Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan /39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse kommuneplan /39 Om Ishøj...3/39 Ishøj den grønne port...5/39 Ishøj en del af Fingerbyen...6/39 Ishøj i tal...7/39 Samarbejde med andre kommuner...8/39 Vestegnssamarbejdet...9/39 Ringbyen...10/39 Offentlig service...12/39 Sundhed...13/39 Børn...14/39 Unge...15/39 Ældre...16/39 Handicappede...18/39 Kulturtilbud...20/39 Arken Museum for Moderne Kunst...21/39 Bibliotek...23/39 Bredekærgård...24/39 Ishøj Dyrepark...25/39 Ishøj Golf Center...26/39 Ishøj Idræts & Fritidscenter...27/39 Ishøj Kultur Café...28/39 Ishøj Motor Center...29/39 i

2 Indholdsfortegnelse Ishøj Musik og Billedskole...30/39 Ishøj Strand Vandrehjem...31/39 Ishøj Svømmehal...32/39 Ishøj Teater...33/39 Ishøj Naturcenter...34/39 Thorsbro Vandværk...35/39 Skoler og Institutioner...36/39 Daginstitutioner...38/39 Skole og uddannelse...39/39 ii

3 kommuneplan 2009 Ishøj ishoej.odeum.com 1/39

4 Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. ny tekst 2/39

5 Om Ishøj Ishøj er en spændende og alsidig kommune med både byområde og landsbyer. Ishøj skal stå stærkt, samtidig med at samarbejde med andre kommuner vægtes højt. Ishøj Kommune blev oprettet i 1842 under navnet Torslunde Ishøj Sognekommune. Dengang bestod kommunen af Torslunde sogn med landsbyen Torslundemagle og Ishøj sogn med landsbyerne Ishøj og Tranegilde. Efter den store udbygning i forbindelse med Køge Bugt planen skiftede kommunen i 1975 navn til Ishøj. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Udviklingen af Ishøj var en del af Køge Bugt planen. Planlægningen skulle sikre gennemplanlagte forstæder til København og initiativet blev iværksat med Køge Bugt loven fra Loven tog planmæssig udgangspunkt i Fingerplanen og udbygningen af S togslinien til Køge. Køge Bugt planen var en ambitiøs plan for et nyt vækstområde for mennesker. Med baggrund i planen udarbejdede kommunerne efterfølgende detailplaner, der var i tidsmæssig overensstemmelse med udbygningen af jernbane og vejnet. De ni S togsstationer fra Avedøre til Jersie skulle udgøre nye centre for nye byer med indbyggere. Generelt for udbygningen var, at bebyggelsestætheden var større tæt ved stationerne, at parcelhuskvartererne blev placeret tæt ved stranden og erhvervsområderne adskilt fra boligområderne. Befolkningstallet i Ishøj steg enormt med udbygningen. I 1965 boede der i Ishøj og allerede i 1979 var det steget til cirka , hvilket nogenlunde svarer til indbyggertallet i dag. Det meste af den offentlige og private service er placeret i Ishøj Bycenter, der ligger ved stationen. I 1980 blev Ishøj Strandpark indviet som en del af Køge Bugt Strandpark, hvilket var med til at give hele kyststrækningen et positivt løft. Strandparken er en kunstig planlagt kystlinie placeret meter foran den oprindelige. Køge Bugt Strandpark rummer 7 km sandstrand, heraf cirka 2,5 km i Ishøj. Strandparken har medført mange lokale forbedringer blandt andet for vandkvaliteten og sikring mod stormflod i de lavtliggende parcelhuskvarterer. Endvidere har Strandparken udviklet sig til et vigtigt yngle og rasteområde for en lang række fuglearter af ornitologisk interesse. Strandparken er et alsidigt fritidsområde med strand, store grønne områder, lystbådehavn og vandsportsklubber. I 1996 fik Strandparken endvidere en kulturel attraktion med åbningen af Arken, Museum for Moderne Kunst. Mange af tilflytterne i 1970'erne var unge børnefamilier. I dag er befolkningssammensætningen meget blandet. I 2009 bor der knapt indbyggere i kommunen, heraf er cirka indvandrere eller efterkommere af indvandrere, svarende til cirka 32%. Lidt flere end 60% kommer fra Europa heraf mange fra Tyrkiet. 3/39

6 Historisk trækker Ishøj spor tilbage til Bronzealderen. Den ene af Ishøjs to bevarede gravhøje indeholdt en våbengrav fra den ældre bronzealder. Ved Torslunde Mark er der fundet en rig grav fra yngre romersk jernalder med blandt andet romerske glas og bronzekar. 4/39

7 Ishøj den grønne port Ishøj ligger smukt placeret ud til Køge Bugt, hvor der er udsigt over København mod nordøst, Greve og Stevns Kommuner, samt Sverige på den modsatte side af Øresund. Her er både strand, strandeng og havn der indbyder til forskellige oplevelser og brug. Det er også her, at kunstmuseet Arken ligger flot placeret som et skib lige ud til vandet. Mod vest strækker kommunen sig ind i landet med åbne grønne vidder, her er landbrugsjorde, der afspejler dansk landsbrugstradition med flere gårde og mindre husmandssteder, dyrepark og skov, og længst mod vest det storslåede Herregårdslandskab, med store marklodder, enkeltstående egetræer og herregårdene Benzonsdal og Barfredshøj. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj har én større by, Ishøj By, som ligger placeret mellem stranden og det åbne land. Det er her, de fleste af kommunens kulturelle, sociale og servicemæssige tilbud er placeret. I det åbne land ligger landsbyerne Ishøj Landsby, Torslunde og Tranegilde smukt placeret i hvert sit landskabelige område. 5/39

8 Ishøj en del af Fingerbyen Ishøj er en del af Københavns fingerbystruktur, der siden den første Fingerplan i 1947 har dannet basis for planlægningen af den samlede hovedstad. Fingerplanen danner et let opfatteligt billede af de overordnede sammenhænge i byen med København som håndfladen hvor fingrene, der alle er bygget op omkring infrastruktur og offentlig transport, strækker sig ud til de fem købstæder Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør samt Farum. Planen med Fingerbyen har været at skabe sammenhæng mellem byens overordnede funktioner og infrastrukturen. Samtidig har Fingerplanen haft fokus på at fastholde et enestående fritidslandskab, som forgrener sig ind i de tætte byområder mod København. Strukturen i Fingerbyen har ligeledes vist sig bæredygtig ved at kunne tilpasse sig ændringer i vækst, erhverv, teknologi og livsformer. Ishøj er centralt placeret på den sydlige finger med let tilgængelighed til hele Københavnsområdet. Adgangen og muligheden for at komme hurtigt til og fra kommunen, gør Ishøj attraktiv for både borgere og virksomheder. 6/39

9 Ishøj i tal Ishøj dækker et areal på 25,94 km². Der bor knap borgere i kommunen et indbyggertal der har ligget forholdsvis stabilt gennem mange år. Der forventes en lille tilvækst de næste 10 år på cirka 500 borgere. Befolkningsstrukturen vil ændre sig over de næste 20 år. De mest markante ændringer er, at der sker et fald i gruppen af erhvervsaktive samtidig med at der bliver flere ældre. Gruppen af ældre over 60 stiger med godt 70 procent, selvom der er et lille fald i gruppen af 60 årige. Af børn og unge er forandringen ikke stor, med undtagelse af de årige. Denne gruppe vil falde med cirka 15 procent. Det betyder, at der om 20 år vil være færre til at forsørge de unge og ældre. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Mere end 95 % af borgerne bor i bymæssig bebyggelse, hvilket afspejler bystrukturen i Ishøj med Ishøj By, som dækker et areal på cirka 5,5 km² og de tre mindre landsbyer. Halvdelen af alle boliger i kommunen er almene boliger, mens der er godt 42 % ejerboliger. Fordelingen på landsplan er væsentlig anderledes. Her er kun knap 20 % almene boliger, mens godt 55 % er ejerboliger. I Ishøj er der cirka arbejdspladser. På trods af, at der er mange arbejdspladser, pendler godt 70 % af arbejdsstyrken ud af kommunen, hvilket er lidt flere, end der pendler til kommunen for at arbejde. Antallet af fuldtidsledige ligger højere i Ishøj end på landsplan. I Ishøj er 3,9 % af arbejdsstyrken fuldtidsledige, mens det kun gælder for 2,6 % for hele landet. Generelt er der sket en stigning i antallet af ledige. På landsplan er ledigheden gået fra 2,3 % i januar 2008 til 2,6 % til januar I den samme periode er ledigheden i Ishøj steget fra 3,7 % til 3,9 %. Dette betyder at ledigheden på landsplan er steget 13 % hvorimod den i Ishøj Kommune kun er steget 5,4 %. Der er sket en ændring i fordelingen af ledigheden i forhold til køn fra 2008 til Førhen har der på landsplan været flere ledige kvinder end mænd. Dette billede har ændret sig således, at der i dag på landsplan er flere ledige mænd end kvinder. I Ishøj har billedet også ændret sig således, at der er næsten lige mange ledige mænd og kvinder. Men hvor der er kommet flere ledige mænd, er antallet af ledige kvinder faldet svagt. En del af årsagen til dette skal findes i, at der er nedgang i de traditionelle mandefag. 7/39

10 Samarbejde med andre kommuner I udviklingen af Ishøj er det i mange sammenhænge hensigtsmæssigt at se kommunen i en større sammenhæng og se ud over kommunens grænser. Planlægningen for forhold som et kommunalt bymønster, en detailhandelsstruktur og tekniske anlæg er afhængig af udviklingen i nabokommunerne. Samtidig fortsætter vejnettet, naturområderne, vandløb over kommunegrænserne og kræver derfor koordinering mellem kommunerne. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Byrådet ønsker at indgå i tværkommunale samarbejder for at sikre en overordnet visionær og langsigtet planlægning, der tilgodeser og understøtte mulighederne i kommunerne imellem. De tværkommunale samarbejder arbejder med emner af overordnet regional karakter og skal sikre sammenhæng og regionale hensyn. Ishøj Kommune deltager i to etablerede arbejdsgrupper, Vestegnssamarbejdet og Dialogprojekt Ringbyen. Herudover opfordrer og understøtter Ishøj samarbejde med andre kommuner, herunder specielt nabokommunerne. Nabokommunerne Vallensbæk og Høje Taastrup er en del af Vestegnssamarbejdet. Med Greve Kommune, naboen mod syd, udveksles der oplysninger, blandt andet i forbindelse med den regionale udvikling. 8/39

11 Vestegnssamarbejdet Ishøj Kommune er gået sammen med seks andre kommuner på Vestegnen for at styrke erhvervsliv, arbejdsmarked og uddannelser på Vestegnen. Endvidere arbejder Vestegnssamarbejdet sammen om planlægning, miljø, trafik, sundhed og turisme. Vestegnssamarbejdet er et samarbejde mellem: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Samarbejdet har to hovedformål. Vestegnssamarbejdet skal aktivt markere Vestegnens synspunkter indenfor en række fokusområder samt profilere Hovedstadens Vestegn som en velfungerende del af Region Hovedstaden. Og Vestegnssamarbejdet skal arbejde for at skabe optimale betingelser for virksomheder og borgere på Vestegnen. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. Link til Vestegnssamarbejdets hjemmeside Formålene skal opnås gennem vidensbaseret dialog mellem myndigheder, organisationer, erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Målsætningerne skal realiseres via debat, erfarings og informationsudveksling mellem deltagerne i Vestegnssamarbejdet med henblik på at udarbejde fælles udviklingsstrategier for området og gennem fælles initiativer vedrørende erhvervsudviklingen i området. 9/39

12 Ringbyen Samarbejdet om Ringbyen er skabt i sammenhæng med etableringen af en mulig kommende letbane en moderne sporvogn langs Ring 3, fra Lundtofte i Lyngby Taarbæk til Ishøj og Avedøre Holme i Hvidovre. Samarbejdet er et dialogprojekt, som kommunerne langs Ring 3 har startet for at sikre, at der kan etableres en letbane samt, at der udvikles en fælles byvision for Ringbyen byen langs Ring 3. Kommunerne i Dialogprojekt Ringbyen er Ishøj, Hvidovre, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Lyngby Taarbæk. Byvisionen skal sikre en langsigtet og holdbar planlægning af områderne langs letbanen. Byvisionen skal blive et vigtigt element i valget af transportløsning, og den nødvendige fokus på sammenhæng mellem byudvikling og infrastruktur. Intentionspapir for Dialogprojekt RINGBYEN Letbanen vil give nye muligheder for en visionær byomdannelse og udvikling i den ring af byområder, som rummer et meget stort udviklingspotentiale langs letbanen. Derfor er kommunerne langs Ring 3 gået sammen om at udvikle en fælles byvision for Ringbyen. Med en fælles vision om udviklingen af nye, moderne, bæredygtige byområder er startskuddet givet for en byudvikling med store fremtidsperspektiver, som nytænker de stolte byplantraditioner og kan markere sig i det 21. århundrede. Byvisionen og letbanen styrker gensidigt hinanden. Byvisionen vil øge letbanens passagergrundlag og dermed også investeringens rentabilitet. Tilsammen vil letbanen og udviklingen af den tætte, bæredygtige by skabe en høj tilgængelighed og en langsigtet, holdbar udvikling til gavn for hele Hovedstadsområdet. 10/39

13 11/39

14 Offentlig service Det er godt at bo i Ishøj. Men det skal være endnu bedre. Derfor arbejder Ishøj Kommune hele tiden på at forbedre de mange offentlige servicetilbud til borgerne i kommunen. Borgerne i kommunen har mange forskellige kulturelle baggrunde. Mere end hver fjerde indbygger har en anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen er karakteriseret ved en befolkning der uddannelses og indkomstmæssigt dækker et bredt spekter. Samlet set er der tale om en befolkningssammensætning, der efterspørger vidt forskellige servicetilbud, og en god offentlig service er i Ishøj Kommune i mange år blevet prioriteret højt. I Ishøj Kommune skal der skabes mulighed for at omstille og tilpasse servicefaciliteterne i takt med økonomiske og samfundsmæssige forandringer. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes servicestrategi 12/39

15 Sundhed Byrådet ønsker at sikre gode rammer for en sund levevis. Det skal være let at vælge den sunde livsstil og sværere at vælge den usunde. Uddannelse, arbejde og etnisk baggrund har betydning for vores livsstil, og hvilke livsstilssygdomme vi kan udvikle. Derfor er det vigtigt, at sundhedsindsatsen er målrettet dem, der har brug for særlige tilbud. Byrådet ønsker at sikre lighed i sundhed, så alle har mulighed for at træffe det sunde valg. Sundhed skal være en naturlig del af vores hverdag. Sundhed skal tænkes ind i alle kommunens aktiviteter fra sund mad i daginstitutionerne, motion på plejehjemmene, gode og trafiksikre cykelstier, spændende legepladser, gode idrætsfaciliteter, rygestopkurser, specialtilbud til patienter med sukkersyge og meget andet. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes sundhedspolitik Med det nye Læge og Sundhedscenter er der skabt et centrum i byen for forebyggelse og sundhedsfremme. Her vil borgerne fremover tage hen, hvis de fx har brug for hjælp til kostvejledning hos en af Ishøj Kommunes to diætister, skal have tilset et sår af kommunens sygeplejersker, har en tid hos jordemoderen eller skal deltage på et kursus om at leve med en kronisk sygdom. Det at samle flere sundhedsfaglige personalegrupper på tværs af kommunale og regionale skel vil give en positiv synergi og i sidste ende en bedre og helhedsorienteret indsats til gavn for Ishøjs borgere. 13/39

16 Børn Byrådet ønsker, at der i kommunen skabes rammer for, at forældre, lærere, pædagoger, idrætsledere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre kan give børnene en tryg, lærerig og udviklende tilværelse. Alle børn i Ishøj Kommune skal have muligheden for at træffe gode og sunde valg, så de kan få et rigt, trygt og udviklende ungdoms og voksenliv. De fysiske rammer kommunens børn færdes i skal have æstetisk kvalitet. Her er det også et mål, at børnene skal møde 'uberørthedens æstetik' i form af de mange naturområder, kommunen har til rådighed. De fysiske rammer, inde såvel som ude, skal indbyde til fysisk aktivitet og selvstændig leg. Børnenes kreative og innovative talenter skal udvikles gennem fritids og kulturaktiviteter, og deres evner til at fungere i grupper, på hold og i teams skal fremmes i de tilbud kommunen og foreningslivet tilbyder. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes børnepolitik Læs mere om børn under Skoler og Institutioner Kommunens medarbejdere skal sammen med forældrene støtte det enkelte barn og den unge i en alsidig udvikling og tilegnelse af kompetencer og kvalifikationer. En målsætning er ligeledes, at alle familier i kommunen der ønsker det, kan få hjælp og vejledning til at understøtte deres barns opvækst, opdragelse, udvikling og uddannelse. 14/39

17 Unge Ishøj er et multikulturelt samfund. Der skal arbejdes for at udnytte denne mulighed og styrke til glæde for de unge. Ishøj Kommune vil arbejde for at styrke de unges forudsætninger for at deltage aktivt i demokratiet samtidig med, at de unge gives medansvar og indflydelse i anliggender, der vedrører dem. Der skal gøres en særlig indsats for, at alle unge får en uddannelse og videre er i beskæftigelse. Der skal sættes ind med opfølgning, så uddannelsen gennemføres, eller der findes alternative muligheder. Alle unge skal have grundlæggende kvalifikationer indenfor IT, således at de selv kan tilegne sig ny viden indenfor området. Samtidig skal der være fokus på at kvalificere de unge til at begå sig i det internationale samfund. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes ungdomspolitik De unge i kommunen, der har vanskeligheder af den ene eller anden slags, skal have støtte og hjælp. Der skal så tidligt som muligt gøres en særlig indsats for denne gruppe. For at sikre de unge den bedst mulige basis for en sund udvikling, skal der arbejdes for, at de unge i Ishøj kan bo i velfungerende boligområder med alsidige udfoldelsesmuligheder. Danske og udenlandske undersøgelser peger på, at flere og flere børn og unge er i sundhedsmæssig fare. Gennem en analyse og kortlægning af området skal der arbejdes på at mindske de unges sundhedsproblemer. Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedste udviklingsmuligheder for unge. 15/39

18 Ældre Ishøj Kommune arbejder hele tiden målrettet på at forbedre de mange tilbud til de ældre borgere i kommunen. Ældreområdet står over for mange nye udfordringer. En af de største udfordringer i det kommende årti er, at Ishøj Kommune vil opleve en stigning i antallet af ældre over 60 år. Det fører til et stigende pres på og stiller krav til serviceudbuddet og kapaciteten af kerneydelser såsom aktivitets og botilbud til de ældre. Kommunen skal sikre, at den gode service fastholdes samtidig med, at kapaciteten på ældreområdet følger den voksende gruppe af ældre i Ishøj. Den kommende generation af ældre stiller nye krav til et aktivt seniorliv. Stigningen af borgere med demens stiller flere og anderledes krav til ældrepleje. Samtidig oplever landets kommuner stigende vanskeligheder med rekruttering af personale til ældreplejen. Derfor står ældreplejen overfor mange nye udfordringer. Ishøj Kommunes ældreplan De ældre skal have de rette botilbud. Udvidelsen af omsorgscentret Kærbo og planerne om at renovere og ombygge Torsbo er med til at sikre behovet for ældre og plejeboliger et godt stykke ind i fremtiden. Samtidig har langt de fleste mennesker det bedst i eget hjem, hvor man kender omgivelserne. Ishøj Kommune vil derfor fortsat støtte, at man kan blive boende længst muligt i eget hjem. Der bliver brug for flere hænder i ældreplejen samtidig med, at rekruttering af medarbejdere bliver sværere. Det stiller nye krav til arbejdspladsen, og kommunen vil arbejde for at skabe en god arbejdsplads i ældreplejen. Rekruttering og fastholdelse er her vigtige temaer. Ishøj Kommune har på nuværende tidspunkt 204 ældreboliger fordelt i Vejleåparken, Vejledalen, Åparken, Ishøj Bygade, Torsbo og Kærbo. Af plejeboliger har kommunen på nuværende tidspunkt 24 på Torsbo og 64 på Kærbo. For borgere med demenssygdomme har kommunen på Torsbo et daghjem samt otte plejeboliger. Den kraftige fokusering på et aktivt og sundt ældreliv er for alvor ved at slå igennem. Ishøj Kommune har et rigt foreningsliv med mange sociale aktiviteter, frivillige foreninger og sportsklubber. De frivillige foreninger, sportsforeninger og Omsorgscentret Kærbo tilbyder hver uge fysiske aktiviteter for en stor del af borgerne over 60 år. 16/39

19 17/39

20 Handicappede Ishøj Kommune vil aktivt arbejde for at ligestille borgere med handicap med kommunens øvrige borgere. Alle borgere med et handicap udgør en ressource, og kommunen finder det centralt at understøtte det enkelte menneskes evner og kompetencer. Der skal således ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage i samfundslivet. På handicapområdet har kommunen en række målsætninger. Det er et mål, at kompetence og god koordination skal skabe grundlaget for en god service. Kendskabet, til hvilke muligheder man som handicappet har i kommunen, skal udbredes. Handicappede skal blandt andet have gode muligheder for oplevelser og aktiv deltagelse i kommunens fritids, idræts og kulturliv. Ishøj Kommunes handicappolitik Børn med særlige behov som følge af handicap skal der tages særligt hånd om, og handicappede borgere skal sikres adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet. Kommunen vil arbejde for, at de handicappede borgeres boliger opfylder de særlige behov, og generelt skal det sikres, at man har mulighed for at bevæge sig rundt i samfundet med et handicap. For at sikre de bedst mulige forhold og vilkår for handicappede er der udarbejdet en samlet plan for, hvordan kommunen ønsker at udvikle handicapområdet en handicappolitik. For at kunne realisere målene er der i forbindelse med politikken udarbejdet en tilhørende handleplan, der gælder for perioden Kommunen tilbyder en række ydelser til borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne, har behov for en særlig støtte til at klare de daglige opgaver i hjemmet, komme omkring, tage en uddannelse, bestride et arbejde eller deltage i det lokale kulturliv. Borgere med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal så vidt muligt sikres samme muligheder som andre til at opnå dette. Borgere der på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at klare sig i egen bolig, har mulighed for enten at modtage hjælp i boligen eller at blive tilbudt en handicapvenlig bolig. Kommunen har to botilbud Søvangs Allé og Spindehuset og derudover er der Løkkekrogen der ligger i Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune arbejder løbende på at forbedre adgangen til Ishøj Kommunes udendørsarealer samt adgangen til de kommunale bygninger. Ishøj Kommunes planlægning i forhold til anlæg og bygninger skal tilrettelægges med henblik på at opnå størst mulig uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed for borgere med et handicap. Ishøj Kommune vil endvidere sætte fokus på handicapbestemmelser i forbindelse med byggeri og renoveringsprojekter. 18/39

21 19/39

22 Kulturtilbud Det overordnede mål for kommunen på kulturområdet er at sikre, tage initiativ og medvirke til et bredt udbud af kulturelle aktiviteter og oplevelser i forskellige sammenhænge. Dette kan forme sig som individuelle aktiviteter eller som aktiviteter i fællesskab med andre og omfatter foreningsliv, musik, undervisning, idræt, friluftsliv, traditionelle og nyskabende aktivitetsområder samt kunstneriske udtryk både i etablerede sammenhænge og i det uorganiserede vækstlag. De forskellige aldersgrupper har forskellige tilgange til kulturen. Befolkningsudviklingen med det stigende antal ældre resulterer i et behov for udvikling af nye muligheder for kulturel udfoldelse. Ishøj Kommunes kulturpolitik De aktive kulturelle fællesskaber skal prioriteres, og kulturområdet skal karakteriseres ved en balance mellem tradition og fornyelse. 20/39

23 Arken Museum for Moderne Kunst ARKEN Museum for Moderne Kunst, der blev indviet i 1996, er både en arkitektonisk seværdighed og et aktivt centrum for den moderne kunst. ARKEN ligger som et skib, med stævn og sejl, på kanten af havet. Museets bemærkelsesværdige arkitektur er en stor del af udstillingsoplevelsen m² beton, metal og glas danner en bygning med overraskelser. Den markante bygning skærper og vækker sanserne og den originale arkitektur skaber de gode rammer for ARKENs udstillinger. ARKEN er forum for den danske, nordiske og internationale kunst, med hovedvægten lagt på perioden efter ARKENs samling og skiftende udstillinger omfatter både traditionelle udtryksformer som maleri, skulptur og grafik og nye medier som video, installationer og fotografi. Arkens hjemmeside ARKEN lægger stor vægt på formidlingen af kunsten, ikke blot i form af de populære omvisninger i udstillingerne. Der bliver for eksempel også vist film, som knytter sig til de aktuelle udstillinger, og i skolernes ferier er der oftest særlige arrangementer for børn og unge. Gennem tiden har ARKENs nye og anderledes arkitektur huset udstillinger af verdenskendte kunstnere som Pablo Picasso, Edvard Munch, Chagall og Asger Jorn og fået tidssvarende modspil af den nyeste samtidskunst i bl.a. ARKENs samling. Der er en storslået udsigt over vandet fra ARKENs café og museumsbutikken har et stort udvalg af dansk design, kunstbøger og gaveartikler. I løbet af året arrangeres der desuden diverse koncerter og foredrag på museet. Der er planer om en fremtidig mindre udvidelse af Arken for at få mulighed for flere administrationsfaciliteter. Derfor er rammerne for den maksimale bebyggelsesprocent med denne kommuneplan hævet til /39

24 22/39

25 Bibliotek Ishøj Bibliotek ligger i nederste etage af Ishøj Bycenter. Biblioteket har en stor samling af bøger, film og musik for både børn og voksne. Udover bøger på dansk tilbyder biblioteket litteratur på de skandinaviske sprog, på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk, samt på urdu, tyrkisk og arabisk. Biblioteket abonnerer på mange daglige aviser fra både ind og udland. I hele åbningstiden er der adgang til internettet. Forår og efterår er der mange aktiviteter på biblioteket for både børn og voksne. Ishøj biblioteks hjemmeside 23/39

26 Bredekærgård Bredekærgård er Ishøj Kommunes aktive landbrug med dansk bondegårdskultur som i første halvdel af 1900 tallet. Bredekærgård ligger i Tranegilde, Ishøjs ældste landsby med en historie der kan føres tilbage til stenalderen. Bredekærgårds historie kan spores tilbage til 1624, hvor Kong Christian IV overtog gården, og den var en del af kongens jagtmarker indtil midten af 1700 tallet. Herefter kom gården i privat eje frem til 1974, hvor Miljøministeriet overtog den. I 1975 overtog Ishøj Kommune gården, der nu huser en lang række forskellige aktiviteter. Formålet med Bredekærgård er at bevare et stykke dansk bondegårdskultur fra tiden 1930 til Gården skal give borgerne, især børnene, mulighed for indblik i landbrugets forhold, herunder drift med dyr, maskiner osv. Samtidig er Bredekærgård udgangspunkt for andre aktiviteter i Den Grønne Kile. Læs mere om Bredekærgård 24/39

27 Ishøj Dyrepark En tur ud i Ishøjs grønne natur går naturligt gennem Ishøj Dyrepark ved Tranegilde. Der finder man får, wallisergeder, muffloner (en fårerace) og skotsk højlandskvæg. Parkområdet har engang hørt under de kongelige vildtbaner. I udkanten af dyreparken mod vest står en vildtbanesten, et fredet nationalt mindesmærke, som blev sat af Christian VII i 1775 til markering af kongens eneret på jagten. Skoven, der skærmer mod motorvejen, og beplantningerne langs med stierne, lader naturens farvespil udfolde sig på alle årstider og er en pragtfuld ramme om dyrene, som trives i store indhegninger. En rigtig lille oase. Ved indgangen til dyreparken står en flot, rød kinesisk inspireret portal, som har en helt særlig historie. Den blev fremstillet til en udstilling i København i 1888 som en del af de internationale udstillinger i forbindelse med verdensudstillingen. Her blev den placeret ved Tivolis indgang, hvor den stod i mange år. Da den blev udskiftet i 30'erne, kom den til Jægerkroen ved Ishøj Strand. Læs mere om Ishøj Dyrepark I 1935, da den nye landevej mellem København og Køge kom til at gå bag om Jægerkroen, blev portalen opstillet som blikfang ved vejen. Kroen brændte i 1975, og Ishøj Kommune overtog portalen. Nu er den restaureret og sat ud i det grønne på stolper af pommersk fyr. Et stykke historisk design. 25/39

28 Ishøj Golf Center Ishøj Golf Center stod færdigt i 2007 og minder i sit design om Grand Canyon i miniformat, hvor selve terrænet forskydes i en række niveauer. Udover et stort træningsanlæg med bl.a. fire putting greens tilbyder Ishøj Golf Center 27 huller, hvor ni af dem er pay & play, Driving range med 30 udslagssteder, heraf seks overdækkede. Ishøj Golf Center er åben alle ugens dage. Læs mere om Ishøj Golf Center 26/39

29 Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Idræts og Fritidscenter er et moderne og veludbygget center med mange udfoldelsesmuligheder. Centeret danner unikke rammer og muligheder for kursusophold, konferencer, seminarer, dagmøder, firma og familieselskaber, idræts og træningsophold, teambuilding samt udstillingsfaciliteter. Samtidig danner centeret ramme om mange borgeres fritidsaktiviteter i hverdagen som håndbold, fodbold, kampsport og så videre. Læs mere om Ishøj Fritids & Idrætscenter 27/39

30 Ishøj Kultur Café Ishøj Kultur Café rummer kulturelle og musikalske arrangementer hele året rundt. Caféen lægger hus til store og små koncerter, teaterforestillinger, biograffilm, jazz hver søndag, særarrangementer og en række skiftende kunstudstillinger. Stedet samarbejder løbende med foreninger og øvrige kulturelle institutioner i Ishøj Kommune. Biografen er en del af Ishøj Kultur Café. Her vises aktuelle film for både børn og voksne. Ishøj Kultur Café Ishøj Bio 28/39

31 Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center er en fritidsklub med mange muligheder. Klubben stiller både motocross maskiner og gokarter til rådighed, og værkstedet er altid til fri afbenyttelse. Ishøj Motor Center 29/39

32 Ishøj Musik og Billedskole Visionen for musikskolen er at være et skabende læringsmiljø, hvor oplevelser, egen udfoldelse i fællesskaber på tværs af aldersgrupper, fag, nationalitet og kreative interesser trives under samme tag. Kreativ beskæftigelse, leg og læring er nødvendige forudsætninger for det holistiske menneskesyn hvor der er tanke på "det hele menneske". Derfor er målet at udvikle en kulturskole med sammenhæng mellem bredde og elite, med ambition, kvalitet og kærlighed til kreativitet og læring. Skolen skal tilbyde både egen udfoldelse, læring i fællesskab med andre, og oplevelser, koncerter mv. på professionelt niveau. Aktiviteterne organiseres for børn og voksne, skoler, institutioner, foreninger, virksomheder m.v. i lokalsamfundet. Billedskolens målsætning er, at give børn og unge de bedst mulige rammer for at udvikle deres billedsprog og kreativitet og at arbejde undersøgende, eksperimenterende og reflekterende med billeder. Målet med undervisningen er at stimulere elevernes kreativitet og billedsproglige udvikling gennem praktisk arbejde med kunstneriske udtryksformer. Ishøj Musik og Billedskole Billedskolen samarbejder med ARKEN Museum for Moderne Kunst, samt folkeskoler og øvrige institutioner i Ishøj Kommune. Undervisningen foregår efter skoletid dels i Strandgårdskolens rummelige værksteder og dels i ARKENs gallerier og undervisningslokaler. 30/39

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/44

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/44 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/44 Om Ishøj...3/44 Ishøj den grønne port...5/44 Ishøj en del af Fingerbyen...6/44 Ishøj i tal...8/44 Samarbejde med andre kommuner...9/44 Vestegnssamarbejdet...10/44

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Familie. Politik for Herning Kommune

Familie. Politik for Herning Kommune Familie Politik for Herning Kommune Indhold Forord Lars Krarup Borgmester Forord af Lars Krarup, Borgmester 3 Familiepolitik - Indledning - Vision - Målsætninger 4-5 1 - Familien 6-7 2 - Familieliv og

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Souschef med stedfortræderfunktion

Souschef med stedfortræderfunktion Souschef med stedfortræderfunktion Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig souschef med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere