Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling."

Transkript

1 Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar kl i 3F s bygning Søndergade sal., Salen. Dagsorden ifølge klubbens vedtægter.: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab. 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Forslag til valg af: a. Næstformand (Nyvalg) b. 1 Bestyrelsesmedlem (Freddy Jepsen) 1 Suppleant 2 år (Lars Hærvig) 1 Suppleant 1 år (nyvalg) c. 1 Bilagskontrollant (Niels Chr. Thomsen) 8. Eventuelt. + Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamlingen på ophængt tilmelding, senest mandag den 21. januar kl. 12:00 af hensyn til indkøb af mad. Spisning foregår i tidsrummet Dørene åbnes kl På bestyrelsens vegne Lars Gaardbo Tillidsrepræsentant.

2 Lars bød velkommen. Der var 38 fremmødte samt 2 gæster (Arne Nielsen 3F og Ask Fællestillidsmand CityTrafik). Valg af dirigent. Lillian Pedersen blev valgt. Indkaldelse er rettidig. Dagsorden godkendt. Valg af stemmeudvalg. Kaj Andersen Freddy Ploug Helene Larsen Bestyrelsens beretning. Det var med stor glæde at denne generalforsamling ikke skulle starte med 1 min stilhed da vi ikke i år har haft nogle bortgået kollegaer. CT-Fællesklub er blevet nedlagt og erstattet af en TR/SR-ring. Så må tiden vise hvad den kan finde ud af og samarbejde om. Blandt andet derfor at Ask er med som gæst. Buslandsklubben hvor CityTrafik er repræsenteret med 3 medlemmer pt. Men hvor Freddy nu har fået nye arbejdsopgaver og skal servicere os fra administrations siden, træder han derfor ud af den faglige klub samt buslandsklubben. Hans plads ønskes stadig besat med et medlem fra CityTrafik. Så derfor ønskes at der igen kan mødes talstærkt op til generalforsamlingen i buslandsklubben. Vi fik ny overenskomst i 2007 måske ikke lige hvad alle havde håbet på af resultat. Men stadig et resultat. Vi fik uddannelse (afstigningsmodelen) samt frit valg af uddannelse med i denne. De to uger for 2007 er blevet overført til 2008 for klubbens medlemmer. Allan, Michael og Lars deltog i CT-konference i Ejby. Hvor de mødes med andre anlæg. Her kom bl.a. Medarbejder bredbånd sat i jorden som senere følges op med andre tiltag. Michael og Lars deltog i Chauffør konferencen i Nyborg. Hvilken har været den mest udbytterige konference der har været. Der var oprettet branchegrupper for de forskellige områder. Skandinaviske chauffører snakkede sammen og det var de samme problemer som var gældende. Dog havde vi dog ikke de terror og volds problemer som de andre lande. Norge havde fået politisk aftale om at udbud fra 2009 skulle have et engang timeløns forhøjelse på 20kr. ud over overenskomst. Vi håber på det samme i Danmark. Vognudvalg, Vagtplanudvalg samt Faglig udvalg er ikke lukket ned men skal lige finde et leje hvor det passer. Ingen grund til at holde møder blot for møder. Tit var det kun bestyrelsen som var mødt op.

3 Bestyrelsen vil arbejde på at der kommer nogle faglig-social arrangementer ca. 4 gange om året. Første gang har Christian Roslev NT sagt han godt vil komme og fortælle efterfølgende måske whisky smagning. Chauffør kontaktudvalg. Er et nyt tiltag i NT. Her sidder udpegede tillidsrepræsentanter fra de lokale 3F-afdelinger. Hvis der kommer emner i dette udvalg som hører under sikkerhedsrepræsentanten skal de inddrages også. Så det er ikke et lukket TR forum. Kontaktudvalget arbejder med flere tiltag bl.a. Gør Bussen Glad. Øget chaufførfokus i På Vej. Samt undersøgelser omkring chauffør, holdninger og trivsel. I fremtiden skal der sættes fokus på fremtidens chauffører. Dette udvalg modtager også gerne mail med gode forslag til nye tiltag. Vi fik Heine som driftschef i efteråret da Jan Skov fik nye udfordringer i PAN/DB som han kom fra tidligere. I den forbindelse blev der kastet mange nye bolde op i luften. Nu skal de bare fanges og landes igen. Bl.a. blev der holdt hold/ gruppemøder som noget af det første. CityTrafik fik kørslen forlænget frem til 2010 så det hedder vi også de næste par år. Så må vi se hvad der sker til den tid. 4-banden har der været en del misforståelser om hvad den er. 4-banden er SU-delen af SIU/SU og er nedsat som en arbejdsgruppe af SIU/SU, når mødet holdes som et 4-bande møde skyldes det, at der skal der ikke nødvendigvis skrives referat fra og der kan derfor diskuteres emner på et mere uformelt grundlag, dette er ikke ensbetydende med, at evt. beslutninger der tages på disse møder ikke skal godkendes på SIU/SU, det skal de når de kommer fra dette forum. Bestyrelsen har haft en del på faglige kurser lige fra G1 G5 samt branche og forhandlingsfaglige kurser. Der har været rejst sager omkring den måde virksomheden har indlagt rest pause minutter i vagterne. Denne sag skulle gerne komme for i løbet af februar. Endvidere sag om SH-bidrag til timelønnede chauffører og Manglende Turnusopgørelse. Disse er afsluttet da virksomheden har erkendt at have begået fejl. Tilbage er Manglende udlevering af specificeret løn udregning. Hvor der ikke kunne opnås enighed så den kører nu i det faglige system. Nu ses der så på ancinnitetstillæget som ifølge overenskomsten er et uge/ månedstillæg men det udbetales som et timetillæg. Det er med stor beklagelse at vi ser flere som skifter fagforening i stedet for at være solidarisk med os andre. Hvilken fagforening er det som har overenskomsten. Hvem er det som hjælper når der er behov for det. Vi havde 2 kniv overfald i slutningen af 2007 et på Nytorv samt et i Vodskov. Det på nytorv hørte vi først for sent om der var en retssag om. Men Vodskov sagen mødte kollegaer op sammen med 3F og bakkede op, også selv om denne chauffør ikke var medlem af 3F. Det er stadig vores arbejdsplads det drejer sig om.

4 Lad os huske på Transportgruppens ordinære Generalforsamling 9 februar 2008 i søndergade 62,4. Spørgsmål til beretningen. Erik NP. Svar. Ønskede referat til 4-bande møder for at man ikke skulle lave lokumsaftaler. Alle aftaler skal gennem SIU/SU. Hvis der skal laves referat vil det ikke være et frit møde hvor man kan drøfte tingene på samme uformelle plan. Bob. Hvad med det nye overflad i 2008? Svar Beretningen er dækkende for så det vil komme med næste år selv om det ligger tæt på at være sket i Men det er så nævnt her. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. Forelæggelse af revideret regnskab. Ninna fremlagde regnskab. Herefter åben for spørgsmål. Erik NP. Rene O. Svar Spurgte til beløbene som så blev forklaret. Spurgte om beløb til diæter til studieture det er indeholdt i det beløb som hedder diæter. Herefter blev regnskabet godkendt. Fastsættelse af næste års kontingent. Der blev indstillet at man fra 1 marts 2008 forhøjede beløbet til 40 kr. pr måned og at man fra 1 januar 2008 forhøjede det til 50 kr. pr måned. Dette gav anledning til en del diskussion bl.a. om hvor to forhøjelser på samme år. Herefter blev indstillingen godkendt. Indkomne forslag. a. Klubmidler/Værdipapirer Godkendt 36 for 2 imod b. Telefongodtgørelse Best afskaffes Godkendt 37 for 1 imod c. Internet TR afskaffes. Godkendt 35 for 3 imod d. Nedsættelse af diæter til 55 kr. pr dag. Dog max 250 kr. pr uge Godkendt 34 for 4 imod e. Afskaffelse af diæter til Studieture Godkendt 22 for 14 imod 2 neutral f. Afskaffelse af Svendeprøve gave Godkendt 24 for 6 imod 8 neutral g. Karenstid Gaver 1 år inden fuld beløb. Der ydes i stedet en erkendelighed. Godkendt 37 for 0 imod 1 neutral.

5 h. Referater til at imødegå rygte. Forslag trukket. i. Information Referat af alt. Forslag trukket. j. Beskyttelse TR/SR=Næstformand Afvist 2 for 36 imod k. Uniforms udvalgsmedlem bestyrelsen udpeger den første Godkendt 38 for 0 imod l. Indmeldese i Landsforeningen af Flex og Skånejobbere. 250 kr om året Godkendt 38 for 0 imod m. Agitation. Bestyrelsen vil lave noget præsentationsmateriale for at synliggøre klubben og 3F på en bedre måde Forslaget kom ikke til afstemning men forsamlingen godkendt at man gjorde dette Forslag til valg af: Næstformand (Allan V. Nielsen modtager ikke valg) Preben Ingeman Jensen blev valgt. Eftersom Preben tiltræder posten som næstformand bliver der en bestyrelsespost ledig gældende for 1 år. 1 Bestyrelsesmedlem 2 år (Freddy Jepsen modtager ikke valg) Kandidater Lars Hærvig Jonna Larsen Erik Trintved Pedersen Sinne Fiedler Ali ved fuldmagt. 1 Bestyrelsesmedlem 1 år 1 Suppleant 2 år (Lars Hærvig stiller op til bestyrelsesmedlem) 1 Suppleant 1 år (nyvalg) Da alle ønskede at stille op til bestyrelsesmedlem for 2 år bliver der kampvalg. 8 dage med resultatoptælling 31 januar kl. 12:00 ved stemmeudvalget. Den med flest stemmer bliver valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år Den med næst flest stemmer bliver valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Den med tredje flest stemmer bliver valgt som suppleant for 2 år. Den med fjerde flest stemmer bliver valgt som suppleant for 1 år. 1 Bilagskontrollant (Niels Chr. Thomsen) Valgt blev Niels Christian Thomsen 1 Bilagskontrollant suppleant (Ivan Hassing Jacobsen) Valgt blev Ivan Hassing Jacobsen

6 Eventuelt. Tak for god ro og orden Således opfattet Freddy Jepsen Referent. Lilian Pedersen Dirigent

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere