Opgør undervisningen og få mere ud af den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgør undervisningen og få mere ud af den"

Transkript

1 Opgør undervisningen og få mere ud af den

2 cgi.dk 2 Alt for ofte bliver indsamling af data til et tungt arbejde med for lidt værdi.

3 Ugennemsigtige data slører udsynet cgi.dk 3 Som it-leverandør til uddannelsessektoren ved vi, at nye krav om dokumentation kan vække bekymring. Og med god grund. Alt for ofte bliver indsamling af data til et tungt arbejde med for lidt værdi. Der er flere udfordringer forbundet med at indsamle undervisningsdata, og der er mange veje at gå. Men vi ved også, at data kan være guld værd. Derfor vil vi gerne give vores bud på, hvordan kvalitetsdata om undervisning kan sikre indsigt i institutionerne og overblik i sektoren. I foråret 2013 bad Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) os om at udarbejde en rapport om opgørelse af undervisning. I dag findes der ikke landsdækkende opgørelser over, hvor meget undervisning de studerende bliver tilbudt. Der mangler kort sagt data om undervisning både på landsplan og på de enkelte institutioner. Flertydige definitioner af fx undervisning og forskningsdækning gør det samtidig svært at sammenligne på tværs. Hos CGI har vi et mål for data i uddannelsessektoren. Vi vil vække uddannelsesdata til live. Løsningerne kan komme forskelligt til udtryk: et fremtidigt datavarehus, en brugervenlig kompetencedatabase eller en landsdækkende opgørelse af undervisning. Det vigtigste er det fælles fundament nemlig kvalitetsdata.

4 cgi.dk 4 Data som kontrolredskab er ikke interessant. Data som et redskab til faglig udvikling er til gengæld et kraftfuldt værktøj.

5 Kan kvalitet måles i timer? cgi.dk 5 Kvalitet i undervisningen er meget mere end tal, gennemsnit og statistikker. God undervisning er mennesker, der gør sig umage, som brænder for deres fag, og som formår at plante spirerne til ny viden. Men kvalitet i undervisningen er også at udbyde et timetal og en undervisningsform, der skaber de bedste rammer for, at spirerne kan slå rod. Et bestemt timeantal er ikke i sig selv et kvalitetsstempel. Men indsigt i fordelingen af timer og ressourcer kan være en hjælp til at udvikle uddannelsesudbuddet. Undervisning dækker en bred vifte af læringsaktiviteter: forelæsning, holdundervisning, instruktortimer, vejledning m.m. Gode data om undervisning bliver et konkret holdepunkt i det komplekse arbejde med at forene forskning, pædagogik og økonomi. Fx ved at synliggøre om undervisningens form matcher dens formål. Data er mere end summen af de enkelte tal Opgørelser skal være andet og mere end ren afrapportering. Opgørelser er først og fremmest et middel til at opnå ny viden om egen institution. Når data bliver brugt til at træffe ledelsesmæssige beslutninger, går talrækkerne fra at være passive oplysninger til at blive aktive informationer. Der ligger en stor værdi gemt i pålidelige data om undervisning. Når vi kan sammenligne og dele oplysningerne på tværs af institutionerne, får vi et langt stærkere grundlag for at vurdere de enkelte uddannelser. Vi kan opstille konkrete mål for undervisning, vi kan følge den enkelte uddannelses udvikling, og vi kan evaluere på tidligere års undervisningsudbud. Data som kontrolredskab er ikke interessant. Data som et redskab til faglig udvikling er til gengæld et kraftfuldt værktøj.

6 Fælles retningslinjer for data cgi.dk 6 Uddannelsesinstitutionerne bør have fælles retningslinjer for indsamling af data. Når undervisning skal opgøres, er det derfor helt centralt, at der bliver fundet en model, der kan udrulles på samtlige uddannelsesinstitutioner. Vi har givet FIVU fire forslag til, hvordan data om undervisning kan indsamles og opgøres. Personmodellen opgør den undervisning, den enkelte studerende har modtaget i løbet af et semester eller gennem hele uddannelsen. Ved at sammenholde data for samtlige studerende kan der beregnes et gennemsnit af undervisningen på uddannelses- og semesterniveau. Registreringen kan ske i de studieadministrative systemer (STADS/SIS), eller information om undervisningen kan importeres fra eksterne systemer via integrationer. Studieordningsmodellen opgør den tilbudte undervisning på udvalgte uddannelser. Modellen giver information om, hvor meget undervisning en studerende får tilbudt, hvis han eller hun følger den intenderede plan. Undervisningen kan opgøres på uddannelses- og semesterniveau. Registreringen kan ske i de studieadministrative systemer (STADS/SIS), eller information om undervisningen kan importeres fra eksterne systemer via integrationer. Indberetningsmodellen opgør uddannelsernes udbud af undervisning i et nyt system via studiediagrammer. Der indsamles data om, hvilken undervisning en studerende, der følger et anbefalet uddannelsesforløb, bliver tilbudt. Undervisningen kan opgøres på uddannelses-, semester- og kursusniveau. Registreringen af undervisningen bliver foretaget i et nyudviklet studiediagramværktøj. Surveymodellen opgør undervisningen, som den enkelte studerende oplever at have modtaget. På baggrund af institutionernes oplysninger om aktive studerende foretages en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra undersøgelsen kan evt. beriges med data fra STADS/SIS, og der kan beregnes et gennemsnit af undervisningen på uddannelserne.

7 cgi.dk 7 At vælge en model der passer Enhver model har sine styrker og sine svagheder. Vi har bedømt hver af de fire muligheder for at opgøre undervisning ud fra økonomi, arbejdsbyrde, validitet, brug af eksisterende systemer og konkret værdi på institutionerne. Vi vurderer, at indberetningsmodellen favner bredest. Omkostninger til systemudvikling og -implementering er mindre end ved en udvidelse af STADS og SIS. Samtidig kan systemet anvendes af alle institutioner under FIVU. Introduktionen af en ny løsning kræver tilvænning og nye arbejdsgange. Til gengæld vil en løsning, der er dedikeret til opgørelse af undervisning, kunne bidrage til en høj datakvalitet. Og kvalitetsdata skaber grundlaget for pålidelig indsigt. Studiediagrammer er i forvejen kendt af institutionerne, der med denne model har fuld kontrol over, hvad der indberettes. Data om undervisning vil blive et vigtigt input til et landsdækkende datavarehus om uddannelsesdata og vil kunne bruges i forhold til de kommende institutionsakkrediteringer. På lidt længere sigt vil indberetningsmodellen og personmodellen kunne supplere hinanden. Hvis de to modeller kombineres, vil man have oplysninger om både den planlagte undervisning og den undervisning, som de studerende rent faktisk har modtaget. Når opgørelserne kombineres med andre data om fx frafald og karakterer, tegner der sig et mere nuanceret billede af undervisningen.

8 Værdifulde data for flere cgi.dk 8 Hvad hjælper det at vide med sikkerhed, hvad man før har haft på fornemmelsen? Pålidelige data om undervisning kommer flere aktører til gode: Institutionerne og ikke mindst studienævnene vil kunne bruge undervisningsregistreringen som et konkret værktøj. Opgørelse af undervisning kan bruges aktivt, når uddannelser skal udvikles, studieordninger skal skrives, og undervisningsplaner skal godkendes. Med valide data i ryggen bliver det nemmere at diskutere og vurdere nuværende og kommende uddannelser. Underviserne får mulighed for at sammenligne deres kurser med tilsvarende kurser på landsplan og kan lade sig inspirere af andre institutioners undervisningstilbud. Ved at opgøre typen af undervisning fx forelæsning, holdundervisning eller instruktortimer fortæller data også om kursernes faglige og pædagogiske tilrettelæggelse. De studerende kan få solide oplysninger om uddannelsernes sammensætning og undervisningstilbud. Informationer om undervisningen kan hjælpe de studerende med at træffe det rigtige uddannelsesvalg.

9 cgi.dk 9 Opgørelse af undervisning kan bruges aktivt, når uddannelser skal udvikles, studieordninger skal skrives, og undervisningsplaner skal godkendes.

10 cgi.dk 10 Vi graver efter guld Hos CGI ved vi, at kvalitetsdata, der bliver brugt i den rette sammenhæng, er guld værd. Vi brænder for uddannelsessektoren og ser et kæmpe potentiale i at vække uddannelsesdata til live. Derfor forsøger vi hele tiden i samarbejde med Uddannelsesministeriet og institutionerne at finde nye måder, hvorpå vi kan sikre og udvinde guldgruben af værdifulde data. At opgøre undervisningen på de danske uddannelsesinstitutioner kommer hele sektoren til gode. Vi skal måle for at kunne vide, hvad vi stræber efter. Kontakt os, hvis du vil høre mere eller komme med forslag. Afdelingsdirektør Annette Lund Telefon:

11 cgi.dk 11

12 Afdelingsdirektør Annette Lund Telefon: Website: cgi.dk cgi.dk CGI har medarbejdere på 400 kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores kunder til succes ved at bringe globale løsninger og kompetencer til deres lokale dørtrin. Samtidig har vi en disciplineret tilgang til leverancer, som gør os markedsledende inden for it-projekter til tiden og inden for budget. Vores forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services har en høj kvalitet, og ved hjælp af nye teknologier og strategier maksimerer vi vores kunders investeringer og bundlinje. Det afspejler sig i deres tilfredshed. I de seneste 10 år har kundetilfredsheden i gennemsnit været over 9 på en skala fra 1 til CGI GROUP INC. All rights reserved. This document is protected by international copyright law and may not be reprinted, reproduced, copied or utilised in whole or in part by any means including electronic, mechanical, or other means without the prior written consent of CGI. The project referenced in this brochure was delivered by CGI. Whilst reasonable care has been taken by CGI to ensure the information contained herein is reasonably accurate, CGI shall not, under any circumstances be liable for any loss or damage (direct or consequential) suffered by any party as a result of the contents of this publication or the reliance of any party thereon or any inaccuracy or omission therein. The information in this document is therefore provided on an as is basis without warranty and is subject to change without further notice and cannot be construed as a commitment by CGI.

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kan du få compliance til at arbejde for dig?

Kan du få compliance til at arbejde for dig? August 2008 NYHEDER FRA ORACLE Kan du få compliance til at arbejde for dig? INDHOLD Prisen for compliance De stigende lovgivningsmæssige krav behøver ikke være en byrde. Find ud af, hvordan du kan vende

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere