Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K"

Transkript

1 Trafikforbundet Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K København, den 25. april 2014 Dagsorden: 1. Navneopråb 2. Vedtagelse af forretningsorden 3. Valg af ordstyrer, viceordstyre og referent 4. Hovedbestyrelsens beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag: a. Vedtægtsændringer 7. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent a. Budgetter for 2014, 2015 og 2016 b. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand: Bolette Brødsgaard modtager genvalg 9. Valg af næstformand: Ole Krog Jensen modtager valg 10. Valg af 2 revisorer 11. Valg af revisorsuppleanter 12. Eventuelt Formand Bolette Brødsgaard indledte delegeretmødet med at byde alle velkommen. Formanden gik herefter over til punkt 1 på den udsendte dagsorden: Navneopråb. Jacob Bøgemose udleverede stemmekort til de delegerede, der var i alt 35 delegerede. Formanden gjorde opmærksom på, at stemmekortene skal afleveres til viceordstyreren, såfremt lokalet forlades, således ordstyren ved hvor mange stemmeberettiget der til stede. 1

2 Trafikforbundet Delegerede Kreds 1 1 Steen Riis Thomsen 2 Michael Matz 3 Allan Lundgreen 4 Knud Rosing - AFBUD 5 Lars Rønnow Kaas - AFBUD 6 Nina Boukaidi-Laghzaoui Kreds 2 7 Trille Clemen Jørgensen 8 Hugo Hvidkvist Kreds 3 9 Finn Kristensen 10 Kasper Berg 11 Klaus Oldrup 12 Finn Søgaard 13 John Schlage 14 Casper Ransborg 15 Johan Orth - AFBUD 16 Ole Krog Jensen 17 Henrik Christoffersen 18 Pierre Jørgensen - AFBUD 19 Birgitte Hagsten - AFBUD 20 Helle Munksø 21 Christian Struer Tetens 22 Bo Feldberg AFBUD Suppleant for kreds 3: Michael Skaaning 23 Dirch Jans 24 Thorkild Dydensborg Hansen 25 Mathias Kamban Larsen Kreds 5 26 Kim Sarup 27 Mette Skaarup 28 Mette Wagner 29 Philip Tarning-Andersen 30 Eva Gruno 31 Palle Larsen Kreds 6 32 Flemming Kim Hansen 33 Thomas Sandison - AFBUD 34 Kennet Petersen - AFBUD 35 Otto Kirk Kreds 7 36 Jacob Bøgemose 37 Michael Nicolaisen 38 Henrik Korngaard 39 Berit Merete Dichmann 40 Mark Borggild 41 Anne Bante Mogenshøj 42 Ole Sløk-Jessen 43 Mads Starenberg - AFBUD 2

3 Ad 2 Vedtagelse af delegeretmødets forretningsorden Forslag til forretningsorden var omdelt på delegeretmødet. Der var ingen bemærkninger til det omdelte forslag. Den omdelte forretningsorden blev godkendt. Ad 3 Valg af ordstyrer, viceordstyrer og referent Valg af ordstyrer: Hovedbestyrelsen foreslog Preben Lauridsen, der var ingen andre kandidater. Preben Lauridsen blev valg som ordstyrer. Valg af viceordstyrer: Hovedbestyrelsens indstilling, Johan Ohrt fik sent forfald. Bolette Brødsgaard foreslog i stedet Jacob Bøgemose. Der var ingen andre kandidater. Jacob Bøgemose blev valgt som viceordstyrer. Valg af referent: Hovedbestyrelsen foreslog Kim Schiødt. Der var ingen andre kandidater. Kim Schiødt blev valgt. Formanden gav herefter ordet til ordstyrer Preben Lauridsen. Preben Lauridsen takkede for valget. Ordstyreren henviste til vedtægternes 12 stk. 2. om lovlig indvarsling af delegeretmødet skulle ske med 8 ugers varsel. Han konstaterede at delegeretmødet var indvarslet rettidigt. Endelig dagsorden, de reviderede regnskaber, forslag til budgetter samt navne på de delegerede skulle bekendtgøres 2 uger før delegeretmødet. I vedtægternes 12 står at delegeretmødet er beslutningsdygtigt når indvarsling og dagsorden er bekendtgjort jf. vedtægterne. Da de to ting er opfyldt er mødet beslutningsdygtigt. Preben Lauridsen gjorde opmærksom på at afstemninger normalt skal foregå ved håndsoprækning. Men hvis 1/5 af de delegerede, på dette delegeretmøde er det 7, beder om skriftlig afstemning så skal en afstemning være skriftlig. I forbindelse med vedtægtsændringer kræves der 3/5, kvalificeret flertal på dette delegeretmøde er det 21 stemmer Ved øvrige afstemninger kræves der simpelt flertal på dette delegeretmøde er det 18. Preben Lauridsen gav herefter ordret til Bolette Brødsgaard til den mundtlige beretning. Ad 4 Beretning Formandens beretning 2014 Jeg vil tale om fagforeningerne især om FTF men også om fagbevægelsens udfordringer som sådan i Danmark af i dag. Og hvad status er nu. 3

4 Lærerkonflikten sidste år var et chok for mange i FTF-organisationerne. I lang tid efter handlede alle fagforeningsmøder om, hvor chokende det var. Hvor ufint. At den danske model var død og fagbevægelsen døende. En typisk chok-reaktion, hvor alle render rundt hvide i ansigterne, mens de bekræfter hinanden i, hvor forfærdeligt det er. En tilstand af forvirring og meget typisk uden handlekraft. Vi er nu kommet til fase 2: planernes og handlingens fase. Chokket er blevet afløst af vrede, sammenbidthed og lyst til at handle. Så der er håb for os - hvis vi alle er villige til at trække på samme læst og glemme interne magtkampe og medlemshugst. Lærerkonflikten burde ikke være kommet som et chok, fordi der i samfundet længe har været tydelige tegn på, at fagbevægelsen er under angreb, at hele den danske model er under forandring I mange år har folketingspolitikere yndet at tage på udenlandsbesøg og synge den danske models pris. Den danske model er verdenskendt, som den absolut bedste måde at have tryghed og anstændighed i ansættelsen og samtidig arbejdsro og effektivitet for arbejdsgiverne. Men politikernes lovsang klinker efterhånden noget hult. Gennem de sidste 10 år eller mere, har politikere og andre trendsættere haft held til at fremstille fagbevægelsen som stopklods om benet og offentlige arbejdspladser som et nødvendigt onde, der bør begrænses mest muligt. Denne tanke er blevet fulgt op af lovgivning (f.eks. A-kasser uden for fagforeningerne i 2002). Det har heller ikke hjulpet, at Danmark er kommet med i EU. De andre EU-lande har nemlig en helt anden måde at håndtere arbejdsmarkedet på. Her er fagforeningerne ude på det frie marked og konkurrere indbyrdes om medlemmerne. Her hersker ikke fredspligt som i den danske model. Næ, hvis en fagforening har brug for at hverve medlemmer eller bare vise handlekraft, så er en strejke en virkningsfuld måde. Som for eksempel da franske fagforeninger for et par måneder siden tog nogle virksomhedsledere som gidsler i deres egne kontorer. Det kan vi ikke i Danmark eller de andre nordiske lande, som også har "Den Danske Model". En grundpille hos os er fredspligten, som er skrevet ind i den hovedaftale, vi har med arbejdsgiver. Ingen strejker eller arbejdsnedlæggelser i fredstid, dvs. mellem afslutningen af en overenskomstforhandling og til overenskomsten skal forhandles næste gang. Den fredspligt har arbejdsgiverne og det danske samfund tjent rigtig mange penge på. Fredspligten er en væsentlig forskel fra andre EU-lande. En anden, meget væsentlig forskel er lovgivningsmagtens plads i aftalesystemet. Andre EU-lande er i meget højere grad end vi, vant til at have lovgiverne inde over. Mange lande bruger lovgivning til regulering af løn og arbejdstid. Den praksis har EU overtaget, og dermed har vi også i Danmark været nød til at rette ind, f.eks. omkring maximum arbejdstid og hviletid. Men også EU-domstolen har blandet sig med forskellige domme om rådighedstjeneste og strejkeret. (f.eks. Jaeger-dommen 2002 eller 2003 om arbejdstid 4

5 og hviletid og Laval-dommen i 2007 om konfliktret. Europarådet og ILO har i 2013 underkendt EUdomstolen i Laval-sagen) Fagbevægelsen er presset. LO og FTF mister medlemmer. Vi i Trafikforbundet mister også medlemmer - dog sker det overvejende ved at folk stopper i deres job. Men selv om vi har en høj organisationsgrad, er der stadig nogle kolleger, som vi burde have som medlemmer. Hvor mange medlemmer kan fagbevægelsen tåle at miste, før den er sat uden for indflydelse? Hvad vil der ske, hvis under halvdelen af den danske arbejdsstyrke ikke er organiseret i en forhandlingsberettiget organisation? Hvorfor mister fagbevægelsen medlemmer? Tja, der kan sige at være flere årsager. En årsag er, at flere af de unge ikke kan se nogen grund til at være i en fagforening. De kan selv og har ikke brug for den solidaritet og det fællesskab, som fagforening bringer. En anden er, at fagbevægelsen har mistet politisk indflydelse. I forhold til at hovedparten af arbejdsstyrken stadig er medlem af en fagforening, så har vi ikke den indflydelse vi burde have. Fagforeningerne, både FTF, AC og LO, bliver ikke længere inddraget, når folketinget tænker nyt om arbejdsmarkedet. Fogh-regeringen ændrede den praksis, da den kom til magten i Tidligere var det kutyme, at organisationerne på arbejdsmarkedet blev inviteret til at deltage i det udvalgsarbejde, der er første skridt til ny lovgivning. Men den praksis skrottede Fogh-regeringen fra start af. Den nuværende S-R regering har fortsat denne praksis. Fagforeningerne må nu agere på samme vilkår som andre interesseorganisationer, som kæmper om politikernes gunst. Fuldstændig på samme måde som Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Naturfredningsforening, patientforeninger o.a Internt i fagbevægelsen havde mange håbet og regnet med, at den mindre respekt og indflydelse under den borgerlige regering var et forbigående fænomen. Men lærerkonflikten i foråret 2013 viste noget helt andet. Jeg skal ikke kloge mig på indholdet i lærerkonfliktet eller tage stilling for eller imod. Det har jeg ikke viden til. Men optakten, forløbet og efterspillet af lærerkonflikten sendte chokbølger gennem fagbevægelsen. Overenskomstforhandlinger er grundlæggende en forhandling mellem to ligeværdige parter, som respekterer hinanden og det system, de har valgt at være en del af. Et års tid før forhandlingerne gik i gang, havde modparten skrevet en drejebog over resultatet og vejen dertil. Igennem sommeren og efteråret kørte regeringen en medie-kampagne med budskabet om, at lærernes arbejdstidsregler var en stopklods for en helt nødvendig folkeskolereform. Under OK-forhandlingerne lykkedes det finansministeren at splitte 5

6 fagbevægelsen ved at afstå fra de krav, han havde uden for undervisningsområdet. Og han købte AC til at lave en aftale for gymnasielærerne. Herefter stod lærerne alene - skønt det ikke skortede på sympati-tilkendegivelser. I forhandlingerne med lærerne gav finansministeren og Kommunernes Landsforening ingen åbninger, ikke et komma blev flyttet i regeringens forslag. Forligsmanden opgav med det samme at komme med et mæglingsforslag, og finansministeren satte aldrig sine ben i forligsinstitutionen. Lockout'en gik i gang og blev som forventet afsluttet med, at folketinget ophøjede regeringens forslag til lov. Eneste spændingsmoment var, hvornår lovindgrebet kom. Naturligvis har vi altid vidst, at overenskomstforhandlinger inden for staten har risikoen for at være lidt ensidige, da finansministeren har den lovgivende magt og ikke bare er en almindelig forhandlingspart. Men hidtil er spillereglerne blevet fulgt, og respekten for forhandlingsmodellen har været tilstede. I lærerkonflikten var der ingen respekt og kun magten talte Det er baggrunden for den situation, fagbevægelsen er i nu. Men kan vi gøre noget? Kan vi forhindre den danske model og den danske fagbevægelse i at smuldre bort? Det er nok ikke lige strejkevåbnet vi skal gribe til. Men vi kan gøre noget ved de problemer, vi står over for, og som kan opsummeres sådan: - mediernes nedgørelse af offentlige arbejdspladser - manglende indflydelse på politiske beslutninger - synlighed og værdi for medlemmerne Vi kan gøre noget på det overordnede niveau og vi kan gøre noget på det lokale. På det overordnede niveau er det allerede så småt i gang. Vores hovedorganisation FTF har længe haft en stille og rolig dialog med de andre hovedorganisationer, AC og LO. De er meget forskellige, men der er også ligheder i holdninger og interesser mellem de 3 organisationer. Flest ligheder er der på det europæpiske plan, hvor de 3 hovedorganisationer nu er ved at etablere en lille repræsentation i Bruxelles sammen med den danske ambassade. Dermed kan den danske fagbevægelse holde øje med, hvad der sker, og på et tidligt tidspunkt øve indflydelse. På det hjemlige plan er forskellene lidt større, og det er således ikke lykkedes for FTF at få AC interesseret i en mere forpligtende dialog. Det er ærgerlig, da mange FTF-grupper føler større sammenhørighed med AC end LO, og mange FTF'ere samarbejder med AC'erne på de enkelte arbejdspladser. Dialogen med LO glider bedre, hvilket har resulteret i kampagnen ER DU OK, der startede i Vi i Trafikforbundet har valgt ikke at deltage aktivt i kampagnen, der stadig løber med f.eks. løntjekkampagner. 6

7 Dialogen mellem FTF og LO kan meget vel munde ud i dannelsen af en ny hovedorganisation, som omfavner nuværende FTF-organisationer og LO-forbund. Ideen har været drøftet på flere møder mellem formænd for FTF-organisationerne, hvor Trafikforbundet også har deltaget. Ideen lyder fornuftig. En ny hovedorganisation vil kunne tale med større vægt. Men vi skal stille krav til en ny hovedorganisation, så den ikke blot bliver en mastodont med alt for lang fra top til bund. Den skal kunne servicere medlemsorganisationerne lige så godt eller bedre og for de samme penge. Den skal kunne ændre mediebilledet af fagbevægelsen og få politikerne til at lytte. Det bliver ikke nogen nem proces, men holdningen blandt FTF-organisationer er overvejende positiv. FTF holder repræsentantskabsmøde til maj, hvor jeg deltager. FTF's kongres i 2015 kan meget vel se en beslutning om at påbegynde dannelsen af en ny hovedorganisation Også i CO10 er vi rykket tættere sammen. Det er tydeligt, at krisen har øget behovet og ønsket om mere information og mere inddragelse. Trafikforbundet har taget initiativ til etableringen af et uformelt dialogforum, hvor de mindre CO10-organisation mødes og i fællesskab bringe krav og holdninger til CO10's bestyrelse. Det har resulteret i, at CO10 har ændret praksis og i højere grad end tidligere inddrager organisationerne bl.a. gennem flere fællesmøder. Der er kommet mere fokus på samarbejde i stedet for bare fine titler. Således kommer den nye formand for CO10 ikke fra Politiforbundet, som plejer at have posten. Den nye formand er Jesper K. Hansen fra Centralforeningen for Stampersonel (CS) i forsvaret, mens Politiforbundets nye formand, Claus Oxfeldt, er næstformand i CO10. De 2 ser ud til at være et godt makkerpar til gavn for os alle i CO I Trafikforbundet har vi selv et stort ansvar for, at den unikke danske model fortsat skal udvikle sig og være levedygtig. En af de 3 hjørnesten i den danske model er tillidsrepræsentanten. De andre vigtige elementer er, som I nok husker, de centrale overenskomstforhandlinger og fredspligten. Tillidsrepræsentanten er omdrejningspunktet for det lokale arbejde. Det er rigtig vigtigt, at vi gør et godt lokalt arbejde. Det sker ofte ved de centrale forhandlinger, at de indgåede aftaler er rammeaftaler, som skal udfyldes gennem lokale aftaler. Det stiller større krav til vores lokale repræsentanter. Så selv om vi tilsyneladende fungerer godt, så skal vi spørge os selv om det er godt nok eller om det halter nogen steder: - fungerer arbejdet i kredsbestyrelsen - arbejder vi for det store fællesskab og ikke blot for os selv - giver vores arbejde indflydelse eller skal vi ændre vores måde at arbejde - mangler vi viden, og hvordan får vi den 7

8 Netop de forøgede krav til tillidsrepræsentanterne var anledning til, at Trafikforbundet i 2013 inviterede til kredsbestyrelsernes dag. Formålet var at samle alle kredsbestyrelsesmedlemmerne (og ikke blot hovedbestyrelsesmedlemmer) omkring et fagligt oplæg og at give mulighed for at mødes med andre i samme båd. Tillidsrepræsentantens arbejde har været genstand for flere store undersøgelser, hvor effekten og tilfredsheden med det lokale arbejde er blevet analyseret. Og hér er en klar positiv effekt. Tillidsrepræsentantsystemet og SU-erne roses af arbejdsgiverne. Når dialogen er god mellem den lokale repræsentant og ledelsen, trives arbejdsplads og medarbejdere. (sygeplejerskernes CARMAundersøgelse og den europæiske NEIRE II) Hvad er det ved tillidsrepræsentantsystemet, som bliver rost i undersøgelserne? Hvad er det, der er karakteristisk ved tillidsrepræsentantens rolle? Det er: - Gennem tillidsrepræsentanten har ledelsen en nem indgang til medarbejdernes ufiltrede holdninger - Med tillidsrepræsentanten kan ledelsen indgå lokale aftaler, som har opbakning hos en bred vifte af medarbejdere - Tillidsrepræsentanten kan i mere uformelt sprog formidle ledelsens strategier og vision til medarbejderne - Tillidsrepræsentantens tilstedeværelse og deltagelse i det almindelige arbejde på arbejdspladsen opsamler viden fra alle medlemmer, fra de stille til de mere artikulerede. Denne rolle som bindeled og filter mellem medarbejderne og ledelsen giver ro og tryghed for alle på arbejdspladsen. Naturligvis er det ikke så nemt, som det lyder. Og derfor skal vi vedblive at støtte og udvikle det lokale arbejde og sammenholdet i kredsene og på tværs af kredsene. Jeg vil slutte af med at sige tak alle, der er aktive i Trafikforbundet og alle jer, som viser interesse og bakker op om Trafikforbundets arbejde. Skriftlig beretning til TRF`s delegeretmøde den 10. april 2014 Kreds 1 De sidste to år har i Kreds 1 været præget af alle de mange sager, som TRF i stor grad også har været vidne til. Nedenstående er et forsøg på en sammenfatning af de 2 forgangne år. Trafikstyrelsen Det er bestyrelsens opfattelse, at Trafikstyrelsen med fusionen af områderne vej, jernbane og luftfart, er i færd med at gennemføre en harmonisering af Trafikstyrelsen, som skal sikre en ensartet medarbejderstab der derved kan håndteres på lige vis uanset baggrund. Det er klart, at medarbejderne i denne proces har opfattet det som et overgreb i forhold til tidligere ansættelsesvilkår, og at luftfartsdelen, som den sidste part i sammenlægningen, specielt har været ramt, og at den har præget uroen i Trafikstyrelsen. Det skal dog nævnes, at de øvrige områder ligeledes har oplevet forandringer/forringelser i form af fratagelse af vagtordninger, 8

9 inddragelse af frikort (DSB) og opsigelse af lokalaftaler osv., som på samme måde har ændret deres løn og ansættelsesvilkår væsentligt. Der er fortsat stor tilgang af løntilskudsmedarbejdere, og Trafikstyrelsen opfylder sin forpligtede kvote til fulde. Enkelte forsætter som fastansatte efter endt forløb. Ligeledes oplever vi at Trafikstyrelsen ansætter en hel del studentermedhjælpere, og det ses at de ofte hurtigt indtræder i produktionen. Konsulenter er også blevet meget populære og stiger i antal i Trafikstyrelsen. Bestyrelsen finder dette en smule foruroligende. I Trafikstyrelsen opleves det, at der er stort frafald af medarbejdere og at årsagen i mange tilfælde er utilfredshed i ansættelsen. Kredsen har ved flere lejligheder undret sig over Trafikstyrelsen dårlige kommunikation omkring fusionsprocessen og mener, at de nærmeste ledere har svigtet eller simpelthen ikke har forstået Direktionens planer. Vi har til tider oplevet dybt frustrerede afdelingschefer, der i den grad har haft svært ved at samarbejde, hvilket naturligvis har forplantet sig til medarbejderne og foranlediget mange personsager af forskellig art + et generelt dårligt arbejdsklima i Trafikstyrelsen. Jeg vil i denne beretning ikke fremhæve de mange sager kredsen har været medvirkende i, men vil blot konkludere, at Trafikstyrelsen er en arbejdsplads med store udfordringer for både medarbejder og arbejdsgiver. TRF er i denne sammenhæng, en rigtig god støtte for kredsen og vi sætter stor pris på jeres bidrag og støtte i alle sammenhæng. Kreds 1 føler at vi er en aktiv organisation i Trafikstyrelsen, og at vi sætter vores præg på dagsordenen når det spidser til. Vi må dog konstatere, at vores ledelse ikke giver ved dørene og at de kun bøjer sig hvis de har brudt glædende regler. Havarikommissionen for Luftfart og Jernbane (HCLJ) Havarikommissionen har igennem flere år kæmpet med dårligt psykisk arbejdsmiljø, som har resulteret i flere syge medarbejdere. Det sidste års tid har der været brugt penge på forskellige konsulenter med speciale i psykisk arbejdsmiljø. Lige nu afventer de resultatet af Arbejdstilsynets seneste undersøgelser. Havarikommissionen valgte i efteråret 2013 ny tillidsrepræsentant, efter at den tidligere tillidsrepræsentant, Jørn Asmussen, var stoppet i Havarikommissionen. Efter sit valg har den nye tillidsrepræsentant, Nina Boukaidi-Laghzaoui, indtaget den hidtil tomme plads i Kreds 1's bestyrelse. Vejdirektoratet Strategien Vejdirektoratet på vej mod 2017 er det største emne i Vejdirektoratet. Denne strategi vil medføre en besparelse på 100 stillinger grundet faldende anlægs- og driftsbevillinger. Vejdirektoratet skal, i lighed med Trafikstyrelsen og Banedanmark, flytte til nye lokaler i det fremtidige kontorhus ved Dybbølsbro i Der bliver stadig færre medlemmer i Vejdirektoratet Kreds 1, da tjenestemænd er en lukket gruppe i Vejdirektoratet. 9

10 Der er stadig medlemmer i enkelte havne, Kystdirektoratet, Departementet og Applus+, men vi hører ikke så meget fra dem. De har, hvad de også ved, stadig mulighed for at kontakte sekretariatet direkte. Efter sidste optælling når vi op på 86 medlemmer i Kreds 1. Kreds 2 Omkostningsreduktion 2012 blev præget af omkostningsreduktion, som blev iværksat som følge af svigtende indtægter. På et ekstraordinært HSU i april 2012 blev det meddelt, at Naviair skulle spare 25 millioner kroner om året over de næste 3 år. Derfor var en ressourcetilpasning uundgåelig, da den overvejende del af besparelserne skulle hentes på lønsiden. I august blev strategien for forløbet fremlagt. 26 valgte at søge om frivillig fratrædelse, hvilket dog ikke var nok og derfor resulterede i yderlige 7 afskedigelser. Kreds 2 blev ikke ramt af afskedigelser, men to medlemmer fra kredsen valgte en frivillig fratrædelse, herunder formanden, Bo Lütken Petersen. Da formanden havde valgt frivillig fratrædelse, overtog næstformanden, Trille Clemen Jørgensen, formandsposten og dermed er bestyrelsen nede på 2 medlemmer, en formand og en kasserer. Ny Løn årlige forhandlinger Grundet omkostningsreduktionen var beløbet til ny løn 2012 meget begrænset og Kreds 2 fik desværre ikke del af dette. Ny løn 2013 var en smule mere positivt om end det var beskedent, men vi fik et par engangsvederlag. Overførsel af teoretisk uddannelse til Entry Point North (EPN) Al teoretisk uddannelse er per 1. januar 2013 atter overført til EPN. Dette har medført forandringer for et par medlemmer og dermed ændringer i arbejdsopgaver. Men bl.a. som følge af at formanden havde valgt frivillig fratrædelse, har overflytning af teoretisk uddannelse (den afgående formands daglige arbejdsområde) ikke medført yderligere konsekvenser for berørte medarbejdere, da nye opgaver tilkom. Som vi går ind i 2014 er vi 17 medlemmer i Kreds 2. Kreds 3 Ressourcetilpasning og effektivisering Kort efter sidste delegeretmøde i 2012 meddelte Naviair at der skulle ressourcetilpasses pga. dårlig økonomi. Det var en lang og sej proces. Ved hjælp at frivillige fratrædelsespakker lykkedes det at minimere antallet af fyringer. Desværre strakte forløbet sig over lang tid, og blev først afsluttet sidst i

11 Allerede i forsommeren 2013 meddelte Naviair at man ville lancere et effektiviseringsprogram, men at det ikke ville medføre nedskæring eller fyringer. Det var dog ikke muligt at få at vide hvad de konkrete tiltag var. Igen har projekt arbejdskultursforandring, som effektiviseringsprogrammet blev døbt, strukket sig over meget lang tid. Direktøren har meddelt at projektet skal være gennemført og afsluttet inden udgangen af 2014, men selv i skrivende stund er vi endnu ikke informeret om hvilke konkrete ting der skal ske. Personsager og TRF Siden sidste delegeretmøde har vi atter haft nogle personsager, hvor vi har fået stor hjælp af TRF s sekretariat. Meget af det daglige arbejde klarer vi selv i kreds 3, men vi er glade for den professionelle støtte vi får gennem sekretariatet. Ændring i pensionsalderen En sag som har fyldt og fylder meget i denne periode er sagen om pensionsalderen for flyveledere. Igennem en EU forordning har Trafikstyrelsen valgt at ophæve den tidligere øvre aldersgrænse på 60 år for operative flyveledere. Dog bliver aldersgrænsen fastholdt gennem en dispensation indtil videre. Det er en kompliceret sag, som også berører vores ret til tidlig pension. Desværre er Naviair, Moderniseringsstyrelsen og Trafikstyrelsen meget tilbageholdende i deres udmelding om nye tiltag. Kredsbestyrelsen I marts måned 2014 holder DATCA sin generalforsamling. Finn Kristensen genopstiller ikke, og i stedet stiller TRF s næstformand Kasper Berg op som formand for DATCA. Kasper Berg trække sig derfor fra posten som næstformand i TRF. I foråret 2012 fejrede DATCA sit 60 års jubilæum med en stor fest for vores medlemmer. Det blev fejret behørigt. Kreds 5 Dårlig økonomi Den sidste periode har været meget turbulent, grundet DMIs enormt trængte økonomi. De økonomiske kvaler, skyldes bl.a. den årlige besparelse på finansloven, et fejlslagen eventyr i Kasakhstan og et gevaldigt rod i vores økonomisystem, som f.eks. gav udslag i, at DMI ikke fik sendt regninger og rykker ud til kunder og institutioner i flere kvartaler. Da DMI er blevet kørt til kanten af det forsvarlige og nogle gange over, har Departementet naturligvis haft ekstra fokus på DMI. For de ansatte har det medført en frustreret og utryg hverdag, og DMI har da også været igennem 4 fyringsrunder siden sidst, og desuden har man forhørt sig om frivillig aftrædelse. Ingen af vores medlemmer er blevet afskediget, men de har til gengæld oplevet en forringelse af hverdagen med bl.a. vagtnedlæggelser, ekstra opgaver og omlægning af mødetider til klokken 05. Det gør det som tillidsrepræsentant ekstra frustrerende, at ledelsen i den samme periode valgte at nedlægge de lokale samarbejdsudvalg, netop når det var mest brug for dem! 11

12 Der er dog en forsigtig optimisme på DMI, da vi er i gang med en større generationsskifte i ledelsen. Vi har fået ny direktør, Marianne Thyrring, som tiltrådte d.1. august Hun er den første direktør på DMI, som ikke har en faglig baggrund. Sammen med vores nye økonomidirektør ansat i maj 2013, er der blevet sat gang i en omstrukturering af DMI og søsat projektet Sund Økonomi Årlige nylønsforhandlinger De årlige nylønsforhandlinger er fortsat en langsommelig og ganske krævende proces. Der går ikke et år, hvor der ikke er problemer med f.eks. puljens størrelse, fordeling af puljen og forholdet mellem varige tillæg og engangstillæg. Tidsplanen bliver konsekvent altid overskredet, så de sidste aftaler plejer at blive underskrevet i februar og ikke maj, som er målet! De gode nyheder er, at Kreds 5 nu stort set får den andel af puljen, som vi er berettiget til! Ledelsen har til de seneste forhandlinger nærmest fjernet de varige tillæg, så kampen fortsætter ufortrødent videre, og Kreds5 kan på ny konstatere, at nylønsystemmet ikke er tiltænkt folk i operative tjenester. Grønland Vi har ligesom Kreds 7 haft meget fokus på Grønland. Dette skyldes de tiltagende problemer med skimmelsvamp i lejlighederne, som har ført til utilpashed, koncentrationsbesvær mv. Det har hjulpet, at lejlighederne er blevet renoveret, men desværre har enkelte af vores medlemmer ikke oplevet en forbedring. Under en af besparelsesrunderne blev der fjernet en del overarbejdstimer, som medførte en nedgang i løn. Sammenholdt med problematikken med skimmelsvamp, har det været utroligt svært for DMI at få meteorologerne til at søge frivilligt til Grønland. I sidste ende valgte ledelsen at ty til tvangsudstationeringer á 3-4 måneders varighed, en ordning som ikke blev modtaget med glæde! I vores ansættelseskontrakter står der, at vi kan komme til at arbejde på DMIs tjenestedssteder, herunder Grønland, så der var ikke meget at gøre. For en tid er tvangsudstationeringerne blevet lagt på hylden, da ledelsen har udvist vilje til at prøve vores forslag om 2 måneders udstationeringer. DMI og SMHI Den 1. januar 2012 indtrådte DMI og SMHI (Svenske Meteorologi og Hydrologi Institut) i et konsortium med henblik på at levere meteorologisk service til det dansk- svenske FAB (Functional Airspace Block). Dette betyder bl.a. at vi på DMI laver lufthavnsudsigter for de sydsvenske lufthavne, og i tilfælde af sygdom, computernedbrud eller lignende skal vi kunne overtage hinandens udsigter. På længere sigt er det planen, at konsortiet skal udvides til hele Norden samt en del af Baltikum. Kreds 6 Efter personalereduktionerne i 2012 har 2013 været et stille år. De sidste aftrædelser er ved at være i hus. Vi er reduceret med 6 medlemmer. På den faglige side har indsatsen gået på at forenkle aftaler, hvor man kan se at det også er en form for besparelser. Det var mere en mental øvelse, da mange af aftalerne var overenskomstaftaler, der ikke kunne røres ved. 12

13 I HSU har Politik om Bibeskæftigelse fyldt meget. Kompetenceprojekt/midler Der er ved at komme mere kød på benet. Midlerne er intakte, vi har fået udsættelse med hensyn til at bruge pengene, da det er lidt af et pilotprojekt, som alle vil have skal lykkes. Det bliver e- learning kurser og andre tiltag. Projekttillæg. Hvordan og hvor meget med hensyn til hvad der skulle tælle med til at opnå timer for at få tillægget. Pension af faste tillæg Pension af faste tillæg var en sag vi fik via aviserne og vågne medlemmer. Vores aftalerne blev undersøgt. Det var det grundlag aftalerne var indgået på, der afgjorde om man var berettiget til pension af tillægget. Det viste sig, at vi ikke var en del af sagen fra aviserne. Rådighedsvagtsbetaling (brug af ny løn). Rådighedsvagtbetalingen har stået i stampe p.g.a. at vi da aftalen blev indgået accepterede et kronebeløb, som senere har udhulet værdien af aftalen. Beløbet var 1/3 af timelønnen på det tidspunkt og fulgte derfor hovedaftalen. Dette er så sakket agterud, da lønnen heldigvis er steget mere end inflationen. Arbejdskulturforandring Arbejdskulturforandring er et nyt tiltag fra Naviairs side, som vi vil høre mere om i den kommende tid, men det blev startet sidste år. Det drejer sig om at få mere value for money fra de ansatte, mest i form af tilrettelæggelse af turnus o. s. v.. Kreds 7 Generelt Foråret 2012 begyndte med udmeldingen om ressourcetilpasning, eftersom Naviair havde manglende indtægter pga. fald i trafikken. Det blev meldt ud, at der skulle spares sammenlagt 25 mio. kr., som skulle være fordelt på henholdsvis driften og personale. Det blev meldt ud, at jo mere der blev sparet på driften, desto mindre skulle der spares på personalet. Den udmelding gjorde, at vi var positivt indstillet på at finde besparelser i driften, som endte med afgivelse af honorering for ekstravagter indtil foråret 2013 samt at afstå fra at være med i Ny-lønsforhandlingerne Ressourcetilpasningen skulle først effektiviseres efter sommerferien, da Naviair havde to store projekter, som skulle sættes i søen inden, nemlig implementeringen af COOPANS (lufttrafikstyringssystemet i Naviair) og overleveringen af ATCC (Kontrolcentralen) til NUAC. Dette var B-siden ikke helt tilfreds med, da alle erfaringer viser, at når der er truffet beslutning om en ressourcetilpasning, så bør den effektueres så hurtig som muligt. Igennem processen begyndte meldingerne fra ledelsen at ændre karakter. Nu var besparelserne ikke to spor, der fulgte hinanden, men to separate spor, så det, vi sparede i driften, ville ikke få indvirkning på personalet. Og da vi kom til det sidste ekstraordinære HSU i september, da besparelserne i driften var gjort op, var meldingen, at vi var for mange årsværk. 13

14 Når alt dette er sagt, så landede vi blødt, set i det lys at da dagen kom, hvor der skulle prikkes, gik FADFA fri. Det gjorde vi, fordi der var en del af vores medlemmer, der tog imod et af de tilbud, der var i pakken med frivillig fratrædelse. Selv om pakken var et tilbud til samtlige medarbejdere, så var der meget fokus på vores ældre kollegaer, hvilket vi ikke fandt var fair, da der er stor forskel på folks individuelle forhold blev også et trist år, da et af vores medlemmer i Grønland faldt om i sin lejlighed og senere måtte forlade os i en alt for ung alder. Det satte helt naturligt sine spor blandt vores medlemmer i Grønland, som i forvejen har en masse udfordringer på mange områder. Forholdende i Grønland har igennem året været et af FADFAs store interesseområder, hvor vi er kommet langt, men der er stadigvæk meget, der skal gøres. Heldigvis har Naviair været en medspiller, som har taget problemerne alvorligt og gjort noget. Til en forandring begyndte foråret 2013 med en positiv melding: Trafikken og indtjeningen var stigende. De senere år har været dystre med faldende trafiktal og ressourcetilpasning. Så det var gode nyheder, specielt for vores kunder, flyselskaberne. Den øgede indtjening skal bruges til at sænke raten tidligere end planlagt. Hvad den øgede indtjening kommer til at betyde for os medarbejdere er vi noget skeptiske overfor. Der blev for lidt over et år siden nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på muligheder for medarbejdergoder som f.eks. telefon, kantineordning og helbredsforsikring. Forslagene og resultatet, som gruppen kom frem til, blev aldrig forelagt på HSU som planlagt, men blev udskudt og udskudt for nu at være lagt i mølposen. I stedet er det store projekt fra ledelsen en såkaldt kulturrejse. Alle venter spændt på, hvad den måtte indeholde. Ingen ved det rigtig endnu, for der er ikke kommet noget konkret fra den øverste ledelse. Grønland Ellers har 2013 stået i Nordatlantens tegn. I foråret blev det besluttet at flytte FIC en (flyveinformationscentralen) fra Kangerlussuaq til Nuuk over sommeren 2014, så trafikken bliver kørt fra Nuuk til oktober Flytningen havde spøgt i et par år, efter at Morten Dambæk på et seminar i 2011 nævnte det som en langsigtet strategi. Men i mellemtiden blev vi indhentet af politikerne. Forsvarsministeriet og Transportministeriet besluttede i foråret 2013, at Søværnets tjeneste i Grønnedal og FIC en i Kangerlussuaq skal være i samme bygning i Nuuk i Så fik Naviair travlt. FADFA var sammen med den nærmeste ledelse på besigtigelsestur til Nuuk for at se de nye faciliteter, og der var rigtig meget, der skulle gøres, og mange aftaler med forsvaret var ikke på plads, men skulle forhandles. Stemningen for vores medlemmer omkring flytningen er ikke god, specielt, fordi det vil give en markant reallønsnedgang p.g.a. nuværende fordelagtige boligøkonomi. Efterfølgende indledte vi forhandlinger med Naviair om en præstationsordning, som gjorde at medlemmerne, der flytter med, får en bonus, som gør, at de ikke får en reallønsnedgang det første 1½ år. 14

15 Der er ved at være styr på skimmelsvampssagen i lejlighederne i Kangerlussuaq. Lejlighederne blev rengjort og renset i løbet af sommeren. Den efterfølgende prøve af lejlighederne viste ingen værdier over det tilladte, men det ændrer ikke på, at dem, som havde/har for høje værdier, skal testes igen. Rampetårnet i Kastrup 2013 har, som det ligeledes har været tilfældet de foregående par år, ikke budt på store banebrydende sager i Apron. Det betyder ikke, at vi går og keder os i tårnet. Der er stadig en masse at tage fat på, men det betyder, at vi (forening og ledelse imellem) gør en dyd ud af at få løst eventuelle konflikter og uenigheder hurtigst muligt, inden problemerne vokser sig alt for store. Når det så er sagt, er det selvfølgelig ikke alle ting, der lader sig løse lige nemt, men det er vores håb, at medlemmerne i tårnet i store træk ikke lider gene ved diverse konflikter. Tilbage i 2012 blev der i forbindelse med ressourcetilpasningen indgået et par aftaler om frivillig fratrædelse. Efter en pinligt lang og bøvlet proces blev 2013 året, hvor vi endelig kunne byde en ny chef for Kastrup Tårn velkommen. Valget faldt på en flyverleder, der tidligere har arbejdet i Kastrup og kommer direkte fra en flyvelederstilling i Dubai. Trafikalt er der heller ikke sket det store. Tilbage i 2012 blev der i forlængelse af arbejdet med at reducere mængden af ultrafine partikler (fra motorer) kørt flere forskellige forsøg med alternative pushback-procedurer. Nogle af disse forsøg er blevet til permanente procedurer, og Københavns Lufthavn (CPH) arbejder videre med forureningsproblematikken. Det er p.t. ikke noget, der påvirker vores arbejde yderligere, men vi følger selvfølgelig udviklingen. Antallet af operationer på Kastrup steg i 2013 med 0,8% i forhold til året før. Det er jo ikke det helt vilde, men da passagertallet samtidig steg med 3,1% og tonnagen med 3,5%, giver det et billede af, at det trods alt går den rigtige vej. Selvom vi ikke har mange flere fly at køre rundt med, er dem, der er der, altså blevet større og giver dermed flere penge i kassen. De nyeste tal, der lige er tikket ind for januar, ser ud til at bekræfte tendensen. Passagertallet stiger med 4%, antallet af operationer med 3,3% og tonnagen med hele 6% i forhold til sidste år. For ganske nylig har CPH offentliggjort store dele af deres fremtidsplaner/visioner for Kastrup. Det er rigtig spændende læsning, og det vidner om en international virksomhed, der ikke bare hviler på laurbærrene, men har ambitioner om at blive endnu større og bedre. Det er meget ambitiøse planer, hvori passagertallet ses næsten fordoblet, og antallet af gates øges betragteligt. Derudover skal der udvides, således at vi også kan få plads til de helt store fly (A380). Sidstnævnte er så småt allerede i gang. Det hele kommer selvfølgelig ikke til at ske på én gang, og der vil formentlig være flere elementer, der slet ikke kan lade sig gøre, men vi følger udviklingen spændt og håber, at også Naviair vil kaste sig ind i kampen, så vi kan sikre, at det også er os, der sidder og styrer slagets gang i fremtiden. Copenhagen Information, Flight Data og Briefing I løbet af det sidste år er flere kolleger gået på pension, og andre har fået udvidet kompetencer. Der kommer flere kompetenceudvidelser til Flight Data og Briefing hen over foråret Dog er 15

16 vi plaget af, at der er alt for få med Briefing-kompetence sammenlignet med Flight Data, selv om de to enheder kræver det samme antal vagter. Det betyder, at selv fuldtidsansatte med kun Flight Data- og Briefingkompetence regelmæssigt mister eller risikerer at miste status og især rutine på Flight Data. I sommerperioden 2013 forsøgte vi at sælge enkelte dage af vores weekendfri, mod at flere så kunne få opfyldt deres sommerferieønsker. Det var en stor succes, og på vinterens holdseminarer blev det besluttet at fortsætte med ordningen. Fra 1. januar 2014 er de civile lægehelikoptere begyndt at måtte flyve om natten også, hvilket kan mærkes på nattevagten. FADFA følger udviklingen. Som det er nu, må vi tilkalde standbyvagten som ekstra nattevagt, hvis vi på forhånd bliver bekendt med trafik til Copenhagen Information mellem kl. 03:00-06:15 lokal tid. Vi oplever hele året, men især om sommeren, at en eller flere af standbyvagterne er nødvendige for at få vagten til at hænge sammen på dagen, og det er derfor problematisk, når den mangler (f.eks. når vagtlederen bevilger afspadsering). Simulatoren Alt går sin gang på simulatoren, og der bruges meget tid på det nye CPDLC (databaseret kommunikation mellem cockpit og flyveledelse). Der har været lidt dårlig stemning i en periode, hvilket nu er erstattet af den gode, gamle stemning og det kollegiale sammenhold. Der er nu kun 1 simulatorpilot på fuld tid, 2 piloter på 80%, 1 pilot på 60% (+ minimum 2 faste kontorvagter til planlægning pr. uge) og 1 pilot på 50%. Derudover er der 13 indlånspiloter, som primært er tilknyttet kontrolcentralen. Ressourcemæssigt regner Naviair med at kunne råde over alle med simulator-kompetence i vagtplanlægningen, uagtet at mange af dem meget af tiden går operative vagter eller på anden måde ikke står til rådighed. Pilotgruppen har desuden været udlånt en del til Sverige, hhv. uddannelse på Entry Point North og deltagelse i harmoniseringsøvelser. Blandt piloterne er der bekymringer om simulatoren BEST mht. udvikling, driftssikkerhed og mangler på pilotsiden og Naviairs planer med BEST-simulatoren. Flere og flere får stillinger andetsteds i Naviair, og piloterne skal pr. 1. januar 2013 ikke kunne dække de samme kompetencer: kun ganske få kan køre alle kurser, hvilket giver store udfordringer med at afvikle driften og få kurserne til at køre. De faste piloter føler et større pres, og der stilles krav om større omstillingsparathed og kapacitet for at få det hele til at køre. I pilotafsnittet mærkes der intet til, at Naviair ikke uddanner flere flyveledere p.t., tværtimod er der mere at lave, end der har været længe. Det er til frustration for indlånspiloterne hele tiden at få at vide, at de ikke kan frigives helt til operativ tjeneste, når Naviair samtidig melder ud, at der ifølge prognoserne ikke er behov for simulatorpiloter. 16

17 Forretningsudvalget (FU) og sekretariatet OK13 I CO10-regi startede forberedelsesarbejdet til OK13 med et møde for alle medlemsorganisationerne. Formålet var at afholde en workshop og få skudt gang i arbejdet med OK13. Efter OK11 havde der været en del intern kritik af CO10 for deres manglende indlemmelse af medlemsorganisationerne i forberedelserne til OK11, det var derfor en fornøjelse at opleve at CO10 havde lært lektien og taget imod kritikken fra OK11. Der var bred tilslutning til workshoppen som gav gode muligheder for at diskutere forventninger og ideer med hele CO10 s bestyrelse et sundt initiativ af CO10 for at sikre at medlemsorganisationerne fik medbestemmelse på retningen af OK13. Som forventet blev resultatet af OK13 noget middelmådigt, reallønnen kunne knap fastholdes og der blev kun udtaget meget få specielle krav til forhandling. Små organisationer i CO10 TRF har været en af tovholdene på at få samlet de mindre organisationer i CO10 til møder hvis hovedformål er at finde fælles fodslag i forhold til CO10. CO10 s bestyrelse er sammensat af 1 repræsentant for hver af de 5 største organisationer og 5 repræsentanter for de mindre organisationer som typisk går i valgforbund med hinanden. Derfor kan det været svært for de mindre organisationer at få deres stemme hørt i CO10 og det er derfor vigtigt, at få udvekslet synspunkter og samstemt holdninger således, at disse kan bæres op i CO10 s bestyrelse af repræsentanterne for de mindre organisationer. TRF-Strategi Primo 2012 startede FU arbejdet med at undersøge og fastlægge den fremtidige strategi for TRF s virke. Arbejdet kørte i HB-regi og blev hovedtemaet på sommerseminaret Formålet var at skabe et overblik og rammer for TRF s daglige virke med udgangspunkt i kredsenes syn på TRF. Resultatet var, måske ikke så overraskende, at tre områder lå absolut øverst på listen, det var Løn og ansættelsesvilkår, OK-arbejde og pension og Sekretariatets tilgængelighed. Hvis der skal drages en overordnet konklusion, udover de nævnte områder, så blev det vigtigheden for kredsene i at TRF altid står klar med professionel og kompetent rådgivning og hjælp i forbindelse med personsager og svære juridiske emner. Kredsbestyrelsernes dag I 2013 afholdt TRF en temadag for kredsbestyrelserne. Emnet var bestyrelsesarbejde med udgangspunkt i kredsbestyrelsernes daglige arbejde og udfordringer. Som facilitator og foredragsholder havde TRF allieret sig med Tim Lund-Jensen fra TimOut. Udover det faglige indhold var ideen med dagen at styrke kendskabet på tværs af kredsene for at 17

18 få et større indblik i de udfordringer de enkelte kredse står med i et stadig mere presset arbejdsmarked. FTF s onlineskole Pr. 1. marts 2013 blev det mulig for alle TRF s medlemmer at deltage i FTF onlineskoles kurser indenfor IT. Kurserne, der bliver udbudt, afvikles alle online og er selvstudier. Der udgives pt. kurser indenfor Sociale medier, Ms Office herunder Word, Excel, Powerpoint og Outlook, Windows kurser og kurser i dokumenter og regneark i Google Docs. Se mere på TRF s hjemmeside. Overdragelse af Kassererfunktionen TRF s sekretariatsmedarbejder Kim Schiødt overtager primo 2014 kassererfunktionen fra Birthe Jensen som har valgt at stoppe som kasserer. Sekretariatet og FU vil i den forbindelse sige stor tak til Birthe for sin altid engagerede og professionelle indsats det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Birthe! FAF-12 Forsikringsagenturforeningen afdeling 12 er en forening under Tjenestemændenes Forsikring. Foreningen udlodder midler til forskellige arrangementer, men pt. går alle de tildelte midler til at drive FAF-12 udlejningsejendomme, lejligheden i Berlin og sommerhuset i Vejers. Alle der har forsikringer i Tjenestemændenes Forsikringsselskab kan gennem FAF-12 hjemmeside (www.fafl.dk) leje disse ejendomme. Siden sidste Delegeretmøde har der været en del omstruktureringer af FAF-12, og FAF-12 tegnes i dag af formand John Hatting fra Kriminalforsorgsforeningen og et forretningsudvalg hvor bl.a. Allan Lundgren fra TRF sidder. Der er en del udfordringer ved de to udlejningsejendomme. Sommerhuset i Vejers giver underskud og et muligt salg overvejes, lejligheden i Berlin er ramt af en lovgivning som umuliggør at udenlandske investorer/ejere kan eje en lejlighed i centrum er Berlin med udleje som formål. FAF-12 undersøge med advokathjælp fra FAF pt. mulighederne for at beholde lejligheden. PFA Pension TRF s medlemmer har, qua TRF s medlemskab af CO10, deres firmapension i PFA. CO10 underskriver kontrakten med PFA og den enkelte organisation i CO10 har kun indflydelse på pensionsordningens udformning gennem CO10 s bestyrelse. I 2013 stod det klart at PFA barslede med at ændre pensionsordningen fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt. Ændringen skal ses i lyset af de øgede solvenskrav til pensionsbranchen som gør, at det ikke længere er muligt for PFA at tilbyde en gennemsnitsrente der er attraktivt. Derfor vil PFA gerne overgå til et markedsrenteprincip og CO10 er i forhandlinger med PFA om at overgå til PFA Plus. Ordningen vil blive lanceret i 2014 og PFA vil i den forbindelse udsende informationsmateriale til hvert enkelt medlem. TRF har deltaget i forskellige fællesmøder med CO10 og PFA for at diskutere indholdet af PFA Plus, 18

19 blandt andet har det været et ønske for flere medlemsorganisationer at få indført depotsikring på livrenten på CO10 Pension. Det har vist sig at være en ret dyr fornøjelse at indføre depotsikring, så PFA Plus bliver indført uden depotsikring på livrentedelen. Lånemodellen og Strejkekassen Forårets store konflikt mellem lærerne og Kommunernes Landsforening/Staten blev af flere årsager skelsættende og desværre blev den også en økonomisk bet for mange af de involverede. Da alle lærere blev lockout et stod de pludselig uden nogen form for indkomst og strejkekasserne måtte tages i brug. Dansk Lærerforening benyttede sig af en såkaldt lånemodel i forbindelse med udbetalinger fra strejkekontoen. Kort fortalt betød det at i stedet for at udbetale fuld konfliktunderstøttelse, som skal beskattes, så tilbød flere lærerforeninger, bl.a. Danmarks Lærerforening (DLF), at låne pengene til deres medlemmer. Modellen er interessant fordi den i en længere varende konflikt kan strække midlerne på strejkekontoen længere. TRF har derfor undersøgt mulighederne for at kunne benytte sig af en lånemodel i tilfælde af en konflikt, desværre er det ikke helt ligetil at blive godkendt som forening til at låne penge ud til medlemmerne det kræver blandt andet at TRF kan godkendes af Finanstilsynet, at hvert enkelt medlem skal kreditvurderes og hvidvaskningsloven gør at medlemslisten skal køres op mod terrorlister. For indeværende er det derfor noget usikkert om TRF overhovedet kan benytte sig af en låneordning i forbindelse med konflikt. Helle Munksø kreds 3, bemærkede/efterlyste holdning til den problematik at de nugældende regler om pensionering af flyveledere som 60 årig er ved at blive ophævet, og påpeger at aldersgrænser generelt er noget vi har aftalt og noget vi bør slås for at opretholde. Bolette svare at vi i Trafikforbundet løbende drøfter spørgsmålet og det er drøftet med CO10, problemet er at det er internationale (EU) regler som der arbejdes efter. Beretningerne blev herefter sat til afstemning. Den mundtlige og skriftelig beretning blev enstemmigt vedtaget. Ad 5 Regnskab Regnskab 2012 og 2013 Kim S gennemgik regnskabet for 2012, der viste en overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Begrundelsen for overskuddet er bonus fra Forenede Gruppeliv i 2011, på kr. Der er en egenkapital på kr. Hertil kommer konflikt opsparingen på Budgettet for øvrige konti er overholdt. 19

20 Regnskabet for 2013 viste et overskud på kr mod et budgetteret underskud på kr. Begrundelsen for overskuddet er igen bonus fra Forenede Gruppeliv i 2012 på kr. Egenkapital udgjorde kr. Hertil kommer konfliktopsparingen på Budgettet for øvrige konti er overholdt. Regnskabet for 2012 blev sat til afstemning. Regnskabet for 2012 blev enstemmigt vedtaget Regnskabet for 2013 blev sat til afstemning. Regnskabet for 2013 blev enstemmigt vedtaget Ad 6 Indkomne forslag a. Forslag til vedtægtsændringer Nuværende 9 Ny 9 Stk. 1 Opsparingskontoen er en økonomisk hjælp til særlige vanskelige situationer som f.eks. konfliktsituationer, kollektiv bod o.a. Stk. 2 Alle ordinære medlemmer samt ekstra-ordinære medlemmer på orlov og tjenestefri (se 8 stk. 4) indbetaler hver måned et beløb via kontingentindbetalingen til kontoen. Beløbet fastsættes af delegeretmødet, men hovedbestyrelsen kan pålægge medlemmerne en forhøjelse, såfremt det skønnes nødvendigt. Stk. 3 Forretningsudvalget råder over pengene, men disponeringen skal godkendes af hovedbestyrelsen før eller efter en beslutning. Stk. 4 Den enkelte kreds kan efter egen beslutning supplere ydelsen til sine medlemmer med egne midler. Stk. 5 Stk. 5 Stk. 4 I en konflikt kan TRF yde støtte til konfliktramte medlemmer. Det er hovedbestyrelsen, som træffer beslutning om, der skal ydes støtte, og i hvilken form støtten skal gives, f.eks. som lån eller som udbetaling af konfliktunderstøttelse. Størrelsen af bistanden til det enkelt medlem vil som udgangspunkt være i henhold til dagpengesatsen. De nærmere regler for konflikthåndteringen besluttes af hovedbestyrelsen. 20

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 KonGngent

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2017

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2017 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL.

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL. Mødedato/-tid: 11. marts 2015 kl. 10.30 15.00 Mødested: Deltagere: Afbud fra: BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere