Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan /39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse kommuneplan /39 Om Ishøj...3/39 Ishøj den grønne port...5/39 Ishøj en del af Fingerbyen...6/39 Ishøj i tal...7/39 Samarbejde med andre kommuner...8/39 Vestegnssamarbejdet...9/39 Ringbyen...10/39 Offentlig service...12/39 Sundhed...13/39 Børn...14/39 Unge...15/39 Ældre...16/39 Handicappede...18/39 Kulturtilbud...20/39 Arken Museum for Moderne Kunst...21/39 Bibliotek...23/39 Bredekærgård...24/39 Ishøj Dyrepark...25/39 Ishøj Golf Center...26/39 Ishøj Idræts & Fritidscenter...27/39 Ishøj Kultur Café...28/39 Ishøj Motor Center...29/39 i

2 Indholdsfortegnelse Ishøj Musik og Billedskole...30/39 Ishøj Strand Vandrehjem...31/39 Ishøj Svømmehal...32/39 Ishøj Teater...33/39 Ishøj Naturcenter...34/39 Thorsbro Vandværk...35/39 Skoler og Institutioner...36/39 Daginstitutioner...38/39 Skole og uddannelse...39/39 ii

3 kommuneplan 2009 Ishøj ishoej.odeum.com 1/39

4 Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. ny tekst 2/39

5 Om Ishøj Ishøj er en spændende og alsidig kommune med både byområde og landsbyer. Ishøj skal stå stærkt, samtidig med at samarbejde med andre kommuner vægtes højt. Ishøj Kommune blev oprettet i 1842 under navnet Torslunde Ishøj Sognekommune. Dengang bestod kommunen af Torslunde sogn med landsbyen Torslundemagle og Ishøj sogn med landsbyerne Ishøj og Tranegilde. Efter den store udbygning i forbindelse med Køge Bugt planen skiftede kommunen i 1975 navn til Ishøj. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Udviklingen af Ishøj var en del af Køge Bugt planen. Planlægningen skulle sikre gennemplanlagte forstæder til København og initiativet blev iværksat med Køge Bugt loven fra Loven tog planmæssig udgangspunkt i Fingerplanen og udbygningen af S togslinien til Køge. Køge Bugt planen var en ambitiøs plan for et nyt vækstområde for mennesker. Med baggrund i planen udarbejdede kommunerne efterfølgende detailplaner, der var i tidsmæssig overensstemmelse med udbygningen af jernbane og vejnet. De ni S togsstationer fra Avedøre til Jersie skulle udgøre nye centre for nye byer med indbyggere. Generelt for udbygningen var, at bebyggelsestætheden var større tæt ved stationerne, at parcelhuskvartererne blev placeret tæt ved stranden og erhvervsområderne adskilt fra boligområderne. Befolkningstallet i Ishøj steg enormt med udbygningen. I 1965 boede der i Ishøj og allerede i 1979 var det steget til cirka , hvilket nogenlunde svarer til indbyggertallet i dag. Det meste af den offentlige og private service er placeret i Ishøj Bycenter, der ligger ved stationen. I 1980 blev Ishøj Strandpark indviet som en del af Køge Bugt Strandpark, hvilket var med til at give hele kyststrækningen et positivt løft. Strandparken er en kunstig planlagt kystlinie placeret meter foran den oprindelige. Køge Bugt Strandpark rummer 7 km sandstrand, heraf cirka 2,5 km i Ishøj. Strandparken har medført mange lokale forbedringer blandt andet for vandkvaliteten og sikring mod stormflod i de lavtliggende parcelhuskvarterer. Endvidere har Strandparken udviklet sig til et vigtigt yngle og rasteområde for en lang række fuglearter af ornitologisk interesse. Strandparken er et alsidigt fritidsområde med strand, store grønne områder, lystbådehavn og vandsportsklubber. I 1996 fik Strandparken endvidere en kulturel attraktion med åbningen af Arken, Museum for Moderne Kunst. Mange af tilflytterne i 1970'erne var unge børnefamilier. I dag er befolkningssammensætningen meget blandet. I 2009 bor der knapt indbyggere i kommunen, heraf er cirka indvandrere eller efterkommere af indvandrere, svarende til cirka 32%. Lidt flere end 60% kommer fra Europa heraf mange fra Tyrkiet. 3/39

6 Historisk trækker Ishøj spor tilbage til Bronzealderen. Den ene af Ishøjs to bevarede gravhøje indeholdt en våbengrav fra den ældre bronzealder. Ved Torslunde Mark er der fundet en rig grav fra yngre romersk jernalder med blandt andet romerske glas og bronzekar. 4/39

7 Ishøj den grønne port Ishøj ligger smukt placeret ud til Køge Bugt, hvor der er udsigt over København mod nordøst, Greve og Stevns Kommuner, samt Sverige på den modsatte side af Øresund. Her er både strand, strandeng og havn der indbyder til forskellige oplevelser og brug. Det er også her, at kunstmuseet Arken ligger flot placeret som et skib lige ud til vandet. Mod vest strækker kommunen sig ind i landet med åbne grønne vidder, her er landbrugsjorde, der afspejler dansk landsbrugstradition med flere gårde og mindre husmandssteder, dyrepark og skov, og længst mod vest det storslåede Herregårdslandskab, med store marklodder, enkeltstående egetræer og herregårdene Benzonsdal og Barfredshøj. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj har én større by, Ishøj By, som ligger placeret mellem stranden og det åbne land. Det er her, de fleste af kommunens kulturelle, sociale og servicemæssige tilbud er placeret. I det åbne land ligger landsbyerne Ishøj Landsby, Torslunde og Tranegilde smukt placeret i hvert sit landskabelige område. 5/39

8 Ishøj en del af Fingerbyen Ishøj er en del af Københavns fingerbystruktur, der siden den første Fingerplan i 1947 har dannet basis for planlægningen af den samlede hovedstad. Fingerplanen danner et let opfatteligt billede af de overordnede sammenhænge i byen med København som håndfladen hvor fingrene, der alle er bygget op omkring infrastruktur og offentlig transport, strækker sig ud til de fem købstæder Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør samt Farum. Planen med Fingerbyen har været at skabe sammenhæng mellem byens overordnede funktioner og infrastrukturen. Samtidig har Fingerplanen haft fokus på at fastholde et enestående fritidslandskab, som forgrener sig ind i de tætte byområder mod København. Strukturen i Fingerbyen har ligeledes vist sig bæredygtig ved at kunne tilpasse sig ændringer i vækst, erhverv, teknologi og livsformer. Ishøj er centralt placeret på den sydlige finger med let tilgængelighed til hele Københavnsområdet. Adgangen og muligheden for at komme hurtigt til og fra kommunen, gør Ishøj attraktiv for både borgere og virksomheder. 6/39

9 Ishøj i tal Ishøj dækker et areal på 25,94 km². Der bor knap borgere i kommunen et indbyggertal der har ligget forholdsvis stabilt gennem mange år. Der forventes en lille tilvækst de næste 10 år på cirka 500 borgere. Befolkningsstrukturen vil ændre sig over de næste 20 år. De mest markante ændringer er, at der sker et fald i gruppen af erhvervsaktive samtidig med at der bliver flere ældre. Gruppen af ældre over 60 stiger med godt 70 procent, selvom der er et lille fald i gruppen af 60 årige. Af børn og unge er forandringen ikke stor, med undtagelse af de årige. Denne gruppe vil falde med cirka 15 procent. Det betyder, at der om 20 år vil være færre til at forsørge de unge og ældre. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Mere end 95 % af borgerne bor i bymæssig bebyggelse, hvilket afspejler bystrukturen i Ishøj med Ishøj By, som dækker et areal på cirka 5,5 km² og de tre mindre landsbyer. Halvdelen af alle boliger i kommunen er almene boliger, mens der er godt 42 % ejerboliger. Fordelingen på landsplan er væsentlig anderledes. Her er kun knap 20 % almene boliger, mens godt 55 % er ejerboliger. I Ishøj er der cirka arbejdspladser. På trods af, at der er mange arbejdspladser, pendler godt 70 % af arbejdsstyrken ud af kommunen, hvilket er lidt flere, end der pendler til kommunen for at arbejde. Antallet af fuldtidsledige ligger højere i Ishøj end på landsplan. I Ishøj er 3,9 % af arbejdsstyrken fuldtidsledige, mens det kun gælder for 2,6 % for hele landet. Generelt er der sket en stigning i antallet af ledige. På landsplan er ledigheden gået fra 2,3 % i januar 2008 til 2,6 % til januar I den samme periode er ledigheden i Ishøj steget fra 3,7 % til 3,9 %. Dette betyder at ledigheden på landsplan er steget 13 % hvorimod den i Ishøj Kommune kun er steget 5,4 %. Der er sket en ændring i fordelingen af ledigheden i forhold til køn fra 2008 til Førhen har der på landsplan været flere ledige kvinder end mænd. Dette billede har ændret sig således, at der i dag på landsplan er flere ledige mænd end kvinder. I Ishøj har billedet også ændret sig således, at der er næsten lige mange ledige mænd og kvinder. Men hvor der er kommet flere ledige mænd, er antallet af ledige kvinder faldet svagt. En del af årsagen til dette skal findes i, at der er nedgang i de traditionelle mandefag. 7/39

10 Samarbejde med andre kommuner I udviklingen af Ishøj er det i mange sammenhænge hensigtsmæssigt at se kommunen i en større sammenhæng og se ud over kommunens grænser. Planlægningen for forhold som et kommunalt bymønster, en detailhandelsstruktur og tekniske anlæg er afhængig af udviklingen i nabokommunerne. Samtidig fortsætter vejnettet, naturområderne, vandløb over kommunegrænserne og kræver derfor koordinering mellem kommunerne. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Byrådet ønsker at indgå i tværkommunale samarbejder for at sikre en overordnet visionær og langsigtet planlægning, der tilgodeser og understøtte mulighederne i kommunerne imellem. De tværkommunale samarbejder arbejder med emner af overordnet regional karakter og skal sikre sammenhæng og regionale hensyn. Ishøj Kommune deltager i to etablerede arbejdsgrupper, Vestegnssamarbejdet og Dialogprojekt Ringbyen. Herudover opfordrer og understøtter Ishøj samarbejde med andre kommuner, herunder specielt nabokommunerne. Nabokommunerne Vallensbæk og Høje Taastrup er en del af Vestegnssamarbejdet. Med Greve Kommune, naboen mod syd, udveksles der oplysninger, blandt andet i forbindelse med den regionale udvikling. 8/39

11 Vestegnssamarbejdet Ishøj Kommune er gået sammen med seks andre kommuner på Vestegnen for at styrke erhvervsliv, arbejdsmarked og uddannelser på Vestegnen. Endvidere arbejder Vestegnssamarbejdet sammen om planlægning, miljø, trafik, sundhed og turisme. Vestegnssamarbejdet er et samarbejde mellem: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Samarbejdet har to hovedformål. Vestegnssamarbejdet skal aktivt markere Vestegnens synspunkter indenfor en række fokusområder samt profilere Hovedstadens Vestegn som en velfungerende del af Region Hovedstaden. Og Vestegnssamarbejdet skal arbejde for at skabe optimale betingelser for virksomheder og borgere på Vestegnen. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. Link til Vestegnssamarbejdets hjemmeside Formålene skal opnås gennem vidensbaseret dialog mellem myndigheder, organisationer, erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Målsætningerne skal realiseres via debat, erfarings og informationsudveksling mellem deltagerne i Vestegnssamarbejdet med henblik på at udarbejde fælles udviklingsstrategier for området og gennem fælles initiativer vedrørende erhvervsudviklingen i området. 9/39

12 Ringbyen Samarbejdet om Ringbyen er skabt i sammenhæng med etableringen af en mulig kommende letbane en moderne sporvogn langs Ring 3, fra Lundtofte i Lyngby Taarbæk til Ishøj og Avedøre Holme i Hvidovre. Samarbejdet er et dialogprojekt, som kommunerne langs Ring 3 har startet for at sikre, at der kan etableres en letbane samt, at der udvikles en fælles byvision for Ringbyen byen langs Ring 3. Kommunerne i Dialogprojekt Ringbyen er Ishøj, Hvidovre, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Lyngby Taarbæk. Byvisionen skal sikre en langsigtet og holdbar planlægning af områderne langs letbanen. Byvisionen skal blive et vigtigt element i valget af transportløsning, og den nødvendige fokus på sammenhæng mellem byudvikling og infrastruktur. Intentionspapir for Dialogprojekt RINGBYEN Letbanen vil give nye muligheder for en visionær byomdannelse og udvikling i den ring af byområder, som rummer et meget stort udviklingspotentiale langs letbanen. Derfor er kommunerne langs Ring 3 gået sammen om at udvikle en fælles byvision for Ringbyen. Med en fælles vision om udviklingen af nye, moderne, bæredygtige byområder er startskuddet givet for en byudvikling med store fremtidsperspektiver, som nytænker de stolte byplantraditioner og kan markere sig i det 21. århundrede. Byvisionen og letbanen styrker gensidigt hinanden. Byvisionen vil øge letbanens passagergrundlag og dermed også investeringens rentabilitet. Tilsammen vil letbanen og udviklingen af den tætte, bæredygtige by skabe en høj tilgængelighed og en langsigtet, holdbar udvikling til gavn for hele Hovedstadsområdet. 10/39

13 11/39

14 Offentlig service Det er godt at bo i Ishøj. Men det skal være endnu bedre. Derfor arbejder Ishøj Kommune hele tiden på at forbedre de mange offentlige servicetilbud til borgerne i kommunen. Borgerne i kommunen har mange forskellige kulturelle baggrunde. Mere end hver fjerde indbygger har en anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen er karakteriseret ved en befolkning der uddannelses og indkomstmæssigt dækker et bredt spekter. Samlet set er der tale om en befolkningssammensætning, der efterspørger vidt forskellige servicetilbud, og en god offentlig service er i Ishøj Kommune i mange år blevet prioriteret højt. I Ishøj Kommune skal der skabes mulighed for at omstille og tilpasse servicefaciliteterne i takt med økonomiske og samfundsmæssige forandringer. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes servicestrategi 12/39

15 Sundhed Byrådet ønsker at sikre gode rammer for en sund levevis. Det skal være let at vælge den sunde livsstil og sværere at vælge den usunde. Uddannelse, arbejde og etnisk baggrund har betydning for vores livsstil, og hvilke livsstilssygdomme vi kan udvikle. Derfor er det vigtigt, at sundhedsindsatsen er målrettet dem, der har brug for særlige tilbud. Byrådet ønsker at sikre lighed i sundhed, så alle har mulighed for at træffe det sunde valg. Sundhed skal være en naturlig del af vores hverdag. Sundhed skal tænkes ind i alle kommunens aktiviteter fra sund mad i daginstitutionerne, motion på plejehjemmene, gode og trafiksikre cykelstier, spændende legepladser, gode idrætsfaciliteter, rygestopkurser, specialtilbud til patienter med sukkersyge og meget andet. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes sundhedspolitik Med det nye Læge og Sundhedscenter er der skabt et centrum i byen for forebyggelse og sundhedsfremme. Her vil borgerne fremover tage hen, hvis de fx har brug for hjælp til kostvejledning hos en af Ishøj Kommunes to diætister, skal have tilset et sår af kommunens sygeplejersker, har en tid hos jordemoderen eller skal deltage på et kursus om at leve med en kronisk sygdom. Det at samle flere sundhedsfaglige personalegrupper på tværs af kommunale og regionale skel vil give en positiv synergi og i sidste ende en bedre og helhedsorienteret indsats til gavn for Ishøjs borgere. 13/39

16 Børn Byrådet ønsker, at der i kommunen skabes rammer for, at forældre, lærere, pædagoger, idrætsledere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre kan give børnene en tryg, lærerig og udviklende tilværelse. Alle børn i Ishøj Kommune skal have muligheden for at træffe gode og sunde valg, så de kan få et rigt, trygt og udviklende ungdoms og voksenliv. De fysiske rammer kommunens børn færdes i skal have æstetisk kvalitet. Her er det også et mål, at børnene skal møde 'uberørthedens æstetik' i form af de mange naturområder, kommunen har til rådighed. De fysiske rammer, inde såvel som ude, skal indbyde til fysisk aktivitet og selvstændig leg. Børnenes kreative og innovative talenter skal udvikles gennem fritids og kulturaktiviteter, og deres evner til at fungere i grupper, på hold og i teams skal fremmes i de tilbud kommunen og foreningslivet tilbyder. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes børnepolitik Læs mere om børn under Skoler og Institutioner Kommunens medarbejdere skal sammen med forældrene støtte det enkelte barn og den unge i en alsidig udvikling og tilegnelse af kompetencer og kvalifikationer. En målsætning er ligeledes, at alle familier i kommunen der ønsker det, kan få hjælp og vejledning til at understøtte deres barns opvækst, opdragelse, udvikling og uddannelse. 14/39

17 Unge Ishøj er et multikulturelt samfund. Der skal arbejdes for at udnytte denne mulighed og styrke til glæde for de unge. Ishøj Kommune vil arbejde for at styrke de unges forudsætninger for at deltage aktivt i demokratiet samtidig med, at de unge gives medansvar og indflydelse i anliggender, der vedrører dem. Der skal gøres en særlig indsats for, at alle unge får en uddannelse og videre er i beskæftigelse. Der skal sættes ind med opfølgning, så uddannelsen gennemføres, eller der findes alternative muligheder. Alle unge skal have grundlæggende kvalifikationer indenfor IT, således at de selv kan tilegne sig ny viden indenfor området. Samtidig skal der være fokus på at kvalificere de unge til at begå sig i det internationale samfund. Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra XX. klik her. Ishøj Kommunes ungdomspolitik De unge i kommunen, der har vanskeligheder af den ene eller anden slags, skal have støtte og hjælp. Der skal så tidligt som muligt gøres en særlig indsats for denne gruppe. For at sikre de unge den bedst mulige basis for en sund udvikling, skal der arbejdes for, at de unge i Ishøj kan bo i velfungerende boligområder med alsidige udfoldelsesmuligheder. Danske og udenlandske undersøgelser peger på, at flere og flere børn og unge er i sundhedsmæssig fare. Gennem en analyse og kortlægning af området skal der arbejdes på at mindske de unges sundhedsproblemer. Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedste udviklingsmuligheder for unge. 15/39

18 Ældre Ishøj Kommune arbejder hele tiden målrettet på at forbedre de mange tilbud til de ældre borgere i kommunen. Ældreområdet står over for mange nye udfordringer. En af de største udfordringer i det kommende årti er, at Ishøj Kommune vil opleve en stigning i antallet af ældre over 60 år. Det fører til et stigende pres på og stiller krav til serviceudbuddet og kapaciteten af kerneydelser såsom aktivitets og botilbud til de ældre. Kommunen skal sikre, at den gode service fastholdes samtidig med, at kapaciteten på ældreområdet følger den voksende gruppe af ældre i Ishøj. Den kommende generation af ældre stiller nye krav til et aktivt seniorliv. Stigningen af borgere med demens stiller flere og anderledes krav til ældrepleje. Samtidig oplever landets kommuner stigende vanskeligheder med rekruttering af personale til ældreplejen. Derfor står ældreplejen overfor mange nye udfordringer. Ishøj Kommunes ældreplan De ældre skal have de rette botilbud. Udvidelsen af omsorgscentret Kærbo og planerne om at renovere og ombygge Torsbo er med til at sikre behovet for ældre og plejeboliger et godt stykke ind i fremtiden. Samtidig har langt de fleste mennesker det bedst i eget hjem, hvor man kender omgivelserne. Ishøj Kommune vil derfor fortsat støtte, at man kan blive boende længst muligt i eget hjem. Der bliver brug for flere hænder i ældreplejen samtidig med, at rekruttering af medarbejdere bliver sværere. Det stiller nye krav til arbejdspladsen, og kommunen vil arbejde for at skabe en god arbejdsplads i ældreplejen. Rekruttering og fastholdelse er her vigtige temaer. Ishøj Kommune har på nuværende tidspunkt 204 ældreboliger fordelt i Vejleåparken, Vejledalen, Åparken, Ishøj Bygade, Torsbo og Kærbo. Af plejeboliger har kommunen på nuværende tidspunkt 24 på Torsbo og 64 på Kærbo. For borgere med demenssygdomme har kommunen på Torsbo et daghjem samt otte plejeboliger. Den kraftige fokusering på et aktivt og sundt ældreliv er for alvor ved at slå igennem. Ishøj Kommune har et rigt foreningsliv med mange sociale aktiviteter, frivillige foreninger og sportsklubber. De frivillige foreninger, sportsforeninger og Omsorgscentret Kærbo tilbyder hver uge fysiske aktiviteter for en stor del af borgerne over 60 år. 16/39

19 17/39

20 Handicappede Ishøj Kommune vil aktivt arbejde for at ligestille borgere med handicap med kommunens øvrige borgere. Alle borgere med et handicap udgør en ressource, og kommunen finder det centralt at understøtte det enkelte menneskes evner og kompetencer. Der skal således ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage i samfundslivet. På handicapområdet har kommunen en række målsætninger. Det er et mål, at kompetence og god koordination skal skabe grundlaget for en god service. Kendskabet, til hvilke muligheder man som handicappet har i kommunen, skal udbredes. Handicappede skal blandt andet have gode muligheder for oplevelser og aktiv deltagelse i kommunens fritids, idræts og kulturliv. Ishøj Kommunes handicappolitik Børn med særlige behov som følge af handicap skal der tages særligt hånd om, og handicappede borgere skal sikres adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet. Kommunen vil arbejde for, at de handicappede borgeres boliger opfylder de særlige behov, og generelt skal det sikres, at man har mulighed for at bevæge sig rundt i samfundet med et handicap. For at sikre de bedst mulige forhold og vilkår for handicappede er der udarbejdet en samlet plan for, hvordan kommunen ønsker at udvikle handicapområdet en handicappolitik. For at kunne realisere målene er der i forbindelse med politikken udarbejdet en tilhørende handleplan, der gælder for perioden Kommunen tilbyder en række ydelser til borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne, har behov for en særlig støtte til at klare de daglige opgaver i hjemmet, komme omkring, tage en uddannelse, bestride et arbejde eller deltage i det lokale kulturliv. Borgere med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal så vidt muligt sikres samme muligheder som andre til at opnå dette. Borgere der på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at klare sig i egen bolig, har mulighed for enten at modtage hjælp i boligen eller at blive tilbudt en handicapvenlig bolig. Kommunen har to botilbud Søvangs Allé og Spindehuset og derudover er der Løkkekrogen der ligger i Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune arbejder løbende på at forbedre adgangen til Ishøj Kommunes udendørsarealer samt adgangen til de kommunale bygninger. Ishøj Kommunes planlægning i forhold til anlæg og bygninger skal tilrettelægges med henblik på at opnå størst mulig uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed for borgere med et handicap. Ishøj Kommune vil endvidere sætte fokus på handicapbestemmelser i forbindelse med byggeri og renoveringsprojekter. 18/39

21 19/39

22 Kulturtilbud Det overordnede mål for kommunen på kulturområdet er at sikre, tage initiativ og medvirke til et bredt udbud af kulturelle aktiviteter og oplevelser i forskellige sammenhænge. Dette kan forme sig som individuelle aktiviteter eller som aktiviteter i fællesskab med andre og omfatter foreningsliv, musik, undervisning, idræt, friluftsliv, traditionelle og nyskabende aktivitetsområder samt kunstneriske udtryk både i etablerede sammenhænge og i det uorganiserede vækstlag. De forskellige aldersgrupper har forskellige tilgange til kulturen. Befolkningsudviklingen med det stigende antal ældre resulterer i et behov for udvikling af nye muligheder for kulturel udfoldelse. Ishøj Kommunes kulturpolitik De aktive kulturelle fællesskaber skal prioriteres, og kulturområdet skal karakteriseres ved en balance mellem tradition og fornyelse. 20/39

23 Arken Museum for Moderne Kunst ARKEN Museum for Moderne Kunst, der blev indviet i 1996, er både en arkitektonisk seværdighed og et aktivt centrum for den moderne kunst. ARKEN ligger som et skib, med stævn og sejl, på kanten af havet. Museets bemærkelsesværdige arkitektur er en stor del af udstillingsoplevelsen m² beton, metal og glas danner en bygning med overraskelser. Den markante bygning skærper og vækker sanserne og den originale arkitektur skaber de gode rammer for ARKENs udstillinger. ARKEN er forum for den danske, nordiske og internationale kunst, med hovedvægten lagt på perioden efter ARKENs samling og skiftende udstillinger omfatter både traditionelle udtryksformer som maleri, skulptur og grafik og nye medier som video, installationer og fotografi. Arkens hjemmeside ARKEN lægger stor vægt på formidlingen af kunsten, ikke blot i form af de populære omvisninger i udstillingerne. Der bliver for eksempel også vist film, som knytter sig til de aktuelle udstillinger, og i skolernes ferier er der oftest særlige arrangementer for børn og unge. Gennem tiden har ARKENs nye og anderledes arkitektur huset udstillinger af verdenskendte kunstnere som Pablo Picasso, Edvard Munch, Chagall og Asger Jorn og fået tidssvarende modspil af den nyeste samtidskunst i bl.a. ARKENs samling. Der er en storslået udsigt over vandet fra ARKENs café og museumsbutikken har et stort udvalg af dansk design, kunstbøger og gaveartikler. I løbet af året arrangeres der desuden diverse koncerter og foredrag på museet. Der er planer om en fremtidig mindre udvidelse af Arken for at få mulighed for flere administrationsfaciliteter. Derfor er rammerne for den maksimale bebyggelsesprocent med denne kommuneplan hævet til /39

24 22/39

25 Bibliotek Ishøj Bibliotek ligger i nederste etage af Ishøj Bycenter. Biblioteket har en stor samling af bøger, film og musik for både børn og voksne. Udover bøger på dansk tilbyder biblioteket litteratur på de skandinaviske sprog, på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk, samt på urdu, tyrkisk og arabisk. Biblioteket abonnerer på mange daglige aviser fra både ind og udland. I hele åbningstiden er der adgang til internettet. Forår og efterår er der mange aktiviteter på biblioteket for både børn og voksne. Ishøj biblioteks hjemmeside 23/39

26 Bredekærgård Bredekærgård er Ishøj Kommunes aktive landbrug med dansk bondegårdskultur som i første halvdel af 1900 tallet. Bredekærgård ligger i Tranegilde, Ishøjs ældste landsby med en historie der kan føres tilbage til stenalderen. Bredekærgårds historie kan spores tilbage til 1624, hvor Kong Christian IV overtog gården, og den var en del af kongens jagtmarker indtil midten af 1700 tallet. Herefter kom gården i privat eje frem til 1974, hvor Miljøministeriet overtog den. I 1975 overtog Ishøj Kommune gården, der nu huser en lang række forskellige aktiviteter. Formålet med Bredekærgård er at bevare et stykke dansk bondegårdskultur fra tiden 1930 til Gården skal give borgerne, især børnene, mulighed for indblik i landbrugets forhold, herunder drift med dyr, maskiner osv. Samtidig er Bredekærgård udgangspunkt for andre aktiviteter i Den Grønne Kile. Læs mere om Bredekærgård 24/39

27 Ishøj Dyrepark En tur ud i Ishøjs grønne natur går naturligt gennem Ishøj Dyrepark ved Tranegilde. Der finder man får, wallisergeder, muffloner (en fårerace) og skotsk højlandskvæg. Parkområdet har engang hørt under de kongelige vildtbaner. I udkanten af dyreparken mod vest står en vildtbanesten, et fredet nationalt mindesmærke, som blev sat af Christian VII i 1775 til markering af kongens eneret på jagten. Skoven, der skærmer mod motorvejen, og beplantningerne langs med stierne, lader naturens farvespil udfolde sig på alle årstider og er en pragtfuld ramme om dyrene, som trives i store indhegninger. En rigtig lille oase. Ved indgangen til dyreparken står en flot, rød kinesisk inspireret portal, som har en helt særlig historie. Den blev fremstillet til en udstilling i København i 1888 som en del af de internationale udstillinger i forbindelse med verdensudstillingen. Her blev den placeret ved Tivolis indgang, hvor den stod i mange år. Da den blev udskiftet i 30'erne, kom den til Jægerkroen ved Ishøj Strand. Læs mere om Ishøj Dyrepark I 1935, da den nye landevej mellem København og Køge kom til at gå bag om Jægerkroen, blev portalen opstillet som blikfang ved vejen. Kroen brændte i 1975, og Ishøj Kommune overtog portalen. Nu er den restaureret og sat ud i det grønne på stolper af pommersk fyr. Et stykke historisk design. 25/39

28 Ishøj Golf Center Ishøj Golf Center stod færdigt i 2007 og minder i sit design om Grand Canyon i miniformat, hvor selve terrænet forskydes i en række niveauer. Udover et stort træningsanlæg med bl.a. fire putting greens tilbyder Ishøj Golf Center 27 huller, hvor ni af dem er pay & play, Driving range med 30 udslagssteder, heraf seks overdækkede. Ishøj Golf Center er åben alle ugens dage. Læs mere om Ishøj Golf Center 26/39

29 Ishøj Idræts & Fritidscenter Ishøj Idræts og Fritidscenter er et moderne og veludbygget center med mange udfoldelsesmuligheder. Centeret danner unikke rammer og muligheder for kursusophold, konferencer, seminarer, dagmøder, firma og familieselskaber, idræts og træningsophold, teambuilding samt udstillingsfaciliteter. Samtidig danner centeret ramme om mange borgeres fritidsaktiviteter i hverdagen som håndbold, fodbold, kampsport og så videre. Læs mere om Ishøj Fritids & Idrætscenter 27/39

30 Ishøj Kultur Café Ishøj Kultur Café rummer kulturelle og musikalske arrangementer hele året rundt. Caféen lægger hus til store og små koncerter, teaterforestillinger, biograffilm, jazz hver søndag, særarrangementer og en række skiftende kunstudstillinger. Stedet samarbejder løbende med foreninger og øvrige kulturelle institutioner i Ishøj Kommune. Biografen er en del af Ishøj Kultur Café. Her vises aktuelle film for både børn og voksne. Ishøj Kultur Café Ishøj Bio 28/39

31 Ishøj Motor Center Ishøj Motor Center er en fritidsklub med mange muligheder. Klubben stiller både motocross maskiner og gokarter til rådighed, og værkstedet er altid til fri afbenyttelse. Ishøj Motor Center 29/39

32 Ishøj Musik og Billedskole Visionen for musikskolen er at være et skabende læringsmiljø, hvor oplevelser, egen udfoldelse i fællesskaber på tværs af aldersgrupper, fag, nationalitet og kreative interesser trives under samme tag. Kreativ beskæftigelse, leg og læring er nødvendige forudsætninger for det holistiske menneskesyn hvor der er tanke på "det hele menneske". Derfor er målet at udvikle en kulturskole med sammenhæng mellem bredde og elite, med ambition, kvalitet og kærlighed til kreativitet og læring. Skolen skal tilbyde både egen udfoldelse, læring i fællesskab med andre, og oplevelser, koncerter mv. på professionelt niveau. Aktiviteterne organiseres for børn og voksne, skoler, institutioner, foreninger, virksomheder m.v. i lokalsamfundet. Billedskolens målsætning er, at give børn og unge de bedst mulige rammer for at udvikle deres billedsprog og kreativitet og at arbejde undersøgende, eksperimenterende og reflekterende med billeder. Målet med undervisningen er at stimulere elevernes kreativitet og billedsproglige udvikling gennem praktisk arbejde med kunstneriske udtryksformer. Ishøj Musik og Billedskole Billedskolen samarbejder med ARKEN Museum for Moderne Kunst, samt folkeskoler og øvrige institutioner i Ishøj Kommune. Undervisningen foregår efter skoletid dels i Strandgårdskolens rummelige værksteder og dels i ARKENs gallerier og undervisningslokaler. 30/39

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/44

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/44 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/44 Om Ishøj...3/44 Ishøj den grønne port...5/44 Ishøj en del af Fingerbyen...6/44 Ishøj i tal...8/44 Samarbejde med andre kommuner...9/44 Vestegnssamarbejdet...10/44

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere