Side Indhold. Side Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September år gang Busserne ud af Busgaden? side Side Side Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

2 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf Træffetid: Stationerne, mandag kl , torsdag Chr. X's Vej, mandag/torsdag kl Brancheafdelingens hjemmeside: Bestyrelse / tillidsmænd Formand (konstitueret) Johnny C. Fischer Tlf Næstformand (konstitueret) Bente Mikkelsen Tlf Bestyrelses medlem Teknisk sektor Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Jean Philip Ricard Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Nord Syd Stationsansvarlig Ib Rudbjerg Tlf Syd Bent-Aage Andersen Tlf Syd 3104 Anni Lundgaard Tlf NORD: Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Sikkerhedsrepræsentanter SYD: Josef Stemborg (fridagshold 6) Tlf P. kontrollører/billetkontrollører Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf NORD: Jean Philip Ricard (fridagshold 8) Tlf SYD: Ib Rudbjerg (fridagshold 7) Tlf Her er plads til dit billede! Redaktion: Niels K. Kirk Tlf NORD: Bendt Bendtsen (fridagshold 6) Tlf SYD: Bent-Age Andersen (fridagshold 3) Tlf Michael Madsen Tlf Niels Larsen Tlf AUTOMATSKIFTER: Hans Henrik Pedersen Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio oktober 2004 Oplag: DEADLINE: Søndag d. 26. september 2004 kl Nr. 5 August 2004

3 Festen Et historisk jubilæum er ovre talerne er talt og de smukke ord om fortiden er sagt. Vores arbejdsplads er blevet ældre og en ny tidsalder står måske for døren. Danmarks bedste busselskab kører videre i hver til fald lidt endnu. Lederen Århundreders fest har nogen sagt andre har været mere behersket og beskrevet festen som god og hyggelig sandheden er vel noget ind imellem. Af kritik har været nævnt maden som efter adskillige festdeltageres (og undertegnedes) opfattelse ikke levede op til forventningerne, og så rodet omkring friheden, til de kollegaer som gerne ville have deltaget i festen, men skulle på arbejde til dem vil jeg sige undskyld og beklage, at vi ikke fik fundet en tilfredsstillende løsning. I en stille stund på kontoret, har jeg fra tid til anden fundet gamle Sporvejs Nyt frem fra arkiverne. Ganske interessant læsning det er næsten som om at fortiden gentager sig i vores nutid. Problemstillingerne var næsten de samme som nu. Den trafikale situation i midtbyen var også håbløs dengang arkitekterne lavede også dengang flotte tegninger, hvor teori og virkelighed intet havde med hinanden at gøre og hvor buschaufførerne efterfølgende måtte trækkes med problemerne i dagligdagen. Byrådet har på et af de første møder i september sat buspriotering af bl.a. Viborgvej på dagsorden. Jeg vil håbe, at de har lært af erfaringerne fra Grenåvej og kan kun hilse det med tilfredshed, at der kommer handling bag ordene om at fremme den kollektive trafik i vores by. Organisations problemer var også at finde dengang tro det eller ej striden mellem Arbejdsmandsforbundet (SID) og DKA (FOA) var dengang også ganske uforsonlig. Og der var heller ikke dengang som nu tegn på noget som kunne smage af, at en løsning var lige om hjørnet (se inde i bladet). Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Johnny C. Fischer Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skrevet indlægget. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Festen er forbi og de næste 100 år er begyndt det var os buschauffører, mekanikere, arbejdsmænd og Hk erne og alle de andre, som har været en del af vores arbejdsplads gennem tiderne som formede fortiden. Vi vil tage ansvaret for fremtiden. Johnny Clemen Fischer Forsiden: Den 21. august 2004 blev der holdt 100 års-fest med led sagere for personalet, pensionister mm. Festen fandt sted i opstillingshallen på Station Nord Nr. 6 September

4 4 Nr. 6 September 2004

5 Vi skal yde det optimale Af 2996 Jørgen Schakow Vi får hele tiden tudet ørerne fulde med, at vi skal yde det optimale over for vore kunder. Definitionen af ordet optimal : Som er mest gunstig for et forløb eller resultat. Der er altså ikke tale om det bedste hver enkelt af os kan præstere, men derimod nogle veldefinerede krav, som ledelsen ønsker, at medarbejderne med kundekontakt skal opfylde. For at det, som forlanges af os, kan ske, skal vore planlæggere give os de optimale betingelser. Gør de det? Planlæggerne er måske også i et dilemma, da de jo er underkastet nogle retningslinier fra ledelsen. Og ledelsen er hængt op på at levere en ydelse, som er beskrevet af politikerne. Denne ydelse skal så udføres for de økonomiske midler, som politikerne afsætter til formålet. Og ja måske er det slet ikke muligt at nå de mål, som vi hele tiden skal forsøge at stræbe efter? Nu kommer jeg pludselig til at tænke på ordet psykisk arbejdsmiljø. (Se også indlægget Psykisk arbejdsmiljø her i bladet.) Er det overhovedet menneskeligt forsvarligt, at medarbejderne skal gå rundt med en følelse af ikke at kunne honorere de krav ledelsen stiller til dem? Alt i alt: Er det så politikerne, som er uansvarlige og urealistiske? Er det ledelsen, som er uansvarlig og urealistisk eller måske ikke er dygtig nok til at overbevise politikerne om, hvordan virkelighedens verden ser ud? Er det planlæggerne/mellemlederne, som er uden nogen form for logisk sans eller bare gør det de får besked på af ledelsen, uden tanke for konsekvenserne af det for andre? ( Når bare jeg har gjort det jeg skal, så kan jeg jo være lige glad med resten -attituden er meget brugt i vort samfund. Desværre. Det er det jeg kalder ansvarsløshed.) Eller er det chaufførerne, som ikke er i stand til (her nævnes en række chaufførkrav, som er taget direkte ud af den virkelige verden): At have fuld kontrol over og altid holde styr på al den øvrige trafik - alle trafiksynderne alle voldsmændene alle ballademagerne køretiderne i den tætte myldretrafik med sikker og behagelig bykørsel bløde igangsætninger og bløde nedbremsninger veksling af penge under kørslen, fordi der oftest ikke er tid til det, når der holdes stille ved stoppestederne og alle andre elementer, som har indflydelse på busdriften og så samtidig yde den bedst tænkelige service over for alle kunderne? Måske er det helt normalt at politikere, virksomhedsledere og mellemledere arbejder bedst under pres? Og måske er det helt forkert, at buschauffører ikke også arbejder bedst under pres? Ved at bruge vores sunde fornuft, kan vi alle godt forstå det er ansvarsløst, at forlange buschaufførerne til at arbejde under pres: Hvad sker der f.eks. med trafiksikkerheden? Hvad sker der med den service, som chaufførerne skal yde overfor kunderne? Hvad sker der med kvaliteten af arbejdsmiljøet for chaufførerne. Og hvorfor får vi mon så mange skader på busserne? Vi hører tit om det og der afholdes da også kurser i, hvordan chaufførerne skal yde det optimale. Måske er det sådan, at ledelsen sender Sorte-Per videre, så det herefter er chaufførerne, der ikke er gode nok, når Århus Sporvejes opgaver eventuelt ikke løses tilfredsstillende? Måske skulle der afholdes nogle kurser for planlæggere/mellemledere, ledere og politikere i, hvordan virkelighedens verden ser ud? Nr. 6 September

6 Psykisk arbejdsmiljø Af 2996 Jørgen Schakow Der blev på et tidspunkt sat fokus på vores psykiske arbejdsmiljø. Hvad blev der egentlig af den endelige konklusion på den undersøgelse, der blev foretaget for ca. et år siden? Hvad skulle undersøgelsen munde ud i. Og hvad er der blevet gjort for at følge op på resultatet af undersøgelsen? Det psykiske arbejdsmiljø omfatter mange ting, som voldsproblematikken og stresspåvirkningen og meget meget mere. Vi mærker alle sammen stresspåvirkningen i vores job. Nogle mærker det i dagligdagen og andre bliver først opmærksom på problemet, når det er for sent. Bl.a. i trafikken udsættes vi for en påvirkning, når eksempelvis cyklisters fuldstændige skrupelløse fremfærd påtvinger os et absolut umenneskeligt ansvar. Og så skete det den 26. august 2004, kl : Jeg kørte linie 1 i retning mod Marienlund. Da jeg kørte ned ad busgaden fra Østergade-krydset kørte der en cyklist foran mig. Ved stoppestedet i busgaden holdt en linie 11 helt fremme, så der var plads til mig bag denne. Cyklisten stoppede ca. midt ud for min plads bag ved linie 11. Hun hev nu med et ben på hver side af cyklen denne op over fortovskanten. Jeg kørte derfor videre frem mod mit stoppested. Men da bussens højre forhjørne nåede op til cyklisten væltede både cykel og cyklist over i bussen, som derfor ramte hende. Cyklisten var tydeligvis klar over sin ugerning, hvilket nok forklarer, hvorfor hun i befippelse mistede balancen og væltede over i bussens højre forhjørne. Jeg kørte med en hastighed på ca km/t cykel og cyklist blev derfor væltet omkuld inde på fortovet. Cyklisten klagede over smerter i hofte og lænd og jeg rekvirerede derfor straks en ambulance via TCT. Jeg måtte selv efterfølgende sørge for kontakt til færdselspolitiet og har da også fået deres ord på, at jeg ikke kunne have foretaget mig andet end det jeg gjorde. Betjenten og jeg drøftede også nogle hvis nu -situationer: 1) Hvis jeg f.eks. havde været en meter senere på den, da cyklisten væltede ud mod kørebanen. Så havde jeg kørt hende over. Det skete ikke. Hvilket derfor er en god grund til at se uheldet i et lidt mere positivt lys. 2) Hvis jeg ikke havde været 5 minutter bagefter ifølge min køreplan, så havde jeg måske været 4 eller 5 meter senere på den og så havde jeg slet ikke været involveret i noget uheld. Vi forsøger at yde det optimale over for vore kunder, hvilket bl.a. indebærer, at vi forsøger, så godt som det overhovedet er muligt, at leve op til den køreplan vi kører efter. Bus til tiden = god service. Derfor var jeg ikke 4 eller 5 meter senere på den. Jeg føler mig ikke skyldbetynget i forbindelse med det her omtalte uheld. Men jeg er bestemt ikke upåvirket af situationen. Jeg føler mig nærmest krænket. Jeg var part i et uheld, hvor en ung dame (20 22 år) er kommet til skade. Og jeg er ikke så cool, så jeg bare kan sige, at det var jo også hendes egen skyld. Jeg føler, at jeg har pådraget mig en lidelse, som jeg bedst kan beskrive som cyklistforskrækkelse (eller cyklistfobi). Jeg læner mig dog op af troen på, at jo længere tid der går, jo mere får jeg det på afstand og måske kan jeg være så heldig, at jeg ude i fremtiden kan komme mig næsten helt over min cyklistforskrækkelse. Når vi er pressede, så sker uheldene. (Jævnfør pkt. 2 i de beskrevne hvis nu - situationer. Læs også indlægget Vi skal yde det optimale her i bladet) Når vi er pressede, så kan vi ikke yde det optimale. Når vi er pressede, så får vi et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø, som er nedbrydende for vores helbred og på længere sigt direkte livstruende. Jeg tror ikke, at den her omtalte unge dame cykler i busgaden mere. Men vi skal stadig tage alle de særlige hensyn til de måske op imod 100 cyklister, der hver time cykler igennem busgaden mellem Østergade-krydset og Klostergade- Klostertorv-krydset. Dette til trods for, at der slet ikke er plads til cyklerne her. Netop fordi det er en gade, hvor der ikke er plads til andre og som er specielt anlagt til gennemkørsel for bybustrafikken, er det selvfølgelig også forbudt område for anden trafik end Sporvejenes busser. Ved en fejl har man dog desuden også gjort det lovligt for taxi at køre der, hvilket i sig selv kan betyde, at der opstår mange farlige situationer. Langt hovedparten af cyklisterne er til alvorlig fare for sig selv og andre, når de cykler rundt i byen: Vi kan finde cyklister alle vegne på fortovet kørende over for rødt lys i lysregulerede kryds i busgaderne, når to modkørende busser skal passere hinanden i fuld fart frem på cykelsti, når de har pligt til at vige og lade passagererne til og fra bussen passere over cykelstien ved et stoppested fra fortov eller sidevej med hajtænder i fuld fart lige ud foran f.eks. en bus, så vi er nødt til at lave en katastrofeopbremsning mørkelagte cyklister i lygtetændingstiden, som vi i visse situationer slet ikke kan se før det næsten (?) er gået galt på tværs af gader og stræder lige ud foran biler og busser på alle sider af alle andre trafikanter, når som helst, hvor som helst og i hvilken som helst situation. Ja jeg kunne blive ved at remse op. Der findes ikke den tænkelige eller utænkelige situation, hvor en cyklist ikke kan være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt ganske i strid med færdselsloven og enhver fornuft. Og så får vi endda meget ofte en finger af cyklisten alene p.g.a. vores tilstedeværelse. 6 Nr. 6 September 2004

7 Busserne bumper i den nye busgade Skrev Århus Stiftstidende på forsiden lørdag den 4. september Af red. Niels Larsen Nedenstående artikel har redaktionen fundet på tv2 s hjemmeside (www.tv2.dk) DNA afslører busspyttere Problemet er nok, som det kan ses på billederne, at rørene til sporing, fra Åboule varden, er anbragt uhensigtsmæssigt. En tilretning af rørene og kantsten vil sandsynligvis løse problemet. Det er ikke mange centimeter det drejer sig om. At den nye busgade måske er underdimensioneret, kan der ikke gøres noget ved. Buspassagerer skal nu kunne afsløres og retsforfølges, hvis de spytter på buschaufførerne i London sæt til indsamling af DNA-bevismaterial udleveres til buschaufførerne som led i Operation Gobstop ( Stop for Snotklatter, red.). Sammen med styrket videoovervågning i busserne skal de afskrabede beviser anvendes mod gerningsmændene til de ulækre overgreb mod chaufførerne, der har udviklet sig til en stadig mere udbredt plage. Det er uhygiejnisk og nedværdigende at blive spyttet på, og det kan påvirke ofrene enormt, siger politimester Andy Bamber fra Londons nordvestlige forstad Brent. Hidtil har det været håbløst for politiet at gribe ind mod spytteriet fra vrede passagerer, men i kraft af Storbritanniens planlagte nationale database over DNA kan materialerne nu sammenlignes og bruges til domfældelse for overtrædelse af politivedtægten eller måske ligefrem for legemsbeskadigelse. De indsamlede spytklatter kommer til at indgå i databasen og kan blive til beviser langt frem i tiden. Nr. 6 September

8 Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Tema: Vold Af redaktionen Når vi som chauffører, kontrollører og p- Alene 0-tolerance episoder indgår i vagter bliver udsat for eller indblandet i den officielle statistik fra Århus Sporveje episoder med chikane og vold, kontakter ang. chikane og vold. Hvis en epi- vi Trafikcentralen. Foruden at bistå med sode ikke er meldt til Trafikcentralen, hjælp og vejledning her og nu er det trafikledernes men der efterfølgende alligevel udfylskrive opgave efterfølgende at bedes papirer/rapport, vil episoden indgå i situationen i et notat i døgnrapporten. den officielle statistik. Hvis der undlades at udfylde papirer/rapport efter en 0-to- Døgnrapporten er bl.a. et registreret lerance episode, der er registreret i døgnrapporten, billede af, hvad chaufførerne har meldt vil den ansvarlige på Perso- og oplyst til Trafikcentralen i løbet af et nalekontoret kontakte den ansatte og døgn. Har en chauffør været ude for en sørge for, at papirer udfyldes. episode af en eller anden karakter uden Har en chauffør tvivl, om TCT vil registrere at kontakte Trafikcentralen, vil episoden det, som chaufføren har meldt som ikke fremgå af døgnrapporten. en 0-tolerance episode, bør chaufføren For at vi kan få et dækkende billede af, aflevere en skriftlig rapport til pl-kontoret. hvad der foregår på vores arbejdsplads, Skemaer til dette bør findes i chauf- er det derfor vigtigt at vi informerer Trafikcentralen førstuen. I tvivlstilfælde bør chaufføren om alle episoder. Store som altid kontakte sin sikkerheds- eller tillidsførstuen.? små. Det er ligeså vigtigt at episoden bliver registreret på en oplysende måde af Fremover vil der i SporvejsNyt hver repræsentant. trafiklederne. Det bør tilstræbes, at der er måned blive bragt en oversigt, med udgangspunkt i døgnrapporten, over epi- en grundig, ensartet og forpligtende procedure omkring registreringen af episoder i busserne. lerance tilfælde vil blive nævnt. Samt soder i og omkring busserne. Alle 0-to- Det er også meget vigtigt at de forskellige skemaer og formularer, som chaufføfælde hvis disse har relevans mht. chika- udvalgte diverse-tilfælde og uhelds-tilrerne skal anvende ved rapportering, findes tilgængelige ne. Vi bringer ikke, når politi f.eks. er rekvireret til en billetkontrol eller fjernelse af?? på stationerne. Dette er desværre ikke altid tilfældet. berusere, hvis der ikke har været chikane eller vold i situationen. Når år 2004 engang er gået vil vi bringe en sammenfatning af antallet af 0-tolerance tilfælde i årets løb. Skulle der være læsere der i den følgende oversigt savner beskrivelse af en episode, som er meldt, så kontakt sikkerheds- eller tillidsrepræsentanterne. Disse vil så få opklaret, hvordan det hænger sammen. 8 Nr. 6 September 2004

9 Tema: Vold August 2004 Fra døgnrapporten: Ma. 2.: Diverse: Slåskamp I vognen. Politi tilkaldt. Tur 15xx. On. 4.: 0-tolerance: Stenkast. Mellem Hårup og Mejlby bliver bussen ramt af sten kastet fra personbil. Destinationsskilt bliver smadret. TCT på rutebilstation og tale med chf., som er ok. Tur 16xx. Fr. 6.: Diverse: Politi. Rekvireres politi til Tilst, hvor der bliver skudt med splatterpistoler efter busserne. Tur 25xx. Lø. 7.: Diverse: Slagsmål i bus. 2 unge mænd kommer op at slås i bus. Den enes veninde står af ved Frydenlund og kontakter politi. Chf. forsøger at kalde TCT over busradio, men kan ikke komme igennem. Politi ved banegården. Chf., ikke indblandet, kontakter TCT fra nødtelefon i Kolt. Tur 15xx. Ma. 9.: 0-tolerance: Chikane. Mand af anden herkomst står af bus ved Vesterbrogade. Overfuser og spytter på chf. Chf. ok. Tur 15xx. Ti. 10.: 0-tolerance: Vold. Billetkontrollører overfaldes ved Fjældevænget af passager uden billet. Politi tilstede. En kontrollør tager på skadestue for behandling af hudafskrabninger og snitsår. En anden kontrollør får en rift på knæet, men ellers ok. Et trådhegn og en stolpe skadet. Tur 03xx. Diverse: Politi. Intern ballade imellem flere passagerer. Politi tilkaldt. 1 anholdt. Tur 16xx. To. 12.: 0-tolerance: Chikane. Da bussen holder for rødt, er der en ung mand der banker og sparker på bagdøren for at komme med. Chf. vælger at lukke ham ind. Den unge mand begynder straks at overfuse chf. og øvrige passagerer. Overfusning fortsætter, og chf. kalder TCT og beder om politi. Da den unge mand hører ordet politi, står han af. Chf. ok. Tur 17xx. Fr. 13.: Diverse: Politi rekvireres til Lystrup, hvor nogle unge antænder brændbar væske på busbanen. Tur 09xx. Lø. 14.: Diverse: Politi rekvireres til Busgaden, hvor fodboldtilhængere smadrer ruder. Tur 56xx. Sø. 15.: Diverse.: Pighamre. 3 danske piger har løsnet pighamre i bus. Chf. har fået pighamre igen. Pigers identitet er kendt. Tur 07xx. Ma. 16.: 0-tolerance: Chikane. Mand forlader bus, spytter på chf. og stikker af. TCT til stedet og taler med chf. Tur 15xx. Diverse: Chf. mener at have set mand, der overfaldt chf. i december, siddende ved stoppested Elstedhøj. Mand giver chf. fingeren. Chf. utryg ved situationen. TCT til stedet for at være synlig. Tur 09xx. (Red.:Se også 0-tolerance episode 20. august.) Fr. 20.: 0-tolerance: Chikane. Chf. trues af passager, der står ved stoppested I Lystrup. Det er den samme passager, som overfaldt chf. for et par måneder siden. Chf. afløses. Tur 09xx. 0-tolerance: Vold. Der opstår uro i bussen, hvor chf. får et slag i hovedet. Politi tilkaldt. Bøller fanget. Chf. indgiver anmeldelse for vold. TCT kører chf. på skadestue. Chf. ok. Tur 16xx. Uheld: Unge ballademagere forlader bus, kaster en flaske mod forrude, der slås i stykker. Tur 16xx. (Red.:Se også 0-tolerance episode ovenfor.) Lø. 21.: 0-tolerance: Chikane. I Østergade bliver 2 P-vagter overfuset verbalt af 2 yngre kvinder, da de er i gang med at skrive en parkeringsafgift til disse. En ældre kvinde blander sig og begynder at true og slå ud efter P-vagter. Da P-vagter forlader stedet bliver der spyttet efter dem. Politianmeldt. 0-tolerance: Chikane unge mennesker af anden herkomst hopper på bussens kofanger ved endestationen ved Søndervangen. Chf. føler sig utryg ved situationen og forespørger TCT, om han må køre til det første stoppested for at slippe væk fra dem. Dette får han lov til, hvilket medfører at bussen forlader endestationen ca. 3 minutter for tidligt. TCT snakker med chf. efter at han er kommet i gang og kører derefter til Søndervangen. Unge mennesker er væk. TCT tager en snak med chf. i Tilst. Tur 25xx. Ma. 23.: 0-tolerance: Chikane. Passager har aktiveret nødåbning af dør, så chf. ikke er i stand til at køre videre. Tur xbus. 0-tolerance: Chikane. Ved City Vest aktiverer 2 unge af anden herkomst nødåbning af dør, da de står af. TCT på på stedet. Tur 18xx. Ti. 24.: 0-tolerance: Chikane. Bliver groft chikaneret af en bil i Lisbjerg området. Dispositionsmand til stedet for at hjælpe chf. og følge bussen fra stedet. Tur 03xx. On. 25.: 0-tolerance: Chikane. Ved afsætning af pass. ved Teknisk Skole spytter dreng af anden herkomst på chf. Tur xbus. Fr. 27.: 0-tolerance: Chikane. Unge bruger nødåbner til døre, da bussen ankommer til skøjtehallen. Tur 12xx. Lø. 28.: 0-tolerance: Efter færdelsmæssige uoverensstemmelser ved Klostertorv spytter taxachauffør på buschaufføren. Chf. bliver bedt om at anmelde det skete til politiet. Tur 09xx. Diverse: 2 passagerer bliver uenige i bus. Den ene får et slag i nakken og bliver underrettet om, at han selv skal anmelde episoden. Gerningsmand stikker af. Tur 12xx. Hærværk: 3 unge drenge kommer sirup i klippekortmaskinen og på chaufførsædet. Har billeder af gerningsmænd. Politianmeldt. Tur 17xx og 17xx. Ma. 30.: 0-tolerance: Chikane. Kast af genstande fra broen ved Bispehaven. Tur 14xx. 0-tolerance: Chikane. Beruser stiger meget støjende ind i vognen. Chf. beder beruser om at dæmpe sig. Beruser bliver sur og truer chf. TCT til Frydenlund og taler med chf. Chf. fortsætter. TCT følger bus. Tur 04xx. Nr. 6 September

10 Busserne ud af busgaden? Af Kurt Rasmussen 3085 Med risiko for alverdens ulykker, bevæger jeg mig, som så mange andre, næsten dagligt gennem busgaden. Sidste gang mødte jeg på vejen kun 4 fodgængere, 2 cyklister, 1 bilist, 2 varevogne, foruden 3 hyrevogne. Dette er ved at være dagligdag for busdriften gennem busgaden, denne sammenblanding af bløde og hårde trafikanter, på en strækning, der kun oprindelig var projekteret til busdrift, kan give fatale konsekvenser. Hvem af os kan sige sig fri for, at have haft en nær ved og næsten oplevelse i busgaden, kun få tror jeg. Ind i mellem tror man næsten, man er kørt forkert set ud fra de fakter, blikke og attituder man møder, når man triller gennem busgaden. MEN hvad kan vi gøre ved det? nogle vil sikkert forslå at hjemmeværnet skal sættes ind, og have lidt skydetræning, men selv i disse terror tider er fjendebilledet vel ikke til et så drastisk et skridt. hvad med at tage de pensionerede betjente, der sidder i disse radarvogne og måler hastighed, kunne de være til nytte her?, intelligent skiltning, der selv kunne gøre opmærksom på, at nu nærmer man sig forbudt område. eller en lidt gammeldags måde simpelthen bede politiet om at tage affære, men de er vel formodentlig optaget af vigtigere ting, busserne ud af busgaden, måske den mest sandsynlige løsning på den ulejlighed vi forvolder de mange uvedkommende i busgaden. Så kan man jo pynte lidt op med blomster, pille skiltene ned, for der er jo alligevel ingen der respekterer dem. Så kan det vel blive ganske pænt og anvendeligt for alle andre end dem, det oprindeligt var tiltænkt. For sådan som det fungerer nu, kan man frygte, at det værst tænkelige sker der kommer lig på bordet. Sådan som jeg ser det, er der absolut ingen vilje til at gøre noget ved disse forhold, for som i så mange andre situationer er holdningen, det går jo nok. Red. (Niels Larsen): For at illustrere Kurts indlæg tog vi en tur ned til Busgaden med kameraet. I løbet af 20 minutter tog vi over 20 billeder. Vi skal nok ikke forvente de store forbedringer og tiltag på stedet foreløbig mht. en sikker trafikafvikling. Som buschauffør er det derfor bedst at affinde sig med situationen, køre forsigtigt og undgå mavesåret. Stedet er et typisk eksempel på en århusiansk trafikløsning. En blanding af trafikanter, fodgængere og trafikformer der ikke burde finde sted. Problemerne på stedet har buschaufførerne i årevis gjort opmærksom på. Det bliver spændende at se, hvordan man fra myndighedernes side vælger at indrette stedet, når byggeriet omkring Telefontorvet om nogle år er færdigt. Det kan ikke blive meget værre end nu. 10 Nr. 6 September 2004

11 HUSK Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling afholder ordinær generalforsamling. Torsdag d Kl og I Scandinavian Congress Center. HUSK Nr. 6 September

12 Ros til Bente Mikkelsen, konstitueret næstformand i Brancheafdelingen Af 2996 Jørgen Schakow Det alvorlige problem med det fælles stoppe sted på Banegårdsplads for linie 1 og linie 18 er endelig fortid. Det er sket rigtigt mange gange hver eneste dag, at en chauffør følte sig tvunget til at tilsidesætte færdselslovens bestemmelser for at kunne betjene det nævnte stoppested. Der var ikke plads til 2 busser ved stoppestedet. Hvis man forsøgte at være der alligevel (med 2 busser), ville den bagerste bus blokere det halve af krydset. Når både linie 1 og linie 18 ankom til krydset ved Banegårdsplads på samme tid og der var grønt lys i krydset så ville den bagerste bus således heller ikke på lovlig vis bare kunne blokere for trafikkens afvikling ved at holde tilbage for grønt lys. Det eneste trafikmæssige lovlige i den givne situation ville være, at den bagerste bus forbikørte stoppestedet på Banegårdsplads og fortsatte til Jægergårdsgade. Alle chauffører har ydet det optimale i situationen overfor vore kunder ved at betjene stoppestedet til trods for, at de var nødt til at tilsidesætte færdselslovens bestemmelser. Ikke fordi at chaufførerne accepterede betingelserne, men for ikke at skabe problemer for de mange uskyldige kunder. Det er som allerede nævnt fortid nu. Men Jeg har hørt fra kolleger, at det nævnte problem har været på dagsordenen i 6 år. Og jeg har også ladet mig fortælle, at den tidligere formand for Brancheafdelingen, Jan Nonboe, har haft sagen liggende på sit bord i i hvert fald mere end et år. Intet er sket indtil Bente tiltrådte som tillidsrepræsentant for omkring et par måneder siden. Godt gået, Bente!! Red. : Stoppestedet for linie 18, mod Holme Syd, er flyttet fra Banegårdspladsen ved Servicebutikken til Park Allé ved springvandet Agnete og Havmanden. Det nye stoppested er sammen med linie 20. En rigtig kollega Af 2996 Jørgen Schakow I dag, den 27. august 2004, sad jeg i kantine Syd og skrev lidt. Min sikkerhedsrepræsentant, Josef Stemberg, kom hen til mig og sagde, at jeg skulle give mig selv lov til at holde lidt fri ind imellem. Han ved, at jeg er engageret i hvad der foregår m.h.t. mit arbejde, vore arbejdsforhold og m.h.t. de ting, som foregår i fagforeningsregi. Du skal ikke tage tingene så alvorligt sagde Josef. Ja, Josef har ret. Jeg er et menneske, som tager livet og de ting jeg beskæftiger mig med alvorligt. Sådan er det. Og jeg må da også indrømme, at det falder mig svært at forstå, at mennesker, som har valgt at beskæftige sig med noget, der har indflydelse på andre menneskers liv og levned politisk, fagpolitisk, erhvervsmæssigt eller i det hele taget ikke altid tager tingene alvorligt? Josef er en hyggelig, rar og fornuftig mand. Han ville helt sikkert pege på de omkostninger, der kan være i det for mig, når jeg så tit tager kampen op imod de urimeligheder vi ser omkring os. Du skal have tak fordi du tænkte på mig, Josef. 12 Nr. 6 September 2004

13 Nyt fra Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og udvalg Sikkerhedsvideoer Af Ib Rudbjerg, Sikkerhedsrepræsentant station Syd Vigtigt ved arbejdsskader Så er den endelige godkendelse for brugen af sikkerhedsvideoer kommet fra Datatilsynet. Dette skulle betyde, at der med tiden vil være videokameraer i alle vore busser, da de busser der leveres fremover får kameraer monteret, før de bliver taget i brug. Installeringen af videokameraer vil derfor gå igang. Der er indkøbt 40 nye videoer, som er ved at blive klargjort på elværkstedet. Monteringer sker løbende i efteråret. I de 16 nye busser, der kommer til efteråret, er der monteret kameraer. Det viste sig, at der var mange problemer med nogle af de sidst indkøbte videoer. Disse er derfor blevet udskiftet og nye installeret. Det nye system er opbygget på en anden måde. Der er flere kameraer. Hele bussen dækkes. Ikke som med de gamle, der kun dækkede området oppe ved chaufføren. Billedkvaliteten er meget bedre. Den oprindelige aftale for montering af sikkerhedsvideoer var, at 100 busser skulle være udstyret med kameraer ved udgangen af april Denne tidsplan blev forstyrret, da Datatilsynet greb ind. Nu da de nødvendige tilladelser er kommet, er målet at minimum 100 busser er klar ved årets udgang. I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne Gør dig selv en tjeneste - mand tal altid forsikring med Tjenestemændenes Forsikring! Ja tak jeg ønsker et uforpligtende tilbud på / gennemgang af mine forsikringer: Jeg er ikke kunde i dag og er forsikret i Jeg er kunde og har kundenr./cpr.nr.: Navn: Adresse: Tjenestemændenes Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Postnr.: By: Tlf. privat: Evt. mobiltelefon: Ja, jeg er medlem af Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Nr. 6 September

0 Tolerance september Tolerance

0 Tolerance september Tolerance 0 Tolerance september. 01.09 Ung mand spytter på chaufføren da denne holder ved Harald Jensens Plads. Han vil gerne have mulighed for at komme hjem og blive vasket. Chaufføren er meget vred over episoden,

Læs mere

Korrekturlæsning på læserbreve.

Korrekturlæsning på læserbreve. Aktionsgruppens mailservice nr. 82 den 9. juli 2006 kl. 20.55 Indhold 1. Korrekturlæsning på læserbreve. 2. Chaufførernes egne oplevelser. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Billetkontrollørerne. Korrekturlæsning

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 229 / 12.7.2007 Indhold 1. Reaktion på et interview i JPÅrhus.. Reaktion på et interview i JPÅrhus. Direktør Høyer havde en hurtig reaktion på interviewet i JPÅrhus, som

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008

Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov. Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Sikkerhedsrepræsentanterne Århus Sporveje, Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov Sikkerhedsrepræsentanternes Årsberetning 2008 Indledning Årets sikkerhedsarbejde har haft igen i år et stort omfang.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 200 / 16.3.2007 Indhold 1. Brev til Torben Høyer fra Kjeld K. Kaasgaard. 2. Bacheloropgave. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Ansættelsesbrev? 5. Brev fra Frits Vittrup:

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 /

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / Aktionsgruppens Mailservice Nr. 234 / 4.8.2007 Indhold 1. Nyheder. Nyheder. From: Villy Fink Isaksen To: Bendt Bendtsen ; 'Torben Høyer' Cc: 'Jan Nonbo' ; '(SR) Jean Philip Ricard' ; Torben Lund ; Alex

Læs mere

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Dagsorden til ordinærgeneralforsamling Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 9.00 og 19.30 20.oktober 2009. Dagsorden: hos LO Århus

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje Buschauffør i Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje er byens kollektive busselskab. Langt den største del medarbejderne er buschauffører, men vi har naturligvis mange andre faggrupper.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt:

Dagsorden MØDE. Dato 24. marts 2014. Mødedato: 18. marts 2014. Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30. Forventet sluttidspunkt: MØDE Dato 24. marts 2014 Mødekategori: Mødested: Stationsudvalgsmøde på Syd Aulaen Mødedato: 18. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 10.00-12.30 Forventet sluttidspunkt: Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder:

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 198 / 9.3.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 198 / 9.3.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 198 / 9.3.2007 Indhold 1. Manglende information. 2. Nyheder. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Læserbrev / Pressemeddelelse. 5. Ansættelsesbrev? Manglende information.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Stationsudvalgsmøde på Syd

Stationsudvalgsmøde på Syd Stationsudvalgsmøde Dato 24. marts 2015 Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd Mødested: Aulaen Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fax: 72409901 www.busselskabet.dk Mødedato: 24. marts 2015

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 5 August 2004 52. år gang Rygning på arbejdspladsen 2 side 15-16 Side 15 16 Side 5 Et skævt smil Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere