Gør legepladsen grønnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør legepladsen grønnere"

Transkript

1 Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker at give børnene gode naturoplevelser i legen, men bliver bremset ved tanken om, at det sikkert koster en bondegård at lave en naturrig legeplads. Det behøver det ikke!!! For prisen på et enkelt stort klatrestativ kan man få op til 140 m 2 naturrigt legelandskab. Og natur er godt! Svenske undersøgelser viser, at ophold i naturen er sundt for kroppen. Her mindskes konflikter og stress og i stedet øges børnenes nysgerrighed, indlæringsevne, koncentration og meget meget mere. Med dette inspirationshæfte vil vi vise, at man med få midler sagtens kan gøre legepladsen grønnere. Hvad enten I er en boligforening, daginstitution, skole eller andre der gerne vil gøre et legeareal grønnere eller en bar græsplæne mere levende. Og I behøver ikke at ændre hele arealet eller den gamle legeplads på én gang - start bare med et af hjørnerne. Husk at naturen er levende. Brug elementer fra dette hæfte og gør jeres legeplads levende. Så er I samtidig med til at gøre kloden levende - også på sigt. Et enkelt frodigt træ kan optage op til 1 ton CO 2 i sin levetid og giver dermed sit bidrag til at mindske vores CO 2 udledning. En grøn og levende legeplads kræver løbende pasning. Aftal pasningen med en gårdmand, lav en hyggelig arbejdsweekend og lad børnene gøre det til en del af legen. Mulighederne for at få naturen ind i legen er utallige, og med dette hæfte i hånden skulle inspirationen gerne være lige til. Held og lykke med den grønne leg! Få inspiration til følgende emner: Planlægning - Start med en drømmeplan En flerårig plan - hvornår? Overvejelser om prioritering Hvordan kan legepladsen blive større?... 7 Grønne elementer - Hjælp naturens elementer Rum Grønne hjørner Træer og buske Buske til legekrat og huler Stabler og mellemrum Behold stammer og tykke grene Stier Højbede Grønne tage og pergolaer Mere og bedre jord Bålsteder og anden energi Regnvand Hvilke dyr på legepladsen Nemme og billige planter... 0 Sikkerhed... 1 Plejen - en del af legen?... 4 Læreplaner og miljøledelse... 5 Noget om priser... 6 Hvem kan hjælpe?... 7

2 2 Planlægning Drømmeplan Start med at lave en drømmeplan, selvom der ikke er råd til at lave hele legepladsen om. Den kan måske langt hen ad vejen realiseres, fordi: I en naturrig legehave får man relativt set mere for pengene end på en hård legeplads med dyre legeredskaber og belægninger. Det skyldes at der opstår, og nemt kan integreres, flere forskellige legemuligheder på en grøn og blød legeplads, hvor der kan graves i jorden, regnvandet kan sive ned og indretningen nemmere kan ændres. Prisen for at fjerne asfalt og underliggende tjæreforurenet jord på én gang er meget billigere end at fjerne det i flere omgange, fordi lastbiler til transport og leje af maskiner er dyrt. Det viser sig ofte, at der kan skaffes penge nok til at lave et basis legelandskab, som kan fyldes ud efterhånden, fordi man for prisen på et enkelt stort klatrestativ kan få op til 140 m 2 naturrigt legelandskab. En drømmeplan som helhedsplan er et fint grundlag for mindre ændringer over en årrække, selvom det samlet set kan blive dyrere end at lave ændringerne på én gang. Det afhænger af om udgangspunktet er jord eller asfalt. På de følgende sider præsenteres en lang række muligheder for at gøre legepladsen mere grøn - med andre og flere muligheder for bevægelse, stille fordybelse, små opdagelser og åbne sanser Hasselbuske 2. Opholdsplads med græsarmeringssten (se side 19). Trappe til første sal 4. Sommerfuglebuske 5. Slyngplanter på mur 6. Æbletræ 7. Sandkasse 8. Bærbuske 9. Figentræ 10. Græs 11. Dyrkning af grøntsager 12. Vandlege 1. Bakke Bro (se side 1) Lergrussti Pergola med slyngplanter Legekrat Blommetræ og platform Gangareal med Herregårdssten Halvtag med græs (se side 22) Redekasser Kompost Regnvandstønde Højbede Portal med tobakspibeplante Lindetræ

3 Eksempel Jagtvejens Asyl Vuggestue. 24 børn Areal: 9 x 18 m Før: Lappet asfalt med gamle legeredskaber på slidt faldgummi. 17 (Se billederne øverst på næste side.) Nu: Græsklædte bakker, små græsplæner omkranset af bær- og figenbuske, frugttræer og krydderurter. 1 De hårde arealer består nu af indfarvede cementsten herregaardssten og græsarmeringssten, hvori der er sået græs og trædebregner. Stien er stampet lergrus For at udnytte arealet i højden er der to bakker med en træbro imellem, der er en portal ind til stien og flere buer hen over stien til slyngplanter, bl.a. druer Der er højbede med planter, som kan slynge sig henover en pergola og klatre op ad planke- og murværk Der er buske og træer i forskellige højder og de to gamle lindetræer er bevaret ved at halvtaget er bygget udenom stammerne. På det nye halvtag vokser græs, kløver og andre små blomstrende planter. Der er indrettet to sandkasser og en vandlegeplads, og ved regnvandstønden er der indrettet et planteværksted. Skitsen viser planen for legepladsen hos vuggestuen Jagtvejens Asyl, Nørrebro. Hele planen blev realiseret i foråret 2007.

4 Før og nu Legepladsen i vuggestuen Jagtvejens Asyl var ikke attraktiv for 0-2-årige. Forældrene ønskede at få deres børn på græs, mens de selv var på arbejde, og ledelsen var interesseret i en mere blød legehave indrettet med små rum og mange planter. Det resulterede i, at hele legepladsen blev lagt om på én gang. En ekstra gevinst ved den grønne udformning er, at den er på forkant med Københavns Kommunens krav om miljøledelse, idet elementerne i den grønne legeplads kan tælle positivt med i miljøcertificeringsregnskabet Legepladsen før ændringen. Jagtvejens Asyls vuggestue, Nørrebro. +4. Legepladsen set fra de samme vinkler lige efter ændringen i juni Lindetræerne er bevaret ved at lade dem gro gennem halvtaget. På taget vokser kløvergræs. Overskydende regnvand fra taget samles op til plantevanding. Ved pergolaer, plankeværk og facader er der plantet klatre- og slyngplanter. I stedet for at bruge imprægnerede, snorlige og ofte importerede lagervarer, er alt træmateriale egetræ, som er skovet lokalt på Sjælland og træets oprindelige former er bibeholdt.

5 1 En flerårig plan - hvornår? Drømmeplanen kan være grundlag for en flerårig plan: 5 Når legepladsen er overvejende hård og der er ønske om helt eller delvist at erstatte asfalt, fliser eller betonbelægninger med jord. At forme jorden til bakker koster ikke ekstra, og rumdannelse ved hjælp af planter er kun en mindre post på budgettet. At fylde rummene ud, kan foregå hen ad vejen for få midler. 2 Når legepladsen allerede er overvejende blød og der kun pr. år er ca. kr til , som ønskes brugt til at udvikle mulighederne for leg-, læring og bevægelse i mere naturrige omgivelser Legepladsen hos Valhalla på Nørrebro var domineret af asfalt og en hævet ø med klatreredskaber i perlegrus, etableret i forbindelse med en renovering af institutionen. Den grønne omdannelse foregik ved at øen blev udvidet med skrånende, bløde områder, som blev beplantet med krat og bærbuske, og kantet med egetræsstubbe. I skråningen blev der tilføjet stier af trin og stubbe. I udkanten af legepladsen blev krattet suppleret med flere klatreplanter, buske og træer, flere af dem stedsegrønne og frugtbærende. Pergolaen blev en stor grøn hule. Der kom en stenbakke, lergrusstier og højbede. Efter institutionens ønske er der fortsat megen boldspils-, opholds- og køreasfalt, men der er nu flere afgrænsede rum og derfor mere struktur. Vuggestuebørnene kan være i fred i randområdet, fordi en lav låge kan lukkes og lergrusstierne bagved ikke egner sig godt til cykling.. Højbede med stauder og buske indrammer boldbane og opholdsrum. Det frodige udtryk skyldes beplanting i flere højder og slyng- og klatreplanter på pergolaer, plankeværk og mure. Valhalla, Nørrebro.

6 6 Overvejelser om prioritering 1 Hvad skal drøftes, hvis man ønsker en mere naturrig og blødere legeplads? For legepladsen er næsten altid for lille, hvis der også ønskes gynger, kørebaner, fodboldbaner, klatreborge og lignende. Hvor mange nye legemuligheder og oplevelser vil der gro frem på en grønnere legeplads? Er et legekrat med forskellige buske og planter - også spiselige - at foretrække, fremfor en redegynge på samme areal? Er der gynger, boldbaner og natur i nærområdet, som børnene kan bruge? Kan asfalt til mooncars og boldspil betyde, at nogle få børn eller aktiviteter kommer til at dominere for meget på legepladsen? 2 Kan klatrebehov dækkes ved at plante et hjørne til med store klatrebuske? Eller spænde klatrereb mellem eksisterende træstammer? Eller montere klatregreb på mure eller plankeværk? Hvordan passer grønne legemuligheder til temaer, som skal gennemgås i forbindelse med læreplaner? Hvordan kan disse ændringer bidrage positivt til institutionens hhv. boligforeningens miljøcertificering? (Se side 5) 4 1. Kan gyngeoplevelsen erstattes af at ligge og filosofere under en busk eller i en hængekøje? Jagtvejens Asyl, Nørrebro. 2. Hos Prinsesse Thyra på Nørrebro er der på et lille område skabt plads til bl.a. kørsel, boldspil, klatring, sandlege og natur. (Se også side 7, 10, 21, 28, 29 og 2.). Børnene har selv indrettet deres revir blandt bærbuskene. Valhalla, Nørrebro. 4. Kan børnene bruge deres kræfter i nærområdet? Legepladsen på Sønderbro Skole, Amager er f.eks. åben for alle.

7 1 2 Hvordan kan legepladsen blive større? Legepladsens overflade kan både gøres større og opleves større ved: 7 At lave bakker, buler og fordybninger. At bygge plateauer og trin. At udnytte vertikale flader som mure og plankeværk. At udnytte tagene på skure og udhuse. At udnytte buskes og træers højde. At inddele området i mange rum. 1. Den lille legeplads hos Prinsesse Thyra på Nørrebro er udnyttet optimalt, bl.a. ved at udnytte mulighederne for at gå i højden. Her er et sandområde i to niveauer, et tredie trin opad dannes af plateauet omkring det store træ, og plankeværket er anvendt til klatrevæg. 2. En bakke på lidt over en meter, virker endnu højere og mere spændende, når der plantes høje vækster på f.eks. stedsegrønne træer og buske, som her hos Rosalie, Østerbro.. Et simpelt legelandskab med to små græsklædte bakker, som er forbundet med en bro. Der er en sliske med reb og et sandområde indrammet af ubehandlet egetræ. Den store sten lå i gårdhaven, men blev flyttet ind i sandkassen. Fællesgårdrum, Amagerbrogade.

8 8 Grønne elementer Hjælp naturens elementer Naturens elementer består af vand, jord, luft og energi. Af hensyn til jordens klima bør de omgås på en måde, så de ikke forringes, men forbedres - også på legepladsen. Ved at fjerne asfalt og flisebelægninger forbedres jorden, fordi forbindelsen med de andre elementer genskabes. Regnvandet kan sive ned igen og planter kan gro frem. Planterne omsætter solens energi i deres blade og opsamler den i stammen, grene og bladene. En del af denne energi når ned til rødderne og skaber derved liv i jorden igen. Planterne skaber renere luft omkring sig, fordi de fordamper vand og filtrerer luften for støv og partikler. Formgivningselementer Når legepladsen skal planlægges, er det spændende at tænke i rumdannelse, udnyttelse af højder ved niveaudeling, og hvordan alle flader - herunder mure og tage - kan anvendes. 1 2 Børn elsker at bygge, ordne og indrette sig. Til dette formål er der brug for forskellige materialer, f.eks. træmaterialer, natursten, fliser, mursten, klinker og murbrokker. Nogle kan bruges af børnene alene, andre kan indgå i byggeprojekter med voksne. Sammen kan der skabes smukke og sjove bygningsværker Drenge i en selvbygget bil. Arken, Valby. 2. Murbrokker kan stables, her som højbed i haven ved Karens Hus på Bispebjerg.. Byggeaffald kan anvendes meget kreativt og kan i revner og mellemrum skabe plads til megen natur. Denne skulptur er blevet til over en lang periode ved at voksne og børn bygger sammen som led i tilbagevendende workshops om natur og genbrug i Grift-parken, Utrecht, Holland. Her kombineres leg, skolehaver og en bybondegård med aktiv naturinformation. 4. Overskudstræ er blevet til en hytte omkring et træ på Rødovre Byggelegeplads.

9 1 2 Rum 9 Selv en lille legeplads kan virke meget større, hvis området deles op i forskellige rum. Hjørner og og kanter kan udvides og blive til sandområder, huler, stillerum, klatrerum, dyrkningsrum og krible-krable hjørner. Afhængigt af om underlaget består af asfalt eller jord, kan rummene dannes eller adskilles ved højbede, stier, buske, stablede materialer, hegn og hække Lågen markerer udgangen fra vuggestuerummet til det mere farlige kørsels- og boldspilsområdet hos Valhalla, Nørrebro. 2. Dette sandområde er et lunt rum, vendt mod syd, så det fanger solen. De omkransende buske skærmer mod vinden. Naturværksted Kløvermarken, Amager.. Grene fra legepladsens piletræer er blevet til et flethegn, som indrammer hytteområdets rum. Vedbenden beskytter og styrker hegnet. Stolperne er indkøbt. Rosalie, Østerbro. 4. Et af mange legerum og gennemgangsrum, nærmest en lille plads, omkranset af bærbuske og stedsegrønne laurbærbuske. Rosalie, Østerbro.

10 10 Grønne hjørner 1 At lave grønne hjørner kan lade sig gøre på de fleste legepladser, fordi de næsten altid har vægge, det vil sige, at de er indrammet af enten plankeværk, trådhegn eller mure. Belægninger, som oftest asfalt, fjernes i et eller flere af hjørnerne sammen med de underliggende 50 cm forurenet jord og ny jord køres på. Ved at udnytte både hjørnets vægge og den nye jord til beplantning, opstår et grønt hjørne med mulighed for lidt privatliv, stille naturoplevelser, gemmelege o.l Hos Prinsesse Thyra på Nørrebro er et hjørne mellem udhus, mur og plankeværk udnyttet optimalt til oplevelser i det grønne. I det lille græsklædte område omkring et dødt poppeltræ beklæder klatreplanter alle vægge. De hæfter sig på espalier af trådnet. I det grønne hjørne findes der formuldende træstubbe, en observationskasse til iagttagelse af interessante smådyr (se side 28), og der står en ny troldpilbusk og en mariehøneskulptur. Til afgrænsning fra resten af legepladsen er valgt to højbede, to sten og fire små stubbe. Hjørnet er 5½ m. langt og 2½-4 m. bredt. 2. Hos Valhalla på Nørrebro er der flere grønne hjørner. I dette hjørne danner et robust espalier et stort grønt tag fra plankeværket over til sandkassen med planter, der vokser op fra begge sider (se også side 22 og 0). Bunden består af jord og sand.

11 1 Kan græs tåle sliddet på en legeplads? 11 Hvorvidt græsset kan tåle sliddet på en legeplads afhænger af græsarealets størrelse i forhold til børnenes alder og antal, samt forventningerne til det. Formålet med græs er ikke at nyde en flot vedligeholdt græsplæne, men at gøre legeområdet grønnere og blødere, og at kunne plukke græsstrå, bellis, mælkebøtter og andre blomster, som med tiden vil vandre ind. Græsset er med til, ligesom alle planters blade, at rense luften på stedet luften bliver renere og friskere, fordi ethvert blad er et lille filter og fordamper vand. I vuggestuer holder græs fint. I børnehaver og på skoler vil der mange steder opstå bare pletter og stiforløb, men græs og vilde planter vil overleve i randområder og sprede sig herfra i perioder med mindre belastning. 2 4 Bunddækkeplanter Alternativt til græs - eller sået ind i græsset - kan bunddækkeplanter anvendes. F.eks. kan krybende vedbend, liden singrøn, skovjordbær, storkenæb, brunelle og trædebregne plantes tæt ved buske og træer. Herfra vil de brede sig ud i græsset og tilpasse sig brugen af legepladsen. (Se også øverst på side 15.) De små nyder at kravle i græsset op ad den store bakke, som kun er 75 cm høj. Den indgår sammen med en tilsvarende bakke i en græsplæne på 7½ x 6 m. med legekrat og frugtbuske. Bakkerne er forbundet med en træbro. Jagtvejens Asyl, Nørrebro.. Græs kan gøres mere robust ved f. eks. at indså bibernelle. Den vil brede sig, når græsset bliver slået eller trådt ned. Bibernelle kan spises som salat. 4. Under buske og træer er der bunddække af vedbend iblandet høje stauder, her natlys og høstanemoner. Det er plankeværkets vedbend, også kaldet Hedera, som her har bredt sig hen ad jorden i dette legekrat. Menighedsbørnehaven Blankavej, Valby.

12 12 Træer og buske Træer og buske har mange gratis fordele: Undersøgelser viser, at det er sundt for sjæl og legeme at være omgivet af træer. Deres grønne farve virker beroligende på børn og voksne. De giver skygge, dufte, frugter, dyreliv og fuglesang. Og til legen leverer de smukke blade, kviste og grene. Ligesom alle planter med grønne blade skaber træer og buske friskere og renere luft på legepladsen. Dette skyldes, at hvert eneste blad fordamper vand og filtrerer mange skadelige partikler bort. Hver eneste levende plante optager CO 2 og kan bidrage til at kompensere for menneskers CO 2 udledning. Træer kræver kun lidt plads på jorden, mere plads under jorden, mens en større krone kan udnytte områdets højde. Alt for ofte må træer lade livet i forbindelse med renoveringer. Men træer repræsenterer en stor værdi, især på en legeplads. Stil derfor krav til både arkitekt og entreprenør om: At træer bør bevares. At træer værdisættes med henblik på erstatning for de skader der viser sig indenfor 5 år efter ændringen. At træernes vækstvilkår forbedres. At der skal bygges udenom deres rodzoner. At jorden beskyttes med køreplader, så luften ikke presses ud af den, for så dør træerne og buskene. At der anvendes små maskiner af samme grund. Giver træer fugtproblemer? Fugtproblemer på bygninger skyldes som oftest ikke træer, men revner i fundamenter og utætte kloaksystemer. Trærødder vil ikke søge hen til steder, hvor der er tæt og tørt. En siddeplads i egetræets skygge. Naturværksted Kløvermarken, Amager.

13 1 2 Vælg store, robuste træer og buske For ikke at blive løbet over ende af børnene skal træer være mindst 2½- m. høje, gerne mere, og bindes op ad en støttepæl. Buske bør være mindst m. høje. Vælg overvejende almindelige danske træer (se side 15), herunder frugttræer, samt traditionelle gammeldags hegnsog bærbuske (se side 14), fordi de er stærke og nemt skyder igen, hvis grene rives af. De vil tilpasse sig vilkårene på legepladsen. Vær rundhåndet med antallet af planter. Selvom børnene skal lære at omgås beplantningen med respekt, skal de have mulighed for at bruge den. De skal kunne klatre, danne stier, lave huler og hive kviste, blomster og frugt af til brug i legen. Og i denne leg skal noget af beplantningen kunne gå til, uden at det gør noget Træer kan bruges til meget. Her et legehus oppe i en trækrone, et trætophus, på Rødovre Byggelegeplads. 2. Flere træer og buske kan danne krat, en lille skov eller som her en labyrint. Den består af tujatræer. I bunden er der stier og bunddække af barkflis. Naturværksted Kløvermarken, Amager.. Frugttræer og -buske blandet i krat og randområder giver ekstra sanse- og læringsoplevelser. Frugtbuske kan nemt opformeres ved at bøje en gren ned mod jorden og lægge noget tungt på. Grenen vil slå rod. 4. Flere træer kan være forankringssted for platforme, hængekøjer, skyggesejl m.v. Her en legeplatform med tag mellem to birketræer i vuggestuen Tusindfryd, Nørrebro.

14 14 Buske til legekrat og huler Legekrat og huler kan ikke undværes til gemmelege, rollelege, ritualer og hemmelige stier. Huler kan opstå i legekrat bestående af en samling buske. Ofte bruges pil, som er nem at beskære og hurtigt skyder op igen. Krattet kan, udover pil, sammensættes af andre buske, som kan klare børnenes aktiviteter: Syren giver farve og dufte i maj-juni og bliver til robuste klatrebuske. Hassel giver nødder i september. Den har let buede grene, som er gode til huler. Kalkved blomstrer i juni og får røde bær, som fuglene spiser om vinteren. Kornel har også lidt overhængende grene. Får rødt løv om efteråret. Hyld får hvide blomster i juni-juli. Den dufter stærkt og har både spiselige blomsterskærme og bær. Buddleia eller sommerfulglebusk kan blomstre fra juli til oktober. Vinget benved og almindelig benved er hhv. en lav og en høj busk med smukke efterårsfarver. Fuglene er glade for de rødlige frugter, som bliver hængende langt hen på vinteren. Dunet gedeblad er en lav busk, som blomstrer i maj-juni. Den kan gro i skygge under andre højere buske. Pibeved, også kaldet (falsk) jasmin, har duftende hvide blomster i juni. Paradisæblens lavere busksorter får rosa-hvide blomster i maj. Enebær er stedsegrøn. Fås både som høje, slanke og brede buske til huler. Hele planten dufter året rundt. Bærbuske som ribs og solbær kan, f.eks. sammen med paradisæble, stå i udkanten af krattet langs stierne Ved ikke at skære sommerfuglebusken ned hvert forår, bliver den en klatrebusk til de små. 2. Dette rutsjerør er en hulsti i det bakkede legelandskab hos Rosalie, Østerbo.. Hos Rosalie er legepladsen et herligt legelandskab med åbne rum og lukkede huler. Her en bøgehækshule med et viftende piletræ som tag. 4. Skoven, et dejligt grønt legerum på legepladsen. Arken, Valby.

15 1 2 I legekrattet kan der plantes bunddækkende stauder som brunelle, kærmin- 15 desøster, lungeurt, løvefod, læbeløs, hedera, singrøn, forskellige slags jordbær og skovbær. Selvom de ikke alle kan klare at blive trådt på, vil de via udløbere og frø søge hen til de mindst belastede steder på legepladsen. Æble-, pære-, blomme- og kirsebærtræer kan blandes ind i krattet. Bed planteskolen om selvbestøvende frugttræer, hvis legepladsen er lille og ligger isoleret fra andre grønne områder. Hvis der er plads, kan større træer være: Ask, spidsløn, valnød, eller naur. Sidstnævnte er nærmere en meget stor busk med flot bark og gode klatregrene. Det er vigtigt, at planterne står samlet i et fælles jordstykke. Sammen hjælper de hinanden op, bevarer fugtigheden bedre og tilpasser sig hinanden. Hvis de står hver for sig, f.eks. i en kasse eller en lille ø af jord omgivet af en hård legeplads, trives buske og træer dårligt. Det skyldes vandmangel og manglende samspil med andre planters rødder og organismer under jorden. 1. Tipi af rafter. Den kan blive til en hule med en frakke af tæpper, sejldug o.l. Privathave. 2. Den brede enebærbusk er stammet lidt op, så den danner en legehule. Privathave..Tipi af rafter og træfinerplader i smukt grønt rum. Rosalie, Østerbro.

16 Smukke stabler Hvis man vil undgå alt for megen fritliggende rod, så kan mange materialer stables på robuste og skulpturelle måder. Stablede lave mure kan danne og adskille rum, de kan støtte højbede og forme trin. Stabling kan forstærkes ved at opmure de mest udsatte steder med mørtel, helst kalkmørtel, fordi murplanter ikke kan vokse på cement. Mellemrum I stablede materialer er der masser af mellemrum, som hurtigt bliver bo- og gemmesteder for et utal af små dyr. Disse dyr vil indgå i naturens kredsløb på legepladsen ved at omsætte døde materialer og selv være føde til større dyr, især fugle. I nogle af mellemrummene kan der plantes murplanter som lærkespore, håret torskemund, små bregner og stenbedsplanter Brænde kan stables og sorteres efter træsort. Forskellen på træsorterne kan både ses og duftes. Edderkopper og sommerfugle overvintrer gerne i mellemrummene. 2. Et utal af små dyr elsker at gemme sig mellem stablede mursten, her sorte salamandre.. Mellemrummene kan også bruges til at skabe stemning, som her med et lille lys i skumringen. Planterne mellem stenene er gul lærkespore. A/B Mariaborg, Østerbro. 4. Denne mur består af forskellige typer natursten, opsavede træstammer og grene. Den byder på mange oplevelser for børn og voksne, fordi der opstår attraktive levesteder for tudser, frøer, firben og andre dyr, som i muren finder såvel føde som gemme- og overvintringssteder. Ökowerk, Berlin.

17 1 Behold stammer og tykke grene 17 Hvis der skal beskæres eller fældes træer, kan man aftale med gartneren, at han efter endt arbejde ikke tager materialerne med hjem til sin egen brændestak. Istedet kan de saves op til stubbe og grene og bruges på legepladsen. Også kviste og grene fra beskæring af buske kan forblive på stedet som kvasbunker og danne grundlag for mange naturoplevelser. F.eks. kan kviste bundtes og hænges op i træerne til glæde for småfugle. Nyt træ 2 Ved indkøb af træmaterialer er det relevant at vide, at langtidsholbare træsorter til større ting er eg, robinia og lærk. Holdbarheden kan variere pr. enkeltdel, hvis de er placeret i jord, f.eks. som stubbekanter, men enkeltstubbe kan nemt og billigt skiftes ud. Brug ikke imprægneret træ! Egetræ kan på udsatte steder behandles efter leverandørens anvisninger. Robinia og lærk kræver ingen behandling. 1. Da flere træer skulle fældes og beskæres, valgte man her at lade alle træmaterialer forblive på grunden, hvor de nu er til stor inspiration for børnene. Arken, Valby. 2. Her bruges en del af de løse træmaterialerne til at bygge mere eller mindre midlertidige konstruktioner. Rosalie, Østerbro.

18 18 Stier 1 2 Det er flere typer stier: Fastlagte stier, som har en overordnet og praktisk funktion. De har en fast belægning, som dog kan varieres meget. Stier i krat og andre bløde områder, som børnene selv kan træde. På denne måde er de med til at forme deres egne omgivelser. Hævede stier, som broer og trapper. Hule stier gennem rør og tunneler. I græs kan der med græsslåmaskinen slås stier, mens resten får lov at vokse lidt højere. 4 Belægninger eller ej Hvor meget asfalt eller flisebeægning der skal være på legepladsen afhænger af og betyder noget for: Legemuligheder og adgangsforhold. Planters adgang til regnvand, som er afgørende for deres trivsel. Der trænger intet igennem asfalt og fliser. Klimaet på legepladsen f.eks. om det om foråret og sommeren er friskt eller støvet og varmt. Faste belægninger optager varme og samler støv, mens områder med buske, træer og græs er kølige og friske. Løbende ændringsmuligheder. Det er nemmere at ændre på jordområder end på asfalt- og flisearealer. Økonomien. At fjerne eller tilføje jord og sand er billigere end at fjerne eller lave en ny belægning af asfalt, fliser eller betonsten. 5 Fortsættes på næste side Stubbesti kantet med buske hos Rosalie, Østerbro. 2. Hævet bræt som sti mellem træer og trådhegn. Rosalie, Østerbro.. Bro af krum træstamme over en sandsti. Dribbel, Hilversum, Holland. 4. Sti, som børnene selv har trådt. Naturværkstedet Kløvermarken, Amager. 5. Stien går over to buler og et bræt på Sønderbro Skole, Amager.

19 1 Om asfalt: Er kørevenligt for cykler og som brandvej. Har lang holdbarhed. Er ikke gennemtrængeligt for regnvand. Bliver varmt og støvet. Kræver kloakering til afvanding med efterfølgende vedligeholdelse. Kræver saltning ved frost og sne. Er dyrt at få og lave om på, fordi der skal bruges større maskiner, det skal køres bort og deponeres som miljøfarligt affald. Kan ikke genanvendes på stedet. 19 Om græsarmeringssten: 2 Er kørevenlige som brandvej og til barnevogne, men ikke for cykler. Har lang holdbarhed. Er gennemtrængelige for regnvand. Bliver ikke støvede og varme. Kræver ikke kloakering, da vandet siver ned gennem hullerne i stenene. Kræver ikke saltning. Kan relativt nemt tages op. Kan genanvendes flere steder. Fortsættes på næste side Boldbane på asfalt, som lå der i forvejen. Men den er blevet både smukkere og mere anvendelig, fordi den nu er afgrænset af højbede af hhv. afbarkede egetræsstammer, marksten og genbrugsmursten. Buskene, stauderne og krydderurterne har god plads i højbedene og kan derfor blive ret høje. Under højbedet til venstre og videre ud er asfalten fjernet. Valhalla, Nørrebro. 2. Ingen belægninger, men bare en sandet jordsti gennem brombærtunnel. Naturværksted Kløvermarken, Amager.. Børnene går på en sti af stampet lergrus, kantet med ikke-afbarkede egetræsstubbe. Vesterbro Naturværksted. 4. Græsarmeringssten kan både bruges til et grønt opholdsområde og som brandvej. Her er de indsået med græs og trædebregner. Kanterne består af genbrugssten, groft opmuret med kalkmørtel og med hulrum til murplanter. Mod sandkassen er der egetræsstubbe. Jagtvejens Asyl, Nørrebro.

20 20 Om fliser og betonsten: Kørevenlige for cykler og brandbiler. Har lang holdbarhed. Ved stor fugestørrelse kan lidt regnvand trænge ned imellem fliser og sten. Bliver støvede og varme. Kræver kloakering til afvanding med tilhørende vedligeholdelse. Kræver saltning ved frost og sne. Kan relativt let tages op. Kan genanvendes på forskellig vis. Om stampet lergrus: Ikke kørevenligt for brandbiler, men fint til barnevogne og anvendeligt til cykler. Skal vedligeholdes med nyt lag grus ca. hvert år afhængigt af brug. Er lidt gennemtrængeligt for regnvand. Kan blive støvet, men ikke varmt. Kræver ikke kloakering. Kræver ikke saltning. Kan relativt nemt fjernes Kanter Kanter kan bestå af sten, træ eller planter. Kanterne er vigtige på enhver legeplads som: Balanceredskaber Borde Siddepladser Indramninger Afgrænsninger Rumdannere 5 1. Lavt højbed direkte på asfalt. Elmetræsindramningen med træflis gør legepladsen blødere og kan være med til at dæmpe støjniveauet. Men det er for lavt til at der kan vokse noget af betydning. Jagtvejens Skole, Nørrebro. 2. Mødre og børn udsmykker højbedskanterne med mosaik af potteskår. A/B Mariaborg, Østerbro.. En ø af marksten med stenbedsplanter ligger mellem to sandstier. Valhalla, Nørrebro. 4. Kantning af stubbe og stammer mellem fliseareal og bakket sand- og jordområde. Rosalie, Østerbro. 5. Sti med forskellige belægninger: Chaussésten, træskiver og brudsten, kantet med marksten. Sønderbro Skole, Amager.

21 1 Højbede 21 2 Højbede kan bruges til rumdannelse på legeområder. De kan have mange former og størrelser og bygges af forskellige materialer. De kan rumme alt fra små bitte planter til træer og buske. Hvis højbede til mindre planter skal placeres på en fast belægning som asfalt, skal der som minimum laves en afvandingsrende i asfalten under bedet. Hvis der skal vokse buske og træer i højbedet, skal asfalten fjernes under hele bedet. 1. Delvist udhulede egetræsstammer kan både rumme planter og fungere som siddepladser. De er flytbare, kan danne indramning og fungere som spærring. Desuden holder de længere på vandet i jorden, fordi fugten sætter sig i træet. Træet vil langsomt formulde indefra og derved skabe mere muld og næring til planterne, indtil træet er brugt op. Prinsesse Thyra, Nørrebro Dette højbed er bygget op af indkøbte og indsamlede genbrugsmursten, samt fliser og brokker, som fandtes på stedet. Bedet ligger på et lergrusareal og er fyldt med næringsfattig sandet jord, som skaber grobund for efterhånden sjældne vilde planter. Sprækkerne mellem stenene giver plads til murplanter og små dyr. Højbedet blev bygget af beboerne i samarbejde med økologiske anlægsgartnere i gårdhaven ved A/B Mariaborg, Østerbro.. Et højbed af marksten på en asfalteret legeplads danner her en afskærmende halvcirkel med legekrat. Asfalten nedenunder er fjernet for at skabe grobund for store buske og træer som syren, hassel, kirsebær og bøg. Bunddækket i bedet består af kløvergræs og indsåede blomster. Børneuniversitetet, Vesterbro. 4. De gamle brosten til dette højbed blev leveret af Københavns Kommune. Bedet er fyldt med spiselige planter som squash, rabarber, løvstikke, lakrids, tallærkensmækkere m.fl. Vesterbro Naturværksted.

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 5. TEMA: Naturen og naturfænomener. Bandholm Børnehus 2011 Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Det finder du i folderen Drop sprøjtemidler i haven... 3 Fjern ukrudtet... 4 Ukrudt i køkkenhave og staudebed... 5 Græsplænen... 6 Mos i græsplænen...

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE DET HANDLER OM HVAD GØR DU I GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE Albertslund / Brøndby / Glostrup / Hvidovre København / Rødovre / Vallensbæk 20535_Folder_A5.indd

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

Når der er truffet nogle principbeslutninger, kan Ludmila færdiggøre planteskitserne.

Når der er truffet nogle principbeslutninger, kan Ludmila færdiggøre planteskitserne. Dato: 09.08.15 Mini-frugtplantage, gennemgang af grønne arealer A, B og C samt Tre-kanten. Deltagere: Hanne, Gitte, Susanne og anlægsgartner Ludmila Liljensøe med medhjælper Anders. Vi foreslår at vi koncentrerer

Læs mere

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Att. Projektleder Mai Hammer og Kaj Mortensen Dato: 2014.02.25 Rev. A Kontaktoplysninger: Elverdal A/S

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Tøm ofte spanden med det grønne køkken affald, så undgår du lugt i køkkenet. Kompostering er nemt! Genbrug det grønne køkken affald Hjemmekompostering giver mere plads

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn.

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn. RØDE SOL MAJ 2011 Børnemiljøvurdering af uderum / legepladsen. Røde sols uderum legepladsmiljø er skueplads for læring og træning af sociale færdigheder. Af denne grund er det også tit de ting/aktiviteter

Læs mere

Kompost Den økologiske kolonihave

Kompost Den økologiske kolonihave Kompost Den økologiske kolonihave Brug hovedet frem for sprøjten - Inspiration til en have med plads til både dig og naturen Udarbejdet af initiativgruppen Grønne kolonihaver et samarbejde mellem Veje

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Ny plan og oversigt/udvikling for udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Ny plan og oversigt/udvikling for udbedring af Eventyrhusets legeplads. Ny plan og oversigt/udvikling for udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt, at investere ca. 900.000 kr., for udvikling og udbedring af legepladsen over de næste

Læs mere

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares.

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares. 1 FORSLAG TIL NY LEGEPLADS O.H. Bærentzens Fritidshjem, Grækenlandsvej 76, 2300 Københavns S Tallene herunder henviser til tegn. nr. 1 A dateret 30.03.2013 Eksisterende forhold Rydning Eksisterende småhuse

Læs mere

En vinterbyhave på Hulgårds Plads

En vinterbyhave på Hulgårds Plads En vinterbyhave på Hulgårds Plads Jeg har udformet en fællesskabende, bæredygtig og original idé til en vinterbyhave på Hulgårds Plads. I ideén indgår der nogle fællesskabende aktiviteter og opholdssteder,

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr Den levende jord Brug det afklippede græs som jorddække i bedene. Foto: Mette Kirkebjerg Due. I naturen er jorden sjældent nøgen. Er det mindste vil naturen hurtigt dække det i et kludetæppe af GIV JORDEN

Læs mere

Gode råd og vejledning om kompost.

Gode råd og vejledning om kompost. Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Hvad er kompost? Kompostering er en helt naturlig proces, der sker i naturen hele tiden. Alt organisk materiale bliver efterhånden omdannet til muld. Organisk

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

den levende legeplads

den levende legeplads RNATURVEJLEDE RNATURVEJLEDE Læs mere Hent inspiration og ideer til børnevenlige Krible Krable aktiviteter m.m. www.natur-vejleder.dk/krible-krable1 www.kriblekrable.nu www.dr.dk/kriblekrable den levende

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Naturdagplejen. Tumle, sjaske, ae, røre, trille Derfor må vi bare ud.

Naturdagplejen. Tumle, sjaske, ae, røre, trille Derfor må vi bare ud. Naturdagplejen. Tumle, sjaske, ae, røre, trille Derfor må vi bare ud. Hej vi er de fire dejlige børn, der var med til, at hjælpe Karina igennem ideerne og projekterne med at blive naturdagplejer og få

Læs mere

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100 risvang allé Bevaring af betondæknigsgrav Borgerforslag tilføjet projektet Borgerforslag med manglende financiering BUMP BUMP - Frugttræer i midterareal - Legeplads med faldunderlag - Genbrug eksist. lygtepæle

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

insekter NATUREN PÅ KROGERUP

insekter NATUREN PÅ KROGERUP insekter NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Tørt sand og vådt sand.

Tørt sand og vådt sand. 1 2 Våd, vådere, vådest Målet med dette idékatalog er at inspirere til en række naturvidenskabelige og natur-sproglige aktiviteter for de helt små børn i dagpleje og vuggestue med udgangspunkt i elementet:

Læs mere

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv.

LEGEN. Vi vil gerne slå fast, at leg ikke bare er tidsfordriv. LEGEN. Legen er barnets allervigtigste aktivitet. Gennem legen lærer barnet virkeligheden at kende. Ikke bare om de genstande der omgiver det, men også om de menneskelige relationer, der eksisterer. Vi

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Kompost er havens guld

Kompost er havens guld Kompost er havens guld - Vejledning i opstart og pasning af kompost i lukket kompostbeholder Ca. 1/3 af det affald vi producerer er grønt affald, der kan komposteres. 100 kg grønt affald giver 20-40 kg

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven

Morgenfruen. HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen. Udebørnehaven Udebørnehaven Morgenfruen HAVEDESIGN af Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen Fra havelågen føres du gennem skoven af bærbuske, frugt- og nøddetræer til en lysåbning i det grønne. I det fjerne hjørne skimter

Læs mere

SPRØJTEFRI HAVE Gør kål på ukrudtet uden sprøjtemidler

SPRØJTEFRI HAVE Gør kål på ukrudtet uden sprøjtemidler Bunddækkeplanter I naturen er der næsten aldrig store flader med samme art. Når et bed består af flere arter, er det ikke så udsat for angreb af plantesygdomme og skadedyr. Der er biologisk mangfoldighed.

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Indhold 3 Indledning 4 Natur i Fremtidens Dagtilbud 5 Fokusområder 6 Pædagogiske principper 8 Eksempler på aktiviteter 9 Eksempel på pædagogisk

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE

SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE 1 Hvad er en byhave? En byhave er kort sagt en have i byen. Den spænder fra alt mellem dyrknings bede, hvor beboere har hver sit bed, til fælleshaver i fx en park. Byhaver kan

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 21. Af: Marianne Bachmann Andersen

Tid til haven. Havetips uge 21. Af: Marianne Bachmann Andersen Tid til haven Havetips uge 21 Af: Marianne Bachmann Andersen Blomster til sommeren Billede: Sommerblomster.jpg Så blev det endelig varmt med shorts, solbriller og solcreme på menuen. Haven er nu blevet

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE Dyrs levesteder i byen Byen SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) I Danmarkshallens afsnit De ferske vande Henrik Sell og Karen Howalt, Naturhistorisk

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE BILAG 2 BESLUTNING. Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7

FÆLLES GÅRDHAVE BILAG 2 BESLUTNING. Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Bergthorasgadekarréen Adresse: Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 og Snorresgade 5-7 BILAG 2 Borgerrepræsentationen har xx. xx 2017 truffet byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Der er planter man med frdel kan plante ved siden af hinanden, g planter man skal undlade at plante ved siden af hinanden. F.eks. frastøder gulerd prremøl,

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Krible - Krable. Ædespor

Krible - Krable. Ædespor Udgivet af Ildfluerne i Det Danske Spejderkorps. Redaktionsudvalg: Susanne Hansen, Ander Nielsen og Claus Hjelm. Foto: Anders Nielsen og Claus Hjelm Ædespor Krible - Krable Løsningen til Krible Krable

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 indføres der nye regler på jordforureningsområdet. Der indføres et begreb, der kaldes områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at al jord i byzonen er

Læs mere