på dyrene i Den Grønne Oasen. Der er pt. en proces i gang med Københavns Kommune, Nørre Campus og relevante medspillere om at udarbejde en helhedsplan for området. Vi er med i processen med ønsket om, at bevare det grønne og herunder ByOasen til rekreativt område. Vi har en stor tilknytning til beboere i området og et lokalkendskab som vi ønsker at udvide, især satser vi på, at samarbejde kan tilføres os endnu flere kontakter og netværk og endnu flere folk i ByOasen. Folk vil gerne have en grønnere by. Med små skridt, omhu og tid kan vi starte nogle enorme forbedringer for området. Samarbejdspartnere Daginstitutioner og skoler på Nørrebro Plejehjem og ældreboliger i De Gamles By Nørrebro Lokaludvalg Netværket for urbane haver Askovgården Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Ældrestaben i De Gamles By Friluftsrådet Aktivitetscentret Sankt Joseph Red Barnets naturvejleder for socialt udsatte børn og familier Københavns Skolehaver Amagerforbrændingen Danmarks Naturfredningsforening Natur og Ungdom Nørrebro Bladet Naturvejledernes netværk Vesterbro Naturværksted VIBO Jagtvejsprojektet Andre miljøpunkter i København Bybi VegTech OPUS specialiseret indsats for unge med psykose Projekt Springbrættet Nørre Campus Ensomme Gamles Værn Alzheimerforeningen Ældresage side 13 af 13

Visioner og ønsker om natur. i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro. legeplads

Visioner og ønsker om natur. i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro. legeplads Visioner og ønsker om natur i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro legeplads Ny legeplads i Møllegade ønskes! Som det fremgår af legepladsoversigten på Indre Nørrebro, er et stort område helt uden offentlig

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 30. januar 2009 Afrapportering af projekt - Renovering af Orangeri i De Gamles By Orangeriet i De Gamles By har i lang tid trængt til en renovering, for at tilpasse beboernes/brugernes

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Pernille Bondo Harders Navn arbejdsgiver: Miljøpunkt Nørrebro projektet ByOasen Arbejdssted: ByOasen i De Gamles By Adresse:

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen

Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2.

Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. Hvorfor sundhed i naturen? E V A S K Y T T E, S U N D H E D S N E T V Æ R K E T T E M A D A G O M S U N D H E D I N A T U R E N, 1 2. J U N I 2 0 1 2 Hvad er særligt ved naturen? Naturen Har ingen iboende

Læs mere

Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12

Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Referat fra debatmøde vedr. udviklingen af De Gamles By d. 26.04.12 Der blev d. 26.04.12 afholdt debatmøde vedr. helhedsplanen i De

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...7 Det rette tilbud til den

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Fællesskabets Hus workshop den 19. april 2016

Fællesskabets Hus workshop den 19. april 2016 Fællesskabets Hus workshop den 19. april 2016 Muligheder udenfor i Fællesskabets Hus Det grønne alternativ Tema Sanser stimuleres Ide Haver i plantekasser med grøntsager til brug af beboere/køkken Urterhaver

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER NÅR ATTRAKTIVE ARKITEKTUREN ARBEJDSPLADSER GIVER EN HJÆLPENDE HÅND I FOLKESKOLEN EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER RUM

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden. se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden.  se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Naturpatruljen en afdeling i Børnehuset Rytterkilden http://horsens.inst.dk se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Velkommen til Naturpatruljen Naturpatruljen er Børnehuset Rytterkildens

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Konkrete problemstillinger i processen omkring Torpegård.

Konkrete problemstillinger i processen omkring Torpegård. Faaborg den 26. september 2015 Konkrete problemstillinger i processen omkring Torpegård. Den initiativgruppe, der står bag Torpegård, har ikke erfaring nok til at formidle budskabet omkring Torpegård.

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Indhold 3 Indledning 4 Natur i Fremtidens Dagtilbud 5 Fokusområder 6 Pædagogiske principper 8 Eksempler på aktiviteter 9 Eksempel på pædagogisk

Læs mere

FAKTA OM GENERATIONERNES HUS

FAKTA OM GENERATIONERNES HUS FAKTA OM GENERATIONERNES HUS 4 Bygherrer: Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune ved 3 magistrater: MBU Magistratsafdelingen for Børn og Unge MSB Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Efterspørgsel Thisted kommune sælger sig selv som en Grøn kommune, og dette fremstød understøtter Vilsund Børnehus i fuld udstrækning.

Efterspørgsel Thisted kommune sælger sig selv som en Grøn kommune, og dette fremstød understøtter Vilsund Børnehus i fuld udstrækning. Høringssvar vedr. udviklingsplanen fra Vilsund Børnehus - Her bliver sanserne stimuleret på en naturlig måde i en veletableret børnehave og vuggestue beliggende som Limfjordens perle i Vilsund. Faglig

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Oplev syv cases fra fællesskabets Danmark. Se videointerviews med børn og voksne, som fortæller om at skabe inspirerende og hjemlige fællesarealer

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål Ahi Internatioanel Skole efter 2.kl sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse Eleverne

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101022 Navn naturvejleder: Mette Bondo Harders Navn arbejdsgiver: Miljøpunkt Nørrebro, Charlotte Lund Arbejdssted: ByOasen Adresse: Blegdamsvej

Læs mere

på Tandslet Friskole

på Tandslet Friskole på Tandslet Friskole ALLE VORES IDEER TIL BEDRE BÆREDYGTIGHED PÅ VORES SKOLE OG I KLASSEN: Klik på tegningerne for at komme til vores forskellige ideer. Til sidst kan I læse mere om vores klasse. PAPIR

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave.

Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave. Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave. På vegne af børn og forældre i Boddumhus naturbørnehave vil vi gerne fortælle hvad det er der gør Boddumhus unikt og hvordan vores børnehave passer

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen

BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen 1. De kommunale arealer i spil 2. Dyrk Svendborg et tværgående eksperiment 3. Projekter i byen eller i det bynære eksempler og diskussion MÅL Hvad vil vi? Forbedre eksisterende

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

PARCELHUSHAVEN En del af byens grønne struktur

PARCELHUSHAVEN En del af byens grønne struktur MAJ 2014 PARCELHUSHAVEN En del af byens grønne struktur Lars Kjerulf Petersen, DCE & Miljøvidenskab, AU OM DCE DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø for

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

27/1 2015 Høringssvar om ny dagtilbudsstruktur i FMK 2015-2018 Personalet i Årslev Børnehave og Vuggestue er glade for at se, at I har udvalgt nogle principper i den nye dagtilbudsstruktur, som er med

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Rønbjerg natur og udelivs børnehave

Rønbjerg natur og udelivs børnehave Rønbjerg natur og udelivs børnehave Vi har sigte på naturen omkring os Børnehusene Hedemarken Hvidbjerg Rønbjerg Beliggenhed og de fysiske rammer: Den nuværende Rønbjerg Børnehave kommer til at danne ramme

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Navn: Høringssvaret skal sendes til Anne Christmann Ramsgaard på email: shaar@herning.dk. Deadline er den 18. april 2012 kl. 9.00. Hovedtemaer Konkrete

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Til: Formål: Socialudvalget Til orientering Side 1 af 5 På byrådsmødet den 9. marts 2016 blev indstillingen Etablering af dagtilbud Havkærparken i Tilst og Bøgeskovgård Aktivitetscenter i Viby sendt til

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere