Myanmar Carlsberg Co Ltd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myanmar Carlsberg Co Ltd"

Transkript

1 Myanmar Carlsberg Co Ltd Denne case beskriver hvordan Myanmar Carlsberg bidrager til kapacitetsopbyning i Myanmar gennem implementering af høje internationale standarder indenfor sikkerhed, korruptionsbekæmpelse, uddannelse og miljø. Carlsberg underskrev i februar, 2013 en aftale om en investering i nyt bryggeri i Myanmar. Carlsberg er den første danske virksomhed, der etablerer sig i Myanmar og den første ølproducent i verden, der har fået tilladelse til at brygge øl til et lovende burmesisk marked. Det imponerende bryggeri er opført i ny industriel zone i Bago, der ligger et par timers kørsel fra Yangon. Nu mangler de sidste tilladelser, før Myanmar Carlsberg begynder at brygge øl i Myanmar Carlsberg brygger tre ølmærker, nemlig Carlsberg, Tuborg samt det helt nye lokale brand "Yoma", der på burmesisk betyder "Bjergkæde". Et kompliceret politisk system Myanmar Carlsberg er et joint venture mellem Carlsberg og Myanmar Golden Star (MGS) Breweries. Det er den samme partner Carlsberg havde sidst, da virksomheden var aktiv i landet tilbage i 90'erne. Carlsberg ejer 51%, og MGS står for 49%. "Det ville have været ekstremt vanskelig at starte op i Myanmar uden en god partner", vurderer Daniel Sjøgren, der er tidligere administrerende direktør med en lang international karriere i Carlsberg. Daniel Sjøgren stod i spidsen for den første etableringsfase i Myanmar. "Vi har skulle indhente mere end 200 forskellige tilladelser hos forskellige myndigheder undervejs for at opføre bryggeriet og komme i gang med at producere øl. Og for at være ærlig, så er disse tilladelser ikke blevet givet helt så hurtigt, som vi kunne ønske os", fortsætter Daniel Sjøgren. Myanmar Carlsberg afventer de allersidste tilladelser, og har derfor måttet udskyde den forventede start fra december 2014 til midten af "Jeg tror den første honey-moon periode er overstået her i Myanmar. Den periode, hvor vestlige virksomheder hastede til landet i håb om at kunne gøre en god forretning på kort tid", forklarer Daniel Sjøgren. "Nu handler det om at arbejde langsigtet og professionelt med at udvikle din virksomhed. I det øjeblik, hvor virksomheder som vores rent faktisk begynder at tjene penge, så tror jeg, vi kommer til at se en sneboldeffekt, der vil tiltrække et stigende antal seriøse virksomheder til landet". Som andre virksomheder oplever Carlsberg, at det politiske system i Myanmar er uhyre kompliceret. Love og regulativer er under hastig opbygning, de forandrer sig konstant og informationer er vanskeligt tilgængelige. Derfor må man indbygge en høj grad af fleksibilitet i sine forretningsplaner. Carlsberg besidder også en omfattende ekspertise i at starte op på nye, emerging markeder. Denne ekspertise er trukket ind undervejs. Nul-tolerance i forhold til korruption "Vores konsekvente politik om nul-tolerance i forhold til korruption har helt sikkert også medført nogle forsinkelser. Men heller ikke mere end det", forklarer Daniel. Carlsberg er i fuld gang med at oversætte koncernens CSR-politikker og adfærdskodeks til burmesisk. Samtlige ansatte er blevet trænet i anti-korruption, og det er gjort helt klart for samtlige medarbejdere, at Myanmar Carlsberg ikke accepterer eller tilbyder nogen form for bestikkelse. "Det er lidt af en rejse, fordi bestikkelse er en så indgroet del af samfundet i Myanmar. Nu skal alle vore medarbejdere forstå, at hos Myanmar Carlsberg anser vi korruption som skadelig for vores forretning. Det handler om at opbygge en kultur på tværs af hele koncernen og altså også i Myanmar", forklarer Daniel.

2 Myanmar er højrisikoland for CSR I 2013 bad Carlsberg Det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR) af Carlsberg om at bistå med at udarbejde en vurdering af, hvordan Carlsberg påvirker menneskerettigheder i Myanmar. Projektet skal støtte Carlsberg i at udvise rettidig omhu i overensstemmelse med FN's retningslinjer for Erhverv og Menneskerettigheder. Formålet er at sikre, at: identificere Carlsbergs potentielle påvirkninger på centrale menneskerettigheder i hele værdikæden i Myanmar Carlsbergs medarbejdere og ledelse bliver opmærksom på og bevidst om risici samt faktiske og potentielle påvirkninger på menneskerettigheder i hele virksomhedens værdikæde i Myanmar der udarbejdes handlingsplaner til at afbøde eventuelle negative virkninger. "Samarbejdet har givet os en god indsigt i den CSR-kontekst, vi arbejder i, samt hvilke processer, vi skal have på plads, så vi kan håndtere disse udfordringer", konstaterer Daniel Sjøgren og fortsætter: "Det har været nyttigt for os at benytte os af en tredje part som Institut for Menneskerettigheder. De har udfordret os undervejs" konkluderer Daniel Sjøgren, der afventer den endelige rapport. På koncernniveau er Carlsbergs CSR-indsats udmøntet i en lang række politikker, træningsmateriale, guidelines og processer, som Myanmar Carlsberg er i gang med at implementere i takt med at virksomheden udvikles: "Jeg har hentet massiv support fra uhyre kompetente folk i koncernen, der har været igennem denne proces før i andre asiatiske lande", fortæller Daniel. "Jeg er fuldt dækket ind, når det kommer til juridiske spørgsmål og screening af forretningspartnere i forhold til internationale handelssanktioner". En million arbejdstimer uden ulykker Carlsberg kunne i august 2014 fejre, at man under opførslen af det nye bryggeri nåede arbejdstimer uden arbejdsulykker. Det flotte resultat lever ikke alene op til Carlsbergs globale mål om "Zero Accidents". Det er også et banebrydende resultat i Myanmar, der giver genlyd hos myndigheder, samarbejdspartnere og andre virksomheder. Resultatet er opnået gennem en konsekvent og systematisk indsats. Det startede med et meget klart signal fra ledelsens side en regnvåd dag i slutningen af 2013, kort tid efter at det første spadestik var taget. Daniel Sjøgren fortæller, at han modtog en opringning fra sit Supply Chain Team på byggegrunden i Bago, som fortalte, at der netop var ankommet flere hundrede håndværkere på byggepladsen uden hverken sikkerhedssko, hjelme eller andet sikkerhedsudstyr. "Hvordan skal vi forholde os?", lød spørgsmålet til direktøren. "På den ene side ville vi jo gerne i gang og overholde vores tidsplan, forklarer Daniel Sjøgren" og fortsætter: "På den anden side vil vi ikke gå på kompromis med sikkerhed. Jeg besluttede at sende alle mand hjem forsynet et billede i hånden, der viser, hvordan man skal se ud, når man befinder sig på en Carlsberg-matrikel". Billedet viser en Carlsberg-medarbejder med hjelm, sikkerhedssko og hensigtsmæssig arbejdstøj. Denne begivenhed blev en afgørende milepæl for Myanmar Carlsbergs arbejde med sikkerhed. Siden fulgte et intensivt og systematisk træningsprogram for alle med adgang til byggepladsen. En optælling fra december 2014 viser, at Myanmar Carlsberg har anvendt træningstimer. Træningen omfatter ikke blot Carlsbergs egne 146 medarbejdere, men også medarbejdere ansat af entreprenøren og subcontractors. I alt er henved 2000 medarbejdere blevet trænet i sikkerhed. Dertil kommer daglige snakke, ugentlige oplæg, møder og diskussioner om sikkerhed og arbejdsmiljø. Det har været nødvendigt at skabe en bevidsthed blandt medarbejdere om, at det er i egen interesse komme sikkert hjem fra arbejde - hver dag. Når en medarbejder gennemfører træningsprogrammet modtager man et formelt bevis. De,

3 der har gjort en særlig indsats for at fremme Carlsbergs "sikkerhedskultur" overrækkes et diplom og hædres af kolleger og ledelse ved en ceremoni. "Selvom vi har nu en sikkerhedsorganisation på plads, er vi klar over at arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed er en vedvarende proces, der kræver konstant fokus", siger Vaibhav Khedkar, der er Supply Chain Director og har det overordnede ansvar for sikkerhedsarbejdet. I dag får ingen personer adgang til bryggeriet uden en grundig briefing om sikkerhedsprocedurer og påbud om at iføre sig sikkerhedssko og -hjelm. Uddannelse til international business i Myanmar En meget stor udfordring for Myanmar Carlsberg e at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Efter 50 års militærdiktatur og et uddannelsessystem, der er kørt helt i sænk er der stor mangel på veluddannede og engelsktalende medarbejdere i Myanmar. "Dertil kommer nogle meget komplicerede og uigennemsigtige rekrutteringsprocesser, som tager meget lang tid at håndtere", forklarer Daniel Sjøgren. Det er Myanmar Carlsbergs erfaring, at ambitionsniveauet blandt ansøgere er overraskende lavt. Myanmar Carlsberg repræsenterer en forretningsorienteret og konkurrencepræget adfærd, hvilket er et nyt mindset i Myanmar. Det kræver store investeringer i både faglig opkvalificering, team building og international forretningsforståelse at nå den "Winning Behavoirs", som Carlsberg står for. Der er p.t. ansat 56 medarbejdere på selve bryggeriet. Ledelsesteamet er på plads. De blev ansat for flere måneder siden og er nu i fuld gang med uddannelse og teambuilding. Kompetenceudviklingsprogrammet er sat i system med individuelle planer og klare KPI'er for alle medarbejdere. De internationale eksperter, der er rekrutteret fra andre Carlsbergselskaber, bliver systematisk erstattet af lokale ledere, så snart kompetenceniveauet er i orden. "Vi er i gang med at skabe en Myanmar Carlsberg-kultur fra bunden. Vi er fleksible i forhold til, hvilken kultur vi arbejder i, men målet er klart. Vi arbejder på at blive et team, der trækker i samme retning og deler Carlsbergs værdier om "Winning Behavoirs", siger Vaibhav Khedkar, der er Supply Chain Director og har ansvar for at Carlsbergs værdier og høje kvalitetsstandarder implementeres. Winning Behavoirs indeholder fem værdier: empowerment, samfundsengagement, teamånd, vinderånd og fokus på kunderne. Myanmar Carlsberg har per december 2014 ansat knap 150 medarbejdere. Det forventes at medarbejdertallet vil mere end fordobles i takt med at ølmarkedet udvikler sig. Studier viser, at for hver medarbejder ansat på et bryggeri skabes der 9 nye jobs i relaterede sektorer såsom landbrug, logistik og salg. Det vil sige Carlsberg forventeligt vil skabe op mod 3000 nye jobs i Myanmar indenfor de næste år. Det er Myanmar Carlsbergs overbevisning, at virksomhedens største bidrag til en bærdygtig udvikling i Myanmar opnås, hvis man gør det, man er bedst til, nemlig at skabe nye jobs og opbygge kompetencer for befolkningen i Myanmar. Det er derfor det strategiske hovedfokus for Myanmar Carlsbergs CSR-strategi. Næste år åbner man et "Carlsberg Supply Chain Academy". Akademiet udvikles i samarbejde med nationale universiteter. Målet er at uddanne unge til jobs i international business, som dels sikrer en fremtidig talentmasse til Myanmar Carlsberg, og dels gearer Myanmar til international business. Carlsberg har allerede fået en forsmag på sit fremtidige akademi, da 100 ingeniørstuderende deltog i en uddannelsesdag på bryggeriet. Regeringen i Myanmar har med stor interesse fulgt opførslen af det nye bryggeri. Samarbejdet med regeringen i Bago er tæt. Man har velbegrundede forventninger til, at Carlsberg på mange led bidrager til kapacitetsopbygning i Myanmar, så landet kan blive en kvalificeret spiller på den internationale business-scene.

4 Bryggeriet er et flagskib Det spritnye bryggeri i Bago er et imponerende syn. Det er ikke blot et flagskib i Myanmar, men også udført i tråd med Carlsbergs egne ambitioner for "Efficiency Brewery", den første af de tre søjler i Carlsbergs globale CSR-strategi. Designet er udført af koncernens specialister i Schweiz med tanke på ressourceeffektivitet, sikkerhed og med indbyggede muligheder for senere udvidelse. Bryggeriet er opført med brug af den allernyeste teknologi inden for vand- og energieffektivitet. Der er etableret et nyt højteknologisk laboratorium, der overvåger kvaliteten af øllet. Der indgår en betragtelig mængde vand til at producere en liter øl. Som det eneste bryggeri i Myanmar, har Carlsberg investeret i et helt nyt, højteknologisk vandbehandlingsanlæg, der ligger på matriklen. Bryggeriet anvender grundvand til sin ølproduktion, og anlægget sørger for at spildevand renses til et passende niveau, genanvendes som procesvand eller ledes ud på markerne i en kilometerlang pipeline, så det kan sive ned i grundvandet igen. På den måde reduceres vandforbruget betragteligt og bryggeriet sørger for at grundvandstanden er intakt. Bryggeriet anvender en lang række teknologier til at optimere energieffektivitet. Der er fx indført den nyeste membran-teknologi til filtrering af øllet, affald omdannes til energi og kølingssystemer er gearet til at reducere energiforbruget. "Sustainable packaging" er den anden søjle i Koncernens CSR strategi. Myanmar Carlsberg har kortlagt et eksisterende flaskeindsamlingssystem i Myanmar, og vil dels forbindes til dette og dels har Myanmar Carlsberg opbygget sit eget system i forbindelse med genanvendelse af fustager til fadøl. Carlsberg var den første til at opføre en fabrik i den nye industrielle zone. Borgmesteren i Bago viser stolt bryggeriet frem til besøgende. Carlsberg-navnet er allerede inden produktionsstart blevet synonym med en virksomhed i særklasse, der passer på både miljø og medarbejdere. En showcase til inspiration for andre virksomheder i Myanmar. På trods af Myanmar Carlsbergs høje ambitioner og standarder, på trods af at intet udstyr kan sources lokalt, på trods af at Carlsberg har anvendt lokal entreprenør og lokale håndværkere, på trods af lovgivningsmæssige udfordringer og på trods af oversvømmelser undervejs, så er det lykkedes at opføre bryggeriet indenfor det år, Carlsberg havde estimeret - samme tidshorisont som et bryggeri i Europa! De kompetencer, lokale entreprenører og håndværkere har fået i byggeprocessen, tager de med sig til kommende internationale byggerier. Endnu et brik til kapacitetsopbygning i Myanmar, der bidrager til at tiltrække international business. "Responsible drinking" Myanmar Carlsberg har endnu ikke taget fat på den sidste søjle i koncernens CSR strategi, nemlig "Responsible drinking". Hele distributionssystemet er kortlagt for længst, og så snart ølproduktionen starter i begyndelsen af 2015 træder marketingsteamet i karakter og lancerer Carlsberg, Tuborg og Yoma i Myanmar i skarp konkurrence med andre ølproducenter. Her vil budskabet om "Responsible Drinking" indgå - et budskab, som ingen alkoholproducenter har kommunikeret nogensinde før i Myanmar. Det paradoksale er dog, at Myanmar er blandt de lande, der har det laveste ølforbrug målt per indbygger i verden - kun fem liter i modsætning til knap 80 l i Danmark. I Myanmar anses øl som et eksklusivt nydelsesmiddel i modsætning til lokalt produceret stærk alkohol, som fx Mandalay Rum. Det er udsigten til at opbygge et lovende ølmarked, der er baggrunden for den massive investering. "Vi arbejder med, at CSR skal skabe maksimal værdi. Vi gør, hvad der skal til for at leve op til vores ansvarlighed, vi gør hvad der skal til for at skabe gode jobs for befolkningen, og vi gør hvad der skal til for miljøet - og det endda på samme tid", afslutter Daniel Sjøgren fra sit kontor i Yangon.

5 Faktabokse Kort om Carlsberg Carlsberg-gruppen er det fjerde største bryggeri i verden. Koncernen beskæftiger mennesker, og er kendetegnet ved en lang række forskellige brands, markeder og kulturer. Historien om Carlsberg begynder i 1847, da JC Jacobsen etablerede sin state-of-the-art bryggeri på en bakke uden for København. Carlsberg består af en omfattende portefølje af mere end 500 ølmærker. Virksomhedens flagskib er brandet Carlsberg, der er et af de mest kendte ølmærker i verden. Baltika, Carlsberg, Tuborg og Kronenbourg er blandt de største mærker i Europa. Hertil kommer, at selskabet har en bred vifte af førende ølmærker på de lokale markeder. Forretningen er fokuseret i Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor det besidder en stærk markedsposition. Resten af verden serviceres hovedsageligt gennem eksport eller licensaftaler. Carlsberg Group CSR-strategi Carlsberg har arbejdet strategisk med CSR siden 2008, og CSR er en udtrykkelig del af koncernens forretningsstrategi. Carlsberg fokuserer på 8 CSR-områder i hele værdikæden og dedikerer ekstra fokus på tre centrale prioriteringer, nemlig Responsible Drinking, Sustainable Packaging og Efficient Brewery (reduktion af vand- og energiforbrug samt CO2-udledning på Carlsbergs produktionssteder). Carlsberg har defineret nye mål for de næste tre år, Målene afspejler ambitionen om yderligere at integrere CSR i værdikæden og i virksomhedens forretningsstrategi. Tidslinje 2012: EU's sanktioner mod Myanmar hæves, og Carlsberg begynder at afsøge mulighederne for at starte produktion af øl. 2013: Carlsberg underskriver som den første danske virksomhed en kontrakt om at starte ølproduktion i Myanmar. Carlsberg indgår et joint venture med sin oprindelige partner Myanmar Golden Star (MGS) om opførsel af et nyt bryggeri Den 11. oktober 2013 tages det første spadestik til det stort anlagte bryggeri Bago Carlsberg sætter nye standarder for sikkerhed på arbejdspladsen i Myanmar. I august 2014 fejres det, at man har nået arbejdstimer uden en eneste arbejdsulykke Det nye bryggeri er færdigopført. Carlsberg starter ølproduktion i i Carlsberg lancerer tre brands i Myanmar, nemlig Tuborg, Carlsberg samt det nye lokale brand Yoma. Tre gode råd 1. Sæt din virksomheds unikke kompetencer i spil til gavn for Myanmar. Det skaber den største værdi af din CSR-indsats. 2. Bidrag til opbygning af kompetencer i Myanmar. Landet er på en lang udviklingsrejse, og der er et meget stort behov for kompetenceløft.

6 3. Udvis konsekvent nul-tolerance i forhold til alle former for bestikkelse fra starten. Lad være med at "go native", så du accepterer bestikkelse som en del af kulturen. Tre citater Daniel Sjøgren, tidligere administrerende direktør: "Enhver kan donere penge til et godt formål i Myanmar. Jeg tror, at den måde vi som international virksomhed skaber den største positive effekt for landet, er hvis vores CSR-initiativer er forbundne med vores virksomhedsstrategi og vores kompetencer". Daniel Sjøgren, tidligere administrerende direktør: "Det kan lade sig gøre at drive en forretning i Myanmar uden at anvende bestikkelse. Det kræver blot mere tålmodighed. Vaibhav Khedkar, Supply Chain Director: Cirka medarbejdere har været involveret i det nye bryggeri. De er alle blevet uddannet i sikkerhed efter de nyeste internationale standarder. Det mener jeg er et væsentligt bidrag til det burmesiske samfund. Interviewpersoner Daniel Sjøgren Tidligere administrerende direktør MYANMAR CARLSBERG Co., Ltd. Building 15, 3 rd Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon,Myanmar, Postal Code T: (+95) , (95) Vaibhav Khedkar Supply Chain Director MYANMAR CARLSBERG Co., Ltd. Building 15, 3 rd Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon,Myanmar, Postal Code T: (+95) , +95 (0) Læs mere... Carlsberg Group Company Website Carlsberg Group CSR Report 2013 Carlsberg Group - Economic Contribution to Society Carlsberg Group Business Ethics Policy

ANSVARLIG. Ansvarlig vækst

ANSVARLIG. Ansvarlig vækst ANSVARLIG VÆKST Ansvarlig vækst 1 Indhold Ansvarlig vækst 4 6 8 12 CSR i værdikæden Fonde til gavn for samfundet Et bæredygtigt miljø Bæredygtig emballage J.C. Jacobsen grundlagde Carlsberg i 1847 med

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Opkøb i Asien Vi har meget at lære af Asien og Asien af os. Side 6-7

Opkøb i Asien Vi har meget at lære af Asien og Asien af os. Side 6-7 Opkøb i Asien Vi har meget at lære af Asien og Asien af os. Side 6-7 Oktober 2010 Udvidelse i Indien Rockwool koncernen gearer op til at opfylde Indiens kraftigt stigende efterspørgsel efter isolering

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan Erhvervsforum På den grønne gren Opfølgning på debatmøde i Erhvervsforum den 8. oktober 2008 HUSK HELHEDEN Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan SyNDEr

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere