Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide"

Transkript

1 Quick set-up guide for anvendelse af Flexi Soft Designer Version 1.0 Maj-2011

2 Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 I. Indledning II. Bemærkninger til sikkerhed III. Teknisk support 2. Flexi Soft hardware... 4 I. Oversigt II. Hardware moduler III. Tilbehør 3. Flexi Soft Designer... 6 I. Oversigt II. Installation III. Start af Designer softwaren 4. Programmering... 8 I. Opret det første sikkerhedsprogram II. Overfør og verificer 5. Quick function oversigt I. Hardware Konfiguration I. Modul indstillinger II. Element Tag-names III. Test pulser IV. On-Off/Off-On filter V. Samtidsfaktor/Discrepancy time II. Logik Editor I. Noter II. Jump adresser III. Program sider IV. Simulerings mode III. Diverse I. Dokumentation II Diagnose III. Com settings 6. Eksempel 20 Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 2

3 1. Introduktion I. Indledning Dette dokument er udviklet af SICK (DK) til at give en hurtig og nem guide til at komme i gang med softwaren Flexi Soft Designer. Dette dokument vil omhandle de grundlæggende elementer i anvendelsen af Designer softwaren og forklare de grundlæggende softwarefunktioner. For yderligere produktinformation, henvises til Flexi Soft brugsanvisningen. II. Bemærkninger til sikkerhed Flexi Soft sikkerhed PLC en er et konfigurerbart system beregnet for sikkerhedsapplikationer og kan anvendes i overensstemmelse med; EN op til SIL3 EN op til SILCL3 EN ISO : 2006 op til PL - e EN up op til Kategori 4 Bemærk: Det respektive sikkerhedsniveauet afhænger af hardware konstruktionen og den logik der konstrueres i softwaren. Flexi Soft sikkerheds PLC en må kun installeres, idriftsættes og serviceres af kvalificerede personer. Kvalificerede personer, defineres som personer, der; har gennemgået den relevante tekniske uddannelse er blevet instrueret om betjening af maskinen og de gældende retningslinjer for sikkerhed har sat sig ind i Flexi Soft betjeningsvejledningen dvs. læst og gennemgået den har sat sig ind i betjeningsvejledningen til det benyttede beskyttelsesudstyr (f.eks C4000) dvs. læst og gennemgået det Yderligere information er inkluderet i Flexi Soft brugsanvisningen. III. Teknisk support SICK A/S kan kontaktes på mellem kl. 8:00 til 16:00 mandag til fredag. Tekniske specialister er klar til at hjælpe i anvendelsen af Flexi Soft hardwaremoduler samt Flexi Soft Designer. Denne Quick Guide giver information vedrørende de grundlæggende principper i sikkerhedsapplikationer. For mere komplekse applikationer, anbefales det at man deltager i et Flexi Soft kursus. Det er ligeledes også mulighed for et besøg af en produktspecialist. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 3

4 2. Flexi Soft Hardware I. Oversigt Flexisoft sikkerhedplc en er opbygget som et modulsystem bestående af individuelle I/Okort og relæer* der frit kan vælges efter applikationen. Et Flexisoft system er delt op i forskellige moduler, det første er CPU-modulet, der er nødvendig i alle Flexisoft systemer, efterfulgt af et antal input- og output kort. Her ud over findes der et antal relæ*- og netværks kort. Når et Flexisoft system designes, skal antallet af input og output defineres der er afhængig af type og kategori af elementerne. Ud fra antal I/O kan det rette antal I/O-moduler vælges. Systemet kan maksimalt håndtere 12 I/O-moduler svarende til 144 I/O fordelt på 96 inputs og 48 outputs. Ved større systemer kan men med fordel anvende sig af Flexi Link. Hardwaren har ingen restriktioner på hvordan tilslutningen til I/O-modulerne foretages, dette defineres af brugeren via Flexisoft Designer softwaren. II. Hardware moduler Flexisoft systemet kan bestykkes med mange varianter/kombinationer af moduler, der afhænger af den enkelte sikkerhedsapplikation. CPU; CPU en er det grundlæggende modul i et hvert Flexisoft system. Det er det modul der kontrollere de enkelte funktionsmoduler såsom logik blokke, EFI, osv. Det er også på CPU en man tilslutter hukommelseskortet, 24VDC forsyningsspændingen samt programmeringsudstyret. I/O-Moduler; til et hvert sikkerhedssystem kan der tilsluttes op til 12 I/O-kort hvilket giver i alt 144 ind- og udgange. Relæer; Flexisoft kan håndtere sikkerhedselementer enten direkte fra sikkerhedsudgangene eller via relæer hvis der er behov for større belastninger. Typer af CPU; Derudover finders der et antal moduler for tilslutning til en række netværks-systemer disse betegnes som Gateways. For yderligere information om disse bedes du kontakte din lokale SICK sikkerhedsrepræsentant. FX3-CPU0: uden EFI tilslutning FX3-CPU1: med 2 EFI tilslutninger *Bemærk at et relækort skal tilsluttes hardwaremæssigt fra en af de sikre udgange Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 4

5 Typer af I/O Moduler; FX3-XTIO: kombineret ind- og udgangskort med 8 sikkerheds indgange, 4 sikkerheds udgange og 2 testpuls udgange FX3-XTDI: Indgangskort med 8 sikkerheds indgange og 8 testpuls udgange Typer af Relæer; III. Tilbehør UE10 & UE12 relæer er tilgængelige. Kontakt venligst Sick A/S for eventuelt rådgivning med hensyn til valg af relæ. Når du har valgt de ønskede hardwaremoduler, skal man huske er der et par tilbehørsprodukter; FX3-MPL0 Memory Plug (SICK vare nummer ): Her gemmes det aktuelle Flexisoft projekt. Desuden fungerer den som tilslutning af 24 VDC til systemet. SICK programmering kabel (SICK varenummer ): For tilslutning mellem Flexisoft CPU og USB på PC en. Bemærk: Hvis der kun er en USB-port tilgængelig på PC en, kan en USB/Seriel konverter anvendes (Sick varenummer ). Flexisoft Designer software: For programmering af Flexisoft sikkerhedssystemet. Kan hentes fra Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 5

6 3. Flexisoft Designer I. Oversigt Flexisoft Designer softwaren er udviklet for at give den enkle bruger et simpelt værktøj men samtidig et effektivt værktøj i forbindelse med projekteringen af Flexisoft applikationer. For at lave nye programmer eller for at ændre i eksisterende applikationer, er det nødvendigt at anvende Designer softwaren. Hardware; Skal konfigureres med Designer softwaren, ved at vælge, hvilke moduler der anvendes til at definere de elementer der anvendes og hvordan disse er forbundet. Logic Editor; Designer softwaren giver mulighed for anvendelse af godkendte funktionsblokke såsom Reset, EDM, Muting, Presser samt logiske blokke. Simulation; De designede programmer kan testes offline via funktionen Simulering, dette for at sikre at de grundlæggende funktioner og den komplekse logik fungerer som forventet. Diagnose; Overvågning af elementer og fejldiagnose af bla. system- og elementfejl. Indeholder også en historikfunktion. Flexi Soft Designer er tilgængelig via download fra II. Installation For at sikre at I/du arbejder i den nyeste version af Designer softwaren, skal du downloade programmet fra den ovenstående web-adresse. Flexi Soft Designer er en.net Framework application. Programmet kræver.net Framework 2.0.NET Framework 2.0 kan downloades fra III. Start af Designer softwaren Hver gang du starter Flexisoft Designer softwaren vil du blive præsenteret for flere muligheder som den»første aktivitet". Herfra skal du vælge den ønskede opstart. Når du har startet softwaren vil du få nedenstående hovedbillede, der er opbygget i forskellige områder, se næste side. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 6

7 Generelle Funktioner; Valg for at åbne, oprette eller gemme projekter, opret forbindelse til et Flexisoft system og generelle indstillinger. Program/Funktions valg; Skift mellem hardware konfiguration (for valg af hardware moduler og elementer), og logik editor (design af applikationsprogram). Desuden findes valg af andre funktioner såsom rapporter og diagnose. Modules & Elements; I dette område finder du information vedrørende hardware, elementer, logik blokke, osv. Status Information; information om log-in status, tilslutning, og programstatus. Dynamisk område; Det er her det magiske sker. Her kan du tilføje den nødvendige sikkerheds logik samt designe applikationsprogrammet. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 7

8 4. Programmering I. Opret det første program Start programmet og vælg Create new project. Herefter vil siden Hardware configuration vises. Vælg de nødvendige moduler ved klikke på de tilhørende symboler/objekter. Bemærk: Hvert system kræver én CPU før de andre moduler kan vælges Klik på fanebladet Elements for at se de tilgængelige Input- og output elementer. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 8

9 Vælg de ønskede elementer fra menuen ved at klikke og holde musen inde og træk elementet over til det ønskede input/output på modulet. Bemærk: Valg af hardwaretilslutning i softwaren, skal være same som den fysiske tilslutning Element opsætning kan ændres ved at dobbeltklikke på input-ikonet. Når alle moduler og elementer er valgt og defineret, klikkes på Logic editor for at starte med at designe programmet. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 9

10 På siden Logic editor kan man frit vælge imellem 4 faneblade, Inputs, Function block, Outputs og FB preview. Ved anvendelsen af Drop Down fra respektive Input, Output og Funktionsblokke kan man klikke og trække hvert element over på programsiden. Forbindelse af Indgange, udgange og funktionsblokke gøres ved at klikke og trække en forbindelse mellem de blå markører på hvert modul. For at ændre parameteren for en funktionsblok (feks. antal af inputs på en & gate), gøres ved at dobbeltklikke på funktionsblokken. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 10

11 Nedenfor er vist et eksempel på hvordan en færdig konfiguration kan se ud i Logik Editoren. II. Overfør og verificer Når applikations programmet er færdigdesignet, skal det overføres/sendes til SikkerhedsPLC en for at udføre den fysiske test/idriftsættelse. Med det åbne program skal man etablere forbindelse mellem PC og Flexisoft. Dette gøres ved at klikke på ikonet Connect øverst på hovedbilledet, se nedenstående. Det er muligt etablere forbindelse til et Flexisoft system på et hvert tidspunkt/sted I Flexisoft Designer softwaren. Ved aktivering af Connect vil et Pop-Up billede fremkomme visende tilslutnings status. Status linjen vil efterfølgende opdateres jfr. nedenstående. Når man er tilsluttet til et Flexisoft system, skal man logges ind som Authorised Client før man får lov til at sende til systemet. For at logge ind skal man være på siden Hardware configuration. Fra siden Hardware configuration klik på nedenstående ikon. Dette vil åbne et nyt vindue hvor man har mulighed for at vælger bruger niveau. Bemærk at nogle brugerniveauer kræver et password, se næste side. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 11

12 For at logge ind som Authorised Client skal man anvende et password, standard password er SICKSAFE. Så snart man er logget ind, vil status linjen ændres for at indikere bruger niveau jfr. nedenstående. Nu er det muligt at sende applikations programmet til Flexisoft systemets hardware. Klik på ikonet Transfer, se nedenstående. Så snart ikonet aktiveres, vil et nyt vindue åbne og vise forløbet af overførslen. Efter fuldendt dataoverførsel vil du blive spurgt Do you want to run the head device SICK CPUx main unit?. Hvis du klikker på 'Ja' vil systemet starte eksekveringen. Flexi Soft systemet eksekverer nu applikationen i en Unverified condition, ikke sikker tilstand. Det betyder at systemet eksekverer programmet på normal vis, men hvis systemet slukkes og tændes på ny, er man nød til at starte eksekveringen på ny via softwaren. For at verificer programmet skal man klikke på ikonet Upload and verify, se symbolet nedenfor på siden Hardware configuration ; Designer softwaren vil generere en rapport, der skal kontrolleres fuldt ud. Når dette er bekræftet som værende i orden, skal man acceptere det ved at klikke på Yes. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 12

13 Nedenstående vises et eksempel på en verifikationsrapport. Valideringsnøgle Når man har valideret sit projekt får man en Validerings nøgle Overall checksum (CRC) der er unik for det aktuelle projekt. Hver gang man ændre projektet vil det generere en ny valideringsnøgle. Bemærk. Først når programmet er verificeret, vil systemet starte op automatisk efter spændingspåsætning. Når programmet er verificeret, vil led-lampen på fronten af CPU en lyse med fast lys. Et verificeret projekt kan beskyttes mod utilsigtede ændringer ved at aktivere en skrive beskyttelse. Skrivebeskyttelsen kan aktiveres/deaktiveres i Flexisoft Designer ved hjælp af låse symbol i hardwarekonfiguration til venstre for modulerne. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 13

14 5. Quick function oversigt I. Hardware konfiguration I. Modul indstillinger I Modul indstillingerne kan man blandt andet ændre følgende: modul navn, projekt navn, applikationsbeskrivelse mm.. Indstillinger kan ændres ved at højreklikke på det ønskede Flexisoft modul i vinduet hardware konfiguration, og vælge "Edit... 'som vist nedenfor. Herved fremkommer et nyt billede hvor man vælger de ønskede ting som skal ændres ved at vælge de respektive faneblade til venstre i vinduet. II. Element tag names De elementer der anvendes til Flexisoft tilføjes med standard Tag-navne (tex. C4000, E- Stop, Dual Channel Input). Disse Tag-navne kan ændres for at forenkle selve programmeringen. Det anbefales at man anvender samme Tag-navne som i Hardware dokumentationen. Elementet Tag-navne kan ændres ved at dobbeltklikke på input element fra skærmen hardwarekonfiguration. Når»Element indstillingen 'åbnes, skal du indtaste et nyt navn i ' Tag-navn 'feltet som vist nedenfor; III. Test pulser Test pulser, er en pulserende 24VDC som kan tilsluttes til nogle Input typer såsom, potentialefri kontakter, Nødstop, osv. Testimpulserne udsendes fra klemmerne X1 - X8 på respektive I/Okort og disse bør kun anvendes for Input på det pågældende kort hvorfra testpulserne kommer. Brugen af test pulser vælges ved at dobbeltklikke på input element fra hardwarekonfiguration skærmen. Når vinduet Elements setting åbnes vælges Element is connected to test output som vist nedenfor; Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 14

15 Når man har valgt at anvende testpulser vises det på hardwarekonfigurations vinduet ved hjælp af et elektrisk symbol (Lyn) på input elementet og et puls symbol vises desuden på tilhørende testpuls udgang X1 - X8. Nedenfor viser et nødstop med og uden testpulser.. Efter man har valgt testpulser skal man også huske at forbinde respektive element til tetspulserne. For et XTIO modul, skal X1 forbindes til I1, I3, I5 og I7. X2 skal forbindes til I2, I4, I6 and I8. For et XTDI modul skal X1forbindes til I1, X2 til I2, X3 til I3, X4 til I4 osv. For at deaktivere testpulser skal afkrydsningen fjernes fra Element is connected to test output og i stedet for anvendes en fast 24 VDC, husk same potentiale. IV. On-Off/Off-On filter On-Off/Off-On filtre er en option for nogle input typer såsom potentialfrie kontaker, Nødstop osv. Hvor der er chance for prel på kontakt sæt forbundet til inputtet, kan det i visse tilfælde give problemer. Ved anvendelse af filterne kan Flexisoft ignorere nogle af disse problemer med prel. For at vælge On-Off/Off-On filtrene dobbelt klikkes på input elementet på siden Hardware. Når vinduet Elements setting åbnes vælges ON-OFF filter og/eller OFF-ON filter som vist nedenfor; For at deaktivere On-Off/Off-On filterne skal man fjerne afkrydsningen fra vinduet Element settings. V. Samtidsfaktor/Discrepancy time Samtidsfaktoren også kaldet discrepancy time er en option gældende for 2-kanals indgange. Hvor der mulighed for at kontakter ikke ændre tilstand på nøjagtig samtidig kan man forsøge at ændre på samtids tiden (f.eks 1500ms). For at vælge/ændre Discrepancy tiden skal man dobbelt klikkes på indgangs elementet på siden Hardware. Når vinduet Elements setting åbnes vælges Discrepancy time og indtast tiden I milisekunder, som vist nedenfor. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 15

16 For at deaktivere discrepancy tiden skal man fjerne afkrydsningen fra vinduet Element settings. II. Logik editor I. Noter I logik editoren kan man tilføje kommentarer til selve programlogikken. Kommentarerne har ingen indflydelse på programmet, men giver blot en mulighed for at informere om selve programmet. For at tilføje en kommentar til logikken, klikkes og trækkes en kommentarboks ind på programsiden fra menuen. Herved åbnes der en tekst editor. Skriv den ønskede tekst I diaglogboksen og bekræft med knappen OK. Se nedenstående eksempel. For at redigere teksten skal man klikke på tekstboksen. II. Jump adresser Når man arbejder men komplekse programmer eller flere siders logik kan det være lettere og nogle gange nødvendigt at oprette en Jump adresse mellem to punkter. Med Flexisoft Designer kan man let oprette en Jump adresse, der kan anvendes flere gange i programmet. For at oprette eller vælge en Jump adresse i logik editoren skal men klikke på det ønskede ikon som vist nedenfor, og trække den ind på programsiden. Når en Jump adresse oprettes, bliver man bedt om at give den et navn. Dette navn anvendes til at identifierer den enkelte Jump adresse med henblik for senere anvendelse. Når en Jump adresse skal vælges, vises en liste med alle de oprettede addresser. Vælg den ønskede adresse og klik på OK. I nedenstående eksempel er der vist en Jump adresse hvor den defineres og hvor den anvendes. De vises næsten som en anden ind- og udgang i logikken dog vises de med et andet symbol og en gul farve. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 16

17 III. Program sider For at øge overskueligheden af komplekse programmer findes der mulighed for at tilføje og navngive flere programsider. Hver side er et tomt blad der hvor programmet kan forbindes til andre program sider ved hjælp af Jump adresser osv. Nedenfor er der vist de muligheder der findes med hensyn bahandling af sideopsætning. Nye sider kan tilføjes på ethvert tidspunkt, omdøbning og sletning af sider er tilknyttet til den aktuelle side. Valg af programside inklusiv siden In/Out summary kan alle vælges via respektive faneblade. IV. Simulerings mode Under konstruktion af sikkerhedsprogrammet findes der i Designer softwaren mulighed for at teste det via en simulator. Under forudsætning af at alle tilslutninger er lavet på indgangs-siden af anvendte funktionsblokke, kan man på et hvert tidspunkt aktivere simuleringen. For at starte simuleringen, klikkes på på simulerings-ikonet fra siden Logic editor, se nedenstående. Når man er i simulerings mode, vil nedenstående optioner være tilgængelige. Start af Real-time simulering gøres ved at klikke på den grønne start knap Start simulation. Der er mulighed for at teste med reduceret simulerings hastighed eller at teste i eksekverings step. For at forlade simuleringen klikkes på ikonet Simulation mode off vist nedenfor. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 17

18 I simulerings mode, kan alle inputs aktiveres med et enkelt klik. Når de er aktive (On) vises det med en grøn farve. Udgange og Logik funktioner vil reagere på den aktuelle input status. Nedenfor er vist et eksempel på en kørende simulering. De grønne ikoner repentserer respektive input og output som status On (logisk 1) eller som en Sikker tilstand / Aktiv. III. Diverse I. Dokumentation I Flexisoft Designer findes der en mulighed for at oprette en detaljeret rapport om de anvendte komponenter, diagnostik, aktuelle konfiguration hardware/software osv. For at oprette en rapport, klikkes først på Report som vist nedenfor. Når man har valgt Report fra hovedvinduet, vil der fremkomme flere valgmuligheder. En Sti vil vises på venstre side hvorfra man kan vælge den ønskede rapport. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 18

19 Først vælges de komponenter som rapporten skal indeholde ved at afkrydse den pågældende boks, se ovenfor. Herefter klikkes på ikonet Refresh report. Dette vil opdatere den ønskede rapport. Rapporten kan udskrives eller gemmes som en.pdf fil. II. Diagnose Mens man har forbindelse til et Flexisoft-system (On-line), kan du få vist en detaljeret diagnose samt få en fejl historik. Diagnosen kan aktiveres ved at klikke på Diagnostics fra hoved siden, se nedenstående. Når man er på diagnose skærmen, vil aktuelle status vises, her kan man også opfriske diagnosen. Hvis man vil have en automatisk opdatering skal man vælge Settings og indtaste den ønskede opdaterings frekvens. Herudover kan man vælge at se en historik over alle de fejl der har været eller filtrere på specifikke fejl. III. Com settings Det kan være nødvendigt at ændre den aktuelle Com settings når man skal tilslutte sig til et Flexisoft system. Dette gøres ved at klikke på ikonet Com settings øverst på hovedsiden, se nedenstående Dette vil åbne et nyt vindue der viser den aktuelle kommunikations opsætning og andre opsætningsprofiler. Herfra kan man oprette eller redigere eksisterende opsætninger. En USB tilslutning er også muligt hvis der ikke er nogen COM port på computeren. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 19

20 6. Eksempel Adgangskontrol Adgangskontrol, her detekteres kroppen af en person. Denne type af sikkerhedsfunktion bruges til at sikre adgangen til et farligt område. Maskinen stoppes når sikkerhedsfunktionen brydes (STO). En person, der står bag sikkerhedsfunktionen vil ikke detekteres af ESPE! 1. Hardware konfiguration 2. Logik program 3. Dokumentation * Bemærk: Ovenstående er kun at betragte som et eksempel. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 20

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere