1.2 Udredning start Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9"

Transkript

1 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/ november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb på kræftområdet (organspecifik). Der findes tilsvarende dokumenter for henholdsvis pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og diagnostisk pakkeforløb. Dokumentet skal ses som et supplement til de udarbejdede registreringsvejledninger og beskrivelser af monitoreringsmodel. I hver region er der udpeget en eller flere kontaktpersoner, som medarbejderne i den enkelte regioner kan rette henvendelse til ved spørgsmål, som der ikke findes svar på i ovennævnte dokumenter. Kontaktpersonen retter henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen, hvis der er tvivl om det korrekte svar. Kontaktpersonerne kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside for registrering af pakkeforløb. Indholdet af dette dokument ses af nedenstående indholdsfortegnelse. Dokumentet vil blive opdateret med jævne mellemrum, såfremt der er indkommet nye spørgsmål. De regionale kontaktpersoner får besked ved opdatering. Tilføjede spørgsmål / svar siden sidste opdatering er markeret med NY og fremgår ligeledes i indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelse 1 Registreringsmodel Pakkeforløb start Dato for pakkeforløb start Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen 3 (primær levertumor) Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen 4 (tarmmetastaser i leveren) Opstart pakkeforløb ved henvisning til klinisk mammografi Opstart pakkeforløb ved intern henvisning til klinisk mammografi Second opinion Recidiv med stigning af PSA måling Recidiv med vandladningsproblemer kræft i prostata Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft Begrundet mistanke om brystkræft carsinoma in situ brystkræft NY Henvisning med mistanke om brystkræft afdeling finder initialt begrundet mistanke om kræft - carsinoma in situ brystkræft Henvisning med nævus hvornår inkluderes patienten i pakkeforløb i egen afdeling 7

2 Henvisning med nævus hvornår inkluderes patienten i pakkeforløb ved henvisning til anden afdeling NY Telefonisk henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen NY Begrundet mistanke om lungekræft i røntgen afdeling Udredning start Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse Beslutning vedrørende initial behandling Radikalt opereret i udredningsperioden, overvågning - testikelkræft Radikalt opereret under udredning - testikelkræft Begrundet mistanke om brystkræft tilbud om initial behandling start Begrundet mistanke om brystkræft tilbud om initial behandling start Kræft i hjernen initial behandling under udredning kræft i blæren Behandling start Initial behandling start tandbehandling ved hovedhalskræft Initial behandling som palliativ behandling Radiologisk invasiv behandling som initial behandling start Initial behandling ifm. protokol Patientønske om udsættelse af behandling Kræft i hjernen diagnostisk vævsprøve/biopsi som behandling start Kræft i hjernen initial behandling ved hjerneødem Pakkeforløb slut Begrundet mistanke om brystkræft carsinoma in situ brystkræft Recidiv registreres som nyt pakkeforløb Maksimale ventetider i forhold til standardforløbstider Livmoderhalskræft maksimale ventetider til strålebehandling 16 2 Monitoreringsmodel Standardforløbstider Håndtering af standardforløbstider angivet i intervaller Indgår efterbehandling i monitoreringsmodellen Manglende standardforløbstid for primær strålebehandling kræft i hjernen Manglende standardforløbstider for initial onkologisk behandling livmoderkræft Manglende standardforløbstider for initial onkologisk behandling brystkræft Patient diagnosticeret med kræft i tyk- og endetarm får hoftebrud hvordan vurderes dette forløb i monitoreringen 18 FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 2

3 1 Registreringsmodel 1.1 Pakkeforløb start Dato for pakkeforløb start Skal datoen for henvisning til pakkeforløb start være datoen for modtagelsen af henvisningen eller visitationsdatoen, hvis disse to er forskellige? Afdelingen skal registrere henvisning til pakkeforløb start den dato, hvor henvisning til start i pakkeforløb for kræftområdet med begrundet mistanke om kræft eller kræft modtages i afdelingen. AFBxxA Kræftform xx: henvisning til pakkeforløb start Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen (primær levertumor) Levertumorgruppen på Universitetshospitalet oplever med jævne mellemrum, at man med henviste patienter må starte helt forfra med udredningen, fordi henvisningsdiagnosen (efter udredning på anden afdeling) hviler på et utilstrækkeligt grundlag. Hvordan registreres i disse tilfælde, når henvisende afdeling allerede har registreret AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start? Og kan denne udfordring håndteres i monitoreringen? Når patienten initialt er henvist til udredning for begrundet mistanke om primær levertumor, skal den først modtagende afdeling registrere AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start, hvor udredningsforløbet opstartes. Ved viderehenvisning til afdeling med levertumorgruppen skal denne ikke registrere AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start, da udredning i det pågældende pakkeforløb er startet i regi af henvisende afdeling. Hvis levertumorgruppen har behov for yderligere undersøgelser inden endelig diagnosticering vil denne periode indgå i beregningen af udredningsperioden for patienten. Det er den først registrerede AFB10A: Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start, der anvendes i monitoreringen. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 3

4 1.1.3 Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen (tarmmetastaser i leveren) Levertumorgruppen på Universitetshospitalet oplever med jævne mellemrum, at man med henviste patienter må starte helt forfra med udredningen, fordi henvisningsdiagnosen (efter udredning på anden afdeling) hviler på et utilstrækkeligt grundlag. Hvordan registreres i disse tilfælde, når henvisende afdeling allerede (for tidligt i forløbet) har registreret AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start? Og kan denne udfordring håndteres i monitoreringen? Når en patient i et opstartet udredningsforløb for kræft i tyk- og endetarm viderehenvises for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren eller tarmmetastaser i leveren til afdelingen med levertumorgruppen skal modtagende afdeling registrere AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start ved modtagelse af henvisningen, idet der opstartes et nyt pakkeforløb. AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start bør således ikke registreres af henvisende afdeling. AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start Det er ikke muligt at håndtere den beskrevne udfordring i forhold til monitoreringen, da det er den først registrerede AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start, der anvendes i monitoreringen. Derfor må afdelingerne aftale, hvem der registrerer hvad og hvornår i patientforløbet Opstart pakkeforløb ved henvisning til klinisk mammografi Ved screeningsundersøgelse for brystkræft findes begrundet mistanke om brystkræft. Hvordan skal patientforløbet registreres, når patienten henvises til brystkirurgisk med henblik på yderligere udredning inkluderende klinisk mammografi? Når patienten direkte henvises til brystkirurgisk afdeling med henblik på yderligere udredning for begrundet mistanke om brystkræft, skal den modtagende afdeling (brystkirurgisk) ved modtagelse af henvisning for begrundet mistanke om brystkræft registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Opstart pakkeforløb ved intern henvisning til klinisk mammografi Ved screeningsundersøgelse for brystkræft i mammografiklinikken findes begrundet mistanke om brystkræft. Patienten henvises til klinisk mammografi i egen afdeling. Hvordan skal patientforløbet registreres, når patienten henvises direkte til klinisk mammografi internt uden involvering af anden klinisk afdeling fx brystkirurgisk afdeling? FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 4

5 Når patienten direkte henvises til efterfølgende klinisk mammografi internt i mammografiklinikken, skal afdelingen på tidspunktet for klinisk beslutning om begrundet mistanke om brystkræft og beslutning om at henvise og indkalde patienten til klinisk mammografi registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Second opinion En patient er udredt inden for pakkeforløb for kræft i blæren på sygehus X og har her udtrykt ønske om second opinion i forbindelse med information om undersøgelsesresultater og behandlingstilbud. Patienten henvises til second opinion på sygehus Y. Sygehus X sender relevante undersøgelsesresultater til sygehus Y, som indkalder patienten til samtale. Skal sygehus Y registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af henvisning? Når sygehus Y modtager henvisning til second opinion og indkalder til samtale, skal afdelingen på sygehus Y ikke registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af henvisning, da det ikke anses som værende at starte et nyt patientforløb for kræft i blæren Recidiv med stigning af PSA måling En patient gennemgår pakkeforløb for kræft i prostata og får foretaget en radikal prostatektomi i forbindelse med udredningen. Patienten vurderes som helbredt efterfølgende, afsluttes og overgår til kontrolforløb med jævnlig PSA måling. Tre år senere stiger PSA, der skal registreres start af ny pakke, men af hvilken? Det er korrekt, at afdelingen ved henvisning modtaget skal registrere start af pakkeforløb. Da det drejer sig om en patient med PSA forhøjelse og med den beskrevne historik, hvor det vurderes at symptomerne klinisk er blevet vurderet svarende til begrundet mistanke om recidiv eller progression af tidligere diagnostiseret og behandlet kræft i prostata, skal afdelingen registrere svarende til pakkeforløb for kræft i prostata ved modtagelse af henvisning AFB16A Kræft i prostata: henvisning til pakkeforløb start Recidiv med vandladningsproblemer kræft i prostata 84 årig mand henvises obs. cancer prostatae. Udredningen ender på grund af alder op med registrering med AFB16C2A (beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling for pakkeforløb for kræft i prostata (pakkeforløbsnummer 16)). 3 år senere får patienten vandladningsgener (for så vidt ikke relateret til kræften selvom den fortsat er til stede) og behov for afløbsforbedrende indgreb med TUR-P (Transurethral resection af prostata). På grund af sin kræftdiagnose skal patienten prioriteres i henhold til behandlingsgarantien, på trods af manglende klinisk behov. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 5

6 Hvordan håndteres pakkeforløbsregistreringen? Skal der startes kræftpakkeforløb, selv om der ikke foregår udredning for kræftsygdom? Ingen vil nogensinde kunne vide, om prostatakræften spiller en rolle for patientens tilstand. Når en patient henvises til udredning for vandladningsproblemer, hvor der samtidig er en begrundet mistanke om progression af kræftsygdom efter en symptom- og behandlingsfri periode, skal patienten som skrevet prioriteres i forhold til behandlingsgarantien og registreres svarende til pakkeforløb for kræft i prostata jævnfør afsnit 1.6. Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning registrere AFB16A Kræft i prostata: henvisning til pakkeforløb start Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Kvinde i adjuverende behandling (medicinsk efterbehandling) med letrozol (anti-hormon) efter at være blevet opereret for mamma cancer. Hun kommer i ambulatoriet og fortæller, at hun har tabt sig, er blevet meget forpustet og ved den objektive undersøgelse finder man tegn på væske på højre lunge. På begrundet mistanke om, at hendes symptomer kunne være tegn på et recidiv bestilles CT scanning af thorax og abdomen. Skal patienten inkluderes i pakkeforløb, og hvornår er udredningen startet? Det beskrevne forløb skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft, da anti-hormonel behandling anvendes bredt i efterbehandling af brystkræft i flere år ved partiel eller komplet remission. Forløbet skal registreres som svarende til opstart af nyt forløb ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv af brystkræft jævnfør afsnit 1.6. Afdelingen skal derfor, på tidspunkt for begrundet mistanke om recidiv af brystkræft, hvilket i den beskrevne case er besøgsdato i ambulatoriet, opstarte et nyt pakkeforløb for brystkræft og registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Skal dette patientforløb inkluderes i pakkeforløb for brystkræft? I dette tilfælde er patienten henvist med MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen for mistanken medfører en carcinoma in situ brystkræft diagnose. Brystkirurgisk afdeling skal IKKE registrere dette forløb svarende til opstart i pakkeforløb for brystkræft. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 6

7 Begrundet mistanke om brystkræft carsinoma in situ brystkræft En patient henvises med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Skal dette patientforløb inkluderes i pakkeforløb? I dette tilfælde er patienten henvist med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om brystkræft registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Afdelingen skal fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til pakkeforløb for brystkræft. I udredningsforløbet diagnosticeres carcinoma in situ brystkræft. Pakkeforløbet afsluttes med registrering af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet jævnfør afsnit NY Henvisning med mistanke om brystkræft afdeling finder initialt begrundet mistanke om kræft - carsinoma in situ brystkræft En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Den initiale udredning medfører en klinisk vurdering om begrundet mistanke om brystkræft, hvor den samlede udredning medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Skal dette patientforløb inkluderes i pakkeforløb? I dette tilfælde er patienten henvist til brystkirurgisk afdeling med mistanke om kræft, hvor den initiale kliniske vurdering i afdelingen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. Patientforløbet skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft fra tidspunktet for den kliniske vurdering af begrundet mistanke om brystkræft og afdelingen skal registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Afdelingen skal fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til pakkeforløb for brystkræft. I resultat af udredningen diagnosticeres carcinoma in situ brystkræft. Pakkeforløbet afsluttes med registrering af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet jævnfør afsnit Henvisning med nævus hvornår inkluderes patienten i pakkeforløb i egen afdeling Dermatologisk afdeling får henvist patienter fra praktiserende læger og enkelte gange fra praktiserende dermatologer, med nævus med henblik på undersøgelse for mistanke om modermærkekræft eller til fjernelse af nævus. Afdelingen fungerer som filterfunktion, uanset hvad der står skrevet på henvisningen, og patienterne indgår ikke i pakkeforløb før det klinisk bliver vurderet, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft. Dette vil sige, at afdelingen først registrerer AFB25A henvisning til pakkeforløb start, når vi henviser en patient til pakkeforløb hos plastikkirurgerne. Er det korrekt forstået? FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 7

8 Dermatologisk afdeling skal inkludere patienten fra det tidspunkt, hvor det klinisk vurderes, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. Dette inkluderer ligeledes, hvis der på henvisningen til afdelingen er anført begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. I den beskrevne case, hvor patienten henvises med nævus med mistanke om modermærkekræft i hud til udredning, skal afdelingen håndtere henvisningen svarende til de beskrevne regler i Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. Hvis dermatologisk afdeling vurderer, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud, og tager en beslutning om, at forløbet skal fortsætte i dermatologisk afdeling, skal afdelingen på datoen for denne beslutning, registrere AFB25A Modermærkekræft i hud: henvisning til pakkeforløb start Henvisning med nævus hvornår inkluderes patienten i pakkeforløb ved henvisning til anden afdeling Dermatologisk afdeling får henvist patienter fra praktiserende læger og enkelte gange fra praktiserende dermatologer, med nævus med henblik på undersøgelse for mistanke om modermærkekræft eller til fjernelse af nævus. Afdelingen fungerer som filterfunktion, uanset hvad der står skrevet på henvisningen og patienterne indgår ikke i pakkeforløb før det klinisk bliver vurderet, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft. Dette vil sige, at afdelingen først registrerer AFB25A henvisning til pakkeforløb start, når vi henviser en patient til pakkeforløb hos plastikkirurgerne. Er det korrekt forstået? Dermatologisk afdeling skal inkludere patienten fra det tidspunkt, hvor det klinisk vurderes, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. Dette inkluderer ligeledes, hvis der på henvisningen til afdelingen er anført begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. I den beskrevne case, hvor patienten henvises med nævus med mistanke om modermærkekræft i hud til udredning, skal afdelingen håndtere henvisningen svarende til de beskrevne regler i Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. Hvis dermatologisk afdeling vurderer, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud, og tager en beslutning om, at henvise patienten til plastikkirurgerne med begrundet mistanke om modermærkekræft i hud, skal afdelingen blot foretage vanlig registrering svarende til henvisning til anden afdeling. Her vil det være plastikkirurgisk afdeling, der skal registrere ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om modermærkekræft i hud. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 8

9 NY Telefonisk henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen En patient har henvendt sig til almen praktiserende læge med hovedpine gennem de sidste 4 uger, hvor grundig sygehistorie og objektiv undersøgelse ved speciallæge i neurologi ikke har afsløret andre sandsynlige forklaringer på symptom. Da speciallægen vurderer, at der kan være begrundet mistanke om kræft i hjernen, tager denne telefonisk kontakt til relevante neurologiske afdelings bagvagt med henblik på henvisning til pakkeforløb for kræft i hjernen. Bagvagten indlægger patienten akut i egen afdeling. Da neurologisk afdeling modtager en henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen, skal afdelingen på dagen for den telefoniske kontakt registrere AFB23A Kræft i hjernen: henvisning til pakkeforløb start NY Begrundet mistanke om lungekræft i røntgen afdeling En patient henvises fra almen praktiserende læge med mistanke om lungekræft. Røntgenafdelingen finder ved undersøgelsen begrundet mistanke om lungekræft, hvorefter røntgenafdelingen direkte henviser til yderligere undersøgelse i form af CT-scanning i egen afdeling. Da røntgenafdelingen selv iværksætte yderligere undersøgelser med begrundet mistanke om lungekræft, skal røntgenafdelingen på dagen for beslutning om yderligere undersøgelse i form af CT-scanning registrere AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start 1.2 Udredning start Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse Hvis en patient ikke ønsker en tilbudt tid til en udredende undersøgelse, men ønsker udsættelse, kan der så i sådanne tilfælde kodes AFBxxX2: pakkeforløb slut, patientens ønske for at stoppe uret? Eller må denne situation kun registreres med relevant ventestatuskode? Denne situation skal alene registreres med relevant ventestatusregistrering, jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Patientens ønske om udskydelse til et senere tidspunkt, medfører ikke at pakkeforløbet i forhold registrering skal afsluttes, men vurderes som en udskydelse af start på udredning. Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data være opmærksom på dette scenarie. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 9

10 1.3 Beslutning vedrørende initial behandling Radikalt opereret i udredningsperioden, overvågning - testikelkræft En patient har i forbindelse med udredning fået fjernet den ene testikel. Som resultat af udredningen besluttes klinisk, at patienten er radikalt opereret og skal fortsætte i et wait and watch -regime. Hvordan skal afdelingen registrere ved afslutning af udredning beslutning vedrørende initial behandling? Da patienten har gennemført den initiale behandling og er radikalt behandlet i forbindelse med udredning samt skal fortsætte i wait and watch -regime, skal afdelingen registrere Kræft i testikel: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning AFB18C2A uden behandling Radikalt opereret under udredning - testikelkræft Der spørges til definitionen af initial behandling i de tilfælde, hvor tumor fjernes radikalt under udredning, men patienten efterfølgende modtager noget kræftbehandling. I disse tilfælde er det ikke soleklart, om der skal registreres initial behandling ikke relevant eller tilbud om initial behandling. Nogle steder defineres initial behandling som al behandling jævnfør pakkeforløbsbeskrivelserne, men det angives samtidigt, at hvis behandlingen blot er opfølgende behandling på initial behandling, skal der registreres initial behandling ikke relevant. Hvornår skal beslutning: initial behandling ikke relevant registreres? Hvilken betydning har det i monitoreringen, om der registreres på det ene eller det andet tidspunkt? Beslutning: tilbud vedrørende initial behandling AFBxxC* skal registreres, når udredningen er afsluttet og der klinisk er taget stilling til, fx ved en multidisciplinær konference, hvilket regime patienten skal tilbydes. I pakkeforløbsbeskrivelserne defineres initial behandling, som al behandling relateret til kræftsygdommen patienten tilbydes og gennemfører. Registreringen af initial behandling, som beskrevet i registreringsvejledningen, har alene fokus på starten af initial behandling - altså den først foretagne behandling, patienten gennemgår. Det vil sige, når patienten klinisk vurderet er radikalt opereret under udredning - fx fjernelse af testikel under udredning til histologisk undersøgelse, hvor der foreligger en efterfølgende vurdering af, at denne operation var starten af den initiale behandling - skal afdelingen registrere AFB18C2 Kræft i testikel: beslutning: initial behandling ikke relevant Efterfølgende behandlinger er ikke start på initial behandling og skal derfor ikke registreres med ovennævnte kode. Ved korrekt registrering af patientens forløb, vil patienten indgå i dataopgørelserne for henvisningsperioden og udredningsperioden. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 10

11 1.3.3 Begrundet mistanke om brystkræft tilbud om initial behandling start En patient henvises med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Ved den multidisciplinære konference tages der beslutning om at tilbyde en brystkirurgisk operation, da der klinisk fortsat er begrundet mistanke om brystkræft. Det efterfølgende histologiske svar viser en afkræftelse af den begrundede mistanke om brystkræft, men hvor det klinisk vurderes som carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Hvordan skal dette patientforløb registreres? I dette tilfælde er patienten henvist med BEGRUNDET MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om brystkræft registrere svarende til inklusion i pakkeforløb jævnfør afsnit Når der ved den multidisciplinære konference er taget beslutning om at tilbyde patienten en brystkirurgisk operation, skal afdelingen registrere AFB01C1 Brystkræft: beslutning: tilbud om initial behandling Relevante afdeling skal efterfølgende fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til kirurgisk behandling i regi af pakkeforløb for brystkræft. På tidspunkt for den kliniske beslutning om diagnosen carcinoma in situ brystkræft skal relevante afdeling afslutte pakkeforløbet registreringsmæssigt ved at registrere svarende til afkræftelse af den begrundede mistanke om brystkræft jævnfør afsnit Begrundet mistanke om brystkræft tilbud om initial behandling start En patient med diagnosticeret tarmkræft, hvor behandlingen endnu ikke er opstartet, får et hoftebrud og kan af denne grund ikke lejres korrekt i forbindelse med den planlagte operation for tarmkræften. Skal afdeling registrere koden initial behandling ikke relevant eller nøjes med at registrere ventestatus for den passive ventetid, som patienten derved får til initial behandling start? Umiddelbart synes afdelingen ikke, at det er rimeligt at registrere koden initial behandling ikke relevant for den besluttede operation er relevant. Operationen kan bare ikke rent teknisk gennemføres umiddelbart grundet patientens brud på hoften. Hvis patientforløbet ikke registreres med koden initial behandling ikke relevant, bliver forløbstiden til behandling ekstrem lang men det er måske sådan, at dette medtages under tid til komorbiditet, hvor der er medtaget nogle dage ved angivelsen af standardforløbstider? Afdelingen skal ikke registrere nævnte kode, men ved klinisk beslutning om at tilbyde patienten initial behandling i form af et operativt indgreb, registrere AFB12C1 Kræft i tyk- og endetarm: beslutning: tilbud om initial behandling FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 11

12 Afdelingen må derefter afvente mulighed for at operere patienten. Patientforløbet vil derved fremstå som længere end nødvendigt, men der er dels inkluderet nogle dage som skrevet ved angivelsen af standardforløbstid til initial kirurgisk behandling og Sundhedsstyrelsen vil i vurderingen af data blandt andet medtage dette i deres overvejelser Kræft i hjernen initial behandling under udredning kræft i blæren En patient får under udredning foretaget en TUR-B (transuretral resektion af blæren) og diagnosticeres efterfølgende med blæretumor. Denne skal behandles enten med re-resektion efter 4-6 uger (fagligt begrundet ventetid) eller opstart af blæreskylninger 4 uger efter blæreresektionen (fagligt begrundet ventetid). I begge tilfælde overskrider afdelingen den ventetid, som er angivet som standardforløbstid for perioden fra beslutning vedrørende initial behandling til initial behandling start (henholdsvis kirurgisk eller medicinsk) på henholdsvis 7 og 11 kalenderdage, som det drejer sig om i disse tilfælde. Da patienten har gennemgået en TUR-B under udredning, er der foretaget en initial behandling i udredningsperioden. Afdelingen skal derfor registrere svarende til beslutning om videre forløb - AFBxxC2 initial behandling ikke relevant (obligatorisk), hvis den initiale behandling (TUR-B) er foretaget i udredningen og ikke følges op af wait and watch AFB14C2 Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant - AFBXXC2A initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling (obligatorisk), hvis den initiale behandling (TUR-B) er foretaget under udredning og patienten tilbydes wait and watch AFB14C2A Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling - AFBXXC2B "Initial behandling ikke relevant, grundet radikal operation i udredningsforløbet, registreres B på 8. karakter som en yderligere information om wait and watch regime. Desuden skal der gøres opmærksom på, at initial behandling i pakkeforløbsbeskrivelserne anvendes som fællesbegreb for al behandling inklusiv efterbehandling. Registrering af initial behandling, der skal registreres i forhold til monitoreringen af kræftområdet (organspecifik kræfttype), er den først foretagne behandling i forløbet. Øvrige behandlinger er ikke inkluderet i monitoreringen af kræftområdet på nuværende tidspunkt. Ventetiderne i forbindelse med efterbehandling skal overholde de definerede tider for maksimale ventetider jævnfør Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom m.v. og skal registreres ved anvendelse af ventestatusregistrering. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 12

13 1.4 Behandling start Initial behandling start tandbehandling ved hovedhalskræft En del patienter, som skal have strålebehandling for hovedhalskræft, skal forud for strålebehandlingen have tandbehandling, og der skal gå 14 dage fra denne behandling til start på strålebehandlingen. I pakkeforløbsbeskrivelsen anbefales det, at tandbehandlingen foregår så tidligt som muligt i forløbet. Det ser dog ikke ud til, at der er indregnet tid hertil i standardforløbstiderne hverken i udredningstid eller forberedelsestid til behandling. Kan tandbehandling registreres som start på kirurgisk behandling? Kan tandbehandling i hovedhalskræftpakken sidestilles med aflastende operation jf. eksempel 2 side 9-10 i registreringsvejledningen? Tandbehandling er en behandling af komorbiditet, caries, og således ikke en del af behandlingen for kræftsygdommen. Dette vil sige, at tandbehandlingen er en del af forberedelsen til behandling for kræftsygdommen. Forberedende behandling skal defineres som nødvendig behandling i forbindelse med kræftbehandling fx inden en eventuel intenderet kurativ operation, medicinsk onkologisk behandling eller strålebehandling. Forberedende behandling inkluderer ikke behandling relateret til fx komorbiditet Initial behandling som palliativ behandling Hvordan skal afdelingen registrere, når patienten som initial behandling, behandles palliativt? Skal afdelingen anvende start på initial behandling kirurgisk, medicinsk og strålebehandling? Afdelingerne skal, som beskrevet i registreringsvejledningen, anvende de oprettede koder for initial behandling. AFBxxF1 AFBxxF2 AFBxxF3 Kræftform xx: initial behandling start, kirurgisk Kræftform xx: initial behandling start, medicinsk Kræftform xx: initial behandling start, strålebehandling Radiologisk invasiv behandling som initial behandling start Hvordan kodes invasive radiologiske behandlinger, som f.eks. embolisering, kemoembolisering, radioembolisering, radiofrekvensbehandling m.v., som initial behandling start? Kirurgisk behandling er i vejledningen defineret som al behandling fraset medicinsk behandling og strålebehandling. Dermed kodes de nævnte behandlinger som enten strålebehandling eller medicinsk behandling. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 13

14 1.4.4 Initial behandling ifm. protokol Kræftpatienter inkluderes ofte i protokol mhp. at undersøge potentielt bedre behandlinger. I nogle tilfælde kræver protokollen ekstra undersøgelser, før den eksperimentelle behandling sættes i værk. Må start af initial behandling (AFBxxFx) i disse tilfælde registreres på det tidspunkt, hvor patienten giver informeret samtykke til deltagelse i protokol, eller alternativt på tidspunktet for indledningen af de ekstra undersøgelser? Intentionen med pakkeforløbsbeskrivelserne er, at patienterne skal udredes og starte initial behandling uden unødig ventetid. Registreringsmæssigt skal afdelingen registrere, når patienten starter initial behandling og ikke på et tidligere tidspunkt, som foreslået. Dataopgørelsen viser tiden fra henvisning til pakkeforløb til start af initial behandling. Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data være opmærksom på dette scenarie Patientønske om udsættelse af behandling Hvis en patient ikke ønsker en tilbudt tid til en udredende undersøgelse eller en behandling, men ønsker udsættelse, kan der i sådanne tilfælde kodes AFBxxX2: pakkeforløb slut, patientens ønske for at stoppe uret? Eller må denne situation kun registreres med relevant ventestatuskode? Denne situation skal alene registreres med relevant ventestatusregistrering, jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Patientens ønske om udskydelse til et senere tidspunkt, medfører ikke at pakkeforløbet i forhold til registrering skal afsluttes, men vurderes som en udskydelse af start på udredning. Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data være opmærksom på dette scenarie Kræft i hjernen diagnostisk vævsprøve/biopsi som behandling start I forbindelse med udredning for begrundet mistanke om kræft i hjernen er der foretaget en biopsi. Skal en biopsi tolkes som initial behandling eller er det selve strålebehandlingen, der angiver behandlingsstarten? For pakkeforløb for kræft i hjernen gælder, at biopsi taget forud for en operation defineres som start på behandling jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen. Dette gælder IKKE for andre pakkeforløb for kræftområdet Kræft i hjernen initial behandling ved hjerneødem En patient indlægges akut på neurologisk afdeling med tryksymptomer, hvor der påvises en primær hjernetumor med ødem, hvorefter der ordineres binyrebarkhormon. Jævnfør kræftpakkebeskrivelsen side 33: Parallelt hermed foregår neurologisk behandling og kontrol af epilepsi og en række følgetilstande af grundsygdom såvel som behandlingen heraf Forud for operationen er patienten oftest sat i behandling med binyrebarkhormon (steroider) FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 14

15 Er de nævnte behandlinger med binyrebarkhormon/neurologisk behandling/kontrol af epilepsi at regne som initial kræftbehandling i registreringsøjemed. Behandling med binyrebarkhormon er behandling af komplikationer til kræft i hjernen (hjerneødem med tryksymptomer til følge), det er ikke initial behandling af denne. Derfor skal afdelingen ikke registreres binyrebarkhormonbehandlingen som start på den initiale behandling. 1.5 Pakkeforløb slut Begrundet mistanke om brystkræft carsinoma in situ brystkræft En patient henvises med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose (DD05). Skal dette patientforløb inkluderes i pakkeforløb? I dette tilfælde er patienten henvist med BEGRUNDET MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om brystkræft registrere svarende til pakkeforløb start jævnfør afsnit Afdelingen skal fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til pakkeforløb for brystkræft indtil der klinisk er taget beslutning om diagnosen carcinoma in situ brystkræft. Afdelingen skal afslutte pakkeforløbet på dagen for beslutning af at begrundet mistanke om brystkræft er afkræftet og registrere AFB01X1 Brystkræft: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet 1.6 Recidiv registreres som nyt pakkeforløb I forbindelsen med etablering af pakkeforløb for kræftområdet er det besluttet sundhedsfagligt, at patienter henvist med begrundet mistanke om recidiv skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om kræft eller kræft med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. Dette er besluttet med baggrund i definitionen af recidiv i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, hvilket medfører, at der har været en sygdomsfri periode med eller uden kontrolforløb i sygehusafdeling jævnfør blandt andet kapitel i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Recidiv dækker alle former for tilbagefald af neoplastisk sygdom, herunder lokalrecidiv, udvidet lokal og regional indvækst og spredning samt egentlig metastasering. Recidiv defineres som tilbagefald af sygdom efter periode med komplet eller partiel remission. Ligeledes er den kliniske vurdering, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer for at afdække, om den begrundede mistanke om recidiv er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 15

16 1.7 Maksimale ventetider i forhold til standardforløbstider Livmoderhalskræft maksimale ventetider til strålebehandling I bekendtgørelsen om maksimale ventetider er den maksimale ventetid til strålebehandling for livmoderhalskræft fastsat til 14 kalenderdage. I pakkeforløbsbeskrivelsen er standardforløbstiden fastsat til 15 kalenderdage. Bør standardforløbstiden ikke være overensstemmende med ventetider angivet i Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom m.v.? Opmærksomheden skal henledes på, at de 15 kalenderdage angivet som standardforløbstid i pakkeforløbsbeskrivelsen for livmoderhalskræft, angiver tid fra afslutning af udredning til start på den initiale behandling i form af strålebehandling. I Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom m.v. er der angivet en maksimal ventetid på 4 uger fra modtaget henvisning til primær behandling med stråleterapi i relevante afdeling, til den dato afdelingen har tilbudt at påbegynde behandling. 2 Monitoreringsmodel 2.1 Standardforløbstider Håndtering af standardforløbstider angivet i intervaller I nogle pakkeforløbsbeskrivelser er der for nogle standardforløbstider angivet intervaller. Hvordan håndteres intervaller i monitoreringen? Der anvendes ikke intervaller i monitoreringen. Som hovedregel anvendes den laveste værdi i intervallet som standardforløbstid i monitoreringen. De anvendte standardforløbstider fremgår af bilag 3 i Beskrivelse af monitoreringsmodel. Angivelse af standardforløbstider i intervaller kan ikke anvendes til beregning af indikatorværdier i monitoreringen, idet indikatorværdierne angiver, hvor stor en andel af forløbene, som har en forløbstid, der ligger inden for standardforløbstiderne beskrevet i pakkeforløbene. Det er registreringsmæssigt ikke muligt at skelne mellem de patienter, som har en standardforløbstid svarende til den laveste værdi i intervallet, og de patienter, som har en standardforløbstid svarende til den højeste værdi i intervallet. Det har derfor været nødvendigt at foretage et valg. Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data være opmærksom på ovenstående. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 16

17 2.1.2 Indgår efterbehandling i monitoreringsmodellen I pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i hjernen er der angivet en forløbstid fra operation til patienten modtager første onkologiske behandling på 21 kalenderdage. Da der er tale om efterbehandling, er spørgsmålet, om afdelingen monitoreres på dette? Der er her tale om sekundær behandling / efterbehandling. Monitoreringsmodellen medtager på nuværende tidspunkt forløbstider fra henvisningen til pakkeforløb er modtaget i afdelingen til den første initiale behandling foretages. Derfor er efterbehandling endnu ikke inkluderet i monitoreringen. Efterbehandling kan forventes inddraget i monitoreringsmodellen, når Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom m.v. vedrørende de maksimale ventetider til behandling bliver revideret, afhængig af de efterfølgende beslutninger vedrørende monitorering af området Manglende standardforløbstid for primær strålebehandling kræft i hjernen I pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i hjernen angives ingen standardforløbstid til primær strålebehandling. Afdelingen antager derfor, at forløbstiden ikke vil fremgå af monitoreringen, og at afdelingen blot skal overholde de opstillede krav for overholdelse af de maksimale ventetider? I pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i hjernen bliver den neurokirurgiske udredning beskrevet som ofte liggende i umiddelbar tilknytning til behandlingen. Den grundlæggende behandling består af neurokirurgisk tumorresektion efterfulgt af onkologisk behandling i form af stråle- og kemoterapi. Det er derfor sundhedsfagligt vurderet, at start på initial behandling hovedsageligt er neurokirurgisk og ikke anden form for behandling. Der er derfor ikke angivet standardforløbstid for tidsperioden fra klinisk beslutning om initial behandling til initial strålebehandling. Det skal pointeres, at uanset der ikke er fastsat en standardforløbstid, skal patientforløbet gennemføres uden unødig ventetid, svarende til intentionen med indførelsen af pakkeforløb for kræftområdet. Herudover skal afdelingen som vanligt overholde de lovmæssige krav i form af de maksimale ventetider til behandling beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv Manglende standardforløbstider for initial onkologisk behandling livmoderkræft I revisionen af pakkeforløbsbeskrivelse for kræft i livmoderen 2012 er den onkologiske behandling blevet skrevet ud med hensyn til angivelse af standardforløbstid til start initial behandling i form af medicinsk onkologisk - og strålebehandling. Afdelingen antager derfor, at monitoreringen ikke medtager disse forløbstider og der blot er krav om overholdelse af de maksimale ventetider? I pakkeforløbsbeskrivelsen for livmoderkræft angives operation som den primære behandling, ligeledes angives, at der yderst sjældent er indikation for primær onkologisk behandling. Det er FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 17

18 derfor sundhedsfagligt vurderet, at start på initial behandling hovedsageligt er kirurgisk og ikke anden form for behandling. Der er derfor ikke angivet standardforløbstid for tidsperioden fra klinisk beslutning om initial behandling til initial strålebehandling. Det skal pointeres, at uanset der ikke er fastsat en standardforløbstid, skal patientforløbet gennemføres uden unødig ventetid, svarende til intentionen med indførelsen af pakkeforløb for kræftområdet. Herudover skal afdelingen som vanligt overholde de lovmæssige krav i form af de maksimale ventetider til behandling beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv Manglende standardforløbstider for initial onkologisk behandling brystkræft I pakkeforløbsbeskrivelse for brystkræft er der ikke angivet standardforløbstid til start initial behandling i form af medicinsk onkologisk - og strålebehandling. Afdelingen antager derfor, at monitoreringen ikke medtager disse forløbstider og der blot er krav om overholdelse af de maksimale ventetider? I pakkeforløbsbeskrivelsen for brystkræft angives at langt den overvejende del af alle patientforløb er operation den primære behandling, hvor onkologisk behandling anvendes som efterbehandling. Det er derfor sundhedsfagligt vurderet, at start på initial behandling hovedsageligt er kirurgisk og ikke anden form for behandling. Der er derfor ikke angivet standardforløbstid for tidsperioden fra klinisk beslutning om initial behandling til initial strålebehandling. Det skal pointeres, at uanset der ikke er fastsat en standardforløbstid, skal patientforløbet gennemføres uden unødig ventetid, svarende til intentionen med indførelsen af pakkeforløb for kræftområdet. Herudover skal afdelingen som vanligt overholde de lovmæssige krav i form af de maksimale ventetider til behandling beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv Patient diagnosticeret med kræft i tyk- og endetarm får hoftebrud hvordan vurderes dette forløb i monitoreringen En patient med diagnosticeret tarmkræft, hvor behandlingen endnu ikke er opstartet, får et hoftebrud og kan af denne grund ikke lejres korrekt i forbindelse med den planlagte operation for tarmkræften. Hvis patientforløbet ikke registreres med koden initial behandling ikke relevant, bliver forløbstiden til behandling ekstrem lang men det er måske sådan, at dette medtages under tid til komorbiditet, hvor der er medtaget nogle dage ved angivelsen af standardforløbstider? FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 18

19 Afdelingen skal ved klinisk beslutning om at tilbyde patienten initial behandling i form af et operativt indgreb, registrere AFB12C1 Kræft i tyk- og endetarm: beslutning: tilbud om initial behandling Afdelingen må derefter afvente mulighed for at operere patienten. Patientforløbet vil derved fremstå som længere end nødvendigt i regi af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, men dette er håndteret på forskellig vis i monitoreringen. 1) Dels er der inkluderet nogle dage ved angivelsen af standardforløbstid til initial kirurgisk behandling, 2) Dels er dataopgørelserne etableret som andele forløb med forløbstid inden for angivne standardforløbstid uden forventning om, at alle patientforløb gennemføres på angivne tid og 3) Sundhedsstyrelsen vil desuden i vurderingen af data blandt andet medtage dette i deres overvejelser. FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 19

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I ØJNE OG ORBITA 2012 Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN

TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN PAKKEFORLØB FOR TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN 2012 Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BLÆRE OG NYRER

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BLÆRE OG NYRER PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BLÆRE OG NYRER 2011 Pakkeforløb for kræft i blære og nyrer Sundhedsstyrelsen. Rapporten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

tarmkræft- metastaser i leveren

tarmkræft- metastaser i leveren pakkeforløb for tarmkræft- metastaser i leveren 2009 Pakkeforløb for kræft i leveren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kategori: Faglig rådgivning Sprog:

Læs mere

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Budskaber med hjem Lang udredningstid for kræftpatienter med ukarakteristiske symptomer Praktiserende læger har behov for let adgang til basale billeddiagnostiske

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT PAKKEFORLØB FOR LUNGEKRÆFT 2012 Pakkeforløb for lungekræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL:

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT. Pakkeforløb for analkræft 1

PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT. Pakkeforløb for analkræft 1 2015 PAKKEFORLØB FOR ANALKRÆFT Pakkeforløb for analkræft 1 Pakkeforløb for analkræft Sundhedsstyrelsen, Sygehusbehandling og beredskab URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft, pakkeforløb, kræftbehandling,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I VULVA

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I VULVA PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I VULVA 2012 Pakkeforløb for kræft i vulva revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

SARKOMER I KNOGLE OG BLØDDELE

SARKOMER I KNOGLE OG BLØDDELE PAKKEFORLØB FOR SARKOMER I KNOGLE OG BLØDDELE 2012 Pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE

PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE PAKKEFORLØB FOR MYELOMATOSE 2012 Pakkeforløb for myelomatose revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI

PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI PAKKEFORLØB FOR LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI 2012 Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere