NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om behandling af forslag om godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer Kommissionen fremsætter løbende forslag til godkendelse af tilsætningsstoffer til foder med hjemmel i Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer (tilsætningsstofforordningen). Forslagene behandles i en procedure III i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Afdeling for Dyrefoder. Hvis der er kvalificeret flertal, udsteder Kommissionen forordningerne. Opnås der ikke kvalificeret flertal, forelægger Kommissionen sagerne for Rådet og underretter samtidig Europa-Parlamentet. Rådet kan med kvalificeret flertal vedtage forslagene uændret eller udtale sig imod dem. Hvis der er kvalificeret flertal imod forslagene, skal Kommissionen behandle dem på ny. Handler Rådet ikke inden en frist på højst tre måneder, kan Kommissionen udstede forordningerne. 1 Siden maj 2004, har Regeringen for visse grupper af godkendelser af fodertilsætningsstoffer anvendt en forenklet procedure, hvorved der bliver anlagt en generel holdning, hvorefter Danmark stemmer i overensstemmelse med denne. Grundlaget for denne forenklede procedure har været, at en række sager er af standardmæssig eller fødevaresikkerheds- eller miljømæssig uproblematisk karakter 2. Regeringen forenklede således proceduren for forslag om godkendelse af fodertilsætningsstoffer sådan, at alene væsentlige sager, der afviger fra den fastlagte model, forelægges Folketingets Europaudvalg, i respekt for gældende beretninger fra Folketingets Europaudvalg. 1 Der er med ændringsafgørelsen af 17. juli 2006 tilføjet en ny procedure, som benævnes forskriftsproceduren med kontrol. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer er på indeværende tidspunkt ikke opført på listen over forordninger, hvor proceduren ændres til forskriftproceduren med kontrol, men proceduren forventes at blive ændret ved en evt. kommende ændring af forordningen. 2 jf. notat om behandling af visse fodertilsætningsstoffer i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF, oversendt til Folketingets Europaudvalg den 24. maj 2004.

2 På baggrund af de indhentede erfaringer fra de seneste 2 år med den nuværende forenklede praksis 2 er det fundet hensigtsmæssigt at revidere denne, hvilket er formålet med herværende notat. Det er fundet hensigtsmæssigt at tilføje nye grupper af tilsætningsstoffer, der kan omfattes af den nuværende praksis. Det er en udtrykkelig forudsætning for denne principielle holdning, at der ikke i forbindelse med godkendelsesprocessen af de enkelte fodertilsætningsstoffer er fremkommet nye informationer i forbindelse med dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet, der rejser tvivl i forhold til beskyttelsesniveauet. Det er således væsentligt at bemærke, at der for alle forslag om godkendelse af fodertilsætningsstoffer i EU, uanset den forenklede procedure, altid gennemføres en nøje afvejning af alle aspekter i forhold til fødevaresikkerheden, dyresundheden og miljøet. Regeringen vil på den baggrund tilpasse denne forenklede procedure for fodertilsætningsstoffer ved fortsat at undlade at sende de enkelte forslag om godkendelse af tilsætningsstoffer til foder i EU-procedure, når det drejer sig om stoffer, som utvivlsomt ikke udgør nogen risiko for dyrs og menneskers sundhed, idet Danmark stemmer for sådanne forslag. Regeringen vil fortsat undlade at sende forslag om godkendelse af tilsætningsstoffer til foder i EU-procedure, når det drejer sig om stoffer, som utvivlsom vurderes at udgøre en risiko. Det drejer sig om cocciodiostatika og histomonostatika, idet Danmark stemmer imod sådanne forslag. Regeringen vil forelægge de enkelte forslag om godkendelse af tilsætningsstoffer til foder for Folketingets Europaudvalg i henhold til EU-proceduren, når det drejer sig om cocciodiostatika og histomonostatika, som ikke er godkendt som lægemiddel og ikke er omfattet af de øvrige grupper af tilsætningsstoffer i notatet. Regeringen vil fortsat undlade at sende de enkelte forslag om godkendelse af tilsætningsstoffer til foder i EU-procedure, når det drejer sig om stoffer, som utvivlsomt ikke udgør nogen risiko for dyrs og menneskers sundhed eller miljøet. Det drejer sig om følgende: - Enzymprodukter - Udvidelse til ny dyrekategori - Justeringer af eksisterende godkendelser - Permanent godkendelse af et midlertidigt godkendt tilsætningsstof

3 Regeringen vil herudover undlade at sende de enkelte forslag om godkendelse af tilsætningsstoffer til foder i EU-procedure, når det drejer sig om stoffer, som utvivlsomt ikke udgør nogen risiko for dyrs og menneskers sundhed eller miljøet. Det drejer sig om følgende: - Mikroorganismeprodukter - Aminosyrer - Stoffer der allerede er godkendte til brug i fødevarer - Stoffer til ikke-fødevareproducerende dyr - Forlængelse af godkendelser - Vurdering af eksisterende tilladelser, idet Danmark stemmer for sådanne forslag. Forslag, der afviger fra de i notatet beskrevne situationer, eller hvor der i øvrigt er opstået tvivlsspørgsmål om sikkerheden for dyr, mennesker, sundhed, forbrugerbeskyttelse eller miljøet, eller kan have væsentlige lovgivningsmæssige, samfundsøkonomiske, statsfinansielle eller erhvervsmæssige konsekvenser, vil regeringen forelægge Folketingets Europaudvalg. Regeringen vil én gang årligt orientere Folketinget Europaudvalg om, hvilke tilsætningsstoffer, der i det forgangne år er blevet behandlet i Den Stående Komité, med anførelse af dansk holdning til det enkelte tilsætningsstof og afstemningens resultat.

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1.kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om behandling af forslag om godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF Baggrund Kommissionen fremsætter løbende forslag om godkendelse af tilsætningsstoffer til foder med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer (tilsætningsstofforordningen). Forslagene behandles i en procedure III i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Afdeling for Dyrefoder. Hvis der er kvalificeret flertal, udsteder Kommissionen forordningerne. Opnås der ikke kvalificeret flertal, forelægger Kommissionen sagerne for Rådet og underretter samtidig Europa-Parlamentet. Rådet kan med kvalificeret flertal vedtage forslagene uændret eller udtale sig imod dem. Hvis der er kvalificeret flertal imod forslagene, skal Kommissionen behandle dem på ny. Handler Rådet ikke inden en frist på højst tre måneder, kan Kommissionen udstede forordningerne. 3 Siden maj 2004, har Regeringen for visse grupper af godkendelser af fodertilsætningsstoffer anvendt en forenklet procedure, hvorved der bliver anlagt en generel holdning, hvorefter Danmark stemmer i overensstemmelse med denne. Grundlaget for denne forenklede procedure har været, at en række sager er af standardmæssig eller fødevaresikkerheds- eller miljømæssig uproblematisk karakter 4. Regeringen forenklede således proceduren for forslag om godkendelse af fodertilsætningsstoffer sådan, at alene væsentlige sager, der afviger fra den fastlagte model, forelægges Folketingets Europaudvalg, i respekt for gældende beretninger fra Folketingets Europaudvalg. 3 Der er med ændringsafgørelsen af 17. juli 2006 tilføjet en ny procedure, som benævnes forskriftsproceduren med kontrol. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer er på indeværende tidspunkt ikke opført på listen over forordninger, hvor proceduren ændres til forskriftproceduren med kontrol, men proceduren forventes at blive ændret ved en evt. kommende ændring af forordningen. 4 jf. notat om behandling af visse fodertilsætningsstoffer i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF, oversendt til Folketingets Europaudvalg den 24. maj 2004.

5 På baggrund af de indhentede erfaringer fra de seneste 2 år med den nuværende forenklede praksis 2 er det fundet hensigtsmæssigt at revidere denne, hvilket er formålet med herværende notat. Det er fundet hensigtsmæssigt at tilføje nye grupper af tilsætningsstoffer, der kan omfattes af den nuværende praksis. De nye grupper af tilsætningsstoffer, der er tilføjet i forhold til notatet oversendt til Folketingets Europaudvalg den 24. maj 2004, er fremhævet i herværende notat under beskrivelsen af den pågældende gruppe. Det er en udtrykkelig forudsætning for denne principielle holdning, at der ikke i forbindelse med godkendelsesprocessen af de enkelte fodertilsætningsstoffer er fremkommet nye informationer i forbindelse med dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet, der rejser tvivl i forhold til beskyttelsesniveauet. Det er således væsentligt at bemærke, at der for alle forslag om godkendelse af fodertilsætningsstoffer i EU, uanset den forenklede procedure, altid gennemføres en nøje afvejning af alle aspekter i forhold til fødevaresikkerheden, dyresundheden og miljøet. Nærhedsprincippet De stoffer, der behandles i henhold til den forenklede procedure er gennemførelsesbestemmelser til en allerede vedtaget retsakt, hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset. Formål og indhold Når et fodertilsætningsstof godkendes, indplaceres det i en af 5 nærmere definerede tilsætningsstofkategorier herunder f.eks. coccidiostatika og histomonostatika og zootekniske tilsætningsstoffer. I nærværende notat behandles grupper af tilsætningsstoffer på tværs af tilsætningsstofforordningens kategorier, bortset fra kategorien coccidiostatika og histomonostatika, der behandles særskilt. For følgende grupper af godkendelser vil der blive anlagt følgende principielle holdning: 1. Tilsætningsstoffer, som kan udgøre en risiko for dyr, mennesker og miljøet Visse tilsætningsstoffer anses i Danmark for at udgøre en risiko for dyr og mennesker og miljø. Danmark er fortsat imod, at disse stoffer anvendes som tilsætningsstoffer i foderstoffer. Danmark vil som hidtil konsekvent stemme imod sådanne godkendelser. Det drejer sig om: Coccidiostatica og histomonostatika 5 5 Artikel 11(1) i tilsætningsstofforordning 1831/2003 omhandler muligheden for udfasning af coccidiostatika og histomonostatika som fodertilsætningsstoffer i Danmark vil som hidtil arbejde for, at denne udfasning bliver en realitet.

6 Fra dansk side finder man det ikke acceptabelt, at de samme stoffer i nogle tilfælde skal bruges som lægemiddel og i andre sammenhænge frit kan tilsættes foder som tilsætningsstof. Sådanne stoffer vurderes at berøre beskyttelsesniveauet negativt, idet der er fare for resistensudvikling. Hvis stoffet er godkendt som lægemiddel, vil Danmark konsekvent stemme imod en godkendelse som tilsætningsstof. Hvis stoffet ikke er godkendt som lægemiddel og det ikke er omfattet af de øvrige grupper af tilsætningsstoffer i notatet, vil denne type sager blive forelagt Folketingets Europaudvalg. 2. Tilsætningsstoffer, som ikke udgør en risiko for dyr, mennesker eller miljø Visse tilsætningsstoffer anses i Danmark for ikke at udgøre en risiko for dyr og mennesker og miljø. Danmark vil fortsat konsekvent stemme for sådanne godkendelser. Det drejer sig om nedenstående grupper. I tvivlstilfælde vil sagen blive forelagt Folketingets Europaudvalg. Enzymprodukter Enzymer tilsættes foder med forskellige formål. Under kategorien af zootekniske tilsætningsstoffer blandes enzymer i foder for at forbedre dyrenes udnyttelse af næringsstoffer. Under kategorien af teknologiske tilsætningsstoffer blandes enzymer i foder for at forbedre produktionen af ensilage. Der er erfaringsmæssigt ikke sundhedsmæssige eller miljømæssige problemer i forbindelse med disse stoffer. Danmark vil som hovedregel stemme for godkendelse af enzymer. Danmark vil desuden stemme for godkendelser inden for følgende grupper som tilføjes i forhold til proceduren beskrevet i notat oversendt til Folketingets Europaudvalg den 24. maj 2004: Mikroorganismeprodukter - Mikroorganismer tilsættes foder med forskellige formål. Under kategorien zootekniske tilsætningsstoffer iblandes mikroorganismer i foder bl.a. for at påvirke tarmfloraen hos dyrene positivt. Under kategorien af teknologiske tilsætningsstoffer iblandes mikroorganismer foder for at forbedre produktionen af ensilage. Der er erfaringsmæssigt ikke sundhedsmæssige eller miljømæssige problemer i forbindelse med disse stoffer. - Danmark vil som hovedregel stemme for godkendelse af mikroorganismer. Aminosyrer 6 - Aminosyrer tilsættes foder for at opfylde dyrenes ernæringsmæssige behov for disse stoffer. Aminosyrer er naturlige byggesten i proteiner. Stofferne nedbrydes normalt 6 Med indførslen af tilsætningsstofforordning 1831/2003 bliver aminosyrer nu kategoriseret som tilsætningsstoffer i forhold til tidligere, hvor aminosyrer hørte under Rådets direktiv 82/471 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer.

7 relativt hurtigt i dyrene og miljøet og der er erfaringsmæssigt ikke sundhedsmæssige eller miljømæssige problemer med disse stoffer. - Danmark vil som hovedregel stemme for godkendelse af aminosyrer. Stoffer der allerede er godkendte til brug i fødevarer - Stoffer der er godkendte til brug i fødevarer vil allerede være sikkerhedsvurderet i forhold til mennesker og miljø og der vil normalt ikke være sikkerhedsmæssige problemer i forhold til de dyr, der skal indtage stofferne. - Danmark vil som hovedregel stemme for godkendelse af disse stoffer, hvis der i fødevaresammenhæng er fastsat en ADI (Acceptabelt Dagligt Indtag) for stoffet eller det er vurderet at der ikke er behov for at fastsætte en ADI ( ADI not specified eller ADI not necessary ). Stoffer til ikke-fødevareproducerende dyr - Tilsætningsstoffer til dyr, der ikke indgår i fødevarekæden, f.eks. kæledyr og pelsdyr, vil under normale omstændigheder ikke udgøre nogen risiko for menneskers sundhed. - Danmark vil som hovedregel stemme for godkendelse af disse stoffer. 3. Ændring i en eksisterende godkendelse 7 Ved ændringer i en eksisterende godkendelse af et tilsætningsstof, hvor der er tale om en udvidelse til en ny dyrekategori eller tekniske justeringer eller permanent godkendelse af et midlertidigt tilsætningsstof, vil Danmark fortsat stemme for sådanne godkendelser: Udvidelse til ny dyrekategori En godkendelse af et tilsætningsstof kan søges udvidet til at omfatte yderligere en eller flere dyrekategorier. I sådanne tilfælde er stoffets sikkerhed i forhold til mennesker og den i forvejen godkendte dyrekategori samt miljø blevet vurderet ved den oprindelige godkendelse, og en evaluering vil hovedsagelig fokusere på stoffets sikkerhed og effektivitet i forhold til den ny dyrekategori. Danmark vil som hovedregel stemme for godkendte stoffer, hvortil en godkendelse ønskes udvidet til at omfatte yderligere dyrekategorier, medmindre der tidligere er stemt imod eller der er fremkommet oplysninger, der rejser tvivl om produktets sikkerhed i forhold til den pågældende dyrekategori. Justeringer af eksisterende godkendelser En del forslag om godkendelse af tilsætningsstoffer vedrører ændringer af teknisk karakter af eksisterende godkendelser. Dette kan dreje sig om ændret eller ny sammensætning af produktet (produkt-formulering), ny produktionsmetode, ind- 7 I henhold til artikel 13 i tilsætningsstofforordning 1831/2003 kan Kommissionen til enhver tid fremsætte forslag om tilbagekaldelse af en godkendelse, hvis der eksempelvis er fremkommet ny viden om stoffets sikkerhed, og det vurderes, at godkendelsen ikke længere opfylder betingelserne i forordningen.

8 førsel af grænse for restkoncentration af stoffet i fødevarer (MRL), nyt firmanavn, ændret dosering i foderet m.m. Danmark stemmer som hovedregel for godkendelser, der vedrører tekniske justeringer af godkendelsen medmindre der tidligere er stemt imod eller der er fremkommet ny viden, der rejser tvivl om sikkerheden i forhold til dyr, mennesker eller miljø. Permanent godkendelse af et midlertidigt godkendt tilsætningsstof Under godkendelsesproceduren i det tidligere tilsætningsstofdirektiv 70/524/EØF kunne der ansøges om enten midlertidig eller permanent godkendelse af tilsætningsstoffer til en eller flere dyrekategorier. I forbindelse med en ansøgning om midlertidig godkendelse krævedes fuld dokumentation for tilsætningsstoffets uskadelighed både hvad angik dyr og menneskers sikkerhed og miljøet. Midlertidige godkendelser blev normalt givet for en periode på fire år. I forbindelse med ansøgning om permanent godkendelse af et tilsætningsstof, for hvilket der allerede forelå en midlertidig godkendelse, blev der alene krævet yderligere dokumentation for stoffets effektivitet. Dette begrundedes med, at sikkerheden af stoffet allerede var dokumenteret tilstrækkeligt ved ansøgningen om midlertidig godkendelse. I henhold til artikel 25 i tilsætningsstoffordningen vedr. overgangsforanstaltninger er det fortsat muligt at søge om permanent godkendelse af et tilsætningsstof, der er midlertidigt godkendt. Danmark vil som hovedregel stemme for en permanent godkendelse af stoffer, som allerede er godkendt midlertidigt, medmindre der tidligere er stemt imod eller stofferne tilhører den gruppe, hvor Danmark principielt stemmer imod. I tvivlstilfælde vil sagen blive forelagt Folketingets Europaudvalg. Følgende grupper tilføjes i forhold til proceduren beskrevet i notat oversendt til Folketingets Europaudvalg den 24. maj 2004: Forlængelse af godkendelser - Godkendelser af tilsætningsstoffer givet under tilsætningsstofforordningen kan forlænges med 10 år ad gangen. - Danmark vil som hovedregel stemme for forlængelser af godkendelser, medmindre der tidligere er stemt imod, eller der er fremkommet oplysninger, der rejser tvivl om produkternes sikkerhed i forhold til dyr, mennesker eller miljø. Vurdering af eksisterende tilladelser Tilsætningsstoffer der tidligere har været markedsført i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer og Rådets direktiv 82/471/EØF om visse produkter, der anvendes i foderstoffer, skal i henhold til artikel 10 i tilsætningsstofforordningen godkendes efter forordningen. For stoffer, der er godkendt i en begrænset periode, skal der indsendes en ny ansøgning senest et år inden udløbsdato-

9 en for det konkrete tilsætningsstof og for stoffer med godkendelse uden tidsbegrænsning skal ny ansøgning indsendes senest i Danmark stemmer som hovedregel for tilsætningsstoffer, der har været markedsført i henhold til direktiv 70/524/EØF og direktiv 82/471/EØF og vurderes efter proceduren i artikel 10 i tilsætningsstofforordningen, medmindre der tidligere er stemt imod eller der er fremkommet oplysninger, der rejser tvivl om produkternes sikkerhed i forhold til dyr, mennesker eller miljø. I sådanne tilfælde vil sagen blive forelagt Folketingets Europaudvalg. Fødevareministeriet vil fortsætte sin praksis med én gang årligt ved påbegyndelsen af det næstfølgende kalenderår at orientere Folketinget Europaudvalg om, hvilke tilsætningsstoffer, der i det forgangne år er blevet behandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, med anførelse af dansk holdning til det enkelte tilsætningsstof og afstemningens resultat. Udtalelser Europa-Parlamentet bliver ikke hørt om forslagene vedr. fodertilsætningsstoffer, men har ret til indsigt i henhold til forskriftskomitéproceduren. 8 Gældende dansk ret Området er i Danmark reguleret ved Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer samt bekendtgørelse nr af 23. oktober 2006 om foder og foderstofvirksomheder. Konsekvenser Forslag om godkendelse af fodertilsætningsstoffer tilhørende gruppen af coccidiostatika og histomonostatika, som i forvejen er godkendte som lægemidler, skønnes at berøre beskyttelsesniveauet negativt, idet der er fare for resistensudvikling, hvorfor Danmark konsekvent stemmer imod disse. Forslag om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, der falder under nærværende rammenotat i kategorien af forslag som Danmark konsekvent stemmer for, har ikke konsekvenser for miljø, sundhed eller forbrugerbeskyttelse eller væsentlige lovgivningsmæssige, samfundsøkonomiske, statsfinansielle eller erhvervsmæssige konsekvenser. I tilfælde af, at et forslag skønnes af have sådanne konsekvenser, vil forslaget ikke falde under nærværende notat. Høring 2-udvalget (landbrug) og 5-udvalget (fiskeri) er blevet hørt. 8 Der er med ændringsafgørelsen af 17. juli 2006 tilføjet en ny procedure, som benævnes forskriftsproceduren med kontrol. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer er på indeværende tidspunkt ikke opført på listen over forordninger, hvor proceduren ændres til forskriftproceduren med kontrol, men proceduren forventes at blive ændret ved en evt. kommende ændring af forordningen.

10 Landbrugsraadet har bemærket, at man generelt støtter, at der er en forenklet procedure i forhold til sagsgangen til Folketingets Europaudvalg, og at dette fint kan ske med udgangspunkt i de opstillede retningslinjer. Landbrugsraadet anmoder dog om, at vurderingen af coccidiostatica og histomonistatika ikke generaliseres, men bliver en vurdering af hver enkelt sag. Der er efter Landbrugsraadets opfattelse fortsat behov for ganske få af disse af hensyn til produktionsmæssige problemer i fjerkræproduktionen, som ikke kan løses på anden måde. Landbrugsraadet fremhæver, at notatet ikke vedrører sagsbehandlingen i forhold til organisationer, og understreger vigtigheden af, at der fortsat er en høring af landbrugets organisationer i alle sager, således at der kan fremsættes bemærkninger til forslagene, herunder mulighed for at kommentere på, om Landbrugsraadet finder de enkelte forslag til godkendelse af tilsætningsstofferne følger de opstillede retningslinjer. Fødevareindustrien har bemærket, at man ikke har kommentarer til, at man ved den danske behandling vil revidere den forenklede standardprocedure i forbindelse med behandling af ansøgninger vedrørende fodertilsætningsstoffer. Fødevareindustrien finder det dog urimeligt, at man fra dansk side pr. automatik modsætter sig godkendelsen af stoffer af grupperne coccidiostatica og histomonostatika, uanset om man har haft en forudgående risikovurdering ved EFSA, som ikke har kunnet påvise nogen risici ved anvendelse af stofferne. Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at tilsætningsstofforordningen foreskriver en mulig afgørelse om udfasning af anvendelsen af coccidiostatika og histomonostatika som fodertilsætningsstoffer inden den 31. december Danmark har tidligere, og vil fortsat, arbejde for, at afviklingen af anvendelsen af disse stoffer som fodertilsætningsstoffer bliver en realitet, idet det er dansk holdning, at coccidiostatika og histomonostatika hører under lovgivningen om lægemidler. Indtil en endelig beslutning om udfasning fra reglerne om fodertilsætningsstoffer finder sted, er den danske holdning som hidtil, at hvis et coccidiostatika- eller histomonostatika-produkt i forvejen er godkendt som lægemiddel, så kan Danmark ikke støtte en samtidig godkendelse som fodertilsætningsstof. Danmark stemmer konsekvent imod en sådan godkendelse, som beskrevet i nærværende notat. Er det pågældende coccidiostatika- eller histomonostatika-produkt derimod ikke i forvejen godkendt som lægemiddel, så falder forslaget ikke under gruppen af stoffer som Danmark pr. automatik stemmer imod, og forslaget vil blive underlagt den sædvanlige vurdering og stillingtagen, som gør sig gældende for øvrige tilsætningsstoffer. Fødevareministeriet skal bemærke, at forslagene vil blive fremsendt til 2-udvalget (landbrug). Regeringens foreløbige generelle holdning Danmark støtter godkendelsen af stoffer, som utvivlsomt ikke udgør nogen risiko for dyr og menneskers sundhed eller for miljøet. Danmark kan ikke støtte godkendelse af stoffer, som vurderes at udgøre en risiko for dyr, mennesker eller miljø.

11 Generelle forventninger til andre landes holdninger Ikke relevant i denne sammenhæng Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Det tidligere notat om behandling af forslag om godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF er forelagt Folketingets Europaudvalg ved notat og grundnotat oversendt den 24. maj Der er oversendt afrapporteringer for 2004, 2005 og 2006 jf. orienterende notater af henholdsvis 14. januar 2005, 16. januar 2006 og 18. januar 2007 om samtlige afstemninger om godkendelser af fodertilsætningsstoffer. Notaterne er ligeledes oversendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 344 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006/ Den 6. juli 2006 MMO/ FVM 378 NOTAT TIL

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Den 11. marts 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg

Den 11. marts 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 54 O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 11. marts 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 317 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2004-20-24-01595 Dep. sagsnr. 14890 Den 7. april 2009 FVM 649 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006.

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 497 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 31. maj 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 223 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. februar 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 246 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. juli 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag til Kommissionens beslutning om tilladelse til markedsføring

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 7 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2010-20-24-02188/dep. sagsnr. 15256 Den 4. oktober 2012 FVM 075 GRUNDNOTAT

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. juli 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 284 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 KOMITÉSAG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 418 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 418 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 418 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 10. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Sagsnummer: Klik

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 273 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/SFG/3. afd. 2. kt./2. afd. 1. kt. Sagsnr.: 08-2401-000003, Dep. sagsnr. 14743 Den 12.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0815 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Den 25. januar 2008 FVM 493 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13.marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 27. marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 6. december 2004

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 6. december 2004 Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EUU alm. del - Bilag 82,FLF alm. del - Bilag 121 Offentlig Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer

Læs mere

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik J. nr. DEP-243-00012 NSH/BXJ GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 242 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-010696/Dep.sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 961 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00152 / : Dep sagsnr: 28103 Den 20. oktober 2014 FVM 328 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 60 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07116/Dep sagsnr: 25723 Den 16. april 2014 FVM 268 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH+MAKIR Sagsnr.: 2013-29-221-01782/Dep sagsnr. 21107 Den 11. juni 2013 FVM 151 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Den 14. januar 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg. Med venlig hilsen.

Den 14. januar 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg. Med venlig hilsen. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 175 Offentlig Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. januar 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 87 Offentlig Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere