NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015"

Transkript

1 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september Vi regner med at sende 3 til 4 nyhedsbreve om året. Indholdet vil være korte orienteringer om tiltag og andet, som kan være relevant for jer. God læselyst! Jákup Heinesen, Forstander Den Kombinerede Ungdomsuddannelse Den 1. august 2015 træder den Kombinerede Ungdomsuddannelse i kraft. Uddannelsen kan føre til en Erhvervsassistentuddannelse og er blevet udbudt i 20 geografiske områder fordelt over hele landet. Disse områder er nu godkendt, dog med forbehold for nogle få justeringer. På er vi geografisk placeret på en måde, som betyder, at vi har været med i to udbudsområder, som berører henholdsvis Greve afdelingen og Taastrup afdelingen. Overrækkelsen af de godkendte ansøgninger blev foretaget af Undervisningsminister Christine Antorini i det Færøske Pakhus den 26. januar Taastrup Afdelingen og KUU Det ene udbudsområde, som omfatter Taastrup Afdelingen, er KUU Københavns omegn. Det er CPH West, som har tovholderfunktionen og fire produktionsskoler, som er hjemstedsskoler. Disse er følgende: Ballerup Herlev Produktionsskole, Hvidovre Produktionsskole, Produktionsskolen Møllen, Brøndby Produktionshøjskole, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole og Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, Taastrup Afdelingen. Taastrup Afdelingen udbyder Erhvervsassistent i Facility samt Erhvervsassistent i Sundhed, Omsorg og Ernæring. Søren Stryhn modtager godkendelsen som leder af KUU på Klemmestrupgård Produktionsskole. Greve Afdelingen og KUU Det andet udbudsområde, som omfatter Greve Afdelingen, er KUU Køge Roskilde - Greve. Det er Produktionsskolen Klemmenstrupgård som er tovholder, og hjemstedsskole sammen med Base 4000 Roskilde Produktionsskole og, Greve Afdelingen. Greve Afdelingen udbyder Iværksætteri, Handel og Turisme samt Håndværk, Natur og Miljø. SIDE 1

2 Erhvervsskolereformen Selv om produktionsskolernes kerneopgave har været: At tilrettelægge tilbuddet med særlig henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, vil den nye erhvervsskolereform få betydning for produktionsskolerne. Vi skal fremover forvente et mere målrettet samarbejde end tidligere, da kravene på erhvervsskolen er blevet større, ligesom der er en forventning om, at produktionsskoleforløbet kan kvalificere en del af vores unge til at gå direkte ind på grundforløb 2 (G2) Der vil også være en forventning om, at vi som skoleform skal bidrage til, at de unge opnår de nødvendige optagelsesbetingelser for at starte på en erhvervsskole, som kan være en af følgende: Har karakteren 2 i dansk og matematik Består en optagelsesprøve, som er en praktisk orienteret prøve på erhvervsskolen med en efterfølgende samtale. Har en praktikaftale med en virksomhed. Undervisningsministeriet skønner, at unge ikke lever op til kravet om karakteren 2 i dansk og matematik for at blive optaget på en erhvervsskole. Det skønnes endvidere, at produktionsskolerne vil få en øget tilgang svarende til omkring 1300 årselever som følge af erhvervsskolereformen. Dansk Industri og KL har også en forventning til produktionsskolerne: Udtalelse fra Dansk Industri: Der er behov for, at langt flere gennemfører en teknisk erhvervsuddannelse. Søgningen er alarmerende lille, og mange virksomheder kan ikke få faglærte inden for de tekniske områder. Det kan i sidste ende gå ud over dansk konkurrenceevne. Derfor er der brug for alle, som kan og vil. Her kan produktionsskolerne være med til at gøre en forskel. Lone Folmer Bertelsen, Erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri. Udtalelse fra KL: Med reformen af erhvervsuddannelserne og reformerne på beskæftigelsesområdet bliver det nødvendigt at se nærmere på feltet af uddannelsestilbud, som kan opkvalificere de ikke uddannelsesparate unge til en erhvervsuddannelse, fx produktionsskolerne. Jan Bauditz, Chefkonsulent i KL SIDE 2

3 Praktikpartnerskab Som beskrevet i forrige nyhedsbrev er vi i samarbejde med ErhvervsCentret i Greve gået sammen om at skabe praktikpladser til skolens unge. Dette samarbejde har bevirket, at vi har indgået praktikpartnerskaber med 25 lokale virksomheder. Dette samarbejde har nu været i gang i ca. 8 måneder og der er en del erfaringer, som vi skal evaluere på. Positive tilbagemeldinger fra virksomhederne Vores gennemgående oplevelse er, at virksomhederne har responderet yderst positivt på skolens henvendelser, og at der har været en virkelig god og konstruktiv forståelse for de udfordringer, som en gennemsnitlig produktionsskoleelev kæmper med. Alle praktikforløb kan i sagens natur ikke altid betragtes som en succes, selv om vi som skole bestræber os på at sende elever i erhvervspraktik, når vi vurderer, at de er klar til et sådant forløb. Ca. 50 % af vores praktikvirksomheder har haft en praktikant, og vi vil bestræbe os på at alle praktiksteder vil få en praktikant inden sommerferien. Et vellykket praktikforløb og en anbefaling til Sonay Gøz Et af de meget vellykkede praktikforløb har været et forløb, hvor 21-årige Sonay Gøz har været i praktik på ErhvervsCentret i Greve. Tina Charlotte Koeffoed, der er Erhvervs- og Turistchef i Greve Kommune og daglig leder af ErhvervsCentret, udtaler til Sydkysten og dagbladet i Roskilde og omegn: Sonay Gøz er en god og stabil pige, der fortjener at få en chance. Jeg håber, at vi får en henvendelse fra en virksomhed, der kan se et potentiale i at tilbyde hende en elevplads inden for kontor, reception og administration. Hun er åben, smilende og har en dejlig nysgerrig tilgang til opgaverne. Nu håber vi blot på, at der er en arbejdsgiver som retter henvendelse til ErhvervsCentret eller Produktionsskolen. SIDE 3

4 Jeanette Clausen i praktik hos Lindskov Communication Jeanette Clausen kan godt lide kreativt og grafisk arbejde og synes, at Lindskov Communication lød som en spændende udfordring. Trods det korte praktikophold har virksomheden forsøgt at give Jeanette en indsigt i livet på et kommunikationsbureau, hvilket bl.a. har indebåret deltagelse i kundemøder, design af profilbrochure og grafisk arbejde i Photoshop. Lindskov Communication om praktikforløbet Som led i en samarbejdsaftale med Greve Produktionsskole har vi de sidste tre dage haft fornøjelsen af at have 16-årige Jeanette Clausen i praktik i bureauet. Greve Produktionsskole er en mulighed for unge, der ikke føler sig klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse og har brug for at finde inspiration til fremtiden. Jeanette kan godt lide kreativt og grafisk arbejde og synes, at Lindskov Communication lød som en spændende udfordring. Trods det korte ophold har vi forsøgt at give Jeanette en indsigt i livet på et kommunikationsbureau, hvilket bl.a. har indebåret deltagelse i kundemøder, design af profilbrochure og grafisk arbejde i Photoshop. Vi håber Jeanette kan tage en masse med fra praktikopholdet i vores travle bureau, og at det har givet nogle svar på hendes spørgsmål omkring fremtiden. Vi har i hvert fald været glade for at have dig og ønsker dig held og lykke fremover. Nøglen til succes hænger om halsen Humørikonet wink

5 Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Vi har nu i en årrække kunne tilbyde den Produktionsskolebaserede Erhvervsuddannelse (PBE) til en del af skolens elever. Uddannelsen afsluttes på lige vilkår med alle andre erhvervsuddannelser og er tilrettelagt ud fra principperne om Ny mesterlære. Den første elev, som gennemførte sin uddannelse, blev udlært som Ernæringsassistent med et flot afgangsbevis i august Efterfølgende er der blevet udlært en Hotel- og Fritidsassistent, en Cater og to Ejendomsserviceteknikere. Den seneste lærling var Theis Høstrup Thøgersen, som blev udlært som Ejendomsservicetekniker i oktober 2014, også med flot afgangsbevis. Skolen holdt naturligvis en reception for Theis ved afslutningen af uddannelsen. På nuværende tidspunkt har vi 11 forløb i gang indenfor følgende erhvervsområder: Bygningsmaler, IT Support, Kok, Gastronomassistent, Konferencetjener, Kosmetiker, Frisør, Hotel- og Serviceassistent og Ejendomsservicetekniker. Theis Høstrup Thøgersen modtager her, sammen med de øvrige lærlinge, sit svendebevis. STU forløb på Greve afdelingen I 2014 lukkede vi op for, at vi som skole kan tilbyde STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. STU foregår på skolens 11 værksteder og Tune Kursuscenter, hvor eleverne bliver en del af et trygt og inspirerende arbejds- og læringsmiljø. Hvert enkelt forløb er individuelt tilpasset elevens særlige behov, og der arbejdes med værkstedsproduktion 4 dage om ugen. Herudover er der specialmoduler og praktik indenfor bo - undervisning, madlavning, hygiejne, rengøring, samfundsfag og seksualvejledning. Hver fredag er der fælles aktiviteter for hele skolen, og der er løbende valgfri undervisning i dansk og matematik. Der er ekskursioner og studieture året rundt, samt sociale aktiviteter som fastelavn, julefrokost, teambuilding, sportsturneringer mv. SIDE 4

6 Psykisk sårbare unge i uddannelse ISS Jobudviklingscenter, der er en underafdeling af ISS World / ISS Facility, har søgt og fået tildelt midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et toårigt projekt, der tager udgangspunkt i at tage initiativer for personer med psykiske handicap. Projektet er kaldt Psykisk sårbare unge i uddannelse personlig udvikling. s afdeling i Taastrup er sammen med Jobcenter Høje-Taastrup, Jobcenter Brøndby, Vestegnen HF og VUC, UU center Syd, UU Vestegnen, Psykiatrifonden og CPH West (KUU Konsortiet) gået med i samarbejdet vedr. ovenstående projekt. Produktionsskolens funktion i projektet vil bl.a. være: At modtage elever, der efter endt forløb hos ISS ikke er klar til en ungdomsuddannelse, men vil være klar til et uddannelsesafklarende forløb på Produktionsskolen. I samarbejde med UU Centre eller Jobcentre at flytte unge, som er indskrevet på Produktionsskolen, til projektet, såfremt de er for psykisk sårbare til at deltage som ordinære produktionsskoleelever. Efter vurdering fra Ungdommens uddannelsesvejledning og i samarbejde med de andre interessenter, flytte elever der er parate fra projektet, til KUU i Facility eller anden KUU uddannelse indenfor KUU Konsortiets område. At deltage som aktiv partner ved møder o. lign. Aktiv deltagelse i følgegruppe og som daglig kontaktperson af hhv. viceforstander og vejleder fra Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrups afdeling i Taastrup. Skulpturen Fællesskab af Keld Moseholm Borgmester Pernille Beckmann og Radoslaw Janulis fremviser her, fotografier som borgmesteren har bestilt fra Produktionsskolens værksted Foto og Medie, beliggende på afdelingen i Taastrup. Borgmesteren ønskede motiverne taget fra udvalgte områder som kunne repræsentere Greve Kommune. Fotografierne hænger fortrinsvis på borgmesterens kontor, hvoraf Radoslaw Janulis har taget en stor del af dem. SIDE 5

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Produktionsskoler i hovedstadsområdet

Produktionsskoler i hovedstadsområdet Produktionsskoler i hovedstadsområdet Sæt dine egne spor! Don t panic En anden vej til ungdomsuddannelse www.produktionsskole.nu 1 Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 5. Diagram 6. Produktionsskolen

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014 Maj 2014 nfo CSV Sydfyn Klædt på til uddannelse Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Side 4 12-taller til Tina Elev i Jem & Fix, Tina Persson,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere