nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse"

Transkript

1 Amerikanske Aktier 2016 Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Mulighed for et bonusafkast på 32% selv ved uændrede kurser eller små stigninger i det amerikanske aktiemarked Invester med fuld kapitalbeskyttelse af det investerede indskudte beløb Kontoen kan oprettes fra den 10. april til den 3. maj 2012 Risikomærkning gul, jf. bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter I værste fald vil du ikke modtage noget afkast, men stadig få det indskudte beløb tilbage ved udløb djs.dk/aa2016 nærvær er MERE værd

2 Amerikanske Aktier 2016 Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Amerikanske Aktier 2016 Den Jyske Sparekasse udbyder i perioden 10. april 2012 til 3. maj 2012 kontoen Amerikanske Aktier 2016, hvor afkastet afhænger af udviklingen i aktierne i følgende ti amerikanske børsnoterede virksomheder: McDonald s Corp., The Procter & Gamble Co., CVS Caremark Corp., PepsiCo, Inc., Johnson & Johnson, Colgate- Palmolive Co., Kellogg Co., Wal-Mart Stores Inc., HJ Heinz Co. og The Coca-Cola Co. Virksomhederne er beskrevet nærmere i faktaboks 2. Amerikanske Aktier 2016 er et struktureret indlån og er et alternativ til obligationsinvesteringer og er samtidig en anden måde at investere i aktier på (se faktaboks 1 for teknikken bag denne indlånskonto). Amerikanske Aktier 2016 er et fuldt kapitalbeskyttet produkt, og risikoen er dermed kendt på forhånd, såfremt det strukturerede indlån beholdes til udløb. Det størst mulige tab udgør den mistede forrentning af en eventuel alternativ investering i det strukturerede indlåns løbetid, forudsat at Den Jyske Sparekasse ikke får finansielle problemer, se afsnittet Kreditrisiko. Kontoen giver mulighed for et afkast på 32% (bonusafkast) selv ved uændrede kurser eller svage stigninger i de underliggende aktier. I værste fald giver Amerikanske Aktier 2016 intet afkast, og du får i denne situation ved udløb alene det indskudte beløb tilbage. De økonomiske udsigter Vækstindikatorerne har rettet sig fra sommerens recessionsniveauer og peger nu mod moderat, men stadig skrøbelig vækst. I dette scenarie forventes det at store, primært globale virksomheder, som sælger produkter hvor efterspørgslen er stabil, vil klare sig godt. Aktieudvælgelsen har fokuseret på at finde kvalitetsselskaber med en stærk forretningsmodel og velkendte varemærker. Desuden er de valgte selskaber karakteriseret ved at have en stærk distributionsplatform. Disse egenskaber ventes at gøre det muligt for de valgte selskaber at øge overskuddet selv i et scenarie, hvor væksten bliver moderat fremadrettet. Der ses derfor et stigningspotentiale i alle aktierne på fire års sigt selv med moderate forventninger til væksten i økonomien. Hvad er et struktureret indlån? Amerikanske Aktier 2016 er et struktureret indlån. Du opretter en konto hos Den Jyske Sparekasse, hvor det indskudte beløb (min kr.) ikke forrentes med en bestemt rente som ved traditionelle indlån, men hvor afkastet i stedet afhænger af udviklingen på aktiemarkedet. I faktaboks I viser figuren teknikken bag det strukturerede indlån. Dermed kan et struktureret indlån beskrives som en kombination af et traditionelt indlån og en option. Det traditionelle indlån sikrer kapitalbeskyttelsen ved udløb, mens optionen skaber muligheden for det aktierelaterede afkastpotentiale. Amerikanske Aktier 2016 giver mulighed for at opnå et attraktivt bonusafkast selv i et uændret eller svagt stigende aktiemarked. Hvis aktiemarkederne falder de kommende fire år, har du fuld kapitalbeskyttelse og vil således på udløbsdagen få dit indskud på Amerikanske Aktier 2016 tilbage dog uden afkast. Investeringen er således hensigtsmæssig for investorer med en forventning om, at de underliggende aktier på slutdagen 29. marts 2016 ligger på eller over niveauet på startdagen 10. maj Du kan oprette Amerikanske Aktier 2016 frem til og med 3. maj Hvordan beregnes bonusafkastet? Amerikanske Aktier 2016 giver dig mulighed for at få et attraktivt afkast på maksimalt 32%. Afkastet på Amerikanske Aktier 2016 består af en tilskrivning af bonusafkastet ved udløb 14. april 2016, og bonusafkastet på Amerikanske Aktier 2016 afhænger af udviklingen i de ti underliggende aktier. På slutdagen 29. marts 2016 observeres lukkekursen på de ti underliggende aktier. Såfremt lukkekursen på alle de ti underliggende aktier på slutdagen er lig med eller højere end lukkekursen på startdagen, tilskrives bonusafkastet på 32%. Såfremt lukkekursen på en eller flere af de ti underliggende aktier på slutdagen er under lukkekursen på startdagen, reduceres bonusafkastet med en fradragssats. Fradragssatsen beregnes som 5,5% * gange det antal af de underliggende aktier, der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen. Bonusafkastet kan ikke blive mindre end 0%, da fradragssatsen ikke kan overstige bonusafkastet. Se mere herom i tabel 1 på næste side. Amerikanske Aktier 2016 løber i knapt fire år og henvender sig til investorer, hvis investeringshorisont svarer til denne løbetid, og som deler forventningen om et stabilt aktiemarked inden for de kommende fire år.

3 Tabel 1: Beregning af bonusafkast Antal underliggende aktier Fradragssats Bonusafkast Årlig effektiv rente før skat 0 0,0% 32,0% 7,1% 1 5,5% 26,5% 6,0% 2 11,0% 21,0% 4,8% 3 16,5% 15,5% 3,6% 4 22,0% 10,0% 2,4% 5 27,5% 4,5% 1,1% 6 32,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 0,0 % Note: Antal underliggende aktier betyder antallet af de underliggende aktier, der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen. Bemærk, at afkastscenarierne er beregnet på baggrund af en indikativ fradragssats på 5,5*% Kilde: Den Jyske Sparekasse Dette betyder, at hvis du har indskudt f.eks kr. på Amerikanske Aktier 2016, og to af de underliggende aktier er faldet på slutdagen i forhold til lukkekurserne på startdagen, vil du modtage et afkast på 21% på udløbsdagen (14. april 2016). Dette afkast beregnes som 32% (bonusafkast) fratrukket 11% (fradragssats) svarende til et afkast på 21%, hvilket er kr. Derudover modtager du også det indskudte beløb på udløbsdagen. *) Fradragssatsen på 5,5% er indikativ og fastsættes endeligt på prisfastsættelsesdagen ud fra gældende markedsvilkår. Såfremt fradragssatsen overstiger 6,5%, vil udbuddet af Amerikanske Aktier 2016 blive aflyst. Risikofaktorer Bemærk at alle investeringer er forbundet med risici. Du skal være opmærksom på, at Amerikanske Aktier 2016 er et kompliceret produkt, hvor afkastet bestemmes af komplicerede sammenhænge, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne produktet med andre investeringsprodukter. Afkastrisiko Såfremt kursudviklingen på de ti underliggende aktier betyder, at antallet af aktier, der på slutdagen ikke har en højere lukkekurs end på startdagen, overstiger fem, vil Amerikanske Aktier 2016 blive forrentet med 0% om året uden noget bonusafkast. Nedenfor beskrives de væsentligste økonomiske faktorer, som kan påvirke de underliggende aktier frem til slutdagen 29. marts Markedsrisiko Et af de største usikkerhedsmomenter, der knytter sig til investeringen, er, om forventningerne til fremtiden, som beskrevet i afsnittet De økonomiske udsigter, er for optimistiske. Indlånets markedsværdi er følsomt over for flere forskellige faktorer, herunder udviklingen og udsvingene i kursen på de ti underliggende aktier samt udviklingen i renten. Som vist i tabel 1 er følsomheden i markedsværdien på de ti underliggende aktier ikke lineær med værdien af Amerikanske Aktier 2016, og du vil som investor ikke modtage det samme afkast, som hvis du investerer direkte i de ti underliggende aktier. Derudover er du ikke berettiget til at modtage eventuelt udbytte fra de ti underliggende aktier. Alternativ investering I stedet for at foretage indskud på Amerikanske Aktier 2016 kunne pengene indskydes på en fastrentekonto eksempelvis en Fastrente Pension 2015 med udløb 30. april 2015, hvor man pr. 19. marts 2012 kunne opnå en nominel rente før skat på 2,60% p.a. Du kan læse mere om Fastrente Pension 2015 på Likviditetsrisiko Amerikanske Aktier 2016 er et struktureret indlån i Den Jyske Sparekasse. Du kan hæve dit indskud i Amerikanske Aktier 2016 i perioden frem til udløb 14. april Såfremt du ønsker dette, vil Amerikanske Aktier 2016 blive ophævet til gældende markedsværdi fratrukket en dekort på 2%. Markedsværdien af indlånet kan falde betydeligt under værdien ved oprettelsen, og en ophævelse før tid kan derfor medføre et tab. Derfor vil du i dette tilfælde ikke være omfattet af kapitalbeskyttelsen.

4 Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Kreditrisiko Aktier Bloomberg Ticker Kort beskrivelse Børs Ved det strukturerede indlån Amerikanske Aktier 2016 påtager indskyder sig en kreditrisiko på Den Jyske Sparekasse som ved traditionelle McDonald s Corp. indlån i Den Jyske MCD Sparekasse. UN Equity Den Jyske McDonald s Sparekasse driver en er verdensomspændende omfattet af Garantifonden kæde af fast for foodrestauranter. Menuen omfatter prisbillige produkter, der sælges Indskydere New York og Investorer, Stock Exchange som yder dækning for tab op til et vist beløb hvis i Den hele verden. Jyske Sparekasse går konkurs. Regler The Procter og dækning & Gamble kan Co. ses på og/eller PG UN Equity Procter & Gamble fremstiller og markedsfører forbrugsprodukter i hele verden. Herunder produkter inden for vaskeri, rengøring, Beskatning papir, skønhedspleje, føde- og drikkevarer og sundhedspleje. Selskabets produkter sælges primært gennem store forretningskæder, købmandsforretninger, forretninger for klubmedlemmer, Generelt Indlånet beskattes efter kursgevinstlovens regler materialister om finansielle og nærbutikker. kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det CVS betyder Caremark en Corp. løbende årlig CVS beskatning, UN Equity idet værdien CVS Caremark skal opgøres leverer apoteker- ultimo og hvert sundhedsprodukter. år, således at Selskabet administrerer indgår receptpligtig i indkomstopgørelsen medicin og behandlingsprogram- årligt. Ved ophævelse af indlånet sker op- gevinst/tab New York i forhold Stock Exchange til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel værdi ved oprettelse mer for apoteker, sælger produkter pr. postordre samt driver en gørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller kæde eventuelt af apoteker. værdien Desuden ved driver oprettelse, selskabet hvis en række oprettelsen drugstores er sket inden for samme år. i hele USA, District of Columbia og Puerto Rico. Skattebehandlingen PepsiCo, Inc. afhænger PEP af UN den Equity enkelte kundes PepsiCo, individuelle Inc. sælger situation læskedrikke, og snacks kan ændre og fødevarer sig fremover. hele Vi New anbefaler York Stock derfor, Exchange at du søger rådgivning hos revisor eller lignende om den verden. skattemæssige Selskabet har betydning både egen produktion for netop og dig. anvender underleverandører. Det markedsfører og sælger en række kornbaserede snacks samt drikkevarer med og uden brus og fødevarer i Privatpersoner lande over hele verden. Gevinster Johnson & Johnson beskattes som kapitalindkomst. JNJ UN Equity Tab kan Johnson fradrages & Johnson i det fremstiller omfang, produkter der i de inden foregående sundhedspleje år har været New gevinster York Stock på Exchange indlånet eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker og leverer i så fald relaterede i kapitalindkomsten serviceydelser i til det forbrugere år, hvor og tabet apoteker konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes samt medicinsk i gevinster udstyr, på aktier herunder noteret udstyr på til et diagnosticering. reguleret marked Sel- eller i senere gevinster på indlånet eller på andre finansielle kontrakter. Du Colgate-Palmolive skal være opmærksom Co. CL på, UN at Equity du i henhold til Colgate-Palmolive skattelovgivningen har en selv verdensomspændende har pligt til at indberette omsætning den af årlige New York gevinst Stock eller Exchange tab til SKAT, da Den Jyske Sparekasse ikke har mulighed forbrugsprodukter. at indberette Selskabets oplysningerne produkter automatisk. omfatter tandpasta, tandbørster, shampoo, deodorant, håndsæbe i fast og flydende form, opvaskemiddel, vaskepulver og ernæringsprodukter til Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan katte anvendes og hunde. til oprettelse af dette indlån. Kellogg Co. K UN Equity Kellogg fremstiller og markedsfører morgenmadsprodukter og Selskaber, fonde mv. andre former for færdigmad. Ud over morgenmadsprodukter omfatter selskabets produkter småkager, kiks, smørepålæg, frugt- Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes og mueslibarer, i selskabsindkomsten frosne vafler og vegetarmad. i det år, Kellogg hvor markedsfører tabet konstateres. Der er ikke som for privatpersoner tabsbegrænsningsregler. sine produkter i USA, Canada og andre lande i hele verden. Wal-Mart Stores Inc. WMT UN Equity Wal-Mart Stores driver discountbutikker, store supermarkeder og Du skal være opmærksom på, at du i henhold til nærbutikker. skattelovgivningen I discountbutikkerne selv har pligt og supermarkederne til at indberette sælges den årlige gevinst eller tab til f.eks. beklædning, husholdningsartikler, mindre husholdningsapparater, for elektronik at indberette og isenkram. oplysningerne Wal-Mart har automatisk. et komplet sortiment SKAT, da Den Jyske Sparekasse ikke har mulighed af supermarkedsvarer og et lidt mere begrænset udvalg af andre generelle salgsvarer. Selskabet har aktiviteter både på hjemmemarkedet og internationalt. Investering for pensionsmidler Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15,3%. Kontoen overalt er i ikke verden. underlagt Selskabets 20%-placeringsbegrænsningen. vigtigste produkter ketchup, HJ Heinz Co. HNZ UN Equity H.J. Heinz fremstiller og markedsfører forarbejdede fødevarer krydderier, saucer, frosne madvarer, supper, bønne- og pastaretter, babymad 2016og andre forarbejdede fødevareprodukter. Faktaboks 1: Teknikken bag Amerikanske Aktier The Coca-Cola Co. KO UN Equity Coca-Cola fremstiller, markedsfører og distribuerer koncentrat og sirup til læskedrikke. Derudover distribuerer og markedsfører selskabet juice og juiceholdige produkter. Coca-Cola distribuerer sine produkter til detail- og engrosforhandlere i USA og internationalt. Kilde: Bloomberg Bonusafkast maks. 32% her er vi MERE nærliggende Indskud 100% Omkostninger 1,00% Option 11,00% Billund Rådhuspladsen 11 Tlf Bording Bredgade Tlf Brande Storegade 5 Tlf Engesvang Gl. Kongevej 26 Tlf Esbjerg Torvegade 8 Tlf Farsø Indlånsværdi 88,00% Nørregade 1 Tlf Filskov Amtsvejen 14 A, Filskov Tlf Give Nytorv 10 Tlf Grindsted Borgergade 3 Tlf Hedensted Bytorvet 1 Tlf Hornum Torvet 4, Hornum Tlf Horsens Løvenørnsgade 13 Tlf Hvalpsund Sundvej 12, Hvalpsund Tlf. 98 Startdag Ikast Østergade 21 Tlf maj 2012 skabet sælger hud- og hårplejeprodukter, smertestillende midler, andre lægemidler samt udstyr til diagnosticering og kirurgi i lande over hele verden. Option op til 32,00% Jelling Gorms Torv 1 Tlf Juelsminde Rousthøjs Allé 8 Tlf Kolding Nytorv 1 Tlf Løgumkloster Markedsgade 25 Tlf Rødekro Østergade 8 Tlf Indlånsværdi 100,00% Indlånsværdi 100,00% Sdr. Omme Hovedgaden 8 Tlf Thyregod Borgergade 4, Thyregod Tlf Tinglev Centerpladsen 25 Tlf Tønder Vestergade 63 Tlf Vejle Havnepladsen 2 Tlf Viborg Tingvej 7 Tlf Ølgod Gartnerpassagen 4 Tlf Aalborg Afkasttilskrivningsdag Hobrovej 58 Afkasttilskrivningsdag Tlf april april 2016 Alternativ 1 Alternativ 2

5 Faktaboks 3: Omkostninger Som opgjort 19. marts 2012 udgør delelementernes værdi følgende: Indlånsværdi = 88,00%, Optionselement = 11,00% og Omkostninger = 1,00% Omkostningerne svarer til en årlig omkostning i procent (ÅOP) = 0,25% I forbindelse med indskuddet afdækker Den Jyske Sparekasse det bonusafkast, der tilskrives Amerikanske Aktier Den Jyske Sparekasse køber afdækningen hos en modpart i det finansielle marked og betaler 3,25% p.a., for afdækningen, der dækker bonusafkastet. Fakta om Amerikanske Aktier 2016 Udbyder Indskudsperiode Minimumsindskud Valuta Den Jyske Sparekasse 10. april maj 2012 (begge dage inkl.) kr. pr. konto DKK Prisfastsættelsesdag 9. maj 2012 Startdag 10. maj 2012 Slutdag 29. marts 2016 Udløbsdag Afkasttilskrivningsdag 14. april 2016 Underliggende aktier Bonusafkast Fradragssats Min. indfrielsesbeløb Ophævelse før udløb Risikomærkning Beskatning Begrænsninger 14. april 2016 (hvorefter det indskudte beløb tillagt eventuelt afkast i indskudsperioden automatisk vil blive overført til specificeret konto) McDonald s Corp., The Procter & Gamble Co., CVS Caremark Corp., Pepsico Inc., Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive Co., Kellogg Co., Wal-Mart Stores Inc., HJ Heinz Co. og The Coca-Cola Co. 32% minus fradragssats. Bonusafkast kan ikke blive mindre end 0%, da fradragssatsen ikke kan overstige bonusafkast. 5,5% * gange det antal af de underliggende aktier, der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen. Ved udløb får investor som minimum det indskudte beløb tilbage. Såfremt markedsforholdene tillader det, er førtidig ophævelse mulig til gældende markedsværdi fratrukket en dekort på 2%. Gul. Du kan læse mere på Se afsnittet om skatteforhold inde i brochuren. Såfremt udstedelsen ikke overstiger kr., kan udbuddet blive annulleret. Såfremt udstedelsen overstiger kr., forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til at lukke for yderligere indskud. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette markedsføringsmateriale og kontovilkår for Amerikanske Aktier 2016 vil beskrivelsen i kontovilkår for Amerikanske Aktier 2016 være gældende. Du kan følge Amerikanske Aktier 2016, herunder den aktuelle markedsværdi, på vores hjemmeside hvor du også kan finde de specifikke kontovikår for det strukturerede indlån. Du er også velkommen til at kontakte os - du finder adresse og telefonnummer inde i brochuren. Denne brochure er udarbejdet af Den Jyske Sparekasse. Vi opfordrer interesserede til at sætte sig grundigt ind i kontovilkårene for Amerikanske Aktier 2016, inden aftale om indskud indgås med Den Jyske Sparekasse. De specifikke kontovilkår er tilgængelige i alle sparekassens filialer og på

6 Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Aktier Bloomberg Ticker Kort beskrivelse Børs McDonald s Corp. MCD UN Equity McDonald s driver en verdensomspændende kæde af fast foodrestauranter. Menuen omfatter prisbillige produkter, der sælges i hele verden. The Procter & Gamble Co. PG UN Equity Procter & Gamble fremstiller og markedsfører forbrugsprodukter i hele verden. Herunder produkter inden for vaskeri, rengøring, papir, skønhedspleje, føde- og drikkevarer og sundhedspleje. Selskabets produkter sælges primært gennem store forretningskæder, købmandsforretninger, forretninger for klubmedlemmer, materialister og nærbutikker. CVS Caremark Corp. CVS UN Equity CVS Caremark leverer apoteker- og sundhedsprodukter. Selskabet administrerer receptpligtig medicin og behandlingsprogrammer for apoteker, sælger produkter pr. postordre samt driver en kæde af apoteker. Desuden driver selskabet en række drugstores i hele USA, District of Columbia og Puerto Rico. PepsiCo, Inc. PEP UN Equity PepsiCo, Inc. sælger læskedrikke, snacks og fødevarer over hele verden. Selskabet har både egen produktion og anvender underleverandører. Det markedsfører og sælger en række kornbaserede snacks samt drikkevarer med og uden brus og fødevarer i lande over hele verden. Johnson & Johnson JNJ UN Equity Johnson & Johnson fremstiller produkter inden for sundhedspleje og leverer relaterede serviceydelser til forbrugere og apoteker samt medicinsk udstyr, herunder udstyr til diagnosticering. Selskabet sælger hud- og hårplejeprodukter, smertestillende midler, andre lægemidler samt udstyr til diagnosticering og kirurgi i lande over hele verden. Colgate-Palmolive Co. CL UN Equity Colgate-Palmolive har en verdensomspændende omsætning af forbrugsprodukter. Selskabets produkter omfatter tandpasta, tandbørster, shampoo, deodorant, håndsæbe i fast og flydende form, opvaskemiddel, vaskepulver og ernæringsprodukter til katte og hunde. Kellogg Co. K UN Equity Kellogg fremstiller og markedsfører morgenmadsprodukter og andre former for færdigmad. Ud over morgenmadsprodukter omfatter selskabets produkter småkager, kiks, smørepålæg, frugtog mueslibarer, frosne vafler og vegetarmad. Kellogg markedsfører sine produkter i USA, Canada og andre lande i hele verden. Wal-Mart Stores Inc. WMT UN Equity Wal-Mart Stores driver discountbutikker, store supermarkeder og nærbutikker. I discountbutikkerne og supermarkederne sælges f.eks. beklædning, husholdningsartikler, mindre husholdningsapparater, elektronik og isenkram. Wal-Mart har et komplet sortiment af supermarkedsvarer og et lidt mere begrænset udvalg af andre generelle salgsvarer. Selskabet har aktiviteter både på hjemmemarkedet og internationalt. HJ Heinz Co. HNZ UN Equity H.J. Heinz fremstiller og markedsfører forarbejdede fødevarer overalt i verden. Selskabets vigtigste produkter er ketchup, krydderier, saucer, frosne madvarer, supper, bønne- og pastaretter, babymad og andre forarbejdede fødevareprodukter. The Coca-Cola Co. KO UN Equity Coca-Cola fremstiller, markedsfører og distribuerer koncentrat og sirup til læskedrikke. Derudover distribuerer og markedsfører selskabet juice og juiceholdige produkter. Coca-Cola distribuerer sine produkter til detail- og engrosforhandlere i USA og internationalt. Kilde: Bloomberg her er vi MERE nærliggende Billund Rådhuspladsen 11 Tlf Bording Bredgade Tlf Brande Storegade 5 Tlf Engesvang Gl. Kongevej 26 Tlf Esbjerg Torvegade 8 Tlf Farsø Nørregade 1 Tlf Filskov Amtsvejen 14 A, Filskov Tlf Give Nytorv 10 Tlf Grindsted Borgergade 3 Tlf Hedensted Bytorvet 1 Tlf Hornum Torvet 4, Hornum Tlf Horsens Løvenørnsgade 13 Tlf Hvalpsund Sundvej 12, Hvalpsund Tlf Ikast Østergade 21 Tlf Jelling Gorms Torv 1 Tlf Juelsminde Rousthøjs Allé 8 Tlf Kolding Nytorv 1 Tlf Løgumkloster Markedsgade 25 Tlf Rødekro Østergade 8 Tlf Sdr. Omme Hovedgaden 8 Tlf Thyregod Borgergade 4, Thyregod Tlf Tinglev Centerpladsen 25 Tlf Tønder Vestergade 63 Tlf Vejle Havnepladsen 2 Tlf Viborg Tingvej 7 Tlf Ølgod Gartnerpassagen 4 Tlf Aalborg Hobrovej 58 Tlf

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere