Historiefortælling i organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiefortælling i organisationer"

Transkript

1 Historiefortælling i organisationer

2

3 SASCHA AMARASINHA Historiefortælling i organisationer Forlaget Samfundslitteratur

4 Sascha Amarasinha Historiefortælling i organisationer 1. udgave, 2004 Forlaget Samfundslitteratur, 2004 Sats: Samfundslitteratur Omslag: Jeanett Wetche Tryk: Narayana Press, Gylling ISBN Forlaget Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

5 Indhold FORORD 7 Formålet med og opbygningen af bogen 1. HISTORIENS KRAFT 11 Historiefortælling spiller en stor rolle for, hvordan vi opfatter verden. I organisatorisk sammenhæng er det et velegnet værktøj til at konkretisere organisationers værdi- og kulturbegreber. 2. HISTORIEHJULET HISTORIEN I KONSTANT BEVÆGELSE 19 Hverdagens historier forandrer og udvikler sig løbende i en slags hjul. Arten af historien har betydning for organisationens selvopfattelse. Professionelle kommunikatører kan være med til at fremme eller forhindre historiernes forløb. 3. HISTORIEFORTÆLLINGEN SOM VÆRKTØJ 27 Behovet for historier øges, og mulighederne for at benytte formen er mange. Fortællingerne kan gengives som eventyr, som tegninger, på skrift eller via nysgerrig samtale. 4. HISTORIENS BYGGEKLODSER 33 Fokus på de rigtige detaljer. Historier har forskellig intimitetsgrad afhængig af formål. Vinklerne har betydning for modtagelsen. Hverdagens udfordringer kan iklædes eventyrets forklædning.

6 5. HISTORIEFORTÆLLERENS VIRKEMIDLER 47 Historiefortælleren har en række virkemidler ved hånden. Ved bevidst brug af virkemidlerne kan han eller hun styrke effekten af historien. 6. DEN GODE HISTORIE EKSEMPLER PÅ BRUG 55 Eksempler på brug af forskellige formidlingsmetoder: Eventyret, Maleriudstillingen, Skriv et postkort og Skattejagt. 7. FORTÆLLINGER FOR FREMTIDEN 67 Tanker om fortællingens rolle i fremtidens organisationsudvikling. LITTERATURLISTE 71

7 Forord Jeg er ud af en ældgammel slægt, der er ved at dø ud, sagde fortællersken for en generation siden. Og den nye tid kom med sin store kost af elektroniske underholdningsmaskiner og fejede fortællerne ud af den almindelige bevidsthed. I dag er lysten og interessen for historiefortælling ved at vende tilbage. Vi begynder at lede efter vores rødder. Vi finder de gamle fortælletraditioner og historier frem, hvor de har overlevet: på lydbånd, på filmstrimlen, hos bedsteforældrene og ikke mindst i bøgerne. I metervis står de gamle fortællinger på hylden. Lige fra vittigheder og skipperskrøner til Iliaden, Odysseen, 1000 og én nat og sagaerne. Nu er de på vej tilbage fra papiret og ind i fortælleren, hvor de skal lagres sammen med alle de nye historier, der aldrig er skrevet ned (...) Men en meget elitær holdning er nu heller ikke fornuftig. Og for historiefortælling er den dræbende. For historier lever af og blandt ganske almindelige mennesker. Man kan ikke plante en skov ved at starte med de store træer. Der må være plads til en mangfoldighed af vækster, store og små. Ellers går der kuk i økobalancen. Både skovens og historiens. Fortællekunsten dør, hvis den ikke dyrkes i stort og småt. Vigga Bro: Orkanens øje. En bog om folkelig historiefortælling og dens sceniske fremstilling FORORD 7

8 Denne bog er tænkt som en kort introduktion til historiefortælling, og til hvordan historier i forskellig indpakning kan bruges som værktøj, når organisationer skal forandre og udvikle sig. Via konkrete eksempler fra mit eget arbejde som kommunikationsrådgiver håber jeg at inspirere læseren til selv at benytte historiefortælling i forskellige sammenhænge i organisationens dagligdag. Bogen handler derfor ikke om historier som professionelt markedsføringsredskab og ekstern branding og er heller ikke en teoretisk gennemgang af fortælleteknikker og genrer. Den bygger først og fremmest på praktiske erfaringer med historiefortælling som internt udviklingsværktøj i organisationer. Bogen er bygget op på følgende måde: Kapitel 1, Historiens kraft, rummer overvejelser over, hvorfor historiefortælling er blevet så vigtig for organisationernes udvikling. Desuden opremses en række konkrete områder, hvor værktøjet efter min mening umiddelbart kan bruges. Kapitel 2, Historiehjulet, opregner de mange former for historier, som omgiver os, og viser, hvordan en konkret begivenhed bevæger sig rundt i historiehjulet med forskellig effekt på modtageren. Kapitel 3, Historiefortællingens muligheder, beskriver de mest oplagte muligheder og barrierer for historiefortælling. Kapitel 4, Historiens byggeklodser, gennemgår elementerne og dybden i den gode historie. Kapitel 5, Historiefortællerens virkemidler, ser nærmere på historiefortællerens virkemidler og kommer med forslag til et træningsprogram. Kapitel 6, Den gode historie eksempler på brug, gengiver konkrete erfaringer med forskellige former for historiefortælling. Kapitel 7, Fremtidens fortællinger, filosoferer over, hvordan vi fremover kan benytte historiefortælling til konstruktiv udvikling af organisationer. Jeg vil gerne sige tak til en række mennesker, som har in- 8 FORORD

9 spireret mig til arbejdet med historiefortælling. Tak til skuespiller og kommunikationsrådgiver Terese Damsholt for de mange inspirerende samtaler og eksperimenter med fortælleform og virkemidler, tak til kommunikationskonsulent Kira Hald fra Novo Nordisk, som turde lade historiefortælling indgå som del af mellemledernes kommunikationskursus, tak til uddannelseschef Dorte Christiansen fra Magisterforeningens Efteruddannelse, som stædigt holdt fast i emnet og dermed tvang mig til hele tiden at undersøge mulighederne. Tak til alle dem, der i de seneste år har bidraget med historier fra deres hverdag på jobbet. Uden jer var historien ikke blevet til noget. FORORD 9

10

11 KAPITEL 1 Historiens kraft Hvorfor overhovedet historiefortælling i virksomheds- og organisationssammenhæng? Er historier ikke noget, som hører barndommen, fritiden eller skønlitteraturen til? Hvordan kan man få gavn af historier i organisationsudvikling? Det er nogle af de typiske spørgsmål, der opstår, når samtalen falder på virksomheders behov for historiefortælling. Netop fordi historier og fortællinger har været med os, siden vi var børn, spiller de en helt speciel rolle i vores bevidsthed. Tænk bare på, hvordan vi automatisk spidser ører, når vi hører ordene Der var engang.... Vi har en forventning om, at her kommer noget spændende. Noget, som vi kan lære af, som gør os klogere på os selv og den verden, vi lever i. Ser vi tilbage i tiden, har historier fungeret som meget mere end underholdning. De var en vigtig del af stammens, landsbyens eller samfundets selvforståelse og en stærk kulturbærer. I verdens oprindelige kulturer var historiefortælleren en vigtig person; den, som huskede og forstod, hvordan universet var opstået, og som hele tiden gentog historien for at sikre, at gruppen havde en fælles forståelse af regler, mål og værdier. I middelalderen fik landsbyens historiefortæller selskab af den omrejsende troubadour. Fordi han kom så meget omkring, bragte han ofte nyt med fra andre steder i verden: HISTORIENS KRAFT 11

12 historier, som kunne inspirere til nytænkning i det lille samfund eller omvendt mane til besindighed. På samme måde betragtes folkeeventyrene som historier, der beskriver, hvad der kan ske, hvis man træder ved siden af normerne i det samfund, som man forventes at være en del af. Historier får os altså til at forstå og genkende overordnede værdier og holdninger, som skal hjælpe os til at manøvrere i den komplekse verden, vi lever i. Historier skaber erkendelseshop ved hjælp af aha-oplevelser, klarhed og håb om forandring. Historier får tingene til at falde på plads de skaber sammenhæng. Og sammenhæng og eksempler er der brug for i en tid, hvor organisationernes strategier og mål hele tiden ændrer sig, og værdibaseret ledelse derfor spiller en stadig større rolle. Historiefortælling handler om mere effektiv kommunikation, men kan også være med til afdække kultur, stikke til selvtilfredsheden og genindføre menneskelige værdier. David Snowden: Simple but not Simplistic: The art and science of Story Under overfladen Enhver organisation med respekt for sig selv har defineret både mission, vision og værdier. Smukke ord og begreber, som citeres flittigt på hjemmesider, i rekrutteringsmateriale og i kundebrochurer. Ofte er det vanskeligt på overfladen at være uenig med de fine hensigter, men når vi skal til at definere, hvad ordene egentlig betyder i det daglige, så viser det sig hur- 12 HISTORIENS KRAFT

13 tigt, at det er så som så med enigheden. Ordene fortolkes forskelligt, ikke bare fra virksomhed til virksomhed, men også fra medarbejder til medarbejder. Her spiller historiefortællingen en vigtig rolle. Historierne kan være med til hurtigt og konkret at forklare, hvad organisationen mener, når den taler om fx ærlighed eller fleksibilitet. Og da udviklingen ser ud til at gå mere og mere i retning af, at vores arbejdsliv består af korte ophold i forskellige organisationer, kan historierne være en effektiv vej til at sikre, at nye medarbejdere hurtigt bliver en del af kulturen og agerer rigtigt i forhold til kodeks, normer og forventninger. Set fra organisationens side kan bevidst brug af historiefortælling være med til at sikre, at både nye og mere erfarne medarbejdere via den fælles forståelse begår færre fejltagelser og arbejder mere effektivt mod de fælles mål. Det skal emme af aura og værdi (Kravene til lederskabet) indebærer, at topchefen kommer til at fremstå som en slags ikon. Dels ved at positionere sin virksomhed udadtil i forhold til aktionærer og stakeholders. Dels ved internt at mestre storytelling. Topchefen skal praktisere den svære kunst at kommunikere konsistent, klart og præcist. Men det skal ikke bare være om nøgletal og kolde facts. Det handler om at sætte informationerne ind i en kontekst, så de emmer af aura og værdier. Tobias Petri (headhuntervirksomheden Heidrick & Struggles): Fremtidens leder: Den langhårede specialist, Mandag Morgen nr. 1, 2003 HISTORIENS KRAFT 13

14 ! Hvornår kan historiefortælling bruges? TEAMBUILDING Fortællinger kan afdække individuelle oplevelser af fortidens begivenheder og skabe visioner for, hvordan teamet fremover skal udvikle sig. ORGANISATIONSUDVIKLING Fortællinger anskueliggør værdisæt og visioner ved fx at liste best practice via medarbejdernes egne historier/oplevelser. FUSIONER, OPKØB OG PARTNERSKABER Fortællinger afdækker, hvordan parterne opfatter hinanden; hvilke fordomme der evt. skal arbejdes med, før samarbejdet kan komme til at fungere. INTRODUKTION TIL NYE MEDARBEJDERE Fortællinger hjælper den nyansatte til at forstå, hvorfor en bestemt adfærd eller tankegang er fremherskende i virksomheden. STRATEGIARBEJDE Via fortællinger identificerer virksomheden sin kerne og/eller tegner visioner for, hvordan fremtiden skal se ud. INTERN KOMMUNIKATION/EKSTERN KOMMUNIKATION Fortællinger er nemmere at huske og gengive end tal og fakta. PRÆSENTATIONER Fortællinger skaber billeder i hovedet på tilhørerne, rammer følelserne og er dermed et supplement til de mere faktuelle informationer. 14 HISTORIENS KRAFT

15 UDVIKLING AF INTERNT BRAND Via fortællinger forstår og oplever medarbejderne konkret, hvad der gør deres virksomhed og produkt unikt. VÆRDIBASERET LEDELSE Fortællinger demonstrerer hele tiden, hvad vi mener, når vi taler om virksomhedens fælles værdier. Som sagt er det på overfladen svært at være uenig med de fleste organisationers værdisæt. Faktisk er de så generelle, at det kan være vanskeligt at skelne den ene organisation fra den anden. Tager man fem virksomheders værdier og sætter dem op mod hinanden, er der mange fællesnævnere: Filosofi Økologisk bevidsthed Positiv tænkning Ansvarsfølelse Åben dialog Værdigrundlag og filosofi Rettidig omhu Kvalitet Service Pålidelighed Engageret arbejdsindsats Godt arbejdsmiljø Kreativitet Personlig udvikling Aarstiderne, leverer økologiske madvarer til abonnenter Mærsk, rederivirksomhed, olie & gasindustri, skibsbyg, flytrafik, industri, detailhandel og it-service Fortsættes næste side... HISTORIENS KRAFT 15

16 Værdigrundlag Værdigrundlag Værdigrundlag Muligheder, udfordringer og vækst Visioner og produkter, der giver stolthed og mening Frihed, fleksibilitet og samarbejde Venskab, åbenhed og humor Inspirerende ledelse Udadvendt Udviklingsorienteret Respekt Ligeværdighed Dialog Tillid Ansvarlighed Ansvarlige Ambitiøse Ansvarsbevidste Samspil med interessenter Åbne og ærlige Parat til forandring Engagement Right Kjaer & Kjerulf, konsulentvirksomhed med speciale inden for ledelses- og organisationsudvikling Københavns Kommune, service og administrationsenhed for kommunens borgere Novo Nordisk, medicinalvirksomhed, der producerer insulin og hormonprodukter Figur 1.1. Overordnede værdisæt. De fem virksomheders værdigrundlag og/eller filosofi er hentet fra deres egne hjemmesider (juni 2003). Grundlaget beskrives på en overordnet måde, som det umiddelbart er vanskeligt at se forskel på. Uanset om grundlaget er ordrigt eller ordknapt, så er begreberne almene og derfor åbne for fortolkning. Det er først, når man kigger nærmere på de enkelte virksomheders organisationskulturer, at man rigtig begynder at kunne se forskellighederne. Respekt for individet betyder måske et sted, at alle arbejder i ét stort lokale, så de hele tiden kan være i kontakt med hinanden, mens en anden organisation respekterer individet ved at lade alle have deres eget kontor. Forskellene kommer også til udtryk i de historier, som medarbejderne fortæller, når de skal beskrive, hvordan værdierne kommer til syne i hverdagen. Og her er det nødvendigt at se nærmere på de lag af historier, som florerer i organisationen. 16 HISTORIENS KRAFT

17 Under en gigantisk krig besluttede en japansk general sig til at angribe, selvom hans hær var langt mindre end fjendens. Han var sikker på, at de ville vinde, men hans mænd var mere i tvivl. På vej til selve slaget standsede de ved et tempel. Efter de havde bedt en bøn, tog generalen en mønt frem og sagde: Nu kaster jeg mønten op i luften. Hvis det bliver krone, vinder vi. Hvis det bliver plat, taber vi. Vores skæbne bliver nu afgjort. Han smed mønten op i luften og alle fulgte med øjnene dens vej til jorden. Det var krone. Soldaterne blev så glade og selvsikre, at de angreb fjenden med stor iver og vandt overlegent. Efter slaget sagde en løjtnant til generalen: Ingen kan bestemme over sin skæbne. Ganske rigtigt, svarede generalen og viste løjtnanten mønten, som havde krone slået på begge sider. John Suler: Zen stories to tell your neighbour Historier sætter tankerne i gang Traditionelle Zen-historier bruges ofte som oplæg til diskussion og dialog. Hvordan fortolker tilhørerne dem? Hvilket budskab rummer de for den enkelte og for gruppen?! HISTORIENS KRAFT 17

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere