AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser"

Transkript

1 AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf

3 Indhold Baggrund... 3 Procesindustrien... 5 AMU-SYD: Proces... 5 AMU-Nordjylland: Proces... 9 Københavns Tekniske skole (KTS): Proces Opsamlende på procesområdet Et virksomhedsperspektiv på proces Elektronik Opsamling for elektronik Et virksomhedsperspektiv på elektronik Appendix... 27

4 Baggrund Uddannelsesmål I dag er AMU's efteruddannelsestilbud synlige som målbeskrivelser under de fælles kompetencebeskrivelser (FKB). Det betyder at der ikke fremgår nogle tydelige strukturer længere. Skolerne kan sammensætte uddannelsesforløb langt mere forskelligt end tidligere. Der er ikke længere faste uddannelsesforløb, men i stedet en række uddannelsesmål som kan sammensættes på et utal af forskellige måder. På den ene side giver dette nye muligheder for at sammensætte præcis det uddannelsesforløb en virksomhed efterspørger. På den anden side kan det være svært at overskue mulighederne i alle disse valg og det stiller derfor nye krav til samarbejdet mellem skole og virksomhed når uddannelse skal planlægges. Denne rapport har sit primære fokus på hvordan lærerne håndterer de nye uddannelsesmål. Er der struktur i det tilsyneladende strukturløse? Hvis der er, hvordan er tankegangen bag de strukturer lærerne tænker i? Hvad er styrken i de nye uddannelsesmål og hvor efterlader de nye problemstillinger omkring fx uddannelsesmerit og jobmobilitet? Udviklingsarbejde AMU-SYD AMU-Nordjylland Københavns Tekniske Skole Undersøgelsen dækker udviklingsarbejde på tre større skoler: AMU-SYD, AMU-Nordjylland og Københavns Tekniske Skole (KTS) inden for områderne procesindustriel produktion og elektronik. Udviklingsarbejdet er ikke nået lige langt alle steder og går heller ikke altid de samme steder hen. På nogle skoler er de stadig i gang, mens der på andre skoler allerede er udviklet strukturer. Målet med denne undersøgelse er at synliggøre hvilke erfaringer lærerne har med de nye uddannelsesmål. Hvordan de bruger dem? Hvilke mål bør komme før andre? Og hvilke mål mangler måske helt? Sideløbende med undersøgelsen har to lærere på AMU- Nordjylland, Per Nissen og Mouritz Knudsen, arbejdet med at beskrive hvilke uddannelsesstrukturer de kunne forestille sig inden for elektronikområdet. Dette arbejde er vedlagt rapporten som et selvstændigt appendix. Uddannelsesforløb Rapporten indeholder beskrivelser af konkrete uddannelsesforløb sammensat af uddannelsesmål fra de fælles kompetencebeskrivelser. Den er langt fra entydig i sine konklusioner. Snarere peger den på at moduliseringen både betyder en øget fleksibilitet og mulighed for at tilrette uddannelsesforløb langt bedre i forhold til en konkret målgruppe, men også at det er svært for virksomhederne at overskue hvilke uddannelsesforløb de kan anvende. Det er heller ikke entydigt hvorvidt moduliseringen gør det sværere eller lettere for medarbejderne at dokumentere viden og på den måde opnå uddannel- 3

5 sesmerit og forbedre deres muligheder for jobskifte til nye områder. Rapporten er opdelt således at den gennemgår hver enkelt skole for sig og derefter kort opsummerer ligheder, forskelle, tendenser og problemstillinger. Virksomhedserfaringer Sidst i hvert hovedafsnit er der desuden et kortere afsnit der beskriver i alt 5 virksomheders erfaringer med planlægning af uddannelser ud fra målbeskrivelserne. De 5 virksomheder dækker over 2 virksomheder inden for elektronikbranchen og 3 inden for procesområdet. 4

6 Procesindustrien Inden for det procesindustrielle fagområde deltager tre skoler: AMU-SYD, AMU-Nordjylland og KTS. Da der er store variationer skolerne imellem og da det er et formål i sig selv at tydeliggøre variationerne, vil skolerne blive fremstillet hver for sig. Herefter uddrages de mere generelle tendenser og problemstillinger kort. AMU-SYD: Proces På AMU-SYD har lærergruppen udviklet en struktur, der består af et grundforløb, 2 korte specialforløb for henholdsvis pakkeoperatører og driftsoperatører og en overbygning. Pakkerne udgøres af følgende mål: Grundforløb 1-5: Grundforløb 1 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr 2 dage 1 PC'en på arbejdspladsen 3 dage 2 Betjening af pneumatiske styringer for operatører 4 dage 3 On/off regulering af procesanlæg 2 dage 3 Arbejde med elektricitet for operatører 2 dage 4 El-pneumatiske styringer for operatører 3 dage 4 Montage/justering af sensorer i procesindustrien 2 dage 5 Anvendelse af digitale PLCere for operatører 4 dage Specialforløb pakkeoperatører Forløb for pakkeoperatører 1 Anvendelse af emballage for operatører 3 dage 1 Instruktion og oplæring på procesanlæg 3 dage 1 Procesoptimering for operatører 4 dage Specialforløb driftsoperatører Forløb for driftsoperatører 1 Instruktion og oplæring på procesanlæg 3 dage 1 Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer 2 dage 2 Betjening af hydrauliske styringer for operatører 3 dage 3 Maskinkendskab i procesindustrien 5 dage 3 Produktionskemi for operatører 2 dage 3 PID-regulering på procesanlæg 3 dage 4 Procesoptimering for operatører 4 dage Overbygning Overbygning 1 Procesovervågning med SRO 3 dage 2 Reparation og vedligeholdelse for operatører 10 dage 5

7 Tallene skal forstås sådan at grundforløbet er opdelt i 5 pakker, benævnt 1-5. Forløbet for driftsoperatører er opdelt i 4 pakker, benævnt 1-4, mens pakkeforløbet alene udgøres af en pakke. Overbygningen indeholder til sidst 2 pakker, benævnt 1-2. Grundstrukturen: Fra det konkrete mod det mere abstrakte Kurserne i grundforløbet er alle kendetegnet ved at være grundlæggende og tæt på processen. Her lærer deltagerne selve processen at kende. Det er ikke sådan at man skal have alle kurserne på grundforløbet. Oftest plukker virksomhederne de relevante kurser ud. Der er heller ikke nogen entydig progression mellem uddannelsespakkerne på grundforløbet, dog anbefaler lærerne at deltagere der har en gammel driftsoperatør trin 1, starter med pakke 2, deltagere der har driftsoperatør trin 2, starter med pakke 4 og deltagerne der har en driftsoperatør trin 3, starter med specialforløbet. Overbygningen svarer i grove træk til de gamle kurser: 'automatik' og 'regulering'. Kendetegnende for overbygningskurserne er at de står 'over' processen. De bevæger sig væk fra selve processen og beskæftiger sig med overvågning, regulering, måling, kvalitetsvurdering og fejlfinding. Som en lærer udtrykker det: "Man kan altså bygge et overvågningsbillede op, efter at man har et billede af selve processen". Almene fag på AMU-SYD Struktur som samtaleredskab På AMU-SYD er de almene fag fra de gamle drifts- og pakkeoperatøruddannelser væk i dag. De efterspørges simpelthen ikke af virksomhederne. De nye holdningsbearbejdende kurser, som fx teambuilding og kvalitetsbevidsthed, er lagt over i værktøjskassen og udbydes af andre på skolen. Selv om grundforløbet, hhv. drifts- og pakkeoperatør forløb og overbygningen, som er skitseret her, ligner en struktur, er det nærmere en skabelon der tages udgangspunkt i. Et vigtigt formål med strukturen er at skabe overblik for virksomhederne, og den bruges snarere som et samtaleredskab, end et forslag til et fastlagt forløb. 6

8 Udover de førnævnte forløb udbyder AMU-SYD 7 ekstra kurser. Disse er kurser der kun udbydes når de efterspørges konkret: 7 ekstra kurser Sammensat regulering af procesanlæg 3 dage Almen produktionshygiejne og egenkontrol Anvendelse af analoge PLC ere for operatører Dokumentation af procesindustriel produktion Organisk kemi for operatører Prøvetagning og driftsanalyse for operatører Uorganisk kemi for operatører 5 dage 4 dage 4 dage 5 dage 3 dage 5 dage Konkrete uddannelsesforløb på AMU-SYD 1. Eksempel på et konkret og målrettet uddannelsesforløb på AMU-SYD Oftere og oftere planlægges uddannelsesforløb i et konkret samarbejde med virksomhederne. Her plukkes i uddannelsesmålene ud fra den konkrete virksomheds behov. Nedenfor ses to eksempler på virksomhedstilrettede uddannelsesforløb afholdt af AMU-SYD. Selv om de plukker i målene, vælger de stadig pakker der ligger forholdsvist tæt på hinanden og ikke fx pakke 1 sammen med et mål fra overbygningen. 4 Arbejde med elektricitet for operatører 2 dage 4 El-pneumatiske styringer for operatører 3 dage 3 Maskinbetjening i procesindustrien 5 dage 5 Anvendelse af digitale PLC ere for operatører 4 dage 5 Montage og justering af censorer i procesindustrien 2 dage 8 Fjernvisende instrumenter 3 dage 9 PID regulering 3 dage 2. Eksempel på et konkret og målrettet uddannelsesforløb på AMU-SYD 3 Maskinbetjening i procesindustrien 5 dage 2 Betjening af pneumatiske styringer for operatører 4 dage 7

9 Tværfagligt uddannelsesforløb på AMU-SYD På AMU-SYD har de netop fået godkendt et nyt mål: 'anvendt bryggeriteknik for operatører'. Dette har de sat sammen med et eksisterende mål: 'rengøring af fødevarevirksomheder' og dermed lavet et uddannelsesforløb rettet mod mikrobryggerierne. Gruppen der har udviklet forløbet, består af en rengøringslærer, en gartner der ved noget om marketing og ølbrygning, og en proceslærer. De arbejder i øjeblikket på at udvikle forløbet ved at supplere med uddannelsesmål inden for medarbejderudvikling og organisationsudvikling. 8

10 AMU-Nordjylland: Proces Der er travlt i industrien i øjeblikket. I Aalborg mærkes dette ved at der er meget lille søgning på de værkstedskurser der udbydes på hjemmesiden. Udbuddet på hjemmesiden er bestemt ud fra: At kurserne er grundlæggende (svarer til den gamle driftsoperatør trin 1 og 2) At lærerne tror der er efterspørgsel At lærerne vurderer et behov At lærerne råder over kompetencerne i lærergruppen Disse kurser er teknisk faglige og uden almene fag eller andre holdningsbearbejdende fag/bløde fag. Når virksomhederne vælger et kort kursus, har de en forventning om et rent teknisk fagligt kursus. Selv om søgningen er lav på de fast udbudte kurser, er det vigtigt de er der da de skaber synlighed, og på den måde kan være en indgang til en konkret kontakt til virksomhederne. Grundstruktur på AMU- Nordjylland? "For os er det en selvfølgelighed at vi tager udgangspunkt i det de kan. Vi har ikke længere hyldevarer". (Proceslærer på AMU-Nordjylland) Procesindustrien er en fælles betegnelse for en række meget forskellige virksomheder. Det er derfor det er svært med en fælles grunduddannelse i efteruddannelsesregi. AMU-Nordjylland har tidligere kørt et 6 ugers kursus for nyledige, med et indhold som lærerne (i samarbejde med et par virksomheder) vurderede var vigtigt for at kunne begå sig som nyansat i procesindustrien. Uddannelsesforløbet indeholdt: Pneumatik El-pneumatik El for operatører Hygiejne for operatører Prøvetagning + 6 dages kursus: 'Produktion og samarbejde', som blev udbudt som enkeltfag på Teknisk Skole. Med den nye regionsopbygning er der ikke længere efterspørgsel på dette forløb. Nogle af de daværende kursister (10 personer) er i dag startet på procesoperatøruddannelsen (1 ½ år). Kurset var basis for at de kunne gøre dette. 9

11 FKBere Fælles kompetencebeskrivelser (FKB) Selv om der med de nye målbeskrivelser ikke er nogen grunduddannelse længere, har lærerne dog nogle uformelle anbefalinger som eksempelvis: On/off kommer før PID regulering PID regulering kommer før sammensat regulering Anvendelse af fjernvisende måleinstrumenter kommer allerførst efterfulgt af PID regulering. (Hvis man ikke ved hvordan man skal måle, kan man ikke regulere) Pakkeoperatør - specialforløb Selv om der ikke længere er noget fastlagt forløb til fx pakkeoperatør, er der i mejeriernes overenskomst indskrevet at de skal bruge pakkeoperatører. Så lærergruppen er i øjeblikket i gang med, sammen med repræsentanter fra fagforeningen og mejerierne, at sammensætte et specialforløb til mejerierne. Der er omkring 31 virksomheder i Nordjylland der har med mejeriproduktion at gøre. Lærergruppen håber på at de kan lave et åbent værkstedsforløb til efteråret som retter sig mod denne gruppe af virksomheder. På den måde kan de måske nå små virksomheder hvor der er en enkelt mand eller to der trænger til et løft. På den måde kan værkstedskurserne blive en del af fødekæden: "Virksomhederne er der, men vi skal finde dem". (Proceslærer på AMU-Nordjylland). Der er ikke længere detailstyring. Det betyder at der skal en 'måltolkning' til hver gang skolen skal udbyde noget. Jo mindre detailstyring, jo mere måltolkning, jo mindre landsmerit kan kursisterne også forvente. (Proceslærer på AMU-Nordjylland). I følge denne lærer, er opgaverne mere specialiserede i industrien i dag. Der er ikke mange brede jobs tilbage. Dette betyder ikke nødvendigvis at de ansatte er dårligere rustet i forbindelse med jobskifte, da der "er færre steder at hoppe hen, men de er til gengæld dygtigere". Den øgede specialisering betyder dog at det kan være svært for virksomhederne at gennemskue og anerkende de kompetencer de ansatte har med. Til gengæld får kursisterne en langt mere målrettet undervisning der har fokus på deres særlige behov. Dette betyder at de har lært stoffet bedre og derfor er i stand til at overføre specialviden til andre områder. "I øjeblikket har vi makrel, kylling osv. De ser maskineriet på hver sin måde, men det kan de sagtens forholde sig til. Det er ikke noget problem". (Proceslærer på AMU-Nordjylland). Uddannelsesforløb - samarbejde med virksomheder Langt de fleste uddannelsesforløb planlægges i samarbejde med en konkret virksomhed og er målrettet virksomhedens behov. 10

12 Lærergruppen har gennem de seneste år udviklet sig hen imod en større tværfaglighed. De har interesseret sig særligt for lean og produktionsoptimering og bruger denne viden hvor de kan. Der er andre steder på skolen hvor lærergruppen arbejder med lean. Det kan dog være svært at bruge disse ansatte fra andre afdelinger på skolen direkte da de ikke altid har fokus på det teknisk faglige inden for det procesindustrielle felt. Dette betyder at proceslærerne ikke altid bliver tilkoblet problemstillinger hvor de kan se der er behov for det. Samarbejde med virksomheder "Det er måske sværere at få anerkendt, men til gengæld får man lige præcis det man skal bruge i dag. De skal ikke sidde og lytte til en masse som de ikke har brug for. Jeg synes virksomhederne er mere tilfredse i dag". (Proceslærer på AMU-Nordjylland). Flere og flere opgaver kommer direkte fra virksomhederne. På AMU-Nordjylland synes de selv de er gode til at komme i kontakt med virksomhederne lokalt. De har tilknyttet en virksomhedskonsulent, som de har et meget fint samarbejde med. Hun åbner ofte dørene til det første møde med virksomheden. Eksempelvis har en større industrivirksomhed netop bedt om at få 28 nye medarbejdere oplært som afløsere gennem et AMUforløb på 10 uger. Her undervises de i: El-pneumatik, pneumatik, sensorer og holdningsbearbejdende kurser. På den holdningsbearbejdende del tager de udgangspunkt i virksomhedens strategi og målsætning og lærer så om kvalitetsstyring ud fra denne. De arbejder også med emner som: Hvordan modtager man en mundtlig besked. Ofte starter de med at lave et kompetenceafklaringsforløb (IKA) på virksomheden. På den måde kvalificeres uddannelsesforløbet og målrettes optimalt. IKA forløbene er også meget gavnlige for lærergruppen da de hele tiden holdes a jour med udviklingen inden for området og kan vejlede virksomhederne bedre. Det meste af undervisningen er fordelt så lidt mindre end halvdelen foregår på skolen, mens lidt over halvdelen ligger ude på virksomhederne. Både IKA og den praksisnære form som undervisningen har, er med til at skabe gode resultater. Fjerkræindustri Eksempler på konkrete forløb Fjerkræindustri: En proceslærer følger de ansatte ude i produktionen. Han laver både et kompetenceafklaringsforløb og kurset 'instruktion og oplæring på procesanlæg' (sidemandsoplæring). Kompetenceafklaringen er med til at kvalificere medarbejderudviklingssamtalen: De ansatte finder ud af: "Hvad er det for nogle ting som 11

13 jeg ikke er så god til" og "hvor er det jeg skal styre hen med uddannelse". Det er også givtigt for virksomheden da den får et mere helt billede af hvor der skal sættes ind med uddannelse. Staldrengøring Medicooperatør Staldrengøring: De er i gang med at planlægge et forløb omkring staldrengøring. Proceslærerne har hygiejnedelen. Medicooperatørforløb: 10 dages grundforløb (Betjening af procesanlæg under GPM og ISOregler), 5 dage lean og samarbejde og 15 dage pakkeri og montage. Her kombineres nogle grundlæggende teknisk/faglige fag med nogle bløde fag: statistik og validering (prøvetagning og driftsanalyse for operatører.) 12

14 Københavns Tekniske skole (KTS): Proces Medicoforløb På KTS udbydes et medicoforløb samt proces- og industrioperatøruddannelsen. Medicoforløbet er en slags grunduddannelse der giver merit til proces- og industrioperatøruddannelserne. Nedenfor ses Medicoforløbets struktur: Grundkursus Betjening af anlæg 2 uger V a l g t e m a e r Lean 1 uge Statistiske beregninger og kvalitetsstyring 1 uge Videndeling 3 dage Kommunikation og samarbejde 1 uge S p e c i a l e r Basisproduktion 3 uger Kvalitet QC 2 uger Pakkeri og montage 3 uger Medicoplast Steril batch Tabletanlæg 2,6 uger 3 uger 1 uge Dette forløb kører som et fast forløb (med løbende justeringer) som alle nye medarbejdere inden for medicinalindustrien skal følge. Der er kommet flere hundreder gennem uddannelsen hvert år de senere år. Undervisningen foregår med udgangspunkt i medicinske fagudtryk, men er åben for andre deltagere der har brug for et grundlæggende forløb rettet med procesindustrien: "For måling er jo måling". Specialerne er dog oprettet ud fra et ønske fra medicinalindustrien, men kan også anvendes inden for andre typer af industri. I øjeblikket er situationen dog den at næsten alle ansatte inden for medicinalindustrien har fulgt medicoforløbet. Det betyder at medico kører på et vedligeholdelsesniveau, således at kun nyansatte starter på forløbet. 13

15 Industrioperatøruddannelsen Industrioperatøruddannelsen I stedet er der i dag vækst i industrioperatøruddannelsen. Industrioperatøruddannelsen er en arbejdsorganiseringsuddannelse som udelukkende kører som efteruddannelse for voksne. Hovedformålet er at kunne organisere sit arbejde. Den indeholder både teknisk/faglige fag og de mere bløde. De gamle betegnelser drifts- og pakkeoperatør trin 1,2 og 3 sidestiller KTS med medicoforløbet. Det er ikke helt det samme, men metodikkerne er meget ens: "Så skifter vi bare lidt med eksemplerne".(proceslærer på KTS). De får så merit og kan blive industrioperatør på 29 uger i stedet for 38 uger. Det er vigtigt at deltagerne kan det grundlæggende inden for styringsteknik, arbejde med elektricitet, produktionskemi, on/off, anvendelse af lokale måleinstrumenter, fjerntliggende måleinstrumenter og dokumentation. Hvis de mangler noget for at have et fuldt driftseller pakkeoperatørforløb, må de supplere med kurser på medicoforløbet. Det er blevet indskrevet i medicinalvirksomhedernes medarbejderkrav at nøglemedarbejdere skal have en industrioperatøruddannelse. Medarbejdere der allerede har et medicoforløb, får merit for 9 uger, således at industrioperatøruddannelsen varer 29 uger i stedet for 38 uger, som normalt. Procesoperatør Procesoperatør Procesoperatøruddannelsen varer 2½ år og deltagerne kan få merit for både medicoforløb, de gamle drifts- og pakkeoperatør trin 1,2 og 3 og/eller et industrioperatørforløb. Et eksempel er en københavnsk virksomhed som vil lade deres industrioperatører videreuddanne sig til procesoperatører. På den måde vil de kvalificere deres medarbejdere til at udføre andre opgaver i vinterhalvåret, hvor de ellers ikke har arbejde til deres medarbejdere. Fremtidige planer I øjeblikket er lærerne i gang med at planlægge to åbne værkstedsøjler: Et værkested med styringsteknik og et med regulering og proces. Værksstederne er fælles for pakkeri og drift. Grunden til at værkstederne adskilles, er at det er forskellige lærere og forskelligt udstyr der kræves. Desuden vil KTS gerne udbyde værkstedskurserne som efteruddannelsesblokke der kan tages inden for Metalindustriens Efteruddannelse (ME). ME ligger på et højere niveau hvor deltagerne får et såkaldt 'tillært svendebrev'. Men selv om deres slutmål er skarpere beskrevet og de skal kunne noget som en ufaglært pro- 14

16 cesarbejder ikke skal, kan de godt arbejde i samme værksted med det samme udstyr. FKB Denne lærer tror ikke at de nye målbeskrivelser skaber større uigennemsigtighed for virksomhederne. I stedet fokuserer han mere på de fordele der er: Tidligere skulle de ansatte på 6 ugers kursus når de skiftede fra produktion til pakkeri, uanset at de 4 uger var de samme. Nu gennemgår de kun de relevante forløb: "Alle presser på med at få at vide hvad det svarer til i det gamle. Men det er aldrig det der har været intentionen. Selvfølgelig er der grundforløb plus minus afhængende af vedkommendes jobprofil i virksomheden. Men det er ikke hensigten at tale i niveauer." (Proceslærer på KTS) På KTS laver de ikke IKA, men skal lave realkompetencevurderinger, gennem deltagernes forløb, således at forløbene eventuelt afkortes: "Du må gerne afkorte tiden, men ikke forlænge". (Proceslærer på KTS). Typisk har KTS ikke undervist almene fag: Sprog og regning. Men de er netop nu i gang med at planlægge et forløb for en stor gruppe af anden etisk herkomst for en virksomhed. De skal undervises i 32 uger plus sprog og regning. Dette har der ikke været behov for før. Den typiske procesmedarbejder i København er kendetegnet ved et højt alment uddannelsesniveau. 75 % har en faglig uddannelse såsom fx tømrer eller smed. Så der har traditionelt ikke været brug for de almene fag. 15

17 Opsamlende på procesområdet AMU-SYD, AMU-Nordjylland og KTS Grundstruktur: Fra det konkrete mod det abstrakte Fælles for de tre uddannelsessteder er at de ikke benævner en grunduddannelse da dette ikke er intentionen med den nye moduliserede struktur. De er dog alle steder i stand til at pege på nogle mere grundlæggende fag inden for procesindustrien som svarer til det der tidligere hed drifts- og pakkeoperatør trin 1,2 og 3. En grundstruktur starter typisk med de mere grundlæggende målbeskrivelser som er mest procesnære. Soklen, der giver en bred indføring og gør det muligt for nye inden for fagområdet at varetage grundlæggende funktioner på et procesanlæg. En lærer nævner også terminologien, at de ansatte får en indføring i hvilket sprog og hvilke begreber man bruger og på den måde kan begå sig. Fra de generelle mod det specifikke Fra det enkle mod det komplekse Efter de grundlæggende fag bygges der ovenpå med mere abstrakte kvalifikationer. Det er ikke længere procesnært, men der bygges et billede op af processen og her handler fagene om at programmere, styre og regulere dette billede. På KTS er overbygningen desuden karakteriseret ved en specialisering: Efter det grundlæggende og procesnære har deltagerne på et Medicoforløb mulighed for at specialisere sig inden for en bestemt gren af medicinalindustrien. Til sidst er det også typisk at strukturen bevæger sig fra det mere enkle mod det mere komplekse. Fx kommer anvendelse af digitale PLC ere naturligt før anvendelse af analoge PLC ere og PID regulering kommer naturligt før sammensat regulering. Selv om strukturen nogle steder er tydeligere end andre steder, er det vigtigt at slå fast at den ingen af stederne blev opfattet som fast. Også AMU-SYD lægger vægt på at strukturen mest af alt er et samtaleredskab og har til formål at gøre udbuddet overskueligt og på den måde få en god kontakt med virksomhederne. Samarbejde med virksomhederne Alle lærerne bruger meget tid på opsøgende kontakt til virksomhederne. Dette gælder måske især AMU-SYD og AMU-Nordjylland, og handler nok om at disse skoler har et opland med mange små og mellemstore virksomheder. Selv om der er lav tilslutning til de åbne værkstedskurser, der udbydes på hjemmesiden, har de dog den funktion at de synliggør uddannelsesudbuddet og er vigtige at beholde som undervisningsform for især små og mindre virksomheder, der ofte kun har en eller to medarbejdere der mangler at blive opkvalificeret på et ganske bestemt område. 16

18 Kurserne på hjemmesiderne er næsten alle teknisk faglige, og den almene dimension er fjernet da lærerne ikke vurderer at disse efterspørges på korte forløb, hvor kun nogle af medarbejderne fra en virksomhed deltager. Tendens til specialisering Alle tre skoler nævner en klar tendens til specialisering. Virksomhederne ønsker uddannelsestilbud der er målrettede efter deres behov. I denne optik giver moduliseringen mange nye muligheder for at imødekomme disse ønsker. Flere nævner at virksomhederne er mere tilfredse i dag end tidligere da de får netop den opkvalificering af deres medarbejdere de ønsker. Samtidig er det dog også sværere at overskue mulighederne og et tæt samarbejde mellem lærere og virksomheder giver de bedste resultater. Når kravene til beskrivelsen af målene lempes, bliver det, i følge nogle af lærerne, samtidig sværere at opnå landsmerit. Det bliver mere uoverskueligt hvad det konkret er en deltager sidder med et bevis på at kunne. Dette kan også være et problem for arbejdsgiverne, da det bliver en mere krævende øvelse at gennemskue og sammenligne medarbejdernes kvalifikationer, hvis de beskrives mere forskelligartet. IKA Nordjyllands erfaringer med IKA er meget positive, dels får lærerne opdateret deres viden om hvad der sker i virksomhederne hvilket gør dem til bedre rådgivere, og dels får de ansatte en større klarhed over egne kompetencer og kan tydeliggøre egne uddannelsesønsker. Endvidere får virksomheden et mere helt billede af de ansatte, som kvalificerer deres uddannelsesinitiativer. Problemet med IKA-forløbene er at de ikke giver ret høj VEU-godtgørelse. Det er således ingen god forretning for virksomhederne eller skolerne. Det kan derfor være fristende for virksomhederne at fravælge disse forløb. De almene fag indgår ikke længere automatisk i et uddannelsesforløb. Det betyder at fristelsen til at vælge dem fra kan være stor. Det er dog ikke helt entydigt om de i stigende grad faktisk bliver valgt fra. På AMU- Nordjylland er det deres erfaring at de bløde fag vælges fra på de kortere kursusforløb. Men at udbuddet af bløde fag er en forudsætning for at kunne sælge de konkrete uddannelsesforløb hos virksomhederne. Det kunne yderligere se ud som om der er en tendens til at interessen for de traditionelle almene fag (brandslukning, faglig regning, førstehjælp, samfundsfag) er dalende, mens der kommer nye bløde fag til som lean, kommunikation og samarbejde. Dog er det ikke entydigt da KTS netop har fået en større opgave med en del sprog. De steder hvor denne tendens slår igennem, kan være steder hvor lærergruppens kompetencer også har bevæget sig hen imod nye fagområder. 17

19 Tværfaglighed På alle tre skoler arbejder lærerne i en stigende grad tværfagligt. På AMU-SYD er det mest som et samarbejde med andre faggrupper, mens AMU-Nordjylland selv har opkvalificeret lærergruppen og arbejder meget med fx lean i dag. Fordelene er at skolerne på den måde kan matche et mere komplekst behov for uddannelse da de selv dækker bredere og dermed kan give uddannelsesmæssig vejledning på en bredere basis. Dette kan også være med til at skabe nye opgaver og åbne for at dække nye uddannelsesbehov i industrien. Et andet vigtigt aspekt af lærernes tværfaglighed er at de på den måde måske er med til at fremtidssikre medarbejdernes kvalifikationer: De gøres bredere og bedre rustet til at skifte/udvide jobområde, da lean er et optimeringsprincip der kan anvendes inden for mange fagområder. Risikoen ved ikke selv at dække det tværfaglige kan være at de bløde fag løsrives fra det teknisk faglige. De der har kompetencer inden for de bløde fag, knytter det ikke til det teknisk faglige, og de der har kompetencer inden for det teknisk faglige, knytter ikke denne viden til de bløde fagområder. 18

20 Et virksomhedsperspektiv Partnerskaber mellem skoler og virksomheder Ny fleksibilitet Et virksomhedsperspektiv på proces De tre virksomheder er enige om at være glade for den udvikling der er sket inden for AMU i løbet af de senere år. De synes generelt at AMU-lærerne er meget dygtige og kvalificerede sparringspartnere når de skal planlægge efteruddannelsesaktiviteter. De har alle et tæt samarbejde med AMU-lærerne omkring planlægning af efteruddannelse, et samarbejde som er blevet bedre de senere år. En virksomhed fortæller at Medicoforløbet, som de anvender til alle nyansatte, i en periode kørte dårligt. De ansatte blev dårligt forberedte før kursusstart, mange ansatte fik de forkerte kurser og opfølgningen og muligheden for at anvende den nyerhvervede viden i praksis var dårlig. Det var ikke lærerne der var dårlige, men samspillet mellem skole og virksomhed som ikke fungerede. Virksomheden valgte at rette fornyet fokus på uddannelsen og inviterede AMU-lærerne til at deltage i nye planlægninger af uddannelsesinitiativer, samtidig med at de selv mødte op til kursusevalueringerne. Dette tættere samarbejde har betydet at virksomheden i dag er meget mere tilfreds med kvaliteten af undervisningen. Alle tre virksomheder er glade for den fleksibilitet der ligger i opsplitningen i målbeskrivelser. Det giver dem bedre muligheder for at sammensætte uddannelsesforløb der passer til deres konkrete behov. To af virksomhederne peger dog samtidig på at det er noget uoverskueligt med alle disse målbeskrivelser. Disse to nævner at de er glade for at indgå i et samarbejde med AMUlærerne, hvor de kan komme med nogle konkrete anbefalinger til forløb. Konkret nævnes de gamle uddannelser driftoperatør 1,2 og 3, hvor virksomheden i starten havde lidt svært ved at oversætte disse gamle betegnelser til de nye målbeskrivelser: Hvad svarer til hvad. I den forbindelse kom en lærer ud og gav dem et tiltrængt overblik. Flere af virksomhederne peger også på at processen med at få beskrevet, godkendt og implementeret nye mål i dag går hurtigt. På det område er systemet god til at håndtere forandringer. Er fleksibiliteten stor nok? De tre virksomheder er enige om at fleksibiliteten er stor. AMU-lærerne er meget imødekommende og indretter sig i vid udstrækning på at lave praksisnær undervisning. En af virksomhederne nævner dog et par områder hvor samarbejdet stadig giver problemer: Det er svært at sende 16 mand af sted på kursus, og ofte betyder en sygemelding at et kursus aflyses. To virksomheder nævner ønsket om en mulighed for at betale den ekstra udgift og så kunne sende 10 eller 12 mand af sted. 19

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning

Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen.

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Foto: Peter Prik Larsen Foto: Peter Prik Larsen Projekt gennemført med tilskud fra Svineafgiftsfonden December 2013 Indhold Introduktion... 4 Kapitel 1 Analyse

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere