Københavns Bowling Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Bowling Union"

Transkript

1 Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND / DANMARKS OPLYMPISKE KOMITÉ

2 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet Forhandlingsprotokol 2013/ Formændenes beretninger 7.1 Formand: Lars Jacobsen 7.2 Seniorleder: Jan Heilmann 7.3 Ungdomsleder: Alice Andersen 7.4 TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen 7.6 Webredaktør: Bente Makholm 8. Regnskab og budget 8.1 Regnskab Revideret budget 2014 / Budget Indkomne forslag 9.1 KBUs unionslove 9.2 KBUs spilleregler 10. Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter 11. DBwF s repræsentantskabsmøde 11.1 Forslag fremsat af KBUs organisation Repræsentantskabet 11.2 Forslag fremsat af DBwF mv

3 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 1 side 1 1. INDKALDELSE I henhold til unionens love 10 indkalder forrretningsudvalget herved til ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet afholdes i søndag den 16. marts 2014 kl Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej Rødovre Repræsentantskabet består, jf. 10.2, af unionsbestyrelsen, lovkomiteformanden, samt mandater fra hver lovlig tilmeldt klub. Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer pr. 1. december 2013 har ét mandat, klubber med 26 eller flere tilmeldte licenserede medlemmer har to mandater (se vedlagte liste). Desuden kan medlemmer fra KBU / DBwF deltage uden stemmeret, som nævnt i 10.8.E stk Det er en betingelse for at deltage, at man er medlem af KBU/DBwF jf B og E stk. 1, hvorfor gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen. Repræsentantskabsmappen, der indeholder beretninger, regnskab, budget, forslag mm, vil kunne afhentes i hallerne fra søndag den 23. februar 2014 Der vil ved mødet blive serveret frokost for tilmeldte deltagere. Drikkevarer, ud over 1 øl eller vand til frokosten, er for egen regning. Af hensyn til antallet af kuverter, bedes tilmelding ske snarest muligt og senest den 7. marts til unionskasserer Leif Makholm, Åmosevej 44, 2610 Rødovre, på eller pr. til Med venlig hilsen Unionssekretær Bente Makholm

4 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 2 side 1 2. PROGRAM Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl ca Velkommen Mandanternes prøvelse Repræsentantskabsmødets 1. del Frokost Repræsentantskabsmødet fortsættes Pause Repræsentantskabsmødet fortsættes Der gøres opmærksom på, at de anførte tidspunkter kun er vejledende.

5 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 3 side 1 3. DAGSORDEN 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af én til to dirigenter. Valg af stemmetællere 3. Forhandlingsprotokol 4. Formændenes beretninger og fremtidigt virke Formand: Lars Jacobsen Seniorleder: Jan Heilmann Ungdomsleder: Alice Andersen TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen Disciplinærudvalget: Jørgen Botting Lovkomitéformand: Bent Holst Rasmussen Licensformand: Michael Pedersen Webredaktør: Bente Makholm 5. Regnskab, revideret budget og budget for kommende år Regnskab 2103 Revideret budget 2014 Budget Behandling af indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter 8. Valg til forretningsudvalget Formand: Lars Jacobsen villig til genvalg 2 år TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen villig til genvalg 2 år Ungdomsleder: Alice Andersen ikke villig til genvalg 2 år 9. Valg af suppleanter til forretningsudvalget Suppleant # 1: Inge Sambleben villig til genvalg 1 år Suppleant # 2: Martin Guldager villig til genvalg 1 år Suppleant seniorleder: Anni Sørensen villig til genvalg 2 år 10. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant Revisor: Erik Pedersen villig til genvalg 1 år Revisor: Jonna Odér villig til genvalg 1 år Revisorsuppleant: Tine Bune villig til genvalg 1 år 11. Valg til faste udvalg Disciplinærudvalget Udvalgsmedlem: Søren Larsson villig til genvalg 2 år Sekretær: Dorthe Bierregaard villig til genvalg 2 år Lovkomiteen Komiteformand: Bent Holst Rasmussen ikke villig til genvalg 2 år

6 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 3 side Valg af webredaktør til unionens hjemmeside Webredaktør: Bente Makholm villig til genvalg 2 år 13. DBwF repræsentantskabsmøde 1a: Behandling og afstemning om forslag til DBwF fremsat af KBUs organisation eller tilsluttede klubber 1b: Behandling af forslag til DBwFs love og bestemmelser fremsat af DBwF mv.

7 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 4 side 1 4. MANDATLISTE Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer har ét mandat, klubber med 26 eller derover har 2 mandater. Gældende medlemstal er antallet af fornyede licenser pr. 1. december Ud over mandatet/erne, kan der medtages 1 bisidder. Nr. Klub Medlemsopgørelse Antal mandater 035 SAS KingPins Sporvejene Sundby VBI/Valby Magic Striker BK Center BK Hook LK Bowling BK Sisu Ellipsen Smut BK Triominos Team BK Grøndal BK Brønshøj Sport HBK Joker Jackpot KBK Pin-Crackers BK Eagle Døvania GVB BBK Viking Rønne Bowlers FamilieBowling GBK Søborg BK Kvik 10 1

8 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 4 side 2 Nr. Klub Medlemsopgørelse Antal mandater 001 Team Millennium CKC IF Old Stars Politiet IF Game On BK Rolling Stones Partner SOUB 11 1 Mandatfordeling: Klubmandater Bestyrelsesmedlemmer 15 Organisationsmandat 1 Mulige mandater 75 Kilde: Licensudvalget

9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2013 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 17. marts 2013 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: KingPins v/ Maria Larsen og som bisidder Anny Johansen Sporvejene v/ Rene Vorborg, Doris Hansen Sundby v/ Lars Kjølhede og som bisidder Camilla Keller VBI/Valby v/ Steen Eriksen og som bisidder Jane Olsson BK Center v/ Martin Guldager, Tine Bune BK Hook v/ Pia Vig, Tine Vig Jungersen LK Bowling v/ John Vangsfeldt Partner 2009 v/ John Petersen BK Sisu v/ Grete Jørgensen Ellipsen v/ Børge Keller, Jørgen Henningsen Smut 79 v/ Bjarne Petersen BK Triominos v/ Karl-Olaf Friis og som bisidder Rudi Larsen BK Grøndal v/ Benny Rasmussen, Bente Hansen BK 77 v/ Bodil Jørgensen, Ole Nielsen Brønshøj Sport 66 v/ Ingelise Jespersen H.B.K. v/ Erhard Eifos, Anni Grete Nielsen Joker v/ Jørgen Rasmussen, Mikael Juul Jensen KBK 1940 v/ Linda Jørgensen, Kay Larsen GVB v/ Tom G. Jensen og som bisidder Susan Boesdal BBK 95 v/ Susanne Malmberg Viking Rønne B v/ Birger Kruse FamilieBowling v/ Ole Nielsen og som bisidder Richard Rasmussen Søborg v/ Tom Nemming Team Millennium v/ Dorthe Bierregaard BK Rolling Stones v/bent Jakobsen, Carsten Parnas og som bisidder Vivi Høxbroe CKC v/ Steffen Stripp IF 32 v/ Rita Mortensen Politiet IF v/ Eva Winther, Anni Sørensen Game On v/britt Brønsted Bestyrelsen var repræsenteret ved følgende: Konstitueret formand Lars Jacobsen Konstitueret næstformand Inge Sambleben Kasserer Leif Makholm Sekretær Bente Makholm Seniorleder Jan Heilmann Ungdomsleder Alice Andersen TUR-formand Lise Mollerup Sørensen Kreds 12 v/ Claus Olsen Kreds 13 v/ Kim Iwanow Pedersen Kreds 14 v/ Kirsten G. Nielsen med fuldmagt fra Benny Rasmussen Kreds 15 v/ Helmund Thiesen med fuldmagt fra Flemming Jensen Kreds 16 v/ Per Mundberg og som bisidder Rene Lund Olsen

10 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 2 Kreds 17 v/ Willy Pedersen Formand for disciplinærudvalget Jørgen Botting Lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen Der var inviteret/mødt følgende gæster: Licensformand Michael Pedersen Revisor Jonna Oder Revisor Erik Pedersen Danmarks Bowling Forbund v/ Per Henriksen Danmarks Bowling Forbund v/ Torben V Andersen Danmarks Bowling Forbund v/ Jesper Mikkelsen 1 Mandaternes prøvelse Konstitueret formand Lars Jacosen byder velkommen til repræsentantskabsmødet med ordene: Velkommen til repræsentantskabsmøde 2013 i KBU. Derefter gennemgår kasserer Leif Makholm mandaterne, der ved navneopråb bekræfter deres tilstedeværelse. Der er 55 mandater til stede samt 14 gæster. Det vil sige i alt 69 deltagere 2 Valg af én til to dirigenter. Valg af stemmetællere Konstitueret formand Lars Jacobsen foreslår herefter Bente Hansen, BK Grøndal som dirigent, og Bente blev enstemmigt valgt. Bente Hansen takker for valget og konstaterer, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er blevet rettidigt udsendt. Stemmetællere: Jonna Odér og Erik Pedersen bliver valgt. Bente slutter med nogle praktiske bemærkninger: Alle indlæg fra talerstolen skal starte med navn og tilhørsforhold Ved afstemning skal man bruge den grønne stemmeseddel. Regnskabet for Grøndalsfonden kan afhentes ved registreringsbordet. Herefter blev mødet suspenderet og ordet givet til den konstituerede formand: Konstitueret formand Lars Jacobsen går på talerstolen med ordene: Dette er en af de svære opgaver, men den 2. januar måtte vores formand Anker Haldbæk give op over for kræften. Anker var en fantastisk formand, og vi forsøger at leve op til alt det som Anker satte i værk. Herefter opfordrede Lars til minuts stilhed for at mindes Anker. Herefter uddelte konstitueret næstformand Inge Sambleben fortjenstnål og æresnål til de bowlingspillere som var blevet indstillet.

11 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 3 KBUs 15 års fortjenstnål blev uddelt til Familiebowling vil gerne indstille Ole Nielsen til 15 års fortjenstnålen. Denne person kom som total ny spiller ind i klubben i 1996, og i marts 1997 blev han valgt som kasserer i klubben. Personen har varetaget klubbens økonomi på fornemste måde til gavn for klubben, han har samtidig været god klubkammerat og altid været villig til at gøre en ekstra indsats både som spiller og bestyrelsesmedlem. Men i 2012 valgte personen at stoppe som kasserer og overgå til menigt bestyrelsesmedlem. Som klub er vi stolte af at indstille Ole Nielsen, FB til unionens 15 års fortjenstnål. Indstilling er fremsendt af Per Mundberg. Familiebowling vil gerne indstille Richard Rasmussen til 15 års fortjenstnålen. Denne person har gennem 20 år haft mange jern i ilden. Det startede i 1992 hvor han var forgangsmand for oprettelsen af Nordsjællands Bowling Klub. Han var formand for klubben, formand for kredsen i Allerød og derfor aktiv i KBUs bestyrelse samt nogle udvalg. Efterfølgende var han i nogle år i Mascot hvor han var sekretær. Da KBU og SBwU valgte at gå hver til sit, da valgte personen at melde sig ind i FB, og der har han siden 1998 haft forskellige poster i klubben såsom diverse festudvalg, spilleudvalgsformand og menigt bestyrelsesmedlem, 2 år som formand og nu som klubbens kasserer. Personen er en god klubkammerat, og er altid villig til en indsats for klubben. Som klub er vi stolte af at indstille Richard Rasmussen til unionens 15 års fortjenstnål. Indstilling er fremsendt af Per Mundberg. KBK 1940 s bestyrelse vil gerne indstille vores formand Linda Jørgensen til KBUs 15 års fortjenstnål, da hun har været et godt aktiv for bowlingsporten gennem mange år lige siden hun startede i Quark, men ikke mindst i KBK 1940 hvor hun ar været formand siden Indstilling er fremsendt af Kay Larsen KBUs Guldnål blev uddelt til: Bestyrelsen i Team Millennium indstiller hermed vor formand Dorthe Bierregaard til en anerkendelse for det store arbejde hun har gjort igennem en årrække. Dorthe startede med at bowle i 1976 i SBU. Medlem i Mascot, Ravnsborg, Henkel, Ten Pin, TenPin/B64, Sundby Bowling Klub og nuværende klub Team Millennium. Dorthe har spillet på landsholdet i flere år. Hun har været i bestyrelsen i Henkel, har været formand i TenPin, har været formand i TenPin/B64, har været bestyrelsesmedlem og formand i Sundby Bowling Klub og har været formand i Team Millennium siden klubbens start i Derudover har Dorthe været i bestyrelsen i kreds 11 og for nuværende

12 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 4 bestyrelsesmedlem i kreds 17 samt sekretær i disciplinærudvalget Indstilling er fremsendt af bestyrelsen for Team Millennium Vi vil gerne indstille Susanne Malmberg BBK 95 til KBUs guldnål. Susanne var med til at stifte bowlingklubben BBK 95, og har siden været en stor ildsjæl for bowlingsporten på Bornholm. Susannes hjerte ligger hos ungdommen. Hun har i mange år været og er ungdomsleder i BBK 95. Desuden er hun træner for både ungdommen og seniorer. Hun har ligeledes været formand for BBK 95 i en lang årrække. For tiden er hun klubbens kasserer. Susanne tager sammen med ungdommen rundt i landet til diverse stævner, og tager gerne ungdommen med fra begge klubber. Hun har ligeledes været medarrangør af KBUs ungdomslejr flere gange på Bornholm. Senest har Susanne fået arrangeret talenttræning på øen til glæde for både ungdom og seniorer. Desuden har hun fået træner 1 til Bornholm med afvikling i 2013 med deltagelse fra BBK 95 og Viking Bowlers. Indstillingen er fremsendt af Hanne Reimich og Flemming Jensen På vegne af BK 77 s bestyrelse indstiller jeg fores formand Jan Heilmann igennem ca. 12 år til guldnål eller fortjenstnål. Vi mener at Jan fortjener en påskønnelse for sit store arbejde og timer Jan har lagt i BK 77 i ca. 20 år i forskellige bestyrelsesposter. Jan trækker sig til vores kommende generalforsamling i næste måned. Indstillingen er fremsendt af Bodil Jørgensen Efter uddeling af nåle blev repræsentantskabsmødet genoptaget. 3 Forhandlingsprotokol Der er i repræsentantskabsmappen indsat et referat af repræsentantskabsmødet i 2012 samt udskrift af forhandlingsprotokollen. Begge dele blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 4 Formændenes beretninger og fremtidigt virke Konstitueret formand Lars Jacobsen Konstitueret formand Lars Jacobsen har ganske få kommentarer til sin skriftlige beretning, vil dog ikke sige så meget, men holde sig til den skriftlige beretning. Lars vil dog gerne kommentere på kommunikationsudvalget som vi talte om sidste år. Dette er ikke kommet op og stå, men det er noget vi arbejder videre på. Lars kommenterede desuden Gæstebogen som har været lukket ned i en periode, hvorefter den er kommet op at køre igen. Lars opfordrer til, at de indlæg der skrives i gæstebogen er sobre. Vi kan ikke være bekendt at skyde med skarpt. Vi er alle tilhængere af bowlingsporten og der er det vi skal bruge vores tid på.

13 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 5 Med hensyn til det fremtidige arbejde i KBU, så kom Lars med en stor opfordring til, at vi kommer i gang med ungdommen igen. KBU er drænet for ungdomsspillere. Forbundet gør en stor indsats, og der er gang i en masse ungdomsaktiviteter i Rødovre. Lars giver udtryk for, at KBU er villig til at stille trænere til rådighed for at få ungdommen i gang igen. Lars opfordrer klubberne til at bruge de muligheder der er i KBU, for at tilbyde en god træning fra begyndelsen af. Der er fortsat spillere der ikke har lært et grundspil se at komme op ad stolen. Se fremad, gennemsnitalderen på vores medlemmer stiger ret kraftigt, vi skal også have spillere ind i den anden ende. Forbundsformand Per Henriksen starter med at kommenterer referatet af KBUs repræsentantskabsmøde i 2012 som netop er blevet godkendt. I dette referat står der: Der går rygter om, at Per Henriksen vil stille op som formand i forbundet lyt til rygter. Per fortælle, at direktøren var fratrådt, og der var pres udefra hvordan DBwF skulle komme videre. Lars Jacobsen skriver i sin beretning, at det fortsat er klubberne der er delegeret, og det er som klubberne har bestemt. Det er mandaterne der har stemt dette igennem. Per kommenterer at Lars i sin beretning har omtalt dette som en prøveordning men det er ikke en prøveordning. Per fortsætter med at fortælle om situationen i forbundet Økonomi fylder meget, den bestyrelse der sidder i dag tager økonomien meget alvorlig. Hvis man havde taget økonomien lige så alvorligt de sidste 10 år, så var det ikke gået så galt. Per kommenterer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november, hvor man indtil sidste dag var i tvivl om man ville være beslutningsdygtig. Vi var 74 % lige som i dag. Herefter beskriver Per den aktuelle økonomiske situation i forbundet, hvor man har valgt at afskriver godt kr på debitorer som går tilbage til Per kommenterer at Lars i sin beretning har skrevet, at der er våbenhvile med forbundet med ordene jeg anede ikke at der var krig. Per fortsætter med dette her er forbundet det er Jer der bestemmer. Man har valgt 5 mennesker til at forvalte eller håndhæve det som I har besluttet. Per kommenterer alderssammensætningen i bowling i dag, over halvdelen er blevet 50 år. Per kommenterer, at Lars har skrevet at KBU gerne vil gøre meget for ungdommen med ordene Fødselstallet er faldet, og der er kun halvdelen af de unge til sportsgrenen, og der er flere tilbud at vælge imellem i dag. Per fortsætter med at tale om Bowlingportalen og fortæller at han hedder Lars Møller Jensen. Når der er midler til rådighed, så kan vi gøre noget. DBwF har undladt at opkræve penge fra unionerne sidste år, da vi i bestyrelsen syntes det er ligegyldig. Per kommenterer udtalelsen, at der i Unionerne skal være mandater nok Nej det er klubberne. Nu skal vi gøre noget for fremtiden, hvorfor vil man tilbage til en struktur som man opfandt for mange år siden. Hver enkelt leder skal styre 6-7

14 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 6 mennesker, og så synes vi at vi er overbebyrdet. Vi har en struktur der ikke passer til nutiden, og derfor skal vi lave den om. JBU har de sammen ting i deres dagsorden som KBU har, det er fuldstændig ufatteligt - det er klubberne der skal komme. Vi har 4 af alt, og så har forbundet også noget. Vi har på forbundskontoret også kun frivillige medarbejdere. Vi skal tænke nyt og der er her det begynder. Konstitueret formand Lars Jacobsen: Tak til Per, det er godt der er en der har læst beretningen. Våbenhvile Per har ikke siddet så længe, vi vil ikke skyde ham ned. Fødselstallet jeg har ikke taget det med. Det kan godt være, at vi var 74 % til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der var også krudt på, men ikke til det ordinære repræsentantskabsmøde. Netop for ikke at genere vores frivillige ledere, vil vi vende tilbage til det der fungerede. Jeg mener at unionerne stadig er et godt talerør for repræsentanterne. Jeg håber at vi er på den rette vej og for bowlingsportens skyld. Vi må arbejde på at vi gør det på den bedste og den mest smidige måde. Det kan godt være at vi ikke skal betale for bowlingportalen, men forbundet har allerede fået pengene. Lars fortsætter med, at han har stået på talerstolen og sagt, at vi skal have breddearbejde i gang og det er ikke, at vi sender 8 spillere til Las Vegas. Bredde er hvis alle har en chance for at få glamour bare én dag. Vi kan ikke betale for at sende 8 mennesker til Las Vegas. Vi mangler aktiviteter for bredden så alle andre uden for også kan se, at det er bredden vi arbejder for. Bent Jakobsen, BK Rolling Stones: Tak for en god beretning, tak for den støtte vi har fået til vores gratis bowlingarrangement i Herlev. Før var vi kun 15 medlemmer, men fik støtte fra unionen og nu er vi ca. 40 medlemmer. Vi havde håbet, at der var lidt i beretningen omkring vores arrangement. Anny Johansen, KingPins: Jeg bemærkede bare i forhold til ungdomsarbejde, vi fokuserer på at få nye ungdomsspiller ind, men hvis fødselstallet falder, så kan vi få udfordringer. Fastholdelse, dem vi har vi skal holde fast i nogle af de gamle ting, jeg har 4 ud af 6 spillere som spørger. Vi er nødt til at gøre noget for dem vi har. Forbundsformand Per Henriksen: Lars, tilbage til det vi ved der fungerer, den er sku svær at sluge når man lige har afskrevet et gammelt beløb. Per kommenterer herefter, at der er regler der gælder i den ene union og ikke i den anden union. Undrer sig over at man ikke bliver enig om hvilke regler man spiller efter. Forbundsbestyrelsen vil gerne at bowlingen deles op i øst og vest. Det er ikke et rygte. Tidligere var det KBU og JBU der styrede det hele. Med hensyn til Bowlingportalen, så erkender Per, at unionerne har betalt pengene.

15 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 7 Med hensyn til breddearbejde, så mener Per at det er en omskrivning at sige, at forbundet lavede dette om til et VM i Old Boys/Girls. Det er gamle stjerner som kan få en opblomstring, men forbundet fik nej fra KBU og JBU og stoppede. Per løftede sløret for, at Nils Jensen vil afholde en række møder omkring arbejdet med bredden. Per slutter med at kommentere ungdommen hvor Lars skriver, at det er bredden der betaler til eliten. Alt talentarbejde indgår i Team Danmark og der bliver der brugt på ungdom. Team Danmark har tildelt yderligere og forbundet vil gerne samarbejde med unionerne om dette her. Lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen: Tak for en god beretning fra formanden. Jeg har læst den med stor interesse. Det er en stor post han har påtaget sig, og vi skal støtte ham i den første svære tid. Med hensyn til forbundet, jeg var en af fædrene i den nye struktur. Vi havde en ide om, at det var klubberne der bestemmer. Siden hen er jeg blevet skuffet, og er i tvivl om, at det er det klubberne vil. Vi brugte alle mulige kneb med fuldmagter for at få mandater nok så vi blev fuldtallige. Resultatet var, at man satte procenten ned til 25% - det vil sige, at ¼ bestemmer over ¾ og det er ikke demokratisk. At gå tilbage (Per er en god taler) at gå til bage kan godt være et fremskridt. Vi har et økonomisk problem jeg har ikke talt med klubberne. Rejseudgiften kan være et problem for nogle klubber. Det er klubberne der bærer udgiften for at tage til repræsentantskabsmødet. Vi havde engang en tanke om, at rejseomkostningerne blev fordelt ligelig. Vi har et repræsentantskab, hvor repræsentanter fra KBU bliver valgt, og det er KBU der betaler udgiften. Det kunne være noget at tage med i betragtning. Unionsrepræsentanter, det er unionerne der betaler. Unionskasserer Leif Makholm: Nu bliver jeg nødt til at kommenterer den gave vedrørende Bowlingportalen. Unionen har indbetalt sin andel af etableringsomkostninger til portalen. Dengang diskuterede man driften det var unionens indstilling, at driften skal betales af forbundet. Udgiften til driften kan lige så godt lægges på forbundslicensen, og derfor har unionen aldring haft det på budgettet. Forbundsformand Per Henriksen: Jeg ved det godt at man satte det ned til 25% men det er stadig klubberne. Klubberne bærer udgiften til forbundets repræsentantskabsmøde det er naturligvis forbundet der skal sikre at medlemmerne kommer. Bowlingportalen, det er noget ævl. JBU og FBwU vil have forbundet til at styre økonomien. Jeg kan fortælle at driftsudgiften fremover ligger i forbundet det er Jeres penge vi bruger. Konstitueret formand Lars Jacobsen: Skal vi lige tage den sidste først, nu bliver det hele da blandet rigtig godt sammen hvis JBU og FBwU skal ind over forbundet. Det er ikke KBUs holdning.

16 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 8 Tak til Bent Jakobsen fra BK Rolling Stones. Ja, det var en succeshistorie der burde have stået på forsiden. Med hensyn til ungdommen i Tårnby vi arbejder på det. Med hensyn til spilleregner vi vil i KBU afholde en temadag for få ens spilleregler. Jeg kender dog ikke til, at KBU og JBU ikke kan tale sammen. Jeg gælder mig til at høre fra Nils Jensen vedrørende bredden. Tak for ordene Bent Holst Rasmussen, det var jeg glad for. Det er klubberne der stemmer til repræsentantskabet. Klubber har max 2 stemmer. En klub med 5 medlemmer har samme stemme som en klub med 40 medlemmer. Så er det vel bedre at vi får samlet stemmene i unionerne. Der var ikke flere kommentarer til formandens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Seniorleder Jan Heilmann Jan Heilmann har udsendt en skriftlig beretning, og Jan har en enkelt kommentar: Jan kommentere propositionerne for OBG stævnerne i den kommende sæson. Der vil fortsat være 6 stævner, og man kan fortsat fratrække det dårligste resultat. Jan slutter med at kommentere KM erne, hvor vi fremover vil reklamere mere ude i hallerne, for KM er vores hovedstævne. Vi skal have flere end 108 deltagere næste år. Suppleant for seniorleder Anni Sørensen: Jan har desværre været væk her i efteråret på grund af sygdom. Vedrørende KM-MIX, så er det meget få tilmeldinger vi har. Er der nogle med lyse ideer, så vil vi lave det om. Vi prøver at planlægge så finaler for ungdom og seniorer ikke falder sammen. Prøv at komme med gode ideer hvis I har nogle, vi vil gerne have flere spillere med. Er det priserne der er et problem? Kirsten Nielsen, Kreds 14: KM-MIX var en fadæse, hvorfor skal ungdommen både spille ungdom og senior det må der laves regler om. Der var ikke flere kommentarer til seniorlederens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ungdomsleder Alice Andersen Alice Andersen har udsendt en skriftlig beretning, og har ingen tilføjelse til denne.

17 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 9 Lars Kjølhede, Sundby: Til ungdomslederne vil jeg sige, vi havde den fornøjelse sidste år, at vi havde 11 medlemmer, og meldte derfor 2 hold til. Det viste sig efterfølgende, at der var spillere der meldte sig ud. Kan man lempe på tilmeldingen og for ungdommen skyde det ud til august. Grete Jørgensen, BK Sisu: Vedrørende ungdomsstævner, så er det bedrøveligt at man aflyser et ungdomsstævne. Kan man ikke lave propositionerne om, så man har præmier i forhold til hvor mange der er med. Vi har tidligere haft en regel om, at 10 spillere udløste en præmie. Det er synd for de unge mennesker der har tilmeldt sig, at stævnet bliver aflyst. Susanne Malmberg, BBK 95: Jeg kan se at man skal blive ved med at holde fast i turen til Bornholm. Jeg håber at der sker noget til august igen. Vi har lige været til et godt ungdomsledermøde i Odense. Rita Mortensen, IF 32: Jeg vil godt sige tak til Alice Andersen og Susanne Malmberg fordi I altid er så søde og rare at sætte vores spillere sammen. Vi har fået 6 nye unge spillere, det koster ikke i kroner og ører, men i ressourcer. Det er dejligt at have Jesper fra forbundet. Omkring talentudvikling. Sidste år lod vi de år rykke op som senior. Vi har nogle som træner hos Kim og det er godt at kunne sende dem derhen. De unge der søger at spille bowling, det er ikke dem der spiller håndbold eller fodbold, det er alle de andre vi skal have fat i. Vi skal give de unge selvtillid jeg håber at vi til næste sæson kan komme med et KBU hold. Når man taler KM, så skal det ikke afvikles som i år. Baner gik ned og enkelte skulle videre til Glostrup. Det må afholdes på hver sine dage. Vores kan kun komme fra hal til hal hvis der er forældre med. Vi har spillere som både er spillere, ledere og forældre. Camilla Keller, Sundby: Det er for at vende tilbage til Susannes Bornholmertur. Ved sidste ungdomsledermøde i KBU fik vi oprettet et udvalg Ungdommens fremme. Her har vi talt om at lave en skovtur for alle ungdomsspillere og deres forældre. Lidt socialt sammen Yvonne har fremsendt et forslag (godt nok lidt sent). Forbundsformand Per Henriksen: Jeg er ked af udviklingen her de 20/25 år står tilbage. Der er intet der er ændret. I ungdomsledernes beretning, der står at der er fald i medlemmerne. KBU har 10 % af ungdomsspillerne i Danmark. På JBUs møde i går, der gør man noget ved det. I JBU vil man ikke tage penge for JBU licens, i sæsonen 2013/14. Man har spurgt forbundsbestyrelsen, men der skal være de sammen regler i hele landet. Per fortæller, at de kr fra Team Danmark er kommet fordi DBwF har budgetteret og Team Danmark herefter har doblet op. Der er åbnet mulighed for Masterplan 2013 forbundet er også med.

18 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 10 Per fortsætter med, at man i forbundsbestyrelsen har valgt at gå tilbage vedrørende ungseniorer (de årige). Vores talentudviklingsprogram det stopper når man bliver 16 år. Sådan er bowling ikke vi har udvidet det, og det går nu op til 18 år. Vi vil gerne yde til de unge er 23 år. Per afslutter med at nævne ATK. Det er forbundet der har sat det i gang, men det er os alle sammen. Man gik tidligere målbevidst efter støttekroner. EM i 2013 forbundets sportschef er presset, vi har sat penge af. Inden for ungdom der EM i 2014 i Odense, vi kan ikke sætte ret meget mere i gang. Kirsten Nielsen, Kreds 14: Jeg ved ikke om alle er klar over, at vi har Grøndalsfonden som yder tilskud til træner- og rejseudgifter. Man kan søge to gange om året, men vi skal have klubbens regnskab. Martin Guldager, BK Center: Jeg er også arrangør af KBUs ungdomsstævne. Vi aflyste på grund af kun 90 tilmeldinger. Vi søger et år i forvejen om at afholde et rankingstævne. Herefter kan vi ikke lave om på propositionerne så der var ikke anden mulighed. Vi kunne ikke leve op til præmiesummen med kun 90 deltagere. Der er store pengepræmier hvis vi afholder et stævne i Rødovre, så koster det mellem kr. for en start (hvis vi skal have store præmier). Hvis præmierne sættes ned, så kan tilbyde en start for kr Der vil dog være mange der ikke deltager hvis der ikke er store præmier. Jeg har for sjovt gjort det op for et par år siden blev der udbetalt kr fordelt på 35 spillere. Vi var desværre nødt til at aflyse det. Vi har engang forsøgt at lave propositionerne om, som betød en årelang diskussion. Konstitueret formand Lars Jacobsen: Tak for de gode indlæg der har været omkring ungdommen. Det må være der vores hjerter ligger det er dem vi skal videre med. Vedrørende tilmelding til turneringen, så har vi i unionsbestyrelsen talt om dette. Vi har talt om at give ungdommen mulighed for at kunne udskyde den endelige indtil midt i august. Til Camilla, det er godt at se at der er initiativer. Til Susanne, vi skal til Bornholm igen men klippeøen stå der sikkert i mange år endnu. Der var ingen yderligere kommentarer til ungdomslederens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

19 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 11 TUR-formand Lise Mollerup Sørensen Lise Mollerup Sørensen har udsendt en skriftlig beretning, og ingen tilføjelser. Tom Nemming, BK Søborg: Lise du nævner de udfordringer der tidligt i efteråret opstod i Gladsaxe. Det kom som en overraskelse for os alle, og mange gik i panik. Klubber, kreds, hal og ikke mindst dig Lise men det blev det løst. Tak for det store arbejde du gjorde. Grete Jørgensen, BK Sisu: Jeg vil gerne sige Lise tak for, at man altid får svar når man skriver. Vi har et damehold der spiller i række 2 mit hold har gjort opmærksom på, at der er et hold der er udeblevet 3 gange. Michael Pedersen siger, at når scoretavler ikke kommer ind mere, så er der ingen der ser efter om hold udebliver gentagne gange. Hvis det er klubberne i rækkerne, der skal tjekke dette, så skal man gøre opmærksom på det. Tingene skal være rigtige. Vi har haft en kamp på Bornholm, og spillerne var utilfredse med baner og tilløb. Det er ikke kun BK Sisu men også andre hold. Sker der noget? Mikael Juul Jensen, Joker: En opfordring til turneringsplanlægningen kan man ikke følge op over for hallerne når der bookes ind jeg har fået med hjemmefra klubben, at vi ofte spiller på de samme baner til kampe. Fordel banerne. Dameturneringen liga vi har snakket om en anden turneringsform. Det er ved at udvikle sig til en kaffeklub. Hermed et forslag om, at man skulle suspendere rækkerne. Folk vil gerne spille samme antal serier som i dag. Susanne Malmberg, BBK 95: Der har været meget røre over banerne på Bornholm, men hvis man ikke siger noget, så kommer det ikke til at stå i dommerrapporten så kan det ikke komme videre. Man skal bruge kredsen og klubberne vi levermed problemerne. Vores spillere vil også hellere spille andre steder end hjemme. Vi har spillere der gerne vil nøjes med udebanekampe. Vi har møde med hallen én gang om måneden. I skal gøre opmærksom på hvis der er noget galt med tilløb. Man skal ikke gå direkte til hallen brug kredsen. Konstitueret formand Lars Jacobsen: I en travl hverdag sker der noget. Jeg beklager, at jeg har lavet den fejl. Jeg burde kende forretningsgangen kan du tilgive mig for det. TUR-formand Lise Mollerup Sørensen: Vedrørende bookingbøger i Grøndal når vi laver turneringsplan, så forsøger vi at sætte klubberne på forskellige baner. Udeblivelse af hold det er helt rigtigt. Men det er første år i år, at man ikke skal

20 Ordinært repræsentantskabsmøde 2014 Afsnit 5 side 12 aflevere sin scoretavle. Næste år skal man indberette, hvis modstanderen ikke er mødt frem. Det er beklageligt det der er sket, men det er de børnesygdomme der kommer med noget nyt. Grete Jørgensen, BK Sisu: I disse elektroniske tider, hvorfor skal vi så bibeholde 14 dages frist for at flytte en kamp. Det kan være et hold med skadet spillere jeg forstår ikke at reglen stadig er 14 dage. TUR-formand Lise Mollerup Sørensen: Flyttede kampe er et kæmpe område. Grøndal har indført nye restriktioner de accepterer ikke en flytning mindre end 19 dage før afvikling af en kamp. Der er sendt brev ud til alle klubber i Grøndal, at de skal melde flytning af en kamp senest 3 uger før kampdato. Der har selvfølgelig været situationer (begravelser mv) hvor man ikke kan melde det 14 dage før. Willy Pedersen, Kreds 17: Jeg kan ikke forstå hvorfor hallerne ikke er inviteret her i dag som gæster som samarbejdspartnere. Kreds 17 forsøger på en ny turnering (4-mandshold) på hverdagsaftner. Der var ikke flere kommentarer til TUR-formandens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Disciplinærudvalget Jørgen Botting Jørgen Botting har ikke udsendt en skriftlig beretning, og ingen mundtlig tilføjelse. Ole Nielsen, BK 77: Jeg er dommer i Grøndal og hvad skal vi med dommerrapporter når de aldrig bliver hentet og man får aldrig besked om noget. Den 22/9 skrev jeg en lang rapport om rygning. Har man lov til at ryge med en elektronisk cigaret under opvarmningen. Hvorfor får man ikke noget at vide. Jeg har afleveret dommerrapporten personligt. Det kan ikke være rigtigt at man må gå og ryge på en elektronisk cigaret. Formand for disciplinærudvalget Jørgen Botting: Der er ikke problemer med at få dommerrapporterne fra Grøndal, jeg får dem tilsendt fra Mikael Juul. Fremsendelse af dommerrapporter fra Rødovre virker også perfekt. Man kan godt samle sammen, hvis der ikke er problemer. Med hensyn el-cigaretter, så har jeg sendt svar til Ole. Det er hallen der bestemmer, og under opvarmningen er man ikke underlagt unionens regler. Spilleren må selvfølgelig ikke anvende den under kampen.

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere