Myanmar Carlsberg Co Ltd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myanmar Carlsberg Co Ltd"

Transkript

1 Myanmar Carlsberg Co Ltd Denne case beskriver hvordan Myanmar Carlsberg bidrager til kapacitetsopbyning i Myanmar gennem implementering af høje internationale standarder indenfor sikkerhed, korruptionsbekæmpelse, uddannelse og miljø. Carlsberg underskrev i februar, 2013 en aftale om en investering i nyt bryggeri i Myanmar. Carlsberg er den første danske virksomhed, der etablerer sig i Myanmar og den første ølproducent i verden, der har fået tilladelse til at brygge øl til et lovende burmesisk marked. Det imponerende bryggeri er opført i ny industriel zone i Bago, der ligger et par timers kørsel fra Yangon. Nu mangler de sidste tilladelser, før Myanmar Carlsberg begynder at brygge øl i Myanmar Carlsberg brygger tre ølmærker, nemlig Carlsberg, Tuborg samt det helt nye lokale brand "Yoma", der på burmesisk betyder "Bjergkæde". Et kompliceret politisk system Myanmar Carlsberg er et joint venture mellem Carlsberg og Myanmar Golden Star (MGS) Breweries. Det er den samme partner Carlsberg havde sidst, da virksomheden var aktiv i landet tilbage i 90'erne. Carlsberg ejer 51%, og MGS står for 49%. "Det ville have været ekstremt vanskelig at starte op i Myanmar uden en god partner", vurderer Daniel Sjøgren, der er tidligere administrerende direktør med en lang international karriere i Carlsberg. Daniel Sjøgren stod i spidsen for den første etableringsfase i Myanmar. "Vi har skulle indhente mere end 200 forskellige tilladelser hos forskellige myndigheder undervejs for at opføre bryggeriet og komme i gang med at producere øl. Og for at være ærlig, så er disse tilladelser ikke blevet givet helt så hurtigt, som vi kunne ønske os", fortsætter Daniel Sjøgren. Myanmar Carlsberg afventer de allersidste tilladelser, og har derfor måttet udskyde den forventede start fra december 2014 til midten af "Jeg tror den første honey-moon periode er overstået her i Myanmar. Den periode, hvor vestlige virksomheder hastede til landet i håb om at kunne gøre en god forretning på kort tid", forklarer Daniel Sjøgren. "Nu handler det om at arbejde langsigtet og professionelt med at udvikle din virksomhed. I det øjeblik, hvor virksomheder som vores rent faktisk begynder at tjene penge, så tror jeg, vi kommer til at se en sneboldeffekt, der vil tiltrække et stigende antal seriøse virksomheder til landet". Som andre virksomheder oplever Carlsberg, at det politiske system i Myanmar er uhyre kompliceret. Love og regulativer er under hastig opbygning, de forandrer sig konstant og informationer er vanskeligt tilgængelige. Derfor må man indbygge en høj grad af fleksibilitet i sine forretningsplaner. Carlsberg besidder også en omfattende ekspertise i at starte op på nye, emerging markeder. Denne ekspertise er trukket ind undervejs. Nul-tolerance i forhold til korruption "Vores konsekvente politik om nul-tolerance i forhold til korruption har helt sikkert også medført nogle forsinkelser. Men heller ikke mere end det", forklarer Daniel. Carlsberg er i fuld gang med at oversætte koncernens CSR-politikker og adfærdskodeks til burmesisk. Samtlige ansatte er blevet trænet i anti-korruption, og det er gjort helt klart for samtlige medarbejdere, at Myanmar Carlsberg ikke accepterer eller tilbyder nogen form for bestikkelse. "Det er lidt af en rejse, fordi bestikkelse er en så indgroet del af samfundet i Myanmar. Nu skal alle vore medarbejdere forstå, at hos Myanmar Carlsberg anser vi korruption som skadelig for vores forretning. Det handler om at opbygge en kultur på tværs af hele koncernen og altså også i Myanmar", forklarer Daniel.

2 Myanmar er højrisikoland for CSR I 2013 bad Carlsberg Det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR) af Carlsberg om at bistå med at udarbejde en vurdering af, hvordan Carlsberg påvirker menneskerettigheder i Myanmar. Projektet skal støtte Carlsberg i at udvise rettidig omhu i overensstemmelse med FN's retningslinjer for Erhverv og Menneskerettigheder. Formålet er at sikre, at: identificere Carlsbergs potentielle påvirkninger på centrale menneskerettigheder i hele værdikæden i Myanmar Carlsbergs medarbejdere og ledelse bliver opmærksom på og bevidst om risici samt faktiske og potentielle påvirkninger på menneskerettigheder i hele virksomhedens værdikæde i Myanmar der udarbejdes handlingsplaner til at afbøde eventuelle negative virkninger. "Samarbejdet har givet os en god indsigt i den CSR-kontekst, vi arbejder i, samt hvilke processer, vi skal have på plads, så vi kan håndtere disse udfordringer", konstaterer Daniel Sjøgren og fortsætter: "Det har været nyttigt for os at benytte os af en tredje part som Institut for Menneskerettigheder. De har udfordret os undervejs" konkluderer Daniel Sjøgren, der afventer den endelige rapport. På koncernniveau er Carlsbergs CSR-indsats udmøntet i en lang række politikker, træningsmateriale, guidelines og processer, som Myanmar Carlsberg er i gang med at implementere i takt med at virksomheden udvikles: "Jeg har hentet massiv support fra uhyre kompetente folk i koncernen, der har været igennem denne proces før i andre asiatiske lande", fortæller Daniel. "Jeg er fuldt dækket ind, når det kommer til juridiske spørgsmål og screening af forretningspartnere i forhold til internationale handelssanktioner". En million arbejdstimer uden ulykker Carlsberg kunne i august 2014 fejre, at man under opførslen af det nye bryggeri nåede arbejdstimer uden arbejdsulykker. Det flotte resultat lever ikke alene op til Carlsbergs globale mål om "Zero Accidents". Det er også et banebrydende resultat i Myanmar, der giver genlyd hos myndigheder, samarbejdspartnere og andre virksomheder. Resultatet er opnået gennem en konsekvent og systematisk indsats. Det startede med et meget klart signal fra ledelsens side en regnvåd dag i slutningen af 2013, kort tid efter at det første spadestik var taget. Daniel Sjøgren fortæller, at han modtog en opringning fra sit Supply Chain Team på byggegrunden i Bago, som fortalte, at der netop var ankommet flere hundrede håndværkere på byggepladsen uden hverken sikkerhedssko, hjelme eller andet sikkerhedsudstyr. "Hvordan skal vi forholde os?", lød spørgsmålet til direktøren. "På den ene side ville vi jo gerne i gang og overholde vores tidsplan, forklarer Daniel Sjøgren" og fortsætter: "På den anden side vil vi ikke gå på kompromis med sikkerhed. Jeg besluttede at sende alle mand hjem forsynet et billede i hånden, der viser, hvordan man skal se ud, når man befinder sig på en Carlsberg-matrikel". Billedet viser en Carlsberg-medarbejder med hjelm, sikkerhedssko og hensigtsmæssig arbejdstøj. Denne begivenhed blev en afgørende milepæl for Myanmar Carlsbergs arbejde med sikkerhed. Siden fulgte et intensivt og systematisk træningsprogram for alle med adgang til byggepladsen. En optælling fra december 2014 viser, at Myanmar Carlsberg har anvendt træningstimer. Træningen omfatter ikke blot Carlsbergs egne 146 medarbejdere, men også medarbejdere ansat af entreprenøren og subcontractors. I alt er henved 2000 medarbejdere blevet trænet i sikkerhed. Dertil kommer daglige snakke, ugentlige oplæg, møder og diskussioner om sikkerhed og arbejdsmiljø. Det har været nødvendigt at skabe en bevidsthed blandt medarbejdere om, at det er i egen interesse komme sikkert hjem fra arbejde - hver dag. Når en medarbejder gennemfører træningsprogrammet modtager man et formelt bevis. De,

3 der har gjort en særlig indsats for at fremme Carlsbergs "sikkerhedskultur" overrækkes et diplom og hædres af kolleger og ledelse ved en ceremoni. "Selvom vi har nu en sikkerhedsorganisation på plads, er vi klar over at arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed er en vedvarende proces, der kræver konstant fokus", siger Vaibhav Khedkar, der er Supply Chain Director og har det overordnede ansvar for sikkerhedsarbejdet. I dag får ingen personer adgang til bryggeriet uden en grundig briefing om sikkerhedsprocedurer og påbud om at iføre sig sikkerhedssko og -hjelm. Uddannelse til international business i Myanmar En meget stor udfordring for Myanmar Carlsberg e at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Efter 50 års militærdiktatur og et uddannelsessystem, der er kørt helt i sænk er der stor mangel på veluddannede og engelsktalende medarbejdere i Myanmar. "Dertil kommer nogle meget komplicerede og uigennemsigtige rekrutteringsprocesser, som tager meget lang tid at håndtere", forklarer Daniel Sjøgren. Det er Myanmar Carlsbergs erfaring, at ambitionsniveauet blandt ansøgere er overraskende lavt. Myanmar Carlsberg repræsenterer en forretningsorienteret og konkurrencepræget adfærd, hvilket er et nyt mindset i Myanmar. Det kræver store investeringer i både faglig opkvalificering, team building og international forretningsforståelse at nå den "Winning Behavoirs", som Carlsberg står for. Der er p.t. ansat 56 medarbejdere på selve bryggeriet. Ledelsesteamet er på plads. De blev ansat for flere måneder siden og er nu i fuld gang med uddannelse og teambuilding. Kompetenceudviklingsprogrammet er sat i system med individuelle planer og klare KPI'er for alle medarbejdere. De internationale eksperter, der er rekrutteret fra andre Carlsbergselskaber, bliver systematisk erstattet af lokale ledere, så snart kompetenceniveauet er i orden. "Vi er i gang med at skabe en Myanmar Carlsberg-kultur fra bunden. Vi er fleksible i forhold til, hvilken kultur vi arbejder i, men målet er klart. Vi arbejder på at blive et team, der trækker i samme retning og deler Carlsbergs værdier om "Winning Behavoirs", siger Vaibhav Khedkar, der er Supply Chain Director og har ansvar for at Carlsbergs værdier og høje kvalitetsstandarder implementeres. Winning Behavoirs indeholder fem værdier: empowerment, samfundsengagement, teamånd, vinderånd og fokus på kunderne. Myanmar Carlsberg har per december 2014 ansat knap 150 medarbejdere. Det forventes at medarbejdertallet vil mere end fordobles i takt med at ølmarkedet udvikler sig. Studier viser, at for hver medarbejder ansat på et bryggeri skabes der 9 nye jobs i relaterede sektorer såsom landbrug, logistik og salg. Det vil sige Carlsberg forventeligt vil skabe op mod 3000 nye jobs i Myanmar indenfor de næste år. Det er Myanmar Carlsbergs overbevisning, at virksomhedens største bidrag til en bærdygtig udvikling i Myanmar opnås, hvis man gør det, man er bedst til, nemlig at skabe nye jobs og opbygge kompetencer for befolkningen i Myanmar. Det er derfor det strategiske hovedfokus for Myanmar Carlsbergs CSR-strategi. Næste år åbner man et "Carlsberg Supply Chain Academy". Akademiet udvikles i samarbejde med nationale universiteter. Målet er at uddanne unge til jobs i international business, som dels sikrer en fremtidig talentmasse til Myanmar Carlsberg, og dels gearer Myanmar til international business. Carlsberg har allerede fået en forsmag på sit fremtidige akademi, da 100 ingeniørstuderende deltog i en uddannelsesdag på bryggeriet. Regeringen i Myanmar har med stor interesse fulgt opførslen af det nye bryggeri. Samarbejdet med regeringen i Bago er tæt. Man har velbegrundede forventninger til, at Carlsberg på mange led bidrager til kapacitetsopbygning i Myanmar, så landet kan blive en kvalificeret spiller på den internationale business-scene.

4 Bryggeriet er et flagskib Det spritnye bryggeri i Bago er et imponerende syn. Det er ikke blot et flagskib i Myanmar, men også udført i tråd med Carlsbergs egne ambitioner for "Efficiency Brewery", den første af de tre søjler i Carlsbergs globale CSR-strategi. Designet er udført af koncernens specialister i Schweiz med tanke på ressourceeffektivitet, sikkerhed og med indbyggede muligheder for senere udvidelse. Bryggeriet er opført med brug af den allernyeste teknologi inden for vand- og energieffektivitet. Der er etableret et nyt højteknologisk laboratorium, der overvåger kvaliteten af øllet. Der indgår en betragtelig mængde vand til at producere en liter øl. Som det eneste bryggeri i Myanmar, har Carlsberg investeret i et helt nyt, højteknologisk vandbehandlingsanlæg, der ligger på matriklen. Bryggeriet anvender grundvand til sin ølproduktion, og anlægget sørger for at spildevand renses til et passende niveau, genanvendes som procesvand eller ledes ud på markerne i en kilometerlang pipeline, så det kan sive ned i grundvandet igen. På den måde reduceres vandforbruget betragteligt og bryggeriet sørger for at grundvandstanden er intakt. Bryggeriet anvender en lang række teknologier til at optimere energieffektivitet. Der er fx indført den nyeste membran-teknologi til filtrering af øllet, affald omdannes til energi og kølingssystemer er gearet til at reducere energiforbruget. "Sustainable packaging" er den anden søjle i Koncernens CSR strategi. Myanmar Carlsberg har kortlagt et eksisterende flaskeindsamlingssystem i Myanmar, og vil dels forbindes til dette og dels har Myanmar Carlsberg opbygget sit eget system i forbindelse med genanvendelse af fustager til fadøl. Carlsberg var den første til at opføre en fabrik i den nye industrielle zone. Borgmesteren i Bago viser stolt bryggeriet frem til besøgende. Carlsberg-navnet er allerede inden produktionsstart blevet synonym med en virksomhed i særklasse, der passer på både miljø og medarbejdere. En showcase til inspiration for andre virksomheder i Myanmar. På trods af Myanmar Carlsbergs høje ambitioner og standarder, på trods af at intet udstyr kan sources lokalt, på trods af at Carlsberg har anvendt lokal entreprenør og lokale håndværkere, på trods af lovgivningsmæssige udfordringer og på trods af oversvømmelser undervejs, så er det lykkedes at opføre bryggeriet indenfor det år, Carlsberg havde estimeret - samme tidshorisont som et bryggeri i Europa! De kompetencer, lokale entreprenører og håndværkere har fået i byggeprocessen, tager de med sig til kommende internationale byggerier. Endnu et brik til kapacitetsopbygning i Myanmar, der bidrager til at tiltrække international business. "Responsible drinking" Myanmar Carlsberg har endnu ikke taget fat på den sidste søjle i koncernens CSR strategi, nemlig "Responsible drinking". Hele distributionssystemet er kortlagt for længst, og så snart ølproduktionen starter i begyndelsen af 2015 træder marketingsteamet i karakter og lancerer Carlsberg, Tuborg og Yoma i Myanmar i skarp konkurrence med andre ølproducenter. Her vil budskabet om "Responsible Drinking" indgå - et budskab, som ingen alkoholproducenter har kommunikeret nogensinde før i Myanmar. Det paradoksale er dog, at Myanmar er blandt de lande, der har det laveste ølforbrug målt per indbygger i verden - kun fem liter i modsætning til knap 80 l i Danmark. I Myanmar anses øl som et eksklusivt nydelsesmiddel i modsætning til lokalt produceret stærk alkohol, som fx Mandalay Rum. Det er udsigten til at opbygge et lovende ølmarked, der er baggrunden for den massive investering. "Vi arbejder med, at CSR skal skabe maksimal værdi. Vi gør, hvad der skal til for at leve op til vores ansvarlighed, vi gør hvad der skal til for at skabe gode jobs for befolkningen, og vi gør hvad der skal til for miljøet - og det endda på samme tid", afslutter Daniel Sjøgren fra sit kontor i Yangon.

5 Faktabokse Kort om Carlsberg Carlsberg-gruppen er det fjerde største bryggeri i verden. Koncernen beskæftiger mennesker, og er kendetegnet ved en lang række forskellige brands, markeder og kulturer. Historien om Carlsberg begynder i 1847, da JC Jacobsen etablerede sin state-of-the-art bryggeri på en bakke uden for København. Carlsberg består af en omfattende portefølje af mere end 500 ølmærker. Virksomhedens flagskib er brandet Carlsberg, der er et af de mest kendte ølmærker i verden. Baltika, Carlsberg, Tuborg og Kronenbourg er blandt de største mærker i Europa. Hertil kommer, at selskabet har en bred vifte af førende ølmærker på de lokale markeder. Forretningen er fokuseret i Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor det besidder en stærk markedsposition. Resten af verden serviceres hovedsageligt gennem eksport eller licensaftaler. Carlsberg Group CSR-strategi Carlsberg har arbejdet strategisk med CSR siden 2008, og CSR er en udtrykkelig del af koncernens forretningsstrategi. Carlsberg fokuserer på 8 CSR-områder i hele værdikæden og dedikerer ekstra fokus på tre centrale prioriteringer, nemlig Responsible Drinking, Sustainable Packaging og Efficient Brewery (reduktion af vand- og energiforbrug samt CO2-udledning på Carlsbergs produktionssteder). Carlsberg har defineret nye mål for de næste tre år, Målene afspejler ambitionen om yderligere at integrere CSR i værdikæden og i virksomhedens forretningsstrategi. Tidslinje 2012: EU's sanktioner mod Myanmar hæves, og Carlsberg begynder at afsøge mulighederne for at starte produktion af øl. 2013: Carlsberg underskriver som den første danske virksomhed en kontrakt om at starte ølproduktion i Myanmar. Carlsberg indgår et joint venture med sin oprindelige partner Myanmar Golden Star (MGS) om opførsel af et nyt bryggeri Den 11. oktober 2013 tages det første spadestik til det stort anlagte bryggeri Bago Carlsberg sætter nye standarder for sikkerhed på arbejdspladsen i Myanmar. I august 2014 fejres det, at man har nået arbejdstimer uden en eneste arbejdsulykke Det nye bryggeri er færdigopført. Carlsberg starter ølproduktion i i Carlsberg lancerer tre brands i Myanmar, nemlig Tuborg, Carlsberg samt det nye lokale brand Yoma. Tre gode råd 1. Sæt din virksomheds unikke kompetencer i spil til gavn for Myanmar. Det skaber den største værdi af din CSR-indsats. 2. Bidrag til opbygning af kompetencer i Myanmar. Landet er på en lang udviklingsrejse, og der er et meget stort behov for kompetenceløft.

6 3. Udvis konsekvent nul-tolerance i forhold til alle former for bestikkelse fra starten. Lad være med at "go native", så du accepterer bestikkelse som en del af kulturen. Tre citater Daniel Sjøgren, tidligere administrerende direktør: "Enhver kan donere penge til et godt formål i Myanmar. Jeg tror, at den måde vi som international virksomhed skaber den største positive effekt for landet, er hvis vores CSR-initiativer er forbundne med vores virksomhedsstrategi og vores kompetencer". Daniel Sjøgren, tidligere administrerende direktør: "Det kan lade sig gøre at drive en forretning i Myanmar uden at anvende bestikkelse. Det kræver blot mere tålmodighed. Vaibhav Khedkar, Supply Chain Director: Cirka medarbejdere har været involveret i det nye bryggeri. De er alle blevet uddannet i sikkerhed efter de nyeste internationale standarder. Det mener jeg er et væsentligt bidrag til det burmesiske samfund. Interviewpersoner Daniel Sjøgren Tidligere administrerende direktør MYANMAR CARLSBERG Co., Ltd. Building 15, 3 rd Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon,Myanmar, Postal Code T: (+95) , (95) Vaibhav Khedkar Supply Chain Director MYANMAR CARLSBERG Co., Ltd. Building 15, 3 rd Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon,Myanmar, Postal Code T: (+95) , +95 (0) Læs mere... Carlsberg Group Company Website Carlsberg Group CSR Report 2013 Carlsberg Group - Economic Contribution to Society Carlsberg Group Business Ethics Policy

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

A.P. Møller-Mærsk. Beslutningen blev taget: Ja, vi gør det!

A.P. Møller-Mærsk. Beslutningen blev taget: Ja, vi gør det! A.P. Møller-Mærsk Casen beskriver den due diligence proces, som A.P. Møller-Mærsk anvendte i forbindelse med deres markedsindtrængning i Myanmar. Med udgangspunkt i FN's retningslinjer om menneskerettigheder

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Signature Myanmar. "Ordentlighed i alt, hvad vi gør".

Signature Myanmar. Ordentlighed i alt, hvad vi gør. Signature Myanmar Det nye Myanmar forventer sig meget af turismen de kommende år. Denne case beskriver, hvordan Signature Myanmar som first mover tackler de CSR-udfordringer, de møder i forbindelse med

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

ANSVARLIG. Ansvarlig vækst

ANSVARLIG. Ansvarlig vækst ANSVARLIG VÆKST Ansvarlig vækst 1 Indhold Ansvarlig vækst 4 6 8 12 CSR i værdikæden Fonde til gavn for samfundet Et bæredygtigt miljø Bæredygtig emballage J.C. Jacobsen grundlagde Carlsberg i 1847 med

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Finance Controller Finance Controller

Finance Controller Finance Controller Finance Controller Har du det som en fisk i vandet med masser af tal samt en stor kontaktflade.. Bliv Finance Controller hos os og vær med til at udvikle nogle af verdens bedste ultralydsskannere Finance

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

PR-besøg i DNUs Skurby

PR-besøg i DNUs Skurby PR-besøg i DNUs Skurby Sådan informerer vi om DNU-projektet i Skurbyen og på Byggepladsen for udefrakommende gæster Projektafdelingen, Maj 2013 1 Åbenhed Region Midtjylland ønsker generelt at imødegå borgere,

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere