Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017"

Transkript

1 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1 Aktiekonto Globale Aktier 2017

2 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 2 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover, intet vinder! Sådan siger det gamle mundheld. Investering er da som bekendt også forbundet med en vis risiko. Men med Middelfart Sparekasses nye aktiekonto Globale Aktier 2017 kan du indirekte investere i aktiemarkedet uden at løbe den store risiko. Faktisk er du sikker på ikke at tabe penge, og vil i værste fald kunne gå glip af en gevinst. På aktiekontoen Globale Aktier 2017 får du ingen rente, men til gengæld får du mulighed for at få et attraktivt aktieafkast, hvis prisen på de underliggende aktier stiger. Aktieafkastet opgøres og udbetales, når bindingsperioden på aktiekontoen ophører efter knap 4 år. Aktieafkastet kan ikke blive negativt, så din eneste risiko er altså den rente, som du giver afkald på i perioden. Middelfart Sparekasse har til formålet udvalgt 15 globale aktier, som skal skabe afkastet på aktiekontoen. Der er tale om store, veletablerede selskaber med en stærk position på det globale marked. Selskab Land Sektor Hjemmeside AT&T USA Telekommunikation BANCO SANTANDER Spanien Finans BP Storbritannien Energi CONOCO PHILLIPS USA Energi DAIMLER Tyskland Automobiler INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA Kina Finans INTEL USA Teknologi MCDONALD S USA Fødevarer MERCK & CO. USA Medicinal NOVARTIS Schweiz Medicinal NTT DOCOMO Japan Telekommunikation SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS Singapore Telekommunikation SWISS RE Schweiz Finans VIVENDI Frankrig Telekommunikation VODAFONE GROUP Storbritannien Telekommunikation

3 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 3 Den globaliserede verden giver helt nye vækstmuligheder for de virksomheder, som er store og stærke nok til at udnytte dem. Det er netop, hvad der er baggrunden for udvælgelsen af de 15 aktier, som skal skabe afkastet på aktiekontoen. De er store, de er markedsledende, og efterspørgslen efter deres produkter på de nye vækstmarkeder stiger voldsomt i disse år. Flere og flere kinesere, indere og russere har eksempelvis fået råd til at købe en mobiltelefon, gå på restaurant eller sågar købe en Mercedes og det er noget, der kan mærkes på bundlinjen hos selskaberne. De 15 udvalgte selskaber ventes at ville klare sig godt i de kommende år og dermed levere et godt afkast til aktiekontoen. Fakta Aktiekontoen er kendetegnet ved, at dit indskud er bundet frem til den 6. oktober 2017 du får muligheden for at få et aktieafkast i stedet for at få en rente størrelsen på aktieafkastet afhænger af prisudviklingen på 15 udvalgte aktier aktieafkastet udbetales, når bindingsperioden ophører og kan ikke være negativt Middelfart Sparekasse som minimum udbetaler dit indskudte beløb ved kontoens ophør men har i stedet muligheden for at få udbetalt et aktieafkast efter bindingsperiodens ophør. Aktieafkastet beregnes i forhold til kursudviklingen på de 15 underliggende aktier i kontoens bindingsperiode. Afkastet beregnes ved kontoens forfald som dit indskud, tillagt den gennemsnitlige kursstigning i den underliggende aktiekurv. Ved beregningen af kursudviklingen i aktiekurven erstattes afkastet på de fire aktier, der er steget mest - eller faldet mindst - med en på forhånd fastsat afkastfaktor på ca. 50% 1. De resterende elleve aktier indgår med deres faktiske kursudviklinger i perioden. Er den gennemsnitlige kursudvikling i aktiekurven negativ, indfries kontoen til kurs 100. Til gengæld er du sikker på ikke at tabe penge. Det samlede aktieafkast kan nemlig ikke blive negativt. Skulle aktiekurserne på de 15 aktier samlet set falde, bliver aktieafkastet fastsat til nul. Dit indskud tillagt et eventuelt aktieafkast udbetales ved kontoens ophør. Sådan beregnes afkastet Indskuddet på aktiekontoen er bundet i en periode på knap fire år, hvorefter kontoen gøres op. Du modtager ingen rente i perioden, 1. Baseret på markedsforholdene den 25. august 2013 kan den faste afkastfaktor opgøres til ca. 50 %. Den endelige faste afkastfaktor vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 8. oktober Niveauet for den faste afkastfaktor vil frem for alt afhænge af volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumniveau for den faste afkastfaktor, der således kan blive højere såvel som lavere end det angivne forventede niveau på 50 %. Indskud på aktiekontoen vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås en fast afkastfaktor på min. 30 %.

4 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 4 Afkasteksempler Kursudvikling 100% 80% 60% Fast afkastfaktor = 50% 40% 20% 0% -20% CONOCOPHILLIPS MERCK & CO. AT&T VIVENDI VODAFONE GROUP BANCO SANTANDER NTT DOCOMO SWISS RE DAIMLER BP SINGAPORE NOVARTIS INTEL MCDONALD S INDUSTRIAL & COMMERCIAL Afkasteksempel 1 Kursudviklingen på de 15 underliggende aktier kan ved forfald opgøres som illustreret i figuren. De fire aktier, som er steget mest, erstattes med den faste afkastfaktor på 50 %, mens de resterende 11 aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på +32 %, og det samlede aktieafkast vil således udgøre 32 % af det indskudte beløb. Et indskud på eksempelvis kr ,- vil således være blevet til kr ,- ved bindingsperiodens ophør.

5 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 5 Kursudvikling 70% 60% Fast afkastfaktor = 50% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% DAIMLER SWISS RE NOVARTIS NTT DOCOMO VIVENDI CONOCOPHILLIPS VODAFONE GROUP MCDONALD S INDUSTRIAL & COMMERCIAL AT&T BANCO SANTANDER MERCK & CO. INTEL BP SINGAPORE Afkasteksempel 2 Kursudviklingen på de 15 aktier kan efter ca. fire år opgøres som illustreret i figuren. De fire aktier, som er steget mest, erstattes med den faste afkastfaktor på 50 %, mens de resterende 11 aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på -4 %. Da det samlede aktieafkast ikke kan være negativt, vil et indskud på kr ,- således blive indløst til den oprindelige værdi, altså kr , ved bindingsperiodens ophør. Ovenstående eksempler har alene til formål at illustrere, hvorledes aktieafkastet beregnes ved forskellige aktiekursudviklinger. De simulerede kursudviklinger afspejler således ikke Middelfart Sparekasses forventninger til den fremtidige kursudvikling. Aktiekontoen er noget for dig, hvis du vil have muligheden for at opnå et merafkast, mod at give afkald på en fast rente på en traditionel konto er interesseret i en aktieinvestering i kontoform sætter pris på en tryg opsparing dit indskud er sikret som på en almindelig opsparingskonto kan binde mindst kr. i perioden 14. oktober 2013 til 6. oktober 2017.

6 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 6 Historisk kursudvikling i aktiekurven Aktiekurv MSCI World Indeks august 2008 august 2009 august 2010 august 2011 august 2012 august 2013 Kilde: Bloomberg Figuren viser den historiske, indekserede kursudvikling (august 2008 august 2013) i den underliggende aktiekurv, idet hver enkelt aktie indgår med en vægt på en 1/15, i forhold til det brede, globale aktieindeks MSCI World Indeks. Det skal bemærkes, at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske og den fremtidige kursudvikling.

7 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 7 Udvikling i de aktier, der ikke bliver justeret for fast afkastfaktor * Gennemsnitlig udvikling i 11 aktier, der ikke bliver erstattet af Fast Afkastfaktor Aktieafkast Tilbagebetalingsbeløb (% af indskudt beløb) Kontoafkast p.a. (IRR), Mindre end -18,18 % 0 % 100,00 % 0,00 % -18,18 % 0 % 100,00 % 0,00 % -10 % 6,00 % 106,00 % 1,47 % 0 % 13,33 % 113,33 % 3,18 % 10 % 20,67 % 120,67 % 4,81 % 20 % 28,00 % 128,00 % 6,37 % * Beregnet ved Fast Afkastfaktor på 50 % Samlet udvikling i aktiekurven, efter justering for fast afkastfaktor Justeret udvikling i aktiekurven Aktieafkast Tilbagebetalingsbeløb (% af indskudt beløb) Kontoafkast p.a. (IRR)* -30 % 0 % 100 % 0,00 % -20 % 0 % 100 % 0,00 % -10 % 0 % 100 % 0,00 % 0 % 0 % 100 % 0,00 % 10 % 10 % 110 % 2,41 % 20 % 20 % 120 % 4,66 % 30 % 30 % 130 % 6,78 % 40 % 40 % 140 % 8,78 % 50 % 50 % 150 % 10,67 % 60 % 60 % 160 % 12,47 % 70 % 70 % 170 % 14,19 % 80 % 80 % 180 % 15,83 % * Tallene angiver den effektive forrentning pro anno (IRR), før skat, af det indskudte beløb

8 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 8 Middelfart Sparekasse Aktiekonto Globale Aktier kontovilkår Udbyder Beregningsagent og Arrangør Middelfart Sparekasse A/S Garanti Invest A/S* Indskudsperiode Fra den 16. september 2013 til den 4. oktober 2013 Betalingsdato 9. oktober 2013 Startdato 14. oktober 2013 Ophørsdato 6. oktober 2017 Indskud Beløb til udbetaling på ophørsdato Minimum kr. Indskud + Aktieafkast Aktieafkast (AktiekurvSlut / AktiekurvStart) 1 Aktiekurv (Start) Aktiekurvens startværdi indekseres til 100 % Aktiekurv (Slut) i = 1 ( 1 + Kursudvikling(i)) Kursudvikling (i) Aktiekurs (i;slut) Aktiekurs (i;start) -1 hvor de fire højeste værdier af Kursudvikling(i) erstattes af Fast Afkastfaktor Fast Afkastfaktor Forventeligt ca. 50 %, underlagt et minimum på 30 % Aktie (i) Aktie(i;start) Aktie (i;slut) AT&T, Banco Santander, BP, Conoco Phillips, Daimler, Industrial & Commercial Bank of China, Intel, McDonald s, Merck & Co., Novartis, NTT Docomo, Singapore Telecom, Swiss Re, Vivendi og Vodafone Group Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdierne på hver af de underliggende aktier på hver af de tre indledende observationsdage; 9. oktober, 10. oktober og 11. oktober Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdierne på hver af de underliggende aktier på hver af de tre afsluttende observationsdage: 15. september, 22. september og 29. september *Garanti Invest er blandt Middelfart Sparekasses samarbejdspartnere. Sparekassen er medejer af Garanti Invest A/S

9 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 9 Sådan gør du For at indskyde midler på aktiekontoen skal du underskrive en kontoaftale. Du kan indskyde såvel frie midler som pensionsmidler. Mindsteindskuddet udgør kr Kontakt din rådgiver på en af nedenstående adresser og hør nærmere: Middelfart afdeling Havnegade Middelfart Telefon Strib afdeling Vestergade 34, Strib 5500 Middelfart Telefon Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Telefon Kolding afdeling Buen Kolding Telefon Vejle afdeling Vestre Engvej 1A 7100 Vejle Telefon Uldum afdeling Søndergade Uldum Telefon Ødsted afdeling Ribevej 50 A, Ødsted 7100 Vejle Telefon Hedensted afdeling Østerbrogade 11A 8722 Hedensted Telefon Vinding afdeling Vindinggård Center Vejle Telefon Odense afdeling Dalumvej 54B 5250 Odense SV Telefon Horsens afdeling Strandkærvej 20B 8700 Horsens Telefon Esbjerg afdeling Skolegade Esbjerg Telefon Aarhus afdeling Rosensgade Aarhus C Telefon Investering & Pension, Sjælland Algade Roskilde Telefon midspar.dk

10 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 10 Øvrige kontovilkår Struktureret indlån Aktiekontoen er at betragte som et såkaldt struktureret indlån, som Middelfart Sparekasse sammensætter af to elementer. Et almindeligt indlån samt en option på de underliggende aktier. Middelfart Sparekasse erhverver således en option, som skal kunne afdække risikoen på de underliggende aktier, og dermed levere det eventuelle aktieafkast, som skal tilskrives aktiekontoen. Middelfart Sparekasse betaler normalt rente af indlånsmidler, men da det indskudte beløb på aktiekontoen ikke forrentes, er det denne sparede renteudgift, som finansierer optionerne. Fundingrente, optionselement og omkostninger Pr. 25. august 2013 udgjorde fordelingen mellem indlånsværdi, optionselement og omkostninger for aktiekontoen følgende: Værdi af indlån: 92,40 % Værdi af option: 6,60 % Omkostninger: 1,00 % 100,00 % Beregningen af værdien af indlånet er baseret på en fundingrente på 2,00 % p.a., modsvarende den 4 årige danske swaprente plus et tillæg på 0,72 procentpoint. Opsigelse af aktiekontoen før ophørstidspunktet Det indskudte beløb er som udgangspunkt bundet i perioden fra den 14. oktober 2013 til den 6. oktober Du kan opsige aktiekontoen i bindingsperioden for det fuldt indsatte beløb med fem bankdages skriftlig varsel, medmindre markedsforholdene, efter Middelfart Sparekasses vurdering, ikke tillader det. Aktiekontoen kan ikke opsiges delvist for et mindre beløb. Førtidig opgørelse af aktiekontoen vil ske, til den af Middelfart Sparekasse opgjorte markedsværdi, fratrukket en dekort på 2 % af indlånet. Markedsværdien vil afhænge af den aktuelle nutidsværdi af indlånet samt værdien af den af Middelfart Sparekasse erhvervede option. Ved opsigelse før bindingsperiodens ophør risikerer du et tab, idet det beregnede tilbagebetalingsbeløb kan være lavere end det indskudte beløb. Værdien af den tilknyttede option kan dog under ingen omstændigheder være negativ. Ved udløb af aktiekontoen Efter ca. fire år opgøres aktiekontoen, og dit indestående dvs. det oprindeligt indskudte beløb tillagt et eventuelt aktieafkast overføres automatisk til én af dine andre konti i Middelfart Sparekasse. Rente Der tilskrives ingen rente på aktiekontoen Risici ved investeringen Middelfart Sparekasse hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til aktiekontoen. Skulle Middelfart Sparekasse ikke være i stand til Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

11 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 11 at opfylde sine økonomiske forpligtelser, vil indskuddet være dækket af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Værdien af indskuddet vil blive beregnet efter samme principper, som hvis indskuddet hæves før tid, som ovenfor beskrevet. Det af Garantifonden for Indskydere og Investorer dækkede beløb udgør dog højest, hvad der svarer til 120 % af det indskudte beløb og højest et beløb modsvarende euro (ca. kr ). Sidstnævnte beløbsgrænse er ikke gældende for pensionsmidler. Middelfart Sparekasse har ikke nogen såkaldt officiel kredit rating. For nærmere information omkring Middelfart Sparekasse økonomiske situation henvises til den seneste årsrapport, der kan hentes på Aktiemarkedet er volatilt, og der er risiko for, at aktiekurven ikke er steget i værdi fra kontoens startdato til kontoens ophørsdato, hvilket kan betyde, at du ikke modtager noget aktieafkast. Det skal endvidere bemærkes, at eventuelle udbytter på de underliggende aktier ikke indgår i beregningen af aktieafkastet. Hvis du i stedet indsætter dine penge på en almindelig indlånskonto i Middelfart Sparekasse kan du forvente en årlig rente på mellem 0,00-0,25 % og henholdsvis mellem 0,25-0,75 % ved indskud på en almindelig pensionskonto. Ved investering i en dansk statsobligation med en restløbetid, svarende til løbetiden på aktiekontoen, ville du kunne opnå et afkast på ca. 0,75 % (opgjort d. 25. august 2013). Risikomærkning Et struktureret indlån er et komplekst indlånsprodukt, der er risikomærket gult i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Læs mere om risikomærkningen på Skat Afkastet på aktiekontoen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter det såkaldte lagerprincip. Ved indskud for frie midler beskattes realiseret såvel som urealiseret gevinst eller tab som kapitalindkomst. Beskatningen sker årligt, baseret på den af Middelfart Sparekasse beregnede teoretiske ultimoværdi af kontoen, dvs. indlånsværdien (nutidsværdien af indlånet) tillagt den bagvedliggende options værdi. Et eventuelt tab kan alene fradrages i kapitalindkomsten i det omfang, det kan indeholdes i tidligere års (dog ikke tidligere end 2002) beskattede gevinster på finansielle kontrakter. Tab, der ikke kan indeholdes heri kan modregnes i årets øvrige gevinster på finansielle kontrakter. Eventuelt overskydende tab kan overføres til ægtefælle eller fremføres til modregning i senere års gevinster på finansielle kontrakter. Et eventuelt tab kan endvidere subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Indlånskunder (frie midler) skal selv opgøre og selvangive årets gevinst eller tab realiseret som urealiseret på aktiekontoen, da Middelfart Sparekasse ikke indberetter denne automatisk. Ved indskud for pensionsmidler beskattes såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab som en del af din samlede pensionsopgørelse. Beskatningen sker årligt, baseret på den af Middelfart Sparekasse beregnede teoretiske ultimoværdi af kontoen, dvs. indlånsværdien (nutidsværdien af indlånet) tillagt værdien af den bagvedliggende option. Pensionsafkastskatten udgør 15,3 % for skatteåret Ved indskud via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Midler i virksomhedsskatteordningen kan som hovedregel indskydes på aktiekontoen. Du bør dog være opmærksom på, at visse individuelle forhold kan have indflydelse på den endelige skattebehandling. Du anbefales derfor at søge individuel skatterådgivning. Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

12 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 12 Omkostninger Arrangørhonorar til arrangøren udgør 1,00 %, hvilket modsvarer 0,25 % p.a. i ÅOP. Der tilkommer ikke yderligere omkostninger. Eventuel aflysning Middelfart Sparekasse kan af andre årsager i øvrigt vælge at aflyse etableringen af kontoen. Aflysning kan dog senest ske den 11. oktober 2013 og vil blive meddelt indskyderne. I tilfælde af aflysning returneres det indskudte beløb uforrentet. Maksimumindskud I indskudsperioden forbeholder Middelfart Sparekasse sig ret til lukke for yderligere indskud i det tilfælde, at der er indskudt i alt 150 mio. kr. på aktiekontoen. Justering af aktiekurven Såfremt én eller flere af de underliggende aktier udsættes for en ekstraordinær hændelse, eksempelvis udbetaling af ekstraordinært stort udbytte, fusion, fission, konkurs, afnotering eller lignende, som efter Beregningsagentens vurdering har en væsentlig indvirkning på kursen på den eller de pågældende underliggende aktier, kan Beregningsagenten vælge at foretage sådanne justeringer, at effekten af de pågældende hændelser så vidt muligt neutraliseres. Beregningsagenten forbeholder sig ligeledes ret til at foretage ændringer i aktiekurvens sammensætning, såfremt handelen i en eller flere af de underliggende aktier vanskeliggøres eller fordyres uforholdsmæssigt. Endelig kan Beregningsagenten foretage justeringer af de tidspunkter, hvor der skal foretages observationer af de underliggende aktier, dvs. de indledende og/eller afsluttende observationsdage. Beregningsagenten vil således udskyde et observationstidspunkt, hvis det ikke falder på en børsdag, eller hvis der indtræder markedsforstyrrelser, eksempelvis hvis en relevant børs ikke åbner for handel i sin normale åbningstid. Øvrige betingelser Som indskyder er du desuden underlagt Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser. Se disse på Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere