Myanmar Carlsberg Co Ltd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myanmar Carlsberg Co Ltd"

Transkript

1 Myanmar Carlsberg Co Ltd Denne case beskriver hvordan Myanmar Carlsberg bidrager til kapacitetsopbyning i Myanmar gennem implementering af høje internationale standarder indenfor sikkerhed, korruptionsbekæmpelse, uddannelse og miljø. Carlsberg underskrev i februar, 2013 en aftale om en investering i nyt bryggeri i Myanmar. Carlsberg er den første danske virksomhed, der etablerer sig i Myanmar og den første ølproducent i verden, der har fået tilladelse til at brygge øl til et lovende burmesisk marked. Det imponerende bryggeri er opført i ny industriel zone i Bago, der ligger et par timers kørsel fra Yangon. Nu mangler de sidste tilladelser, før Myanmar Carlsberg begynder at brygge øl i Myanmar Carlsberg brygger tre ølmærker, nemlig Carlsberg, Tuborg samt det helt nye lokale brand "Yoma", der på burmesisk betyder "Bjergkæde". Et kompliceret politisk system Myanmar Carlsberg er et joint venture mellem Carlsberg og Myanmar Golden Star (MGS) Breweries. Det er den samme partner Carlsberg havde sidst, da virksomheden var aktiv i landet tilbage i 90'erne. Carlsberg ejer 51%, og MGS står for 49%. "Det ville have været ekstremt vanskelig at starte op i Myanmar uden en god partner", vurderer Daniel Sjøgren, der er tidligere administrerende direktør med en lang international karriere i Carlsberg. Daniel Sjøgren stod i spidsen for den første etableringsfase i Myanmar. "Vi har skulle indhente mere end 200 forskellige tilladelser hos forskellige myndigheder undervejs for at opføre bryggeriet og komme i gang med at producere øl. Og for at være ærlig, så er disse tilladelser ikke blevet givet helt så hurtigt, som vi kunne ønske os", fortsætter Daniel Sjøgren. Myanmar Carlsberg afventer de allersidste tilladelser, og har derfor måttet udskyde den forventede start fra december 2014 til midten af "Jeg tror den første honey-moon periode er overstået her i Myanmar. Den periode, hvor vestlige virksomheder hastede til landet i håb om at kunne gøre en god forretning på kort tid", forklarer Daniel Sjøgren. "Nu handler det om at arbejde langsigtet og professionelt med at udvikle din virksomhed. I det øjeblik, hvor virksomheder som vores rent faktisk begynder at tjene penge, så tror jeg, vi kommer til at se en sneboldeffekt, der vil tiltrække et stigende antal seriøse virksomheder til landet". Som andre virksomheder oplever Carlsberg, at det politiske system i Myanmar er uhyre kompliceret. Love og regulativer er under hastig opbygning, de forandrer sig konstant og informationer er vanskeligt tilgængelige. Derfor må man indbygge en høj grad af fleksibilitet i sine forretningsplaner. Carlsberg besidder også en omfattende ekspertise i at starte op på nye, emerging markeder. Denne ekspertise er trukket ind undervejs. Nul-tolerance i forhold til korruption "Vores konsekvente politik om nul-tolerance i forhold til korruption har helt sikkert også medført nogle forsinkelser. Men heller ikke mere end det", forklarer Daniel. Carlsberg er i fuld gang med at oversætte koncernens CSR-politikker og adfærdskodeks til burmesisk. Samtlige ansatte er blevet trænet i anti-korruption, og det er gjort helt klart for samtlige medarbejdere, at Myanmar Carlsberg ikke accepterer eller tilbyder nogen form for bestikkelse. "Det er lidt af en rejse, fordi bestikkelse er en så indgroet del af samfundet i Myanmar. Nu skal alle vore medarbejdere forstå, at hos Myanmar Carlsberg anser vi korruption som skadelig for vores forretning. Det handler om at opbygge en kultur på tværs af hele koncernen og altså også i Myanmar", forklarer Daniel.

2 Myanmar er højrisikoland for CSR I 2013 bad Carlsberg Det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR) af Carlsberg om at bistå med at udarbejde en vurdering af, hvordan Carlsberg påvirker menneskerettigheder i Myanmar. Projektet skal støtte Carlsberg i at udvise rettidig omhu i overensstemmelse med FN's retningslinjer for Erhverv og Menneskerettigheder. Formålet er at sikre, at: identificere Carlsbergs potentielle påvirkninger på centrale menneskerettigheder i hele værdikæden i Myanmar Carlsbergs medarbejdere og ledelse bliver opmærksom på og bevidst om risici samt faktiske og potentielle påvirkninger på menneskerettigheder i hele virksomhedens værdikæde i Myanmar der udarbejdes handlingsplaner til at afbøde eventuelle negative virkninger. "Samarbejdet har givet os en god indsigt i den CSR-kontekst, vi arbejder i, samt hvilke processer, vi skal have på plads, så vi kan håndtere disse udfordringer", konstaterer Daniel Sjøgren og fortsætter: "Det har været nyttigt for os at benytte os af en tredje part som Institut for Menneskerettigheder. De har udfordret os undervejs" konkluderer Daniel Sjøgren, der afventer den endelige rapport. På koncernniveau er Carlsbergs CSR-indsats udmøntet i en lang række politikker, træningsmateriale, guidelines og processer, som Myanmar Carlsberg er i gang med at implementere i takt med at virksomheden udvikles: "Jeg har hentet massiv support fra uhyre kompetente folk i koncernen, der har været igennem denne proces før i andre asiatiske lande", fortæller Daniel. "Jeg er fuldt dækket ind, når det kommer til juridiske spørgsmål og screening af forretningspartnere i forhold til internationale handelssanktioner". En million arbejdstimer uden ulykker Carlsberg kunne i august 2014 fejre, at man under opførslen af det nye bryggeri nåede arbejdstimer uden arbejdsulykker. Det flotte resultat lever ikke alene op til Carlsbergs globale mål om "Zero Accidents". Det er også et banebrydende resultat i Myanmar, der giver genlyd hos myndigheder, samarbejdspartnere og andre virksomheder. Resultatet er opnået gennem en konsekvent og systematisk indsats. Det startede med et meget klart signal fra ledelsens side en regnvåd dag i slutningen af 2013, kort tid efter at det første spadestik var taget. Daniel Sjøgren fortæller, at han modtog en opringning fra sit Supply Chain Team på byggegrunden i Bago, som fortalte, at der netop var ankommet flere hundrede håndværkere på byggepladsen uden hverken sikkerhedssko, hjelme eller andet sikkerhedsudstyr. "Hvordan skal vi forholde os?", lød spørgsmålet til direktøren. "På den ene side ville vi jo gerne i gang og overholde vores tidsplan, forklarer Daniel Sjøgren" og fortsætter: "På den anden side vil vi ikke gå på kompromis med sikkerhed. Jeg besluttede at sende alle mand hjem forsynet et billede i hånden, der viser, hvordan man skal se ud, når man befinder sig på en Carlsberg-matrikel". Billedet viser en Carlsberg-medarbejder med hjelm, sikkerhedssko og hensigtsmæssig arbejdstøj. Denne begivenhed blev en afgørende milepæl for Myanmar Carlsbergs arbejde med sikkerhed. Siden fulgte et intensivt og systematisk træningsprogram for alle med adgang til byggepladsen. En optælling fra december 2014 viser, at Myanmar Carlsberg har anvendt træningstimer. Træningen omfatter ikke blot Carlsbergs egne 146 medarbejdere, men også medarbejdere ansat af entreprenøren og subcontractors. I alt er henved 2000 medarbejdere blevet trænet i sikkerhed. Dertil kommer daglige snakke, ugentlige oplæg, møder og diskussioner om sikkerhed og arbejdsmiljø. Det har været nødvendigt at skabe en bevidsthed blandt medarbejdere om, at det er i egen interesse komme sikkert hjem fra arbejde - hver dag. Når en medarbejder gennemfører træningsprogrammet modtager man et formelt bevis. De,

3 der har gjort en særlig indsats for at fremme Carlsbergs "sikkerhedskultur" overrækkes et diplom og hædres af kolleger og ledelse ved en ceremoni. "Selvom vi har nu en sikkerhedsorganisation på plads, er vi klar over at arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed er en vedvarende proces, der kræver konstant fokus", siger Vaibhav Khedkar, der er Supply Chain Director og har det overordnede ansvar for sikkerhedsarbejdet. I dag får ingen personer adgang til bryggeriet uden en grundig briefing om sikkerhedsprocedurer og påbud om at iføre sig sikkerhedssko og -hjelm. Uddannelse til international business i Myanmar En meget stor udfordring for Myanmar Carlsberg e at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Efter 50 års militærdiktatur og et uddannelsessystem, der er kørt helt i sænk er der stor mangel på veluddannede og engelsktalende medarbejdere i Myanmar. "Dertil kommer nogle meget komplicerede og uigennemsigtige rekrutteringsprocesser, som tager meget lang tid at håndtere", forklarer Daniel Sjøgren. Det er Myanmar Carlsbergs erfaring, at ambitionsniveauet blandt ansøgere er overraskende lavt. Myanmar Carlsberg repræsenterer en forretningsorienteret og konkurrencepræget adfærd, hvilket er et nyt mindset i Myanmar. Det kræver store investeringer i både faglig opkvalificering, team building og international forretningsforståelse at nå den "Winning Behavoirs", som Carlsberg står for. Der er p.t. ansat 56 medarbejdere på selve bryggeriet. Ledelsesteamet er på plads. De blev ansat for flere måneder siden og er nu i fuld gang med uddannelse og teambuilding. Kompetenceudviklingsprogrammet er sat i system med individuelle planer og klare KPI'er for alle medarbejdere. De internationale eksperter, der er rekrutteret fra andre Carlsbergselskaber, bliver systematisk erstattet af lokale ledere, så snart kompetenceniveauet er i orden. "Vi er i gang med at skabe en Myanmar Carlsberg-kultur fra bunden. Vi er fleksible i forhold til, hvilken kultur vi arbejder i, men målet er klart. Vi arbejder på at blive et team, der trækker i samme retning og deler Carlsbergs værdier om "Winning Behavoirs", siger Vaibhav Khedkar, der er Supply Chain Director og har ansvar for at Carlsbergs værdier og høje kvalitetsstandarder implementeres. Winning Behavoirs indeholder fem værdier: empowerment, samfundsengagement, teamånd, vinderånd og fokus på kunderne. Myanmar Carlsberg har per december 2014 ansat knap 150 medarbejdere. Det forventes at medarbejdertallet vil mere end fordobles i takt med at ølmarkedet udvikler sig. Studier viser, at for hver medarbejder ansat på et bryggeri skabes der 9 nye jobs i relaterede sektorer såsom landbrug, logistik og salg. Det vil sige Carlsberg forventeligt vil skabe op mod 3000 nye jobs i Myanmar indenfor de næste år. Det er Myanmar Carlsbergs overbevisning, at virksomhedens største bidrag til en bærdygtig udvikling i Myanmar opnås, hvis man gør det, man er bedst til, nemlig at skabe nye jobs og opbygge kompetencer for befolkningen i Myanmar. Det er derfor det strategiske hovedfokus for Myanmar Carlsbergs CSR-strategi. Næste år åbner man et "Carlsberg Supply Chain Academy". Akademiet udvikles i samarbejde med nationale universiteter. Målet er at uddanne unge til jobs i international business, som dels sikrer en fremtidig talentmasse til Myanmar Carlsberg, og dels gearer Myanmar til international business. Carlsberg har allerede fået en forsmag på sit fremtidige akademi, da 100 ingeniørstuderende deltog i en uddannelsesdag på bryggeriet. Regeringen i Myanmar har med stor interesse fulgt opførslen af det nye bryggeri. Samarbejdet med regeringen i Bago er tæt. Man har velbegrundede forventninger til, at Carlsberg på mange led bidrager til kapacitetsopbygning i Myanmar, så landet kan blive en kvalificeret spiller på den internationale business-scene.

4 Bryggeriet er et flagskib Det spritnye bryggeri i Bago er et imponerende syn. Det er ikke blot et flagskib i Myanmar, men også udført i tråd med Carlsbergs egne ambitioner for "Efficiency Brewery", den første af de tre søjler i Carlsbergs globale CSR-strategi. Designet er udført af koncernens specialister i Schweiz med tanke på ressourceeffektivitet, sikkerhed og med indbyggede muligheder for senere udvidelse. Bryggeriet er opført med brug af den allernyeste teknologi inden for vand- og energieffektivitet. Der er etableret et nyt højteknologisk laboratorium, der overvåger kvaliteten af øllet. Der indgår en betragtelig mængde vand til at producere en liter øl. Som det eneste bryggeri i Myanmar, har Carlsberg investeret i et helt nyt, højteknologisk vandbehandlingsanlæg, der ligger på matriklen. Bryggeriet anvender grundvand til sin ølproduktion, og anlægget sørger for at spildevand renses til et passende niveau, genanvendes som procesvand eller ledes ud på markerne i en kilometerlang pipeline, så det kan sive ned i grundvandet igen. På den måde reduceres vandforbruget betragteligt og bryggeriet sørger for at grundvandstanden er intakt. Bryggeriet anvender en lang række teknologier til at optimere energieffektivitet. Der er fx indført den nyeste membran-teknologi til filtrering af øllet, affald omdannes til energi og kølingssystemer er gearet til at reducere energiforbruget. "Sustainable packaging" er den anden søjle i Koncernens CSR strategi. Myanmar Carlsberg har kortlagt et eksisterende flaskeindsamlingssystem i Myanmar, og vil dels forbindes til dette og dels har Myanmar Carlsberg opbygget sit eget system i forbindelse med genanvendelse af fustager til fadøl. Carlsberg var den første til at opføre en fabrik i den nye industrielle zone. Borgmesteren i Bago viser stolt bryggeriet frem til besøgende. Carlsberg-navnet er allerede inden produktionsstart blevet synonym med en virksomhed i særklasse, der passer på både miljø og medarbejdere. En showcase til inspiration for andre virksomheder i Myanmar. På trods af Myanmar Carlsbergs høje ambitioner og standarder, på trods af at intet udstyr kan sources lokalt, på trods af at Carlsberg har anvendt lokal entreprenør og lokale håndværkere, på trods af lovgivningsmæssige udfordringer og på trods af oversvømmelser undervejs, så er det lykkedes at opføre bryggeriet indenfor det år, Carlsberg havde estimeret - samme tidshorisont som et bryggeri i Europa! De kompetencer, lokale entreprenører og håndværkere har fået i byggeprocessen, tager de med sig til kommende internationale byggerier. Endnu et brik til kapacitetsopbygning i Myanmar, der bidrager til at tiltrække international business. "Responsible drinking" Myanmar Carlsberg har endnu ikke taget fat på den sidste søjle i koncernens CSR strategi, nemlig "Responsible drinking". Hele distributionssystemet er kortlagt for længst, og så snart ølproduktionen starter i begyndelsen af 2015 træder marketingsteamet i karakter og lancerer Carlsberg, Tuborg og Yoma i Myanmar i skarp konkurrence med andre ølproducenter. Her vil budskabet om "Responsible Drinking" indgå - et budskab, som ingen alkoholproducenter har kommunikeret nogensinde før i Myanmar. Det paradoksale er dog, at Myanmar er blandt de lande, der har det laveste ølforbrug målt per indbygger i verden - kun fem liter i modsætning til knap 80 l i Danmark. I Myanmar anses øl som et eksklusivt nydelsesmiddel i modsætning til lokalt produceret stærk alkohol, som fx Mandalay Rum. Det er udsigten til at opbygge et lovende ølmarked, der er baggrunden for den massive investering. "Vi arbejder med, at CSR skal skabe maksimal værdi. Vi gør, hvad der skal til for at leve op til vores ansvarlighed, vi gør hvad der skal til for at skabe gode jobs for befolkningen, og vi gør hvad der skal til for miljøet - og det endda på samme tid", afslutter Daniel Sjøgren fra sit kontor i Yangon.

5 Faktabokse Kort om Carlsberg Carlsberg-gruppen er det fjerde største bryggeri i verden. Koncernen beskæftiger mennesker, og er kendetegnet ved en lang række forskellige brands, markeder og kulturer. Historien om Carlsberg begynder i 1847, da JC Jacobsen etablerede sin state-of-the-art bryggeri på en bakke uden for København. Carlsberg består af en omfattende portefølje af mere end 500 ølmærker. Virksomhedens flagskib er brandet Carlsberg, der er et af de mest kendte ølmærker i verden. Baltika, Carlsberg, Tuborg og Kronenbourg er blandt de største mærker i Europa. Hertil kommer, at selskabet har en bred vifte af førende ølmærker på de lokale markeder. Forretningen er fokuseret i Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor det besidder en stærk markedsposition. Resten af verden serviceres hovedsageligt gennem eksport eller licensaftaler. Carlsberg Group CSR-strategi Carlsberg har arbejdet strategisk med CSR siden 2008, og CSR er en udtrykkelig del af koncernens forretningsstrategi. Carlsberg fokuserer på 8 CSR-områder i hele værdikæden og dedikerer ekstra fokus på tre centrale prioriteringer, nemlig Responsible Drinking, Sustainable Packaging og Efficient Brewery (reduktion af vand- og energiforbrug samt CO2-udledning på Carlsbergs produktionssteder). Carlsberg har defineret nye mål for de næste tre år, Målene afspejler ambitionen om yderligere at integrere CSR i værdikæden og i virksomhedens forretningsstrategi. Tidslinje 2012: EU's sanktioner mod Myanmar hæves, og Carlsberg begynder at afsøge mulighederne for at starte produktion af øl. 2013: Carlsberg underskriver som den første danske virksomhed en kontrakt om at starte ølproduktion i Myanmar. Carlsberg indgår et joint venture med sin oprindelige partner Myanmar Golden Star (MGS) om opførsel af et nyt bryggeri Den 11. oktober 2013 tages det første spadestik til det stort anlagte bryggeri Bago Carlsberg sætter nye standarder for sikkerhed på arbejdspladsen i Myanmar. I august 2014 fejres det, at man har nået arbejdstimer uden en eneste arbejdsulykke Det nye bryggeri er færdigopført. Carlsberg starter ølproduktion i i Carlsberg lancerer tre brands i Myanmar, nemlig Tuborg, Carlsberg samt det nye lokale brand Yoma. Tre gode råd 1. Sæt din virksomheds unikke kompetencer i spil til gavn for Myanmar. Det skaber den største værdi af din CSR-indsats. 2. Bidrag til opbygning af kompetencer i Myanmar. Landet er på en lang udviklingsrejse, og der er et meget stort behov for kompetenceløft.

6 3. Udvis konsekvent nul-tolerance i forhold til alle former for bestikkelse fra starten. Lad være med at "go native", så du accepterer bestikkelse som en del af kulturen. Tre citater Daniel Sjøgren, tidligere administrerende direktør: "Enhver kan donere penge til et godt formål i Myanmar. Jeg tror, at den måde vi som international virksomhed skaber den største positive effekt for landet, er hvis vores CSR-initiativer er forbundne med vores virksomhedsstrategi og vores kompetencer". Daniel Sjøgren, tidligere administrerende direktør: "Det kan lade sig gøre at drive en forretning i Myanmar uden at anvende bestikkelse. Det kræver blot mere tålmodighed. Vaibhav Khedkar, Supply Chain Director: Cirka medarbejdere har været involveret i det nye bryggeri. De er alle blevet uddannet i sikkerhed efter de nyeste internationale standarder. Det mener jeg er et væsentligt bidrag til det burmesiske samfund. Interviewpersoner Daniel Sjøgren Tidligere administrerende direktør MYANMAR CARLSBERG Co., Ltd. Building 15, 3 rd Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon,Myanmar, Postal Code T: (+95) , (95) Vaibhav Khedkar Supply Chain Director MYANMAR CARLSBERG Co., Ltd. Building 15, 3 rd Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon,Myanmar, Postal Code T: (+95) , +95 (0) Læs mere... Carlsberg Group Company Website Carlsberg Group CSR Report 2013 Carlsberg Group - Economic Contribution to Society Carlsberg Group Business Ethics Policy

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber CBS 7. maj 2014 Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Flemming Besenbacher Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og for Carlsbergfondet f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

A.P. Møller-Mærsk. Beslutningen blev taget: Ja, vi gør det!

A.P. Møller-Mærsk. Beslutningen blev taget: Ja, vi gør det! A.P. Møller-Mærsk Casen beskriver den due diligence proces, som A.P. Møller-Mærsk anvendte i forbindelse med deres markedsindtrængning i Myanmar. Med udgangspunkt i FN's retningslinjer om menneskerettigheder

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HØJDEPUNKTER 2013 WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 I H&M har vi givet os selv den udfordring at ville gøre mode bæredygtig og bæredygtighed moderigtig. Vi vil gerne hjælpe

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Mælk og menneskerettigheder. Irene Quist Mortensen, Head of CSR, Consumer International

Mælk og menneskerettigheder. Irene Quist Mortensen, Head of CSR, Consumer International Mælk og menneskerettigheder Irene Quist Mortensen, Head of CSR, Consumer International Agenda Kort om Arla Arla s vækststrategi i Afrika Et Wake-Up call En aftale med ActionAid Human Rights Assessment

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Signature Myanmar. "Ordentlighed i alt, hvad vi gør".

Signature Myanmar. Ordentlighed i alt, hvad vi gør. Signature Myanmar Det nye Myanmar forventer sig meget af turismen de kommende år. Denne case beskriver, hvordan Signature Myanmar som first mover tackler de CSR-udfordringer, de møder i forbindelse med

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

HVORDAN OPTIMERER VI SAMARBEJDET MELLEM ERHVERVSLIVET OG UNIVERSITETERNE?

HVORDAN OPTIMERER VI SAMARBEJDET MELLEM ERHVERVSLIVET OG UNIVERSITETERNE? HVORDAN OPTIMERER VI SAMARBEJDET MELLEM ERHVERVSLIVET OG UNIVERSITETERNE? Birgitte Skadhauge, Carlsberg 22 Marts 2012 Det hele begyndte i 1847 1847: JC Jacobsen founds the Carlsberg Brewery on a hill outside

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere en undersøgelse af en high performers præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP

PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP Præsenteret af (Indsæt eget logo) Bæredygtige offentlige udbud er den vigtigste foranstaltning for lande der ønsker at opnå en grøn økonomi. Achim Steiner, UNEP-Director

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder high performers

Sådan tiltrækker virksomheder high performers Sådan tiltrækker virksomheder high performers en undersøgelse af deres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder er det absolut vigtigste

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere