Gør legepladsen grønnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør legepladsen grønnere"

Transkript

1 Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker at give børnene gode naturoplevelser i legen, men bliver bremset ved tanken om, at det sikkert koster en bondegård at lave en naturrig legeplads. Det behøver det ikke!!! For prisen på et enkelt stort klatrestativ kan man få op til 140 m 2 naturrigt legelandskab. Og natur er godt! Svenske undersøgelser viser, at ophold i naturen er sundt for kroppen. Her mindskes konflikter og stress og i stedet øges børnenes nysgerrighed, indlæringsevne, koncentration og meget meget mere. Med dette inspirationshæfte vil vi vise, at man med få midler sagtens kan gøre legepladsen grønnere. Hvad enten I er en boligforening, daginstitution, skole eller andre der gerne vil gøre et legeareal grønnere eller en bar græsplæne mere levende. Og I behøver ikke at ændre hele arealet eller den gamle legeplads på én gang - start bare med et af hjørnerne. Husk at naturen er levende. Brug elementer fra dette hæfte og gør jeres legeplads levende. Så er I samtidig med til at gøre kloden levende - også på sigt. Et enkelt frodigt træ kan optage op til 1 ton CO 2 i sin levetid og giver dermed sit bidrag til at mindske vores CO 2 udledning. En grøn og levende legeplads kræver løbende pasning. Aftal pasningen med en gårdmand, lav en hyggelig arbejdsweekend og lad børnene gøre det til en del af legen. Mulighederne for at få naturen ind i legen er utallige, og med dette hæfte i hånden skulle inspirationen gerne være lige til. Held og lykke med den grønne leg! Få inspiration til følgende emner: Planlægning - Start med en drømmeplan En flerårig plan - hvornår? Overvejelser om prioritering Hvordan kan legepladsen blive større?... 7 Grønne elementer - Hjælp naturens elementer Rum Grønne hjørner Træer og buske Buske til legekrat og huler Stabler og mellemrum Behold stammer og tykke grene Stier Højbede Grønne tage og pergolaer Mere og bedre jord Bålsteder og anden energi Regnvand Hvilke dyr på legepladsen Nemme og billige planter... 0 Sikkerhed... 1 Plejen - en del af legen?... 4 Læreplaner og miljøledelse... 5 Noget om priser... 6 Hvem kan hjælpe?... 7

2 2 Planlægning Drømmeplan Start med at lave en drømmeplan, selvom der ikke er råd til at lave hele legepladsen om. Den kan måske langt hen ad vejen realiseres, fordi: I en naturrig legehave får man relativt set mere for pengene end på en hård legeplads med dyre legeredskaber og belægninger. Det skyldes at der opstår, og nemt kan integreres, flere forskellige legemuligheder på en grøn og blød legeplads, hvor der kan graves i jorden, regnvandet kan sive ned og indretningen nemmere kan ændres. Prisen for at fjerne asfalt og underliggende tjæreforurenet jord på én gang er meget billigere end at fjerne det i flere omgange, fordi lastbiler til transport og leje af maskiner er dyrt. Det viser sig ofte, at der kan skaffes penge nok til at lave et basis legelandskab, som kan fyldes ud efterhånden, fordi man for prisen på et enkelt stort klatrestativ kan få op til 140 m 2 naturrigt legelandskab. En drømmeplan som helhedsplan er et fint grundlag for mindre ændringer over en årrække, selvom det samlet set kan blive dyrere end at lave ændringerne på én gang. Det afhænger af om udgangspunktet er jord eller asfalt. På de følgende sider præsenteres en lang række muligheder for at gøre legepladsen mere grøn - med andre og flere muligheder for bevægelse, stille fordybelse, små opdagelser og åbne sanser Hasselbuske 2. Opholdsplads med græsarmeringssten (se side 19). Trappe til første sal 4. Sommerfuglebuske 5. Slyngplanter på mur 6. Æbletræ 7. Sandkasse 8. Bærbuske 9. Figentræ 10. Græs 11. Dyrkning af grøntsager 12. Vandlege 1. Bakke Bro (se side 1) Lergrussti Pergola med slyngplanter Legekrat Blommetræ og platform Gangareal med Herregårdssten Halvtag med græs (se side 22) Redekasser Kompost Regnvandstønde Højbede Portal med tobakspibeplante Lindetræ

3 Eksempel Jagtvejens Asyl Vuggestue. 24 børn Areal: 9 x 18 m Før: Lappet asfalt med gamle legeredskaber på slidt faldgummi. 17 (Se billederne øverst på næste side.) Nu: Græsklædte bakker, små græsplæner omkranset af bær- og figenbuske, frugttræer og krydderurter. 1 De hårde arealer består nu af indfarvede cementsten herregaardssten og græsarmeringssten, hvori der er sået græs og trædebregner. Stien er stampet lergrus For at udnytte arealet i højden er der to bakker med en træbro imellem, der er en portal ind til stien og flere buer hen over stien til slyngplanter, bl.a. druer Der er højbede med planter, som kan slynge sig henover en pergola og klatre op ad planke- og murværk Der er buske og træer i forskellige højder og de to gamle lindetræer er bevaret ved at halvtaget er bygget udenom stammerne. På det nye halvtag vokser græs, kløver og andre små blomstrende planter. Der er indrettet to sandkasser og en vandlegeplads, og ved regnvandstønden er der indrettet et planteværksted. Skitsen viser planen for legepladsen hos vuggestuen Jagtvejens Asyl, Nørrebro. Hele planen blev realiseret i foråret 2007.

4 Før og nu Legepladsen i vuggestuen Jagtvejens Asyl var ikke attraktiv for 0-2-årige. Forældrene ønskede at få deres børn på græs, mens de selv var på arbejde, og ledelsen var interesseret i en mere blød legehave indrettet med små rum og mange planter. Det resulterede i, at hele legepladsen blev lagt om på én gang. En ekstra gevinst ved den grønne udformning er, at den er på forkant med Københavns Kommunens krav om miljøledelse, idet elementerne i den grønne legeplads kan tælle positivt med i miljøcertificeringsregnskabet Legepladsen før ændringen. Jagtvejens Asyls vuggestue, Nørrebro. +4. Legepladsen set fra de samme vinkler lige efter ændringen i juni Lindetræerne er bevaret ved at lade dem gro gennem halvtaget. På taget vokser kløvergræs. Overskydende regnvand fra taget samles op til plantevanding. Ved pergolaer, plankeværk og facader er der plantet klatre- og slyngplanter. I stedet for at bruge imprægnerede, snorlige og ofte importerede lagervarer, er alt træmateriale egetræ, som er skovet lokalt på Sjælland og træets oprindelige former er bibeholdt.

5 1 En flerårig plan - hvornår? Drømmeplanen kan være grundlag for en flerårig plan: 5 Når legepladsen er overvejende hård og der er ønske om helt eller delvist at erstatte asfalt, fliser eller betonbelægninger med jord. At forme jorden til bakker koster ikke ekstra, og rumdannelse ved hjælp af planter er kun en mindre post på budgettet. At fylde rummene ud, kan foregå hen ad vejen for få midler. 2 Når legepladsen allerede er overvejende blød og der kun pr. år er ca. kr til , som ønskes brugt til at udvikle mulighederne for leg-, læring og bevægelse i mere naturrige omgivelser Legepladsen hos Valhalla på Nørrebro var domineret af asfalt og en hævet ø med klatreredskaber i perlegrus, etableret i forbindelse med en renovering af institutionen. Den grønne omdannelse foregik ved at øen blev udvidet med skrånende, bløde områder, som blev beplantet med krat og bærbuske, og kantet med egetræsstubbe. I skråningen blev der tilføjet stier af trin og stubbe. I udkanten af legepladsen blev krattet suppleret med flere klatreplanter, buske og træer, flere af dem stedsegrønne og frugtbærende. Pergolaen blev en stor grøn hule. Der kom en stenbakke, lergrusstier og højbede. Efter institutionens ønske er der fortsat megen boldspils-, opholds- og køreasfalt, men der er nu flere afgrænsede rum og derfor mere struktur. Vuggestuebørnene kan være i fred i randområdet, fordi en lav låge kan lukkes og lergrusstierne bagved ikke egner sig godt til cykling.. Højbede med stauder og buske indrammer boldbane og opholdsrum. Det frodige udtryk skyldes beplanting i flere højder og slyng- og klatreplanter på pergolaer, plankeværk og mure. Valhalla, Nørrebro.

6 6 Overvejelser om prioritering 1 Hvad skal drøftes, hvis man ønsker en mere naturrig og blødere legeplads? For legepladsen er næsten altid for lille, hvis der også ønskes gynger, kørebaner, fodboldbaner, klatreborge og lignende. Hvor mange nye legemuligheder og oplevelser vil der gro frem på en grønnere legeplads? Er et legekrat med forskellige buske og planter - også spiselige - at foretrække, fremfor en redegynge på samme areal? Er der gynger, boldbaner og natur i nærområdet, som børnene kan bruge? Kan asfalt til mooncars og boldspil betyde, at nogle få børn eller aktiviteter kommer til at dominere for meget på legepladsen? 2 Kan klatrebehov dækkes ved at plante et hjørne til med store klatrebuske? Eller spænde klatrereb mellem eksisterende træstammer? Eller montere klatregreb på mure eller plankeværk? Hvordan passer grønne legemuligheder til temaer, som skal gennemgås i forbindelse med læreplaner? Hvordan kan disse ændringer bidrage positivt til institutionens hhv. boligforeningens miljøcertificering? (Se side 5) 4 1. Kan gyngeoplevelsen erstattes af at ligge og filosofere under en busk eller i en hængekøje? Jagtvejens Asyl, Nørrebro. 2. Hos Prinsesse Thyra på Nørrebro er der på et lille område skabt plads til bl.a. kørsel, boldspil, klatring, sandlege og natur. (Se også side 7, 10, 21, 28, 29 og 2.). Børnene har selv indrettet deres revir blandt bærbuskene. Valhalla, Nørrebro. 4. Kan børnene bruge deres kræfter i nærområdet? Legepladsen på Sønderbro Skole, Amager er f.eks. åben for alle.

7 1 2 Hvordan kan legepladsen blive større? Legepladsens overflade kan både gøres større og opleves større ved: 7 At lave bakker, buler og fordybninger. At bygge plateauer og trin. At udnytte vertikale flader som mure og plankeværk. At udnytte tagene på skure og udhuse. At udnytte buskes og træers højde. At inddele området i mange rum. 1. Den lille legeplads hos Prinsesse Thyra på Nørrebro er udnyttet optimalt, bl.a. ved at udnytte mulighederne for at gå i højden. Her er et sandområde i to niveauer, et tredie trin opad dannes af plateauet omkring det store træ, og plankeværket er anvendt til klatrevæg. 2. En bakke på lidt over en meter, virker endnu højere og mere spændende, når der plantes høje vækster på f.eks. stedsegrønne træer og buske, som her hos Rosalie, Østerbro.. Et simpelt legelandskab med to små græsklædte bakker, som er forbundet med en bro. Der er en sliske med reb og et sandområde indrammet af ubehandlet egetræ. Den store sten lå i gårdhaven, men blev flyttet ind i sandkassen. Fællesgårdrum, Amagerbrogade.

8 8 Grønne elementer Hjælp naturens elementer Naturens elementer består af vand, jord, luft og energi. Af hensyn til jordens klima bør de omgås på en måde, så de ikke forringes, men forbedres - også på legepladsen. Ved at fjerne asfalt og flisebelægninger forbedres jorden, fordi forbindelsen med de andre elementer genskabes. Regnvandet kan sive ned igen og planter kan gro frem. Planterne omsætter solens energi i deres blade og opsamler den i stammen, grene og bladene. En del af denne energi når ned til rødderne og skaber derved liv i jorden igen. Planterne skaber renere luft omkring sig, fordi de fordamper vand og filtrerer luften for støv og partikler. Formgivningselementer Når legepladsen skal planlægges, er det spændende at tænke i rumdannelse, udnyttelse af højder ved niveaudeling, og hvordan alle flader - herunder mure og tage - kan anvendes. 1 2 Børn elsker at bygge, ordne og indrette sig. Til dette formål er der brug for forskellige materialer, f.eks. træmaterialer, natursten, fliser, mursten, klinker og murbrokker. Nogle kan bruges af børnene alene, andre kan indgå i byggeprojekter med voksne. Sammen kan der skabes smukke og sjove bygningsværker Drenge i en selvbygget bil. Arken, Valby. 2. Murbrokker kan stables, her som højbed i haven ved Karens Hus på Bispebjerg.. Byggeaffald kan anvendes meget kreativt og kan i revner og mellemrum skabe plads til megen natur. Denne skulptur er blevet til over en lang periode ved at voksne og børn bygger sammen som led i tilbagevendende workshops om natur og genbrug i Grift-parken, Utrecht, Holland. Her kombineres leg, skolehaver og en bybondegård med aktiv naturinformation. 4. Overskudstræ er blevet til en hytte omkring et træ på Rødovre Byggelegeplads.

9 1 2 Rum 9 Selv en lille legeplads kan virke meget større, hvis området deles op i forskellige rum. Hjørner og og kanter kan udvides og blive til sandområder, huler, stillerum, klatrerum, dyrkningsrum og krible-krable hjørner. Afhængigt af om underlaget består af asfalt eller jord, kan rummene dannes eller adskilles ved højbede, stier, buske, stablede materialer, hegn og hække Lågen markerer udgangen fra vuggestuerummet til det mere farlige kørsels- og boldspilsområdet hos Valhalla, Nørrebro. 2. Dette sandområde er et lunt rum, vendt mod syd, så det fanger solen. De omkransende buske skærmer mod vinden. Naturværksted Kløvermarken, Amager.. Grene fra legepladsens piletræer er blevet til et flethegn, som indrammer hytteområdets rum. Vedbenden beskytter og styrker hegnet. Stolperne er indkøbt. Rosalie, Østerbro. 4. Et af mange legerum og gennemgangsrum, nærmest en lille plads, omkranset af bærbuske og stedsegrønne laurbærbuske. Rosalie, Østerbro.

10 10 Grønne hjørner 1 At lave grønne hjørner kan lade sig gøre på de fleste legepladser, fordi de næsten altid har vægge, det vil sige, at de er indrammet af enten plankeværk, trådhegn eller mure. Belægninger, som oftest asfalt, fjernes i et eller flere af hjørnerne sammen med de underliggende 50 cm forurenet jord og ny jord køres på. Ved at udnytte både hjørnets vægge og den nye jord til beplantning, opstår et grønt hjørne med mulighed for lidt privatliv, stille naturoplevelser, gemmelege o.l Hos Prinsesse Thyra på Nørrebro er et hjørne mellem udhus, mur og plankeværk udnyttet optimalt til oplevelser i det grønne. I det lille græsklædte område omkring et dødt poppeltræ beklæder klatreplanter alle vægge. De hæfter sig på espalier af trådnet. I det grønne hjørne findes der formuldende træstubbe, en observationskasse til iagttagelse af interessante smådyr (se side 28), og der står en ny troldpilbusk og en mariehøneskulptur. Til afgrænsning fra resten af legepladsen er valgt to højbede, to sten og fire små stubbe. Hjørnet er 5½ m. langt og 2½-4 m. bredt. 2. Hos Valhalla på Nørrebro er der flere grønne hjørner. I dette hjørne danner et robust espalier et stort grønt tag fra plankeværket over til sandkassen med planter, der vokser op fra begge sider (se også side 22 og 0). Bunden består af jord og sand.

11 1 Kan græs tåle sliddet på en legeplads? 11 Hvorvidt græsset kan tåle sliddet på en legeplads afhænger af græsarealets størrelse i forhold til børnenes alder og antal, samt forventningerne til det. Formålet med græs er ikke at nyde en flot vedligeholdt græsplæne, men at gøre legeområdet grønnere og blødere, og at kunne plukke græsstrå, bellis, mælkebøtter og andre blomster, som med tiden vil vandre ind. Græsset er med til, ligesom alle planters blade, at rense luften på stedet luften bliver renere og friskere, fordi ethvert blad er et lille filter og fordamper vand. I vuggestuer holder græs fint. I børnehaver og på skoler vil der mange steder opstå bare pletter og stiforløb, men græs og vilde planter vil overleve i randområder og sprede sig herfra i perioder med mindre belastning. 2 4 Bunddækkeplanter Alternativt til græs - eller sået ind i græsset - kan bunddækkeplanter anvendes. F.eks. kan krybende vedbend, liden singrøn, skovjordbær, storkenæb, brunelle og trædebregne plantes tæt ved buske og træer. Herfra vil de brede sig ud i græsset og tilpasse sig brugen af legepladsen. (Se også øverst på side 15.) De små nyder at kravle i græsset op ad den store bakke, som kun er 75 cm høj. Den indgår sammen med en tilsvarende bakke i en græsplæne på 7½ x 6 m. med legekrat og frugtbuske. Bakkerne er forbundet med en træbro. Jagtvejens Asyl, Nørrebro.. Græs kan gøres mere robust ved f. eks. at indså bibernelle. Den vil brede sig, når græsset bliver slået eller trådt ned. Bibernelle kan spises som salat. 4. Under buske og træer er der bunddække af vedbend iblandet høje stauder, her natlys og høstanemoner. Det er plankeværkets vedbend, også kaldet Hedera, som her har bredt sig hen ad jorden i dette legekrat. Menighedsbørnehaven Blankavej, Valby.

12 12 Træer og buske Træer og buske har mange gratis fordele: Undersøgelser viser, at det er sundt for sjæl og legeme at være omgivet af træer. Deres grønne farve virker beroligende på børn og voksne. De giver skygge, dufte, frugter, dyreliv og fuglesang. Og til legen leverer de smukke blade, kviste og grene. Ligesom alle planter med grønne blade skaber træer og buske friskere og renere luft på legepladsen. Dette skyldes, at hvert eneste blad fordamper vand og filtrerer mange skadelige partikler bort. Hver eneste levende plante optager CO 2 og kan bidrage til at kompensere for menneskers CO 2 udledning. Træer kræver kun lidt plads på jorden, mere plads under jorden, mens en større krone kan udnytte områdets højde. Alt for ofte må træer lade livet i forbindelse med renoveringer. Men træer repræsenterer en stor værdi, især på en legeplads. Stil derfor krav til både arkitekt og entreprenør om: At træer bør bevares. At træer værdisættes med henblik på erstatning for de skader der viser sig indenfor 5 år efter ændringen. At træernes vækstvilkår forbedres. At der skal bygges udenom deres rodzoner. At jorden beskyttes med køreplader, så luften ikke presses ud af den, for så dør træerne og buskene. At der anvendes små maskiner af samme grund. Giver træer fugtproblemer? Fugtproblemer på bygninger skyldes som oftest ikke træer, men revner i fundamenter og utætte kloaksystemer. Trærødder vil ikke søge hen til steder, hvor der er tæt og tørt. En siddeplads i egetræets skygge. Naturværksted Kløvermarken, Amager.

13 1 2 Vælg store, robuste træer og buske For ikke at blive løbet over ende af børnene skal træer være mindst 2½- m. høje, gerne mere, og bindes op ad en støttepæl. Buske bør være mindst m. høje. Vælg overvejende almindelige danske træer (se side 15), herunder frugttræer, samt traditionelle gammeldags hegnsog bærbuske (se side 14), fordi de er stærke og nemt skyder igen, hvis grene rives af. De vil tilpasse sig vilkårene på legepladsen. Vær rundhåndet med antallet af planter. Selvom børnene skal lære at omgås beplantningen med respekt, skal de have mulighed for at bruge den. De skal kunne klatre, danne stier, lave huler og hive kviste, blomster og frugt af til brug i legen. Og i denne leg skal noget af beplantningen kunne gå til, uden at det gør noget Træer kan bruges til meget. Her et legehus oppe i en trækrone, et trætophus, på Rødovre Byggelegeplads. 2. Flere træer og buske kan danne krat, en lille skov eller som her en labyrint. Den består af tujatræer. I bunden er der stier og bunddække af barkflis. Naturværksted Kløvermarken, Amager.. Frugttræer og -buske blandet i krat og randområder giver ekstra sanse- og læringsoplevelser. Frugtbuske kan nemt opformeres ved at bøje en gren ned mod jorden og lægge noget tungt på. Grenen vil slå rod. 4. Flere træer kan være forankringssted for platforme, hængekøjer, skyggesejl m.v. Her en legeplatform med tag mellem to birketræer i vuggestuen Tusindfryd, Nørrebro.

14 14 Buske til legekrat og huler Legekrat og huler kan ikke undværes til gemmelege, rollelege, ritualer og hemmelige stier. Huler kan opstå i legekrat bestående af en samling buske. Ofte bruges pil, som er nem at beskære og hurtigt skyder op igen. Krattet kan, udover pil, sammensættes af andre buske, som kan klare børnenes aktiviteter: Syren giver farve og dufte i maj-juni og bliver til robuste klatrebuske. Hassel giver nødder i september. Den har let buede grene, som er gode til huler. Kalkved blomstrer i juni og får røde bær, som fuglene spiser om vinteren. Kornel har også lidt overhængende grene. Får rødt løv om efteråret. Hyld får hvide blomster i juni-juli. Den dufter stærkt og har både spiselige blomsterskærme og bær. Buddleia eller sommerfulglebusk kan blomstre fra juli til oktober. Vinget benved og almindelig benved er hhv. en lav og en høj busk med smukke efterårsfarver. Fuglene er glade for de rødlige frugter, som bliver hængende langt hen på vinteren. Dunet gedeblad er en lav busk, som blomstrer i maj-juni. Den kan gro i skygge under andre højere buske. Pibeved, også kaldet (falsk) jasmin, har duftende hvide blomster i juni. Paradisæblens lavere busksorter får rosa-hvide blomster i maj. Enebær er stedsegrøn. Fås både som høje, slanke og brede buske til huler. Hele planten dufter året rundt. Bærbuske som ribs og solbær kan, f.eks. sammen med paradisæble, stå i udkanten af krattet langs stierne Ved ikke at skære sommerfuglebusken ned hvert forår, bliver den en klatrebusk til de små. 2. Dette rutsjerør er en hulsti i det bakkede legelandskab hos Rosalie, Østerbo.. Hos Rosalie er legepladsen et herligt legelandskab med åbne rum og lukkede huler. Her en bøgehækshule med et viftende piletræ som tag. 4. Skoven, et dejligt grønt legerum på legepladsen. Arken, Valby.

15 1 2 I legekrattet kan der plantes bunddækkende stauder som brunelle, kærmin- 15 desøster, lungeurt, løvefod, læbeløs, hedera, singrøn, forskellige slags jordbær og skovbær. Selvom de ikke alle kan klare at blive trådt på, vil de via udløbere og frø søge hen til de mindst belastede steder på legepladsen. Æble-, pære-, blomme- og kirsebærtræer kan blandes ind i krattet. Bed planteskolen om selvbestøvende frugttræer, hvis legepladsen er lille og ligger isoleret fra andre grønne områder. Hvis der er plads, kan større træer være: Ask, spidsløn, valnød, eller naur. Sidstnævnte er nærmere en meget stor busk med flot bark og gode klatregrene. Det er vigtigt, at planterne står samlet i et fælles jordstykke. Sammen hjælper de hinanden op, bevarer fugtigheden bedre og tilpasser sig hinanden. Hvis de står hver for sig, f.eks. i en kasse eller en lille ø af jord omgivet af en hård legeplads, trives buske og træer dårligt. Det skyldes vandmangel og manglende samspil med andre planters rødder og organismer under jorden. 1. Tipi af rafter. Den kan blive til en hule med en frakke af tæpper, sejldug o.l. Privathave. 2. Den brede enebærbusk er stammet lidt op, så den danner en legehule. Privathave..Tipi af rafter og træfinerplader i smukt grønt rum. Rosalie, Østerbro.

16 Smukke stabler Hvis man vil undgå alt for megen fritliggende rod, så kan mange materialer stables på robuste og skulpturelle måder. Stablede lave mure kan danne og adskille rum, de kan støtte højbede og forme trin. Stabling kan forstærkes ved at opmure de mest udsatte steder med mørtel, helst kalkmørtel, fordi murplanter ikke kan vokse på cement. Mellemrum I stablede materialer er der masser af mellemrum, som hurtigt bliver bo- og gemmesteder for et utal af små dyr. Disse dyr vil indgå i naturens kredsløb på legepladsen ved at omsætte døde materialer og selv være føde til større dyr, især fugle. I nogle af mellemrummene kan der plantes murplanter som lærkespore, håret torskemund, små bregner og stenbedsplanter Brænde kan stables og sorteres efter træsort. Forskellen på træsorterne kan både ses og duftes. Edderkopper og sommerfugle overvintrer gerne i mellemrummene. 2. Et utal af små dyr elsker at gemme sig mellem stablede mursten, her sorte salamandre.. Mellemrummene kan også bruges til at skabe stemning, som her med et lille lys i skumringen. Planterne mellem stenene er gul lærkespore. A/B Mariaborg, Østerbro. 4. Denne mur består af forskellige typer natursten, opsavede træstammer og grene. Den byder på mange oplevelser for børn og voksne, fordi der opstår attraktive levesteder for tudser, frøer, firben og andre dyr, som i muren finder såvel føde som gemme- og overvintringssteder. Ökowerk, Berlin.

17 1 Behold stammer og tykke grene 17 Hvis der skal beskæres eller fældes træer, kan man aftale med gartneren, at han efter endt arbejde ikke tager materialerne med hjem til sin egen brændestak. Istedet kan de saves op til stubbe og grene og bruges på legepladsen. Også kviste og grene fra beskæring af buske kan forblive på stedet som kvasbunker og danne grundlag for mange naturoplevelser. F.eks. kan kviste bundtes og hænges op i træerne til glæde for småfugle. Nyt træ 2 Ved indkøb af træmaterialer er det relevant at vide, at langtidsholbare træsorter til større ting er eg, robinia og lærk. Holdbarheden kan variere pr. enkeltdel, hvis de er placeret i jord, f.eks. som stubbekanter, men enkeltstubbe kan nemt og billigt skiftes ud. Brug ikke imprægneret træ! Egetræ kan på udsatte steder behandles efter leverandørens anvisninger. Robinia og lærk kræver ingen behandling. 1. Da flere træer skulle fældes og beskæres, valgte man her at lade alle træmaterialer forblive på grunden, hvor de nu er til stor inspiration for børnene. Arken, Valby. 2. Her bruges en del af de løse træmaterialerne til at bygge mere eller mindre midlertidige konstruktioner. Rosalie, Østerbro.

18 18 Stier 1 2 Det er flere typer stier: Fastlagte stier, som har en overordnet og praktisk funktion. De har en fast belægning, som dog kan varieres meget. Stier i krat og andre bløde områder, som børnene selv kan træde. På denne måde er de med til at forme deres egne omgivelser. Hævede stier, som broer og trapper. Hule stier gennem rør og tunneler. I græs kan der med græsslåmaskinen slås stier, mens resten får lov at vokse lidt højere. 4 Belægninger eller ej Hvor meget asfalt eller flisebeægning der skal være på legepladsen afhænger af og betyder noget for: Legemuligheder og adgangsforhold. Planters adgang til regnvand, som er afgørende for deres trivsel. Der trænger intet igennem asfalt og fliser. Klimaet på legepladsen f.eks. om det om foråret og sommeren er friskt eller støvet og varmt. Faste belægninger optager varme og samler støv, mens områder med buske, træer og græs er kølige og friske. Løbende ændringsmuligheder. Det er nemmere at ændre på jordområder end på asfalt- og flisearealer. Økonomien. At fjerne eller tilføje jord og sand er billigere end at fjerne eller lave en ny belægning af asfalt, fliser eller betonsten. 5 Fortsættes på næste side Stubbesti kantet med buske hos Rosalie, Østerbro. 2. Hævet bræt som sti mellem træer og trådhegn. Rosalie, Østerbro.. Bro af krum træstamme over en sandsti. Dribbel, Hilversum, Holland. 4. Sti, som børnene selv har trådt. Naturværkstedet Kløvermarken, Amager. 5. Stien går over to buler og et bræt på Sønderbro Skole, Amager.

19 1 Om asfalt: Er kørevenligt for cykler og som brandvej. Har lang holdbarhed. Er ikke gennemtrængeligt for regnvand. Bliver varmt og støvet. Kræver kloakering til afvanding med efterfølgende vedligeholdelse. Kræver saltning ved frost og sne. Er dyrt at få og lave om på, fordi der skal bruges større maskiner, det skal køres bort og deponeres som miljøfarligt affald. Kan ikke genanvendes på stedet. 19 Om græsarmeringssten: 2 Er kørevenlige som brandvej og til barnevogne, men ikke for cykler. Har lang holdbarhed. Er gennemtrængelige for regnvand. Bliver ikke støvede og varme. Kræver ikke kloakering, da vandet siver ned gennem hullerne i stenene. Kræver ikke saltning. Kan relativt nemt tages op. Kan genanvendes flere steder. Fortsættes på næste side Boldbane på asfalt, som lå der i forvejen. Men den er blevet både smukkere og mere anvendelig, fordi den nu er afgrænset af højbede af hhv. afbarkede egetræsstammer, marksten og genbrugsmursten. Buskene, stauderne og krydderurterne har god plads i højbedene og kan derfor blive ret høje. Under højbedet til venstre og videre ud er asfalten fjernet. Valhalla, Nørrebro. 2. Ingen belægninger, men bare en sandet jordsti gennem brombærtunnel. Naturværksted Kløvermarken, Amager.. Børnene går på en sti af stampet lergrus, kantet med ikke-afbarkede egetræsstubbe. Vesterbro Naturværksted. 4. Græsarmeringssten kan både bruges til et grønt opholdsområde og som brandvej. Her er de indsået med græs og trædebregner. Kanterne består af genbrugssten, groft opmuret med kalkmørtel og med hulrum til murplanter. Mod sandkassen er der egetræsstubbe. Jagtvejens Asyl, Nørrebro.

20 20 Om fliser og betonsten: Kørevenlige for cykler og brandbiler. Har lang holdbarhed. Ved stor fugestørrelse kan lidt regnvand trænge ned imellem fliser og sten. Bliver støvede og varme. Kræver kloakering til afvanding med tilhørende vedligeholdelse. Kræver saltning ved frost og sne. Kan relativt let tages op. Kan genanvendes på forskellig vis. Om stampet lergrus: Ikke kørevenligt for brandbiler, men fint til barnevogne og anvendeligt til cykler. Skal vedligeholdes med nyt lag grus ca. hvert år afhængigt af brug. Er lidt gennemtrængeligt for regnvand. Kan blive støvet, men ikke varmt. Kræver ikke kloakering. Kræver ikke saltning. Kan relativt nemt fjernes Kanter Kanter kan bestå af sten, træ eller planter. Kanterne er vigtige på enhver legeplads som: Balanceredskaber Borde Siddepladser Indramninger Afgrænsninger Rumdannere 5 1. Lavt højbed direkte på asfalt. Elmetræsindramningen med træflis gør legepladsen blødere og kan være med til at dæmpe støjniveauet. Men det er for lavt til at der kan vokse noget af betydning. Jagtvejens Skole, Nørrebro. 2. Mødre og børn udsmykker højbedskanterne med mosaik af potteskår. A/B Mariaborg, Østerbro.. En ø af marksten med stenbedsplanter ligger mellem to sandstier. Valhalla, Nørrebro. 4. Kantning af stubbe og stammer mellem fliseareal og bakket sand- og jordområde. Rosalie, Østerbro. 5. Sti med forskellige belægninger: Chaussésten, træskiver og brudsten, kantet med marksten. Sønderbro Skole, Amager.

21 1 Højbede 21 2 Højbede kan bruges til rumdannelse på legeområder. De kan have mange former og størrelser og bygges af forskellige materialer. De kan rumme alt fra små bitte planter til træer og buske. Hvis højbede til mindre planter skal placeres på en fast belægning som asfalt, skal der som minimum laves en afvandingsrende i asfalten under bedet. Hvis der skal vokse buske og træer i højbedet, skal asfalten fjernes under hele bedet. 1. Delvist udhulede egetræsstammer kan både rumme planter og fungere som siddepladser. De er flytbare, kan danne indramning og fungere som spærring. Desuden holder de længere på vandet i jorden, fordi fugten sætter sig i træet. Træet vil langsomt formulde indefra og derved skabe mere muld og næring til planterne, indtil træet er brugt op. Prinsesse Thyra, Nørrebro Dette højbed er bygget op af indkøbte og indsamlede genbrugsmursten, samt fliser og brokker, som fandtes på stedet. Bedet ligger på et lergrusareal og er fyldt med næringsfattig sandet jord, som skaber grobund for efterhånden sjældne vilde planter. Sprækkerne mellem stenene giver plads til murplanter og små dyr. Højbedet blev bygget af beboerne i samarbejde med økologiske anlægsgartnere i gårdhaven ved A/B Mariaborg, Østerbro.. Et højbed af marksten på en asfalteret legeplads danner her en afskærmende halvcirkel med legekrat. Asfalten nedenunder er fjernet for at skabe grobund for store buske og træer som syren, hassel, kirsebær og bøg. Bunddækket i bedet består af kløvergræs og indsåede blomster. Børneuniversitetet, Vesterbro. 4. De gamle brosten til dette højbed blev leveret af Københavns Kommune. Bedet er fyldt med spiselige planter som squash, rabarber, løvstikke, lakrids, tallærkensmækkere m.fl. Vesterbro Naturværksted.

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Hold dine frugttræer sunde

Hold dine frugttræer sunde Hold dine frugttræer sunde Æble- og pæretræer kan angribes af sygdomme og skadedyr og påvirkes af klima og jordbund. I dette katalog kan du se de 20 mest almindelige problemer i æbler og pærer og få tip

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

RADISEN STORT TEMA OM NYTTEDYR I HAVEN SOMMERFESTEN 2010 SES VI DEN 28. AUGUST. MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST 18. årgang nr.

RADISEN STORT TEMA OM NYTTEDYR I HAVEN SOMMERFESTEN 2010 SES VI DEN 28. AUGUST. MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST 18. årgang nr. RADISEN MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST 18. årgang nr. 3 August 2010 STORT TEMA OM NYTTEDYR I HAVEN EFTERÅRSSYSLER SOM GIVER PLADS TIL NYT- TEDYRERNE, BRINGER LIV OG ALT EFTER EVNER MÅSKE OGSÅ SMÅ KUNSTVÆRKER

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Tanker om legepladsen ved Doravej 99

Tanker om legepladsen ved Doravej 99 Tanker om legepladsen ved Doravej 99 - ud fra øjebliksbilleder 4. 6. november 2008 11.11..08 Side 1 Indtryk Børnehaven er placeret i et boligområde i en boligforening. Når man ikke er kendt i området er

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

Læringsmål Pædagogiske tiltag Konkrete aktiviteter Observationer

Læringsmål Pædagogiske tiltag Konkrete aktiviteter Observationer Læreplaner for alsidig personlig udvikling Børn KAN kommunikere med børn, men det er spørgsmålet om voksne kan Hvis et barn har problemer i relationen med andre børn, så er der nok i virkeligheden et voksen/barn

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Høstdag i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI HØSTDAG I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Høstdag i skolehaven

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

LEGEPLADSEN SOM PÆDAGOGISK RUM

LEGEPLADSEN SOM PÆDAGOGISK RUM Artikel Schytte, Benny (2004). Legepladsen som pædagogisk rum. I publikationen Niels Bang Hansen m.fl., Udeområder. (Børneinstitutioner - Byggeri og indretning. Hæfte 5. Kroghs Forlag. LEGEPLADSEN SOM

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Forslag til legeplads

Forslag til legeplads Forslag til legeplads Efter, at vi på afdelingsmødet den 23. september 2013, vedtog at vi skal have en legeplads i afdeling 21, har vi arbejdet på at indhente tilbud på dette. I dette tilfælde er 'vi'

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN Dagplejen NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN ASKEVÆNGET 21 4550 ASNÆS TLF. 5965 1975 VELKOMMEN I MIT HJEM Mit navn er Tove Hansen. Jeg har været dagplejer siden 1985 og blev i 2009 godkendt som naturdagplejer.

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk Charlottegården MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077 post@monstrum.dk www.monstrum.dk Den flyvende Hollænder (legeplads vest) Den flyvende Hollænder eller dødssejleren er et spøgelsesskib,

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere