Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis."

Transkript

1

2 KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. Kontakt venligst din forhandler hvis dele af ovennævnte mangler.

3 i n d h o l d sf o r t eg n el se Startopsætning SIM-kort 4 Batteri 5 Tænd telefonen 6 Opladning 6 PIN-kode 6 Forkert indtastet PIN-kode 7 Knapper og display Knapper 8 Menutræ 10 Display symboler 11 Tal / Bogstaver 12 Daglig brug Manuelt opkald 13 Opkald med pause 13 Opkald fra opkaldsliste 13 Opkald fra telefonbogen 14 Direkte opkald til telefonsvarer 14 Alm. opkald til telefonsvarer 14 Foretag kvikkald 15 Opkald til alarmcentralen 15 Opkald til udlandet 15 Besvar opkald på flere måder 16 Opkald ubesvaret 17 Modtage sms 17 Aflyt besked 18 Skriv sms 18 Opret / gem i telefonbog 19 Opkald med nødtaste 19 Indstil alarm 20 Lyt til radio 21 Lommeregner 21 Skift profil 22 Opsætning Nummer til telefonsvarer 23 Indstil tidszone 23 Numre - Nødopkald 24 Svar med klap 24 Udvidet opsætning Opkald 25 - Skjul mit nummer 25 - Automatisk genopkald 25 - Valgfri svartaste 25 - Banke på 26 - Viderestilling 27 - Opkaldsspærring 28 - Valg af netværk 28 Display 29 - Baggrundsbelysning 29 - Baggrundsbillede 30 - Velkomstmelding 30 - Sprog 31 - Vis dato / ur 31 Rediger profil 32 Ur 32 - Dato format 32 - Datoskilletegn 32 - Tid format 33 Hukommelse for sms (tel./sim) 33 Telefonkode 34 Telefonbog 34 - Kopi til SIM 34 - Send sms fra telefonbog 34 - Søg gruppe 35 - Status hukommelse 36 Kortnummervalg - kvikkald 37 Fabriksindstillinger 38 CE-mærkning 40 Sikkerhedsoplysninger 41 Tekniske data 42 Overensstemmelseserklæring 42 Manualen findes på:

4 startopsætning 1. Tryk let ned på batteridækslet bag på telefonen og skub i pilens retning. 2. Løft batteridækslet op. 4. Tryk kortholderen ned og skyd/skub i pilens retning. 5. Løft kortholderen. 3. Løft batteriet ud af telefonen. Gå til punkt 4, når det er første gang telefonen tages i brug. 6. Isæt SIM-kort. 7. Klik kortholderen på plads ved let skub i pilens retning 4

5 startopsætning 8. Sæt batteriet på plads i telefonen. 9. Skub batteridækslet på plads.! OBS! Sluk telefonen og tag strømstikket ud før du tager batteri og SIM-kort ud / indsætter batteri og SIM-kort. Nye batterier skal lades grundigt op i starten. Sørg for at lade batteriet mindst 5 timer dagligt de første 3 dage, hvor telefonen tages i brug. 5

6 startopsætning Opladning Telefonen lades ved at placere den i lader som vist på illustrationen til højre. LED lys LED-lys indikator Under opladning: lyser konstant Ved fuldt opladt batteri: slukket Standby: 1 blink hvert 20. sekund Indtast PIN-kode Indtast PIN-kode når telefonen starter op og vælg med. Hvis Telefonkode er slået til, indtastes den efter PIN-koden. Forkert indtastet PIN-kode Se venligst næste side. Tænd og sluk telefonen ved tryk i ca. 3 sekunder. 6

7 startopsætning Du kan ændre den PIN-kode der følger med dit SIM-kort: - Tryk Menu - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Sikkerhed. - Brug piletasterne til at vælge PIN 1 ved tænd. - Brug piletasterne til at vælge; Til, Fra, Skift PIN1. Hvis du ønsker at ændre koden er det nødvendigt at indtaste den nuværende PIN-kode for derefter at kunne indtaste en ny. Bekræft ny PIN-kode igen og vælg med for at gemme. Hvis du ikke ønsker at taste PIN-kode, når du tænder telefonen kan du slå funktionen fra ved at vælge Fra. Forkert indtastet PIN-kode Hvis du taster forkert PIN-kode tre gange er det nødvendigt, at bruge din PUK-kode til at låse telefonen op igen. PUK-koden findes i det materiale SIM-kortet kom i. Venligst kontakt dit mobilselskab, hvis du har mistet PUK-koden. 7

8 knapper og display Stik til hovedsæt. LED lys* indikerer lav batteri-styrke, mistet opkald / mistet aftale. Stik til data-overførsel. Stik til oplader. *LED lys indikation: Ved opkald: blinker konstant Ved mistet kald: 2 blink hvert 5. sek. Ved modtaget sms: 2 blink hvert 5. sek. Under opladning: lyser konstant Ved fuldt opladt batteri: slukket Standby: 1 blink hvert 20. sekund Nødopkaldstaste. Batteridæksel - Tryk let ned og skyd nedad for at indsætte og få adgang til batteri og SIM-kort. Højttaler ved håndfri. 8

9 knapper Højttaler LCD - skærm Menu Vælg / Bekræft Ring op / besvar kald Opkaldsliste Ring til Telefonsvarer FM radio Mikrofon 9 Telefonbog Slet / Afbryd Retur Tænd/sluk v. tryk i 3 sek. Læg på Tilbage til standby Op / ned pile / bladrer i menuen Lydstyrke op og ned Pil ned v. mistet besked / opkald Pil op: ind bakke & opkaldsliste Ringeafbryder

10 m e n u t r æ sms Læs sms Telefonsvarer Skriv sms sms indstillinger Sendt Slet alle Kladde Cell Broadcast sms Lommeregner Alarm Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Indstillinger Telefon Indstillinger for nødopkald Opkald Netværk Sikkerhed Profil FM radio Normal Konf. (Konference) Udendørs Stille Bruger Valg Telefonbog Opkald Søg Opret Aktiver FDN Kopier Slet alt SDN-telefonbog Hukommelsesstatus Kortnummervalg Indgående opkald Udgående opkald Ubesvarede opkald Taletid 10

11 display symboler Højttaler til Højttaler fra Udgående opkald Indgående opkald Mistede opkald Du har et mistet opkald Besked / sms Omstilling Banke på FM auto tuning FM manuel tuning Signalstyrke Batteri FM radio Roaming Headset Alarmen er aktiv Kun vibrator Vibrator og ringetone Kun ringetone Ingen ringetone Lydløs 11

12 tal og bogstaver 1,. Œ œ A B C 2 Å Ä Æ À Á Â Ã Ç Ć Γ a b c å ä æ à á â ã ç ć D E F 3 È É Ê Ë Ę Δ d e f é è ê ë ę G H I 4 Í Ì Î Ï Θ g h i í ì î ï J K L 5 Ł Λ j k l ł. M N O 6 Ñ Ń Ö Ø Ó Ò Ô Ő Õ Ξ m n o ñ ń ö ø ó ò ô ő õ P Q R S 7 p q r s β Ś Π p q r s ś T U V 8 Ú Ù Û Ü Ũ Φ t u v ú ù û ü ű W X Y Z 9 Ź Ż Ψ Ω w x y z ź ż ny _ Λ { } \ [ ] ~ # % & ( ) * + - / : ; < = > μ $ Mellemrum(v. langt tryk) 0 Abc ABC abc 123 (skift mellem store og små bogstaver samt tal) 12

13 daglig brug Manuelt opkald - Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. - Slet forkerte indtastninger ved tryk på - Tryk på for at ringe op. - Tryk på for at afslutte samtalen. Opkald med pause - Tryk 3 gange på for at indtaste en pause i telefonnummeret. Opkald fra opkaldsliste - Tryk på for at se de sidste indgående, udgående og mistede kald - Naviger i listen ved hjælp af piletasterne. - Tryk på for at ringe op fra opkaldslisten. - Ved tryk på får du flere valg: Opkald - Rediger nummer - Send sms til Slet - Gem nummer - Slet alle - Vis nummer. 13

14 daglig brug Opkald fra telefonbogen - Tryk på for at gå til telefonbogen. - Brug piletasterne til at navigere i listen. - Tryk på for at ringe op. - Tryk på for at afslutte samtalen. Direkte opkald til telefonsvarer - Tryk - langt tryk - på for at ringe direkte til telefonsvareren. - Eller tryk på efterfulgt af for at ringe direkte til telefonsvareren. - Aflyt dine beskeder. (Direkte opkald til telefonsvareren skal sættes op i telefonen før det virker. Se side 23 for opsætning af direkte kald til telefonsvarer). Almindeligt opkald til telefonsvarer - Indtast telefonnummeret til din telefonsvarer. - Tryk for at ringe op og aflytte beskeder. - Tryk på for at afslutte samtalen. 14

15 daglig brug Foretag kvikkald - Indtast det ønskede kvikkald nummer (2-9). - Tryk på for at ringe op. Det er kun muligt at oprette kvikkald via allerede indtastede numre fra telefonbogen. Se side 37 for opsætning af funktionen. Opkald til alarmcentralen Du kan ringe til alarmcentralen, når der er mobildækning. Det er ikke nødvendigt at indtaste PIN-kode først. - Tast 112 og tryk for at ringe op. Opkald til udlandet - Tryk 2 gange på for at finde + - Indtast landekode (f.eks. Danmark som er 45). - Indtast det telefonnummer, du vil ringe op til. - Tryk på for at ringe op. 15

16 daglig brug Besvar opkald på flere måder - Besvar opkald ved at løfte klappen op / åbne telefonen. - Opkaldet afsluttes ved at lukke klappen / telefonen. - Tryk på for at besvare et opkald. Afslut ved tryk på Denne funktion benyttes når telefonen er klappet op / åben. - Når dit headset er tilsluttet, kan du svare via svarknappen på dit headset. - Når Svar med alle taster er aktiveret kan der svares ved tryk på en vilkårlig taste undtagen og tasterne. Se side 25 for opsætning. Andre muligheder under opkald Tryk på piletasterne for at skrue hurtigt ned for ringetone og vibrator ved indgående opkald. Hvis din udbyder tilbyder banke-på funktion vil du høre banke-på tonen. Denne funktion skal aktiveres - se side 26. Under en samtale, er det muligt at parkere samtalen ved tryk på. Hent parkeret samtale på Hent med. Tryk vælg med for at komme til hovedmenu og gå i telefonbog, læs sms, håndfri o.lign. 16

17 daglig brug Opkald ubesvaret Indgående, udgående og ubesvarede opkald listes i telefonens opkaldsliste. Der er plads til 10 numre i listen som sorterer efter sidst indkomne. De ældste numre slettes automatisk som der kommer nye numre i listen. Ved valg i listen gives adgang til: Opkald, Rediger nummer, Send sms til, Slet, Gem nummer, Vis nummer. - Tryk på Menu - Brug piletasterne til at finde Opkald. - Brug piletasterne til at finde Ubesvarede opkald. - Tryk på for at få adgang til Opkald, Rediger nummer, Send sms til, Slet, Gem nummer, Slet alle, Vis nummer. Hver liste viser telefonnummer, navn (hvis personen står i telefonbogen), dato og tidspunkt for opkald. Modtage sms En modtaget sms vises med i displayet. 17

18 daglig brug Ved fyldt indbakke blinker symbolet i displayet. - Brug piletasterne til at gå til Modtaget sms. - Tryk Vælg med for at vælge beskeden. - Tryk igen Vælg for at læse beskeden. - Tryk Valg for at få adgang til: sms, Videresend, Rediger, Ring op, Gem nummer, Slet. Aflyt besked Når der er indtalt besked i din telefonsvarer vises i displayet. Brug samme metode som ved modtaget sms, for info om den indtalte besked. - Ring til telefonsvareren for at aflytte beskeden. Skriv sms - Tryk Menu - Tryk Vælg for at få adgang til: Læs sms, Skriv sms, Sendt, Kladde, Telefonsvarer, sms indstilinger, Cell broadcast sms, Slet alle. - Brug piletasterne til at finde Skriv sms. Skriv besked via tastaturet - se oversigt over symboler side:

19 daglig brug - Tryk Vælg med og få adgang til: Kun send, Kun gem, Send og Gem. - Indtast nummeret der skal sendes til eller søg i telefonbogen ved tryk på. - Vælg med - Tryk Vælg for at sende beskeden. Opret / gem i telefonbog Der kan lagres op til 100 numre i telefonbogen. - Indtast nummeret som skal gemmes i telefonbogen og tryk Gem. - Indtast navn ved tryk på og tryk igen på Vælg. - Brug piletasten til valg af gruppe: Alle, Familie, Arbejde, Venner, VIP, Andre, eller på SIM-kort og tryk vælg. - Tryk Klar! med for at gemme. - Tryk for at komme tilbage til Standby. Opkald med nødtaste Der kan indtastes op til 3 numre til nødkald. Hvis det første nummer der ringes til er optaget, ringer den automatisk til det 2. nummer der er indtastet. Se side 24 for opsætning af nødkaldsnumre og Forsinkelse. 19

20 daglig brug - Tryk på nødkaldstasten (den røde knap bag på telefonen) i ca. 3 sekunder. - Telefonen afgiver lyd for at indikere at den tæller ned før den ringer op. (Stop opkaldet ved tryk på ) - Telefonen ringer op til det nummer som er indtastet som nødkaldsnummer. Opkaldet er automatisk på Håndfri - foregår via højttaleren. Det er også muligt at benytte Nødkaldstasten når telefonen er slukket. Dette er dog kun muligt, hvis PIN1 ved tænd er slået fra. Slå PIN-kode til og fra i Indstillinger, Sikkerhed, PIN1 ved tænd, Til / Fra. Indstil alarm - Brug piletasterne til at finde Alarm. - Brug piletasterne til at vælge: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3. - Brug piletasterne til at vælge Til. - Indtast tidspunktet hvor alarmen skal gå igang. - Brug piletasterne og vælg Engangsalarm eller Uge alarm. - Vælg med 20

21 daglig brug Lyt til radio Radioen virker når et hovedsæt tilsluttes. Tænd radioen ved tryk på hurtigtasten eller via menuen: - Brug piletasterne til at finde Radio. - Få adgang til: Fra, Automatisk søgning, Manuel søgning, Indstil styrke, Gem kanal, Indlæs kanal. - Brug piletasterne til at søge efter stationer. Radioen slukkes hurtigt ved at tage hovedsættet fra. Lommeregner - Brug piletasterne til at finde Lommeregner. - Indtast tal og brug piletaster til at finde +, -, x, % - Slet forkerte indtastninger med - Brug til at regne ud eller brug pilene til at vælge = - Brug til at vende tilbage til Standby. 21

22 daglig brug Skift profil Under Fabriksindstillinger side 38, findes en liste over de forud indstillede opsætninger for profilerne: Normal, Konf., Udendørs, Stille og Bruger. Indstillingerne ændres via telefonens menu: - Brug piletasterne til at finde Profil. - Brug piletasterne til at finde den profil som skal ændres. Få adgang til: Brug som standard, Brugerindstillinger, Nulstil, Titel. - Find Brugerindstillinger med piletasterne og få adgang til at indstille: Ringetone, sms alarm, Tastelyd, Systemalarm, Alarm til/fra. - Brug piletasterne til at vælge de indstillinger der skal ændres. - Vælg Ringesignal, Ringestyrke, Varselstone med piletasterne. - Vælg ringesignal og ringestyrke ved hjælp af piletasterne. I Varselstone vælges: Kun ringesignal, Kun vibrator, Ringesignal & vibrator, Stille. - Vend tilbage til Standby ved tryk på 22

23 opsætning Nummer til telefonsvarer - Vælg sms. - Brug piletasterne til at finde Telefonsvarer. - Brug piletasterne til at finde Nummer til telefonsvarer. - Indtast telefonnummer ved hjælp af tasterne. - Tryk Vælg for at gemme. Herefter er det muligt at bruge hurtigtasten til at aflytte beskeder. Indstil tidszone - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Vælg første menupunkt Telefon. - Brug piletasterne til at vælge Ur. - Brug piletasterne til at vælge Tidszone. - Brug piletasterne til at vælge den tidszone der passer. - Tryk Vælg med for at gemme dit valg. 23

24 opsætning Numre - Nødopkald - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at vælge Indstilling for nødopkald. - Vælg Nødkaldsnumreliste. - Tryk på Bruger. - Brug piletasterne til at vælge Nødopkaldsnummer 1, 2 og 3. - Tryk Vælg for Indstil/ændre nødopkaldsnummer. - Brug piletasterne til at finde et nødopkaldsnummer fra telefonbogen og vælg. Brug samme fremgangsmåde hvis der skal indkodes flere nødopkaldsnumre. Svar med klap - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at vælge Opkald. - Brug piletasterne til at finde Svar med klap. - Brug piletasterne til at vælge Aktiver eller Deaktiver. 24

25 udvidet opsætning Opkald Skjul mit nummer. Med denne funktion kan du skjule det nummer, du ringer fra. - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at vælge Opkald. - Vælg Skjul mit nummer. - Vælg Standardindstillinger, Til, Fra med piletasterne. Automatisk genopkald - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at vælge Opkald. - Brug piletasterne til at vælge Automatisk genopkald. - Brug piletasterne til at vælge Aktiver eller Deaktiver. 25

26 udvidet opsætning Valgfri svartaste Med denne funktion kan du besvare et opkald med alle taster. - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Opkald. - Brug piletasterne til at vælge Valgfri svartaste. - Brug piletasterne til at vælge Aktiver eller Deaktiver. Banke på - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Netværk. - Brug piletasterne til at vælge Banke på. - Brug piletasterne til at vælge Forespørgsel Afvent et par sekunder til dine indstillinger vises i displayet. Her er det muligt at se om Banke På er aktiveret eller deaktiveret. - Brug piletasterne til at vælge Aktiver / Deaktiver for at ændre indstillinger. - Tryk Vælg. 26

27 udvidet opsætning Viderestilling - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Netværk. - Brug piletasterne til at vælge Viderestilling. - Vælg Viderestil alt med og vælg Aktiver. Afvent et par sekunder til dine indstillinger vises i displayet. Her er det muligt at se om Viderestilling er Aktiveret eller Deaktiveret. - Brug piletasterne til at vælge Aktiver / Deaktiver for at indstillinger. - Tryk Vælg. Brug samme fremgangsmåde til at vælge Viderestil ved optaget, Viderestil ved manglende svar, Viderestil ved uden for dækning. Hvis du er i tvivl om hvordan dine indstillinger er, kan du starte med at lave en forespørgsel for at se status. Vælg dernæst at slå servicen til eller fra ved hjælp af piletasterne. 27

28 udvidet opsætning Opkaldsspærring - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Netværk. - Brug piletasterne til at vælge Opkaldsspærring. - Brug piletasterne til at vælge imellem: Alle udgående opkald, Alle udlands opkald, Internationale undtaget hjemland, Alle indkommende opkald, Modtage opkald under roaming (Forbrug i udlandet). Hvis du er i tvivl om indstillingerne kan der laves en forespørgsel for at se status. Vælg dernæst at aktivere eller deaktivere servicen ved hjælp af piletasterne. Valg af netværk - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Netværk. - Brug piletasterne til at vælge Valg af netværk. 28

29 udvidet opsætning - Brug piletasterne til at vælge: Vælg automatisk eller Vælg manuelt. Ved Vælg automatisk opsætning vælger telefonen selv det netværk som bruges når du f.eks. er udenfor dækning af din udbyders net. Ved manuel opsætning vælger du selv hvilken udbyder du vil benytte. Display Baggrundsbelysning - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Vælg Display. - Vælg Baggrundsbelysning. - Brug piletasterne til at vælge: Altid til, 15 sekunder til, 30 sekunder til. Lyset er tændt i f.eks. 15 sekunder efter at du har brugt telefonen. Herefter slukkes lyset automatisk og tændes igen når du tager telefonen i brug. - Foretag dit valg og gem med tryk på 29

30 udvidet opsætning Baggrundsbillede - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Vælg Display. - Brug piletasterne til at finde Baggrundsbillede. - Brug piletasterne til at vælge et baggrundsbillede til telefonens display. - Tryk Vælg. Velkomstmelding - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Vælg Display. - Brug piletasterne til at finde Velkomstmeldingv - Brug piletasterne til at vælge Aktiver eller Deaktiver. Indtast din velkomsthilsen ved at vælge Aktiver. 30

31 udvidet opsætning - Indtast besked og tryk Vælg for at gemme. Når du tænder din telefon vil du se din velkomsthilsen. Sprog - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Vælg Display. - Brug piletasterne til at finde Sprog. - Brug piletasterne til at vælge det sprog du ønsker. Hvis du sætter den til Automatisk vil telefonen automatisk søge efter landekoden på dit SIM-kort og indstille sproget efter det. Vis dato / ur Med denne funktion kan dato og tid vises på telefonens display: - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. 31

32 udvidet opsætning - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Vælg Display. - Brug piletasterne til at finde Vis dato / Ur. - Brug piletasterne til at vælge Aktiver eller Deaktiver. Rediger profil Se hvordan du skifter og redigerer profil på side 22. Ur Dato format - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Vælg Display. - Vælg Ur. - Brug piletasterne til at vælge Dato format. - Brug piletasterne til at vælge det ønskede dato format. 32

33 udvidet opsætning Datoskilletegn - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Brug piletasterne til at vælge Ur. - Brug piletasterne til at vælge Datoskilletegn. - Brug piletasterne til at vælge den ønskede indstilling. Tid format - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Telefon. - Brug piletasterne til at vælge Ur. - Brug piletasterne til at vælge Tidsformat adskil tegn. - Brug piletasterne til at vælge 12 timer, 24 timer. Hukommelse for sms (telefon / SIM) Du kan vælge om dine sms er skal gemmes på telefonen eller på SIM-kortet: 33

34 udvidet opsætning - Tryk Vælg med for at vælge sms. - Brug piletasterne til at finde sms indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Hukommelse. - Brug piletasterne til at vælge SIM foretrukket eller Telefon foretrukket. - Tryk Vælg. Telefonkode - Brug piletasterne til at finde Indstillinger. - Brug piletasterne til at finde Sikkerhed. - Brug piletasterne til at finde Telefonkode. - Vælg Til med og brug piletasterne til at vælge Verificer ved strøm slået til eller Verificer med ny SIM. - Indtast kode (mindst 4 tegn) tryk Vælg for at gemme. Koden er indstillet til 0000 som fabriksindstilling. 34

35 udvidet opsætning Telefonbog Kopi til SIM Tryk på Telefonbog. - Tryk på Valg. - Brug piletasterne til at finde Kopier til SIM-telefonbog og vælg med Du modtager en tilbagemelding i displayet som fortæller at det er gemt. Send sms fra telefonbog Send en sms direkte fra telefonbogen: - Tryk på Telefonbog. - Brug piletasterne til at finde den person du vil sende sms til og tryk på Valg. - Brug piletasterne til at finde Send sms til. - Skriv sms og tryk Vælg. Brug piletasterne til at vælge Kun send, Kun gem, Send og gem. - Tryk Vælg med for at sende sms. 35

36 udvidet opsætning Søg gruppe - Tryk på Telefonbog. - Tryk på Valg. - Brug piletasterne til at finde Søg gruppe. - Brug piletasterne til at finde den gruppe du ønsker at se: Standard, Familie, Kontor, Venner, VIP, Andre, SIM. - Tryk Valg og brug piletasterne til at vælge: Detaljer/rediger, Slet, Send sms til, Kopier til SIM-telefonbog, Ring op, Søg gruppe, Opret. Status hukommelse Oversigt over telefonnumre der er lagret i telefonen og på SIM-kortet: - Tryk på Menu. - Brug piletasterne til at finde Telefonbog. - Brug piletasterne til at finde Hukommelsesstatus. Oversigten viser hvor mange telefonnumre der er på SIM-kortet. Ligeså viser oversigten, hvor mange numre der er lagret på telefonen. Der kan lagres 100 numre på telefonen ialt. 36

37 udvidet opsætning Kortnummervalg - kvikkald Du kan give udvalgte numre kvikkalds-status. Disse numre kan du ringe op til med en et-cifret kode (2-9). - Tryk på Menu. - Brug piletasterne til at finde Telefonbog. - Brug piletasterne til at finde Kortnummervalg. - Brug piletasterne til at vælge din kvikkalds-taste. Bemærk at nr 1 henviser til tast 2, nr 2 henviser til tast 3 etc. - Tryk Vælg med for Indstil/ændre. - Brug piletasterne til at finde det nummer i telefonbogen, der skal gemmes på tasten. Kvikkaldsnummeret aktiveres nu ved tryk på den kvikkaldstaste, du har valgt f.eks. tast 2. Tryk på tast 2 efterfulgt af for at ringe op til den pågældende. Ønsker du senere at ændre eller slette nummeret gøres det i samme menu. 37

38 fabriksindstillinger Normal profil Ringetone Tone 1 Vol. 5 Ringetone Modtaget sms Tone 1 Vol. 4 Ringetone Tastelyd Styrke 1 Systemalarm Lyd aktiveret Alarm til/fra Lyd aktiveret Konference profil Ringetone Tone 1 Vol. 5 Vibrator Modtaget sms Tone 1 Vol. 1 Vibrator Tastelyd Lyd fra Systemalarm Deaktiveret Alarm til/fra Deaktiveret Udendørs profil Ringetone Tone 1 Vol. 6 Ringetone + vibrator Modtaget sms Tone 1 Vol. 6 Ringetone + vibrator Tastelyd Deaktiveret Systemalarm Lyd aktiveret Alarm til/fra Lyd aktiveret Stille profil Ringetone Tone 1 Vol. 1 Modtaget sms Tone 1 Vol. 1 Tastelyd Systemalarm Alarm til/fra Lyd fra Deaktiveret Deaktiveret 38

39 fabriksindtillinger Bruger profil Ringetone Tone 2 Vol. 4 Vibrator Modtaget sms Tone 1 Vol. 4 Vibrator Tastelyd Lyd til Systemalarm Aktiveret Alarm til/fra Aktiveret Direkte svar Slået til Tidszone GMT + 1 Skjul nummer Ikke slået til Auto genkald Ikke slået til Svar med alle taster Ikke slået til Sms hukommelse SIM foretrukket Display Baggrundslys 15 sekunder Baggrundstapet Grøn Velkomstbesked Ikke aktiveret Sprog Automatisk Dato / Tid Slået til Ur Dato format dd/mm/yy Tidsformat 24 timer Sikkerhed Pinkode Vælg netværk Automatisk 39

40 ce mærkning Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affald ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående, overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdninger. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 40

41 si k k er h ed Følg regler, love og henstillinger om god mobil-etik hvorend du er. Sluk telefonen hvor det er påbudt - i flyet, på de fleste hospitaler etc. Dele af enheden er magnetisk hvorfor det henstilles til at holde kreditkort og andre magnetiske medier på afstand fra mobilen. Overhold gældende regler under bilkørsel og tal kun med headset på under kørsel. Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minimumsafstand på 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå interferens med pacemakeren. En pacemaker leder efter elektriske signaler og kan opfatte den lave frekvens fra en mobiltelefon som en hjerterytme. Mobilen er ikke vandtæt - sørg for at holde den tør. Brug kun tilbehør og batterier som er godkendt. Tilslut ikke produkter som ikke er kompatible med denne. 41

42 tekniske data Mål 88 x 54 x 20mm Display K TFT 176*220 Vægt 78g Kort 3V lille kort Frekvens GSM900/1800 dual bands Hukommelse 100 numre i telefonbogen Standby tid 5-7 dage Taletid 2-3 timer Vibrator Baggrundsbelyst display LED Overensstemmelseserklæring SOKAN Telecom ApS erklærer hermed, at produktet KANSO M100 gsm er i overensstemmelse de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1995/5/EC (R&TTE) og 2002/95/EC (RoHS). Overensstemmelseserklæringen findes på Specific Absorption Rate - SAR KANSO M100 opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Målene for denne telefon er 0,3 W/kg (GSM 900 MHz), 0,2 W/kg (DCS 1800 MHz) (målt over 10 g væv). WHO s grænseværdier er 2 W/kg (målt over 10 g væv). 42

43

44 HD

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

KIRK 4020 og KIRK 4040. Brugervejledning

KIRK 4020 og KIRK 4040. Brugervejledning 1408-8710-HD, ED5. Prinfo Kolding 75 5014 77 KIRK telecom A/S Langmarksvej 34 DK-8700 Horsens Tel. +45 7560 2850 Fax +45 7560 2851 www.kirktelecom.com kirk@kirktelecom.com KIRK 4020 og KIRK 4040 Brugervejledning

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ËÙÒ Ø ÒÓÐÓ Ö Ö Ö Î ¾¾¼ Ð ÓÖ Ø ÌÁÌ Ä Æ ÙÖÓ Ý ÓÐÓ ÚÙÖ Ö Ò Ò ÖÚ Ð ¹ Ò Ò Ø ÅÆ ÇÔ ÑÐ Ò Ò Ð Ò Ó ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÐÓ Ò Ð Ö ÈÊÇ ÃÌ ÊÍÈÈ ÖÙÔÔ ÊÍÈÈ Å Ä ÅÅ Ê ÒÒ Å Ö Ö Ø Ò Ò Ã Ö Ò¹ÄÓÙ Ð ÑÑ

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede).

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede). Der er 3 måder at indsætte græske symboler eller andre symboler ind i Notes. Metode 1) For at indtaste græske symboler i Lotus Notes har du følgende muligheder : Hold ALT nede, og tryk på F1 to gange lige

Læs mere

Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ Ò ØÐ ÓÐÚÖÚ ÓÖ ÓÖ ÓÐ ØÖ Ó ÐÚÖ ¼¼¼ Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ ÒÑÓ ºµ Å ÖØ ÓÔÖ ØÐ ÓÑÑÖÐÐ ÓÖÑÐ ÀÇÄ Ö ÄÖ Ò ÂÙÐ Ò ÇÐ ÖÚ ÖØ ÖÒ ÂÖ ÚÒØ ÂÙÐÒØ ½¼ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÅÖÐØ ½ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÄÙØÐ ½ Ä ÖÒ Ò ÎÒØÖÒ ØÙÒÒÐ ½ ÓÔÖÒ ÐØ ÒÓÖ

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Doro Magna 2000. Dansk

Doro Magna 2000. Dansk Doro Magna 2000 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 14 13 12 11 10 16 17 18 19 20 21 1. Ringer-LED 2. Højttaler 3. Ekstra forstærkning (boost) 4. Op/Opkaldslog 5. Venstre menutast/ok 6. Opkaldstast 7. */Tastaturlås

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Doro PhoneEasy 508. Dansk

Doro PhoneEasy 508. Dansk Doro PhoneEasy 508 Dansk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse og ekstern skærm med 4.000 farver Taster på siden ( Løft røret CKamera Hovedskærm (65.000 farver) Tastatur Navigation og, Læg på og ) til/fra c Mikrofon

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere