PROGRAM. Gruppe Semester - Digital Design Arkitektur & Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. Gruppe 16-5. Semester - Digital Design - 2006 - Arkitektur & Design"

Transkript

1 PROGRAM Gruppe Semester - Digital Design Arkitektur & Design

2 1 INDHOLD:

3 INDLEDNING Dette program omhandler projektet med arbejdstitlen Skizofrenia Days of Harley Quinn, et projekt af gruppe 16, 5. semester ved Arkitektur og Design, AAU. Programmet er et dynamisk projektstyringsværktøj og skal hjælpe gruppen selv og evt. modtagere til forståelsen af projektet, målsætning og indhold. Projektet tager udgangspunkt i specialeretningen Digital Design. Jf. studievejledningen skal der arbejdes med temaet Leveldesign i computerspil, hvor visse elementer til et level, i et imaginært computerspil, designes og produceres. I Studievejledningen er der endvidere lagt op til at dette projekt skal foregå i samarbejde med firmaet Tonic Games, omhandlende et læringsspil bestilt af Beredskabscenter Aalborg. Opgaven var at modellere et hus i 3D til et brandslukningssimulationsspil. Efter at have vurderet at en sådan opgave vil være for rammebetonet og begrænsende for gruppens egne målsætninger er samarbejdsaftalen siden blevet ændret. Det er et mål at vi på dette semester også lærer om de indledende faser til leveldesign og derfor har vi valgt selv af arbejde med rammerne for udvikling af levels. Herigennem udforskes begreber som storyline / storyboard og koncept art og på den måde kan vi komme omkring hele preproduction fasen af et leveldesign. Et samarbejde med Tonic Games er fortsat på tale men ikke endeligt defineret.

4 Projektet er delt op i 3 overordnede faser med hvert deres indhold. Preproduktion-fasen er den indledende fase og omhandler således vidensindsamling, analyse, casestudy, selvlæringskurser og konceptudvikling, I Produktion-fasen laves selve leveldesignet hvor der skal modelleres/animeres i 3D og projektet dokumenteres i form af en rapport. I den sidste og afsluttende fase, Postproduktion-fasen arbejdes med præsentations- og procesmateriale inden evalueringen. Der vil formentligt kunne forekomme overlap mellem faserne i løbet af projektet. Baggrunden for projektets indhold tager afsæt i DC COMICS tegneseriefigur ved navn Harley Quinn (HQ). HQ er en af de kvindelige hovedpersoner i det velkendte Gothamunivers, blandt andet kendt fra serien om Batman. HQ var oprindeligt en veluddannet og velafbalanceret psykiater men grundet en kærlighedsaffære til skurken The Joker (Jokeren) har hun nu udviklet sig til en vanvittig forbryder. HQ lever et dobbeltliv i rollerne som henholdsvis psykiateren Harleen Quintzel og psykopaten Harley Quinn. Der er til dette projekt yderligere hentet inspiration i Ole & Christian Pihls manuskript Kærlighed og selvmord. Manuskriptet omhandler HQ s barndom og årsagerne til udviklingen af hendes psykiske sygdom, derigennem forskellige personligheder, og det at hun går hen og forelsker i Jokeren, som hun er psykiater for på Arkham Asylum, Gothams psykiatriske-hospital. Under udarbejdelsen af konceptet for projektet er der lagt fokus på emnet personlighedsspaltning. En konkret målsætning for dette projekt er at finde en metode til at kunne visualisere en bestemt lokalitet i en fiktiv verden set gennem et individs forskellige sindelag. Dermed designer vi ikke et level der specifikt bygger på Kærlighed og selvmord men derimod på HQ s 2 sindsstemninger og dualiteten/modsætningerne heri. 3

5 ESSAY Der indledes med et kort referat af historien Kærlighed og selvmord af Ole og Christian Pihl, der beskriver Harleen Quinzels barndom samt en skælsættende hendelse i denne. (For hele Kærlighed og selvmord se bilag 1) Harleen Quinzel boede ved sin alkoholiserede far, indtil han døde, da hun var 12 år. Hos faderen havde Harleen, fra hun var 7 år, ansvaret for at passe hele husstanden, der bestod af faderen og hans to andre børn. Harleen fik derfor aldrig lov til at være barn, derfor bærer hun rundt på en indestængt barndom, der hele tiden kommer i konflikt med hendes voksne jeg. Efter faderens død flyttede Harleen hjem til hendes mor, som på dette tidspunkt arbejdede sammen med sin mand på et pantomimeteater. Her fik Harleen chancen for at spille med på pantomimeteatret som Harlekind, sammen med Colombine og Pjerrot. Colombine truer Harleen for at få hende til at stoppe, muligvis fordi de begge er forelskede i Pjerrot. Efter et par forestillinger, hvor Harleen er kommet til at forårsage en række uheld, kulminerer hendes uheldige indgreb med at hun kommer til at ramme Colombine i hovedet med en paphammer. Forestillingen stoppes, da Colombine ligger livløs på gulvet, blødende fra hovedet. Direktøren for teatret finder Harleen og siger til hende at hun aldrig må vise sig på teatret igen, da hun ikke kan kende forskel på morskab og ondskab. Ud fra denne historie, beskriver de næste sider vores bud på det videre forløb, efter at Harleen får at vide at hun skal forlade teatret. Her søges det at illustrere Harleens personlige konflikt, mellem den lydige og ansvarlige pige, der fornægter ondskaben i verden, og den mere ondskabsfulde barnlige pige, der vil opleve morskab og kaos uden at tænke over konsekvenserne

6

7

8 PROBLEMFORMULERING Hvordan kan arkitektur, historie og byplanlægning anvendes til udviklingen af et leveldesign? Med udgangspunkt i HQ scenariet Kærlighed og Selvmord, hvordan overføres Harley Quinns to sindstilstande til et level design? Kærlighed og Selvmord anvendes forstrinsvist på et abstrakt niveau, og ikke som et konkret udgangspunkt for projektets målslætning. VISION At lave et leveldesign (en demo), som formidler den skizofrene Harley Quinns to personligheder, gennem forskellen i den måde, hvorpå universet bygninger, objekter og rumligheder (Arkitektoniske og urbane elementer) opleves i de to sindsstemninger. 7

9 Læringsmål Overordnede læringsmål Læringsmål: - At gruppen, gennem teori og kurser, får indsigt i opbygning af et level design. - At gruppen, gennem analyse af film, spil og litteratur, kan iscenesætte et level, således at det har en klar profil, med en dertilhørende stemning og stil. - At gruppen, gennem workshops, kurser og selvlæring, udvikler kompetence til at anvende alle de nødvendige teknikker inden for 3d modellering og 3d animation. Succeskriterier: - At muligheden for at skifte mellem to forskellige level design, i det samme level, udvikles og integreres i produktet. - At arkitekturen og arkitekturforløbene er medvirkende til den sansende og æstetiske oplevelse. Specificerede læringsmål Koncept art Læringsmål: - At bruge koncept art til at formidle en stemning, et univers eller en karakter. Her ligges hovedvægten på håndtegning/skitsering. Succeskriteriet: - Alle større eller vigtige komponenter/objekter og karakterer i universet bliver til ud fra koncept art tegninger, som herefter overføres til det digitale medie. Modellering i 3D-StudioMax Læringsmål: - At bruge en række modellerings metoder til at modellere karakterer og objekter op fra bunden. Dette ud fra koncept art. Succeskriteriet: - Alle gruppens medlemmer kan modellere karakterer og objekter ud fra koncept art. Sandbox Læringsmål: - At kunne importere objekter fra modellerings software ind i Sandbox. - At kunne opbygge et level i Sandbox. Hermed menes at kunne sammensætte og opsætte et level design. Succeskriteriet: - At have skabt en spilbar demo i Sandbox som lever op til storyboardet med hensyn til udseende, stemning og hændelser.

10 Textures Læringsmål: - At lave optimerede textures til brug i computerspil, samt at der ved brug af tiled mapping (texture maps der er lagt side by side) ikke opstår markant synlige gentagelser ved mapping over større geometriske objekter. -At kunne mappe karakterer og objekter ved brug af UVWmapping, herunder unwrapping. - At kunne benytte 3D-Studio Max featuren normal map til at få simplificeret modeller til at fremstå som mere komplekse. - At bruge featuren burning til at brænde lys og skygger ind i et objekts textures. Succeskriterier: - At sikre at der i level et ikke er synlige gentagelser i teksturen. - At teksturen bruges aktivt til at holde data mængden i level et nede. - At der er en tilfredsstillende mapping af objekter og karakterer. Opbygning af leveldesign Læringsmål: - At udformningen af level et sikrer en så lav databelastning som muligt. - At spilleren ubevist bliver ført i den retning level et er udviklet i således at spilleren ikke løber rundt i ring eller bliver irriteret over blindgyder. - At spilleren ikke får indtrykket af at level et visuelt ender et sted uden naturlig afgrænsning. - At level et er en medspiller i historien, og ikke blot en tilfældig scene/ verden. - At kompositionen af level et gør at oplevelsen af at bevæge sig gennem dette bliver en varieret oplevelse af objekter, omgivelser og rumligheder. - At omgivelserne ændrer karakter i en sådan grad, at man kan orientere sig ift. disse (undgå at det bliver en stor grød, som eksempelvis et ensformigt evigt strækkende grottesystem) Succeskriteriet: - At ovenstående punkter er overholdt og at dette kan aflæses i produktet Transparens Læringsmål: - At lave et produkt og en produkt- og procesformidling, hvor det fremgår at følgende forskellige 9 definitioner af transparensbegrebet er anvendt: - Funktionel transparens: hvordan man gør - Strukturel transparens: hvor man gør - Æstetisk transparens: hvordan det opleves (eks. bestemt stemning, følelse eller genkendelighed i grafisk stil.) Grundet dette projekts art og tema vil de funktionelle og strukturelle transparensbegreber blive anvendt omkring produktion af interface og interaktion samt opbygningen af levels og storyline. Den æstetiske transparens vil primært forefindes i koncept art, karaktererne og rumlighederne i universet samt stemningsbillederne. Det ønskes at projektets

11 forskellige elementer har samme æstetik og derfor hænger sammen som en helhed. Succes kriteriet (produkt- & procesformidlingen): - At det er tydeligt hvad der er gjort, hvordan det er gjort, samt at produktet formidles med en æstetisk stil der er sammenhængende med indholdet og understreger løsningen. Succes kriteriet (produktet): - At produktet afspejler den ønskede transparens. PE-kurser Gennem projektforløbet skal gruppen inddrage en række PE-kurser, som skal dokumenteres i projektet og evt. eksamineres i ved projekteksamen Der er to obligatoriske kurser Program & Metode samt Byrum, design & arkitektur i den moderne by. Udbyttet af kurset Program og Metode er indirekte dokumenteret gennem udarbejdelsen af dette program og Byrum, design og arkitektur er ligeledes grundlæggende baggrundsviden og færdigheder til projektforløbet. Herudover skal der vælges 5 PE-kurser, hvis læring skal dokumenteres igennem projektet. Ud af de udbudte kurser, er der tre kurser der henvender sig direkte til det digitale designprojekt. Disse er: - Spil, film og verdenskoncepter - Mixed Reality - Udstillingsarkitektur Desuden har gruppen valgt 2 kurser som henvender sig til URB/ARK. Disse er: - Bygningskonstruktioner - Design af byens flow, rum og flader Spil, film & verdenskoncepter Kurset omhandler case-studies af andre virtuelle verdener. Det skal være med til at gøre gruppen i stand til at analysere arkitekturen i de virtuelle verdener. I programmet Sandbox gennemgås en række øvelser som senere skal bruges når gruppens koncept skal designes. Mixed reality Mixed Reality er en fortsættelse af kurset Spil, film & verdenskoncepter og går mere i dybden med implementering af 3ds Max modeller i Sandbox. Da programmet Sandbox allerede indeholder et stort bibliotek med objekter, vil en stor del af modellering og implementeringen komme til at dreje sig om arkitekturen i level designet. Endvidere vil kurset blive brugt til at vurdere og optimere objekter, i forhold til teksturer og polygoner, for bedre realtime afvikling af den virtuelle verden. Udstillingsarkitektur Kurset har til formål at formidle og sælge projektet, gennem udvikling og opførelse af en udstilling Aalborg Lufthavn. Foreløbig forventes det konkret gjort gennem en todelt formidling. Den ene del fokuserer på produktet gennem plakater og spildemo-trailer. Den anden del fokuserer på formidling af proces gennem en the making of -video, koncept art og storyboard. Byens flow, rum & flader Dette kursus benyttes til by og landskabsplanlægning ved hjælp af store oversigtskort med forskellige lag som beskriver f.eks. landskab, bebyggelse og

12 infrastruktur. Kurset er lavet til URB men vi forventer at kunne benytte en del af dette i vores projekt, da level et også består af bygninger og landskaber. Det kunne desuden tænkes brugt til at markere områder, der kunne udløse bestemte funktioner, markere Non Playable Characters s (NPC s) osv. Bygningskonstruktioner Kurset skal give forståelse for opstilling og udvælgelse af strukturelle systemer ud fra konceptuelt design, introducere viden om dagslysfaktoren på bygninger, samt lære at vurdere/optimere anvendelse af transparente materialer. Det vil muligvis kunne bruges til det visuelle strukturelle system for bygninger/objekter i level et. Ellers forventes kurset at fungere som baggrundsviden for gruppens medlemmer, med henblik på et evt. speciale indenfor henholdsvis Urban Design og Arkitektur. 11

13 INDHOLD Emner der i projektet vil blive arbejdet med, er her opstillet i prioriteret rækkefølge, med numre fra 1-3. Numrene er vejledende for den vægtning de tillægges i projektet, hvor 1 er de emner/færdigheder der er tillagt størst prioritet. 1 Modellering Modellering Banedesign Objekter Koncept Koncept art Textures Præsentation Indlæg i DVD boks med proces og produkt materiale Lave udstilling om projektet til Aalborg Lufthavn Video af level og gameplay 2 Proces Blog (web-log) The Making Off - video Selvundervisning Analyse Foranderlig arkitektur Harley Quinn figuren 3 Musik / Lydeffekter 3 Projektstyring Interaktion

14 FREMGANGSMÅDE For at kunne lave et level til et computerspil, har man brug for at have noget at bygge et level op omkring. Til dette vil vi bruge forskellige metoder, der vil kunne give os et godt grundlag for designet af vores level. Det er vigtigt, at man har nogle fælles referencerammer, således at man i gruppen har en fælles forståelse for det univers som level et befinder sig i. Det er også vigtigt at have en fælles forståelse af den grafiske stil i level et, såvel i materialer som i modellering af objekter, så det sikres at level et i sidste ende fremstår som en helhed. Casestudies Casestudies skal indgå som en del af preproduction fasen, hvor det skal give gruppen inspiration og mulighed for at se, hvordan andre har arbejdet med forskellige virkninger som eksempelvis stemninger, lys/skygge, miljøer, farver osv.. Ud fra relevante film, spil og arkitektur, vil vi finde inspiration og eksempler på, hvordan der kan opnås forskellige ønskede virkninger, som vi kan bruge i designet af vores level. Ekskursioner Ekskursion indgå i preproduction fasen og skal, ligesom casestudys, bruges til at lade os inspirer og indsamle viden. Ekskursioner kan være turer til bestemte lokaliteter med stemninger, omgivelser og miljøer, som kunne have elementer/ virkninger der ønskes i vores level. En anden ekskursion er en tur til København, hvor vi håber at kunne besøge nogle af landet største spil- og animationsfirmaer, for at få et indblik i processen med at udvikle computerspil og lave animationsfilm. Vi tager i den forbindelse også en tur i Tivoli (København), for at opleve stemningen og Pantomime teateret. Forhåbentlig kommer vi en tur bag kulisserne og få et interview med artisterne. Koncept art Koncept art indgår både i preproduction- og productionfasen. Koncept art er de idéer-genererede skitser, af objekter og omgivelser, der ligger til grund for vores level design. Det er en metode til at se om en idé virker og om objekterne/omgivelserne har en fælles grafisk/geometrisk stil, før man begynder at modellere det op i 3D. 13 Selvundervisning

15 Selvundervisning er en metode vi selv har introduceret. Da vi i dette projekt skal have sat os ind i såvel nye programmer, som nye tekniker/værktøjer i 3d Studio max, har vi tænkt os at indføre undervisning af hinanden. Ideen med sådan en metode, er at det ikke er alle i gruppen der skal bruge tid på at sætte os ind i alle nye tekniker/værktøjer fra bunden, men at man hver især får et område af et program man skal sætte sig ind i og herefter præsenterer for de andre. Vi afsætter nogle dage i projekt perioden, som er delegeret til undervisning af hinanden. Herved håber vi på at kunne spare tid, da ikke alle skal sætte sig ind i nyt materiale fra bunden. Den samme metode kunne tænkes anvendt om det litteratur der skal læses, så ikke alle i gruppen læser alt litteratur, men kun det vigtigste. Den resterende litteratur vil så blive præsenteret, på samme måde som beskrevet ovenover. Analyser Analyser vil indgå i preproduction fasen. Det er indsamling af viden/teori indenfor områder der ligger til grunde for vores design af et level. Analyser er en metode vi vil bruge til at indhente en forståelse af blandt andet skizofreni, foranderlig arkitektur, Pantomime teaterets verden og Harley Quinn s figur og den verden hun befinder sig i. Blog (Web Log) Bloggen skal fungere som en procesdatabase for gruppen og for vejlederen. Her vil der løbende blive skrevet afsnit om, hvad der er blevet lavet i løbet af ugen. Vejlederen kan således holde sig up-to-date med projektet og følge med i forløbet. Samtidig kan man på bloggen gå tilbage og se projektforløbet, og dermed er den et værktøj der hjælper med til at dokumentere processen.

16 15

17 AFGRÆNSNING Programmering Avanceret interaktion Spiltype/spilkoncept Økonomi Markedsføring Vi afgrænser os fra en gennemgående undersøgelse af programmering i forbindelse med avancerede effekter i spillet herunder partikeleffekter og avanceret interaktion med spillet. Disse anses ikke som værende essentielle for at designe et level. Gameplayet og spiltypen forudsættes fastlagt inden leveldesignfasen. Der vil således blot blive opsat rammer, som leveldesignet siden hen skal forholde sig til. Der afgrænses fra at arbejde med økonomiske ressourcer i leveldesignet. Forudsætning Projektet skal forsøge at visualisere HQ s 2 forskellige sindstilstandes opfattelse af samme verden, hvilket danner rammen om leveldesignet.

18 Tids- og aktivitetsplan Timeline Brug: Generel oversigt over projektperiodens større deadlines og hændelser. Beskrivelse: Timeline er tænkt som en overordnet oversigt, over de største deadlines og hændelser der forekommer i forbindelse med projektet i projektperioden. Brugen af timeline giver en mulighed for hurtigt og simpelt, at aflæse større deadline, hvilket Gannt skemaet, som vi bruger til projektplanlægning, (se afsnit om Gannt skema) ikke er så velegnet til pga. dens kompleksitet og størrelse. Timeline er en tidslinje, hvor ugerne i projekt perioden er vist, og hvor de større deadlines og hændelser er markeret. Gannt skema: Brug: Detaljeret projekt planlægning af de enkelte arbejdsopgaver og tildeling af resurser. Til at opsætte et Gannt skema, er softwaret Microsoft Project 2003 brugt Programmet giver mulighed for meget simpelt at opsætte et Gannt skema og styre et projekt i forhold til forskellige resurser, i et let aflæseligt grafisk layout. Gannt skemaet vil ligge på gruppens fællesdrev, således alle i gruppen har mulighed for at åbne skemaet, uafhængigt tid og sted. I organisering af Gannt skemaet for vores projekt, deler vi projektet op i 3 hoved faser, Preproduction, produktion og postproduction. Under hver af disse hovedkategorier, er arbejdsopgaver og underkategorier sat op, igen med mulighed for underkategorier. Objekt-styring Brug: Tænkt som redskab til at organiser arbejdet med modellering og opbygningen af level designet. Beskrivelse: Objekt-styring er tænkt som en måde til at kunne lave en detaljeret planlægning af den fase, hvor der arbejdes med modellering og opbygningen af level designet. I denne fase af projektet er der mange objekter der skal bearbejdes i forbindelse med modellering og mapping af de enkelte 3D objekter. Som følge heraf vil det være en meget omfattende proces i forhold til detaljering, at skulle implanterer dette i Gannt skemaet. Derfor vil der blive anvendt et hierarkisk træ-diagram struktur, til at organiser processen med kreeringen af modeller, deres underobjekter og materialer. Objekt-styring er et forsøg fra gruppen på, at lave et system til at skabe et overblik over arbejdet med de mange produktioner af objekter til vores leveldesign. 19

19 Afleveringskrav Projektet vil ikke blive afleveret i en egentlig proces- og produktrapport, som kendt fra tidligere semester. Da vores produkt er et digitalt medie, vil det selvsagt blive afleveret digitalt, men vores proces dokumentation vil også for en stor del blive afleveret digitalt. Den skriftlige rapport vil derfor være en dokumentation for vores projekt, vores problemformulering, koncept, læring, resultat, vurdering og konklusion. Proces aflevering Vores proces vil ikke være en egentlig proces rapport, men lavet som en the making of video, hvor vi vil dokumenter vores proces på sammen studie relevante måde, som hvis den var lavet, som den egentlig procesrapport. Den store forskel er at processen vil være en video der dokumenter vores proces gennem billeder, video, grafik og lyd. Nedenfor er listet de emner der vil blive dokumenteret i the making of. Der vil blive produceret kommentarsport til filmsekvenserne. Program Indsamling af inspiration, herunder ekskursioner Udvælgelse af storyline og koncept Storyboarding Koncept art Fra koncept art til level Modellering og teksturering m.m. i 3D Studio Max Testning af Level Det færdige Level (kort) Evt. Arbejdet med digital formidling ift. DVD en Udstillingen Aalborg Lufthavn The Making off vil indeholde sekvenser af kurserne omhandlende Sandbox, Bygenerering og Byens lag, Bygningernes konstruktioner og lys og verdenskoncepter. Derudover uddrag af workshops, interviews, fremlæggelser, program, koncept, skitseproces, concept art, casestudies, procestekst, produktion af elementer, metoder, DD profilen (leveldesigneren), tidsplan og projektorganisering samt overvejelser og ændringer i projektet. Produkt aflevering Produktet vil bestå af en spilbar demo af level et og en præsentationsvideo af level et. I den spilbar demo af vores level, vil det være muligt frit at udforske level et. Præsentationsvideoen af level et vil være en guidet tur gennem level et, hvor tekst eller lyd, vil beskrive sammenhænget mellem level ets designet og de tanker, idé og evt. koncept art der ligger til grund for designet af level et og historien. Hertil vil der være færdige præsentationsbilleder af diverse objekter og karakter.

20 21 BILAG 1

21

22 23

23

24 25

25 PREPRODUKTION casestudies selvlæring koncept udvikling koncept art PRODUKTION rapport indhold level design POSTPRODUKTION the making of video layout /print EKSAMEN forberedelse september oktober november december januar aflevering koncept færdigt leveldesign aflevering projekt BILAG 2 eksamen

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Rune Hjørringgaard

GRAFISK WORKFLOW. Rune Hjørringgaard GRAFISK WORKFLOW Rune Hjørringgaard Opgave: En 30 sekunders promovideo til musikfestivalen OurHouse, som kan anvendes på deres forskellig platforme online. Videoen skal kort & præcist give et indtryk af

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Hjemmeopgave 2013 Andy Warhol They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Sitja. Program. Gruppe 6 - Digital Design 5.semester 2009

Sitja. Program. Gruppe 6 - Digital Design 5.semester 2009 1 Sitja Program Gruppe 6 - Digital Design 5.semester 2009 Program - Sitja 3 Synopsis Hovedprojektets tema er koncept og program. Der er derfor, som første fase I projektforløbet, opstillet et program,

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Grenå Handelsgymnasium

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X ANIMATION - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X animation består af: Et produktionsværktøj, hvor man optager billeder, lyd og klipper filmen færdig Film om animationsteknikker

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING

ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING ESU NET LÆRINGSSPIL DIGITAL LÆRING MÅL FOR WORKSHOPPEN Præsentation af projekt ide til NETLÆRINGSSPIL Tanker og ideer fra jer Fælles refleksion over underviserrollen i netlæringsspil TANKER BAG IDEEN ESU

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2015 Institution Viden Djurs GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-september, 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX - GameIT

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december

Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december obligatorisk projekt Style & Experience 1. semester efterår 2011 25. november - 2. december Har du samme forhold til jazz? Odense Vinterjazz er en jazzfestival der finder sted hvert år i oktober. Koncerterne

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Video Action Learning levende billeder og lyd

Video Action Learning levende billeder og lyd www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Video Action Learning levende billeder og lyd Projektrapport

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Multimedier C Frede

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Video Action Learning

Video Action Learning www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2016 Video Action Learning

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål Fagformål for faget billedkunst Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

Konstruktion og design

Konstruktion og design Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Konstruktion og design November 2014 Fælles mål Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i konstruktion og design

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Visionen... 3 3. Formålet... 4 4. Succeskriterier... 4 5. Udviklingsgrundlaget...

Læs mere

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Afkodning (Fase 1) Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele / Eleven har viden om morfemer i danske

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

VIKTOR Viborgs animationsfigur. Designguide, Version 1.0

VIKTOR Viborgs animationsfigur. Designguide, Version 1.0 VIKTOR Viborgs animationsfigur Designguide, Version 1.0 BAGGRUND I forbindelse med animationsstrategien og Viborg Kommunes strategiske satsning på animation, har Viborg Kommune fået udviklet en tegnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere