SOFTWARE MED FOKUS PÅ OPTIMERING AF DIN BEDRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOFTWARE MED FOKUS PÅ OPTIMERING AF DIN BEDRIFT"

Transkript

1 SEGES Software SOFTWARE MED FOKUS PÅ OPTIMERING AF DIN BEDRIFT PRODUKTER 2016

2 IT PRODUKTER FRA SEGES SEGES Software giver dig de bedste betingelser for hurtigt at tage den nyeste landbrugsfaglige viden i brug på din bedrift. Fælles for SEGES Software er, at programmerne bygger på den nyeste faglige viden, er designet til praktisk anvendelse på din bedrift og ikke mindst fokuserer knivskarpt på at optimere din produktion og økonomi. Kvæg, mark og økonomi programmerne understøtter naturligvis hinanden med dataudveksling, så du hurtigt kan få overblik over hele din bedrift. Endelig er programmerne udviklet i tæt samarbejde med innovative landmænd. Få support via Kundecenter: Når du har købt et SEGES Software enten på dit rådgivningscenter eller via seges.dk/software kan du altid være sikker på at få det til at spille. Er der noget, der driller, er vores it-eksperter i Kundecenter altid klar med hurtig, kompetent og effektiv hjælp til implementering og drift. Kontakt Kundecenter: eller Mandag-torsdag Fredag SEGES Software

3 SEGES Software PLANTEAVL It-programmer til professionel styring af din planteavlsbedrift. Programpakken indeholder således et bredt udvalg af it-værktøjer, der hver for sig eller i samspil med hinanden, hjælper dig til at løse stort set alle opgaver forbundet med planlægning, registrering og dokumentation i dit markbrug uanset om du er topprofessionel planteavler med flere tusinde hektarer eller om du driver planteavl på deltid. Mark Online Mark Online fås i fire udgaver, så du altid kan finde en version, der passer perfekt til din bedrift. Alle versioner indeholder markedets mest avancerede pesticidkontrol. Programmerne opdateres automatisk, så du altid har den nyeste version. Der kan arbejdes med flere bedrifter og fra flere pc er samtidig. Dine data ligger sikkert i Dansk Markdatabase, og via det unikke fuldmagtsystem bestemmer du selv, hvem der må have adgang til dine data. Endvidere kan du i Mark Online se dit markkort. Mark Online Light Denne udgave er optimeret til den lovpligtige registrering af pesticidforbruget i marken. Med programmet kan du føre din sprøjtejournal, så den altid er ajourført, og du kan kontrollere for fejl i din sprøjteplan. Med Mark Online Light kan du selv gennemføre den elektroniske sprøjtejournal-indberetning (SJI). Mark Online Basic Basic-versionen giver desuden mulighed for, at du selv kan udarbejde din markplan med afgrøder samt mellem- og efterafgrøder. Du kan let indtaste dine egne priser, og dermed får du et godt overblik over din økonomi i planteavlen. Når du har lavet din dyrkningsjournal, kan du overføre dine data til Ø90 Budget. Du kan også anvende Basic-versionen til din ansøgning om enkeltbetaling. Med Mark Online Basic får du kort fortalt overblik og fuld dokumentation for alt, hvad du har udført i marken. Mark Online Plus Plus-versionen har desuden opgavestyring til detaljeret planlægning og registrering af tidsforbrug for medarbejdere, traktorer og maskiner. Medarbejderne kan indtaste timer til brug for løn og fakturering. Der kan udskrives arbejdssedler til medarbejderne. Programmet giver dig og dine medarbejdere overblik over markopgaverne i den kommende periode. Mark Online Plus er for dig, som har flere medarbejdere, er med i drifts- eller maskinfællesskab, eller som blot ønsker detaljeret registrering af tidsforbrug for medarbejdere, traktorer og maskiner. Mark Online Premium Premium-versionen er det professionelle mark- og gødningsplanlægningsprogram, som anvendes af alle, der selv vil stå for alt vedrørende markbruget. Ud over funktionerne i Light-, Basic- og Plus-versionen tilbyder Premium-versionen alle de nødvendige funktioner til mark- og gødningsplanlægning, herunder styring af næringsstoftilførslen til de enkelte marker, registrering af besætningsoplysninger, håndtering af afgivelse og modtagelse af husdyrgødning samt indsendelse af gødningsregnskab. SEGES Software 3

4 PLANTEAVL Højopløseligt luftfoto fra COWI Alle Mark Online programmer indeholder et markkort over din ejendom. Markkortet leveres standard med Google som baggrundskort. Ønsker du imidlertid et kort med højere opløsning, er højoplø- seligt lige noget for dig. Her får du altid det sidste nye kort for din bedrift. Højopløseligt foto kræver abonnement på Mark Online. DataManagement Mark Online programmerne kan udbygges med tillægsmodulet DataManagement, der gør det muligt at udveksle dine mark- og dyrkningsplaner med John Deeres Green Star traktorterminal. Hermed undgås de besværlige indtastninger ude på traktoren, og samtidig mindskes risikoen for fejl. Du udvælger blot opgaven ude på terminalen, og straks kan du gå i gang med det planlagte job. Når arbejdet er udført, henter DataManagement de registrerede oplysninger om markarbejdet ind i Mark Online. Hermed er dokumentationen for det udførte markarbejde på plads. DataManagement forudsætter, at du i forvejen abonnerer på Mark Online Basic, Mark Online Plus eller Mark Online Premium. Vandregnskab Online Vandregnskab Online beregner det præcise vandingsbehov for alle dine marker. Med afsæt i den aktuelle fordampning, nedbør og egne registrerede vandinger beregner Vandregnskab Online automa- tisk udviklingen i markens indhold af plantetilgængeligt vand og sammenholder det med afgrødens tørkefølsomhed. I Vandregnskab Online kan du hver dag se det konkrete behov for vanding af de enkelte marker. Programmet beregner det daglige tab i kroner, hvis du undlader at vande. LetFarm Connector LetFarm er markedets hurtigste og sikreste måde at registrere tids- og materialeforbrug direkte fra marken med mobil eller tablet. Med GPS-registrering opdager mobilprogrammet automatisk, når du kører ind på marken det sikrer, at du husker at registrere i samme øjeblik, som opgaven bliver udført. LetFarm Connector giver mulighed for at tilknytte to moduler. Letfarm Connector omfatter mobil GPS-registrering samt dataudveksling med Mark Online Basic, Plus eller Premium. LetFarm Brændstof giver mulighed for at registrere alle optankninger, så du hurtigt og præcist kan få en udførlig dieseljournal. LetFarm Stempelur lader medarbejderne stemple ind og ud morgen og aften. Så er der styr på det hele! Mark Mobile hvis du bare skal have dine registreringer på plads, så snart du forlader marken. Du slipper for løse noter og sikrer f. eks., at din sprøjtejournal er opdateret. Mark Mobile virker på alle mobiler: Android, iphone, Windows Phone samt på ipad og tablets. 4 SEGES Software

5 SEGES Software KemiTjek Scan stregkoden på pesticidemballagen eller tast cifrene i registreringsnummeret og få straks at vide, om det fortsat er lovligt at opbevare og anvende produktet. Resultatet vises med letforståelige grønne, gule, lyserøde og mørkerøde farvekoder. Grøn indikerer, at produktet er fuldt lovligt at bruge og opbevare, mens gul og lyserød betyder, at der er ting omkring brug eller opbevaring, man skal være opmærksom på. Koden mørkerød betyder, at pesticidet er forbudt og derfor omgående skal afleveres til kommunens genbrugsstation. Efter scanning kan du sende en oversigt over de scannede produkter pr. mail, så du har en komplet historik og overblik over dit kemiskab. Planteværn Online Med Planteværn Online sparer du penge på bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i dine afgrøder. Ud fra effekt og pris viser programmet dig altid den optimale løsning ved valg af planteværn. Du skal blot taste få oplysninger om ukrudt, sygdomme og skadedyr ind, så beregnes den bedste og billigste sprøjteløsning. Planteværn Online er udviklet i fællesskab af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES. I mere end markforsøg er det dokumenteret, at du nemt sparer kr. 100,- pr. hektar. FarmTracking FarmTracking er en ny serie af programmer til din smartphone. Med FarmTracking får du det helt rigtige værktøj til at tage med i marken. Programmet er suverænt sammen med Mark Online, men kan også anvendes som selvstændigt registreringsværktøj. FARMTRACKING FREE Med FarmTracking Free kan du på baggrund af data i markplanen modtage notifikationer om relevante regler på din bedrift. Du får mulighed for at oprette hotspots på bedriften, som kan ses i Mark Online, så du og din konsulent får det perfekte overblik. FARMTRACKING BASIC Med FarmTracking Basic kan du desuden registrere alle behandlinger i marken. Via GPS funktionen i din telefon udvælges den mark, du befinder dig på, så du hurtigt kan, overblik over behandlingerne eller foretage nye registreringer. MARKÉR DIN MARK SEGES Software 5

6 Mark Online Light Basic Plus Premium Se markplan Markkort Plantebeskyttelse Sprøjtejournal Pesticidregnskab Pesticidkontrol Indb. af pesticidoplysninger (SJI) Ansøgning om enkeltbetaling Tilføje/redigere priser og mængder Oprette/slette marker Tilføje/redigere afgrøder Dyrkningsplan Jordbehandling Såning Gødskning Høst Indkøbs- / Forbrugsliste Produktionsøkonomi Markblad Gødningsplan Fosfortilførsel Lovpl. skemaer til gødningsregnskab Dyrkningsplan-GAP Opgaveoversigt Dagseddel til medarbejder Timeregistrering Udtræk af timeopgørelser Redigere markkort Lagerstyring, kemi Beregning af N, P, K, Mg, S -behov Besætning og lagre Udbringning af husdyrgødning Udbringning af handelsgødning Indb. af gødningsregnskab (GHI) Lagerregnskab og husdyrgødning 6 SEGES Software

7 Med Mark Online kan du foretage den lovpligtige indberetning af pesticidforbruget og indsende den elektronisk PRISER - ÅRLIGT ABONNEMENT Købspris 0-49 ha ha ha + flg 500 ha Mark Online Light Mark Online Basic Mark Online Plus Mark Online Premium 875 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 650 kr. 850 kr kr kr. FarmTracking/Mark Mobile 750 kr kr kr. 500 kr. Planteværn Online kr kr kr. 0 kr. KemiTjek 0 kr. 99 kr. 99 kr. 99 kr. 99 kr. Vandregnskab Online 695 kr. 995 kr kr. 595 kr. DataManagement JD kr kr kr. 495 kr. Højopløseligt luftfoto** 900 kr kr kr. 400 kr. LetFarm Connector* LetFarm Brændstof LetFarm Stempelur 350 kr kr. 650 kr kr kr kr kr kr kr kr. 800 kr. 400 kr kr. * For 5 medarbejdere - kræver minimum Mark Online Basic **Højopløseligt luftfoto fra COWI kræver Mark Online abonnement SEGES Software 7

8 SEGES Software KVÆG SEGES Software tilbyder en række it-programmer, der kan hjælpe til styring og optimering af stort set alle opgaver i et moderne kvægbrug. Med programmer fra SEGES Software får kvægbrugeren: Værktøjer til at planlægge produktionen både langsigtet og i detaljer Løbende kontrol med, om du når dine mål og hvis ikke: mulighed for at lave hurtige indgreb Lavet registreringer hurtigt med få klik Mulighed for at lave registreringer der, hvor det passer bedst i det daglige arbejde: både i stald og på kontor på flere platforme. DMS Dyreregistrering giver dig overblik over din kvægproduktion og støtter dig i at tage de rigtige beslutninger. DMS Dyreregistrering DMS Dyreregistrering indeholder de værktøjer, du som professionel kvægbruger har behov for, og som gør det lidt lettere at være landmand. Du får værktøjer til daglig styring, analyser og lister, foderplanlægning samt generel planlægning og opfølgning. DMS Dyreregistrering giver dig overblik over din kvægproduktion og støtter dig i at tage de rigtige beslutninger. ET FÆLLES VÆRKTØJ En af styrkerne ved DMS Dyreregistrering er, at kvægbruger, medarbejdere, kvægrådgiver og dyrlæge anvender det samme værktøj, og det er derfor nemt at udveksle data og opgaver. Du kan f.eks. arbejde videre på en kopi af den foderplan, din rådgiver tidligere har udarbejdet, eller du kan bede din dyrlæge forberede sig på et bestemt Kritisk målepunkt til næste rådgivningsbesøg. Du har også mulighed for at give dine medarbejdere adgang til udvalgte dele af DMS Dyreregistrering f.eks SmartKoen. 8 SEGES Software

9 DEN DAGLIGE STYRING Du kan lave registreringer med få klik, da registreringsbillederne er forudfyldt med så mange oplysninger som muligt. Udskrifterne i DMS Dyreregistrering er fleksible, så du kan tilpasse dem til bedriften og få de oplysninger som er relevante. Samtidig kan arbejdslisterne være til stor hjælp ved udpegning af dyr til f.eks. goldning. Ko-kortet giver overblik over det enkelte dyr. Søg blot på det ønskede dyr, og du vil derefter kunne se oplysninger om bl.a. mælkeproduktion, reproduktion, sundhed og afstamning m.m. OVERBLIK OVER PRODUKTIONEN Kritiske målepunkter giver både dig og dine medarbejdere et hurtigt overblik over, om kritiske punkter i forhold til mælkeproduktionen kører efter planen. Når programmet åbnes, gør alarmer opmærksom på, om et område afviger fra det forventede niveau. Du kan selv påvirke alarmgrænserne, og tilføje bedriftens målsætning på de enkelte områder. Med Nøgletalstjek kan du følge udviklingen i bedriftens nøgletal og benchmarke dem mod bedrifter, der ligner din egen. Med få klik kan du få beregnet en besætningsprognose, når du vil se den forventede produktion ud fra nyeste viden. FODER Du kan også foretage justeringer i foderplanen eller optimere dine foderblandinger. Med Foderkontrol får du værdifuld information, om fodringen kører, som den skal, eller der er noget, du skal reagere på. Din rådgiver kan se dine foderkontroller og give dig den sparring, du har brug for. Optimal mælkeproduktion med programmer, der dækker alle dele af processen og som giver dig bedre rådgivning for pengene. ØKONOMI I DMS Dyreregistrering kan du yderligere udarbejde et produktionsbudget (budget for kvægholdet til og med dækningsbidrag) og overføre det til Ø90, så det indgår i det samlede budget. SMARTKOEN Med SmartKoen på din smartphone slipper du for løse noter og dobbeltregistreringer, da du hurtigt kan få lavet registreringerne i stalden. Samtidig kan du se oplysninger om den enkelte ko på Ko-kortet. SmartKoen finder du ved at taste smartkoen.dk i browseren på din smartphone, og så er du i gang. SmartKoen, der giver mulighed for at lave registreringer og se oplysninger om den enkelte ko på smartphone, er også en del af DMS Dyreregistrering. SEGES Software 9

10 BoviSoft Med BoviSoft får du overblik, kommer hurtigt igennem registreringer og ser arbejdslister direkte i stalden på en trykfølsoms industriskærm, der monteres hvor det passer dig bedst. BoviSoft er altid klar, og alle oplysninger om det enkelte dyr er samlet på et skærmbillede med bl.a. grafer for ydelse, celletal og aktivitetsniveau. På BoviSoft kan du bestille VikingDanmark inseminør, og samtidig kommunikerer den også med HeatimeRuminAct, så du bl.a. har mulighed for at skifte transpondere og se dyr i brunst. Du får også AgroTime til styring af arbejdstid for medarbejdere. Her kan medarbejderne selv registrere arbejdstid på BoviSoften, og derefter er det let at lave lønregnskab retfærdigt for både medarbejder og arbejdsgiver. BoviSoft indeholder robust touch-skærm, industri PC, software samt installation. Webdyr Plus Webdyr Plus er for dig med få dyr, der ønsker udvidede registreringsmuligheder og flere udskrifter. Med Webdyr Plus kan du ud over de lovpligtige registreringer indberette løbninger, insemineringer, vejninger samt hornstatus. Hermed er du med til at fremme avlen, da avlsværditallene bliver beregnet på et større grundlag, og det giver mulighed for udvælgelse af de bedste avlsdyr inden for racen samt i din besætning. Samtidig kan du udskrive vejelister, stamtavler, nøgletal, besætningsoversigt, forventede kælvninger, kødkvægskåring m.m. Webdyr Plus er den udvidede udgave af Webdyr. Webdyr giver gratis mulighed for at indberette lovpligtige registreringer af nyfødte kalve, køb og salg, slagtninger og øvrige flytninger af dyrne. Så overholder du lovgivningen. For at kunne bruge Webdyr skal du have en aktiv/åben kvæg-, fåre- eller gedebesætning. 10 SEGES Software

11 SEGES Software DMS Dyreregistrering Dagligt overblik Kritiske målepunkter (KMP) Medicinregnskab Suppl. mælketests Hold og grupper Listeudskrifter Analyseudskrifter Nøgletalstjek Udskrifter (Gl. Dyreregistrering) Foderregistrering Foderkontrol Foderplan Bedriftsfodermidler NorFor Fodermidler Foderanalyser Prognose Foderbudget Produktionsbudget Insemineringsplan Foderopgørelse Ø90 data KPO rapport Lager Kortperiodisk opgørelse Grundoplysning og Mål SmartKoen PRISER ÅRLIGT ABONNEMENT Købspris Årligt abon. Pris pr. dyr DMS Dyreregistering kr kr. 4,06 kr. Købspris Årligt abon. Pris pr. dyr Webdyr Plus 300 kr. 495 kr. 4,06 kr. Købspris Mdl. abon. BoviSoft kr. 279 kr. SEGES Software 11

12 ØKONOMI Økonomiprogrammerne er meget mere end effektivisering af dine regnskaber. Du kan udnytte den fulde digitalisering og få data, som hjælper dig til at opnå en langt bedre økonomistyring og prognose-lægning. Programmerne er unikke, ikke blot i landbrugsbranchen, men også i den øvrige regnskabs- og it-verden. Et klart overblik over indtægter og udgifter Smidig styring i kraft af præcise budgetter og konsekvensberegning af forskellige investeringer Mere tid til arbejdet i stalden og på marken Større produktivitet og engagement hos dine ansatte, fordi I via udskrifter kan dele den samme viden, når I diskuterer økonomi og styring af bedriften Professionalisme i din kommunikation med banker, kreditforeninger, kunder og leverandører De unikke økonomiprogrammer til din bedrift er udviklet af SEGES i samarbejde med DLBR. DLBR summax Med DLBR summax kan du speede kontorarbejdet op. Du bogfører, betaler og arkiverer i en arbejdsgang hvor og når det passer dig. DLBR e-faktura En tidsbesparelse inden for bogføring. Du slipper for at modtage dine bilag på mail eller med post, men i stedet i e-faktura modulet. Her har du mulighed for at bogføre, betale og arkivere i en og samme arbejdsgang. Du kan altså gøre din faktura færdig med et enkelt klik. Du opnår disse fordele: Rationel arbejdsgang få klik og dine regninger er bogført, arkiveret og betalt Mere detaljeret kontering og mulighed for bedre opfølgning på f.eks. driftsenheder Advisering om nye fakturaer og når betalingsfristen nærmer sig Tilgang via internettet fra mobil, tablet, ipad, PC m.v. Real time økonomistyring Uddelegering af adgang på tværs af virksomheden til medarbejdere og andre interessenter Du får derfor en arbejdslettelse, bedre overblik over dine data og optimale arbejdsgange. 12 SEGES Software

13 SEGES Software DLBR e-arkiv 16 Med x 16px e-arkiv er du fri for alle papirer. Du har mulighed for at fremsøge alle dine dokumenter ved hjælp af en søgning på tekstindhold på dokumenterne. Et samlet sted til din virksomheds regnskabsbilag, vigtige dokumenter, og hvad der ellers kan være relevant at gemme; du bestemmer selv. Du opnår disse fordele: Et samlet arkiv til alle virksomhedens data Smart søgning ud fra tekstindhold på dokumenterne Intelligent mappestrukturering med tags Integration med medier for hurtig upload af dokumenter Revisionsspor til regnskabsprogrammet med mulighed for søgning ud fra bogføringen Adgang på tværs af virksomheden til medarbejdere og andre interessenter Du holder styr på, hvem der har adgang til hvad Backup sikkerhed og revisionsdokumentation i mindst fem år. Med løsningen er du derfor helt fri for papirer på skrivebordet. DLBR e-bogføring 16 Det x 16px nyeste skud på stammen i DLBR summax pakken. Her kan du følge din daglig bogføring. Du får en aktuelt opdateret kassekredit saldo fra banken. Dine likvide posteringer kan indlæses dagligt fra banken med en automatisk kontering. Hvis du benytter DLBR bogføring, har du altid et opdateret regnskab og kan dermed helt på detaljeniveau følge bogføringen. Du får disse fordele: Adgang til virksomhedens regnskab Overblik over bogføringen Mulighed for at kontere med det samme Real time økonomistyring Du får altså en revolution indenfor måden at tænke regnskabshåndtering. KOMMER TIL EFTERÅRET 2016 SEGES Software 13

14 SEGES Software Ø90 Online Ø90 Online er det mest udbredte it-værktøj til økonomistyring i landbruget. Brancheløsningen anvendes til automatisk modtagelse af data fra leverandører og bankdata, kasseregistrering, momsopgørelse, fakturering, budgettering og opfølgning. Programmet er onlinebaseret og afvikles via internettet, så al backup af data foretages automatisk, uden at du behøver at tænke på det. Med Ø90 Online arbejder du og rådgivningsvirksomheden med det samme program og de samme data. Så slipper du både for at sende og modtage data og kan nemt samarbejde med din sædvanlige kontaktperson, fordi det hele tiden er de samme data og it-værktøjer, I arbejder med. Ø90 Online leveres komplet med installationsvejledning og gratis adgang til at anvende tillægsmodulet Statusseddel Online, som gør det let for dig at indberette korrekte og fyldestgørende statusoplysninger om eksempelvis besætning og beholdninger på statusdagen. INVE INVE er et investeringsprogram til dig, der gerne vil vurdere økonomien i investeringer, før du handler. I INVE kan du regne på flere investeringsmuligheder og få overblik over de økonomiske fordele og ulemper ved de forskellige investeringer. INVE giver dig et godt beslutningsgrundlag for investering. INVE stiller hele investeringsteorien til rådighed i en let tilgængelig form. Kender du prisen, de forventede årlige vedligeholdelsesomkostninger, levetid og slutværdi, så kvitterer INVE med en rentabilitetsberegning, som tilkendegiver, om en investering er værd at arbejde videre med. Du kan eksempelvis beregne de årlige omkostninger ved køb af en ny traktor eller beregne, om det er en god forretning at installere egen mejetærsker i stedet for at anvende maskinstation. INVE indeholder skabeloner med tilhørende normtal til gængse landbrugsinvesteringer og kan derfor bruges i inspirationsfasen, uden du behøver at anskaffe de eksakte priser og omkostninger på påtænkte investering. 14 SEGES Software

15 Det mest benyttede it-værktøj til økonomistyring af landbrugsbedrifter og virksomheder PRISER ÅRLIGT ABONNEMENT OMSÆTNING* under over Ø90 Online 875 kr kr kr kr kr kr. *Omkostning - Nettoomsætning + Andre driftsindtægter i både primær og sekundær virksomhed + personlig indtjening ekskl.. indtægter fra tilskuds- og støtteordninger. INVE Pr. mdr. Gratis* *Gælder i 2016 Pr. år Gratis* e-faktura Kontakt dit rådgivningscenter for priser e-arkiv Kontakt dit rådgivningscenter for priser e-bogføring Kontakt dit rådgivningscenter for priser SEGES Software 15

16 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk

SOFTWARE MED FOKUS PÅ OPTIMERING AF DIN BEDRIFT

SOFTWARE MED FOKUS PÅ OPTIMERING AF DIN BEDRIFT SEGES Software SOFTWARE MED FOKUS PÅ OPTIMERING AF DIN BEDRIFT PRODUKTER 2017 IT PRODUKTER FRA SEGES SEGES Software giver dig de bedste betingelser for hurtigt at tage den nyeste landbrugsfaglige viden

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2011 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling via telefon 70 15 50

Læs mere

RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf

RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf Til rådgivere og dyrlæger 18. december 2015 Priser i 2016 SEGES P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2016. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

Registreringer i marken

Registreringer i marken Registreringer i marken Om Datalogisk Forretningsområder: Udvikling og salg af moderne IT-programmer til styring af planteavl mv. Kurser, hotline, IT-rådgivning mv. Organisation: 12 medarbejdere fordelt

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Introduktion af DMS til Landmænd

Introduktion af DMS til Landmænd DLBR KvægIT Introduktion af DMS til Landmænd Formålet med dagen At sætte kunden i centrum At blive klædt på som kontaktperson (SPOC) så alle kunderne (kvægbruger og kolleger på centrene) får en gode oplevelse

Læs mere

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00 S:\EMP\THL\Priser i år 2015.doc Til rådgivere og dyrlæger 19. december 2014 Priser i 2015 Videncentret for Landbrug P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2015. Priserne er tilpasset i henhold

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Erfaringsudveksling for budgetsæsonen 2015/2016

Erfaringsudveksling for budgetsæsonen 2015/2016 ERFA-MØDE: Erfaringsudveksling for budgetsæsonen 2015/2016 D. 28. januar inviterer SEGES til en dag med erfaringsudveksling om budgetsæsonen 2015/2016. Her får du viden og inspiration om arbejdet med budgetter,

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER

GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER TAVLEMØDE Tavlemøder kan bestå af enten weekplanner og/eller forbedringstavle. WEEKPLANNER FORBEDRINGSTAVLE Struktur ved det

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Indhold Udlevering af Agri Business Id... 2 Dataudveksling kort og godt... 2 Opstart af Foderplan... 3 Opret en Foderplan...

Læs mere

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG www.eg.dk EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG Visual Regnskab Håndværkernes foretrukne regnskabsprogram 5 EG Visual Sagsstyring Slut med dårlig sagsøkonomi 6 Mobil Time-og Materialestyring

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

SEGES Software. Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER

SEGES Software. Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER MARK ONLINE OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N

Læs mere

Budgettering med DMS. Metode og it til udarbejdelse af en besætningsspecifik DB kalkule

Budgettering med DMS. Metode og it til udarbejdelse af en besætningsspecifik DB kalkule Budgettering med DMS Metode og it til udarbejdelse af en besætningsspecifik DB kalkule DMS - Nyt fundament for KvægIt DLBR NorFor flyttes til DMS Budget moduler bygges som del af DMS -------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger?

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Jacob Krog Jens Vingborg VFL Kvæg Økonomikonferencen 2013 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG MARK ONLINE INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG er udgivet af SEGES Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Brugervejledning - ReproDagsliste

Brugervejledning - ReproDagsliste Brugervejledning - ReproDagsliste ReproDagsliste er udviklet som redskab til at systematisere det daglige reproduktionsarbejde i besætningen. Der er lagt vægt på en stor grad af fleksibilitet i udskriften,

Læs mere

Kødkvægregistrering Videncentret for Landbrug, Kvæg opkræver 325 kr. pr. besætning samt 26,50 kr. pr. årsko. Opkrævningen

Kødkvægregistrering Videncentret for Landbrug, Kvæg opkræver 325 kr. pr. besætning samt 26,50 kr. pr. årsko. Opkrævningen Januar 2013 Priser i 2013 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2013. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf

Læs mere

Indledning... 3 Foderregistrering og Foderkontrol... 3. Roadmap... 13 Til Trin 2... 13

Indledning... 3 Foderregistrering og Foderkontrol... 3. Roadmap... 13 Til Trin 2... 13 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Foderregistrering og Foderkontrol... 3 Roadmap... 3 Til Trin 2... 3 Til Trin 3... 3 Skitse for tidsplan til Trin 3... 4 Til Trin 4... 4 Skitse for tidsplan til Trin

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere.

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Overordnet set sørger en Label Print Server for, at en virksomheds etiketter har en høj kvalitet. Løsningen sørger for at berige

Læs mere

IPW eformular Pro. brugervenligt værktøj til udvikling af elektroniske registreringer

IPW eformular Pro. brugervenligt værktøj til udvikling af elektroniske registreringer IPW eformular Pro brugervenligt værktøj til udvikling af elektroniske registreringer Er kravene til dokumentation ved at udvikle sig til en tidsrøver snarere end en hjælp, eller kniber det med at få fulgt

Læs mere

WestfaliaSurge. Herd Managementprogrammer 33

WestfaliaSurge. Herd Managementprogrammer 33 WestfaliaSurge Produktnavn Sælges som DAIRYPLAN C21. Programmet sælges som et grundmodul, hvortil der kan købes tillægsmoduler til følgende fem muligheder: Håndholdt palm-pc, dataudveksling med Kvægdatabasen,

Læs mere

Vejledning til CropSAT.dk

Vejledning til CropSAT.dk Vejledning til CropSAT.dk Start med at kontrollere om din web browser (f. eks. Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer) er opdateret til nyeste version Baggrundskortet, som vist ovenfor, er fra

Læs mere

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER Er du gået i gang med at måle og registrere grovfoderudbytter? Er svaret nej, bør du overveje, om ikke tiden er moden til at begynde. Flere og flere maskinstationer

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Struktur der passer til brugerens niveau og behov Struktur der kan tages med overalt Gør brugeren selvhjulpen og øger selvtilliden Giver ro og

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Struktur der passer til brugerens niveau og behov Struktur der kan tages med overalt Gør brugeren selvhjulpen og øger selvtilliden Giver ro og

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering.

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Print Danmark ApS Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Rammeaftale Til GAF Danmark Bilag 1. Bilag 1 Om print Danmark ApS Print Danmark er en veltrænet, dedikeret salgs- og support-organisation,

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Nye laktationkurver og ny ydelsesregulering i prognosen

Nye laktationkurver og ny ydelsesregulering i prognosen 1 Nye laktationkurver og ny ydelsesregulering i prognosen Prognosen er pr. 24/9-2015 ændret og anvender nye laktationskurver; samtidig er det gamle kosats-begreb erstattet af en ny redigerbar funktion

Læs mere

Guide til Danpot C5 produktionsplan

Guide til Danpot C5 produktionsplan Med Danpot C5 får du et nyt, let tilgængeligt og i princippet gratis værktøj til produktionsplanlægning i potteplantegartneriet. Værktøjet kan skræddersys til gartneriets afdelinger, kulturer, hold og

Læs mere

Sådan gør du iphone og ipad Brug af app og scanning af leads

Sådan gør du iphone og ipad Brug af app og scanning af leads Exhibition App Conference Managers messescan giver messeudstillere mulighed for at registrere, hvilke leads de har haft besøg af på standen. CM Exhibition App eksisterer til både iphone, Android og Windows

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Kort sagt - det handler om kvæg

Kort sagt - det handler om kvæg Kort sagt - det handler om kvæg Nr. 1 januar 2014 Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Kvægbrugsudvalgets beretningsmøde Kvægbrugsudvalgets formand Esper Agger

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

For at køre tilskudsrunden mere brugbar og have større mulighed for at kunne få pengene brugt vil jeg forslå 2 ændringer:

For at køre tilskudsrunden mere brugbar og have større mulighed for at kunne få pengene brugt vil jeg forslå 2 ændringer: Kære Natur Erhverv Hermed bemærkninger til høring af Bekendtgørelse om randzoner: For øjeblikket er der meget stille hos maskinhandlere. Der er dårlige betingelser på alle fronter i landbruget for tiden

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.70 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Maj 2007 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE Vi hjælper vores kunder til en mere effektiv hverdag Vi har succes, når manden i marken har det Hos Geoteam ser vi os selv som mere end blot en leverandør. Via tæt dialog

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Grundlæggende oplysninger

Grundlæggende oplysninger Side 1 af 9 Formålet med denne undersøgelse er at få belyst anvendelse af økonomi-, ressource- og risikostyring i landbruget: Hvilke værktøjer og procedurer anvendes, og hvilket udbytte har du som landmand?

Læs mere

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85 20. december 2013 Priser i 2014 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2014. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

LELY. Herd Managementprogrammer 11

LELY. Herd Managementprogrammer 11 LELY Produktnavn Sælges som T4C TIME FOR COWS. Sælges sammen med LELY s automatiske malkesystemer. Exchange modulet giver mulighed for dataudveksling, men benyttes kun ved opstart. Krav til hardware/internet

Læs mere

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale

Læs mere

Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring

Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring Kom godt i gang med Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring Kom godt i gang med Kritiske Målepunkter (KMP) Dette hæfte er en introduktion til programmet Kritiske Målepunkter

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2011 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 3 Årets prismodtagere I/S Ravninggård ved Ribe modtager Landbrugets

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Fanen Dyre og Grundoplysninger...

Læs mere

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug Som led i aktiviteterne i demonstrationsprojektet Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier

Læs mere

Navision i undervisningen

Navision i undervisningen Navision i undervisningen Side 1 af 8 Indhold Indledning...3 Eleverne...3 Skolemæssige forudsætninger...3 Elevernes alder...3 Arbejdserfaring...3 IT forudsætninger...3 IT på grundforløbet...4 Hvornår vi

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Haderup 20. maj 2015 Jens Vingborg, Kvæg DMS SOM STØTTE TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING

Haderup 20. maj 2015 Jens Vingborg, Kvæg DMS SOM STØTTE TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Haderup 20. maj 2015 Jens Vingborg, Kvæg DMS SOM STØTTE TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING PROGRAM Introduktion og forventningsafstemning Status på udviklingen og ibrugtagningen Den praktiske brug i dagligdagen

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE

STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE Esben Iversen, Jurjen Hessels og Morten Langgaard STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE STATUS SUMMAX Antal samtykker: 1.750 kunder Antal e-fakturaer: 135.000 stk. Antal virksomheder:

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

DMS INTRODUKTION RYK v/ Ole Klejs, RYK Lone Waldemar, SEGES, kvæg

DMS INTRODUKTION RYK v/ Ole Klejs, RYK Lone Waldemar, SEGES, kvæg 15. September 2015 DMS INTRODUKTION RYK v/ Ole Klejs, RYK Lone Waldemar, SEGES, kvæg AGENDA Plan for lukning af gl. dyreregistrering Listeudskrifter Ko-oversigt Kvie-oversigt Celletalsliste Mælkeproduktionsopgørelsen

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Præsentation af Unik Bolig 4 version 4.2.0 Den 3. og 5. november præsenterede vi den nye version af Unik Bolig 4 for 275 deltagere fra 140 kunder. Præsentationen foregik på Centerbakken i Vejle og i DR

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (oktober 2013) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2013 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Rediger foderplan...

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse:

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse: Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: - Er alle besætninger med i driftsenheden? o Hvis en besætning har været lukket og er åbnet igen, skal den tilføjes i driftsenheden på ny - Tjek

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere