Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti"

Transkript

1 Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

2 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti at inspirere til at arbejde med ledelse for at skabe høj kvalitet i det kirkelige arbejde og godt arbejdsmiljø for medarbejdere. Formål Menighedsråd, præster og medarbejdere anvender forskellige modeller for udførelse af den daglige ledelse i provstiets sogne. Tanken er, at uddannelsesforløbet skal understøtte og kvalificere den lokale ledelsespraksis og virke som inspiration til god ledelse i det enkelte sogn. Samtidig skal uddannelsesforløbet skabe interesse for og inspiration til ledelse, så menighedsrådsmedlemmer og præster også i fremtiden ønsker at påtage sig den daglige ledelsesopgave i den lokale kirke. Gennem uddannelsesforløbet vil deltagerne få mere viden om ledelse i folkekirken som organisation samt erfaring med en række redskaber til at udvikle den daglige ledelse i det enkelte sogn, hvorved kvalitet i kirkens kerneopgaver kan komme i højsædet. Deltagerne vil få viden og redskaber i forhold til en række temaer herunder: Overordnet og daglig ledelse Rollen som arbejdsgiver Arbejdsmiljø Kommunikation Samarbejde og konflikthåndtering. Herunder ses en grafisk model af forløbets opbygning: 1. modul 2. modul - 2 undervisningsgange 3. modul 4. modul - Introduktion 5. modul Daglig ledelse i folkekirken hvordan kommer vi fra ord til handling? Kirkefunktionærers ansættelsesvilkår - hvad kan, skal og må vi? Arbejdsmiljø: Hvordan skaber vi en god arbejdsplads? Samarbejde og konflikthåndtering Valgfri Praksis i det enkelte sogn Forløbets opbygning Uddannelsesforløbet skal understøtte den lokale praksis og inspirere til god ledelse i det enkelte sogn. Derfor inddrages de ledelsesmæssige udfordringer, som deltagerne oplever i det daglige arbejde løbende i undervisningen. Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra undervisere, øvelser og fælles drøftelser af ledelsesmæssige udfordringer i det enkelte sogn. Undervisningen er sammensat af 5 moduler og forløber over 6 aftner i 2012, fordelt med 3 aftner i foråret og 3 i efteråret. Introduktion For at målrette forløbet til den lokale praksis inviterer underviserne allerede i introduktionen til forløbet deltagerne til at byde ind med emner og områder, som er særligt relevante i provstiets sogne. I de følgende afsnit beskrives de enkelte kursusmoduler og underviserne præsenteres.

3 3 Modul 1 Daglig ledelse i folkekirken hvordan kommer vi fra ord til handling? Onsdag d. 11. januar 2012 kl (inkl. 30 min. spisepause) Formålet med modulet er, at deltagerne bliver inspirerede og får viden om daglig ledelse i folkekirken. Vi ser på, hvordan menighedsrådets beslutninger om kirkens udvikling gennem daglig ledelse udmøntes til medarbejdernes konkrete løsning af opgaver. Vi gennemgår desuden den folkekirkelige organisation herunder menighedsrådets enkeltposter, herunder valg af modellen med præsten som daglig leder. Vi kommer desuden ind på, hvordan man løser situationer, hvor samarbejdet med medarbejderne ikke fungerer. folkekirken i et organisatorisk perspektiv kirkelig og administrativ ledelse af sognet vejen fra menighedsrådets beslutning til handling kompetence- og ansvarsområder daglig ledelse modeller og eksempler. overveje, hvordan den daglige ledelse varetages i jeres sogn stifte bekendtskab med systemisk teori og anerkendende ledelse få større forståelse af ledelse i folkekirken se jeres egen rolle i forhold til den daglige ledelse i sognet overveje: hvordan vi medarbejdere til at ændre en uhensigtsmæssig praksis? Signe Bækgaard Hansen, cand. jur. og Lisa Junge Jensen, cand. scient. adm. Modul 2 Kirkefunktionærers ansættelsesvilkår - hvad kan, skal og må vi? NB! To undervisningsgange! Onsdag d. 14. marts 2012 kl (inkl. 30 min. spisepause) og Onsdag d. 21. marts 2012 kl (inkl. 30 min. spisepause) Formålet med modulet er, at deltagerne får viden om de ansættelsesvilkår, der gælder for kirkens medarbejdere. Vi gennemgår de vigtigste bestemmelser i overenskomsterne og lovgivningen. Vi ser på, hvilke muligheder og også begrænsninger aftalerne giver. Vi ser også på, hvad der gælder for de kirkefunktionærer, der ikke er omfattet af overenskomsterne. ledelsesretten ansættelse arbejdsbeskrivelse, lønfastsættelse og lønforhandling arbejdsplanlægning, 5-dages uge, arbejdstid procedure i forbindelse med afsked hvad der gælder for dem, der ikke er dækket af overenskomster. få mere sikkerhed i rollen som arbejdsgiver blive bedre rustet til lønforhandlinger udnytte medarbejderressourcer bedre og få mere ud af arbejdstidsreglerne afprøve tanker og idéer om sognelivets udvikling med andre. Signe Bækgaard Hansen, cand. jur.

4 4 Modul 3 Arbejdsmiljø hvordan skaber vi en god arbejdsplads? Onsdag d. 9. maj 2012 kl (inkl. 30 min. spisepause) Formålet med modulet er, at deltagerne får viden om og redskaber til at skabe et godt arbejdsmiljø for kirkens medarbejdere. Vi gennemgår kommunikationsmodeller, MUSkoncept samt APV. kommunikationsmodeller anerkendende metode i kommunikation og ledelse MUS-koncept APV den svære samtale. få inspiration til forbedring af arbejdsmiljøet i jeres egen kirke få øget bevidsthed om kommunikationens betydning for arbejdsmiljøet drøfte de særlige udfordringer ved kommunikation mellem menighedsråd, kontaktperson/daglig leder og medarbejdere. få tryghed til at tale om vanskelige emner ud fra en anerkendende tilgang. Lisa Junge Jensen, cand. scient. adm. Modul 4 Samarbejde og konflikthåndtering Onsdag d. 29. august 2012 kl (inkl. 30 min. spisepause) Modulet giver indsigt i, hvordan I selv kan være med til at forebygge og håndtere konflikter, og I bliver bedre til at håndtere konfliktsituationer, hvor I selv er involveret. I lærer også at støtte andre i deres konfliktløsning. Deltagerne får: metoder og redskaber til forebyggelse og håndtering af konflikter metoder til at fastholde en konstruktiv dialog øget forståelse for egne og andres reaktionsmønstre i en konflikt praktisk erfaring med konkrete metoder til konflikthåndtering. blive bedre til at tale sammen få fokus på kirkens liv og vækst gennem godt samarbejde få mere kvalitet i den lokale kirkes arbejde. Signe Bækgaard Hansen, cand. jur. Modul 5 Valgfrit Onsdag d. 26. september 2012 kl (inkl. 30 min. spisepause)

5 Ud fra kursisternes behov er der mulighed for, at tilrettelægge endnu en undervisningsgang. Emnet tilpasses kursisternes ønsker og Landsforeningens Rådgivnings kompetencer, men kunne være: Persontyper i det daglige samarbejde Personalepolitik Visioner og målsætninger i det kirkelige arbejde Samarbejde mellem menighedsråd i provstiet hvordan kommer vi i gang? Oplæg ved en præst, som arbejder som daglig leder. Præsentation af undervisere Konsulent Signe Bækgaard Hansen, cand. jur. har stor erfaring med ansættelsesforhold i staten og folkekirken. Hun har forhandlet og udarbejdet overenskomster på det statslige område rådgiver og fortolker dagligt menighedsråd i overenskomstforhold og lovgivning udvikler og afholder kurser for menighedsråd udarbejder vejledninger til menighedsråd rådgiver i lønforhandlinger og er en erfaren lønforhandler på arbejdsgiversiden deltager som konsulent i konfliktløsninger i menighedsråd og i folkekirken som arbejdsplads. Vores nyansatte konsulent Lisa Junge Jensen er cand. scient. adm og har i en lang årrække arbejdet med kompetenceudvikling i den offentlige ledelse og forvaltning ud fra en systemisk tilgang. Hun har bl.a. stor erfaring med at: udvikle og afholde kurser i kommunikation, motivation og ledelse i det offentlige udarbejdelse af vejledninger til arbejdsgange udvikle organisationer ud fra anerkendende teorier udvikle redskaber til øget kvalitet i opgaveløsningen udvikle redskaber og kurser i de svære samtaler, MUS mm. ledelsesudvikling og coaching tilrettelægge og gennemføre teambuilding. 5 Pris Kurset betales i fællesskab af menighedsrådene over ligningen, dvs. at det er gratis for deltagerne. Et af kursets formål er, at der opbygges et netværk med en vis fortrolighed derfor er tilmelding bindende for hele forløbet. Målgruppe Alle blandt præster, funktionærer og menighedsrådsmedlemmer i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, der har ledelsesansvar, fungerer som daglig leder eller som måske på sigt kunne tænke sig at blive daglig leder. Tilmeldingsfrist Sidste frist for tilmelding er d. 1. december Tilmelding sker til provstisekretæren på

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KURSER I HELSINGØR STIFT EFTERÅR 2014 KURSUSOVERSIGT EFTERÅR 2014 DATO KURSUS TID OG STED 27. august Skolereform og konfirmationsforberedelse 10.00-15.00 Brøndbyøster

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog

COLLIGO. Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning. Facilitering af visionsog beslutningsprocesser. Inspirationskatalog COLLIGO Inspirationskatalog Teamudvikling Personlig fremtræden Konfliktløsning Facilitering af visionsog beslutningsprocesser Konflikthåndtering via konstruktiv kommunikation Få viden om og konkrete værktøjer

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere