Københavns Bowling Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Bowling Union"

Transkript

1 Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND / DANMARKS OPLYMPISKE KOMITÉ

2 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet Forhandlingsprotokol 2013/ Formændenes beretninger 7.1 Formand: Lars Jacobsen 7.2 Seniorleder: Jan Heilmann 7.3 Ungdomsleder: Alice Andersen 7.4 TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen 7.6 Webredaktør: Bente Makholm 8. Regnskab og budget 8.1 Regnskab Revideret budget 2014 / Budget Indkomne forslag 9.1 KBUs unionslove 9.2 KBUs spilleregler 10. Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter 11. DBwF s repræsentantskabsmøde 11.1 Forslag fremsat af KBUs organisation Repræsentantskabet 11.2 Forslag fremsat af DBwF mv

3 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 1 side 1 1. INDKALDELSE I henhold til unionens love 10 indkalder forrretningsudvalget herved til ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet afholdes i søndag den 16. marts 2014 kl Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej Rødovre Repræsentantskabet består, jf. 10.2, af unionsbestyrelsen, lovkomiteformanden, samt mandater fra hver lovlig tilmeldt klub. Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer pr. 1. december 2013 har ét mandat, klubber med 26 eller flere tilmeldte licenserede medlemmer har to mandater (se vedlagte liste). Desuden kan medlemmer fra KBU / DBwF deltage uden stemmeret, som nævnt i 10.8.E stk Det er en betingelse for at deltage, at man er medlem af KBU/DBwF jf B og E stk. 1, hvorfor gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen. Repræsentantskabsmappen, der indeholder beretninger, regnskab, budget, forslag mm, vil kunne afhentes i hallerne fra søndag den 23. februar 2014 Der vil ved mødet blive serveret frokost for tilmeldte deltagere. Drikkevarer, ud over 1 øl eller vand til frokosten, er for egen regning. Af hensyn til antallet af kuverter, bedes tilmelding ske snarest muligt og senest den 7. marts til unionskasserer Leif Makholm, Åmosevej 44, 2610 Rødovre, på eller pr. til Med venlig hilsen Unionssekretær Bente Makholm

4 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 2 side 1 2. PROGRAM Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl ca Velkommen Mandanternes prøvelse Repræsentantskabsmødets 1. del Frokost Repræsentantskabsmødet fortsættes Pause Repræsentantskabsmødet fortsættes Der gøres opmærksom på, at de anførte tidspunkter kun er vejledende.

5 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 3 side 1 3. DAGSORDEN 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af én til to dirigenter. Valg af stemmetællere 3. Forhandlingsprotokol 4. Formændenes beretninger og fremtidigt virke Formand: Lars Jacobsen Seniorleder: Jan Heilmann Ungdomsleder: Alice Andersen TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Disciplinærudvalget: Jørgen Botting Lovkomitéformand: Bent Holst Rasmussen Licensformand: Michael Pedersen Webredaktør: Bente Makholm 5. Regnskab, revideret budget og budget for kommende år Regnskab 2103 Revideret budget 2014 Budget Behandling af indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter 8. Valg til forretningsudvalget Formand: Lars Jacobsen villig til genvalg 2 år TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen villig til genvalg 2 år Ungdomsleder: Alice Andersen ikke villig til genvalg 2 år 9. Valg af suppleanter til forretningsudvalget Suppleant # 1: Inge Sambleben villig til genvalg 1 år Suppleant # 2: Martin Guldager villig til genvalg 1 år Suppleant seniorleder: Anni Sørensen villig til genvalg 2 år 10. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant Revisor: Erik Pedersen villig til genvalg 1 år Revisor: Jonna Odér villig til genvalg 1 år Revisorsuppleant: Tine Bune villig til genvalg 1 år 11. Valg til faste udvalg Disciplinærudvalget Udvalgsmedlem: Søren Larsson villig til genvalg 2 år Sekretær: Dorthe Bierregaard villig til genvalg 2 år Lovkomiteen Komiteformand: Bent Holst Rasmussen ikke villig til genvalg 2 år

6 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 3 side Valg af webredaktør til unionens hjemmeside Webredaktør: Bente Makholm villig til genvalg 2 år 13. DBwF repræsentantskabsmøde 1a: Behandling og afstemning om forslag til DBwF fremsat af KBUs organisation eller tilsluttede klubber 1b: Behandling af forslag til DBwFs love og bestemmelser fremsat af DBwF mv.

7 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 4 side 1 4. MANDATLISTE Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer har ét mandat, klubber med 26 eller derover har 2 mandater. Gældende medlemstal er antallet af fornyede licenser pr. 1. december Ud over mandatet/erne, kan der medtages 1 bisidder. Nr. Klub Medlemsopgørelse Antal mandater 035 SAS KingPins Sporvejene Sundby VBI/Valby Magic Striker BK Center BK Hook LK Bowling BK Sisu Ellipsen Smut BK Triominos Team BK Grøndal BK Brønshøj Sport HBK Joker Jackpot KBK Pin-Crackers BK Eagle Døvania GVB BBK Viking Rønne Bowlers FamilieBowling GBK Søborg BK Kvik 10 1

8 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 4 side 2 Nr. Klub Medlemsopgørelse Antal mandater 001 Team Millennium CKC IF Old Stars Politiet IF Game On BK Rolling Stones Partner SOUB 11 1 Mandatfordeling: Klubmandater Bestyrelsesmedlemmer 15 Organisationsmandat 1 Mulige mandater 75 Kilde: Licensudvalget

9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2013 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 17. marts 2013 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: KingPins v/ Maria Larsen og som bisidder Anny Johansen Sporvejene v/ Rene Vorborg, Doris Hansen Sundby v/ Lars Kjølhede og som bisidder Camilla Keller VBI/Valby v/ Steen Eriksen og som bisidder Jane Olsson BK Center v/ Martin Guldager, Tine Bune BK Hook v/ Pia Vig, Tine Vig Jungersen LK Bowling v/ John Vangsfeldt Partner 2009 v/ John Petersen BK Sisu v/ Grete Jørgensen Ellipsen v/ Børge Keller, Jørgen Henningsen Smut 79 v/ Bjarne Petersen BK Triominos v/ Karl-Olaf Friis og som bisidder Rudi Larsen BK Grøndal v/ Benny Rasmussen, Bente Hansen BK 77 v/ Bodil Jørgensen, Ole Nielsen Brønshøj Sport 66 v/ Ingelise Jespersen H.B.K. v/ Erhard Eifos, Anni Grete Nielsen Joker v/ Jørgen Rasmussen, Mikael Juul Jensen KBK 1940 v/ Linda Jørgensen, Kay Larsen GVB v/ Tom G. Jensen og som bisidder Susan Boesdal BBK 95 v/ Susanne Malmberg Viking Rønne B v/ Birger Kruse FamilieBowling v/ Ole Nielsen og som bisidder Richard Rasmussen Søborg v/ Tom Nemming Team Millennium v/ Dorthe Bierregaard BK Rolling Stones v/bent Jakobsen, Carsten Parnas og som bisidder Vivi Høxbroe CKC v/ Steffen Stripp IF 32 v/ Rita Mortensen Politiet IF v/ Eva Winther, Anni Sørensen Game On v/britt Brønsted Bestyrelsen var repræsenteret ved følgende: Konstitueret formand Lars Jacobsen Konstitueret næstformand Inge Sambleben Kasserer Leif Makholm Sekretær Bente Makholm Seniorleder Jan Heilmann Ungdomsleder Alice Andersen TUR-formand Lise Mollerup Sørensen Kreds 12 v/ Claus Olsen Kreds 13 v/ Kim Iwanow Pedersen Kreds 14 v/ Kirsten G. Nielsen med fuldmagt fra Benny Rasmussen Kreds 15 v/ Helmund Thiesen med fuldmagt fra Flemming Jensen Kreds 16 v/ Per Mundberg og som bisidder Rene Lund Olsen

10 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 2 Kreds 17 v/ Willy Pedersen Formand for disciplinærudvalget Jørgen Botting Lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen Der var inviteret/mødt følgende gæster: Licensformand Michael Pedersen Revisor Jonna Oder Revisor Erik Pedersen Danmarks Bowling Forbund v/ Per Henriksen Danmarks Bowling Forbund v/ Torben V Andersen Danmarks Bowling Forbund v/ Jesper Mikkelsen 1 Mandaternes prøvelse Konstitueret formand Lars Jacosen byder velkommen til repræsentantskabsmødet med ordene: Velkommen til repræsentantskabsmøde 2013 i KBU. Derefter gennemgår kasserer Leif Makholm mandaterne, der ved navneopråb bekræfter deres tilstedeværelse. Der er 55 mandater til stede samt 14 gæster. Det vil sige i alt 69 deltagere 2 Valg af én til to dirigenter. Valg af stemmetællere Konstitueret formand Lars Jacobsen foreslår herefter Bente Hansen, BK Grøndal som dirigent, og Bente blev enstemmigt valgt. Bente Hansen takker for valget og konstaterer, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er blevet rettidigt udsendt. Stemmetællere: Jonna Odér og Erik Pedersen bliver valgt. Bente slutter med nogle praktiske bemærkninger: Alle indlæg fra talerstolen skal starte med navn og tilhørsforhold Ved afstemning skal man bruge den grønne stemmeseddel. Regnskabet for Grøndalsfonden kan afhentes ved registreringsbordet. Herefter blev mødet suspenderet og ordet givet til den konstituerede formand: Konstitueret formand Lars Jacobsen går på talerstolen med ordene: Dette er en af de svære opgaver, men den 2. januar måtte vores formand Anker Haldbæk give op over for kræften. Anker var en fantastisk formand, og vi forsøger at leve op til alt det som Anker satte i værk. Herefter opfordrede Lars til minuts stilhed for at mindes Anker. Herefter uddelte konstitueret næstformand Inge Sambleben fortjenstnål og æresnål til de bowlingspillere som var blevet indstillet.

11 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 3 KBUs 15 års fortjenstnål blev uddelt til Familiebowling vil gerne indstille Ole Nielsen til 15 års fortjenstnålen. Denne person kom som total ny spiller ind i klubben i 1996, og i marts 1997 blev han valgt som kasserer i klubben. Personen har varetaget klubbens økonomi på fornemste måde til gavn for klubben, han har samtidig været god klubkammerat og altid været villig til at gøre en ekstra indsats både som spiller og bestyrelsesmedlem. Men i 2012 valgte personen at stoppe som kasserer og overgå til menigt bestyrelsesmedlem. Som klub er vi stolte af at indstille Ole Nielsen, FB til unionens 15 års fortjenstnål. Indstilling er fremsendt af Per Mundberg. Familiebowling vil gerne indstille Richard Rasmussen til 15 års fortjenstnålen. Denne person har gennem 20 år haft mange jern i ilden. Det startede i 1992 hvor han var forgangsmand for oprettelsen af Nordsjællands Bowling Klub. Han var formand for klubben, formand for kredsen i Allerød og derfor aktiv i KBUs bestyrelse samt nogle udvalg. Efterfølgende var han i nogle år i Mascot hvor han var sekretær. Da KBU og SBwU valgte at gå hver til sit, da valgte personen at melde sig ind i FB, og der har han siden 1998 haft forskellige poster i klubben såsom diverse festudvalg, spilleudvalgsformand og menigt bestyrelsesmedlem, 2 år som formand og nu som klubbens kasserer. Personen er en god klubkammerat, og er altid villig til en indsats for klubben. Som klub er vi stolte af at indstille Richard Rasmussen til unionens 15 års fortjenstnål. Indstilling er fremsendt af Per Mundberg. KBK 1940 s bestyrelse vil gerne indstille vores formand Linda Jørgensen til KBUs 15 års fortjenstnål, da hun har været et godt aktiv for bowlingsporten gennem mange år lige siden hun startede i Quark, men ikke mindst i KBK 1940 hvor hun ar været formand siden Indstilling er fremsendt af Kay Larsen KBUs Guldnål blev uddelt til: Bestyrelsen i Team Millennium indstiller hermed vor formand Dorthe Bierregaard til en anerkendelse for det store arbejde hun har gjort igennem en årrække. Dorthe startede med at bowle i 1976 i SBU. Medlem i Mascot, Ravnsborg, Henkel, Ten Pin, TenPin/B64, Sundby Bowling Klub og nuværende klub Team Millennium. Dorthe har spillet på landsholdet i flere år. Hun har været i bestyrelsen i Henkel, har været formand i TenPin, har været formand i TenPin/B64, har været bestyrelsesmedlem og formand i Sundby Bowling Klub og har været formand i Team Millennium siden klubbens start i Derudover har Dorthe været i bestyrelsen i kreds 11 og for nuværende

12 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 4 bestyrelsesmedlem i kreds 17 samt sekretær i disciplinærudvalget Indstilling er fremsendt af bestyrelsen for Team Millennium Vi vil gerne indstille Susanne Malmberg BBK 95 til KBUs guldnål. Susanne var med til at stifte bowlingklubben BBK 95, og har siden været en stor ildsjæl for bowlingsporten på Bornholm. Susannes hjerte ligger hos ungdommen. Hun har i mange år været og er ungdomsleder i BBK 95. Desuden er hun træner for både ungdommen og seniorer. Hun har ligeledes været formand for BBK 95 i en lang årrække. For tiden er hun klubbens kasserer. Susanne tager sammen med ungdommen rundt i landet til diverse stævner, og tager gerne ungdommen med fra begge klubber. Hun har ligeledes været medarrangør af KBUs ungdomslejr flere gange på Bornholm. Senest har Susanne fået arrangeret talenttræning på øen til glæde for både ungdom og seniorer. Desuden har hun fået træner 1 til Bornholm med afvikling i 2013 med deltagelse fra BBK 95 og Viking Bowlers. Indstillingen er fremsendt af Hanne Reimich og Flemming Jensen På vegne af BK 77 s bestyrelse indstiller jeg fores formand Jan Heilmann igennem ca. 12 år til guldnål eller fortjenstnål. Vi mener at Jan fortjener en påskønnelse for sit store arbejde og timer Jan har lagt i BK 77 i ca. 20 år i forskellige bestyrelsesposter. Jan trækker sig til vores kommende generalforsamling i næste måned. Indstillingen er fremsendt af Bodil Jørgensen Efter uddeling af nåle blev repræsentantskabsmødet genoptaget. 3 Forhandlingsprotokol Der er i repræsentantskabsmappen indsat et referat af repræsentantskabsmødet i 2012 samt udskrift af forhandlingsprotokollen. Begge dele blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 4 Formændenes beretninger og fremtidigt virke Konstitueret formand Lars Jacobsen Konstitueret formand Lars Jacobsen har ganske få kommentarer til sin skriftlige beretning, vil dog ikke sige så meget, men holde sig til den skriftlige beretning. Lars vil dog gerne kommentere på kommunikationsudvalget som vi talte om sidste år. Dette er ikke kommet op og stå, men det er noget vi arbejder videre på. Lars kommenterede desuden Gæstebogen som har været lukket ned i en periode, hvorefter den er kommet op at køre igen. Lars opfordrer til, at de indlæg der skrives i gæstebogen er sobre. Vi kan ikke være bekendt at skyde med skarpt. Vi er alle tilhængere af bowlingsporten og der er det vi skal bruge vores tid på.

13 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 5 Med hensyn til det fremtidige arbejde i KBU, så kom Lars med en stor opfordring til, at vi kommer i gang med ungdommen igen. KBU er drænet for ungdomsspillere. Forbundet gør en stor indsats, og der er gang i en masse ungdomsaktiviteter i Rødovre. Lars giver udtryk for, at KBU er villig til at stille trænere til rådighed for at få ungdommen i gang igen. Lars opfordrer klubberne til at bruge de muligheder der er i KBU, for at tilbyde en god træning fra begyndelsen af. Der er fortsat spillere der ikke har lært et grundspil se at komme op ad stolen. Se fremad, gennemsnitalderen på vores medlemmer stiger ret kraftigt, vi skal også have spillere ind i den anden ende. Forbundsformand Per Henriksen starter med at kommenterer referatet af KBUs repræsentantskabsmøde i 2012 som netop er blevet godkendt. I dette referat står der: Der går rygter om, at Per Henriksen vil stille op som formand i forbundet lyt til rygter. Per fortælle, at direktøren var fratrådt, og der var pres udefra hvordan DBwF skulle komme videre. Lars Jacobsen skriver i sin beretning, at det fortsat er klubberne der er delegeret, og det er som klubberne har bestemt. Det er mandaterne der har stemt dette igennem. Per kommenterer at Lars i sin beretning har omtalt dette som en prøveordning men det er ikke en prøveordning. Per fortsætter med at fortælle om situationen i forbundet Økonomi fylder meget, den bestyrelse der sidder i dag tager økonomien meget alvorlig. Hvis man havde taget økonomien lige så alvorligt de sidste 10 år, så var det ikke gået så galt. Per kommenterer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november, hvor man indtil sidste dag var i tvivl om man ville være beslutningsdygtig. Vi var 74 % lige som i dag. Herefter beskriver Per den aktuelle økonomiske situation i forbundet, hvor man har valgt at afskriver godt kr på debitorer som går tilbage til Per kommenterer at Lars i sin beretning har skrevet, at der er våbenhvile med forbundet med ordene jeg anede ikke at der var krig. Per fortsætter med dette her er forbundet det er Jer der bestemmer. Man har valgt 5 mennesker til at forvalte eller håndhæve det som I har besluttet. Per kommenterer alderssammensætningen i bowling i dag, over halvdelen er blevet 50 år. Per kommenterer, at Lars har skrevet at KBU gerne vil gøre meget for ungdommen med ordene Fødselstallet er faldet, og der er kun halvdelen af de unge til sportsgrenen, og der er flere tilbud at vælge imellem i dag. Per fortsætter med at tale om Bowlingportalen og fortæller at han hedder Lars Møller Jensen. Når der er midler til rådighed, så kan vi gøre noget. DBwF har undladt at opkræve penge fra unionerne sidste år, da vi i bestyrelsen syntes det er ligegyldig. Per kommenterer udtalelsen, at der i Unionerne skal være mandater nok Nej det er klubberne. Nu skal vi gøre noget for fremtiden, hvorfor vil man tilbage til en struktur som man opfandt for mange år siden. Hver enkelt leder skal styre 6-7

14 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 6 mennesker, og så synes vi at vi er overbebyrdet. Vi har en struktur der ikke passer til nutiden, og derfor skal vi lave den om. JBU har de sammen ting i deres dagsorden som KBU har, det er fuldstændig ufatteligt - det er klubberne der skal komme. Vi har 4 af alt, og så har forbundet også noget. Vi har på forbundskontoret også kun frivillige medarbejdere. Vi skal tænke nyt og der er her det begynder. Konstitueret formand Lars Jacobsen: Tak til Per, det er godt der er en der har læst beretningen. Våbenhvile Per har ikke siddet så længe, vi vil ikke skyde ham ned. Fødselstallet jeg har ikke taget det med. Det kan godt være, at vi var 74 % til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der var også krudt på, men ikke til det ordinære repræsentantskabsmøde. Netop for ikke at genere vores frivillige ledere, vil vi vende tilbage til det der fungerede. Jeg mener at unionerne stadig er et godt talerør for repræsentanterne. Jeg håber at vi er på den rette vej og for bowlingsportens skyld. Vi må arbejde på at vi gør det på den bedste og den mest smidige måde. Det kan godt være at vi ikke skal betale for bowlingportalen, men forbundet har allerede fået pengene. Lars fortsætter med, at han har stået på talerstolen og sagt, at vi skal have breddearbejde i gang og det er ikke, at vi sender 8 spillere til Las Vegas. Bredde er hvis alle har en chance for at få glamour bare én dag. Vi kan ikke betale for at sende 8 mennesker til Las Vegas. Vi mangler aktiviteter for bredden så alle andre uden for også kan se, at det er bredden vi arbejder for. Bent Jakobsen, BK Rolling Stones: Tak for en god beretning, tak for den støtte vi har fået til vores gratis bowlingarrangement i Herlev. Før var vi kun 15 medlemmer, men fik støtte fra unionen og nu er vi ca. 40 medlemmer. Vi havde håbet, at der var lidt i beretningen omkring vores arrangement. Anny Johansen, KingPins: Jeg bemærkede bare i forhold til ungdomsarbejde, vi fokuserer på at få nye ungdomsspiller ind, men hvis fødselstallet falder, så kan vi få udfordringer. Fastholdelse, dem vi har vi skal holde fast i nogle af de gamle ting, jeg har 4 ud af 6 spillere som spørger. Vi er nødt til at gøre noget for dem vi har. Forbundsformand Per Henriksen: Lars, tilbage til det vi ved der fungerer, den er sku svær at sluge når man lige har afskrevet et gammelt beløb. Per kommenterer herefter, at der er regler der gælder i den ene union og ikke i den anden union. Undrer sig over at man ikke bliver enig om hvilke regler man spiller efter. Forbundsbestyrelsen vil gerne at bowlingen deles op i øst og vest. Det er ikke et rygte. Tidligere var det KBU og JBU der styrede det hele. Med hensyn til Bowlingportalen, så erkender Per, at unionerne har betalt pengene.

15 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 7 Med hensyn til breddearbejde, så mener Per at det er en omskrivning at sige, at forbundet lavede dette om til et VM i Old Boys/Girls. Det er gamle stjerner som kan få en opblomstring, men forbundet fik nej fra KBU og JBU og stoppede. Per løftede sløret for, at Nils Jensen vil afholde en række møder omkring arbejdet med bredden. Per slutter med at kommentere ungdommen hvor Lars skriver, at det er bredden der betaler til eliten. Alt talentarbejde indgår i Team Danmark og der bliver der brugt på ungdom. Team Danmark har tildelt yderligere og forbundet vil gerne samarbejde med unionerne om dette her. Lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen: Tak for en god beretning fra formanden. Jeg har læst den med stor interesse. Det er en stor post han har påtaget sig, og vi skal støtte ham i den første svære tid. Med hensyn til forbundet, jeg var en af fædrene i den nye struktur. Vi havde en ide om, at det var klubberne der bestemmer. Siden hen er jeg blevet skuffet, og er i tvivl om, at det er det klubberne vil. Vi brugte alle mulige kneb med fuldmagter for at få mandater nok så vi blev fuldtallige. Resultatet var, at man satte procenten ned til 25% - det vil sige, at ¼ bestemmer over ¾ og det er ikke demokratisk. At gå tilbage (Per er en god taler) at gå til bage kan godt være et fremskridt. Vi har et økonomisk problem jeg har ikke talt med klubberne. Rejseudgiften kan være et problem for nogle klubber. Det er klubberne der bærer udgiften for at tage til repræsentantskabsmødet. Vi havde engang en tanke om, at rejseomkostningerne blev fordelt ligelig. Vi har et repræsentantskab, hvor repræsentanter fra KBU bliver valgt, og det er KBU der betaler udgiften. Det kunne være noget at tage med i betragtning. Unionsrepræsentanter, det er unionerne der betaler. Unionskasserer Leif Makholm: Nu bliver jeg nødt til at kommenterer den gave vedrørende Bowlingportalen. Unionen har indbetalt sin andel af etableringsomkostninger til portalen. Dengang diskuterede man driften det var unionens indstilling, at driften skal betales af forbundet. Udgiften til driften kan lige så godt lægges på forbundslicensen, og derfor har unionen aldring haft det på budgettet. Forbundsformand Per Henriksen: Jeg ved det godt at man satte det ned til 25% men det er stadig klubberne. Klubberne bærer udgiften til forbundets repræsentantskabsmøde det er naturligvis forbundet der skal sikre at medlemmerne kommer. Bowlingportalen, det er noget ævl. JBU og FBwU vil have forbundet til at styre økonomien. Jeg kan fortælle at driftsudgiften fremover ligger i forbundet det er Jeres penge vi bruger. Konstitueret formand Lars Jacobsen: Skal vi lige tage den sidste først, nu bliver det hele da blandet rigtig godt sammen hvis JBU og FBwU skal ind over forbundet. Det er ikke KBUs holdning.

16 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 8 Tak til Bent Jakobsen fra BK Rolling Stones. Ja, det var en succeshistorie der burde have stået på forsiden. Med hensyn til ungdommen i Tårnby vi arbejder på det. Med hensyn til spilleregner vi vil i KBU afholde en temadag for få ens spilleregler. Jeg kender dog ikke til, at KBU og JBU ikke kan tale sammen. Jeg gælder mig til at høre fra Nils Jensen vedrørende bredden. Tak for ordene Bent Holst Rasmussen, det var jeg glad for. Det er klubberne der stemmer til repræsentantskabet. Klubber har max 2 stemmer. En klub med 5 medlemmer har samme stemme som en klub med 40 medlemmer. Så er det vel bedre at vi får samlet stemmene i unionerne. Der var ikke flere kommentarer til formandens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Seniorleder Jan Heilmann Jan Heilmann har udsendt en skriftlig beretning, og Jan har en enkelt kommentar: Jan kommentere propositionerne for OBG stævnerne i den kommende sæson. Der vil fortsat være 6 stævner, og man kan fortsat fratrække det dårligste resultat. Jan slutter med at kommentere KM erne, hvor vi fremover vil reklamere mere ude i hallerne, for KM er vores hovedstævne. Vi skal have flere end 108 deltagere næste år. Suppleant for seniorleder Anni Sørensen: Jan har desværre været væk her i efteråret på grund af sygdom. Vedrørende KM-MIX, så er det meget få tilmeldinger vi har. Er der nogle med lyse ideer, så vil vi lave det om. Vi prøver at planlægge så finaler for ungdom og seniorer ikke falder sammen. Prøv at komme med gode ideer hvis I har nogle, vi vil gerne have flere spillere med. Er det priserne der er et problem? Kirsten Nielsen, Kreds 14: KM-MIX var en fadæse, hvorfor skal ungdommen både spille ungdom og senior det må der laves regler om. Der var ikke flere kommentarer til seniorlederens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ungdomsleder Alice Andersen Alice Andersen har udsendt en skriftlig beretning, og har ingen tilføjelse til denne.

17 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 9 Lars Kjølhede, Sundby: Til ungdomslederne vil jeg sige, vi havde den fornøjelse sidste år, at vi havde 11 medlemmer, og meldte derfor 2 hold til. Det viste sig efterfølgende, at der var spillere der meldte sig ud. Kan man lempe på tilmeldingen og for ungdommen skyde det ud til august. Grete Jørgensen, BK Sisu: Vedrørende ungdomsstævner, så er det bedrøveligt at man aflyser et ungdomsstævne. Kan man ikke lave propositionerne om, så man har præmier i forhold til hvor mange der er med. Vi har tidligere haft en regel om, at 10 spillere udløste en præmie. Det er synd for de unge mennesker der har tilmeldt sig, at stævnet bliver aflyst. Susanne Malmberg, BBK 95: Jeg kan se at man skal blive ved med at holde fast i turen til Bornholm. Jeg håber at der sker noget til august igen. Vi har lige været til et godt ungdomsledermøde i Odense. Rita Mortensen, IF 32: Jeg vil godt sige tak til Alice Andersen og Susanne Malmberg fordi I altid er så søde og rare at sætte vores spillere sammen. Vi har fået 6 nye unge spillere, det koster ikke i kroner og ører, men i ressourcer. Det er dejligt at have Jesper fra forbundet. Omkring talentudvikling. Sidste år lod vi de år rykke op som senior. Vi har nogle som træner hos Kim og det er godt at kunne sende dem derhen. De unge der søger at spille bowling, det er ikke dem der spiller håndbold eller fodbold, det er alle de andre vi skal have fat i. Vi skal give de unge selvtillid jeg håber at vi til næste sæson kan komme med et KBU hold. Når man taler KM, så skal det ikke afvikles som i år. Baner gik ned og enkelte skulle videre til Glostrup. Det må afholdes på hver sine dage. Vores kan kun komme fra hal til hal hvis der er forældre med. Vi har spillere som både er spillere, ledere og forældre. Camilla Keller, Sundby: Det er for at vende tilbage til Susannes Bornholmertur. Ved sidste ungdomsledermøde i KBU fik vi oprettet et udvalg Ungdommens fremme. Her har vi talt om at lave en skovtur for alle ungdomsspillere og deres forældre. Lidt socialt sammen Yvonne har fremsendt et forslag (godt nok lidt sent). Forbundsformand Per Henriksen: Jeg er ked af udviklingen her de 20/25 år står tilbage. Der er intet der er ændret. I ungdomsledernes beretning, der står at der er fald i medlemmerne. KBU har 10 % af ungdomsspillerne i Danmark. På JBUs møde i går, der gør man noget ved det. I JBU vil man ikke tage penge for JBU licens, i sæsonen 2013/14. Man har spurgt forbundsbestyrelsen, men der skal være de sammen regler i hele landet. Per fortæller, at de kr fra Team Danmark er kommet fordi DBwF har budgetteret og Team Danmark herefter har doblet op. Der er åbnet mulighed for Masterplan 2013 forbundet er også med.

18 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 10 Per fortsætter med, at man i forbundsbestyrelsen har valgt at gå tilbage vedrørende ungseniorer (de årige). Vores talentudviklingsprogram det stopper når man bliver 16 år. Sådan er bowling ikke vi har udvidet det, og det går nu op til 18 år. Vi vil gerne yde til de unge er 23 år. Per afslutter med at nævne ATK. Det er forbundet der har sat det i gang, men det er os alle sammen. Man gik tidligere målbevidst efter støttekroner. EM i 2013 forbundets sportschef er presset, vi har sat penge af. Inden for ungdom der EM i 2014 i Odense, vi kan ikke sætte ret meget mere i gang. Kirsten Nielsen, Kreds 14: Jeg ved ikke om alle er klar over, at vi har Grøndalsfonden som yder tilskud til træner- og rejseudgifter. Man kan søge to gange om året, men vi skal have klubbens regnskab. Martin Guldager, BK Center: Jeg er også arrangør af KBUs ungdomsstævne. Vi aflyste på grund af kun 90 tilmeldinger. Vi søger et år i forvejen om at afholde et rankingstævne. Herefter kan vi ikke lave om på propositionerne så der var ikke anden mulighed. Vi kunne ikke leve op til præmiesummen med kun 90 deltagere. Der er store pengepræmier hvis vi afholder et stævne i Rødovre, så koster det mellem kr. for en start (hvis vi skal have store præmier). Hvis præmierne sættes ned, så kan tilbyde en start for kr Der vil dog være mange der ikke deltager hvis der ikke er store præmier. Jeg har for sjovt gjort det op for et par år siden blev der udbetalt kr fordelt på 35 spillere. Vi var desværre nødt til at aflyse det. Vi har engang forsøgt at lave propositionerne om, som betød en årelang diskussion. Konstitueret formand Lars Jacobsen: Tak for de gode indlæg der har været omkring ungdommen. Det må være der vores hjerter ligger det er dem vi skal videre med. Vedrørende tilmelding til turneringen, så har vi i unionsbestyrelsen talt om dette. Vi har talt om at give ungdommen mulighed for at kunne udskyde den endelige indtil midt i august. Til Camilla, det er godt at se at der er initiativer. Til Susanne, vi skal til Bornholm igen men klippeøen stå der sikkert i mange år endnu. Der var ingen yderligere kommentarer til ungdomslederens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

19 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 11 TUR-formand Lise Mollerup Sørensen Lise Mollerup Sørensen har udsendt en skriftlig beretning, og ingen tilføjelser. Tom Nemming, BK Søborg: Lise du nævner de udfordringer der tidligt i efteråret opstod i Gladsaxe. Det kom som en overraskelse for os alle, og mange gik i panik. Klubber, kreds, hal og ikke mindst dig Lise men det blev det løst. Tak for det store arbejde du gjorde. Grete Jørgensen, BK Sisu: Jeg vil gerne sige Lise tak for, at man altid får svar når man skriver. Vi har et damehold der spiller i række 2 mit hold har gjort opmærksom på, at der er et hold der er udeblevet 3 gange. Michael Pedersen siger, at når scoretavler ikke kommer ind mere, så er der ingen der ser efter om hold udebliver gentagne gange. Hvis det er klubberne i rækkerne, der skal tjekke dette, så skal man gøre opmærksom på det. Tingene skal være rigtige. Vi har haft en kamp på Bornholm, og spillerne var utilfredse med baner og tilløb. Det er ikke kun BK Sisu men også andre hold. Sker der noget? Mikael Juul Jensen, Joker: En opfordring til turneringsplanlægningen kan man ikke følge op over for hallerne når der bookes ind jeg har fået med hjemmefra klubben, at vi ofte spiller på de samme baner til kampe. Fordel banerne. Dameturneringen liga vi har snakket om en anden turneringsform. Det er ved at udvikle sig til en kaffeklub. Hermed et forslag om, at man skulle suspendere rækkerne. Folk vil gerne spille samme antal serier som i dag. Susanne Malmberg, BBK 95: Der har været meget røre over banerne på Bornholm, men hvis man ikke siger noget, så kommer det ikke til at stå i dommerrapporten så kan det ikke komme videre. Man skal bruge kredsen og klubberne vi levermed problemerne. Vores spillere vil også hellere spille andre steder end hjemme. Vi har spillere der gerne vil nøjes med udebanekampe. Vi har møde med hallen én gang om måneden. I skal gøre opmærksom på hvis der er noget galt med tilløb. Man skal ikke gå direkte til hallen brug kredsen. Konstitueret formand Lars Jacobsen: I en travl hverdag sker der noget. Jeg beklager, at jeg har lavet den fejl. Jeg burde kende forretningsgangen kan du tilgive mig for det. TUR-formand Lise Mollerup Sørensen: Vedrørende bookingbøger i Grøndal når vi laver turneringsplan, så forsøger vi at sætte klubberne på forskellige baner. Udeblivelse af hold det er helt rigtigt. Men det er første år i år, at man ikke skal

20 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 12 aflevere sin scoretavle. Næste år skal man indberette, hvis modstanderen ikke er mødt frem. Det er beklageligt det der er sket, men det er de børnesygdomme der kommer med noget nyt. Grete Jørgensen, BK Sisu: I disse elektroniske tider, hvorfor skal vi så bibeholde 14 dages frist for at flytte en kamp. Det kan være et hold med skadet spillere jeg forstår ikke at reglen stadig er 14 dage. TUR-formand Lise Mollerup Sørensen: Flyttede kampe er et kæmpe område. Grøndal har indført nye restriktioner de accepterer ikke en flytning mindre end 19 dage før afvikling af en kamp. Der er sendt brev ud til alle klubber i Grøndal, at de skal melde flytning af en kamp senest 3 uger før kampdato. Der har selvfølgelig været situationer (begravelser mv) hvor man ikke kan melde det 14 dage før. Willy Pedersen, Kreds 17: Jeg kan ikke forstå hvorfor hallerne ikke er inviteret her i dag som gæster som samarbejdspartnere. Kreds 17 forsøger på en ny turnering (4-mandshold) på hverdagsaftner. Der var ikke flere kommentarer til TUR-formandens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Disciplinærudvalget Jørgen Botting Jørgen Botting har ikke udsendt en skriftlig beretning, og ingen mundtlig tilføjelse. Ole Nielsen, BK 77: Jeg er dommer i Grøndal og hvad skal vi med dommerrapporter når de aldrig bliver hentet og man får aldrig besked om noget. Den 22/9 skrev jeg en lang rapport om rygning. Har man lov til at ryge med en elektronisk cigaret under opvarmningen. Hvorfor får man ikke noget at vide. Jeg har afleveret dommerrapporten personligt. Det kan ikke være rigtigt at man må gå og ryge på en elektronisk cigaret. Formand for disciplinærudvalget Jørgen Botting: Der er ikke problemer med at få dommerrapporterne fra Grøndal, jeg får dem tilsendt fra Mikael Juul. Fremsendelse af dommerrapporter fra Rødovre virker også perfekt. Man kan godt samle sammen, hvis der ikke er problemer. Med hensyn el-cigaretter, så har jeg sendt svar til Ole. Det er hallen der bestemmer, og under opvarmningen er man ikke underlagt unionens regler. Spilleren må selvfølgelig ikke anvende den under kampen.

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere