Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne"

Transkript

1 Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne

2 En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering Finanshuset Demetra har gennem en årrække fungeret som rådgiver for landbrug, industri og private investorer. Vi har udgivet analyser og rådgivet vores kunder om investering. Over årene har vi bevist, at vores analyser er særdeles præcise, og vores koncept har givet vores kunder forudsætningerne for et godt afkast samtidig med, at de har kunnet undgå de to store nedture i 2000 og Derfor har vi oprettet afdelingen Demetra i Investeringsforeningen Investin (i det flg. Investin Demetra ), da vi mener, at alle med en formue eller en pension bør have samme muligheder for at få udbytte af vores unikke koncept. Vi kan se, at de modeller og koncepter, som vi arbejder med, skaber en stabil og god vækst for vores kunder. Vores mål er at varetage investeringen af vores kunders formue og pensionsmidler. For dig betyder det, at du kan bruge din tid på det, du holder af, - din familie, dine venner, dit arbejde, din virksomhed. Så tager vi os af det professionelle arbejde med investeringer, markedsanalyser og konjunkturanalyser. Vores investeringskoncept er noget ganske specielt. Vi har gennem årene været dygtige til at forecaste de kommende kriser, og modsat mange af vores konkurrenter har vi også handlet på vores opfattelse af markedet. Vi bygger vores forretning på følgende udsagn: Vi tror på gennemsigtighed, derfor kan du læse om vores strategi på vores hjemmeside hver uge. Vi vil hellere gå tidligt ud af et stigende marked end risikere at sidde fast i et faldende. Vores priser skal være let gennemskuelige for kunderne. Vi tror ikke på, at økonomi er en videnskab. Markederne er styret af mennesker, og mennesker er styret af griskhed og frygt. Derfor arbejder vi med at forstå folks adfærd for bedre at forstå den økonomiske udvikling. Når du placerer din formue eller pension hos os, så er det et udtryk for tillid. Du tror på vores forretningsmodel, og du forventer, at vi kan levere et godt overskud år efter år, så din formue vokser. Vi er anderledes Der er mange investeringskunder, hvis penge har fulgt op- og nedturene i markedet i de seneste år. Krisen i 2000 og krisen i 2008 har reduceret investorernes formuer betragteligt. Det tager mange år at hente de store tab hjem igen. Investin Demetra er sat i søen for at give kunderne et alternativ til nedturene. Vi har det som erklæret mål at være med, når aktiemarkederne stiger, og stå uden for, når pilen vender nedad. Vores koncept bygger på en model, som Finanshuset Demetras chefstrateg Svend Jørgen Jensen har fulgt og gennemtestet over de sidste 15 år. Der, hvor vi adskiller os, er, at vi kan være inde i markedet, når det stiger, og være helt ude af aktiemarkedet, når det falder. Der er samtidigt mulighed for at tjene penge i et faldende aktiemarked. Finanshuset Demetras analytikere har over årene set kriserne komme og har formået at stå uden for aktiemarkederne i de år, hvor de største fald har fundet sted. Det er den viden om markedets mekanismer, som vi bygger vores forretning på. Og det er evnen til at læse markedet, der giver Investin Demetras kunder en klar fordel i forhold til andre investeringsforeninger. Det kræver mod at forlade et marked i vækst. Vi har den opfattelse, at en defensiv strategi er vejen til et godt afkast i det lange løb. Derfor er det vigtigere for os at være ude af et faldende marked end at være med i et stigende. Åbenhed om forretningen Vi har stor respekt for de kunder, der viser os tillid ved at placere deres pensionsmidler eller formue hos os. Det forpligter, og derfor arbejder vi for at skabe den bedst mulige forrentning over år. Det betyder, at vi altid går til markedet med sund fornuft og skepsis i tasken. Og hos Finanshuset Demetra er det mere end ord. Hver uge vil vi offentliggøre den løbende udvikling i vores strategi på hjemmesiden, så du som kunde kan følge direkte med i vores arbejde med dine penge. 2 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 3

3 Vores investeringsmodel er gennemtestet på 75 års data heraf de sidste 15 år i praksis. Modellen påviste kriserne i 2000 og 2008, som er den værste krise i nyere tid. Finanshuset Demetras baggrund Finanshuset Demetras analyseteam ledes af Svend Jørgen Jensen, der gennem 25 år har beskæftiget sig med konjunkturanalyser. Alle medarbejdere i analyseteamet har en lang karriere inden for den finansielle sektor og arbejder i fællesskab for at skabe de bedste betingelser for vores kunder og deres midler. Foruden Svend Jørgen Jensen består teamet af senioranalytiker, cand. oecon. Peter Jensen og chefanalytiker John Yde. Samlet kan teamet trække på mere end 60 års erfaring med teknisk analyse af markedernes udvikling. Det er Svend Jørgen Jensens forståelse og arbejde med business cycle modeller og leading indicators, der danner grundlag for vores koncept. Leading indicators eller ledende økonomiske indikatorer er en række makroøkonomiske nøgletal, der samlet giver en klar indikation af, hvor de økonomiske markeder er på vej hen. Leading indicators er med enkelte pauser blevet udarbejdet siden 1920 i USA, og konceptet har bevist sit værd. Med leading indicators er det muligt at forudsige markedets udvikling og spotte kriser, før de opstår. Det har vist sig særdeles akkurat, og det er blandt andet leading indicators, som vi arbejder ud fra, når Investin Demetra skal beslutte, hvor pengene skal placeres. Viden bag analyserne Hos Finanshuset Demetra har vi fuld tiltro til vores analysemodeller og vores forretningskoncept. Vores modeller har vist en god evne til præcist at forudsige konjunkturen og giver os forudsætningerne for at trække os ud, før markedet vender. Vi tror på, at vores strategi er den sundeste og mest profitable for vores kunder. Vores model har til formål at skabe et stabilt og udbytterigt afkast uden risiko for de store tab, der opstår, når markederne er i frit fald. Finanshuset Demetras strategi er baseret på studier af de gamle konjunkturmestre. Eksempelvis Burns og Mitchell, Geoffrey H. Moore og cyklusforskeren Edward Dewey. Deres analyser er afgørende for vores konjunkturopfattelse. Svend Jørgen Jensen Chefstrateg John Yde Chefanalytiker Karl Skovgaard Jensen Kunderådgiver Har en baggrund som selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Sammen med en uddannelse som finansøkonom har dette dannet et solidt grundlag for rådgivning af vores kunder siden Peter Jensen Senioranalytiker Har arbejdet med trendanalyse siden 2000 og har været en del af rådgivningsteamet for investeringsforening i Henton Børsmæglerselskab og Alm. Brand Henton fra 2001 til Stifter af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og pioner indenfor trendanalyse i Danmark. Har siden 1978 studeret de gamle konjunkturmestre og de finansielle markeder. Har arbejdet med trendanalyse siden 1983, og har været en del af rådgivningsteamet for investeringsforening i Henton Børsmæglerselskab og Alm. Brand Henton fra 2001 til Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 5

4 Vi har over årene bevist, at vi kan analysere markedet præcist og evner at trække os ud, før markedet vender. Vilje til handling Model: En test 1 af investeringsstrategien for Investin Demetra viser en mere end dobbelt så stor værditilvækst i forhold til det globale aktiemarked i perioden Konjunkturopgange og -nedgange er en naturlig del af den økonomiske virkelighed, og det er noget virksomheder og investeringsforeninger skal forholde sig til. Fra børskrakket i 1929 på Wall Street i USA og frem til i dag har vi været vidne til talrige kriser, og der er al mulig grund til at tro, at vi også kommer til at se perioder med økonomisk recession i fremtiden. Udfordringen består i at se dem komme og turde handle. Forudsigelser om kommende recessioner afhænger i høj grad af de modeller, som analytikerne anvender, og den viden og erfaring, som analytikerne sidder inde med. Mange analytikere har haft den mening, at ingen kunne forudse den seneste krise, og påstanden understøttes af, at flertallet er enigt i netop den holdning. Vi mener, det er muligt at forudse kriserne. Vi har over årene bevist, at vi ikke alene kan forecaste kriserne. Vi tør også handle på vores overbevisning. På den måde har vi undgået at blive fanget i et marked i frit fald. Svend Jørgen Jensen er en af ganske få økonomer, som ikke alene forudså kriserne i 2000 og 2008, men som også valgte at gå ud af markedet, inden krisen rigtigt ramte. Det mest foruroligende, som kriserne har afsløret i de foregående år, er markedets korttidshukommelse. Langt de fleste er hoppet med på bølgen og har overbevist investorer og hinanden om, at markedet kun vil fortsætte væksten. Efter hver krise har der været en vis efterrationalisering, men alligevel er de samme investorer faldet i de samme fælder ved den næste krise. Vores koncept har gjort os i stand til at læse markedet og de udsving, som jævnligt rammer. Det er ikke nok at være bevidst om, at der vil komme kriser i fremtiden. Vi sætter en dyd i at holde fast i den kritiske sans og turde handle og stå fast, når resten af markedet trækker i den anden retning Investin Demetra Det globale aktiemarked ) Testen er udført af Finanshuset Demetra, der kan kontaktes for dokumentation. Afkastet for Investin Demetra er ikke fratrukket omkostninger. Finanshuset Demetra 6 Finanshuset Demetra 7

5 Vi kan afkode trenden på de finansielle markeder og ved, hvornår vi skal skifte retning. Teorien bag Finanshuset Demetras succes og investeringer Det har holdt vores kunder ude af nedturene fra og Når flertallet løber i en retning, kan det have en selvforstærkende effekt, der får endnu flere med. Denne flokadfærd skaber trends, det ses inden for eksempelvis mode, design og ikke mindst på de finansielle markeder. Analyseteamet hos Demetra har arbejdet med at forudsige trends på de finansielle markeder igennem mere end 30 år. Svend Jørgen Jensen er en pioner på feltet i Danmark, og Demetra er et af Danmarks førende analysehuse inden for finansiel trendanalyse. Den typiske investeringsbeslutning træffes på baggrund af viden og følelser. Når flokadfærden bliver meget ensrettet, bliver det i høj grad følelserne griskhed og frygt, der styrer vores beslutninger. Grådigheden så vi frem til boligboblen i 2006/2007, og frygten oplevede vi, da finanskrisen var værst. For at træffe rationelle beslutninger er det vigtigt at have en stærk investeringsmodel og -strategi, der tager følelserne ud af investeringsbeslutningerne. Svend Jørgen Jensen har opbygget en investeringsmodel på baggrund af over 20 års studier af de gamle konjunkturmestre. Den tager udgangspunkt i, at det er almindelige mennesker, der skaber konjunkturen, ikke økonomer, politikere eller centralbanker. Investeringsmodellen tager derfor højde for den irrationelle adfærd, der opstår, når mennesker handler i flok. Det strider imod den klassiske økonomiske teori på de højere læreanstalter, der bygger på, at alle mennesker handler rationelt. Hos Finanshuset Demetra kombinerer vi en stærk investeringsmodel og analysen af trends med hård disciplin og modet til at føre investeringsbeslutningen ud i livet. Vi er ikke griske, og vi frygter ikke, at stå alene. Finanshuset Demetras erfaring er, at det kræver en nedskreven strategi at sikre den nødvendige disciplin og undgå, at følelserne tager over og ændrer investeringsstrategien undervejs. 8 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 9

6 Vores investeringsmodel Finanshuset Demetras fire-fasede investeringscyklus: Vær med i aktier i økonomiens vækstfaser og ude af aktier i recessionsfaserne. Investin Demetra har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 % og 100 %. Denne fordeling sker efter en nedskreven og dynamisk investeringsmodel. Det sikrer, at vores kunder automatisk modtager en løbende rådgivning om den optimale formueallokering. De danske investeringsforeninger, der handler i både aktier og obligationer, har vedtaget faste rammer for forholdet mellem deres beholdninger. Flere undersøgelser viser, at det er svært for danske porteføljeforvaltere at vælge enkeltaktier, der skaber et bedre afkast end udviklingen på det generelle aktiemarked. Derfor er det langt bedre at bruge ressourcerne på at få den optimale fordeling mellem aktier og obligationer. Det er baggrunden for, at Investin Demetras investeringer sker i aktieindeks såsom Morgan Stanleys Verdensindeks, S&P500 indekset og Dow Jones Eurostoxx 50. Det giver en god spredning af risiko, og det giver et afkast, der følger det generelle aktiemarked minus omkostninger. Aktieindeksene købes i Exchange Traded Funds (ETF) et børsnoteret investeringsbevis. ETF er har typisk lavere faste omkostninger end en tilsvarende investering i en dansk investeringsforening. Derudover er de største ETF er ultralikvide, hvilket betyder, at der er et lavt spread mellem købs- og salgskurs (mindre handelsomkostninger). Der udbydes også ETF er, der stiger i værdi, når et givent aktieindeks falder i værdi. Disse ETF er indgår som et led i Investin Demetras investeringsunivers. Det gør det muligt for os at give dig en god forrentning, selv når markedet falder. Investin Demetras dynamiske investeringsmodel baseres på de fundamentale økonomiske forhold samt psykologien og trenden på de finansielle markeder. I korthed vil Investin Demetra været fuldt investeret i aktier, når de ledende økonomiske indikatorer giver et varsel om en positiv konjunktur i kombination med en positiv psykologi og trend på det globale aktiemarked. I situationer, hvor trenden er positiv på det globale aktiemarked, mens konjunkturvarslerne bliver negative, vil aktieandelen reduceres og obligationsbeholdningen øges. Når der er et negativt konjunkturvarsel og en nedadgående trend på aktiemarkedet, ønskes ingen aktiebeholdning. I disse situationer er der mulighed for at investere i obligationer samt ETF er, der stiger i værdi, når aktiemarkedet falder i værdi. Vækst Afmatning Vækst Afmatning Aktier Aktier/ Obligationer Aktier Aktier/ Obligationer Obligationer/ Sælg aktier Aktier Obligationer/ Sælg aktier Aktier Recession Opsving Recession Opsving 10 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 11

7 Dine omkostninger Eksempel: Hr. Nielsen ønsker at købe Investin Demetra for kr og gør følgende: Hr. Nielsen beder sin bank om at købe for kr i Investin Demetra. Eller hr. Nielsen handler selv via netbanken. Deraf skal hr. Nielsen betale kurtage til banken efter bankens normale kurtagesatser. Investin Demetras kurs er dags dato kr. 100 pr. investeringsbevis. Dertil lægges et emissionstillæg på maksimalt 1,5 % = kr. 1,5. Det vil sige, at hr. Nielsen køber til en overkurs på 101,5 for investeringsbeviserne, der er kr. 100 værd. Med et køb på kr , giver det hr. Nielsen en opstartsomkostning på maksimalt kr Hr. Nielsen har en løbende omkostning ved at eje investeringsbeviser i Investin Demetra. Den udgør 1,9 % om året og afhænger af værdien af hr. Nielsens investeringsbeviser. Er værdien af hr. Nielsens investeringsbeviser kr dag 1, vil den løbende omkostning være kr. 27 for den pågældende dag. Er værdien af hr. Nielsens investeringsbeviser kr dag 2, vil den løbende omkostning være kr. 29. Hvis det antages, at værdien af investeringsbeviserne er på kr hver dag et helt år, vil den årlige løbende omkostning være kr for hr. Nielsen. Hr. Nielsen vil ikke modtage en regning på de løbende omkostninger. Omkostningerne bliver løbende trukket fra kursværdien på investeringsbeviserne. Dag 1 skal kursen på investeringsbeviserne altså reguleres, så værdien af hr. Nielsens portefølje falder med kr. 27 fra kr til kr Dag 2 skal værdien reguleres ned med kr. 29 fra kr til kr og så fremdeles. 4 Hr. Nielsen ønsker efter 1 år at sælge investeringsbeviserne, hvor kursen ligger på kr Hr. Nielsen bliver fratrukket et indløsningsfradrag på maksimalt 0,5 % i salgskursen. Det betyder, at Hr. Nielsen sælger til en underkurs på kr. 119,40. Med et salg på kr vil det give en omkostning på kr for hr. Nielsen. Hr. Nielsen udfører salget af investeringsbeviserne gennem sin bank eller netbanken, hvilket er forbundet med kurtage til banken. Hvordan bliver du en del af Investin Demetra? Fondskoden er DK Vores investeringskoncept bliver tilgængeligt for alle kunder gennem Investin Demetra. Investin Demetra er en børsnoteret investeringsforeningsafdeling med en stykstørrelse på kr. 100 pr. investeringsbevis, der børsnoteres på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Det giver dig mulighed for at købe Investin Demetra igennem dit pengeinstitut. Hvad er omkostningerne? Investin Demetra bygger på en transparent og nedskreven strategi, som tidligere beskrevet. På samme måde ønskes transparens i de omkostninger, der er forbundet med en investering hos os. Finanshuset Demetra ønsker at gøre op med de uigennemsigtige omkostninger, som mange oplever i pensionskasser. I forbindelse med køb og salg af Investin Demetra vil der være almindelige kurtageomkostninger til dit pengeinstitut. Købskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi plus et emissionstillæg på maksimalt 1,5 % af købsbeløbet under normale markedsforhold. Emissionstillægget består af omkostninger til Nykredit Portefølje Administration A/S, handelsomkostninger til køb i Investin Demetras portefølje, markedsføringstillæg til Finanshuset Demetra og eventuelle formidlingshonorarer til samarbejdspartnere. De løbende omkostninger består af 1 % i årligt porteføljeforvaltningshonorar af værdien af dine investeringsbeviser til Finanshuset Demetra. Dertil kommer 0,9 %, der fordeler sig på administration, depotselskab, revisor, bestyrelse, børsnotering, market maker, udsteder af investeringsbeviser, Finanstilsynet og omkostninger i ETF fonde. Salgskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi fratrukket et indløsningsfradrag på maksimalt 0,5 % af salgsbeløbet under normale markedsforhold. Indløsningsfradraget skal dække omkostninger til Nykredit Portefølje Administration A/S og handelsomkostninger til salg i Investin Demetras portefølje. 12 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 13

8 Investin Demetra 8,98% Globale aktiemarkedet 4,86% I perioden havde det globale aktiemarked et gennemsnitligt årligt afkast på 4,86 %. En test af vores investeringsstrategi viser i samme periode et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Forventet afkast per år Finanshuset Demetras investeringsstrategi har vist et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 % i perioden Den bygger på at være fuldt investeret i aktiemarkedet i en opadgående trend og ude af aktiemarkedet i en nedadgående trend. Investeringen i aktiemarkedet sker i globale aktieindeks. Derfor vil afkastet i store træk følge afkastet på det generelle aktiemarked i en opadgående trend på aktiemarkedet, når der ses bort fra omkostninger. I en nedadgående trend på aktiemarkedet og under de større nedture har strategien til formål at holde Investin Demetra ude af aktier til fordel for en investering i obligationer og produkter, der stiger i værdi, når aktiemarkedet falder. Det sikrer en beskyttelse af kapitalen med formålet om at skabe positive afkast selv i et faldende aktiemarked. Her ligger merværdien i afkastet i forhold til en traditionel investering i enten en obligations- eller aktiebaseret investeringsforening. Det er vigtigt at understrege, at afkastet i Investin Demetra er baseret på estimater af, hvordan strategien ville have virket ved opstart i 1992, og dermed ikke er faktisk opnåede afkast. De historiske estimater er heller ingen garanti for de fremtidige afkast. Skat og afgiftsregler for investorer Investin Demetra er én ikke-udbytte betalende investeringsforeningsafdeling. Som investor vil afkastet af frie midler blive beskattet efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiserede som urealiserede gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne for pensionsskatteloven. Skattereglerne betyder generelt set, at en investering i Investin Demetra er henvendt mod pensionsmidler, selskabsmidler og midler i virksomhedsordningen, mens det skattemæssigt kan være ufordelagtigt for frie midler underlagt personskatteloven. Yderligere information om skatteregler kan i et vist omfang indhentes på For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. 14 Finanshuset Demetra 1) Testen er udført af Finanshuset Demetra, der kan kontaktes for dokumentation. Finanshuset Demetra 15

9 Vedtægter, prospekt og central investor information kan downloades fra Yderligere information om investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra, er tilgængelig på Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Torvet 1A, Silkeborg Tlf.: Fondskode (ISIN-kode): DK

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from...

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from... nr. 3 juli 2006 21. årgang Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder Knofedt i gode investeringer Portræt af investeringschef Søren Astrup With a little help from...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere