Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne"

Transkript

1 Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne

2 En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering Finanshuset Demetra har gennem en årrække fungeret som rådgiver for landbrug, industri og private investorer. Vi har udgivet analyser og rådgivet vores kunder om investering. Over årene har vi bevist, at vores analyser er særdeles præcise, og vores koncept har givet vores kunder forudsætningerne for et godt afkast samtidig med, at de har kunnet undgå de to store nedture i 2000 og Derfor har vi oprettet afdelingen Demetra i Investeringsforeningen Investin (i det flg. Investin Demetra ), da vi mener, at alle med en formue eller en pension bør have samme muligheder for at få udbytte af vores unikke koncept. Vi kan se, at de modeller og koncepter, som vi arbejder med, skaber en stabil og god vækst for vores kunder. Vores mål er at varetage investeringen af vores kunders formue og pensionsmidler. For dig betyder det, at du kan bruge din tid på det, du holder af, - din familie, dine venner, dit arbejde, din virksomhed. Så tager vi os af det professionelle arbejde med investeringer, markedsanalyser og konjunkturanalyser. Vores investeringskoncept er noget ganske specielt. Vi har gennem årene været dygtige til at forecaste de kommende kriser, og modsat mange af vores konkurrenter har vi også handlet på vores opfattelse af markedet. Vi bygger vores forretning på følgende udsagn: Vi tror på gennemsigtighed, derfor kan du læse om vores strategi på vores hjemmeside hver uge. Vi vil hellere gå tidligt ud af et stigende marked end risikere at sidde fast i et faldende. Vores priser skal være let gennemskuelige for kunderne. Vi tror ikke på, at økonomi er en videnskab. Markederne er styret af mennesker, og mennesker er styret af griskhed og frygt. Derfor arbejder vi med at forstå folks adfærd for bedre at forstå den økonomiske udvikling. Når du placerer din formue eller pension hos os, så er det et udtryk for tillid. Du tror på vores forretningsmodel, og du forventer, at vi kan levere et godt overskud år efter år, så din formue vokser. Vi er anderledes Der er mange investeringskunder, hvis penge har fulgt op- og nedturene i markedet i de seneste år. Krisen i 2000 og krisen i 2008 har reduceret investorernes formuer betragteligt. Det tager mange år at hente de store tab hjem igen. Investin Demetra er sat i søen for at give kunderne et alternativ til nedturene. Vi har det som erklæret mål at være med, når aktiemarkederne stiger, og stå uden for, når pilen vender nedad. Vores koncept bygger på en model, som Finanshuset Demetras chefstrateg Svend Jørgen Jensen har fulgt og gennemtestet over de sidste 15 år. Der, hvor vi adskiller os, er, at vi kan være inde i markedet, når det stiger, og være helt ude af aktiemarkedet, når det falder. Der er samtidigt mulighed for at tjene penge i et faldende aktiemarked. Finanshuset Demetras analytikere har over årene set kriserne komme og har formået at stå uden for aktiemarkederne i de år, hvor de største fald har fundet sted. Det er den viden om markedets mekanismer, som vi bygger vores forretning på. Og det er evnen til at læse markedet, der giver Investin Demetras kunder en klar fordel i forhold til andre investeringsforeninger. Det kræver mod at forlade et marked i vækst. Vi har den opfattelse, at en defensiv strategi er vejen til et godt afkast i det lange løb. Derfor er det vigtigere for os at være ude af et faldende marked end at være med i et stigende. Åbenhed om forretningen Vi har stor respekt for de kunder, der viser os tillid ved at placere deres pensionsmidler eller formue hos os. Det forpligter, og derfor arbejder vi for at skabe den bedst mulige forrentning over år. Det betyder, at vi altid går til markedet med sund fornuft og skepsis i tasken. Og hos Finanshuset Demetra er det mere end ord. Hver uge vil vi offentliggøre den løbende udvikling i vores strategi på hjemmesiden, så du som kunde kan følge direkte med i vores arbejde med dine penge. 2 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 3

3 Vores investeringsmodel er gennemtestet på 75 års data heraf de sidste 15 år i praksis. Modellen påviste kriserne i 2000 og 2008, som er den værste krise i nyere tid. Finanshuset Demetras baggrund Finanshuset Demetras analyseteam ledes af Svend Jørgen Jensen, der gennem 25 år har beskæftiget sig med konjunkturanalyser. Alle medarbejdere i analyseteamet har en lang karriere inden for den finansielle sektor og arbejder i fællesskab for at skabe de bedste betingelser for vores kunder og deres midler. Foruden Svend Jørgen Jensen består teamet af senioranalytiker, cand. oecon. Peter Jensen og chefanalytiker John Yde. Samlet kan teamet trække på mere end 60 års erfaring med teknisk analyse af markedernes udvikling. Det er Svend Jørgen Jensens forståelse og arbejde med business cycle modeller og leading indicators, der danner grundlag for vores koncept. Leading indicators eller ledende økonomiske indikatorer er en række makroøkonomiske nøgletal, der samlet giver en klar indikation af, hvor de økonomiske markeder er på vej hen. Leading indicators er med enkelte pauser blevet udarbejdet siden 1920 i USA, og konceptet har bevist sit værd. Med leading indicators er det muligt at forudsige markedets udvikling og spotte kriser, før de opstår. Det har vist sig særdeles akkurat, og det er blandt andet leading indicators, som vi arbejder ud fra, når Investin Demetra skal beslutte, hvor pengene skal placeres. Viden bag analyserne Hos Finanshuset Demetra har vi fuld tiltro til vores analysemodeller og vores forretningskoncept. Vores modeller har vist en god evne til præcist at forudsige konjunkturen og giver os forudsætningerne for at trække os ud, før markedet vender. Vi tror på, at vores strategi er den sundeste og mest profitable for vores kunder. Vores model har til formål at skabe et stabilt og udbytterigt afkast uden risiko for de store tab, der opstår, når markederne er i frit fald. Finanshuset Demetras strategi er baseret på studier af de gamle konjunkturmestre. Eksempelvis Burns og Mitchell, Geoffrey H. Moore og cyklusforskeren Edward Dewey. Deres analyser er afgørende for vores konjunkturopfattelse. Svend Jørgen Jensen Chefstrateg John Yde Chefanalytiker Karl Skovgaard Jensen Kunderådgiver Har en baggrund som selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Sammen med en uddannelse som finansøkonom har dette dannet et solidt grundlag for rådgivning af vores kunder siden Peter Jensen Senioranalytiker Har arbejdet med trendanalyse siden 2000 og har været en del af rådgivningsteamet for investeringsforening i Henton Børsmæglerselskab og Alm. Brand Henton fra 2001 til Stifter af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og pioner indenfor trendanalyse i Danmark. Har siden 1978 studeret de gamle konjunkturmestre og de finansielle markeder. Har arbejdet med trendanalyse siden 1983, og har været en del af rådgivningsteamet for investeringsforening i Henton Børsmæglerselskab og Alm. Brand Henton fra 2001 til Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 5

4 Vi har over årene bevist, at vi kan analysere markedet præcist og evner at trække os ud, før markedet vender. Vilje til handling Model: En test 1 af investeringsstrategien for Investin Demetra viser en mere end dobbelt så stor værditilvækst i forhold til det globale aktiemarked i perioden Konjunkturopgange og -nedgange er en naturlig del af den økonomiske virkelighed, og det er noget virksomheder og investeringsforeninger skal forholde sig til. Fra børskrakket i 1929 på Wall Street i USA og frem til i dag har vi været vidne til talrige kriser, og der er al mulig grund til at tro, at vi også kommer til at se perioder med økonomisk recession i fremtiden. Udfordringen består i at se dem komme og turde handle. Forudsigelser om kommende recessioner afhænger i høj grad af de modeller, som analytikerne anvender, og den viden og erfaring, som analytikerne sidder inde med. Mange analytikere har haft den mening, at ingen kunne forudse den seneste krise, og påstanden understøttes af, at flertallet er enigt i netop den holdning. Vi mener, det er muligt at forudse kriserne. Vi har over årene bevist, at vi ikke alene kan forecaste kriserne. Vi tør også handle på vores overbevisning. På den måde har vi undgået at blive fanget i et marked i frit fald. Svend Jørgen Jensen er en af ganske få økonomer, som ikke alene forudså kriserne i 2000 og 2008, men som også valgte at gå ud af markedet, inden krisen rigtigt ramte. Det mest foruroligende, som kriserne har afsløret i de foregående år, er markedets korttidshukommelse. Langt de fleste er hoppet med på bølgen og har overbevist investorer og hinanden om, at markedet kun vil fortsætte væksten. Efter hver krise har der været en vis efterrationalisering, men alligevel er de samme investorer faldet i de samme fælder ved den næste krise. Vores koncept har gjort os i stand til at læse markedet og de udsving, som jævnligt rammer. Det er ikke nok at være bevidst om, at der vil komme kriser i fremtiden. Vi sætter en dyd i at holde fast i den kritiske sans og turde handle og stå fast, når resten af markedet trækker i den anden retning Investin Demetra Det globale aktiemarked ) Testen er udført af Finanshuset Demetra, der kan kontaktes for dokumentation. Afkastet for Investin Demetra er ikke fratrukket omkostninger. Finanshuset Demetra 6 Finanshuset Demetra 7

5 Vi kan afkode trenden på de finansielle markeder og ved, hvornår vi skal skifte retning. Teorien bag Finanshuset Demetras succes og investeringer Det har holdt vores kunder ude af nedturene fra og Når flertallet løber i en retning, kan det have en selvforstærkende effekt, der får endnu flere med. Denne flokadfærd skaber trends, det ses inden for eksempelvis mode, design og ikke mindst på de finansielle markeder. Analyseteamet hos Demetra har arbejdet med at forudsige trends på de finansielle markeder igennem mere end 30 år. Svend Jørgen Jensen er en pioner på feltet i Danmark, og Demetra er et af Danmarks førende analysehuse inden for finansiel trendanalyse. Den typiske investeringsbeslutning træffes på baggrund af viden og følelser. Når flokadfærden bliver meget ensrettet, bliver det i høj grad følelserne griskhed og frygt, der styrer vores beslutninger. Grådigheden så vi frem til boligboblen i 2006/2007, og frygten oplevede vi, da finanskrisen var værst. For at træffe rationelle beslutninger er det vigtigt at have en stærk investeringsmodel og -strategi, der tager følelserne ud af investeringsbeslutningerne. Svend Jørgen Jensen har opbygget en investeringsmodel på baggrund af over 20 års studier af de gamle konjunkturmestre. Den tager udgangspunkt i, at det er almindelige mennesker, der skaber konjunkturen, ikke økonomer, politikere eller centralbanker. Investeringsmodellen tager derfor højde for den irrationelle adfærd, der opstår, når mennesker handler i flok. Det strider imod den klassiske økonomiske teori på de højere læreanstalter, der bygger på, at alle mennesker handler rationelt. Hos Finanshuset Demetra kombinerer vi en stærk investeringsmodel og analysen af trends med hård disciplin og modet til at føre investeringsbeslutningen ud i livet. Vi er ikke griske, og vi frygter ikke, at stå alene. Finanshuset Demetras erfaring er, at det kræver en nedskreven strategi at sikre den nødvendige disciplin og undgå, at følelserne tager over og ændrer investeringsstrategien undervejs. 8 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 9

6 Vores investeringsmodel Finanshuset Demetras fire-fasede investeringscyklus: Vær med i aktier i økonomiens vækstfaser og ude af aktier i recessionsfaserne. Investin Demetra har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 % og 100 %. Denne fordeling sker efter en nedskreven og dynamisk investeringsmodel. Det sikrer, at vores kunder automatisk modtager en løbende rådgivning om den optimale formueallokering. De danske investeringsforeninger, der handler i både aktier og obligationer, har vedtaget faste rammer for forholdet mellem deres beholdninger. Flere undersøgelser viser, at det er svært for danske porteføljeforvaltere at vælge enkeltaktier, der skaber et bedre afkast end udviklingen på det generelle aktiemarked. Derfor er det langt bedre at bruge ressourcerne på at få den optimale fordeling mellem aktier og obligationer. Det er baggrunden for, at Investin Demetras investeringer sker i aktieindeks såsom Morgan Stanleys Verdensindeks, S&P500 indekset og Dow Jones Eurostoxx 50. Det giver en god spredning af risiko, og det giver et afkast, der følger det generelle aktiemarked minus omkostninger. Aktieindeksene købes i Exchange Traded Funds (ETF) et børsnoteret investeringsbevis. ETF er har typisk lavere faste omkostninger end en tilsvarende investering i en dansk investeringsforening. Derudover er de største ETF er ultralikvide, hvilket betyder, at der er et lavt spread mellem købs- og salgskurs (mindre handelsomkostninger). Der udbydes også ETF er, der stiger i værdi, når et givent aktieindeks falder i værdi. Disse ETF er indgår som et led i Investin Demetras investeringsunivers. Det gør det muligt for os at give dig en god forrentning, selv når markedet falder. Investin Demetras dynamiske investeringsmodel baseres på de fundamentale økonomiske forhold samt psykologien og trenden på de finansielle markeder. I korthed vil Investin Demetra været fuldt investeret i aktier, når de ledende økonomiske indikatorer giver et varsel om en positiv konjunktur i kombination med en positiv psykologi og trend på det globale aktiemarked. I situationer, hvor trenden er positiv på det globale aktiemarked, mens konjunkturvarslerne bliver negative, vil aktieandelen reduceres og obligationsbeholdningen øges. Når der er et negativt konjunkturvarsel og en nedadgående trend på aktiemarkedet, ønskes ingen aktiebeholdning. I disse situationer er der mulighed for at investere i obligationer samt ETF er, der stiger i værdi, når aktiemarkedet falder i værdi. Vækst Afmatning Vækst Afmatning Aktier Aktier/ Obligationer Aktier Aktier/ Obligationer Obligationer/ Sælg aktier Aktier Obligationer/ Sælg aktier Aktier Recession Opsving Recession Opsving 10 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 11

7 Dine omkostninger Eksempel: Hr. Nielsen ønsker at købe Investin Demetra for kr og gør følgende: Hr. Nielsen beder sin bank om at købe for kr i Investin Demetra. Eller hr. Nielsen handler selv via netbanken. Deraf skal hr. Nielsen betale kurtage til banken efter bankens normale kurtagesatser. Investin Demetras kurs er dags dato kr. 100 pr. investeringsbevis. Dertil lægges et emissionstillæg på maksimalt 1,5 % = kr. 1,5. Det vil sige, at hr. Nielsen køber til en overkurs på 101,5 for investeringsbeviserne, der er kr. 100 værd. Med et køb på kr , giver det hr. Nielsen en opstartsomkostning på maksimalt kr Hr. Nielsen har en løbende omkostning ved at eje investeringsbeviser i Investin Demetra. Den udgør 1,9 % om året og afhænger af værdien af hr. Nielsens investeringsbeviser. Er værdien af hr. Nielsens investeringsbeviser kr dag 1, vil den løbende omkostning være kr. 27 for den pågældende dag. Er værdien af hr. Nielsens investeringsbeviser kr dag 2, vil den løbende omkostning være kr. 29. Hvis det antages, at værdien af investeringsbeviserne er på kr hver dag et helt år, vil den årlige løbende omkostning være kr for hr. Nielsen. Hr. Nielsen vil ikke modtage en regning på de løbende omkostninger. Omkostningerne bliver løbende trukket fra kursværdien på investeringsbeviserne. Dag 1 skal kursen på investeringsbeviserne altså reguleres, så værdien af hr. Nielsens portefølje falder med kr. 27 fra kr til kr Dag 2 skal værdien reguleres ned med kr. 29 fra kr til kr og så fremdeles. 4 Hr. Nielsen ønsker efter 1 år at sælge investeringsbeviserne, hvor kursen ligger på kr Hr. Nielsen bliver fratrukket et indløsningsfradrag på maksimalt 0,5 % i salgskursen. Det betyder, at Hr. Nielsen sælger til en underkurs på kr. 119,40. Med et salg på kr vil det give en omkostning på kr for hr. Nielsen. Hr. Nielsen udfører salget af investeringsbeviserne gennem sin bank eller netbanken, hvilket er forbundet med kurtage til banken. Hvordan bliver du en del af Investin Demetra? Fondskoden er DK Vores investeringskoncept bliver tilgængeligt for alle kunder gennem Investin Demetra. Investin Demetra er en børsnoteret investeringsforeningsafdeling med en stykstørrelse på kr. 100 pr. investeringsbevis, der børsnoteres på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Det giver dig mulighed for at købe Investin Demetra igennem dit pengeinstitut. Hvad er omkostningerne? Investin Demetra bygger på en transparent og nedskreven strategi, som tidligere beskrevet. På samme måde ønskes transparens i de omkostninger, der er forbundet med en investering hos os. Finanshuset Demetra ønsker at gøre op med de uigennemsigtige omkostninger, som mange oplever i pensionskasser. I forbindelse med køb og salg af Investin Demetra vil der være almindelige kurtageomkostninger til dit pengeinstitut. Købskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi plus et emissionstillæg på maksimalt 1,5 % af købsbeløbet under normale markedsforhold. Emissionstillægget består af omkostninger til Nykredit Portefølje Administration A/S, handelsomkostninger til køb i Investin Demetras portefølje, markedsføringstillæg til Finanshuset Demetra og eventuelle formidlingshonorarer til samarbejdspartnere. De løbende omkostninger består af 1 % i årligt porteføljeforvaltningshonorar af værdien af dine investeringsbeviser til Finanshuset Demetra. Dertil kommer 0,9 %, der fordeler sig på administration, depotselskab, revisor, bestyrelse, børsnotering, market maker, udsteder af investeringsbeviser, Finanstilsynet og omkostninger i ETF fonde. Salgskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi fratrukket et indløsningsfradrag på maksimalt 0,5 % af salgsbeløbet under normale markedsforhold. Indløsningsfradraget skal dække omkostninger til Nykredit Portefølje Administration A/S og handelsomkostninger til salg i Investin Demetras portefølje. 12 Finanshuset Demetra Finanshuset Demetra 13

8 Investin Demetra 8,98% Globale aktiemarkedet 4,86% I perioden havde det globale aktiemarked et gennemsnitligt årligt afkast på 4,86 %. En test af vores investeringsstrategi viser i samme periode et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Forventet afkast per år Finanshuset Demetras investeringsstrategi har vist et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 % i perioden Den bygger på at være fuldt investeret i aktiemarkedet i en opadgående trend og ude af aktiemarkedet i en nedadgående trend. Investeringen i aktiemarkedet sker i globale aktieindeks. Derfor vil afkastet i store træk følge afkastet på det generelle aktiemarked i en opadgående trend på aktiemarkedet, når der ses bort fra omkostninger. I en nedadgående trend på aktiemarkedet og under de større nedture har strategien til formål at holde Investin Demetra ude af aktier til fordel for en investering i obligationer og produkter, der stiger i værdi, når aktiemarkedet falder. Det sikrer en beskyttelse af kapitalen med formålet om at skabe positive afkast selv i et faldende aktiemarked. Her ligger merværdien i afkastet i forhold til en traditionel investering i enten en obligations- eller aktiebaseret investeringsforening. Det er vigtigt at understrege, at afkastet i Investin Demetra er baseret på estimater af, hvordan strategien ville have virket ved opstart i 1992, og dermed ikke er faktisk opnåede afkast. De historiske estimater er heller ingen garanti for de fremtidige afkast. Skat og afgiftsregler for investorer Investin Demetra er én ikke-udbytte betalende investeringsforeningsafdeling. Som investor vil afkastet af frie midler blive beskattet efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiserede som urealiserede gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne for pensionsskatteloven. Skattereglerne betyder generelt set, at en investering i Investin Demetra er henvendt mod pensionsmidler, selskabsmidler og midler i virksomhedsordningen, mens det skattemæssigt kan være ufordelagtigt for frie midler underlagt personskatteloven. Yderligere information om skatteregler kan i et vist omfang indhentes på For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egne skatterådgivere. 14 Finanshuset Demetra 1) Testen er udført af Finanshuset Demetra, der kan kontaktes for dokumentation. Finanshuset Demetra 15

9 Vedtægter, prospekt og central investor information kan downloades fra Yderligere information om investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra, er tilgængelig på Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Torvet 1A, Silkeborg Tlf.: Fondskode (ISIN-kode): DK

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov.

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov. Kursusprogram for november & december 2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S oplevede i foråret stor interesse for kursus i konjunktur- og trendanalyse med 120 kursister. Derfor udbydes en ny

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK0060642056. c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr.

Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK0060642056. c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. Tegningsprospekt for IR Basis A/S ISIN DK0060642056 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 32452175 August 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Porteføljepleje

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investor afværger tab med hjemmestrikket model

Investor afværger tab med hjemmestrikket model MANDAG 20. OKTOBER NR. 202 / 2014 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Investor afværger tab med hjemmestrikket model Med en egenudviklet model har

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Artha lancerer nye investeringsselskaber

Artha lancerer nye investeringsselskaber Artha lancerer nye investeringsselskaber I begyndelsen af oktober 2012 oprettes investeringsselskaberne Artha Safe A/S og Artha Max A/S. I kombination med det eksisterende Investeringsselskab Artha12 A/S

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere