PROGRAM. Gruppe Semester - Digital Design Arkitektur & Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. Gruppe 16-5. Semester - Digital Design - 2006 - Arkitektur & Design"

Transkript

1 PROGRAM Gruppe Semester - Digital Design Arkitektur & Design

2 1 INDHOLD:

3 INDLEDNING Dette program omhandler projektet med arbejdstitlen Skizofrenia Days of Harley Quinn, et projekt af gruppe 16, 5. semester ved Arkitektur og Design, AAU. Programmet er et dynamisk projektstyringsværktøj og skal hjælpe gruppen selv og evt. modtagere til forståelsen af projektet, målsætning og indhold. Projektet tager udgangspunkt i specialeretningen Digital Design. Jf. studievejledningen skal der arbejdes med temaet Leveldesign i computerspil, hvor visse elementer til et level, i et imaginært computerspil, designes og produceres. I Studievejledningen er der endvidere lagt op til at dette projekt skal foregå i samarbejde med firmaet Tonic Games, omhandlende et læringsspil bestilt af Beredskabscenter Aalborg. Opgaven var at modellere et hus i 3D til et brandslukningssimulationsspil. Efter at have vurderet at en sådan opgave vil være for rammebetonet og begrænsende for gruppens egne målsætninger er samarbejdsaftalen siden blevet ændret. Det er et mål at vi på dette semester også lærer om de indledende faser til leveldesign og derfor har vi valgt selv af arbejde med rammerne for udvikling af levels. Herigennem udforskes begreber som storyline / storyboard og koncept art og på den måde kan vi komme omkring hele preproduction fasen af et leveldesign. Et samarbejde med Tonic Games er fortsat på tale men ikke endeligt defineret.

4 Projektet er delt op i 3 overordnede faser med hvert deres indhold. Preproduktion-fasen er den indledende fase og omhandler således vidensindsamling, analyse, casestudy, selvlæringskurser og konceptudvikling, I Produktion-fasen laves selve leveldesignet hvor der skal modelleres/animeres i 3D og projektet dokumenteres i form af en rapport. I den sidste og afsluttende fase, Postproduktion-fasen arbejdes med præsentations- og procesmateriale inden evalueringen. Der vil formentligt kunne forekomme overlap mellem faserne i løbet af projektet. Baggrunden for projektets indhold tager afsæt i DC COMICS tegneseriefigur ved navn Harley Quinn (HQ). HQ er en af de kvindelige hovedpersoner i det velkendte Gothamunivers, blandt andet kendt fra serien om Batman. HQ var oprindeligt en veluddannet og velafbalanceret psykiater men grundet en kærlighedsaffære til skurken The Joker (Jokeren) har hun nu udviklet sig til en vanvittig forbryder. HQ lever et dobbeltliv i rollerne som henholdsvis psykiateren Harleen Quintzel og psykopaten Harley Quinn. Der er til dette projekt yderligere hentet inspiration i Ole & Christian Pihls manuskript Kærlighed og selvmord. Manuskriptet omhandler HQ s barndom og årsagerne til udviklingen af hendes psykiske sygdom, derigennem forskellige personligheder, og det at hun går hen og forelsker i Jokeren, som hun er psykiater for på Arkham Asylum, Gothams psykiatriske-hospital. Under udarbejdelsen af konceptet for projektet er der lagt fokus på emnet personlighedsspaltning. En konkret målsætning for dette projekt er at finde en metode til at kunne visualisere en bestemt lokalitet i en fiktiv verden set gennem et individs forskellige sindelag. Dermed designer vi ikke et level der specifikt bygger på Kærlighed og selvmord men derimod på HQ s 2 sindsstemninger og dualiteten/modsætningerne heri. 3

5 ESSAY Der indledes med et kort referat af historien Kærlighed og selvmord af Ole og Christian Pihl, der beskriver Harleen Quinzels barndom samt en skælsættende hendelse i denne. (For hele Kærlighed og selvmord se bilag 1) Harleen Quinzel boede ved sin alkoholiserede far, indtil han døde, da hun var 12 år. Hos faderen havde Harleen, fra hun var 7 år, ansvaret for at passe hele husstanden, der bestod af faderen og hans to andre børn. Harleen fik derfor aldrig lov til at være barn, derfor bærer hun rundt på en indestængt barndom, der hele tiden kommer i konflikt med hendes voksne jeg. Efter faderens død flyttede Harleen hjem til hendes mor, som på dette tidspunkt arbejdede sammen med sin mand på et pantomimeteater. Her fik Harleen chancen for at spille med på pantomimeteatret som Harlekind, sammen med Colombine og Pjerrot. Colombine truer Harleen for at få hende til at stoppe, muligvis fordi de begge er forelskede i Pjerrot. Efter et par forestillinger, hvor Harleen er kommet til at forårsage en række uheld, kulminerer hendes uheldige indgreb med at hun kommer til at ramme Colombine i hovedet med en paphammer. Forestillingen stoppes, da Colombine ligger livløs på gulvet, blødende fra hovedet. Direktøren for teatret finder Harleen og siger til hende at hun aldrig må vise sig på teatret igen, da hun ikke kan kende forskel på morskab og ondskab. Ud fra denne historie, beskriver de næste sider vores bud på det videre forløb, efter at Harleen får at vide at hun skal forlade teatret. Her søges det at illustrere Harleens personlige konflikt, mellem den lydige og ansvarlige pige, der fornægter ondskaben i verden, og den mere ondskabsfulde barnlige pige, der vil opleve morskab og kaos uden at tænke over konsekvenserne

6

7

8 PROBLEMFORMULERING Hvordan kan arkitektur, historie og byplanlægning anvendes til udviklingen af et leveldesign? Med udgangspunkt i HQ scenariet Kærlighed og Selvmord, hvordan overføres Harley Quinns to sindstilstande til et level design? Kærlighed og Selvmord anvendes forstrinsvist på et abstrakt niveau, og ikke som et konkret udgangspunkt for projektets målslætning. VISION At lave et leveldesign (en demo), som formidler den skizofrene Harley Quinns to personligheder, gennem forskellen i den måde, hvorpå universet bygninger, objekter og rumligheder (Arkitektoniske og urbane elementer) opleves i de to sindsstemninger. 7

9 Læringsmål Overordnede læringsmål Læringsmål: - At gruppen, gennem teori og kurser, får indsigt i opbygning af et level design. - At gruppen, gennem analyse af film, spil og litteratur, kan iscenesætte et level, således at det har en klar profil, med en dertilhørende stemning og stil. - At gruppen, gennem workshops, kurser og selvlæring, udvikler kompetence til at anvende alle de nødvendige teknikker inden for 3d modellering og 3d animation. Succeskriterier: - At muligheden for at skifte mellem to forskellige level design, i det samme level, udvikles og integreres i produktet. - At arkitekturen og arkitekturforløbene er medvirkende til den sansende og æstetiske oplevelse. Specificerede læringsmål Koncept art Læringsmål: - At bruge koncept art til at formidle en stemning, et univers eller en karakter. Her ligges hovedvægten på håndtegning/skitsering. Succeskriteriet: - Alle større eller vigtige komponenter/objekter og karakterer i universet bliver til ud fra koncept art tegninger, som herefter overføres til det digitale medie. Modellering i 3D-StudioMax Læringsmål: - At bruge en række modellerings metoder til at modellere karakterer og objekter op fra bunden. Dette ud fra koncept art. Succeskriteriet: - Alle gruppens medlemmer kan modellere karakterer og objekter ud fra koncept art. Sandbox Læringsmål: - At kunne importere objekter fra modellerings software ind i Sandbox. - At kunne opbygge et level i Sandbox. Hermed menes at kunne sammensætte og opsætte et level design. Succeskriteriet: - At have skabt en spilbar demo i Sandbox som lever op til storyboardet med hensyn til udseende, stemning og hændelser.

10 Textures Læringsmål: - At lave optimerede textures til brug i computerspil, samt at der ved brug af tiled mapping (texture maps der er lagt side by side) ikke opstår markant synlige gentagelser ved mapping over større geometriske objekter. -At kunne mappe karakterer og objekter ved brug af UVWmapping, herunder unwrapping. - At kunne benytte 3D-Studio Max featuren normal map til at få simplificeret modeller til at fremstå som mere komplekse. - At bruge featuren burning til at brænde lys og skygger ind i et objekts textures. Succeskriterier: - At sikre at der i level et ikke er synlige gentagelser i teksturen. - At teksturen bruges aktivt til at holde data mængden i level et nede. - At der er en tilfredsstillende mapping af objekter og karakterer. Opbygning af leveldesign Læringsmål: - At udformningen af level et sikrer en så lav databelastning som muligt. - At spilleren ubevist bliver ført i den retning level et er udviklet i således at spilleren ikke løber rundt i ring eller bliver irriteret over blindgyder. - At spilleren ikke får indtrykket af at level et visuelt ender et sted uden naturlig afgrænsning. - At level et er en medspiller i historien, og ikke blot en tilfældig scene/ verden. - At kompositionen af level et gør at oplevelsen af at bevæge sig gennem dette bliver en varieret oplevelse af objekter, omgivelser og rumligheder. - At omgivelserne ændrer karakter i en sådan grad, at man kan orientere sig ift. disse (undgå at det bliver en stor grød, som eksempelvis et ensformigt evigt strækkende grottesystem) Succeskriteriet: - At ovenstående punkter er overholdt og at dette kan aflæses i produktet Transparens Læringsmål: - At lave et produkt og en produkt- og procesformidling, hvor det fremgår at følgende forskellige 9 definitioner af transparensbegrebet er anvendt: - Funktionel transparens: hvordan man gør - Strukturel transparens: hvor man gør - Æstetisk transparens: hvordan det opleves (eks. bestemt stemning, følelse eller genkendelighed i grafisk stil.) Grundet dette projekts art og tema vil de funktionelle og strukturelle transparensbegreber blive anvendt omkring produktion af interface og interaktion samt opbygningen af levels og storyline. Den æstetiske transparens vil primært forefindes i koncept art, karaktererne og rumlighederne i universet samt stemningsbillederne. Det ønskes at projektets

11 forskellige elementer har samme æstetik og derfor hænger sammen som en helhed. Succes kriteriet (produkt- & procesformidlingen): - At det er tydeligt hvad der er gjort, hvordan det er gjort, samt at produktet formidles med en æstetisk stil der er sammenhængende med indholdet og understreger løsningen. Succes kriteriet (produktet): - At produktet afspejler den ønskede transparens. PE-kurser Gennem projektforløbet skal gruppen inddrage en række PE-kurser, som skal dokumenteres i projektet og evt. eksamineres i ved projekteksamen Der er to obligatoriske kurser Program & Metode samt Byrum, design & arkitektur i den moderne by. Udbyttet af kurset Program og Metode er indirekte dokumenteret gennem udarbejdelsen af dette program og Byrum, design og arkitektur er ligeledes grundlæggende baggrundsviden og færdigheder til projektforløbet. Herudover skal der vælges 5 PE-kurser, hvis læring skal dokumenteres igennem projektet. Ud af de udbudte kurser, er der tre kurser der henvender sig direkte til det digitale designprojekt. Disse er: - Spil, film og verdenskoncepter - Mixed Reality - Udstillingsarkitektur Desuden har gruppen valgt 2 kurser som henvender sig til URB/ARK. Disse er: - Bygningskonstruktioner - Design af byens flow, rum og flader Spil, film & verdenskoncepter Kurset omhandler case-studies af andre virtuelle verdener. Det skal være med til at gøre gruppen i stand til at analysere arkitekturen i de virtuelle verdener. I programmet Sandbox gennemgås en række øvelser som senere skal bruges når gruppens koncept skal designes. Mixed reality Mixed Reality er en fortsættelse af kurset Spil, film & verdenskoncepter og går mere i dybden med implementering af 3ds Max modeller i Sandbox. Da programmet Sandbox allerede indeholder et stort bibliotek med objekter, vil en stor del af modellering og implementeringen komme til at dreje sig om arkitekturen i level designet. Endvidere vil kurset blive brugt til at vurdere og optimere objekter, i forhold til teksturer og polygoner, for bedre realtime afvikling af den virtuelle verden. Udstillingsarkitektur Kurset har til formål at formidle og sælge projektet, gennem udvikling og opførelse af en udstilling Aalborg Lufthavn. Foreløbig forventes det konkret gjort gennem en todelt formidling. Den ene del fokuserer på produktet gennem plakater og spildemo-trailer. Den anden del fokuserer på formidling af proces gennem en the making of -video, koncept art og storyboard. Byens flow, rum & flader Dette kursus benyttes til by og landskabsplanlægning ved hjælp af store oversigtskort med forskellige lag som beskriver f.eks. landskab, bebyggelse og

12 infrastruktur. Kurset er lavet til URB men vi forventer at kunne benytte en del af dette i vores projekt, da level et også består af bygninger og landskaber. Det kunne desuden tænkes brugt til at markere områder, der kunne udløse bestemte funktioner, markere Non Playable Characters s (NPC s) osv. Bygningskonstruktioner Kurset skal give forståelse for opstilling og udvælgelse af strukturelle systemer ud fra konceptuelt design, introducere viden om dagslysfaktoren på bygninger, samt lære at vurdere/optimere anvendelse af transparente materialer. Det vil muligvis kunne bruges til det visuelle strukturelle system for bygninger/objekter i level et. Ellers forventes kurset at fungere som baggrundsviden for gruppens medlemmer, med henblik på et evt. speciale indenfor henholdsvis Urban Design og Arkitektur. 11

13 INDHOLD Emner der i projektet vil blive arbejdet med, er her opstillet i prioriteret rækkefølge, med numre fra 1-3. Numrene er vejledende for den vægtning de tillægges i projektet, hvor 1 er de emner/færdigheder der er tillagt størst prioritet. 1 Modellering Modellering Banedesign Objekter Koncept Koncept art Textures Præsentation Indlæg i DVD boks med proces og produkt materiale Lave udstilling om projektet til Aalborg Lufthavn Video af level og gameplay 2 Proces Blog (web-log) The Making Off - video Selvundervisning Analyse Foranderlig arkitektur Harley Quinn figuren 3 Musik / Lydeffekter 3 Projektstyring Interaktion

14 FREMGANGSMÅDE For at kunne lave et level til et computerspil, har man brug for at have noget at bygge et level op omkring. Til dette vil vi bruge forskellige metoder, der vil kunne give os et godt grundlag for designet af vores level. Det er vigtigt, at man har nogle fælles referencerammer, således at man i gruppen har en fælles forståelse for det univers som level et befinder sig i. Det er også vigtigt at have en fælles forståelse af den grafiske stil i level et, såvel i materialer som i modellering af objekter, så det sikres at level et i sidste ende fremstår som en helhed. Casestudies Casestudies skal indgå som en del af preproduction fasen, hvor det skal give gruppen inspiration og mulighed for at se, hvordan andre har arbejdet med forskellige virkninger som eksempelvis stemninger, lys/skygge, miljøer, farver osv.. Ud fra relevante film, spil og arkitektur, vil vi finde inspiration og eksempler på, hvordan der kan opnås forskellige ønskede virkninger, som vi kan bruge i designet af vores level. Ekskursioner Ekskursion indgå i preproduction fasen og skal, ligesom casestudys, bruges til at lade os inspirer og indsamle viden. Ekskursioner kan være turer til bestemte lokaliteter med stemninger, omgivelser og miljøer, som kunne have elementer/ virkninger der ønskes i vores level. En anden ekskursion er en tur til København, hvor vi håber at kunne besøge nogle af landet største spil- og animationsfirmaer, for at få et indblik i processen med at udvikle computerspil og lave animationsfilm. Vi tager i den forbindelse også en tur i Tivoli (København), for at opleve stemningen og Pantomime teateret. Forhåbentlig kommer vi en tur bag kulisserne og få et interview med artisterne. Koncept art Koncept art indgår både i preproduction- og productionfasen. Koncept art er de idéer-genererede skitser, af objekter og omgivelser, der ligger til grund for vores level design. Det er en metode til at se om en idé virker og om objekterne/omgivelserne har en fælles grafisk/geometrisk stil, før man begynder at modellere det op i 3D. 13 Selvundervisning

15 Selvundervisning er en metode vi selv har introduceret. Da vi i dette projekt skal have sat os ind i såvel nye programmer, som nye tekniker/værktøjer i 3d Studio max, har vi tænkt os at indføre undervisning af hinanden. Ideen med sådan en metode, er at det ikke er alle i gruppen der skal bruge tid på at sætte os ind i alle nye tekniker/værktøjer fra bunden, men at man hver især får et område af et program man skal sætte sig ind i og herefter præsenterer for de andre. Vi afsætter nogle dage i projekt perioden, som er delegeret til undervisning af hinanden. Herved håber vi på at kunne spare tid, da ikke alle skal sætte sig ind i nyt materiale fra bunden. Den samme metode kunne tænkes anvendt om det litteratur der skal læses, så ikke alle i gruppen læser alt litteratur, men kun det vigtigste. Den resterende litteratur vil så blive præsenteret, på samme måde som beskrevet ovenover. Analyser Analyser vil indgå i preproduction fasen. Det er indsamling af viden/teori indenfor områder der ligger til grunde for vores design af et level. Analyser er en metode vi vil bruge til at indhente en forståelse af blandt andet skizofreni, foranderlig arkitektur, Pantomime teaterets verden og Harley Quinn s figur og den verden hun befinder sig i. Blog (Web Log) Bloggen skal fungere som en procesdatabase for gruppen og for vejlederen. Her vil der løbende blive skrevet afsnit om, hvad der er blevet lavet i løbet af ugen. Vejlederen kan således holde sig up-to-date med projektet og følge med i forløbet. Samtidig kan man på bloggen gå tilbage og se projektforløbet, og dermed er den et værktøj der hjælper med til at dokumentere processen.

16 15

17 AFGRÆNSNING Programmering Avanceret interaktion Spiltype/spilkoncept Økonomi Markedsføring Vi afgrænser os fra en gennemgående undersøgelse af programmering i forbindelse med avancerede effekter i spillet herunder partikeleffekter og avanceret interaktion med spillet. Disse anses ikke som værende essentielle for at designe et level. Gameplayet og spiltypen forudsættes fastlagt inden leveldesignfasen. Der vil således blot blive opsat rammer, som leveldesignet siden hen skal forholde sig til. Der afgrænses fra at arbejde med økonomiske ressourcer i leveldesignet. Forudsætning Projektet skal forsøge at visualisere HQ s 2 forskellige sindstilstandes opfattelse af samme verden, hvilket danner rammen om leveldesignet.

18 Tids- og aktivitetsplan Timeline Brug: Generel oversigt over projektperiodens større deadlines og hændelser. Beskrivelse: Timeline er tænkt som en overordnet oversigt, over de største deadlines og hændelser der forekommer i forbindelse med projektet i projektperioden. Brugen af timeline giver en mulighed for hurtigt og simpelt, at aflæse større deadline, hvilket Gannt skemaet, som vi bruger til projektplanlægning, (se afsnit om Gannt skema) ikke er så velegnet til pga. dens kompleksitet og størrelse. Timeline er en tidslinje, hvor ugerne i projekt perioden er vist, og hvor de større deadlines og hændelser er markeret. Gannt skema: Brug: Detaljeret projekt planlægning af de enkelte arbejdsopgaver og tildeling af resurser. Til at opsætte et Gannt skema, er softwaret Microsoft Project 2003 brugt Programmet giver mulighed for meget simpelt at opsætte et Gannt skema og styre et projekt i forhold til forskellige resurser, i et let aflæseligt grafisk layout. Gannt skemaet vil ligge på gruppens fællesdrev, således alle i gruppen har mulighed for at åbne skemaet, uafhængigt tid og sted. I organisering af Gannt skemaet for vores projekt, deler vi projektet op i 3 hoved faser, Preproduction, produktion og postproduction. Under hver af disse hovedkategorier, er arbejdsopgaver og underkategorier sat op, igen med mulighed for underkategorier. Objekt-styring Brug: Tænkt som redskab til at organiser arbejdet med modellering og opbygningen af level designet. Beskrivelse: Objekt-styring er tænkt som en måde til at kunne lave en detaljeret planlægning af den fase, hvor der arbejdes med modellering og opbygningen af level designet. I denne fase af projektet er der mange objekter der skal bearbejdes i forbindelse med modellering og mapping af de enkelte 3D objekter. Som følge heraf vil det være en meget omfattende proces i forhold til detaljering, at skulle implanterer dette i Gannt skemaet. Derfor vil der blive anvendt et hierarkisk træ-diagram struktur, til at organiser processen med kreeringen af modeller, deres underobjekter og materialer. Objekt-styring er et forsøg fra gruppen på, at lave et system til at skabe et overblik over arbejdet med de mange produktioner af objekter til vores leveldesign. 19

19 Afleveringskrav Projektet vil ikke blive afleveret i en egentlig proces- og produktrapport, som kendt fra tidligere semester. Da vores produkt er et digitalt medie, vil det selvsagt blive afleveret digitalt, men vores proces dokumentation vil også for en stor del blive afleveret digitalt. Den skriftlige rapport vil derfor være en dokumentation for vores projekt, vores problemformulering, koncept, læring, resultat, vurdering og konklusion. Proces aflevering Vores proces vil ikke være en egentlig proces rapport, men lavet som en the making of video, hvor vi vil dokumenter vores proces på sammen studie relevante måde, som hvis den var lavet, som den egentlig procesrapport. Den store forskel er at processen vil være en video der dokumenter vores proces gennem billeder, video, grafik og lyd. Nedenfor er listet de emner der vil blive dokumenteret i the making of. Der vil blive produceret kommentarsport til filmsekvenserne. Program Indsamling af inspiration, herunder ekskursioner Udvælgelse af storyline og koncept Storyboarding Koncept art Fra koncept art til level Modellering og teksturering m.m. i 3D Studio Max Testning af Level Det færdige Level (kort) Evt. Arbejdet med digital formidling ift. DVD en Udstillingen Aalborg Lufthavn The Making off vil indeholde sekvenser af kurserne omhandlende Sandbox, Bygenerering og Byens lag, Bygningernes konstruktioner og lys og verdenskoncepter. Derudover uddrag af workshops, interviews, fremlæggelser, program, koncept, skitseproces, concept art, casestudies, procestekst, produktion af elementer, metoder, DD profilen (leveldesigneren), tidsplan og projektorganisering samt overvejelser og ændringer i projektet. Produkt aflevering Produktet vil bestå af en spilbar demo af level et og en præsentationsvideo af level et. I den spilbar demo af vores level, vil det være muligt frit at udforske level et. Præsentationsvideoen af level et vil være en guidet tur gennem level et, hvor tekst eller lyd, vil beskrive sammenhænget mellem level ets designet og de tanker, idé og evt. koncept art der ligger til grund for designet af level et og historien. Hertil vil der være færdige præsentationsbilleder af diverse objekter og karakter.

20 21 BILAG 1

21

22 23

23

24 25

25 PREPRODUKTION casestudies selvlæring koncept udvikling koncept art PRODUKTION rapport indhold level design POSTPRODUKTION the making of video layout /print EKSAMEN forberedelse september oktober november december januar aflevering koncept færdigt leveldesign aflevering projekt BILAG 2 eksamen

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Hjemmeopgave 2013 Andy Warhol They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration NOR SISDEN Portfolio Hjælpeværktøj til færdiggørelse af kunstneriske arbejder, tegninger og illustration. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration Kom godt i gang Del 1: Skab overblik

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

NOR SISDEN. Magasin. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration

NOR SISDEN. Magasin. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration NOR SISDEN Magasin Hjælpeværktøj til præsentation af innovative ideer, illustration og design projekter AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration Kom godt i gang Del 1: Skab overblik Få

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Kom/It - Reklamespil

Kom/It - Reklamespil Kom/It - Reklamespil Afleveret d. 19/2-2012 Lavet af Magnus, Frederik Hass, Emil og Niclas Målgruppe og Spillertyper (Lavet af Magnus) Før en nyudvikling af et koncept, må man finde ud af hvilken typer

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Produktportefølje. Frisbee Forever. Produktportefølje for Simon Kunddal

Produktportefølje. Frisbee Forever. Produktportefølje for Simon Kunddal Produktportefølje I dette dokument har jeg kort skitseret en række af de produkter, prototyper og koncepter som jeg igennem henholdsvis mit studie, praktikophold og studiejobs har produceret. Frisbee Forever

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere