HR-Test. fra Hogrefe Psykologisk Forlag. ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-Test. fra Hogrefe Psykologisk Forlag. ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter"

Transkript

1 HR-Test fra Hogrefe Psykologisk Forlag ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter

2 Varenr KØBENHAVN GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM STOCKHOLM BIP Vurdering af personlighedstræk NEO PI-3 Vurdering af personlighedstræk Business Inventory of Personality Rüdiger Hossiep og Michael Paschen NEO Personality Inventory-3 Paul T. Costa jr. og Robert R. McCrae BIP er særligt udviklet til vurdering af personlighed i forbindelse med rekruttering, medarbejderudvikling og karriererådgivning. BIP fokuserer specifikt på testpersonens personlighed i erhvervsmæssige sammenhænge. Derved opnås en høj grad af præcision i vurderingen af arbejdsrelaterede holdninger og adfærd, hvilket smidiggør den efterfølgende dialog om testresultatet. Mulighederne for at sikre succesfuld rekruttering og udvikling øges på denne måde inden for organisationen. BIP består af 220 spørgsmål. Den tager minutter at gennemføre. Spørgsmålene er fordelt på 14 skalaer samt en validitetsskala. Testen måler velkendte og letforståelige begreber. Indholdsskalaerne er delt op i fire overordnede domæner: Fremdrift Normerne er baseret på 623 erhvervsaktive danskere med videregående uddannelser i alderen 21 til 63 år. Testen er ikke kulturelt betinget og kan derfor bruges i mange forskellige sammenhænge og på tværs af landegrænser inden for en organisation. Testen findes på en række sprog blandt andre dansk, tysk og engelsk. BIP administreres og scores over internettet. Systemet danner en kort rapport baseret på testpersonens resultat i forhold til den valgte norm. Rapporten må udleveres til kandidaten. Med NEO-PI-3 får du et klart billede af, hvem der sidder over for dig. Kan personen bedst lide at arbejde alene, eller får vedkommende sin energi fra teamwork? Er personen detaljeorienteret eller den, der kommer med de store idéer? Er personen tilbageholdende ved møder eller soler vedkommende sig i andres opmærksomhed? Testen opgør personlighed på fem dimensioner: Emotionelle reaktioner Venlighed Samvittighedsfuldhed Åbenhed Ekstroversion. Hver dimension rummer 6 underinddelinger og giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af personligheden. Normerne er baseret på 1032 tilfældigt udvalgte personer via CPR-registeret. Endvidere er der beregnet normer for særlige grupper inden for den samlede norm, blandt andet ledere. NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål i den lange version og 60 spørgsmål i den korte version (NEO-FFI-3). Den lange version tager ca. 45 minutter at gennemføre og den korte ned til 15 minutter. Hvis du vil have et fyldestgørende billede, anbefaler vi at bruge den lange version. NEO-PI-3 kan både administreres og scores over internettet. Systemet udregner selv scoren og laver automatisk en brugervenlig rapport. Du skal blot forholde dig til resultatet. Dele af rapporten er velegnet til at udlevere til testpersonen, for eksempel i forbindelse med et rekrutteringsforløb. NEO-PI-3 Paul T. Costa Vejledning - Erhverv Robert McCrae Effektivitet Sociale kompetencer Robusthed. I NEO-PI-3 er 37 af spørgsmålene sprogligt forbedret i forhold til den tidligere udgave, og der er indsamlet nye danske normer. På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af BIP, På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af NEO-PI-3, Er du allerede certificeret i NEO-PI-R, gælder denne certificering naturligvis også denne nye udgave.

3 GPP-I The Gordon Personal Profile-Inventory Vurdering af personlighedstræk Visuelle værktøjer Hanna El-Kholy og Gaia Nedergaard Dansk dialogværktøj Leonard V. Gordon GPP-I er en velunderbygget og velrenommeret amerikansk test, der gennem årene har været genstand for omfattende undersøgelser. Den anses for at være et meget pålideligt og troværdigt instrument. Testen giver en hurtig og sikker vurdering af centrale personlighedstræk. GPP-I er opbygget i forced-choice-for matet og måler personligheden på følgende otte dimensioner: Selvsikkerhed Ansvarlighed Emotionel stabilitet Selskabelighed Forsigtighed Kreativ tænkning Personlige relationer Energi. GPP-I kan administreres og scores enten manuelt eller på internettet. Den tager minutter at gennemføre. De danske normer til GPP-I er baseret på 474 danskere, men er siden blevet udvidet med en erhvervsnorm på over 750 funktionærer og ledere. GPP-I er en del af Leonard V. Gordons erhvervsrettede testbatteri, der også omfatter følgende test: SIV Survey of Interpersonal Values SIV bruges til afdækning af interpersonelle værdier, dvs. hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende omgås andre mennesker; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i sociale og samarbejdsmæssige relationer fx i forhold til kollegaer, kunder og bekendtskaber. SPV Survey of Personal Values SPV bruges til afdækning af personlige værdier, dvs. hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende påtager sig og udfører arbejdsopgaver; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i erhvervsmæssige sammenhænge. På grund af det psykologfaglige indhold i testen, kræves det, at du certificeres i brug af GPP-I, Visuelle værktøjer er samtaleværktøj, som er blevet udviklet i praktisk anvendelse af erhvervspsykologerne Hanna El-kholy og Gaia Nedergaard, der begge har mange års erfaring med dialog- og procesfacilitering. Visuelle værktøjer er velegnet i mange forskellige sammenhænge: Coachingsamtaler Teambuilding Korte møder Jobinterviews Icebreakers Klientforløb Evalueringer af kurser. Visuelle værktøjer består af 150 billeder og 17 interviewguider i kraftig kvalitet og praktisk A5-format. Materialet indeholder en lang række forskellige former for fotos sjove, triste, symbolske, naturbilleder og mennesker. Materialet kan både bruges til teamøvelser og til individuelle øvelser. Interviewguiderne er både en del af vejledningen og lavet som praktiske kort, som man kan dele ud til deltagerne. Deltageren eller deltagerne vælger en række billeder, som danner baggrund for et interview eller session med en guide, som er udvalgt på forhånd. Ved mange deltagere i teamøvelserne vil deltagerne kunne gå sammen to og to og på skift interviewe hinanden. Ved individuelle samtaler, fx mellem en leder og en medarbejder, kan lederen spørge medarbejderen ud fra den valgte guide, efter at personen har valgt et eller flere billeder, der kan illustrere temaet for samtalen.

4 BOMAT Bochumer Matrizentest Advanced-short Rüdiger Hossiep, Daniela Turck og Michele Hasella Vurdering af kognitive evner/intelligens IST 2000 R Intelligens Struktur Test 2000 R Vurdering af kognitive evner/intelligens Rudolf Amthauer, Burkhard Brocke, Detlev Liepmann og André Beauducel Når der skal udvælges kandidater til leder- og specialiststillinger, er information om vedkommendes IQ, analytiske evner og omtanke vigtigt at have med i beslutningsgrundlaget. BOMAT er designet til at teste hele det normale IQ-spektrum, men er særlig god til at differentiere scores i den øvre ende af skalaen, da sværhedsgraden er høj. BOMAT er derfor et nyttigt værktøj for virksomheder med in house-rekruttering både i relation til ekstern og intern rekruttering for search & selection-virksomheder samt for konsulenter, der arbejder med karriererådgivning af akademikere. BOMAT er nonverbal og derfor uafhængig af sprog. Den er normeret på voksne i alderen år. Testen består af en række opgavematricer samt eksempler, som man øver sig på inden selve testningen. Sammenlagt tager testen ca. 60 minutter at gennemføre, hvoraf de 45 minutter udgør den egentlige test. BOMAT kan administreres og scores med papir-blyant eller via internettet. Den autogererede tolkningsrapport indeholder en uddybning af betydningen af en konkret IQ-score og består af en baggrundsbeskrivelse af IQ samt en beskrivelse af de analytiske evner og det overordnede præstationspotentiale, der yderligere deles op i tre centrale områder: Indlæringspotentiale Omtanke og "Sense of Urgency" IST 2000 R er en nuanceret intelligens - test til vurdering af voksnes generelle intelligens og andre relaterede kognitive domæner/områder. Testen er designet til det brede normalområde, men er ligeledes i stand til at differentiere både i den høje og lave ende af skalaen. Testen består af tre moduler et grundmodul, et indlæringsmodul og et vidensmodul som kan administreres uafhængigt af hinanden. Kombinerer man grundmodulet og vidensmodulet, kan man udregne yderligere skalaer. Ved scoring af testen får man både en score for hver delprøve og en score for hvert område (verbal, numerisk og visuospatial intelligens) samt en samlet score for generel intelligens. I sin opbygning og sammensætning af delprøver er modulet eksemplarisk for intelligenstestning i henhold til moderne psykometri og intelligensteori. Derfor sikrer brugen af denne test en næsten optimal vurdering af generel intelligens. Det er muligt at sammensætte sin egen test fra de forskellige delprøver afhængigt af, hvor lang tid man vil bruge, samt hvilke kognitive domæner man ønsker at teste. Administration af alle tre moduler tager ca. to timer, men kan sammensættes individuelt og tilpasses den enkelte situation. Scoringen af IST 2000 R kan foregå enten manuelt eller via vores brugervenlige system HTS 5 på internettet. Testen sælges med engelsk vejledning. Innovation, vision og strategi På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af BOMAT, På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af IST 2000 R,

5 TCI Teamudvikling Di Teamudvikling Team Climate Inventory Diversity Icebreaker Neil Anderson og Michael A. West Bjørn Z. Ekelund TCI bruges til teams, der ønsker at blive mere bevidst om samarbejdets kvalitet, effektivitet og medlemmernes fælles værdier. Spørgeskemaet er enkelt at udfylde og rummer 44 spørgsmål, som deltagerne kan besvare i løbet af blot 10 minutter. Testen udfyldes af deltagerne hver for sig, mens det totale svar præsenteres for hele teamet. Resultaterne angiver teamets status i forhold til fire overordnede faktorer: Mål Støtte til nytænkning Resultatorientering Tryghed og samarbejde. Samtidig får man information om, hvordan teamet kan øge sin effektivitet. Desuden beregnes en validitetsfaktor, der viser, i hvor høj grad teamdeltagerne har besvaret spørgeskemaet ud fra ønsketænkning. Ud fra spørgeskemaet kan man vurdere 13 faktorer i gruppen: Informationsdeling Tryghed Indflydelse Interaktionshyppighed Udtrykt støtte Udvist støtte Klare mål Fælles værdier Fællesskabsfølelse Realisme Høje mål Gensidig feedback Skabelse af ideer Dokumentationen bygger på et femårigt forskningsprojekt. I Danmark har TCI været gennem en mindre afprøvning, men den danske udgave bygger på norske normer, da reliabilitet og validitet for den norske udgave af TCI er høj. TCI administreres og scores på internettet. Rapporten indeholder et grafisk overblik både over resultatet for hele teamet og medlemmerne hver især. Der genereres desuden en kort, informativ narrativ rapport til administratoren. Diversity Icebreaker sætter fokus på forskellighed i et team for at skabe refleksion, åbenhed og udvikling. Konceptet er udviklet til brug i organi satoriske sammenhænge. Værktøjets funktion er at lære medlemmer i et team at håndtere forskelligheder på en positiv og konstruktiv facon. Diversity Icebreaker består af 14 spørgsmål med tre alternati ver, som den enkelte test person skal forholde sig til og derefter give sig selv point i de forskellige kategorier. Resultatet munder ud i en opdeling i kategorierne: Rød: Social, harmonisk, fællesskabende, hensynsfuld, tålmodig. Grøn: Visionær, idéskabende, entusia stisk, ambitiøs, kreativ. Blå: Logisk, struktureret, praktisk, god til at planlægge, målrettet. Deltagerne sæt tes derpå sammen for at diskutere resultaterne og få forståelse for, hvordan de hver især er afhængige af hinanden, og på hvilke områder de er forskellige. Diversity Icebreaker er velegnet i forbindelse med uddannelse og udvikling af teams, til specifikke projekter, kommunikationsforbedring og forhandling. Den kan også bruges til seminarer eller kick off-kurser. Værktøjet er blevet normeret og valideret i Norge. Læs mere om normeringen på Forlaget samarbejder med en række konsulenter, som kommer ud i virksomheden og afholder kick off-kurser m.v. På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af TCI, Certificering kræves ikke, men man skal have erfaring med teamprocesser for at købe og bruge værktøjet.

6 MSCEIT Mayer-Salovey-Caruso EmotionAl Intelligence Test John D. Mayer, Peter Salovey og David R. Caruso Objektiv vurdering af emotionel intelligens Stressindikator Vurdering af sårbarhed og modstandsdygtighed over for stress Kenneth M. Nowack Følelsesmæssig intelligens (Emotionel Intelligens EIQ) er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver. MSCEIT er en færdighedsbaseret test. Det vil sige, at den måler, hvor godt en person løser emotionelle opgaver og problemer, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. MSCEIT består af 141 opgaver med forskellige former for indhold. Den tager ca. 35 minutter at gennemføre. Testen har fire analyseniveauer: Det overordnede niveau Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens. Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens. Facetniveauet består af fire facetter, som er: Opfattelse af emotioner Anvendelse af emotioner Forståelse af emotioner Håndtering af emotioner Delprøveniveauet er det laveste abstraktionsniveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens. Den danske udgave af MSCEIT med danske normer administreres og scores via internettet. Den omfattende autogenererede erhvervsrapport er designet som et nyttigt feedbackværktøj og egner sig til udlevering. Stressindikator identificerer det ople vede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stresspåvirkeligheden. På bare minutter afdækker testen personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stressrelaterede sundhedsproblemer. Stressi ndikator kan indgå som et værdifuldt led i en virksomheds stress politik og sundhedsfremmende/forebyggende indsatser ved at understøtte og udvikle den enkelte medarbejders personlige ressourcer og handlemuligheder. Testen afdækker følgende områder: Stress Sundhedsvaner Socialt netværk Type-A-adfærd Mental hårdførhed Stresshåndtering Psykisk velbefindende > Stressindikator administreres og scores via internettet. Rapporten rummer en personlig handleplan baseret på væsentlige afvigelser fra det gennemsnitlige i positiv eller negativ retning, opgøres som henholdsvis sundhedsressourcer og sundhedsrisici. Rapporten gør det muligt at rådgive personen præcist og grundigt i forhold til potentielle stress kilder, samt om hvordan personen selv kan reducere og forebygge stress. Værktøjet er normeret på en stor gruppe danskere og kan bruges af HRkonsulenter, coaches, sundhedsprofessionelle og andre, der arbejder med afhjælpning og forebyggelse af stress fx i forbindelse med health care, stress management og sundhedsfremme i virksomheder samt leder- og medarbejderudvikling. st re ss af KennetH M. nowack ph.d. indikator Vejledning bearbejdet af Henrik Søndergaard cand.psych.aut. erhverv På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af MSCEIT, På grund af det psykologfaglige indhold i testen kræves det, at du certificeres i brug af Stressindikator,

7 SDS Karriere- og uddannelsesvejledning F-JAS Jobanalyse self-directed search Fleishman Job Analysis System John Holland Edwin A. Fleishman SDS er et let anvendeligt og let forståeligt karrierevejledningsredskab, der kan anvendes i mange forskellige job- og karrieresammenhænge lige fra teenageres første overvejelser om mulige job til veletablerede voksne, der ønsker at afdække alternative karrierevalg. SDS kan anvendes i forbindelse med uddannelsesvejledning, karrierestart, karrierevejledning, frivilligt karriereskift, outplacement, forfremmelse, ønske om mere komplekst eller ansvarsfuldt job, pensionering o.lign. Testen bygger på mere end 50 års forskning inden for jobinteresser og er således et videnskabeligt udviklet og standardiseret redskab. SDS kan anvendes i samarbejde med professionelle karrierevejledere eller kan anvendes af den enkelte person, der på egen hånd ønsker at få en afklaring af egne jobinteresser. Spørgeskemaet består af 228 spørgsmål om interesser med hensyn til forskellige aktiviteter, faktuelle kompetencer og mulige interessante job, Derudover indeholder den en vurdering af egne kompetencer. Rapporten giver ud fra svarene et resume af personens jobinteresser. SDS kan administreres via papir-blyant eller via internettet. Scoring sker på internettet og inkluderer en omfattende rapport, som er skrevet direkte til testpersonen og indeholder en grafisk fremstilling og beskrivelse af testresultatet samt en liste over relevante job. SDS er standardiseret, valideret og normeret i Danmark via et CPR-udtræk med data fra 437 danskere i alderen 18 til 88 år med forskellig uddannelsesmæssig og geografisk sammensætning. F-JAS er et systematiseret jobanalyseværktøj, der bruges til at beskrive opgaverne i et konkret job. Værktøjet anvendes til at finde det bedste match mellem person og job. Det kan bruges både i forbindelse med rekruttering, træning, udvikling af medarbejderstaben og talent management. F-JAS bredde og systematik gør den velegnet til beskrivelse af alle typer job uanset indhold, lige fra rutinemæssige job over fysisk krævende job og til komplekse specialiststillinger og lederstillinger. F-JAS gør det muligt at se en direkte forbindelse mellem jobbets opgaver og de individuelle karakteristika, som man skal have for at udføre opgaverne effektivt. Da nogle evner kan læres, kan man beslutte sig for, om vedkommende passer til jobbet nu og her, eller om han/hun kan nå et tilfredsstillende niveau med den rette træning. F-JAS dækker over fem overordnede domæner ud fra 73 generelle evner: Perceptuelle og sensoriske evner (12 stk.) fx fjernperception Interpersonelle og sociale evner (21 stk.) fx social selvsikkerhed Kognitive evner (21 stk.) fx matematisk tænkning Psykomotoriske evner (10 stk.) fx håndmotorik Fysiske evner (9 stk.) fx dynamisk styrke Det er muligt at sortere ikke-relevante områder fra, så administrationstiden bliver kortere. Jobanalysen kan genbruges, hvis man skal besætte et lignende job på et senere tidspunkt, eller hvis indholdet af jobbet skal revurderes. Jobanalysen beskriver enten alle eller de vigtigste opgaver i jobbet på en systematisk og objektiv måde. Derefter kan man forbinde disse til de evner, vedkommende i jobbet skal have.

8 Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekrut Kongevejen 155 DK-2830 Virum Telefon

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato:

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: NEO PI-R rapport erhverv stor version Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: 22-03-2006 ID. nummer: if8mf9ipdd5u Rapporten indeholder: Læsevejledning til rapporten Profilanalyse [Kan udleveres] Oversigt

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre Kend dig selv og andre kursusprogram Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Intro til 360 grader evaluering. Modul 1 september 2013 cyj

Intro til 360 grader evaluering. Modul 1 september 2013 cyj Intro til 360 grader evaluering Modul 1 september 2013 cyj Joharis vindue et kig ind i sindet Kendt af mig selv Det, som jeg selv ved og er bevidst om i mit liv Ukendt for mig selv Det, som jeg ikke selv

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

PEOPLE TEST LOGIK. Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre

PEOPLE TEST LOGIK. Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre PEOPLE TEST LOGIK Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre Logik- og færdighedstest I takt med, at der stilles stadig stigende krav til både ledere og medarbejdere

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer

KP Test - erhvervspsykologiske profiler. Kast lys over dine medarbejderes ressourcer KP Test - erhvervspsykologiske profiler Kast lys over dine medarbejderes ressourcer Indhold 03 Test, der kaster lys over dine medarbejderes ressourcer 04 KP Personprofil og KP 360 Adfærdsanalyse 05 KP

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING Rekruttering I SEROP er vi kendt for vores mangeårige erfaring og udførlig tilgang til rekruttering. Vores arbejde med rekruttering kan

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning 1 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

BIP - Business Inventory of Personality: Et resumé af dit testresultat.

BIP - Business Inventory of Personality: Et resumé af dit testresultat. BIP - Business Inventory of Personality - (Selvrapportering) Samlede varighed [min]: 29:01 Erhvervsaktive funktionærer - Percentiler konsistens; Konfidensinterval: 95%) Jens Hansen M - 63;5 År Konfidensinterval

Læs mere

Thomas ledelsesværktøjer

Thomas ledelsesværktøjer Identifikation af adfærdsstil Thomas ledelsesværktøjer Måling af mental kapacitet Matchning til jobs Hjælper organisationer med at rekruttere, fastholde og udvikle medarbejderne Værktøjer fra Thomas International

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili KLINISK OG ERHVERV 2015 TEST OG TRÆNINGSMATERIALER ABAS-II 0480-00

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Teamtræning med proceskonsulent. teamtræning med aktivitet, refleksion, proces og humør

Teamtræning med proceskonsulent. teamtræning med aktivitet, refleksion, proces og humør Teamtræning med proceskonsulent teamtræning med aktivitet, refleksion, DGI Karpenhøj tilbyder i samarbejde med Jørgen Keinicke, KEINICKE mennesker/udvikling/ledelse, organisationspsykologiske teamtræningsforløb

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE Oversigt Hvad forskning siger om effektive team Synlig læring i lærerteamet Mødedagsorden som værktøj Organisering i lærerteam er almindeligt i folkeskolen forskellige typer

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER

SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS. Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER SOCIALFORVALTNINGEN AARHUS Sagen om forældrebetaling EVALUERING OG ANBEFALINGER Formålet med en evaluering er: Formål og fokus Refleksion over forløbet, styrkelse af forvaltningens kommunikation, samt

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere