Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide"

Transkript

1 Quick set-up guide for anvendelse af Flexi Soft Designer Version 1.0 Maj-2011

2 Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 I. Indledning II. Bemærkninger til sikkerhed III. Teknisk support 2. Flexi Soft hardware... 4 I. Oversigt II. Hardware moduler III. Tilbehør 3. Flexi Soft Designer... 6 I. Oversigt II. Installation III. Start af Designer softwaren 4. Programmering... 8 I. Opret det første sikkerhedsprogram II. Overfør og verificer 5. Quick function oversigt I. Hardware Konfiguration I. Modul indstillinger II. Element Tag-names III. Test pulser IV. On-Off/Off-On filter V. Samtidsfaktor/Discrepancy time II. Logik Editor I. Noter II. Jump adresser III. Program sider IV. Simulerings mode III. Diverse I. Dokumentation II Diagnose III. Com settings 6. Eksempel 20 Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 2

3 1. Introduktion I. Indledning Dette dokument er udviklet af SICK (DK) til at give en hurtig og nem guide til at komme i gang med softwaren Flexi Soft Designer. Dette dokument vil omhandle de grundlæggende elementer i anvendelsen af Designer softwaren og forklare de grundlæggende softwarefunktioner. For yderligere produktinformation, henvises til Flexi Soft brugsanvisningen. II. Bemærkninger til sikkerhed Flexi Soft sikkerhed PLC en er et konfigurerbart system beregnet for sikkerhedsapplikationer og kan anvendes i overensstemmelse med; EN op til SIL3 EN op til SILCL3 EN ISO : 2006 op til PL - e EN up op til Kategori 4 Bemærk: Det respektive sikkerhedsniveauet afhænger af hardware konstruktionen og den logik der konstrueres i softwaren. Flexi Soft sikkerheds PLC en må kun installeres, idriftsættes og serviceres af kvalificerede personer. Kvalificerede personer, defineres som personer, der; har gennemgået den relevante tekniske uddannelse er blevet instrueret om betjening af maskinen og de gældende retningslinjer for sikkerhed har sat sig ind i Flexi Soft betjeningsvejledningen dvs. læst og gennemgået den har sat sig ind i betjeningsvejledningen til det benyttede beskyttelsesudstyr (f.eks C4000) dvs. læst og gennemgået det Yderligere information er inkluderet i Flexi Soft brugsanvisningen. III. Teknisk support SICK A/S kan kontaktes på mellem kl. 8:00 til 16:00 mandag til fredag. Tekniske specialister er klar til at hjælpe i anvendelsen af Flexi Soft hardwaremoduler samt Flexi Soft Designer. Denne Quick Guide giver information vedrørende de grundlæggende principper i sikkerhedsapplikationer. For mere komplekse applikationer, anbefales det at man deltager i et Flexi Soft kursus. Det er ligeledes også mulighed for et besøg af en produktspecialist. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 3

4 2. Flexi Soft Hardware I. Oversigt Flexisoft sikkerhedplc en er opbygget som et modulsystem bestående af individuelle I/Okort og relæer* der frit kan vælges efter applikationen. Et Flexisoft system er delt op i forskellige moduler, det første er CPU-modulet, der er nødvendig i alle Flexisoft systemer, efterfulgt af et antal input- og output kort. Her ud over findes der et antal relæ*- og netværks kort. Når et Flexisoft system designes, skal antallet af input og output defineres der er afhængig af type og kategori af elementerne. Ud fra antal I/O kan det rette antal I/O-moduler vælges. Systemet kan maksimalt håndtere 12 I/O-moduler svarende til 144 I/O fordelt på 96 inputs og 48 outputs. Ved større systemer kan men med fordel anvende sig af Flexi Link. Hardwaren har ingen restriktioner på hvordan tilslutningen til I/O-modulerne foretages, dette defineres af brugeren via Flexisoft Designer softwaren. II. Hardware moduler Flexisoft systemet kan bestykkes med mange varianter/kombinationer af moduler, der afhænger af den enkelte sikkerhedsapplikation. CPU; CPU en er det grundlæggende modul i et hvert Flexisoft system. Det er det modul der kontrollere de enkelte funktionsmoduler såsom logik blokke, EFI, osv. Det er også på CPU en man tilslutter hukommelseskortet, 24VDC forsyningsspændingen samt programmeringsudstyret. I/O-Moduler; til et hvert sikkerhedssystem kan der tilsluttes op til 12 I/O-kort hvilket giver i alt 144 ind- og udgange. Relæer; Flexisoft kan håndtere sikkerhedselementer enten direkte fra sikkerhedsudgangene eller via relæer hvis der er behov for større belastninger. Typer af CPU; Derudover finders der et antal moduler for tilslutning til en række netværks-systemer disse betegnes som Gateways. For yderligere information om disse bedes du kontakte din lokale SICK sikkerhedsrepræsentant. FX3-CPU0: uden EFI tilslutning FX3-CPU1: med 2 EFI tilslutninger *Bemærk at et relækort skal tilsluttes hardwaremæssigt fra en af de sikre udgange Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 4

5 Typer af I/O Moduler; FX3-XTIO: kombineret ind- og udgangskort med 8 sikkerheds indgange, 4 sikkerheds udgange og 2 testpuls udgange FX3-XTDI: Indgangskort med 8 sikkerheds indgange og 8 testpuls udgange Typer af Relæer; III. Tilbehør UE10 & UE12 relæer er tilgængelige. Kontakt venligst Sick A/S for eventuelt rådgivning med hensyn til valg af relæ. Når du har valgt de ønskede hardwaremoduler, skal man huske er der et par tilbehørsprodukter; FX3-MPL0 Memory Plug (SICK vare nummer ): Her gemmes det aktuelle Flexisoft projekt. Desuden fungerer den som tilslutning af 24 VDC til systemet. SICK programmering kabel (SICK varenummer ): For tilslutning mellem Flexisoft CPU og USB på PC en. Bemærk: Hvis der kun er en USB-port tilgængelig på PC en, kan en USB/Seriel konverter anvendes (Sick varenummer ). Flexisoft Designer software: For programmering af Flexisoft sikkerhedssystemet. Kan hentes fra Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 5

6 3. Flexisoft Designer I. Oversigt Flexisoft Designer softwaren er udviklet for at give den enkle bruger et simpelt værktøj men samtidig et effektivt værktøj i forbindelse med projekteringen af Flexisoft applikationer. For at lave nye programmer eller for at ændre i eksisterende applikationer, er det nødvendigt at anvende Designer softwaren. Hardware; Skal konfigureres med Designer softwaren, ved at vælge, hvilke moduler der anvendes til at definere de elementer der anvendes og hvordan disse er forbundet. Logic Editor; Designer softwaren giver mulighed for anvendelse af godkendte funktionsblokke såsom Reset, EDM, Muting, Presser samt logiske blokke. Simulation; De designede programmer kan testes offline via funktionen Simulering, dette for at sikre at de grundlæggende funktioner og den komplekse logik fungerer som forventet. Diagnose; Overvågning af elementer og fejldiagnose af bla. system- og elementfejl. Indeholder også en historikfunktion. Flexi Soft Designer er tilgængelig via download fra II. Installation For at sikre at I/du arbejder i den nyeste version af Designer softwaren, skal du downloade programmet fra den ovenstående web-adresse. Flexi Soft Designer er en.net Framework application. Programmet kræver.net Framework 2.0.NET Framework 2.0 kan downloades fra III. Start af Designer softwaren Hver gang du starter Flexisoft Designer softwaren vil du blive præsenteret for flere muligheder som den»første aktivitet". Herfra skal du vælge den ønskede opstart. Når du har startet softwaren vil du få nedenstående hovedbillede, der er opbygget i forskellige områder, se næste side. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 6

7 Generelle Funktioner; Valg for at åbne, oprette eller gemme projekter, opret forbindelse til et Flexisoft system og generelle indstillinger. Program/Funktions valg; Skift mellem hardware konfiguration (for valg af hardware moduler og elementer), og logik editor (design af applikationsprogram). Desuden findes valg af andre funktioner såsom rapporter og diagnose. Modules & Elements; I dette område finder du information vedrørende hardware, elementer, logik blokke, osv. Status Information; information om log-in status, tilslutning, og programstatus. Dynamisk område; Det er her det magiske sker. Her kan du tilføje den nødvendige sikkerheds logik samt designe applikationsprogrammet. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 7

8 4. Programmering I. Opret det første program Start programmet og vælg Create new project. Herefter vil siden Hardware configuration vises. Vælg de nødvendige moduler ved klikke på de tilhørende symboler/objekter. Bemærk: Hvert system kræver én CPU før de andre moduler kan vælges Klik på fanebladet Elements for at se de tilgængelige Input- og output elementer. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 8

9 Vælg de ønskede elementer fra menuen ved at klikke og holde musen inde og træk elementet over til det ønskede input/output på modulet. Bemærk: Valg af hardwaretilslutning i softwaren, skal være same som den fysiske tilslutning Element opsætning kan ændres ved at dobbeltklikke på input-ikonet. Når alle moduler og elementer er valgt og defineret, klikkes på Logic editor for at starte med at designe programmet. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 9

10 På siden Logic editor kan man frit vælge imellem 4 faneblade, Inputs, Function block, Outputs og FB preview. Ved anvendelsen af Drop Down fra respektive Input, Output og Funktionsblokke kan man klikke og trække hvert element over på programsiden. Forbindelse af Indgange, udgange og funktionsblokke gøres ved at klikke og trække en forbindelse mellem de blå markører på hvert modul. For at ændre parameteren for en funktionsblok (feks. antal af inputs på en & gate), gøres ved at dobbeltklikke på funktionsblokken. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 10

11 Nedenfor er vist et eksempel på hvordan en færdig konfiguration kan se ud i Logik Editoren. II. Overfør og verificer Når applikations programmet er færdigdesignet, skal det overføres/sendes til SikkerhedsPLC en for at udføre den fysiske test/idriftsættelse. Med det åbne program skal man etablere forbindelse mellem PC og Flexisoft. Dette gøres ved at klikke på ikonet Connect øverst på hovedbilledet, se nedenstående. Det er muligt etablere forbindelse til et Flexisoft system på et hvert tidspunkt/sted I Flexisoft Designer softwaren. Ved aktivering af Connect vil et Pop-Up billede fremkomme visende tilslutnings status. Status linjen vil efterfølgende opdateres jfr. nedenstående. Når man er tilsluttet til et Flexisoft system, skal man logges ind som Authorised Client før man får lov til at sende til systemet. For at logge ind skal man være på siden Hardware configuration. Fra siden Hardware configuration klik på nedenstående ikon. Dette vil åbne et nyt vindue hvor man har mulighed for at vælger bruger niveau. Bemærk at nogle brugerniveauer kræver et password, se næste side. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 11

12 For at logge ind som Authorised Client skal man anvende et password, standard password er SICKSAFE. Så snart man er logget ind, vil status linjen ændres for at indikere bruger niveau jfr. nedenstående. Nu er det muligt at sende applikations programmet til Flexisoft systemets hardware. Klik på ikonet Transfer, se nedenstående. Så snart ikonet aktiveres, vil et nyt vindue åbne og vise forløbet af overførslen. Efter fuldendt dataoverførsel vil du blive spurgt Do you want to run the head device SICK CPUx main unit?. Hvis du klikker på 'Ja' vil systemet starte eksekveringen. Flexi Soft systemet eksekverer nu applikationen i en Unverified condition, ikke sikker tilstand. Det betyder at systemet eksekverer programmet på normal vis, men hvis systemet slukkes og tændes på ny, er man nød til at starte eksekveringen på ny via softwaren. For at verificer programmet skal man klikke på ikonet Upload and verify, se symbolet nedenfor på siden Hardware configuration ; Designer softwaren vil generere en rapport, der skal kontrolleres fuldt ud. Når dette er bekræftet som værende i orden, skal man acceptere det ved at klikke på Yes. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 12

13 Nedenstående vises et eksempel på en verifikationsrapport. Valideringsnøgle Når man har valideret sit projekt får man en Validerings nøgle Overall checksum (CRC) der er unik for det aktuelle projekt. Hver gang man ændre projektet vil det generere en ny valideringsnøgle. Bemærk. Først når programmet er verificeret, vil systemet starte op automatisk efter spændingspåsætning. Når programmet er verificeret, vil led-lampen på fronten af CPU en lyse med fast lys. Et verificeret projekt kan beskyttes mod utilsigtede ændringer ved at aktivere en skrive beskyttelse. Skrivebeskyttelsen kan aktiveres/deaktiveres i Flexisoft Designer ved hjælp af låse symbol i hardwarekonfiguration til venstre for modulerne. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 13

14 5. Quick function oversigt I. Hardware konfiguration I. Modul indstillinger I Modul indstillingerne kan man blandt andet ændre følgende: modul navn, projekt navn, applikationsbeskrivelse mm.. Indstillinger kan ændres ved at højreklikke på det ønskede Flexisoft modul i vinduet hardware konfiguration, og vælge "Edit... 'som vist nedenfor. Herved fremkommer et nyt billede hvor man vælger de ønskede ting som skal ændres ved at vælge de respektive faneblade til venstre i vinduet. II. Element tag names De elementer der anvendes til Flexisoft tilføjes med standard Tag-navne (tex. C4000, E- Stop, Dual Channel Input). Disse Tag-navne kan ændres for at forenkle selve programmeringen. Det anbefales at man anvender samme Tag-navne som i Hardware dokumentationen. Elementet Tag-navne kan ændres ved at dobbeltklikke på input element fra skærmen hardwarekonfiguration. Når»Element indstillingen 'åbnes, skal du indtaste et nyt navn i ' Tag-navn 'feltet som vist nedenfor; III. Test pulser Test pulser, er en pulserende 24VDC som kan tilsluttes til nogle Input typer såsom, potentialefri kontakter, Nødstop, osv. Testimpulserne udsendes fra klemmerne X1 - X8 på respektive I/Okort og disse bør kun anvendes for Input på det pågældende kort hvorfra testpulserne kommer. Brugen af test pulser vælges ved at dobbeltklikke på input element fra hardwarekonfiguration skærmen. Når vinduet Elements setting åbnes vælges Element is connected to test output som vist nedenfor; Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 14

15 Når man har valgt at anvende testpulser vises det på hardwarekonfigurations vinduet ved hjælp af et elektrisk symbol (Lyn) på input elementet og et puls symbol vises desuden på tilhørende testpuls udgang X1 - X8. Nedenfor viser et nødstop med og uden testpulser.. Efter man har valgt testpulser skal man også huske at forbinde respektive element til tetspulserne. For et XTIO modul, skal X1 forbindes til I1, I3, I5 og I7. X2 skal forbindes til I2, I4, I6 and I8. For et XTDI modul skal X1forbindes til I1, X2 til I2, X3 til I3, X4 til I4 osv. For at deaktivere testpulser skal afkrydsningen fjernes fra Element is connected to test output og i stedet for anvendes en fast 24 VDC, husk same potentiale. IV. On-Off/Off-On filter On-Off/Off-On filtre er en option for nogle input typer såsom potentialfrie kontaker, Nødstop osv. Hvor der er chance for prel på kontakt sæt forbundet til inputtet, kan det i visse tilfælde give problemer. Ved anvendelse af filterne kan Flexisoft ignorere nogle af disse problemer med prel. For at vælge On-Off/Off-On filtrene dobbelt klikkes på input elementet på siden Hardware. Når vinduet Elements setting åbnes vælges ON-OFF filter og/eller OFF-ON filter som vist nedenfor; For at deaktivere On-Off/Off-On filterne skal man fjerne afkrydsningen fra vinduet Element settings. V. Samtidsfaktor/Discrepancy time Samtidsfaktoren også kaldet discrepancy time er en option gældende for 2-kanals indgange. Hvor der mulighed for at kontakter ikke ændre tilstand på nøjagtig samtidig kan man forsøge at ændre på samtids tiden (f.eks 1500ms). For at vælge/ændre Discrepancy tiden skal man dobbelt klikkes på indgangs elementet på siden Hardware. Når vinduet Elements setting åbnes vælges Discrepancy time og indtast tiden I milisekunder, som vist nedenfor. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 15

16 For at deaktivere discrepancy tiden skal man fjerne afkrydsningen fra vinduet Element settings. II. Logik editor I. Noter I logik editoren kan man tilføje kommentarer til selve programlogikken. Kommentarerne har ingen indflydelse på programmet, men giver blot en mulighed for at informere om selve programmet. For at tilføje en kommentar til logikken, klikkes og trækkes en kommentarboks ind på programsiden fra menuen. Herved åbnes der en tekst editor. Skriv den ønskede tekst I diaglogboksen og bekræft med knappen OK. Se nedenstående eksempel. For at redigere teksten skal man klikke på tekstboksen. II. Jump adresser Når man arbejder men komplekse programmer eller flere siders logik kan det være lettere og nogle gange nødvendigt at oprette en Jump adresse mellem to punkter. Med Flexisoft Designer kan man let oprette en Jump adresse, der kan anvendes flere gange i programmet. For at oprette eller vælge en Jump adresse i logik editoren skal men klikke på det ønskede ikon som vist nedenfor, og trække den ind på programsiden. Når en Jump adresse oprettes, bliver man bedt om at give den et navn. Dette navn anvendes til at identifierer den enkelte Jump adresse med henblik for senere anvendelse. Når en Jump adresse skal vælges, vises en liste med alle de oprettede addresser. Vælg den ønskede adresse og klik på OK. I nedenstående eksempel er der vist en Jump adresse hvor den defineres og hvor den anvendes. De vises næsten som en anden ind- og udgang i logikken dog vises de med et andet symbol og en gul farve. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 16

17 III. Program sider For at øge overskueligheden af komplekse programmer findes der mulighed for at tilføje og navngive flere programsider. Hver side er et tomt blad der hvor programmet kan forbindes til andre program sider ved hjælp af Jump adresser osv. Nedenfor er der vist de muligheder der findes med hensyn bahandling af sideopsætning. Nye sider kan tilføjes på ethvert tidspunkt, omdøbning og sletning af sider er tilknyttet til den aktuelle side. Valg af programside inklusiv siden In/Out summary kan alle vælges via respektive faneblade. IV. Simulerings mode Under konstruktion af sikkerhedsprogrammet findes der i Designer softwaren mulighed for at teste det via en simulator. Under forudsætning af at alle tilslutninger er lavet på indgangs-siden af anvendte funktionsblokke, kan man på et hvert tidspunkt aktivere simuleringen. For at starte simuleringen, klikkes på på simulerings-ikonet fra siden Logic editor, se nedenstående. Når man er i simulerings mode, vil nedenstående optioner være tilgængelige. Start af Real-time simulering gøres ved at klikke på den grønne start knap Start simulation. Der er mulighed for at teste med reduceret simulerings hastighed eller at teste i eksekverings step. For at forlade simuleringen klikkes på ikonet Simulation mode off vist nedenfor. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 17

18 I simulerings mode, kan alle inputs aktiveres med et enkelt klik. Når de er aktive (On) vises det med en grøn farve. Udgange og Logik funktioner vil reagere på den aktuelle input status. Nedenfor er vist et eksempel på en kørende simulering. De grønne ikoner repentserer respektive input og output som status On (logisk 1) eller som en Sikker tilstand / Aktiv. III. Diverse I. Dokumentation I Flexisoft Designer findes der en mulighed for at oprette en detaljeret rapport om de anvendte komponenter, diagnostik, aktuelle konfiguration hardware/software osv. For at oprette en rapport, klikkes først på Report som vist nedenfor. Når man har valgt Report fra hovedvinduet, vil der fremkomme flere valgmuligheder. En Sti vil vises på venstre side hvorfra man kan vælge den ønskede rapport. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 18

19 Først vælges de komponenter som rapporten skal indeholde ved at afkrydse den pågældende boks, se ovenfor. Herefter klikkes på ikonet Refresh report. Dette vil opdatere den ønskede rapport. Rapporten kan udskrives eller gemmes som en.pdf fil. II. Diagnose Mens man har forbindelse til et Flexisoft-system (On-line), kan du få vist en detaljeret diagnose samt få en fejl historik. Diagnosen kan aktiveres ved at klikke på Diagnostics fra hoved siden, se nedenstående. Når man er på diagnose skærmen, vil aktuelle status vises, her kan man også opfriske diagnosen. Hvis man vil have en automatisk opdatering skal man vælge Settings og indtaste den ønskede opdaterings frekvens. Herudover kan man vælge at se en historik over alle de fejl der har været eller filtrere på specifikke fejl. III. Com settings Det kan være nødvendigt at ændre den aktuelle Com settings når man skal tilslutte sig til et Flexisoft system. Dette gøres ved at klikke på ikonet Com settings øverst på hovedsiden, se nedenstående Dette vil åbne et nyt vindue der viser den aktuelle kommunikations opsætning og andre opsætningsprofiler. Herfra kan man oprette eller redigere eksisterende opsætninger. En USB tilslutning er også muligt hvis der ikke er nogen COM port på computeren. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 19

20 6. Eksempel Adgangskontrol Adgangskontrol, her detekteres kroppen af en person. Denne type af sikkerhedsfunktion bruges til at sikre adgangen til et farligt område. Maskinen stoppes når sikkerhedsfunktionen brydes (STO). En person, der står bag sikkerhedsfunktionen vil ikke detekteres af ESPE! 1. Hardware konfiguration 2. Logik program 3. Dokumentation * Bemærk: Ovenstående er kun at betragte som et eksempel. Flexi Soft quick set-up guide Version 1.0 Side 20

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort ABC til LOGO!Soft Comfort version 4.0 Siemens A&D Teknisk Support Copyright Siemens teknisksupport adsupport.scandinavia@siemens.com side

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

NV Manager Brugervejledning

NV Manager Brugervejledning NV Manager Brugervejledning Loganalyser og online betjening af NV Comfort DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 614 070 info.uk@windowmaster.com www.windowmaster.com DE +49 (0) 40 87

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 7 Line

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 2 Hvad gør Revo Uninstaller? Programmet, der fås både i en gratis udgave og en købeudgave, kan afinstallere alle dine forskellige

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Simulering af en Mux2

Simulering af en Mux2 Simulering af en Mux2 Indhold Start QuartusII op start et nyt projekt.... 2 Fitter opsætning... 6 Opstart af nyt Block diagram... 8 ModelSim... 14 Hvis man vil ændre data grafisk kan det også lade sig

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll. Installation Side 1-1 1. Installation Vejledningen dækker både ny-installation samt opdatering af eksisterende installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.dk

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere