Side Indhold. Side Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September år gang Busserne ud af Busgaden? side Side Side Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

2 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf Træffetid: Stationerne, mandag kl , torsdag Chr. X's Vej, mandag/torsdag kl Brancheafdelingens hjemmeside: Bestyrelse / tillidsmænd Formand (konstitueret) Johnny C. Fischer Tlf Næstformand (konstitueret) Bente Mikkelsen Tlf Bestyrelses medlem Teknisk sektor Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Jean Philip Ricard Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Nord Syd Stationsansvarlig Ib Rudbjerg Tlf Syd Bent-Aage Andersen Tlf Syd 3104 Anni Lundgaard Tlf NORD: Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Sikkerhedsrepræsentanter SYD: Josef Stemborg (fridagshold 6) Tlf P. kontrollører/billetkontrollører Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf NORD: Jean Philip Ricard (fridagshold 8) Tlf SYD: Ib Rudbjerg (fridagshold 7) Tlf Her er plads til dit billede! Redaktion: Niels K. Kirk Tlf NORD: Bendt Bendtsen (fridagshold 6) Tlf SYD: Bent-Age Andersen (fridagshold 3) Tlf Michael Madsen Tlf Niels Larsen Tlf AUTOMATSKIFTER: Hans Henrik Pedersen Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio oktober 2004 Oplag: DEADLINE: Søndag d. 26. september 2004 kl Nr. 5 August 2004

3 Festen Et historisk jubilæum er ovre talerne er talt og de smukke ord om fortiden er sagt. Vores arbejdsplads er blevet ældre og en ny tidsalder står måske for døren. Danmarks bedste busselskab kører videre i hver til fald lidt endnu. Lederen Århundreders fest har nogen sagt andre har været mere behersket og beskrevet festen som god og hyggelig sandheden er vel noget ind imellem. Af kritik har været nævnt maden som efter adskillige festdeltageres (og undertegnedes) opfattelse ikke levede op til forventningerne, og så rodet omkring friheden, til de kollegaer som gerne ville have deltaget i festen, men skulle på arbejde til dem vil jeg sige undskyld og beklage, at vi ikke fik fundet en tilfredsstillende løsning. I en stille stund på kontoret, har jeg fra tid til anden fundet gamle Sporvejs Nyt frem fra arkiverne. Ganske interessant læsning det er næsten som om at fortiden gentager sig i vores nutid. Problemstillingerne var næsten de samme som nu. Den trafikale situation i midtbyen var også håbløs dengang arkitekterne lavede også dengang flotte tegninger, hvor teori og virkelighed intet havde med hinanden at gøre og hvor buschaufførerne efterfølgende måtte trækkes med problemerne i dagligdagen. Byrådet har på et af de første møder i september sat buspriotering af bl.a. Viborgvej på dagsorden. Jeg vil håbe, at de har lært af erfaringerne fra Grenåvej og kan kun hilse det med tilfredshed, at der kommer handling bag ordene om at fremme den kollektive trafik i vores by. Organisations problemer var også at finde dengang tro det eller ej striden mellem Arbejdsmandsforbundet (SID) og DKA (FOA) var dengang også ganske uforsonlig. Og der var heller ikke dengang som nu tegn på noget som kunne smage af, at en løsning var lige om hjørnet (se inde i bladet). Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Johnny C. Fischer Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skrevet indlægget. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Festen er forbi og de næste 100 år er begyndt det var os buschauffører, mekanikere, arbejdsmænd og Hk erne og alle de andre, som har været en del af vores arbejdsplads gennem tiderne som formede fortiden. Vi vil tage ansvaret for fremtiden. Johnny Clemen Fischer Forsiden: Den 21. august 2004 blev der holdt 100 års-fest med led sagere for personalet, pensionister mm. Festen fandt sted i opstillingshallen på Station Nord Nr. 6 September

4 4 Nr. 6 September 2004

5 Vi skal yde det optimale Af 2996 Jørgen Schakow Vi får hele tiden tudet ørerne fulde med, at vi skal yde det optimale over for vore kunder. Definitionen af ordet optimal : Som er mest gunstig for et forløb eller resultat. Der er altså ikke tale om det bedste hver enkelt af os kan præstere, men derimod nogle veldefinerede krav, som ledelsen ønsker, at medarbejderne med kundekontakt skal opfylde. For at det, som forlanges af os, kan ske, skal vore planlæggere give os de optimale betingelser. Gør de det? Planlæggerne er måske også i et dilemma, da de jo er underkastet nogle retningslinier fra ledelsen. Og ledelsen er hængt op på at levere en ydelse, som er beskrevet af politikerne. Denne ydelse skal så udføres for de økonomiske midler, som politikerne afsætter til formålet. Og ja måske er det slet ikke muligt at nå de mål, som vi hele tiden skal forsøge at stræbe efter? Nu kommer jeg pludselig til at tænke på ordet psykisk arbejdsmiljø. (Se også indlægget Psykisk arbejdsmiljø her i bladet.) Er det overhovedet menneskeligt forsvarligt, at medarbejderne skal gå rundt med en følelse af ikke at kunne honorere de krav ledelsen stiller til dem? Alt i alt: Er det så politikerne, som er uansvarlige og urealistiske? Er det ledelsen, som er uansvarlig og urealistisk eller måske ikke er dygtig nok til at overbevise politikerne om, hvordan virkelighedens verden ser ud? Er det planlæggerne/mellemlederne, som er uden nogen form for logisk sans eller bare gør det de får besked på af ledelsen, uden tanke for konsekvenserne af det for andre? ( Når bare jeg har gjort det jeg skal, så kan jeg jo være lige glad med resten -attituden er meget brugt i vort samfund. Desværre. Det er det jeg kalder ansvarsløshed.) Eller er det chaufførerne, som ikke er i stand til (her nævnes en række chaufførkrav, som er taget direkte ud af den virkelige verden): At have fuld kontrol over og altid holde styr på al den øvrige trafik - alle trafiksynderne alle voldsmændene alle ballademagerne køretiderne i den tætte myldretrafik med sikker og behagelig bykørsel bløde igangsætninger og bløde nedbremsninger veksling af penge under kørslen, fordi der oftest ikke er tid til det, når der holdes stille ved stoppestederne og alle andre elementer, som har indflydelse på busdriften og så samtidig yde den bedst tænkelige service over for alle kunderne? Måske er det helt normalt at politikere, virksomhedsledere og mellemledere arbejder bedst under pres? Og måske er det helt forkert, at buschauffører ikke også arbejder bedst under pres? Ved at bruge vores sunde fornuft, kan vi alle godt forstå det er ansvarsløst, at forlange buschaufførerne til at arbejde under pres: Hvad sker der f.eks. med trafiksikkerheden? Hvad sker der med den service, som chaufførerne skal yde overfor kunderne? Hvad sker der med kvaliteten af arbejdsmiljøet for chaufførerne. Og hvorfor får vi mon så mange skader på busserne? Vi hører tit om det og der afholdes da også kurser i, hvordan chaufførerne skal yde det optimale. Måske er det sådan, at ledelsen sender Sorte-Per videre, så det herefter er chaufførerne, der ikke er gode nok, når Århus Sporvejes opgaver eventuelt ikke løses tilfredsstillende? Måske skulle der afholdes nogle kurser for planlæggere/mellemledere, ledere og politikere i, hvordan virkelighedens verden ser ud? Nr. 6 September

6 Psykisk arbejdsmiljø Af 2996 Jørgen Schakow Der blev på et tidspunkt sat fokus på vores psykiske arbejdsmiljø. Hvad blev der egentlig af den endelige konklusion på den undersøgelse, der blev foretaget for ca. et år siden? Hvad skulle undersøgelsen munde ud i. Og hvad er der blevet gjort for at følge op på resultatet af undersøgelsen? Det psykiske arbejdsmiljø omfatter mange ting, som voldsproblematikken og stresspåvirkningen og meget meget mere. Vi mærker alle sammen stresspåvirkningen i vores job. Nogle mærker det i dagligdagen og andre bliver først opmærksom på problemet, når det er for sent. Bl.a. i trafikken udsættes vi for en påvirkning, når eksempelvis cyklisters fuldstændige skrupelløse fremfærd påtvinger os et absolut umenneskeligt ansvar. Og så skete det den 26. august 2004, kl : Jeg kørte linie 1 i retning mod Marienlund. Da jeg kørte ned ad busgaden fra Østergade-krydset kørte der en cyklist foran mig. Ved stoppestedet i busgaden holdt en linie 11 helt fremme, så der var plads til mig bag denne. Cyklisten stoppede ca. midt ud for min plads bag ved linie 11. Hun hev nu med et ben på hver side af cyklen denne op over fortovskanten. Jeg kørte derfor videre frem mod mit stoppested. Men da bussens højre forhjørne nåede op til cyklisten væltede både cykel og cyklist over i bussen, som derfor ramte hende. Cyklisten var tydeligvis klar over sin ugerning, hvilket nok forklarer, hvorfor hun i befippelse mistede balancen og væltede over i bussens højre forhjørne. Jeg kørte med en hastighed på ca km/t cykel og cyklist blev derfor væltet omkuld inde på fortovet. Cyklisten klagede over smerter i hofte og lænd og jeg rekvirerede derfor straks en ambulance via TCT. Jeg måtte selv efterfølgende sørge for kontakt til færdselspolitiet og har da også fået deres ord på, at jeg ikke kunne have foretaget mig andet end det jeg gjorde. Betjenten og jeg drøftede også nogle hvis nu -situationer: 1) Hvis jeg f.eks. havde været en meter senere på den, da cyklisten væltede ud mod kørebanen. Så havde jeg kørt hende over. Det skete ikke. Hvilket derfor er en god grund til at se uheldet i et lidt mere positivt lys. 2) Hvis jeg ikke havde været 5 minutter bagefter ifølge min køreplan, så havde jeg måske været 4 eller 5 meter senere på den og så havde jeg slet ikke været involveret i noget uheld. Vi forsøger at yde det optimale over for vore kunder, hvilket bl.a. indebærer, at vi forsøger, så godt som det overhovedet er muligt, at leve op til den køreplan vi kører efter. Bus til tiden = god service. Derfor var jeg ikke 4 eller 5 meter senere på den. Jeg føler mig ikke skyldbetynget i forbindelse med det her omtalte uheld. Men jeg er bestemt ikke upåvirket af situationen. Jeg føler mig nærmest krænket. Jeg var part i et uheld, hvor en ung dame (20 22 år) er kommet til skade. Og jeg er ikke så cool, så jeg bare kan sige, at det var jo også hendes egen skyld. Jeg føler, at jeg har pådraget mig en lidelse, som jeg bedst kan beskrive som cyklistforskrækkelse (eller cyklistfobi). Jeg læner mig dog op af troen på, at jo længere tid der går, jo mere får jeg det på afstand og måske kan jeg være så heldig, at jeg ude i fremtiden kan komme mig næsten helt over min cyklistforskrækkelse. Når vi er pressede, så sker uheldene. (Jævnfør pkt. 2 i de beskrevne hvis nu - situationer. Læs også indlægget Vi skal yde det optimale her i bladet) Når vi er pressede, så kan vi ikke yde det optimale. Når vi er pressede, så får vi et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø, som er nedbrydende for vores helbred og på længere sigt direkte livstruende. Jeg tror ikke, at den her omtalte unge dame cykler i busgaden mere. Men vi skal stadig tage alle de særlige hensyn til de måske op imod 100 cyklister, der hver time cykler igennem busgaden mellem Østergade-krydset og Klostergade- Klostertorv-krydset. Dette til trods for, at der slet ikke er plads til cyklerne her. Netop fordi det er en gade, hvor der ikke er plads til andre og som er specielt anlagt til gennemkørsel for bybustrafikken, er det selvfølgelig også forbudt område for anden trafik end Sporvejenes busser. Ved en fejl har man dog desuden også gjort det lovligt for taxi at køre der, hvilket i sig selv kan betyde, at der opstår mange farlige situationer. Langt hovedparten af cyklisterne er til alvorlig fare for sig selv og andre, når de cykler rundt i byen: Vi kan finde cyklister alle vegne på fortovet kørende over for rødt lys i lysregulerede kryds i busgaderne, når to modkørende busser skal passere hinanden i fuld fart frem på cykelsti, når de har pligt til at vige og lade passagererne til og fra bussen passere over cykelstien ved et stoppested fra fortov eller sidevej med hajtænder i fuld fart lige ud foran f.eks. en bus, så vi er nødt til at lave en katastrofeopbremsning mørkelagte cyklister i lygtetændingstiden, som vi i visse situationer slet ikke kan se før det næsten (?) er gået galt på tværs af gader og stræder lige ud foran biler og busser på alle sider af alle andre trafikanter, når som helst, hvor som helst og i hvilken som helst situation. Ja jeg kunne blive ved at remse op. Der findes ikke den tænkelige eller utænkelige situation, hvor en cyklist ikke kan være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt ganske i strid med færdselsloven og enhver fornuft. Og så får vi endda meget ofte en finger af cyklisten alene p.g.a. vores tilstedeværelse. 6 Nr. 6 September 2004

7 Busserne bumper i den nye busgade Skrev Århus Stiftstidende på forsiden lørdag den 4. september Af red. Niels Larsen Nedenstående artikel har redaktionen fundet på tv2 s hjemmeside (www.tv2.dk) DNA afslører busspyttere Problemet er nok, som det kan ses på billederne, at rørene til sporing, fra Åboule varden, er anbragt uhensigtsmæssigt. En tilretning af rørene og kantsten vil sandsynligvis løse problemet. Det er ikke mange centimeter det drejer sig om. At den nye busgade måske er underdimensioneret, kan der ikke gøres noget ved. Buspassagerer skal nu kunne afsløres og retsforfølges, hvis de spytter på buschaufførerne i London sæt til indsamling af DNA-bevismaterial udleveres til buschaufførerne som led i Operation Gobstop ( Stop for Snotklatter, red.). Sammen med styrket videoovervågning i busserne skal de afskrabede beviser anvendes mod gerningsmændene til de ulækre overgreb mod chaufførerne, der har udviklet sig til en stadig mere udbredt plage. Det er uhygiejnisk og nedværdigende at blive spyttet på, og det kan påvirke ofrene enormt, siger politimester Andy Bamber fra Londons nordvestlige forstad Brent. Hidtil har det været håbløst for politiet at gribe ind mod spytteriet fra vrede passagerer, men i kraft af Storbritanniens planlagte nationale database over DNA kan materialerne nu sammenlignes og bruges til domfældelse for overtrædelse af politivedtægten eller måske ligefrem for legemsbeskadigelse. De indsamlede spytklatter kommer til at indgå i databasen og kan blive til beviser langt frem i tiden. Nr. 6 September

8 Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Tema: Vold Af redaktionen Når vi som chauffører, kontrollører og p- Alene 0-tolerance episoder indgår i vagter bliver udsat for eller indblandet i den officielle statistik fra Århus Sporveje episoder med chikane og vold, kontakter ang. chikane og vold. Hvis en epi- vi Trafikcentralen. Foruden at bistå med sode ikke er meldt til Trafikcentralen, hjælp og vejledning her og nu er det trafikledernes men der efterfølgende alligevel udfylskrive opgave efterfølgende at bedes papirer/rapport, vil episoden indgå i situationen i et notat i døgnrapporten. den officielle statistik. Hvis der undlades at udfylde papirer/rapport efter en 0-to- Døgnrapporten er bl.a. et registreret lerance episode, der er registreret i døgnrapporten, billede af, hvad chaufførerne har meldt vil den ansvarlige på Perso- og oplyst til Trafikcentralen i løbet af et nalekontoret kontakte den ansatte og døgn. Har en chauffør været ude for en sørge for, at papirer udfyldes. episode af en eller anden karakter uden Har en chauffør tvivl, om TCT vil registrere at kontakte Trafikcentralen, vil episoden det, som chaufføren har meldt som ikke fremgå af døgnrapporten. en 0-tolerance episode, bør chaufføren For at vi kan få et dækkende billede af, aflevere en skriftlig rapport til pl-kontoret. hvad der foregår på vores arbejdsplads, Skemaer til dette bør findes i chauf- er det derfor vigtigt at vi informerer Trafikcentralen førstuen. I tvivlstilfælde bør chaufføren om alle episoder. Store som altid kontakte sin sikkerheds- eller tillidsførstuen.? små. Det er ligeså vigtigt at episoden bliver registreret på en oplysende måde af Fremover vil der i SporvejsNyt hver repræsentant. trafiklederne. Det bør tilstræbes, at der er måned blive bragt en oversigt, med udgangspunkt i døgnrapporten, over epi- en grundig, ensartet og forpligtende procedure omkring registreringen af episoder i busserne. lerance tilfælde vil blive nævnt. Samt soder i og omkring busserne. Alle 0-to- Det er også meget vigtigt at de forskellige skemaer og formularer, som chaufføfælde hvis disse har relevans mht. chika- udvalgte diverse-tilfælde og uhelds-tilrerne skal anvende ved rapportering, findes tilgængelige ne. Vi bringer ikke, når politi f.eks. er rekvireret til en billetkontrol eller fjernelse af?? på stationerne. Dette er desværre ikke altid tilfældet. berusere, hvis der ikke har været chikane eller vold i situationen. Når år 2004 engang er gået vil vi bringe en sammenfatning af antallet af 0-tolerance tilfælde i årets løb. Skulle der være læsere der i den følgende oversigt savner beskrivelse af en episode, som er meldt, så kontakt sikkerheds- eller tillidsrepræsentanterne. Disse vil så få opklaret, hvordan det hænger sammen. 8 Nr. 6 September 2004

9 Tema: Vold August 2004 Fra døgnrapporten: Ma. 2.: Diverse: Slåskamp I vognen. Politi tilkaldt. Tur 15xx. On. 4.: 0-tolerance: Stenkast. Mellem Hårup og Mejlby bliver bussen ramt af sten kastet fra personbil. Destinationsskilt bliver smadret. TCT på rutebilstation og tale med chf., som er ok. Tur 16xx. Fr. 6.: Diverse: Politi. Rekvireres politi til Tilst, hvor der bliver skudt med splatterpistoler efter busserne. Tur 25xx. Lø. 7.: Diverse: Slagsmål i bus. 2 unge mænd kommer op at slås i bus. Den enes veninde står af ved Frydenlund og kontakter politi. Chf. forsøger at kalde TCT over busradio, men kan ikke komme igennem. Politi ved banegården. Chf., ikke indblandet, kontakter TCT fra nødtelefon i Kolt. Tur 15xx. Ma. 9.: 0-tolerance: Chikane. Mand af anden herkomst står af bus ved Vesterbrogade. Overfuser og spytter på chf. Chf. ok. Tur 15xx. Ti. 10.: 0-tolerance: Vold. Billetkontrollører overfaldes ved Fjældevænget af passager uden billet. Politi tilstede. En kontrollør tager på skadestue for behandling af hudafskrabninger og snitsår. En anden kontrollør får en rift på knæet, men ellers ok. Et trådhegn og en stolpe skadet. Tur 03xx. Diverse: Politi. Intern ballade imellem flere passagerer. Politi tilkaldt. 1 anholdt. Tur 16xx. To. 12.: 0-tolerance: Chikane. Da bussen holder for rødt, er der en ung mand der banker og sparker på bagdøren for at komme med. Chf. vælger at lukke ham ind. Den unge mand begynder straks at overfuse chf. og øvrige passagerer. Overfusning fortsætter, og chf. kalder TCT og beder om politi. Da den unge mand hører ordet politi, står han af. Chf. ok. Tur 17xx. Fr. 13.: Diverse: Politi rekvireres til Lystrup, hvor nogle unge antænder brændbar væske på busbanen. Tur 09xx. Lø. 14.: Diverse: Politi rekvireres til Busgaden, hvor fodboldtilhængere smadrer ruder. Tur 56xx. Sø. 15.: Diverse.: Pighamre. 3 danske piger har løsnet pighamre i bus. Chf. har fået pighamre igen. Pigers identitet er kendt. Tur 07xx. Ma. 16.: 0-tolerance: Chikane. Mand forlader bus, spytter på chf. og stikker af. TCT til stedet og taler med chf. Tur 15xx. Diverse: Chf. mener at have set mand, der overfaldt chf. i december, siddende ved stoppested Elstedhøj. Mand giver chf. fingeren. Chf. utryg ved situationen. TCT til stedet for at være synlig. Tur 09xx. (Red.:Se også 0-tolerance episode 20. august.) Fr. 20.: 0-tolerance: Chikane. Chf. trues af passager, der står ved stoppested I Lystrup. Det er den samme passager, som overfaldt chf. for et par måneder siden. Chf. afløses. Tur 09xx. 0-tolerance: Vold. Der opstår uro i bussen, hvor chf. får et slag i hovedet. Politi tilkaldt. Bøller fanget. Chf. indgiver anmeldelse for vold. TCT kører chf. på skadestue. Chf. ok. Tur 16xx. Uheld: Unge ballademagere forlader bus, kaster en flaske mod forrude, der slås i stykker. Tur 16xx. (Red.:Se også 0-tolerance episode ovenfor.) Lø. 21.: 0-tolerance: Chikane. I Østergade bliver 2 P-vagter overfuset verbalt af 2 yngre kvinder, da de er i gang med at skrive en parkeringsafgift til disse. En ældre kvinde blander sig og begynder at true og slå ud efter P-vagter. Da P-vagter forlader stedet bliver der spyttet efter dem. Politianmeldt. 0-tolerance: Chikane unge mennesker af anden herkomst hopper på bussens kofanger ved endestationen ved Søndervangen. Chf. føler sig utryg ved situationen og forespørger TCT, om han må køre til det første stoppested for at slippe væk fra dem. Dette får han lov til, hvilket medfører at bussen forlader endestationen ca. 3 minutter for tidligt. TCT snakker med chf. efter at han er kommet i gang og kører derefter til Søndervangen. Unge mennesker er væk. TCT tager en snak med chf. i Tilst. Tur 25xx. Ma. 23.: 0-tolerance: Chikane. Passager har aktiveret nødåbning af dør, så chf. ikke er i stand til at køre videre. Tur xbus. 0-tolerance: Chikane. Ved City Vest aktiverer 2 unge af anden herkomst nødåbning af dør, da de står af. TCT på på stedet. Tur 18xx. Ti. 24.: 0-tolerance: Chikane. Bliver groft chikaneret af en bil i Lisbjerg området. Dispositionsmand til stedet for at hjælpe chf. og følge bussen fra stedet. Tur 03xx. On. 25.: 0-tolerance: Chikane. Ved afsætning af pass. ved Teknisk Skole spytter dreng af anden herkomst på chf. Tur xbus. Fr. 27.: 0-tolerance: Chikane. Unge bruger nødåbner til døre, da bussen ankommer til skøjtehallen. Tur 12xx. Lø. 28.: 0-tolerance: Efter færdelsmæssige uoverensstemmelser ved Klostertorv spytter taxachauffør på buschaufføren. Chf. bliver bedt om at anmelde det skete til politiet. Tur 09xx. Diverse: 2 passagerer bliver uenige i bus. Den ene får et slag i nakken og bliver underrettet om, at han selv skal anmelde episoden. Gerningsmand stikker af. Tur 12xx. Hærværk: 3 unge drenge kommer sirup i klippekortmaskinen og på chaufførsædet. Har billeder af gerningsmænd. Politianmeldt. Tur 17xx og 17xx. Ma. 30.: 0-tolerance: Chikane. Kast af genstande fra broen ved Bispehaven. Tur 14xx. 0-tolerance: Chikane. Beruser stiger meget støjende ind i vognen. Chf. beder beruser om at dæmpe sig. Beruser bliver sur og truer chf. TCT til Frydenlund og taler med chf. Chf. fortsætter. TCT følger bus. Tur 04xx. Nr. 6 September

10 Busserne ud af busgaden? Af Kurt Rasmussen 3085 Med risiko for alverdens ulykker, bevæger jeg mig, som så mange andre, næsten dagligt gennem busgaden. Sidste gang mødte jeg på vejen kun 4 fodgængere, 2 cyklister, 1 bilist, 2 varevogne, foruden 3 hyrevogne. Dette er ved at være dagligdag for busdriften gennem busgaden, denne sammenblanding af bløde og hårde trafikanter, på en strækning, der kun oprindelig var projekteret til busdrift, kan give fatale konsekvenser. Hvem af os kan sige sig fri for, at have haft en nær ved og næsten oplevelse i busgaden, kun få tror jeg. Ind i mellem tror man næsten, man er kørt forkert set ud fra de fakter, blikke og attituder man møder, når man triller gennem busgaden. MEN hvad kan vi gøre ved det? nogle vil sikkert forslå at hjemmeværnet skal sættes ind, og have lidt skydetræning, men selv i disse terror tider er fjendebilledet vel ikke til et så drastisk et skridt. hvad med at tage de pensionerede betjente, der sidder i disse radarvogne og måler hastighed, kunne de være til nytte her?, intelligent skiltning, der selv kunne gøre opmærksom på, at nu nærmer man sig forbudt område. eller en lidt gammeldags måde simpelthen bede politiet om at tage affære, men de er vel formodentlig optaget af vigtigere ting, busserne ud af busgaden, måske den mest sandsynlige løsning på den ulejlighed vi forvolder de mange uvedkommende i busgaden. Så kan man jo pynte lidt op med blomster, pille skiltene ned, for der er jo alligevel ingen der respekterer dem. Så kan det vel blive ganske pænt og anvendeligt for alle andre end dem, det oprindeligt var tiltænkt. For sådan som det fungerer nu, kan man frygte, at det værst tænkelige sker der kommer lig på bordet. Sådan som jeg ser det, er der absolut ingen vilje til at gøre noget ved disse forhold, for som i så mange andre situationer er holdningen, det går jo nok. Red. (Niels Larsen): For at illustrere Kurts indlæg tog vi en tur ned til Busgaden med kameraet. I løbet af 20 minutter tog vi over 20 billeder. Vi skal nok ikke forvente de store forbedringer og tiltag på stedet foreløbig mht. en sikker trafikafvikling. Som buschauffør er det derfor bedst at affinde sig med situationen, køre forsigtigt og undgå mavesåret. Stedet er et typisk eksempel på en århusiansk trafikløsning. En blanding af trafikanter, fodgængere og trafikformer der ikke burde finde sted. Problemerne på stedet har buschaufførerne i årevis gjort opmærksom på. Det bliver spændende at se, hvordan man fra myndighedernes side vælger at indrette stedet, når byggeriet omkring Telefontorvet om nogle år er færdigt. Det kan ikke blive meget værre end nu. 10 Nr. 6 September 2004

11 HUSK Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling afholder ordinær generalforsamling. Torsdag d Kl og I Scandinavian Congress Center. HUSK Nr. 6 September

12 Ros til Bente Mikkelsen, konstitueret næstformand i Brancheafdelingen Af 2996 Jørgen Schakow Det alvorlige problem med det fælles stoppe sted på Banegårdsplads for linie 1 og linie 18 er endelig fortid. Det er sket rigtigt mange gange hver eneste dag, at en chauffør følte sig tvunget til at tilsidesætte færdselslovens bestemmelser for at kunne betjene det nævnte stoppested. Der var ikke plads til 2 busser ved stoppestedet. Hvis man forsøgte at være der alligevel (med 2 busser), ville den bagerste bus blokere det halve af krydset. Når både linie 1 og linie 18 ankom til krydset ved Banegårdsplads på samme tid og der var grønt lys i krydset så ville den bagerste bus således heller ikke på lovlig vis bare kunne blokere for trafikkens afvikling ved at holde tilbage for grønt lys. Det eneste trafikmæssige lovlige i den givne situation ville være, at den bagerste bus forbikørte stoppestedet på Banegårdsplads og fortsatte til Jægergårdsgade. Alle chauffører har ydet det optimale i situationen overfor vore kunder ved at betjene stoppestedet til trods for, at de var nødt til at tilsidesætte færdselslovens bestemmelser. Ikke fordi at chaufførerne accepterede betingelserne, men for ikke at skabe problemer for de mange uskyldige kunder. Det er som allerede nævnt fortid nu. Men Jeg har hørt fra kolleger, at det nævnte problem har været på dagsordenen i 6 år. Og jeg har også ladet mig fortælle, at den tidligere formand for Brancheafdelingen, Jan Nonboe, har haft sagen liggende på sit bord i i hvert fald mere end et år. Intet er sket indtil Bente tiltrådte som tillidsrepræsentant for omkring et par måneder siden. Godt gået, Bente!! Red. : Stoppestedet for linie 18, mod Holme Syd, er flyttet fra Banegårdspladsen ved Servicebutikken til Park Allé ved springvandet Agnete og Havmanden. Det nye stoppested er sammen med linie 20. En rigtig kollega Af 2996 Jørgen Schakow I dag, den 27. august 2004, sad jeg i kantine Syd og skrev lidt. Min sikkerhedsrepræsentant, Josef Stemberg, kom hen til mig og sagde, at jeg skulle give mig selv lov til at holde lidt fri ind imellem. Han ved, at jeg er engageret i hvad der foregår m.h.t. mit arbejde, vore arbejdsforhold og m.h.t. de ting, som foregår i fagforeningsregi. Du skal ikke tage tingene så alvorligt sagde Josef. Ja, Josef har ret. Jeg er et menneske, som tager livet og de ting jeg beskæftiger mig med alvorligt. Sådan er det. Og jeg må da også indrømme, at det falder mig svært at forstå, at mennesker, som har valgt at beskæftige sig med noget, der har indflydelse på andre menneskers liv og levned politisk, fagpolitisk, erhvervsmæssigt eller i det hele taget ikke altid tager tingene alvorligt? Josef er en hyggelig, rar og fornuftig mand. Han ville helt sikkert pege på de omkostninger, der kan være i det for mig, når jeg så tit tager kampen op imod de urimeligheder vi ser omkring os. Du skal have tak fordi du tænkte på mig, Josef. 12 Nr. 6 September 2004

13 Nyt fra Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og udvalg Sikkerhedsvideoer Af Ib Rudbjerg, Sikkerhedsrepræsentant station Syd Vigtigt ved arbejdsskader Så er den endelige godkendelse for brugen af sikkerhedsvideoer kommet fra Datatilsynet. Dette skulle betyde, at der med tiden vil være videokameraer i alle vore busser, da de busser der leveres fremover får kameraer monteret, før de bliver taget i brug. Installeringen af videokameraer vil derfor gå igang. Der er indkøbt 40 nye videoer, som er ved at blive klargjort på elværkstedet. Monteringer sker løbende i efteråret. I de 16 nye busser, der kommer til efteråret, er der monteret kameraer. Det viste sig, at der var mange problemer med nogle af de sidst indkøbte videoer. Disse er derfor blevet udskiftet og nye installeret. Det nye system er opbygget på en anden måde. Der er flere kameraer. Hele bussen dækkes. Ikke som med de gamle, der kun dækkede området oppe ved chaufføren. Billedkvaliteten er meget bedre. Den oprindelige aftale for montering af sikkerhedsvideoer var, at 100 busser skulle være udstyret med kameraer ved udgangen af april Denne tidsplan blev forstyrret, da Datatilsynet greb ind. Nu da de nødvendige tilladelser er kommet, er målet at minimum 100 busser er klar ved årets udgang. I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne Gør dig selv en tjeneste - mand tal altid forsikring med Tjenestemændenes Forsikring! Ja tak jeg ønsker et uforpligtende tilbud på / gennemgang af mine forsikringer: Jeg er ikke kunde i dag og er forsikret i Jeg er kunde og har kundenr./cpr.nr.: Navn: Adresse: Tjenestemændenes Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Postnr.: By: Tlf. privat: Evt. mobiltelefon: Ja, jeg er medlem af Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Nr. 6 September

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 5 August 2004 52. år gang Rygning på arbejdspladsen 2 side 15-16 Side 15 16 Side 5 Et skævt smil Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 Børne- og hjælpefonden s. 9 Stress s. 10-11 Trafiklabyrinten s. 14-15 Tema: Vold s. 16-19 Fumleby s. 23 Hjernevrideren s. 26 Feriepostkort

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s. 7-10 Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere