Byrådsmøde 21. januar Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen"

Transkript

1 Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo. Lotte Cederskjold (S): Vi kan ikke bakke om det her forslag, men bakke op om udtalelsen fra Børn og Unge. Vi er store fortalere for fleksibilitet og medbestemmelse, og generelt så er vi utrolige positive over for at lægge så meget som muligt ud til decentral beslutningstagen. Dog er vi ikke så positive over for det her forslag. Vi ser en klar fordel i en fælles ferieplan, som besluttes centralt. Og på samme måde, som Børn og Unge også beskriver i deres udtalelse, så mener vi, at vedtagelsen af det her forslag vil give nogle praktiske problemstillinger, og det vil tilmed medføre nogle praktiske og logistiske udfordringer for mange familier. For eksempel så vil det skabe nogen udfordringer for familier med børn på forskellige skoler, det vil skabe nogle udfordringer i forhold til vores fritids- og efter skole-tilbud, når de skal tilrettelægge deres aktiviteter, det vil også skabe nogle udfordringer for forældrenes arbejdsgivere, når de skulle planlægge ferieafholdelse og så videre. Derudover kan vi også se, at langt de fleste høringssvar, faktisk 30 ud af 37, ligeledes er imod Liberal Alliances forslag. Så der lægger vi os i strømmen af dem, og kan derfor tiltræde udtalelsen fra Børn og Unge. Så er det Hans Skov, Venstre. Hans Skov (V): Tak for det. I Venstre der har vi stor sympati for forslaget fra Liberal Alliance. Vi er store tilhængere af retten til og friheden til at bestemme selv, eksempelvis her at lægge beslutningskompetencen så langt ud som overhovedet muligt, også til skolebestyrelser som vil være det konkrete her. Vi har også kigget ind i selve sagen og set, at der er afgivet 37 høringssvar, hvoraf de 30 er negative over for Liberal Alliancens forslag, og derfor støtter vi helt klart anbefalingen fra rådmanden, om at planer for ferie og fridage, herunder sommerferie, stadigvæk og fortsat vil være fælles for de århusianske skoler. Men stor sympati for at lægge kompetencen så langt ud som overhovedet muligt, men man skal bare være villig til at tage kompetencen derude. Tak. Maria Sloth, Enhedslisten/De Rød-Grønne. Maria Sloth (EL): I Enhedslisten der bakker vi op om, at så mange beslutninger som muligt skal besluttes lokalt af de mennesker, som påvirkes af beslutningerne. Men en mangel på organisering af ferieområdet, det giver ikke mere selvbestemmelse, det giver blot mere kaos. Derfor er vi

2 også helt enige med det store flertal af høringssvar, som siger nej tak, både for børnenes, forældrenes og de ansatte skyld. Så lad ferien ligge fast. Tak for det. Så er det Anne Nygaard, Det Radikale Venstre. Anne Nygaard (R): Vi ligger os fuldstændig i forlængelse af Socialdemokraternes ordfører, og vi kan også tiltræde forvaltningens udtalelse. Så er det Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Vi kan også godt se fornuften i den udtalelse, der er kommet fra Børn og Unge, men omvendt så må vi også en vis sympati for forslaget. Så derfor synes jeg måske, at netop sådan et forslag, det skylder vi måske, at det tager et udvalgsbehandling, så det synes jeg, at det vil vi foreslå, at det kommer i udvalg. Tak. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Der er ikke nogen tvivl om, vi var ret positive over for forslaget, dengang det blev behandlet i første omgang i byrådssalen, men jeg må også sige, at de høringssvar der er kommet ind og også den argumentation der kommer fra forvaltningen og rådmandens side, synes jeg også meget tydeligt viser mange af de problemstillinger, der vil være ved at liberalisere det her område fuldstændigt, at der er en masse uhensigtsmæssigheder, både for erhvervsliv, for familier, for familier med børn på forskellige skoler, og så videre. Så vi kan bakke op om den udtalelse, som rådmanden har sendt frem, og dermed ikke bakke op om forslaget fra Liberal Alliance. Godt. Jeg skal lige høre, om der er en Konservativ ordfører. Nej, godt. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance, og forslagsstiller. Værsgo. Lars Boje Mathiesen (LA): Jamen jeg har lyst til at sige, at når jeg hører på kommentarer fra folk her, så har de simpelthen ikke forstået forslaget og hensigten bag forslaget, og det kan måske være, ligge tilbage på mine skuldre. For det her det handler om at sætte handling bag de her flotte ord, som vi snakker om. De her overskrifter, som vi så flot i byrådet siger, at der skal være lokalt demokrati og forældreengagement, lokal frihed og råderum, lokalt forankret samarbejde og en varieret skoledag, øget differentieringen er for enkelt. Det er de overskrifter, som vi så gerne vil pynte os med i Aarhus kommune, at vi har til skolebestyrelserne. Og derfor synes jeg da, at

3 jamen fra Liberal Alliances side vil vi gerne rent faktisk sætte handling bag de her flotte ord, for ellers er det bare skåltaler. Og derfor er det her forslag, går det ud på at give de enkelte skolebestyrelser noget selvbestemmelse. Og når vi får det her høringssvar tilbage, at der er 30, der synes, det er en dårlig ide, men der er 6, der synes, det er en god ide, så bliver vi da glade i Liberal Alliance. Fordi det her forslag handler netop om, at vi ikke skal sidde herinde og beslutte, hvad der er bedst for de enkelte skoler, det ved de enkelte skoler, skolens ledelse og skolebestyrelsen selv, det er den beslutning, de skal træffe. Hvad passer til de, hvad vil de forældre, som har børn på den her skole gerne, det er derfor vi har nærdemokratiet i skolebestyrelsen, det er hele formålet med den. Så kan det godt være, at vi her indefra synes, at der er nogle uhensigtsmæssigheder omkring det, det kan godt være, at vi synes, at det ikke er særlig praktisk, og det giver noget bøvl ja, men det er jo op til de skoler og den skolebestyrelse, som vælger at træffe den her beslutning. De forældre har en mulighed for at gøre deres indflydelse gældende der. Og de 30 skoler som ikke ønsker og som ikke synes, det er en god ide det her, der er jo ingen, der tvinger dem til at gå ind i det her. Vi siger ikke fra Liberal Alliances side, at alle skal gøre det nej, vi siger, hvis der er nogen, der har lyst til at gøre det her, så skal de altså have mulighed for det. Det synes vi er nærdemokrati, og det er den rigtige måde at gøre det på. Når vi så får sådan en udtalelse, som kommer fra Børn og Unge, hvor man så ridser op alle de her uhensigtsmæssigheder, så vil det også klæde dem, Børn og Unge, synes jeg, hvis nogen af de hensigtsmæssigheder, som så kunne være, ved at vi får sådan et forslag op, også. Det kunne for eksempel være, at der var bedre mulighed for at planlægge ferien fra forældrenes side. Vi ved, jeg hører tit fra forældre igennem mit arbejde, at det kan være svært for dem at få ferien passet ind, fordi den er lang, og hvis de også vil have ferie sammen, jamen så har de måske et børnepasningsproblem i noget af tiden. Det vil også give bedre mulighed for at deltage i foreningslivet. Man henviser hertil, at det vil gå ud over en fodboldcamp, der ligger eller noget andet, men man nævner ikke alle de gode ting, at det måske kunne gøre, at børn får tidligere fri i skolen og bagefter derfor bedre kan deltage i foreningslivet. Det nævner man overhovedet ikke, at der også er den gode mulighed ved det. Der er også den mulighed for, at børnene i udskoling de har en større chance for at få og bibeholde et eftermiddagsjob, fordi de får lidt før tidligere fri. Så der er altså også mange positive ting ved det her forslag. Bare den simple ting, at nogle forældre får mere tid at tilbringe hverdagene sammen med deres børn. Masser af gode ting. Og jeg anerkender også, at der er noget praktisk bøvl ved det, men det er da netop derfor, at beslutningen ikke skal tages af os herinde, som ikke har børn på den pågældende skole, som ikke har den hverdag nej, kompetencen til det, skal netop lægges ud til den enkelte skolebestyrelse, som kan træffe beslutningen for, hvad er bedst for vores børn her. Det er jo det, forslaget her handler om. Og så er det er sådan set ligegyldigt, om vi synes det ene eller det andet er mest hensigtsmæssigt, nej hvad synes den enkelte skolebestyrelse. Men jeg glæder mig til at få den her i udvalget, for jeg håber, at vi kan komme lidt længere ind på, hvad er det der ligger til grund for, at man mener inden centralt for, at man ved bedst, hvad der er bedst ude på de enkelte skoler, for det er jo det, der ligger til bunds for det her. Så jeg glæder mig til at få en udvalgsmelding. Så er det rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, Venstre.

4 Bünyamin Simsek (V): Jeg synes, at der er rejst nogle gode spørgsmål fra Lars Boje Mathiesen i forhold til en udvalgsbehandling. Omvendt må jeg sige til Knud N. Mathiesen, at når man ikke sidder i udvalget som parti, og på det grundlag at man sender sagen til udvalgsbehandling, det synes jeg er lidt tyndt. Jeg havde gerne set, at man havde underbygget nogle spørgsmål, som man ønskede, at de øvrige partier, der sidder i udvalget, kunne behandle, som Dansk Folkeparti naturligvis så kunne se senere i behandlingen, når den kom tilbage til byrådet, og så fik vi en drøftelse ud fra det. Men lad det ligge, fordi det har Lars Boje Mathiesen sådan set fint gjort. Jeg tror ikke på, at de øvrige ordførere har læst eller forstået Liberal Alliancens forslag på en forkert måde. Jeg hører, og det var også det jeg hørte første gang, at man sådan set har forstået intentionen bag forslaget, som er sympatisk, som man stærkt bakker op omkring, nemlig mest mulig decentral kraft og styrke ude i bestyrelserne til at bestemme over egen hverdag. Og det er ikke kun ord, der er til pynt fra de øvrige partier og ordførerne, det vil jeg bare understrege. Et lille eksempel på det, det er i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, efter høringsfasen var der yderligere tre punkter, som dette byråd gav større kompetence helt ude i yderste led, i skolebestyrelserne om at de havde indflydelse på, hvad de ville beslutte, at det ikke var en rådmandsbeslutning eller at beslutningen skal foretages her i byrådet. Så der hvor det giver mening, synes jeg faktisk, at der er bred enighed om i byrådet, at vi giver mest mulig decentral kraft og beslutning yderst centralt. Men det betyder jo ikke at med den dagsorden, at vi bare skal gå i den retning hver eneste gang, fordi vi synes, det er det rigtige. Og det er der, hvor jeg synes, at vi som politikere skal være lidt ydmyge, det er så når vi spørger de mennesker, som skal få beslutningskompetencen, er det noget I ønsker? Og de rejser en masse uhensigtsmæssigheder i deres høringssvar, så siger vi ej, det var ikke fornuftigt, det bevarer vi stadigvæk centralt i forhold til at planlægge en ensartet ferieafvikling, for det er det, vores skolebestyrelser ønsker, og det er sådan set også det, vores skolebestyrelser fremhæver i deres høringssvar. Så jeg synes, man skal høre, det der bliver sagt, og fair nok at man er uenig, fair nok at man havde set og håbet, at ens forslag kom igennem. Men lægge noget bagved at det ønsker man ikke, det er ikke et ønske om, at man ikke vil give beslutningskraft yderst, det er et spørgsmål om i en stor kommune som Aarhus kommune med 49 skoler, 47 plus 2, der er det, altså ifølge vores skolebestyrelser, mest hensigtsmæssigt, at vi har ens ferieafvikling, også af hensyn til børnene, og i særdeleshed af hensyn til forældrene. Jeg glæder mig til udvalgsbehandlingen, og så får vi en debat, når den kommer tilbage. Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Jeg frafalder helt, jeg er helt ( ) med rådmanden. Maria Sloth, Enhedslisten/De Rød-Grønne.

5 Maria Sloth (EL): Det er faktisk også meget på linje med rådmanden, som jeg hørte ordførerindlæggene, så er der altså ikke nogen, der har misforstået det, der står i forslaget, om Lars Boje Mathiesen har ment noget andet, end det han har skrevet ned, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne gøre mig til dommer over. Når vi så ikke stemmer for det her forslag, selv om vi har alle de gode intentioner, så er det fordi, at det her ikke giver bedre vilkår for hverken skolerne eller familierne. Tværtimod tager det handlemuligheder fra familierne, det giver altså aktivt det modsatte af de gode intentioner, vi alle sammen har. Det bliver sværere for familierne at sende deres unger på spejderlejr, eller fodboldskole, eller holde ferie sammen. Og det gør det sådan set uanset om deres børns skole vælger at gå med i at ændre feriekalenderen eller ej, lige så snart muligheden er der, hvis der så er én skole, der ændrer det, så kan man godt arbejde imod i sin lokale skolebestyrelse, men det ændrer altså ikke på, at pludselig så har børnene ikke ferie samtidig med deres legekammerater, som de ellers gerne vil lave ting sammen med. Og så klinger det altså også en lille smule hult herovrefra, hvor vi sidder, når Lars Boje Mathiesen siger, at vi skal lade skolerne selv bestemme, samtidig med at han indædt prøver at trumfe noget igennem, som skolerne meget tydeligt har sagt, at vi ønsker det ikke. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Jamen det bekræfter mig blot i, at i hvert fald Enhedslisten har i hvert fald ikke forstået det jeg sagde, for jeg siger netop, at jeg ikke vil tvinge nogen til noget som helst, det er et tilbud, som jeg synes, de skal have lov til at tage, som de gerne vil. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, når man nu siger, jamen skolebestyrelserne de vil ikke det her, men det er der altså 17 procent af skolerne, som gerne vil. Så ja, man lytter til et flertal, men man giver ikke mindretallet muligheden for at gøre, hvad de gerne vil, at give dem nogle muligheder. Jeg synes personligt, at det er en af styrkerne ved demokrati og ved nærdemokrati, at man kan tage hensyn til flertallet, men man kan absolut også tage hensyn til mindretallet, og give dem mulighed for nogle ting. Og der er knap 17 procent af skolerne i Aarhus kommune, som godt kunne tænke sig det her, eller i hvert fald have muligheden for det. Jeg skal ikke stå herfra og sige om de skal det, eller om de ikke skal det. Jeg skal faktisk ikke engang mene, om jeg synes, det er en god ide eller om jeg synes det er en dårlig ide. Jeg kan have en holdning omkring det, men jeg mener ikke, at det er min opgave at beslutte om de skal gøre det. Det er skolebestyrelsen selv, der skal have lov til at træffe den beslutning, hvad synes vi for vores skole er det rigtige, og så skal de som skolebestyrelse stå til ansvar over for de forældre, som er tilknyttet den skole, for de forældre har valgt nogle mennesker ind i en skolestyrelse til at repræsentere dem og deres holdninger, derfor skal de have lov til at varetage det hverv, som de har fået. Det er det, vi giver dem lov til ved sådan et forslag. Så kan vi have den ene holdning om det er en god ide, vi kan mene det bliver upraktisk, vi kan mene det ene og det andet, men det i bund og grund sagen ligegyldigt, medmindre at vi mener, at de her 17 procent af skolerne ikke er i stand til at varetage det her ordentligt, vi har simpelthen ikke tillid til, at de kan løfte den her opgave, og komme ud over alt det praktiske, se sig udover de problemer. 17 procent af skolerne mener, at det kan de godt, de kan sagtens magte det her,

6 men der mener vi, altså det kan godt ske i siger det, men det tror vi ikke på. Det er det signal, vi sender nu til dem, med det vi gør her. Så er det rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, Venstre. Bünyamin Simsek (V): Jeg ved ikke, hvad det er for et signal Liberal Alliances ordfører sender, men det signal jeg sender og som byrådet har sendt, det er, at der hvor det giver mening, der vil vi meget gerne lytte til vores bestyrelser, der hvor vores bestyrelser kommer til os og siger, det kunne vi godt tænke at bestemme selv, der går vi den vej, der hvor vores bestyrelser kommer til os og siger, vi synes det er uhensigtsmæssigt, der lytter vi til dem og bevarer ansvaret her. Så hvis man ser isoleret på det, så hvis man læser Liberal Alliances forslag isoleret set uden høringssvarene, så tror jeg rigtig mange her er positiv, men efter høringssvarene og det vores skolebestyrelser siger, jamen så er det et nej. Og demokrati er jo engang således, at de 30 skoler der sidder der jo også nogle forældre bagved, som måske ikke er enig med det bestyrelsen har udtalt. Og i de 17 procent af skolerne, som Lars Boje Mathiesen henviser til, som er positiv, der sidder der også nogle forældre bagved, som ikke er enige, men det kan vi ikke tage højde for. Vi har et ansvar for at strukturere og drive en kommune, at give nogle rammer for vores skoler, så de kan fungere. Og jeg tror på, at det er det hensigtsmæssigt. Men jeg vil foreslå at vi gør det, for at skabe lidt balance, at i forbindelse med udvalgsbehandlingen, der inviterer vi en skole-, hvis de har lyst, bestyrelse, som er positiv, og en skolebestyrelse som er negativ til udvalgsmødet, for at få de positive og negative argumenter opvejet. Jeg tror ikke på at det ændrer ved flertallets tilgang, det ændrer i hvert fald ikke ved min tilgang en udvalgsbehandling, for jeg synes det er klar tale fra høringssvarene, men det synes jeg, at vi er åben over for. Godt. Helt kort Lars Boje Mathiesen, sagen er sendt i udvalg, så hvis vi kan få den afsluttet her, så vi kan komme videre i teksten. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Værsgo. Lars Boje Mathiesen (LA): Jamen det kan vi godt, og jeg tror også, at det er tredje gang, så jeg må ikke sige mere, medmindre jeg får stillet et direkte spørgsmål, og det er der nok ikke chance for her. Men det som jeg synes rådmanden misser det er, at jeg gerne vil trække det her væk fra at være en politisk beslutning vi skal træffe herinde, og det der med at man siger, at hvis der er et flertal af høringssvarene, at så skal vi følge det som politikere, jamen det glæder jeg mig til at se at vi lægger ud over samtlige beslutninger herindefra, så hvis der er høringssvar, der peger den ene vej, så gør vi så som politikere, så gør vi det som høringssvarene siger. Det tror jeg ikke, at det er sådan altså, at vi træffer beslutningerne, nogle gange går vi måske nok også imod hvad høringssvarene gør. Så derfor kan høringssvarene fint være en retningslinje, men om der ikke var en eneste skole, som har synes det her kan være en god ide lige nu, så har jeg stadig ment, at de skulle have haft retten til at vælge, og det er den jeg kæmper for. Det er rettet til selv at vælge. Det er ikke om det er en god eller dårlig ide.

7 Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Hvis vi altid lyttede til flertallet af høringssvarene, så ville vi stave vores by med Å. Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge. Bünyamin Simsek (V): Jamen det handler jo ikke om at ikke vil lytte til en eneste skole eller de 17 procent af de skoler der indgiver høringssvar, som er positive, det handler om at lytte til det massive høringssvar, der siger, det rejser nogen uhensigtsmæssigheder. Så kan det godt være, at 17 procent af skolerne indfører det, og de synes, at det var rigtig dejligt, at de fik lov til at bestemme det, det var det vi ville, hvis de 30 skolers høringssvar, som kommer til trone, og de bekymringer de bliver skabt. Så kan det være lige meget, for så er der en masse uhensigtsmæssigheder, som er kommet ud af et forslag, et iver på at give noget decentralt beslutningskraft. Og det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at vi skal skabe besværligheder, skabe bom for vores skolebestyrelser, for vores ledere, lærer, i deres arbejde. Vi skal gøre deres hverdag nemmere. Og det er det, skolebestyrelserne siger, det bliver sværere for os, det ønsker vi ikke. Godt. Sagen er sendt til behandling i Børn og Unge-udvalget.

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen!

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Sag 2: Medborgerskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Vi går til den næste sag på dagsordenen, nemlig sag nummer 2, medborgerskab. Hvem ønsker ordet til den?

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje. Sag 7: Udbud hjemmepleje Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. maj 2015. Marie-Louise Knuppert, Samsø. Indledning: Kæden

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. maj 2015. Marie-Louise Knuppert, Samsø. Indledning: Kæden KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Marie-Louise Knuppert, Samsø Indledning: Kæden Jeg blev virkelig glad, da jeg fik buddet om at tale hér, på Samsø. Samsø handler for mig

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger. Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 17. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om autorisation

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Ugebrev 47 Indskolingen 2014

Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Fælles info: Ingen særlig fællesinfo i denne uge. Håber I alle får en god weekend! På indskolingens vegne Rengøring: Uge Børnehaveklassen 1. og 2. klasse 3. klasse 46 Malou

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987.

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien Drama ti minutter 15 nye danske enaktere, Borgens Forlag 1987. INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987. Personerne: Pascal, Basic og A. Scenen: Et bart rum. Et lille bart bord, to

Læs mere

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor...

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... 1 Gud, tak for, at du kalder os for dine børn og fordi du kender os helt og alligevel holder af os og vil have med

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Et C - eller en boomerang?

Et C - eller en boomerang? C-NYT nr. 3: August 2010 Medlemsblad for Fredericia Konservative Vælgerforening AGURKETID Et C - eller en boomerang? ADRESSELISTE: Byrådsmedlemmer i Fredericia : John Bader, Havepladsvej 4, 7000 Fredericia

Læs mere

47. møde. Tirsdag den 2. februar 2016 (D) 1

47. møde. Tirsdag den 2. februar 2016 (D) 1 Tirsdag den 2. februar 2016 (D) 1 47. møde Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Thomas Jensen

Læs mere

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation Politisk nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 Tema: Manuel behandling og manipulation Efter et langt forløb er der nu lavet et kommissorium, der skal danne baggrund for en undersøgelse af manuel behandling og manipulation.

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Så går vi over til den næste sag på dagsordenen, sag nummer 6, eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere