Side Indhold. Side Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September år gang Busserne ud af Busgaden? side Side Side Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

2 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf Træffetid: Stationerne, mandag kl , torsdag Chr. X's Vej, mandag/torsdag kl Brancheafdelingens hjemmeside: Bestyrelse / tillidsmænd Formand (konstitueret) Johnny C. Fischer Tlf Næstformand (konstitueret) Bente Mikkelsen Tlf Bestyrelses medlem Teknisk sektor Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Jean Philip Ricard Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Nord Syd Stationsansvarlig Ib Rudbjerg Tlf Syd Bent-Aage Andersen Tlf Syd 3104 Anni Lundgaard Tlf NORD: Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Sikkerhedsrepræsentanter SYD: Josef Stemborg (fridagshold 6) Tlf P. kontrollører/billetkontrollører Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf NORD: Jean Philip Ricard (fridagshold 8) Tlf SYD: Ib Rudbjerg (fridagshold 7) Tlf Her er plads til dit billede! Redaktion: Niels K. Kirk Tlf NORD: Bendt Bendtsen (fridagshold 6) Tlf SYD: Bent-Age Andersen (fridagshold 3) Tlf Michael Madsen Tlf Niels Larsen Tlf AUTOMATSKIFTER: Hans Henrik Pedersen Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio oktober 2004 Oplag: DEADLINE: Søndag d. 26. september 2004 kl Nr. 5 August 2004

3 Festen Et historisk jubilæum er ovre talerne er talt og de smukke ord om fortiden er sagt. Vores arbejdsplads er blevet ældre og en ny tidsalder står måske for døren. Danmarks bedste busselskab kører videre i hver til fald lidt endnu. Lederen Århundreders fest har nogen sagt andre har været mere behersket og beskrevet festen som god og hyggelig sandheden er vel noget ind imellem. Af kritik har været nævnt maden som efter adskillige festdeltageres (og undertegnedes) opfattelse ikke levede op til forventningerne, og så rodet omkring friheden, til de kollegaer som gerne ville have deltaget i festen, men skulle på arbejde til dem vil jeg sige undskyld og beklage, at vi ikke fik fundet en tilfredsstillende løsning. I en stille stund på kontoret, har jeg fra tid til anden fundet gamle Sporvejs Nyt frem fra arkiverne. Ganske interessant læsning det er næsten som om at fortiden gentager sig i vores nutid. Problemstillingerne var næsten de samme som nu. Den trafikale situation i midtbyen var også håbløs dengang arkitekterne lavede også dengang flotte tegninger, hvor teori og virkelighed intet havde med hinanden at gøre og hvor buschaufførerne efterfølgende måtte trækkes med problemerne i dagligdagen. Byrådet har på et af de første møder i september sat buspriotering af bl.a. Viborgvej på dagsorden. Jeg vil håbe, at de har lært af erfaringerne fra Grenåvej og kan kun hilse det med tilfredshed, at der kommer handling bag ordene om at fremme den kollektive trafik i vores by. Organisations problemer var også at finde dengang tro det eller ej striden mellem Arbejdsmandsforbundet (SID) og DKA (FOA) var dengang også ganske uforsonlig. Og der var heller ikke dengang som nu tegn på noget som kunne smage af, at en løsning var lige om hjørnet (se inde i bladet). Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Johnny C. Fischer Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skrevet indlægget. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Festen er forbi og de næste 100 år er begyndt det var os buschauffører, mekanikere, arbejdsmænd og Hk erne og alle de andre, som har været en del af vores arbejdsplads gennem tiderne som formede fortiden. Vi vil tage ansvaret for fremtiden. Johnny Clemen Fischer Forsiden: Den 21. august 2004 blev der holdt 100 års-fest med led sagere for personalet, pensionister mm. Festen fandt sted i opstillingshallen på Station Nord Nr. 6 September

4 4 Nr. 6 September 2004

5 Vi skal yde det optimale Af 2996 Jørgen Schakow Vi får hele tiden tudet ørerne fulde med, at vi skal yde det optimale over for vore kunder. Definitionen af ordet optimal : Som er mest gunstig for et forløb eller resultat. Der er altså ikke tale om det bedste hver enkelt af os kan præstere, men derimod nogle veldefinerede krav, som ledelsen ønsker, at medarbejderne med kundekontakt skal opfylde. For at det, som forlanges af os, kan ske, skal vore planlæggere give os de optimale betingelser. Gør de det? Planlæggerne er måske også i et dilemma, da de jo er underkastet nogle retningslinier fra ledelsen. Og ledelsen er hængt op på at levere en ydelse, som er beskrevet af politikerne. Denne ydelse skal så udføres for de økonomiske midler, som politikerne afsætter til formålet. Og ja måske er det slet ikke muligt at nå de mål, som vi hele tiden skal forsøge at stræbe efter? Nu kommer jeg pludselig til at tænke på ordet psykisk arbejdsmiljø. (Se også indlægget Psykisk arbejdsmiljø her i bladet.) Er det overhovedet menneskeligt forsvarligt, at medarbejderne skal gå rundt med en følelse af ikke at kunne honorere de krav ledelsen stiller til dem? Alt i alt: Er det så politikerne, som er uansvarlige og urealistiske? Er det ledelsen, som er uansvarlig og urealistisk eller måske ikke er dygtig nok til at overbevise politikerne om, hvordan virkelighedens verden ser ud? Er det planlæggerne/mellemlederne, som er uden nogen form for logisk sans eller bare gør det de får besked på af ledelsen, uden tanke for konsekvenserne af det for andre? ( Når bare jeg har gjort det jeg skal, så kan jeg jo være lige glad med resten -attituden er meget brugt i vort samfund. Desværre. Det er det jeg kalder ansvarsløshed.) Eller er det chaufførerne, som ikke er i stand til (her nævnes en række chaufførkrav, som er taget direkte ud af den virkelige verden): At have fuld kontrol over og altid holde styr på al den øvrige trafik - alle trafiksynderne alle voldsmændene alle ballademagerne køretiderne i den tætte myldretrafik med sikker og behagelig bykørsel bløde igangsætninger og bløde nedbremsninger veksling af penge under kørslen, fordi der oftest ikke er tid til det, når der holdes stille ved stoppestederne og alle andre elementer, som har indflydelse på busdriften og så samtidig yde den bedst tænkelige service over for alle kunderne? Måske er det helt normalt at politikere, virksomhedsledere og mellemledere arbejder bedst under pres? Og måske er det helt forkert, at buschauffører ikke også arbejder bedst under pres? Ved at bruge vores sunde fornuft, kan vi alle godt forstå det er ansvarsløst, at forlange buschaufførerne til at arbejde under pres: Hvad sker der f.eks. med trafiksikkerheden? Hvad sker der med den service, som chaufførerne skal yde overfor kunderne? Hvad sker der med kvaliteten af arbejdsmiljøet for chaufførerne. Og hvorfor får vi mon så mange skader på busserne? Vi hører tit om det og der afholdes da også kurser i, hvordan chaufførerne skal yde det optimale. Måske er det sådan, at ledelsen sender Sorte-Per videre, så det herefter er chaufførerne, der ikke er gode nok, når Århus Sporvejes opgaver eventuelt ikke løses tilfredsstillende? Måske skulle der afholdes nogle kurser for planlæggere/mellemledere, ledere og politikere i, hvordan virkelighedens verden ser ud? Nr. 6 September

6 Psykisk arbejdsmiljø Af 2996 Jørgen Schakow Der blev på et tidspunkt sat fokus på vores psykiske arbejdsmiljø. Hvad blev der egentlig af den endelige konklusion på den undersøgelse, der blev foretaget for ca. et år siden? Hvad skulle undersøgelsen munde ud i. Og hvad er der blevet gjort for at følge op på resultatet af undersøgelsen? Det psykiske arbejdsmiljø omfatter mange ting, som voldsproblematikken og stresspåvirkningen og meget meget mere. Vi mærker alle sammen stresspåvirkningen i vores job. Nogle mærker det i dagligdagen og andre bliver først opmærksom på problemet, når det er for sent. Bl.a. i trafikken udsættes vi for en påvirkning, når eksempelvis cyklisters fuldstændige skrupelløse fremfærd påtvinger os et absolut umenneskeligt ansvar. Og så skete det den 26. august 2004, kl : Jeg kørte linie 1 i retning mod Marienlund. Da jeg kørte ned ad busgaden fra Østergade-krydset kørte der en cyklist foran mig. Ved stoppestedet i busgaden holdt en linie 11 helt fremme, så der var plads til mig bag denne. Cyklisten stoppede ca. midt ud for min plads bag ved linie 11. Hun hev nu med et ben på hver side af cyklen denne op over fortovskanten. Jeg kørte derfor videre frem mod mit stoppested. Men da bussens højre forhjørne nåede op til cyklisten væltede både cykel og cyklist over i bussen, som derfor ramte hende. Cyklisten var tydeligvis klar over sin ugerning, hvilket nok forklarer, hvorfor hun i befippelse mistede balancen og væltede over i bussens højre forhjørne. Jeg kørte med en hastighed på ca km/t cykel og cyklist blev derfor væltet omkuld inde på fortovet. Cyklisten klagede over smerter i hofte og lænd og jeg rekvirerede derfor straks en ambulance via TCT. Jeg måtte selv efterfølgende sørge for kontakt til færdselspolitiet og har da også fået deres ord på, at jeg ikke kunne have foretaget mig andet end det jeg gjorde. Betjenten og jeg drøftede også nogle hvis nu -situationer: 1) Hvis jeg f.eks. havde været en meter senere på den, da cyklisten væltede ud mod kørebanen. Så havde jeg kørt hende over. Det skete ikke. Hvilket derfor er en god grund til at se uheldet i et lidt mere positivt lys. 2) Hvis jeg ikke havde været 5 minutter bagefter ifølge min køreplan, så havde jeg måske været 4 eller 5 meter senere på den og så havde jeg slet ikke været involveret i noget uheld. Vi forsøger at yde det optimale over for vore kunder, hvilket bl.a. indebærer, at vi forsøger, så godt som det overhovedet er muligt, at leve op til den køreplan vi kører efter. Bus til tiden = god service. Derfor var jeg ikke 4 eller 5 meter senere på den. Jeg føler mig ikke skyldbetynget i forbindelse med det her omtalte uheld. Men jeg er bestemt ikke upåvirket af situationen. Jeg føler mig nærmest krænket. Jeg var part i et uheld, hvor en ung dame (20 22 år) er kommet til skade. Og jeg er ikke så cool, så jeg bare kan sige, at det var jo også hendes egen skyld. Jeg føler, at jeg har pådraget mig en lidelse, som jeg bedst kan beskrive som cyklistforskrækkelse (eller cyklistfobi). Jeg læner mig dog op af troen på, at jo længere tid der går, jo mere får jeg det på afstand og måske kan jeg være så heldig, at jeg ude i fremtiden kan komme mig næsten helt over min cyklistforskrækkelse. Når vi er pressede, så sker uheldene. (Jævnfør pkt. 2 i de beskrevne hvis nu - situationer. Læs også indlægget Vi skal yde det optimale her i bladet) Når vi er pressede, så kan vi ikke yde det optimale. Når vi er pressede, så får vi et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø, som er nedbrydende for vores helbred og på længere sigt direkte livstruende. Jeg tror ikke, at den her omtalte unge dame cykler i busgaden mere. Men vi skal stadig tage alle de særlige hensyn til de måske op imod 100 cyklister, der hver time cykler igennem busgaden mellem Østergade-krydset og Klostergade- Klostertorv-krydset. Dette til trods for, at der slet ikke er plads til cyklerne her. Netop fordi det er en gade, hvor der ikke er plads til andre og som er specielt anlagt til gennemkørsel for bybustrafikken, er det selvfølgelig også forbudt område for anden trafik end Sporvejenes busser. Ved en fejl har man dog desuden også gjort det lovligt for taxi at køre der, hvilket i sig selv kan betyde, at der opstår mange farlige situationer. Langt hovedparten af cyklisterne er til alvorlig fare for sig selv og andre, når de cykler rundt i byen: Vi kan finde cyklister alle vegne på fortovet kørende over for rødt lys i lysregulerede kryds i busgaderne, når to modkørende busser skal passere hinanden i fuld fart frem på cykelsti, når de har pligt til at vige og lade passagererne til og fra bussen passere over cykelstien ved et stoppested fra fortov eller sidevej med hajtænder i fuld fart lige ud foran f.eks. en bus, så vi er nødt til at lave en katastrofeopbremsning mørkelagte cyklister i lygtetændingstiden, som vi i visse situationer slet ikke kan se før det næsten (?) er gået galt på tværs af gader og stræder lige ud foran biler og busser på alle sider af alle andre trafikanter, når som helst, hvor som helst og i hvilken som helst situation. Ja jeg kunne blive ved at remse op. Der findes ikke den tænkelige eller utænkelige situation, hvor en cyklist ikke kan være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt ganske i strid med færdselsloven og enhver fornuft. Og så får vi endda meget ofte en finger af cyklisten alene p.g.a. vores tilstedeværelse. 6 Nr. 6 September 2004

7 Busserne bumper i den nye busgade Skrev Århus Stiftstidende på forsiden lørdag den 4. september Af red. Niels Larsen Nedenstående artikel har redaktionen fundet på tv2 s hjemmeside (www.tv2.dk) DNA afslører busspyttere Problemet er nok, som det kan ses på billederne, at rørene til sporing, fra Åboule varden, er anbragt uhensigtsmæssigt. En tilretning af rørene og kantsten vil sandsynligvis løse problemet. Det er ikke mange centimeter det drejer sig om. At den nye busgade måske er underdimensioneret, kan der ikke gøres noget ved. Buspassagerer skal nu kunne afsløres og retsforfølges, hvis de spytter på buschaufførerne i London sæt til indsamling af DNA-bevismaterial udleveres til buschaufførerne som led i Operation Gobstop ( Stop for Snotklatter, red.). Sammen med styrket videoovervågning i busserne skal de afskrabede beviser anvendes mod gerningsmændene til de ulækre overgreb mod chaufførerne, der har udviklet sig til en stadig mere udbredt plage. Det er uhygiejnisk og nedværdigende at blive spyttet på, og det kan påvirke ofrene enormt, siger politimester Andy Bamber fra Londons nordvestlige forstad Brent. Hidtil har det været håbløst for politiet at gribe ind mod spytteriet fra vrede passagerer, men i kraft af Storbritanniens planlagte nationale database over DNA kan materialerne nu sammenlignes og bruges til domfældelse for overtrædelse af politivedtægten eller måske ligefrem for legemsbeskadigelse. De indsamlede spytklatter kommer til at indgå i databasen og kan blive til beviser langt frem i tiden. Nr. 6 September

8 Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Tema: Vold Af redaktionen Når vi som chauffører, kontrollører og p- Alene 0-tolerance episoder indgår i vagter bliver udsat for eller indblandet i den officielle statistik fra Århus Sporveje episoder med chikane og vold, kontakter ang. chikane og vold. Hvis en epi- vi Trafikcentralen. Foruden at bistå med sode ikke er meldt til Trafikcentralen, hjælp og vejledning her og nu er det trafikledernes men der efterfølgende alligevel udfylskrive opgave efterfølgende at bedes papirer/rapport, vil episoden indgå i situationen i et notat i døgnrapporten. den officielle statistik. Hvis der undlades at udfylde papirer/rapport efter en 0-to- Døgnrapporten er bl.a. et registreret lerance episode, der er registreret i døgnrapporten, billede af, hvad chaufførerne har meldt vil den ansvarlige på Perso- og oplyst til Trafikcentralen i løbet af et nalekontoret kontakte den ansatte og døgn. Har en chauffør været ude for en sørge for, at papirer udfyldes. episode af en eller anden karakter uden Har en chauffør tvivl, om TCT vil registrere at kontakte Trafikcentralen, vil episoden det, som chaufføren har meldt som ikke fremgå af døgnrapporten. en 0-tolerance episode, bør chaufføren For at vi kan få et dækkende billede af, aflevere en skriftlig rapport til pl-kontoret. hvad der foregår på vores arbejdsplads, Skemaer til dette bør findes i chauf- er det derfor vigtigt at vi informerer Trafikcentralen førstuen. I tvivlstilfælde bør chaufføren om alle episoder. Store som altid kontakte sin sikkerheds- eller tillidsførstuen.? små. Det er ligeså vigtigt at episoden bliver registreret på en oplysende måde af Fremover vil der i SporvejsNyt hver repræsentant. trafiklederne. Det bør tilstræbes, at der er måned blive bragt en oversigt, med udgangspunkt i døgnrapporten, over epi- en grundig, ensartet og forpligtende procedure omkring registreringen af episoder i busserne. lerance tilfælde vil blive nævnt. Samt soder i og omkring busserne. Alle 0-to- Det er også meget vigtigt at de forskellige skemaer og formularer, som chaufføfælde hvis disse har relevans mht. chika- udvalgte diverse-tilfælde og uhelds-tilrerne skal anvende ved rapportering, findes tilgængelige ne. Vi bringer ikke, når politi f.eks. er rekvireret til en billetkontrol eller fjernelse af?? på stationerne. Dette er desværre ikke altid tilfældet. berusere, hvis der ikke har været chikane eller vold i situationen. Når år 2004 engang er gået vil vi bringe en sammenfatning af antallet af 0-tolerance tilfælde i årets løb. Skulle der være læsere der i den følgende oversigt savner beskrivelse af en episode, som er meldt, så kontakt sikkerheds- eller tillidsrepræsentanterne. Disse vil så få opklaret, hvordan det hænger sammen. 8 Nr. 6 September 2004

9 Tema: Vold August 2004 Fra døgnrapporten: Ma. 2.: Diverse: Slåskamp I vognen. Politi tilkaldt. Tur 15xx. On. 4.: 0-tolerance: Stenkast. Mellem Hårup og Mejlby bliver bussen ramt af sten kastet fra personbil. Destinationsskilt bliver smadret. TCT på rutebilstation og tale med chf., som er ok. Tur 16xx. Fr. 6.: Diverse: Politi. Rekvireres politi til Tilst, hvor der bliver skudt med splatterpistoler efter busserne. Tur 25xx. Lø. 7.: Diverse: Slagsmål i bus. 2 unge mænd kommer op at slås i bus. Den enes veninde står af ved Frydenlund og kontakter politi. Chf. forsøger at kalde TCT over busradio, men kan ikke komme igennem. Politi ved banegården. Chf., ikke indblandet, kontakter TCT fra nødtelefon i Kolt. Tur 15xx. Ma. 9.: 0-tolerance: Chikane. Mand af anden herkomst står af bus ved Vesterbrogade. Overfuser og spytter på chf. Chf. ok. Tur 15xx. Ti. 10.: 0-tolerance: Vold. Billetkontrollører overfaldes ved Fjældevænget af passager uden billet. Politi tilstede. En kontrollør tager på skadestue for behandling af hudafskrabninger og snitsår. En anden kontrollør får en rift på knæet, men ellers ok. Et trådhegn og en stolpe skadet. Tur 03xx. Diverse: Politi. Intern ballade imellem flere passagerer. Politi tilkaldt. 1 anholdt. Tur 16xx. To. 12.: 0-tolerance: Chikane. Da bussen holder for rødt, er der en ung mand der banker og sparker på bagdøren for at komme med. Chf. vælger at lukke ham ind. Den unge mand begynder straks at overfuse chf. og øvrige passagerer. Overfusning fortsætter, og chf. kalder TCT og beder om politi. Da den unge mand hører ordet politi, står han af. Chf. ok. Tur 17xx. Fr. 13.: Diverse: Politi rekvireres til Lystrup, hvor nogle unge antænder brændbar væske på busbanen. Tur 09xx. Lø. 14.: Diverse: Politi rekvireres til Busgaden, hvor fodboldtilhængere smadrer ruder. Tur 56xx. Sø. 15.: Diverse.: Pighamre. 3 danske piger har løsnet pighamre i bus. Chf. har fået pighamre igen. Pigers identitet er kendt. Tur 07xx. Ma. 16.: 0-tolerance: Chikane. Mand forlader bus, spytter på chf. og stikker af. TCT til stedet og taler med chf. Tur 15xx. Diverse: Chf. mener at have set mand, der overfaldt chf. i december, siddende ved stoppested Elstedhøj. Mand giver chf. fingeren. Chf. utryg ved situationen. TCT til stedet for at være synlig. Tur 09xx. (Red.:Se også 0-tolerance episode 20. august.) Fr. 20.: 0-tolerance: Chikane. Chf. trues af passager, der står ved stoppested I Lystrup. Det er den samme passager, som overfaldt chf. for et par måneder siden. Chf. afløses. Tur 09xx. 0-tolerance: Vold. Der opstår uro i bussen, hvor chf. får et slag i hovedet. Politi tilkaldt. Bøller fanget. Chf. indgiver anmeldelse for vold. TCT kører chf. på skadestue. Chf. ok. Tur 16xx. Uheld: Unge ballademagere forlader bus, kaster en flaske mod forrude, der slås i stykker. Tur 16xx. (Red.:Se også 0-tolerance episode ovenfor.) Lø. 21.: 0-tolerance: Chikane. I Østergade bliver 2 P-vagter overfuset verbalt af 2 yngre kvinder, da de er i gang med at skrive en parkeringsafgift til disse. En ældre kvinde blander sig og begynder at true og slå ud efter P-vagter. Da P-vagter forlader stedet bliver der spyttet efter dem. Politianmeldt. 0-tolerance: Chikane unge mennesker af anden herkomst hopper på bussens kofanger ved endestationen ved Søndervangen. Chf. føler sig utryg ved situationen og forespørger TCT, om han må køre til det første stoppested for at slippe væk fra dem. Dette får han lov til, hvilket medfører at bussen forlader endestationen ca. 3 minutter for tidligt. TCT snakker med chf. efter at han er kommet i gang og kører derefter til Søndervangen. Unge mennesker er væk. TCT tager en snak med chf. i Tilst. Tur 25xx. Ma. 23.: 0-tolerance: Chikane. Passager har aktiveret nødåbning af dør, så chf. ikke er i stand til at køre videre. Tur xbus. 0-tolerance: Chikane. Ved City Vest aktiverer 2 unge af anden herkomst nødåbning af dør, da de står af. TCT på på stedet. Tur 18xx. Ti. 24.: 0-tolerance: Chikane. Bliver groft chikaneret af en bil i Lisbjerg området. Dispositionsmand til stedet for at hjælpe chf. og følge bussen fra stedet. Tur 03xx. On. 25.: 0-tolerance: Chikane. Ved afsætning af pass. ved Teknisk Skole spytter dreng af anden herkomst på chf. Tur xbus. Fr. 27.: 0-tolerance: Chikane. Unge bruger nødåbner til døre, da bussen ankommer til skøjtehallen. Tur 12xx. Lø. 28.: 0-tolerance: Efter færdelsmæssige uoverensstemmelser ved Klostertorv spytter taxachauffør på buschaufføren. Chf. bliver bedt om at anmelde det skete til politiet. Tur 09xx. Diverse: 2 passagerer bliver uenige i bus. Den ene får et slag i nakken og bliver underrettet om, at han selv skal anmelde episoden. Gerningsmand stikker af. Tur 12xx. Hærværk: 3 unge drenge kommer sirup i klippekortmaskinen og på chaufførsædet. Har billeder af gerningsmænd. Politianmeldt. Tur 17xx og 17xx. Ma. 30.: 0-tolerance: Chikane. Kast af genstande fra broen ved Bispehaven. Tur 14xx. 0-tolerance: Chikane. Beruser stiger meget støjende ind i vognen. Chf. beder beruser om at dæmpe sig. Beruser bliver sur og truer chf. TCT til Frydenlund og taler med chf. Chf. fortsætter. TCT følger bus. Tur 04xx. Nr. 6 September

10 Busserne ud af busgaden? Af Kurt Rasmussen 3085 Med risiko for alverdens ulykker, bevæger jeg mig, som så mange andre, næsten dagligt gennem busgaden. Sidste gang mødte jeg på vejen kun 4 fodgængere, 2 cyklister, 1 bilist, 2 varevogne, foruden 3 hyrevogne. Dette er ved at være dagligdag for busdriften gennem busgaden, denne sammenblanding af bløde og hårde trafikanter, på en strækning, der kun oprindelig var projekteret til busdrift, kan give fatale konsekvenser. Hvem af os kan sige sig fri for, at have haft en nær ved og næsten oplevelse i busgaden, kun få tror jeg. Ind i mellem tror man næsten, man er kørt forkert set ud fra de fakter, blikke og attituder man møder, når man triller gennem busgaden. MEN hvad kan vi gøre ved det? nogle vil sikkert forslå at hjemmeværnet skal sættes ind, og have lidt skydetræning, men selv i disse terror tider er fjendebilledet vel ikke til et så drastisk et skridt. hvad med at tage de pensionerede betjente, der sidder i disse radarvogne og måler hastighed, kunne de være til nytte her?, intelligent skiltning, der selv kunne gøre opmærksom på, at nu nærmer man sig forbudt område. eller en lidt gammeldags måde simpelthen bede politiet om at tage affære, men de er vel formodentlig optaget af vigtigere ting, busserne ud af busgaden, måske den mest sandsynlige løsning på den ulejlighed vi forvolder de mange uvedkommende i busgaden. Så kan man jo pynte lidt op med blomster, pille skiltene ned, for der er jo alligevel ingen der respekterer dem. Så kan det vel blive ganske pænt og anvendeligt for alle andre end dem, det oprindeligt var tiltænkt. For sådan som det fungerer nu, kan man frygte, at det værst tænkelige sker der kommer lig på bordet. Sådan som jeg ser det, er der absolut ingen vilje til at gøre noget ved disse forhold, for som i så mange andre situationer er holdningen, det går jo nok. Red. (Niels Larsen): For at illustrere Kurts indlæg tog vi en tur ned til Busgaden med kameraet. I løbet af 20 minutter tog vi over 20 billeder. Vi skal nok ikke forvente de store forbedringer og tiltag på stedet foreløbig mht. en sikker trafikafvikling. Som buschauffør er det derfor bedst at affinde sig med situationen, køre forsigtigt og undgå mavesåret. Stedet er et typisk eksempel på en århusiansk trafikløsning. En blanding af trafikanter, fodgængere og trafikformer der ikke burde finde sted. Problemerne på stedet har buschaufførerne i årevis gjort opmærksom på. Det bliver spændende at se, hvordan man fra myndighedernes side vælger at indrette stedet, når byggeriet omkring Telefontorvet om nogle år er færdigt. Det kan ikke blive meget værre end nu. 10 Nr. 6 September 2004

11 HUSK Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling afholder ordinær generalforsamling. Torsdag d Kl og I Scandinavian Congress Center. HUSK Nr. 6 September

12 Ros til Bente Mikkelsen, konstitueret næstformand i Brancheafdelingen Af 2996 Jørgen Schakow Det alvorlige problem med det fælles stoppe sted på Banegårdsplads for linie 1 og linie 18 er endelig fortid. Det er sket rigtigt mange gange hver eneste dag, at en chauffør følte sig tvunget til at tilsidesætte færdselslovens bestemmelser for at kunne betjene det nævnte stoppested. Der var ikke plads til 2 busser ved stoppestedet. Hvis man forsøgte at være der alligevel (med 2 busser), ville den bagerste bus blokere det halve af krydset. Når både linie 1 og linie 18 ankom til krydset ved Banegårdsplads på samme tid og der var grønt lys i krydset så ville den bagerste bus således heller ikke på lovlig vis bare kunne blokere for trafikkens afvikling ved at holde tilbage for grønt lys. Det eneste trafikmæssige lovlige i den givne situation ville være, at den bagerste bus forbikørte stoppestedet på Banegårdsplads og fortsatte til Jægergårdsgade. Alle chauffører har ydet det optimale i situationen overfor vore kunder ved at betjene stoppestedet til trods for, at de var nødt til at tilsidesætte færdselslovens bestemmelser. Ikke fordi at chaufførerne accepterede betingelserne, men for ikke at skabe problemer for de mange uskyldige kunder. Det er som allerede nævnt fortid nu. Men Jeg har hørt fra kolleger, at det nævnte problem har været på dagsordenen i 6 år. Og jeg har også ladet mig fortælle, at den tidligere formand for Brancheafdelingen, Jan Nonboe, har haft sagen liggende på sit bord i i hvert fald mere end et år. Intet er sket indtil Bente tiltrådte som tillidsrepræsentant for omkring et par måneder siden. Godt gået, Bente!! Red. : Stoppestedet for linie 18, mod Holme Syd, er flyttet fra Banegårdspladsen ved Servicebutikken til Park Allé ved springvandet Agnete og Havmanden. Det nye stoppested er sammen med linie 20. En rigtig kollega Af 2996 Jørgen Schakow I dag, den 27. august 2004, sad jeg i kantine Syd og skrev lidt. Min sikkerhedsrepræsentant, Josef Stemberg, kom hen til mig og sagde, at jeg skulle give mig selv lov til at holde lidt fri ind imellem. Han ved, at jeg er engageret i hvad der foregår m.h.t. mit arbejde, vore arbejdsforhold og m.h.t. de ting, som foregår i fagforeningsregi. Du skal ikke tage tingene så alvorligt sagde Josef. Ja, Josef har ret. Jeg er et menneske, som tager livet og de ting jeg beskæftiger mig med alvorligt. Sådan er det. Og jeg må da også indrømme, at det falder mig svært at forstå, at mennesker, som har valgt at beskæftige sig med noget, der har indflydelse på andre menneskers liv og levned politisk, fagpolitisk, erhvervsmæssigt eller i det hele taget ikke altid tager tingene alvorligt? Josef er en hyggelig, rar og fornuftig mand. Han ville helt sikkert pege på de omkostninger, der kan være i det for mig, når jeg så tit tager kampen op imod de urimeligheder vi ser omkring os. Du skal have tak fordi du tænkte på mig, Josef. 12 Nr. 6 September 2004

13 Nyt fra Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og udvalg Sikkerhedsvideoer Af Ib Rudbjerg, Sikkerhedsrepræsentant station Syd Vigtigt ved arbejdsskader Så er den endelige godkendelse for brugen af sikkerhedsvideoer kommet fra Datatilsynet. Dette skulle betyde, at der med tiden vil være videokameraer i alle vore busser, da de busser der leveres fremover får kameraer monteret, før de bliver taget i brug. Installeringen af videokameraer vil derfor gå igang. Der er indkøbt 40 nye videoer, som er ved at blive klargjort på elværkstedet. Monteringer sker løbende i efteråret. I de 16 nye busser, der kommer til efteråret, er der monteret kameraer. Det viste sig, at der var mange problemer med nogle af de sidst indkøbte videoer. Disse er derfor blevet udskiftet og nye installeret. Det nye system er opbygget på en anden måde. Der er flere kameraer. Hele bussen dækkes. Ikke som med de gamle, der kun dækkede området oppe ved chaufføren. Billedkvaliteten er meget bedre. Den oprindelige aftale for montering af sikkerhedsvideoer var, at 100 busser skulle være udstyret med kameraer ved udgangen af april Denne tidsplan blev forstyrret, da Datatilsynet greb ind. Nu da de nødvendige tilladelser er kommet, er målet at minimum 100 busser er klar ved årets udgang. I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne Gør dig selv en tjeneste - mand tal altid forsikring med Tjenestemændenes Forsikring! Ja tak jeg ønsker et uforpligtende tilbud på / gennemgang af mine forsikringer: Jeg er ikke kunde i dag og er forsikret i Jeg er kunde og har kundenr./cpr.nr.: Navn: Adresse: Tjenestemændenes Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Postnr.: By: Tlf. privat: Evt. mobiltelefon: Ja, jeg er medlem af Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Nr. 6 September

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 4: Bizart sammenhold Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Brandfolkenes Organisation

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 Tryghed for alle 2500000 KR 2000000 1500000 1000000 500000 0 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400

Læs mere

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E FOA 2009 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektoren Omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Hejdi Lundsgaard Layout og indhold: Tenik- og Servicesektoren Oplag: 200 expl. Tryk: FOAs

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

KONSULENTHUSE. Spillet om BORNHOLM STYRER PÅ BORGEN DE FAGLIGE ORGANISATIONER SKAL TILBAGE I KAMPEN NR. 03 08 2014 DANSK POLITI

KONSULENTHUSE. Spillet om BORNHOLM STYRER PÅ BORGEN DE FAGLIGE ORGANISATIONER SKAL TILBAGE I KAMPEN NR. 03 08 2014 DANSK POLITI KONSULENTHUSE Spillet om BORNHOLM STYRER PÅ BORGEN NR. 03 08 2014 DANSK POLITI DE FAGLIGE ORGANISATIONER SKAL TILBAGE I KAMPEN INDHOLD LEDEREN Hård vej til Aktionsstyrken Der bliver kravlet, klatret og

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere