Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016"

Transkript

1 Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016 Forsikringskonsulent Kirsten Flindt Telefon Mail:

2 Forsikringsorientering for CS medlemmer nr. 1 årgang 2016 Vi har placeret vores forsikringer på følgende måde: Livs- og erhvervsudygtighedsforsikring i Forenede Gruppeliv, dækker hele døgnet. Fritidsulykkesforsikringen i Tryg Forsikring dækker i fritiden. Helbredssikring i PFA pension. Alt efter ansættelsesform kan der være dækning på en eller flere af følgende forsikringer: CS medlemsforsikring - obligatorisk ordning Forsikringen løber max. til det 70. år ved medlemmets død udbetales ved ægtefælle/samlevers** død udbetales kr kr **Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og vente, have, have haft et barn sammen med forsikrede, eller leve sammen med forsikrede i ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet * Fritidsulykke med en beregning ud fra en invaliditetssum på erstatning fra 5% mèn og dobbelterstatning fra 30% mèn eks. invaliditets erstatning ved 100% mèn udgør kr kr * Fritidsulykkesforsikringen dækker mèn ved ulykke sket i fritiden, ved udsendelse skal du være opmærksom på, at der er et delvis krigsforbehold, dvs. hvis skaden er en direkte følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, dækker ulykkesforsikringen ikke, (her dækker arbejdsskadesforsikringen og forsvarets særlige erstatningsordning). Dog skal det bemærkes, at en identisk ulykke, som kunne være sket i Danmark, fortsat er dækket. OBS under udsendelse/intops dækker forsvarets særlige erstatningsordning hele døgnet ved død og ulykke. Foto: Dennis Mondrup Den mdl. præmie udgør kr. 73,- og betales sammen med CS kontingentet (lønkode 8950).

3 CS frivillige forsikring DØDSFALD ERHVERVSUDYGTIGHED Hvis denne dækning er medtegnet DØDSFALD Alder medlem medlem ægtefælle/samlever før 46 år kr kr kr år inkl. kr kr kr år inkl. kr kr kr år inkl. kr kr. 0 kr for hvert barn under 21 år. kr kr Forsikringen løber max. til det 65. år for livsforsikring og 62 år for erhvervsudygtighed, forsikringen skal være tegnet før det 60. år. (tilmelding sidder i materialet) Erhvervsudygtighedssum udbetales ved afskedigelse pga. 2/3 erhvervsevnetab. Den mdl. præmie udgør for medlem kr. 150,25 og kr. 75,25 for ægtefælle/samlever. Hvis begge er tilmeldt forsikringen udgør den samlede præmie pr. mdr. kr. 225,50. Præmien trækkes over lønnen og fremgår af lønsedlen (lønkode 8951). Helbredssikring - Frivillig ordning Forsikringen løber max. til det 70. år, forsikringen skal være tegnet før det 60. år. Hurtig behandling på hospital eller speciallæge. (Tilmelding samt nærmere detaljeret beskrivelse af forsikringen er indsat i dette materiale ) Den mdl. præmie trækkes over lønnen (lønkode 8951) og udgør - forsikring for medlem inkl. børn mellem 1 21 år kr. 150,- - forsikring for ægtefælle/samlever kr. 140,- - forsikring for medlem inkl. børn og ægtefælle/samlever kr. 290,- CS Pensionsforsikring Obligatorisk ordning Forsikringen løber max. til det 67 år. ved medlemmets død udbetales kr en årlig løbende rente for hvert barn under 21 år kr årlig invaliderente udbetales ved afskedigelse pga. 2/3 erhvervsevnetab kr (den årlige rente udbetales med 1/12 hver mdr.) ved ægtefælle/samlevers** død udbetales kr ** Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og vente, have, have haft barn sammen med forsikrede, eller leve sammen med forsikrede i ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Den mdl. præmie kr. 300,- fordelt med kr. 65,- for livsforsikring og kr. 235,- for invaliderente og børnerente + 8% AM-bidrag kr. 20,43 i alt kr. 320,43 fremgår af lønsedlen.

4 Hvem tilfalder forsikringssummen? Ved medlems død udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende, jfr. forsikringsaftaleloven 105a, hvis andet ikke er aftalt mellem medlemmet og FG. Er der truffet særlig aftale, og efterlader medlemmet ved sin død samlevende ægtefælle, er den særlige begunstigelse ugyldig. Ved ægtefælle/samlevers** død udbetales forsikringssummen til medlemmet (fælles adresse), subsidiært medlemmets nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er følgende personkreds i nævnte rækkefølge Nærmeste pårørende forsikringsaftaleloven (FAL) 105A 1. Ægtefælle 2. samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet 3. Livsarvinger 4. Arvinger i henhold til testamente 5. Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen) I nævnte rækkefølge Nærmere oplysninger om arveregler og begunstigelse kan findes på Forenede Gruppelivs hjemmeside Foto: Henning Kristensen

5 Begunstigelse Klik ind på - Gå på Mit Gruppeliv - brug din NemID I Forenede Gruppeliv kan du hurtig - se om der er noteret en begunstigelse. Såfremt der ikke fremkommer en noteret begunstigelse, udbetales dødsfaldssummen til nærmeste pårørende - få noteret en begunstigelse, kun hvis du ikke er gift og evt. ønsker en samlever begunstiget (hvis kravene i FAL 105a ikke er opfyldt), måske børn frem for en samlever eller andre, skal medlemmet udfylde en særlig begunstigelse - få ændret eller slettet en begunstigelse. Begunstigelseserklæring eller annulleringsskema kan fortsat rekvireres hos CS. Benyt evt. blanketten som sidder her i materialet eller fra vores hjemmeside forsikring - formularer. Uigenkaldelig begunstigelseserklæring accepteres ikke på CS forsikringsordninger. HUSK ALTID at annullere begunstigelser, hvis der sker ændringer i familieforholdene, eller den ikke længere er nødvendig, se arverækkefølge. Benyt evt. blanketten som sidder her i materialet eller fra vores hjemmeside forsikring - formularer. Testamente Har du brug for at skrive et testamente, anbefales det at oprette et Notartestamente. CS har aftale med Ret & Råd advokaterne, i Greve, hvor der gives 20% rabat på alle advokatydelser. Kontakt advokat Claus Rehl på telefon eller mail: Dog kan CS, under udsendelse, tilbyde et midlertidigt testamente Benyt evt. testamentet som sidder her i materialet eller fra vores hjemmeside forsikring - formularer. Det vil sige, at der er tale om et tidsbestemt testamente, der kun gælder i udsendelsesperioden. Boafgift 0% ægtefælle 15% børn, stedbørn og deres børn, forældre, personer med fælles folkeregisteradresse de sidste 2 år før dødsfaldet, samlever med fælles bopæl og der har/har haft eller venter barn med forsikrede, fraseparerede eller fraskilt ægtefælle 36,25% andre.

6 BEGUNSTIGELSESERKLÆRING Begunstigelse er kun nødvendig, hvis forsikringssummen skal tilfalde andre end nærmeste pårørende. Læs afsnittet om begunstigelse. Navn: Cpr.nr.: Adresse: Mail: Postnr./by: Tlf.nr.: Sæt kryds ud for de nævnte ordninger som begunstigelsen skal gælde. [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CS Medlemsforsikring [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CS Frivillige forsikring [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CS Fondes Pensionsforsikring [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CFU forsikring for ansatte i staten Jeg ønsker, at forsikringssummen i tilfælde af min død i forsikringstiden udbetales til: Anfør cpr.nr. - navn og adresse Skal flere begunstiges, angives fordeling mellem disse, eks. til lige deling eller procentfordeling. den / 20 underskrift Erklæringen indsendes i udfyldt og underskrevet stand til: CS - forsikring Snorresgade 15, København S eller scanne til Begunstigelsen påtegnes og videresendes til Forenede Gruppeliv, der efter registrering skriftligt bekræfter modtagelsen.

7 Annullering af BEGUNSTIGELSESERKLÆRINGER Navn: Cpr.nr.: Adresse: Mail: Postnr./by: Tlf.nr.: Sæt kryds ud for de nævnte ordninger, hvor begunstigelsen ønskes annulleret. [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CS Medlemsforsikring [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CS Frivillige forsikring [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CS Fondes Pensionsforsikring [ ] Gruppelivsaftale nr.: Navn : CFU forsikring for ansatte i staten den / 20 underskrift Annullering af erklæringen indsendes i udfyldt og underskrevet stand til: CS - forsikring Snorresgade 15, København S eeller scanne til Annullering af begunstigelsen påtegnes og videresendes til Forenede Gruppeliv, der efter registrering skriftligt bekræfter modtagelsen.

8 TESTAMENTE under udsendelse for INTOPS - eller anden tilsvarende tjeneste Underskrevne Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. og som ikke tidligere har oprettet testamente, bestemmer herved som min sidste vilje. Alt hvad jeg efterlader mig, som jeg kan råde over ved testamente, skal tilfalde 1 Navn Cpr.nr. Dette gælder tillige alle rettigheder til forsikringer og pensioner, hvorover jeg har mulighed for at disponere ved dette testamente. Nærværende testamente er oprettet i anledning af min tjeneste under INTOPS eller anden tilsvarende tjeneste 2 I perioden 20 til 20 hvorefter testamentet bortfalder i sin helhed. I det omfang ovennævnte tjeneste afkortes eller forlænges, skal perioden for testamentes gyldighed ligeledes afkortes eller forlænges. Tidligere udfærdigede testamentariske bestemmende tilbagekaldes samtidig hermed. den 20 Underskrift Underskrevne vidner, der var til stede efter testators ønske, erklærer herved, at testator har underskrevet dette testamente i vores overværelse, hvorefter vi har påtegnet testamentet (samme dato). Ingen af os er i familie med testator eller begunstiget på nogen måde, hverken direkte eller indirekte. Navn Navn Adresse Adresse Postnr. By Dato Postnr. By Dato Underskrift Underskrift NB! Alle indrammede felter skal udfyldes. Dette testamente gælder kun under den i 2 nævnte periode. Hvis testator genudsendes under INTOPS eller anden tilsvarende tjeneste, skal nyt testamente udfærdiges. Testamentet udfærdiges i 1 eksemplar og afleveres til CS - Forsikring, som deponerer det. Bekræftelse tilsendes testator. Testator kan evt. tage en kopi til eget brug. CS

9 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20 Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever Tilsend begunstigelsesblanket til mine gruppelivsforsikringer (jeg har læst afsnittet vedr. begunstigelse i forsikringsfolderen og evt. Forenede Gruppelivs hjemmeside) Tilsend blanket til annullering af begunstigelse på mine gruppelivsforsikringer, da erstatningen skal gå til nærmeste pårørende Ægtefælle/samlever-dækningen skal slettes fra forsikringen pr. / 20 Medlems cpr.nr. Medlems navn Ægtefælle/samlevers cpr.nr. Ægtefælle/samlevers navn Adresse Postnr. By Telefon Dato Medlems underskrift Sendes til: CS forsikringsadministration, Snorresgade 15, 2., 2300 København S eller scanne til

10 HELBREDSERKLÆRING Gruppelivsaftale nr Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG. Er du i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Du er dog selv ansvarlig for oplysningerne. Lægens evt. honorar betales ikke af FG.Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit cpr.nr. Medlems fornavn og efternavn Stilling Cprnr. Adresse Postnr. Har du inden for de sidste 3 år konsulteret, været undersøgt/behandlet af læge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog/psykiater, fået foretaget laboratorieundersøgelse, fået udskrevet receptpligtig medicin eller været indlagt på sygehus, ambulatorium e.l.? Nej Ja Er du under revalidering eller indstillet til/ansat i fleksjob? Nej Ja Er du indstillet til eller får du pension, eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? Nej Ja Har du nogensinde været syg eller sygemeldt i mere end 1 måned? Nej Ja Er du fuldstændig rask? Ja Nej By Hvor? For hvad? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvilken lidelse? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Hvis nej: Hvorfor ikke? Er du fuldt arbejdsdygtig? Ja Nej Hvem er din læge? (anfør navn og adresse) Jeg erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at jeg ikke har fortiet noget. Jeg er klar over, at urigtige eller manglende oplysninger, som kan være af betydning for Forenede Gruppelivs vurdering af den forsikringsmæssige risiko, kan medføre at forsikringen ikke dækker, hvis jeg får behov for at rejse krav om udbetaling fra selskabet. Jeg er indforstået med at andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Jeg er bekendt med, at Forenede Gruppeliv forbeholder sig ret til at opbevare de anførte oplysninger også i tilfælde af afslag på ansøgning om forsikring den / underskrift VEND

11 FP Samtykke til indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger - tegning eller ændring af gruppelivsforsikring Cpr.nr.: Navn: Aftalenr.: Jeg giver hermed samtykke til, at Forenede Gruppeliv må indhente, anvende og videregive de oplysninger om mig, som Forenede Gruppeliv finder nødvendige for at kunne vurdere min aktuelle sag om tegning/ændring af forsikring de, som Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger fra, videregive de oplysninger, som Forenede Gruppeliv har anmodet om. Hvem kan der indhentes oplysninger fra/videregives oplysninger til? Sygehuse, læger og andre autoriserede sundhedspersoner Offentlige myndigheder, fx kommuner og Arbejdsskadestyrelsen Forsikringsselskaber, pensionskasser og Videncenter for Helbred & Forsikring Hvilke oplysninger kan udveksles? Helbredsoplysninger, herunder sygdamsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet, Oplysninger om sociale, økonomiske og andre forhold Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor Forenede Gruppeliv har taget stilling til min sag. Samtykket omfatter ikke oplysninger om genetiske test, der alene belyser risikoen for at udvikle sygdom på et senere tidspunkt. Tidsbegrænsning, underretning mv. Samtykket gælder for et år. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke. Jeg får besked hver gang Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger. Jeg bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives, og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra. den Underskrift Sendes sammen med helbredserklæringen til CS, Snorresgade 15, København S Samtykkeerklæringen er aftalt mellem Lægeforeningen og Forsikring og Pension FG - maj 2014

12 HELBREDSERKLÆRING Gruppelivsaftale nr Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG. Er du i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Du er dog selv ansvarlig for oplysningerne. Lægens evt. honorar betales ikke af FG. Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit cpr.nr. Ægtefælle/samlever fornavn og efternavn Stilling Medlems fornavn og efternavn Cprnr. Cprnr. Adresse Postnr. Har du inden for de sidste 3 år konsulteret, været undersøgt/behandlet af læge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog/psykiater, fået foretaget laboratorieundersøgelse, fået udskrevet receptpligtig medicin eller været indlagt på sygehus, ambulatorium e.l.? Nej Ja Er du under revalidering eller indstillet til/ansat i fleksjob? Nej Ja Er du indstillet til eller får du pension, eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? Nej Ja Har du nogensinde været syg eller sygemeldt i mere end 1 måned? Nej Ja Er du fuldstændig rask? Ja Nej By Hvor? For hvad? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvilken lidelse? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Hvis nej: Hvorfor ikke? Er du fuldt arbejdsdygtig? Ja Nej Hvem er din læge? (anfør navn og adresse) Jeg erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at jeg ikke har fortiet noget. Jeg er klar over, at urigtige eller manglende oplysninger, som kan være af betydning for Forenede Gruppelivs vurdering af den forsikringsmæssige risiko, kan medføre at forsikringen ikke dækker, hvis jeg får behov for at rejse krav om udbetaling fra selskabet. Jeg er indforstået med at andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Jeg er bekendt med, at Forenede Gruppeliv forbeholder sig ret til at opbevare de anførte oplysninger også i tilfælde af afslag på ansøgning om forsikring den / underskrift VEND

13 FP Samtykke til indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger - tegning eller ændring af gruppelivsforsikring Cpr.nr.: Navn: Aftalenr.: Jeg giver hermed samtykke til, at Forenede Gruppeliv må indhente, anvende og videregive de oplysninger om mig, som Forenede Gruppeliv finder nødvendige for at kunne vurdere min aktuelle sag om tegning/ændring af forsikring de, som Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger fra, videregive de oplysninger, som Forenede Gruppeliv har anmodet om. Hvem kan der indhentes oplysninger fra/videregives oplysninger til? Sygehuse, læger og andre autoriserede sundhedspersoner Offentlige myndigheder, fx kommuner og Arbejdsskadestyrelsen Forsikringsselskaber, pensionskasser og Videncenter for Helbred & Forsikring Hvilke oplysninger kan udveksles? Helbredsoplysninger, herunder sygdamsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet, Oplysninger om sociale, økonomiske og andre forhold Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor Forenede Gruppeliv har taget stilling til min sag. Samtykket omfatter ikke oplysninger om genetiske test, der alene belyser risikoen for at udvikle sygdom på et senere tidspunkt. Tidsbegrænsning, underretning mv. Samtykket gælder for et år. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke. Jeg får besked hver gang Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger. Jeg bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives, og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra. den Underskrift Sendes sammen med helbredserklæringen til CS, Snorresgade 15, København S Samtykkeerklæringen er aftalt mellem Lægeforeningen og Forsikring og Pension FG - maj 2014

14 BN6105 ( ) PFA HELBREDSSIKRING din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger. Sygdom er altid ubehageligt for den, der bliver ramt, men ofte går det også ud over familie, venner og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med undersøgelse og behandling. Med PFA Helbredssikring får du mulighed for hurtig behandling på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger. Fordelagtig pris Ingen helbredsoplysninger Hurtig behandling Hvis du opfylder betingelserne for udbetaling, betaler PFA Helbredssikring udgifterne. Dækninger PFA Helbredssikring dækker følgende: Basisdækning med tilvalg A + C (se forsikringsbetingelserne) Undersøgelse, behandling, operation, samt efterkontrol ved speciallæger, privatklinikker og privathospitaler Genoptræning Rekreation Medicin Kiropraktor og fysioterapeut Diætist Akupunktur og zoneterapi Psykiater Psykolog Afvænning af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske Transport I dine forsikringsbetingelser kan du læse mere om, hvordan du er dækket, cs.dk/forsikring. Børn Dine børn mellem 1 og 21 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Ægtefælle/samlever Din ægtefælle eller samlever kan også købe en PFA Helbredssikring til en fordelagtig pris. Tilmelding sker via Centralforeningen for Stampersonel. PFA Pension Sundkrogsgade København Ø Telefon CVR

15 SPØRGSMÅL OG SVAR OM PFA HELBREDSSIKRING Hvem kan købe forsikringen? Du kan købe forsikringen, hvis du er medlem af HOD eller CS. Du skal være fyldt 18 år og indmeldelsen skal ske inden, du fylder 60 år. Forsikringen kan fortsætte til du fylder 70 år. Er du ikke længere medlem af ovennævnte organisationer, ophører PFA Helbredssikring. Hvad koster forsikringen? Priserne fremgår af nedenstående skema. Betaling for PFA Helbredssikring bliver opkrævet via Centralforeningen for Stampersonel, der ligeledes står for til- og afmelding. Medlemmer inkl. børnedækning Medlemmer inkl. børnedækning og ægtefælle-/samleverdækning Månedlig pris kr. inkl. adm. bidrag. 290 kr. inkl. adm. bidrag. Hvor meget kan jeg få udbetalt? PFA Helbredssikring dækker maksimalt udgifter op til 5 millioner kr. i hele forsikringstiden pr. forsikret. PFA Helbredssikring afregner som hovedregel direkte med behandlingsstedet. Kan jeg få behandling i udlandet? Ja, efter aftale med PFA. Som udgangspunkt skal behandlingen foretages i Danmark. Du kan få behandling i udlandet, hvis den pågældende behandling i udlandet er bedre end de behandlingstilbud, der udbydes i Danmark. Behandlingen skal være alment anerkendt og ikke have karakter af eksperimentel behandling. PFA Helbredssikring dækker maksimalt op til et beløb svarende til 130 % af tilsvarende udgift i Danmark. Det er PFA, der foretager disse skøn. Hvad med skatten? Udbetalingen er skattefri, og derfor kan du naturligvis heller ikke trække dine indbetalinger fra. Hvad med alle detaljerne? Du kan til enhver tid se forsikringsbetingelserne på organisationernes hjemmesider. Der gælder særlige regler for udstationering, se tillæg/betingelser på organisationernes hjemmesider. Hvis du har brug for din Helbredssikring? Hvis du bliver syg eller kommer til skade, skal du ringe til PFA SundhedsCenter på for at få behandlingen godkendt inden, du går i gang. Undersøgelse og behandling forudsætter henvisning eller anbefaling fra din læge. Du finder flere informationer på HVIS DU FÅR BRUG FOR HJÆLP? Ring til PFA Sundhedscenter på

16 TILMELDINGSBLANKET TIL PFA HELBREDSSIKRING Personoplysninger Jeg er medlem af HOD CS Forsikredes navn Stilling CPR-nummer Adresse Personoplysninger ægtefælle/samlever Postnr. Tlf.nr./mobil Ægtefælle/samlevers navn CPR-nummer By Pris Tlf.nr./mobil Pris uden ægtefælle/samlever pr. måned i 2016: 150 kr. inkl. adm. bidrag. Pris med ægtefælle/samlever pr. måned i 2016: 290 kr. inkl. adm. bidrag. Betalingen trækkes i lønnen månedsvis Erklæring Forsikrede er mellem år ved oprettelsen af forsikringen. I de to første år af forsikringstiden er der ikke dækning for sygdom, der direkte eller indirekte har sammenhæng med en sygdom, som jeg/min ægtefælle/samlever havde inden indmeldelse i ordningen. Alle udgifter skal være rimelige og nødvendige i forhold til det forventede resultat. Forsikringen udløber den 1. i måneden efter mit fyldte 70. år eller min død forinden. Dækningen ophører for ægtefælle/samlever ved ophør af fælles folkeregisteradresse. Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter din/jeres underskrift. Der er fortrydelsesret på forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens 34 i. Forsikringen kan opsiges (skriftligt) med virkning fra den 1. i måneden efter, at opsigelsen er modtaget. PFA Pension kan med 1 måneds varsel ændre tarif og forsikringsbetingelser. Jeg tillader, at der til brug for kundepleje, rådgivning og administration kan videregives oplysninger om min forsikring mellem CS og PFA Pension. Når PFA har registreret tilmeldingen, modtager du et forsikringsbevis. Du kan se forsikringsbetingelserne på organisationernes hjemmesider. Underskrift Dato Medlems underskrift Dato Ægtefælles/samlevers underskrift Send blanketten til: Centralforeningen for Stampersonal Snorresgade 15, København S

17 Forsvarsministeriet Personalestyrelse Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Gå venligst ind på og læs vedr. følgende: 1. Arbejdsskader - anmeldelse 2. Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 3. Erstatningsansvarsloven 4. Gruppeliv og kritisk sygdom, Forenede Gruppeliv aftale Private forsikringer 6. Andre ydelser 7. Pensionsmæssige forhold 8. Adresse og telefonnummer 9. Mere information om reglerne Såfremt du er i tvivl om din forsikringsdækning - har spørgsmål til dine forsikringer - ønsker forsikringsoversigt forsikringsfolder m.m. Kontakt Forsikringskonsulent Kirsten Flindt Telefon Mail INTOPS Øvrige spørgsmål i forbindelse med Intops Kontakt Medlemskonsulent Torben Bratved Telefon Mail Benyt evt. vores hjemmeside Forsikring Centralforeningen for Stampersonel Snorresgade 15, København S Telefon mail SAMMENHOLD STYRKER

18 CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL INDMELDELSESBLANKET Undertegnede ønsker medlemskab af CS CPR NR MA NR VÆRN (Alle 10 cifre) GRAD ANSÆTTELSESFORHOLD Militært Civilt På værnepligt løn (sæt kryds) nej ja FRA DEN: TIL DEN: På SU (sæt kryds) nej ja FRA DEN: TIL DEN: NAVN TJENESTESTED PRIVAT ADRESSE POST NR. - BY TELEFONNR. MODTAG CS BLADET (sæt et kryds) eller Post NYHEDSMAIL (sæt kryds) nej tak ja tak jeg vil gerne tilmeldes CS nyhedsbrev Ved midlertidig ansættelse i forbindelse med udsendelse (ikke fast personel): Under min udsendelse FN eller andre tilsvarende tjenester ønsker jeg at være tilmeldt CS Fra den. til den... Medlem af andet forbund Hvilken: (Husk at melde dig skriftligt ud af forbundet) nej ja Medlem af en a-kasse Hvilken: nej ja Indmeldelse/overflytning til FTF A-kasse ønskes tilsendt Har selv sendt overflytning til FTF A-kasse Du kan også indmelde dig på Jeg ønsker indmeldelsen skal træde i kraft fra den: 1. ( måned og år ) Indmeldelsesdatoen er tillige startdato for fritidsulykke- og gruppelivsforsikringen. Kontingentet betales månedsvis ved løntilbageholdelse. Blanketten bedes underskrevet og fremsendt enten pr. post eller mail. I henhold til CS vedtægter 4 stk. 3. skal en skriftlig udmeldelse ske til udgangen af en måned og med 3 måneders varsel. Dato Underskrift vedr. kun medlemskab af CS CS Snorresgade 15, 2., 2300 København S, Telefon , Sammenhold Styrker

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20 Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv:

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv: F2010 FællesGruppeliv 2016 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring,

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side SKADEANMELDELSE Personskade/tandskade Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer: FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by: Mail: TILSKADEKOMNE Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by:

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Medlemsforsikring Gruppeliv & Fritidsulykke

Medlemsforsikring Gruppeliv & Fritidsulykke Medlemsforsikring Gruppeliv & Fritidsulykke Indholdsfortegnelse Livsforsikring... s 2 Forsikringsdækning... s 2 Hvem tilfalder forsikringssummen?... s 2 Begunstigelse... s 3 Medforsikret ægtefælle/samlever...

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Tlf.: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 E-mail: sik-skadesteam@topdanmark.dk Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Ændring af Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 28 Freelancer Ændres pr. / - 28 Direkte telefon

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

PFA HELBREDSSIKRING. din vej til hurtig behandling

PFA HELBREDSSIKRING. din vej til hurtig behandling PFA HELBREDSSIKRING din vej til hurtig behandling PFA HELBREDSSIKRING PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler,

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Medlemsforsikring Gruppeliv & Heltidsulykke

Medlemsforsikring Gruppeliv & Heltidsulykke Medlemsforsikring Gruppeliv & Heltidsulykke Indholdsfortegnelse Livsforsikring... s 2 Forsikringsdækning... s 2 Hvem tilfalder forsikringssummen?... s 2 Begunstigelse... s 3 Medforsikret ægtefælle/samlever...

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2009:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2009: Ændring af Gruppeordning Mediernes Pension Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af DJ Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 29 Freelancer Ændres pr. / - 29 Direkte telefon

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 5-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 5-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt ANSØGNINGSFORMULAR Du bedes venligst gennemlæse ansøgningen omhyggeligt, inden du besvarer spørgsmålene og underskriver. Hvert spørgsmål skal besvares fuldt ud og korrekt af den person, der skal forsikres.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE

GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE Bagside Forside Vigtigt! Læs vejledning på bagsiden, inden du udfylder helbredserklæringen. Hvad udgør dækningen? Ansøgning om optagelse i Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning nr. 85062. Du skal selv

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV 2012 for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere