Servicebranchens Chefakademi 2007/ 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebranchens Chefakademi 2007/ 2008"

Transkript

1 Servicebranchens Chefakademi 2007/ afvikling Et lederudviklingsforløb over 10 måneder for erfarne chefer i servicevirksomheder Udvikling og resultater gennem læring og videndeling!

2 Den ledelsesmæssige udvikling efteråret 2007 Kick off dagen 27. august 2007 på CBS. På Kick-off dagen vil deltagerne blive introduceret nærmere til de enkelte dele af chefuddannelsen, til Action Learning forløbet og til ITlæringsplatformen Site-Scape. Kortlægning og 360 graders måling Inden chefuddannelsen påbegyndes, gennemfører deltagerne en kortlægning af egne ledelsesmæssige styrker og svagheder, og efter første modul foretages en 360 graders måling, hvor henholdsvis deltageren selv, medarbejdere, kollegaer og deltagerens chef vurderer deltageren på vigtige servicelederdimensioner. Modul 1: Serviceledelse og læring Den september 2007 Her introduceres deltagerne gennem teambuilding aktiviteter for hinanden, programideen og indholdet i hele uddannelsen. Der fokuseres endvidere på forudsætningerne for læring og udvikling i form af arbejde med erkendelse, forståelse, commitment og teamansvarsfølelse. Modulet introducerer endvidere nogle af de nyeste serviceledelsesværktøjer og teorier. Modul 2: Det personlige lederskab Den 28. september 5. oktober 2007 Montpellier, Frankrig Efterårets udenlandske ophold tilbringes i Sydfrankrig, hvor formålet er at videreudvikle det personlige lederskab og den enkeltes ledelsesmæssige udvikling, herunder at styrke lederen i at etablere, udvikle og vedligeholde sine vigtige relationer. Modulet er tilrettelagt som en stadig vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske ledelsesmæssige øvelser i faste 3-mandsgrupper eller i mindre hold, hvor der gåes tæt på den enkelte deltagers nærmeste udviklingszone(r). I Action Learning grupperne bearbejdes 360 graders analysen i reflekterende teams, hvor den enkelte deltager coaches i forhold til den ledelsesmæssige udviklingskontrakt. Derudover arbejdes der med casearbejde og teamudvikling samt coaching. Modul 3: Servicekultur og forandringsledelse Den november 2007 Modulet vil medvirke til at udvikle deltagernes evne til at håndtere forandringer både hos sig selv og i egen organisation. Formålet er at skærpe deltagernes indsigt i og forståelse for forandringsledelse, virksomhedskultur og integreret (intern og ekstern) kommunikation. Ligeledes styrkes den enkelte deltagers evne til at formidle strategier og forandringer i virksomheden og til at udvikle organisationsanalytisk kompetence. PIT STOP 1 på CBS Den 10. januar 2008 På PIT STOP 1 dagen fremlægger deltagerne med udgangspunkt i egne udarbejdede rapporter deres indhøstede erfaringer og progression for de øvrige deltagere i Action Learning grupperne samt for proceskonsulent og egen chef. Det anses for væsentligt, at deltagernes chefer deltager på PIT STOP dagen og ved afslutningsseminaret på CBS, da forankringen i hjemmeorganisationen er alt afgørende for effekten og udbyttet af arbejdet med udviklingskontrakterne. Der er positivt blevet rokket godt og grundigt både på min måde at arbejde på og på min tilgang til opgaver, der skal løses. Det har givet mig et såvel personligt som karrieremæssigt løft. På den forretningsmæssige udviklingskontrakt havde vi stort commitment i ledelsen, og de emner, vi arbejdede med, kan vi nu se resultaterne af dels i vores organisering og dels på strategiske projekter, der er igangsat. Vi føler selv, vi har gjort en forskel i vores selskab med vores udviklingskontrakt. Endelig har det været en utrolig sund oplevelse at være sammen med ledere fra andre virksomheder i et så intensivt uddannelsesforløb, som SBCA er, og at kunne sparre med dem i den fortrolighed, der præger uddannelsen. Claus Wegener Kofoed, tidligere chefakademideltager, Account Manager, TDC A/S

3 Den forretningsmæssige udvikling foråret 2008 Modul 4: Servicestrategi og strategisk kundeudvikling Den januar 2008 Formålet er at bringe den enkelte deltager på forkant med udviklingen inden for service management, marketing og strategi. Der vil bl.a. blive lagt vægt på emner som strategisk markedsføring, Customer Relation Management (CRM), kundedreven innovation, profitabel vækst samt på en perspektivering af strategiudvikling og -værktøjer. Modul 5: Creating Service Excellence & Servicebreakthroughs Den marts 2008 Californien, USA Forårets studietur tilbringes i Los Angeles og San Francisco, hvor fokus er at give deltagerne inspiration og indsigt i, hvordan der kan skabes servicebreakthroughs og forretningsmæssig udvikling med særlig vægt på kundeorientering, service management og branding. Studieopholdet lægger vægt på en dynamisk vekselvirkning mellem benchmarking besøg hos førende serviceudbydere som f.eks. Disney samt universitetsbesøg. Opholdet afvikles som et løbende best practice studie, hvad angår den nyeste service management udvikling og brugen af teknologi ved samme. Læringen under opholdet perspektiveres bl.a. gennem besøg på områdets førende universiteter Stanford University og USC og forelæsninger ved førende forskere herfra. Modul 6: Videndeling og værdiskabelse Den maj 2008 Fokus er på moderne resultatskabelse og vidensstyring i servicevirksomheder. Med afsæt i klassisk ressourcestyring, principperne for samme og brug af nøgletal, introduceres varig værdiskabelse, resultatskabelse i samspil med og gennem andre og videnledelse. De sidste dage rundes af med at perspektivere deltagernes forretningsmæssige projekter i forhold til inspiration og input fra teorimodulerne. Afslutningsseminar på CBS Den 10. juni 2008 på CBS Den enkelte deltager fremlægger, med afsæt i de udarbejdede rapporter, erfaringerne indhøstet undervejs og progressionen indtil videre for de øvrige deltagere. Endvidere deltager egen chef/tutor og proceskonsulent. Den 10. januar er fokus på den ledelsesmæssige udvikling, mens den forretningsmæssige udvikling er det primære den 10. juni 2008, hvor også elementer af den ledelsesmæssige udvikling inddrages. Her inviteres deltagernes chefer ligeledes med, da forankringen i hjemmeorganisationen er altafgørende for effekten og udbyttet af arbejdet med den ledelsesmæssige og den forretningsmæssige udviklingskontrakt. Læring gennem Action Learning (AL): Action Learning er en erfaringsbaseret udviklingsmetode, hvor hver deltager gennem erfaringsudveksling og sparring i AL-grupper arbejder med en ledelsesmæssig og forretningsmæssig udviklingskontrakt/projekt forankret i egen virksomhed. Arbejdet i AL-grupperne foregår under strukturerede former under ledelse af en proceskonsulent på fastsatte ALdage. AL-dagene foregår primært i hinandens virksomheder, hvor det materiale, der er fremlagt på de enkelte moduler, bliver bearbejdet, sat i perspektiv og relateret til den enkelte deltagers daglige udfordringer. AL-grupperne består typisk af fem deltagere fra forskellige af konsortiets virksomheder. Den virtuelle læringsplatform SiteScape: Kommunikation omkring chefuddannelsen foregår på IT-platformen SiteScape, hvor hver AL-gruppe også har sit eget kommunikationsforum til at understøtte sparringen og netværksdannelsen undervejs. Hvordan sætter jeg turbo på min udvikling som leder? Chefakademiets opskrift er enkel: Sæt din egen udvikling på dagsordenen, så både de andre deltagere, din proceskonsulent, din leder, dine medarbejdere og kolleger bliver involveret i den. Brug aktivt din arbejdshverdag som øvelsesplatform. Og vær åben over for at overskride dine egne grænser. Det kan måske lyde som en ret, der er svær at sluge, men for mig har den både været sund og stærkt opløftende. Anette Haaning, tidligere chefakademideltager, Kommunikationschef, CPH - Københavns Lufthavne A/S

4 Ledelsesmæssig udvikling Forretningsmæssig udvikling Internatmoduler Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Serviceledelse og læring Den september 2007 Det personlige lederskab Den 28. september 5. oktober 2007 Montpellier, Frankrig Servicekultur og forandringsledelse Den november 2007 Servicestrategi og strategisk kundeudvikling Den januar 2008 Creating Service Excellence & Servicebreakthroughs Den marts 2008 Californien, USA Videndeling og værdiskabelse Den maj 2008 juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni Kick off dagen 27. august 2007 på CBS 11. oktober 25. oktober 6. november 29. november 7. februar 7. april 22. maj Action learning arbejdet Pit Stop Den 10. januar 2008 på CBS Afslutningsseminar Den 10. juni 2008 på CBS pit stop og afslutningsseminar

5 Generelt Deltagernes profil Deltagerne bør have lyst til at arbejde med egen udvikling og have handlerum og opbakning med henblik på udvikling - såvel ledelsesmæssigt som forretningsmæssigt - i forbindelse med Action Learning arbejdet. Deltagerne bør have mindst 5-10 års erhvervserfaring, heraf mindst 3-5 år i en form for chefstilling. En videregående uddannelse vil ikke være usædvanlig. Deltagerne skal være motiverede for at bidrage og til at arbejde dels med egen ledelsesmæssig udvikling, dels med værdiskabelse gennem forretningsudvikling. Opbakning fra deltagerens nærmeste chef øger den enkeltes udbytte af deltagelse på chefuddannelsen markant. Det forudsættes endvidere, at deltagerne kan deltage i forelæsninger afholdt på engelsk. Antal deltagere Deltagelse på chefakademiets 16. afvikling 2007/08 er begrænset til min. 25 og max. 30 deltagere. Prisen for deltagelse Pris: kr ,- ekskl. moms. Heraf udgør internat-omkostningerne og de to udenlandsophold kr ,-. Beløbene faktureres med halvdelen ved uddannelsesstart eftersommeren 2007 og den anden halvdel primo januar Læring hele livet igennem - SBCA netværkene Uddannelsens læringsmæssige platform vedligeholdes efter chefuddannelsens afslutning på deltagernes eget initiativ gennem faglige og sociale aktiviteter i eget SBCA Nets regi. Chefuddannelsens faglige inspiratorer Chefakademiets oplægsholdere fra Copenhagen Business School mv. omfatter bl.a.: Professor, dr. merc. Jan Molin, Institut for Organisation og Arbejdssociologi Professor, dr. merc. Jan Mouritsen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Lektor Mogens Bjerre, Institut for Afsætningsøkonomi Erhvervsforsker Axel Rosenø, CBS Professor, Lars Thøger Christensen, Syddansk Universitet Chefakademiets proceskonsulentteam Til hver af Action Learning grupperne tilknyttes en erfaren proceskonsulent. Chefakademiets proceskonsulentteam består af HR chefer og HR konsulenter fra konsortiets virksomheder, samt chefkonsulenterne Stine Staffeldt og Marianne Marholt fra Chefakademiets programdirektion. Et leder- og forretningsudviklingsforløb over 10 måneder for erfarne chefer i bl.a. følgende førende servicevirksomheder:

6 Formål Chefuddannelsen har til formål at udvikle ledere og servicevirksomhederne i konsortiet ved: Deltagernes udbytte Ved deltagelse på chefakademiet opnås: At udvide den enkelte deltagers ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetence samt udvikle netværk og styrke konkurrence- og innovationsevnen i fremtidens servicevirksomheder At skabe udvikling gennem Action Learning baseret projektarbejde i egen virksomhed og gennem intensivt arbejde med virksomhedens og egne udfordringer i en serviceteoretisk kontekst. Læringen understøttes gennem brug af uddannelsens virtuelle platform: SiteScape og derudover gennem deltagelse på de to ugelange ophold i udlandet (modul 2 efteråret og modul 5 foråret) i henholdsvis Montpellier i Sydfrankrig og i Californien i USA. Styrkelse af deltagerens personlige og ledelsesmæssige udvikling, herunder en øget indsigt i eget personlige lederskab. Metoder og værktøjer indenfor serviceledelse, strategi, forretnings-, team-, ledelses- og organisationsudvikling. Skærpet bevidsthed og forståelse for brugen af strategisk kompetence- og medarbejderudvikling. Større bevidsthed og forståelse for, hvordan der skabes succesfulde forandringer i servicevirksomheder. En styrkelse af formidlings- og kommunikationsevnen. Større bevidsthed og forståelse for kultur såvel i relation til egen virksomhed som i et internationalt perspektiv. En opdatering på de nyeste servicemanagement, strategi- og marketingteorier samt forøget indsigt i morgendagens teknologiske muligheder. Inspiration til at skabe innovation indenfor service og forretningsudvikling samt vedvarende profitabel vækst. Øget kunde-, markeds- og relationsorientering. Øget indsigt i ressource-, økonomistyring og værdiskabelse, herunder videnhåndtering og deling Styrkelse af ens eget professionelle netværk. God inspiration og specielt personlig udvikling og gennemslagskraft er nogle af de nøgleord, der falder mig ind på spørgsmålet om, hvad jeg har fået ud af min deltagelse i chefakademiet. Gennem arbejdet i AL grupperne har jeg åbnet mig og fået sparring i en grad, som jeg ikke troede var mulig. Internatopholdene i ind- og udland gør det muligt at fokusere på indlæring, når man opholder sig på chefakademiet, specielt hvis man undlader at medbringe mobiltelefoner og efterlader pc en på kontoret. Indlæg fra erhvervslivet suppleret med hovedsageligt formidable facilitatorer fra CBS Executive giver godt stof til eftertanke. Personligt har jeg via opgavearbejdet fået gennemført organisatoriske ændringer, som nu giver mig en anderledes og mere meningsfyldt hverdag. Endvidere udtaler mine medarbejdere, at det er tydeligt, at jeg har gennemgået en personlig udvikling - til det bedre vel at mærke. John Sørensen, tidligere chefakademideltager, Områdeleder, RAMBØLL

7 Som medlemmer af chefakademiets advisory board indgår bl.a.: Chefakademiets programdirektion: Personalechef Jan Andersen TDC - Services IT A/S Uddannelseschef Carsten Dahl ISS Danmark A/S HR-udviklingschef Anja Westy Københavns Lufthavne A/S Human Resource Manager Lena Kjær SAS Component A/S Personaledirektør Steen Hjorth-Larsen Falck Danmark A/S Personaleudviklingschef Kent Zaulich BRFkredit a/s Konsulent Annette Tolsgaard Landscentret HR-chef Eva Marie Jensen KMD Hans-Henrik Hansen Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter tlf.: Marianne Marholt Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter tlf.: Stine Staffeldt Udviklingspartner/HHE tlf.: Head of Competence Development Lene Linde RAMBØLL Direktør Peter Stolt Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter Dalgas Have Frederiksberg Tlf.: Fax: Web-site: Fonden for Efteruddannelse og Erhvervsforskning ved Handelshøjskolen i København CVR nr.: Bank: DANSKE BANK Konto nr.: Grafisk design og produktion: Grafisk Rådgivning

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 2012/2013 , Frederiksberg Le Barry, Frankrig Stanford University, California University of California, Berkeley SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI / 21. FORLØB En executive diplom-uddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

STRATEGISK PROJEKTLEDER

STRATEGISK PROJEKTLEDER ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere