PROGRAM. Gruppe Semester - Digital Design Arkitektur & Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. Gruppe 16-5. Semester - Digital Design - 2006 - Arkitektur & Design"

Transkript

1 PROGRAM Gruppe Semester - Digital Design Arkitektur & Design

2 1 INDHOLD:

3 INDLEDNING Dette program omhandler projektet med arbejdstitlen Skizofrenia Days of Harley Quinn, et projekt af gruppe 16, 5. semester ved Arkitektur og Design, AAU. Programmet er et dynamisk projektstyringsværktøj og skal hjælpe gruppen selv og evt. modtagere til forståelsen af projektet, målsætning og indhold. Projektet tager udgangspunkt i specialeretningen Digital Design. Jf. studievejledningen skal der arbejdes med temaet Leveldesign i computerspil, hvor visse elementer til et level, i et imaginært computerspil, designes og produceres. I Studievejledningen er der endvidere lagt op til at dette projekt skal foregå i samarbejde med firmaet Tonic Games, omhandlende et læringsspil bestilt af Beredskabscenter Aalborg. Opgaven var at modellere et hus i 3D til et brandslukningssimulationsspil. Efter at have vurderet at en sådan opgave vil være for rammebetonet og begrænsende for gruppens egne målsætninger er samarbejdsaftalen siden blevet ændret. Det er et mål at vi på dette semester også lærer om de indledende faser til leveldesign og derfor har vi valgt selv af arbejde med rammerne for udvikling af levels. Herigennem udforskes begreber som storyline / storyboard og koncept art og på den måde kan vi komme omkring hele preproduction fasen af et leveldesign. Et samarbejde med Tonic Games er fortsat på tale men ikke endeligt defineret.

4 Projektet er delt op i 3 overordnede faser med hvert deres indhold. Preproduktion-fasen er den indledende fase og omhandler således vidensindsamling, analyse, casestudy, selvlæringskurser og konceptudvikling, I Produktion-fasen laves selve leveldesignet hvor der skal modelleres/animeres i 3D og projektet dokumenteres i form af en rapport. I den sidste og afsluttende fase, Postproduktion-fasen arbejdes med præsentations- og procesmateriale inden evalueringen. Der vil formentligt kunne forekomme overlap mellem faserne i løbet af projektet. Baggrunden for projektets indhold tager afsæt i DC COMICS tegneseriefigur ved navn Harley Quinn (HQ). HQ er en af de kvindelige hovedpersoner i det velkendte Gothamunivers, blandt andet kendt fra serien om Batman. HQ var oprindeligt en veluddannet og velafbalanceret psykiater men grundet en kærlighedsaffære til skurken The Joker (Jokeren) har hun nu udviklet sig til en vanvittig forbryder. HQ lever et dobbeltliv i rollerne som henholdsvis psykiateren Harleen Quintzel og psykopaten Harley Quinn. Der er til dette projekt yderligere hentet inspiration i Ole & Christian Pihls manuskript Kærlighed og selvmord. Manuskriptet omhandler HQ s barndom og årsagerne til udviklingen af hendes psykiske sygdom, derigennem forskellige personligheder, og det at hun går hen og forelsker i Jokeren, som hun er psykiater for på Arkham Asylum, Gothams psykiatriske-hospital. Under udarbejdelsen af konceptet for projektet er der lagt fokus på emnet personlighedsspaltning. En konkret målsætning for dette projekt er at finde en metode til at kunne visualisere en bestemt lokalitet i en fiktiv verden set gennem et individs forskellige sindelag. Dermed designer vi ikke et level der specifikt bygger på Kærlighed og selvmord men derimod på HQ s 2 sindsstemninger og dualiteten/modsætningerne heri. 3

5 ESSAY Der indledes med et kort referat af historien Kærlighed og selvmord af Ole og Christian Pihl, der beskriver Harleen Quinzels barndom samt en skælsættende hendelse i denne. (For hele Kærlighed og selvmord se bilag 1) Harleen Quinzel boede ved sin alkoholiserede far, indtil han døde, da hun var 12 år. Hos faderen havde Harleen, fra hun var 7 år, ansvaret for at passe hele husstanden, der bestod af faderen og hans to andre børn. Harleen fik derfor aldrig lov til at være barn, derfor bærer hun rundt på en indestængt barndom, der hele tiden kommer i konflikt med hendes voksne jeg. Efter faderens død flyttede Harleen hjem til hendes mor, som på dette tidspunkt arbejdede sammen med sin mand på et pantomimeteater. Her fik Harleen chancen for at spille med på pantomimeteatret som Harlekind, sammen med Colombine og Pjerrot. Colombine truer Harleen for at få hende til at stoppe, muligvis fordi de begge er forelskede i Pjerrot. Efter et par forestillinger, hvor Harleen er kommet til at forårsage en række uheld, kulminerer hendes uheldige indgreb med at hun kommer til at ramme Colombine i hovedet med en paphammer. Forestillingen stoppes, da Colombine ligger livløs på gulvet, blødende fra hovedet. Direktøren for teatret finder Harleen og siger til hende at hun aldrig må vise sig på teatret igen, da hun ikke kan kende forskel på morskab og ondskab. Ud fra denne historie, beskriver de næste sider vores bud på det videre forløb, efter at Harleen får at vide at hun skal forlade teatret. Her søges det at illustrere Harleens personlige konflikt, mellem den lydige og ansvarlige pige, der fornægter ondskaben i verden, og den mere ondskabsfulde barnlige pige, der vil opleve morskab og kaos uden at tænke over konsekvenserne

6

7

8 PROBLEMFORMULERING Hvordan kan arkitektur, historie og byplanlægning anvendes til udviklingen af et leveldesign? Med udgangspunkt i HQ scenariet Kærlighed og Selvmord, hvordan overføres Harley Quinns to sindstilstande til et level design? Kærlighed og Selvmord anvendes forstrinsvist på et abstrakt niveau, og ikke som et konkret udgangspunkt for projektets målslætning. VISION At lave et leveldesign (en demo), som formidler den skizofrene Harley Quinns to personligheder, gennem forskellen i den måde, hvorpå universet bygninger, objekter og rumligheder (Arkitektoniske og urbane elementer) opleves i de to sindsstemninger. 7

9 Læringsmål Overordnede læringsmål Læringsmål: - At gruppen, gennem teori og kurser, får indsigt i opbygning af et level design. - At gruppen, gennem analyse af film, spil og litteratur, kan iscenesætte et level, således at det har en klar profil, med en dertilhørende stemning og stil. - At gruppen, gennem workshops, kurser og selvlæring, udvikler kompetence til at anvende alle de nødvendige teknikker inden for 3d modellering og 3d animation. Succeskriterier: - At muligheden for at skifte mellem to forskellige level design, i det samme level, udvikles og integreres i produktet. - At arkitekturen og arkitekturforløbene er medvirkende til den sansende og æstetiske oplevelse. Specificerede læringsmål Koncept art Læringsmål: - At bruge koncept art til at formidle en stemning, et univers eller en karakter. Her ligges hovedvægten på håndtegning/skitsering. Succeskriteriet: - Alle større eller vigtige komponenter/objekter og karakterer i universet bliver til ud fra koncept art tegninger, som herefter overføres til det digitale medie. Modellering i 3D-StudioMax Læringsmål: - At bruge en række modellerings metoder til at modellere karakterer og objekter op fra bunden. Dette ud fra koncept art. Succeskriteriet: - Alle gruppens medlemmer kan modellere karakterer og objekter ud fra koncept art. Sandbox Læringsmål: - At kunne importere objekter fra modellerings software ind i Sandbox. - At kunne opbygge et level i Sandbox. Hermed menes at kunne sammensætte og opsætte et level design. Succeskriteriet: - At have skabt en spilbar demo i Sandbox som lever op til storyboardet med hensyn til udseende, stemning og hændelser.

10 Textures Læringsmål: - At lave optimerede textures til brug i computerspil, samt at der ved brug af tiled mapping (texture maps der er lagt side by side) ikke opstår markant synlige gentagelser ved mapping over større geometriske objekter. -At kunne mappe karakterer og objekter ved brug af UVWmapping, herunder unwrapping. - At kunne benytte 3D-Studio Max featuren normal map til at få simplificeret modeller til at fremstå som mere komplekse. - At bruge featuren burning til at brænde lys og skygger ind i et objekts textures. Succeskriterier: - At sikre at der i level et ikke er synlige gentagelser i teksturen. - At teksturen bruges aktivt til at holde data mængden i level et nede. - At der er en tilfredsstillende mapping af objekter og karakterer. Opbygning af leveldesign Læringsmål: - At udformningen af level et sikrer en så lav databelastning som muligt. - At spilleren ubevist bliver ført i den retning level et er udviklet i således at spilleren ikke løber rundt i ring eller bliver irriteret over blindgyder. - At spilleren ikke får indtrykket af at level et visuelt ender et sted uden naturlig afgrænsning. - At level et er en medspiller i historien, og ikke blot en tilfældig scene/ verden. - At kompositionen af level et gør at oplevelsen af at bevæge sig gennem dette bliver en varieret oplevelse af objekter, omgivelser og rumligheder. - At omgivelserne ændrer karakter i en sådan grad, at man kan orientere sig ift. disse (undgå at det bliver en stor grød, som eksempelvis et ensformigt evigt strækkende grottesystem) Succeskriteriet: - At ovenstående punkter er overholdt og at dette kan aflæses i produktet Transparens Læringsmål: - At lave et produkt og en produkt- og procesformidling, hvor det fremgår at følgende forskellige 9 definitioner af transparensbegrebet er anvendt: - Funktionel transparens: hvordan man gør - Strukturel transparens: hvor man gør - Æstetisk transparens: hvordan det opleves (eks. bestemt stemning, følelse eller genkendelighed i grafisk stil.) Grundet dette projekts art og tema vil de funktionelle og strukturelle transparensbegreber blive anvendt omkring produktion af interface og interaktion samt opbygningen af levels og storyline. Den æstetiske transparens vil primært forefindes i koncept art, karaktererne og rumlighederne i universet samt stemningsbillederne. Det ønskes at projektets

11 forskellige elementer har samme æstetik og derfor hænger sammen som en helhed. Succes kriteriet (produkt- & procesformidlingen): - At det er tydeligt hvad der er gjort, hvordan det er gjort, samt at produktet formidles med en æstetisk stil der er sammenhængende med indholdet og understreger løsningen. Succes kriteriet (produktet): - At produktet afspejler den ønskede transparens. PE-kurser Gennem projektforløbet skal gruppen inddrage en række PE-kurser, som skal dokumenteres i projektet og evt. eksamineres i ved projekteksamen Der er to obligatoriske kurser Program & Metode samt Byrum, design & arkitektur i den moderne by. Udbyttet af kurset Program og Metode er indirekte dokumenteret gennem udarbejdelsen af dette program og Byrum, design og arkitektur er ligeledes grundlæggende baggrundsviden og færdigheder til projektforløbet. Herudover skal der vælges 5 PE-kurser, hvis læring skal dokumenteres igennem projektet. Ud af de udbudte kurser, er der tre kurser der henvender sig direkte til det digitale designprojekt. Disse er: - Spil, film og verdenskoncepter - Mixed Reality - Udstillingsarkitektur Desuden har gruppen valgt 2 kurser som henvender sig til URB/ARK. Disse er: - Bygningskonstruktioner - Design af byens flow, rum og flader Spil, film & verdenskoncepter Kurset omhandler case-studies af andre virtuelle verdener. Det skal være med til at gøre gruppen i stand til at analysere arkitekturen i de virtuelle verdener. I programmet Sandbox gennemgås en række øvelser som senere skal bruges når gruppens koncept skal designes. Mixed reality Mixed Reality er en fortsættelse af kurset Spil, film & verdenskoncepter og går mere i dybden med implementering af 3ds Max modeller i Sandbox. Da programmet Sandbox allerede indeholder et stort bibliotek med objekter, vil en stor del af modellering og implementeringen komme til at dreje sig om arkitekturen i level designet. Endvidere vil kurset blive brugt til at vurdere og optimere objekter, i forhold til teksturer og polygoner, for bedre realtime afvikling af den virtuelle verden. Udstillingsarkitektur Kurset har til formål at formidle og sælge projektet, gennem udvikling og opførelse af en udstilling Aalborg Lufthavn. Foreløbig forventes det konkret gjort gennem en todelt formidling. Den ene del fokuserer på produktet gennem plakater og spildemo-trailer. Den anden del fokuserer på formidling af proces gennem en the making of -video, koncept art og storyboard. Byens flow, rum & flader Dette kursus benyttes til by og landskabsplanlægning ved hjælp af store oversigtskort med forskellige lag som beskriver f.eks. landskab, bebyggelse og

12 infrastruktur. Kurset er lavet til URB men vi forventer at kunne benytte en del af dette i vores projekt, da level et også består af bygninger og landskaber. Det kunne desuden tænkes brugt til at markere områder, der kunne udløse bestemte funktioner, markere Non Playable Characters s (NPC s) osv. Bygningskonstruktioner Kurset skal give forståelse for opstilling og udvælgelse af strukturelle systemer ud fra konceptuelt design, introducere viden om dagslysfaktoren på bygninger, samt lære at vurdere/optimere anvendelse af transparente materialer. Det vil muligvis kunne bruges til det visuelle strukturelle system for bygninger/objekter i level et. Ellers forventes kurset at fungere som baggrundsviden for gruppens medlemmer, med henblik på et evt. speciale indenfor henholdsvis Urban Design og Arkitektur. 11

13 INDHOLD Emner der i projektet vil blive arbejdet med, er her opstillet i prioriteret rækkefølge, med numre fra 1-3. Numrene er vejledende for den vægtning de tillægges i projektet, hvor 1 er de emner/færdigheder der er tillagt størst prioritet. 1 Modellering Modellering Banedesign Objekter Koncept Koncept art Textures Præsentation Indlæg i DVD boks med proces og produkt materiale Lave udstilling om projektet til Aalborg Lufthavn Video af level og gameplay 2 Proces Blog (web-log) The Making Off - video Selvundervisning Analyse Foranderlig arkitektur Harley Quinn figuren 3 Musik / Lydeffekter 3 Projektstyring Interaktion

14 FREMGANGSMÅDE For at kunne lave et level til et computerspil, har man brug for at have noget at bygge et level op omkring. Til dette vil vi bruge forskellige metoder, der vil kunne give os et godt grundlag for designet af vores level. Det er vigtigt, at man har nogle fælles referencerammer, således at man i gruppen har en fælles forståelse for det univers som level et befinder sig i. Det er også vigtigt at have en fælles forståelse af den grafiske stil i level et, såvel i materialer som i modellering af objekter, så det sikres at level et i sidste ende fremstår som en helhed. Casestudies Casestudies skal indgå som en del af preproduction fasen, hvor det skal give gruppen inspiration og mulighed for at se, hvordan andre har arbejdet med forskellige virkninger som eksempelvis stemninger, lys/skygge, miljøer, farver osv.. Ud fra relevante film, spil og arkitektur, vil vi finde inspiration og eksempler på, hvordan der kan opnås forskellige ønskede virkninger, som vi kan bruge i designet af vores level. Ekskursioner Ekskursion indgå i preproduction fasen og skal, ligesom casestudys, bruges til at lade os inspirer og indsamle viden. Ekskursioner kan være turer til bestemte lokaliteter med stemninger, omgivelser og miljøer, som kunne have elementer/ virkninger der ønskes i vores level. En anden ekskursion er en tur til København, hvor vi håber at kunne besøge nogle af landet største spil- og animationsfirmaer, for at få et indblik i processen med at udvikle computerspil og lave animationsfilm. Vi tager i den forbindelse også en tur i Tivoli (København), for at opleve stemningen og Pantomime teateret. Forhåbentlig kommer vi en tur bag kulisserne og få et interview med artisterne. Koncept art Koncept art indgår både i preproduction- og productionfasen. Koncept art er de idéer-genererede skitser, af objekter og omgivelser, der ligger til grund for vores level design. Det er en metode til at se om en idé virker og om objekterne/omgivelserne har en fælles grafisk/geometrisk stil, før man begynder at modellere det op i 3D. 13 Selvundervisning

15 Selvundervisning er en metode vi selv har introduceret. Da vi i dette projekt skal have sat os ind i såvel nye programmer, som nye tekniker/værktøjer i 3d Studio max, har vi tænkt os at indføre undervisning af hinanden. Ideen med sådan en metode, er at det ikke er alle i gruppen der skal bruge tid på at sætte os ind i alle nye tekniker/værktøjer fra bunden, men at man hver især får et område af et program man skal sætte sig ind i og herefter præsenterer for de andre. Vi afsætter nogle dage i projekt perioden, som er delegeret til undervisning af hinanden. Herved håber vi på at kunne spare tid, da ikke alle skal sætte sig ind i nyt materiale fra bunden. Den samme metode kunne tænkes anvendt om det litteratur der skal læses, så ikke alle i gruppen læser alt litteratur, men kun det vigtigste. Den resterende litteratur vil så blive præsenteret, på samme måde som beskrevet ovenover. Analyser Analyser vil indgå i preproduction fasen. Det er indsamling af viden/teori indenfor områder der ligger til grunde for vores design af et level. Analyser er en metode vi vil bruge til at indhente en forståelse af blandt andet skizofreni, foranderlig arkitektur, Pantomime teaterets verden og Harley Quinn s figur og den verden hun befinder sig i. Blog (Web Log) Bloggen skal fungere som en procesdatabase for gruppen og for vejlederen. Her vil der løbende blive skrevet afsnit om, hvad der er blevet lavet i løbet af ugen. Vejlederen kan således holde sig up-to-date med projektet og følge med i forløbet. Samtidig kan man på bloggen gå tilbage og se projektforløbet, og dermed er den et værktøj der hjælper med til at dokumentere processen.

16 15

17 AFGRÆNSNING Programmering Avanceret interaktion Spiltype/spilkoncept Økonomi Markedsføring Vi afgrænser os fra en gennemgående undersøgelse af programmering i forbindelse med avancerede effekter i spillet herunder partikeleffekter og avanceret interaktion med spillet. Disse anses ikke som værende essentielle for at designe et level. Gameplayet og spiltypen forudsættes fastlagt inden leveldesignfasen. Der vil således blot blive opsat rammer, som leveldesignet siden hen skal forholde sig til. Der afgrænses fra at arbejde med økonomiske ressourcer i leveldesignet. Forudsætning Projektet skal forsøge at visualisere HQ s 2 forskellige sindstilstandes opfattelse af samme verden, hvilket danner rammen om leveldesignet.

18 Tids- og aktivitetsplan Timeline Brug: Generel oversigt over projektperiodens større deadlines og hændelser. Beskrivelse: Timeline er tænkt som en overordnet oversigt, over de største deadlines og hændelser der forekommer i forbindelse med projektet i projektperioden. Brugen af timeline giver en mulighed for hurtigt og simpelt, at aflæse større deadline, hvilket Gannt skemaet, som vi bruger til projektplanlægning, (se afsnit om Gannt skema) ikke er så velegnet til pga. dens kompleksitet og størrelse. Timeline er en tidslinje, hvor ugerne i projekt perioden er vist, og hvor de større deadlines og hændelser er markeret. Gannt skema: Brug: Detaljeret projekt planlægning af de enkelte arbejdsopgaver og tildeling af resurser. Til at opsætte et Gannt skema, er softwaret Microsoft Project 2003 brugt Programmet giver mulighed for meget simpelt at opsætte et Gannt skema og styre et projekt i forhold til forskellige resurser, i et let aflæseligt grafisk layout. Gannt skemaet vil ligge på gruppens fællesdrev, således alle i gruppen har mulighed for at åbne skemaet, uafhængigt tid og sted. I organisering af Gannt skemaet for vores projekt, deler vi projektet op i 3 hoved faser, Preproduction, produktion og postproduction. Under hver af disse hovedkategorier, er arbejdsopgaver og underkategorier sat op, igen med mulighed for underkategorier. Objekt-styring Brug: Tænkt som redskab til at organiser arbejdet med modellering og opbygningen af level designet. Beskrivelse: Objekt-styring er tænkt som en måde til at kunne lave en detaljeret planlægning af den fase, hvor der arbejdes med modellering og opbygningen af level designet. I denne fase af projektet er der mange objekter der skal bearbejdes i forbindelse med modellering og mapping af de enkelte 3D objekter. Som følge heraf vil det være en meget omfattende proces i forhold til detaljering, at skulle implanterer dette i Gannt skemaet. Derfor vil der blive anvendt et hierarkisk træ-diagram struktur, til at organiser processen med kreeringen af modeller, deres underobjekter og materialer. Objekt-styring er et forsøg fra gruppen på, at lave et system til at skabe et overblik over arbejdet med de mange produktioner af objekter til vores leveldesign. 19

19 Afleveringskrav Projektet vil ikke blive afleveret i en egentlig proces- og produktrapport, som kendt fra tidligere semester. Da vores produkt er et digitalt medie, vil det selvsagt blive afleveret digitalt, men vores proces dokumentation vil også for en stor del blive afleveret digitalt. Den skriftlige rapport vil derfor være en dokumentation for vores projekt, vores problemformulering, koncept, læring, resultat, vurdering og konklusion. Proces aflevering Vores proces vil ikke være en egentlig proces rapport, men lavet som en the making of video, hvor vi vil dokumenter vores proces på sammen studie relevante måde, som hvis den var lavet, som den egentlig procesrapport. Den store forskel er at processen vil være en video der dokumenter vores proces gennem billeder, video, grafik og lyd. Nedenfor er listet de emner der vil blive dokumenteret i the making of. Der vil blive produceret kommentarsport til filmsekvenserne. Program Indsamling af inspiration, herunder ekskursioner Udvælgelse af storyline og koncept Storyboarding Koncept art Fra koncept art til level Modellering og teksturering m.m. i 3D Studio Max Testning af Level Det færdige Level (kort) Evt. Arbejdet med digital formidling ift. DVD en Udstillingen Aalborg Lufthavn The Making off vil indeholde sekvenser af kurserne omhandlende Sandbox, Bygenerering og Byens lag, Bygningernes konstruktioner og lys og verdenskoncepter. Derudover uddrag af workshops, interviews, fremlæggelser, program, koncept, skitseproces, concept art, casestudies, procestekst, produktion af elementer, metoder, DD profilen (leveldesigneren), tidsplan og projektorganisering samt overvejelser og ændringer i projektet. Produkt aflevering Produktet vil bestå af en spilbar demo af level et og en præsentationsvideo af level et. I den spilbar demo af vores level, vil det være muligt frit at udforske level et. Præsentationsvideoen af level et vil være en guidet tur gennem level et, hvor tekst eller lyd, vil beskrive sammenhænget mellem level ets designet og de tanker, idé og evt. koncept art der ligger til grund for designet af level et og historien. Hertil vil der være færdige præsentationsbilleder af diverse objekter og karakter.

20 21 BILAG 1

21

22 23

23

24 25

25 PREPRODUKTION casestudies selvlæring koncept udvikling koncept art PRODUKTION rapport indhold level design POSTPRODUKTION the making of video layout /print EKSAMEN forberedelse september oktober november december januar aflevering koncept færdigt leveldesign aflevering projekt BILAG 2 eksamen

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

1. Indledning (Fælles)

1. Indledning (Fælles) Quetzalcoatl: Heino Jørgensen, Kim Etzerodt, Vakis Rigas 1/99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 4 1.1 Idéen... 4 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 5 2.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE KAPITEL//02 METODER AF // METTE MIKKELSEN VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER Model - s. 64 Model-vignet EN OPLAGT IDE DESIGNPROCESSENS TEORIER OM SAMARBEJDET MED PARTERNE OM ET LEVENDE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere