DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE"

Transkript

1 DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE 2013

2 N Oversigtskort DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 2

3 INDHOLD Indledning Historien bag Karpenhøj Eksisterende forhold Ønsker til fremtidige forhold Basisoplysninger Redegørelse DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 3

4 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 4

5 Indledning Med ansøgningen ønskes lokalplanarbejdet for udformning og regulering af området syd for Lerbjergvej ved Karpenhøj igangsat. Gennem lokalplanlægningen ønsker DGI Karpenhøj at sikre centrets aktiviteter og fortsatte udvikling. Med lokalplanen ønskes området udlagt til rekreative serviceformål i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge. Lokalplanen vil få en afgrænsning, der svarer til matrikel nr. 7t og dele af matrikel nr. 11 c, Begtrup By, Vistoft og lokalplanområdet vil få et samlet areal på ca 9,0 ha. Lokalplanområdet vil primært blive vejbetjent via Dragsmurvej, og sekundært fra Havesangervej. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 5

6 N Kurvekort 1: DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 6

7 Historien bag Karpenhøj Karpenhøj er en landbrugsejendom ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Ejendommen drives som natur- og friluftscenter af Foreningen Karpenhøj (DGI). Ejendommen blev bygget i 1912 af Martin og Marie Jørgensen på jord udstykket fra Martin Jørgensens fædrene gård i Begtrup. I løbet af 1930 overtager Martin og Marie Jørgensens søn og svigerdatter gården og det nye stuehus, som i dag er administration, bliver bygget til i Familien boede her indtil 1970, hvor ejendommen blev drevet som et mønsterlandbrug. Efter Martin og Marie Jørgensens triste år i møde med skiftende lejere. I cirka 20 år henstår gården i meget dårlig stand, indtil den bliver købt af Skov- og Naturstyrelsen i DGI, det daværende Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen renoverer i fællesskab gården, som siden er brugt som DGI s center for natur- og friluftsliv i Danmark. I dag er det en moderne virksomhed med syv fuldtidsansatte og en del sæsonansatte. DGI Karpenhøj har følgende primære arbejdsområder: primært gruppeprocesser og teambuilding med rod i oplevelser i naturrummet - altid fokus på naturog friluftsliv og de muligheder, det giver for udvikling. luftsvejlederuddannelse, der ud- College. Fra efteråret udbydes der også 6-ugers forløb for arbejdsløse - også sammen med VIA. Målgruppen er lærere og pædagoger og indholdet i forløbene er færdigheder i natur- og friluftsliv. Derudover en velfungerende kursusafdeling, der primært udbyder kurser i havkajak, klatring, førstehjælp og andre friluftslivsrelaterede emner. mountainbike og outdoor meditation. Tilmelding til et enkelt eller hjemmeside besøgende om året. DGI Karpenhøj er på de første 20 år gået fra at være et center for friluftsliv i og omkring DGI, til at være et moderne center, der også er vendt mod publikum og virksomheder. Det betyder, at de fantastiske rammer trænger til at blive moderniseret, og det er på den baggrund, at DGI Karpenhøj anmoder om, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 7

8 Depot pejsestue besøgscenter studenterhus Værksted administration Shelters Have DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 8

9 Eksisterende forhold I det følgende beskrives centrets nuværende faciliteter samt ønsker til ejendommens fremtidige anvendelse og udbygning. Den nuværende ejendom indeholder: med lejrpladsen og også bruges som mødelokale og hyggerum. Hertil hører også alm. og grovkøk- værelser, køkken og badefaciliteter. Når der ikke er studerende, kan det inddrages i udlejningen. drift de, aktivitetsområde, lavo-område, hestefolde. rer som undervisningslokale for Friluftsvejlederuddannelsen og diverse kurser, DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 9

10 MTB Teknikbane N Infocenter / pitstop Byggefelt til etablering af infocenter Depot fællesfaciliteter og administration Studenterhus overnating Byggefelt til udbygning af studenterhus Værksted studerende Lærershelters Shelters Bålhus Have Shelters er ikke fundamenterede DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 10 0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m Fremtidige forhold

11 Ønsker til fremtidige forhold Den fremtidige ejendom ønskes udbygget med: kumsfaciliteter, så som madpakkerum/cafeområde (ikke bemandet), Lille udstilling om Karpenhøj og Nationalpark Mols Bjerge, måske skiftende udstillinger, toilet- og badeforhold, også for handicappede. Soverum samt møderum på 1. sal. gerne med mytologisk tilsnit som f.eks. Valhal. men stadig primitiv - måske som jernalderhus eller Valhal. besøgscenter og retreat/værelser i stuehuset fra 1932 (den nuværende administration). område for -MTB, -leg og spil -samt outdoormotion. DGI Karpenhøj udvikler sig løbende som kursus- og uddannelsescenter samt som aktivitetssted for virksomheder, skoler, institutioner, private og foreninger. Hvert år besøges stedet af mange gæster og i 2012 var der ca betalende gæster, der benyttede centret i kortere eller længere tid. Nogle er familier, der prøver kræfter med overnatning og madlavning i det fri. Andre er store ge og sociale sammenkomster og andre er gymnasier og universite- undervisning i felten. Centrets rammer er ved at blive for snævre, og der opleves ofte vigtigt for centrets fortsatte udvikling, at DGI Karpenhøj får etableret et planlægningsmæssigt grundlag, der sikre gode rammer for den fremtidige udvikling på både kort og mellemlangt sigt, og herigennem et samlet overblik over de fremtidige brugsmuligheder. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 11

12 MTB Teknikbane Ankomst, parkering og offentligt infocenter Gulmalede bygninger med tegl på taget Lejrfaciliteter Sortmalede bygninger med græs på taget Vild beplantning - naturfølelse Have Klippet græs og beplantninog ordnet i bede Overordnet disponering

13 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 13

14 180 m² stueplan 120 m² 1. sal 700 m² stueplan 250 m² 1. sal 180 m² 100 m² 125 m² stueplan 90 m² 1. sal 170 m² stueplan 100 m² 1. sal 50 m² 120 m² kælder 120 m² stueplan 90 m² 1. sal 50 m² 6 x 10 m² 50 m² 3 x15 m² Eksisterende bebyggelse Fremtidig bebyggelse Arealopgørelse DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 14

15 3 x 6 pers. soverum + fællesfaciliteter Stueplan Infocenter / pitstop 1. sal Køkken + pejsestue Tegnestue Administration Værksted / Grej Teknik Grejlade Frivilligbase overnating fællesfaciliteter Studenterhus Værksted studerende studerende Bålhus Shelters Lærershelters Depot og friluftsfaciliteter Primitiv overnatning Fællesfaciliteter og undervisning Beboelse Fremtidig funktionsfordeling DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 15

16 Basisoplysninger 01 Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelse. Lokalplanområdet ligger i landzone i Nationalpark Mols Bjerge ved Karpenhøj ca. 1 km øst for Begtrup. Lokalplanområdets nordlige del ligger i et lysåbent terræn med spredte bygninger og mindre grupper af træer og buske. Områdets nordøstlige del grænser op til Fuglsøcentret og mod øst afgrænses området af Dragsmurvej og de bagvedliggende jordbrugsarealer. Mod syd og vest er landskabet præget af jordbrugsland opdelt af læhegn, landeveje og enkelte remiser samt en mindre naturbeskyttet mose, Trambermose, ca. 50 meter sydvest for området. Mod nordvest grænser området op til et mindre sommerhusområde med spredt bebyggelse omkring højen Sandbjerg. 02 Lokalplanområdets størrelse og nuværende anvendelse. Lokalplanens område udgør et samlet areal på ca. 9,0 ha og området anvendes i dag af Foreningen Karpenhøj (DGI), der har lejet ejendommen af Skov- og Naturstyrelsen. Området drives i dag som natur- og friluftscenter af DGI Karpenhøj. 03 Lokalplanområdets nuværende beplantning og terrænforhold. Området ligger i den sydvestlige del af Nationalpark Mols Bjerge ned mod Helgenæs i et kuperet jordbrugslandskab med læhegn og spredte remiser. Fra området kan man mod syd se ud over Begtrup Vig til Helgenæs hvor landskabet indeholder spredte landbrugsbygninger, mindre landsbyer og områder med sommerhuse ved kysten. 04 Servitutter på ejendommen som skal respekteres eller som vil blive Servitutundersøgelse udarbejdes af Syddjurs Kommune. 05 Ansøgningens forhold til gældende kommuneplan og evt. lokalplan. Det nuværende plangrundlag omfatter ingen lokalplan. En stor del af området er omfattet af kommuneplanramme 4.12.R5, dog ligger området mod sydvest udenfor kommuneplanrammen. 06 Ansøgningens forhold til Byggelovens bestemmelser. Den nuværende bebyggelse, og det ansøgte nybyggeri, er i overensstemmelse med Byggelovens bestemmelser. 07 Arealer indenfor det ansøgte område, der er omfattet af landbrugspligt. Hvis ejendommene (matr. nr. 7t og matr. nr. 11c, Begtrup By, Vistoft) er omfattet af landbrugspligt skal landbrugspligten ikke ophæves. 08 Ansøgningens forhold til evt. bevaringsværdig bebyggelse, samt til den øvrige bebyggelses karakter. Områdets nuværende bebyggelse skal bevares. Eventuelle om- og tilbygninger skal fastholdes med en karakter af landbrugsbebyggelse. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 16

17 09 Ansøgningens forhold til evt. bevaringsværdig beplantning. III I II III I II Området indeholder ingen beplantningsmæssige bevaringsværdier, dog vil planlægningen bevare hovedstrukturen i det haveanlæg, som ligger syd for ejendommens hovedbygninger (gårdanlæg). Hele området ligger i et landskabeligt interesseområde udpeget med særlig landskabsinteresse. Lokalplanområdet og matrikler IV IV En del af lokalplanområdet ligger uden for gældende kommuneplan Zonestatus: Landzone. Gældende Kommuneplanramme: 4.12.R5 Gældende lokalplan(er) og / eller byplanvedtægter: Ingen gældende lokalplanlægning. Hvad er det eksisterende planlægningsmæssige grundlag i området: Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen - NEJ Ansøgningen forudsætter et tillæg til kommuneplanen - JA Ansøgningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan(er) og / eller byplanvedtægter - NEJ

18 10 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, herunder vandløb, hede-, mose-, og vådområder m.m. (Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne). I lokalplanområdets østlige del er et større areal udpeget som naturbeskyttet overdrev. Mod sydvest ligger den beskyttede sø Trambermose. 11 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af andre beskyttelsesinteresser 15-18, bygge- og beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinje, sø- og å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og kirkebyggelinje). Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. seslinjer (strandbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinje, sø- og å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og kirkebyggelinje). 12 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af andre beskyttelsesinteresser og / eller anden lovgivning (herunder OSD samt internationale naturbeskytelse). Det angives i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. rådet ingen udpegninger, der er omfattet af Natura2000. Lokalplanområdet ligger derimod i et område, der er omfattet af drikkevandsinteresser (OD). Det bør tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. 13 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er noteret med fredskov. Det angives tillige i hvilket omfang projektet er i strid med bestemmelserne. det intet areal, der er noteret med fredskov. 14 Arealer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af jordforureningsloven og registreret som forurenede grunde. Det angives tillige i hvilket omfang projektet strider mod bestemmelserne. Der er indenfor lokalplanområdet ingen viden om jordforurening. 15 Eventuelle støjpåvirkninger udenfor lokalplanområdet samt eventuelle støjpåvirkninger af lokalplanområdet. Lokalplanområdet anvendes til natur- og friluftscenter og påfører ikke omgivelserne nogen støjgener. Ligeledes påvirker omgivelserne heller ikke området med støj. 16 Andre kendte miljømæssige forhold, der kan give anledning til bemærkninger. Der er ingen andre kendte miljømæssige forhold, der kan give anledning til bemærkninger. rådet ingen udpegninger, der er omfattet af bygge- og beskyttel-

19 III II I IV Trambermose samt området mod Dragsmursvej er 3-beskyttede områder

20 Redegørelse 1. Formål og anvendelse a. Lokalplanens formål - Det er lokalplanens formål at give mulighed for at udvikle det eksisterende kursus- og uddannelsescenter som aktivitetssted med tilhørende bygninger, veje, anlæg til parkering og friluftsaktiviteter. Lokalplanen har desuden til formål at sikre en funktionel og sikker fastlægge byggefelter og bygningshøjder. Lokalplanen skal fastholde området i landzone - en såkaldt landzonelokalplan. b. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse - Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative aktiviteter i form af natur- og friluftscenter, herunder kursus- og uddannelsesaktiviteter. c. Bevaring af eksisterende bebyggelse og beplantning - Den oprindelige bebyggelsesstruktur, der består af gården fra 1912 og stuehuset fra 1932 vil i sin hovedform blive bevaret. Den resterende bebyggelse vil løbende blive tilpasset de ønsker og krav der er til natur- og friluftscentrets aktiviteter. hovedstrukturen i det gamle haveanlæg, som ligger syd for ejendommens hovedbygninger. nering - Lokalplanen disponerer knyttes følgende anvendelse: Delområde I: Bebyggelse og anlæg til natur- og friluftsaktiviteter i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Delområde II: Jordbrugsområde med lysåben natur med overdrev. Skovtilplantning uønsket. I områdets nordlige anlægges en MTB-teknikbane. Delområde III: Jordbrugsområde med natur med mulighed for skovtilplantning. Delområde IV: Engareal skrånende mod Trambermose. Skovtilplantning uønsket. Området kan ikke udstykkes. 3. Vej-, og sti- og parkering a. Beliggenhed og udformning af veje og stier herunder tilslutning til offentlig vej- og stinet, samt angivelse af vej- og stiudlæggets bred- af arealerne - Lokalplanområdet vejforsynes via Dragsmurvej. Veje anlægges med en kørefast belægning af grus og en kørebanebredde på min. 5 meter. Områdets stier etableres som naturstier, der følger de spor som natur- og friluftsaktiviteterne skaber. b. Beliggenhed, udformning og beplantning af parkeringsarealer efter principperne som vist på kortet på side10. c. Antal p-pladser, jvf. Syddjurs Kommunes parkeringsnormer, herunder antal handicap-pladser - Der DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 20

21 skal i Delområde I etableres det antal parkeringspladser, herunder handicap-pladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. 4. Bebyggelsens omfang og placering a. Bebyggelsens placering, herunder også særlige forhold vedrørende bebyggelsens placering i forhold til terrænhøjde - Områdets oprindelige bebyggelse skal være fritlagt sådan at bebyggelsen fremstår i sin oprindelige form og er synlig fra det overdrev, der ligger mod nord og øst. Hermed kan de gamle gårdbygninger fungere som orienteringspunkt når man færdes i det åbne landskab og når man ankommer via Dragsmurvej. Nye bygninger skal fortrinsvis anlægges vest og syd for de gamle hovedbygninger og gerne indpasset i områdets eksisterende beplantning. b. Bebyggelsens anvendelse - Den bebyggelse, der kan etableres i Delområde I må anvendes til naturog friluftsaktiviteter, hvilket bl.a. indeholder administration, besøgs-, kursus- og uddannelsescenter med mulighed for overnatning samt anlæg til friluftsaktiviteter. Aktiviteterne har alle tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Der må ikke etableres boliger i området. c. Højde, taghældning og etageantal, bebyggelsesprocent på den enkelte ejendom jvf. udstykningsplan - Der kan i området bygges i en højde på op til 12 meter. Skorstene, ventilationsafkast, antennemaster og lignende, som er nødvendige for områdets tekniske forsyning, kan dog bygges i større højde. For ny bebyggelse gælder desuden, at bygningerne skal forsynes med tag med enkeltsidet hældning eller ligesidet saddeltag med hældning på mellem 20 og 45 grader. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden a. Bebyggelsens udformning, herunder evt. facadeopstalter og snit - Bebyggelsens nuværende og fremtidige bebyggelsesstruktur fremgår af illustrationer på side De nye bygninger vil fremstå med en udformning, der svarer til den bygningstypologi, som er typisk for landbrugsbyggeri i landzone. b. Farve- og materialevalg til facader og tage, samt evt. skiltning - Det oprindelige gårdanlæg skal bevare sine gule ydermure og røde tegltage, sådan at bebyggelsen fremstår som et samlet gårdanlæg i det åbne jordbrugslandskab. Ny bebyggelse i tilknytning til gårdanlægget skal ligeledes fremstå i gul mur med røde tegltage. Ny bebyggelse, som ikke ligger i tilknytning til gårdanlægget, skal have sorte ydermure med bræddebeklædning og tage, der er udført som grønne tage (tagbe- DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 21

22 lægning, der har et vækstlag af planter/græs som beklædning). Der må ikke anvendes blanke eller fra vinduer. ubebyggede arealer a. Beliggenhed og størrelse af opholds- og friarealer samt andre grønne træk i planen (angives for indeholder følgende elementer: Delområde I: Den sydlige del af området må anvendes som udendørs anlæg til natur- og friluftsaktiviteter. Mod nord og øst placeres områdets parkeringsareal i tilknytning til Dragsmurvej og mod vest bevares den eksisterende beplantning med løvbærende træer. Delområde II: Området vedligeholdes som overdrev og lysåben natur. Mod nord anlægges en MTBteknikbane. Banen indpasses i det eksisterende landskab. Delområde III: Områdets eksisterende beplantning med løvbærende træer bevares. Delområde IV: De åbne engarealer mod Trambermose fastholdes. b. Beplantning og indretning af opholds- og friarealer (angives for delområder knyttes følgende beplantning og indretning af opholdsog friarealer: Delområde I: Eksisterende beplantning og haveanlæg samt anlæg til natur- og friluftsaktiviteter i tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge. Delområde II: Jordbrugsområde med lysåben natur med overdrev, der eventuelt kan vedligeholdes med dyrehold. Skovtilplantning uønsket. Delområde III: Jordbrugsområde med natur med mulighed for skovtilplantning, der eventuelt kan benyttes af dyrehold. Delområde IV: Engarealer mod Trambermose fastholdes fastholdes som åbne. Skovtilplantning er uønsket. evt. regnvandsbassin samt andre tekniske anlæg - Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger og planlægningen skal desuden sikre, at anlæg til områdets tekniske forsyning, skal udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Det skal tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. d. Terrænregulering - Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger og støttemure, der højst må være 1 m. Overskudsjord skal deponeres eller bruges til terrænbearbejdning på egen grund. e. Bevaring af særlige landskabstræk, naturbeskyttelsesområder m.m - Områdets planlægning er udformet med respekt for den særlige placering i Nationalpark og planlægningen er tilpasset de særlige interesser, der knytter sig til bevaringen af områdets landskabstræk og kulturmiljø. DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 22

23 - områder, der er fredet efter Naturbeskyttelsesloven, - områder med de naturtyper, der er særligt karakteristiske for Nationalparkens kyst-, overdrevs- og skovlandskaber, - områder, hvor disse naturtypers areal kan udvides, og hvor der kan skabes sammenhæng mellem naturtyper, og - nationalt betydningsfulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder i det åbne land. f.foranstaltninger til reduktion af evt. støjgener. gøre evt. behov for uddybende kommentar 7. Forslag til udstykningsplan og illustrationsplan Se side 10 DGI Karpenhøj er beliggende indenfor Nationalpark Mols Bjerges zone 2 DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 23

24 Dette materiale er udarbejdet af arkitekt- og plan- Møller & Grønborg Europaplads Mindegade 13, Århus C St. Kongensgade 1264 København K Tlf.: Fax.: Kontaktperson: Mads Tenney Jordan arkitekt maa (direkte ) i samarbejde med DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter Dragsmurvej 12, Fuglsø 8420 Knebel Telefon: Mail: Centerleder, Lone Egeberg, Hjemmeside: Karpenhoej.dgi.dk

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN Sagsnr.: ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN Projekttitel Kort beskrivelse af det ansøgte Ejer 1 (Juridisk person, jf. tingbogen) Ejer 2 (Juridisk person, jf. tingbogen) Konsulent 1 (Fuldmagt vedlægges)

Læs mere

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN Sagsnr.: ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN Projekttitel Kort beskrivelse af det ansøgte Ejer 1 (Juridisk person, jf. tingbogen) Ejer 2 (Juridisk person, jf. tingbogen) Konsulent 1 (Fuldmagt vedlægges)

Læs mere

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN

ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF EN LOKALPLAN Projekttitel Kort beskrivelse af det ansøgte Ejer 1 (Juridisk person, jf. tingbogen) Konsulent 1 (Fuldmagt vedlægges) Ejer 2 (Juridisk person, jf. tingbogen) Konsulent

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

(Titel på projekt) Ansøgning om lokalplan UNDER UDARBEJDELSE. (Dato)

(Titel på projekt) Ansøgning om lokalplan UNDER UDARBEJDELSE. (Dato) (Titel på projekt) Ansøgning om lokalplan (Dato) Ejers navn og adresse Rådgiver/ansøgers navn og adresse Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefonnr.: E-mail: Telefonnr.: E-mail

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens kort og tegninger Redegørelsen Lokalplanens indhold kort fortalt Forslag til Lokalplan 131 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanens kort 1 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen

REDEGØRELSE. Baggrunden for lokalplanen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 3 Baggrunden for lokalplanen... 3 Lokalplanområdet... 3 Offentlig høring... 3 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 LOKALPLAN L 5...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011 Udkast til Redegørelse for r 101 82 Uoverensstemmelser imellem udlagt sommerhusområde, og gældende ejendomsskel i marken. Uudnyttede arealer af sommerhusområde, som har uhensigtsmæssig afgræning burde

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Lokalplan nr. L4 for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Indledning...3 Lokalplan nr. L.4...3 Beskrivelse af lokalplanområdet...3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...3 Tilladelser fra andre

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Høring af forslag til Lokalplan for skole og idræt ved Parkvej i Gilleleje og tilhørende tillæg nr. 7 til Kommuneplan

Høring af forslag til Lokalplan for skole og idræt ved Parkvej i Gilleleje og tilhørende tillæg nr. 7 til Kommuneplan - Sag: 2015/17271 032 Id: 01.02P00 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 18. november 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6000 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25.

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere