VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER"

Transkript

1 VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

2 INDHOLD FORORD... 3 A. GENERELT... 4 Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel 4A... 6 Eksempel 4B... 6 Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel 11A... 9 Eksempel 11B B. SUPPLERENDE VEDRØRENDE DELTID C. SUPPLERENDE VEDRØRENDE ARBEJDSFRIE DAGE/UGER D. OVERENSKOMSTEN (Revideret april 2015) 2

3 FORORD FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledende eksempelsamling, der giver løsninger på de fleste spørgsmål i forbindelse med honorering af møde- og kursusarrangementer jf. standardoverenskomstens 22 samt 23 om tjenesterejser. 3

4 A. GENERELT I forbindelse med mødeindkaldelser skal det altid fremgå, om der er mødepligt og dermed betaling i henhold til gældende regler. I modsat fald er det frivilligt for medarbejderne at deltage. Hvis kurset/mødet er nødvendigt for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver, så er der mødepligt. Hvis møde- og kursusarrangementet foregår på et tillægsbelagt tidspunkt kan der være tilfælde, hvor medarbejdere, der er omfattet af bestemmelserne om aftalt og udvidet aftalt arbejdstid( 6 og 7) er berettiget til betaling for møde- og kursusarrangementet samt tillæg, jf. 8, stk. 4. Det skal aftales lokalt, hvorledes reglerne praktiseres i den enkelte virksomhed. Det betyder, at ledelsen og den faglige repræsentant generelt aftaler praksis for indkaldelser til møder og kurser. Aftale kan fremgå af virksomhedens personalehåndbog. Nedenstående eksempler gælder ikke for medarbejdere på løntrin 73 eller højere, IT-medarbejdere i lønramme 241 eller højere og service/teknikere på løntrin 67 eller højere, da de ikke er omfattet af reglerne. EKSEMPEL 1 Virksomheden udsender årsresultatet, som tillige er kommunikeret internt til medarbejderne. Af den interne kommunikation fremgår, at hvis medarbejderne ønsker en nærmere gennemgang og uddybning af årsresultatet, så er man velkommen onsdag kl i mødelokale 43. Gennemgangen ventes at slutte kl Da det ikke fremgår af invitationen, at der er mødepligt, er det er frivilligt at deltage i gennemgangen af årsresultatet. Der er ikke tale om instruktion eller oplæring, der er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage jobbet. Mødet må betragtes som et tilbud til de medarbejdere, der er interesseret i virksomhedens resultater. Der skal ikke honoreres. 4

5 A. GENERELT EKSEMPEL 2 Virksomheden har udsendt ny femårsplan til samtlige medarbejdere i koncernen. Planen indeholder en beskrivelse og kortlægning af de rammer og strukturer, der skal sikre virksomhedens fremtid. Virksomhedsledelsen har besluttet, at der holdes møder regionsvis, hvor planen uddybes. Der sendes en invitation til medarbejderne, hvoraf det fremgår, at deltagelse er frivillig. Alle møderne er fastsat til tidspunkter uden for den normale arbejdstid. Det er frivilligt at deltage i den uddybende gennemgang af planen. Gennemgangen indeholder ikke aktiviteter, hvor deltagerne aktivt skal medvirke ved udformningen af planer for egen afdeling. Gennemgangen indeholder ikke instruktion eller oplæring, der er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage jobbet. Der skal ikke honoreres. EKSEMPEL 3 Virksomheden meddeler, at en repræsentant fra hver filial skal deltage i instruktørkursus. Det fremgår af indkaldelsen, at der er mødepligt. Instruktørkurset starter kl og slutter kl Formålet med kurset er, at deltagerne efterfølgende skal gennemføre et tilsvarende kursus for medarbejdere i egen filial. Deltagerne udpeges af de respektive filialledere. Deltagerne til instruktørkurset er udpeget af virksomheden. Det er ikke frivilligt at deltage. Der skal honoreres for eventuel mertid og omkostninger til transport samt for eventuelt over- /merarbejde. 5

6 A. GENERELT EKSEMPEL 4 A I en afdeling er der konstateret samarbejdsvanskeligheder, hvorfor lederen har besluttet at gennemføre et teambuildingkursus. Det skal koordineres med medarbejderne, hvornår kurset skal afholdes, da det forudsætter, at alle medarbejdere skal deltage. Kurset kan ikke gennemføres i arbejdstiden. Kurset starter fredag aften og slutter lørdag eftermiddag. Der er her tale om en beordret aktivitet, hvilket fremgår af mødeindkaldelsen. Deltagelsen er derfor ikke frivillig. Der skal honoreres for eventuel mertid og omkostninger til transport. Der skal honoreres på samme vilkår som for over-/merarbejde. Tiden, der medgår til frokost og middag, medregnes hver med max. 30 minutter i arbejdstiden. EKSEMPEL 4 B Virksomheden har informeret om, at de enkelte enheder efter drøftelse mellem medarbejdere og ledelse efter medarbejdernes ønske kan gennemføre et teambuildingkursus i samråd med uddannelsesafdelingen. Kurset kan ikke gennemføres i arbejdstiden, og afvikling er med start fredag aften og afslutning lørdag eftermiddag. En forudsætning for kursets gennemførelse er, at flest mulige deltager. Den enkelte enhed i virksomheden kan selv beslutte at gennemføre et teambuildingskursus, hvor det er frivilligt for den enkelte medarbejder at deltage. Der skal ikke honoreres for deltagelse og heller ikke for mertid og omkostninger til transport. 6

7 A. GENERELT EKSEMPEL 5 Virksomhedens kursusplan indeholder en lang række uddannelsestilbud, som alle har det fælles formål at gøre deltagerne bedre som kunde/erhvervsrådgivere/specialister. De enkelte uddannelser kører typisk over 2-3 dage som internatkursus, der starter den første dag kl og slutter tredjedagen kl Aftenundervisning i mindre omfang vil kunne forventes. Her skal man være opmærksom på, at det er en fælles fortolkning fra FA og Finansforbundet, at der ikke honoreres med over-/merarbejde for aftenundervisning på internatkurser. Fortolkningen forudsætter, at aftenundervisningen/-aktiviteten er af social eller lettere karakter. Kurserne fremgår af virksomhedens kursusplan. Der skal betales for eventuel mertid og omkostninger til transport, jf. 23, hvis kurset anses for at være nødvendigt, for at medarbejderen kan udøve sine nuværende jobfunktioner mere kvalificeret. Der honoreres ikke for aftenundervisning (internatkursus). EKSEMPEL 6 Virksomheden har besluttet, at samtlige rådgivere skal gennemføre et planlægningskursus af tre dages varighed. Kurserne afvikles decentralt i fem regionsområder med starttidspunkt kl og sluttidspunkt kl Kursisterne bor hjemme og skal selv sørge for transport til og fra kursusstedet. Det ventes, at 80% af kursisterne kan afvikle kurset inden for normal arbejdstid (inkl. eventuel mertid til transport). Virksomhedens beslutning om, at samtlige rådgivere skal gennemføre planlægningskurset betinger, at hver enkelt kursist indkaldes til kurset, og at der er mødepligt. Der skal betales for mertid og omkostninger til transport, jf. 23, samt for over-/merarbejde, hvis kurset overstiger medarbejderens planlagte arbejdstid. 7

8 A. GENERELT EKSEMPEL 7 Virksomheden har lavet en ny seniorrådgiveruddannelse, der afvikles som internatkursus. Det er en forudsætning for at blive seniorrådgiver, at kurset gennemføres. Uddannelsen er frivillig for medarbejderne. Deltagelse forudsætter et betydeligt hjemmearbejde forud for hvert af de tre moduler af hver tre dages varighed. Aftenarbejde i form af opgaveløsninger skal påregnes. Uddannelsen slutter med eksamen eventuelt om lørdagen. Ledige stillinger besættes dels gennem opslag, dels ved at lederen opfordrer medarbejderen til at søge en stilling som seniorrådgiver. Mulighederne for avancement er gode for seniorrådgivere. Forudsætningerne for at deltage i seniorrådgiveruddannelsen er klart defineret. Det afgørende er, at det er frivilligt for medarbejderen at deltage i uddannelsen selvom uddannelsen er obligatorisk for at opnå et job som seniorrådgiver. Det forudsættes således også, at medarbejderen ikke allerede er seniorrådgiver. Der skal ikke betales for tid til forberedelse, eller mertid på kursus til aftenundervisning eller eksamen eller for evt. mertid til transport. EKSEMPEL 8 En virksomhed arrangerer et fyraftensmøde om nye bestemmelser om certificering. Arrangementet er målrettet mod medarbejdere i erhvervsafdelingen, mens medarbejdere fra andre afdelinger er velkomne til mødet. Der er tale om et værktøjskursus med konkret indhold til brug for medarbejderne i erhvervsafdelingen, hvorfor det er obligatorisk og nødvendigt for disse medarbejdere at deltage. Der skal derfor betales til medarbejdere i erhvervsafdelingen, da arrangementet ligger uden for normal arbejdstid i tidsrummet kl til Der skal betales for over-/merarbejde, hvis kurset overstiger medarbejderens planlagte arbejdstid. For øvrige medarbejdere, der deltager af interesse for emnet, er det frivilligt og ikke nødvendigt, hvorfor der ikke skal ske betaling. 8

9 A. GENERELT EKSEMPEL 9 Bankens boligrådgivere mødes efter normal arbejdstids ophør med medarbejdere og indehavere i en ejendomsmæglerkædeforretning. Det fremgår af arrangementet, at der er tale om et møde med forretningsmæssigt indhold med en specifik dagsorden om samarbejde, henvisning af sælgere/købere mellem parterne osv. Det fremgår endvidere, at ideen er at lære hinanden at kende og aftale retningslinjer for, hvordan samarbejdet og henvisninger kan foregå i dagligdagen. Mødet sluttes med et let traktement. Der er tale om boligrådgivere, som deltager i et udadvendt forretningsorienteret besluttende møde. Arrangementet er derved nødvendigt for det daglige arbejde. Der betales for evt. mertid og omkostninger til transport samt for over-/merarbejde, hvis kurset overstiger medarbejderens planlagte arbejdstid. Der skal betales for den tid, der medgår til bespisningen, dog max. 30 minutter, hvis arrangementet varer udover 3 timer, jf. 10. EKSEMPEL 10 Et pengeinstitut arrangerer et besøg hos et kreditinstitut fra kl til kl , inkl. rejsetid. Programmet omfatter en rundvisning med efterfølgende middag. Alle medarbejdere kan tilmelde sig. Det fremgår ikke af invitationen, at der er mødepligt, og arrangementet er ikke nødvendigt for medarbejdernes varetagelse af deres job. Her skal der ikke betales for over-/merarbejde og evt. mertid og omkostnin-ger til transport, da det er frivilligt for medarbejderne at deltage og arrangementet ikke er nødvendigt for varetagelse af deres arbejdsopgaver. EKSEMPEL 11 A En virksomhed arrangerer et morgenmøde i afdelingen med generelt indhold en halv time før normal arbejdstid. Emnet er orientering om EU-direktiver. Arrangementet er frivilligt og ikke nødvendigt for arbejdet. Her skal ikke betales. 9

10 A. GENERELT EKSEMPEL 11 B Virksomheden arrangerer et morgenmøde i afdelingen en halv time før normal arbejdstid. Emnet er introduktion af et nyt pensionsprodukt. Det fremgår af indkaldelsen, at der er mødepligt. Mødeindholdet er nødvendigt for det daglige arbejde. Der skal betales for overarbejde/ merarbejde. 10

11 B. SUPPLERENDE VEDRØRENDE DELTID Deltidsmedarbejdere med daglig arbejdstid, fx fra kl til kl a. Møder/kurser, som er frivillige og strækker sig ud over den aftalte daglige arbejdstid (her kl ), skal der ikke betales for. b. Møder/kurser som er nødvendige og som strækker sig ud over den aftalte daglige arbejdstid (her kl ), skal der betales for efter reglerne for over-/merarbejde. c. I forbindelse med internat med aftenundervisning, betales der for undervisningstiden kun frem til, der er gået 7 timer og 24 minutter. Der betales for mertid og omkostninger til transport. 11

12 C. SUPPLERENDE VEDRØRENDE ARBEJDSFRIE DAGE/UGER a. Møder/kurser, som er frivillige, hvor medarbejderen ønsker at deltage på en arbejdsfri dag, skal der ikke betales for. b. Hvis et beordret kursus holdes på en arbejdsfri dag, har medarbejderen ret til at sige nej. Hvis medarbejderen ønsker at deltage, honoreres 1:1. 12

13 D. STANDARDOVERENS- KOMSTENS 22 OG 23 Overenskomstens 22 Deltagelse i møde- og kursusarrangementer Stk. 1. Når virksomheden foranstalter instruktionsmøder, kurser eller anden oplæring, som er nødvendig for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver, er der mødepligt. Her tænkes fx på uddannelse i: produkter nye arbejdsprocesser ny teknologi teambuilding budget- og planlægningsmøder salg og marketing. Den hertil medgåede tid betragtes som arbejdstid, ligesom 23 om tjenesterejser finder anvendelse. I forbindelse med mødeindkaldelser til ovennævnte møder, hvor der er mødepligt, skal dette fremgå af mødeindkaldelsen - i modsat fald er det reelt frivilligt at deltage. Stk. 2. Det skal aftales lokalt, hvordan stk. 1 praktiseres i virksomheden. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for medarbejdere på løntrin 73 eller højere, it-medarbejdere i lønramme 241 eller højere og for service/teknikere på løntrin 67 eller højere. Overenskomstens 23 Stk. 1. Reglerne gælder ved tjenesterejser, som er aftalt i virksomhedens tjeneste ved: indenlandske tjenesterejser og tjenesterejser til europæiske destinationer. Rejsetid medregnes som arbejdstid, i det omfang rejsetiden uden for aftalt/fastlagt arbejdstid overstiger medarbejderens sædvanlige transporttid mellem hjem og arbejdssted. Reglerne gælder tillige ved transport mellem 2 daglige arbejdssteder. Ved oversøiske tjenesterejser med afrejse/hjemrejse lørdag/søndag/søgnehelligdage/arbejdsfrie dage gives en erstatningsfridag. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder, for så vidt angår rejser til europæiske og oversøiske destinationer, ikke for medarbejdere på løntrin 73 eller højere, it-medarbejdere i lønramme 241 eller højere, og for service/teknikere på løntrin 67 og højere. 13

14 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF FA AMALIEGADE K ØBENHAVN K TELEFON

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst.

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst. 1. OVERENSKOMSTOMRÅDE Denne overenskomst omfatter medarbejdere, som arbejder i BankNordik på Færøerne, som er funktionær eller har funktionærlignende status i henhold til lagtingslov om funktionærer, 1.

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere