Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide"

Transkript

1 Quick set-up guide for anvendelse af Flexi Soft Designer Version 1.0 Maj-2011

2 Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 I. Indledning II. Bemærkninger til sikkerhed III. Teknisk support 2. Flexi Soft hardware... 4 I. Oversigt II. Hardware moduler III. Tilbehør 3. Flexi Soft Designer... 6 I. Oversigt II. Installation III. Start af Designer softwaren 4. Programmering... 8 I. Opret det første sikkerhedsprogram II. Overfør og verificer 5. Quick function oversigt I. Hardware Konfiguration I. Modul indstillinger II. Element Tag-names III. Test pulser IV. On-Off/Off-On filter V. Samtidsfaktor/Discrepancy time II. Logik Editor I. Noter II. Jump adresser III. Program sider IV. Simulerings mode III. Diverse I. Dokumentation II Diagnose III. Com settings 6. Eksempel 20 Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 2

3 1. Introduktion I. Indledning Dette dokument er udviklet af SICK (DK) til at give en hurtig og nem guide til at komme i gang med softwaren Flexi Soft Designer. Dette dokument vil omhandle de grundlæggende elementer i anvendelsen af Designer softwaren og forklare de grundlæggende softwarefunktioner. For yderligere produktinformation, henvises til Flexi Soft brugsanvisningen. II. Bemærkninger til sikkerhed Flexi Soft sikkerhed PLC en er et konfigurerbart system beregnet for sikkerhedsapplikationer og kan anvendes i overensstemmelse med; EN op til SIL3 EN op til SILCL3 EN ISO : 2006 op til PL - e EN up op til Kategori 4 Bemærk: Det respektive sikkerhedsniveauet afhænger af hardware konstruktionen og den logik der konstrueres i softwaren. Flexi Soft sikkerheds PLC en må kun installeres, idriftsættes og serviceres af kvalificerede personer. Kvalificerede personer, defineres som personer, der; har gennemgået den relevante tekniske uddannelse er blevet instrueret om betjening af maskinen og de gældende retningslinjer for sikkerhed har sat sig ind i Flexi Soft betjeningsvejledningen dvs. læst og gennemgået den har sat sig ind i betjeningsvejledningen til det benyttede beskyttelsesudstyr (f.eks C4000) dvs. læst og gennemgået det Yderligere information er inkluderet i Flexi Soft brugsanvisningen. III. Teknisk support SICK A/S kan kontaktes på mellem kl. 8:00 til 16:00 mandag til fredag. Tekniske specialister er klar til at hjælpe i anvendelsen af Flexi Soft hardwaremoduler samt Flexi Soft Designer. Denne Quick Guide giver information vedrørende de grundlæggende principper i sikkerhedsapplikationer. For mere komplekse applikationer, anbefales det at man deltager i et Flexi Soft kursus. Det er ligeledes også mulighed for et besøg af en produktspecialist. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 3

4 2. Flexi Soft Hardware I. Oversigt Flexisoft sikkerhedplc en er opbygget som et modulsystem bestående af individuelle I/Okort og relæer* der frit kan vælges efter applikationen. Et Flexisoft system er delt op i forskellige moduler, det første er CPU-modulet, der er nødvendig i alle Flexisoft systemer, efterfulgt af et antal input- og output kort. Her ud over findes der et antal relæ*- og netværks kort. Når et Flexisoft system designes, skal antallet af input og output defineres der er afhængig af type og kategori af elementerne. Ud fra antal I/O kan det rette antal I/O-moduler vælges. Systemet kan maksimalt håndtere 12 I/O-moduler svarende til 144 I/O fordelt på 96 inputs og 48 outputs. Ved større systemer kan men med fordel anvende sig af Flexi Link. Hardwaren har ingen restriktioner på hvordan tilslutningen til I/O-modulerne foretages, dette defineres af brugeren via Flexisoft Designer softwaren. II. Hardware moduler Flexisoft systemet kan bestykkes med mange varianter/kombinationer af moduler, der afhænger af den enkelte sikkerhedsapplikation. CPU; CPU en er det grundlæggende modul i et hvert Flexisoft system. Det er det modul der kontrollere de enkelte funktionsmoduler såsom logik blokke, EFI, osv. Det er også på CPU en man tilslutter hukommelseskortet, 24VDC forsyningsspændingen samt programmeringsudstyret. I/O-Moduler; til et hvert sikkerhedssystem kan der tilsluttes op til 12 I/O-kort hvilket giver i alt 144 ind- og udgange. Relæer; Flexisoft kan håndtere sikkerhedselementer enten direkte fra sikkerhedsudgangene eller via relæer hvis der er behov for større belastninger. Typer af CPU; Derudover finders der et antal moduler for tilslutning til en række netværks-systemer disse betegnes som Gateways. For yderligere information om disse bedes du kontakte din lokale SICK sikkerhedsrepræsentant. FX3-CPU0: uden EFI tilslutning FX3-CPU1: med 2 EFI tilslutninger *Bemærk at et relækort skal tilsluttes hardwaremæssigt fra en af de sikre udgange Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 4

5 Typer af I/O Moduler; FX3-XTIO: kombineret ind- og udgangskort med 8 sikkerheds indgange, 4 sikkerheds udgange og 2 testpuls udgange FX3-XTDI: Indgangskort med 8 sikkerheds indgange og 8 testpuls udgange Typer af Relæer; III. Tilbehør UE10 & UE12 relæer er tilgængelige. Kontakt venligst Sick A/S for eventuelt rådgivning med hensyn til valg af relæ. Når du har valgt de ønskede hardwaremoduler, skal man huske er der et par tilbehørsprodukter; FX3-MPL0 Memory Plug (SICK vare nummer ): Her gemmes det aktuelle Flexisoft projekt. Desuden fungerer den som tilslutning af 24 VDC til systemet. SICK programmering kabel (SICK varenummer ): For tilslutning mellem Flexisoft CPU og USB på PC en. Bemærk: Hvis der kun er en USB-port tilgængelig på PC en, kan en USB/Seriel konverter anvendes (Sick varenummer ). Flexisoft Designer software: For programmering af Flexisoft sikkerhedssystemet. Kan hentes fra Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 5

6 3. Flexisoft Designer I. Oversigt Flexisoft Designer softwaren er udviklet for at give den enkle bruger et simpelt værktøj men samtidig et effektivt værktøj i forbindelse med projekteringen af Flexisoft applikationer. For at lave nye programmer eller for at ændre i eksisterende applikationer, er det nødvendigt at anvende Designer softwaren. Hardware; Skal konfigureres med Designer softwaren, ved at vælge, hvilke moduler der anvendes til at definere de elementer der anvendes og hvordan disse er forbundet. Logic Editor; Designer softwaren giver mulighed for anvendelse af godkendte funktionsblokke såsom Reset, EDM, Muting, Presser samt logiske blokke. Simulation; De designede programmer kan testes offline via funktionen Simulering, dette for at sikre at de grundlæggende funktioner og den komplekse logik fungerer som forventet. Diagnose; Overvågning af elementer og fejldiagnose af bla. system- og elementfejl. Indeholder også en historikfunktion. Flexi Soft Designer er tilgængelig via download fra II. Installation For at sikre at I/du arbejder i den nyeste version af Designer softwaren, skal du downloade programmet fra den ovenstående web-adresse. Flexi Soft Designer er en.net Framework application. Programmet kræver.net Framework 2.0.NET Framework 2.0 kan downloades fra III. Start af Designer softwaren Hver gang du starter Flexisoft Designer softwaren vil du blive præsenteret for flere muligheder som den»første aktivitet". Herfra skal du vælge den ønskede opstart. Når du har startet softwaren vil du få nedenstående hovedbillede, der er opbygget i forskellige områder, se næste side. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 6

7 Generelle Funktioner; Valg for at åbne, oprette eller gemme projekter, opret forbindelse til et Flexisoft system og generelle indstillinger. Program/Funktions valg; Skift mellem hardware konfiguration (for valg af hardware moduler og elementer), og logik editor (design af applikationsprogram). Desuden findes valg af andre funktioner såsom rapporter og diagnose. Modules & Elements; I dette område finder du information vedrørende hardware, elementer, logik blokke, osv. Status Information; information om log-in status, tilslutning, og programstatus. Dynamisk område; Det er her det magiske sker. Her kan du tilføje den nødvendige sikkerheds logik samt designe applikationsprogrammet. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 7

8 4. Programmering I. Opret det første program Start programmet og vælg Create new project. Herefter vil siden Hardware configuration vises. Vælg de nødvendige moduler ved klikke på de tilhørende symboler/objekter. Bemærk: Hvert system kræver én CPU før de andre moduler kan vælges Klik på fanebladet Elements for at se de tilgængelige Input- og output elementer. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 8

9 Vælg de ønskede elementer fra menuen ved at klikke og holde musen inde og træk elementet over til det ønskede input/output på modulet. Bemærk: Valg af hardwaretilslutning i softwaren, skal være same som den fysiske tilslutning Element opsætning kan ændres ved at dobbeltklikke på input-ikonet. Når alle moduler og elementer er valgt og defineret, klikkes på Logic editor for at starte med at designe programmet. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 9

10 På siden Logic editor kan man frit vælge imellem 4 faneblade, Inputs, Function block, Outputs og FB preview. Ved anvendelsen af Drop Down fra respektive Input, Output og Funktionsblokke kan man klikke og trække hvert element over på programsiden. Forbindelse af Indgange, udgange og funktionsblokke gøres ved at klikke og trække en forbindelse mellem de blå markører på hvert modul. For at ændre parameteren for en funktionsblok (feks. antal af inputs på en & gate), gøres ved at dobbeltklikke på funktionsblokken. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 10

11 Nedenfor er vist et eksempel på hvordan en færdig konfiguration kan se ud i Logik Editoren. II. Overfør og verificer Når applikations programmet er færdigdesignet, skal det overføres/sendes til SikkerhedsPLC en for at udføre den fysiske test/idriftsættelse. Med det åbne program skal man etablere forbindelse mellem PC og Flexisoft. Dette gøres ved at klikke på ikonet Connect øverst på hovedbilledet, se nedenstående. Det er muligt etablere forbindelse til et Flexisoft system på et hvert tidspunkt/sted I Flexisoft Designer softwaren. Ved aktivering af Connect vil et Pop-Up billede fremkomme visende tilslutnings status. Status linjen vil efterfølgende opdateres jfr. nedenstående. Når man er tilsluttet til et Flexisoft system, skal man logges ind som Authorised Client før man får lov til at sende til systemet. For at logge ind skal man være på siden Hardware configuration. Fra siden Hardware configuration klik på nedenstående ikon. Dette vil åbne et nyt vindue hvor man har mulighed for at vælger bruger niveau. Bemærk at nogle brugerniveauer kræver et password, se næste side. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 11

12 For at logge ind som Authorised Client skal man anvende et password, standard password er SICKSAFE. Så snart man er logget ind, vil status linjen ændres for at indikere bruger niveau jfr. nedenstående. Nu er det muligt at sende applikations programmet til Flexisoft systemets hardware. Klik på ikonet Transfer, se nedenstående. Så snart ikonet aktiveres, vil et nyt vindue åbne og vise forløbet af overførslen. Efter fuldendt dataoverførsel vil du blive spurgt Do you want to run the head device SICK CPUx main unit?. Hvis du klikker på 'Ja' vil systemet starte eksekveringen. Flexi Soft systemet eksekverer nu applikationen i en Unverified condition, ikke sikker tilstand. Det betyder at systemet eksekverer programmet på normal vis, men hvis systemet slukkes og tændes på ny, er man nød til at starte eksekveringen på ny via softwaren. For at verificer programmet skal man klikke på ikonet Upload and verify, se symbolet nedenfor på siden Hardware configuration ; Designer softwaren vil generere en rapport, der skal kontrolleres fuldt ud. Når dette er bekræftet som værende i orden, skal man acceptere det ved at klikke på Yes. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 12

13 Nedenstående vises et eksempel på en verifikationsrapport. Valideringsnøgle Når man har valideret sit projekt får man en Validerings nøgle Overall checksum (CRC) der er unik for det aktuelle projekt. Hver gang man ændre projektet vil det generere en ny valideringsnøgle. Bemærk. Først når programmet er verificeret, vil systemet starte op automatisk efter spændingspåsætning. Når programmet er verificeret, vil led-lampen på fronten af CPU en lyse med fast lys. Et verificeret projekt kan beskyttes mod utilsigtede ændringer ved at aktivere en skrive beskyttelse. Skrivebeskyttelsen kan aktiveres/deaktiveres i Flexisoft Designer ved hjælp af låse symbol i hardwarekonfiguration til venstre for modulerne. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 13

14 5. Quick function oversigt I. Hardware konfiguration I. Modul indstillinger I Modul indstillingerne kan man blandt andet ændre følgende: modul navn, projekt navn, applikationsbeskrivelse mm.. Indstillinger kan ændres ved at højreklikke på det ønskede Flexisoft modul i vinduet hardware konfiguration, og vælge "Edit... 'som vist nedenfor. Herved fremkommer et nyt billede hvor man vælger de ønskede ting som skal ændres ved at vælge de respektive faneblade til venstre i vinduet. II. Element tag names De elementer der anvendes til Flexisoft tilføjes med standard Tag-navne (tex. C4000, E- Stop, Dual Channel Input). Disse Tag-navne kan ændres for at forenkle selve programmeringen. Det anbefales at man anvender samme Tag-navne som i Hardware dokumentationen. Elementet Tag-navne kan ændres ved at dobbeltklikke på input element fra skærmen hardwarekonfiguration. Når»Element indstillingen 'åbnes, skal du indtaste et nyt navn i ' Tag-navn 'feltet som vist nedenfor; III. Test pulser Test pulser, er en pulserende 24VDC som kan tilsluttes til nogle Input typer såsom, potentialefri kontakter, Nødstop, osv. Testimpulserne udsendes fra klemmerne X1 - X8 på respektive I/Okort og disse bør kun anvendes for Input på det pågældende kort hvorfra testpulserne kommer. Brugen af test pulser vælges ved at dobbeltklikke på input element fra hardwarekonfiguration skærmen. Når vinduet Elements setting åbnes vælges Element is connected to test output som vist nedenfor; Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 14

15 Når man har valgt at anvende testpulser vises det på hardwarekonfigurations vinduet ved hjælp af et elektrisk symbol (Lyn) på input elementet og et puls symbol vises desuden på tilhørende testpuls udgang X1 - X8. Nedenfor viser et nødstop med og uden testpulser.. Efter man har valgt testpulser skal man også huske at forbinde respektive element til tetspulserne. For et XTIO modul, skal X1 forbindes til I1, I3, I5 og I7. X2 skal forbindes til I2, I4, I6 and I8. For et XTDI modul skal X1forbindes til I1, X2 til I2, X3 til I3, X4 til I4 osv. For at deaktivere testpulser skal afkrydsningen fjernes fra Element is connected to test output og i stedet for anvendes en fast 24 VDC, husk same potentiale. IV. On-Off/Off-On filter On-Off/Off-On filtre er en option for nogle input typer såsom potentialfrie kontaker, Nødstop osv. Hvor der er chance for prel på kontakt sæt forbundet til inputtet, kan det i visse tilfælde give problemer. Ved anvendelse af filterne kan Flexisoft ignorere nogle af disse problemer med prel. For at vælge On-Off/Off-On filtrene dobbelt klikkes på input elementet på siden Hardware. Når vinduet Elements setting åbnes vælges ON-OFF filter og/eller OFF-ON filter som vist nedenfor; For at deaktivere On-Off/Off-On filterne skal man fjerne afkrydsningen fra vinduet Element settings. V. Samtidsfaktor/Discrepancy time Samtidsfaktoren også kaldet discrepancy time er en option gældende for 2-kanals indgange. Hvor der mulighed for at kontakter ikke ændre tilstand på nøjagtig samtidig kan man forsøge at ændre på samtids tiden (f.eks 1500ms). For at vælge/ændre Discrepancy tiden skal man dobbelt klikkes på indgangs elementet på siden Hardware. Når vinduet Elements setting åbnes vælges Discrepancy time og indtast tiden I milisekunder, som vist nedenfor. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 15

16 For at deaktivere discrepancy tiden skal man fjerne afkrydsningen fra vinduet Element settings. II. Logik editor I. Noter I logik editoren kan man tilføje kommentarer til selve programlogikken. Kommentarerne har ingen indflydelse på programmet, men giver blot en mulighed for at informere om selve programmet. For at tilføje en kommentar til logikken, klikkes og trækkes en kommentarboks ind på programsiden fra menuen. Herved åbnes der en tekst editor. Skriv den ønskede tekst I diaglogboksen og bekræft med knappen OK. Se nedenstående eksempel. For at redigere teksten skal man klikke på tekstboksen. II. Jump adresser Når man arbejder men komplekse programmer eller flere siders logik kan det være lettere og nogle gange nødvendigt at oprette en Jump adresse mellem to punkter. Med Flexisoft Designer kan man let oprette en Jump adresse, der kan anvendes flere gange i programmet. For at oprette eller vælge en Jump adresse i logik editoren skal men klikke på det ønskede ikon som vist nedenfor, og trække den ind på programsiden. Når en Jump adresse oprettes, bliver man bedt om at give den et navn. Dette navn anvendes til at identifierer den enkelte Jump adresse med henblik for senere anvendelse. Når en Jump adresse skal vælges, vises en liste med alle de oprettede addresser. Vælg den ønskede adresse og klik på OK. I nedenstående eksempel er der vist en Jump adresse hvor den defineres og hvor den anvendes. De vises næsten som en anden ind- og udgang i logikken dog vises de med et andet symbol og en gul farve. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 16

17 III. Program sider For at øge overskueligheden af komplekse programmer findes der mulighed for at tilføje og navngive flere programsider. Hver side er et tomt blad der hvor programmet kan forbindes til andre program sider ved hjælp af Jump adresser osv. Nedenfor er der vist de muligheder der findes med hensyn bahandling af sideopsætning. Nye sider kan tilføjes på ethvert tidspunkt, omdøbning og sletning af sider er tilknyttet til den aktuelle side. Valg af programside inklusiv siden In/Out summary kan alle vælges via respektive faneblade. IV. Simulerings mode Under konstruktion af sikkerhedsprogrammet findes der i Designer softwaren mulighed for at teste det via en simulator. Under forudsætning af at alle tilslutninger er lavet på indgangs-siden af anvendte funktionsblokke, kan man på et hvert tidspunkt aktivere simuleringen. For at starte simuleringen, klikkes på på simulerings-ikonet fra siden Logic editor, se nedenstående. Når man er i simulerings mode, vil nedenstående optioner være tilgængelige. Start af Real-time simulering gøres ved at klikke på den grønne start knap Start simulation. Der er mulighed for at teste med reduceret simulerings hastighed eller at teste i eksekverings step. For at forlade simuleringen klikkes på ikonet Simulation mode off vist nedenfor. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 17

18 I simulerings mode, kan alle inputs aktiveres med et enkelt klik. Når de er aktive (On) vises det med en grøn farve. Udgange og Logik funktioner vil reagere på den aktuelle input status. Nedenfor er vist et eksempel på en kørende simulering. De grønne ikoner repentserer respektive input og output som status On (logisk 1) eller som en Sikker tilstand / Aktiv. III. Diverse I. Dokumentation I Flexisoft Designer findes der en mulighed for at oprette en detaljeret rapport om de anvendte komponenter, diagnostik, aktuelle konfiguration hardware/software osv. For at oprette en rapport, klikkes først på Report som vist nedenfor. Når man har valgt Report fra hovedvinduet, vil der fremkomme flere valgmuligheder. En Sti vil vises på venstre side hvorfra man kan vælge den ønskede rapport. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 18

19 Først vælges de komponenter som rapporten skal indeholde ved at afkrydse den pågældende boks, se ovenfor. Herefter klikkes på ikonet Refresh report. Dette vil opdatere den ønskede rapport. Rapporten kan udskrives eller gemmes som en.pdf fil. II. Diagnose Mens man har forbindelse til et Flexisoft-system (On-line), kan du få vist en detaljeret diagnose samt få en fejl historik. Diagnosen kan aktiveres ved at klikke på Diagnostics fra hoved siden, se nedenstående. Når man er på diagnose skærmen, vil aktuelle status vises, her kan man også opfriske diagnosen. Hvis man vil have en automatisk opdatering skal man vælge Settings og indtaste den ønskede opdaterings frekvens. Herudover kan man vælge at se en historik over alle de fejl der har været eller filtrere på specifikke fejl. III. Com settings Det kan være nødvendigt at ændre den aktuelle Com settings når man skal tilslutte sig til et Flexisoft system. Dette gøres ved at klikke på ikonet Com settings øverst på hovedsiden, se nedenstående Dette vil åbne et nyt vindue der viser den aktuelle kommunikations opsætning og andre opsætningsprofiler. Herfra kan man oprette eller redigere eksisterende opsætninger. En USB tilslutning er også muligt hvis der ikke er nogen COM port på computeren. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 19

20 6. Eksempel Adgangskontrol Adgangskontrol, her detekteres kroppen af en person. Denne type af sikkerhedsfunktion bruges til at sikre adgangen til et farligt område. Maskinen stoppes når sikkerhedsfunktionen brydes (STO). En person, der står bag sikkerhedsfunktionen vil ikke detekteres af ESPE! 1. Hardware konfiguration 2. Logik program 3. Dokumentation * Bemærk: Ovenstående er kun at betragte som et eksempel. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 20

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning sdfg 3 Sono Key 1.1 Brugervejledning Sono Key tilbyder adgang til alle din kommunikationsmaskines funktioner på en ensartet og intuitiv måde. Det er en omfattende pakke

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere