Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET"

Transkript

1 August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige steder i Danmark. DUSK-net er et netværk for unge fra kommunale ungdomsskolers demokratihold, ungeråd eller lign. demokratiske organer. Hovedformålet med DUSK-net er at give de unge et fora, hvor i de kan mødes og lære om unge-demokrati. DUSK-net er skabt for at give de unge viden om deres muligheder for involvering i ungedemokratiske processer, værktøjer og kompetencer til at deltage i et ungeråd, tage aktiv del og medbestemmelse i deres lokale ungdomsskole. Formålet med de 3 årlige weekender er, at forøge deres interesse for demokrati, opbygge et netværk på tværs af kommuner og give dem inspiration, ved at se hvordan andre unge arbejder med demokrati i deres respektive kommuner. Der bliver ved hver samling afholdt forskellige teoretiske indlæg, workshops og sociale aktiviteter for at styrke de unges kompetencer. Workshops/indlæg/ emner fra tidligere samlinger har været; mødeteknik, præsentationsøvelser, fra ide til produkt, medieværksted, planlæg event mm. DUSK-net-samlingerne handler også om at opbygge netværk på tværs af alder, baggrund og landsdel. Der er altid en social aktivitet indbygget i weekenderne, her samarbejde de unge på hold til fx orienteringsløb, 7- stjerneløb eller lign. HISTORIEN Danske Ungdomsskolers netværk (DUSKnet) er resultatet af mange års historie. Den kommunale ungdomsskole har en lang tradition for at arbejde med unge og demokrati. Det har gennem mange årtier været drømmen at få skabt et landsdækkende ungeorganisation inden for Ungdomsskoler og det har gentagende gange været afprøvet både 1970 erne og 1980 erne, men uden held. Det rigtige tidspunkt viste sig først i slutningen af 1990 erne efter at det daværende US-center succesfuldt gennemførte udviklingsprojektet Youth Power, og den daværende regering samtidigt ytrede ønske om at oprette et ungdomsskoleråd med bl.a. ungerepræsentation fra hele landet. I starten af 2000 mødtes en gruppe unge og ungdomsskolelærer i Odense for at på - begynde arbejdet på at oprettet et ungdomsskoleråd. Kort tid efter var(dusknet skabt. Det var intentionen at DUSK-net skulle fungere på tre niveau: lokalt, regionalt og på landsplan. Ungeråd fra de enkelte ungdomsskoler skulle samles på amtsplan og udpege repræsentanter til det landsdækkende netværk. Nogle steder fungerede det perfekt andre steder mindre godt. Det landsdækkende DUSK-net kom til sidst, til at bestå af ganske få unge, der mødtes et par gange årligt. Der bredte sig en erkendelse af, at den måde nutidens unge bruger ungdomsskolen på, og de nytænkende måder at indrette skolernes ungedemokrati, måtte få den konsekvens at også DUSK-net måtte tænkes mere fleksibelt og tilpasses de unges adfærd. DUSK-net er i dag et sted for alle unge som interessere sig for unge-demokrati eller ønsker at lære mere om det. Alle interesserede er velkomne.

2 2 ELEVUDTALELSE - hvad får vi ud af DUSK-net? DUSK-net er noget specielt vi får som unge. Samlingerne er ikke kun arbejdsrelaterede info, men byder også på en masse socialt. Vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs af landsdele, kultur og religion. Alle kan være med. Som helt ny bliver man taget imod med åbne arme. DUSK-net giver rigtig mange nye indtryk, og det kan vi bruge i det arbejde vi laver i de forskellige kommuner. Emilie Søndergaard. Ung i Rebild Ungdomsskoles ungdomsråd. DUSK-net kan bygge broer og være en platform for fællesskab, ungeinvolvering og demokrati LÆRER-UDBYTTE Jeg synes DUSK-net-samlingerne er en vigtige oplevelse at give de unge mennesker vi til daglig arbejder med. Samlingerne giver i samspil med andre, en ny måde at se sig selv og andre på. Ud over at vi geografisk kommer rundt i landet, kommer vi også rundt til forskellige kulturer, religioner, traditioner og holdninger. Alle disse ting bliver forenet i et fællesskab jeg aldrig har oplevet andre steder. De unge kommer ud over kommunens grænser, og bygger bro til verden udenfor. Dette synes jeg er et meget vigtigt redskab at give de unge med på vejen ud i livet. Kristine Thillemann, tovholder på Rebild Ungdomsskoles ungdomsråd DUSK-NET LANDSSAMLINGER Der har siden 2006 været afholdt 24 landssamlinger, hvor mere end 2500 unge fra hele landet af deltaget. Samlingerne er blevet afholdt af følgende partnerskoler: Aalborg Vordingborg Norddjurs Kolding Lolland Dalum (Odense) Hvidovre Randers Mariagerfjord (Rebilld) Vejen Tårnby Sønderborg Silkeborg Fredericia Svendborg Viborg Billund København Ishøj Landssamlingerne har samme struktur hver gang,: ankomst, middag og hygge fredag aften. Lørdagsprogrammet er fyldt med forskellige workshops, som eleverne kommer ud i blandede grupper på tværs af ungdomsskolerne. Lørdag eftermiddag er der oftest teambuilding eller sightseeing i lokalområdet. Lørdag aften bruges på middag, præsentation af dagens arbejde og hygge. Søndag er der evaluering, oprydning og afsked inden alle vender hjem igen. Temaet og indholdet af de forskellige workshops bestemmes af de forskellige værtsskoler, det er også deres opgave finde foredrags-/workshopholdere. Den røde tråd for de tre landssamlinger bestemmes dog fælles af de tre værtsskoler.

3 3 TIDLIGERE DELTAGER Oplevelser med DUSK-net fra 2006 til FORNYET DEMOKRATI-ENERGI - HVAD FÅR VI UD AF DUSK-NET? ELEVERNE Der er flere elementer i det udbytte, de unge får af samlingerne; både på det faglige, personlige og sociale plan. Der sker en stor kompetenceudvikling af de unge, som giver dem masser af blod på tanden til at starte nye projekter i deres ungeråd/ungdomsskoler. Der har været et tydeligt mønster gennem årene på DUSK-net-samlingerne: de unge gennemgår en utrolig personlig udvikling. De unge får en hel ny måde at se sig selv og andre på. Deres horisont bliver udvidet og fællesskabets mangfoldighed giver dem mulighed for at få nedbrudt fordomme. DUSK-net er et sted, hvor de unge kan mødes på tværs af holdninger, udseende, religion og landsdel. Der er plads til mangfoldighed og der bliver skabt et stærkt sammenhold på trods af forskelligheder. Det giver dem de nødvendige sociale kompetencer og klæder dem på til at kunne samarbejde og begå sig i den store verden. LÆRERNE DUSK-net giver også medarbejder mulighed for at vidensdeling og erfaringsudvekling på tværs af kommunegrænser og landsdele. Dette giver medarbejderne perspektiv, inspiration og ideer til hvordan arbejdet med unge og demokrati bliver gjort andre steder. Det er et energiboost til for gøre hverdagens demokrati-arbejde med unge endnu sjovere, bedre og anderledes. UNGDOMSSKOLEN Din ungdomsskole gavnes på mange måder ved at sende både elever og medarbejder af sted til DUSK-net-samlingerne. De unge kommer hjem med en fed oplevelser både fagligt og socialt. Medarbejder har fået sparingspartnere i hele landet og ungdomsskolen vil opleve, at deres energi smitter videre i ungdomslivet. Det vil give mulighed for ung til ung dialog lokalt, som kan skabe mere positiv omtale om ungdomsskoles demokrati-arbejde og flere medlemmer til ungerådet/elevrådet. DUSK-net var noget, jeg blev introduceret til, da jeg sad i klubråd i 7. klasse. Jeg tror egentlig lidt at vi blev lokket med det sociale, hvilket i det lange løb også var vigtigt, men samtidig lærte vi rigtig meget om demokratiske og teambuildings - processer. Dette kan være lige fra emner som klimatopmøde til brainstorming helt ude i klubberne. Så hvad DUSK-net har været for mig, er en masse bekendtskaber overalt fra Danmark, en hel anden indstilling til politik og redskaber til teambuilding/idegenerering. I dag er jeg så heldig at have arbejde i den samme ungdomsklub. Jeg har på syv samlinger haft unge med fra klubbens klubråd til samlingerne, jeg selv har nydt så meget af. Thomas T. Christensen, tidligere deltager og nuværende medarbejder på Sønderborg Ungdomsskole

4 4 INTERESSERET I AT VÆRE VÆFORRT TIL NÆSTE SAMLING? Interesseret i et værtsskab? DUSK-net afholder 3 samlinger per år, som finder sted på forskellige ungdomsskoler i landet. Efter hver sæson (som består af 3 samlinger) er alle medarbejdere inviteret til et årligt tovholdermøde. Kommende værtskolerne har mulighed for at tilmelde ved tovholdermødet, det er også på disse møder,at den forgange sæson bliver evalueret. Tovholdermødet bliver altid afholdt på Ungdomsskoleforeningens kontor i Odense. Til mødet bliver der udvalgt 3 værtsskoler, som i fællesskab beslutter næste sæsons hovedtema og hvilke kompetence områder der skal være i fokus Værtsskolen Værtskolen skal selv stå for alt planlægnignen planlægningen i fællesskab i fællesskab med med de de unge. unge, Der der er dog dog masser masser af hjælp af at hjælp hente at fra hente de tidligere fra de tidligere værters værtsskolers erfaringer, i det erfaring. DUSK-net Dusknet stiller stiller en lille også værtsskole-materialepakke med med råd masser og info af til info rådighed. til rådighed. Alle deltagere Alle deltager unge betaler som voksne et en lille værtskole beløb???, betaler et som beløb, er som med er til med at dække til at dække udgifterne. udgifterne. Det også Det er tilladt også for muligt to ungdomsskoler at to eller flere at slå ungdomsskoler sig sammen om slår værtskabet. sig sammen om et værtsskab.

5 KONTAKT DUSK-net får sekretariatsassistance fra Ungdomsskoleforeningen. DUSK-net kan kontaktes på følgende måder: - DUSK-net, c/o Ungdomsskoleforeningen, Rugårdsvej 9B, 5000 Odense C - emnefelt: DUSK-net For yderlig information se vores hjemmeside; Eller besøg vores Facebook; https://www.facebook.com/dusknet

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et medbestemmende korps med og for unge

KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et medbestemmende korps med og for unge KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET Et medbestemmende korps med og for unge PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK INTRO Dette er en konceptmanual til igangsættelsen af et Ungekorps et medbestemmende korps for og med unge på

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere