BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

2 2

3 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement i jord bølgeplader og plane plader af asbestcement sålbænke, tagpap mm. 14 Demontering/udskiftning af: tagplader af skifer der indeholder asbest 16 Demontering/udskiftning af: aftræks- og ventilationskanaler og affaldsskakte andre komponenter til ventilationsanlæg 20 Nedtagning/udskiftning af: varmtvandsbeholdere kedler rørbøjninger og lige rør ventiler med oppudset isolering 24 Nedrivning/afstripning af: hele lofter asbestgulve vægbeklædning med asbest fliser opsat med asbestholdig fliseklæb 32 Oprydning efter brande og storme 34 Yderligere oplysninger 3

4 4

5 Indledning Denne vejledning indeholder en række eksempler på, hvor du kan støde på asbest under renovering, ombygning eller nedrivning af huse og andre bygninger. Vejledningen er bygget op med tegninger af byggematerialer, der kan indeholde asbest, så de skulle være nemme at identificere. For hver type asbestholdigt materiale er der en tilsvarende beskrivelse af arbejdet - hvordan skal det planlægges, hvilke forholdsregler skal du tage mm. De forskellige eksempler findes samtidig som selvstændige faktaark. HUSK altid: Hvis du det mindste i tvivl om der er asbest i det materiale du bearbejder eller river ned - så følg anvisningerne, eller få taget en prøve. Oplysningerne i faktaarkene er baseret på den tidligere SBI anvisning om asbest i bygninger. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 5

6 Uddannelseskrav og instruktion Oversigt over krav til uddannelse og særlig instruktion ved kontakt med asbestholdige materialer. I de tilfælde hvor der kræves særlig instruktion, anbefaler BAR B&A, at ansatte og selvstændige ved disse typer arbejde gennemgår 1- dags kursus, der udbydes på en række AMU-centre rundt om i landet. Arbejdsproces Demontering af vandrør i jord, knækkede/ knuste materialer Nedtagning af bølgeplader, knækkede/ knuste materialer Nedtagning af plane plader, knækkede/ knuste materialer Nedtagning af skifer Udvendig nedrivning af bygning under inddækning/-totalinddækning Demontering af aftræks- og ventilationskanaler Demontering af ventilationskomponenter Nedtagning/ udskiftning af varmtvandsbeholdere, rør, kedler og andre tekniske installationer Fjernelse af asbesttekstiler Nedrivning af lofter Afstripning af gulve og vægbeklædninger Indvendig oprydning efter brand og storm Udvendig oprydning efter brand og storm Hovedrengøring i forbindelse med nedrivningsarbejde Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som ikke er i god stand Inddækning af indvendige beklædninger fx væg- eller loftplader Uddannelse/- certifikat X X X X X X X Særlig instruktion/- 1-dages kursus X X X X X X X X X 6

7 Sådan gør du! Sådan tackles typiske arbejdsopgaver Eksemplerne på de følgende sider, et udpluk af arbejdsopgaver, er af vejledende karakter. I hver enkelt arbejdssituation skal der foretages en konkret vurdering. De følgende symboler illustrerer hvad der skal foretages eller være til rådighed ved de enkelte arbejdsopgaver. Grøn farve betyder at udstyret skal være til rådighed. Blå skilte er påbud om, hvad der skal foretages eller bruges: 1. Arbejdsområdet afgrænses. 4. Befugtning. 2. Støvafskærmning med undertryk. 5. Åndedrætsværn. (Grøn: til rådighed, blå: skal bruges.) 3. Afsugning - mekanisk drevet værktøj, støvende arbejdsprocesser, løst materiale. 6. Støvafvisende arbejdstøj. (Grøn: til rådighed, blå: skal bruges.) 7. To omklædningsrum, separeret af brusebad. 7

8 Udendørs asbestarbejde - sådan gør du! Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement i jord bølgeplader og plane plader af asbestcement sålbænke, tagpap mm. Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader) Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden! Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring. Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i tage/facadebeklædninger af asbestcement. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Efter arbejdet er udført: Materialer må ikke genanvendes. Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet. Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen. 8

9 Faktaark Bølgeplader Cementbundne bølgeplader fx fra Dansk Eternit af typerne: B5, B6, B7 og B9. Blev produceret frem til 1986 med asbest. Anvendelse Anvendt som tag- og vægbeklædning samt rækværker til altaner. For det meste udendørs, men det forekommer også indendørs fx i sportshaller. Kan også findes med nyt tag lagt ovenpå. Omfang Stort. Periode Fra 1928 til 1986 dog grå indtil Beskrivelse og egenskaber Ses i farverne grå, sortblå, rød, grøn, rødbrun og mokka. Hård jævn overflade, bagsiden som regel vaffelmønstret. Indeholder ca. 90% cement og 10% asbest. Bemærkninger Fælles for de cementbundne plader er, at de er skruet fast og derfor som oftest kan fjernes i hel tilstand. Pladerne er forsynet med et produktionsnummer, der oplyser om de indeholder asbest. Hvis nummeret starter med 4 er pladerne fri for asbest. Skal du indsætte en lufthætte eller et vindue eller lave gennemføringer fx til antenner skal den enkelte plade udskiftes. 9

10 Faktaark Tagpap Anvendelse Tagdækning. Omfang Stort. Periode Beskrivelse og egenskaber Ligner almindeligt tagpap. Vandtæt og sej. Tilsat ca. 3% asbest i yderlag. Bemærkninger Asbestfibre er bundet til tagpappen via bitumen, som forbliver klæbrig. Derfor betragtes arbejde med fjernelse af asbestholdigt tagpap som mindre støvende. 10

11 Faktaark Eternit sålbænke Cementbundne tilbehør fx sålbænke, murkroneafdækninger, skillevægge m.m. fra Dansk Eternit Fabrik. Anvendelse Afdækning af murfalse, ofte tilpasset standardvinduer. Omfang Stort. Periode Ca til Beskrivelse og egenskaber Ses i farverne grå og sort. Hård og jævn overflade. Består af ca. 90% cement og 10% asbest. Bemærkninger I forbindelse med udskiftning af vinduer ombygningsarbejde og nedrivning skal man være opmærksom på "tilbehøret". 11

12 Faktaark Planeternit Cementbundne plane plader fx fra Dansk Eternit eller NV Eternit normalt 120X240cm. Eternit facadepladetype A. Eternit Massiv. Eternit Struktur. Eternit Glasal. Anvendelse Anvendt som brystningsplader i vinduespartier, som loft- og vægbeklædning, herunder gavlbeklædning. Blev anvendt uden- og indendørs. Desuden facader, tagudhæng og altaner. Eternit Glasal også som skabs- og dørbeklædning. Omfang Stort. Periode Ca til Beskrivelse og egenskaber Ses i farverne grå, hvid og sort. Hård og jævn overflade, retsiden let afpudset (Glasal med påbrændt farvet overflade af mineralsk emalje). Består af ca. 90% cement og 10% asbest. Bemærkninger Pladerne er skruet fast til underlaget med galvaniserede rundhovedede skruer med en blyskive. De kan derfor som oftest fjernes i hel tilstand. 12

13 Faktaark Plane uperforerede plader - cement og træfiber Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) - asbestcementplader med stålbelægning Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) - træfiberplader med asbest. Anvendelse Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butiks- og kontorbygninger Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning. Omfang Stort. Periode Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til Beskrivelse og egenskaber Pentagon leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål) - 2 lag stål med asbestcementplade imellem. Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på begge sider, gråhvid, oftest malet eller tapetseret. Bemærkninger Kan skrues løs. 13

14 Udendørs asbestarbejde - sådan gør du! Demontering/udskiftning af: tagplader af skifer der indeholder asbest. Fjernelse af asbestholdige skifertagplader betragtes som støvende arbejde, fordi det i praksis er umuligt at fjerne pladerne uden at de knækker eller knuses. Sådant arbejde bør derfor kun udføres af virksomheder der har specialiseret sig i fjernelse af asbest. Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden! Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring. De involverede skal have gennemgået særlig oplæring og instruktion. Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse. Registrering i virksomhedens asbestprotokol. Yderligere sikkerhedsforhold skal overholdes: Ved fjernelse af asbestholdige skifertagplader, vil man i praksis ikke kunne lave en støvtæt afskærmning. Derfor træffes følgende foranstaltninger: Afdækning med plast under spær, hvor dette kan lade sig gøre. Afdækning af stillads ved tagfod med plast. Befugtning af tagfladen Fjern mindre arealer ad gangen Løbende oprydning og rengøring Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest". Efter arbejdet er udført: Materialer må ikke genanvendes. Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet. Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen. 14

15 Faktaark Skiferplader Cementbundne "Skiferplader" fx fra Dansk Eternit normalt 30x60cm. Anvendelse Blev anvendt som tag- og vægbeklædning, samt i nogle tilfælde som udhængsbeklædning fx stern. Omfang Stort. Periode Ca til Beskrivelse og egenskaber Ses i farverne grå, sortblå, rød og grøn. Hård og jævn overflade. Består af ca. 90% cement og 10 % asbest. Bemærkninger Pladerne er sømmet og/eller klæbet fast. Vanskelige at fjerne i hel tilstand, da de ofte knækker. Hvis pladerne kan fjernes uden at de knækker, kan man undgå befugtning og særlig instruktion samt asbestvogn med to omklædningsrum adskilt med et bad. 15

16 Indendørs asbestarbejde - sådan gør du! Demontering/udskiftning af: aftræks- og ventilationskanaler samt affaldsskakte af asbestcement andre komponenter til ventilationsanlæg Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader) Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden! Planlægning: støvsvage metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring. De beskæftigede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse. Arbejdstilsynet skal have meddelelse om asbestarbejdets udførelse. Registrering i virksomhedens asbestprotokol. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Asbestaffaldet fjernes og afleveres på godkendt plads, anvist af kommunen. Hvis der er risiko for støv i væsentligt omfang fra materialerne Inden arbejdet begynder, skal de samme forhold være i orden som nævnt ved mindre støvende opgaver. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Efter arbejdet er udført, skal affald og materialer behandles som nævnt ved mindre støvende opgaver. Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest". 16 Efter arbejdet er udført: Materialer må ikke genanvendes. Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet. Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.

17 Faktaark Aftræk og ventilation Cementbundne aftræks-, ventilations- og varmerør, affaldsskakte samt sjældnere faldstammer. Dansk Eternit Fabrik. Anvendelse Aftrækskanaler fra køkkener, badeværelser, toiletter, vaskerum, opholdsrum, kontorer, industribygninger og stalde. Ventilation. I sjældnere tilfælde som faldstammer. Affaldsskakte i fleretages beboelsesejendomme. Omfang Stort. Periode Fra ca til 1986 (affaldsskakte til 1980). Beskrivelse og egenskaber Grå, kan være malet. Hård, fast overflade. Består af ca. 90% cement og 10% asbest. Bemærkninger Man støder på rørene i forbindelse med ombygnings- eller nedrivningsarbejde. 17

18 Faktaark Ventilation komponenter og installationer Ventilation - isolering af komponenter og installationer. Anvendelse I ventilationsanlæg til brandadskillelse samt til kondens-, varme- og lydisolering. Fx ved indvendig beklædning af kanaler og befugtere. Omfang Varierende. Periode Beskrivelse og egenskaber Asbestplade/væv. Asbestpapir. Bemærkninger 18

19 19

20 Indendørs asbestarbejde - sådan gør du! Nedtagning/udskiftning af: varmtvandsbeholdere kedler rørbøjninger og lige rør ventiler med oppudset isolering I villaer og lignende Posemetoden Der er udviklet pakkeløsninger til asbestsanering af rørbøjninger og endebunde, som typisk findes i fyrrum i villaer. Pakken kan fx indeholde følgende ting: To poser til nedtagning af endebunde, to poser til nedtagning af rørbøjninger (en pose pr. to rørbøjninger), bomuldshandsker, rensevæske, stålsvamp, klud, spændebånd, engangsdragt, P2maske, asbestaffaldssæk, advarselsskilt samt instruktion. Derudover skal der bruges en støvsuger med absolutfilter, vandtåge-sprøjte (blomsterforstøver) og saks. Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden! Arbejdsplan: Posemetoden beskrives. Hvis denne ikke anvendes, så beskrives andre støvsvage metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring. De beskæftigede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse. Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse. Registrering i virksomhedens asbestprotokol. Instruktion i anvendelse af posemetoden. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand. 20

21 I boilerrum og varmecentraler Ved nedtagning eller udskiftning i begrænset omfang i boilerrum og varmecentraler følges foranstaltningerne under villaer og lignende. Ved større omfang og ved mere gennemgribende renoveringer af boilerrum og kedelcentraler, bruges følgende forholdsregler: Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden: Arbejdsplan: støvsvage metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring. De beskæftigede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse. Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse. Registrering i virksomhedens asbestprotokol. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest". Efter arbejdet er udført: Materialer må ikke genanvendes. Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet. Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen. 21

22 Faktaark Kiselgur og teknisk isolering Anvendelse Varmesisolering af kedler, rør, beholdere og kanaler med kiselgur eller magnesiablandinger. Isolering af varmerør, hvor isoleringsmaterialet er asbest. Omfang Meget stort. Periode Frem til 1973 samt i mindre omfang til Beskrivelse og egenskaber Isoleringen i bøjninger m.v. er normalt udført med pap og lærred, ofte hvidmalet. Pappen kan være asbestpap. Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til mineraluldsisolering, der oftest giver efter ved tryk. Bemærkninger Kiselgur der indeholder asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere. Der kan dog også forekomme lige rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre. Asbestisoleringen findes ofte på gamle installationer i loftrum eller krybekældre. Asbestpap ses på lige rørstrækninger. Ofte er der uden på asbestisoleringen lagt et nyt lag mineraluld, derefter et lag pap og yderst et lag lærred. 22

23 Faktaark Tekstiler Asbestklæde, -plade, -bændel og -tape. Anvendelse Omfang Blev anvendt som isolering af rør, kanaler, kedler. Tætning og pakning af døre, ruder, ventiler, flanger og lemme mm., isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler. Pejselåger og røgrør i skorstensbøsninger, forplade i ovne og pejse. Brandtæpper. Indvendigt i ventilationsanlæg. Brandsikring af gulve. Pakninger af asbestklæde imprægneret med gummi. Også som vægbeklædning ved kakkelovne, brændeovne, gaskogeplader og gaskomfurer. Tekstilerne blev anvendt i et meget stort omfang. Periode 1920 til Beskrivelse og egenskaber Ligner glasfibervæv, vævet, flettet overflade. Standardmaterialer hvidt/gråt. Indeholder 75-99% asbest. Bemærkninger Selv om de blev anvendt i små mængder ad gangen, skal fjernelsen foregå under særlige forhold da det er meget støvende materiale. 23

24 Indendørs asbestarbejde - sådan gør du! Nedrivning/afstripning af: hele lofter asbestgulve vægbeklædning med asbest fliser opsat med asbestholdig fliseklæb Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden! Arbejdsplan: støvsvage metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring. De involverede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse. Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse. Registrering i virksomhedens asbestprotokol. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest". Efter arbejdet er udført: Materialer må ikke genanvendes. Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet. Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen. 24

25 Faktaark Plane perforerede plader - silikat Dæmpasbest 45 (Dæmpa). Dæmpa-deck (Dæmpa). Dæmpa-z (Dæmpa). Asbestolux (Dansk Eternit Fabrik). Navilite (Dansk Eternit Fabrik) -uperforeret. Samme produktnavne findes også som plane uperforerede plader. Anvendelse Som loftsbeklædning. Navilite: Kernemateriale i branddøre og pengeskabe samt beklædning af elevatorskakter og kabelkasser. Omfang Stort. Periode Beskrivelse og egenskaber Dæmpasbest , Dæmpa-Deck , Dæmpa-z , Asbestolux , Navilite Silikatplade ofte leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld. Leveret grundet med hvid maling samt ubehandlet grå. Asbestolux gråhvid, oftest malet. Jævn overflade, affasede kanter. Indeholder ca. 75% silikater og ca. 25% asbest. Bemærkninger Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker. (Dæmpasbest). Dæmpa-Deck er løst oplagt i skinnesystemer og kan nedtages uden brug af værktøj. 25

26 Faktaark Plane perforerede plader - cement Asbestplader type A (Asmussen & Weber). Perforeret Internit og Cellperforit (Dansk Eternit Fabrik). Ikasbest (Ikas). Dæmpasbest 90/121 (Dæmpa). Anvendelse Som lofts- og vægbeklædning. Omfang Stort. Periode Beskrivelse og egenskaber Type A: , Ikasbest: , Internit: Dæmpasbest 90/121 : Asbestcementplade, evt. leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld. Leveret ubehandlet grå eller malet i forskellige farver. Internit grågul. Hård og jævn overflade. Indeholder ca. 76% cement, 15 % cellulosefibre og 9% asbest. Bemærkninger Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker. 26

27 Faktaark Plane uperforerede plader - cement og træfiber Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) - asbestcementplader med stålbelægning. Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) - træfiberplader med asbest. Anvendelse Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butiks- og kontorbygninger Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning. Omfang Stort. Periode Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til Beskrivelse og egenskaber Pentagon blev leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål) - 2 lag stål med asbestcementplade imellem. Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på begge sider, gråhvid, oftest malet eller tapetseret. Bemærkninger Kan skrues løs. 27

28 Faktaark Plane eternitplader Cementbundne plane plader fx fra Dansk Eternit eller NV Eternit normalt 120X240cm. Eternit facadepladetype A. Eternit Massiv. Eternit Struktur. Eternit Glasal. Anvendelse Anvendt som brystningsplader i vinduespartier, som loft- og vægbeklædning, herunder gavlbeklædning. Blev anvendt uden- og indendørs. Desuden facader, tagudhæng og altaner. Eternit Glasal også som skabs- og dørbeklædning. Omfang Stort. Periode Ca til Beskrivelse og egenskaber Ses i farverne grå, hvid og sort. Hård og jævn overflade, retsiden let afpudset (Glasal med påbrændt farvet overflade af mineralsk emalje). Består af ca. 90% cement og 10% asbest. Bemærkninger Pladerne er skruet fast til underlaget med galvaniserede rundhovedede skruer med en blyskive. De kan derfor som oftest fjernes i hel tilstand. 28

29 Faktaark Gulvbelægninger Støbegulve (magnesitgulve) samt vinylbelægninger. Durac. Decolite. Kremotex. Dermas. Panter. Linotol. Conchita-Aquanon (vinyl). Anvendelse I badeværelser, på trapper, i industri- og kontorbygninger. Omfang Stort. Periode 1920 til 1980, især fra 1930 til 1970 (vinyl fra 1965). Beskrivelse og egenskaber Magnesit eller vinyl (PVC). Mange farver og marmoreringer, hård, blank overflade. Fugefri, slidstærk, elastisk og sej. Magnesit indeholder op til 30 % asbest. Vinylbelægninger på et underlag af imprægneret asbestkarton. Bemærkninger 29

30 Faktaark Fliseklæbere Alfix Lip Pukkila Ceresit Anvendelse Til fliseopsætning i badeværelser og køkkener samt industrier som slagterier og mejerier. Omfang Stort. Periode Alfix , Lip , Pukkila , Ceresit Beskrivelse og egenskaber Variabel tykkelse, gråhvid. Vandfast. Pulvermørtel tilsat asbest. Bemærkninger Kan i sagens natur være vanskeligt at se, om der er asbest bag opsatte fliser. Bygherren bør derfor oplyse, hvornår fliserne er sat op og hvilket produkt der er anvendt eller de oprindelige byggebeskrivelser må undersøges. Hvis fliserne er opsat i den periode hvor der blev brugt asbest, men der i øvrigt ikke foreligger oplysninger om hvilket produkt, anbefales det at få analyseret materialet. 30

31 31

32 Udendørs asbestarbejde - sådan gør du! Oprydning efter brande og storme Ved arbejde med oprydning og genopbygning efter brande og storme, kan der forekomme asbest fra mange kilder i bygningen eller konstruktionen. Asbestholdige materialer vil ofte være i en sådan stand, at de i tør tilstand kan afgive store mængder støv under håndteringen. Sikkerhedsprocedurer ved sådanne arbejdsopgaver fastlægges ud fra resultatet af en forundersøgelse om forekomst af asbest. Konstateres der asbest, præciseres materialernes tilstand og mulige støvafgivelse. Afhængig af hvad forundersøgelsen viser følges følgende procedurer. Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden! Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring. De involverede skal have gennemgået særlig oplæring og instruktion. Mindre støvende arbejde/ våde materialer Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Der skal her være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand. Ved støvende opgaver Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden! Registrering i virksomhedens asbestprotokol. Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest". 32 Efter arbejdet er udført: Materialer må ikke genanvendes. Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet. Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.

33 Indendørs asbestarbejde - sådan gør du! Oprydning efter brande og storme Ved arbejde med oprydning og genopbygning efter brande og storme, kan der forekomme asbest fra mange kilder i bygningen eller konstruktionen. Asbestholdige materialer vil ofte være i en sådan stand, at de i tør tilstand kan afgive store mængder støv under håndteringen. Sikkerhedsprocedurer ved sådanne arbejdsopgaver fastlægges ud fra resultatet af en forundersøgelse om forekomst af asbest. Konstateres der asbest, præciseres materialernes tilstand og mulige støvafgivelse. Afhængig af hvad forundersøgelsen viser følges følgende procedurer. Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden: Arbejdsplan: støvsvage metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring. De beskæftigede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse. Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse. Registrering i virksomhedens asbestprotokol. Hvis materialerne håndteres i våd tilstand, bruges foranstaltninger som ved mindre støvende indendørs arbejde. Mindre støvende arbejde/ våde materialer Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Der skal her være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand. Ved støvende opgaver Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest". Efter arbejdet er udført: Materialer må ikke genanvendes. Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet. Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen. 33

34 Yderligere oplysninger Hvis du er i tvivl, kontakt din organisation eller BAR Bygge & Anlæg, Regler og yderligere materialer kan du finde hos Arbejdstilsynet, eller tlf. nr Arbejdstilsynet har lavet en særlig temaside om asbest. Asbestanalyser Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et materiale indeholder asbest, findes der laboratorier, som kan foretage en hurtig analyse. En typisk analyse koster mellem kr. 34

35 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Branchevejledninger: Arbejde i eksisterende krybekældre Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Byggeriets sikkerhedsmålinger Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg Indretning af skurvogne og lignende Isolering med mineraluld Når du støder på asbest - Regler og baggrund! Når du støder på asbest - Sådan gør du! Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Støv på byggepladsen Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed Faktablade: På BARs hjemmeside kan du hente faktablade for 16 forskellige faggrupper, som også beskriver problemstillinger med asbest. Kursusmaterialer: Kursusmappe for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Plancher for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Udførelse af APV i små bygge- og anlægsvirksomheder Andre materialer fra BAR: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Februar 2009 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere